Din'den, Diyanet'ten, Dünya'dan Dini haberler

Diyanet İşleri Başkanlığı\'ndan terör genelgesi

Terör örgütleriyle mücadelede izlenecek stratejinin yer aldığı genelge, Diyanet İşleri Başkanı Görmez imzasıyla 81 il müftülüğü ile yurt dışı birimlerine gönderildi

Diyanet İşleri Başkanlığı\'ndan terör genelgesi
 • 29 Eylül 2016, Perşembe 0:06

Diyanet İşleri Başkanlığınca yayınlanan genelgede, "Hutbe, vaaz ve konferanslarda milli birlik ve beraberliği güçlendirecek konulara ağırlık verilecektir. Yıkıcı, bölücü propagandalara, zararlı akımlara karşı gerekli tedbirler alınacaktır." ifadesine yer verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY), PKK ve DAEŞle mücadele konusunda Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı genelge, Başkan Mehmet Görmez imzasıyla merkez teşkilatı, 81 il müftülüğü ile yurt dışı birimlerine gönderildi.

 

İŞTE GENELGENİN DETAYLARI.... TAM METİN

MADDE 1 - (1)Hiçbir personelimiz; Anayasamızın 136 ncı maddesinde milletçe dayanışma ve bütünleşme anlayışı ile Kanunla belirlenen görevleri yapan Başkanlığımızın bu anlayışını zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunamaz, dini görevi içinde veya bu görevin dışında, her ne suretle olursa olsun, siyasi partilerden herhangi birini övemez veya yeremez.

MADDE 2 - (1) Bütün personelimiz; hizmet içinde ve dışında, devlet memurluğu sıfatına, Başkanlığımıza mensubiyet ruhuna ve İslâm ahlâkına yaraşır tarzda hareket edecek, iş ve işlemlerinde, iş sahiplerine, vatandaşlarımıza, âmirlerine, memurlarına ve hizmet verdiği herkese ve her kesime karşı âdil, eşit, dürüst, hoşgörülü ve güler yüzlü davranacaktır. Ayrıca söz, fiil ve davranışlarıyla, temizlik, düzen, tertip ve memurlar için ilgili mevzuatta öngörülen kılık kıyafetiyle, dinî anlamda topluma örnek ve rehber olmak gibi çok önemli bir misyonu üstlendiğinin idrak ve şuuru içinde olacaktır.

 

Dinî Sorular

MADDE 3 - (1) Silahlı darbe girişimi ve FETÖ/PDY'ye dair dinî sorular, Din İşleri Yüksek

Kurulu'na yazılı olarak yönlendirilecektir.

(2) FETÖ/PDY'nin çokça işlediği ve toplumu yanlış yönlendirdiği "Dinlerarası diyalog", "başörtüsü", "takıyye", "ima ile namaz" vb. konularda Din İşleri Yüksek Kurulu'nun fetvaları çerçevesinde halkımız aydınlatılacaktır.

(3) Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında, bireyin iradesini hiçe sayan FETÖ/PDY gibi yapılanmaların din algısı ve dinî referanslarını ele alan bilgilendirme toplantıları taşradaki görevlilerle bir araya gelinerek icra edilecektir.

 

Mushaf-ı Şerif

MADDE 4 - (1) Görevlilerimiz tarafından, vaaz ve hutbeler ile yerel basın-yayın organları vasıtasıyla; Başkanlığımız Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu'nun mührünü taşımayan, meâlli- meâlsiz Mushaf-ı Şerif ile içerisinde Kur'ân-ı Kerîm âyetleri bulunan sesli-görüntülü eserleri satın almamaları hususunda vatandaşlarımız uyarılacaktır. Cami önleri ile müştemilatında, Kur'ân Kursu ve cami kütüphanelerinde söz konusu yayınların bulundurulmasına ve satılmasına hiçbir surette izin verilmeyecektir.

(2) Müftülükler; piyasada görülen mühürsüz, meâlli-meâlsiz Mushaf-ı Şerif ile Başkanlığımızca incelenmemiş ve içerisinde Kur'ân-ı Kerîm ayetleri bulunan sesli-görüntülü yayınlardan Başkanlığımızı haberdar ederek, söz konusu yayınların incelenebilmesi için ilgilileri Başkanlığımıza yönlendireceklerdir.

(3) Görevlilerimiz, internet ortamında yayınlanan söz konusu hatalı yayınları tespit ettiklerinde durumu gereği yapılmak üzere Başkanlığa bildireceklerdir.

 

Din Hizmetleri

İrşat hizmetleri

MADDE 5 - (1) Cuma günleri camilerde Başkanlık merkezinden gönderilen hutbelerin okunmasına titizlikle riayet edilecektir. Hutbe metninde hiçbir surette ilaveler ve çıkarmalar yapılmayacaktır.

(2) Yetkisiz ve izinsiz olarak hiç kimsenin hutbe okumasına, vaaz ve irşat görevi yapmasına müsaade edilmeyecektir. Vaazlar ezanla sonlandırılacak ve cemaatin ezan dinlemesine imkân sağlanacaktır.

(3) Başkanlığımız mensubu olmayıp kendisine vaaz ve irşat yapma izni verilenlerin vaazları yakından izlenecek, vaaz ve irşat hizmeti esnasında Başkanlığımızca belirlenen prensiplere uygun hareket etmeyenlere kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Söz konusu prensiplere aykırı vaaz ve irşat hizmeti sunduğu tespit edilen Başkanlık personeli hakkında da gerekli kanuni işlem yapılacaktır.

(4) Hutbe, vaaz ve konferanslarda millî birlik ve beraberliği güçlendirecek konulara ağırlık verilecektir. Yıkıcı, bölücü propagandalara, zararlı akımlara karşı gerekli tedbirler alınacaktır.

(5) Vaaz, hutbe ve konferanslarda toplumun dinî, ilmî ve ahlâkî konularda bilgisinin artırılması hedef alınacak, fitne, tefrika ve bölücülüğün kötülüğü, sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın önemi gibi millî bütünlüğümüzü pekiştirecek konulara yer verilecektir.

(6)  Hutbe,  vaaz  ve  konferanslarda  samimî,  duygulu,  toplumun  içinde  bulunduğu manevî sorunları tedavi edici, ölçülü, yapıcı, uyarıcı, teşvik edici, sevdirici ve müjdeleyici ifadeler kullanılacak; aşırı, kırıcı, itham edici ifadelerden; bıktırıcı ve mesnetsiz sözlerden, dinî ve ilmî bilgilere uymayan görüşlerden kaçınılacaktır.

(7) Vaaz ve hutbelerde; siyaset ve şahsiyet yapmaktan kaçınılacak, konu bütünlüğü sağlanacak, iç ve dış politik konulara kesinlikle girilmeyecektir.

(8)  Vaaz  ve  irşat  hizmetlerinin  aksamasına  ve  doğacak  boşlukların  diğer  unsurlar tarafından doldurulmasına meydan verilmemesi için gerekli tedbirler alınacaktır.

(9) Cami ve Kur'an kurslarında kadınlara ve erkeklere özel olarak düzenlenen vaaz ve irşat programlarında FETÖ/PDY vb. yapılanmaların İslâm'a aykırı yönleri anlatılacak ve benzer hatalara düşülmemesi için yapılması gereken hususlar dile getirilecektir.

 

MADDE 6 - (1) Olağanüstü Din Şurasında alınan kararlar doğrultusunda yürütülen Din hizmetleri etkinleştirilecektir.

(2)  FETÖ/PDY'nin dini bir yapı olarak nitelendirilemeyeceği, açık bir din istismarı hareketi olduğu, FETÖ/PDY nin dini bilgi kaynakları şaibeli olduğu, dinlerarası diyalog adına din mühendisliği yapan ve kelime-i tevhidi parçalayan bir hareket olduğu hususları dikkate alınarak;

 1. a) FETÖ/PDY'nin dini  hayatımıza  verdiği  zararları  tespit  etmek  için  çalışmalar yapılacaktır.
 2. b) Her seviyede din eğitim ve öğretim anlayışı gözden geçirilecektir.
 3. c) Benzer yapıların oluşmaması ve benzer hataların tekrarlanmaması için çalışmalar yapılacaktır.

ç) Maruz kaldıkları manevi zararları önlemek için vatandaşlarımıza ve özellikle gençlere yönelik çalışmalar yapılacaktır.

 

Cami hizmetleri

MADDE 7 - (1) Merkezi ezan ve vaaz sistemine FETÖ/PDY, PKK, DAEŞ vb. terör örgütlerinin frekans girişi veya cihaza doğrudan müdahale gibi durumlara karşı gerekli tedbirler alınacaktır.

(2) Cami kütüphaneleri/kitaplıklarında FETÖ/PDY, PKK, DAEŞ vb. terör örgütleriyle ilişkili kişilerce yazılan kitaplar bulundurulmayacak, varsa bu nitelikteki kitaplar Diyanet İşleri Başkanlığınca İdare Olunan Cami ve Mescitlerdeki Teberrükat Eşyası Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ayıklanacaktır.

(3) Cami ve müştemilatında FETÖ/PDY, PKK, DAEŞ vb. terör örgütlerinin propaganda yapmasına, bu yerlerin terör örgütleri ve ilişkili kişilerce kullanılmasına müsaade edilmeyecek, muhtemel sabotajlara karşı gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır.

(4) Müftülüklerce belirlenecek zamanlarda özellikle darbe girişiminde olmak üzere tüm  terör  olaylarında  şehit  düşen  ve  yaralananlara  özel  dua  programı  olağanüstü  hal süresince devam ettirilecektir.

(5) Milli birlik ve beraberliğin pekiştirilmesine yönelik program yapılan alanlara yakın yerlerde insanların ibadet ihtiyaçlarını karşılayacak mekânlar oluşturulacak ve buralarda din hizmeti sunacak personel görevlendirilecektir.

(6) 05/03/2013 tarihli ve 514 sayılı "Camilerin Açık Tutulması Genelgesi" ile başlatılan cami çalışma programı uygulaması yaygınlaştırılarak vatandaşlara sahih dini bilginin aktarılması sağlanacaktır.

 

Aile ve dini rehberlik bürosu hizmetleri

MADDE 8 - (1)Aile ve Dinî Rehberlik Bürolarına, FETÖ/PDY, PKK, DAEŞ ve diğer terör  örgütlerine  bulaşmış  şahıslarla  ilgili  toplumsal  ve  ailevi  ilişkiler  konusunda  gelen sorulara cevap verilmeyecek, bu sorular Din İşleri Yüksek Kuruluna yönlendirilecektir.

(2) Aile ve Dini Rehberlik Bürolarında açığa alınan/alınacak personelin yerine görevlendirilenler hariç bürolarda herhangi bir personel değişikliği yapılmayacaktır. Açığa alınan personelin yerine yeni personel DİB Aile ve Dini Rehberlik Büroları Çalışma Yönergesinde belirtilen esaslar çerçevesinde görevlendirilerek büro hizmetinin kesintiye uğramaması sağlanacaktır.

(3)  Aile  ve  Dinî  Rehberlik  Bürosu  personelince  yazılı  ve  görsel  medyada  polemik

oluşturacak beyanlarda bulunulmayacaktır.

(4) Personele yönelik, olağanüstü hal öncesinde başlatılmış olan manevi destek eğitimi kapsamında yürütülen seminerlere devam edilecektir. Bununla birlikte; şehitler için Kur'an ziyafeti,   dua   ve   hatim   programları   ile   şehit   ve   gazi   ailelerine   yönelik   ziyaretler düzenlenecektir.

(5)  Olağanüstü  hal  süresince  çeşitli  toplum  kuruluşlarıyla  ilişkilerde  ve  yapılacak

faaliyetlerde azami derecede özenli ve tedbirli davranılacaktır.

(6) Büronun seminer, konferans gibi faaliyetlerini icra etmek üzere Kurum dışından görevlendirilecek akademisyen ve uzmanlar Başkanlığımıza bildirilerek görüş alınacaktır.

 

Eğitim Hizmetleri

MADDE 9 - (1) Kur'an kursu öğreticileri, FETÖ/PDY, PKK, DAEŞ ve diğer terör örgütleri hakkında bilgilendirilerek alınacak tedbirler istişare edilecektir.

(2) Öğrencilere ve halka yönelik milli birlik ve beraberliği artırıcı seminerler düzenlenecektir.

(3) Öğrencilerin moral ve motivasyonlarını artırıcı eğitsel etkinlikler düzenlenecektir. (4) Özellikle 4-6 yaş grubu Kur'an kursları, yaz Kur'an kursları ve Kredi Yurtlar

Kurumunda  açılan  D  Grubu  Kur'an  kurslarındaki  öğrencilere  yönelik  vatan  ve  bayrak sevgisi, milli birlik, bağımsızlık, demokrasi ve özgürlük konuları hakkında eğitsel etkinlikler düzenlenecektir.

(5) Müftülük ile Kur'an kursu öğreticileri arasında olağanüstü durumlarda amaç ve eylem birliğini oluşturabilmek için mesaj, mail vb. iletişim ağı sistemi oluşturulacaktır.

(6) İhtiyaç halinde ulaşılabilmesi için öğreticilerce cep telefonları 24 saat açık tutulacaktır.

(7) Kur'an kurslarının denetimleri artırılacaktır.

(8) Şehitlerimizi  anmak ve ailelerine destek olmak amacıyla hafızlık öğrencilerinin katılımıyla halka açık Kur'an ziyafetleri düzenlenecektir.

 

Yayın Hizmetleri

MADDE 10 - (1) FETÖ/PDY, PKK, DAEŞ ve diğer terör örgütleri ile irtibatlı kimselerin yayınları varsa müftülük, cami ve Kur'an kurslarının kitaplık ve kütüphanelerinden kaldırılacaktır. Başkanlıkça bildirilen listelerde yer alan kütüphanelerde bulundurulabilecek kitapların dışındaki kitapların kitaplık/kütüphanelerde yer almasının uygunluğuna "Teberrukat Eşyası Komisyonu" tarafından karar verilecektir. Başkanlıkça bildirilenlerin dışında veya komisyonlarca onaylanmamış kitaplar kitaplık/kütüphanelerde bulundurulmayacaktır.

(2) Olağanüstü hal uygulamalarında; Başkanlık talimatları merkez ve taşra görevlilerimize, Başkanlık basın açıklamaları da halkımıza Diyanet TV ve Radyolarından duyurulacaktır.

(3)  Başkanlık  talimatları  doğrultusunda  konuya  ilişkin  programlar  hazırlanarak Diyanet TV ve Radyo yayınları ile halkımız bilgilendirilecektir.

(4) Müftülüklerin yayın yaptığı yerel TV'lerde milli birliğe katkı sağlayıcı etkinliklere ağırlık verilmesi için ilgili kişi ve kurumlar teşvik edilecektir.

(5) Hutbe, vaaz ve programlar banttan veya canlı olarak yayınlanacaktır.

(6)  Olağanüstü  hal  uygulamalarında  gündeme  uygun  konularda  basılı  ve  süreli yayınlar hazırlanacaktır.

 

Personel İşlemleri

Açığa alma ve görevlendirme işlemleri

MADDE 11 - (1) Dini ve idari hizmetlerde herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için açığa alınan personelin yerine görevlendirme yapılacaktır.

(2) Valiliklerce yapılan açığa alma işlemleri ivedilikle Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.

(3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 86 ncı maddesine göre; Başkanlığımız taşra teşkilatında görev yapmakta iken askerlik, yurtdışı görevlendirme, geçici görevlendirme ve görevden uzaklaştırma (açığa alınma) sebebiyle görevden ayrılan İmam-Hatip ve Müezzin- Kayyımların yerine vekaleten görevlendirmeler yapılabilecektir.

Kadro işlemleri

MADDE 12 - (1) 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybeden ve malul olanlar 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye istinaden 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile

2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamına alınmıştır. 3713 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi gereği kamu kurum ve kuruluşları; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarına ve sürekli işçi kadrolarına bu madde hükümleri çerçevesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hak sahibi olduğu belirlenerek Devlet Personel Başkanlığına bildirilen ve Başkanlıkça kura sonucu atama teklifi yapılanları atamak zorundadır. Bu itibarla darbe girişimi sırasında şehit ve malul olanların hak sahiplerinden bu madde kapsamında Başkanlığımız kadro ve pozisyonlarına atanmak isteyenlerin işlemleri, atamalarının yapılacağı kadro veya pozisyonlar için sınavlara ilişkin hükümler hariç olmak üzere ilgili mevzuatında öngörülen nitelik ve şartları taşımaları kaydıyla 3713 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilecektir. Bu Haber DiniHaberler.com.tr sitesinden (ç)alınmıştır.

 

Terfi işlemleri

MADDE 13 - (1) FETÖ/PDY, PKK, DAEŞ ve diğer terör örgütleri ile irtibatları sebebiyle görevden uzaklaştırılan personelin uzaklaştırma süresince Kademe İlerlemesi ve Derece Terfi işlemleri yapılmayacaktır.

(2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 141 inci maddesi uyarınca; soruşturma veya yargılama  sonunda  yetkili  mercilerce,  haklarında  memurluktan  çıkarmadan  başka  bir disiplin cezası verilenler, yargılamanın men'ine veya beraatine karar verilenler, hükümden evvel  haklarındaki  kovuşturma  genel  af  ile  kaldırılanlar,  görevlerine  ve  memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenlerin  bu  kararlarının  kesinleşmesi  üzerine  haklarındaki  görevden  uzaklaştırma tedbirinin kaldırılması halinde, görevden uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin derece yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı, üst dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilecektir.

 

Emeklilik ve görevden uzaklaştırma işlemleri

MADDE 14 - (1) 23/07/2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görevinden uzaklaştırılan veya tutuklanan   personelden   emeklilik   yaşını   ve   hizmet   süresini   dolduranlardan   emeklilik talebinde bulunanlar hakkında Başkanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatında uygulama birliği sağlanması bakımından;

 1. a) Görevden uzaklaştırılan veya tutuklanan personelin öncelikle DİBBYS programının

"Hizmet Cetveli" bölümüne "görevden uzaklaştırma" veya "tutuklanma" kaydının girilmesi, b)       Görevden   uzaklaştırılan   veya   tutuklananlar   hakkında   yapılan   soruşturma neticesinde görevine son verilenlerin durumunun Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmesi,

 1. c) Görevden uzaklaştırılma veya tutuklanma işlemleri, göreve iade, emeklilik, görevine son, vefat, istifa gibi nedenlerle sona erenlerin durumu DİBBYS programının hizmet cetveline kaydı yapıldıktan sonra söz konusu programın Atama Menüsü altında bulunan Açığa Alınma menüsüne ilgilinin durumuna uygun bilgilerinin girilmesi, gerekmektedir.

 

Bilişim Kaynaklarının Kullanımı ve Güvenliği

Kurumsal ağ kullanımı ve güvenliği

MADDE 15 - (1)İzinsiz olarak kurumsal ağa hiçbir cihaz dahil edilmeyecektir.

 1. a) Kurum içi bilgi kaynakları (duyuru, haber, doküman vb.), yetkisiz ve/veya izinsiz olarak kişi/kuruluşlarla paylaşılmayacaktır.
 2. b) Lisansı olmayan  hiçbir  uygulama  kurumsal  ağda  kullanılan  cihazlara indirilmeyecek, dağıtılmayacak ve yüklenmeyecektir.
 3. c) Kurum bilişim kaynakları, kaynakların güvenliğini tehdit edici ve/veya onlara zarar verici biçimde kullanılmayacaktır.

(2) Kurumsal ağa bağlı tüm bilgisayarların ve bunlar üzerindeki verilerin güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde güvenlik ihlali yaratılmaması, kurumsal ağ trafiğinin olumsuz yönde etkilenmemesi, sistem kaynaklarının gereksiz şekilde tüketilerek ağ üzerinden kullanılan uygulama yazılımlarının veri tabanı sunucuları ile iletişiminin olumsuz yönde etkilenmemesi için Başkanlık ağına bağlı tüm kullanıcılar;

 1. a) İnternet üzerinden  kendi  bilgisayarlarına  özel  yazılım,  oyun,  film,  video  ve  ses dosyaları vb. materyalleri indirmeyecek,
 1. b) Web kamera vb. görüntüleme araçları kullanmayacak,
 2. c) Kurumsal ağ üzerindeki bilgisayarlara yetkisi olmayan kişilere erişim izni vermeyecek,
 3. d) Ağ   kaynağına   veya   servisine   zarar   verecek   girişimlerde   (DDOS   saldırısı, port/network  taraması,  paket  dinleme,  ağ  izleme    uygulamalar  ile  IP  değiştirme  vb.) bulunmayacaktır.

(3) Kurumdan ayrılma, emekli olma, birim değiştirme gibi personel hareketleri ya da kullanımına ihtiyaç kalmayan durumlarda kullanıcıların ağ, uygulama yazılımları, e-posta, FTP hesaplarının ivedilikle iptali ilgili bilgi işlem birimine bildirilecektir. Kapatılmayan hesaplardan doğabilecek her türlü hukuki sorumluluk kullanıcıya ve kullanıcının ayrıldığı birime ait olacaktır. Bu Haber DiniHaberler.com.tr sitesinden (ç)alınmıştır.

 

Kullanıcı hesapları

MADDE 16 - (1)Kurum personeli kurumsal hesaplarının açılması için "Bilişim Sistemleri  Kullanım  Taahhütnamesi"ni  imzalayacak  ve  bu  taahhütnameler  taşrada  ilgili birim amirlerine merkezde de ilgili bilgi işlem birimine iletilecektir.

(2) Her bir kullanıcı, bilgisayarda kendi "kullanıcı adı" (user name) ve "şifresi" ile oturum açarak çalışacak,  çalışması  biten kullanıcı,  oturumu veya bilgisayarını  kapatarak bilgisayara başkalarının fiziksel erişimini engelleyecektir. Mesai sonunda da tüm birimlerde bilgisayarlar mutlaka kapalı durumda bulundurulacaktır.

(3) Kullanıcılar kurumsal kullanıcı hesaplarıyla Başkanlık bilişim kaynakları üzerinde gerçekleştirilen tüm işlemlerden sorumludur. İlgili hesabın amacı dışında kullanılması ve bu hesaptan  doğabilecek  zararların  sorumluluğu,  hesabı  kullanan  kullanıcıya  ait  olacaktır. Bunun için kullanıcılar kimlik bilgilerini uygun şekilde saklayacak ve başkaları ile paylaşmayacaktır.

(4) Kurumsal kullanıcı hesapları, resmî kurum işlerinin yürütülmesi dışında sohbet gruplarına (chat), forumlara, sosyal medya (facebook, twitter vs.) ile elektronik haber gruplarına katılmak ve herhangi bir siteye abone olmak için kullanılmayacaktır.

 

E-posta hesapları

MADDE 17 - (1) Kullanıcılar, Kurum saygınlığını zedeleyecek ve/veya başkalarını

taciz edecek e-posta göndermeyeceklerdir.

(2) Kurumsal toplu mail gönderim istekleri resmi yazı ile bilgi işlem birimine ileteceklerdir.

(3) Kullanıcılar, tanınmayan veya şüpheli (içerisinde şifre /parola istenen veya link olan) e-posta ve eklentilerini açmayacak ve durumu bilgi işlem birimine bildireceklerdir.

(4) Kullanıcılar kendilerine tahsis edilen elektronik ileti (e-posta) hesaplarına ait kullanıcı adı ve şifrelerini bir başkası ile paylaşmayacak, verilen geçici şifreleri ivedilikle değiştireceklerdir.

(5) Birimlere tanımlanan birim e-posta hesapları, birim amirlerinin sorumluluğunda bir personele tahsis edilecek ve bu hesaba ait kullanıcı adı ve şifre bilgileri bir başkası ile paylaşılmayacaktır. Bu Haber DiniHaberler.com.tr sitesinden (ç)alınmıştır.

 

Web, yazılım ve uygulama hizmetleri

MADDE 18 - (1) Kurum web sayfalarının yönetimi ile ilgili tüm gizli veriler (kullanıcı adı, şifre vb.) dikkatlice korunacak ve şifre paylaşımı yapılmayacaktır.

(2) Site kuruluş amacına uygun olmayan içeriklere yer verilmeyecek, reklam alınmayacak, Başkanlığımız ve ilgili kuruluşlar ile Devlet kurumları haricinde hiçbir sitenin linkine yer verilmeyecektir.

(3) Yönetici şifrelerinin büyük küçük harf, rakam ve sembollerden oluşan en az sekiz karakterli güvenli şifreler olması sağlanacaktır.

(4)  Kullanıcıların  herhangi  bir  nedenle  görev  yerlerinin,  görev  ve  yetkilerinin değişimi,  istifa, emekli olma veya ilişiği kesilme gibi nedenlerle Kurumdan ayrılma vb. sebeplerle ortaya çıkan yetki değişiklikleri zamanında yapılacaktır. KPS (Kimlik Paylaşım Sistemi) gibi merkezden yapılacak yetki değişiklikleri ise ilgili taahhütname ile Başkanlığa iletilecektir.

(5)  Taşradaki  yetkilendirmeler,  il  yöneticilerinin  sorumluluğunda  olup,  personele daha önce verilmiş olan görev ve sorumlulukları dışında yetkilerin iptali ivedilikle yapılacaktır.

(6) Herhangi bir sebeple daha önce verilmiş ancak Başkanlıkça iptal edilmesi gereken yetkiler Başkanlığımız bilgi işlem birimine ivedilikle bildirilecektir.

 

Yardımlar, Kiralama ve Satın Alma İşlemleri

MADDE 19 - (1) Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesinden yapılacak yardım talepleri ilgili Yönergede belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirilerek evrakları tam olarak gönderilen dernek/vakıflara, cami ve Kur'an kurslarımızın inşaat ve onarımları için bütçe imkânları nispetinde yardım gönderilmekte olup, bundan böyle Başkanlığımız bütçesine konulan ödenekten yardım talep eden dernek, vakıf, birlik, kurum ve kuruluşların, il ve ilçe müftülüklerimizce sadece evrak ve usul yönünden değil, FETÖ/PDY, PKK, DAEŞ ve diğer terör örgütleri bağlamında da etraflıca araştırılıp (ilgili kurumlarla koordine edilerek) gerekli değerlendirme yapıldıktan sonra söz konusu talepler Başkanlığımıza gönderilecektir.

(2) 22/06/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkında Kanunun ek 4 üncü maddesi ve bu maddeye dayanılarak hazırlanan yönetmelik çerçevesinde; mülkiyeti hazineye ait taşınmazlar üzerinde bulunan cami, mescit ve Kur'an kurslarının  bir  kısmında,  eklentisinde  ya  da  bütünleyici  parçasında  bulunan  ve  ticari faaliyette kullandırılması öngörülen kısımlarının kiraya verilmesiyle alakalı olarak müftülük bünyesinde kurulan Komisyonlarda görev alacak personel, vakıf ve dernek yetkilileri il ve ilçe müftülüklerimizce etraflıca araştırılarak (ilgili kurumlarla koordine edilerek) görevlendirilecek, ayrıca mezkur yerlerin gerek mevcut kiracılarının, gerekse bundan sonra yapılacak kiralamalarda talip olanların FETÖ/PDY, PKK, DAEŞ ve diğer terör örgütleri ile bağı olup olmadığı aynı şekilde araştırma yapılarak durum değerlendirilmesi yapılacaktır.

(3) İl/ilçe müftülükleri, dini yüksek ihtisas merkezi müdürlükleri ve eğitim merkezi müdürlüklerince mal veya hizmet satınalma yoluyla yapılan iş ve işlemlerde, hizmet ya da mal alınacak firmanın tespiti konusunda FETÖ/PDY, PKK, DAEŞ ve diğer terör örgütleri ile bağlantısı  olup  olmadıkları  yönünden  de  etraflıca  (ilgili  kurumlarla  koordine  edilerek) araştırmalar yapıldıktan sonra mal veya hizmetin alınmasına karar verilecektir.

 

Yurtdışında Yürütülecek Hizmetler

MADDE 20 - (1)Yurtdışı Temsilciliklerimize gelen FETÖ/PDY, PKK, DAEŞ ve diğer terör unsurlarını içeren ihbar ve şikâyetler ilgili temsilciliklerimiz tarafından ivedilikle tetkik edilecek ve Başkanlığımıza bilgi verilecektir.

(2)   Olağanüstü   hal   süresince   özellikle   kısa   süreli   din   görevlisi   taleplerinin karşılanmasında gecikmeler söz konusu olabilecektir.

(3) Yurtdışı Temsilciliklerimiz ülkemizde yaşanan darbe girişimini, bulundukları ülke makamları ve toplumu nezdinde anlatmaya gayret göstereceklerdir.

(4) Sosyal medya ve internet üzerinden yapılan paylaşımlara dikkat gösterilecektir. (5) Cami cemaatimizi provoke edecek kişi ve olaylara karşı tedbirler alınacaktır.

(6) Başkanlığımızca yürütülen yurtdışı eğitim-öğretim faaliyetleri ile öğrenci seçim, mülakat ve sınavlarında gerekli hassasiyet gösterilecektir.

 

Denetleme ve Soruşturma Hizmetleri

MADDE  21  -  (1)  Kur'an  kursları,  camiler  ve  müftülük  birimlerinde  yürütülen hizmetler  periyodik  olarak  denetlenecek,  denetim  sonuçları  değerlendirilerek  personele gerekli rehberlikte bulunulacak, Başkanlık hizmet anlayışı dışında gerçekleştirilen her türlü faaliyet tespit edilerek sorumlu personel hakkında gerekli takibat yapılacaktır.

(2) Personelin görevlerini icrası sırasında, Başkanlık hizmet anlayışına uyup- uymadıkları, görev disiplinini muhafaza edip-etmedikleri, tavır ve davranışları ile kılık- kıyafetlerinin kamu görevlisi vasfına uygun olup-olmadığı hususlarında gereken takip ve rehberlik yapılacaktır.

(3) Yapılan ihbar ve şikayetler 657 sayılı DMK, 3071 sayılı Kanun, 4483 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde ele alınıp, gerekli tahkikat yürütülecektir.

 

MADDE 22 - (1) Merkez teşkilatı birimleri, il ve ilçe müftülükleri, dini yüksek ihtisas merkezi ve eğitim merkezi müdürlükleri ile yurtdışı temsilcilikleri bu Genelgede yer alan kendi hizmet ve faaliyetleri ile ilgili konuların yürütülmesinden, ayrıca merkez teşkilatı birimleri koordine ve takibinden sorumlu olacaklardır.

Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

 

Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ Diyanet İşleri Başkanı

 

DAĞITIM :
Gereği:

81 İL VALİLİĞİNE
Yurt Dışı Birimlerine
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı
Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı
Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü
Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Başkanlığı
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
Özel Kalem Müdürlüğü
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
İç Denetim Birimi Başkanlığı
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Bilgi:
Prof.Dr. Mehmet Emin Özafşar Prof.Dr. Hasan Kâmil Yılmaz Prof.Dr. Yavuz Ünal

 

 

 

 

 

KAYNAK: DiniHaberler.com.tr: 

 

 
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberilern tüm hakları kaynak gösterilen siteye, köşe yazıları yazar sahibine veya web sitemizin özel haberi ise Dinihaberler.com.tr'ye aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.  Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal takip uygulanacaktır.

 

Editör:

HABERE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor
NAMAZ VAKİTLERİ
ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

yukarı çık