Din'den, Diyanet'ten, Dünya'dan Dini haberler

Diyanet'ten 2018-2019 KYK Görevlendirme Duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2018- 2019 eğitim öğretim yılında da Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında gençlere manevi rehberlikte bulunmak üzere sürekli personel görevlendirmesi yapılmış ve tam liste yayımlanmıştır.

Diyanet'ten 2018-2019 KYK Görevlendirme Duyurusu
 • 25 Eylül 2018, Salı 18:29

Diyanet'ten Yapılan Açıklama;

Başkanlığımızca ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde yürütülen manevi danışmanlık hizmetleri bağlamında, Ek-1 listede bilgileri bulunan personelin isimleri karşısında bulunan yurtlarda 25 Eylül 2018 - 25 Mart 2019 tarihleri arasını kapsayacak şekilde 6 (altı) ay süreyle Ek-2 bilgi notu çerçevesinde manevi danışmanlık görevlisi olarak görevlendirilmiştir.

Bu bağlamda bilgi notunun bir nushasının görevlendirilen personele imza karşılığı tebliğ edilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Mustafa BÜLBÜL
Başkan a.
Sosyal ve Kültürel İçerikli Din Hizmetleri Daire Başkanı

Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ

MANEVİ DANIŞMAN OLARAK GÖREVLENDİRİLEN PERSONEL LİSTESİ

S.N İSİM SİCİL NO İL ÖĞRENCİ YURDUNUN ADI
1 Ahmet BURSA 20042136 Adana ADANA ÖĞRENCİ YURDU
2 Hamza AŞAN 20135222 Adana ADANA ÖĞRENCİ YURDU
3 Enes ESER 20079612 Adana KUT'UL AMARE ÖĞRENCİ YURDU
4 Fikret HAYTA 20040690 Adana SÜMER YURDU
5 Halil ÖZDOĞAN 20082623 Adana CEYHAN YURDU
6 Burak KARA 20138066 Adana KOZAN ÖĞRENCİ YURDU
7 Sümeyra SEZEN 20061174 Adana KOZAN ÖĞRENCİ YURDU
8 Hacer YAMAN 200712886 Adıyaman ADIYAMAN YURDU
9 Fatma ARSLAN 20125455 Adıyaman/Besni BESNİ- SERVİ M.ERDEMOĞLU YURDU
10 Fadıl AKKUŞ 20070241 Adıyaman VEYSEL KARANİ YURDU
11 Mesut TEKİN 20163815 Adıyaman VEYSEL KARANİ YURDU
12 Sibel ÖZDEMİR 20073604 Adıyaman SAFVAN BİN MUATTAL YURDU
13 Fatma CANPOLAT 20061318 Adıyaman SAFVAN BİN MUATTAL YURDU
14 Abuzer KIRMIZI 20071042 Adıyaman YEDİYAMAN ÖĞRENCİ YURDU
15 Ali GÜL 20010684 Adıyaman BESNİ- SERVİ M.ERDEMOĞLU YURDU
16 Arzu KAYACAN 20102167 Afyon AFYON-ÇİĞİLTEPE KIZ ÖĞRENCİ YURDU
17 Alime EFE ÇELİK 20170699 Afyon EMİRDAĞ KIZ ÖĞRENCİ YURDU
18 Ahmet SEVİM 20073317 Afyon AFYON-TINAZTEPE ÖĞRENCİ YURDU
19 Zafer IŞIKLI 20076256 Afyon KAMİL MİRAS ÖĞRENCİ YURDU
20 Mehmet KILINÇ 19975434 Afyon ABDÜRRAHİM MISRİ ÖĞRENCİ YURDU
21 İsmail EVCİN 20132911 Afyon BOLVADİN ÖĞRENCİ YURDU
22 Osman ÇAKIR 201212606 Ağrı İSHAK PAŞA ÖĞRENCİ YURDU
23 Muhammet Zahit ERARSLAN 200710670 Ağrı AĞRI-AHMED-İ HANİ ÖĞRENCİ YURDU
24 Osman BİLGİÇ 20139142 Aksaray AKSARAY ERKEK YURDU
25 Nermin HANAY 200712262 Aksaray AKSARAY KIZ YURDU
26 Fatma Zehra ATAV 20102205 Aksaray GÜLŞAH HATUN ÖĞRENCİ YURDU
27 Meryemana DAĞLI 20125097 Aksaray MAHPERİ HATUN ÖĞRENCİ YURDU
28 Hacı Seyit Böğe 20080434 Aksaray HAMİD-İ VELİ ÖĞRENCİ YURDU
29 Ahmet ÖZYÖN 20091292 Aksaray SULTAN MESUD ÖĞRENCİ YURDU
30 Murat PEKEL 20116472 Amasya AMASYA YURDU
31 Ayhan BAHÇACI 20050348 Amasya AMASYA YURDU

Diyanetliler Platformu  Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

 

559 Kişilik TAM LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ

 

BİLGİ NOTU

Bu çalışma, milletimizin geleceğini inşa edecek gençlerin; bilgi, ahlak, estetik, ruh güzelliği, merhamet ve adalet duygularıyla yetişmelerine katkı sağlamak, milletimizi bir araya getiren değerlerin, insani haslet ve erdemlerin nesilden nesle aktarılarak hayat bulmasını temin etmek; toplumun geleceğe umutla bakabilmesi için insani erdemlerle donatılmış, her yönden iyi yetişmiş, ruhen ve bedenen dinamik bir gençliğe sahip olunmasını temin etmek amacıyla Başkanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluşlar işbirliğinde yürütülen bir manevi danışmanlık hizmetidir.

Söz konusu çalışmada temel yaklaşım; yurtlarda yürütülen gençlik çalışmalarında gençlerimize “rol- model” olacak şekilde rehberlik yapmak ve tüm çalışma alan ve süreçlerini buna göre inşa etmedir.

Buna göre;

  1. Çalışma süreçlerinde hiçbir gencin dışarıda bırakılmamasına özen gösterilecek; yöntemde ise formel bir yaklaşımdan öte eğitsel bir süreç takip
  2. Her aşamada gerek Başkanlık gerekse TDV ve KYK personeli ile ilişkiler karşılıklı saygı ve güven esasına dayalı olarak yürütülecek; gençlerle iletişimde ise; onların ihtiyaç ve beklentilerine göre dinleme, anlama ve anlamlandırma metoduna ağırlık verilecek, kolaylaştırıcı, cesaret ve güven verici bir üslup kullanılacak; sosyo-kültürel etkinlik ve faaliyetlerle nitelikli zaman geçirilmesine özen gösterilecektir.
  3. Yapılacak çalışmaların hedef kitlede maksimum karşılık bulması amacıyla program ve çalışma saatleri öğrencilerin yurtta bulunma vakitleri ve programlara katılım durumları eksene alınarak tespit edilecektir.
  4. Manevi danışmanlık hizmetine tahsis edilmiş bir kadro unvanı henüz bulunmadığından, personel öğrenci yurtlarında kurum dışı görevlendirme usulüyle çalıştırılacaktır.
  5. Kredi ve Yurtlar Kurumu / Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarında görevlendirilen manevi danışmanlık görevlisi Cuma günü hariç, haftada dört gün, günlük asgari beş saat olmak üzere görev yapacaktır.
  6. KYK ve TDV yurtlarında yürütülen manevi danışmanlık hizmeti Başkanlık gençlik çalışmalarının bir parçası olarak görülecek, manevi danışmanlık görevlilerinden, gençlik koordinatörlüğü sistemi çerçevesinde yürütülen çalışmalarda aktif rol almaları
  7. Manevi danışmanlık görevlisi, Cuma günleri müftülük bünyesinde görev yapacak şayet görev yaptığı yurtta mescit/cami varsa ve aynı gün için burada da ihtiyaç olursa Cuma günü de aynı yurtta görevine devam
  8. Görevliler 4 günü yurtlarda ve 1 günü müftülüğün uygun göreceği yerlerde olmak üzere haftada 5 gün çalışacaklar ve 2 gün de izinli olacaklardır. TDV yurtlarında görevlendirilen manevi danışmanlık görevlilerinin yurtta kalış süreleri, diğer günlerde gençlik çalışmalarına vakit ayırmaları koşuluyla 2 günden az olmamak kaydı ile Müftülüklerce düzenlenebilecektir.
  9. Çalışma saatleri ihtiyaç doğrultusunda ilgili yurt idaresiyle birlikte belirlenecek ve program Müftülüğe Manevi danışmanlık görevlisi, müftülük ve yurt müdürlüğünün birlikte karar vermesi halinde bu hizmet hafta sonları da sunulabilecektir.
  10. Manevi danışmanlık görevlisi yurt yönetimi ve görevlileriyle işbirliği ve eşgüdüm içerisinde çalışacaktır.
  11. Müftülük, gençlik çalışmaları hariç olmak üzere manevi danışmanlık görevlisi personele görevlendirme süreci içerisinde haftada sadece bir gün görev
  12. Manevi danışmanlık görevlisi personel özlük hakları bakımından müftülüğe bağlı olarak çalışacaktır.
  13. Manevi danışmanlık görevlisi, resmi izinlerini bağlı bulunduğu Müftülükten alacak ancak çalıştığı yurt müdürlüğünü de bilgilendirecektir.
  14. Görevlendirmeler altı aylık periyotlar şeklinde yapılacak ve ilgili personelin verimliliğine göre süreklilik arz
  15. Görevlendirme süreleri içerisinde görevden ayrılma istekleri dikkate alınmayacak ancak ilgili periyot bittikten sonra talepler değerlendirilecektir.
  16. Görevlendirilen personelin asli görev yerine vekil/fahri görevlendirme yapılacaktır.
  17. Müftülükler tarafından manevi danışmanlık hizmetinin işleyişi konusunda gerekli denetim ve rehberliğin yapılması çalışmanın sürekliliği, verimi ve geleceği açısından önem arz etmektedir.
  18. KYK ve TDV Yurtlarında yürütülen manevi danışmanlık hizmeti Başkanlık, TDV ve Bakanlık işbirliğiyle yapılan özel ve nitelikli bir eğitimi zorunlu kıldığından söz konusu görevlendirmeler dışında mahallinden sürekli manevi danışmanlık görevlisi görevlendirmesi kesinlikle yapılmayacaktır.
  19. Manevi danışmanlık görevlisi olarak öğrenci yurtlarında görevlendirilen personelin 6 aylık görevlendirme süresi içerisinde manevi danışmanlık alanı ile ilgili hazırlayacakları ilmi bir çalışmayı (makale, kitap özeti, anket, sempozyum tebliği, proje vb.) genclik@diyanet.gov.tr adresine göndermeleri
  20. Manevi danışmanlık görevlilerince yapılan çalışmalar KYK il müdürlüğünce talep edilen aralıklarla rapor halinde KYK il müdürlüğüne ve ayrıca aylık olarak il müftülüğüne (gençlik koordinatörlüğü) sunulacak, yine yapılan faaliyetler DHYS sistemine

 

Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ

Diyanetliler Platformu  Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

Dini Haberler Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

 

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

HABERE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor
NAMAZ VAKİTLERİ
ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

yukarı çık