Din'den, Diyanet'ten, Dünya'dan Dini haberler

DİYANET OKUMA SALONLARI PROJESİ

Bu proje ile ön eleme sınavı sonucu seçilecek olan belirli sayıda öğrenci, (Ortaokul, Lise, Üniversite) özel bir eğitime tabi tutulacak ve ilgili eğitimler neticesinde yaşadığı topluma faydalı, donanımlı, temel ahlaki değerlere sahip, ailesi ve çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilen, geleceğe dair ufuk sahibi gençler olmaları sağlanacaktır.

DİYANET OKUMA SALONLARI PROJESİ
 • 31 Temmuz 2017, Pazartesi 22:28

(D Grubu Kur'an Kursu Özel Öğretim)

AMAÇ

Bu proje ile ön eleme sınavı sonucu seçilecek olan belirli sayıda öğrenci, (Ortaokul, Lise, Üniversite) özel bir eğitime tabi tutulacak ve ilgili eğitimler neticesinde yaşadığı topluma faydalı, donanımlı, temel ahlaki değerlere sahip, ailesi ve çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilen, geleceğe dair ufuk sahibi gençler olmaları sağlanacaktır.

Ayrıca; Diyanet Okuma salonları ile öğrencilerin eğitim-öğretim yaşantılarında elde etmiş oldukları bilgi ve becerilerin daha da geliştirilmesi temin edilecektir. Diyanet Okuma salonları eğitim programı okul müfredatlarına uygun bir şekilde düzenlenecek, öğrenci ve velilerin okul başarısına dair beklentileri ve hedefleri bu şekilde gerçekleştirilmiş olacaktır.

YASAL ÇERÇEVE

 1. 6002 Sayılı Yasayla “İhtiyaç duyulan yerlere okuma salonları açmak ve bunlarla ilgili işleri yürütmek”görevi Başkanlığımıza verilmiştir. Ayrıca program D grubu Kur’an Kursu Özel Öğretim şeklinde ele alınacaktır.

TAKVİM

 1. 19 Aralık 2016 - 03 Şubat 2017; Okuma Salonu olarak kullanılacak mekânların tespiti, tanzimi, personel görevlendirilmesi ve mekânın bütün yönleri ile eğitime hazır hale getirilmesi,
 2. 06 Şubat 2017 - 10 Şubat 2017; Broşür, afiş, yerel basın, okul idarecileri ile işbirliği vb. yollarla tanıtım, öğrenci seçimi ve kayıt işlemleri,
 3. 13 Şubat 2017 - 09 Haziran 2017; Eğitim ve öğretim dönemi

FİZİKSEL MEKÂN

 1. Diyanet Okuma Salonları için öncelikle Başkanlık veya TDV'ye ait mekânlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait "gençlik merkezleri" uygun mekân bulunmaması durumunda belediyelere ait gençlik merkezleri ve diğer mekânlar planlanacaktır. Lavabo, wc vb. imkânları olan ferah mekânlar olmasına dikkat edilecek, her bir sınıf en fazla 20 kişiden oluşturulacaktır. Sınıf sayısı arttıkça okuma salonu kullanım alanı artırılacaktır.
 2. Gün içinde kayıtlı olan ve olmayan öğrencilerin her zaman kitap okumak, ödev yapmak, arkadaşlarıyla buluşmak, sohbet etmek, çay içmek vb. için gelebilecekleri bir merkez olacak, gençler için cazip hale getirilecektir.
 3. Kütüphane, wc, lavabo, mümkünse oyun alanı (masa tenisi satranç vb.), mutfak ve mescit bulunacaktır.
 4. Film, belgesel sinema vb. için uygun yer ve donanım (internet, projeksiyon, vs.) temin edilecektir.
 5. Ulaşımı kolay, mümkünse şehir merkezi veya yakınında bir yer tercih edilecektir.
 6. Fiziki olarak uygun ve ferah bir mekân olacak; izbe, rutubetli vb. eğitime uygun olmayan yerler kullanılmayacaktır. 
 7. Gün içinde ve yatsıya kadar sürekli açık tutulacaktır.

MÜFREDAT

 1. Diyanet Okuma Salonları, D Grubu Kur'an Kursu Özel Öğretim kapsamında açılacak olup Başkanlığımızca hazırlanan "Diyanet Okuma Salonları Eğitim Programı" esas alınarak hizmet verilecektir.

ULAŞIM

 1. İmkânlar nispetinde öğrencilerin okullardan veya evlerden okuma salonlarına intikali servisle gerçekleştirilecektir.

BURS

 1. Bütün öğrencilere TDV şubeleri vasıtasıyla aylık en az 100 'er TL burs verilecektir. 

PERSONEL GÖREVLENDİRİLMESİ

 1. Sınıf Sorumlusu; Açılan her bir sınıf için bir din görevlisi sınıf sorumlusu olarak görevlendirilecektir. Sınıf sorumluları 20 kişiden oluşan öğrenciler ile birebir ilgilenecekler, akademik başarılarını takip edeceklerdir. Eğitimin aile ile tamamlanan bir süreç olduğu düşünülerek aileleri ile zaman zaman görüşecekler, öğrenci ve velilerini evlerinde de ziyaret edeceklerdir.
 2. Okuma Salonu Sorumlusu (Koordinatörü); Din hizmetleri/eğitim uzmanı, vaiz, şube müdürü, ilçe müftüsü, il müftü yardımcısı vb. bir personel İl ve İlçe Müftülükleri tarafından Diyanet Okuma Salonları Koordinatörü olarak görevlendirilecektir. Koordinatör; okuma salonunun her türlü işleyişinden, eğitim müfredatının takibinden ve okuma salonu etkinliklerinin amacına uygun olarak devam edip etmediğinden sorumlu olacaktır.
 3. Koordinatör, her ayın son iş gününde hazırlanan raporu ilçe/il müftülüğüne takdim edecektir. Ayrıca İl ve İlçe Müftülükleri bu bağlamda yürütülen her türlü çalışmalarla ilgili hazırlayacakları raporu en geç her ayın ilk pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Başkanlık Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir.  

SOSYAL ETKİNLİKLER

 1. Ayda bir gezi, bağlama, ney, hat vb. kurslar; umre programları, kahvaltı programları, halı saha maçları vb. aktiviteler gerçekleştirilecektir.

ÖĞRENCİ PROFİLİ

 1. Karma eğitim uygulamasına gidilmeyecek kız ve erkek öğrenciler için ayrı okuma salonları açılacaktır. Bu doğrultuda ilk etapta sadece erkek öğrenciler alınabilecektir.
 2. Öğrenci seçim işlemi yerel şartlar dikkate alınarak, yazılı sınav veya mülakat ya da okul başarı puanları dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.
 3. Genel profilin İmam Hatip ağırlıklı olması arzu edilecektir.
 4. Öğrenci seçimine ilişkin bütün okulların ve öğrencilerin haberdar olacağı şekilde ilan, afiş vb. duyuru yapılacaktır. Afiş ve broşürlerin tasarımları Başkanlıkça yapılacak, gerekirse yerel şartlara uyarlanacaktır. Bu hususta Milli Eğitim Müdürlükleri ve okul idarecileri ile işbirliği yapılabilecektir.
 5. Her öğrenci örgün eğitimdeki sınıfına uygun kategoriye başvuracaktır.
 6. Öğrenciler için kayıt, yoklama ve takip sistemi kullanılacaktır.
 7. Hedeflenen başarıyı ve uyumu sağlayamayan öğrencilerin eğitimle ilişiği kesilecektir.
 8. 2016-2017 yılı ikinci yarıyılı için sadece orta 1. Sınıf ile lise 1-2-3-4. sınıflara yönelik programlar açılabilecektir.

ÇALIŞMA VE UYGULAMA ESASLARI

 1. Diyanet Okuma Salonu Eğitim Programlarının uygulanmasında Başkanlıkça hazırlanacak “Dersler ve Krediler Tablosu” ile “Müfredat” esas alınacaktır. Bunlar bilahare Müftülüklere ulaştırılacaktır.
 2. Derslerin haftalık dağılımı, kursun süresi ve öğrenme alanlarının kredileri göz önünde bulundurularak dengeli bir biçimde yapılacaktır.
 3. Sınıflar kursun ilk gününde yapılacak seviye tespit sınavına göre oluşturulacaktır.
 4. Eğitimde kullanılacak yöntem ve tekniklerde işlevsellik esas alınacaktır.
 5. Öğrencilerin gelişim düzeyleri takip edilerek, yeterli olmadıkları hususlar kendilerine fark ettirilecektir.
 6. Yapılan eğitim etkinliklerinde zamanı verimli kullanma ilkesi daima göz önünde bulundurulacaktır.
 7. Eğitimin bir süreç olduğu ilkesinden hareketle öğrencilerin zaman içerisindeki ilerlemeleri dikkate alınarak, öğretim hedef ve beklentileri bu ilke doğrultusunda belirlenecektir.
 8. Eğitim-öğretim sürecinde çeşitli görsel-işitsel araç-gereçlerden mutlaka yararlanılacaktır.
 9. Öğrenme-öğretme etkinliklerine mümkün olduğunca bütün kursiyerlerin aktif katılımı sağlanacaktır.
 10. Öğrenmenin bütün aşamalarında uygun ölçme ve değerlendirmelere yer verilecektir.
 11. Her bir öğrenci için özellikle Kur’an-ı Kerim ve değerler eğitimi ağırlıklı derslere yönelik gelişim düzeylerini takip etmek üzere değerlendirme formları oluşturulacaktır.
 12. TDV, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri ile Gençlik Merkezleri Müdürlükleri ile işbirliği yapılacaktır.
 13. Okuma salonlarında; öğrenci ve velilerle iletişimi iyi, mesleğini seven, rol model olabilecek, öğrencilere rehberlik yapabilecek,  sadece bu alanda çalışacak, vaiz, eğitim/din hizmetleri uzmanı, imam-hatip vb. personel görevlendirilecek ayrıca eğitimin amaçları ve ortamı dikkate alınarak; temizlik, çay vb. hizmetler için yardımcı personel çalıştırılacaktır.
 14. Okuma salonlarında görev verilecek öğretmenler alanlarının en iyileri olan ve öğrencilere her yönüyle en iyi rehberlik yapabileceklerden tercih edilecektir.
 15. Program bir eğitim öğretim yılı içerisinde 36 hafta ve her bir seviyede 4 yıl olarak uygulanacaktır.
 16. Program hafta içi 3 gün ve hafta sonu bir gün olarak planlanacaktır.
 17. Program toplamda haftada 10 saati geçmeyecek şekilde uygulanacaktır.
 18. Programda her seviye için bir okuma programı uygulanacaktır. Örneğin: Lise 4. sınıf seviye için haftada 70 sayfaya denk gelen bir okuma programı (kitap-dergi-makale-tebliğ vb.) uygulanacaktır.
 19. 15 günde bir sinema, belgesel, vb. izleme uygulaması yapılacaktır.
 20. 15 günde bir hasbihal saati yapılacaktır.  (genel aktüel sohbetler)
 21. Ayda bir mediko-sosyal, kültürel etkinlik, ziyaret vb yapılacaktır.
 22. Dersler 45 dakika olarak uygulanacak. 15 dakika teneffüs yapılacaktır.
 23. Günlük, haftalık ders programı örgün eğitim uygulaması sistemi gibi ders öğretmeni tarafından ayrıntılı olarak dönem başında hazırlanacak ve her dersin sonunda ders defterine yazılacaktır.
 24. Eğitimle ilgili okuma listesi ve programı, sinema-belgesel listesi, hasbihal konuları, sosyal-kültürel-sportif-aktüel etkinlikler vb. uygulamalarla ilgili planlama, doküman, çerçeve, içerik Başkanlıkça hazırlanacaktır.

 

ÖRNEK PROGRAM

 

12. SINIF PROGRAMI (LİSE -4)

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Kur’an-ı Kerim

 

Arapça

 

Arapça

Matematik

 

Temel Dini Bilgiler

 

Temel Dini Bilgiler

 

Kur’an-ı Kerim

Coğrafya

 

Görsel etkinlik

 

 

 

 

Aktüel Etkinlik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] “İhtiyaç duyulan yerlere okuma salonları açmak ve bunlarla ilgili işleri yürütmek.” DİB 6002 sayılı Kanun’un 7 inci maddesi’nin a) fıkrası’nın 9 uncu bendi.

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

HABERE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor
NAMAZ VAKİTLERİ
ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

yukarı çık