Din'den, Diyanet'ten, Dünya'dan Dini haberler

Sinop İl Kurban Hizmetleri Komisyonu Toplandı

Kurban Hizmetleri Komisyonu İl Müftülüğünde 18.08.2016 tarihi saat 14.00 da Vali Yardımcısı İzzet Ercan başkanlığında ,Din Hizmetleri ve Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Konukçu, İl Sağlık İl Md. Vekili Dr. Bülent Öztürk, Çevre Sağlık Teknisyeni Tahsin Özçelik, Çevre Mühendisi İsmail Taşkıran, Orman Mühendisi Ümit Taşdemir, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Şube Müdürü Vekili Kazım Üstün, Zabıta Memuru Özkan Güney ve Türkiye Diyanet Vakfı Sinop Şube Temsilcisi Fatih Gürkan’ın katılımları ile ile toplandı.

Sinop İl Kurban Hizmetleri Komisyonu Toplandı
  • 10 Eylül 2016, Cumartesi 2:31

Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

DiniHaberler.com.tr: 

Kurban Hizmetleri Komisyonu İl Müftülüğünde 18.08.2016 tarihi saat 14.00 da Vali Yardımcısı İzzet Ercan başkanlığında ,Din Hizmetleri ve Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Konukçu, İl Sağlık İl Md. Vekili Dr. Bülent Öztürk, Çevre Sağlık Teknisyeni Tahsin Özçelik, Çevre Mühendisi İsmail Taşkıran, Orman Mühendisi Ümit Taşdemir, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Şube Müdürü Vekili Kazım Üstün, Zabıta Memuru  Özkan Güney ve Türkiye Diyanet Vakfı Sinop Şube Temsilcisi Fatih Gürkan’ın katılımları ile ile toplandı.

Komisyon;vatandaşların    ve    görevlilerin bilgilendirilmesini  sağlamak  için,  mevzuat  bilgisi; kurban satın alırken, kurban kesim yerinde vekurban  keserken  dikkat  edilecek  hususlar;  etin  işlenmesi;  kurban  kesimi  bittikten  sonrayapılacak  işler;  kendi  başına  kurban  kesecekler  ve  kurban  kesim        organizasyonu  yapacakkuruluşlar  için  vatandaşlarımızı  bilgilendirmeye  yarayacak  şekilde hazırlanan ve Din İşleri YüksekKurulu  Başkanlığının  29  Kasım  2004  tarih  ve  1453  sayılı  yazısıyla incelenerek gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra  iade  edilen  “Kurban  Hizmetleri  Bilgilendirme  Kılavuzu”nu  kabul  etmiştir.

Kurban Bayramında ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşlarımızın dini hükümlere, sağlık  şartlarına ve çevre temizliğine uygun bir şekilde kurbanlarını kesebilmelerini temin bakımından gerekli tedbirler Kurban Komisyonu tarafından alınmıştır.

Kurban Hizmetleri Komisyonu İl Müftülüğünde 18.10.2016 tarihi saat 14.00 da Vali Yardımcısı İzzet Ercan başkanlığında  toplanarak, 12 Eylül 2016 tarihinde idrak edilecek olan Kurban Bayramında yapılacak hizmetlere yönelik aşağıdaki konuları görüşüp karara bağlamıştır.

1-KURBAN SATIŞ YERİ:

Tarihi Eski Sinop Cezaevinin denize bakan tarafındaki boş alandır.

Kurban satış yerlerinde komisyonca belirlenecek yeterli sayıda resmi/belediye/serbest veteriner hekim, belediye zabıtası ile din görevlilerinden oluşan “Kurban Kontrol ve Denetim Birimi” tarafından denetleme ve kontrol yapılarak Ek-5 “Kurban Satış Yerleri Kontrol Formu” doldurulacaktır. 60 üstü puanla değerlendirilen yerler için uygunluk, 60 puan altıyla değerlendirilen yerler için uygunsuzluk belgesi düzenlenir. Uygunsuzluk belgesi düzenlenen kurban satış yerlerinin girişlerine “Standartlara Uygun Değildir” yazısı asılacaktır.

2-HAYVANLARIN KESİMİ:

Kurbanlık hayvanlar 24.06.2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 12. Maddesi gereği Hayvanların korkutulmadan, ürkütülmeden ve hayvana en az acı verecek şekilde hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda ve ehliyetli (Kesim Kursu Belgesi Bulunan ve Portör Muayenesi Yapılmış) elemanlarca yapılması sağlanacak.

“Kurban Kontrol ve Denetim Birimi” nde görevli personel tarafından Ek-6 “Kurban Kesim Yerleri Kontrol Formu” doldurulacaktır. 60 üstü puanla değerlendirilen yerler için uygunluk, 60 puan altıyla değerlendirilen yerler için uygunsuzluk belgesi düzenlenir. Uygunsuzluk belgesi düzenlenen kurban kesim yerlerinin girişlerine “Standartlara Uygun Değildir” yazısı asılacaktır.

Kesimin Dini kurallara göre, Sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak yapılması için tahsis edilen yerlerde veya kişinin kendi mülkiyetine ait olan beton zemin üzerinde gelip geçenlerin dikkatini çekmeyecek şekilde uygun ortamlarda yapılması sağlanacaktır. Kesim yapacak şahıslar Belediyeye müracaat ederek telefon ve ikametgâh adresleri bildirmeleri gerekmektedir.

Komisyon üyelerinin belirlediği görevliler İl merkezinde Kurban kesim yerlerinin dışında kesilen kurbanların sayısal bilgilerinin rapor haline getirilmesi ve Tarım İl Müdürlüğüne bilgi verilmesi gerekmektedir.

3-KURBAN KESİM YERLERİ:

a-) Eski Gemi Tersanesi Yeri Beton Zemin Üstü.

b-)  Karakum Yolu Üzerinde Lov Story Düğün salonu ve Halı Saha Yanı.

c-) Vatandaşlar, Oto yıkama yerlerinde bu iş yeri sahiplerinin uygun görüp kabul etmeleri halinde Kurban kesimi yapabileceklerdir.

4-KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİNE YÖNELİK ALINACAK ÖNLEMLER:

2016 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ’in 11.maddesi gereğince “Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen aşağıda isimleri yazılı personelden oluşan “Kurban Kontrol ve Denetim Birimi” tarafından kurbanlık hayvanların yüklenmesi ve sevkleri sırasında ve hayvan satışı ile kesimi yapılan yerlerde “Kontrol Listesi Ek-3” , “Ek-5” , “Ek-6” formlar doldurularak bir dosyada muhafaza edilecektir. Kararın 1.maddesinde belirtildiği gibi 60 puanın altında değerlendirilen yerlere gerekli işlem yapılacaktır.

KURBAN KONTROL VE DENETİM BİRİMİ

S.No

Adı Soyadı

Unvanı

Çalıştığı Kurum

1

Erdal ÖZER

Veteriner

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

2

Özkan GÜNEY

Zabıta

Belediye Başkanlığı

3

Yavuz ÇAVDAR

İmam Hatip

İl Müftülüğü

 

5- KURBAN KESİM ÜCRETLERİ:

İlgi (a) yönetmeliğin 10 ve 11. Maddelerinin (f) Bentleri gereği;

a-) Küçükbaş hayvanlar için                          : 60,00 TL.

b-) Büyük baş hayvanlar için                         :200,00 TL.

Belediye yetkilileri tarafından ücretler uygun bir şekilde yazılacak naylon muhafaza içerisinde kesim yerlerinde halkın göreceği uygun bir yere asılacak.

6-BELEDİYECE YAPILACAK İŞLER:

a-)Kurban kesim yerlerinde kanların akması için yeterli miktarda çukurların açılması,

b-)Temizlik ihtiyaçları için yeterli miktarlarda su bulundurulması.

c-)Kurban kesim yerlerinde atıklar için poşetler bulundurulması ve Poşetlere toplanan atıkların, temizlik araçları ile çöp depolama alanına götürülmesi ve poşetler yırtıldıktan sonra üzerlerinin kapatılması

ç-)Gerekli temizliğin yapılması için kesim yerlerinde görevli bulundurulması,

d-)Kesim için açılan çukurlar her gün kesim işlemleri bitiminde kapatılması,

e-)Kurban kesim yerlerine, kurban kesim fiyatlarının asılması.

f-)Şehir içi cadde ve sokaklarda hayvan satışına ve kesimine meydan vermemek için gerekli tedbirlerin alınması,

g-)Kurban ile ilgili gerekli ilanların Belediye hoparlörlerinden yapılması,

h-)Kurban Satış ve Kesim Yerlerinin Belediyece İlan edilmesi.

ı-)Belediyenin kalıcı bir kesim yeri tesisi kurulması için teşvik edilmesi.

i-)Kurban satış yerine girecek küçükbaş hayvanlar için (7 TL), büyükbaş hayvanlar için (15 TL) alınabilir.

7-MÜFTÜLÜKÇE YAPILACAK İŞLER:

a-)Dini Hükümlere göre kesilmesi için, kesim yerlerinde birer adet din görevlisi bulundurulması,

b-)Kurbanların Dini hükümlere göre kesilmesi ile ilgili bilgi almak isteyenler Alaaddin Camii Din Görevlileri Abdullah GÜNEY ve Abdullah ERGİN’in ekte sunulan cep telefonlarına müracaat edebilirler.

c-)Vaaz ve Hutbelerde halka kurban kesim ve satım yerleri ile ilgili bilgi verilmesi, Dini konularda rehberlik yapmak üzere Kurban kesim yerlerinde görevli bulundurulması.

ç-)Kurban kesim yerlerinde bulunan Din Görevlilerince kesilen hayvanların küpe ve pasaportlarının alınarak, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne veya görevlilerine teslim edilmesi.

d-)Kurban Kesim Yerleri ve Kurban keseceklerin dikkat edeceği hususlar ile ilgili el ilanları ve broşürler bastırarak dağıtımının yapılması.

e-) Kesilen hayvanların küpelerinin Tarım İl Müdürlüğüne teslim edilmesi gerektiği vaaz ve hutbelerde vatandaşlara duyurulması.

8-TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK İŞLER:

a-)Hayvan sağlığı ile ilgili bilgi almak isteyenler için Tarım İl Müdürlüğünde bir görevlinin hazır bulundurulması,

b-)Telefonla veya bizzat gelerek bilgi almak isteyenlere gerekli bilgilerin verilmesi.

c-)Kurban satış yerlerinde satışı yapılacak olan hayvanların küpeli, pasaportlu olup olmadıklarının tespitinin yapılması ve Kurban Kesim yerlerinde kesilen hayvanların küpe ve pasaportlarının teslim alınması.

 

9- KURBAN KESİM VE SATIŞ YERLERİNİN DENETLENMESİ:

Kurban hizmetlerinin denetlenmesi Kurul ve Komisyon üyesi kurum ve kuruluşlar ile kolluk kuvvetlerince yapılır.

Kurbanlık hayvanların yüklenmesi ve sevkleri sırasında ve hayvan kesimi/satışı yapılan yerlerde, Komisyon üyesi kurum ve kuruluşlar ile kolluk kuvvetlerince “ Kontrol Listesi        “ Ek-3 çerçevesinde denetimler gerçekleştirilecek denetimlere ait kontrol listeleri dosyasında muhafaza edilecektir.

Buna göre;

a-) Kurban Satış Yerleri Belediye görevlilerince denetlenecek.

b-) Kurban Kesim Yerlerinin denetimi aşağıda belirtilen tarihlerde Halk Sağlığı Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarım İl Müdürlüğünce belirlenen aşağıdaki görevliler tarafından oluşan ekip tarafından yapılacak. Ekiplerin denetim yapmak için araç ihtiyacı şoförü ile birlikte 1.2.3. Günleri Tarım İl Müdürlüğünce karşılanacaktır.

c-) Kurban Kesen elamanların yanlarında Halk Eğitim Merkezi tarafından verilen Kesim Kurs Belgeleri ve hijyen eğitim kartlarının bulunup bulunmadığı kontrol edilecek, kartlarını yanlarında bulundurmayanların kesim yapmalarına engel olunacak.

 

10- KURS VERİLMESİ

Kurban kesecek kişiler için Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünce “Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme” kursu açılması için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne müracaat edilecektir.

 

11- ACİL YARDIMLAR:

112 Acil 24 saat açık olduğundan, kurban kesim yerlerinde sağlık görevlisi bulundurmaya gerek görülmemiştir.

 

12- BİLGİLENDİRME:

İhtiyaç Duyulması halinde:

a-)Dini Konularda;

Merkez Alaaddin Camii Görevlileri Telefon Numarası

Abdullah GÜNEY     : 0543 405 1107

Abdullah ERGİN       : 0535 392 16 86

Vaiz Bahadır AYDIN Cep Telefon Numarası: 0536 448 2729

İl Müftüsü Vekili Fatih TAVLAŞOĞLU Cep Telefon Numarası: 0533 664 6974

İl Müftülüğü Şb.Md.Hüseyin KONUKÇU’nun Cep Telefon Numarası: 0544 486 6071

b)Hayvan Sağlığı ile ilgili Konularda;

Tarım İl Müdürlüğünün 261 44 90 Numaralı telefonundan,

Belediye ile ilgili konularda 153 No’lu Telefondan Belediye Zabıtasından yardım istenilebilecektir.

c)Yaralanmalara ve Sakatlanmalara Karşı:

Acil 112 No’lu telefonlardan ayrıca;

03 Ağustos 2016 tarihli ve 29790 sayılı “Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ” ve İl Kurban Hizmetleri Komisyon Kararının Valiliğimizin http://sinop.diyanet.gov.tr sitesinde ve Komisyona üye tüm Kurumların (Belediye, Müftülük,Tarım İl Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü, Çevre ve Orman İl Müdürlüğü) İnternet sitelerinde yayınlanması zorunludur.

KURBAN BAYRAMININ 1. 2. VE 3. GÜNLERİNDE

 

Denetim Tarihleri

Denetleyen Ekip Görevlilerin

Adı Soyadı

Unvanı

Çalıştığı Kurum

Telefonu

Denetimdeki Görevleri

12/09/2016 –

Pazartesi

(Bayramın 1.Günü)

FİKRET

KARADUMAN

Veteriner

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

0 543 772 0034

Ekip Başkanı

AYŞE

USTA

Mimar

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

0 542 283 9480

Üye

AZİZ

DÜŞKÜN

Çevre Sağlığı

Teknisyeni

Halk Sağlığı Müdürlüğü

0 505 621 8790

Üye

13/09/2016 – Salı

(Bayramın 2.Günü)

FİKRET

KARADUMAN

Veteriner

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

0 543 772 0034

Ekip Başkanı

İSMAİL

TAŞKIRAN

Şube Müdürü

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

0 505 705 1088

Üye

YALÇIN

DANACI

Çevre Sağlığı

Teknisyeni

Halk Sağlığı Müdürlüğü

0 532 670 4098

Üye

14/09/2016 –

Çarşamba

(Bayramın 3.Günü)

ERDAL

ÖZER

Veteriner

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

0 532 570 6366

Ekip Başkanı

ÖZGÜR

KARA

Mühendis

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

0 543 311 9290

Üye

ŞAHİN

AKYILDIZ

Çevre Sağlığı

Teknisyeni

Halk Sağlığı Müdürlüğü

0 505 952 5104

Üye

TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 06 FM 4045 PLAKALI HİZMET ARACINDA ŞOFÖR ERDAL ÖZER CEP TEL: 0532 570 63 66 FİKRET KARADUMAN CEP TEL: 0543 772 00 34 BAYRAMIN ÜÇ GÜNÜ HİZMET VERECEKTİR.

 

 

Kurban Bayramında Vatandaşlarımızın Kurbanlarını Dini Hükümlere Göre Kesmelerine Yardımcı Olacak Din Görevlileri

S.N

ADI VE SOYADI

GÖREV YERİ

GÖREV  SAATİ

1

Ayhan KALAYCI

Ada Mahallesi Lov Story Düğün Salonu Yanı  - Bayramın 1.Günü

08.00 - 12.30

2

Mustafa KURU

12.30 - 17.00

1

Mustafa ŞAHİN

Ada Mahallesi Lov Story Düğün Salonu Yanı - Bayramın 2. günü

08.00 - 12.30

2

Recep KÖSE

12.30 -17.00

1

Engin TÜRKERİ

Ada Mahallesi Lov Story Düğün Salonu Yanı - Bayramın 3. günü

08.00 - 12.30

2

Osman KAYA

12.30 - 17.00

1

Ali ÇALIK

Tersane Mevkii Çekik Yeri - Bayramın 1.günü

08.00 - 12.30

2

Akçan AKIN

12.30 - 17.00

1

İhsan ÇOKYILAR

Tersane Mevkii Çekik Yeri - Bayramın 2. günü

08.00 - 12.30

2

Sami BEKTAŞ

12.30 - 17.00

1

Fevzi KARAGÖL

Tersane Mevkii Çekik Yeri - Bayramın 3. günü

08.00 - 12.30

2

Yavuz ÇAVDAR

12.30 - 17.00

1

Abdullah GÜNEY

Merkez Alaaddin Camii Fetva Görevlisi - Bayramın 1. günü

08.00-17.00

2

Bahadır AYDIN

Merkez Alaaddin Camii Fetva Görevlisi - Bayramın 2. günü

08.00-17.00

3

Abdullah ERGİN

Merkez Alaaddin Camii Fetva Görevlisi - Bayramın 3. günü

08.00-17.00

 

 

 

Haber:Ahmet ERMİŞ

 

 

 

 

 

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0
Editör:

HABERE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor
NAMAZ VAKİTLERİ
ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

yukarı çık