Din'den, Diyanet'ten, Dünya'dan Dini haberler

Manevi Danışman Görevlendirilecek olan Öğrenci Yurtları

Diyanet İşleri Başkanlığı Öğrenci Yurtlarında Manevi Danışman Görevlendirilmesi Yapacak. İşte o Öğrenci Yurtlarının isimleri.

Manevi Danışman Görevlendirilecek olan Öğrenci Yurtları
 • 05 Eylül 2018, Çarşamba 21:14

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak imzasıyla Müftülüklere ivedi olarak gönderilen yazı; 

Toplumun bütün kesimlerine din hizmeti sunan Başkanlığımız, toplumsal yapının önemli bir kesimini oluşturan gençlerin milli ve manevi değerler ekseninde yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla dini, sosyal, kültürel, eğitim vb. alanlarda sistematik ve kalıcı çalışmalar yürütmektedir.

2015 yılından bu yana Başkanlığımızca Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında öğrencilere manevi danışmanlık ve dini rehberlik yapmak üzere personel görevlendirmesi yapılmış, alınan olumlu dönütler bu çalışmanın nitelik ve nicelik olarak artarak devam ettirilmesini zorunlu kılmıştır. Söz konusu hizmetin TDV öğrenci yurtlarını da kapsayacak şekilde, ihtiyaçlar ve talepler dikkate alınarak Ek-1'de yer alan kapsam doğrultusunda genişletilmesi ve gençlik koordinatörlüğü sistemi ile uyumlu hale getirilmesi hedeflenmektedir.

Manevi danışmanlık hizmeti sunmak üzere talepte bulunan personelin başvuru, tespit ve eğitime alınması sürecinde, müftülüklerin Başkanlık makamının 24.01.2018 tarih ve 65752239010.04- E.10079 sayılı olurları ile yürürlüğe giren Diyanet İşleri Başkanlığı Gençlik Çalışmaları Yönergesi ile Ek-2 Bilgi Notu çerçevesinde bir yol izlemesi önem arz etmektedir.

Bu kapsamda yazı ekli bilgi notunun bütün personele süresi içerisinde tebliğ edilmesi, ilan panosuna asılarak duyurulması ve ilk defa yapılan başvuruların Ek-3 tabloya, halen manevi rehberlik hizmetine devam eden ve görev süresinin uzatılmasını talep eden personel için Ek-4 tabloya, halen manevi rehberlik hizmetine devam ettiği halde görevinden ayrılmak isteyenlere ait bilgilerin ise ek-5 tabloya işlenmesi ve en geç 17/09/2018 tarihine kadar genclik@diyanet.gov.tr adresine gönderilmesi hususunda,

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

SIRA NO:

İL

İLÇE

YURT TİPİ

GÖREVLEN DİRİLECEK PERSONEL

SAYISI

ÖĞRENCİ YURDUNUN ADI

1.

Adana

Merkez

Erkek

1

ADANA ÖĞRENCİ YURDU

2.

Adana

Merkez

Erkek

1

KUT'UL AMARE ÖĞRENCİ YURDU

3.

Adana

Merkez

Kız

2

FEVZİ ÇAKMAK YURDU(ADANA)

4.

Adana

Merkez

Kız

1

HACI SABANCI YURDU(ADANA)

5.

Adana

Merkez

Erkek

1

SÜMER YURDU

6.

Adana

Merkez

Kız

1

MAHMUT SAMİ RAMAZANOĞLU

ÖĞRENCİ YURDU

7.

Adana

Ceyhan

Erkek

1

CEYHAN YURDU

8.

Adana

Kozan

Erkek/Kız

1+1

KOZAN ÖĞRENCİ YURDU

9.

Adıyaman

Merkez

Kız

2

ADIYAMAN YURDU

10.

Adıyaman

Merkez

Erkek

2

VEYSEL KARANİ YURDU

11.

Adıyaman

Merkez

Kız

3

SAFVAN BİN MUATTAL YURDU

12.

Adıyaman

Merkez

Erkek

1

YEDİYAMAN ÖĞRENCİ YURDU

13.

Adıyaman

Besni

Erkek/Kız

1+1

BESNİ- SERVİ M.ERDEMOĞLU

YURDU

14.

Afyon

Merkez

Kız

1

AFYON-ÇİĞİLTEPE KIZ ÖĞRENCİ

YURDU

15.

Afyon

Merkez

Kız

2

BACIM SULTAN ÖĞRENCİ YURDU

16.

Afyon

Merkez

Kız

1

MAHFİRUZ HATİCE SULTAN

ÖĞRENCİ YURDU

17.

Afyon

Merkez

Erkek

1

AFYON-TINAZTEPE ÖĞRENCİ

YURDU

18.

Afyon

Merkez

Kız

1

SAFİYE SULTAN ÖĞRENCİ YURDU

19.

Afyon

Merkez

Kız

2

DESTİNE HATUN ÖĞRENCİ YURDU

20.

Afyon

Merkez

Erkek

1

KAMİL MİRAS ÖĞRENCİ YURDU

21.

Afyon

Merkez

Erkek

1

ABDÜRRAHİM MISRİ ÖĞRENCİ

YURDU

22.

Afyon

Merkez

Kız

1

PROF. DR. REMZİ KAYA KIZ

ÖĞRENCİ YURDU

23.

Afyon

Emirdağ

Kız

1

EMİRDAĞ KIZ ÖĞRENCİ YURDU

24.

Afyon

Bolvadin

Erkek/Kız

1+1

BOLVADİN ÖĞRENCİ YURDU

25.

Ağrı

Merkez

Kız

1

ABDURRAHİM ARVASİ ÖĞRENCİ

YURDU

26.

Ağrı

Merkez

Kız

1

AĞRI YURDU

27.

Ağrı

Merkez

Erkek

1

İSHAK PAŞA ÖĞRENCİ YURDU

28.

Ağrı

Merkez

Erkek

1

AĞRI-AHMED-İ HANİ ÖĞRENCİ

YURDU

29.

Ağrı

Merkez

Kız

1

ÜMMÜ EYYÜP ÖĞRENCİ YURDU

30.

Aksaray

Merkez

Erkek

1

AKSARAY ERKEK YURDU

31.

Aksaray

Merkez

Kız

2

AKSARAY KIZ YURDU

32.

Aksaray

Merkez

Kız

1

GÜLŞAH HATUN ÖĞRENCİ YURDU

33.

Aksaray

Merkez

Kız

1

MAHPERİ HATUN ÖĞRENCİ YURDU

34.

Aksaray

Merkez

Erkek

1

HAMİD-İ VELİ ÖĞRENCİ YURDU

35.

Aksaray

Merkez

Kız

1

ALİME HATUN ÖĞRENCİ YURDU

36.

Aksaray

Merkez

Erkek

1

SULTAN MESUD ÖĞRENCİ YURDU

37.

Aksaray

Ortaköy

Kız

1

ORTAKÖY YURDU

38.

Amasya

Merkez

Erkek

2

AMASYA YURDU

 

LİSTENİN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

 

BİLGİ NOTU

 

Bu çalışma, milletimizin geleceğini inşa edecek gençlerin; bilgi, ahlak, estetik, ruh güzelliği, merhamet ve adalet duygularıyla yetişmelerine katkı sağlamak, milletimizi bir araya getiren değerlerin, insani haslet ve erdemlerin nesilden nesle aktarılarak hayat bulmasını temin etmek; toplumun geleceğe umutla bakabilmesi için insani erdemlerle donatılmış, her yönden iyi yetişmiş, ruhen ve bedenen dinamik bir gençliğe sahip olunmasını temin etmek amacıyla Başkanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluşlar işbirliğinde yürütülen bir manevi danışmanlık hizmetidir.

Söz konusu çalışmada temel yaklaşım; yurtlarda yürütülen gençlik çalışmalarında gençlerimize “rol- model” olacak şekilde rehberlik yapmak ve tüm çalışma alan ve süreçlerini buna göre inşa etmedir.

Buna göre;

 1. Çalışma süreçlerinde hiçbir gencin dışarıda bırakılmamasına özen gösterilecek; yöntemde ise formel bir yaklaşımdan öte eğitsel bir süreç takip
 2. Her aşamada gerek Başkanlık gerekse TDV ve KYK personeli ile ilişkiler karşılıklı saygı ve güven esasına dayalı olarak yürütülecek; gençlerle iletişimde ise; onların ihtiyaç ve beklentilerine göre dinleme, anlama ve anlamlandırma metoduna ağırlık verilecek, kolaylaştırıcı, cesaret ve güven verici bir üslup kullanılacak; sosyo-kültürel etkinlik ve faaliyetlerle nitelikli zaman geçirilmesine özen gösterilecektir.
 3. Yapılacak çalışmaların hedef kitlede maksimum karşılık bulması amacıyla program ve çalışma saatleri öğrencilerin yurtta bulunma vakitleri ve programlara katılım durumları eksene alınarak tespit edilecektir.
 4. Manevi danışmanlık hizmetine tahsis edilmiş bir kadro unvanı henüz bulunmadığından, personel öğrenci yurtlarında kurum dışı görevlendirme usulüyle çalıştırılacaktır.
 1. Müftü, şube müdürü, murakıp ve VHKİ gibi idari personel dışındaki unvanlarda çalışan bütün personel müracaat
 2. Halen yurtdışında görevli olanlar, yurtdışı din görevlisi sınavına girerek başarılı olanlar ya da benzer durumları bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 1. Görev almak isteyen personelin dini yükseköğrenim mezunu veya farklı alan lisans mezunu olmaları asgari yeterlik şartıdır. Alanla ilgili özel eğitim veya bir sertifika programı bitirenler ile manevi danışmanlık alanında lisansüstü bir programdan mezun ya da halen devam ediyor olanların bu durumları değerlendirme sürecinde olumlu olarak göz önünde bulundurulacaktır.
 2. Kredi ve Yurtlar Kurumu / Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarında görevlendirilen manevi danışmanlık görevlisi Cuma günü hariç, haftada dört gün, günlük asgari beş saat olmak üzere görev yapacaktır.
 1. KYK ve TDV yurtlarında yürütülen manevi danışmanlık hizmeti Başkanlık gençlik çalışmalarının bir parçası olarak görülecek, manevi danışmanlık görevlilerinden, gençlik koordinatörlüğü sistemi çerçevesinde yürütülen çalışmalarda aktif rol almaları
 2. Manevi danışmanlık görevlisi, Cuma günleri müftülük bünyesinde görev yapacak şayet görev yaptığı yurtta mescit/cami varsa ve aynı gün için burada da ihtiyaç olursa Cuma günü de aynı yurtta görevine devam
 3. Görevliler 4 günü yurtlarda ve 1 günü müftülüğün uygun göreceği yerlerde olmak üzere haftada 5 gün çalışacaklar ve 2 gün de izinli olacaklardır. TDV yurtlarında görevlendirilen manevi danışmanlık görevlilerinin yurtta kalış süreleri, diğer günlerde gençlik çalışmalarına vakit ayırmaları koşuluyla 2 günden az olmamak kaydı ile Müftülüklerce düzenlenebilecektir.
 1. Çalışma saatleri ihtiyaç doğrultusunda ilgili yurt idaresiyle birlikte belirlenecek ve program Müftülüğe Manevi danışmanlık görevlisi, müftülük ve yurt müdürlüğünün birlikte karar vermesi halinde bu hizmet hafta sonları da sunulabilecektir.
 2. Manevi danışmanlık görevlisi yurt yönetimi ve görevlileriyle işbirliği ve eşgüdüm içerisinde çalışacaktır.
 1. Müftülük, gençlik çalışmaları hariç olmak üzere manevi danışmanlık görevlisi personele görevlendirme süreci içerisinde haftada sadece bir gün görev
 2. Manevi danışmanlık görevlisi personel özlük hakları bakımından müftülüğe bağlı olarak çalışacaktır.
 3. Manevi danışmanlık görevlisi, resmi izinlerini bağlı bulunduğu Müftülükten alacak ancak çalıştığı yurt müdürlüğünü de bilgilendirecektir.
 1. Görevlendirmeler altı aylık periyotlar şeklinde yapılacak ve ilgili personelin verimliliğine göre süreklilik arz
 2. Görevlendirme süreleri içerisinde görevden ayrılma istekleri dikkate alınmayacak ancak ilgili periyot bittikten sonra talepler değerlendirilecektir.
 3. Görevlendirilen personelin asli görev yerine vekil/fahri görevlendirme yapılacaktır.
 4. Müftülükler tarafından manevi danışmanlık hizmetinin işleyişi konusunda gerekli denetim ve rehberliğin yapılması çalışmanın sürekliliği, verimi ve geleceği açısından önem arz etmektedir.
 1. KYK ve TDV Yurtlarında yürütülen manevi danışmanlık hizmeti Başkanlık, TDV ve Bakanlık işbirliğiyle yapılan özel ve nitelikli bir eğitimi zorunlu kıldığından söz konusu görevlendirmeler dışında mahallinden sürekli manevi danışmanlık görevlisi görevlendirmesi kesinlikle yapılmayacaktır.
 2. Manevi danışmanlık görevlisi olarak öğrenci yurtlarında görevlendirilen personelin 6 aylık görevlendirme süresi içerisinde manevi danışmanlık alanı ile ilgili hazırlayacakları ilmi bir çalışmayı (makale, kitap özeti, anket, sempozyum tebliği, proje vb.) genclik@diyanet.gov.tr adresine göndermeleri
 3. Manevi danışmanlık görevlilerince yapılan çalışmalar KYK il müdürlüğünce talep edilen aralıklarla rapor halinde KYK il müdürlüğüne ve ayrıca aylık olarak il müftülüğüne (gençlik koordinatörlüğü) sunulacak, yine yapılan faaliyetler DHYS sistemine
 4. Gerektiğinde ayrıntılı bilgi ve irtibat için 0(312) 2957649 – 2957648 – 2957353 – 2957650

 

 

DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

HABERE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor
NAMAZ VAKİTLERİ
ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

yukarı çık