bursa escort escort bursa escort bayan bursa bursa escort Diyanet Stratejik Planı Dış Paydaş Anketini Yayınladı

Din'den, Diyanet'ten, Dünya'dan Dini haberler

Diyanet Stratejik Planı Dış Paydaş Anketini Yayınladı

Bu anket çalışması, Diyanet İşleri Başkanlığı Stratejik Planı’nın yenilenmesi çalışmaları kapsamında yapılmakta olup, stratejik plan çalışmalarının katılımcılık esasına uygun olarak sürdürülebilmesine yardımcı olacaktır.

Diyanet Stratejik Planı Dış Paydaş Anketini Yayınladı
  • 16 Ekim 2018, Salı 23:36

Diyanet İşleri Başkanlığının Stratejik Planının yenilenmesi kapsamında Dış Paydaş Anketinin yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu çalışma, Başkanlığımızdan beklentilerin ortaya çıkmasına ve Stratejik Plan çalışmalarının katılımcılık esasına uygun olarak sürdürülebilmesine yardımcı olacaktır. Şimdiden sağlamış olduğunuz katkıdan dolayı teşekkür ederiz. (Dış paydaş olarak vereceğiniz yanıtlar yalnızca Diyanet İşleri Başkanlığı stratejik planlama çalışmalarında kullanılacaktır.)

ANKETE KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ>>>>

1 - Cinsiyetiniz ?
Erkek
Kadın
 
2 - Doğum Tarihiniz ? (Gün.Ay.Yıl şeklinde giriniz.)
 
 
3 - Eğitim Durumunuz ?
Okur-yazar
İlkokul
Ortaokul ve dengi okul
Lise ve dengi okul
Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora ve üstü
 
4 - Medeni durumunuz?
Bekar
Evli
 
5 - Nerede yaşıyorsunuz?
Büyükşehir merkezi
İl merkezi
İlçe merkezi
Belde/Köy
 
6 - Herhangi bir işte çalışıyor musunuz?
Evet
Hayır
 
7 - Diyanet İşleri Başkanlığının hizmetleri ve görevleri hakkında hangi düzeyde bilgi sahibisiniz?
Çok Fazla
Fazla
Orta
Az
Çok Az
 
8 - Başkanlığımız hakkında sahip olduğunuz bilgiyi hangi yolla edindiniz? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)
Kurum web sitesi
Kurum yayınları (basılı, görsel)
Cami hizmetleri/ Kur’an kursu/ Aile ve dini rehberlik bürosu
Müftülük
Din görevlileri
Tanıtım etkinlikleri
Yürütülen proje ve faaliyetler
Sosyal medya
Basın
Diğer
 
9 - Diyanet İşleri Başkanlığının verdiği hizmetlerden faydalanıyor musunuz?
Evet
Hayır
 
10 - Diyanet İşleri Başkanlığının verdiği hangi hizmetler sizin için önemlidir? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)
Camilerde yürütülen din hizmetleri
Aile bürolarında verilen hizmetler
Engelliler, mahkumlar, bağımlılar, mülteciler vs. gruplara verilen din hizmetleri
Dini soruları cevaplandırma hizmeti (Fetva)
Yayın hizmetleri
Hac ve umre hizmetleri
Din eğitimi hizmetleri (Kur'an kursları)
Yurt dışı din hizmetleri
Yardım faaliyetleri (Türkiye Diyanet Vakfı)
Sosyal sorumluluk projeleri
 
11 - Diyanet İşleri Başkanlığının geliştirilmesini düşündüğünüz faaliyet ve hizmetleri nelerdir? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)
Cami hizmetleri
Din eğitimi hizmetleri (Kur’an kursları, cami dersleri vb.)
Aileye yönelik hizmetler (Kadın, çocuk, genç vb.)
Manevi destek hizmetleri (Hastane, cezaevi, engelli, bağımlı vb.)
Yurt dışı din hizmetleri
Hac ve umre hizmetleri
Dini yayın hizmetleri (kitap, dergi, TV, radyo)
Yardım kampanyaları
 
12 - Diyanet İşleri Başkanlığından beklentileriniz nelerdir? (Sizin için önemli olan 3 seçeneği işaretleyiniz.)
Samimiyet
Saygınlık
Ahlakilik
Gönüllülük
Adalet
Liyakat
Evrensellik
Erişilebilirlik
Birleştiricilik
Toplumsal yararlılık
 
13 - Diyanet İşleri Başkanlığının başarılı olarak değerlendirdiğiniz faaliyet ve hizmetleri nelerdir? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)
Kur’an kursları
4-6 yaş Kur’an kursları
Hafızlık kursları
Cami hizmetleri
Hac ve umre organizasyonu
Kurban faaliyetleri
Diyanet TV ve Diyanet Radyo programları
Basılı yayın hizmetleri (kitap, dergi vs.)
Dini gün ve gecelerde yapılan programlar
Mobil hizmetler (namaz vakti, Kur’an’ı Kerim, Diyanet takvimi vs.)
Aile ve dini rehberlik hizmetleri
Manevi destek hizmetleri (hastane, cezaevi, engelliler vs.)
İrşat hizmetleri (vaaz, hutbe vs.)
 
14 - Diyanet İşleri Başkanlığının yurt dışı teşkilatı hakkında aşağıda verilen seçeneklerden en doğru olduğunu düşündüğünüz ifadeyi işaretleyiniz.
Müslümanların yaşadığı ya da yaşamadığı her ülkede temsilcisi/temsilcileri olmalı
Müslümanların yaşadığı her ülkede temsilcisi/temsilcileri olmalı
Sadece vatandaşlarımızın yaşadığı ülkelerde temsilcisi/temsilcileri olmalı
Sadece yurt içinde hizmet sunmalı
Yurt dışı temsilciliği olsa da olur olmasa da
 
15 - Diyanet İşleri Başkanlığının güçlü/başarılı bulduğunuz yönlerini aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz.
 
Yaygın bir teşkilat yapısına sahip olması
Çok Zayıf
Zayıf
Orta
Güçlü
Çok Güçlü
 
Saygın bir kimliğe sahip olması
Çok Zayıf
Zayıf
Orta
Güçlü
Çok Güçlü
 
Güvenilir olması
Çok Zayıf
Zayıf
Orta
Güçlü
Çok Güçlü
 
Köklü bir geleneğe sahip olması
Çok Zayıf
Zayıf
Orta
Güçlü
Çok Güçlü
 
Yeniliğe açık dinamik bir kadroya sahip olması
Çok Zayıf
Zayıf
Orta
Güçlü
Çok Güçlü
 
Görsel, sesli ve yazılı yayın imkânları olması
Çok Zayıf
Zayıf
Orta
Güçlü
Çok Güçlü
 
Samimiyetle ve fedakârca çalışan personele sahip olması
Çok Zayıf
Zayıf
Orta
Güçlü
Çok Güçlü
 
Toplumun tüm kesimine yönelik eğitim faaliyetleri sunması
Çok Zayıf
Zayıf
Orta
Güçlü
Çok Güçlü
 
Sahih ve güncel dini bilgi üretebilmesi
Çok Zayıf
Zayıf
Orta
Güçlü
Çok Güçlü
 
Siyaset üstü bir kurum olması
Çok Zayıf
Zayıf
Orta
Güçlü
Çok Güçlü
 
26 - Aşağıda verilen önermeler için uygun olan seçeneği işaretleyiniz.
 
İnsanın fıtratında din olgusu her zaman vardır.
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
 
Kur’an kurslarında verilen eğitimin kalitesi yeterlidir.
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
 
İlahiyat alanında verilen eğitim kalitesi yeterlidir.
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
 
Halkımız dinî ve hayrî hizmetlere gönüllü olarak destek vermektedir.
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
 
Toplumsal problemlerin çözümünde din hizmetlerine duyulan ihtiyaç artmaktadır.
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
 
Toplumda dünyevileşme artmaktadır.
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
 
Dini istismar eden yapılar, İslam’a ve Müslümanlara zarar vermektedir.
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
 
Toplumda dine yönelik ilgi ve alaka artmaktadır.
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
 
Başkanlığımızın engellilere yönelik hizmetleri giderek yaygınlaşmaktadır.
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
 
Ahlaki değerlerde yozlaşma giderek artmaktadır.
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
 
Madde bağımlılığı ve zararlı alışkanlıklar toplumu tehdit etmektedir.
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
 
Teknolojik gelişmeler din hizmeti sunumunda yeni imkânlar sağlamaktadır.
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
 
Medyada dini konular daha çok yer almaktadır.
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
 
Cami ve Kur’an kurslarının inşasına yeterince destek verilmektedir.
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
 
Ekonomik gelişmeler dini hayatı olumsuz etkilemektedir.
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
 
Türkiye’de ve dünyada “İslâm” ve “Müslüman” imajı zedelenmektedir.
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
 
Batıda yükselen ırkçı akımlar dini olumsuz etkilemektedir.
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
 
İslam karşıtlığı dünya üzerinde artış göstermektedir.
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
 
Terör örgütleri dini istismar ederek insanları etkisi altına almaktadır.
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
 
Batıda İslamofobi hızla yayılmaktadır.
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
 
47 - Aşağıdaki önermelere hangi düzeyde katıldığınızı belirtiniz.
 
Diyanet İşleri Başkanlığının vatandaş ile iletişim düzeyi yüksektir.
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
 
Diyanet İşleri Başkanlığı hizmet odaklı bir anlayışa sahiptir.
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
 
Diyanet İşleri Başkanlığı çözüm odaklı bir anlayışa sahiptir.
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
 
Diyanet İşleri Başkanlığı yeniliğe açık bir yönetim anlayışını benimsemektedir.
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
 
Diyanet İşleri Başkanlığı teknolojik yenilikleri kullanmaktadır.
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
 
Diyanet İşleri Başkanlığı taleplerimize yeterince cevap vermektedir.
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
 
Diyanet İşleri Başkanlığı önerilerimizi dikkate almaktadır.
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
 
Diyanet İşleri Başkanlığı ülkemizin birlik ve beraberliği için vazgeçilmez bir kurumdur.
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
 
Diyanet İşleri Başkanlığı dünyada barış ve huzurun tesisine katkı sağlamaktadır.
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
 
Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetleri, toplumun beklentilerini yeterince karşılamaktadır.
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
 
Diyanet İşleri Başkanlığı hizmet sunumunda kaynaklardan (beşeri, mali, bilgi, teknolojik, fiziksel vb.) en iyi şekilde yararlanmaktadır.
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
 
Diyanet İşleri Başkanlığı çevreye duyarlı bir kurumdur.
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum

ANKETE KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ>>>>

 

 

Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ

Diyanetliler Platformu  Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

Dini Haberler Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

 

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

HABERE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor
NAMAZ VAKİTLERİ
ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

yukarı çık