Din'den, Diyanet'ten, Dünya'dan Dini haberler

İmam ve Vaizlerin Maaşları Ne Kadar?

Din Hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda görev yapan devlet memurları arasında vaiz ve imam unvanlı personel de va. Onlar da memurlar gibi şartlarda çalışıyorlar. Son zamanlarda da imam ve vaizlerin aldığı maaşlar merak ediliyor. 2018 imam ve vaiz maaşları ne kadar?

İmam ve Vaizlerin Maaşları Ne Kadar?
 • 30 Mayıs 2018, Çarşamba 14:52

En az 2 bin 900 lira maaşlı memurluk

Ülkemizde yaklaşık 90 bin camimiz var. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde bulunan bütün camilerde bir imam Hatip ve Müftülüklerde en az bir vaiz bulunur. Onlar da bir devlet memuru konumunda olduğu için diğer kamu görevlilerine olduğu gibi Vaiz ve İmam maaşları da 2018 tarihinden itibaren arttı. Vaiz (mesleki lisansiyer) ile İmam (mesleki lisansiyer olmayan lisans mezunu) maaşlarının, 2018 yılının ilk altı aylık döneminde hangi derece/kademe ve hizmet süresinde ne kadar olduğunun detaylarını sizlerle paylaşıyoruz. İşte İmam ve Vaiz maaşları…

2018 İMAM VE VAİZ MAAŞLARI NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapmakta olan imamlarımız ilk görev yılları itibari ile 2 bin 956 lira maaş alıyor. Aynı şekilde göreve başlanan ilk yılda vaizler de 3.115 lira maaş alırlar. Hizmet yılı 25 yılı aşmış imamlar 3 bin 207 lira alırken, vaizler ise 3 bin 693 lira maaş alıyorlar.

2018 yılı Ocak ayında İmam ve Vaiz maaşı (aile yardımı hariç)

D/K

Hizmet Yılı

Aylık Net Maaş

İmam

Vaiz

1/4

25 yıl ve üstü

3.207 TL

3.693 TL

1/4

24

3.206 TL

3.691 TL

1/3

23

3.200 TL

3.685 TL

1/2

22

3.193 TL

3.679 TL

1/1

21

3.187 TL

3.673 TL

2/3

20

3.178 TL

3.565 TL

2/2

19

3.172 TL

3.559 TL

2/1

18

3.166 TL

3.553 TL

3/3

17

3.123 TL

3.524 TL

3/2

16

3.118 TL

3.519 TL

3/1

15

3.113 TL

3.514 TL

4/3

14

3.086 TL

3.430 TL

4/2

13

3.081 TL

3.426 TL

4/1

12

3.077 TL

3.422 TL

5/3

11

3.003 TL

3.250 TL

5/2

10

2.999 TL

3.246 TL

5/1

9

2.987 TL

3.217 TL

6/3

8

2.984 TL

3.205 TL

6/2

7

2.980 TL

3.197 TL

6/1

6

2.977 TL

3.198 TL

7/3

5

2.974 TL

3.172 TL

7/2

4

2.971 TL

3.168 TL

7/1

3

2.968 TL

3.166 TL

8/3

2

2.965 TL

3.159 TL

8/2

1

2.962 TL

3.156 TL

9/2

1

2.959 TL

3.117 TL

9/1

0

2.956 TL

3.115 TL

MAAŞLAR HESAPLANIRKEN;

- Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.

- Bireysel emeklilik sigortası prim kesintileri dikkate alınmamıştır.

- Fazla çalışma ücreti ödemeleri ile çalışılan birimlerden kaynaklı yan ödeme fazlalıkları dikkate alınmamıştır. (görev yerlerinin merkez teşkilatı dışında olduğu varsayılmıştır)

- Toplu sözleşme ikramiyesi ve sendika aidatı hesaplamaya dahil edilmemiştir.

- Yabancı Dil Tazminatı dikkate alınmamıştır.

- Hizmet süresi 9 yıl ve daha az olanların, 30.09.2008 tarihinden sonra göreve başladıkları varsayılmıştır.

İMAM VE VAİZLERİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Vaizler

MADDE 32 – (1) Başvaiz, uzman vaiz ve vaizlerin ortak görevleri şunlardır:

 1. a) Her türlü vasıtadan yararlanarak toplumu dini konularda bilgilendirmek, irşat ve rehberlik hizmeti sunmak.
 2. b) Ramazan ayı ve dini günler dışında, haftada beş defa, erkek vaizler için biri cuma vaktinde olmak üzere, müftülükçe belirlenen yerlerde vaaz etmek, bunlardan en az birini takrir yöntemiyle veya sohbet şeklinde yapmak.
 3. c) Aile ve dini rehberlik bürosunda, fetva hattında ve irşat programlarıyla ilgili çalışmalarda görev almak.

ç) Ceza infaz kurumu ve tutukevleri, çocuk eğitim evleri, huzurevleri, sevgi evleri, sağlık kuruluşları, öğrenci yurdu, fabrika ve benzeri yerlerde vaaz ve irşat hizmetinde bulunmak.

 1. d) Görevli bulunduğu bölgenin dini, milli, sosyal ve kültürel yapısı ile bu yapının özelliklerinden doğan fert ve toplum davranışları üzerinde incelemeler yapmak, inceleme sonuçlarını ve görülen aksaklıkların giderilebilmesi için görüş ve tekliflerini gerektiğinde yazılı olarak müftülüğe bildirmek.
 2. e) Başkanlığın görev alanına giren konularda inceleme ve araştırma yapmak, proje ve raporlar hazırlayarak amirlerine sunmak.
 3. f) Görevlendirildiğinde seminer, panel, sempozyum gibi toplantılara katılmak ve konferans vermek.
 4. g) Müftülüğün bilgisi dahilinde, görev mahallerindeki vakıf, dernek ve benzeri kuruluşların irşat taleplerine katkı sağlamak.

ğ) Görevlendirildiğinde Kur’an kursları ile hizmet içi eğitim kurslarında ders vermek, komisyonlarda görev yapmak.

 1. h) Müftülükçe belirlenecek konularda hutbe metni hazırlamak.

ı) Görev alanı ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Aile ve dini rehberlik bürosunda, fetva hattında veya irşat kurullarında görevlendirilen vaizler, buralarda görev yaptıkları her bir gün için bir vaaz görevinden muaf tutulurlar.

 

İmam-hatipler

MADDE 40 – (1) Başimam-hatip, uzman imam-hatip ve imam-hatiplerin ortak görevleri şunlardır:

 1. a) Camilerde vakit namazları ile cuma, bayram ve teravih namazlarını kıldırmak.
 2. b) Cuma ve bayram hutbelerini zamanında ve usulüne uygun olarak okumak, gerektiğinde hutbe hazırlamak, hutbe yazma ve okuma konusunda çalışmalar yapmak.
 3. c) Görevli olduğu camide vaaz etmek; isteyen vatandaşlara camilerde veya müftülükçe uygun görülecek yerlerde Kur’an-ı Kerim okumayı öğretmek ve dini bilgiler vermek; yaz Kur’an kursları ile ilgili görevleri yapmak.

ç) Camiyi irşat ve eğitim faaliyetleri için hazır bulundurmak.

 1. d) Her gün öğle namazından bir saat önce açıp yatsı namazından sonra kapatmak suretiyle camiyi gün boyu açık tutmak.
 2. e) Kur’an-ı Kerim, meal/tefsir, hadis, siyer ve ilmihal konularının yer aldığı çalışma programı hazırlamak, müftülüğün onayından sonra bu programı ilan ederek camide uygulamak.
 3. f) Dini gün ve gecelerde görev yaptığı camide program düzenlemek veya müftülükçe düzenlenecek programlarda görev almak.
 4. g) Cami ve çevresinin bakım ve temizliğini sağlamak ve bunun için gerekli tedbirleri almak; şadırvan, abdest alma yeri ve tuvalet gibi yerlerin temizliğinin vakıf, dernek, köy tüzel kişiliği, belediye veya ilgililer tarafından yapılmasını sağlamak.

ğ) Teberrukat eşyasının bakımını ve korunmasını sağlamak.

 1. h) Cami içinde ve avlusunda izinsiz yardım toplanmasını engelleyici tedbirler almak.

ı) Görevli bulunduğu caminin yönetimiyle ilgili iş ve işlemleri yapmak, caminin ihtiyaçlarını giderici tedbirler almak, gideremediği noksanlıkları müftülüğe bildirmek.

 1. i) Türk Medeni Kanununa göre akdedilen nikahtan sonra isteyenlere nikahın dini merasimini icra etmek.
 2. j) Cami ziyaretlerinin, İslam adabına ve güvenlik kurallarına uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak; camilerin avlu ve müştemilatında satıcılık, dilencilik gibi ibadet huzurunu ihlal eden her türlü davranışı ve faaliyeti önlemek için gerekli tedbirleri almak.
 3. k) Belediye tarafından cenaze hizmeti verilmeyen yerlerde cenaze teçhiz ve tekfin hizmeti vermek, cenaze namazı kıldırmak ve defin işlemlerini yapmak.
 4. l) Bayram, dini gün ve geceler, doğum, sünnet, düğün, hastalık, ölüm ve benzeri vesilelerle görev mahallinde ikamet eden vatandaşlara din hizmeti sunmak.
 5. m) Görev mahallinde ikamet eden kimsesiz, yetim-öksüz, engelli ve ihtiyaç sahibi insanlarla ilgilenerek ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde ihtiyaçlarını gidermeye çalışmak.
 6. n) İnsanlar arasında ülfet, sevgi, dayanışma ve kardeşliği artırıcı faaliyetler yapmak.
 7. o) Görev mahallinde bulunan çocuklar ve gençlerin dini ve ahlaki eğitimlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

ö) Müftülüğün bilgisi dahilinde görev mahallindeki vakıf, dernek ve benzeri kuruluşların Başkanlığın hizmet alanı ile ilgili konulardaki taleplerine katkı sağlamak.

 1. p) Camide kadınların ibadetlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.
 2. r) Müezzin-kayyımın bulunmadığı zamanlarda onun görevlerini de yapmak.
 3. s) 442 sayılı Köy Kanunu gereğince köy ihtiyar meclisi tabii üyeliği görevini yapmak.

ş) Görev alanı ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

 

Diyanetliler Platformu  Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

Dini Haberler Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ

Kaynak: Ajanslar

HABERE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor
NAMAZ VAKİTLERİ
ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

yukarı çık