A.Raif ÖZTÜRK

A.Raif ÖZTÜRK

Mail: araifozturk@hotmail.com

Deprem, VİRÜS vd. musibetleri hazırlayan faktörler?

Bir önceki yazımızda, jeolojik ve fizyolojik olay olan depremlerin asla tesadüf olmadığını, “bırakınız depremleri, tek bir yaprağın bile, Allah’ın bilgisi ve iradesi dışında düşmediğini” belgeleriyle mütâlâa etmiştik. Bu gün de “mademki bu gibi musibetler tesadüfen olmuyor, hatta jeolojik ön hazırlıkların bile Allah’ın cc. ilmi ve iradesi dışında gelişmiyorsa, bu tür musibetlere sebep olan faktörler nelerdir” sorusunun cevabını mütâlâa edeceğiz. 
Önceki yazımızın girizgâhında: Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle, âni olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak, geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma hadisesine “deprem” denir. Ve, depremler, enerji birikmeleri nedeniyle yer kabuğunu oluşturan levhaların birbirine basınç uygulamaları ve birbirlerini hareket ettirmeleri sonucu oluşur, demiştik… Bu tarifler, depremin fizyolojik, jeolojik ve fizîkî tanımıdır. 
Fakat bu tarifler aynen; “ceza evlerinin inşâasını hazırlayan faktörler nelerdir” sorusuna, “kum, harç, çakıl vs.’in, gerektiği oranda birleşerek, gerekli tekniklerle inşâ edilişidir” şeklinde verilen cevap gibidir ve doğru olsa da çok çok eksiktir. 
Esas ana sebepler, yani hazırlayan faktörler gizlenmiş veya ihmal edilmiş olunur. 
Oysa bu soruya en doğru cevap; “Her hangi bir belde veya ülkede ceza evleri inşâasını hazırlayan faktörler, o beldenin hâkim ve yöneticileri tarafından, SUÇ İŞLEME oranlarının artmasını bizzat müşahedeleri ve bu ihtiyaca cevap vermeleridir” olmalıdır. Yukarıdaki ilk cevap ise inşâ ve icraat yönünü anlatır, bu ise gerektiren faktörleri bildirir…
Bu itibarla da “Deprem, Virüs, Dolu, Sel, Çığ, Hortum, vs. musibetleri hazırlayan faktörler nelerdir” sorusuna verilecek en güzel cevap: “Hâkimlerin Hâkimi, Kâinatın ve insanlığın Yüce Yaratıcısının emir ve yasaklarına AYKIRI davranışlardır. Yani, zinalar, zulümler, zalimlere meyiller ve nankörlüklerdir. Veya bazen de ikaz mahiyetindedir” olmalıdır. 
Yukarıdaki ilk cevap ise; oluş, sergileniş, yani icrâ şeklini anlatır.
Bu doğru cevap asla bir iddia değil; Yüce Yaratıcımızın bizlere merhameten ve sınavda olduğumuz için(Mülk Sûresi, 2. Âyet.), bir nevi kopya vermek gibi gönderdiği Kur’ân-ı Kerimi ve Rehber ve kılavuz olarak görevlendirdiği dünyanın en doğru sözlü Muallimi, Hz. Muhammed SAV’in sözleridir. (Önceki yazımızda örnekler vermiştik.)
Elbette “Kuluna zulmetmek istemez Hüdâsı. Herkesin çektiği kendi cezası”dır, çünkü insanlar, yani bizler O’nun cc eserleriyiz ve O cc, sınırsız Merhamet sahibidir. 
O kopya mahiyetindeki uyarıcı mesajlardan sadece birkaçını görelim.
Bakara S., 155. Âyet: Sizi mutlaka biraz korku ve açlık, biraz da mallardan, canlardan ve mahsûllerden bir noksanlık ile imtihân edeceğiz. (Ey Resûlüm!) O hâlde sabredenleri (tevekkül edenleri Cennetle) müjdele!...
İnsan Suresi, 3. ayet: Biz insana doğru yolu gösterdik; o, ya şükredici olur ya da nankör.
Sebe Suresi, 17. ayet: Böylelikle nankörlük etmeleri dolayısıyla onları cezalandırdık.
Enfâl S., 51. Âyet: İşte bu, sizin kendi ellerinizle meydana getirdiğiniz bir sonuçtur. Hiç şüphesiz Allah, kullarına hiçbir şekilde zulüm edecek değildir. 
Hûd S., 113. Âyet: ..Ve zulüm yapanlara asla yakınlık göstermeyin ki, size de ateş (ceza) dokunmasın. 
A’raf S., 165. Âyet: Onlar yapılan bunca nasihatı unuttukları zaman, o kötülükten sakındıranları kurtardık, o zalimleri de fena hareketlerinden dolayı şiddetli bir azaba uğrattık… (Bu tür musibetlerde ölen çocukların ve masumların durumlarını ve sebeplerini önceki yazımızda açıklamıştık.)
Evet dostlar, bunlar bizlerin maruz kaldığı belâ ve musibetler hakkındaki kesin hükümlerdir ve insan aklıyla tartışılamaz. Ahvâl böyleyken, acaba bizlere düşen nedir? 
Biz ona bakmalıyız ve bizleri uyarıcı bu tür İlâhi îkazlardan nasıl ibret almalıyız? 
1.    Sınavda olduğumuzu asla unutmamalıyız ve o titizlikte yaşamalıyız.
2.    İnsanın cesetten ibaret olmadığı ve metafizik yönünün olduğu gibi, olayların da metafizik yönünün elbette varlığına inanarak, olayların gerçek yönünü bilmeliyiz.
3.    Konulara sadece fizyolojik, jeolojik veya tabiat açısından değil, metafizik yönünden, vahiy açısından, yâni Yüce Yaratıcımızın emir ve yasakları açısından da bakmalıyız. Çünkü şu Kur’ân kitabındaki hükümler de Allah’ındır. Şu Kâinat kitabı da, olayların işletilişi de Allah’ındır. Kesinlikle ayrı düşünülemez…
4.    Asla nankörlük ve zulüm yapmamalıyız, nankörleri ve zalimleri de ikaz etmeliyiz. 
5.    Hatta zâlimlere yakınlık ve müsamaha dahi göstermemeliyiz.
6.    Zalimlerin kimler olduğunu en doğru yerden, Kur’ân âyetlerinden öğrenmeliyiz.
Bu konuları hem bilimsel açıdan ve hem de mâneviyât açısından araştırıp, 3 ayrı köşe yazısı yazan Emekli Dekan Sayın Ergun YILDIRIM hocamızın şu yazısıyla, yazımızı taçlandıralım ki, hiç kimsede en az bir şüphe kalmasın, inşaallah…
İşte LİNKİ: https://www.yenisafak.com/yazarlar/ergunyildirim/depremde-tanriyi-surgune-gonderenler-2054154 
ÖNEMLİ NOT: 'Çin'de başlayıp hızlıca yayılan Corona Virüsü hakkında da bir araştırma yapılsa, Türkmenlere yıllarca yapılan ZULÜMLER, NANKÖRLÜK, ZİNA vb. gibi, benzeri birçok metafizik sebepler ortaya çıkacağı kesindir. Bu şu demektir: “1,4 Milyarlık nüfusuna güvenip, DOĞU TİRKİSTANI açık ceza evine çeviren zalim ÇİN’İ, Allah cc, görülmeyen küçücük VİRÜS ordusuyla, KAPALI CEZAEVİNE çevirdi! Yani, Kur’ândaki vaadini yerine getiriyor. Yüce Rabbimiz bazı belde ve kıtalara deprem, sel, fırtına, çığ, hortum, vs. musibetler verir, bazı yerlerde de CORONA VİRÜSÜ, HPV, AIDS, domuz gribi, çekirge, fare, yılan ve diğer ordularını görevlendirebilir. Avustralya’da mucizevi ve mukaddes hayvan olan DEVELER hakkında, çok su içiyorlar bahanesiyle yapılan katliâm zulmüne, SU cinsinden cezalar verilmesi de çok anlamlıdır… (Soru ve teklif gelirse, bu konuda bir yazı daha ekleyebiliriz.) 

Facebook Yorum

Yorum Yazın