Din'den, Diyanet'ten, Dünya'dan Dini haberler

2017 Hutbe Yarışması Başlıyor

DİYANET HABER- Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü\'nden Duyurulmuştur

2017 Hutbe Yarışması Başlıyor
 • 13 Mart 2017, Pazartesi 23:46

Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

DiniHaberler.com.tr:

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden Duyurulmuştur

" Personelimizin yeteneklerini geliştirmek, planlı çalışma alışkanlığı kazanmalarını ve mesleklerini cesaretle yapacak şekilde kendilerine güven duymalarını sağlamak, hutbe metinlerini doğru bir şekilde, fonetik ve diksiyon kurallarına uygun, beden dilini yerinde ve etkili kullanarak sunmalarına katkı sağlamak için 2017 yılında kutlanacak olan Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle erkek Kur'an kursu öğreticileri, imam hatip ve müezzin kayyımlar arasında Etkili Hutbe Sunumu, Başkanlığımız taşra teşkilatında görevli personel arasında Hutbe Yazma yarışmaları yapılacaktır.

 

2017 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE

DÜZENLENECEK ETKİLİ HUTBE SUNUMU YARIŞMASI İLE İLGİLİ ŞARTNAME

Başkanlığımızca “Etkili Hutbe Sunumu Yarışması” düzenlenmektedir.

 1. AMAÇ:

Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde personelimizin yeteneklerini geliştirmek, hutbe metinlerini doğru bir şekilde, fonetik ve diksiyon kurallarına uygun, beden dilini yerinde ve etkili kullanarak sunmalarına katkı sağlamaktır.

 1. YARIŞMAYA KATILMA ŞARTLARI:

Etkili Hutbe Sunumu Yarışmasına Başkanlığımız taşra teşkilatında görevli asıl, vekil ve sözleşmeli imam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur’an kursu öğreticisi unvanlarında görev yapan erkek personel katılabilecektir.

 1. MÜRACAAT:

Şartları uygun olan personelimiz, 13–31 Mart 2017 tarihleri arasında bağlı bulundukları müftülüklere şahsen müracaat edebileceklerdir. Eğitim merkezlerindeki kısa süreli kursiyerlerin müracaatları eğitim merkezi müdürlüğünce kabul edilecek ve müracaat dilekçeleri kursiyerin bağlı bulunduğu müftülüğe gönderilecektir. İhtisas ve kıraat bölümü kursiyerlerinin müracaatları ise ilgili eğitim merkezi müdürlüğünce alınacaktır.

Etkili Hutbe Sunumu (Hutbe Okuma) Yarışmasının önceki yıllarda yapılan Türkiye finallerine katılarak birinci, ikinci ve üçüncü olan personelin müracaatı kabul edilmeyecektir.

 1. UYGULAMA:
  1. Etkili Hutbe Sunumu yarışmasında değerlendirme; metni doğru okuma, fonetik/diksiyon (ses tonu, vurgu), beden dili (jest, mimik), dinleyenleri etkileme ve göz teması ile minber kullanımı ve kendine güven kriterleri üzerinden yapılacaktır. Yarışmada Ek-4’te sunulan Arapça hutbe metni esas alınacaktır.
  2. İl/ilçe/bölge ve final yarışmalarında okunacak hutbeler 2016 yılında Başkanlığımızca hazırlanan hutbeler arasından yarışmacı sayısınca seçici kurul tarafından Belirlenen hutbelerin her birinden altışar nüsha hazırlanarak zarflanacak ve zarflar numaralandırılacaktır. Yarışma öncesinde kura ile belirlenen sıra numarası aynı zamanda yarışmacının okuyacağı hutbeyi belirleyen zarf numarası olarak kabul edilecektir. Zarftan çıkan nüshalar yarışmacı ve seçici kurul üyelerine sırası geldiğinde verilecektir.
  3. Etkili Hutbe Sunumu Yarışmasına il ve ilçe bazında başlanacak ve yarışmaya katılım şartlarına sahip istekli bütün personelin katılması sağlanacaktır. İl ve ilçe birincileri belirlenecek, bunlar arasında il merkezinde yapılacak yarışma sonucunda bölge yarışmasında ili temsil edecek olan il birincisi tespit edilecektir. Bölgelerde düzenlenecek yarışmada Türkiye final yarışmasında bölgeyi temsil edecek bölge birincisi

ç) Kadrosu eğitim merkezlerinde bulunan ihtisas ve kıraat bölümü kursiyerleri arasından yarışmaya birden fazla müracaat olması halinde ilgili eğitim merkezi müdürlüğünce belirlenecek seçici kurul marifetiyle bu şartnamede belirtilen usuller çerçevesinde yarışma yapılacak, yarışmada birinci olan kursiyerin ismi il birincisinin belirleneceği yarışmaya katılması temin edilmek üzere il müftülüğüne bildirilecektir.

 1. İl ve ilçe yarışmalarının yapılacağı tarih, yarışma tarihinden en az bir hafta önce katılımcılara duyurulacaktır.
 2. İl, ilçe ve bölge merkezlerindeki yarışmalar halkın huzurunda ve daha çok katılımın sağlanması amacıyla cami içinde yapılacaktır. Yarışma yeri, tarihi ve saati çeşitli yollarla vatandaşlarımıza duyurulacaktır.
 3. Yarışmalar için mümkün mertebe öğle ve/veya ikindi namazlarından sonraki saatler tercih
 4. İl, ilçe ve bölge merkezlerindeki Etkili Hutbe Sunumu Yarışmalarına izleyici olarak özellikle din görevlilerinin tamamının katılımları sağlanacaktır.
 1. SEÇİCİ KURULLAR:

5.1-    Etkili Hutbe Sunumu Yarışması;

 1. İl/İlçe ve Eğitim Merkezi Seçici Kurulları:

İl ve ilçe merkezlerinde; il veya ilçe müftüsünün başkanlığında, bir müftü yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat fakültesinden bir öğretim üyesi/görevlisi, fen edebiyat/eğitim fakültesinin Türk dili ve edebiyatı/Türkçe öğretmenliği bölümlerinden bir öğretim üyesi/görevlisi, eğitim merkezinden bir eğitim görevlisi, bir şube müdürü, imam hatip lisesi meslek dersi öğretmenlerinden bir kişi, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenlerinden bir kişi, Türk dili ve edebiyatı veya Türkçe öğretmenlerinden bir kişi, başvaiz/uzman vaiz/vaizlerden bir kişi olmak üzere en az beş kişiden oluşur.

Eğitim merkezlerinde; müdürün başkanlığında, bir müftü yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat fakültesinden bir öğretim üyesi/görevlisi, eğitim merkezinden iki eğitim görevlisi, bir şube müdürü, imam hatip lisesi meslek dersi öğretmenlerinden bir kişi, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenlerinden bir kişi, başvaiz/uzman vaiz/vaizlerden bir kişi olmak üzere en az beş kişiden oluşur.

İlçede yarışmaya sadece bir personelin müracaat etmesi durumunda seçici kurul oluşturulmaz. Bu personel il birincisinin belirleneceği yarışmaya katılmak üzere ile bildirilir.

 1. İl Seçici Kurulları:

İl genelindeki seçmelerin yapılmasında il seçici kurulu; il müftüsünün başkanlığında, bir müftü yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat fakültesinden bir öğretim üyesi/görevlisi, fen edebiyat/eğitim fakültesinin Türk dili ve edebiyatı/Türkçe öğretmenliği bölümlerinden bir öğretim üyesi/görevlisi, eğitim merkezinden bir eğitim görevlisi, imam hatip lisesi meslek dersi öğretmenlerinden bir kişi, Türk dili ve edebiyatı veya Türkçe öğretmenlerinden bir kişi, başvaiz/uzman vaiz/vaizlerden bir kişi olmak üzere en az beş kişiden oluşur.

 1. Bölge Seçici Kurulları:

Yarışmanın yapılacağı ilin müftüsünün başkanlığında; bir müftü yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat fakültesi öğretim üyelerinden/görevlilerinden iki kişi, fen edebiyat/eğitim fakültesinin Türk dili ve edebiyatı/Türkçe öğretmenliği bölümlerinden bir öğretim üyesi/görevlisi, eğitim merkezinden iki eğitim görevlisi, imam hatip lisesinden bir meslek dersi öğretmeni, Türk dili ve edebiyatı veya Türkçe öğretmenlerinden bir kişi olmak üzere en az beş kişiden oluşur.

5.2-    Yüksek Seçici Kurul:

Diyanet İşleri Başkanlığınca tespit edilecektir.

5.3-    Seçici Kurullar İle İlgili Diğer Hususlar:

Etkili Hutbe Sunumu Yarışması seçici kurulunda dini hitabet ve diksiyon eğitimi almış olanlar tercih edilecektir.

 

DEĞERLENDİRME ESASLARI:

Etkili Hutbe Sunumu Yarışması Seçici Kurulları şu hususlara dikkat eder:

 1. GENEL İLKELER:
  1. Yarışma sırası ve okunacak hutbe, kura ile belirlenecek ve 15 dakikalık hazırlık süresi tanınacaktır.
  2. Etkili Hutbe Sunumu yarışmasına basamak duaları ve ikinci Arapça hutbe kısmı dâhil değildir. Yarışmaya birinci Arapça hutbe duası ile başlanacak, Türkçe hutbe metni okunduktan sonra okunacak kısa Arapça bölümle yarışma tamamlanacaktır.
  3. Yarışmacı minbere sarık ve cübbe giyerek çıkacaktır. Her yarışmacı kendi sarık ve cübbesini yarışmaya
  4. Hutbe duaları usulüne uygun olarak makamsız ve tegannisiz okunacaktır.
  5. Hutbe, irticalen veya yazılı bir metinden
  6. Yarışmacılara 15 dakikalık süre tanınacaktır.
  7. Yarışmacının hatalarından dolayı müdahale
 1. NOT BAREMİ:
  1. Metni doğru okuma 30 puan,
  2. Fonetik/diksiyon (ses tonu, vurgu) 30 puan,
  3. Beden dili (jest, mimik) ve göz teması 25 puan,
  4. Minber kullanımı, kendine güven ve dinleyenleri etkileme 15 puandır.
 1. DEĞERLENDİRME:
  1. Her metin hatasından (kelimenin yanlış telaffuzu, kekeleme, takılma, gereksiz ve yersiz tekrar vs.) bir puan düşülecektir.
  2. Her fonetik/diksiyon hatasından:
   1. Vurguların yerli yerince yapılmaması durumunda bir puan,
   2. Ses tonunun cami ve cemaatin durumuna göre kullanılmaması halinde bir puan düşülecektir.
  3. Beden dili (jest, mimik) ve göz teması ile ilgili:
   1. Abartılı jest ve mimikler kullanılması halinde iki puan,
   2. Cemaatle göz teması; yeterli ölçüde kurulamadığında üç puan, hiç kurulamadığında altı puan düşülecektir.
  4. Minber kullanımı, kendine güven ve dinleyenleri etkileme hususlarının değerlendirmesi Seçici Kurul üyesinin takdirine bırakılmıştır.

Yarışmacıların puanı, yarışma Seçici Kurul Üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Eşitlik olması halinde sırasıyla (not baremindeki) değerlendirmeye esas olan hususlardaki puanlara bakılacak, eşitlik bozulmadığı takdirde kura çekimine gidilecektir.

 1. YARIŞMA TAKVİMİ, BÖLGE MERKEZLERİ VE BU MERKEZLERE DÂHİL İLLER:

Yarışma takvimi, bölge merkezleri ve bu bölgelere dâhil iller (Ek-1 ve 2)’de, duyuru metni ise (Ek-3)’te belirtilmiştir.

 1. ÖDÜLLER:

Yarışmalarda başarılı olan personele il müftülüklerince teşvik ödülleri verilebilir. Türkiye 1. 2. ve 3.’lerine Başkanlıkça Camiler ve Din Görevlileri Haftası resmi açılış merasiminde aşağıdaki ödüller verilecektir.

Etkili Hutbe Sunumu Yarışmasında dereceye girenlerden:

Birinciye            5.000 ₺

İkinciye            4.000 ₺

Üçüncüye         3.000 ₺

Ayrıca, Türkiye Final Yarışmasına katıldığı halde dereceye giremeyen bölge birincilerine 1.000 ₺ ödül verilecektir.

 1. DİĞER ŞARTLAR:
  1. İlgili kurullarca yapılan değerlendirme sonuçları ve kararları bir tutanakla tespit edilerek özel dosyasında saklanır.
  2. İl ve bölge yarışmalarının yapılacağı il müftülükleri, yarışmalarla ilgili koordineyi sağlayacak, ayrıca yarışmacı personelle Seçici Kurul Üyelerinin iaşe ve ibatelerini de karşılayacaktır.
  3. Yarışmaların sonuçları, yarışmaları takip eden hafta içinde il müftülüğüne, bölge final yarışma merkezine, bölge yarışmalarının sonuçları ise aynı süre içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığına

ç) Yarışma sonuçları, tutanakların Seçici Kurulda görevli bütün üyelerce imzalanmasından sonra ilan edilecektir. Dereceye giren personele mahallince hazırlanan ödüller protokol sırasına göre yetkililerce verilecektir.

 1. İlden bölge merkezlerine yarışmacı olarak gidecek personele ve bölge birincisi olarak Türkiye finallerine katılacak personele görevlendirme onayı alınacak ve mahalli saymanlıkça yol hariç bir gün süreyle yolluk ve yevmiyeleri ödenecektir.
 2. Türkiye finalleri Diyanet İşleri Başkanlığı’nca görüntülü olarak kayda alınacak, Başkanlık bunları yayınlama, çoğaltma ve satma hakkına sahip olacaktır. Final yarışmalarına katılanlara verilen ödüller, “telif hakkı ödemesi” yerine sayılacaktır.
 3. Yarışmalara katılan personel, bu şartname hükümlerini ve seçici kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaktır. Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kararları geçerlidir.
 4. İl/İlçe ve bölge seçici kurullarında,
  • Üye olarak görevlendirilenlerden kurumlarınca yolluk ve yevmiye ödenmeyenlere azami net 100-(Yüz) ile iaşe, ibate ve yol masrafları,
  • Yüksek Seçici Kurullarda başkan ve üye olarak  görevlendirilenlerden  kurumlarınca

 yolluk ve yevmiye ödenmeyenlere azami net 150-(Yüzelli) ile iaşe, ibate ve yol masrafları, Türkiye Diyanet Vakfınca/Şubelerce karşılanır.

ETKİLİ HUTBE SUNUMU YARIŞMASI TAKVİMİ

ETKİLİ HUTBE SUNUMU YARIŞMASI:

 1. İl ve ilçelerdeki yarışmalar ve bunların değerlendirilmesi, seçici kurullar tarafından

28 Nisan 2017 Cuma günü çalışma saati bitimine kadar sonuçlandırılacaktır. Yarışmalarda birinci olan personelin isimleri aynı tarihte İl Seçici Kurullarına bildirilecektir. İlçe sayısı beş ve beşten az olan illerde İlçe Seçici Kurulları ikinci ve üçüncü olanları da bildirecektir.

 1. İl Seçici Kurulları, il birincilerinin seçimi ile ilgili bütün işlemleri 16 Mayıs 2017 Salı günü çalışma saati bitimine kadar sonuçlandıracaktır. Yarışmalarda birinci olan personelin isimlerini aynı tarihte Bölge final yarışması merkezi, il müftülüğüne (Bölge Seçici Kurullarına)
 2. Bölge Seçici Kurulları, bölge yarışmalarını 17 Haziran 2017 Cumartesi günü (Ek- 2)’de belirtilen bölge merkezlerinde yapacak, yarışmalarda birinci olanların isimlerini aynı tarihte Başkanlığa
 3. Yüksek Seçici Kurul Türkiye Etkili Hutbe Sunumu Final Yarışmasını 13 Ağustos 2017 Pazar günü Isparta’da yapacaktır.

 

ETKİLİ HUTBE SUNUMU YARIŞMASI TAKVİMİ

 

Müracaat tarihi :                                                        13–31 Mart 2017 tarihleri arası İl ve ilçelerdeki yarışmaların son tarihi:                                               28 Nisan 2017

İl birincilerinin belirlenmesinin son tarihi:                 16 Mayıs 2017

Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih:                        17 Haziran 2017

Türkiye finalinin yapılacağı tarih :                             13 Ağustos 2017

 

ETKİLİ HUTBE SUNUMU YARIŞMASI BÖLGE MERKEZLERİ VE BU BÖLGELERDE YARIŞMAYA KATILACAK İLLER

(Bölge Yarışma Tarihi 17 Haziran 2017)

 

1. BÖLGE YARIŞMA 2. BÖLGE YARIŞMA 3. BÖLGE YARIŞMA
MERKEZİ: DİYARBAKIR MERKEZİ: RİZE MERKEZİ: OSMANİYE
1- DİYARBAKIR 1- SAMSUN 1- ADANA
2- ADIYAMAN 2- GİRESUN 2- OSMANİYE
3- MARDİN 3- ORDU 3- KİLİS
4- BATMAN 4- SİNOP 4- HATAY
5- ŞANLIURFA 5- AMASYA 5- K.MARAŞ
6- GAZİANTEP 6- ÇORUM 6- MERSİN
7- MALATYA 7- TOKAT 7- KARAMAN
8- ELAZIĞ 8- TRABZON  
  9- RİZE  
4. BÖLGE YARIŞMA 5. BÖLGE YARIŞMA 6. BÖLGE YARIŞMA
MERKEZİ: ARTVİN MERKEZİ: KIRŞEHİR MERKEZİ: KOCAELİ
1- AĞRI 1- SİVAS 1- ÇANAKKALE
2- ERZİNCAN 2- NEVŞEHİR 2- YALOVA
3- KARS 3- KIRŞEHİR 3- BURSA
4- BAYBURT 4- YOZGAT 4- KIRKLARELİ
5- ERZURUM 5- NİĞDE 5- TEKİRDAĞ
6- ARTVİN 6- KAYSERİ 6- EDİRNE
7- TUNCELİ 7- AKSARAY 7- BALIKESİR
8- ARDAHAN 8- KONYA 8- KÜTAHYA
9- GÜMÜŞHANE   9- KOCAELİ
    10-SAKARYA
    11-BİLECİK
7. BÖLGE YARIŞMA 8. BÖLGE YARIŞMA 9. BÖLGE YARIŞMA
MERKEZİ: İZMİR MERKEZİ: ANKARA MERKEZİ: BİNGÖL
1- AYDIN 1- KIRIKKALE 1- HAKKÂRİ
2- ANTALYA 2- ÇANKIRI 2- ŞIRNAK
3- UŞAK 3- KARABÜK 3- SİİRT
4- MANİSA 4- BOLU 4- VAN
5- ISPARTA 5- KASTAMONU 5- IĞDIR
6- İZMİR 6- ANKARA 6- BİTLİS
7- BURDUR 7- ESKİŞEHİR 7- MUŞ
8- MUĞLA 8- ZONGULDAK 8- BİNGÖL
9- DENİZLİ 9- DÜZCE  
10-AFYONKARAHİSAR 10-BARTIN  
10. BÖLGE YARIŞMA    
MERKEZİ: İSTANBUL    
1- İSTANBUL    

 

TÜRKİYE ETKİLİ HUTBE SUNUMU FİNAL MERKEZİ: ISPARTA

TÜRKİYE ETKİLİ HUTBE SUNUMU FİNAL YARIŞMASI TARİHİ: 13 AĞUSTOS 2017

 

 

 

Etkili Hutbe Sunumu Yarışması şartnamesine ulaşmak için tıklayınız.

Hutbe Yazma Yarışması şartnamesine ulaşmak için tıklayınız.

2016 yılı hutbelerine ulaşmak için tıklayınız.​

 

Diyanetliler Platformu

Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

 

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0
Editör:

HABERE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor
NAMAZ VAKİTLERİ
ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

yukarı çık