Din'den, Diyanet'ten, Dünya'dan Dini haberler

İmam-Hatip ve Müezzinler\'in Görevleri Nelerdir?

Diyanet İşleri Başkanlığı, son yayınlanan “Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” ile İmam-Hatipler ve Müezzin Kayyımların görev tanımında bazı değişiklikler yaptı. Yayınlanan son yönetmeliğe göre; İmam-Hatiplerin sorumlu olduğu ve yerine getirmesi gereken görevler maddeler halinde sıralandı.

İmam-Hatip ve Müezzinler\'in Görevleri Nelerdir?
 • 05 Nisan 2016, Salı 22:37
Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

DiniHaberler.com.tr:    İmam Hatip ve Müezzin Kayyımların Görev ve Misyonu Nelerdir?

İmam-hatipler

MADDE 40 – (1) Başimam-hatip, uzman imam-hatip ve imam-hatiplerin ortak görevleri şunlardır:

 1. a) Camilerde vakit namazlarıile cuma, bayram ve teravih namazlarınıkıldı
 2. b) Cuma ve bayram hutbelerini zamanında ve usulüne uygun olarak okumak, gerektiğinde hutbe hazırlamak, hutbe yazma ve okuma konusundaçalışmalar yapmak.
 3. c) Görevli olduğu camide vaaz etmek; isteyen vatandaşlara camilerde veya müftülükçe uygun görülecek yerlerde Kur’an-ı Kerim okumayı öğretmek ve dini bilgiler vermek; yaz Kur’an kursları ile ilgili görevleri yapmak.

ç) Camiyi irşat ve eğitim faaliyetleri için hazır bulundurmak.

 1. d) Her gün öğle namazından bir saat önce açıp yatsı namazından sonra kapatmak suretiyle camiyi gün boyu açık tutmak.
 2. e) Kur’an-ıKerim, meal/tefsir, hadis, siyer ve ilmihal konularının yer aldığıçalışma programı hazırlamak, müftülüğün onayından sonra bu programı ilan ederek camide uygulamak.
 3. f) Dini gün ve gecelerde görev yaptığıcamide program düzenlemek veya müftülükçe düzenlenecek programlarda görev almak.
 4. g) Cami veçevresinin bakım ve temizliğini sağlamak ve bunun için gerekli tedbirleri almak;şadırvan, abdest alma yeri ve tuvalet gibi yerlerin temizliğinin vakıf, dernek, köy tüzel kişiliği, belediye veya ilgililer tarafından yapılmasınısağ

ğ) Teberrukat eşyasının bakımını ve korunmasını sağlamak.

 1. h) Cami içinde ve avlusunda izinsiz yardım toplanmasınıengelleyici tedbirler almak.

ı) Görevli bulunduğu caminin yönetimiyle ilgili iş ve işlemleri yapmak, caminin ihtiyaçlarını giderici tedbirler almak, gideremediği noksanlıkları müftülüğe bildirmek.

 1. i) Türk Medeni Kanununa göre akdedilen nikahtan sonra isteyenlere nikahın dini merasimini icra etmek.
 2. j) Cami ziyaretlerinin,İslam adabına ve güvenlik kurallarına uygun birşekilde yapılmasını sağlamak; camilerin avlu ve müştemilatında satıcılık, dilencilik gibi ibadet huzurunu ihlal eden her türlü davranışı ve faaliyeti önlemek için gerekli tedbirleri almak.
 3. k) Belediye tarafından cenaze hizmeti verilmeyen yerlerde cenaze teçhiz ve tekfin hizmeti vermek, cenaze namazıkıldırmak ve defin işlemlerini yapmak.
 4. l) Bayram, dini gün ve geceler, doğum, sünnet, düğün, hastalık,ölüm ve benzeri vesilelerle görev mahallinde ikamet eden vatandaşlara din hizmeti sunmak.
 5. m) Görev mahallinde ikamet eden kimsesiz, yetim-öksüz, engelli ve ihtiyaçsahibi insanlarla ilgilenerek ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde ihtiyaçlarınıgidermeye çalış
 6. n)İnsanlar arasında ülfet, sevgi, dayanışma ve kardeşliği artırıcı faaliyetler yapmak.
 7. o) Görev mahallinde bulunançocuklar ve gençlerin dini ve ahlaki eğitimlerini geliştirmeye yönelikçalışmalar yapmak.

ö) Müftülüğün bilgisi dahilinde görev mahallindeki vakıf, dernek ve benzeri kuruluşların Başkanlığın hizmet alanı ile ilgili konulardaki taleplerine katkı sağlamak.

 1. p) Camide kadınların ibadetlerini rahat birşekilde yapabilmeleri amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasınısağ
 2. r) Müezzin-kayyımın bulunmadığı zamanlarda onun görevlerini de yapmak.
 3. s) 442 sayılıKöy Kanunu gereğince köy ihtiyar meclisi tabiiüyeliği görevini yapmak.

ş) Görev alanı ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Uzman imam-hatipler

MADDE 41 – (1) Uzman imam-hatipler ortak görevlere ilave olarak aşağıdaki görevleri yaparlar:

 1. a) Kur’an-ıKerimi güzel okuma, Kur’an-ıKerim öğretimi, dini musiki, hitabet, aile ve dini rehberlik hizmetleri, sosyal hizmet kurumları ve hastanelerde yürütülen din hizmetleri, toplumun özel ilgiye muhtaç kesimlerine yönelik din hizmetleri, kadınlara yönelik irşat hizmetleri, çocuklara yönelik din hizmetleri, gençlere yönelik din hizmetleri, olağanüstüdurumlarda din hizmetleri gibi Başkanlık hizmet alanlarından birini uzmanlık alanı olarak seçmek, alanıyla ilgili çalışmalar yapmak ve yapılacak seminer, toplantı, hizmet içi eğitim gibi çalışmalara katı
 2. b) Müftülükçe sorumluluk alanına verilen camilerin görevlilerine rehberlik yapmak ve bu camilerdeki hizmetleri koordine etmek.
 3. c) Müftülükçe yapılacak hizmet içi eğitim seminerlerinde eğitici olarak görev yapmak.

ç) Müftülükçe belirlenen program dahilinde vaaz ve irşat hizmetlerinde görev almak.

Başimam-hatipler

MADDE 42  (1) Başimam-hatipler ortak görevlere ilave olarak aşağıdaki görevleri yaparlar:

 1. a) Kur’an-ıKerimi güzel okuma, Kur’an-ıKerim öğretimi, dini musiki, hitabet, hutbe hazırlama, aile ve dini rehberlik hizmetleri, sosyal hizmet kurumları ve hastanelerde yürütülen din hizmetleri, toplumun özel ilgiye muhtaçkesimlerine yönelik din hizmetleri, kadınlara yönelik din hizmetleri, çocuklara yönelik din hizmetleri, gençlere yönelik din hizmetleri, olağanüstü durumlarda din hizmetleri gibi Başkanlık hizmet alanlarından birini uzmanlık alanı olarak seçmek, alanıyla ilgili çalışmalar yapmak ve yapılacak seminer, toplantı, hizmet içi eğitim gibi çalışmalara katı
 2. b) Görev yaptığıcami ve müftülükçe sorumluluk alanına verilen camilerdeki hizmetleri koordine etmek, buralarda yürütülen hizmetlerin daha etkin ve verimli olmasıhususunda projeler geliş
 3. c) Müftülükçe sorumluluk alanına verilen camilerin görevlilerine rehberlik yapmak.

ç) Müftülükçe belirlenen program dahilinde vaaz ve irşat hizmetlerinde görev almak.

 1. d) Görev yaptığımahallin dini hayatıyla ilgili ihtiyaçve sorunları tespit etmek ve rapor hazı
 2. e) Müftülükçe yapılacak hizmet içi eğitim seminerlerinde eğitici olarak görev yapmak.

Müezzin-kayyımlar

MADDE 43 – (1) Başmüezzin ve müezzin-kayyımların ortak görevleri şunlardır:

 1. a) Vakit namazlarıile cuma, bayram, teravih ve cenaze namazlarında müezzinlik yapmak; sala vermek.
 2. b) Güneşin doğmasına bir saat kala sabah ezanınıokumak, her günöğle namazından bir saat önce açıp yatsınamazından sonra kapatmak suretiyle camiyi gün boyu açık tutmak.
 3. c) Kur’an-ıKerim, meal/tefsir, hadis, siyer ve ilmihal konularının yer aldığıçalışma programını camide uygulamak.

ç) Camideki ses cihazları ile diğer teknik araç ve gereçlerin bakımını, korunmasını ve çalışır durumda bulundurulmasını sağlamak, cami minaresi ve ses cihazının ibadet maksadı dışında kullanılmasına engel olmak.

 1. d) Cami veçevresinin bakım ve temizliğini yapmak;şadırvan, abdest alma yeri ve tuvalet gibi yerlerin temizliğinin vakıf, dernek, köy tüzel kişiliği, belediye veya ilgililer tarafından yapılmasını sağlamak,
 2. e) Teberrukat eşyasının temizlik, bakım ve korunmasınısağ
 3. f)İsteyen vatandaşlara Kur’an-ıKerim okumayı öğretmek ve dini bilgiler vermek konusunda imam-hatibe yardımcı olmak, müftülükçe yapılacak program gereğince mukabele okumak, dini gün ve gecelerde düzenlenecek programlarda görev almak.
 4. g) Türk Medeni Kanununa göre akdedilen nikahtan sonra isteyenlere nikahın dini merasimini icra etmek.

ğ) Cami ziyaretlerinin, İslam adabına ve güvenlik kurallarına uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak; camilerin avlu ve müştemilatında satıcılık, dilencilik gibi ibadet huzurunu ihlal eden her türlü davranışı ve faaliyeti önlemek için gerekli tedbirleri almak.

 1. h) Bu Yönetmeliğin 40ıncımaddesinin birinci fıkrasının (l), (m) ve (n) bentlerinde sayılan cami dışı din hizmetlerinin verilmesinde görev almak.

ı) İmam-hatibin bulunmadığı zamanlarda imam-hatiplik görevlerini yapmak.

 1. i) Görev alanıile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Başmüezzinler

MADDE 44  (1) Başmüezzinler ortak görevlere ilave olarak aşağıdaki görevleri yaparlar:

 1. a) Kur’an-ıKerimi güzel okuma, ezanıgüzel okuma, Kur’an-ı Kerim öğretimi, dini musiki ve hitabet gibi Başkanlık hizmet alanlarından birini uzmanlık alanı olarak seçmek, alanıyla ilgili çalışmalar yapmak ve yapılacak seminer, toplantı, hizmet içi eğitim gibi çalışmalara katı
 2. b) Müftülükçe sorumluluk alanına verilen camilerdeki müezzin-kayyımlara rehberlik etmek.
 3. c) Ezanı güzel okuma ve dini musiki alanlarında açılan kurslarda eğitici olarak görev almak.

 

Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

DiniHaberler.com.tr:   

cep porno
Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0
Editör:

HABERE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor
NAMAZ VAKİTLERİ
ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

yukarı çık