Din'den, Diyanet'ten, Dünya'dan Dini haberler

Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı

Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 04.12.2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmaktayken

Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı
  • 04 Mart 2018, Pazar 1:06

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAVI

Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 04.12.2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmaktayken 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar’a ilişkin tebliğde yer alan şartları taşıyanlar ve anılan tebliğe uygun olarak Başkanlığımızca oluşturulan Tespit Komisyonu tarafından başvuruları kabul edilenlere yönelik “Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı” yapılacaktır.

 

  • SINAVIN YERİ VE TARİHİ
  1. Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı 06.03.2018-09.03.2018 tarihlerinde Başkanlık merkezinde yapılacaktır. Adaylar ekte yer alan listeden sınava girecekleri tarihi öğrenebileceklerdir. Adaylara sınav tarihine ilişkin ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
  2. Sözlü sınav Başkanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (B blok) toplantı salonunda (giriş kat) yapılacaktır.
  3. Adaylar; Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı’na gelirken T.C Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport ) yanlarında bulunduracaklardır.

 

  • SINAVIN ŞEKLİ
  1. Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı sözlü olarak yapılacaktır.

 

  • SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ
  1. Sınav sonuçları https://diyanet.gov.tr adresinden ilan edilecektir.
  2. Sınava itirazlar sınav sonuçlarının ilanını takip eden 3 iş günü içinde yapılacaktır.

 

VIII- İLETİŞİM

Yazışma Adresi:

Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA

e-mail:

persis@diyanet.gov.tr

Telefon:

(0312) 295 77 81

Fax:

(0312) 285 85 72

 

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAVINA KATILACAK ADAYLAR

 

S.

NO

T.C.

KİMLİK NO

ADI SOYADI

GÖREVİ

BAŞVURU

DURUMU

SINAV

TARİHİ

1

13372238728

Abdulkadir DORUK

TEMİZLİK

KABUL

06.03.2018

2

13696130920

Abdullah DEMİRCİ

TEMİZLİK

KABUL

06.03.2018

3

16777029380

Abdurrahman UÇAK

TEMİZLİK

KABUL

06.03.2018

4

15953843840

Abdussamet ÖZEN

TEMİZLİK

KABUL

06.03.2018

5

56548280176

Âdem GENÇ

TEMİZLİK

KABUL

06.03.2018

6

23206583504

Âdem SERDAR

TEMİZLİK

KABUL

06.03.2018

7

10645312406

Ahmet Aydın SÖNMEZ

TEMİZLİK

KABUL

06.03.2018

8

41032827692

Ahmet KABLANOĞLU

TEMİZLİK

KABUL

06.03.2018

9

29911417622

Ahmet ÖZSOYLAR

TEMİZLİK

KABUL

06.03.2018

10

33830060272

Ali BUYRUK

TEMİZLİK

KABUL

06.03.2018

11

46342906082

Ali Osman GÖKDEMİR

TEMİZLİK

KABUL

06.03.2018

12

37693102988

Ali ÖZMEN

TEMİZLİK

KABUL

06.03.2018

13

22330493512

Ali YILMAZ

TEMİZLİK

KABUL

06.03.2018

14

18508999368

Atilla UZUN

TEMİZLİK

KABUL

06.03.2018

 

15

19072740998

Aynur TÜRKMEN

TEMİZLİK

KABUL

06.03.2018

16

14188028282

Ayşe DİKKAYA

TEMİZLİK

KABUL

06.03.2018

17

48148432048

Ayşe ŞİMŞEK

TEMİZLİK

KABUL

06.03.2018

18

16744050782

Ayten KÖKSAL

TEMİZLİK

KABUL

06.03.2018

19

12034187220

Burak ÖZDEMİR

TEMİZLİK

KABUL

06.03.2018

20

14110682070

Bülent HIZLI

TEMİZLİK

KABUL

06.03.2018

21

38386108928

Bünyamin GÖKÇE

TEMİZLİK

KABUL

06.03.2018

22

36557256492

Cuma ÇETİN

TEMİZLİK

KABUL

06.03.2018

23

17314330990

Çetin YURDUNAL

TEMİZLİK

KABUL

06.03.2018

24

49552385258

Döndü KARAKAŞ

TEMİZLİK

KABUL

06.03.2018

25

23882608300

Emrah ÖZTÜRK

TEMİZLİK

KABUL

06.03.2018

26

30217230648

Emre AYGÜN

TEMİZLİK

KABUL

06.03.2018

27

32611271722

Emrecan KANDAK

TEMİZLİK

KABUL

06.03.2018

28

16078041524

Engin OĞUZ

TEMİZLİK

KABUL

06.03.2018

29

15898885844

Ercan BAYRAKLILI

TEMİZLİK

KABUL

06.03.2018

30

38873191594

Erdal PETEK

TEMİZLİK

KABUL

06.03.2018

31

11368261200

Erol AKYOL

TEMİZLİK

KABUL

06.03.2018

32

12100187864

Evren GÜVEN

TEMİZLİK

KABUL

06.03.2018

33

32488499052

Fatih AYDOĞDU

TEMİZLİK

KABUL

06.03.2018

34

10759210612

Fatih ESEN

TEMİZLİK

KABUL

06.03.2018

35

52252579490

Fatih Melih KALKAN

TEMİZLİK

KABUL

06.03.2018

36

31415398352

Fatma DURAN

TEMİZLİK

KABUL

06.03.2018

37

38746748412

Fatma KARAKAŞ

TEMİZLİK

KABUL

06.03.2018

38

16499896024

Feridun AVCI

TEMİZLİK

KABUL

06.03.2018

39

25303513798

Firdevs GÜÇLÜ

TEMİZLİK

KABUL

06.03.2018

40

20671690034

Galip AYDIN

TEMİZLİK

KABUL

06.03.2018

41

10390035360

Gökhan AYDOS

TEMİZLİK

KABUL

06.03.2018

42

11120610406

Gültekin ÇOLAK

TEMİZLİK

KABUL

06.03.2018

43

44455106818

Gülten ALVER

TEMİZLİK

KABUL

06.03.2018

44

30292062936

Hacer GÜMÜŞ

TEMİZLİK

KABUL

06.03.2018

45

52681732206

Hacı Musa ÖZTÜRK

TEMİZLİK

KABUL

06.03.2018

46

31718387176

Hanifi AYDIN

TEMİZLİK

KABUL

06.03.2018

47

28949523664

Hanifi DOĞAN

TEMİZLİK

KABUL

06.03.2018

48

11851272782

Harun YANAR

TEMİZLİK

KABUL

06.03.2018

49

36368227186

Hasan BOZLAK

TEMİZLİK

KABUL

06.03.2018

50

16066033500

Hatice YİĞİT

TEMİZLİK

KABUL

06.03.2018

51

33907237712

Hayri MENEKŞE

TEMİZLİK

KABUL

06.03.2018

52

11348596254

Huriye ODABAŞI

TEMİZLİK

KABUL

06.03.2018

53

14854172394

Hüseyin GÖZEL

TEMİZLİK

KABUL

07.03.2018

54

36787849136

İbrahim SÖYLEMEZ

TEMİZLİK

KABUL

07.03.2018

55

40237044644

İdris KIRÇİÇEK

TEMİZLİK

KABUL

07.03.2018

56

64015061890

İzzet ÇETİN

TEMİZLİK

KABUL

07.03.2018

57

40421177264

Kaan KURTAĞAOĞLU

TEMİZLİK

KABUL

07.03.2018

58

12993010218

Kadir UĞUZ

TEMİZLİK

KABUL

07.03.2018

59

40424177100

Kamile KURTAĞAOĞLU

TEMİZLİK

KABUL

07.03.2018

60

42853833398

Kerem EROĞLU

TEMİZLİK

KABUL

07.03.2018

61

42802351386

Kerim EKER

TEMİZLİK

KABUL

07.03.2018

62

50563623550

Lütfiye YİĞİT

TEMİZLİK

KABUL

07.03.2018

63

12241049632

Mehmet ÇELEBİ

TEMİZLİK

KABUL

07.03.2018

64

25909092680

Mehmet Emin ALPAR

TEMİZLİK

KABUL

07.03.2018

65

40891175432

Mehmet Emin ÜNAL

TEMİZLİK

KABUL

07.03.2018

66

10207037112

Mesut ÜNAL

TEMİZLİK

KABUL

07.03.2018

67

29687089290

Meşika ( GÖKTAŞ ) DURUCAN

TEMİZLİK

KABUL

07.03.2018

68

11734076032

Murat METİN

TEMİZLİK

KABUL

07.03.2018

69

34582084622

Murat ÖZARABACI

TEMİZLİK

KABUL

07.03.2018

70

24299229324

Murat SİVAS

TEMİZLİK

KABUL

07.03.2018

71

11596252360

Murat ŞAHİN

TEMİZLİK

KABUL

07.03.2018

72

20273812612

Murat ŞAHİN

TEMİZLİK

KABUL

07.03.2018

73

11230261130

Muratiye KARAKAŞ

TEMİZLİK

KABUL

07.03.2018

 

74

34555436588

Musa ERDAL

TEMİZLİK

KABUL

07.03.2018

75

63031094264

Mustafa AKKAN

TEMİZLİK

KABUL

07.03.2018

76

10709930256

Mustafa ÇİÇEK

TEMİZLİK

KABUL

07.03.2018

77

40888052678

Mustafa OSMA

TEMİZLİK

KABUL

07.03.2018

78

57850541702

Mürşide KARAKAYA

TEMİZLİK

KABUL

07.03.2018

79

36457323812

Naim AYDOĞAN

TEMİZLİK

KABUL

07.03.2018

80

54628214776

Necla ÖZDEMİR

TEMİZLİK

KABUL

07.03.2018

81

10606146262

Nimet BOZKAYA

TEMİZLİK

KABUL

07.03.2018

82

57826516864

Nurhan ERDOĞAN

TEMİZLİK

KABUL

07.03.2018

83

35710847140

Nurullah DURAN

TEMİZLİK

KABUL

07.03.2018

84

16912005194

Okan DİZDAR

TEMİZLİK

KABUL

07.03.2018

85

10657298682

Osman UZUNER

TEMİZLİK

KABUL

07.03.2018

86

33643462348

Ömer ASLAN

TEMİZLİK

KABUL

07.03.2018

87

16007842086

Ömer ÖZEN

TEMİZLİK

KABUL

07.03.2018

88

17485028702

Ömer ÖZEN

TEMİZLİK

KABUL

07.03.2018

89

13198137632

Özkan ARICI

TEMİZLİK

KABUL

07.03.2018

90

23273669750

Özkan KARADAVUT

TEMİZLİK

KABUL

07.03.2018

91

35563177760

Ramazan AKSOY

TEMİZLİK

KABUL

07.03.2018

92

27523492914

Ramis KORKMAZER

TEMİZLİK

KABUL

07.03.2018

93

11350231488

Remzi KAHRAMAN

TEMİZLİK

KABUL

07.03.2018

94

31066331968

Saniye ÖZÇELİK

TEMİZLİK

KABUL

07.03.2018

95

41417064254

Seçkin CAN

TEMİZLİK

KABUL

07.03.2018

96

11728075652

Selahattin KARATAŞ

TEMİZLİK

KABUL

07.03.2018

97

45190688966

Selami YAZAR

TEMİZLİK

KABUL

07.03.2018

98

59200222248

Servet AKSES

TEMİZLİK

KABUL

07.03.2018

99

37642729594

Şenel ŞENGÜL

TEMİZLİK

KABUL

07.03.2018

100

12274059448

Şevket BİÇER

TEMİZLİK

KABUL

07.03.2018

101

11485239328

Şeyma KAYA

TEMİZLİK

KABUL

07.03.2018

102

13180935796

Şükran ULUSU

TEMİZLİK

KABUL

07.03.2018

103

12502048350

Tamer ÖNDER

TEMİZLİK

KABUL

07.03.2018

104

34066108424

Tayfun ÜNAL

TEMİZLİK

KABUL

07.03.2018

105

14920141316

Uğur AY

TEMİZLİK

KABUL

08.03.2018

106

19291740564

Uğur ÜMÜTLÜ

TEMİZLİK

KABUL

08.03.2018

107

21800593288

Ümit KAÇMAZ

TEMİZLİK

KABUL

08.03.2018

108

11675024994

Ümit SALDAMLI

TEMİZLİK

KABUL

08.03.2018

109

11422207526

Ümit Yaşar TÜRKOĞLU

TEMİZLİK

KABUL

08.03.2018

110

18271974548

Üstün ARAS

TEMİZLİK

KABUL

08.03.2018

111

27373056878

Yetkin ÇINAR

TEMİZLİK

KABUL

08.03.2018

112

29755378578

Yusuf ŞAHİN

TEMİZLİK

KABUL

08.03.2018

113

12754230442

Yücel AYAZ

TEMİZLİK

KABUL

08.03.2018

114

16682032390

Zafer ATİLLA

TEMİZLİK

KABUL

08.03.2018

115

57658052424

Zehra (YUMŞAKDEMİR) OYUNCU

TEMİZLİK

KABUL

08.03.2018

116

25340333250

Zekeriya ÇAKIR

TEMİZLİK

KABUL

08.03.2018

117

19300033908

Zekeriya ŞEN

TEMİZLİK

KABUL

08.03.2018

118

13493827030

Zeliha YILMAZLI

TEMİZLİK

KABUL

08.03.2018

119

12418512228

Zülfü SÜREK

TEMİZLİK

KABUL

08.03.2018

120

70024117596

Âdem ARIK

GÜVENLİK

KABUL

08.03.2018

121

28364231526

Ahmet TOPRAK

GÜVENLİK

KABUL

08.03.2018

122

29716548170

Ahmet YABANDAĞ

GÜVENLİK

KABUL

08.03.2018

123

66172243034

Akın BİÇEN

GÜVENLİK

KABUL

08.03.2018

124

20158574710

Banu Havva EGEMEN

GÜVENLİK

KABUL

08.03.2018

125

10414288840

Ceyhun KANIK

GÜVENLİK

KABUL

08.03.2018

126

10722130084

Emre İNYURT

GÜVENLİK

KABUL

08.03.2018

127

71119080726

Erdal KAPLAN

GÜVENLİK

KABUL

08.03.2018

128

42157950654

Erhan KELEŞ

GÜVENLİK

KABUL

08.03.2018

129

16054533456

Erhan TURAN

GÜVENLİK

KABUL

08.03.2018

130

15745342506

Fatih BAŞOL

GÜVENLİK

KABUL

08.03.2018

131

48862536978

Fatih YÜNCÜ

GÜVENLİK

KABUL

08.03.2018

132

17719046656

Hakkı ŞAFAK

GÜVENLİK

KABUL

08.03.2018

 

133

53959689666

Halil AYDEMİR

GÜVENLİK

KABUL

08.03.2018

134

17311661646

Halil İbrahim BİLİM

GÜVENLİK

KABUL

08.03.2018

135

23588274526

Hasan Hüseyin PAMUK

GÜVENLİK

KABUL

08.03.2018

136

12838951232

İbrahim ŞİRİN

GÜVENLİK

KABUL

08.03.2018

137

67189200294

İbrahim TUYGUN

GÜVENLİK

KABUL

08.03.2018

138

15004015332

Malik ARSLAN

GÜVENLİK

KABUL

08.03.2018

139

29866418194

Mehmet ARGUNŞAH

GÜVENLİK

KABUL

08.03.2018

140

27517621450

Mehmet ERDEM

GÜVENLİK

KABUL

08.03.2018

141

13576160290

Mehmet Eren KÖSE

GÜVENLİK

KABUL

08.03.2018

142

16502255466

Muhammet GÜNEN

GÜVENLİK

KABUL

08.03.2018

143

52939679796

Muhlis ÖNSÜR

GÜVENLİK

KABUL

08.03.2018

144

15199147962

Murat BALCI

GÜVENLİK

KABUL

08.03.2018

145

72748095204

Murat TUÇER

GÜVENLİK

KABUL

08.03.2018

146

15157853768

Musa Serkan SARIKAYA

GÜVENLİK

KABUL

08.03.2018

147

42442780652

Oğuz ALKAN

GÜVENLİK

KABUL

08.03.2018

148

21437083312

Onur KOÇ

GÜVENLİK

KABUL

08.03.2018

149

21511641988

Osman YAMAN

GÜVENLİK

KABUL

08.03.2018

150

16481646286

Önder ÖZDEMİR

GÜVENLİK

KABUL

08.03.2018

151

33203380372

Özcan ÖZKAN

GÜVENLİK

KABUL

08.03.2018

152

35059194578

Özgür ÇAKMAK

GÜVENLİK

KABUL

08.03.2018

153

27127468704

Ramazan Furkan KARADUMAN

GÜVENLİK

KABUL

08.03.2018

154

27880485956

Ramazan İZCİ

GÜVENLİK

KABUL

08.03.2018

155

19201736694

Ramazan TÜRKMEN

GÜVENLİK

KABUL

08.03.2018

156

10576022474

Ramazan YANİCİ

GÜVENLİK

KABUL

08.03.2018

157

17713771868

Sevcan DEVECİ

GÜVENLİK

KABUL

09.03.2018

158

16517254966

Şuayib GÜNEN

GÜVENLİK

KABUL

09.03.2018

159

61885388850

Yeşim EĞERCİ

GÜVENLİK

KABUL

09.03.2018

160

12844982244

Yunus Emre TEKE

GÜVENLİK

KABUL

09.03.2018

161

44809045442

Mustafa Zeki TİMUR

TEMİZLİK

KABUL

09.03.2018

162

30955966632

Muzaffer ÇETİN

TEMİZLİK

KABUL

09.03.2018

163

26476115710

Hüseyin KEÇECİ

TEMİZLİK

KABUL

09.03.2018

164

15964855856

Ali ÜZÜLMEZ

TEMİZLİK

KABUL

09.03.2018

165

63076342832

Sibel FAKILI

TEMİZLİK

KABUL

09.03.2018

166

13729176758

Ahmet EROĞLU

TEMİZLİK

KABUL

09.03.2018

167

19331809510

Muhammed DOĞANÇAY

TEMİZLİK

KABUL

09.03.2018

168

32596912030

Sait Emre BULUT

TEMİZLİK

KABUL

09.03.2018

169

11165001016

Burak KILIÇARSLAN

GÜVENLİK

KABUL

09.03.2018

170

13699923406

Ebubekir KAÇAR

GÜVENLİK

KABUL

09.03.2018

171

15197555974

Emre GÖZET

GÜVENLİK

KABUL

09.03.2018

172

18457025484

Gökhan ÜLGEN

GÜVENLİK

KABUL

09.03.2018

173

43207755328

Hasan SÜNBÜL

GÜVENLİK

KABUL

09.03.2018

174

10654108960

Necati KORKMAZ

GÜVENLİK

KABUL

09.03.2018

175

18713827838

Ömer BAŞER

GÜVENLİK

KABUL

09.03.2018

176

34816248646

Ömer Faruk AKTEPE

GÜVENLİK

KABUL

09.03.2018

177

26936267720

Uğur SAÇAL

GÜVENLİK

KABUL

09.03.2018

178

17566027228

Uğur ÇETİNKAYA

GÜVENLİK

KABUL

09.03.2018

179

74281047238

Uğur KARAMAN

GÜVENLİK

KABUL

09.03.2018

180

15676039568

Yasin SÜLAHİ

GÜVENLİK

KABUL

09.03.2018

181

10489177254

Yıldız (ALTINIŞIK) HAMAMCI

GÜVENLİK

KABUL

09.03.2018

182

47575451660

Âdem ÇELİK

TEMİZLİK

KABUL

09.03.2018

183

43633620962

Âdem OKUR

TEMİZLİK

KABUL

09.03.2018

184

27511492124

Adnan ALMACI

TEMİZLİK

KABUL

09.03.2018

185

23971611112

Akın KURAN

TEMİZLİK

KABUL

09.03.2018

186

16687082390

Ayhan DURSUN

TEMİZLİK

KABUL

09.03.2018

187

39883991594

Bahattin KANAT

TEMİZLİK

KABUL

09.03.2018

188

34033233562

Bahri MENEKŞE

TEMİZLİK

KABUL

09.03.2018

189

12505107832

Cihan Koray AYPAK

TEMİZLİK

KABUL

09.03.2018

190

12943178364

Emre ELİBOL

TEMİZLİK

KABUL

09.03.2018

191

15379005358

Hasan ERDOĞAN

TEMİZLİK

KABUL

09.03.2018

 

192

10829678304

Hülya KAYA

TEMİZLİK

KABUL

09.03.2018

193

45760670162

İsmail ÇETİN

TEMİZLİK

KABUL

09.03.2018

194

11389858182

İsmail KARAKAYA

TEMİZLİK

KABUL

09.03.2018

195

10550755794

Kemal HODLİOĞLU

TEMİZLİK

KABUL

09.03.2018

196

40369849766

Murat NAZLIM

TEMİZLİK

KABUL

09.03.2018

197

20843500710

Mustafa İNCE

TEMİZLİK

KABUL

09.03.2018

198

10504120340

Nail KARAGÖZERDOĞAN

TEMİZLİK

KABUL

09.03.2018

199

16999812364

Necati ÇETİN

TEMİZLİK

KABUL

09.03.2018

200

12811019980

Osman ÇELİKKOL

TEMİZLİK

KABUL

09.03.2018

201

12076111672

Osman DEMİREL

TEMİZLİK

KABUL

09.03.2018

202

14344110424

Ömer KARAKOÇ

TEMİZLİK

KABUL

09.03.2018

203

18547760424

Sait YILMAZ

TEMİZLİK

KABUL

09.03.2018

204

14164936846

Savaş ÖZSOY

TEMİZLİK

KABUL

09.03.2018

205

18716822106

Süleyman KARATAŞ

TEMİZLİK

KABUL

09.03.2018

206

56080326066

Yunus Emre TAŞĞIN

TEMİZLİK

KABUL

09.03.2018

207

14188512842

Yusuf Dursun VAROL

TEMİZLİK

KABUL

09.03.2018

208

13670160622

Zehra UÇAR

TEMİZLİK

KABUL

09.03.2018

 

 

İlgililere duyurulur.

 

D.İ.B. İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0
Kaynak: Diyanet

HABERE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor
NAMAZ VAKİTLERİ
ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

yukarı çık