Din'den, Diyanet'ten, Dünya'dan Dini haberler

İslam İşbirliği Teşkilatı TDV\'ye İnsani Yardım Danışmanlık Statüsü Verildi

Türkiye Diyanet Vakfı’na (TDV), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından insani yardım alanında istişari (danışma) statüsü verildi.

İslam İşbirliği Teşkilatı TDV\'ye İnsani Yardım Danışmanlık Statüsü Verildi
 • 13 Haziran 2016, Pazartesi 23:36

Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

DiniHaberler.com.tr:  Türkiye Diyanet Vakfı 14-15 Nisan 2016 tarihinde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 13. İslam Zirvesinde İnsani Yardım Danışmanlık Statüsü elde etti. İslam âleminin hükümetler arası en büyük örgütü olan Teşkilatın bu zirvesi 56 üye ülkenin temsilcilerinin katılımıyla İstanbul’da gerçekleşti.

İnsani yardım alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının himayesinde gerçekleştirilen bu toplantılar mağdur durumda olan dünya halklarının ihtiyaçlarının karşılanması için stratejiler belirlemek, sorunlara çözüm üretmek ve Teşkilata üye ülkeler marifetiyle yardım organizasyonları gerçekleştirmek için düzenlenmektedir.  

Konferanslarda özellikle insani yardım çalışmalarının yönetilmesi, sivil toplum kuruluşlarının insani yardım faaliyetlerinde yeni işbirliği alanlarının belirlenmesi, alanlarına mahsus tecrübe aktarımı ve insani yardım çalışmalarındaki zorluklara, tehditlere, krizlere çözüm yolları üretilmesi hedeflenmektedir.

Türkiye Diyanet Vakfı Nisan 2016’da elde ettiği danışmanlık statüsü ile savaş, kriz ve yoksulluğun olduğu ülke ve bölgeler ile ilgili elde ettiği bilgiyi İİT ile paylaşma, işbirliği, koordinasyon ve istişare yapma imkanı bulacaktır. Muhtaç insanlara yardım götürmenin yanında insanları yardıma muhtaç hâlden kurtarmak için ürettiği kalıcı projeleri de çözüme yönelik olarak sunabilecektir. İnsani yardım alanında İİT toplantılarına katılacak olan Vakfımız İİT organları tarafından tanınacaktır.

İslam İşbirliği Teşkilatı

5 Eylül 1967 yılında Fas’ın başkenti Rabat’ta, Mescid-i Aksa’nın kundaklanması üzerine İslam ülkeleri bir araya gelerek, Müslümanları tek bir çatı altında toplamak amacıyla İslam Konferansı Örgütü’nü kurma kararı aldı.

1970 yılında ilk defa Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde İslam Dışişleri Bakanları Konseyinde toplanan kurul, Genel Sekreterliğin oluşturulmasına ve merkezinin Kudüs’ün özgürlüğüne kavuşacağı güne kadar Cidde olmasına karar verdi. 2011 yılında Astana’da düzenlenen 38. Dışişleri Bakanları Konseyi’nde kuruluşun adı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) olarak değiştirildi.

Teşkilatın Misyonu ve Vizyonu:

 • Müslüman dünyasının ortak sesi olmak, üye devletler arasında işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmek,
 • İslam Dünyasının karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmek için güçleri birleştirmek, ortak menfaatleri muhafaza etmek ve korumak,
 • Üye devletlerin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesine teşvik etmek,
 • Üye ülkelerin insani ve iktisadi gelişme yolundaki hedeflerine yardımcı olmak,
 • İslam’ın gerçek imajını korumak ve bu imajı zedelemeye yönelik girişimlere karşı koymak,
 • Bilim, teknoloji ve kalkınma alanlarında yapılacak araştırmaları desteklemek ve bu konularda işbirliği yapmak.

Üye Ülkeler:

Teşkilata üye 57 ülke bulunmaktadır; Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Benin, Birleşik Arap Emirlikleri, Brunei, Burkina-Faso, Cezayir, Cibuti, Çad, Endonezya, Fas, Fildişi Sahili, Filistin, Gabon, Gambiya, Gine, Gine Bissau, Guyana, Irak, İran, Kamerun, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kornorlar, Kuveyt, Libya, Lübnan, Maldivler, Malezya, Mali, Mısır, Moritanya, Mozambik, Nijer, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sudan, Surinam, Suudi Arabistan, Tacikistan, Togo, Tunus, Türkiye, Türkmenistan, Uganda, Umman, Ürdün ve Yemen’dir (Suriye üyeliği 14-15 Ağustos tarihlerinde düzenlenen IV. Olağanüstü İTT Zirvesi’nde askıya alınmıştır.)

Teşkilata üye ülkelerin yanında gözlemci ülke ve kurumlar da bulunmaktadır. Gözlemci ülkeler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, Orta Afrika Cumhuriyeti, Rusya ve Tayland, gözlemci kuruluşlar Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (Economic Cooperation Organization/ECO), Birleşmiş Milletler (United Nations/UN), Bağlantısızlar Hareketi (Non-Aligned Movement/NAM), Arap Birliği/Arap Ligi, Afrika Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlemonto Birliği (Parliamentary Union of the OIC Member States/PUOICM), Moro İslami Kurtuluş Cephesi (Moro Islamic Liberation Front/MILF)’dir.

Üye ülkeler zirve toplantılarına coğrafi gruplar (Arap, Asya ve Afrika) esasında dönüşümlü olarak ev sahipliği yapmaktadır. Kuruluşundan bugüne kadar çeşitli üye ülkelerin ev sahipliğinde 13 İslam zirvesi, 4 olağanüstü zirve düzenlenmiştir. 13. zirve toplantısı, dönem başkanlığını Mısır’dan Türkiye’nin devralması üzerine 14-15 Nisan 2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşmiştir. Türkiye’nin devraldığı dönem başkanlığı 2019 yılına kadar devam edecektir.

İslam İşbirliği Teşkilatı 13. İslam Zirvesi, 14-15 Nisan 2016

14-15 Nisan 2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşen zirvenin başlığı “Adalet ve Barış İçin Birlik ve Dayanışma Toplantısı” olarak belirlenmiştir. Türkiye’nin dönem başkanlığını devraldığı Teşkilatın 13. Zirvesinde, üye ülkelerden 21 devlet başkanı, 6 hükümet başkanı, 9 başkan ve başbakan yardımcıları, 12 bakan ve Kırım Tatarları ile Arakanlı Müslümanlar ağırlandı.

 • Teşkilatın kuruluşu olan 1969 yılından beri Türkiye ilk defa bir Zirve toplantısına ev sahipliği yaptı.
 • Kral Selman ve Hasan Ruhani’nin katıldığı bu zirve, ilk kez bir Suudi Arabistan kralı ile İran Devlet Başkanını bir araya getirdi. Diplomatik ilişkileri bitirmiş iki ülkenin buluştuğu ilk toplantı oldu.
 • İran’ın desteklediği Husi hareketinden sonra ikili ilişkileri bozulan ve aralarındaki diplomatik ilişkileri bitirmiş olan Yemen ve İran devlet başkanları yaşananlardan sonra ilk defa bu Zirvede bir araya geldi.
 • Türkiye’nin dönem başkanlığını Mısır’dan devraldığı bu toplantı, Mısır’daki darbe yönetiminden bu yana Türkiye’ye yapılan en üst düzey ziyaretin gerçekleşmesine sebep oldu.
 • ABD’nin öncülüğünü yaptığı Uluslararası Koalisyondan sonra, ilk defa Teşkilat nezdinde terör örgütü Daeş’e karşı mücadele başlatılmış oldu.

Zirvede, Türkiye Diyanet Vakfı, Projeler ve Dış Hizmetler Müdürlüğü marifetiyle takip edilen Vakfımızın Teşkilat nezdinde İstişari Statü kazanması hususundaki başvurusu kabul edildi. Statüyle Vakfımıza, İslam İşbirliği Teşkilatının gerçekleştirdiği toplantılara katılma, sunum yapma, dünyanın farklı bölgelerinde insani yardım faaliyetlerinde öncü rol oynama gibi olanaklar sağlayacaktır.

Zirvede ayrıca gelecek 10 yıl için çeşitli alanlarda hedefler koyan “İİT-2025: Eylem Programı” belgesi de kabul edildi. Eylem programında, İslam İşbirliği Teşkilatının kuruluş yılından bu yana gündeminde olan esasi hedeflerinin yanında 2025 yılına kadar uygulanması amaçlanan 18 madde belirlendi.

İslam İşbirliği Teşkilatının Genel Hedefleri

 • İİT tüzük ve prensiplerine uygun olarak, üye ülkelerin sorunlarını ilgilendiren konuların ele alınması
 • Üye devletlerin politik, sosyal ve ekonomik alanlarda İslami dayanışma, ortaklık ve işbirliği yapması
 • Hedeflerin yerine getirilmesi için toplu hareket edilmesi
 • Paydaşların aktif katılımına ortam sağlayacak tüzükler ile yolsuzluğun kaldırılması için yasal bir çerçeve hazırlanması
 • Çakışmalar ve tekrardan kaçınmak için etkili koordinasyon ve sinerji sağlanması
 • Yeni alınan kararların mevcut stratejiler ile uyumlu bir şekilde hayata geçirilmesi

2025 Eylem Planında belirlenen başlıklar

Filistin ve Kudüs, terörle mücadele, radikalleşme, islamofobya, mezhepçilik, ölçülülük, dinler arası diyalog ve uyum, barış ve güvenlik, çevre, iklim değişikliği, sürdürülebilirlik, yoksullukla savaşma, ticaret, yatırım ve finans, tarım ve gıda güvenliği, iş, altyapı ve sanayileşme, bilim, teknoloji ve yenilik, eğitim, sağlık, kadınları güçlendirme, ilerletme, aile refahı ve sosyal güvenlik, ortak İslami insani eylem, insan hakları, iyi yönetim ve sorumluluk, medya ve kamu diplomasisi, bilgi ve iletişim teknolojisi, dijital bilgi yapısı, İslam işbirliği teşkilatı kurumsal reformlar başlıklar arasındadır.

İslam İşbirliği Teşkilatı 2025 Eylem Planı

 1. Yapılan anlaşmalara, sözleşmelere, beyannamelere göre düzenlenen İİT 2025 Eylem Planı, 2005’te kararlaştırılan 10 yıllık eylem planının ikinci aşamasıdır.
 2. İİT 2025 Eylem Planı, üye ülkeler arasında birliği ve dayanışmayı sağlamayı, halklarının gelişimini, uluslararası alanda ortak ilgi alanlarını keşfetmeyi ve İslam’ın imajını iyileştirmeyi hedeflemektedir.
 3. Teşkilatın asıl konusu, İsrail’in Filistin ve Arap bölgelerindeki işgalidir. Bu konu BM çözümleri, uluslararası ve yerel girişimler sonucu işgalin sona ermesine bağlı olarak OIC gündeminde kalacaktır.
 4. Suriye, Irak, Libya’daki çatışmaların bitmesi, aynı zamanda Afganistan, Yemen, Somali, Mali ve Fildişi Sahillerinin yeniden yapılanması, üye ülkelerdeki Müslümanlar ve üye olmayan ülkelerdeki Müslüman azınlıkların sorunlarına çözüm bulunması yönünde kararlar alınacaktır.
 5. Teşkilat tüzüğü kültürel ayrımcılıktan uzak, bilim-teknoloji, kadın haklarının geliştirilmesi ve çocukların yetiştirilmesine uygun koşulların oluşturulmasına öncelik gösterecektir.
 6. Kalkınma için barış gereklidir, bu sebeple OIC, İslam dünyasında ve ötesinde barış, emniyet ve kalkınmayı sağlamayı hedeflemektedir.
 7. Teşkilatın ajandası mevcut olan insan gelişimine, sosyo-ekonomik güçlenme, sağlık, iyi yönetim, insan hakları, su ve sanitasyon gibi alanlar eklenerek genişletilmiştir.
 8. Üye ülkelerin ortak kültürel değerleri, inançları ülkeleri sarsılmaz bir şekilde birbirine bağlar. Bu sebepten ortak İslami eylem, teşkilatın iskeletini oluşturmaktadır. Yanıt bekleyen pek çok sorundan dolayı teşkilat bölgesel ve ulusal düzeyde partnerler ile işbirliklerini onaylamaktadır.
 9. Politik ve ekonomik gelişim için İİT 2025 Planı, üye ülkeler, uluslararası paydaşlar ve işbirliği yapan kurumlar tarafından yenilenmiştir. Sürdürülebilir kalkınma için 2030 gündemi belirlenmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır.
 10. 10 yıllık eylem planı, Cidde’de 18-19 Haziran 2014’te yapılan dışişleri bakanları toplantısında kabul edilmiş, bu plan teşkilat alt kurumlarından istenen verilerle oluşturulmuş, 2015 yılı içerisinde yapılan görüşmelerle son şeklini almıştır.
 11. İİT 2025 Eylem Planı, giriş ve iki bölüm olarak ayrılmıştır. İlk bölüm 18 maddenin öncelik verilecek alanlar olarak seçilmesinin gerekçelerini tartışmaktadır. İkinci bölüm ise öncelikli alanların geliştirilmesi yönünde, paydaş ve teşkilat alt kurumlarının sunduğu sonuçlara göre stratejik hedefleri açıklamaktadır.
Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0
Editör:

HABERE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor
NAMAZ VAKİTLERİ
ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

yukarı çık