Din'den, Diyanet'ten, Dünya'dan Dini haberler


Diyanet'ten 94 Personel İhraç Edildi


Diyanet'ten 94 Personel İhraç Edildi

Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 31/10/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır. Kamu personeline ilişkin tedbirler MADDE 1 – (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan;

1/5

Bu resim toplam 546 kez görüntülendi.

yukarı çık