bursa escort escort bursa escort bayan bursa Yaz Kur'an Kursları Başlama Tarihi Belli Oldu

Din'den, Diyanet'ten, Dünya'dan Dini haberler

Yaz Kur'an Kursları Başlama Tarihi Belli Oldu

Okulların tatil olduğu dönemde ilgi yönetmelik ve yönerge gereği Başkanlığımızca düzenlenen "Yaz Kur'an Kursları" bu yıl 17 Haziran 2019 tarihinde başlayacaktır. Yaz Kur'an Kurslarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin amacına uygun, daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için uygulamaya dair esaslar ekte gönderilmiştir.

Yaz Kur'an Kursları Başlama Tarihi Belli Oldu
  • 27 Nisan 2019, Cumartesi 9:01

Okulların  tatil  olduğu  dönemde  ilgi  yönetmelik  ve  yönerge  gereği  Başkanlığımızca düzenlenen "Yaz Kur'an Kursları" bu yıl 17 Haziran 2019 tarihinde başlayacaktır. Yaz Kur'an Kurslarındaki  eğitim-öğretim  faaliyetlerinin  amacına  uygun,  daha  etkin  ve  verimli  bir  şekilde yürütülebilmesi için uygulamaya dair esaslar ekte gönderilmiştir.

 
2019 YILI YAZ KUR’AN KURSLARI UYGULAMA ESASLARI

 

 

DÖNEMLER

 

KAYIT TARİHİ

 

DÖNEM TARİHİ

 

1. DÖNEM

10 Haziran 2019 - 24 Haziran 2019

17 Haziran 2019 - 12 Temmuz 2019

 

2. DÖNEM

08 Temmuz 2019 - 22 Temmuz 2019

15 Temmuz 2019 - 09 Ağustos 2019

 

Yaz  Kur’an  Kursları  17  Haziran  2019  Pazartesi  günü  eğitim-öğretime başlayacaktır. Müftülükler, kursların başladığı ilk gün din hizmetleri personelinin, öğrencilerin, velilerin ve halkın katılımıyla “Yaz Kur’an Kursları Açılış Programı” yapacaktır.
Başkanlığımızca   Diyanet   İşleri   Başkanımız   Prof.   Dr.   Ali   ERBAŞ’ın himayesinde 17 Haziran 2019 Pazartesi günü Başkanlığımız konferans salonunda Yaz Kur’an Kursları Açılış Programı gerçekleştirilecektir. Diyanet TV’den canlı yayınla gösterilecek  olan  Yaz  Kur’an  Kursları  Açılış  Programı,  bütün  personelimiz  ve öğrencilerimizce izlenecektir.

I. YAZ KUR’AN KURSLARINDA EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
1.    2019 yılı Yaz Kur’an Kursları başlamadan 1 ay önce İl Eğitim Kurulu ve
İlçe  Eğitim  Komisyonları  toplanarak  2018  Yılı  Yaz  Kur’an  Kursu  Raporunu inceleyecek, eğitimin nitelik ve nicelik itibariyle artırılması yönünde gerekli çalışmaları yapacaklardır.
2.    Yaz Kur’an Kurslarında eğitim-öğretim hizmetleri sevgi esasına dayalı
olarak   yürütülecektir.   Kurs   programı   boyunca   öğrencilere   değerli   oldukları hissettirilecek,  güler  yüz,  şefkat  ve  anlayış  gösterilecektir.  Kursta  bulunmalarının önemi ve amacı kendilerine anlatılacaktır.
3.    Sınıflar   oluşturulurken   öğrencilerin    yaş   farklılıkları   göz   önünde
bulundurulacak; eğitim-öğretim ortamı, öğretici vb. şartların uygun olması durumunda öğrencilerin yaş grupları, bilgi seviyeleri ve diğer hususlar dikkate alınarak eğitim- öğretim görmeleri sağlanacaktır.
4.    Yaz Kur’an Kursu eğitimlerinde öğrencilerin istek ve talepleri dikkate
alınacak,  sabah  saatlerinde  kursa  gelemeyen  öğrenciler  için  öğlenden  sonra  kurs
açılacaktır.
5.    Yaz Kur’an Kurslarında yatılı eğitim almak isteyen öğrencilere yönelik
yatılı eğitim verecek Yaz Kur’an kursları açılacaktır.
6.    4-6 yaş grubuna yönelik Yaz Kur’an Kursları EK-2’deki şartları taşımaları
durumunda açılacaktır.
7.    Milli   Eğitim   Bakanlığı   okul   öncesi   eğitimine   devam   eden   ancak
Başkanlığımız 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında eğitim almamış olan öğrencilerden isteklilerin Yaz Kur’an kursunda eğitim almaları yönünde çalışmalar yapılacaktır.
8.    Mevsimlik  işçilerin  çocuklarının  Yaz  Kur’an  kursu  faaliyetlerinden
faydalanması amacıyla söz konusu işçilerin bulunduğu yerlerde Yaz Kur’an kursu açılacaktır.

9.    Mültecilerin  bulunduğu  illerde  mülteci  çocukların  Yaz  Kur’an  kursu
hizmetlerinden faydalanmalarına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
10.  Müftülüklerce il/ilçe milli eğitim müdürlükleri ile işbirliği yapılarak örgün eğitime devam eden engelli öğrencilerden isteklilerin Yaz Kur’an kursunda eğitim almaları sağlanacaktır.
11.  Yaz Kur’an kursuna devam eden öğrenciler; kış döneminde İhtiyaç Odaklı Kur'an Kursları Ek Öğretim Programları ve Camilerde Kur’an Öğretimi Hafta Sonu Programı kapsamında eğitim alabilecekleri hususunda bilgilendirilecektir.
12.  Yaz Kur’an kursuna katılan öğrencilerin EK-3 ve EK-4’teki protokoller
kapsamında spor etkinliklerinden faydalanmaları sağlanacaktır.
13.  Yaz Kur’an kursları süresince öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal gelişim düzeylerine  uygun  olarak  sosyal,  kültürel  ve  sportif  faaliyetler  yapılacaktır.  Bu faaliyetlerin  gerçekleştirilmesinde  yerel  yönetimler  ve  diğer  kurumlarla  işbirliği yapılabilecektir.
14.  Ödüllendirmelerin ahlaki prensiplerin içselleştirmesinde bir araç olduğu dikkate alınacak, yaz Kur’an kurslarına devam eden öğrencilere maddi değeri yüksek ödüller verilmeyecektir.

II. KAYIT İŞLEMLERİ VE GÖREVLENDİRMELER İLE İLGİLİ HUSUSLAR
1.    Yaz Kur’an kurslarının açılışı, öğrencilerin kayıt işlemleri ve eğitim-öğretim
hizmetleri;  ilgili  yönetmelik,  yönerge,  2019  Yılı  Yaz  Kur’an  Kursları  Uygulama Esasları  ve  Diyanet  İşleri  Başkanlığı  Bilgi  Yönetim  Sistemi  (DİBBYS)  /  Eğitim Hizmetleri Yönetim Sistemi (EHYS)’deki talimatlara uygun olarak yapılacaktır.
2.    Yaz Kur’an kurslarının/sınıflarının açılışı, öğretici ve öğrenci kayıt işlemleri
DİBBYS/EHYS aracılığı ile yapılacaktır.
3.    İl/ilçe müftülüğü, yaz Kur’an kurslarında talep olması durumunda, öğrenci
sayısında 15 şartı aramaksızın (mevzuat gereği ek ders ücreti ödenmiyor olsa da) kurs açacaktır.
4.    Yaz Kur’an kurslarında görme ve işitme engellilere yönelik sınıflar, en az 3
öğrenci ile açılabilecektir. Aynı engel grubuna yönelik ikinci bir sınıf ise öğrenci sayısının 10 olması durumunda açılabilecektir. Engelli öğrencilere yönelik açılacak sınıflarda öğrenim görmek üzere başvuran bireylerden engelli kimlik kartı fotokopisi veya  %40  engelli  olduğunu  gösterir  belge  istenecek,  bu  belge  Kayıt  Dilekçesine eklenerek kursta/camide muhafaza edilecektir.
5.    Yaz Kur’an kurslarının hedef kitlesini çocuk ve gençler oluşturmaktadır. 20 yaş
ve üzerinde olan bireylerin yaz Kur’an kurslarına kaydı yapılmayacak olup bu yaş
grubu “Camilerde Kur’an Öğretimi Programı” kapsamında değerlendirilecektir.
6.    Dilekçe  ile  kursa  başvuruları  kabul  edilen  öğrencilerin  tamamı  mutlaka
DİBBYS/EHYS’ye kaydedilecektir. Sınıf açıldıktan sonra kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler de dönem içerisinde mutlaka kaydedilecektir.
7.    Yaz  Kur’an  kurslarında  geçici  görevlendirmeler,  İnsan  Kaynakları  Genel
Müdürlüğünce  belirlenen  usul  ve  esaslar  çerçevesinde  DİBBYS/İKYS  programı üzerinden yapılacaktır.

8.    Kur’an kursları ve camiler haricindeki diğer mekânlarda görevlendirilen geçici
öğreticiler doğrudan müftülüğe bağlı olmakla beraber; eğitimin verimli bir şekilde yürütülebilmesi  için,  müftülüğün  belirleyeceği  kurs  yöneticilerinden  veya  cami görevlilerinden biri geçici öğreticilere rehberlik edecektir.
9.    İmam-hatip lisesi meslek dersleri öğretmenleri ve din kültürü ahlak bilgisi
öğretmenleri, müftülükçe ihtiyaç duyulması halinde; DHBTS puanı aranmaksızın ve geçici   öğretici   görevlendirme   sınavına   girmeksizin   Yaz   Kur’an   kurslarında görevlendirilebileceklerdir.
10.  Öğreticilerin yaz Kur’an kursları eğitim-öğretim döneminde izin kullanmaları eğitim faaliyetlerini aksatmaktadır. Bu sebeple; zorunlu haller dışında yaz Kur’an kurslarında görevli personel yıllık izin kullanmayacaktır.
11.  Yatılı eğitim verilen yaz Kur’an kurslarında; günde 6 saat; haftada beş gün eğitim yapılacaktır. Bu kurslarda öncelikle pedagojik formasyonu olan ilahiyat mezunu ya da tashih-i huruf eğitimi almış olan öğreticiler görevlendirilecektir.
12.  Kur’an  kursu  ve  cami  dışındaki  diğer  mekânlarda;  açılış  onayı,  öğretici görevlendirme onayı, sınıf açma talep formu, öğrenci yoklama ve ders defteri, öğretim programı ve müftülükçe gönderilen yazılar bulundurulacak, diğer belge ve defterler ise müftülükte muhafaza edilecektir. Kursta bulundurulan evraklar, eğitim-öğretim dönemi sonunda müftülüğe teslim edilecektir.
13.  Kur’an  kursu  ve  cami  dışındaki  diğer  mekânlarda  ihtiyaç  olması  halinde müftülüklerce yaz Kur’an kursu açılacaktır.
14.  Yapılan denetimler neticesinde sistemde kayıtlı olmayan öğrencileri okuttuğu tespit edilen öğreticiler hakkında 657 sayılı Kanunun 125. maddesi uyarınca gerekli işlem yapılacaktır.
15.  Yaz Kur’an Kurslarında görevlendirilenlere 24 Temmuz 2009 tarih ve 27298 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim- Öğretim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına göre ek ders ücreti ödenecektir. Kayıt tarihleri içerisinde sistemde ders tanımlaması yapmayan veya yeterli sayıda öğrenciyi sisteme kaydetmeyenlere ek ders ücreti ödenmeyecektir.

III. EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE MATERYALLERİ
1.    Yaz Kur’an Kurslarında Başkanlıkça hazırlanan 8 hafta günde 3 saatten oluşan
“Yaz Kur’an Kursları Öğretim Programları” uygulanacaktır.
2.    Yaz  Kur’an  Kurslarında  yatılı  eğitim  verilmesi  durumunda;  Başkanlıkça
hazırlanan “Yaz Kur’an Kursları Öğretim Programı (Yatılı)” uygulanacaktır. Program;
https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/sayfa/489    web    adresinden    indirilerek
kullanılabilecektir.
3.    Yaz Kur’an Kurslarında yaş grupları dikkate alınarak Başkanlıkça hazırlanan
ders kitapları ve materyaller kullanılacaktır. Daha önceki yıllarda yaz Kur’an kursuna gelmiş öğrencilere Başkanlıkça ücretsiz olarak verilen ve öğrencilerin elinde bulunan kitap ve materyaller tekrar verilmeyecektir. Bu itibarla;
a. 4-6 yaş grubu için; 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursları Etkinlik Kitabı,

b. 7 yaş ve üzeri için; “Yaz Kur’an Kursları Dinimi Öğreniyorum” ve “Yaz
Kur’an Kursları Etkinlik Kitabım”,
c. 12  yaş  ve  üzeri  için;  “Temel  Dini  Bilgiler  Dinim  İslam,  kitapları
kullanılacaktır.
4.    Yaz Kur’an kursu kitapları müftülüklerimize ücretsiz olarak gönderilecektir.
İhtiyaç duyulması halinde yaz Kur’an kursu eğitim-öğretim materyalleri Dini Yayınlar
Genel Müdürlüğü’nden temin edilebilecektir.
5.    Yaz Kur’an kursları eğitim-öğretim faaliyetlerinde yardımcı materyal olarak
Başkanlığımızın çocuklara yönelik yayınlarından istifade edilecek, söz konusu yayınlar öğrencilere  tanıtılacak  ve  öğrencilerin  ilgili  yayınlardan  faydalanmaları  teşvik edilecektir.
6.    Yaz Kur’an Kursları Öğrenci Yoklama ve Ders Defteri ihtiyaç duyulması
halinde müftülükler aracılığıyla Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret
İşletmesi Müdürlüğü’nden temin edilebilecektir. (TDV Yayın Matbaacılık Tel:0312-
354 91 31)
 
IV.    EĞİTİM-ÖĞRETİMİN    ETKİNLİĞİNİ    VE    VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK FAALİYETLER
1.    Yaz Kur’an Kurslarında ahlaki değerler, kardeşlik, vatan sevgisi ve birlik
beraberlik konularına ağırlık verilecektir. Dersler işlenirken aşağıdaki hususlara dikkat
edilecektir:
a.   Kur’an-ı Kerim dersi işlenirken ahlaki değerler, kardeşlik, vatan sevgisi, birlik, beraberlik konulu âyetler mealleri ile birlikte okunacak ve dinimizin kardeşlik,    birlik,    beraberlik    ve    vatan    sevgisi    anlayışı    çocuklara
kazandırılmaya  çalışılacaktır. Derslerde Hz. Peygamber’in konuyla ilgili hadislerine yer verilecektir. Dini bilgiler dersinde ibadetlerin kardeşlik, birlik ve beraberliğimize katkısına vurgu yapılacaktır.
b.   Ahlaki değerler, kardeşlik, vatan sevgisi ve birlik beraberlik konularının öğrencilere kazandırılması amacıyla drama, piyes vb. etkinlikler ile şiir, kompozisyon ve resim yarışmaları düzenlenecektir. Yarışmalarda dereceye giren öğrenciler müftülüklerce ödüllendirilecektir.
c.   “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” ile ilgili öğrenci ve velilerin katılımıyla şehitlerimizi anma merasimi düzenlenecek, merasimlerde vatan sevgisi ile birlik ve beraberlik konularına vurgu yapılacaktır.
2.    Çocuklara her hafta bir ayet ve hadis öğretilecektir.
3.    Her kurs ve camide imkânlar ölçüsünde Başkanlığımız çocuk yayınlarını
içeren   çocuk   kitaplığı/kütüphanesi   EK-5   tavsiye   kitap   listesi   doğrultusunda
oluşturulacaktır.
4.    Yaz Kur’an Kurslarına devam eden öğrencilerin -ders kitapları hariç- Diyanet
İşleri Başkanlığı çocuk yayınlarından her hafta bir tane olmak üzere “Sekiz Haftada Sekiz Kitap” okumaları ve öğreticilerin rehberliğinde kritiğini yapmaları sağlanacaktır.

V. YAZ KUR’AN KURSLARI HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ
Yaz Kur’an Kurslarının daha etkin ve verimli olması amacıyla Yaz Kur’an
Kurslarında görev alacak kadrolu, sözleşmeli ve geçici öğreticilere mahallinde hizmet

içi eğitim semineri düzenlenecektir. Bu hususta il/ilçe müftülükleri gerekli hazırlıkları yapacaktır.
İl/ilçe müftülüklerimizce mahallinde yapılacak olan Yaz Kur’an Kursları hizmet
içi eğitim seminerlerinin düzenlenmesinde aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir:
1. Seminerler,  10-13  ve  18-21  Mart  2019  tarihlerinde  Başkanlığımızca yapılan  hizmet  içi  eğitim  seminerine  katılan  personelin  koordinatörlüğünde,  Yaz Kur’an Kurslarında görevlendirilecek tüm personeli kapsayacak şekilde 10-16 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Seminerlerin süresi ve saatleri katılımcı sayısı ve mahallin imkânları ölçüsünde il/ilçe müftülüklerince planlanacaktır.
2. Başkanlığımızca  mahallinde  düzenlenecek  seminerlere  örneklik  teşkil etmesi amacıyla EK-6 hazırlanmıştır. Ancak müftülüklerce mahallin ihtiyaçları dikkate alınarak programın içeriğinde değişiklik yapılabilecektir.
3. Görevli  sayısı  fazla  olan  yerlerde  yapılacak  olan  hizmet  içi  eğitim seminerleri için uygun mekânlar sağlanacaktır. Görevliler gerektiğinde gruplar halinde seminere alınacaktır.
4. Seminerlerde kurumumuz personeli, üniversite hocaları ve alanında uzman
diğer kişiler görevlendirilecektir.
5. Yaz Kur’an Kursunda görev yapacak öğreticiler, çocuklarda mahremiyet
ve   istismar   konularında   alan   uzmanları   tarafından   bilgilendirileceklerdir.

VI. YAZ KUR’AN KURSLARI İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

1- Yaz    Kur’an    Kurslarını    tanıtıcı    afişler    Başkanlığımızca    il/ilçe
müftülüklerine ücretsiz olarak gönderilecektir.
2- Yaz   Kur’an   kursu   afiş,   billboard,   üçgen   ve   raket   tasarımları, hazırlandığında  Başkanlığımızın  http://kurs.diyanet.gov.tr  adresli  web  sitesinden indirilebilecektir.
3- Başkanlığımız   tarafından   il/ilçe   müftülüklerine   gönderilecek   afişler camilere, Kur’an kurslarına, müftülük binasına ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların ilan panolarına asılacaktır. Ayrıca müftülüklerimiz il/ilçe belediyelerinden uygun görüş alarak yaz Kur’an kursu afişlerini, billboardlarını ve raketlerini il/ilçede uygun olan yerlere asacak, bunun dışında hutbe, vaaz vb. yollarla vatandaşlarımıza gerekli duyuruyu yapacaklardır.
4- Müftülüklerce Yaz Kur’an Kursu eğitim-öğretim faaliyetlerinin etkinliğini ve verimliliğini yerinde görmek ve aksayan yönlerini tespit etmek amacıyla her bir dönemde en az 1 defa olmak üzere tüm kurslar ziyaret edilecek, ziyaret tarihi ve ziyaret  esnasında    elde    edilen    eğitime    dair    gözlem    ve    bulgular
 
https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/KursIslemleri/KursDenetimForm.aspxform sayfasındaki form doğrultusunda DİBBYS/EHYS programına girilecektir.
5- Yaz Kur’an kurslarında bir dönem içerisinde farklı tarihlerde yapılacak üç ziyaretin sonunda öğrenci sayısının 15’in altında olduğunun tespit edilmesi durumunda kadrolu/sözleşmeli öğreticiye, son ziyaret tarihinden dönem sonuna kadar ek ders ücreti tahakkuk

 6- 2019 Yılı Yaz Kur’an Kursları sonunda, il müftülüklerince kurslar ile ilgili tespit ve teklifler, https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/YazKuranKursu/YazKursDegerlendirme.aspx sayfasından Ağustos ayı sonuna kadar gönderilebilecektir.
7- Müftülüklerce 2019 Yılı Yaz Kur’an Kursu Uygulama Esasları ekleri ile birlikte  Yaz  Kur’an  Kurslarında  görev  yapacak  bütün  öğreticilerin  mail  adresine gönderilecek,  mail  adresi  ya  da  interneti  bulunmayan  öğreticilere  matbu  olarak verilecektir.
2019 yılı Yaz Kur’an Kurslarında özveri ile çalışacak müftülük personelimize,
Kur’an kursu öğreticilerimize ve din görevlilerimize teşekkür eder, başarılar dileriz.

 

Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ

Diyanetliler Platformu  Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

Dini Haberler Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

 

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

HABERE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor
NAMAZ VAKİTLERİ
ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

yukarı çık