Din'den, Diyanet'ten, Dünya'dan Dini haberler

2018 Yılı Yaz Kur'an Kursu Geçici Öğretici Sınav İlanı

Konya İl Müftülüğüne bağlı İlçe Müftülüklerinde 2018 yılı Yaz Kur'an Kursları için ihtiyaç duyulan Kur’an kurslarında ek ders ücreti karşılığı görevlendirilmek üzere 735 geçici öğretici alacak.

2018 Yılı Yaz Kur'an Kursu Geçici Öğretici Sınav İlanı
 • 17 Mayıs 2018, Perşembe 1:37

Konya İl Müftülüğüne bağlı İlçe Müftülüklerinde 2018 yılı Yaz Kur'an Kursları için Geçici Öğreticiye ihtiyaç duyulan Kur’an kurslarında ek ders ücreti karşılığı görevlendirilmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliğinin 7. maddesi, Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin 9. maddesi, Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar, Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesinin 10. Maddesi, Diyenet İşleri Başkanlığı 2018 yılı Yaz Kur'an Kursları Uygulama Esasları ile Diyanet İşleri Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 6066 sayılı yazısı gereğince "Geçici Kur’an Kursu Öğreticiliği" sözlü mülakat sınavı yapılacaktır.

KONYA İL MÜFTÜLÜĞÜNDEN;

İlimiz Müftülüğüne bağlı İlçe Müftülüklerinde 2018 yılı Yaz Kur’an Kursları için Geçici Öğreticiye ihtiyaç duyulan Kur’an kurslarında ek ders ücreti karşılığı görevlendirilmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliğinin 7. Maddesi, Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin 9. Maddesi, Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliğinin 10. Maddesi, Diyanet İşleri Başkanlığı 2018 yılı Yaz Kur’an Kursları Uygulama Esasları ile Diyanet İşleri Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 6066 sayılı yazısı gereğince geçici Kur’an Kursu Öğreticiliği sözlü mülakat sınavı yapılacaktır.

 1. BAŞVURU ŞARTLARI
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde aranan genel ve özel şartları taşımak.
 3. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendindeki “Ortak Nitelik” şartını taşımak.
 4. İmam-Hatip Lisesi, ön lisans veya Lisans düzeyinde dini öğrenim mezunu veya mezun olacak durumda olmak.
 5. Kur’an Kursu Öğreticiliğini yapmaya mani bir engeli bulunmamak.
 6. 2016 yılı KPSS (DHBT) sınavından 60 ve üzeri puan almış olmak.
 7. 2016 yılı KPSS(DHBT) sınavından 60 ve üzeri puanı alan müracaatçı olmaması halinde, 2016 yılı KPSS (DHBT)sınavına girmiş olmak
 8. 4-6 Yaş grubu Kur’an kursları için; 3. Maddede belirtilen dini öğrenim düzeylerinden birine sahip olmakla birlikte çocuk gelişimi ve öğretimi alanıyla ilgili resmi diploma veya 19.01.2017 tarihinden önce çocuk gelişimi ve öğretimi alanıyla ilgili sertifikaya sahip olmak (19.01.2017 tarihinden sonra herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir. Belge ve sertifikalar en az 296 saat ve üzeri olmalıdır.)
 1. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
 1. 2016 yılı KPSS (DHBT)’den 60 puan veya üzeri almış olan ve başvuru için belirtilen diğer şartları taşıyan adaylar, 15.05.2018 tarihinden 23.05.2018 tarihine kadar mesai saatleri içerisinde ek:2 listede yer alan görev almak istedikleri İlçe Müftülüğüne ve 4-6 yaş grubu veya normal gruptan sadece birine müracaat edecektir. Birden fazla ilce veya gruba başvuruda bulunanların müracaatları iptal edilip sınava alınmayacaklardır veya sınavları geçersiz sayılacaktır.
 2. İlçe Müftülüklerinin ihtiyaç duydukları Geçici Öğretici gruplarında belirtilen sayıda (Ek:2 listede belirtilen grup ve sayılarda) 2016 yılı KPSS (DHBT) puanı 60 veya üzeri alan müracaatçı bulunmadığı taktirde; 2016 yılı KPSS (DHBT)’ye girmiş olan (2016 yılı KPSS (DHBTX) puanı 60’ın altında olanlar) ve başvuru için belirtilen diğer şartları taşıyan adaylar, Geçici Öğretici ihtiyacı 2016 yılı KPSS (DHBT) 60 veya üzeri puanla müracaat eden adaylarla karşılanamayan İlçe Müftülüklerine 24.05.2018 tarihinden 25.05.2018 tarihine kadar mesai saatleri içerisinde müracaat edeceklerdir.
 3. Başvurular, İlçe Müftülüklerine şahsen yapılacak olup, bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan veya posta yolu ile yapılan başvurular ile duyuruda belirtilen tarihlerden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 4. İlçelere müracaat eden aday sayısının ihtiyaç sayısından fazla olması durumunda DHBT puanına göre en yüksek puandan başlayarak ihtiyaç sayısının üç katı mülakata alınacaktır.

NOT: Geçici Öğreticiye ihtiyaç duyulan sayıda 2016 yılı KPSS (DHBT) puanı 60 veya üzeri olan aday başvurusu alan İlçe Müftülükleri, 2016 yılı KPSS (DHBT) puanı 60’ın altında olan adayların müracaatlarını kabul etmeyecektir.

 1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
 1. Ek:1 form dilekçenin; adres, adli sicil ve askerlik durumu, görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına dair ifade ve istenen diğer bilgi bölümlerinin el yazısıyla doldurulacak çıktısı,
 2. 2016 yılı KPSS (DHBT) çıktısı,

NOT: Adaylar, EK:1 form dilekçenin çıktısını, ilanın ekindeki linkten veya ilçe müftülüklerinden temin edip bilgilerini doğru bir şekilde doldurduktan sonra 2016 yılı KPSS (DHBT) çıktısıyla birlikte görev almak istedikleri ilçe müftülüklerine başvuru da bulunacaklardır.

 1. SINAVIN YERİ VE TARİHİ
 1. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınava gireceği tarihi, sınavın yapılacağı adresi ve sınav saatini başvuruda ulunduğu ilçe müftülüğünden veya (konya.diyanet.gov.tr) sayfasında duyurular bölümünden 29.05.2018 tarihinden 30.05.2018 tarihine kadar öğrenebilecektir. (konya.diyanet.gov.tr) web adresinde ve ilçe müftülüklerinde yapılacak sınav yeri ve tarihi ilanı, tebligat yerine geçer.
 1. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
 1. Sınav sözlü olarak yapılacaktır.
 2. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve duyuruya uygun şekilde başvuruda bulunan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.
 3. Sınav ve görevlendirme süresince İl ve İlçe Müftülüklerimiz web sayfalarında veya toplu SMS’lerle yapılacak tüm duyurular tebligat sayılacaktır.
 4. Adaylar, sınava girerken T.C. kimlik numaralı kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.
 5. Adaylar, Kur’an-ı Kerim, Dini bilgiler, (İtikat, İbadet, Siyer ve Ahlak konuları) ve Hitabet alanlarında sınava tabi tutulacaklardır.
 1. DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI
 1. Her aday başvuruda bulunduğu ilçeye ve gruba göre sınava katılacak olup; başarı sıralaması sözlü sınav sonucu ve müracaat edilen ilçeye ve gruba göre belirlenecektir.
 1. SINAV SONUÇLARI
 1. Sınav sonuçları, adayın müracaat ettiği İlçe Müftülüğünün ihtiyaç gruplarına göre sıralanarak sınavın bitiminden sonra en geç üç gün içerisinde (konya.diyanet.gov.tr) Web adresinde duyurular bölümünde ilan edilecektir.

 

 1. GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ
 1. Görevlendirmeler, öncelikle 2016 yılı KPSS (DHBT)’den puanı 60 veya üzeri olup sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alandan başlamak suretiyle, sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Geçici Öğretici ihtiyacı 2016 yılı KPSS (DHBT) puanı 60 veya üzeri olup sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylarla karşılanmaması halinde; 2016 yılı KPSS (DHBT) puanı 60’ın altında olup sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alandan başlamak suretiyle, sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanlarının eşit olması halinde sırasıyla öğrenim düzeyi yüksek olana, KPSS puanı yüksek olana doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.
 2. 4-6 yaş grubuna öğretici görevlendirmelerinde eğitim düzeyleri dikkate alınarak yüz yüze eğitim yolu ile sertifika alanlara öncelik verilecek ve sırasıyla aşağıdaki kriterler esas alınacaktır;
 1. İlahiyat fakültesi mezunu olup çocuk eğitim ile ilgili resmi diploma veya sertifikası olanlar.
 2. İlahiyat ön lisans mezunu olup çocuk eğitim ile ilgili resmi diploma veya sertifikası olanlar.
 3. İmam hatip lisesi mezunu olup çocuk eğitim ile ilgili resmi diploma veya sertifikası olanlar.
 1. Ek:2 listede ilan edilen Geçici Öğretici ihtiyacı sayıları muhtemel tahmini saylılar olup ; asıl ihtiyaç sayısı 2018 yılı Yaz Kur’an Kursları öğrenci kayıtları sonucu netlik kazanacağından, İlçe Müftülükleri öğrenci kayıtları sonucu oluşacak ihtiyaca göre Ek:2 listede ilan edilen ihtiyaç sayılarından eksik veya fazla Geçici Öğretici görevlendirme yapabilecektir. Görevlendirmeler adayların başvuruda bulunduğu İlçe Müftülükleri tarafından yapılacaktır.
 2. Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esas alınacaktır. Görevlendirme sürecinde yerleştirmesi yapılan adaylardan duyuruda belirtilen şartları taşıdığına dair belgelerin asılları veya onaylı suretleri istenecektir. (Adayın beyan ettiği dini öğrenim belgeleri mezuniyet belgesi olmayanların veya dini öğrenim düzeylerinden birinden mezun olabilecek durumda olup ta sınava katılan ve başarılı olan ancak görevlendirme aşamasında dini öğrenim belgesini ibraz edemeyen adaylar görevlendirilmeyeceklerdir).
 1. DİĞER HUSUSLAR
 1. Sınav öncesi, sonrası ve görevlendirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi yerleştirilmeleri yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal yollardan tazmin edilecektir.
 2. Bu duyurudaki şartlar, bu sınav ve bu sınava bağlı yerleştirmeler ile ilgilidir.
 3. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyım Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği, Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar, Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi hükümleri geçerlidir.
 1. İLETİŞİM

Ferhuniye Mah. Sultanşah Cad. No:37 42040 Selçuklu/KONYA

Telefon: (0 332) 350 61 58

Dahili No: (212)-(217)

İlanen Duyurulur.

Başvuru Formu İndirmek İçin Tıklayın

 

Diyanetliler Platformu  Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

Dini Haberler Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

HABERE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor
NAMAZ VAKİTLERİ
ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

yukarı çık