Din'den, Diyanet'ten, Dünya'dan Dini haberler

Diyanet 2017 Yılı Ramazan Ayı Genelgesi

DİYANET HABER- Rahmet, bereket ve mağfiret iklimi olan Ramazan ayına erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşamaktayız. 26 Mayıs Cuma günü kılacağımız ilk teravih namazının ardından 27 Mayıs Cumartesi günü tutacağımız ilk oruç ile bu mübarek aya girmiş olacağız.

Diyanet 2017 Yılı Ramazan Ayı Genelgesi
 • 25 Mayıs 2017, Perşembe 17:23

Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

DiniHaberler.com.tr: "ÜZERİNDE HER CANIN HAKKI VAR BU RAMAZAN VE HER ZAMAN"

Rahmet, bereket ve mağfiret iklimi olan Ramazan ayına erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşamaktayız. 26 Mayıs Cuma günü kılacağımız ilk teravih namazının ardından 27 Mayıs Cumartesi günü tutacağımız ilk oruç ile bu mübarek aya girmiş olacağız.

Başkanlığımız tarafından, her yıl Ramazan ayında bireysel ve toplumsal hayatımıza ışık tutan önemli bir değer tema olarak belirlenmekte ve kamuoyunun gündemine taşınmaktadır. Söz konusu tema, Ramazan ayı boyunca etraflı bir şekilde ele alınmakta, toplumumuzda bir duyarlılık ve farkındalık oluşması hedeflenmektedir.

Bu bağlamda bireysel ve toplumsal hayatımız ekseninde oldukça kapsamlı bir muhtevaya sahip "Hak" kavramının ifade etmiş olduğu anlam derinliği dikkate alınarak bu yıl Ramazan ayında "Üzerinde Her Canın Hakkı Var, Bu Ramazan ve Her Zaman" temasının ele alınması kararlaştırılmıştır.

İslâm inanç, kültür ve medeniyetinde "hak" kavramı oldukça geniş bir anlam yelpazesine sahiptir. İnsanın Rabbine, kendisine, diğer insanlara, ilişki içerisinde bulunduğu yakın ve uzak çevresine, tabiata yönelik görev ve sorumlulukları "hak" kavramı ile yakından ilişkilidir.

Çağımızda hakların savunulması ve korunması amacıyla uluslararası düzeyde pek çok kurum ve kuruluşun varlığına rağmen yaşadığımız dünyada haksızlıkların, zulümlerin ve hak ihlâllerinin azalmak bir yana artıyor olması insanlığın geleceği adına kaygı vericidir. Dolayısıyla hak ve hakikat konusunun gündeme taşınmasına ve bu konuda bir bilinç oluşturulmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu itibarla "Üzerinde Her Canın Hakkı Var, Bu Ramazan ve Her Zaman" teması çerçevesinde; "Üzerinde Her İnsanın Hakkı Var", "Üzerinde Her Çocuğun Hakkı Var", "Üzerinde Anne-Babanın Hakkı Var", "Üzerinde Komşunun Hakkı Var" Bu Ramazan ve Her Zaman, alt başlıklarıyla etraflı bir şekilde işleyerek idrak edeceğimiz mübarek Ramazan ayında aşağıdaki hususlarda gerekli hassasiyet gösterilecektir:

 

A- İRŞAT HİZMETLERİ

 1. Hazırlanacak olan Ramazan Ayı Vaaz ve İrşat Programında, "Üzerinde Her Canın Hakkı Var, Bu Ramazan ve Her Zaman" konusu kapsamlı bir şekilde işlenecektir.
 2. Ramazan ayının yaz mevsimine denk gelmesi sebebiyle il ve ilçe müftülüklerince turizm bölgelerinde, yayla turizminin, mevsimlik işçi ve mültecilerin yoğun olduğu yerlerde, vaaz ve irşat hizmetleri sunulması hususunda gerekli tedbirler alınacaktır.
 3. İlahiyat/İslami İlimler Fakültesi öğretim üyeleri, eğitim görevlileri, imam-hatip lisesi meslek dersleri öğretmenleri, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenleri, emekli müftü, vaiz ve din görevlilerinin müftülüklerce uygun görülecek camilerde; cami görevlilerinin de kendi camilerinde vaaz etmeleri sağlanacaktır.
 4. Vaazlar zamanında başlatılacak ve ezan başlamadan
 5. İl müftüleri belirleyecekleri "Kardeş İl"de, ilçe müftüleri ise görev yaptıkları ilin ilçeleri arasından tespit edecekleri bir "Kardeş İlçe"de karşılıklı olarak vaaz ve irşat hizmetinde bulunacaklardır.
 6. Yerel durum ve özel şartlar dikkate alınarak dini danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sürdürülecektir.
 7. Mahalli TV ve radyolarda irşat ve mukabele programları gerçekleştirilmesi hususunda çalışmalar yapılacak, personelin yerel basında dini/ahlaki konularda yazı yazması teşvik
 8. Bayram mesajları sadece Diyanet İşleri Başkanı veya vekili tarafından verileceğinden ayrıca mesaj yayımlama cihetine gidilmeyecektir.
 9. İl ve ilçe müftülükleri ile yurtdışı temsilcilikleri tarafından hazırlanan "Ramazan Özel Vaaz  ve İrşat Programı" 25 Mayıs 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar DHYS'ye girilecektir.
 • CAMİLERLE İLGİLİ ALINACAK TEDBİRLER
 1. Ramazan ayı öncesinde tüm camiler ile müştemilatlarının genel temizliği, bahçe ve çevre düzenlemesi, onarımı ve bakımı yapılacak, ibadetin huzur ve huşu içinde yapılabilmesi için her türlü tedbir alınacaktır.
 2. Camilerdeki ses  sistemi  ve kullanımı, rahatsız  edici  ve  ibadet huşûunu  bozucu  mahiyette

olmayacaktır.

 1. Camilerin, kadın/çocuk/engelli vb. toplumun bütün kesimlerini kuşatacak şekilde düzenlenmesi ve ibadete hazır hale getirilmesine dair tüm tedbirler alınacaktır.
 2. Camilerin kadınlar için ayrılan bölümlerinin giriş-çıkış başta olmak üzere diğer unsurlar itibariyle uygun olmasına özen gösterilecektir.
 3. Cami içi ve dışı aydınlatmalar kontrol edilecek, minarelerdeki kandiller Ramazan ayı boyunca iftar vaktinde yakılacak, imsak vaktinde söndürülecektir.
 4. Sakal-ı Şerif bulunan camilerde Ramazan ayında ziyaret günleri
 5. Camilerdeki mahyalarla    ilgili    olarak    "Camilerin Bakım Onarım     ve   Çevre    Tanzimi Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri ile 11.06.2010 tarihli ve 934 sayılı Başkanlık talimatına riayet edilecektir.
 6. Camilerdeki vaaz, irşat ve mukabele gibi programlar cami panolarında ilan edilecek, toplumun bütün kesimlerine çeşitli yollarla duyurulacaktır.
 7. Çeşitli sebeplerle     görevlisi     bulunmayan     camilere     imkânlar     ölçüsünde     personel görevlendirilecektir.
 8. Ramazan ayını tatil yörelerinde ve yaylalarda geçiren vatandaşlarımız ile mevsimlik işçilerin ibadetlerini rahat bir şekilde yerine getirebilmeleri ayrıca çocuklarına yaz Kur'an kursu düzenlenmesi için (prefabrik/çadır mescit vb.) gerekli tedbirler alınacaktır.
 9. Gerekli güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle il ve ilçelerde en az bir cami Kadir Gecesi'nde sabah

namazına kadar açık bulundurulabilecektir.

 1. 03.2013 tarihli ve 514 sayılı "Camilerin Açık Tutulması Genelgesi" ile ilgili gerekli hassasiyet gösterilecektir.

 

 • İBADETLERLE İLGİLİ ALINACAK TEDBİRLER
 1. Namazlarda ta'dil-i erkâna riayet edilecek ve teravih namazları, "iki rekâtta bir selam vermek suretiyle" kıldırılacaktır.
 2. Sabah ezanları Diyanet Takvimine göre imsak vaktinde okunacaktır.
 3. Akşam ezanlarının vaktinde okunmasına özen gösterilecek ve camilerde akşam namazı kıldırılacaktır.
 4. Her il ve ilçede imkânlar ölçüsünde en az bir camide hatimle teravih namazı kıldırılması sağlanacak ve bu camiler cemaate duyurulacaktır.
 5. İtikâfa girmek isteyenlere temizlik ve cami adabıyla ilgili gerekli hassasiyetlere dikkat etmek şartıyla müftülükler tarafından belirlenecek camilerde izin verilebilecektir.
 6. Camilerde mukabele programları gerçekleştirilecek ve okunan cüzlerin ihtiva ettiği önemli mesajlar meâlen cemaate aktarılacaktır.
 7. Müftülüklerce düzenlenecek Kur'an ziyafeti programlarında bölgede görev yapan din görevlileri tercih edilecek; görevlilerin kendi camilerindeki hizmetlerini aksatmamalarına özen gösterilecektir.

 

 • SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER
 1. Şehit yakınları ve gaziler başta olmak üzere yetimler, engelliler, mülteciler, emekli personel, çocuk evleri, huzurevi, hastane, ceza infaz kurumu, AMATEM, kadın konuk evleri vb. kişi ve kurumlar ziyaret edilecek; bahse konu kişi ve gruplara yönelik mahalli imkânlar ölçüsünde iftar ve Ramazan özel programları düzenlenecektir.
 2. Cami görevlilerinin, görev yerlerindeki yoksul/mülteci aileler ile diğer aileler arasında "Kardeş Aile" uygulaması başlatmaları teşvik edilecektir.
 1. Ramazan ayı süresince fakir ve kimsesizlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere farkındalık oluşturucu kampanyalar düzenlenecektir.
 1. Mahalle sakinlerinin kaynaşmasına yönelik apartman ve sitelerde iftar programları düzenlenmesi teşvik edilecektir.
 1. Ramazan sevincinin   çocuklara yaşatılması   için   cami   merkezli   çocuk iftar programları düzenlenecektir.

 

 • DİĞER HUSUSLAR
 1. Ramazan ayı boyunca cami görevlilerinin görevlerinin başında bulunması sağlanacak, zaruri haller dışında kurum personeline izin
 2. Başkanlığımız tarafından Ramazan ayına özel hazırlanan      diyanet.gov.tr web sitesi bütün personele duyurulacaktır.
 3. Başkanlığımızca hazırlanan yazılı, görsel ve işitsel materyallerin etkinliklerde, yerel TV ve radyolarda kullanılması; afişlerin camilere ve uygun görülen diğer mekânlara astırılması sağlanacaktır.
 4. Yardım toplama faaliyetleri 2860 sayılı "Yardım Toplama Kanunu" ile "Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik"de belirtilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
 5. Ek-1'de yer alan tablo cami görevlileri tarafından; ek-2 tablo ise müftülüklerce 12 Temmuz 2017

Çarşamba günü mesai bitimine kadar DHYS'ye kaydedilecektir.

Bu vesile ile aziz milletimizin ve İslam âleminin Ramazan ayını tebrik eder, bütün insanlık için hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan dilerim. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

RAMAZAN GENELGESİ TAMAMI>>>>

 

Diyanetliler Platformu

Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ 

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0
Editör:

HABERE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor
NAMAZ VAKİTLERİ
ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

yukarı çık