T.B

Din'den, Diyanet'ten, Dünya'dan Dini haberler

  • Dolar 3.5751
  • Euro 4.1649
  • GR ALTIN 143.62
  • ÇEYREK 234.45

Güzel dinimiz islam, Kıvamlı Aile Modelini getirdi.

DİYANET HABER- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebeti ile Kırklareli İl Müftülüğü tarafından konferans programı düzenlendi. İl Özel İdaresi Cazibe Salonunda gerçekleşen programa Şube kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Güzel dinimiz islam,  Kıvamlı Aile Modelini getirdi.

Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

DiniHaberler.com.tr:

8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebeti ile Kırklareli İl Müftülüğü tarafından konferans programı düzenlendi. İl Özel İdaresi Cazibe Salonunda gerçekleşen programa  Şube kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Sunuculuğunu Kur’an Kursu Öğreticisi Ayşenur Özlek’in  yaptığı program öncesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan sinevizyon ilgi ile izlendi.

Ardından Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından “ Vahyin Yücelttiği Kadın” konulu konferansta Müftü Demirtaş 10 maddede , İslam dininin kadın söylemini işledi.

Müftü Demirtaş , programa gösterilen ilgi nedeni ile teşekkürlerini ifade ederek şunları söyledi: “Kadın olmazsa ana olmaz, kadın olmazsa eş olmaz, kadın olmazsa çocuk olmaz, kadın olmazsa yuva olmaz, kadın olmazsa insan olmaz. Kadın ve erkek, Yüce Allah’ın insana iki büyük hediyesidir.

Müftü Demirtaş İslam Dininin insanı ve kadını yücelttiğini ifade ederek şunları söyledi:

Kadınların,   günümüz dünyasında ve sosyal hayatta yaşadığı sıkıntılar ve kadına dair problemler  8 Mart Dünya Kadınlar gününü  sebebi ile  bir çok etkinliğin konusu oluyor ve olmaya devam ediyor. 
Öncelikle şunu belirtelim ki Yüce Rabbimiz insanı,  kadın-erkek  ayrımı yapmadan  değerlendirmekte  ve şöyle buyurmaktadır: “ Hakikaten biz,  insanoğlunu en güzel  kıvamda (takvim) yarattık” (Tin,4)
Erkeğin de  bir kıvamı var, kadının da bir kıvamı vardır !
Yüce Kitabımızda insanı anlatan kelime “takvim” ile ifade edilmiş. Yani her insan en güzel kıvam potansiyelinde yaratılmıştır. Bu kıvam potansiyelinin  eğitim ile insana kazandırılması gerekmektedir.

Kıvam, Yüce Kur’anın temel kavramlarından biridir.
‘Kıvamlı bir yemek’ten bahsediyorsak eğer , tadı-tuzu, yağı, suyu, pişirilmesine varıncaya kadar ayarı iyi tutturulmuş, malzemesi kaliteli  ve en önemlisi de aşçı tarafından  iyi yönetilmiş bir yemekten bahsediyoruz demektir. İnsanoğlu da öyledir; kıvamlı yaratılmıştır. Kalite, güzellik ve potansiyel ile doludur. Bununla birlikte iyi terbiye edilmeli, eğitilmeli, yetiştirilmeli, biyolojik, psikolojik yapısına uygun olarak iyi yönetilerek kıvamlı biçimi korunmalıdır. Aksi takdirde insan , kıvamını kaybederse aşağıların aşağısına düşebilir. İslam aile modeli “Kıvamlı Aile Modelidir. Nisa suresi 34. Ayette “ er-Ricalu Kavvamune Alen-Nisa” ifadesi vurgulanır.  Bu model de sevgi vardır, merhamet vardır, sükunet vardır. Kıvamlı bir yönetim tarzı vardır. “ dedi.

Müftü Demirtaş İslam Dininin kadın söylemini 10 madde özetleyerek şunları söyledi:
“ İslam Dininin medeniyet perspektifinde baktığımızda Kadın Söylemi konusunda  aşağıdaki  başlıkları görüyoruz:
1- Kadına Hukuki Şahsiyet kazandırdı: Kur’an’ın  tebliğcisi Hz. Peygamberin geldiği  dönemde Cahiliye Döneminde ( Karanlık Dönem) kadının hukuki şahsiyeti yoktu. Mirastan pay almayı bırakın , kadının kendisi mirasa konu oluyordu ! İslam, mirastan pay vererek , kadına mülkiyet hakkı tanıyarak  hukuki şahsiyet kazandırmış oldu. Yüce Kitabımızda ,  “Anne ve baba ile akrabaların bıraktıklarından erkekler için bir pay vardır; anne ve baba ile akrabanın bıraktıklarından kadınlar için de bir pay vardır. Bunun azından ve çoğundan farz kılınmış bir pay vardır. “ (Nisa, 7) buyurarak bu hakkı ebedileştirdi.
 2- Kadına Seçme Hakkı tanıdı. Hz. Peygamber Medine’ye göç  ettiğinde Medine’de oluşan yeni toplumda sosyal sözleşme  anlamına gelen  Biat kavramı ile sözleşmenin tarafı oldu. Kadınlar, Hz. Peygamber ile devlet başkanlığı sıfatı ile onlarla biat etti:   Ey peygamber, mü'min kadınlar — Allaha hiçbir şey'i eş tutmamaları, hırsızlık yapmamaları, zina etmemeleri, evlâdlarını öldürmemeleri, elleriyle ayakları arasında bir iftira düzüb getirmemeleri, (emredeceğin) her hangi bir iyilik hususunda sana asî olmamaları şartiyle — sana bey'atleşmiye geldikleri zaman bey'atlerini kabul et.” (Mümtehine,12)
Yani  Yüce Rabbimiz , Mumtehine suresi son ayet ile devlet başkanı sıfatı ile Hz. Peygamber ile bazı ilkeler etrafında sosyal sözleşme hakkı tanıyarak ve onları taraf kabul ederek  sosyal hayattaki yerini tanımlamış oldu.


 3- Aile hayatında “Kıvamlı Aile Modelini”  getirdi.  Aile hayatında  kadın ve erkeğe yeni sorumluluklar yükledi. Biyolojik, Fizyolojik  ve Psikolojik yapısına uygun  olarak aile hayatında dengeli ve kıvamlı sorumluluklar verdi.  

“Er-Ricalu Kavvamune” (Nisa,34)  ifadesinde olduğu gibi Aile Hayatındaki yönetimi kıvam kelimesi ile ifade ederek erkeğe verdi.  Aile hayatında sorumlulukları kıvamlı dağıttı. Örneğin, aile hayatında geçim konusunda maddi külfeti erkeğe yükledi. Miras sisteminde kulfet-nimet dengesini esas alarak miras dağıtımında şayet miras alanlar çocuklar ise ,  erkek-kız kardeş pozisyonunda ikili-birli taksim yaparken, anne-baba pozisyonda miras alınıyorsa  ile anne-babalara   altıda bir hissede   ortak eşit pay vererek   onları eşitledi. Kıvamın gereği ne ise onu yapıyor adeta...!
 4- Kadın-erkek ilişkilerinde Eş ( Zevc ve Zevce) kavramını kullandı. Böylece eşleri  birbiri ile yarıştırmadı.  “Ey insanlar! Sizi bir tek can(lı)dan yaratan, ondan eşini var eden ve her ikisinden pek çok kadın ve erkek meydana getiren Rabbinize karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun.” (Nisa, 1) Arapaçda Zevc, erkek eş, Zevce de , kadın eş anlamına gelmektedir.
 5Ebeveyn içinde anayı öne çıkardı. Kadının hamilelik sürecini özellikle Kur’an’da gündem yaptı. “Biz, insana anne babasına iyi davranmayı emrettik. Annesi onu ne zahmetle karnında taşıdı ve ne zahmetle doğurdu! Onun (anne karnında) taşınması ve sütten kesilme süresi (toplam olarak) otuz aydır.” (Ahkaf,15)

 Sevgili peygamberimizin dilinde  cenneti anaların ayakları altına koydu.
 6- Örtünme ve tesettür farzı ile kadınları kötü niyetli erkeklerden korumaya aldı. Bununla birlikte  “takva elbisesi” (Araf,26)  kavramını  vurgu yaparak içi boşlatılmış şekilci din anlayışını dışladı. Kadınların dış elbiseleri giymeleri ile ilgili olarak şöyle buyurdu:“Ey Peygamber, eşlerine, kızlarına ve mü'minlerin kadınlarına dış elbiselerinden (cilbablarından) üstlerine giymelerini söyle; onların (özgür ve iffetli) tanınması ve eziyet görmemeleri için en uygun olan budur. Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. “ ( Ahzab, 39)
7- Kadını görüntüsü ile değil de fikri ve düşüncesi ile öne çıkardı. Mümin erkekler ve mümin kadınlar , ortak iyiyi anlatmada(maruf) birbirlerinin yardımcısı yaptı.

 “Mü'min erkekler ve mü'min kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekâtı verirler. Allah'a ve Resûlüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. “ (Tevbe,71)
8-  Neml Suresinde  Hz. Süleyman Aleyhisselam kıssası bağlamında  Yönetici kadın figürünü  öne  çıkardı. Böylece kadının sosyal hayatta da yönetici olarakk da  yer alabileceğini  hissettirdi."Oranın halkına bir kadının hükmettiğini gördüm; (öyle bir kadın ki,) kendisine (iyi ve güzel) şeylerin hepsinden (cömertçe) verilmiş; güçlü de bir yönetimi var. “( Neml,23)

9- Hakkını arayan kadının mücadelesini  Mücadile Suresi ile ölümsüzleştirdi.  “Kocası hakkında seninle mücadele eden ve (kimsesizliği ile ihtiyacından) Allah'a şikâyet eden kadının sözünü Allah işitti. Allah zaten konuşmalarınızı işitir; çünkü Allah her şeyi işitendir, görendir. “ (Mücadele ,1)
10- Kadının şahitliği, birden fazla kadınla evlenme konusu  başta olmak üzere kadını ilgilendiren  diğer dini açıklamaların  hepsinin daima kıvamlı bir açıklaması olduğu kesinlikle görülecektir. Konferansımızın süresini aştığı için şimdilik bu kadarla iktifa ediyoruz. Ama şunu söyleyelim ki Hz. Peygamberin evlilikleri şefkat, himaye, misyon ve vizyon evlilikleridir”, dedi.

Konferansın sonunda İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş’ın eşi tarafından konferansı izlemeye gelen bayanlara özel çiçek takdimi yapıldı.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş programın hazırlanmasında emeği geçen Şube Müdürleri Osman Küçük, Seyit Ali Aydil, Ahmet Sainkaplan, Vaizler Macide Altunkaya, Fatma Silkin Erol ve Müftülük Şefi Mücahit Okumuş ve imam-hatip Abdullah Küçük’e  teşekkür etti.

Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

 

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0
Editör:

HABERE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor
ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

  • S.Lig
  • 1.Lig
  • 2.Lig Kırmızı
  • 2.Lig Beyaz
    Takımlar O G B M Av P
1 Beşiktaş 34 23 8 3 43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 10 3 35 73
3 Fenerbahçe 34 18 10 6 28 64
4 Galatasaray 34 20 4 10 25 64
5 Antalyaspor 34 17 7 10 7 58
6 Trabzonspor 34 14 9 11 5 51
7 Akhisar Bld. Genç. 34 14 6 14 4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 10 12 -1 46
9 Kasımpaşa 34 12 7 15 -4 43
10 Atiker Konyaspor 34 11 10 13 -5 43
11 Karabükspor 34 12 7 15 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 4 18 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 11 14 -8 38
14 Kayserispor 34 10 8 16 -11 38
15 Bursaspor 34 11 5 18 -24 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 6 18 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 5 22 -35 26
18 Adanaspor 34 6 7 21 -29 25
Şampiyonlar Ligi
UEFA
Alt Lig
    Takımlar O G B M Av P
1 Medicana Sivasspor 34 17 11 6 24 62
2 Yeni Malatyaspor 34 18 7 9 7 61
3 Eskişehirspor 34 16 11 7 18 56
4 Boluspor 34 16 6 12 3 54
5 Göztepe 34 15 8 11 4 53
6 Giresunspor 34 15 8 11 6 53
7 Altınordu 34 14 11 9 8 53
8 Ümraniyespor 34 12 12 10 4 48
9 Balıkesirspor 34 10 12 12 8 42
10 Vartaş Elazığspor 34 12 11 11 8 41
11 Denizlispor 34 11 10 13 1 40
12 Manisaspor 34 11 9 14 -6 39
13 Gaziantep BB 34 9 10 15 -9 37
14 Adana Demirspor 34 8 15 11 -4 36
15 Samsunspor 34 9 9 16 -19 36
16 Sanliurfaspor 34 9 9 16 -8 36
17 Bandırmaspor 34 9 8 17 -9 35
18 Mersin İdmanyurdu 34 6 11 17 -36 26
    Takımlar O G B M Av P
1 Gümüşhanespor 26 17 4 5 27 55
2 MKE Ankaragücü 26 17 4 5 23 55
3 Hatayspor 26 13 7 6 13 46
4 Menemen Belediyespor 26 12 9 5 13 45
5 Karşıyaka 26 12 5 9 9 41
6 Niğde Belediyespor 26 11 8 7 8 41
7 Kastamonuspor 26 11 7 8 8 40
8 Sarıyer 26 10 8 8 4 38
9 Eyüpspor 26 11 4 11 -9 37
10 Etimesgut Belediyespor 26 10 6 10 5 36
11 İnegölspor 26 6 14 6 0 32
12 Aydınspor 1923 26 8 7 11 -4 31
13 Tuzlaspor 26 8 6 12 -8 30
14 Bugsaşspor 26 6 11 9 -1 29
15 1461 Trabzon 26 5 13 8 0 28
16 Tokatspor 26 6 10 10 -4 28
17 Kırklarelispor 26 4 9 13 -12 21
18 Kayseri Erciyesspor 26 0 2 24 -72 -1
    Takımlar O G B M Av P
1 İstanbulspor 26 17 3 6 21 54
2 Erzurum BB 26 14 7 5 23 49
3 Amed Sportif 26 14 6 6 13 48
4 Kocaeli Birlik Spor 26 13 6 7 6 45
5 Keçiörengücü 26 12 8 6 11 44
6 Sivas Belediyespor 26 11 9 6 9 42
7 Pendikspor 26 10 6 10 -1 36
8 Nazilli Belediyespor 26 9 8 9 -5 35
9 Bucaspor 26 11 4 11 -6 34
10 Zonguldak Kömürspor 26 8 9 9 2 33
11 Konya Anadolu Selçukspor 26 9 5 12 -9 32
12 Kahramanmaraşspor 26 7 10 9 -5 31
13 Hacettepe Spor 26 7 9 10 1 30
14 Fethiyespor 26 7 8 11 -6 29
15 Anadolu Üsküdar 1908 26 5 11 10 -10 26
16 Fatih Karagümrük 26 6 7 13 -9 25
17 Büyükçekmece Tepecikspor 26 6 5 15 -17 23
18 Ofspor 26 5 5 16 -18 20
NAMAZ VAKİTLERİ
yukarı çık