Din'den, Diyanet'ten, Dünya'dan Dini haberler

15 Haziran 1963 yılında Ordu /Fatsa ilçesi Ilıca Kasabası’nda doğdu. İlkokulu ve ortaokulu Ilıca’da liseyi, Fatsa İmam Hatip Lisesi’nde okudu.

Prof. Dr. Yavuz ÜNAL

15 Haziran 1963 yılında Ordu /Fatsa ilçesi Ilıca Kasabası’nda doğdu. İlkokulu ve ortaokulu Ilıca’da liseyi, Fatsa İmam Hatip Lisesi’nde okudu.

1983 yılında kaydolduğu OMÜ İlahiyat Fakültesinden 1988 yılında mezun oldu.

Aynı yıl Mardin İmam Hatip Lisesinde meslek dersleri öğretmeni olarak göreve başladı ve 2 yıl bu görevi sürdürdü. 1990 yılında OMÜ İlahiyat Fakültesine Hadis araştırma görevlisi olarak atandı. 1993 yılında, “Cumhuriyet Türkiye’si Hadis Çalışmaları” adlı tezi ile Yüksek Lisansını, 1997 yılında “Rivayetlerin Hz. Peygambere Aidiyetini Tespitte Aklın Rolü” adlı tezi ile doktorasını tamamladı. 1998 yılında yardımcı doçent, 2002 yılında doçent, 2008 yılında profesör unvanlarını aldı.

Elektronik yayın yapan Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisini kurdu. Aynı formatta Turkish Studies adlı edebiyat dergisinin kurulmasına öncülük etti.

2005 yılında başlayan, Diyanet İşleri Başkanlığının desteklediği Konulu Hadis Projesinin Genel Koordinatörlüğünü yaptı.

2008 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kuruluna seçildi. 2009 yılında IV., 2014 yılında V. Din Şuralarının Genel Sekreterliğini yaptı.

2009-2012 yılları arasında OMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı. Dekanlığı döneminde İlahiyat Fakültesi Eğitim ve Araştırma Derneği’ni kurdu.

2013 yılında Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesine kurucu dekan olarak görevlendirildi. Ordu İlahiyat Vakfı’nı kurdu.

Bilişim, stratejik yönetim ve eğitim teknikleri alanlarında birçok programa katıldı.

2014 yılında Yüzyılın İslam Kültür Hizmet Ödülünü aldı.

Süheyla Hanım ile evli olan Prof. Dr. Yavuz Ünal, Arapça ve İngilizce bilmektedir.

19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi olan Ünal, 2016 yılında Diyanet İşleri Başkan yardımcısı olarak atandı.

 

BİLİMSEL ÇALIŞMALARI

 Bilimsel Yayınları

·         Cumhuriyet Türkiye’si Hadis Çalışmalarının Serencamı, İslami İlimler Dergisi, Yl. 2, sy. 2, Güz 2007 ss.231-252.

·         Tenkit Terimlerinin Tarihsel Kökenleriyle Buluşturulması İslami Araştırmalar, Cilt 19, Sayı: 1, 2006, ss.119-125

·         Cumhuriyet Döneminde Hadis Usulü ya da Usul Tarihçiliği Üzerine, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 2006, Cilt: 6, Sayı:2, ss. 281-302. www.dinbilimleri.com/dergi/cilt6/sayi2/makale/yavuz.pdf

·         Hadis Tespit Sisteminin Doğuş ve Gelişim Seyri Üzerine Hadis Tetkikleri Dergisi Cilt 1 sayı: 2, 2003, ss. 7-42

·         Modern Dönem Türk Toplumunda İslami Düşüncenin Serencamı, Yeni Türkiye, Ankara, 2002, ss.347-363.

·         Hz. Peygamber’in İlk Kıblesi: Beyt-i Makdis, OMÜİFD, Sayı: 12, Samsun, 2001, ss.183-202.

·         “Gelenek Sünnet İlişkisi”, OMÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 11, Samsun, 1999, ss.79-96.

·         “Cumhuriyet Türkiye’si Hadis Çalışmaları Üzerine”, İslami Araştırmalar Dergisi (Sünnet Özel Sayısı), c.10, sy.1-2-3, Ankara, 1997, ss.174-177.

·         “The Function of Reason (Aql) In the Historical Determinations of the Authenticity of PropheticTradition (Hadith)”; Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, www.dinbilimleri.com/dergi/cilt1/sayi3/y_unal_the_function.htm

·         “T.C. İlahiyat Fakültelerinde 1957-1997 Yılları Arasında Hadis Anabilim Dalında Yapılan Tezler Bibliyografyası”, İslami Araştırmalar Dergisi (Sünnet Özel Sayısı), c.10, sy.1-2-3, Ankara, 1997, ss.197-203.

·         “Hadis Verilerine Göre Mut'a Nikahı”, OMÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 7, Samsun, 1993, ss. 155-179. “Muhammed b. Fudayl” mad

·         Vahidür Rahman, Modernist Müslümanların Hadise Yaklaşımları: Aligarh Ekolü, Trc.: Yrd. Doç. Dr. Yavuz Ünal, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, www.dinbilimleri.com/dergi/cilt1/sayi1/yavuz_unal_yaklasimlar.htm

·         Emin Kudat; Rivayetin Senedi ve Aklın Yargısı Bakımından Hadis Tenkidi, Trc. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Ünal; Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, www.dinbilimleri.com/dergi/sayi2/y_unal_hadis_ tenkidi.htm

·         Uydurma Hadislerin Ortaya Çıkışı ve Sosyo-Politik Olaylarla İlgisi, (Kitap Tanıtımı), Kitap Dergisi, 1997, ss. 49-50.

·         Hadislerin Tarihsel Boyutu (Kitap Tanıtımı),  Hadis Tetkikleri Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, ss.213- 216.

 

Tebliğleri:

·         Din Eğitiminde Bütünlük, Süreklilik ve  Ardışıklık Sorunu, (Yrd. Doç. Dr. Yusuf Bahri Gündoğdu ile ortak), V. Din Şurası, 08-10 Aralık 2014.

·         Varlık Mücadelesinde Kültür ve Kültürel Miras, Gençlik ve Kültürel Mirasımız Kongresi, 16-18.05.2014, Samsun (Basılı)

·         Nebevi Öğretide Estetik Tasavvuru, VI. Dini Yayınlar Kongresi, 06-08. 07.2014, İstanbul. (Basılı).

·         Türkiye’de Sosyal Barışın Tesisinde Din Eğitim ve Öğretiminin Yeri ve İlahiyat Fakültelerinin Rolü” Diyarbakır, 06-08 NİSAN 2012 Diyarbakır

·          “Sünnetin Anlaşılmasında Kültürel Unsurların Rolü” Günümüzde Sünnetin Anlaşılması Problemi Sempozyumu, 29-30 Mayıs 2004, Bursa. ss.241-247

·         “Hadislerin Anlaşılmasında Metnin Yeniden İnşa Sorunu”, İslam’ın Anlaşılmasında Sünnet’in Yeri ve Değeri Semp. Ankara, 2001, ss. 439-472

·         “Rivayetlerin Hz. Peygamber’e Aidiyetini Tespitte Aklın Rolü” Hadisin Dünü Bugünü ve Geleceği Sempozyumu, Samsun, 1993, ss. 163-170.

·         ‘Peygamber’in Sünneti Tabiri ile İlgili Oryantalist Bir Yaklaşıma Oryantalist Bir İtiraz: M.M. Bravmann Örneği’ adlı tebliğin Müzakeresi, (Müz. Yrd.Doç.Dr. Yavuz Ünal) 11-12 Mayıs, 2002, Sakarya, (Basılı).

 

Basılmış Kitapları:

Kitap ve Bölüm Yazarlıklarım:

·         Hadisin Doğuş ve Gelişim Tarihine Yeniden Bakış (2013),  3. Baskı, Ensar Yayınları, 411 s., ISBN:978-605-5623-21-0.

·         Hadis Geleneğinde Metin Bilinci, Etüt Yay., Samsun, 2008, 328 s., ISBN:978-975-8217-89-4.

·         Cumhuriyet Türkiyesi Hadis Çalışmalarının Serencamı, Etüt Yay., Samsun, 2008, 123 s., ISBN: 978-975-8217-70-0.

·         Hz. Muhammed'in Vasiyeti (Veda Hutbesi), Çorum, 2006. ISBN:9944-5162-0-1.

·         Hadisleri Tespitte Yöntem Sorunu Akla Uygunluk- Akla Aykırılık (1999),  Etüt Yayınları, 197 s., ISBN:975-8217-07-0.

·         Cumhuriyet Türkiyesi Hadis çalışmaları (1997), Etüt Yayınevi, 255 s., ISBN:975-8217-01-1.

·          “İslam’da İsra ve Miraç”, Dinlerde Yükseliş Motifleri (Prof. Dr. Ekrem Sarıkçıoğlu ve Prof. Dr. Şinasi Gündüz ile ortak) p Vadi Yay., Ankara, 135 s., 1996.

·         “Hadis ve Ahlak”,  İslam Ahlak Esasları, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Ders Kitabı,  2012.

Ansiklopedi Maddelerim

·         “Vefakarlık”, Hadislerle İslam, c.3, s.281-293, DİB Yay., 1. Baskı, Ankara, 2014.

·         “Komşuluk Hakkı”,  Hadislerle İslam, c.4, s.335-345, DİB Yay., 1. Baskı, Ankara, 2014.

·         “Hasta Ziyareti”, Hadislerle İslam, c.4, ss.377-387, DİB Yay., 1. Baskı, Ankara, 2014.

·         “Müslümanların Birbirlerine Karşı Ödevleri”, Hadislerle İslam, c.3, ss.349-359, DİB Yay., 1. Baskı, Ankara, 2014

·         “Dostluk”, Hadislerle İslam, c.4, ss.345-355, DİB Yay., 1. Baskı, Ankara, 2014.

·         “Adak”, Hadislerle İslam, c.2, ss.521-531, DİB Yay., 1. Baskı, Ankara, 2014.

·         “Kıble”, Hadislerle İslam, c.2, ss.321-331, DİB Yay., 1. Baskı, Ankara, 2014.

·         “Kabe”, Hadislerle İslam, c.2, ss.331-343, DİB Yay., 1. Baskı, Ankara, 2014.

·         “Ahde Vefa”, Hadislerle İslam, c.3, ss.293-305, DİB Yay., 1. Baskı, Ankara, 2014.

·         “Hz. Peygamber’in İsra ve Miraç Tecrübesi, Hadislerle İslam, c.7, ss.11-23, DİB Yay., 1. Baskı, Ankara, 2014.

·         “Muhammed b. Fudayl”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, 2010, c.30, s.530.

·         Süraka b. Malik, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c.38, s.161.

·         Rükane b. Abdiyezid, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c.35, ss-284-285.

 

 Destek Proje Yürütücülüğü

·         Konulu Hadis Projesi, Diyanet İşleri Başkanlığı, 2006-2012
·         Hadis Metinlerinin Oluşumunda Ravilerin Fonksiyonu, OMÜ, PYO, 2003-2006
·         İslam Düşüncesinde Sorgulama, OMÜ, PYO, 2001-2004.
·         Rivayetlerin Hz.Peygambere Aidiyetini Tesbitte Yöntem, OMÜ, PYO, 1998-2006.
·         Hadisin Tespit ve Değerlendirmesinde Anlama Sorunu, (Yrd. Doç. Dr. Salih Kesgin ile birlikte) OMÜ, PYO, 2009-2012.

 

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLERİ

·         Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı (25/05/2009-25/05/2012)

·         Ordu Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi  (2013- ?)

·         Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Başkanlığı 02/11/2004- 02/11/2007

·         Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Başkanlığı 29/11/2009-29/11/2012

·         Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlitam Koordinatörlüğü 22-05-2012- 22/05/2013

·         Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yabancı Öğrenci Koordinatörlüğü 22/05/2012

·         Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi Editörlüğü

·         Farklı dergilerde hakemlik,

NAMAZ VAKİTLERİ
  • ÇOK OKUNANLAR
  • SON DAKİKA
ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

yukarı çık