bursa escort escort bursa escort bayan bursa bursa escort bayan escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort Sınavsız İLİTAM Nasıl Olacak?

Din'den, Diyanet'ten, Dünya'dan Dini haberler

Sınavsız İLİTAM Nasıl Olacak?

Sınavsız İlitam önce bakanlar kurulundan ve ardından TBMM'de kabul edildi. Şimdi merak edilen Sınavsız İlitam geçişi nasıl gerçekleşecek? Detayları sizin için araştırdık ve bu yazımızda bir çok sorunun cevabına ulaşacağınızı umuyoruz....

Sınavsız İLİTAM Nasıl Olacak?
  • 06 Mayıs 2018, Pazar 14:51

İlahiyat Ön Lisans Mezunlarının yıllardır beklediği sınavsız Lisans tamamlama hakkı 2018 yılında gelmiş oldu. Geçtiğimiz senelerde yoğun taleplere karşı bir türlü verilmeyen Sınavsız İlitam hakkı 24 Haziran seçimleri öncesi önce bakanlar kurulundan, sonrada TBMM’de kabul edildi. Sınavsız İlitam özellikle Diyanet alanında faaliyet gösteren sendikalar tarafından sıkça dile getirildi. Bu yazımızda TBMM’de kabul edilen sınavsız ilitam hakkında kafalarda soru işareti oluşan konularda bir analiz yapmaya çalışacağız.

Dini Haberler Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

Öncelikle İlitam nedir ? Eğitim Programında neler var bunları takipçilerimizle paylaşalım ;

İLİTAM NEDİR? 
İLİTAM Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Uzaktan Eğitim Merkezi işbirliği ile açılan, ilahiyat lisans programlarının üçüncü ve dördüncü sınıflarındaki dersleri içeren, iki yıllık bir lisans tamamlama programıdır. Bir uzaktan eğitim programı olan İLİTAM'a 2005-2006 öğretim yılı güz döneminde 500 öğrenci kabul edilerek öğretime başladı. İLİTAM öğrencileri takip ettikleri uzaktan eğitim dersleri yanısıra, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Erzurum, Sivas, Adana, Samsun, Isparta illerindeki ilahiyat fakültelerinde, yüz yüze danışmanlık hizmeti de alabiliyorlar.

PROGRAMIN AMACI 
İLİTAM'ın amacı, ilahiyat önlisans derecesine sahip kişilere, ilahiyat lisans diploması alabilmek için gerekli eğitimi vermek ve lisans diploması sahibi olmalarını sağlamaktır. Programa kabul edilen öğrenciler Türkiye'nin neresinde olurlarsa olsunlar, programdaki dersleri hiçbir zorlukla karşılaşmadan izleyebiliyorlar; yaş, yerleşim birimi, sağlık sorunları, bir işte çalışıyor olma gibi, yüz yüze eğitim sisteminde öğrenimi olumsuz etkileyebilen ya da büsbütün olanaksızlaştıran koşulardan etkilenmiyorlar. Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ

NE İŞE YARAYACAK? 
İLİTAM'ın, halen öğrenim görmekte olanlarla birlikte ve başta din görevlisi olarak çalışanlar olmak üzere, yaklaşık 40 000 önlisans mezununa lisans diploması alma fırsatı sağlaması hedeflenmektedir.

İLİTAM programı sayesinde, ülkemizdeki lisans mezunu din görevlilerinin sayısı artırılacak, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak çalışan din görevlilerinin özlük hakları iyileştirilmiş olacak, mezunlar sadece lisans mezunlarının atanabildikleri görev ve makamlara atanabilecek, yurt dışı görevlere atanmada tercih edilebileceklerdir.

YASAL DAYANAK 
İLİTAM Programı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu; Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programı Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik; Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği; Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (ANKUZEM) Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri ile, programın açılmasına ilişkin 11.03.2005 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararına dayalı olarak açılmıştır.
Diyanetliler Platformu  Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ
 

ÖĞRETİM MODELİ 
İLİTAM Programı kapsamındaki tüm dersler teknoloji temelli uzaktan eğitim yöntemleri ile verilecektir. Derslerdeki temel öğrenme kaynakları basılı materyaller, video CD'ler ve online öğrenme kaynakları (web sitesi) olacaktır. Öğrenciler mail ve sohbet aracılığı ile sürekli, yüz yüze iletişim yoluyla ise belirli dönemlerde danışmanlık hizmeti alacaklardır. Kullanılacak forum sayfaları ise öğrencilerin birbirleri ve öğretim elemanları ile belli konuları tartışabilmelerini, sorularına cevap bulmalarını sağlayacaktır.

Bilgisayar kullanma konusunda kendini yetersiz hisseden İLİTAM öğrencilerine ayrıca bu konuda online eğitim verilecektir.

İLİTAM Programında sınıf geçme sistemi uygulanacaktır.

PROGRAMIN İÇERİĞİ 
İLİTAM Programı toplam iki yılda, 15 ders içermektedir. Programda yer alan derslerin başlıcaları Felsefe, İslam Bilimlerinde Yöntem, Fıkıh, İslam Tarihi ve Medeniyeti, Din Bilimleri 1, Sistematik Kelam, Türk Dili, Arapça Dini Klasik Metinler, Din ve Ahlak Felsefesi, Kur'an ve Hadis İlimleri, Din Bilimleri 2, İslam Düşünce Ekolleri Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Arapça Çağdaş Dini Metinler ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi'dir.

SINAV SİSTEMİ 
Öğrenciler her öğretim yılında birer adet olmak üzere ara sınav, dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavlarına katılacaklardır. Sınavlar coğrafi koşullar, ulaşım ve teknik alyapı olanakları dikkate alınarak belirlenecek, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Erzurum, Sivas, Adana, Samsun, Isparta ilahiyat fakültelerinde yüz yüze ya da gözetmen kontrolünde online olarak gerçekleştirilecektir.

DİPLOMA 
"İLİTAM Programındaki tüm dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler programdan mezun edilirler ve kendilerine Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Diploması verilir."

Dini Haberler Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

SIK SORULAN SORULAR 

1.İLİTAM Programındaki bazı derslerden muaf olmak mümkün mü? 
Hayır. Programa kayıtlı öğrenciler programdaki derslerin tümünü almak zorundadırlar; daha önce bir başka programda aldıkları derslerden muaf tutulma talebinde bulunamazlar.

2.İLİTAM öğrencileri hangi öğrenci haklarından yararlanabilirler? 
İLİTAM öğrencileri Ankara Üniversitesi öğrencisidirler ve tüm öğrencilik haklarından yararlanabilirler.

3.Kullanılacak öğretim yöntemi ne kadar kaliteli? 
Ankara Üniversitesi uyguladığı tüm programların akademik sorumluluğuna sahip, saygın bir üniversitedir. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye'nin en birikimli ilahiyat fakültelerinden birisidir. Üniversitemizin Uzaktan Eğitim Merkezi (ANKUZEM) ise gerek teknik bilgi, gerekse teknolojik açıdan ülkemizdeki pek çok benzerinden çok daha üstün durumdadır. Verilecek eğitimin kalitesi Üniversitemizin, Fakültemizin ve Merkezimizin teminatı altındadır.

Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ

Sınavsız İlitam Neden Tepki Alıyor ?

İlahiyat Ön Lisans mezunlarına sınavsız ilitam hakkı verilmesi sonrasında bu hakkı kullanacaklar tarafından sevinçle karşılanırken diğer taraftan çok kişiden de tepki aldı. Ancak burada ziyaretçilerimize şunu açıklamak gerekir ki verilen bu hak daha önce (uygulama olarak devam ediyor) Sağlık personeline verilmiştir.

Bu alanda böyle bir uygulamaya emsal teşkil ederek ilahiyat ön lisans mezunlarına sınavsız ilitam hakkı verildi.

Sınavsız İlitam’a Geçişler Nasıl Olacak ?

Sınavsız İlitam'a geçiş konusu çokca merak edilen hususlardan birisi. TBMM’de kabul edilen Sınavsız İlitam maddesi;

GEÇİCİ MADDE 77- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilahiyat önlisans programından mezun olanlara ilahiyat fakültesi ve aynı programı uygulayan fakültelerde, eşdeğer alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimin usul ve esasları ile her yıl tahsis edilecek kontenjanlar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.”

Bu madde ile yola çıkacak olursak Sınavsız Lisans Tamamlama ile ilgili şartlar Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenecek.

Merak edilen bir çok sorunun cevabını bulmak ve sizlere örnek olması için Sağlık alanında lisans tamamlamaya yönelik YÖK’ün maddelerini sıralıyoruz ;

Diyanetliler Platformu  Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

Sağlık Alanında Lisans Tamamlama (24.07.2017)

Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Geçici 69. maddesinde "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle sağlık alanında ön lisans diploması alanlardan ebelik ve hemşirelik programlarından mezun olanlara kendi alanlarında, diğerlerinde ise Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği, ebelik ve hemşirelik dışındaki ilişkili alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim yöntemleri ile verilebilir. Uygulama eğitimleri için Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu iş birliği yapar. Bu eğitimlerin usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca belirlenir." hükmü bulunmaktadır.

Söz konusu hüküm uyarınca;

1. Başkanlığımızca belirlenen sağlık önlisans programlarından 19.11.2014 tarihinden önce mezun olan adaylar 2017 Sağlık Lisans Tamamlamaya başvurabilmektedir.
2. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı için Sağlık Lisans Tamamlama Programına ilişkin başvuru ve tercih işlemleri 24/07/2017 (Saat:14:00) – 04/08/2017 (Saat:17:00) tarihleri arasında Başkanlığımız resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacaktır.
3. Başvuru sırasında, adayların mezun oldukları üniversitenin mezuniyete esas not sistemi 4'lük veya 5'lik ise, mezuniyet notunun hesaplanmasında, Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenen "4'lük ve 5'lik not sisteminin 100'lük not sistemine eşdeğerliği" tablosunu esas almaları gerekmektedir.
Eşdeğerlik (5'lik Sistemden 100'lük Sisteme) Tablolarına ulaşmak için tıklayınız.
Eşdeğerlik (4'lük Sistemden 100'lük Sisteme) Tablolarına ulaşmak için tıklayınız.
4. Adaylar en fazla 20 tercih yapabilecektir.
5. Yerleştirme işlemleri, adayların ön lisans not ortalamalarının 2 ile çarpılarak elde edilen puanlara göre sıralanarak yapılacaktır. Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında 2016 yılında kayıt yaptıran ve halen öğrenci olan adayların bu yıl başvurmaları halinde ise ön lisans not ortalamaları 1 ile çarpılarak yerleştirme işlemine alınacaktır.
6. Yerleştirme işlemleri adayların beyanı üzerinden yapıldığından, kayıt sırasında adayların mezuniyet tarihi, diploma ve mezuniyet not ortalamalarının yerleştikleri üniversite tarafından kontrol edilerek kayıtları yapılacak, kendine avantaj sağlamak suretiyle yanlış beyan veren adaylar yerleştirmeden doğan haklarını kaybedeceklerdir.
7. Sağlık alanında lisans tamamlama programları, her yıl katkı payı ve öğrenim ücretine ilişkin alınan Bakanlar Kurulu kararında yer almadığından adaylar söz konusu lisans programlarına ilişkin belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini ödeyeceklerdir.

19.11.2014 tarihinden önce mezun olunan Sağlık Önlisans Programlarının Lisans Tamamlama Yapabilecekleri Lisans Programları için tıklayınız.

2017 Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Programı (SLT) Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

 

YÖK İletişim Merkezi Telefon Numarası: 0 850 470 09 65

 

Diyanetliler Platformu  Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

Dini Haberler Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ

Beğendim 6 Muhteşem 1 Haha 1 İnanılmaz 1 Üzgün 0 Kızgın 1

HABERE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor
NAMAZ VAKİTLERİ
ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

yukarı çık