Din'den, Diyanet'ten, Dünya'dan Dini haberler

Prof. Dr. Yavuz Ünal\'ı Tanıyalım

Prof. Dr. Yavuz Ünal Kimdir, Özgeçmişi. 1963 yılında Ordu/Fatsa/Ilıca’da doğdu. İlk ve Orta okulu Ilıca kasabasında, liseyi ise Fatsa İmam-Hatip Lisesinde okudu.

Prof. Dr. Yavuz Ünal\'ı Tanıyalım
  • 23 Nisan 2016, Cumartesi 1:23
Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

DiniHaberler.com.tr:    

Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı’na Hadis Profesörü Yavuz ÜNAL görevlendirildi. Görevlendirme yolu ile başkan yardımcısı olan Prof. Dr. Yavuz Ünal Kimdir?

1963 yılında Ordu/Fatsa/Ilıca’da doğdu.

İlk ve Ortaokulu Ilıca kasabasında, liseyi ise Fatsa İmam-Hatip Lisesinde okudu.

1983 yılında kaydolduğu, O.M.Ü. İlahiyat Fakültesi’nden 1988 yılında mezun oldu. Aynı yıl Mardin İmam-Hatip Lisesinde meslek dersleri öğretmeni olarak göreve başladı ve 2 yıl bu görevi sürdürdü.

1990 yılında O.M.Ü. İlahiyat Fakültesi’ne Hadis Araştırma Görevlisi olarak atandı.

1993 yılında “Cumhuriyet Türkiye’si Hadis Çalışmaları” adlı teziyle Yüksek Lisansını, aynı yıl katıldığı Doktora programını Şubat 1997’de “Rivayetlerin Hz. Peygamber’e Aidiyetini Tespit ve Değerlendirmede Aklın Rolü” adlı teziyle bitirdi.

1998 yılında O.M.Ü. İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim dalına Yrd. Doç. olarak atandı; 2002 yılında Doçent, 2008 yılında da Profesör oldu.

2008 yılında DİB Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliğine seçildi. IV. Din Şurasının Genel Sekreterliğini yaptı. Samsun O.M.Ü. İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi ve dekan olarak görev yaptı.

2006 yılından itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından desteklenen “Konulu Hadis Projesi”nin koordinatörlüğünü yaptı.

2009-2012 yıllarında Samsun İlahiyat Fakültesinin dekanlığını yaptı.

Hem Diyanet İşleri Başkanlığının ve hem de OMÜ’nün stratejik plan komisyonunun üyesi olarak görev yaptı.

Tüsside’de Stratejik Yönetim Eğitimi aldı. Ordu Üniversitesinin 2015-2019 döneminde yönetimine talip olarak rektör adayı oldu.

Hâlen, 16 Ağustos 2013’te atandığı Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı yapmaktaydı.

Yüzyılın İslam Kültür Hizmet Ödülü’ne layık görülen 7 ciltlik “Hadislerle İslâm” adlı eserin koordinatörüydü.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ’in başkanlığında yaklaşık 8 yıllık bir çalışmanın sonucunda oluşturulan “Hadislerle İslâm” adlı eser, alanında uzman 85 Türk ilim adamının katkılarıyla hazırlandı. Allah Resulü Sevgili Peygamberimizin hakikat çağrısına, onun imanına, ibadetine, ahlakına, örnekliğine, değerlerine, beşeri münasebetlerine kulak vermek isteyen tüm İslam Alemi için önemli bir kaynak niteliği taşıyan “Hadislerle İslâm” adlı eser, 20 bin sahih Hadis-i Şerif’ten oluşuyor.

Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanıyken Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı’na ataması yapılan Prof. Dr. Yavuz ÜNAL, koordinatörlüğünü ve metin yazarlığını üstlendiği, Yüzyılın İslam Kültür Hizmet Ödülü’ne layık görülen 7 ciltlik “Hadislerle İslâm” adlı esere yaptığı katkılarından dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan ödül almıştı.

 

Prof. Dr. Yavuz ÜNAL’ın Bilimsel Çalışmaları

Yayınlanan Kitaplar

1) Yavuz ÜNAL Cumhuriyet Türkiyesi Hadis Çalışmalarının Serencamı, 1 / 2008 [Ulusal]
2) Yavuz ÜNAL Hadisin Geleneğinde Metin Bilinci, 1 / 2008 [Ulusal]
3) Hz. Muhammed'in Vasiyeti (Veda Hutbesi), 1 / 2006 [Ulusal]
4) Yavuz ÜNAL Hadisin Doğuş ve Gelişim Tarihine Yeniden Bakış, 1 / 2001 [Ulusal]
5) Yavuz ÜNAL Hadisleri Tespitte Yöntem Sorunu: Akla Uygunluk – Akla Aykırılık, 1 / 1999 [Ulusal]
6) Yavuz ÜNAL Cumhuriyet Türkiye’si Hadis Çalışmaları (1920-1997), 1 / 1997 [Ulusal]
7) Yavuz ÜNAL,Ekrem Sarıkçıoğlu,Şinasi Gündüz Dinlerde Yükseliş Motifleri, 1 / 1996 [Ulusal]

Makale / Bölüm Çevirisi

1) Yavuz ÜNAL Süraka b. Malik, 1 / 2015
2) Yavuz ÜNAL Rükane b. Abdiyezid, 2 / 2015
3) Yavuz ÜNAL Ebu Abdullah Kasım b. Fazl b. Ahmed, 3 / 2015
4) Yavuz ÜNAL Mahmud es-Sekafî el-İsbehânî, 4 / 2015
5) Yavuz ÜNAL Adak, Mahiyeti ve Kaderle İlişkisi, 5 / 2015
6) Yavuz ÜNAL Vefakârlık, 5 / 2015
7) Yavuz ÜNAL Ahde Vefa Erdemi, 6 / 2015
8) Yavuz ÜNAL Vahidür Rahman, Modernist Müslümanların Hadise Yaklaşımları: Aligarh Ekolü, 6 / 2015
9) Yavuz ÜNAL Emin Kudat; Rivayetin Senedi ve Aklın Yargısı Bakımından Hadis Tenkidi, 7 / 2015
10) Yavuz ÜNAL Cumhuriyet Türkiyesi Hadis Çalışmalarının Serencamı, 2, 12 / 2007
11) Yavuz ÜNAL Muhammed b. Râf, 10 / 2006
12) Yavuz ÜNAL Nu’man b. Adi, 10 / 2006
13) Yavuz ÜNAL Muhammed b. Fudayl, 11 / 2005

Dergi Makalesi

1) Yavuz ÜNAL Ebu Bekir Muhammed İbn Harun er-Ruyanî, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 1 / 2015 [Ulusal]
2) Yavuz ÜNAL Tenkit Terimlerinin Tarihsel Kökenleriyle Buluşturulması, İslami Araştırmalar, 19, 1, 11 / 2006 [Ulusal]
3) Yavuz ÜNAL Cumhuriyet Döneminde Hadis Usulü ya da Usul Tarihçiliği Üzerine, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 6, 2, 11 / 2006 [Ulusal]
4) Yavuz ÜNAL Hadis Tespit Sisteminin Doğuş ve Gelişim Seyri Üzerine, Hadis Tetkikleri Dergisi, 1, 2, 11 / 2003 [Ulusal]
5) Yavuz ÜNAL Modern Dönem Türk Toplumunda İslami Düşüncenin Serencamı, Yeni Türkiye, 10 / 2002 [Ulusal]
6) Yavuz ÜNAL Hz. Peygamber’in İlk Kıblesi: Beyt-i Makdis, Omü İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12, 11 / 2001 [Ulusal]
7) Yavuz ÜNAL The Function of Reason (Aql) In the Historical Determinations of the Authenticity of Prophetic Tradition (Hadith), Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 9 / 2001 [Ulusal]
8) Yavuz ÜNAL Hadislerin Tarihsel Boyutu, Hadis Tetkikleri Dergisi, 11 / 2001 [Ulusal]
9) Yavuz ÜNAL Gelenek Sünnet İlişkis, Omü İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10 / 1999 [Ulusal]
10) Yavuz ÜNAL Cumhuriyet Türkiyesi Hadis Çalışmaları Üzerine, İslami Araştırmalar Dergisi, 10 / 1997 [Ulusal]
11) Yavuz ÜNAL T.C. İlahiyat Fakültelerinde 1957-1997 Yılları Arasında Hadis Anabilim Dalında Yapılan Tezler Bibliyografyası, İslami Araştırmalar Dergisi (Sünnet Özel Sayısı), 9 / 1997 [Ulusal]
12) Yavuz ÜNAL Hadis Verilerine Göre Mut'a Nikahı, Omü İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10 / 1993 [Ulusal]
13) Yavuz ÜNAL Uydurma Hadislerin Ortaya Çıkışı ve Sosyo-Politik Olaylarla İlgisi, Kitap Dergisi, 9 / 1949 [Ulusal]

Konferans Bildirisi

1) Yavuz ÜNAL Sünnetin Anlaşılmasında Kültürel Unsurların Rolü, 5 / 2004 [Ulusal]
2) Yavuz ÜNAL Hadislerin Anlaşılmasında Metnin Yeniden İnşa Sorunu, 3 / 2001 [Ulusal]
3) Yavuz ÜNAL “Rivayetlerin Hz. Peygamber’e Aidiyetini Tespitte Aklın Rolü, 4 / 1993 [Ulusal]

Doktora Tezi

1) Salih Şengezer Hadisleri Tedvin ve Tasnif Düşüncesinin Tarihi Seyri, 4 / 2007, samsun
2) M. Nazım Şiraz Hadisin Tahammül ve Edasında Sema, Arz ve Kıraat Yolları, 3 / 2004, samsun
3) Muhittin Düzenl Hadis Alma Yöntemi Olarak İcazet ve Münavele, 3 / 2002, samsun
4) Nevzat Aydın İmam-ı Evzai ve Sünen’indeki Metodu, 2 / 2001, samsun

Yüksek Lisans Tezi

1) Behljulj Kanacevic Hadisin Güvenilirliğini Tespitte Lafız ve Mana Bozukluğunun Fonksiyonu, 4 / 2005, samsun

Konferans Sunumu

1) Prof. Dr. Yavuz Ünal Tarihsel Süreçte Değişen Hadis Algıları, 11 / 2015, İstanbul, Kur'an Araştırmaları Merkezi [Ulusal]
2) Prof. Dr. Yavuz Ünal Kur'an Yeter Söyleminin Analizi, 12 / 2015, Denizli [Ulusal]

Prof. Dr. Yavuz ÜNAL’ın Verdiği Dersler

Lisans Dersleri:
a. Lisans Dersleri:
a.a. 2002-2003 Güz Yarıyılı
a.a.a. İLP 207 Hadis Usulü, Haftalık 2 saat
a.a.b. ÖSP 309 Hadis Kaynakları ve Tenkidi, Haftalık 2 saat
a.b. 2002-2003 Bahar Yarıyılı
a.b.a. İLP 106 Hadis Tarihi, Haftalık 2 saat
a.b.b. ÖSP 416 Bilgisayar Destekli Din Öğretimi, Haftalık 2 saat
a.c. 2003-2004 Güz Yarıyılı
a.c.a. İLÖ 205 Hadis, Haftalık 2 saat
a.c.b. İLÖ 209 Bilgisayar ve İnternet, Haftalık 4 saat
a.c.c. ÖSP 309 Hadis Kaynakları ve Tenkidi, Haftalık 2 saat
a.d. 2003-2004 Bahar Yarıyılı
a.d.a. İLP 106 Hadis Tarihi, Haftalık 2 saat
a.d.b. İLP 220 Bilgisayar, Haftalık 2 saat
a.d.c. ÖSP 416 Bilgisayar Destekli Din Öğretimi, Haftalık 2 saat
a.e. 2004-2005 Güz Yarıyılı
a.e.a. İLP 207 Hadis Usulü, Haftalık 2 saat
a.e.b. İLÖ 209 Bilgisayar ve İnternet, Haftalık 4 saat
2005-2006 Güz Yarıyılı
a.f.a. İLÖ 209 Bilgisayar ve İnternet, Haftalık 4 saat
a.g. 2006-2007 Güz Yarıyılı
a.g.a. Hadis, Haftalık 2 saat
a.h. 2007-2008 Güz Yarıyılı
a.h.a. Bilgisayar 3 Haftalık Saat
a.h.a. Bilgisayar ve İnternet 4 Haftalık Saat

4.2.b. Lisans Üstü Dersleri:
b. Lisans Üstü Dersleri:
b.a. 2002-2003 Bahar Yarıyılı: (Yüksek Lisans)
b.a.a. TİB 609 Uydurma Hadislerin Doğuşu ve Sosyo-Politik Olaylarla İlgisi, Haftalık 2 saat
b.a.b. TİB 611 Hadisleri Anlamada Yöntem, Haftalık 3 saat
b.b. 2003-2004 Güz Yarıyılı: (Yüksek Lisans)
b.b.a. TİB 609 Uydurma Hadislerin Doğuşu ve Sosyo-Politik Olaylarla İlgisi, Haftalık 2 saat
b.b.b. TİB 611 Hadisleri Anlamada Yöntem, Haftalık 3 saat
b.c. 2003-2004 Bahar Yarıyılı: (Yüksek Lisans)
b.c.a. TİB 610 Hadis Tarihi, Haftalık 2 saat
b.d. 2004-2005 Güz Yarıyılı: (Yüksek Lisans)
b.d.a. TİB 610 Hadis Tarihi, Haftalık 2 saat
b.d.b. TİB 611 Hadisleri Anlamada Yöntem, Haftalık 3 saat

b.e. 2002-2003 Bahar Yarıyılı: (Doktora)
b.e.a. TİB 710 İslami İlimlere Kaynaklık Etmesi Açsısından Hadis, Haftalık 3 saat
b.f. 2006-2007 Güz Yarıyılı: (Doktora)
b.f.a. TİB 707 Hadisleri Anlama ve Değerlendirmede Yöntem, Haftalık 3 saat
b.f.a. TİB 711 Hadise Yeni Yaklaşımlar ve Modernist Düşünceler, Haftalık 2 saat

 

Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ
Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0
Editör:

HABERE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor
NAMAZ VAKİTLERİ
ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

yukarı çık