Din'den, Diyanet'ten, Dünya'dan Dini haberler

Yurtdışına Gitmek İsteyenler Müracaatlar Başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2016 yılı içinde aşağıdaki tabloda belirtilen konularda yetiştirilmek amacıyla on (10) araştırmacı ve uluslararası kuruluşlarda staj yapmak üzere iki (2) olmak üzere toplam on iki (12) personel gönderilecektir.

Yurtdışına Gitmek İsteyenler Müracaatlar Başladı
 • 26 Haziran 2016, Pazar 23:23

Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

DiniHaberler.com.tr:  D U Y U R U

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 78, 79, ve 80. maddeleri ve Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Başkanlığımıza tahsis edilen kontenjanlar çerçevesinde yurtdışına personel gönderilmektedir. Başkanlığımızca, 2016 yılı içinde aşağıdaki tabloda belirtilen konularda yetiştirilmek amacıyla on (10) araştırmacı ve uluslararası kuruluşlarda staj yapmak üzere iki (2) olmak üzere toplam on iki (12) personel gönderilecektir.

Kontenjanların Amacı

 • Kontenjanlar, yabancı dil eğitimi için değil, kurum personelinin mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmesi, eğitilmesi, bilgilerinin artırılması, staj, öğrenim ve ihtisas yaptırılması amacıyla tahsis edilmiştir.

Başvuracaklarda Aranan Şartlar

 • Dört yıllık dinî yükseköğrenim görmüş olmak,
 • Başkanlığımız merkez veya taşra teşkilatında, araştırmacı kontenjanı için (adaylık dâhil) en az 3 yıl, stajyer kontenjanı için 4 yıl çalışmış olmak,
 • Birim amirinin olumlu görüşünü almış olmak,
 • Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olmak,
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak,
 • Kontenjanın kullanılacağı yılın son günü itibarıyla, Dışişleri Bakanlığının bildirimi üzerine uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderilecekler ile öğrenim veya ihtisas yapacak Devlet memurları için 40, diğerleri için 50 yaşını tamamlamamış olmak,
 • Daha önce yurt içinde aynı konuda veya yurt dışında aynı düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olmak,
 • Hastalık sebebiyle eğitim ve öğrenimini gerçekleştiremeyeceği genel hükümler çerçevesinde hastalık raporuyla tespit edilenler hariç, bu yönetmelik hükümlerine göre geri çağrılmamış olmak,
 • “Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereği araştırmacı kontenjanı için İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, İspanyolca, Japonca, Çince, Farsça ve Arapça dillerinden birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan en az elli (50) puan, Dışişleri Bakanlığınca bildirilecek uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderilecekler için İngilizce veya Fransızca dillerinden birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az doksan (90) puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan bu puana denk bir puana almış olmak.

Yurt dışına gönderileceklerin yabancı dil bilgisi düzeyini gösterir başarı belgelerinin, kurumlarınca kendilerine bildirilen son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde alınmış olması gereklidir.

 Başvuracaklardan İstenen Belgeler

 • Başvuru dilekçesi ve özgeçmiş,
 • Öğrenim diplomalarının, hizmet içi eğitim ve başarı belgelerinin onaylı suretleri,
 • Başvurulan kontenjanın eğitim ve araştırma konusuyla ilgili çalışma projesi,
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan en az elli (50) puan, stajyer kontenjanı için İngilizce veya Fransızca dillerinden birinden en az doksan (90) puan veya bunlara denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belge. Belgelerin son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde alınmış olması gereklidir,
 • Birim amirinin olumlu görüşünü belirtir yazı ve onaylı hizmet çizelgesi,
 • Askerlikle ilişkisi bulunmadığına dair belgenin onaylı sureti.

           Başvuru ve Seçim Şekli

 • Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 27/06/2016 – 15/07/2016 tarihleri arasında mesai bitimine kadar istenilen belgelerle birlikte;
 1. a) Başkanlık merkezinde görevli olanlar birimleri aracılığı ile Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne,
 2. b) Taşra teşkilatında görevli olanlar İl Müftülüklerine,
 3. c) Eğitim merkezlerinde görevli olanlar Eğitim Merkezi Müdürlüklerine,
 4. d) Yurt dışında görevli olanlar Din Hizmetleri Müşavirlik ve Ataşeliklerine, başvuruda  bulunacaklardır.
 • Aday isim listeleri 15 Temmuz 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuru mercileri tarafından disiliskiler@diyanet.gov.tr elektronik posta adresine bildirilecektir.
 • Taşra ve Yurt Dışı Teşkilatında görevli olan adayların başvuru evrakı en geç 25 Temuz 2016 Pazartesi günü günü mesai bitimine kadar başvuru mercileri tarafından APS veya Kargo ile Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne ulaştırılmış olacaktır. Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 • Müracaatı kabul edilenler, 22 Ağustos 2016 Pazartesi günü saat 10.00’da Başkanlığımız merkezinde seçme mülakatına alınacaktır. Adaylar ilgili yönetmelik uyarınca; meslek bilgisi ve genel kültür düzeyi, temsil kabiliyeti, özgüveni ve ikna yeteneği, çalışacağı konuya ilişkin bilgi düzeyi, çalışacağı konunun seçilme nedeni ile birim ve kurumunun görev alanıyla ilgisi ve çalışma sonucunda elde edilecek fayda, kamu diplomasisi konularına ilişkin bilgi düzeyi ile yurtdışında gerçekleştireceği projenin değerlendirileceği mülakat sınavına tabi tutulacaklardır.
 • Başvuru şartlarını taşımayan, başvuru belgelerini eksik teslim eden, yanlış beyanda bulunan, süresi içerisinde başvurmayan veya süresi içerisinde başvuru belgeleri Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne ulaşmayan adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.
 • Sınavda başarılı olanların yurtdışına gönderilmesi Başbakanlık onayı ile kesinleşir.

  Seçilecek Adayların Sorumlulukları

 

 • İlgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yurtdışına gönderilecek olanlar, yurda döndükten sonra, yurtdışında kaldıkları sürenin iki katı kadar mecburi hizmetle yükümlü tutulacaklardır. Bu konuda kendilerinden yüklenme senedi alınacaktır.

 

 

 • İletişim

Tel             : 0 (312) 295 76 36  - 295 75 70.                    

Fax            : 0 (312) 286 97 14.

E-Mail       : disiliskiler@diyanet.gov.tr

                    egitimrehberlik@diyanet.gov.tr

 

2016 YILINDA YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURTDIŞINA GÖNDERİLECEK DEVLET MEMURLARI İÇİN KURUMLARA TAHSİS EDİLEN KONTENJANLARA İLİŞKİN (I) SAYILI CETVEL

Kurum

Adet

 Sınıf

Konular

Süre (Ay)

Ülkeler

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

1

GİH/DH

Kur'an-ı Kerim'in İmlası, Basımı ve Kıraat Alanında Yapılan Çalışmalar ile Hafızlık Ve Kıraat Müesseseleri.

0-6

Ürdün

 

9

 GİH/DH

Hint Alt Kıtasındaki Fetva Kurumları,

Batıda Kameri Aybaşları ve Namaz Vakitlerinin Tespiti İle İlgili Yaşanan Problemler,

İngiltere’deki Türkiye Kökenli Sivil Toplum Kuruluşlarının Din Algısı,

Batı Ülkelerindeki Fetva Kuruluşları,

Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde veya ABD’de Dini Kurumların Teşkilatlanması,

Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde veya ABD’de Sosyal Hizmetler Kurumlarında Verilen Din Hizmetleri,

Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde veya ABD’de Engellilere Yönelik Özel Uygulamalar,

Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde veya ABD’de Dini Kurumlarda Personel Verimliliğine Yönelik Çalışmalar,

İngiltere’de Çok Kültürlülük Politikaları ve Müslümanlara Etkisi,

Müslümanların Din Özgürlüğü Bağlamında Karşılaştıkları Sıkıntılar,

Avrupa Birliği Ülkelerinde Denetim ve Teftiş Hizmetlerinde Yeni Eğilimler,

Almanya’da Din-Devlet İlişkisi Çerçevesinde Müslümanların Durumu,

Avrupa Medyasında Türk ve Müslüman İmajı,

Almanya İlahiyat Fakültelerinde Okuyan Öğrencilerin Din ve Diyanet Algısı,

Türk Toplumuna Yönelik Ayırımcılık Sebepleri,

Misyonerlerin Yurtdışındaki Vatandaşlarımız Üzerindeki Etkileri,

Din Değiştirmeler: Sosyal, Ekonomik, Psikolojik Nedenleri, Mühtedilere Yönelik Hizmetler,

Batı Ülkelerinde Yaşayan Farklı Etnik Kökene Ait Müslüman Toplulukların Birbiriyle İlişkileri,

Batı Ülkelerindeki Müslüman Azınlıkların Durumu (Sosyal, Siyasi, Ekonomik Haklar, Kanunî statüleri bakımından eşitlik problemi),

Kilisenin Avrupa’daki Eğitim Kurumlarına Etkisi,

Avrupa’daki Sağlık ve Sosyal Yardım Kurumları ile Kilisenin İlişkisi.

0-12

Pakistan, Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri

Kurum Toplamı

10

 

 

 

 

 

2016 YILINDA STAJ YAPMAK AMACIYLA ULUSLARARASI KURULUŞLARA GÖNDERİLECEK DEVLET MEMURLARI İÇİN KURUMLARA TAHSİS EDİLEN KONTENJANLARA İLİŞKİN (II) SAYILI CETVEL

Kurumu

Sayısı

Sınıfı

Eğitim ve Öğretimin Konusu

Süresi

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

2

--

Uluslararası Kuruluşlarda Staj

0-24 AY

 

DEVLET MEMURLARININ 2016 YILI İÇERİSNDE STAJ YAPMAK AMACIYLA GÖNDERİLEBİLECEKLERİ ULUSLARARASI KURULUŞLARA İLİŞKİN (III) SAYILI CETVEL

 • BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (UN),
 • BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EĞİTİM, BİLGİ VE KÜLTÜR ÖRGÜTÜ (UNESCO),
 • BİRLEŞMİŞ MİLLETLER UYUŞTURUCU VE SUÇ OFİSİ (UNODC),
 • BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SINAİ KALKINMA TEŞKİLATI (UNIDO),
 • BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇEVRE PROGRAMI (UNEP),
 • BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GIDA VE TARIM ÖRGÜTÜ (FAO),
 • BÖLGELERARASI SUÇ VE ADALET ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ (UNICRI),
 • BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN YERLEŞİMLERİ ÖRGÜTÜ (HABITAT),
 • DÜNYA BANKASI (WB),
 • DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ (WTO),
 • DÜNYA FİKRİ MÜKİYET ÖRGÜTÜ (WIPO),
 • DÜNYA GIDA PROGRAMI (WFP),
 • DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (WHO),
 • DÜNYA GÜMRÜK ÖRGÜTÜ (WCO),
 • EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ (OECD)
 • İSLAM KONFERANSI ÖRGÜTÜ,
 • ULUSLARARASI PARA FONU (IMF),
 • FİNANSAL İSTİKRAR KURULU (FSB),
 • ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ILO),
 • ULUSLARARSI SOSYAL GÜVENLİK BİRLİĞİ (ISSA),

DEVLET MEMURLARININ 2015 YILI İÇERİSNDE STAJ YAPMAK AMACIYLA GÖNDERİLEBİLECEKLERİ ULUSLARARASI KURULUŞLARA İLİŞKİN (III) SAYILI CETVEL

 • ULUSLARASI MOBİL UYDU ÖRGÜTÜ (IMSO),
 • ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK ÖRGÜTÜ (ICAO),
 • ULUSLARARASI ATOM ENERJİSİ AJANSI (IAEA),
 • ULUSLARARASI TARIMSAL KALKINMA FONU (IFAD),
 • ULUSLARARASIDENİZCİLİK ÖRGÜTÜ (IMO),
 • ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK UYUMLAŞTIRMA ÖRGÜTÜ (UNIDROIT),
 • LAHEY ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK KONFERANSI (HCCH),
 • ULUSLARARASI KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ARAŞTIRMA MERKEZİ (ICDROM),
 • ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ (IISS),
 • KUZEY ATLANTİK İTTİFAKI (NATO),
 • AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ( OSCE),
 • ASYA KALKINMA BANKASI (ADB),
 • AVRUPA KONSEYİ KALKINMA BANKASI (CEB),
 • EKONOMİK İŞBİLRLİĞİ TEŞKİLATI TİCARET VE KAKLINMA BANKASI (ECO-TDB),
 • İSLAM KALKINMA BANKASI (IDB),
 • KARADENİZ TİCARETT VE KALKINMA BANKASI (BSTDB),
 • AVRUPA İMAR VE KALKINAMA BANKASI (EBRD),
 • AVRUPA HAVA SEYRÜSEFER GÜVENLİĞİ ÖRGÜTÜ (EUROCONTROL),

DEVLET MEMURLARININ 2015 YILI İÇERİSNDE STAJ YAPMAK AMACIYLA GÖNDERİLEBİLECEKLERİ ULUSLARARASI KURULUŞLARA İLİŞKİN (III) SAYILI CETVEL

 • GÜNEYDOĞU AVRUPA SINIRAŞAN SUÇLARLA MÜCADELE MERKEZİ (SECI),
 • AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU,
 • AVRUPA EKONOMİK KOMİSYONU,
 • AVRUPA KONSEYİ SEKRETERYASI,
 • AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ,
 • BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI (UNDP),
 • BİRLEŞMİŞ MİLLETLERR PROJE HİZMETLERİ OFİSİ (UNOPS),
 • AVRUPA YATIRIM BANKASI (EIB),
 • AVRUPA YATIRIM FONU (EIF),
 • ENERJİ TOPLULUĞU (ENERGIE COMMUNITY),
 • ULUSLARARASI ENERJİ AJANSI (EIA),
 • MİLLETLERARASI AKDENİZ ZİRAİ ETÜDLER MERKEZİ (MAYZEM),
 • İSLAMİ FİNANS HİZMETLERİ KURULU (IFSB),
 • DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINCA UYGUN GÖRÜLEN DİĞER KURULUŞLAR.

 

 

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0
Editör:

HABERE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor
NAMAZ VAKİTLERİ
ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

yukarı çık