Dini Haberler | Diyanet Haberlerihttps://www.dinihaberler.com.tr Din ’den, Diyanet’ten, Dünya’dan Dini Haberler. Doğru, Güvenilir ve Güncel Dini Haber sitesi. Sadece İnternet ortamında haber üreten sitemiz Halka Hizmet, Hakka Hizmet Anlayışıyla Çalışan, Kâr amacı gütmeyen Tüzel Kişiliktir. Diyanet Haber Merkezi - Dini Haberler & Diyanet haberler. tr2022-01-26T15:40:11+03:00<![CDATA[Hüsnü Geçer Hocaefendi vefat etti]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/husnu-gecer-hocaefendi-vefat-etti-61191d86a5c33-4d57-4c03-8cc4-1ca74e2ca6d62022-01-25T23:51:00+03:00Yücel Edoğan Hüsnü Geçer Hocaefendi vefat etti

Hüsnü Geçer Hocaefendi vefat etti

GÜNCEL

Yücel Edoğan
<p>İslâmî ilimlerde Müslümanlar’a ışık tutan, Ümraniye İmam-ı Azam Camii’nin emekli imamı,&nbsp;Hüsnü Geçer&nbsp;Hoca&nbsp;vefat&nbsp;etti.</p><p>Hüsnü Hocanın cenaze programı daha sonra açıklanacak Kaynak: Seyda Hüsnü Geçer hoca vefat etti.</p><p><strong>Hüsnü Geçer Hoca kimdir?</strong></p><p>1943 yılında Bingöl’ün Kiğı kazasının Tümük (Kamış Gölü) köyünde dünyaya geldi. 8 yaşına kadar bir âlim olan babasının yanında Kuran-ı Kerim, Süleyman Çelebi’nin mevlidi ile Hüseyin Ertuşî’nin mevlidlerini okudu. 8 yaşında babası vefat etti. Oğlunun, Elazığda bulunan Şeyh Muhammed Hâdî el-Kavmanî’nin medresesinde okumasını vasiyet etti. Bir yıl onun yanında okudu. İki yıl da Şeyh Muhammed Hâdî’nin kardeşi Hacı Mesut Efendi’nin yanında okudu. Fıkıh, Tefsir, bir kısım Sarf ve müfredat-ı Arabiyye’ye tam vakıf oldu. Sonra 11 yaşında iken bir arkadaşı ile birlikte Elazığ’dan Bitlis’e (Nurşin) yaya olarak okumaya gittiler. Bu, 10 gün süren çok uzun ve meşakkatli bir seferdi. 2 sene Nurşin’de okudu. 13 yaşında Suriye’ye geçti. 7 yıl hiç eve gelmedi. Yaz, kış, gece, gündüz ilim tahsil etti. Orada eski usule göre tahsilini tamamlayıp Şeyh Alaeddin el-Haznevî’den 19 yaşında iken ilmî icazesini aldı. Ondan sonra yanında seyru sülüke başladı. Nakşibendî tarikatının kurallarına uygun kalbî zikri, letaîf zikrini yanında tamamladı. İhlâs, tesbihât ve salavâtla emrolundu. Tarikatın âdâbına göre kendisine murakabe talimatı da verildi.</p><p>17 yaşında iken medrese usulüne göre kitaplarını bitirdi. 4 yıl da idadiye (lise) medresesinde ders verdi. Ayrıca medrese usûlüne göre sona kadar ders vermekle meşgul idi. 1963’de askerlik hizmeti vakti gelince medreseden memleketine geldi. Edeble, ilimle dolu bir gençti. Asker oldu. 1965’te askerlik hizmetini bitirdikten sonra Kiğı’nın Kamrud (Hasbağlar) köyüne resmî imam tayin edildi. 20 yıl orada imamlık vazifesi yanında üst seviyeli talebelere de ders verdi. Şiirlerini ihtiva eden Divan-ı Hazîn’i ve bir hikmet kitabı olan Güldan adlı eserini orada yazdı.</p><p>Sonra Şeyh İzzeddin El-Haznevî hazretlerinin işaretiyle İstanbul’a geldi. Önce Ümraniyede İmam-ı Şafii Camiinde sonra İmam-ı Azam Camiinde imamlık vazifesini gördü. Her iki camide de çeşitli İslamî ilimlerle meşgul talebeler camilerin müştemilatında okurlardı. Türkçe olarak ilk yazdığı eser, Hanımlara Rehber 5.000 adet basıldı. Kısa zamanda bitti.</p><p>Yaşı ileri gitmekle beraber hergün en az beş saat tedrisatla meşgul olan Hüsnü Geçer Hoca Buhari-i Şerif’ten, Mesnevi-i Şerif’ten, Mustalahu’l-hadis ilminden, Fıkıhtan, Nahivden, Şemail-i Muhammediye’den haftalık olarak ders vermekteydi.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[MBSTS başvuruları başladı]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/mbsts-basvurulari-basladi-611905870f5cf-1843-48f3-abd5-3328b7c03b252022-01-25T22:58:00+03:00Yücel Edoğan MBSTS başvuruları başladı

MBSTS başvuruları başladı

DİYANET HABER

Yücel Edoğan
<p><strong><strong><strong>Diyanet</strong></strong>&nbsp;İşleri Başkanlığı taşra ve merkez teşkilatında görevli personeli yakından ilgilendiren Mesleki Bilgiler Seviye Tespit&nbsp;<strong>Sınav</strong>ı (<strong><strong>MBSTS</strong></strong>)&nbsp;<strong><strong><strong>başvuru</strong></strong></strong>ları&nbsp;<strong>başladı</strong>.</strong></p><p>Başvurular 2&nbsp;Şubat'a kadar devam edecek.<strong>&nbsp;</strong></p><p>Sınav<strong>&nbsp;12 Mart 2022&nbsp;</strong>tarihinde gerçekleştirilecek.</p><p>Adaylar başvurularını&nbsp;<strong><strong><strong>ÖSYM</strong></strong></strong>&nbsp;başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin&nbsp;<strong>internet</strong>&nbsp;sitesi üzerinden&nbsp;yapabilecek.</p><h3><a href="https://ais.osym.gov.tr/" target="_blank"><strong>İnternet üzerinden başvuru yapmak için&nbsp;TIKLAYINIZ &gt;&gt;&gt;</strong></a></h3><p>Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından, adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.</p><p>Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının&nbsp;<a href="https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/"><strong>https://hayatevesigar.saglik.gov.tr</strong></a>&nbsp;internet adresinden ulaşabilecek.</p><h3><a href="https://www.osym.gov.tr/TR,22558/2022-dib-mbsts-kilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html" target="_blank"><strong>Başvuru klavuzu için TIKLAYINIZ &gt;&gt;&gt;</strong></a></h3><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-6118927a20208-1932-4a10-93be-3b50d6a2cea92022-01-25T22:38:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Bu bir mübarek kitaptır ki onu sana, insanlar âyetleri üzerinde iyice düşünsünler, akıl izan sahipleri ondan dersler, öğütler alsınlar diye indirdik.</p><p>(Sâd, 38/29)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Allah, bana şunu vahyetti: "Birbirinize karşı alçak gönüllü olun. Hiçkimse başkasına karşı övünmesin. Hiçkimse haddini aşıp bir başkasına zulmetmesin."</p><p>(Müslim, "Cennet", 64)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Rabbimiz! Bizi, inkâr edenler için bir sınama konusu yapma. Bizi bağışla, Rabbimiz! Çünkü kudret ve hikmet sahibi olan Sensin.</p><p>(Mümtehine, 60/5)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Cezayir’de Kur’an Okulları tatil edildi]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/cezayirde-kuran-okullari-tatil-edildi-61188774748ee-adb3-40fb-803c-e8aeb84744b62022-01-23T23:11:00+03:00Yücel Edoğan Cezayir’de Kur’an Okulları tatil edildi

Cezayir’de Kur’an Okulları tatil edildi

DÜNYA

Yücel Edoğan
<p>Cezayir Vakıflar ve Diyanet İşleri Bakanlığı, korona salgınıyla mücadele için ülkedeki Kur’an okullarında, mektephanelerinde ve Kur’an toplantılarında 10 gün süreyle eğitime ara verilmesini emreden bir açıklama yaptı.</p><p>Bildiri şöyledir: Cezayir eğitim kurumları korona salgınıyla mücadele için 10 gün süreyle tatil edilmesinin ardından, Cezayir Vakıflar Bakanlığı Merkez Ofisi de Kur’an okullarında ve mektephanelerinde Kur’an eğitimine 10 gün süreyle ara verilmesi gerektiğini açıkladı.</p><p>Cezayir Vakıflar Bakanlığı şu açıklamda bulundu: Bu karar, ülkenin üst düzey yetkililerinin korona salgınıyla mücadele kararları doğrultusunda alındı. Buna göre, 20 Ocak'tan itibaren tüm Cezayir Kur'an okulları ve mektephanelerinin faaliyetleri 10 gün süreyle durdurulacak.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-6118786de91d4-94b6-490e-98d7-506d17a5dfaa2022-01-23T22:44:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardıklarımızın iyilerinden verin. Kendinizin ancak içiniz çekmeye çekmeye alabileceğiniz âdi şeyleri hayır diye vermeye kalkışmayın. Bilin ki Allah zengindir, bütün iyilik ve güzellikler O`na mahsustur.</p><p>(Bakara, 2/267)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Allah şöyle buyurdu: "Kulum, Bana bir karış yaklaşınca Ben ona bir arşın yaklaşırım. O, Bana bir arşın yaklaşınca, Ben ona bir kulaç yaklaşırım. O, Bana yürüyerek gelince, Ben ona koşarak varırım."</p><p>(Buhârî, "Tevhîd", 50)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Ey Nebî! Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinde olsun. Bize ve Allah'ın salih kullarına selam olsun.</p><p>(Ebû Dâvud, "Salât", 184)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Dr. Celal EKER, Başvaiz olarak göreve başladı. ]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/dr-celal-eker-basvaiz-olarak-goreve-basladi-611860c4be547-e58b-420a-a376-3479ab59e0592022-01-23T21:58:00+03:00Yücel Edoğan Dr. Celal EKER, Başvaiz olarak göreve başladı. 

Dr. Celal EKER, Başvaiz olarak göreve başladı. 

MÜFTÜLÜK

Yücel Edoğan
<p>Dr. Celal EKER, Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen sınavı kazandı ve BAŞVAİZ olarak göreve başladı.&nbsp;</p><p>Dr. Celal EKER kimdir?&nbsp;</p><p>1979 yılında Samsun'da doğdu. 1996 yılında Samsun İmam Hatip Lisesinden, 2001 yılında Samsun OMÜ, İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 2004 yılında TEFSİR Bölümünde YÜKSEK LİSANS eğitimini; 2009 yılında ise TEFSİR Bölümünde DOKTORA eğitimini tamamladı.&nbsp;</p><p>Diyanet İşleri Başkanlığında İmam Hatip, Vaiz, Uzman Vaiz ve İlçe Müftüsü olarak görev yaptı.&nbsp;&nbsp;</p><p>Halen Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde BAŞVAİZ olarak görev yapmaktadır.&nbsp;&nbsp;</p><p>“Şehit Ömer HALİSDEMİR” ile “15 Temmuz Şehitlerine” atfettiği ve ulusal bir yayınevi tarafından yayınlanmış iki kitabı bulunmaktadır.&nbsp;</p><p>Engellilere yönelik İŞARET DİLİ ve "Temel İnsan Hakları" alanlarında sertifika sahibidir.&nbsp;</p><p>Arapça ve İngilizce bilen Dr. Celal EKER, evlidir ve üç evlad sahibidir.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-61185c3ae01be-45e1-4712-b9a8-5d7ccee2f5a02022-01-20T23:19:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>İman edip de hicret edenler, Allah yolunda cihad edenlerle onları bağırlarına basanlar ve yardım edenler var ya işte gerçek müminler onlardır; bağışlanma onlar için, büyük lütuf onlar içindir.</p><p>(Enfâl, 8/74)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Hiçbiriniz, kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe gerçekten iman etmiş olmaz.</p><p>(Buhârî, "Îmân", 7; Müslim, "Îmân", 71)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Allah'ım! Senden; doğru bir dil ve doğru bir kalbe sahip olmayı istiyorum.</p><p>(Tirmizî, "Deavât", 23)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[EYT'lileri heyecanlandıran gelişme! Kademeli emeklilik]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/eytlileri-heyecanlandiran-gelisme-kademeli-emeklilik-61184b29fd62d-8c81-423f-8c92-0922d998670e2022-01-20T23:11:00+03:00Yücel Edoğan EYT'lileri heyecanlandıran gelişme! Kademeli emeklilik

EYT'lileri heyecanlandıran gelişme! Kademeli emeklilik

EKONOMİ

Yücel Edoğan
<p>EYT'li grubu, 9 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor.<br /><br />Bu tarihten önce sigortalı olanlar için yaş dışında erkeklerde 25,&nbsp;kadınlarda ise 20 yıl sigortalılık süresi şartı var. Bu sürede çalışıyor olmak ya da sigortalı olmak gerekmiyor. Yıl şartına bakıldığında kadınlar için bu süre dolmuş durumda. Erkekler için ise 2022'ye göre 1997 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar için 25 yıl tamamlanmış durumda. Daha sonra sigortalı olanlar için de 25 yılın geçmesi gerekiyor.<br /><br />Ancak bu tarihten önce Emekli Sandığı'na girmiş ya da Bağ-Kur'lu olmuş EYT'liler de mevcut. Bütün bunlar ayrı ayrı değerlendirilecek.<br /><br /><strong>EMEKLİLİK ŞARTLARININ TESPİTİ</strong><br /><br />Kapsamın belirlenmesinden sonra emeklilik şartlarının da tespit edilmesi gerekiyor. Yani primini ve yılını dolduranların başka şarta bakılmaksızın emekli edilmeleri şeklinde bir öneri bulunurken, burada farklı kurumlarda çalışmış (memur, esnaf gibi) kişilerin hangi statüde emekli olacaklarının da tespiti gerekiyor. Belli bir yaşın üstünde olanlara emeklilik verilmesi gibi bir formül de konuşulurken, kademeli olarak emeklilik hakkının verilmesi de söz konusu olabilecek.</p><p><strong>MALİYET HESABI</strong><br /><br />Yaşa takılanların sayısı ile ilgili 5 milyon kişi gibi sayılar ortaya atılsa da kesin bir rakam yok. Ancak farklı kurumlardan sigortalıların olduğu bir yapısı olması dolayısıyla çok sayıda insanı ilgilendiriyor. Bu noktada kapsam belirlendiğinde sayı da ortaya çıkacak. Bu yönüyle kaç kişinin emekli olabileceği ve kaç lira maaş alacağı hesaplanarak konunun mali boyutu da ortaya çıkarılacak. Mali boyut ortaya çıktıktan sonra bu paranın bütçeleştirilmesi ve kaynağının sağlanması ile ilgili de çalışma yapılacak.<br /><br /><strong>UYGULAMA USULLERİ</strong><br /><br />Bu aşamada uygulamayla ilgili kısımların da tespit edilmesi gerekiyor. Yani hak sahiplerinin belirlenmesi, onların esaslarının tespit edilmesi önem kazanıyor. Örneğin; 9 Eylül öncesinde sigortalı olmuş ancak şimdi memur olarak çalışan birisi yasa çıktıktan sonra hangi kurumdan emekli olacak? Bu kişi memurluğa devam etmek istiyorsa<br />EYT'li diye resen emekli mi edilecek? Bu gibi soruların da cevap bulması gerekiyor. Kişilerin müracaatının şart olup olmadığı da burada önem kazanacak.</p><p><strong>YASALAŞMA AŞAMASI</strong><br /><br />Bütün çalışmalar tamamlandıktan sonra uygulamanın başlayabilmesi için yasal düzenlemenin de yapılması gerekiyor. Bunun için de bir taslak metnin oluşturulması ve bunun TBMM gündemine gelmesi gerekiyor. Yasa tasarısı Meclis'te komisyonlarda görüşülüp gerekirse eklemeler yapılarak son haline gelecek. Yasa çıktıktan sonra uygulanması için de yönetmeliklerin çıkarılması gerekiyor.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p><h3>&nbsp;</h3></div>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[21.01.2022 Tarihli Cuma Hutbesi]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/21012022-tarihli-cuma-hutbesi-611830c518080-80be-4023-836e-284b09ed9b3f2022-01-20T21:31:00+03:00Yücel Edoğan 21.01.2022 Tarihli Cuma Hutbesi

21.01.2022 Tarihli Cuma Hutbesi

HUTBE

Yücel Edoğan
<p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/%C4%B0slam,%20Allah%20Kat%C4%B1nda%20Yegane%20Din.doc"><span style="color:#008000"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ WORD OLARAK İNDİR</strong></span></a></p><p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/%C4%B0slam,%20Allah%20Kat%C4%B1nda%20Yegane%20Din.pdf"><span style="color:#c0392b"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ PDF OLARAK İNDİR</strong></span></a></p><p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/(Sesli%20Hutbe)%20%C4%B0slam,%20Allah%20Kat%C4%B1nda%20Yegane%20Din.mp3"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ&nbsp;</strong><span style="color:#0000CD"><strong>DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ MP3</strong></span></a></p><p><img alt="" src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/camiler/61e9ab9385522.JPG" style="float:left; height:228px; width:355px" /></p><p><span style="color:#0000CD"><strong>İSLAM:&nbsp;ALLAH KATINDA YEGÂNE DİN</strong></span></p><p><strong>Muhterem Müslümanlar!</strong></p><p>Okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: “Kuşkusuz Allah katında yegâne din İslam’dır.”<a href="#_edn1" name="_ednref1" title=""><strong>[1]</strong></a></p><p>Okuduğum hadis-i şerifte Allah Resûlü (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Kim, Rab olarak Allah’tan, din olarak İslâm’dan ve peygamber olarak Hz. Muhammed’den razı olursa ona cennet vacip olur.”<a href="#_edn2" name="_ednref2" title=""><strong>[2]</strong></a></p><p><strong>Aziz Müminler!</strong></p><p>İslam; son Peygamber Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s) tarafından insanlığa tebliğ edilen hayat nizamıdır. Hz. Âdem’le birlikte insanlığa ulaşmaya başlayan vahyin son ve en mükemmel halidir.</p><p>İslam; insanı, dünya ve ahirette Allah’ın nimetlerine ulaştıran kutlu bir davettir. Kurtuluş ve selamete çıkaran dosdoğru bir yoldur. O, her ruhun istediği, her akl-ı selimin aradığı ve kıyamete kadar geçerli olan tek hak dindir.</p><p><strong>Değerli Müminler!</strong></p><p>İslam, hayatın gayesini ve yaratılış hikmetini öğrenmek isteyen insana ikna edici cevaplar sunar. İnsanın hayatını anlamlı kılar. Onu her daim iyiliğe ve hayra çağırır. Canın, malın, aklın, dinin ve neslin korunmasını emreder. Daralan kalplere kuvvet, bunalan ruhlara metanet verir. İnsana kendisiyle, Rabbiyle, insanlarla ve tüm canlılarla sağlıklı bir iletişim kurmasında rehberlik eder. İnsanoğluna, aklını ve yüreğini kullanarak yaşanabilir bir dünya inşa etmenin yollarını öğretir.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p><strong>Kıymetli Müslümanlar!</strong></p><p>Bütün insanlığa gönderilen İslam’ın ruhu, tevhit, samimiyet ve istikamettir. Evet, yüce dinimizin ruhu, Allah’ın birliğine gönülden inanmak ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamaktır. O’ndan başkasına kulluk ve ibadet etmemektir. İşlerinde ve bütün hallerinde doğruluk yolundan gitmektir. Nitekim “Bana İslam ile ilgili öyle bir nasihat ver ki, bu konuda başka kimseye soru sorma ihtiyacım kalmasın.” diyen bir sahabiye Sevgili Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ “Allah’a inandım de, sonra da dosdoğru ol.”<a href="#_edn3" name="_ednref3" title=""><strong>[3]</strong></a></p><p><strong>Aziz Müslümanlar!</strong></p><p>Yüce dinimiz İslam, güzel ahlak dinidir. Hak ve hakikat, fıtrat ve hayat dinidir. Adalet ve rahmet, şefkat ve merhamet dinidir. Esenlik ve selamet, huzur ve güven dinidir. İlim ve hikmet,&nbsp; itidal ve kolaylık dinidir.</p><p>Bugün bize düşen, İslam’ın eşsiz bir nimet olduğunun farkında olmaktır. Bizi Müslümanlardan kıldığı için Yüce Rabbimize daima şükretmektir.&nbsp; İslam’ın yüce değerlerini ve güzelliklerini hayatımıza aktarmaktır. İslam’ın dosdoğru yolundan ayrılmamak, hayatımızı istikamet üzere yaşamak için gayret sarf etmektir.</p><p>Unutulmamalıdır ki, bütün insanlığın huzur ve dirilişi İslam’dadır, İslam’ın hayat yüklü mesajlarındadır. Yine hatırlanmalıdır ki, “Kim İslam’dan başka bir din arama çabası içine girerse, bilsin ki bu kendisinden asla kabul edilmeyecek ve o ahirette ziyan edenlerden olacaktır.”<a href="#_edn4" name="_ednref4" title=""><strong>[4]</strong></a></p><div>&nbsp;<div><p><a href="#_ednref1" name="_edn1" title="">[1]</a> Âl-i İmrân, 3/19.</p></div><div><p><a href="#_ednref2" name="_edn2" title="">[2]</a> Müslim, İmâre, 116.</p></div><div><p><a href="#_ednref3" name="_edn3" title="">[3]</a> İbn Hanbel, III, 413.</p></div><div><p><a href="#_ednref4" name="_edn4" title="">[4]</a> Âl-i İmrân, 3/85.</p><p><em>Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü</em></p></div></div><h3><strong>HUTBEYİ İNDİR</strong></h3><h3>&nbsp;</h3><p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/%C4%B0slam,%20Allah%20Kat%C4%B1nda%20Yegane%20Din.doc"><span style="color:#0000CD"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ </strong></span><span style="color:#008000"><strong>&nbsp;</strong></span><span style="color:#FF0000"><strong>WORD</strong></span><span style="color:#008000"><strong> </strong></span><span style="color:#0000CD"><strong>OLARAK&nbsp;İNDİR</strong></span></a></p><div><p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/%C4%B0slam,%20Allah%20Kat%C4%B1nda%20Yegane%20Din.pdf"><strong><span style="color:#FF0000">HAFTANIN</span><span style="color:#336600"> HUTBESİNİ </span><span style="color:#FF0000">PDF </span><span style="color:#008000">OLARAK</span><span style="color:#336600"> İNDİR</span></strong></a></p><p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/(Sesli%20Hutbe)%20%C4%B0slam,%20Allah%20Kat%C4%B1nda%20Yegane%20Din.mp3"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ&nbsp;</strong><span style="color:#0000CD"><strong>DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ </strong></span><span style="color:#FF0000"><strong>MP3</strong></span></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p><h3>&nbsp;</h3></div>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[EYT için hazırlıklar sürüyor]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/eyt-icin-hazirliklar-suruyor-6118265aa7d98-8320-45b4-94a0-2716fd522c222022-01-20T00:00:00+03:00Yücel Edoğan EYT için hazırlıklar sürüyor

EYT için hazırlıklar sürüyor

GÜNCEL

Yücel Edoğan
<p>TRT&nbsp;Haber'in haberine göre;&nbsp;<strong>yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çalışma başlatıldı.&nbsp;AK Parti&nbsp;teklifi bu yıl Meclis Genel Kurulu'na getirmeyi planlıyor.&nbsp;EYT&nbsp;teklifi için bazı formüller üzerinde çalışılıyor. Öncelikle kapsam ve şartlar belirlenecek.</strong></p><p><strong>YAŞ VE SİGORTA ŞARTI</strong></p><p>Emeklilik için bazı şartlar aranacak.&nbsp;<strong>Yaş sınırı ve sigortalılık sürelerine bakılacak. 50 yaşın altında olmama ve 1999 öncesi Bağ-Kur ya da SSK sicil kaydı bulunma şartı aranacak. Kanun çıktığında prim ve gün sayısını dolduranlara emeklilik hakkı gelebilecek.&nbsp;</strong>Belli bir yaşın üstünde olanlara emeklilik verilmesi gibi bir formül de masada.&nbsp;<strong>Kademeli olarak emeklilik hakkının verilmesi de söz konusu.</strong></p><p>Tüm bu çalışmalar tamamlandıktan sonra teklif AK Parti tarafından Meclis’e sunulacak. Tüm partilerin desteği istenecek.</p><p><strong>NE OLMUŞTU?</strong></p><p>AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet&nbsp;Emin Akbaşoğlu, EYT'lilerle ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Akbaşoğlu,&nbsp;<strong>"2022 yılı içerisinde EYT'lilerle ilgili de ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımızla beraber paylaşacağız."&nbsp;</strong>açıklaması yapmıştı.</p><p>Akbaşoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:</p><p><strong>"EYT ile kavramsallaştırılan bir yapılanma söz konusu. Bu AK Parti iktidarından önce bir düzenlemeyi ifade ediyor. Yani hem prim gün sayınız hem de yaşınızı doldurmanızla beraber emekli olabilme hakkının varlığını ortaya koyan 1999 yılına ait bir kanuni düzenleme söz konusu.</strong></p><p><strong>EYT VE 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI!</strong></p><p>Daha önce bu konu AYM’ye de götürüldü. AYM kademeli geçişi öngören bir düzenleme yaptı ve bu düzenleme halen uygulanıyor. Şimdi EYT yapılanması içerisinde olan değerli vatandaşlarımız bu konuda yaklaşım sergileyerek daha önceki düzenlemelere göre kendilerine yaşın isabet ettiğini kimisinin 3-4 yaş daha fazla çalışarak emekli olabileceğini ifade ederek ben primimi doldurduktan sonra ve yaşa eriştikten sonra daha önce emekli olabileyim şeklinde yaklaşımlarını ortaya koyuyorlar.</p><p><strong>TOPLUMUN BÜTÜN KESİMLERİNİN TALEPLERİNİ DİNLİYORUZ</strong></p><p>Biz bu konuda toplumun bütün kesimlerinin taleplerini dinleyen ve onlara çözüm üreten bir durumdayız. Biz sıralamayı ifade ettik. Bunu dinleyen EYT’li kardeşlerimle paylaşmak istiyorum. Bütün sorunların çözüme kavuşacağını da buradan ifade etmek istiyorum.<strong>&nbsp;1’incisi asgari ücretle başlayacağız dedik ve aralık ayında yüzde 50.5 zam oranıyla 4 bin 253 liraya çıkardığımız bir asgari ücretle işe başladık. Memurlar ve emeklilerin durumuyla ilgili düzenleme yaptık. Yüzde 31’e varan bir zam oranını memurlar ve emekliler açısından öngördük.&nbsp;Temmuz ayında bir daha bununla ilgili ilave zam söz konusu olacaktır. İnşallah mayıs ayı içerisinde yasalaştırma suretiyle 3600 ek göstergeyi gerçekleştirmiş olacağız.</strong></p><p><strong>EYT İÇİN TARİH VERİLDİ</strong></p><p>Bir de sözleşmeli personeller var. Çok çetrefilli statülerdir. Çok farklı hukuki düzenlemeler ve farklı hukuki sonuçlar doğuran bir sistematize söz konusu biz bunları yalınlaştırmak ve tek bir çatı altında daha da basite indirgeyerek bu ayrışmaları toparlayarak herkesin daha iyi bir noktada hak sahibi olarak yoluna devam etmesini istiyoruz.&nbsp;<strong>Sözleşmeli personellerin durumlarıyla ilgili bir çalışma yapılıyor. EYT’li vatandaşlarımızın durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor. 2022 yılında EYT’liller ile ilgili ne yapacağımızın müjdesini Çalışma Bakanımızla ifade etmek isterim. 3600’ü çalışıyoruz akabinde sözleşmeli personel statüsünü düzenleyeceğiz ve EYT’li kardeşlerimizin durumunu ele alarak onların da memnun olacağı ‘Allah razı olsun’ diyeceği bir noktaya inşallah hep beraber geleceğiz."</strong></p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-611815bda1269-176f-45f9-8492-5aa3ee24049e2022-01-19T00:10:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Allah iman edenlerin velîsidir; onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır…</p><p>(Bakara, 2/257)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Allah'a ve ahiret gününe iman eden, komşusuna eziyet etmesin.</p><p>(Buhârî, "Edeb", 31, 85; Müslim, "Îmân", 74, 75, 75)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Benim namazım, ibadetlerim, yaşamım ve ölümüm; alemlerin rabbi olan Allah'a mahsustur, Onun elindedir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Bana, bunları onaylamam emredildi ve ben de bu emre teslim olanlardanım. Allah'ım! Beni, en güzel ameller yapmaya ve en güzel ahlaka sahip olmaya yönlendir. Bu iyiliklere yönlendirecek olan yalnızca Sensin.</p><p>(Nesâî, "İftitâh", 16)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-611801a07fd3d-50ba-4e2b-bff9-6ed535b4c78d2022-01-18T09:45:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir imtihandır; büyük mükâfat ise Allah’ın katındadır. O halde gücünüz yettiğince Allah’a saygısızlıktan sakının; dinleyin, itaat edin ve kendi iyiliğinize olmak üzere başkaları için harcayın. Kim nefsinin bencilliğinden korunmayı başarırsa işte kurtuluşa erecekler onlardır.</p><p>(Teğâbun, 64/15-16)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Yapılan her iyilik, sadakadır.</p><p>(Buhârî, "Edeb", 33; Müslim, "Zekât", 52</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>(Rabbim!) İnsanların diriltileceği gün ve Allah'a temiz bir kalple gelenler dışında malın da çocukların da fayda vermeyeceği gün beni mahcup etme.</p><p>(Şu'arâ, 26/87-89)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Diyanet'ten açıklama: En hafif tabirle...]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/diyanetten-aciklama-en-hafif-tabirle-611791d1a648c-c84e-4db1-9eb0-9d2c834c04bd2022-01-18T09:41:00+03:00Yücel Edoğan Diyanet'ten açıklama: En hafif tabirle...

Diyanet'ten açıklama: En hafif tabirle...

DİYANET HABER

Yücel Edoğan
<p>Son zamanlarda İslam’ın kutlu elçileri Hz. Âdem ve Hz. İsa peygamberlerimize; insanlığın ortak değeri Hz. Havva ve iffet abidesi Hz. Meryem annelerimize yönelik gelişigüzel tartışmaların ve polemiklerin yapıldığına şahit olmaktayız.</p><p>Öncelikle bilinmelidir ki Hz. Âdem (a.s.), ilk insan olmasının yanında aynı zamanda ilk peygamberdir. Bu yönüyle vahye muhatap olmuş; akıl, şuur, irade gibi hususiyetleri ve eşya hakkındaki ilmiyle meleklere üstün kılınmış mükerrem bir şahsiyettir. Dolayısıyla Kur’an-ı Kerim’de “halife” olarak nitelenen Hz. Âdem ve onun eşi Hz. Havva, bütün insanlığın müşterek değeri ve muazzez atalarıdır.</p><p>Aynı şekilde Yüce Allah, “Allah katında İsa’nın yaratılmasındaki durum, Âdem’in durumu gibidir.” (Âl-i imran, 3/59) buyurarak Hz. İsa’nın yaratılışındaki ilahî kudrete ve onun mucizevî doğumuna açıkça vurgu yapmıştır. Tevhit inancının örnek şahsiyetleri olarak Hz. İsa ve onun mutahhar annesi Hz. Meryem, Allah’ın ezelî hitabına mazhar olan seçkin insanlardır. Yüce Allah, hem Hz. İsa’nın hem de onun mübarek annesi Hz. Meryem’in asaletinden ve saygınlığından Kur’an-ı Kerim’de defaatle bahsetmiştir. Nitekim Hz. Meryem, insanlık için iman, hayâ ve iffet timsali bir şahsiyet olarak tanıtılmıştır. Kur’an-ı Kerim’de yüce Allah’ın övgüsüne mazhar olmuş bu müstesna şahsiyetler, tarih boyunca bütün Müslümanlar tarafından da büyük bir saygı, hürmet ve muhabbetle anılmıştır.</p><p>Dolayısıyla maksadı, niyeti ve bağlamı ne olursa olsun, İslam’ın seçkin, önder ve örnek şahsiyetlerine dair söylenen her cümlede, yapılan her açıklama ve yaklaşımlarda son derece hassas ve dikkatli olunması gerekmektedir. Dinî şahsiyet, sembol ve değerlerle ilgili özensiz tutum ve davranışlarda bulunulması, en hafif tabirle saygısızlıktır. Bu hususta asgarî bir insanî erdem olarak herkesin daha duyarlı olması ve hassasiyet göstermesi elzemdir.</p><p>Bu itibarla, hem yüce dinimizin ilkeleri ve örnek şahsiyetleri hakkında konuşurken hem de söz konusu değerleri savunurken saygılı, özenli ve ilkeli olmak, herkesin içselleştirmesi gereken en temel insanî ve ahlakî tavırdır.</p><p>Kamuoyuna saygıyla duyurulur.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Diyanet İşleri Başkanlığı</strong></p><p><strong>Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği</strong></p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Arnavutköy İlçe Müftüsü Yeşiloğlu göreve başladı]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/arnavutkoy-ilce-muftusu-yesiloglu-goreve-basladi-611781fb21055-ec80-47cb-8325-4b5d8a6cd4592022-01-18T00:06:00+03:00Yücel Edoğan Arnavutköy İlçe Müftüsü Yeşiloğlu göreve başladı

Arnavutköy İlçe Müftüsü Yeşiloğlu göreve başladı

Atama ve Yer Değişikliği

Yücel Edoğan
<p>Bursa Kestel İlçe&nbsp;<strong>Müftü</strong>sü iken&nbsp;<strong>Arnavutköy</strong>&nbsp;İlçe Müftülüğüne getirilen&nbsp;Arif Yeşiloğlu&nbsp;görevine başladı.</p><p>İlçe Müftüsü Yeşiloğlu, "Cenab-ı Hakk, bizlere tevdi edilen bu ulvi vazifenin hakkını verebilmeyi nasip etsin."&nbsp;duasında bulundu.</p><p><strong>Arif Yeşiloğlu kimdir?</strong></p><p>1967 yılında Sinop Durağan'da doğdu. 1973 yılında ailesi ile birlikte İstanbul'a göç etti.</p><p>1979'da Beyoğlu Halıcıoğlu Muallim Cevdet İlkokulu'nu, 1983'te&nbsp;Halıcıoğlu Abdüsselam Kur'an Kursu'nda hafızlığını, 1990'da yılında ise İstanbul (Fatih) İmam Hatip Lisesi'ni tamamladı.</p><p>Lise&nbsp;yıllarında özel Arapça dersleri aldı.</p><p>1992 yılında Bursa İnegöl'de imam hatip olarak göreve başladı.</p><p>1996 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Meslek Yüksek Okulu'ndan, 1998'de ise Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.</p><p>İstanbul Haseki Eğitim Merkezi'nden&nbsp;2003 yılında mezun oldu, aynı yıl Samsun Vezirköprü'de&nbsp;vaiz olarak göreve başladı.</p><p>2005 yılında Diyarbakır Dicle,&nbsp;2007 yılında Karabük Eflani,&nbsp;2010 yılında Tekirdağ Şarköy,&nbsp;2017 yılında Bursa Kestel ilçe müftülükleri görevine getirildi.</p><p>Bursa Kestel İlçe Müftüsü iken İstanbul Arnavutköy İlçe Müftülüğüne atanan&nbsp;Yeşiloğlu, Arapça ve İngilizce bilmekte olup evli ve 3 çocuk babasıdır.</p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Cemil Kılıç'tan Hz. Adem ile Hz. Havva'ya çirkin itham]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/cemil-kilictan-hz-adem-ile-hz-havvaya-cirkin-itham-611774bfeaf2b-7d9f-4e5c-bf27-17e64fe37f982022-01-18T00:00:00+03:00Yücel Edoğan Cemil Kılıç'tan Hz. Adem ile Hz. Havva'ya çirkin itham

Cemil Kılıç'tan Hz. Adem ile Hz. Havva'ya çirkin itham

GÜNCEL

Yücel Edoğan
<p>Şarkıcı Sezen Aksu'nun ilk insan ve insanlığın ilk Peygamberi Hazreti Adem'e ile Hz. Havva'ya yönelik hadsiz hakareti, kamuoyunda infiale sebep olurken, laikçilerin İlahiyatçısı Cemil Kılıç, Aksu'ya destek verdi.</p><p>Yüce Kur'an'da, Hazreti Adem'e bütün isimlerin Cenab-ı Allah tarafından öğretildiği buyurulurken, Cemil Kılıç, Cenab-ı Allah'ın eğittiği Hazreti Adem ile eşi Hz. Havva annemize hakaret eden Aksu'yu destekleyip, ona tepki gösterenleri hedef aldı.</p><p>Kılıç, Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:</p><p><strong>"Egemen dini inanca göre Hz. Adem ile Hz. Havva cahillik edip cennette şeytana uyarak günah işlemediler mi? O nedenle Allah onları cennetten çıkarıp dünyaya göndermedi mi? Sezen Aksu'ya neden kızıyorsunuz anlamıyorum."</strong></p><p><strong><img alt="" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/1642449735-cafc22.png" style="height:289px; width:586px" /></strong></p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Kuran Kursu Öğretmenlerine Haksız Uygulamalar Artarak Devam Ediyor]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/kuran-kursu-ogretmenlerine-haksiz-uygulamalar-artarak-devam-ediyor-6117682c99248-e58a-4414-8427-2366524751212022-01-17T23:40:00+03:00Yücel Edoğan Kuran Kursu Öğretmenlerine Haksız Uygulamalar Artarak Devam Ediyor

Kuran Kursu Öğretmenlerine Haksız Uygulamalar Artarak Devam Ediyor

GÜNCEL

Yücel Edoğan
<p>Kuran Kursu Öğretmenlerine Haksız Uygulamalar Artarak Devam Ediyor</p><p>&nbsp;Aynı mesleği (Eğitim) icra eden Meb. öğretmenleriyle, Diyanet Kuran kursu öğreticileri&nbsp; arasındaki Kur'an kursu öğreticilerinin&nbsp; aleyhine haksız uygulamaların bazıları şöyle;</p><p>&nbsp;1.Kar tatili, seçim tatili,deprem tatili,pandemi, milli bayram tatili vb. kuran kurslarının da&nbsp; milli eğitim okullarıyla birlikte tatil edildiği dönemlerde, Meb.deki bir milyon öğretmene tüm ücretleri ödenmeye devam eder, Diyanette bir kuruş bile ücret ödenmez.</p><p>2. Kasım , Nisan, Eylül ve Haziran aylarında birer hafta seminer dönemlerinde Meb ve Diyanette tüm eğitimcilerin katılımıyla seminerler yapılır. Meb.de her seminer günü için tüm öğretmenlere günde 3 saat ek ders ücreti ödenir. Diyanette bir kuruş ödenmez.</p><p>3.Meb.deki eğitimciye okuttuğu her 10 saat ders için bir saat ders dışı hazırlık ve planlama ücreti ödenir, Diyanette ödenmez. Böylece haftada 30 saat ders okutan Diyanetteki eğitimci haftada 3 saat eksik ücret alır.</p><p>&nbsp;4.Meb.deki her öğretmene haftada 3 saat nöbet ek ders ücreti ödenir. Haftanın 5 günü adeta nöbet görevi yapmasına rağmen Diyanetteki öğreticiye hiç nöbet ücreti ödenmez.</p><p>&nbsp;5. Meb.deki öğretmene öğrencilere rehberlik görevi yürütüyor diye haftada 2 saat daha ek ücret ödenir. Adeta bir psikolog gibi haftanın 7 günü 24 saati rehberlik hizmeti sunan diyanet eğitimcilerine bu ücret de uygun görülmez.&nbsp;</p><p>Buna göre aynı işi yapmasına rağmen meb.deki öğretmenlere göre Diyanet kuran kursu öğreticileri, aynı ders saatini (haftada 30 saat) okutan meb.deki meslektaşlarına göre haftada 8 saat, ayda 32 saat&nbsp; daha az ek ders ücreti alır.</p><p>6.Haftalık ders programı ve ders saati uygun olmasına rağmen, Kuran Kursu öğreticilerinin haftalık boş günü olmaz. 18 saat ders haftanın 5 gününe dağıtılır.&nbsp; 6.Egitimi,kıdemi derece/kademesi ayni olan öğretmenden K.kursu öğreticisinin maaşı 1500 lira kadar daha düşüktür.</p><p>&nbsp;Devletin aynı (eğitim) işini yapan iki farklı kurumu arasında bu kadar adaletsiz, farklı uygulama olabilir mi?</p><p>&nbsp;Kuran Kursu öğreticilerinin aleyhine bu kadar bariz, adaletsiz, haksız farklı uygulamaları gören biri yok mu?</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Diyanet Kur’an Kursu Öğreticileri</strong></p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Tüm çalışanları ilgilendiriyor! BES sisteminde dikkat çeken değişiklik]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/tum-calisanlari-ilgilendiriyor-bes-sisteminde-dikkat-ceken-degisiklik-6117539701148-8b1a-446e-bc47-a020659943dc2022-01-16T23:50:00+03:00Yücel Edoğan Tüm çalışanları ilgilendiriyor! BES sisteminde dikkat çeken değişiklik

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! BES sisteminde dikkat çeken değişiklik

EKONOMİ

Yücel Edoğan
<p>Bireysel Emeklilik&nbsp;Sistemi (BES) yapılan değişikliklere ilişkin bir yazı kaleme alan&nbsp;Haber7 yazarı İsmail Vefa Ak, BES Kanunu’nda yapılan değişikliklerle sistemin çok daha cazip hale geldiğine dikkat çekti. BES sisteminin genel olarak ülkelerin refah seviyesini yükselttiğini, bunun yanında&nbsp;ekonomiye de ciddi bir kaynak sağladığına vurgu yapan Vefa Ak, "<strong>Yeni düzenleme ile BES’te %25 olarak uygulanan devlet katkısı %30’a çıkartılıyor.</strong>&nbsp;<strong>Artık BES katılımcısı, devlet katkısı hariç kendi birikimlerinin %50’ye kadar olan kısmını acil ihtiyaçları için kullanabilecek. Yeni düzenlemeyle yatırımcıların BES sözleşmeleri de kullanılacakları krediler için teminat olarak gösterilebiliyor"&nbsp;</strong>ifadelerini kullandı. Sistemden emekli olunması için 10 yıl ve 56 yaşını tamamlanması gerektiğini belirten Ak,&nbsp;<strong>"Yeni düzenleme ile sistemde kalınan süreler itibariyle; 3. yılın sonunda devlet katkı payının %15’i, 6. yılın sonunda %35’i ve 10. yılın sonunda ise %60’ına hak kazanılıyor"&nbsp;</strong>bilgisini verdi. AK, yeni kanunla birlikte 45 yaş sınırının kaldırıldığını ve tüm çalışanların sisteme dahil edilebildiğini sözlerine ekledi.</p><p><strong>İşte İsmail Vefa Ak'ın o yazısı:</strong></p><p>Küresel ekonomide ve ülkemizde son dönemde yaşanan gelişmeler, bazı yeni yasal düzenlemelerin yapılmasını gerekli kılıyor. Yeni yılla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemi bir hayli yoğun. Birçok kanunda değişiklik öngören yeni düzenlemeler ardı ardına yürürlüğe giriyor. Örneğin yeni bir kanun maddesiyle, sanayi ve ihracat sektörüne 1 puanlık kurumlar vergisi avantajı sağlanıyor. Bir başka değişiklik de kur korumalı vadeli mevduat ve katılım hesapları hakkında yapılıyor. Daha önce hane halkı için öngörülen kur korumalı vadeli mevduat ve katılım hesaplarına ilişkin sistem, bu defa şirketleri de içine alacak şekilde genişletiliyor. Kur korumalı sistemden elde edilecek faiz ve kur kazançlarına da kurumlar vergisi istisnası getiriliyor.</p><p>İşte bütün bu düzenlemelerin yanında, bireysel tasarruf sahiplerini çok yakından ilgilendiren bir dizi reform hayata geçirildi.&nbsp;<strong>Bireysel Emeklilik Kanunu’nda yapılan değişikliklerle, birçok teşvik ve avantajı bünyesinde barındıran bireysel emeklilik sistemi, artık çok daha cazip hale geliyor.</strong></p><p><strong>BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ ÜLKEMİZDE UZUN YILLARDIR UYGULANIYOR</strong></p><p>Bireysel Emeklilik Sistemi, tasarruflarını doğru yatırım araçlarına aktaracak zaman ve bilgiye sahip olmayan vatandaşlar için standart ve güvenli bir sistem. Kısa adıyla BES, bireylerin gelirlerini düzenli bir şekilde tasarruf etmelerini ve belirli bir birikim oluşturarak emeklilikte gelir sağlamalarını temin ediyor. Birçok ülkede uzun yıllardır uygulama alanı bulan bu sistem, ülkemizde 2003 yılından beri uygulanıyor.&nbsp;<strong>Bazı ülkelerde bireysel emeklilik sistemine katılım vatandaşların tercihine bırakılmışken, başta Güney Amerika ülkeleri olmak üzere diğer bazı ülkelerde ise sisteme girmek zorunlu tutulmuş. Öyle ya da böyle, bireysel emeklilik sisteminin genel olarak ülkelerin refah seviyesini yükselttiğini, bunun yanında ekonomiye de ciddi bir kaynak sağladığını söyleyebiliriz.</strong></p><p><strong>SON YILLARDA GETİRİLEN YENİLİKLER SİSTEMİN CAZİBESİNİ ARTTIRDI</strong></p><p><strong>Bireysel emeklilik sisteminde ülkemiz için en büyük devrim, 2013 yılında yaşandı. Bu yıldan itibaren uygulamaya alınan %25’lik devlet katkısı desteği, sistemin cazip hale gelmesini ve büyümesini sağladı. 2017 yılında getirilen otomatik katılım sistemiyle, çalışanların bireysel emeklilik sistemine erişimi otomatik hale getirildi. Diğer yandan 2021 yılında Bireysel Emeklilik Kanunu’nda yapılan değişiklikle, 18 yaşından küçük çocukların da sisteme dâhil olması sağlandı. Bütün bu yeniliklerle BES, giderek daha kârlı ve güvenli bir yatırım aracı halini aldı.</strong></p><p><strong>BÜYÜK REFORMLAR HAYATA GEÇİRİLDİ</strong></p><p><strong>TBMM, bireysel emeklilik sisteminde devrim olarak nitelendirilebilecek bir dizi değişikliği hayata geçirdi. Yeni düzenleme ile BES’te %25 olarak uygulanan devlet katkısı %30’a çıkartılıyor.</strong>&nbsp;Mevcut veya yeni katılacak tüm katılımcıların faydalanabileceği bu yenilik, yasanın yürürlüğe girmesinden sonraki BES ödemelerini kapsıyor.<strong>&nbsp;Yapılan bir başka yenilikle de, BES’teki birikimlerin kısmen kullanılmasına imkân tanınıyor.&nbsp;</strong>Eskiden BES’teki paraya ihtiyacı olan tasarruf sahibi parasını çekerek sistemden tamamen ayrılmak zorunda kalıyordu. Bu nedenle devlet katkısından da mahrum kalınıyordu.&nbsp;<strong>Artık BES katılımcısı, devlet katkısı hariç kendi birikimlerinin %50’ye kadar olan kısmını acil ihtiyaçları için kullanabilecek. Yeni düzenlemeyle yatırımcıların BES sözleşmeleri de kullanılacakları krediler için teminat olarak gösterilebiliyor.</strong></p><p>2017 yılında çalışanların işverenleri tarafından otomatik olarak sisteme dâhil edilmesine imkan getirilmiş, ancak bu imkan 45 yaşın altındaki çalışanlara tanınmıştı.<strong>&nbsp;Yeni kanunla 45 yaş sınırlaması kaldırılıyor ve herhangi bir yaş şartı olmadan tüm çalışanlar işverenleri tarafından BES’e dahil edilebiliyor.</strong></p><p><strong>BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ ÖNEMLİ VERGİSEL AVANTAJLARA SAHİP</strong></p><p><strong>Ücretli olarak çalışanlar; kendileri, eşleri veya küçük çocukları için BES’e ödedikleri katkı paylarını belgelendirip işverenlerine ibraz edebiliyorlar. Ödenen BES katkı payları, üzerinden vergi hesaplanacak ücret gelirinden indirilebiliyor.</strong>&nbsp;<strong>Ücretli olarak çalışanlar dışında şahsi gelir vergisi mükellefi olup, yıllık vergi beyannamesi veren vatandaşlar da bireysel emeklilik sistemine ödedikleri tutarları vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapabiliyor. Ancak bunun bir sınırı var.</strong>&nbsp;Ücretli için elde ettiği ücretin, beyanname veren vatandaş içinse beyan ettiği gelirin %15’inden fazla indirim yapılamıyor. Vergi matrahından indirilecek BES katkı payı tutarı, her halükarda asgari brüt ücretin yıllık tutarını aşamıyor.</p><p><strong>İŞVEREN PERSONELİ ADINA YAPTIĞI BES ÖDEMESİNİ GİDER YAZABİLİYOR</strong></p><p>Son yıllarda birçok şirket, net ücret ödemesi yerine temettü ikramiyesi, özel sağlık sigortası sağlanması veya bireysel emeklilik katkı payı ödemesi gibi çalışanlarına çeşitli menfaatler sağlayabiliyor. Bu hem kurumsal aidiyet duygusunu kuvvetlendiriyor hem de başka mali avantajları da beraberinde getiriyor.</p><p>Bu çerçevede, işverenlerin giderek artan bir eğilimle çalışanlarını BES sistemine dahil ettiklerini görüyoruz.&nbsp;<strong>İşverenler tarafından çalışanları adına ödenen BES katkı payları, ticari kazanç hesaplanırken gider olarak indirilebiliyor. İşverenler tarafından ödenen katkı paylarının bir kısmı ücretle ilişkilendirilmeksizin doğrudan gider yazılıyor.</strong>&nbsp;Eğer katkı paylarının toplamı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşıyorsa, bu aşan kısım ücret gibi muamele görüyor. Yani aşan tutar bordroya dahil edilip, gerekli kanuni kesintiler yapılarak yine işverenin ödediği ücret gideri olarak vergi matrahından düşülebiliyor.</p><p><strong>KATILIMCILARA SİSTEMDEN YAPILAN ÖDEMELERDE DE VERGİ AVANTAJI VAR</strong></p><p>Bireysel emeklilik sistemi, uzun bir katkı payı ödeme sürecini ve sonrasında hak edilen devlet katkılı bir birikim tutarını ifade ediyor. Ancak emekli olunmadan da çeşitli sebeplerle sistemden ayrılmak mümkün.&nbsp;<strong>BES katılımcısı, vefat ve benzeri zorunlu sebeplerle veyahut kendi isteğiyle emekliliğe hak kazanmadan sistemden ayrılabiliyor.</strong>&nbsp;Bu durumda, fondaki birikimler katılımcıya veya hak sahibine ödeniyor ve bu ödemeler, menkul sermaye iradı olarak gelir vergisine tabi tutuluyor. Vergiyi, emeklilik şirketleri stopaj usulü ile alıp vergi dairesine yatırıyor. Katılımcılar tarafından bu ödemeler için herhangi bir beyanname verilmiyor.</p><p><strong>Bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı hakkı kazanmak, bazı şartlara bağlanmış durumda. Buna göre sistemde en az 10 yıl kalınması ve 56 yaşın tamamlanarak emekli olunması gerekiyor.&nbsp;</strong>Bunun dışında, sistemde belirli bir süre kalmakla da devlet katkısının kısmen kazanılması söz konusu olabiliyor.&nbsp;<strong>Sistemde kalınan süreler itibariyle; 3. yılın sonunda devlet katkı payının %15’i, 6. yılın sonunda %35’i ve 10. yılın sonunda ise %60’ına hak kazanılıyor.&nbsp;</strong>Devlet katkısı ödemeleri gelir vergisi kanununa göre vergiden istisna edilmiş.&nbsp;<strong>Dolayısıyla sistemden emekli olanlar birikim tutarının devlet katkısı kısmına isabet eden %30’luk kısmından hiçbir şekilde vergiye tabi tutulmuyorlar.</strong>&nbsp;Diğer katılımcılar ise hak ettikleri kısmi devlet katkıları üzerinden vergi ödemiyorlar.</p><p><strong>Sistemden emekli olanlara devlet katkısı dışındaki birikimlerden yapılan ödemeler yalnızca %5 vergiye tâbi. 10 yıl sistemde kalıp, 56 yaşını doldurmadan sistemden ayrılanlar %10 vergi ödüyorlar. 10 yıl dolmadan ayrılanlara yapılan ödemeler ise %15 vergi kesintisine tâbi tutuluyor.&nbsp;</strong>BES katılımcıları beyanname vermedikleri gibi, kendilerinden en fazla bu oranlarda vergi kesintisi yapılıyor.&nbsp; Görüldüğü üzere bireysel emeklilik sistemi, yatırımcıları için oldukça önemli bir vergi avantajı sağlıyor.</p><p><strong>BİREYSEL EMEKLİLİK FONU DAHA DA BÜYÜMELİ</strong></p><p><strong>Emeklilik Gözetim Merkezi’nin yayımladığı verilere göre; 2021 yılı sonu itibariyle BES’e katılan kişi sayısı 7 milyonu, fon büyüklüğü ise 228 milyar lirayı bulmuş durumda. Otomatik Katılık Sisteminde ise katılımcı sayısı 6 milyon kişiyi ve fon büyüklüğü ise 16,5 milyar lirayı geçmiş bulunmakta.&nbsp;</strong>Bu verilere göre; ülkemizde 2003 yılından bu yana uygulanmakta olan bireysel emeklilik sisteminde katılımcı sayısının&nbsp;<strong>bugün itibariyle 13 milyonu aştığını ve fon büyüklüğünün de 250 milyar liraya ulaştığını söyleyebiliriz.</strong></p><p>Bu alanda dünyanın belki de en başarılı ülkesi Japonya. Bugün itibariyle Japonya emeklilik fonunun yönettiği varlıkların toplam büyüklüğü 1,6 trilyon doları aşmış durumda. Batı Avrupa ülkelerindeki emeklilik fonlarının büyüklüğüne baktığımızda, Türkiye olarak bireysel emeklilik alanında yürüyecek çok yolumuz olduğunu görüyoruz.</p><p>Ülkemizde, gelişmekte olan birçok ülkede görülen tasarruf açığı problemi mevcut. Düşük tasarruf oranları, istenilen büyümeyi sağlamak adına, ekonominin dış tasarruflara bağımlı hale gelmesine yol açıyor. Emeklilik fonları ise tasarruf oranlarının artmasında önemli katkılar sunarak, dış kaynak ihtiyacını azaltıyor. Bu açıdan bakıldığında, milli ekonominin dışa bağımlılığının azalması bakımından bireysel emeklilik sisteminin oynadığı rol hayati bir öneme sahip.</p><p>Yapılan bu önemli reformların sistemi çok daha cazip hale getirdiği bir gerçek. Artık bundan sonra bireysel emeklilik sisteminin vatandaşlara daha çok anlatılması ve sağladığı avantajların daha sıklıkla dile getirilmesi lazım.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Millî Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika yarıyıl tatili açıklaması!]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/milli-egitim-bakanligindan-son-dakika-yariyil-tatili-aciklamasi-61174e47f79ed-813e-4796-b2ae-9642ae11b9d82022-01-16T23:34:00+03:00Yücel Edoğan Millî Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika yarıyıl tatili açıklaması!

Millî Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika yarıyıl tatili açıklaması!

EĞİTİM

Yücel Edoğan
<p>Milli&nbsp;Eğitim&nbsp;Bakanlığından yapılan açıklamada, öğretmenlerin 24 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında kendileri için hazırlanan hizmet içi eğitim faaliyetlerine&nbsp;Öğretmen&nbsp;Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden katılabileceği belirtildi.</p><p>Öğretmenler MEBBİS ya da&nbsp;e-Devlet&nbsp;şifreleri ile sisteme giriş yaparak sunulan eğitim konularından birine ya da daha fazlasına katılabilecek. Seminerleri tamamlayan öğretmenlere "seminer katılım belgesi" MEBBİS hizmet içi eğitim modülünden e-sertifika olarak verilecek.</p><p><strong>Dokuz farklı konuda eğitim imkanı sağlandı</strong></p><p>Bu dönemde erişime dokuz farklı konuda eğitim imkânı sağlandı.</p><p>Eğitim imkanı sağlanan konular şu şekilde:</p><p>"Fikrî ve Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimi,&nbsp;İklim Değişikliği&nbsp;ve Çevre Eğitimi,&nbsp;İlk Yardım&nbsp;Eğitimi,&nbsp;Kütüphane&nbsp;Organizasyonu ve Kullanımı Eğitimi, İngilizce Dil Sistemi Öğretim Becerilerinin Geliştirilmesi Eğitimi, Geçici Koruma Statüsündeki Çocuklara Yönelik Rehberlik Hizmetleri Eğitimi, Geçici Koruma Statüsündeki Çocuklarla Psikolojik Danışma Becerileri Eğitimi, Dijital Becerilerin Geliştirilmesi Eğitimi ve Etkinlik Temelli Ders Tasarımı Eğitimi."</p><p><strong>Son 10 yılın en yüksek kişi başı eğitim saatine ulaşıldı</strong></p><p>Konu ile ilgili değerlendirme yapan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Daha önce de açıkladığım gibi bu dönem odaklandığımız konuların başında öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerinin çok boyutlu desteklenmesi yer almaktadır. Bu kapsamda çok boyutlu adım atıyoruz. Bu attığımız adımların sonuçlara olumlu yansımasını görmekten mutluluk duyuyorum." dedi.</p><p>2021 yılında gerçekleştirilen eğitimlere katılan öğretmen sayısının 2020 yılına göre yüzde 134 arttığını, bu artışla son 10 yılın en yüksek kişi başı eğitim saatine ulaşıldığını ifade eden Özer, "Buna göre öğretmen başına eğitim saati, 2020 yılında 41,6 saat iken bu oran 2021 yılında yüzde 125 artışla 93,4 saate ulaştı. Bu süreçleri başarı ile yürüten Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum."&nbsp; dedi.</p><p>Özer, 2022 yılında öğretmenlerin uzaktan eğitimde eğitim seçeneklerini zenginleştirmek için Öğretmen Bilişim Ağı'nı (ÖBA) kurduklarını belirterek bu platformun ilk kez 24 Ocak-4 Şubat 2022 tarihleri arasındaki iki haftalık yarıyıl tatilinde kullanılacağını ifade etti.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[3600 ile maaşlara 1.311 TL zam müjdesi]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/3600-ile-maaslara-1311-tl-zam-mujdesi-61173db0c4026-1528-43a9-927f-eaa3994529d12022-01-16T23:12:00+03:00Yücel Edoğan 3600 ile maaşlara 1.311 TL zam müjdesi

3600 ile maaşlara 1.311 TL zam müjdesi

EKONOMİ

Yücel Edoğan
<p>emurun merakla beklediği&nbsp;3600 ek göstergede çalışmalar hızlanırken, memur ve memur emeklisine son yapılan yüzde 30.5'lik zamla ek göstergenin getirdiği kazanç daha da artacak.<strong>&nbsp;Yeni zamla birlikte halen 25 yıl hizmeti bulunan 3000 ek göstergeye tabi polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli aylığı 1.157 TL, hizmet süresi 35 yıl olanlarınki ise 1.311 TL artacak. 30 yıl hizmeti olan öğretmen, polis ve din görevlileri 3600 ek gösterge kapsamına girdiklerinde emekli aylıkları 1.234 TL artarak 6 bin 826 TL'ye, bir yıllık ikramiye tutarı da 8 bin 204 TL'ye çıkacak. 30 yıllık hemşirenin ise emekli aylığı 1.391 TL artarak yine 6 bin 826 TL olacak.</strong></p><p><strong><img alt="3600 ek göstergede çalışmalar hızlandı" src="https://i12.haber7.net//haber/haber7/photos/2022/02/atcBK_1642243795_8488.jpg" /></strong></p><p><strong>3600 ek göstergede çalışmalar hızlandı</strong></p><p><strong>ŞU ANDA NE ALIYORLAR?</strong></p><p>Akşam Gazetesi'nin&nbsp;haberine göre,&nbsp;<strong>Yeni zamla birlikte 30 yıl hizmeti bulunan 3000 ek göstergeye tabi öğretmen, polis ve din görevlilerinin emekli aylığı 5 bin 592 TL, 2200 ek göstergeye tabi hemşirelerin ise 5 bin 435 TL düzeyinde. Otuz yıllık hizmeti bulunanlar için bir yıllık hizmet karşılığı ödenen ikramiye tutarı ise 3000 ek göstergeli memurlarda 6 bin 721, 2200 ek göstergeli memurlarda ise 6 bin 533 TL. Halen 4 yıllık üniversite mezunu öğretmen ve polisler ile 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam – hatipler 3000 ek göstergeye tabiler. Hemşireler ise 2200 ek göstergeye tabi bulunuyorlar.</strong></p><p><strong><img alt="" src="https://i12.haber7.net//haber/haber7/photos/2022/02/DpZBm_1642247580_4673.JPG" /></strong></p><p><strong>HAZİRANDA MECLİS'TE</strong></p><p>Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hafta sonu yaptığı açıklamada çalışmayı bakanlık olarak tamamladıklarını belirterek, çalışmayı ilk aşamada sendikalarla, ardından da Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi diğer kamu kuruluşlarıyla müzakere edeceklerini duyurmuştu.<strong>&nbsp;Bilgin bu süreçlerin ardından yasayı en geç mayıs-haziran ayında Meclis'e intikal ettirileceğini belirtmişti.</strong></p><p><strong><img alt="" src="https://i12.haber7.net//haber/haber7/photos/2022/02/Un6qT_1642247616_5356.JPG" /></strong></p><p><strong>İKRAMİYE NE KADAR YÜKSELİR?</strong></p><p><strong>Ek göstergedeki artış emeklilik ikramiyesini de artıracak. Artış tutarı, 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, polis ve din görevlilerinde 37.1 bin lira, 30 yıl hizmeti bulunanlarda 44.5 bin lira, 35 yıl hizmeti bulunanlarda ise 51.9 bin lira olacak. Hemşirelerin emekli ikramiyesi ise 25 yıl hizmeti olanlarda 41.8 bin lira, 30 yıl hizmeti olanlarda 50.1 bin lira, 35 yıl hizmeti bulunanlarda ise 58.5 bin lira artacak. 3600 ek gösterge hayata geçtiğinde, geçmişte emekli olanlar ile ölen emeklilerden dolayı ölüm aylığı alanlar da yararlanacak.</strong></p><p><strong><img alt="İkramiye" src="https://i12.haber7.net//haber/haber7/photos/2022/02/qmrs3_1642243876_8853.jpg" /></strong></p><p><strong>İkramiye</strong></p><p><strong>SSK VE BAĞ-KUR AYLIKLARI RESMİ TATİLDE DE ÖDENECEK</strong></p><p>Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK ve Bağ-Kur aylık ödemelerinin, resmi tatil veya hafta sonuna denk gelse bile zamanında ödeneceğini bildirdi. Yeni düzenlemeye ilişkin yapılan açıklamada,&nbsp;<strong>"SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki aylık ödemeler, cumartesi gününe rastlaması halinde cuma, pazara rastlaması halinde ise pazartesi ödenmekteydi. Resmi tatil olan 23 Nisan ve 19 Mayıs günlerine rastlayan ödemeler de yine bir sonraki gün ya da bir önceki gün ödenmekteydi"&nbsp;</strong>denildi.</p><p><strong><img alt="Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)" src="https://i12.haber7.net//haber/haber7/photos/2022/02/ma3N8_1642243919_3273.jpg" /></strong></p><p><strong>Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)</strong></p><p><strong>EK ZAMMA RÖTAR</strong></p><p>Diğer taraftan TBMM Genel Kurulu'nda önceki gün yasalaşması planlanan memur&nbsp;<a href="https://www.haber7.com/etiket/maa%C5%9F" target="_blank" title="maaş">maaş</a>larına yüzde 2.5 ilave zam yapılmasına ve en düşük emekli aylığının 2500 liraya çıkarılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri yarım kaldı. Kanun teklifinin görüşmelerine gelecek hafta devam edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, teklifin gecikme ihtimaline karşı bu ayki ödemelerin ilave zam olmadan yüzde 27.9 üzerinden hesaplanması konusunda hazırlık yapılması için daha önceden talimat verdiği öğrenildi. Maaşlar bugün yüzde 27.9 zamlı olarak ödenecek.</p><p><strong><img alt="Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)" src="https://i12.haber7.net//haber/haber7/photos/2022/02/wxG45_1642243843_0351.jpg" />&nbsp;</strong></p><p><strong>Akşam</strong></p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Manavgat Vaizi Hatice Eroğlu vefat etti]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/manavgat-vaizi-hatice-eroglu-vefat-etti-61172eba8e3c2-b60c-4af1-b561-0ed72ec815672022-01-16T22:30:00+03:00Yücel Edoğan Manavgat Vaizi Hatice Eroğlu vefat etti

Manavgat Vaizi Hatice Eroğlu vefat etti

MÜFTÜLÜK

Yücel Edoğan
<p>Manavgat İlçe Müftüsü&nbsp;Abdullah Eroğlunun eşi vaiz Hatice Eroğlu, covid-19 tadvisi gördüğü&nbsp;Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde&nbsp;sabah sularında&nbsp;<strong>vefat</strong>&nbsp;etti.</p><p>Bir aydır Manavgat devlet hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Vaiz Hatice Eroğlu dün (15 Ocak 2022) Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine sevk edilmişti.</p><p>Eroğlu'nun&nbsp;<strong>cenaze</strong>&nbsp;namazı bugün (16 Ocak 2022) öğle namazını müteakip Manavgat Külliye Camii'nde İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya tarafından kıldırıldı.</p><p>Vaiz Eroğlu'nun naaşı, memleketi Sakarya Hendek ilçesinde yarın (17 Ocak 2022)&nbsp;kılınacak öğle namazından sonra aynı yerde defnedilecek.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Hekimoğlu İsmail vefat etti]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/hekimoglu-ismail-vefat-etti-61171d7dbe533-d549-40cd-94c5-0dd6db79faeb2022-01-16T00:29:00+03:00Yücel Edoğan Hekimoğlu İsmail vefat etti

Hekimoğlu İsmail vefat etti

GÜNCEL

Yücel Edoğan
<p><strong>Minyeli Abdullah ve Maznun kitaplarıyla tanınan ünlü yazar Hekimoğlu İsmail 90 yaşında hayata gözlerini yumdu.</strong>&nbsp;Asıl adı Ömer Okçu olan yazar, bir süredir rahatsızlığı sebebiyle tedavi görüyordu.</p><p>Timaş Yayın Grubu'nun kurucusu Okçu'nun vefatını, oğlu Osman Okçu Twitter hesabından, "Babam Hekimoğlu İsmail, ahiret yolculuğuna çıktı. Dualarınızı beklerim." ifadeleriyle duyurdu.</p><p>Bir süredir rahatsızlığı sebebiyle tedavi gören Hekimoğlu İsmail'in ardından birçok kişi sosyal medya hesabından üzüntülerini dile getirdi.</p><h2>Mustafa Şentop'tan başsağlığı mesajı</h2><p>Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Hekimoğlu İsmail'in vefatını teessürle öğrendiğini belirterek, "Ülkemizde, özellikle Minyeli Abdullah romanıyla tanınan yazar Hekimoğlu İsmail'in (Ömer Okçu) vefatını teessürle öğrendim. Bir süredir tedavi gören değerli yazara Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve okurlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.</p><h2>Hekimoğlu İsmail kimdir?</h2><p>Asıl adı Ömer Okçu olup, yazılarında kullandığı "Hekimoğlu İsmail" müstearı dedesinin adıdır. 1932'de Erzincan'da doğup, burada ilk ve orta öğrenimini bitirdikten sonra 1952'de Zırhlı Birlikler Okulu'ndan mezun olmuştur.</p><p>Daha sonra astsubay olarak göreve başladığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 1972'de emekli olmuştur. 2009 yılı itibarı ile 80 baskıyı geçen, bir dönem yasaklanıp daha sonra serbest bırakılan Minyeli Abdullah romanını 1967'te yazmış ve bu eser ile tanınmıştır.</p><p>Gazeteciliğe haftalık İttihad gazetesi ile başlayıp 5 yıl Yeni Asya Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan ve 1975'te Sur dergisini çıkaran Okçu, Türdav'ın ve Timaş'ın kurucuları arasındadır.</p><p>Birçok dergi ve gazetede yazılar yazan Hekimoğlu'nun 40'tan fazla eseri olup, yurt içi ve yurt dışında yüzlerce konferans vermiştir. Kendisine Harran Üniversitesi tarafından "Edebiyat Doktoru" unvanı verilmiştir.</p><p>Yazıları sebebiyle 1950'den itibaren çeşitli zamanlarda hakkında davalar açılmış, gözaltına alınmış, birkaç kere DGM'ye çıkarılmış, 163. maddeden yargılanmış, 1992'de bir yazısı sebebi ile TCK'nın 159. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 1 sene mahkûmiyet cezası alıp, 72 gün hapis yatmıştır. Askerlik hayatında başladığı kep giyme alışkanlığını bırakmayarak çoğunlukla kepiyle görüntülenen yazar, 3 Şubat 2002'de Eyüp Sultan Camii'nde beyin kanaması geçirmiş, komadan kurtulup evine getirilmesinin ardından 1 Mart 2002'de ikinci defa beyin kanaması geçirmiştir. Kendisine müdahale eden doktorların yüzde 5 yaşama şansı vermesine karşın hayatta kalmış ancak vücudunun sol tarafı felç olmuştur. 10 Haziran 2009'da mide ve bağırsak rahatsızlığı nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılan Okçu, yeni bir ameliyat geçirmiştir.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Sabah namazına gittiği için işinden kovuldu]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/sabah-namazina-gittigi-icin-isinden-kovuldu-61170c02098eb-eb30-49cd-b7df-42b9d8c39b5d2022-01-16T00:24:00+03:00Yücel Edoğan Sabah namazına gittiği için işinden kovuldu

Sabah namazına gittiği için işinden kovuldu

GÜNCEL

Yücel Edoğan
<p>CHP’nin Ayasofya hazımsızlığı sürüyor. Fatih’in emaneti, fethin sembolü Ayasofya Camii’ni 1934’te müzeye çeviren CHP’nin bu kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bozulmuş, Ayasofya 2020’de yeniden camiye çevrilmişti. Kutsal mabedin zincirleri 86 ayıl sonra kırılmış olsa da CHP’nin kini halen devam ediyor.<strong>&nbsp;İBB Beyaz Masa</strong>’da çalışan&nbsp;<strong>Tayyip Akyol</strong>’un mart ayında<strong>&nbsp;Ayasofya</strong>’da sabah namazı etkinliğine katılmasını hazmedemeyen CHP’li İBB’nin yöneticileri Akyol’u işten çıkardı. Tayyip Akyol yaşadığı bu hukuksuz işten çıkarılma hadisesini Milat’a anlattı.</p><h2>Ayasofya dolayısıyla mimlendim</h2><p>2017’den beri İBB Beyaz masada çalıştığını ifade eden Tayyip Akyol, “<strong>Geçtiğimiz ağustos ayında İBB’den tarafıma işten çıkarılma tebliğinde bulunuldu. Yıllık izinlerimizi kullanmamızı söylediler. Bize imzalatmak istedikleri evrakları kendi isteğimizle istifa ediyormuşuz gibi düzenlemişlerdi. Biz de bu yüzden imzalamadık. Aynı gün beş kişi işten atıldık. Ben mart ayında AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin Ayasofya Camii’ndeki sabah namazı etkinliği paylaşımına ‘gelip beni evden alabilir misiniz’ şeklinde yorum yazmıştım, oldukça da ilgi gördü. Gelip beni evden aldılar, böylelikle Ayasofya’da sabah namazı kıldık. Mart ayındaki bu olaydan sonra ben CHP’li İBB’nin gözünde mimlenmiş oldum</strong>” dedi.</p><p><img alt="" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/1642272268-389972.jpg" style="height:321px; width:550px" /></p><h2>Murat Ongun ve ekibinin baskısı</h2><p>Haksız yere işten çıkarılma olayının vuku bulması üzerine avukatıyla görüştüğünü kaydeden Akyol şöyle konuştu:</p><p><strong>“İBB bizi işyerine almadı, çalıştırmadılar. Taşeron şirketin yöneticisi bana ‘Ayasofya’da namaza gittiğin için siyasi gerekçelerden dolayı seni işten çıkarmamız için bize baskı yapıyorlar. Özlük dosyalarını istedik. İyi bir personelmişsin. ‘Çok iyi çalışıyor ama üst yönetim bu şekilde emir telakki etti’ açıklamasında bulunmuşlar. Taşeron şirket işten çıkarma sürecini uzatmaya çalışmış ama kendisine Daire Başkanı, İnsan Kaynakları, Murat Ongun ve ekipleri tarafından sürekli ‘niye hala işten çıkarmadınız’ şeklinde baskı yapılıyormuş.”</strong></p><p><img alt="" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/1642272323-0c0644.jpg" style="height:486px; width:600px" /></p><h2>İşten çıkartan isim hakkında ilginç iddia</h2><p>Tayyip Akyol’u&nbsp;<strong>Ayasofya Camii</strong>'nde namaz kıldığı ve ismi de Tayyip olduğu için İBB Beyazmasa'daki işinden eden Halkla İlişkiler daire başkanının lise mezunu Taner Çetin olduğu iddia ediliyor.</p><p><img alt="" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/1642272383-e8d784.jpg" style="height:300px; width:600px" /></p><p>Kaynak: Milat Gazetesi</p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Bayan İl Müftü Yardımcılığı Sınavı yer ve tarihleri belli oldu]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/bayan-il-muftu-yardimciligi-sinavi-yer-ve-tarihleri-belli-oldu-61169a7449608-116a-403c-9d6f-d07a26fa080e2022-01-14T23:21:00+03:00Yücel Edoğan Bayan İl Müftü Yardımcılığı Sınavı yer ve tarihleri belli oldu

Bayan İl Müftü Yardımcılığı Sınavı yer ve tarihleri belli oldu

DUYURULAR

Yücel Edoğan
<p>Diyanet İşleri Başkanlığı, ​​<strong>2021</strong>&nbsp;Yılı İl Müftü Yardımcılığı (<strong>Bayan</strong>) Sınavına başvuran adaylardan yazılı sınava katılmaya hak kazananların duyurusunu yayınladı.</p><p>Başkanlıktan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:</p><p><strong>2021 Yılı İl Müftü Yardımcılığı (Bayan) Sınavı Yer ve Tarih Duyurusu</strong></p><p>​​2021 Yılı İl Müftü Yardımcılığı (Bayan) Sınavına başvuran adaylardan yazılı sınava katılmaya hak kazananlar, “Sınav Giriş Belgesi”ni&nbsp;&nbsp;<a href="https://dibbys.diyanet.gov.tr/">https://dibbys.diyanet.gov.tr</a>​ adresinden alabileceklerdir.​</p><p>Adaylar, “Sınav Giriş Belgesi" ve T.C. Kimlik No'lu kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı, kimlik kartı, pasaport) biri ile birlikte sınav giriş belgesinde belirtilen sınav tarihi ve sınav merkezinde saat 13:30'da hazır bulunacaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı ve pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.</p><p>Covid-19 tedbirleri ile ilgili açıklama adayların sınav giriş belgelerinde yer almaktadır. Adayların bu tedbirlere uymaları gerekmektedir.</p><p>​​İlgililere duyurulur.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[İlçe Müftülüğü Sınavı yer ve tarihleri açıklandı]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/ilce-muftulugu-sinavi-yer-ve-tarihleri-aciklandi-61168dc8f3b20-1f77-400c-b3ec-b15e59284e572022-01-14T23:16:00+03:00Yücel Edoğan İlçe Müftülüğü Sınavı yer ve tarihleri açıklandı

İlçe Müftülüğü Sınavı yer ve tarihleri açıklandı

DUYURULAR

Yücel Edoğan
<p><strong><strong>Diyanet</strong>&nbsp;İşleri Başkanlığı, 2021 Yılı İlçe Müftülüğü&nbsp;<strong>sınav</strong>ına başvuran adaylardan yazılı sınava katılmaya hak kazananları yayımladı.</strong></p><p>Başkanlıktan yapılan duyuruda şu ifadelere&nbsp;<strong>yer</strong>&nbsp;verildi:</p><p><strong>2021 Yılı İlçe Müftülüğü Sınavı Yer ve&nbsp;<strong>Tarih</strong>&nbsp;Duyurusu</strong></p><p>​​2021 Yılı İlçe Müftülüğü Sınavına başvuran adaylardan yazılı sınava katılmaya hak kazananlar, “Sınav Giriş Belgesi”ni&nbsp;&nbsp;<a href="https://dibbys.diyanet.gov.tr/">https://dibbys.diyanet.gov.tr​&nbsp;</a>adresinden alabileceklerdir.​</p><p>Adaylar, “Sınav Giriş Belgesi" ve T.C. Kimlik No'lu kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı, kimlik kartı, pasaport) biri ile birlikte sınav giriş belgesinde belirtilen sınav tarihi ve sınav merkezinde saat 10:00'da hazır bulunacaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı ve pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.</p><p>Covid-19 tedbirleri ile ilgili açıklama adayların sınav giriş belgelerinde yer almaktadır. Adayların bu tedbirlere uymaları gerekmektedir.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Diyanet'ten öğretmen alımı sınav yer ve tarih duyurusu]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/diyanetten-ogretmen-alimi-sinav-yer-ve-tarih-duyurusu-61167b12a8f7e-4e6e-4b52-9bf3-8df94bdb21ae2022-01-13T21:53:00+03:00Yücel Edoğan Diyanet'ten öğretmen alımı sınav yer ve tarih duyurusu

Diyanet'ten öğretmen alımı sınav yer ve tarih duyurusu

DUYURULAR

Yücel Edoğan
<p><strong><strong>Diyanet</strong>&nbsp;İşleri Başkanlığı, 2021 Yılı Öğretmen (Kur'an-ı Kerim, Dini Musiki) Alımı&nbsp;<strong>Sınav</strong>ı Yer ve Tarih Duyurusu yaptı.</strong></p><p><strong>Başkanlıktan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:</strong></p><p>2021 Yılı&nbsp;Öğretmen (Kur'an-ı Kerim, Dini Musiki) Alımı Sınavına&nbsp;başvuran adaylardan sözlü sınava katılmaya hak kazananlar, “Sınav Giriş Belgesi”ni&nbsp;&nbsp;<a href="https://dibbys.diyanet.gov.tr/">https://dibbys.diyanet.gov.tr</a>​&nbsp;adresinden alabileceklerdir.​</p><p>Adaylar, “Sınav Giriş Belgesi" ve T.C. Kimlik No'lu kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı, kimlik kartı, pasaport) biri ile birlikte sınav giriş belgesinde belirtilen sınav tarihi ve sınav merkezinde saat 0​​9:00'da hazır bulunacaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı&nbsp;ve pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.</p><p>Covid-19 tedbirleri ile ilgili açıklama adayların sınav giriş belgelerinde yer almaktadır. Adayların bu tedbirlere uymaları gerekmektedir.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı yazılı sınav yer ve tarihi açıklandı]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/din-isleri-yuksek-kurulu-uzman-yardimciligi-yazili-sinav-yer-ve-tarihi-aciklandi-61166800462a4-aa85-4bac-9631-6898690853af2022-01-13T21:41:00+03:00Yücel Edoğan Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı yazılı sınav yer ve tarihi açıklandı

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı yazılı sınav yer ve tarihi açıklandı

DUYURULAR

Yücel Edoğan
<p><strong><strong>Diyanet</strong>&nbsp;İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek&nbsp;<strong>Kurul</strong>u&nbsp;<strong>Uzman</strong>&nbsp;<strong>Yardımcı</strong>lığı için yapacağı&nbsp;<strong>yazılı</strong>&nbsp;<strong>sınav</strong>&nbsp;tarihini açıkladı.</strong></p><p><strong>Başkanlıktan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:</strong></p><p>​2021 Yılı&nbsp;Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Alımı Sınavına&nbsp;başvuran adaylardan yazılı sınava katılmaya hak kazananlar, “Sınav Giriş Belgesi”ni “<a href="https://dibbys.diyanet.gov.tr/ikys/sinav/kurumdisi/">sinav.diyanet.gov.tr​</a>" adresinden alabileceklerdir.​</p><p>Adaylar, “Sınav Giriş Belgesi" ve T.C. Kimlik No'lu kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı, kimlik kartı, pasaport) biri ile birlikte sınav giriş belgesinde belirtilen sınav tarihi ve sınav merkezinde saat 13:30'da hazır bulunacaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı&nbsp;ve pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.</p><p>Covid-19 tedbirleri ile ilgili açıklama adayların sınav giriş belgelerinde yer almaktadır. Adayların bu tedbirlere uymaları gerekmektedir.</p><p>​​İlgililere duyurulur.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Eğitim Görevlisi yazılı sınav sonuçları açıklandı]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/egitim-gorevlisi-yazili-sinav-sonuclari-aciklandi-611655ee93b73-fcd2-4d94-bcca-433cecb536ad2022-01-13T21:31:00+03:00Yücel Edoğan Eğitim Görevlisi yazılı sınav sonuçları açıklandı

Eğitim Görevlisi yazılı sınav sonuçları açıklandı

DUYURULAR

Yücel Edoğan
<p>2021​​&nbsp;Yılı Eğitim Görevlisi Sınavı'na (Yazılı) katılan adaylar, sınav sonuçlarını kullanıcı hesapları vasıtasıyla&nbsp;<a href="https://dibbys.diyanet.gov.tr/">https://dibbys.diyanet.gov.tr</a>&nbsp;internet adresinden öğrenebileceklerdir.</p><p>Sözlü sınav yer ve tarihi gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra Başkanlığımız internet sayfası duyurular kısmında ilan edilecektir.​</p><p>​İlgililere duyurulur.​</p><p>&nbsp;</p><p><strong>DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI</strong></p><p><strong>&nbsp;</strong><strong>İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ</strong></p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[14.01.2022 Tarihli Cuma Hutbesi]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/14012022-tarihli-cuma-hutbesi-6116414456193-3cec-40ae-a0c5-32acb4654b962022-01-13T17:38:00+03:00Yücel Edoğan 14.01.2022 Tarihli Cuma Hutbesi

14.01.2022 Tarihli Cuma Hutbesi

HUTBE

Yücel Edoğan
<p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Kelime-i%20%C5%9Eehadet,%20%C4%B0man%C4%B1n%20%C3%96z%C3%BC.doc"><span style="color:#008000"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ WORD OLARAK İNDİR</strong></span></a></p><p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Kelime-i%20%C5%9Eehadet,%20%C4%B0man%C4%B1n%20%C3%96z%C3%BC.pdf"><span style="color:#c0392b"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ PDF OLARAK İNDİR</strong></span></a></p><p><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ&nbsp;</strong><span style="color:#0000CD"><strong>DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ MP3</strong></span></p><p><img alt="" src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/camiler/61e03c67cae3e.JPG" style="float:left; height:350px; width:350px" /></p><p><span style="color:#0000CD"><strong>KELİME-İ ŞEHÂDET: İMANIN ÖZÜ</strong></span></p><p><strong>Muhterem Müslümanlar!</strong></p><p>Bir gün Allah Resûlü (s.a.s), Muâz b. Cebel ile birlikte yolculuk ediyordu. Peygamberimiz, “Ey Muâz!” diye seslendi. Muâz b. Cebel (r.a), “Buyur yâ Resûlallah! Emrine amadeyim!” dedi.&nbsp;Peygamberimiz ile Muâz arasındaki bu karşılıklı konuşma üç defa tekrar etti ve ardından Resûl-i Ekrem (s.a.s) şöyle buyurdu: “Kim, kalbiyle tasdik ederek Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Resûlü olduğuna şehâdet ederse Allah ona cehennemi haram kılar.”<a href="#_edn1" name="_ednref1" title=""><strong>[1]</strong></a></p><p><strong>Aziz Müminler!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p><p>Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in buyurduğu bu yüce söz, insanı kulluk şerefine erdiren kelime-i şehâdettir. Kelime-i şehâdet;&nbsp;</p><p>&nbsp;اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ “Ben şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilâh yoktur ve ben yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed, O’nun kulu ve Resûlüdür” demektir. Kim bu tevhid beyanını dili ile ikrar ve kalbi ile tasdik ederse iman halkasına dâhil olup mümin olur. Din-i Mübin-i İslam’a gönül verip Müslüman olur. Dünya ve ahiret saadetini elde etmiş olur.</p><p><strong>Kıymetli Müslümanlar!</strong></p><p>Bizler, اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ikrarıyla Allah’tan başka hiçbir ilah kabul etmediğimizi, sadece O’na kulluk edeceğimizi ve O’ndan başkasına asla boyun eğmeyeceğimizi beyan ederiz. وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ diyerek de alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)’in Allah’ın kulu ve elçisi olduğunu kabul ve tasdik ederiz.</p><p><strong>Değerli Müminler!</strong></p><p>Kelime-i şehâdet, imanın özü ve İslam’ın ilk şartıdır. Allah ile aramızda bir sözleşmedir. Rabbimizin rızasına talip olacağımıza ve Kur’an’ın yolundan ayrılmayacağımıza dair sözümüzdür.</p><p>Kelime-i şehâdet, Peygamberimizle aramızda ahittir. Bu ahitle bizler, Peygamberimizin sünnetine sımsıkı sarılmanın, imanımızın bir gereği olduğunu beyan ederiz. Allah’ın rızasına kavuşmanın Resûlüne itaatten geçtiğini bir kez daha ifade etmiş oluruz.</p><p>Kelime-i şehâdet aynı zamanda bir duruştur. Öyle bir duruş ki hayatının her alanına İslam’ı aktarmayı ilke edinen… Hak davasından ve hakikat yolundan ayrılmamayı ilan eden… İslam’ın yüce değerlerinden hiçbir zaman ödün vermemeyi taahhüt eden Müslüman duruşu…</p><p><strong>Aziz Müslümanlar!</strong></p><p>Kelime-i şehâdet, üstün bir amel, faziletli bir zikir, muazzam bir duadır. Ümmet-i Muhammed olarak bizler kelime-i şehadetle âlemlerin Rabbi olan Allah’a teslim olur, selamete ereriz. Şeytanın ve nefsin esaretinden kurtulup gerçek özgürlüğün tadına varırız. Her türlü kötülükten, bela ve musibetten emin oluruz. Kabirde azaptan, mahşerde cezadan bu tevhid beyanıyla kurtuluruz. Cennetin kapıları bu sözle açılır. Cemâlullah’la ancak bu sözle müşerref olunur.</p><p>Hutbemi Cenâb-ı Hakkın bize öğrettiği şu duayla bitiriyorum. “Rabbimiz! Doğrusu biz ‘Rabbinize inanın!’ diyerek, imana çağıran bir davetçiyi işitip iman ettik. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi sil ve iyilerle birlikte canımızı al.”<a href="#_edn2" name="_ednref2" title=""><strong>[2]</strong></a></p><p><strong>Kıymetli Kardeşlerim!</strong></p><p>Bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Son günlerde dünya genelinde ve ülkemizde koronavirüsün yeni ve daha hızlı bulaşan türlerinin yaygınlaştığı hepimizin malumudur. Dolayısıyla salgın tedbirlerine daha özenli bir şekilde riayet edelim. Hem kendi sağlığımızı hem de sevdiklerimizin sağlığını korumak için tedbiri elden bırakmayalım.</p><div>&nbsp;<div><p><a href="#_ednref1" name="_edn1" title="">[1]</a> Buhârî, İlim, 49.</p></div><div><p><a href="#_ednref2" name="_edn2" title="">[2]</a> Âl-i İmrân, 3/193.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü</em></p></div></div><h3><strong>HUTBEYİ İNDİR</strong></h3><h3>&nbsp;</h3><p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Kelime-i%20%C5%9Eehadet,%20%C4%B0man%C4%B1n%20%C3%96z%C3%BC.doc"><span style="color:#0000CD"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ </strong></span><span style="color:#008000"><strong>&nbsp;</strong></span><span style="color:#FF0000"><strong>WORD</strong></span><span style="color:#008000"><strong> </strong></span><span style="color:#0000CD"><strong>OLARAK&nbsp;İNDİR</strong></span></a></p><div><p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/T%C3%B6vbe,%20G%C3%BCnahlardan%20Ar%C4%B1nma%20%C4%B0radesi.pdf"><strong><span style="color:#FF0000">HAFTANIN</span><span style="color:#336600"> HUTBESİNİ </span><span style="color:#FF0000">PDF </span><span style="color:#008000">OLARAK</span><span style="color:#336600"> İNDİR</span></strong></a></p><p><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ&nbsp;</strong><span style="color:#0000CD"><strong>DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ </strong></span><span style="color:#FF0000"><strong>MP3</strong></span></p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p><h3>&nbsp;</h3></div>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Deizm yaygınlaşıyorsa bunda günümüz çocuk yetiştirme tarzının etkisi büyük!]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/deizm-yayginlasiyorsa-bunda-gunumuz-cocuk-yetistirme-tarzinin-etkisi-buyuk-611636a115bbf-8f21-4811-8e02-76ca7f2b36702022-01-09T23:13:00+03:00Yücel Edoğan Deizm yaygınlaşıyorsa bunda günümüz çocuk yetiştirme tarzının etkisi büyük!

Deizm yaygınlaşıyorsa bunda günümüz çocuk yetiştirme tarzının etkisi büyük!

RÖPORTAJLAR

Yücel Edoğan
<p>Muhafazakar-dindar çevrelerde endişe uyandıran "deizmin yaygınlaştığı" yönündeki söylemin kendisi bile bir tartışma konusu. Bu bağlamda Aslınur Bahar'ın Mehmet Tüzün ile gerçekleştirdiği röportaj verimli tartışmalara vesile olabilir.&nbsp;</p><p>Tabi ki sorulara verilen cevapların eleştiriye açık olduğu da -hassaten deizmin bir ideoloji olup olmadığı konusu-&nbsp;atlanılmamalı. Netice olarak sorulara cevap bulmaya çalışan katılımcı kendi perspektifinden hareketle cevap üretmeye çalışıyor.&nbsp;</p><p>Her halükarda profan yönelimlerin beğeni unsuru olarak pohpohlandığı bir zaman diliminde Mehmet Tüzün'ün <strong>Müslümanların önce kendi durdukları yerin farkında olmaları gerektiği</strong> yönündeki vurgusu oldukça değerli bir noktaya dikkat çekiyor.</p><p><u><span style="color:#FF0000"><strong>Zafer Dergisi / Aslınur Bahar - Mehmet Tüzün</strong></span></u></p><p><strong>Deizm ve ateizm üzerine</strong></p><p><strong><span style="color:#0000FF">Soru:</span> Son zamanlarda, yaratıcıyı inkar eden ateizm ve<u> “bir yaratıcı var, ama dinler uydurma”</u> şeklinde özetlenebilecek deizm akımları çok fazla konuşulur oldu. Kamuoyu yoklamalarında ülkemiz nüfusunun en az %5’inin bu yönelimlerde olduğu ve bu oranın gençlerde giderek arttığı görülüyor. Bu da dindar kesimde bir tedirginlik oluşturuyor. <u>“Sebebi nedir?</u> <u>Bu işin sonu nereye varacak? Ne yapmalıyız?”</u> soruları Müslümanları hayli meşgul ediyor. Siz bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?</strong></p><p><strong><span style="color:#0000FF">Cevap: </span></strong>Bahsettiğiniz tarzda bir yönelimin olduğu gayet açık. Bunun sonucu dindar kesimde oluşan tedirginlik de ortada. Hatta bu gidişle, 10-20 yıl öncesinin ‘endişeli laik’ tanımına, ‘endişeli dindar’ tanımı da eklenecek gibi görünüyor. Ancak burada bazı temel noktaları atladığımızı düşünüyorum.</p><p>Öncelikle şunu hatırlamak lazım ki, ateizm eski bir terim ama, deizm tanımı son zamanlarda popülerleştiği için, sanki yeni ve modern bir akımmış gibi algılanıyor. Oysa ateistler gibi deistler de tarih boyunca vardı. Net bir isim kullanılmıyordu sadece.&nbsp;</p><p>Örneğin 30-40 yıl öncesinde de <u>“Allah var, kabul ediyorum ama, bu asırda Kur’an hükümleri uygulanmaz ki.”</u> diyenler, ya da <u>“İnkarcı değilim ama dini konular hiç ilgimi çekmiyor.”</u> deyip inançtan uzak bir hayat yaşayanlar hayli çoktu.&nbsp;</p><p>Şimdilerde ise bu tip insanlar, dini umursamayan, hatta reddeden o tavırlarını, bilimsel bir havaya sokan deizm tanımını pek sevdiler ve inkarlarına derinlikli bir ideoloji havası verdiği için de bolca kullanıyorlar.&nbsp;</p><p>Şu da var ki, bu isimlendirmeler sayesinde, kendileri gibi düşünen kişilerle (içi boş da olsa) bir ‘izm’ etrafında buluşmak, birbirini manen desteklemek, bir tür şahs-ı manevi oluşturmak, onlara ciddi bir psikolojik güç verebiliyor. Ne de olsa ‘zaman cemaat zamanıdır.’</p><p><strong>S: Yani deizmi bir ideolojiden ziyade zamanın modası olarak mı görüyorsunuz?</strong></p><p>C:Büyük ölçüde öyle. Deist yaklaşımın, gerçek bir ideoloji olduğu söylenemez zaten. Faraza rastgele beş-on deist bir araya gelseler, ‘dinler yalan’ dışında hiçbir cümle etrafında fikir birliği sağlayamazlar. Zira deizm bir inşa değil, inkardır. Yani insanı, kainatı, hayatı ve ölümü anlamlandıran bir ideoloji değil, dinleri reddetmekten ibarettir. Bu reddedişin temel hareket noktası, şekli ve dozu da kişiye göre ciddi farklılıklar gösterir. O yüzden mesela ‘deizmin temelleri’ diye bir kitap yazamazsınız. Ama belli-belirsiz bir yaratıcıyı kabul edip kutsal kitapları da eleştirmeniz, deist olmanız için yeterlidir. Buna da ideoloji denilemez tabii ki.&nbsp;</p><p><strong>S: Peki son dönemdeki bu yaygınlaşmanın sebepleri neler sizce?</strong></p><p>C: Ateist ve deistlerin son yıllardaki artış sebeplerine dair birçok değerlendirme yapıldı. Tüm bu analizlerin belli bazı maddelere odaklandığını görüyoruz:</p><p>1-Dinimizi, yaratıcımızı, özellikle de peygamberimizi iyi anlatamadık.</p><p>2-İnancımızı hayata geçiremedik, güzel temsil edemedik.</p><p>3-Özellikle dindar siyasilerin hataları dine mal edildi.</p><p>4-Modern çağın ürettiği buhranlara çözüm üretemedik.</p><p>5-Medyadaki gizli-açık propaganda ve yönlendirmelere engel olamadık.</p><p>Bunların hepsi de doğru. Ama çok önemli bir noktanın bazen gözden kaçırıldığını düşünüyorum. Şöyle ki:</p><p>İman, bir vicdan işidir ve kişisel bir tercihtir. Kişi iman etmek isterse, buna dair delilleri kolayca bulabilir. Ama inkar etmek isterse, kendince buna dair deliller bulması da mümkündür.&nbsp;</p><p>Burada 1979’da Nobel ödülü alan ilk Müslüman olan Pakistanlı fizikçi Muhammed Abdüsselam’ın bir sözünü aktarmak isterim:<u><strong> “Kainattaki düzen, inanmak isteyen bir kişi için, bir yaratıcının varlığına delildir ama, inanmak istemeyen bir kişi için de bir yaratıcının gereksizliğine delildir.” </strong></u>Önemli bir tespit bence.&nbsp;</p><p><strong>S: Peki bir insan neden dini inkar etmek ister?</strong>&nbsp;</p><p>C: Ya gurur ve kibrinden dolayı bir otoriteyi kabul edip ona boyun eğmek istemediği için, ya da aklına esen günahı işleyip, kendince keyifli bir hayat yaşamak, bu esnada da vicdan azabı duymamak için. Bu iki sebep de temelde birbiriyle ilintili tabii.</p><p><strong>İlk şıktan başlarsak:&nbsp;</strong>Bu eğilime sebep olan şöyle bir yaygın hata var: Günümüzde ailelerin çoğu, çocuklarını kontrol etmek ve eğitmek yerine, şartsızca destekleyip serbest bırakmak yönelimindeler. Bu da sonunda, içi boş bir özgüvene sahip, otoriteye itaat etmekten de hoşlanmayan bir nesil ortaya çıkardı. Anne-babasına saygı duymadan yetişen bir genç, ileride ne öğretmenine, ne yöneticisine ve hatta ne de peygamberine saygı duymaz ve kolayca da isyan ve inkar edebilir. Temel sorun burada.&nbsp;</p><p>Yani günümüzün çocuk yetiştirme biçimi, isyankar bir nesli netice veriyor. Ve “Annemi, babamı yok saymıyorum, ama bana karışamazlar.” diyen gençlerin “Yaratıcıyı yok saymıyorum, ama bana karışamaz” demeleri, şaşılacak bir şey değil bence.&nbsp;</p><p><strong>İkinci şıkka gelirsek:&nbsp;</strong>Bahsettiğimiz temel üzerinde pratikte çoğunlukla şöyle bir süreç gerçekleşiyor: Günümüzde bir genç, modern hayatın sunduğu çekici ve aldatıcı günahlarla sürekli yüz yüze kalıyor. İnternetin de yaygınlaşması ile her türlü günahı kolayca işleme imkanı buluyor. Kimseye görünmeden evine içki ısmarlayabiliyor, hatta her türlü uyuşturucuya erişebiliyor, sanal veya gerçek cinselliği serbestçe yaşayabiliyor, bahis, kumar veya faiz işlerine girebiliyor. Neredeyse hiçbir engelle karşılaşmadan, tüm günahları tadarak ‘keyfinin istediği gibi’ yaşayabiliyor yani.&nbsp;</p><p>Ve tabii ki her günahın kısa vadede lezzeti de var. Üstelik çoğu günah bir ölçüde bağımlılık da yapar. Böylece genç giderek öyle bir noktaya varıyor ki, günahlar hayatının ayrılmaz bir parçası haline geliyor.</p><p>Ama tabii ki bu arada vicdanı susmuyor, onu sürekli rahatsız ediyor. “Günaha daldın gittin. Bu gidişle Cehennem’i boylayacaksın.” diye uyarıyor. Bu şekilde sürekli vicdan azabı duyarak yaşamak ise mümkün değildir, insana acı verir. Bu iç çelişki yüzünden bazıları tövbe edip dönüyorlar ama, bir kısmı da dini tümden inkar etmek istiyorlar. İnkar edip vicdan azabından, o iç çelişkiden kurtulmayı, bohem hayatı (kendince) dibine kadar yaşamayı arzu ediyorlar.&nbsp;</p><p>Ve eğer kişide “inkar etmeliyim” yönelimi ağır basarsa, kişi bunu destekleyecek delilleri internette bolca bulabiliyor da. Hani neredeyse ‘dinsizlik dini’ni yaymak amacıyla hazırlanmış bir sürü site var, bilirsiniz. Bazı ayetleri veya hadisleri bağlamından koparıp sonra da akıl dışı gösteren, her şeyin tesadüfen ve evrimle oluştuğunu (güya) bilimsel olarak anlatan tonlarca sayfa bulmak mümkün.&nbsp;</p><p>Ama ilginçtir ki, tüm bu iddiaların cevapları da olduğu ve yine internette bulunabileceği halde, o cevaplar okunmuyor çoğunlukla.&nbsp;</p><p>Diyaloglar genellikle şöyle:</p><p>-Ben ‘Sapiens’ kitabını okudum ve ateist oldum.</p><p>-Peki Tabiat Risalesi’ni okudun mu?</p><p>-Gerek görmüyorum.</p><p>veya</p><p>-İslam dini, mitolojik birikimlerden derlenmiş. Ünlü Sümerolog filanca bunu açıklamış. Yazılarını okuyunca deist olmaya karar verdim.</p><p>-Peki Bediüzzaman’ın eserlerini okudun mu?&nbsp;</p><p>-Hayır, ihtiyaç duymadım.</p><p>ya da</p><p>-Ateist-deist sitelerde birçok ayet ve hadisin akıl dışı olduğu ispat edilmiş. Onları okusan sen de inkarcı olurdun.</p><p>-Hepsini okudum. Tümünün de cevabı var. Ararsan sen de bulursun. Mesela ‘Sorularla İslamiyet’ sitesini önerebilirim. Oraya da baksana.</p><p>-Boşver. Böyle mutluyum.</p><p>Hatta genç bu yaygın tavrın dışında davranıp, bazı İslami eserleri ve açıklamaları okusa dahi, gerçekten anlamak ve inanmak için değil, eleştirmek ve inkar etmek için okuduğundan dolayı istifade etmiyor da.&nbsp;</p><p><strong>S: Evet, bu dediğiniz Kur’an’da da vurgulanıyor. Birçok ayette Kur’an’dan fayda görmek için bazı şartların gerektiğine işaret edilmiş. Allah korkusu taşımak, samimiyetle yönelmek gibi. Hatta bir ayette “Kur’an, müminler için bir şifa ve rahmettir; zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.” denilir.</strong></p><p>C: Çok doğru. Yani bu kişilerin büyük çoğunluğu, aslında akıl ve mantık yürüterek, gerçekten doğruyu bulmak arzusuyla hareket edip de dinden çıkmıyorlar. İnkar edince hür ve mutlu olacaklarını, hayatı keyiflerince ‘dolu dolu’ yaşayacaklarını zannediyor ve ‘inkarı talep’ ediyorlar.</p><p>Ha, bunların bir kısmı tümden inkara gidip ateist oluyor; bazısı ise yaratıcıyı da inkar ederek tümden bir boşluğa düşmeyi göze alamayıp, “Bir yaratıcı var ama bize karışmaz. Dinler de yalan.” deyip deist oluyor. Az bir fark var tabii, ama öz aynı.</p><p><strong>S: Peki böylelerini nasıl ikna edebiliriz?</strong></p><p>C: Unutmamak gerekir ki, inanmak istemeyen bir kişiyi biz zorla imana getiremeyiz. “Sen sevdiğini hidayet edemezsin. Ancak Allah dileyeni ve dilediğini hidayet eder.” mealindeki ayeti unutmayalım. Bu arada, bu ayette de yer alan ve Kur’an’da sıklıkla geçen “yehdiy men yeşa” ifadesine ikili bir anlam verdiğimi fark etmişsinizdir. Zira Arapçada bu ibare iki anlam birden taşır. Hem “Allah dilediğini doğru yola iletir” hem de&nbsp; “Allah dileyeni doğru yola iletir.” manası vardır. “Yudıllu men yeşa” ifadesi de öyledir: “Allah dileyeni ve dilediğini sapkınlığa sürükler.”&nbsp;</p><p>Yani kalben inanmak istemeyen birisini, zorla ve somut bazı delillerle imana getiremeyiz. Bu değişime sebep olan günümüz modern yaşantısını değiştirecek güçte de değiliz şu an. Bu süreç bir süre daha devam edecek gibi görünüyor maalesef.&nbsp;</p><p>Belki de rabbim günümüz gençlerinin bazı günahları yaşayıp, o yolda hayır olmadığını net biçimde gördükten sonra dine dönmelerini, böylece dinin kıymetini daha iyi hissetmelerini takdir etmiştir, bilemeyiz. İleride anlaşılır.</p><p><strong>S: “Görelim Mevla neyler. Neylerse güzel eyler.” diyorsunuz yani. Tevekkül açısından size katılıyorum ama, bize düşen görevler de olmalı sanki.&nbsp;</strong></p><p>C: Tabii ki var. Bir kere, ilk başlarda aktardığım tespitleri iyice düşünmek ve onlara çözüm üretmeye çalışmak lazım. Ama en önemlisi şu ki, Risale-i Nur eserlerinde de sürekli vurgulandığı gibi, gerçek mutluluğun imanda olduğunu, inkarda ise zahiri ve kısacık bir lezzetle beraber, Cehennem azabına benzer elemler olduğunu, bu dünyada hakiki saadetin ancak ve ancak iman dairesinde yaşanabileceğini anlatmamız lazım. Ve hatta daha da önce, bunu bizzat kendimiz yaşayıp, halimizle göstermemiz lazım. Bu noktayı çok önemsiyorum. Karşısındakine “İman etmek, sıkıntı değil, huzur verir.” diyen bir kişi, daha kendisi sıkıntılarını çözememiş ise, anlatacakları boşa gidecektir muhtemelen.</p><p><strong>S: Önce lisan-ı hal ile tebliğ etmek lazım yani. Peki sıra sözlü tebliğe geldiğinde, bir ateist veya deist ile tartışma ortamı oluştuğunda, nasıl davranılmalı?</strong></p><p>C: En önemlisi şu: Asla ‘minder dışına’ çıkmamalıyız. Zira biz, bir inancı ve davası olan ve bunları izah ve ispat eden tarafız. Ateist ve deistler ise bir ideoloji inşa etmekten ziyade, bizim inancımızı red ve inkar etmekle uğraşıyorlar. Bu durumda sadece kendi davamıza odaklanıp, kendi doğrularımızı doğru biçimde anlatmakla yetinmemiz lazım. Onların fikirlerinin yanlış olduğunu ispat etmekle uğraşmak, sonuçsuz ve riskli bir çabadır. Hele hele ayrıntılara dair sordukları her soruya cevap yetiştirmeye çalışmak, boşuna bir gayrettir. Her fırsatta işin temeline dönmek lazım.</p><p>Yani, biz bu kainata bakınca kusursuz bir sanat görüyoruz. Bu da kusursuz bir sanatçıyı, yaratıcıyı gösteriyor. Bu yolla o yaratıcının varlığını ispat ve sıfatlarını da izah etmek, bizim temel uğraşımız olmalı. Ayrıca böyle bir yaratıcının tabii ki yarattıklarını başıboş bırakmayacağını, elçiler, kitaplar göndereceğini anlatmalıyız. Ve (dediğim gibi) gerçek mutluluğun, özgürlüğün ve lezzetin, ancak iman ile mümkün olduğunu da sık sık vurgulamalıyız.</p><p><strong>S: Bu konularda önereceğiniz eserler var mı?</strong></p><p>C: Tüm bu yöntem, izah ve ispatlar için Risale-i Nur eserlerinden daha iyisini bilmiyorum. Bu eserlerden faydalanarak yapılacak bir iman hizmeti, günümüzün en kıymetli cihadıdır bence. Burada aklıma gelmişken, internette bazı arkadaşların dini savunmak için çektikleri videolarında, bazı izah ve ispatların hemen ardından ateist ve deistleri aşağılayan, onlarla alay eden ifadelerini çok görüyorum. Eğer amaç onların damarına basıp daha da dinden uzaklaşmalarına sebep olmak ise, yöntem doğru. Ama insanları bu yöntemle dine ısındıramazsınız. Resulullah (asm) hangi müşrikle alay etmişti ki? Veya tüm putları teker teker ele alıp onların ilah olamayacaklarını mı anlatmıştı?</p><p>Bu dine hizmet, peygamberin yöntemiyle olur ancak. O sadece müsbet bir dille kendi doğrularını anlatmış, bıkmadan, durmadan anlatmış, ‘minder dışına’ çıkmamış, ötesini de Allah’a bırakmıştı. Bu dinin sahibi, bu dini mağlup etmez zaten. Paniğe gerek yok.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Doğal gaz desteği için mart ayı müjdesi]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/dogal-gaz-destegi-icin-mart-ayi-mujdesi-61162e83908d4-9521-4a90-8ca6-bd66388d76592022-01-09T22:55:00+03:00Yücel Edoğan Doğal gaz desteği için mart ayı müjdesi

Doğal gaz desteği için mart ayı müjdesi

EKONOMİ

Yücel Edoğan
<p>Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı dolayısıyla Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapılan anma törenine katıldı.&nbsp;Bakan Yanık&nbsp;vatandaşlara yapılacak&nbsp;doğal gaz&nbsp;desteğine ilişkin açıklamada yaptı.</p><p>Bakan Derya Yanık,&nbsp;<strong>“Programımız hemen hemen şekillendi. Üzerinde çalışmamız gerekiyor. İnşallah mart ayı gibi vatandaşlarımıza ödemeleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz”&nbsp;</strong>dedi.</p><p>İşte Bakan Yanık’ın açıklamalarından satır başları:</p><p>Sarıkamış hatırasını gençlerimizin bilmesini o anlamı idrak ederek gelecek kutlamalarını biz önemsiyoruz. Tarih bizim için geride kalmış olaylar değildir. Biz milletimizin üzerine titreyen bir anlayışın taraftarlarıyız.</p><p>Aslında burada yazılanlar onlar Sarıkamış’ta Çanakkale’de biz tarihten aldığımız muazzam güçle gelecek projeksiyonumuzu geliştirmeye Türkiye’nin hak ettiği yerin tekrardan kazanılması için çabayı gösteriyoruz.</p><p><strong>DOĞAL GAZ DESTEĞİ MÜJDESİ</strong></p><p>Programımız hemen hemen şekillendi. Üzerinde çalışmamız gerekiyor. İnşallah mart ayı gibi vatandaşlarımıza ödemeleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Isınma yardımı yaptığımız bir grup var.</p><p>Her yerde kömür kullanımı olmayabiliyor. Hem çevre temizliği açısından hem de vatandaşlara katkısı açısından doğal gaz desteğinde çalışıyoruz inşallah.</p><p><strong>ÇOCUK PROFİLİ ARAŞTIRMASI HAKKINDA</strong></p><p>Bakanlık olarak çalışma alanlarımızın tamamında çalışıyoruz. Pek çok araştırmayı öncelikle yapıyor ve o araştırmaların sonuçlarına göre hizmet kitlemizin ihtiyaçlarına göre politikalar geliştiriyoruz.</p><p>2022 yılı içerisinde Türkiye&nbsp;çocuk&nbsp;araştırması, Türkiye ergen profili araştırması ve Türkiye aile araştırmasını yapacağız. Bunlara baktığımızda çocuk genç ve aile yapısı içerisinde bir genel çerçevesini çizmiş olacağız.</p><p>CNNTÜRK</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Katılım sigortacılığı ve bireysel emeklilik caiz mi?]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/katilim-sigortaciligi-ve-bireysel-emeklilik-caiz-mi-61161630929a6-4bcb-4925-8c76-1d597d6f464d2022-01-09T22:36:00+03:00Yücel Edoğan Katılım sigortacılığı ve bireysel emeklilik caiz mi?

Katılım sigortacılığı ve bireysel emeklilik caiz mi?

DİNİ HABERLER

Yücel Edoğan
<p>Son zamanlarda çokça konuşulan ve merak edilen “Katılım sigortacılığı ve bireysel emekliliğin” caiz olup olmadığı yönündeki sorulara Hayrettin Karaman, bugünkü Yeni Şafak’taki köşesinden cevap verdi.&nbsp;&nbsp;</p><h2>“Konu, bir yazıyı daha hak ediyor”</h2><p>“Katılım sigortacılığı ve bireysel emeklilik” başlıklı yazısında Hayrettin Karaman, “Bu iki konuda çok konuşmalar yapılmış, makaleler ve kitaplar yazılmış olmasına rağmen hâlâ kafa karışıklığı ve sorular devam ediyor. Bu yüzden konu, bir yazıyı daha hak ediyor.” dedi.&nbsp;</p><h2>“Caizin de ötesinde teşvik edilmiştir”</h2><p>İslâm, insanlar arasında dayanışmayı, acıları ve zararları paylaşarak, telâfî ederek hafifletmeyi emir ve tavsiye ettiğini söyleyen Hayrettin Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü:</p><p>“Bu bakımdan teşkilâtlı veya teşkilâtsız olarak insanların belli ölçülerde mal veya parayı ayırıp bir tarafa koymaları, böylece bir sandık teşkil etmeleri, sonra içlerinden birinin malca veya bedence uğradığı hasar ve zararı bu sandıktan karşılamaları, dileyenin istediği zaman sandıkta kalan parasını çekerek bu dayanışmadan ayrılması caizdir; caizin de ötesinde teşvik edilmiştir.”</p><p>Hayrettin Karaman’ın “Katılım sigortacılığı ve bireysel emeklilik” başlığıyla yayımlanan işte o yazısı:</p><p>“Yukarıda özetlenen dayanışma şeklini bir kuruluş halinde gerçekleştirmek, bunun için yeteri kadar büro ve personel temin etmek, giderleri dayanışma (meşru sigorta) için toplanan paradan karşılamak da caizdir. Toplanan paranın kuruluş tarafından meşrû ve verimli bir şekilde işletilmesi halinde muhtemelen kuruluşun giderleri sağlanan kârdan karşılanabileceği gibi ileriki yıllarda dayanışmaya dâhil kişilerden ek meblâğ almaya da ihtiyaç kalmayacaktır. Bu kurumu veya kuruluşu dayanışmaya dâhil olanlar kurabilecekleri gibi (şirket, vakıf vb. bir statü içinde), dâhil olmayan bir veya birkaç kişinin de kurması, mezkûr hizmeti vermesi ve bu hizmet karşılığında hak ettiği ücreti (ortak ise payı) alması meşrudur.</p><p>Katılım (tekâfül, üyelik) sigortacılığı fıkıhtaki “karşılık şartlı bağış” mânâsında “ivaz şartlı hibe” kuralına dayanıyor.</p><p>Bu konuda fukaha arasında tartışma (ihtilaf) mevcut ise de “ivaz şartlı hibe” önemli ve muteber ölçüde fukahanın caiz gördüğü bir akit şeklidir.</p><p>19 Aralık 2020 tarih 31339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: “KATILIM ESASLARI ÇERÇEVESİNDE SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK” ile yıllardır beklediğimiz boşluk dolduruldu. Primli sigorta şirketleri de isterlerse pencere açarak katılım sigortacılığı da yapabilecekler.</p><p>Yönetmelik, bu kuruluşların fıkha göre meşru çerçevede çalışmalarını sağlamak üzere en az üç kişiden oluşan “danışma komitesine” yer veriyor:</p><h2>DANIŞMA KOMİTESİ ÜYELERİNİN GÖREVLENDİRİLME ŞARTLARI</h2><p>“MADDE 9:</p><p>(1) Danışma komitesi asgari üç üyeden oluşur. Üyelerin görev süresi azami üç yıldır. Görev süresi biten üye tekrar seçilebilir. Görev süresinin bitmesi, görevinin sonlandırılması, istifa gibi nedenlerle boşalan üye yerine en geç iki ay içerisinde yenisi seçilir. Üyelerden en az üçte ikisinin yurt içinde yerleşik olması zorunludur.</p><p>(2) Danışma komitesi üyelerinin asgari üçte ikisinin, İslami ilimler veya dengi alanlarda en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olması, diğer üyelerin ise katılım finans alanında lisans ya da lisansüstü derecesine sahip olmanın yanı sıra, finans alanında en az beş yıl mesleki deneyime sahip olması zorunludur.</p><p>(3) Danışma komitesi üyelerinin; görevlendirilme tarihinden önceki son bir yıl içerisinde şirkette veya kuruluşta çalışmamış olması, eş ve/veya çocuklarının şirket veya kuruluşta yönetici pozisyonunda olmaması, şirket veya kuruluşun hâkim ortağının, yönetim kurulu üyelerinin veya genel müdürünün eşi veya ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya sıhrî hısımı olmaması gerekir.”</p><p>İslâmî hassasiyeti olan kişi ve kuruluşlar için başkası yok diye çaresizlik durumu kalmamıştır.</p><p><strong>Bireysel Emeklilik (BES) konusuna gelince:</strong></p><p>İslâm’da sosyal güvenlik vardır. İnsanlar çalışmadıkları veya çalışamadıkları zamanlarda geçimlerini ve temel ihtiyaçlarını temin edecek bir kaynağa (kuruma, kuruluşa) muhtaçtırlar ve bunu gerçekleştirmek İslâm toplumunun vazifeleri arasındadır.</p><p>Allah rızası için yardımlaşma duygusunun azalması ve mevcut düzende “akraba arasındaki yardımlaşma (nafaka) mecburiyetinin bulunmaması ve diğer hasbî yardımlaşma kurum ve uygulamalarının da ya bulunmadığı veya yetersiz olduğu için BES’e ihtiyaç hâsıl olmuştur.</p><p>Kapitalistler bir yerde para kokusu alınca hemen üzerine atlarlar. Bu kuruluşu da onlara yedirmemek için yine katılım esaslı BES kurulmuştur.</p><p>Bu fona, imkânı var iken para yatıranlar, “karşılık şartlı bağış” yapmış oluyorlar. Fonda toplanan para meşru işlerde, yatırım ve üretimde nemalandırılıyor. Sözleşmeye göre emekliye benzer para almasının zamanı gelen kişi veya ölürse onun bakıma muhtaç yakınları bu fondan, kendileri için bağışlanmış parayı alıyorlar.</p><p>Fondan ayrılmak isteyen kişi de yapılan ödemelerden kalan payını alıp ayrılabiliyor.</p><p>Fonu yöneten özel kişiler veya tüzel kişilikler hizmet ücreti alabilirler, vekâlet ücreti alabilirler, fonu yöneterek kâr ortağı olur ve ortaklık kârı alabilirler…</p><p><strong>KÜÇÜK BİR HATIRA:</strong></p><p>Yıllar önce İSAM’da çalışırken otuz arkadaş, üç ayda bir kur’a çekerek katılımcıların aynı marka araba almalarını sağlamak üzere anlaşmıştık. Her arabanın bedelini katılımcılar, eşit katkılarla ödüyorduk. Arabalar kaza yapmaya başlayınca da bir katılım bankasına hesap açtık, her katılımcı buraya “karşılık şartlı bağış” olarak belli bir para yatırdı. Bizim durumumuz parayı nemalandıracak işler yapmaya müsait olmadığı için enflasyondan etkilenmeyen paralara çevirdik. Bu uygulama birkaç yıl devam etti. Arada ayrılmak isteyen arkadaşlar daima bir bakiye alarak ayrıldılar; yani bankanın verdiği kâr ile anapara hasarları ödemeye yetti de arttı.</p><p>Bir de kurallara uygun, verimli nemalandırma yolları kullanılırsa durum nasıl olur siz hesap edin!”</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Erhan Afyoncu'dan CHP'li Özgür Özel'e tarih dersi!]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/erhan-afyoncudan-chpli-ozgur-ozele-tarih-dersi-61160ede83581-b5e1-4b8b-b178-e57bf332e94f2022-01-09T22:26:00+03:00Yücel Edoğan Erhan Afyoncu'dan CHP'li Özgür Özel'e tarih dersi!

Erhan Afyoncu'dan CHP'li Özgür Özel'e tarih dersi!

GÜNCEL

Yücel Edoğan
<p>Kendi tarihine ve değerlerine “Ortaçağ zihniyeti” diye hakaret edenlerin, tarihimizde böyle bir dönem olmadığından habersiz olduğunu vurgulayan Erhan Afyoncu, "<strong>İslam’ın “Ortaçağ”ı yoktur. “Ortaçağ zihniyeti” o dönemin Avrupa’sında ve bugün kendi değerlerinden utananların kafalarındadır</strong>" diye yazdı.</p><p><strong>Erhan Afyoncu yazısında şunları kaydetti;</strong></p><p>"İslam dünyası,&nbsp;<strong>Batı'nın Ortaçağ'ı yaşadığı dönemde</strong>&nbsp;çok parlak bir medeniyete ve entelektüel hayata sahipti.&nbsp;<strong>Muhittin Macit, İhsan Fazlıoğlu, Mahmut Kaya, Yavuz Unat, Hüseyin Gazi Topdemir ve Bekir Karlığa</strong>'nın İslam medeniyetinin Avrupa'ya tesirleri konusunda önemli araştırmaları vardır. Ayrıca Thomas Bauer, "<strong>Neden İslam'ın Ortaçağ'ı Yoktu?</strong>", Frederick Starr ise "<strong>Kayıp Aydınlanma</strong>" isimli eserinde bu konuyu teferruatlı olarak anlatırlar.</p><h2>Tercüme dönemi</h2><p><strong>İslam medeniyeti</strong>, fetihlerle Bizans ve İran medeniyetleriyle karşılaştı. Komşu medeniyetleri anlama ve onlardan faydalanma yoluna gitti. İslam dünyası böylece o dönemdeki&nbsp;<strong>Hıristiyan dünyasından</strong>&nbsp;çok farklı bir yolda ilerledi. Avrupa'nın rağbet etmediği ve gündeminden düşürdüğü&nbsp;<strong>Antik Yunan</strong>'a ait bilgiler Arapça'ya aktarıldı.</p><p>İslam dünyasında ilk çeviriler,&nbsp;<strong>Emevi halifeleri</strong>&nbsp;döneminde başlasa da sistemli bir tercüme faaliyeti&nbsp;<strong>Abbasiler</strong>&nbsp;zamanındadır.&nbsp;<strong>Beytü'l-Hikme</strong>'nin kurulmasıyla önemli&nbsp;<strong>âlimler ve mütercimler</strong>&nbsp;burada toplandı.&nbsp;<strong>Aristo</strong>'nun,&nbsp;<strong>Öklid</strong>'in,&nbsp;<strong>Batlamyus'</strong>un,&nbsp;<strong>Galen</strong>'in ve&nbsp;<strong>Hipokrat</strong>'ın eserleri çevrildi. Beytü'l- Hikme'de yapılan tercüme ve bilimsel çalışmalar, İslam dünyasında bilimin ve düşüncenin gelişmesini sağladı.</p><h2>Bilimin parlak günleri</h2><p>Tıp alanında parlak bir dönem yaşandı.&nbsp;<strong>Bağdat, Şam, Kahire</strong>&nbsp;ve&nbsp;<strong>Kurtuba</strong>'da hastaneler kuruldu. Hastalıkların türlerine göre ayrılan hastaneler aynı zamanda&nbsp;<strong>tıp okulu</strong>ydular. Binalarda dershaneler ve kütüphaneler de mevcuttu. Derslerde&nbsp;<strong>Hipokrat</strong>'tan&nbsp;<strong>İbn Sina</strong>'ya kadar önemli âlimlerin eserleri okutuluyordu. Eğitimin sonunda yeterli olanlar&nbsp;<strong>hekim diploması</strong>&nbsp;alıyordu</p><p><strong>İbn Sina</strong>'dan&nbsp;<strong>Ebu Bekir Razî</strong>&nbsp;ve&nbsp;<strong>İbn Nefis</strong>'e kadar birçok büyük hekim önemli buluşlara imza attılar. İbn Sina bütün tıp tarihinin en önemli ismiydi. İbn Nefis, Galen'i eleştirerek kalbin anatomisi konusundaki eksikliklerini ortaya koyup küçük kan dolaşımını keşfetti.</p><p>İslam dünyasında tıp eğitimi ve hastanelerin yanında ilaç yapımı da gelişti.&nbsp;<strong>Razî</strong>&nbsp;ve&nbsp;<strong>Birunî</strong>&nbsp;gibi âlimler,&nbsp;<strong>mineraloji</strong>&nbsp;ve&nbsp;<strong>farmakoloji</strong>yle uğraştılar. Endülüslü İbnü'l-Baytar'ın üç kıtayı gezip, bitki toplayıp inceleyerek yazdığı eserler&nbsp;<strong>ilaç yapımı ve kullanımı</strong>&nbsp;alanında başucu kitapları oldular.<br /><strong>Muhammed bin Musa el-Harizmî</strong>, "<strong>cebir</strong>"i müstakil olarak ele aldı. Cebir, Harizmî ile&nbsp;<strong>denklemler bilimi</strong>&nbsp;oldu. Harizmî dışında da İslam dünyasında&nbsp;<strong>geometri</strong>&nbsp;ve&nbsp;<strong>aritmetik</strong>&nbsp;alanında birçok önemli âlim önemli buluşlar yaptı.</p><p><strong>Modern kimyanın oluşumunda İslam âlimleri öne çıktı</strong>. Cabir bin Hayyân, teorik ve deneysel araştırmalarıyla modern kimyanın kurucularından oldu. Birçok kimyasal bileşiğin, kimya aletinin, kimya sürecinin uygulayıcısıydı.&nbsp;<strong>Minerallerin oluşumu</strong>yla ilgili teoriler geliştirirken, kimya sanayiiyle ilgili önemli çalışmalar yaptı.&nbsp;<strong>İbn Hayyân</strong>, tabiat bilimlerinde deneyin önemini kavrayıp araştırmalarında uygulamıştı. Batı'da "<strong>Geber</strong>" ismiyle tanındı. Batılı araştırmacılar, İbn Hayyân'ın&nbsp;<strong>Boyle, Priestley</strong>&nbsp;ve&nbsp;<strong>Lavoisier</strong>&nbsp;gibi kimyacılarla birlikte ele alınması gerektiğini söylerler.</p><p>Ortaçağ'ın büyük fizikçisi, matematikçi ve astronom olan&nbsp;<strong>İbnü'l- Heysem</strong>, optik alanında bir devrim yaptı. Deneysel çalışmalarıyla optiğin ilkelerini ve problemlerini ortaya koydu.&nbsp;<strong>Gözün yapısını ve görmenin mahiyetini inceledi</strong>. İslam dünyasında Aristo sistemini temel alan "<strong>Meşşâiyye</strong>" adı verilen felsefe hareketi ortaya çıkmıştı.&nbsp;<strong>Farabi, İbn Rüşd, İbn Sina</strong>&nbsp;ve&nbsp;<strong>Kindî</strong>&nbsp;gibi âlimler, felsefe, mantık, ahlak ve siyaset düşüncesinde önemli fikirler geliştirdiler.</p><p>İslam âlimleri,&nbsp;<strong>mekanik, makine yapımı, metallerin işlenmesi, cam yapımı tekniklerinin geliştirilmesi, rüzgâr ve su değirmeni, saat, çeşme ve kaldıraç yapımı</strong>&nbsp;konusunda önemli çalışmalara imza attılar. Mekaniğin yasalarını ve birçok cismin yoğunluklarını incelediler.&nbsp;<strong>Alkol, gliserin, soda, nitrik, asetik, sülfürik</strong>&nbsp;ve&nbsp;<strong>hidroklorik asit</strong>&nbsp;gibi birçok kimyasal maddeyi keşfettiler.</p><h2>Gökleri keşfettiler</h2><p>Halife Memun zamanında 9. yüzyılda Bağdat'ta&nbsp;<strong>Şemmâsiye Rasathanesi</strong>'nin inşa edilmesinin ardından İslam dünyasının birçok yerinde gözlemevleri kuruldu.&nbsp;<strong>İslam âlimleri gözlem aletleriyle gökyüzünü izleyip&nbsp;</strong>hem pratik hem de teorik çalışmalar yaptılar.&nbsp;<strong>Yeni gözlem araçları ve teknikleri geliştirdiler</strong>. Ayrıca<strong>&nbsp;yer ölçümü</strong>&nbsp;çalışmaları da yapıldı. Rasathanelerde&nbsp;<strong>ekliptik düzlem</strong>&nbsp;ile&nbsp;<strong>ekvator düzlemi</strong>&nbsp;arasındaki&nbsp;<strong>eğim</strong>&nbsp;hesaplandı.&nbsp;<strong>Bettanî</strong>, güneş, ay ve gezegenlerin hareketlerini izleyerek&nbsp;<strong>mevsim sürelerini ve güneş yılını büyük bir doğrulukla (365 gün 5 saat 46 dakika 24 saniye) hesapladı.</strong>&nbsp;Bîrûnî'nin çalışmaları astronomi alanındaki en önemli ve kapsamlı eserlerdendi. İslam astronomları,&nbsp;<strong>Batlamyus</strong>'un teorilerindeki eksiklikleri ortaya koyup birçok yeniliğe imza attılar.&nbsp;<strong>Nasiruddin-i Tusî'</strong>nin 1259'da Meraga'da kurduğu rasathanenin benzeri Avrupa'da ancak 16. yüzyılda kurulabildi.</p><p>Uluğ Bey'in&nbsp;<strong>Semerkand rasathanesi</strong>&nbsp;ve&nbsp;<strong>medresesi</strong>&nbsp;ise büyük bir bilim merkezi oldu. Yapılan çalışmalar "<strong>Uluğ Bey Zici</strong>" adlı eserde toplandı. Astronominin temel kitabı oldu. Eserde 48 takımyıldızı ele alınıp 1028 yıldızın yeri tespit edilmişti.</p><h2>İslam Medeniyeti'nin Batı'ya tesirleri</h2><p>AVRUPA'DA Hıristiyanlık'tan sonra düşüncenin dini alana yönelmesiyle&nbsp;<strong>Antik Yunan bilim ve kültürü</strong>&nbsp;dışlanmaya başlandı. Bizans İmparatoru&nbsp;<strong>Jüstinyen</strong>, 529'da Atina felsefe okulunu kapatınca buradaki âlimler<strong>&nbsp;İran</strong>'a sığındılar. Batı,&nbsp;<strong>Ortaçağ</strong>&nbsp;adı verilen dönemde düşünce alanında karanlık bir devre girdi. Aynı yıllarda Ortadoğu, İran ve Maveraünnehir'deki&nbsp;<strong>Araplar, İranlılar ve Türkler</strong>&nbsp;ise gelişmiş bir medeniyet dönemindeydiler.&nbsp;<strong>Müslümanlar</strong>, düşünce, bilim ve teknoloji alanında parlak günler yaşadıkları bu dönemde askeri açıdan rakipsizlerken ekonomi ve ticareti de yönlendirdiler. Nitekim Thomas Bauer, "<strong>Doğu'nun Antik şehirlerinde büyük taş binalar ayakta kalırken, o dönemin Avrupa'sında bunlar harabe haline gelmişti. Oysa Doğu'da hekimler Galen'in tıbbını devam ettirmişler, doğa bilimleri ve edebiyatta birbirinden eşsiz eserler kaleme alınmıştır. Doğu'nun günlük hayatında bakır, sirke, kiremit, cam gibi gündelik hayatın unsurları yaygın bir şekilde kullanılırken, Avrupalılar bunları ancak Yeniçağ'ın başında tekrar keşfetmişlerdir</strong>" der.</p><p>Batı'da İslam bilim ve düşüncesine karşı ilgi&nbsp;<strong>10. yüzyılın sonunda</strong>&nbsp;başladı. İslam bilim ve felsefe mirasının büyük bir kısmı&nbsp;<strong>Arapça'dan Latince ve İbranice ile Kastilce ve Katalanca</strong>&nbsp;gibi yerel dillere çevrildi. İspanya, Fransa, İngiltere, Sicilya ve Portekiz'de tercüme faaliyetleri oldu.&nbsp;<strong>Avrupa kralları, Müslüman halifelerini örnek aldı.</strong></p><p>İngiliz düşünürü&nbsp;<strong>Abelard de Bath</strong>&nbsp;(öl. 1142), İslam'ın etkisini şahsında taşıyan ilk aydındı.&nbsp;<strong>Toledolu Gerard de Cremone</strong>, 71 çeviri yapmıştı.&nbsp;<strong>Cremonalı Gerard</strong>, Arapça'ya çevrilen Aristo külliyatının büyük bir kısmını Latince'ye tercüme ettiği gibi,&nbsp;<strong>Kindî, Farabî</strong>&nbsp;ve İ<strong>bn Sina</strong>'nın eserlerinden çeviriler de yaptı.&nbsp;<strong>İbn Rüşd</strong>'ün ölümünün üzerinden yarım asır bile geçmeden eserleri Batı dillerine çevrilmişti.</p><p>İslam âlimlerinin Avrupa'ya tesirleri konusunda ciltlerle kitaplar yazılmıştır. Tesirlerin çok az bir kısmı şunlardır:</p><p>Harizmî'nin matematik alanındaki önemli eseri, Latince'ye 12. yüzyılda Chesterli Robert ve Cremonalı Gerard tarafından çevrilirken, kitabın adında yer alan "<strong>el-cebr</strong>" kelimesi de "<strong>algebra</strong>" oldu. İbn Sina'nın "<strong>el- Kanun fi't-Tıp</strong>" adlı eseri yüzyıllar boyunca Avrupa'da başlıca başvuru kaynağı oldu. 13. yüzyılda yaşayan İbnü'l-Baytar'ın ilaçlara ilişkin eserleri Avrupa'da 15. yüzyıla kadar okutuldu. Nitekim, Paris Tıp Fakültesi'nde Grand Amphitheatre'daki dünyanın en büyük hekimlerini temsil eden resimde İbn Sina ve Ebu Bekir Razî de bulunur.</p><p>George Sarton, Avrupa'da Al-Haytham ya da Alhazen gibi isimlerle tanınan İbnü'l- Heysem'i "<strong>bütün zamanların en büyük optikçisi</strong>" olarak tanımlar.</p><p>Farabî'nin Aristo fiziğini eleştirdiği "<strong>Boşluk Üzerine</strong>" adlı çalışmasındaki tezler 13. yüzyılda&nbsp;<strong>Bacon</strong>&nbsp;aracılığıyla Avrupa'da yaygınlaştı.</p><p>Farabi'nin felsefesi Avrupa'daki düşünce sistemine önemli etkiler yapmıştır.&nbsp;<strong>Robert Hammond</strong>, 13. yüzyılda yaşayan Batı'nın büyük teolog ve düşünürlerinden Aquinolu St. Thomas felsefesinin&nbsp;<strong>Farabî</strong>&nbsp;sisteminin bir tekrarı olduğunu söyler.</p><p><strong>İbn Sina</strong>'nın tıbbi ve felsefi görüşleri, 17. yüzyıla kadar Avrupa'da üzerinde en çok tartışılan görüşlerdendi.<strong>&nbsp;İbn Sina</strong>'nın üslubu, felsefesi ve bilim düşüncesi, Batı dünyasında birçok düşünür için kılavuz ve model oldu.&nbsp;<strong>İbn Sina</strong>'nın Batı düşüncesi ve bilim geleneği üzerinde derin bir etkisi oldu.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-61159582e25d1-aa16-468d-b121-a54fa958e3052022-01-09T22:12:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Şüphe yok ki iman edip dünya ve âhiret için yararlı şeyler yapanlar, namaz kılanlar ve zekât verenlerin rableri katında ecirleri vardır; onlara ne korku vardır ne de üzüleceklerdir.</p><p>(Bakara, 2/277)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Bir şeyler satarken, satın alırken ve birinden borcunu tahsil ederken kolaylık gösterene Allah rahmetiyle muamele etsin.</p><p>(Buhârî, "Buyû", 16; İbn Mâce, "Ticârât", 28)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Allah'ım! Bizi bağışla. Bize merhamet eyle. Bizden razı ol. Yaptığımız iyi amelleri ve dualarımızı kabul eyle.</p><p>(İbn Mâce, "Duâ", 2)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Ses Kaydının Tamamı]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/ses-kaydinin-tamami-61158cc03997b-ed79-4345-9ea1-84577ab2e7792022-01-09T01:16:00+03:00Yücel Edoğan Ses Kaydının Tamamı

Ses Kaydının Tamamı

GÜNCEL

Yücel Edoğan
<p>Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Cihad Kısa'nın Hazreti Meryem'e yönelik ahlaksız iftirası kamuoyunda infiale sebep olmuş, gelen tepkiler üzerine üniversitenin İlahiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından bir açıklama yapılarak, tepkilere sebep olan ses kaydının bağlamından koparıldığı iddia edilmişti.</p><p>Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:</p><p><strong>Sosyal medyada yedi yıl önce yapılan bir mezuniyet töreninden görüntüler kullanılarak ve mevcut Dekan Yardımcısının "Din Psikolojisi" dersinde öğrenciler tarafından tutulan ses kayıtlarının bağlam dışı kesilerek bazı bölümleri yayımlanmıştır.</strong></p><p><strong>Kayıtların önünden ve sonundan kırpılıp bağlamından koparılarak seçilen bazı cümleler üzerinden dini ve kutsal değerlerimizin aşağılandığı ve hafife alındığı intibaı uyandırılmak istenmiştir. Alıntılanan cümleler üzerine Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'den ayetler eklenerek Fakültemiz ve tüm İlahiyat fakülteleri haksız ve mesnetsiz iddialarla karalanmak istenmiştir.</strong></p><p><strong>İlgili derse ait tüm ses kayıtları elimizde mevcuttur. Konu incelenerek yasadışı yollarla bu içeriği hazırlayanlar ve sosyal medyada yayınlayanlar hakkında gerekli idari ve hukuki işlemler başlatılacaktır.</strong></p><p><strong>Kamuoyuna saygıyla duyurulur.</strong></p><h2>Yeniakit.com.tr ses kaydının tamamına ulaştı!</h2><p>Dr. Cihad Kısa'nın konuşmasının tamamına bakıldığında sözlerinin bağlamından koparılmadığı ortaya çıktı. Dr. Kısa'nın 58 dakikadan oluşan ses kaydında, ifade etmekten hicab duyduğumuz ifadelerle Hz. Meryem'e çirkin iftira attığı anlaşılırken, kadın cinayetlerini anlattığı kısımda işlenen cinayetlerin çocukluk dönemine ait bilinçaltı sorunlarından kaynaklandığını belirttiği gözlendi. Kadın cinayetlerini anlatırken, sözü Hz. İsa'ya getiren Dr. Cihad Kısa'nın, videonun 30. dakikasında da yüce Kur'an'da yer alan ayetlerle alay ettiği anlaşıldı.</p><p>Ortaya çıkan bu ses kaydından sonra,<strong>&nbsp;"Video kaydının tamamı elimizde"</strong>&nbsp;deyip, görüntüleri bir türlü yayınlamayan Dokuz Eylül Üniversitesi yönetiminin, nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.</p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Tekel bayilerini bir bir ziyaret ederek camiye davet etti]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/tekel-bayilerini-bir-bir-ziyaret-ederek-camiye-davet-etti-6115757070ecc-3430-4956-9484-dc35c54c841b2022-01-09T00:52:00+03:00Yücel Edoğan Tekel bayilerini bir bir ziyaret ederek camiye davet etti

Tekel bayilerini bir bir ziyaret ederek camiye davet etti

GÜNCEL

Yücel Edoğan
<p>Cumhuriyet Mahallesi Camii İmamı Yasin Telli, alkollü içecek satışı yapan tekel bayilerini ziyaret ederek, Diyanet baskılı İslam İlmihali hediye etti. İşletme sahiplerini camiye davet eden Telli, ziyaretlerini sürdüreceğini belirterek, şunları söyledi:</p><h2><strong><strong>'Gâyemiz, Rıza-ı İlâhî'dir'</strong></strong></h2><p><strong>Mahallemizde bulunan tekel büfelerine giderek işletme yöneticileri ile tanıştım ve onlara İslam İlmihali hediye ettim. Din görevlileri olarak bizim en önemli vazifemiz, insanların hidâyete ermelerine vesile olmak ve bu uğurda hizmet etmektir.</strong></p><p><strong>Bizlerde bu doğrultuda gidilmesi gereken her yere gidip gerekli tebliğ vazifesini icra etmeye gayret edeceğiz. Gayret bizden, başarı Allah'tandır. Gâyemiz, Rıza-ı İlâhî'dir.</strong></p><p>Ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade eden büfe sahipleri de Yasin Telli'ye teşekkür etti.&nbsp;&nbsp;</p><p><img alt="" src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/camiler/61da082e7511b.jpg" style="height:313px; width:625px" /></p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Camilerde alttan ısıtma olmamalı çünkü..]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/camilerde-alttan-isitma-olmamali-cunku-61156ed012205-0689-478e-baa2-fe10d6039b2c2022-01-08T00:34:00+03:00Yücel Edoğan Camilerde alttan ısıtma olmamalı çünkü..

Camilerde alttan ısıtma olmamalı çünkü..

GÜNCEL

Yücel Edoğan
<p>Araştırmacı yazar Hayati Sır, Ferda Yıldırım'ın Youtube kanalında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.</p><p>&nbsp;Hayati Sır, 'Secde eden bir insanda nasıl koruma kalkanı oluşuyor?' sorusuna 'Bu olaya Kur'ani anlamda bakmak lazım' yanıtını verdi.</p><p>Elektriğin birçok şeyi değiştirdiğini ifade eden Sır,<strong>&nbsp;"Mesela sentetik bir şeye secde etmemek gerek. Seccadelerin yüzde 90’ı sentetik. Camilerde alttan ısıtma olmayacak. Ayaklar üşüyor, diye alttan ısıtma yaptık. Seccadeniz ya yün ya da hasır olacak. Secde ettiğinizde topraklanma olacak. Vücudunuzdaki elektrik size geri dönmeyecek. Toprağa, hasıra secde etmek lazım. Diğer tarafta hoparlör denen elektrik ise olmuyor. Binlerce yıldır elektrik mi vardı? Burada bazı müezzinler makama dikkat etmeli. Buna izin vermemeliyiz. Elektrik kesilince bakıyorsunuz, ezan okunmuyor. Ezan durmaz. Elektrik kesilse de minareye çıkılmalı. İslam medeniyetini anlayamadık. Şehirleşme denen şeyde önce camii yapılır. Daha sonra şehir şekillenir. Ama şimdi bakıyorsunuz, her şey farklı"</strong>&nbsp;dedi.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Mihrap'tan Bir Yıldız Daha Kaydı]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/mihraptan-bir-yildiz-daha-kaydi-61155ba28b494-a956-45f6-8da2-207036f7c4ba2022-01-07T00:41:00+03:00Yücel Edoğan Mihrap'tan Bir Yıldız Daha Kaydı

Mihrap'tan Bir Yıldız Daha Kaydı

MÜFTÜLÜK

Yücel Edoğan
<p><strong>İstanbul</strong>&nbsp;İl Müftülüğünden alınan bilgiye göre;&nbsp;<strong>koronavirüs</strong>e yakalan&nbsp;<strong>Ümraniye</strong>&nbsp;Bereket Camii İmam Hatibi Ali Polat (57), hastanede tedavi altına alındı.</p><p>Bir süredir koronavirüs ile mücadele eden İmam Hatip Polat, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.</p><p>Polat’ın cenazesi, görev yaptığı Bereket Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından memleketi Manisa'da toprağa verildi.</p><p>Polat, evli ve üç çocuk babasıydı.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Görevde Yükselme (VHKİ) mülakat tarihleri belli oldu]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/gorevde-yukselme-vhki-mulakat-tarihleri-belli-oldu-61154947d3de5-e39c-4929-b1fa-86bae639f94d2022-01-07T00:35:00+03:00Yücel Edoğan Görevde Yükselme (VHKİ) mülakat tarihleri belli oldu

Görevde Yükselme (VHKİ) mülakat tarihleri belli oldu

DUYURULAR

Yücel Edoğan
<p><strong><strong>Diyanet</strong>&nbsp;İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen 2021 Yılı&nbsp;<strong>Görevde Yükselme</strong>&nbsp;(<strong>VHKİ</strong>) Yazılı Sınavında başarılı olan adaylara yönelik&nbsp;<strong>mülakat</strong>&nbsp;yer ve tarihleri açıklandı.</strong></p><p>Konuya ilişkin Başkanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:</p><p>"​2021 Yılı Görevde Yükselme (<strong>VHKI</strong>) Sınavı'na başvuru yapan adaylardan sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar “Sınav Giriş Belgesi"ni, kullanıcı hesapları ile giriş yapacakları Başkanlığımız https://dibbys.diyanet.gov.tr​ adresinden alabileceklerdir.</p><p>Adaylar, “Sınav Giriş Belgesi" ve T.C. Kimlik No'lu kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı, kimlik kartı, pasaport) biri ile birlikte sınav giriş belgesinde belirtilen sınav tarihi ve sınav merkezinde saat 09:30'da hazır bulunacaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı ve pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.</p><p>Covid-19 tedbirleri ile ilgili açıklama adayların sınav giriş belgelerinde yer almaktadır. Adayların bu tedbirlere uymaları gerekmektedir."</p><h3><a href="https://dibbys.diyanet.gov.tr/" target="_blank"><strong>Mülakat yer ve tarihlerinizi öğrenmek için TIKLAYINIZ&gt;&gt;&gt;</strong></a></h3><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[İSTOK'TAN BASIN AÇIKLAMASI]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/istoktan-basin-aciklamasi-6115350041dae-1aae-4617-a598-98c80c5ad1252022-01-07T00:27:00+03:00Yücel Edoğan İSTOK'TAN BASIN AÇIKLAMASI

İSTOK'TAN BASIN AÇIKLAMASI

STK

Yücel Edoğan
<p>Geçtiğimiz günlerde kim tarafından hazırlandığı ve sosyal medyaya servis ettiği bilinmeyen ancak iman esaslarını zedeleyici çok ciddi ithamlarda bulunulan, &nbsp;Rabbimiz hakkında “Pisikolojisi Bozuk” ve Hz Meryem'e yönelik fuhuş isnadını barındıran ses kaydı sahibi olduğu bilinen Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan yardımcısı Dr. Cihad Kısaya karşı Milli Manevi değerlere bağlı 65 Sivil toplum kuruluşunu bünyesinde barındıran kısa adı ”İSTOK” Olan “İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu” &nbsp;Basın açıklamasıdır.<br />Rabbimiz Kuran-ı Kerimin diğer bazı surelerinde de olduğu gibi &nbsp; Âl-i Imrân Sûresi'nin 42. Âyet-i kerimesinde de: "Ey Meryem! Şüphesiz Allah seni seçti, seni tertemiz kıldı ve bütün âlemlerin kadınlarına karşı seni ihtiyâr etti" buyurarak Meryem Vâildemizin bütün kötülüklerden ve günahlardan arındırıldığını bize haber vermektedir.<br />Geçtiğimiz günlerde Dokuz Eylül İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Psikolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Dekan Yardımcısı Dr. Cihad Kısaya ait bir ses kaydı sosyal medyada yayılmış &nbsp;ve o ses kayıtlarından da anlaşıldığına göre Rabbimiz hakkında “Pisikolojisi Bozuk” ve Hz Meryem'e yönelik fuhuş isnadında bulunan sözde hikayeyi anlatdığı anlaşılmıştır. Burada her ne kadar bir hikayeden veya bir yazardan alıntı yapıldığı söylense de &nbsp;Yüce Rabbimize “pisikolojisi bozuk” ve &nbsp;Hz. Meryem Validemize haşa &nbsp;fahişelik imasında bulunduğunu anlaşılmaktadır.<br />Ses Kaydında başka öğrencinin &nbsp;"İşte o kısmı yalandır" diyerek îtirâz etmesine karşı &nbsp;"Bilemem" demek sûretiyle Meryem Vâlidemize atılan bu iftiraya ortak olarak &nbsp;Kur'ân'ı inkâr ile irtidâtını izhâr etmiştir.<br />Bir de öğrencilere &nbsp;"Allah niçin cehennemle bu kadar korkutuyor, herhalde onun da psikolojisi bozuk" ibareleri geçen hikayeyi Kurani Hakikatleri önemsemeden &nbsp;İlahiyat mensubu olmanın gerekliliklerini de bir kenara bırakarak anlatmak sureti ile &nbsp;İlâhiyat câmiasının maalesef ne hâle geldiğini ortaya koymaktadır.<br />İlahiyat Fakultelerinde bu ve benzeri açıklamalara şahit olmak nerede ise günlük bir hadise gibi oldu. İlahiyatçı geçinen ve Kur’an‘ın ayetlerini tenkit eden, Hazreti peygamberimiz Muhammet SAV’ in hadislerini ve sünnetini inkâr noktasında olan, Mezheplere yok diyen, mucizeyi kabul etmeyen vb. sapkın fikirlere kapılan birçok İlahiyat hocasının kamuoyuna yansıyan yönlerine şahit oluyoruz.<br />Bizler evlatlarımızı milli birlik, beraberlikteliğimizin ve Ümmet-i Muhammedin birliğinin teminatı olan mukaddesatımız daha ali olsun, daha kavi olsun ilim Halkaları kıyamet sabahına kadar devam etsin diye İlahiyat Fakültelerine gönderiyoruz. Yoksa! Fakülteye gönderip evlatlarımızın Akaidleri bozulsun, İmanı zafiyet içine girsin diye değil.<br />Buradan diyoruz ki! Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Din Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Cihat Kısa, Yüce Allah’ımız &nbsp;ile “Pisikolojisi Bozuk” lafına itiraz etmemek sureti ile dalga geçilmesine ortak olmuş ve &nbsp;Kur'ân-ı Kerîm'deki Meryem Sûresi'nin âyetlerini inkâr etmiştir. Biz İSTOK ve iştirakleri olarak Her kim tarafından yapılırsa yapılsın, savunulursa savunulsun, tarafsız kalınmasına &nbsp;Rabbimizle alay edilmesine ve Hz Meryem Annemize iftira atılmasına karşı haykırıyor ve &nbsp;red ediyoruz. Bu ve benzeri açıklamaları yapan kişi ve kişilerin görevden el çektirilmesini ve ilahiyat fakültesinde ders vermelerinin engellenmesini ve İlahiyat Fakültelerinin bu milletin gözbebeği kurumları olarak kalmasını &nbsp;istiyoruz.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[İlahiyat Dekanları Konseyi'nden sert açıklama]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/ilahiyat-dekanlari-konseyinden-sert-aciklama-61152260652c1-35bb-4e76-823b-6d3ec16639ea2022-01-06T02:28:00+03:00Yücel Edoğan İlahiyat Dekanları Konseyi'nden sert açıklama

İlahiyat Dekanları Konseyi'nden sert açıklama

DİNİ HABERLER

Yücel Edoğan
<p><strong>Türkiye</strong>&nbsp;İlahiyat ve&nbsp;<strong>İslam</strong>i İlimler Fakülteleri&nbsp;<strong>Dekan</strong>lar Konseyi tarafından yapılan açıklamada,&nbsp;<strong>akademi</strong>&nbsp;içinden ya da dışından dini değerlere ilişkin tutarsız ve dayanaksız görüş ve düşüncelerin hakikatmiş gibi paylaşılmasının hiçbir şekilde bilgi değeri taşımayacağına dikkat çekildi.</p><p>Hakikat gibi paylaşılan düşünce&nbsp;ve&nbsp;görüşlerin akademik özgürlük alanıyla bağdaşmayacağı&nbsp;vurgulanan açıklamada, akademide veya herhangi bir yerde İslam’a ilişkin konuşanların dinin temel ilkelerine ve saygınlığına aykırı söylemlerde bulunamayacağı ifade edilerek İslam’ın yüce şahsiyetlerine kimsenin iftira edemeyeceğinin altı çizildi.</p><p>Açıklamada, “Bireysel söylemleri fırsat bilerek ülkemizin tüm İslam alemine örnek eğitim tecrübesi olan, imam hatip kkullarına ve&nbsp;<strong>ilahiyat</strong>&nbsp;fakültelerine karşı kirli bir propaganda yapılmaktadır.” denildi.</p><p>Açıklamada şu ifadelere yer verildi:</p><p><strong>KAMUOYUNA DUYURU</strong></p><p>"Saygıdeğer Aziz Milletimiz;</p><p>Son zamanlarda İslam dininin ilke ve değerlerine ilişkin kabul edilemez söylem ve eylemlere tanıklık etmekteyiz. Akademi içinden veya dışından bazı kimselerin sözlerinin kimi zaman çarpıtılarak, yazılı, görsel ve sosyal medyaya servis edilmesi ile inancımız gayri ahlaki, haksız ve mesnetsiz ithamlara maruz bırakılmaya çalışılmaktadır.</p><p>Akademi içinden ya da dışından dini değerlere ilişkin tutarsız ve dayanaksız görüş ve düşüncelerin hakikatmiş gibi paylaşılması hiçbir şekilde bilgi değeri taşımayacağı gibi akademik özgürlük alanı ile de bağdaşmaz. Akademide veya herhangi bir yerde yüce dinimiz İslam’a ilişkin konuşanlar dinin temel ilkelerine ve saygınlığına aykırı söylemlerde bulunamazlar, İslam’ın yüce şahsiyetlerine iftira edemezler. &nbsp;Bilhassa dinimiz İslam’ın doğru bir şekilde anlatılması ve öğretilmesi için var olan din öğretimi kurumlarında görev yapanların bulunuş gayesine aykırı hareket etmesi düşünülemez. Bu konuda akademik camianın daha hassas davranması hayatımıza rehber olan dinimiz adına beklenen bir husustur.</p><p>Öte yandan bireysel söylemleri fırsat bilerek ülkemizin tüm İslam âlemine örnek eğitim tecrübesi olan, İmam Hatip Okullarına ve İlahiyat Fakültelerine karşı kirli bir propaganda yapılmaktadır. Yapılan bu propaganda, eleştirel düşünme yeteneğine sahip, inancına bağlı, çağdaş bilgi ve konulara hâkim, İslam’ın sahih yorumunu arayan öğrencilerin yetişmesini istemeyen zihniyetlerin ürünüdür ve gayrı ahlakidir.</p><p>Kamuoyuna saygıyla duyurulur."</p><p>(05.01.2022)</p><p><strong>TÜRKİYE İLAHİYAT VE&nbsp;<strong>İSLAMİ</strong>&nbsp;<strong>İLİMLER</strong>&nbsp;FAKÜLTELERİ DEKANLAR KONSEYİ</strong></p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[07.01.2022 Tarihli Cuma Hutbesi]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/07012022-tarihli-cuma-hutbesi-6115164a2ce84-57aa-48b5-a209-2baae742c8db2022-01-06T02:03:00+03:00Yücel Edoğan 07.01.2022 Tarihli Cuma Hutbesi

07.01.2022 Tarihli Cuma Hutbesi

HUTBE

Yücel Edoğan
<p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/T%C3%B6vbe,%20G%C3%BCnahlardan%20Ar%C4%B1nma%20%C4%B0radesi.doc"><span style="color:#008000"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ WORD OLARAK İNDİR</strong></span></a></p><p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/T%C3%B6vbe,%20G%C3%BCnahlardan%20Ar%C4%B1nma%20%C4%B0radesi.pdf"><span style="color:#c0392b"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ PDF OLARAK İNDİR</strong></span></a></p><p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Sesli%20Hutbe.mp3"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ&nbsp;</strong><span style="color:#0000CD"><strong>DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ MP3</strong></span></a></p><p><img alt="" src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/camiler/61d624dd6afed.jpg" style="float:left; height:220px; width:400px" /></p><p><strong>TÖVBE: GÜNAHLARDAN ARINMA İRADESİ</strong></p><p><strong>Muhterem Müslümanlar!</strong></p><p>Okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: “Ey iman edenler! İçtenlikle ve kararlılık içinde Allah’a tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi içinden ırmaklar akan cennetlerine koyar...”<a href="#_edn1" name="_ednref1" title=""><strong>[1]</strong></a></p><p>Okuduğum hadis-i şerifte Allah Resûlü (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Günahından tövbe eden, hiç günahı olmayan kimse gibidir.”<a href="#_edn2" name="_ednref2" title=""><strong>[2]</strong></a></p><p><strong>Aziz Müminler!</strong></p><p>İnsanoğlundan istenen daima iyiye ve güzele yönelmesidir. Yüce Allah’ın emir ve yasakları doğrultusunda bir hayat sürmesidir. Ne var ki insan bazen, bilerek veya bilmeyerek günaha sürüklenir. Zira o, hem iyiye hem de kötüye meyilli yaratılmıştır. Cenâb-ı Hakk’ın kullarına lütfettiği tövbe ise günahlardan kurtulmak için bir rahmet ve umut kapısıdır.</p><p><strong>Kıymetli Müslümanlar!</strong></p><p>Tövbe, nefsimizle hesaplaşmak, içtenlikle ve samimiyetle günahlardan pişmanlık duymaktır. Hata ve günahta ısrar etmemek, bir daha onlara dönmeme kararlılığını göstermektir. Hevâ ve hevesimizin esiri olmamaya söz vermektir. Tövbe, günahlarla kirlenen yüreklerimizi paslarından arındırmaktır. Yenilenmek ve tertemiz bir başlangıç yapabilmektir. Yüce Rabbimizin sevgisine, hoşnutluğuna talip olmaktır.</p><p><strong>Değerli Müminler!</strong></p><p>Günahları örten, çok affedici ve bağışlayıcı olan Yüce Mevlâmız bizleri tövbeye davet ediyor:</p><p><strong>وَتُوبُٓوا اِلَى اللّٰهِ جَم۪يعاً اَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ</strong></p><p>“Ey müminler, hep birlikte Allah’a tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz!”<a href="#_edn3" name="_ednref3" title=""><strong>[3]</strong></a>&nbsp;&nbsp;</p><p>Öyleyse geliniz, tövbelerimizi dilimizden kalbimize indirelim ve içtenlikle “Tevvâb” olan Rabbimize yönelelim. Gönülden, nasûh tövbelerle kalben ve ruhen arınalım, Rabbimizle aramızdaki bağı kuvvetlendirelim. O’na layık bir kul olamadığımız için nedametle ve gözyaşlarıyla tövbe ve istiğfar edelim. Allah Resûlü’ne yaraşır bir ümmet olamadığımız için af dileyelim. Yeryüzünde kötülüğü engelleyemediğimiz, iyiliği hâkim kılamadığımız için bağışlanma isteyelim. Dilimizle işlediğimiz yalan, gıybet ve kötü sözler için tövbe edelim. Harama uzanan ellerimiz, günaha giden ayaklarımız için bağışlanma dileyelim. Gözümüzü, kulağımızı haramdan sakınamadığımız için istiğfar edelim. Kalbimizi kaplayan kin, haset, kibir, bencillik gibi kötü hasletler için tövbe edelim. Ömrümüzü salih amellerle bereketlendiremediğimiz için tövbe ve istiğfar edelim; bıkmadan, yorulmadan.</p><p><strong>Aziz Müslümanlar!</strong></p><p>Hutbemi Peygamber Efendimizin bizlere öğrettiği tövbe-istiğfarın en güzeliyle bitiriyorum. Söylediklerimi lütfen içinizden tekrarlayınız: “Allah’ım, benim Rabbim sensin, senden başka ilâh yok. Beni sen yarattın ve ben senin kulunum. Ben gücüm yettiğince sana verdiğim söz üzereyim ve senin vaadine de güveniyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Bana olan nimetini itiraf ediyorum. Günahlarımı da itiraf ediyorum. Günahlarımı bağışla, çünkü günahları senden başka bağışlayacak hiç kimse yoktur.”<a href="#_edn4" name="_ednref4" title=""><strong>[4]</strong></a></p><div>&nbsp;<div><p><a href="#_ednref1" name="_edn1" title="">[1]</a> Tahrîm, 66/8.</p></div><div><p><a href="#_ednref2" name="_edn2" title="">[2]</a> İbn Mâce, Zühd, 30.</p></div><div><p><a href="#_ednref3" name="_edn3" title="">[3]</a> Nûr, 24/31.</p></div><div><p><a href="#_ednref4" name="_edn4" title="">[4]</a> Tirmizî, Deavât, 15. &nbsp;&nbsp;<em>Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü</em></p></div></div><h3><strong>HUTBEYİ İNDİR</strong></h3><h3>&nbsp;</h3><p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/T%C3%B6vbe,%20G%C3%BCnahlardan%20Ar%C4%B1nma%20%C4%B0radesi.doc"><span style="color:#0000CD"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ </strong></span><span style="color:#008000"><strong>&nbsp;</strong></span><span style="color:#FF0000"><strong>WORD</strong></span><span style="color:#008000"><strong> </strong></span><span style="color:#0000CD"><strong>OLARAK&nbsp;İNDİR</strong></span></a></p><div><p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/T%C3%B6vbe,%20G%C3%BCnahlardan%20Ar%C4%B1nma%20%C4%B0radesi.pdf"><strong><span style="color:#FF0000">HAFTANIN</span><span style="color:#336600"> HUTBESİNİ </span><span style="color:#FF0000">PDF </span><span style="color:#008000">OLARAK</span><span style="color:#336600"> İNDİR</span></strong></a></p><p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Sesli%20Hutbe.mp3"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ&nbsp;</strong><span style="color:#0000CD"><strong>DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ </strong></span><span style="color:#FF0000"><strong>MP3</strong></span></a></p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p><h3>&nbsp;</h3></div>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Ali Erbaş 2022'ye müthiş başladı]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/ali-erbas-2022ye-muthis-basladi-61150551f6191-52e5-48b6-9985-6f1aaa141a552022-01-04T00:15:00+03:00Yücel Edoğan Ali Erbaş 2022'ye müthiş başladı

Ali Erbaş 2022'ye müthiş başladı

GÜNCEL

Yücel Edoğan
<p>CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi Kur'an Kursları için açıklamalar yapmış, skandal ifadeler kullanarak Diyanet'in okul öncesi eğitimi için Ortaçağ zihniyetine yöneldiğini ifade etmişti.</p><h2>Kur'an Kursu için "Ortaçağ zihniyeti" dedi</h2><p>Özel şu ifadeleri kullanmıştı:&nbsp;<strong>"Diyanet okul öncesi eğitim birimleri kuruyor. Okul öncesi eğitim Diyanet'in işi mi Milli Eğitim'in işi mi? Sübyan mekteplerini kurmuşlar, kurumsallaştırmaya zorunlu yapmaya çalışıyorlar. Bu kafayla, orada işte bilimin B'si, fiziğin F'si, matematiğin M'si de olmuyor üniversiteye gidince. Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu Cumhuriyet'e ne bu millete faydası var; ne de Anayasa'ya uygunluğu var."</strong></p><h2><strong>2022 yılının ilk mesai gününde açıldı</strong></h2><p>Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022 yılının ilk mesai gününde&nbsp;Arnavutköy Müftülüğüne bağlı&nbsp;<strong>"Arnavutköy Ravza 4-6 yaş Kur'an Kursu"</strong>&nbsp;açılışına katıldı.&nbsp;Kur'an Kursu için&nbsp;<strong>"Ortaçağ zihniyeti"</strong>&nbsp;CHP&nbsp;Grup Başkanvekili&nbsp;Özgür Özel'e yas tutturacak törende&nbsp;konuşan Erbaş, peygamberlerin gönderiliş amacının iyilikleri yaymak, kötülükleri ortada kaldırmak olduğunu anlattı.</p><p><strong>"Bizler de peygamber varisleri olarak Allah Resulü Efendimizin çocuklar, gençler ve insanlar için yapmış olduğu o daveti yerine getirmek zorundayız."</strong>&nbsp;diyen Erbaş, Hazreti Muhammed'in Mescid-i Nebevi'yi inşa ettikten sonra içine bir de suffe yaptırdığını anımsatarak, şöyle devam etti:</p><p><strong>"Cami burada suffe de burada. Mektep. Kur'an kurslarımız bugün suffenin varisleridir. Suffenin şubeleridir. O suffede kimler yetişmiş? Hazreti Aliler, Hazreti Ömerler, Hazreti Fatımalar, Hazreti Zeynepler, Hazreti Aişeler orada yetişti. Küçük yaşlarından itibaren çocuklar, Kur'an-ı Kerim'in bütün insanlığa vaaz ettiği, emrettiği iyiliklerle donatılmalı. İşte bunu küçük yaşlarda çocuklarımıza vermek zorundayız. Öteden beri bizim tarihimize ve medeniyetimize baktığımızda büyük alimlerin küçük yaşlarda temel dini bilgileri aldıklarını görüyoruz. İbn-i Sina örneğini verelim. Altı asır boyunca kitabı dünyanın her yerinde ders kitabı olarak okutuldu. Aynı zamanda ulum-i İslamiyyede zirve bir isimdir. 11 yaşında hafız olmuştur. Farabiler, İbn Rüşdler, matematiğin kaşifi İbnü'l Heysem küçük yaşlarda temel dini bilgileri alarak o alana başlamıştır. Cebirin kurucusu El Cabir yine küçük yaşlarda temel dini bilgilerini aldıktan sonra bu alana yoğunlaşmıştır. Akşemseddin hazretlerini herkes bilir. Fatih Sultan Mehmet'in hocasıdır. Fatih'e sadece ulum-i İslamiyyede değil, matematik konusunda da en büyük hocalığı yapmıştır. Zamanının büyük matematikçilerinden birisidir Akşemseddin hazretleri. Müspet ilimlerle dini ilimler arasında bizim geleneğimizde hiçbir ayrım yoktur. Kur'an ilimleriyle uğraşmak ne kadar faziletli bir işse, fen ilimleriyle uğraşmak o kadar faziletli bir iştir. Çünkü fen ilimlerinden bihaber olanların Kur'an-ı Kerim'i anlaması çok zordur."</strong></p><p>Erbaş, Lokman Suresi'nin 12. Ayetindeki&nbsp;<strong>"Andolsun, biz Lokman'a 'Allah'a şükret' diye hikmet verdik."</strong>&nbsp;ifadesini okuyarak,&nbsp;<strong>"Hikmet nedir? İlimdir, irfandır, bilgidir. Her şeyi yerli yerine koymaktır. Bunu ne zaman öğreteceğiz çocuklara? İşte küçük yaşlarda. Lokman Aleyhisselam gibi..."</strong>&nbsp;dedi.</p><p>Eğitim bilimcilerinin, insanın karakterinin büyük kısmının 7 yaşından önce oluştuğu konusunda hemfikir olduğunu dile getiren Erbaş,&nbsp;<strong>"Peygamber Efendimizin o mucizevi hadisi. 'Çocuklarınız 7 yaşına gelinceye kadar onlara temel dini bilgileri öğretiniz.' Abdest nasıl alınır, namaz nasıl kılınır, sevgi, saygı nedir, evrensel değerler nedir? İşte devletimizin imkanları ve milletimizin katkılarıyla yapmış olduğumuz eğitimlerde yaş sınırı gözetmeksizin bütün insanlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz."</strong>&nbsp;ifadelerini kullandı.</p><p>Erbaş, sözlerini,&nbsp;<strong>"Adına da ihtiyaç odaklı Kur'an kursları adını verdik. 2011'de Kur'an kurslarının önündeki 5. ve 8. sınıfı bitirme engeli kaldırıldıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 7 yaşından önce de sonra da Kur'an kurslarımıza öğrencilerimiz gelmeye başladı."</strong>&nbsp;diye tamamladı.</p><p>İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ve vatandaşların katıldığı açılışta Ali Erbaş, kurdele kesiminin ardından öğrencilere hediye verdi.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Memur ve emekli maaşları belli oldu... İşte meslek meslek yeni maaş tablosu]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/memur-ve-emekli-maaslari-belli-oldu-iste-meslek-meslek-yeni-maas-tablosu-61149f2de579f-12ac-4ab8-ae25-7c26328365182022-01-03T23:50:00+03:00Yücel Edoğan Memur ve emekli maaşları belli oldu... İşte meslek meslek yeni maaş tablosu

Memur ve emekli maaşları belli oldu... İşte meslek meslek yeni maaş tablosu

EKONOMİ

Yücel Edoğan
<p>Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı. Bununla beraber milyonların beklediği emekli ve memur maaş zammı netleşti. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25,48, memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı da yüzde 27,48 düzeyinde gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yeni memur zammının yüzde 30,5'e çıkarıldığını ve en düşük emekli maaşının ise 2500 TL olarak belirlendiğini açıkladı.</p><p><strong>Sabah'ın haberine göre,&nbsp;</strong>Aralık ayı enflasyon (TÜFE) oranı yüzde 13,58 düzeyinde gerçekleşirken bununla beraber 2021 yılı tamamında enflasyon yüzde 36,08 seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılının ikinci yarısında enflasyon yüzde 25,48, on iki aylık ortalamalara göre enflasyon yüzde 19,60 artış gerçekleşti. Bu 19,60 kira artış oranı olarak netleşirken, 6 aylık enflasyon 25,48 memur ve emekli zammı için belirleyici oldu.</p><h2><strong>EMEKLİ ZAMMI 25,48 OLARAK GERÇEKLEŞTİ</strong></h2><p>2021 yılının son 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı SSK ve Bağ-Kur'luların Ocak 2022 zammı oldu. Yani emekli zammı yüzde 25,48 düzeyinde gerçekleşmiş oldu.</p><h2><strong>MEMUR ZAMMI YÜZDE 27,48'DEN YÜZDE 30,5'E YÜKSELDİ</strong></h2><p>Memur ve memur emeklisi ise, 2021 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranının yüzde 3'ü aşan kısmına ek olarak yüzde 5 toplu sözleşme zammı aldı. Bununla beraber "25,48-3+5=27,48" hesaplaması sonrası memur zammı yüzde 27,48 seviyesinde gerçekleşti.</p><p>Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından toplu sözleşme zammının yüzde 5'ten yüzde 7,5'e çıkarıldığını duyurdu. Böylece memur zammı yüzde 30,5 olarak revize edilmiş oldu.</p><h2><strong>EMEKLİ VE MEMURA SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ YAPILDI</strong></h2><p>Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın ve KAMU-SEN Genel Başkanı Önder Kahveci, Aralık ayında memur zammına ilave olarak gelebilecek ek zam konusunu masaya yatırdı. Bu kritik görüşme sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurdaki dalgalanmalardan kaynaklı olarak toplu sözleşmede ilgili maddelerde düzenleme yapılarak memura ek protokol ile ilave bir zam gelebileceğini bildirmişti. Tüm bunlarla beraber çalışmanın kamu personellerini kapsayacak şekilde enflasyon farkı ve üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi yapılacağı öne çıktı.</p><h2><strong>MEMUR ZAMMI EK ZAM İLE GÜNCELLENDİ</strong></h2><p>Tüm gözler bu akşam Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yapacağı açıklamalardaydı.</p><p>Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yeni memur zammının yüzde 30,5'e çıkarıldığını ve en düşük emekli maaşının ise 2500 TL olarak belirlendiğini açıkladı.</p><p>Ek zammın duyurulmasının ardından 15 Ocak'a kadar bu ek zammın maaşlara yansıtılması bekleniyor.</p><p>Öte yandan 'Ek zam' ile beraber yeni memur zammı ile birlikte memur maaşları netleşti. İşte tablo tablo yeni maaşlar...</p><h2><strong>MEMUR MAAŞLARI 2022 (NET / TL)</strong></h2><h2><strong>UNVAN VE DERECE - TEMMUZ 2021 - OCAK 2022</strong></h2><p>Vali - 22412 - 29247</p><p>Genel müdür (1/4) - 16177 - 21110</p><p>Şube müdürü (Lisans - 1/4) - 8526 - 11126</p><p>Memur (Lisans - 9/1) - 5277 - 6886</p><p>Öğretmen (1/4) - 6587 - 8596</p><p>Kaymakam 1. sınıf (1/4) - 14826 - 19347</p><p>Başkomiser (3/1) - 8522 - 11121</p><p>Polis memuru (8/1) - 7465 - 9741</p><p>Uzman doktor (1/4) - 10126 - 13214</p><p>Hemşire (Lisans - 5/1) - 6391- 8340</p><p>Mühendis (1/4) - 8703 - 11357</p><p>Teknisyen (Lise - 11/1) - 5491 - 7165</p><p>Araştırma görevlisi (7/1) - 8265 - 10785</p><p>Vaiz (1/4) - 6844 - 8931</p><p>Avukat (1/4) 8311 - 10845</p><p>En düşük memur maaşı - 4880 - 6368</p><h2><strong>NOT:&nbsp;</strong>Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır.</h2><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[O ilahiyatçıya tepki yağıyor! 'Dekanlık, İslam'ı değil hocasını koruyor']]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/o-ilahiyatciya-tepki-yagiyor-dekanlik-islami-degil-hocasini-koruyor-61148c9219112-8b8e-4a7b-8e79-2417d6cfc2092022-01-03T23:30:00+03:00Yücel Edoğan O ilahiyatçıya tepki yağıyor! 'Dekanlık, İslam'ı değil hocasını koruyor'

O ilahiyatçıya tepki yağıyor! 'Dekanlık, İslam'ı değil hocasını koruyor'

GÜNCEL

Yücel Edoğan
<p>İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Psikolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Dekan Yardımcısı Dr. Cihad Kısa’nın bir konuşmasına ilişkin kayıtlar sosyal medyada yayıldı ve bazı kesimlerin tepkisine neden oldu.</p><p>#CihatKısaGörevdenAlınsın etiketiyle tepkilerini dile getiren vatandaşlar, Kısa'nın Hz. Meryem'e fahişelik imasında bulunduğunu belirtti. Binlerce sosyal medya kullanıcısı vatandaş, Cihad Kısa'ya tepki gösterdi.</p><h2>Cübbeli Ahmet Hoca:&nbsp;<strong>Kendi annemize böyle bir iftira atıldında...</strong></h2><p>Cübbeli Ahmet Hoca da Cihad Kısa'ya tepki gösterenler arasında yer aldı.&nbsp;</p><p>Sosyal medyadan tepkisini dile getiren Cübbeli Ahmet Hoca şu açıklamada bulundu:&nbsp;</p><p><strong>Dün akşam Akit TV'de katıldığım "Kırmızı Masa" programında ismini vererek reddiye yaptığım Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Din Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı Cihat Kısa, Kur'ân-ı Kerîm'deki Meryem Sûresi'nin âyetlerini inkâr etmiştir.</strong></p><p>Buna ilâveten, Meryem Vâlidemiz hakkında Rabbimiz Âl-i Imrân Sûresi'nin 42. Âyet-i kerîmesinde: "Ey Meryem! Şüphesiz Allah seni seçti, seni tertemiz kıldı ve bütün âlemlerin kadınlarına karşı seni ihtiyâr etti"&nbsp;buyurarak Meryem Vâildemizin bütün kötülüklerden ve günahlardan arındırıldığını bize haber vermektedir.</p><p><strong>Bu şahıs ise, bu âyet-i kerîmeye rağmen Meryem vâlidemiz hakkında büyük bir iftirâya imzâ atmış, kendisine:</strong></p><p>"İşte o kısmı yalandır" diyerek îtirâz eden Müslüman talebeye "Bilemem" demek sûretiyle Meryem Vâlidemize büyük bir fuhuş iftirâsı atmış, böylece Kur'ân'ı inkâr ile irtidâtını izhâr etmiştir.</p><p><strong>Bir de talebelere kâfirlerin: "Allah niçin cehennemle bu kadar korkutuyor, herhalde onun da psikolojisi bozuk" gibi laflarını naklederek İlâhiyat câmiasının maalesef ne hâle geldiğini açıklama husûsunda artık bize reddiye yapma hâceti bırakmayacak şekilde ortaya koymuştur.</strong></p><p>Artık bu gibi adamların Dekan Yardımcısı ve Kurum Başkanlığı yaptığı okullara hangi Müslüman çocuğunu güvenle gönderebilir?</p><p><strong>Kendi annemize böyle bir iftira atılsaydı nasıl tepki vermemiz gerekiyorduysa Meryem Vâlidemize yapılan bu iftirâyı daha ileri derecede reddetmemiz ve yetkilileri bu gibi adamları görevlerinden uzaklaştırma husûsunda uyarmamız gerekmektedir.</strong></p><p>Bu adamın hezeyânı öyle büyük bir iftirâdır ki; gökler yere inse azdır. "Ağızlarından çıkan kelime ne kadar büyük oldu." [Kehf Sûresi 5] âyeti bu hakîkati nâtıktır.</p><p><strong>Bu adamlar, din öğrenmek için bu okula giden talebelere bu şirk îtikatlarını aşıladıkları sürece ve bunlara müsâmaha edilip bu vazîfeler bu misilli kişilerle dolu olduğu sürece ne fiyatlar ucuzlar, ne ekonomi düzelir, ne hiç bir felâh umulur.</strong></p><p>Bu kişiye ismini vererek ilk reddiye yapmak Akit TV'de bu fakîre nasîb olmuştur, diğer reddiye yapanları tebrîk etmekle beraber ismini vermekten çekinmelerini gereksiz bir korku olarak nitelemekteyim.</p><p><strong>Allah, diğer hocalarımıza da bu husûsta hamiyyet-i İslâmiyye'de ziyâde yakîn ihsân eylesin de bundan sonra bu insanları isim vererek teşhîr etmeye onları da muvaffak eylesin.</strong></p><p>Allah, İmam-Hatip ve İlâhiyat talebelerini bu îman hırsızlarının şerlerinden muhâfaza eylesin, onlara da hocalarının şirk ve bid'at içerikli görüşlerine karşı mücâdele verme şuurunu ihsân eylesin. Âmîn!</p><p><strong>İmam-Hatip ve İlâhiyattaki bâzı hocalar hakkında yaptığım açıklamaların ne kadar haklı ve yerinde olduğu böylece daha iyi ortaya çıkmıştır. Keşke haklı çıkmasaydım.</strong></p><p><img alt="" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/1641237768-1b837d.jpg" style="height:622px; width:550px" /></p><h2>İhsan Şenocak:&nbsp;İlahiyatları temizleyin!</h2><p>İhsan Şenocak Hoca da İlahiyatların temizlenmesi çağrısında bulunarak tepkisini dile getirdi:</p><p><strong>İlahiyatta bir hoca Hz Meryem annemize fahişelik isnadında bulunuyor ve herkes susuyor. #CihatKısaGörevdenAlınsın diye tag açılmış.Almazlar.</strong></p><p><strong>Ey YETKİLİLER! Bari bir oryantalist üniversitesi kurun da bunun gibi Kur’an'a sövenleri oraya doldurup ilahiyatları temizleyin!</strong></p><p><img alt="" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/1641238344-eff161.jpg" style="height:149px; width:550px" /></p><p><img alt="" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/1641238814-ec5ef1.jpg" style="height:444px; width:550px" /></p><h2>Yusuf Kaplan: Dekanlık, İslâm'ı değil hocasını koruyor</h2><p>"Kur'ân'da Rabbimizin açıkça övdüğü Hz. Meryem'e iffetsizlik isnad eden kişi, ilahiyat'ta nasıl ders verebilir?<br />*<br />İlahiyat'lar yıpratılmamalı ama ilahiyatlar önce kendi kendilerini yıpratmamalı!<br />*<br />#CihatKısaGörevdenAlınsın<br />Dekanlık, İslâm'ı değil hocasını koruyor!<br />Hasbünallah…"</p><p><img alt="" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/1641237811-403ab5.jpg" style="height:674px; width:550px" /></p><h2>Dursun Ali Erzincanlı:&nbsp;<strong>Hz. Meryem’in “iffetli” sıfatını inkar eden...</strong></h2><p>Allah Teâlâ’nın övdüğü Hz. Meryem’in “iffetli” sıfatını inkar eden şahsın “ilahiyatçı” sıfatını reddediyorum.<br />#CihatKısaGörevdenAlınsın</p><p><img alt="" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/1641238643-ca6818.jpg" style="height:126px; width:550px" /></p><h2>Kerem Önder:&nbsp;Reddiye yapılmasını başta ilahiyat camiasından ve Diyanet'ten bekliyoruz</h2><p>"İffet numunesi Meryem annemize zina iftirasında bulunan sahte ilahiyatçı için ismen reddiye yapılmasını başta ilahiyat camiasından ve Diyanetten bekliyoruz.</p><p>#CihatKısaGörevdenAlınsın"</p><h2>Bedri Gencer: Bataklık kurutulmalı</h2><p><strong>"Adam,Kur'ân’ı inkârla iffet timsali Hz.Meryem ile Hz.İsa’ya rezilce iftira atıyor,daha vahimi ilahiyat'ın içinden güçlü bir tepki görmüyor.Demek ki mesele #CihatKısaGörevdenAlınsın diye sivrisinekleri öldürmek değil,bataklığı kurutmak,dinde yangının üzerini örtmek değil,söndürmek"</strong></p><p><img alt="" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/1641238130-8f196e.jpg" style="height:141px; width:550px" /></p><h2>Serdar Arseven görevden alınıp alınmayacağına dikkat çekti</h2><p>Hep birlikte<br />#CihatKısaGörevdenAlınsın<br />diyor ve izliyoruz!</p><p><img alt="" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/1641241312-76cf81.jpg" style="height:128px; width:550px" /></p><h2>Kemal Özer:&nbsp;<strong>Cihat Kısa görevden alınsın da diğerleri kalsın mı?</strong></h2><p>"İlahiyat Fakültesini yöneten tiplere bakın<br />#CihatKısaGörevdenAlınsın'da diğerleri kalsın mı<br />https://ilahiyat.deu.edu.tr/tr/fakulte-yonetimi/</p><p>Rektör<br />@hotar_nukhet<br />Hz Meryem validemize zina isnat eden, Hz Îsa Efendimiz (as)'e iftira eden bu ebter hannası ve fakülte yönetimini görevden alır mı?<br />@RTErdogan"</p><p><img alt="" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/1641238693-e332d0.jpg" style="height:371px; width:550px" /></p><h2>İşte o ilahiyatçının Hz. Meryem ile ilgili skandal sözleri</h2><p><strong>Hz. Meryem'e fuhuş isnat eden Cihad Kısa'nın videodaki sözleri şöyle:</strong></p><p>“Şimdi bu İsa'ya atfedilen bir şey vardı... 'ilk taşı günahsız olan atsın'. Biliyorsunuz değil mi hikayesini? Hah. Şimdi, olay nasıl, az çok biliyorsunuz. Nasıralı İsa, bir gün duruyor...Yahudiler bir tane kadıncağızı alırlar gelirler. Derler ki, 'Bu kadın zina yaptı ey İsa! Yeni dinin hükmü nedir?’ İsa başını kaldırıp bakmaz. Bir daha söylerler. Yüzü kızarır İsa'nın. Üçüncü söyledikleri zaman, canı sıkılır. Der ki, 'Sizin inandığınız Yahudi şeriatı neyi hükmediyor bununla ilgili? En sevdikleri şey. Yahudiler bunu çok sever. Günah keçisi. O kavram ona ait zaten. 'Recm'. Taşlanıp öldürmek. Tamam. Çağırın ahaliyi. Kazın çukuru. Gömün kadını. Kadını gömerler. Ondan sonra İsa, tarihe geçen o (de mi biz bile biliyoruz şu anda) o muhteşem sözü söyler. 'ilk taşı günahsız olan atsın'. Herkes taşı almıştır. Ağzından salya akıyordur. Bu ahlak bekçileri hep böyledir. Biliyorsunuz değil mi?</p><p>Parantez açayım. İtalyan bir gelin vardı. Hani kızcağız... Poppa (Pippa Bacca) mıydı neydi? Gebze'yi geçemedi. Tüm Avrupa'yı geçti. Gebze'yi geçemedi. Bak Gebze’yi geçse Afganistan’ı geçerdi onu söyleyeyim. Afganistan’da kadınsan tehlike değil parlak erkeksen tehlikedir. Sakalsız, makalsız erkeğin gece gündüz parkta dolaşma şansı yoktur. O kadını öldüren adamın karısının sözleri var. ‘Ya akşam haberleri izliyoruz. Bu şerefsizleri sallandıracaksın bir hafta bak bakalım bir daha yapabiliyorlar mı diyormuş. Kadın şaşkın! Yahu akşam bir dünya saydırdı. Kendisi yapmış, inanamıyorum’ diyor. Anladınız mı hikayeyi?.</p><p>Dönelim hikayeye: ‘ilk taşı günahsız olanınız atsın’ dedi dimi? Herkes elindeki taşı bırakmıştır. Hikayenin devamı vardır. Bir tane yaşlı kadıncağız. O bırakmamıştır. Taşı bir sallar. Vuramaz. Sağından geçer. Tekrar eğilir, taşı alır. Bir daha sallar. Solundan geçer. Üçüncü defa... Bak üç önemlidir. Hani teslisten önce teslis var zaten. Eğilince, İsa der ki, 'Yeter anne! der. Taş atan kim?'</p><p>Öğrenci: Meryem mi?</p><p>Cihat Kısa: Hah, 'Sen de der, ben küçükken beni bırakıp bir yerlere gidiyordun' der. Biz anlatıyoruz ‘babasız, mabasız doğdu’ diye ama siz bir de o çocuğun dünyasından bakın babasız doğmaya…Bu, aslında bize anlatılmayan bir hikayedir.</p><p>Öğrenci: İşte o kısmı yalandır.</p><p>Bilemem! Ama çok önemli bir cümledir. 'Sen de ben küçükken beni bırakıp bir yerlere gidiyordun.’</p><h2>Dokuz Eylül İlahiyat Fakültesi Dekanlığı'ndan açıklama geldi</h2><p>Videonun ardından&nbsp;<strong>Dokuz Eylül İlahiyat Fakültesi Dekanlığı</strong>&nbsp;da bir açıklama yaparak duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dekanlık, kayıtların kesilip eklendiğini ifade etti.</p><p>Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:</p><p><strong>“Sosyal medyada yedi yıl önce yapılan bir mezuniyet töreninden görüntüler kullanılarak ve mevcut Dekan Yardımcısının 'Din Psikolojisi' dersinde öğrenciler tarafından tutulan ses kayıtlarından bağlam dışı kesilerek bazı bölümler yayımlanmıştır.</strong></p><p><strong>Kayıtların önünden ve sonundan kırpılıp bağlamından koparılarak seçilen bazı cümleler üzerinden dini ve kutsal değerlerimizin aşağılandığı ve hafife alındığı intibaı uyandırılmak istenmiştir. Alıntılanan cümleler üzerine Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'den ayetler eklenerek Fakültemiz ve tüm İlahiyat Fakülteleri haksız ve mesnetsiz iddialarla karalanmak istenmiştir.</strong></p><p><strong>İlgili derse ait tüm ses kayıtları elimizde mevcuttur. Konu incelenerek yasadışı yollarla bu içeriği hazırlayanlar ve sosyal medyada yayınlayanlar hakkında gerekli idari ve hukuki işlemler başlatılacaktır”</strong></p><p>Öte yandan Dekanlığın Twitter hesabında yorum kısımları kapatıldığı görüldü.</p><p><img alt="" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/1641238925-982ef0.jpg" style="height:579px; width:550px" /></p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Türkiye'yi ayağa kaldıracak gelişme! Hepsi işin içindeymiş]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/turkiyeyi-ayaga-kaldiracak-gelisme-hepsi-isin-icindeymis-61147f0b3ffa8-075e-40a8-8a42-775d16c2b5cc2022-01-01T23:04:00+03:00Yücel Edoğan Türkiye'yi ayağa kaldıracak gelişme! Hepsi işin içindeymiş

Türkiye'yi ayağa kaldıracak gelişme! Hepsi işin içindeymiş

MEDYA

Yücel Edoğan
<p>Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör,&nbsp;TL'ye erişmekte zorlanan Londralı bankaların, Türkiye'de iş yapan bazı şirketleri paravan olarak kullandığını, Türk şirketlerin buradan TL krediyi çekip,&nbsp;Londra'daki bankaya taşıdıklarını ya da dolar hesaplarını TL'ye&nbsp;çevirtip, Londra'da mevduat&nbsp;hesabı açtıklarını hatırlattı. "Londra'da bire 10 faizi alan bizim şirketler bu alışverişten memnundu. Fakat Londra'ya ulaştırdıkları TL'ler sonra Türkiye'de spekülatif işlemlerde kullanılıyordu" diyen Güngör, "Yine mi Brütüsler!" başlıklı yazısında, "Son dönemde&nbsp;bizim&nbsp;Brütüs'lerin (yine aynı isimler)&nbsp;o çetelere her an kullanacakları&nbsp;TL'yi park etmeye başladığını&nbsp;duyuyorum.&nbsp;Hem de öyle az buz rakamlar değil…&nbsp;Şirketler arasında Türkiye'nin&nbsp;dev holdinglerini mi ararsınız,&nbsp;gıdacılarını mı, limancılarını mı,&nbsp;inşaatçılarını mı…&nbsp;Büyükler 500'er milyon TL'nin&nbsp;üzerinde parayı göndermişler.&nbsp;Biraz daha küçükler 250'şer milyon TL" ifadelerini kullandı. İşte o bomba yazı:</p><p>"Yıl 2020… Mayıs ayı…</p><p>Hazine ve Maliye Bakanı&nbsp;Berat Albayrak'ın uluslararası yatırımcılarla toplantısı sırasında&nbsp;döviz&nbsp;piyasası birden hareketlendi. Tam piyasaların beklediği mesajlar verilirken hem de…</p><p>Halbuki, o dönemde&nbsp;swap&nbsp;konusunda atılan onca adım&nbsp;vardı… (Neydi bu adımlar,&nbsp;hatırlatayım. Merkez Bankası&nbsp;bankalara 'Londra'ya TL vermeyi&nbsp;bırak, döviz işlemlerini gel benden&nbsp;yap' demişti. "Karanlık havuz"&nbsp;denilen tezgâhüstü piyasalarda&nbsp;gerçekleştirilen swap işlemlerinin&nbsp;İstanbul'daki borsada yapılmasının&nbsp;önü açılmıştı)&nbsp;Yahu "TL'yi bu kadar&nbsp;kısarken nasıl oluyor" demeye&nbsp;kalmadan işin rengi anlaşılmıştı.&nbsp;Oralara operasyon için kurşunu&nbsp;yollayanların bizim yerli şirketler&nbsp;olduğu ortaya çıkmıştı.</p><p>***</p><p>O dönemde Londralı bankalar öyle çalışıyordu. TL'ye erişmekte zorlandıklarında, Türkiye'de iş yapan bazı şirketleri paravan olarak kullanıyorlardı.&nbsp;Türk şirketler&nbsp;buradan TL krediyi çekip,&nbsp;Londra'daki bankaya taşıyorlardı.&nbsp;Ya da dolar hesaplarını TL'ye&nbsp;çevirtip, Londra'da mevduat&nbsp;hesabı açıyorlardı.&nbsp;Londra'da bire 10 faizi alan bizim şirketler bu alışverişten memnundu. Fakat Londra'ya ulaştırdıkları TL'ler sonra Türkiye'de spekülatif işlemlerde kullanılıyordu.</p><p>Diyeceksiniz ki, bu kez döviz yükselişinde durum farklı… İşin içinde finans çeteleri yok ki… Doğru, yok…</p><p>Ama son dönemde&nbsp;bizim&nbsp;Brütüs'lerin (yine aynı isimler)&nbsp;o çetelere her an kullanacakları&nbsp;TL'yi park etmeye başladığını&nbsp;duyuyorum. Hani derler ya, körün&nbsp;istediği bir göz, bunlar veriyor iki&nbsp;göz... O hesap...</p><p>Hem de öyle az buz rakamlar değil…</p><p>Şirketler arasında Türkiye'nin&nbsp;dev holdinglerini mi ararsınız,&nbsp;gıdacılarını mı, limancılarını mı,&nbsp;inşaatçılarını mı…</p><p>Büyükler 500'er milyon TL'nin&nbsp;üzerinde parayı göndermişler…</p><p>***</p><p>Biraz daha küçükler 250'şer milyon TL…</p><p>Liste kabarık…</p><p>İsimleri yazmayacağım.</p><p>Çünkü,&nbsp;Bankacılık Düzenleme&nbsp;ve Denetleme Kurumu ile Mali&nbsp;Suçları Araştırma Kurulu bunları&nbsp;inceliyor. Son dönemde yüksek&nbsp;miktardaki para çıkışlarına&nbsp;bakılıyor.</p><p>Hakikaten, bu paralar Londra'ya iş icabı mı yollandı, yoksa maksat başka mı…</p><p>Yakında kokusu çıkar…</p><p>Şu kadarını söyleyeyim…</p><p>Eğer kafaları operasyonel çalışmışsa, bu sefer öyle kolay yırtamazlar!"</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Diyanet yeni etkinliği duyurdu]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/diyanet-yeni-etkinligi-duyurdu-6114682d0c1f8-8260-4af2-b3e6-58ad2ab145462022-01-01T01:38:00+03:00Yücel Edoğan Diyanet yeni etkinliği duyurdu

Diyanet yeni etkinliği duyurdu

DİYANET HABER

Yücel Edoğan
<p><strong>81 ilde gerçekleştirlecek&nbsp;“<strong>Sabah namazı</strong>nda Ailece Camide, Milletçe Duadayız” buluşma programı hakkında kişisel sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan&nbsp;<strong>Diyanet</strong>&nbsp;İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, tüm vatandaşları davet etti.</strong></p><p><strong>Erbaş mesajında şu ifadelere yer verdi:</strong></p><p><em><strong>“Sabah namazında Ailece Camide, Milletçe Duadayız” Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yarın tüm Türkiye’de düzenleyeceğimiz sabah namazı programlarına sizleri de bekliyoruz. Ben de yarın sabah namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde olacağım İnşallah.</strong></em></p><p><iframe frameborder="0" id="twitter-widget-0" scrolling="no" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NwYWNlX2NhcmQiOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH19&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=1476867593743048731&amp;lang=tr&amp;origin=https%3A%2F%2Fwww.diyanethaber.com.tr%2Fali-erbas%2Fturkiye-sabah-namazinda-camilerde-bulusuyor-h20901.html&amp;sessionId=d5ed9a24964c79197c31f2faa408fc96cbebc2d3&amp;siteScreenName=diyanetajans&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=9fd78d5%3A1638479056965&amp;width=550px" title="Twitter Tweet"></iframe></p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-61144884af696-3fb6-4fe7-89d0-5608e50f82f72021-12-31T00:10:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Göklerde bulunanlar da yerde bulunanlar da Allah'ı tesbih ediyor. Egemenlik O'nundur ve hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye gücü yeter.</p><p>(Teğâbun, 64/1)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Siz hiç günah işlemeseydiniz Allah, günah işleyip tövbe ve istiğfar eden bir topluluk yaratır da onları bağışlardı.</p><p>(Müslim, "Tevbe", 9)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>… Ey rabbimiz! Yüreğimizi sabırla doldur; bize direnme gücü ver; kâfir kavme karşı bize yardım et.</p><p>(Bakara, 2/250)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Müslümanların noel adetlerine ayak uydurması normal değil!]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/muslumanlarin-noel-adetlerine-ayak-uydurmasi-normal-degil-61145303eaad1-a1a4-4853-acd4-b3fffa920c392021-12-30T23:50:00+03:00Yücel Edoğan Müslümanların noel adetlerine ayak uydurması normal değil!

Müslümanların noel adetlerine ayak uydurması normal değil!

DİYANET HABER

Yücel Edoğan
<p>Diyanet'e bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, yeni yıl öncesi İslami yaşantının nasıl olması gerektiğini hatırlatarak Müslümanları uyardı.&nbsp;</p><p>Diyanet TV’de yayımlanan<strong> “Diyanet’e Soralım” </strong>isimli programda, yılbaşı bağlantılı sorulara yanıt verildi.</p><p>Bu sorulara verilen yanıtlar sol seküler haber siteleri tarafından <strong>"Diyanet'ten yaşam alanlarına müdahale"</strong> adı altında haberleştirildi.&nbsp;</p><p>Din İşleri Yüksek Kurulu'nda yer alan akademisyenler, Milli Piyango'nun kumar olduğu, farklı dinlere özenerek davranmanın doğru olmadığı, özenti şeklinde süslemeli yapılan noel pastası yapmanın caiz olmadığını, alkol tüketmenin ve satmanın haram olduğunu hatırlattı.&nbsp;&nbsp;</p><p>Diyanet TV’de yayımlanan<strong> “Diyanet’e Soralım” </strong>isimli programda, yılbaşı bağlantılı sorulara yanıt verildi. Bu yanıtlar, Din İşleri Yüksek Kurulu’nun sosyal medya hesabından da belli aralıklarla yayımlandı.</p><p>Noel Baba süslemeli pasta siparişi alan bir üreticinin<strong> <u><span style="color:#FF0000">“Çam ağaçlı, Noel Babalı pasta siparişleri geliyor. Yapsam mı yapmasam mı bilemedim. 12 tane siparişim var. İptal mi etsem?”</span></u></strong> sorusuna Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Fatih Mehmet Aydın, <strong>“<em>İslamın yasakladığı bir şeye alet, destek olmak caiz olmaz. Hıristiyanlar kendi bayramını kutlayabilir. Onlar nereden tedarik ederse etsin ama bir Müslüman onların Noel’lerine yardımcı olacak şekilde hareket etmemeli ve rızkını başka yerlerden aramalı. Yoksa pasta yapmakta bir sakınca olmaz ama bunu Noel için ve Noel’in figürleriyle yapıp satmak İslama yakışır, yaraşır bir şey değil</em>”</strong> dedi. Aydın, Müslüman bir kişini<strong>n “<em>İslami olmayan, İslam’i değerlere aykırı olan bir malı satmasının, hizmette bulunmasının caiz olmadığını</em>” </strong>ifade etti.&nbsp;</p><p><span style="color:#FF0000"><u><strong>“Milli Piyango ya da bilet alarak çekilişe katılmanın haram ya da helal olup olmadığına”</strong></u></span> ilişkin soruya Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi İdris Bozkurt,<strong> “<em>Helal olduğunu asla söyleyemeyiz. Kazancımızın helal olabilmesi için meşru ölçüde çalışmak, alın teri dökmek ve gerekli şeylere tevessül etmek gerekir. Bir tarafın kazandığı bir tarafın kaybettiği şeklinde çekilişler, piyango, loto, toto, ganyan, bahis oyunları, hepsi kumar kapsamında. Kumar da kesinlikle helal kazanç yöntemi değil. Piyango bileti, hele hele yılbaşı, miladi yılın başlangıcı vesilesiyle yapılan işlemler meşru kazanç yöntemi değil</em>”</strong> diyerek cevapladı.</p><p><u><span style="color:#FF0000"><strong>“Alkol ve diğer haram ürünlerin alım-satımı caiz mi?”</strong></span> </u>sorusunu yanıtlayan Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Aydın,<strong> “<em>İslam, içkiyi haram kılmıştır. Bu kesindir. Bundan dolayı içki alma, satmak, aracılığını yapmak kesinlikle haram.</em>”</strong> cevabını verdi.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[4-6 Yaş Kur'an Kurslarında örnek nesil yetişiyor]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/4-6-yas-kuran-kurslarinda-ornek-nesil-yetisiyor-61143f4157039-24bf-4be7-942e-0cd2289e17a62021-12-30T22:15:00+03:00Yücel Edoğan 4-6 Yaş Kur'an Kurslarında örnek nesil yetişiyor

4-6 Yaş Kur'an Kurslarında örnek nesil yetişiyor

DİYANET HABER

Yücel Edoğan
<p><strong><strong>Diyanet</strong>&nbsp;İşleri&nbsp;<strong>Başkan</strong>lığı tarafından yurdun dört bir yanında açılan ve vatandaş tarafından büyük ilgi gören&nbsp;<strong>4-6 Yaş</strong>&nbsp;Grubu Kur'an&nbsp;<strong>kurs</strong>larında milli ve manevi değerlerini öğrenen örnek nesil yetişiyor.</strong></p><p>2010'lı yılların başında temeli atılan 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursları, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın din eğitimi alanında yaptığı en büyük atılım olarak kabul ediliyor.</p><p><strong>28 Şubat</strong>&nbsp;döneminden kalan bazı uygulamalarla&nbsp;<strong>Yaz Kur'an Kurslarına kayıtlarda 5. sınıftan mezun olma şartı</strong>nın da kaldırıldığı 2010'lu yıllarda açılan 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursları, çocuklarını milli ve manevi değerlerle yetiştirmek isteyen ebeveynlerin öncelikli tercihi oluyor.</p><p>Bu kurslarda,&nbsp;sevgi, saygı ve doğruluğun güzelliği -&nbsp;yalan ve&nbsp;iftiranın kötülüğü gibi dini değerlerin yanı sıra&nbsp;abdest nasıl alınır, namaz nasıl kılınır gibi temel dini vecibeler de öğretiliyor.</p><p><strong>Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.&nbsp;<strong>Ali Erbaş</strong>, toplum nezdinde büyük teveccüh gören 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kurslarına yönelik paylaştığı mesajda;</strong></p><p>"Peygamberimiz (s.a.s) çocuklarımıza 7 yaşına kadar sevginin,saygının,doğruluğun güzelliğini; yalanın,iftiranın kötülüğünü; değerlerimizi,abdest nasıl alınır,namaz nasıl kılınır gibi temel dini vecibeleri öğretmemizi istiyor.4-6 yaş Kur'an kurslarımızda bunun eğitimini veriyoruz." ifadelerini kullandı.</p><p><iframe frameborder="0" id="twitter-widget-0" scrolling="no" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NwYWNlX2NhcmQiOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH19&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=1476473360871833603&amp;lang=tr&amp;origin=https%3A%2F%2Fwww.diyanethaber.com.tr%2Fdini-haberler%2F4-6-yas-kur-an-kurslarinda-ornek-nesil-yetisiyor-h20862.html&amp;sessionId=65d82c786ed615e080e6f99169e5431dd1eb577c&amp;siteScreenName=diyanetajans&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=9fd78d5%3A1638479056965&amp;width=550px" title="Twitter Tweet"></iframe></p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Kur'an Kursu Öğreticisi Şemsi Apa vefat etti]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/kuran-kursu-ogreticisi-semsi-apa-vefat-etti-611429203acd8-a64f-4542-873c-20b8a4a44b962021-12-30T22:05:00+03:00Yücel Edoğan Kur'an Kursu Öğreticisi Şemsi Apa vefat etti

Kur'an Kursu Öğreticisi Şemsi Apa vefat etti

DİYANET HABER

Yücel Edoğan
<p>İlimiz Kırıkhan İlçe Müftülüğüne bağlı İki Işıkklı Camii Kur'an Kursu Öğreticisi Şemsi Apa &nbsp;(60) vefat etti.</p><p>27 Aralık 2021 Pazartesi günü İlimiz Kırıkhan İlçesi Kodallı Mahallesinde öğle namazına müteakip İl Müftü Yardımcısı Murat Akçay’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Kur'an Kursu Öğreticisi Apa &nbsp;dualarla ebediyete uğurlandı.&nbsp;</p><p>İl Müftü Yardımcısı Akçay’ın katıldığı cenaze merasimine; Kırıkhan İlçe Müftüsü Ahmet Sevinç ile Din Görevlileri ve vatandaşlar katıldı.&nbsp;</p><p>Görevlimize Cenab-ı Hakk’dan rahmet, ailesine ve camiamıza sabr-ı cemiller diliyoruz.&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Diyanet kariyer basamaklarında yükselme sözlü sınav sonuçları açıklandı]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/diyanet-kariyer-basamaklarinda-yukselme-sozlu-sinav-sonuclari-aciklandi-611414d3cfe1f-34f0-4a6d-9a3d-85f7967c0d8d2021-12-30T21:21:00+03:00Yücel Edoğan Diyanet kariyer basamaklarında yükselme sözlü sınav sonuçları açıklandı

Diyanet kariyer basamaklarında yükselme sözlü sınav sonuçları açıklandı

DUYURULAR

Yücel Edoğan
<p><strong><strong>Diyanet</strong>&nbsp;İşleri Başkanlığınca personele yönelik yapılan 2021​​ Yılı Kariyer Basamaklarında Yükselme (Başvaiz, Uzman Vaiz)&nbsp;<strong>Sınav</strong>ı Sözlü&nbsp;<strong>Sonuç</strong>ları açıklandı.</strong></p><p><strong>Konuya ilişkin Başkanlıktan yapılan&nbsp;<strong>duyuru</strong>da şu ifadelere yer verildi:</strong></p><p>2021​​&nbsp;Yılı Kariyer Basamaklarında Yükselme (Başvaiz, Uzman Vaiz) Sınavı'na (Sözlü) katılan adaylar, sınav sonuçlarını kullanıcı hesapları vasıtasıyla&nbsp;<a href="https://dibbys.diyanet.gov.tr/">https://dibbys.diyanet.gov.tr</a>&nbsp;internet adresinden öğrenebileceklerdir.</p><p>​İlgililere duyurulur.​</p><p><strong><a href="https://dibbys.diyanet.gov.tr/" target="_blank">Sonuçlar İçin TIKLAYINIZ&gt;&gt;&gt;</a></strong></p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[İmam Hatip İsmail Yıldırım Hakk'a Yürüdü]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/imam-hatip-ismail-yildirim-hakka-yurudu-61140172395d1-bc00-4f01-b6f5-010b33d03dd62021-12-30T01:12:00+03:00Yücel Edoğan İmam Hatip İsmail Yıldırım Hakk'a Yürüdü

İmam Hatip İsmail Yıldırım Hakk'a Yürüdü

MÜFTÜLÜK

Yücel Edoğan
<p><strong><strong>Aksaray</strong>&nbsp;Müftülüğünden alınan bilgiye göre;&nbsp;<strong>koronavirüs</strong>e yakalanan Ortaköy İlçesi Plevne Mahallesi İhsaniye Camii İmam Hatibi&nbsp;<strong>İsmail Yıldırım</strong>&nbsp;(52), tedavi için hastaneye yatırıldı.</strong></p><p>Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesinde 15 gündür koronavirüs ile mücadele eden Yıldırım, tüm müdahalelere rağmen&nbsp;<strong>vefat</strong>&nbsp;etti.</p><p>Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 30 yıldır görev yapan Yıldırım’ın cenazesi memleketi Niğde’de toprağa verildi.</p><p>Yıldırım evli ve dört çocuk babasıydı.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[31.12.2021 Tarihli Cuma Hutbesi]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/31122021-tarihli-cuma-hutbesi-61139e166f106-b1a3-453c-99ab-a8588d2b774c2021-12-30T00:48:00+03:00Yücel Edoğan 31.12.2021 Tarihli Cuma Hutbesi

31.12.2021 Tarihli Cuma Hutbesi

HUTBE

Yücel Edoğan
<p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Ge%C3%A7mi%C5%9Fimizi%20Muhasebe%20Edelim,%20Gelece%C4%9Fimize%20Y%C3%B6n%20Verelim.doc"><span style="color:#008000"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ WORD OLARAK İNDİR</strong></span></a></p><p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Ge%C3%A7mi%C5%9Fimizi%20Muhabe%20Edelim,%20Gelece%C4%9Fimize%20Y%C3%B6n%20Verelim.pdf"><span style="color:#c0392b"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ PDF OLARAK İNDİR</strong></span></a></p><p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Sesli%20Hutbe.mp3"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ&nbsp;</strong><span style="color:#0000CD"><strong>DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ MP3</strong></span></a></p><p><img alt="" src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/camiler/61ccd86f952b3.jpg" style="float:left; height:347px; width:400px" /></p><h3><strong>Geçmişimizi Muhasebe Edelim, Geleceğimize Yön Verelim</strong></h3><h3><strong>Muhterem Müslümanlar!</strong></h3><p>İslam’ın ikinci halifesi, adaletin timsali Hz. Ömer, bir defasında arkadaşlarına şöyle seslenmişti: “Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin, büyük hesap günü için kendinizi hazırlayın! Çünkü kıyamet gününde hesap, ancak dünyada iken kendisini hesaba çekenler için kolay olacaktır.”1</p><p><strong>Aziz Müslümanlar!</strong></p><p>Günler ayları, aylar yılları kovalıyor. Zaman süratle akıp gidiyor. Ömür sermayemiz her geçen gün tükeniyor. Sayılı nefeslerimiz bitiyor. Acısı ve tatlısıyla, hüznü ve sevinciyle miladî bir yılı daha geride bırakıyoruz. Geliniz, mübarek Cuma gününün şu icabet vaktinde kendimizle yüzleşme kararı verelim. Yapıp ettiklerimizin muhasebesini yapalım. Hesaba çekilmeden önce kendimizi hesaba çekelim.</p><p><strong>Kıymetli Müslümanlar!</strong></p><p>Muhasebenin özü, kişinin kendini bilmesidir. Hakikat aynasına bakıp kendine gelmesidir. Nereden geldiğini, niçin geldiğini ve nereye gideceğini tefekkür etmesidir.</p><p>Muhasebenin başı, her türlü nefsanî ve şehevî arzulara dur diyebilmektir. Kötü huy ve davranışları terk edebilmektir. Bütün günahlarımıza tevbe etmek, bir daha aynı günahlara dönmemeye karar vermektir.</p><p>Muhasebe, imanımızı kemale erdirme ve istikametimizi muhafaza etme çabasıdır. Allah’ın helal kıldığı söz ve davranışlara sımsıkı sarılma, haram kıldıklarından uzak durma gayretidir. Ölüm bize gelinceye kadar ibadetten bir an olsun ayrılmama kararlılığıdır. Yüce ahlak üzere gönderilen Peygamber Efendimizin ahlakını kuşanma azmidir.</p><p>Nihayetinde muhasebe, tam bir teslimiyetle Allah’a kul olmak, kul hakkına da titizlikle riayet etmektir. Mâsivâyı, yani Rabbimizden başka ne varsa hepsini gönlümüzden söküp atmaktır.</p><p><strong>Değerli Müminler!</strong></p><p>Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve herkes, yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Evet, Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” 2 Bu ayet-i kerime bizleri imanımızın gereği olarak nefsimizi muhasebe etmeye çağırmaktadır. Yaratılış amacımıza uygun bir gelecek planı yapmaya davet etmektedir.</p><p>Öyleyse, miladî yılın bu son gününde geçmişimizi muhasebe edip geleceğe yön vermek adına kendimize şu soruları soralım: “Elestü bi Rabbiküm” sorusuna karşılık Rabbimize verdiğimiz kulluk ahdine sadık kalabildik mi? Ömrümüzü imanla, ibadetle ve güzel ahlakla geçirebildik mi? Rabbimizin haram kıldığı her şeyden uzak durabildik mi? Canlı cansız tüm mahlûkata karşı sorumluluklarımızı yerine getirebildik mi? Hâsılı her yılımızın, her ayımızın, her günümüzün, hatta her saatimizin kıymetini bilebildik mi?</p><p>Hutbemi Allah Resûlü (s.a.s)’in şu hadisiyle bitiriyorum: “Akıllı kişi, nefsine hâkim olan ve ölüm sonrası için hazırlık yapandır. Zavallı kişi ise nefsinin arzu ve isteklerine uyan ve buna rağmen hâlâ Allah’tan iyilik temenni edendir.”3</p><p>1 Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 25.<br />2 Haşr, 59/18.<br />3 Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 25.</p><p>Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü</p><h3><strong>HUTBEYİ İNDİR</strong></h3><h3>&nbsp;</h3><p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Ge%C3%A7mi%C5%9Fimizi%20Muhasebe%20Edelim,%20Gelece%C4%9Fimize%20Y%C3%B6n%20Verelim.doc"><span style="color:#0000CD"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ </strong></span><span style="color:#008000"><strong>&nbsp;</strong></span><span style="color:#FF0000"><strong>WORD</strong></span><span style="color:#008000"><strong> </strong></span><span style="color:#0000CD"><strong>OLARAK&nbsp;İNDİR</strong></span></a></p><div><p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Ge%C3%A7mi%C5%9Fimizi%20Muhabe%20Edelim,%20Gelece%C4%9Fimize%20Y%C3%B6n%20Verelim.pdf"><strong><span style="color:#FF0000">HAFTANIN</span><span style="color:#336600"> HUTBESİNİ </span><span style="color:#FF0000">PDF </span><span style="color:#008000">OLARAK</span><span style="color:#336600"> İNDİR</span></strong></a></p><p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Sesli%20Hutbe.mp3"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ&nbsp;</strong><span style="color:#0000CD"><strong>DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ </strong></span><span style="color:#FF0000"><strong>MP3</strong></span></a></p><ul><li><p><strong><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/%D0%9C%D1%8B%20%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D1%8B%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%98%20%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BC%D1%83.docx" target="_blank">Мы Должны Провести Самоанализ Своего Прошлого И Задать Направление Своему Будущему</a></strong></p></li><li><p><strong><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Reviewing%20Our%20Past%20and%20Shaping%20Our%20Future.doc" target="_blank">Reviewing Our Past and Shaping Our Future</a></strong></p></li><li><p><strong><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Lasst%20uns%20mit%20unserer%20Vergangenheit%20abrechnen%20und%20unserer%20Zukunft%20eine%20Richtung%20geben.doc" target="_blank">Lasst uns mit unserer Vergangenheit abrechnen und unserer Zukunft eine Richtung geben</a></strong></p></li></ul><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p><h3>&nbsp;</h3></div>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-6113847bb7317-56cc-4dc0-8f67-9e97e32a51a72021-12-30T00:31:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Allah, size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olur da, istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa, ona günah yoktur. Şüphesiz, Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.</p><p>(Bakara, 2/173)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Allahım! Bizi bağışla, bize merhamet eyle, bizden razı ol, (amellerimizi) kabul eyle,bizi cennetine koy, bizi cehennemden kurtar ve bizim her halimizi ıslah eyle.</p><p>(Ibn Majah, "Dua", 2)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Allahım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet nasip eyle, bana âfiyet ve (hayırlı) rızık ver.</p><p>(Müslim, "Zikir", 35)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-611367a6d4425-0578-4978-a9e5-d29b5399d9902021-12-29T13:07:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun.</p><p>(Tevbe, 9/119)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Mâlâyânîyi (faydasız söz ve lüzumsuz işleri) terk etmesi, kişinin müslümanlığının güzelliğindendir.</p><p>(Tirmizî, "Zühd", 11)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Allah'ım! Ey eksiksiz tevhid davetinin ve kılınacak olan namazın rabbi! Muhammed'e (s.a.s.) cennette en yüksek dereceyi ver. Onu yaratılmışların hepsinden üstün eyle. Onu, kendisine vadettiğin hamdedilmeye layık olan makamda dirilt.</p><p>(Tirmizî, "Salât", 43)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-6113507cdcb49-6401-45a9-a632-3dc5c29c345d2021-12-29T00:14:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Allah'a saygısızlıktan sakınanlar ise, rablerinin kendilerine verdiğiyle mutluluk bularak cennetlerde ve nimetler içinde olacaklardır. Rableri onları cehennem azabından da korumuş olacaktır.</p><p>(Tûr, 52/17-18)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Sizden kim bedeni sıhhat ve afiyette, canı ile malı emniyette ve günlük azığı yanında olarak sabaha ulaşırsa, sanki bütün dünya kendisine verilmiş gibidir.</p><p>(İbn Mâce, "Zühd", 9; Tirmizî, "Zühd", 34)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Allah'ım! Senden; güven, iman, sabır, şükür, zenginlik ve iffet istiyorum.</p><p>(İbn Ebî Şeybe, Musannef, 6, 25)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[NASA, 24 ilahiyatçıyı işe alacak]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/nasa-24-ilahiyatciyi-ise-alacak-61134414f77e4-6c56-432e-ba02-aa2279e839062021-12-28T23:07:00+03:00Yücel Edoğan NASA, 24 ilahiyatçıyı işe alacak

NASA, 24 ilahiyatçıyı işe alacak

GÜNCEL

Yücel Edoğan
<p>Türkiye'de, "Millet uzaya çıkıyor, siz hâlâ dinle-diyanetle uğraşıyorsunuz" diyerek mütedeyyin insanları akıllarınca tahkir etmeye çalışan malum kesimi üzecek bir gelişme yaşandı.&nbsp;Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, 2014 yılında 1,1 milyon dolar hibe verdiği New Jersey'deki Princeton Üniversitesi İlahiyat Araştırma Merkezi'ndeki (CTI) programında yer almak üzere 24 ilahiyatçıyı işe alacağını duyurdu.</p><p>Din insanları, bu kapsamda kutsal kitaplardaki dünya dışı yaşama ilişkin anlatıları analiz edecek.</p><p>CTI kuruluş amacını 'teologları, bilim insanlarını, akademisyenleri ve politika yapıcıları küresel kaygılar hakkında birlikte düşünmek ve kamuoyunu bilgilendirmek için bir araya getirmek olarak açıklıyor.</p><p>Bununla birlikte NASA program kapsamında, zamanın başlangıcından beri insanlığın aklını kurcalayan soruların cevabını arayacağını açıkladı.&nbsp;</p><p>Bu sorular arasında, "Hayatta olmak ne anlama geliyor?", "İnsan ve uzaylı arasındaki çizgi nerede çekilmeli?" ve "Dinler açısından uzayda yaşamın olması ne anlama geliyor?" gibi sorular yer alıyor.</p><p>Cambridge Üniversitesi'nde biyokimya alanında doktora derecesine sahip olan rahip ve teolog olan Dr. Andrew Davison, NASA'nın işe alacağı 24 ilahiyatçı arasında yer alıyor.</p><h2>"Dini gelenekler insanların bu konudaki tutumunu önemli ölçüde etkileyebilir"</h2><p>Davidson, Cambridge Üniversitesi sitesindeki bir blog yazısında, "Dini gelenekler, insanlığın başka bir yerde bu tür bir yaşam doğrulamasında nasıl davranacağı hakkında önemli bir faktör olacaktır. Bu nedenle, NASA'nın Princeton'daki İlahiyat Araştırma Merkezi de dahil olmak üzere çeşitli ortak kuruluşlarla birlikte çalışarak astrobiyolojinin toplumsal etkileri üzerinde çalışmak önemlidir" diye konuştu.</p><p>Davison, ayrıca insanlığın diğer gezegenlerde yaşam bulmaya yaklaştığına inandığını belirten Astrobiyoloji ve Hıristiyan Doktrini adlı bir kitabı gelecek yıl yayınlamaya hazırlanıyor.</p><p>Davison, "Farklı dinlerdeki birçok öğreti uzayda yaşam olabileceğine işaret ediyor" dedi.</p><p>Diğer taraftan, dünya dışı varlıklar fikrinin imkansız olduğunu düşünmeyen tek ilahiyetçı Davison değil.</p><p>Katolik Üniversitesi'nde gökbilimci ve fizik profesörü olan Duilia de Mello, sınıflarında genellikle evrendeki akıllı yaşam hakkında teorik sorular ortaya atan birkaç seminer öğrencisi olduğunu söyledi.</p><p>Mello,"'Eğer yaratılışın ürünleriysek, neden diğer gezegenlerde de hayat yaratılmış olmasın. Aksini söyleyen söyleyen hiçbir şey yok" diye konuştu.</p><p>Ancak, tüm ilahiyatçılar diğer gezegenlerde yaşam fikrine katılmıyor. Southern Baptist Theological Seminary başkanı Albert Mohler, 2008 yılındaki bir röportajda, uzaylılar diye bir şey olup olmadığı sorulduğunda şunları söyledi:&nbsp;"Cevabım hayır; bu durum çok spekülatif. Uzayda başka bir hikaye olduğuna inanmak için hiçbir nedenimiz yok. Kutsal yazılarda bir yerde bir yaşam biçiminin olamayacağını söyleyen hiçbir şey yoktur. Ama bize söylenen, kozmosun bu gezegende, uzayda, zamanda ve tarihte İsa Mesih'in günahkar insanlığı kurtarmaya gelmesi için yaratıldığıdır."</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[2022-MBSTS Sınav tarihi Güncellendi]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/2022-mbsts-sinav-tarihi-guncellendi-61133474f3ecc-add3-4fe6-9b84-ddce3ac4db8d2021-12-28T22:48:00+03:00Yücel Edoğan 2022-MBSTS Sınav tarihi Güncellendi

2022-MBSTS Sınav tarihi Güncellendi

DUYURULAR

Yücel Edoğan
<p>Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (<strong><strong>ÖSYM</strong></strong>) tarafından&nbsp;<strong>Diyanet</strong>&nbsp;İşleri Başkanlığı personeline uygulanan "Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (<strong><strong>MBSTS</strong></strong>)" tarihinde güncelleme yapıldı.</p><p><strong>Buna göre; "2022 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2022-<strong>DİB-MBSTS</strong>)",&nbsp;12 Mart&nbsp;2022 tarihinde yapılacak.</strong></p><p><strong>Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatına ilk defa atanmak isteyen adaylara uygulanan "Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT)" ise 27 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.</strong></p><h3><a href="https://www.osym.gov.tr/TR,8797/takvim.html" target="_blank"><strong>2022 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi için TIKLAYINIZ &gt;&gt;&gt;</strong></a></h3><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[28 şubat zihniyeti Ankara Üniversitesi’nde hortladı]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/28-subat-zihniyeti-ankara-universitesinde-hortladi-6113264565d0f-1052-46cb-9832-32118415b0412021-12-27T23:46:00+03:00Yücel Edoğan 28 şubat zihniyeti Ankara Üniversitesi’nde hortladı

28 şubat zihniyeti Ankara Üniversitesi’nde hortladı

GÜNCEL

Yücel Edoğan
<p>Ankara Üniversitesi'nde bir süredir başörtülü öğrencilerin, bazı öğretim görevlilerinin sözlü taciz ve baskılarına maruz kaldığı belirtildi.</p><p>Ankara Üniversitesi'nin öğrenci topluluklarından "Ankara Hukuk İstikâmet Topluluğu" tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaya göre, bazı başörtülü öğrenciler kampüs içerisinde ve ders esnasında sözlü tacize uğradı.</p><h2><em><strong>Açıklamada şu ifadeler yer aldı:</strong></em></h2><p>"Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsünde geçtiğimiz bir ay içinde Müslüman öğrenciler olarak inancımız üzerinden sözlü tacize, aşağılamaya ve çirkin ifadelere maruz kalmaktayız. Fakültemizde ders işlenirken konudan bağımsız bir şekilde öğretim görevlisi tarafından 'Kamuda başörtülü memur görmek istemiyorum. Polise, hakime başörtüsü yakıştırmıyorum' ifadeleri, diğer fakültemizde ise sınıfta tek tesettürlü öğrencinin bulunduğu bir derste 'Başörtüsünü neden takıyorsunuz? Neden farz? Başörtülü biri anlatsın.' ifadeleri kullanılmış akabinde arkadaşımızın cevabı “Sesini yükselt, duyamıyorum. Öne doğru gel" emirleriyle provoke edilmiş, ardından 'Ben bu kadınlara çok üzülüyorum. Nasıl kendini ezdirmeye, baskılamaya, örtülmeye bu kadar istekli olurlar?' ifadeleri ile birlikte inancımız kendilerince tahkir edilmeye çalışılmıştır.</p><p>Mazide kalmadığının göstergesi olan ve toplumsal barışı bozan bu ifadelere, başörtüsü ve inancı nedeniyle nefret suçuna maruz kalan, belli meslek gruplarına yakışmadığı ifade edilen ve dahi eşitliğe aykırı bir şekilde bu mesleklerden men edilmesi gerektiği konuşulan, cümlelerin muhatabı Müslüman öğrenciler olarak artık DUR diyoruz! Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsünde hala bu gerici ve yobaz zihniyetin barınmasıni istemiyoruz. Toplumu alenen kin ve nefrete teşvik edip provokasyonla tahrik eden bu zihniyet eşitlik ilkesine aykırı bir duruştadır. Bugün bu eşitlikten uzak zihniyetin karşıisında durmak yarın başka yerlere sıçramasını da engelleyecektir.</p><p>Yasakçı ve saygısız zihniyetinizin karanlığı ile İslam'ın nurunu söndüremeyeceksiniz."&nbsp;</p><p><img alt="" src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/güncel/61ca266965f95.jpg" style="height:962px; width:750px" /></p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[1575 personel alınacak]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/1575-personel-alinacak-61131c142eabf-04bf-4825-8939-41acb3640bf82021-12-27T23:33:00+03:00Yücel Edoğan 1575 personel alınacak

1575 personel alınacak

EKONOMİ

Yücel Edoğan
<p>Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı canlı yayında 2022 yılında sözleşmeli 373 spor uzmanı, 50 psikolog, 500 gençlik çalışanı ve 652 yurt yönetim personeli alacaklarını duyurdu.</p><p>Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, bakanlık olarak gençlerle doğrudan iletişime çok önem verdiklerini belirterek,<strong>&nbsp;"İşte bugün de uzun zamandan bu yana çalışmalarını yürüttüğümüz, Gençlik ve Spor Bakanlığı ailemizi daha da büyütecek, bizi güçlendirecek, hizmet kalitemizi daha da yükseltmemizi sağlayacak güzel bir haberi sizlerle paylaşacağım"</strong>&nbsp;diye konuştu.</p><p>Sporda tesisleşme devrimini gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kasapoğlu, şöyle devam etti:</p><p><strong>"Ülkenin her köşesini pırıl pırıl modern tesislerle donattık. Stadyumlarımız, kapalı spor salonlarımız, havuzlarımız, atletizm pistlerimiz, gençlik merkezlerimiz, branşlara özel salonlarımız bugün Türk sporuna ve tüm vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Son yıllarda sporda dünya çapında bizi gururlandıran başarıların temelinde bu tesisleşme hamlesi yatıyor. Tesisler arttıkça, kolay ulaşılabilir oldukça ve spor vatandaşlarımızın hayatının birer parçası haline geldikçe sporcu sayımız da arttı. Bugün lisanslı toplam sporcu sayımız 10 milyon 702 bin. Avrupa'daki pek çok ülkenin nüfusundan daha fazla lisanslı sporcumuz var. İşte tesisiyle, planlamasıyla, sporcu sayısıyla bu gerçek bir spor devrimidir."</strong></p><h2><strong>"40 ile 3,8 milyar liralık yatırım sözü"</strong></h2><p>Bakan Kasapoğlu, katılımcılığa son derece önem verdiklerinin altını çizerek,&nbsp;<strong>"Gençlerimizin kendileriyle ilgili kararlarda belirleyici olmasını, süreçlerin bizzat içinde olmasını istiyoruz. Bizim politikamızda 'rağmen' diye bir şey yok, bizde 'birlikte yapma' esası var. Vatandaşlarımızla, gençlerimizle birlikte yapıyoruz. Bizim tek 'rağmenimiz', bu ülkenin menfaatine olan her projeye, her yatırıma peşinen karşı olanlaradır. Onlara rağmen bu ülkenin her köşesine hizmetlerimizi ulaştırmaya devam edeceğiz"</strong>&nbsp;değerlendirmesini yaptı.</p><p>İllerin yerel yöneticileriyle, belediye başkanlarıyla, gençlerle birlikte istişare mekanizması içerisinde yürüttükleri yatırımların Türkiye'nin gurur tabloları haline geldiğine işaret eden Kasapoğlu,&nbsp;<strong>"Bugün itibarıyla 40 ilimizde 1072 adet sözleşme imzalamış ve 3,8 milyar liralık yatırım sözü vermiş durumdayız. Bunların içerisinde stadyumlar, spor salonları, yurtlar, olimpik tesisler, mahalle tipi sahalar, kortlar, yürüyüş ve bisiklet yolları, havuzlar, kayak tesisleri, gençlik merkezleri ve genç ofisler bulunuyor."</strong>&nbsp;şeklinde konuştu.</p><p>Bakan Kasapoğlu, yürüttükleri tüm çalışmaların insan ve bilim odaklı olduğunu dile getirerek,&nbsp;<strong>"Tüm hizmetlerimizi vatandaşlarımızın sürekli değişen ihtiyaçlarını gözeterek ve günümüzün bilimsel yaklaşımları esasına göre güncelleyerek sunuyoruz. Statik değiliz, dinamiğiz. Kendimizi yeniliyoruz, kendimizi geliştiriyoruz ve çağa ayak uyduruyoruz"</strong>&nbsp;ifadelerini kullandı.</p><h2><strong>Personel alımı müjdesi</strong></h2><p><strong>"Sporda yaşadığımız devrimin bir tarafı tesis hamlesi ve rasyonel planlamaysa diğer tarafı da insan kaynağı."</strong>&nbsp;diyen Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:</p><p><strong>"Yapılar, içindeki insan kaynağıyla doğru orantılı olarak başarılı olur. Biz bir yandan vatandaşlarımıza en modern tesis imkanlarını sunarken, bir yandan da bu ülkenin yetişmiş iş gücünü rasyonel bir şekilde istihdam etmenin çabası içerisindeyiz. Çünkü başarı doğru altyapının, doğru stratejiyle ve doğru iş gücüyle yönetilmesiyle gelir. Bakanlığımızın görev ve yetki alanına giren her konuda titizlikle yürüttüğümüz bir personel politikamız var. Sporda ve gençlik alanında yükselen tesisler, vatandaşlarımızın spora olan ilgisinin artması, hizmetlerin standardının korunması noktasında personel alım ihtiyacını da doğuruyor. Biz de bu süreçleri hızlı ve objektif bir şekilde yürüterek, her geçen gün bakanlık ailemizi genişletiyoruz. Genişletmeye de devam edeceğiz. İşte en son 500 yurt yönetim personeli, 4 bin 346 işçi ve 25 gençlik ve spor uzman yardımcısı alımı gerçekleştirmiştik. Yine millilik kapsamında 250 antrenör ve 100 spor uzmanı ve KPSS ile 1000 antrenör alımımız sonuçlanmak üzere. Bugün buradan müjdelemek isterim ki ailemize sözleşmeli yeni 373 spor uzmanı, 50 psikolog, 500 gençlik çalışanı ve 652 yurt yönetim personeli daha katıyoruz. Toplamda alacağımız 1575 kişi şimdiden hayırlı uğurlu olsun."</strong></p><h2><strong>"Başvurular, 24-28 Ocak'ta e-Devlet üzerinden yapılacak"</strong></h2><p>Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, personel alımına ilişkin esasları ve başvuru sürecini ise şöyle sıraladı:</p><p>- Spor uzmanı pozisyonları için yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerinden mezun olmak.</p><p>- Gençlik çalışanı pozisyonları için yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerinden mezun olmak. Ek olarak 5. grup için bakanlığımızca verilen gençlik liderliği sertifikasına sahip olmak.</p><p>- Psikolog pozisyonları için yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren psikoloji bölümlerinden mezun olmak.</p><p>- Yurt yönetim personeli pozisyonları için yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerinden mezun olmak.</p><p>- Bu şartlara haiz adaylar başvurularını 24-28 Ocak tarihlerinde e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı adresi üzerinden yapabilecek. Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan hiçbir başvuru dikkate alınmayacak.</p><h2><strong>"Gençlerin bakanlığında her şey gençler için"</strong></h2><p>Kasapoğlu, bakanlık olarak her zaman vatandaşa dokunan, gençlerin hayatına doğrudan etki eden faaliyetler yürüttüklerini belirterek,&nbsp;<strong>"Bu noktada vizyonumuz 'genç dostu personel'dir. Gençlerle birlikte, onlar için çalışan... Burası gençlerin bakanlığı. Burada her şey gençler için."</strong>&nbsp;diye konuştu.</p><p>Bakan Kasapoğlu, bakanlığı ile ilgili gelişmeleri gençlerle paylaştığını, yeni personel alımları oldukça da bu haberleri paylaşmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Erbaş, ‘Arafta Sorular’ın konuğu oldu]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/erbas-arafta-sorularin-konugu-oldu-61130fbaf7d53-d2e3-46d5-b8fd-bc75de454f202021-12-27T23:18:00+03:00Yücel Edoğan Erbaş, ‘Arafta Sorular’ın konuğu oldu

Erbaş, ‘Arafta Sorular’ın konuğu oldu

DİYANET HABER

Yücel Edoğan
<p>Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 24 Tv kanalında yayınlanan “Arafta Sorular” programının canlı yayın konuğu oldu.</p><p>Gazeteci Esra Elönü’nün sorularını cevaplayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden yürütülen propagandalar, fetva ve deizm ile ateizm gibi birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.</p><p>Diyanet İşleri Başkanlığının toplumu din konusunda aydınlatmakla görevli olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, “Rabbimizin bize emri var; “İçinizden hayra çağıran iyiliği emreden, kötülükten men eden bir topluluk bulunsun.” Diyanet İşleri Başkanlığı da hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden milletimizin hizmetinde ona yardımcı olan, camileri, Kur’an kurslarını yöneten, ibadet ve inanç noktalarında milletimize yardımcı olan bir teşkilattır.” dedi.</p><p><strong>“Saldırılar Diyanet İşleri Başkanlığı’na yönelik”</strong></p><p>Diyanet İşleri Başkanlığına yapılan saldırıların sizin şahsınıza mı, yoksa kuruma mı? sorusuna Başkan Erbaş, “Çok rahatlıkla söyleyebilirim ki bizden önceki hocalarımızın da nasıl saldırılara uğradığını görerek yaşadığım için söylüyorum bizim şahsımızla alakalı değil.” diye konuştu.</p><p><strong>“Yaptığımız hizmetler birilerini rahatsız ediyor”</strong></p><p>Başkan Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:</p><p>“Zaman zaman eleştiri, zaman zaman saldırı, zaman zaman yalan, iftira bunlarda oluyor. Öyle zannediyorum Diyanet İşleri Başkanlığı'na kurumsal olarak böyle bir saldırıyla karşı karşıyayız. Yoksa bizim belli ölçüler içerisinde milletimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Sadece yurt içinde değil yurt dışında 120 kadar ülkede bizim ya müşavirimiz, ateşemiz, koordinatörümüz, imamımız var. Toplam 2 bin 500 kadar hocamızla Batı Avrupa’da, Almanya’da, Fransa, Belçika, Hollanda ve benzeri İskandinav ülkeleri hatta Türkiye Diyanet Vakfı ile biz yurt içinde tüm illerimiz, ilçelerimiz ve yurt dışında 149 kadar ülkeye ulaşarak hizmet götüren bir kurumuz. Dolayısıyla bu hizmetler belki birilerini rahatsız ediyor.”&nbsp; &nbsp;</p><p><img src="https://webdosya.diyanet.gov.tr/DiyanetAnasayfa/UserFiles/00000000-0000-0000-0000-000000000000/2021/12/27/4ce10ae4-116a-4ddd-9f59-1f12f63ab8b6_1_1200x800.JPG" /></p><p><strong>“Yalansız ve iftirasız tenkitleri kabul ederiz”</strong></p><p>Eleştirileri her zaman kabul ettiklerini ifade eden Başkan Erbaş, “Eleştiri bizim eksiklerimizi görmemize de vesile olur, bu çok değerli bir şeydir. Tenkit, bizim medeniyetimizde tenkidin çok önemli bir yeri vardır, yapıcı tenkitin ama. Eğer bunun içerisine yalan ve iftira karışırsa bu çok rahatsız edici ve kabul edilemez olarak değerlendirilmeli. Biz de öyle değerlendiriyoruz.” dedi.</p><p><strong>“Yalana ve iftiraya başvuranları bundan vazgeçirme vazifemiz var”</strong></p><p>Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanı ve kurum üzerinde yapılan iftiralardan bahsederek şöyle konuştu:</p><p>“Peygamber Efendimize (s.a.s.) 23 sene boyunca özellikle Mekke döneminde 13 sene boyunca yapılan iftiralar, yalanlar onu o kadar çok üzdü, o kadar çok rahatsız etti ki Kur’an-ı Kerim’de Mürselat Suresi'nde şu ayet-i kerime on kere geldi ve Rabbimiz; “Yalancıların kıyamet günü vay haline” diye buyurdu. Yalancılık o kadar kötü bir şeydir ki tabi biz uyarma konumundayız. Mutlaka yalanın ne kadar kötü olduğunu, iftiranın ne kadar kötü olduğunu sürekli anlatacağız. Yalana ve iftiraya başvuranları bundan vazgeçirme vazifemiz var. Yani bize iftira atıldı, bizim için yalan söylendi bir kenara çekilelim de bekleyelim demeyeceğiz. Bakınız bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.s.) buyuruyor ki; ‘Doğruluktan ayrılmayın, zira doğruluk sizi iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi sürekli doğru söyler ve doğrunun peşinde olursa Allah katında doğrulardan yazılır. Yalandan kaçının, zira yalan sizi kötülüklere götürür.’ Eğer mümin ise bir insan yalandan uzak durması lazım.”&nbsp;</p><p><img src="https://webdosya.diyanet.gov.tr/DiyanetAnasayfa/UserFiles/00000000-0000-0000-0000-000000000000/2021/12/27/5ad6babf-dff6-40b0-9057-685d3b058efd_1_1200x800.JPG" /></p><p><strong>“Yanlış dediğimizi halen yaymaya devam ediyorlar”</strong></p><p>Gıybetin ne kadar kötü bir şey olduğunun altını çizen Başkan Erbaş, “Gıybet konusunda Peygamber Efendimize (s.a.s.) bir uyarı yaptığında ashaptan birileri diyorlar ki; “Ya Resulallah (s.a.s.) bu gıybet esnasında o söylediğimiz, arkasından konuştuğunuz kişide olsa da mı bu gıybettir, dedikodudur?”, Peygamber Efendimizde (s.a.s.) cevaben “Olmazsa o zaten iftira olur” buyuruyor. Yani olsa bile birisinin hoşlanmayacağı bir şeyi arkasından konuşmak gıybettir. Hücurat Suresi’nde hem bu gıybetle ilgili bir ayet var; “Ey iman edenler size bir fâsık bir haber getirdiği zaman onu araştırın. Cahillikle, bilgisizce böyle yaparsanız bir topluluğa zarar verirsiniz. Sonradan pişman olursunuz.” Bu ayet-i kerimede bir fazilet, bir erdem var. Yani birisine iftira edip de pişman olmak. Şimdi geçtik pişman olmayı bile bile iftira edip, yalan uydurup söyleyenler var. Pişmanlık bile duymuyorlar. Açıklama yapıyorsun, bu yanlış diyorsunuz. Hala onu yaymaya devam ediyorlar.” şeklinde konuştu.</p><p><strong>“Toplumun en büyük yaraları, yalan ve iftiradır”</strong></p><p>Başkan Erbaş, toplumun en büyük yaralarından birisinin yalan ve iftira olduğuna vurgu yaparak, “Müslüman veya Müslüman olmayan birisi yalan söyleyebilir mi? Söylememeli. İftira atabilir mi? Atmamalı. Kim olursa olsun sadece Müslümanlara değil, insana yakışmayan bir davranıştır. Çünkü Allah-u Teâlâ insanı en güzel bir surette yarattığını ifade buyuruyor. “Biz insanı en güzel bir surette yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik” Peki en güzel bir surette yaratılmış olmasına rağmen insan nasıl aşağıların aşağısı olabiliyor? Bu tür davranışlarla. İşte bu tür davranışlardan herkesin uzak durması lazım.” ifadelerini kullandı.&nbsp; &nbsp;</p><p><img src="https://webdosya.diyanet.gov.tr/DiyanetAnasayfa/UserFiles/00000000-0000-0000-0000-000000000000/2021/12/27/74683cef-2162-4ea2-9883-6437c0b12048_1_1200x800.JPG" /></p><p><strong>“Deizm ile ateizm, araştırmamızda orana bile girmedi”</strong></p><p>Deizm ve ateizm ile ilgili Diyanet’in yaptığı araştırmalara da değinen Başkan Erbaş, “Ateizm, deizm birde agnostisizm var. Bu izmler zaman zaman gündeme getiriliyor. Bu konu zannediyorum bundan üç sene önce ‘imam hatip okullarında öğrenciler deist oluyor’ tarzında gündeme getirilmişti. Ben o zaman bir televizyon kanalına çıktım. İzm’leri önce tarif edeyim; deizm halkımızın gençlerimizin en rahat anlayabileceği cümle ile şöyle tarif edilir, Peygamberi inkâr etmek. Yani peygamberi devre dışı bırakmak. Hangi imam hatip öğrencisi Peygamberi devre dışı bırakıldığı bir inanca tenezzül eder. Ateizm tabi o tamamen tanrıyı inkar etmek. Yapmış olduğumuz en son dini hayat araştırmasında deizmi de sorduk, bu orana bile girmedi. Şimdi bazı konular öyle olduğu için değil, öyle olsun diye gündeme getirilir. Öyle olsun diye gündeme getirdiler. Bu bir deizm propagandasıdır. Bu bir ateizm propagandasıdır.” ifadelerini kullandı.</p><p>Başkan Erbaş, aileye yönelik Türkiye genelinde Diyanet İşleri Başkanlığının 438 noktada kurduğu Aile Dini Rehberlik Büroları olduğunu hatırlatarak, “Orada görevli hocalarımıza yaptığım konuşmalarda diyorum ki; problem yaşayan ailelerin bürolara gelmesini beklemeyin. Siz almış olduğunuz haberler, bilgiler doğrultusunda kendilerini evlerinde ziyaret edin. Bir sıkıntısı varsa onlara yardımcı olun. Bir problem yaşıyorlarsa onlara yardımcı olun. Çünkü biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak toplumu din konusunda aydınlatma görevi ile hareket eden, vazife yapan bir teşkilatız.” dedi.</p><p><strong>“Din İşleri Yüksek Kurulumuza günde bin 500 soru geliyor”</strong></p><p>Fetvalar konusuna da değinen Başkan Erbaş, “Din İşleri Yüksek Kurulumuza günde bin 500 soru geliyor. Bizim bu kurulumuzda Başkanı ile birlikte 16 üyemiz, 60 kadar da uzmanımız var. Uzmanlarımızın her gün kendilerine gelen soruları bazen telefonla cevaplandırırlar, bazen yazılı olarak e-mail olarak gönderirler. Her gün bin 500 soru ve illerimizde, il müftülüklerimizde, Alo 190 numara hattına sorular gelir. İl müftülüklerimizde de bu soruları cevaplandırmak için eğitim alan vaizlerimiz var. Eğer biz vatandaşımızın sorularını cevaplandırmazsak o zaman ehil olmayan başka yerlere soruları sormak zorunda kalırlar. Bu da bizim için bir vebaldir. Bu vebale girmek istemiyoruz.” diye konuştu.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-611293c0ead10-2aac-439a-96d5-c11e1f32dba32021-12-27T10:22:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>İnsanı biz yarattık ve elbette içinden geçenleri biliriz; sağında solunda oturmuş iki alıcı (yaptığını) alıp kaydederken biz ona şah damarından daha yakınız.</p><p>(Kâf, 50/16-17)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Sizden birisi oruçlu olduğu gün, ne çirkin bir söz söylesin ne de herhangi birisiyle kavga etsin. Eğer bir kimse, kendisine söver ya da sataşırsa yalnızca"Ben oruçluyum"desin.</p><p>(Buhârî, "Savm", 9; Müslim, "Sıyâm", 163)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Allah'ım! Beni, Senin rahmetinden kovulan şeytanın şerrinden koru.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) tarihi belli oldu]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/liselere-gecis-sinavinin-lgs-tarihi-belli-oldu-61128499d96c1-948e-406d-a937-9c046251232f2021-12-27T00:13:00+03:00Yücel Edoğan Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) tarihi belli oldu

Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) tarihi belli oldu

EĞİTİM

Yücel Edoğan
<p>Milli Eğitim Bakanı Özer, "Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 5 Haziran'da yapılacak" açıklamasını yaptı.</p><h2><strong>2022 LGS Liselere Giriş Sınavı tarihi belli oldu</strong></h2><p>Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini açıkladı.</p><p>Bakan Özer, Kanal 7 Televizyonu'nda yayınlanan "Başkent Kulisi" Programı'nda eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.</p><p>Mahmut Özer, LGS kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini açıkladı.</p><p>LGS sınav sistemi nedir?</p><p>LGS, 8. sınıf öğretim programları esas alınarak hazırlanmaktadır. Sabah oturumunda uygulanan sözel bölümde 50, öğlen uygulanan sayısal bölümde 40 olmak üzere&nbsp;sınavda&nbsp;toplam 90 soru bulunmaktadır. Sözel derslerin sorularına 1.5'er dakika, sayısal derslerin sorularına ise 2'şer dakika zaman verilmiştir.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Kur korumalı mevduat ‘örtülü faiz’ mi? İlahiyatçılar açıkladı]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/kur-korumali-mevduat-ortulu-faiz-mi-ilahiyatcilar-acikladi-61127ef5c1d91-db63-4c11-b767-23e2eb6cc6f22021-12-27T00:07:00+03:00Yücel Edoğan Kur korumalı mevduat ‘örtülü faiz’ mi? İlahiyatçılar açıkladı

Kur korumalı mevduat ‘örtülü faiz’ mi? İlahiyatçılar açıkladı

DİNİ HABERLER

Yücel Edoğan
<p>Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı&nbsp;<strong>"Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı"</strong>&nbsp;modelinin ardından muhalefetten 'örtülü faiz' iddiaları gelmişti. Yeni Şafak yazarı&nbsp;<strong>Hayrettin Karaman</strong>&nbsp;bugünkü yazısında bu konuya açıklık getirdi.</p><p><strong>İşte Karaman'ın o yazısı;</strong></p><p>Zamanında alınan yerinde tedbir ile fiyatlar normalleşme yoluna girdi. Bu defa da devletin ödemesinin faiz olup olmadığı tartışması ortaya çıktı. Bazı hocalar, devletin ödemesinin faiz olduğu kanaatindeler. Ben bu kanaatte değilim, “Devletin ödemesi hibedir” diyorum.</p><p>İçeriden ve dışarıdan Erdoğan’ı düşürmeyi dava edinmiş olanların oyunları yüzünden altın ve döviz fiyatları çok hızlı bir şekilde yükselmeye başlayınca o çevreler ellerini ovuşturmaya; bir kısmı iktidar, bir kısmı intikam bir kısmı da sömürü hesapları yapmaya koyuldular.</p><p><strong>Alınan zamanında ve yerinde tedbir ile fiyatlar normalleşme yoluna girdi.</strong></p><p><strong>Bu defa da devletin ödemesinin faiz olup olmadığı tartışması ortaya çıktı.</strong></p><p>Bazı hocalar, devletin ödemesinin faiz olduğu kanaatindeler. Ben bu kanaatte değilim, “devletin ödemesi hibedir” diyorum. Aynı kanaatte olan hocalardan bir kısmının yazdıklarını aşağıda kısmen vereceğim.</p><h2>Orhan Çeker</h2><p>Devletin hibede bulunması elbette caizdir, ona diyecek bir şey yok; fakat hibede döviz kurunun ölçü alınması sanki uygulaması çok zor veya mümkün değil gibi… Kanaatimce TEFE-TÜFE ortalaması ölçü alınmalıdır.</p><h2>Faruk Beşer</h2><p>Bu durum karşısında benim anladığım şudur:</p><p>1. Devlet buna mecbur gözüyor. Eğer öyleyse, akıllı diyemesek de rasyonel bir çözüm bulmuştur. Devlet adına bir zaruret vardır ve yapılanlara bu yönüyle bakmak gerekir.</p><p>2. Faize duyarlı müminler açısından bu uygulama bir faizden kurtuluş değildir. Faizli bankalar açısından düşünürsek, parası olan bankadan yüzde on faiz artı yüzde kırk kur farkı alacaktır. Ancak bankaya para yatıran fukara değil parası olanlardır. Onlar da yine sermayedarlar ve banka çevreleridir. Kaldı ki kur farkı hibe/atiyye sayılsa da işin bankayla olan yönü faizli bir işlemdir.</p><p>3. Bu işin katılım bankalarıyla olması halinde bizce uygulamanın bir engeli gözükmemektedir. Yüzde 10’a yakını (belirsiz bir miktarı) kâr payı, kur farkı ise devletin hibesi/atiyyesidir…</p><h2>Mehmet Odabaşı</h2><p>…mevcut karar bir yangın yerinde acilen alınması gereken bir tedbirdi ve elhamdülillah gördüğümüz kadarıyla başarılı oldu.</p><p>Devletin desteği kesinlikle faiz değildir. Ancak bu desteğin faizli muameleler için teşvik edici yönü bulunmaktadır, denebilir. Gerçi ister teşvik edici yönü olsun ister olmasın vatandaşın ezici bir çoğunluğu zaten bankalarla çalışıyor. Bir bahs-i diğer ve garip bir bela…</p><p>Devlet şu ana kadar kredi ayağında kredi kullananlara hayvancılık kredisi (sübvansiyonlu krediler) vererek destek sağladı. Ben mevduat tarafında ilk defa böyle bir destek görüyorum.</p><p>1. Devletin desteği faiz değildir. Üçüncü taraftır. Herkese değil bir kısmına bu desteği verme hakkı vardır. Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer’in atiyye uygulamaları, Resulullah’ın savaşa katılmadıkları halde bazı sahabilere ganimetten pay vermesi, yine savaşta yararlılık gösterip düşmanı öldürenin üzerindekilere sahip olabileceği gibi uygulamalar maslahat esas olmakla birlikte bunun değişik şekillerde yapılabileceğini gösterir. Şu anın maslahatı da bunu gerektirmiştir.</p><p>2. Faizli bankaların bu tür mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranının Merkez Bankası’nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacağı hükmü zaten izahtan varestedir. Bu bankanın vatandaşa verdiği faizdir.</p><p>3. Katılma hesaplarına sağlanacak getirinin katılım bankalarının Merkez Bankası ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptıkları bir hafta vadeli repo işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde aradaki farkı katılım bankası tek taraflı olarak karşılayacağı hükmü ise tartışma mevzuudur.</p><p>Odabaşı, bu tartışma konusunun da çözüm formüllerinden bahsediyor ve bunlardan biri şöyledir:</p><p>Katılım bankası ile hesap sahipleri arasında yatırım vekâleti ilişkisi tesis edilir. Bu ilişkide mutabık kalınan kâr oranı, katılım bankaları ile Merkez Bankası arasında gerçekleşen açık piyasa işlemlerine uygulanan oran olarak belirlenir. Buna muhalefet halinde katılım bankası vekil olarak şarta muhalefet ettiği için tazmin yükümlüsü olur.</p><h2>Tebliğde</h2><p>MADDE 5:</p><p>(1) Vade sonunda Türk lirası mevduat veya katılma hesabı sahibine anapara ile faiz veya kâr payı banka tarafından ödenir.</p><p>(2) Vade sonu kurunun dönüşüm kurundan yüksek olması ve kur farkı üzerinden hesaplanan tutarın banka tarafından ödenecek faiz veya kâr payından yüksek olması durumunda, kur farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz veya kâr payı düşülerek hesaplanan tutar Merkez Bankası’nca mevduat veya katılma hesabı sahibine ödenmek üzere ilgili bankaya aktarılır.</p><p>(Merkez Bankası’nın ödediği) şartlı bağıştır. Bu bağışın herkese aynı seviyede olması şartı yoktur. Teşvik niteliği taşır. Kamu yararı vardır. Devletin böyle bir yetkisi vardır.</p><h2>Ahmet Yaman</h2><p>Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı ile ilgili olarak şu hususlar mütalaa olunmuştur:</p><p>1. Konvansiyonel bankalarda vadeli ya da vadesiz hesap açmak, bunların faiz esaslı kurumlar olması sebebiyle caiz değildir.</p><p>2. Caiz olmamakla birlikte konvansiyonel bankalarda açılan vadeli mevduat hesaplarına, ilgili vade sonunda “Merkez Bankası’nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı” baz alınarak verilen faiz ile USD döviz kuru arasında döviz lehine bir fark meydana gelirse bu farkın devlet tarafından ödenmesi, İslâm hukukunun klasik faiz teorisine göre “faiz” olarak nitelendirilemez. Zira bu fazlalık mevduat hesabının tarafları dışında üçüncü bir kişi tarafından belli bir amaçla verilmektedir. Bu amaç da ülke ekonomisinin menfaatleri doğrultusunda, “birikimlerini Türk lirası mevduatı olarak değerlendiren vatandaşların kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmamasını” sağlamaktır. Devlet, gördüğü kamu menfaati ekseninde belli alanlara teşvik verebileceği gibi belli niteliği taşıyan kişilere Hazine’den fon transferi de yapabilir…</p><p>3. Bu yolun faizli mevduat hesabı açmayı teşvik edeceği öngörülebilir. Fakat zaten faiz esaslı bir ekonomik düzende bu hesaplar hem TL hem de döviz ya da kıymetli maden cinsleri ile açılabilmekte, buna engel bir durum bulunmamaktadır. Çıkarılan bu yeni ürün ile ehven-i şerrayn ihtiyar olunarak milli para TL’nin korunması umulmaktadır ki, bir devlet kendi halkını, ekonomisini ve parası dâhil millî varlıklarını meşru olan etkili ve verimli yollarla koruyabilmek için zor şartlarda kötü/gayrı meşru çözümler arasından en az zararlı olanı tercih edebilir.</p><p>4. Katılım bankalarındaki mudârebe esaslı TL hesaplarına benzer bir uygulamanın yapılması da mümkün ve caizdir. Zira devlet, reel ekonomiyi canlandırıp yatırımların artırılması için mudârebe yani emek-sermaye ortaklığını teşvik edebilir ve bu çerçevede söz konusu ortaklığın zarar ile sonuçlanması halinde bu zararı telafi edeceği vaadinde bulunabilir. Hatta sektörel bazda kâr tahmininde bulunup bu tahminlerin altında kalan kârları tamamlayacağını da beyan edebilir. Mudârebenin tarafları dışında üçüncü kişinin verdiği bir garanti olduğu için bu, ortaklığın baştan kâr garantisi taşıması anlamına gelmez.</p><h2>TKBB danışma kurulu görüşü</h2><p>21 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2021/14 sayılı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’in 4. maddesinin 4. fıkrasında yer alan “… Katılma hesaplarına sağlanacak getirinin katılım bankalarının Merkez Bankası ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptıkları bir hafta vadeli repo işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde aradaki farkı katılım bankası tek taraflı olarak karşılar” ifadesi, mudarebe akdi esası üzerine kurulu katılma hesaplarında kâr getirisinin baştan garanti edilemeyeceği ilkesine doğrudan aykırılık teşkil etmekte ve katılım bankacılığının esasını oluşturan faizsizlik ilkesi ile çelişmektedir.</p><p>Buna göre yukarıdaki maddede yer alan ifadenin şu şekilde değiştirilmesi önerilmektedir:</p><p>“Katılım bankalarının bu tebliğ kapsamında açacağı katılma hesaplarına vade sonunda dağıtacakları kâr payları, katılım bankacılığı ilke ve standartları doğrultusunda hesaplara tahakkuk ettirilecektir.”</p><p>(Hazine ve Maliye Bakanlığı 24 Aralık’ta şu açıklamayı yaptı: “…Bu maddede belirlenen uygulama esası Katılım Bankaları açısından katılım bankacılığı esasları çerçevesinde uygulanacaktır” Böylece problem çözülmüş oldu. H.K.)</p><p><strong>Bununla birlikte katılım bankalarında açılacak kur korumalı mudarebe esaslı katılma hesaplarına ilgili vade sonunda tahakkuk edecek kâr payı ile USD döviz kuru arasında döviz lehine bir fark meydana gelirse bu farkın devlet tarafından ödenmesi, İslâm hukukunun klasik faiz teorisine göre “faiz” olarak nitelendirilemez. Zira bu fazlalık mevduat hesabının tarafları dışında üçüncü bir kişi tarafından belirli bir amaçla verilmekte olup, ortaklığın baştan kâr garantisi taşıması anlamına gelmez. Bu amaç da ülke ekonomisinin menfaatleri doğrultusunda, “birikimlerini Türk lirası (TL) olarak katılma hesaplarında değerlendiren vatandaşların kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmamasını” sağlamaktır. Devlet, gördüğü kamu menfaati ekseninde belirli alanlara teşvik verebileceği gibi belirli niteliği taşıyan kişilere Hazine’den fon transferi de yapabilir.</strong></p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[İslamiyet'i ezanla tanıtan müezzinden kötü haber!]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/islamiyeti-ezanla-tanitan-muezzinden-kotu-haber-611263e63d492-0cdc-45aa-a8ed-7cc48a6c32772021-12-26T22:43:00+03:00Yücel Edoğan İslamiyet'i ezanla tanıtan müezzinden kötü haber!

İslamiyet'i ezanla tanıtan müezzinden kötü haber!

GÜNCEL

Yücel Edoğan
<p>Bursa Yeşil Camii müezzini Recep Uyar, okuduğu beş farklı ezan makamıyla turistleri mest etmişti. Sosyal medyadaki görüntüsü binlerce kişi tarafından beğenilen Recep Uyar geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.</p><p>Bursa'da görevli olduğu Yeşil Camii'de okuduğu farklı makamlardaki ezanlarla tanınan müezzin Recep Uyar kalp krizi sonucu vefat etti.</p><h2>Okuduğu ezanla turistleri mest etmişti</h2><p>Bursa Yeşil Camii müezzini Recep Uyar, camiyi gezmeye gelen turistlere ezanın beş farklı makamını seslendirmiş ve sosyal medyada yayınlanan görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenilmişti.</p><p>Yerli ve yabancı ziyaretçilere camiyi anlatmaya, Türkiye'yi, Bursa'yı ve İslamiyet'i sevdirmeye çalıştığını belirten Uyar, "<strong>Özellikle yabancı misafirlere, yalnızca Türkiye'de okunan, bize de Osmanlı ecdadımızdan kalan ezanın farklı makamlarda okunmasını kısa kısa gösteriyorum.</strong>" demişti.</p><h2>Bahçeli hediye göndermişti</h2><p>MHP Genel Başkanı&nbsp;Devlet Bahçeli, türbe ve caminin ziyaretçilerine beş vakit ezanı makamlarıyla okumasıyla medyada ilgi gören Bursa'daki yaklaşık 6 asırlık Yeşil Cami'nin müezzini Recep Uyar'a, tarihi bir tespih ve gümüş muhafazalı Kur'an-ı Kerim hediye etmişti.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Suudi Arabistan o pisliğin de merkezi oldu]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/suudi-arabistan-o-pisligin-de-merkezi-oldu-611258043abff-b7ab-4d51-94a5-cef9b65a4f782021-12-26T22:17:00+03:00Yücel Edoğan Suudi Arabistan o pisliğin de merkezi oldu

Suudi Arabistan o pisliğin de merkezi oldu

DÜNYA

Yücel Edoğan
<p><strong>Münübe Yılmaz</strong></p><p>Suudi Arabistan’da her türlü ahlaksızlığa göz yuman Veliaht Prens Muhammed bin Selman, sonunda ülkesini uyuşturucunun da merkezi yaptı. Amerikan dergisi Foreign Policy’de yer alan haberde, Suudi toplumunda uyuşturucu kullanımının her geçen gün arttığı belirtilerek, “Suudi Arabistan, artık Batı Asya'daki ‘narkotik başkenti’ haline geldi” ifadeleri kullanıldı.&nbsp;</p><h2>Artık sıradan hale geldi</h2><p>S. Arabistan’a uyuşturucu maddelerin girişinin artık sıradan bir hale geldiğine işaret eden dergi, yetkililerin geçtiğimiz ay 34 milyondan fazla Captagon hapına el koyduğunu hatırlatarak, sırf bu durumun bile ülkedeki uyuşturucu probleminin geldiği tehlikeli noktayı gözler önüne serdiğini belirtti. Captagon’u kullananların çoğunluğunun 12 ila 22 yaş arasındaki çocuk ve gençler olduğu bilgisine yer verilen haberde “S. Arabistan'daki bağımlıların yüzde 40'ı Captagon kullanıyor. Bu madde, Suudilerin talebi üzerine daha ziyade Suriye ve Lübnan'da üretilip Suudi Arabistan'a gönderiliyor” denildi.</p><h2>Captagon haplarının yarısı Suudi Arabistan’da yakalandı</h2><p>Bu arada, Birleşmiş Milletler (BM) Uyuşturucu Madde ile Mücadele Bürosu da yayınladığı raporda, 2015-2019 arasında Batı Asya bölgesinde ele geçirilen Captagon haplarının yarısının Suudi Arabistan’da yakalandığını duyurdu.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[İsrail, o Müslüman ülkeyle normalleşiyor! Geç bile kaldınız]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/israil-o-musluman-ulkeyle-normallesiyor-gec-bile-kaldiniz-6112414e9945c-7d49-417b-b79b-750aad6299342021-12-26T02:44:00+03:00Yücel Edoğan İsrail, o Müslüman ülkeyle normalleşiyor! Geç bile kaldınız

İsrail, o Müslüman ülkeyle normalleşiyor! Geç bile kaldınız

DÜNYA

Yücel Edoğan
<p>Müslüman ülkelerle bir bir normalleşen siyonist İsrail, gözünü bu kez Muhammed bin Selman liderliğinde akıl almaz uygulamalara imza atan Suudi Arabistan’a çevirdi. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Araplarla ilişkileri daha da artırmayı arzu ettiklerini belirterek, en önemli hedeflerinin Riyad ile normalleşmek olduğunu vurguladı. "Beyaz-Mavi" partisinin bugün düzenlediği ve çok sayıda kişinin katıldığı online bir toplantıda konuşan Gantz, bölge ülkeleriyle aralarındaki normalleşme çemberini genişletmeyi umduğunu ifade etti.</p><p>Suudilerle ilişkileri düzeltme hususunda bir anlaşmaya varmak istediklerini anlatan Gantz, “Umarım onları anlaşma masasına oturmaya zorlayabiliriz" diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri’nin yanı sıra Ürdün, Mısır ve İbrahimî anlaşma ülkeleri ile aralarındaki münasebeti daha da artırmak istediklerine dikkat çeken Gantz, “Suud yetkililerin bizimle normalleşmesi, hem ABD ile ilişkileri geliştirir, hem de Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas ve Sudan’la barışı takviye eder” şeklinde konuştu.&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Kutsal topraklarda “'seks festivali']]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/kutsal-topraklarda-seks-festivali-611233ef446c7-1c94-413d-84ab-07f997fe16b92021-12-26T02:42:00+03:00Yücel Edoğan Kutsal topraklarda “'seks festivali'

Kutsal topraklarda “'seks festivali'

DÜNYA

Yücel Edoğan
<p>Güya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da “modernleşme” adı altında yapılan kepazeliklere bir yenisi daha eklendi. Daha önce kadınların tek başına evden çıkmasına ve araba kullanmasına izin verilen ülkede, bu defa da “müzik festivali” adı altında “seks festivali” düzenlendi.</p><h2>Cinsel ilişki için ‘VIP odalar’ tahsis edildi</h2><p>“MDLBEAST SoundStorm Müzik Festivali” olarak lanse edilen, ancak gençlere serbestçe cinsel ilişkiye girebilecekleri özel 'VIP odaların’ tahsis edildiği “seks festivali”nde alkol ve uyuşturucu da alan katılımcılar tam anlamıyla zıvanadan çıktı.</p><h2>732 bin kişi katıldı</h2><p>Suudi Arabistan’nı başkenti Riyad’ın eteklerindeki Benban bölgesinde 16-19 Aralık tarihleri arasında düzenlenen ve 732 bin kişinin katıldığı sözde festival, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın akıl almaz uygulamalarının sonuncusu olarak kayıtlara geçti.&nbsp;</p><h2>Hac-umreye yok, “seks festivali”ne var</h2><p>Koronavirüsü gerekçe göstererek Hac ve umre ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlara kota uygulayan Suud rejiminin, yüzbinlerce kişinin katıldığı bir festivale izin vermesi tartışma konusu olurken, Suudi Eğlence İdaresi Başkanı Türki bin-Abdülmuhsin el-Şeyh, katılım için yaş limiti belirledikleri festivalin gençleri çok mutlu ettiğini ifade ederek “Bu organizasyon ilk kez 2019 yılında yapıldı ama bu sene devasa bir hale dönüştü. Arabistan Yarımadası’nda ilk defa böylesine geniş kapsamlı bir etkinlik düzenleniyor” dedi.&nbsp;</p><p>Münibe Yılmaz</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-611222e57d908-3bdc-4a73-ba38-153fa210ce9a2021-12-26T02:20:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Ey Peygamber! Allah'a itaatsizlikten sakın, açık ve gizli inkârcıların sözünü dinleme, Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir.</p><p>((Ahzâb, 33/1)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Kim bir Müslümanın herhangi bir sıkıntısını giderirse, Allah da kıyamet gününde onun sıkıntılarından birini giderir.</p><p>((Buhârî, "Mezâlim", 3; Müslim, "Birr", 58)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Allah'ım! Beni yalnızca güzel şeylerle imtihan et.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-61121b15e4c0f-9fba-4ab5-94e9-73ca3a24c0392021-12-26T02:16:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Bu Kur'an insanlara bir açıklama, takvâ sahipleri için de bir hidayet ve bir öğüttür.</p><p>(Âl-i İmrân, 3/138)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Şu iki özellik, bir müminde bulunmaz: Cimrilik ve kötü ahlâk.</p><p>(Tirmizî, "Birr", 41)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Allah'ım! Seni her çeşit noksan sıfatlardan takdis ederim. Hamdim Sanadır. Senin ismin mübârek, azametin yücedir. Senden başka ilâh da yoktur.</p><p>(Ebû Dâvud, "Salât", 124)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[56 yıllık özlem sona erdi! Edirne Ayasofya'ya kavuştu]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/56-yillik-ozlem-sona-erdi-edirne-ayasofyaya-kavustu-611202d912f01-ad7e-4443-9577-10a5339050db2021-12-26T02:13:00+03:00Yücel Edoğan 56 yıllık özlem sona erdi! Edirne Ayasofya'ya kavuştu

56 yıllık özlem sona erdi! Edirne Ayasofya'ya kavuştu

DİYANET HABER

Yücel Edoğan
<p>Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan Enez Ayasofya Cami-i Şerifi, yeniden ibadete açtı.</p><p>Fatih Sultan Mehmet’in Enez'i fethetmesiyle camiye çevrilen ve sonraki yıllarda yaşanan depremler sonucunda kullanılamaz duruma gelen tarihi cami, 56 yıl sonra Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın kıldırdığı Cuma namazıyla cemaatine kavuştu.</p><p>Osmanlı'ya uzun yıllar başkentlik yapmış serhat şehri Edirne'nin Enez ilçesinde gerçekleştirilen açılışta konuşan Başkan Erbaş, İslam medeniyetinin cami merkezli bir medeniyet olduğunu ifade ederek, “Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz, Mekke-i Mükerreme’den Yesrib'e hicret ettiğinde, Yesrib’i Medine-i Münevvere yani aydınlanmış şehir haline getirebilmek için ilk yaptığı iş, Mescid-i Nebevi'yi inşa etmek oldu. Yani Yesrib'e bir cami inşa etmek oldu. O cami ile Yesrib, Medine-i Münevvere haline geldi. Camiyi okul haline getirmişti.” dedi.</p><p>Başkan Erbaş, Hazreti Peygamberin Suffe’de yetiştirdiği ashabın yeryüzüne dağılarak insanlara İslam’ı anlattığını, camiler inşa ettiklerini dile getirerek, “İşte biz ecdadımızın yolundayız Selçuklu, Osmanlı ve bugün Cumhuriyet Türkiye'sinde her beldemizde, her şehrimizde, her köyümüzde, her mezramızda elhamdülillah camilerimiz var. 90 bin camimiz ile insanımızın hem ibadetlerini yapma hem de onların din eğitimine katkı noktasında büyük bir gayretin içerisindeyiz.” diye konuştu.</p><p>“Camilerimiz bizim tapu senedimiz” diyen Başkan Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:</p><p>“Bundan birkaç ay önce Balkan ülkelerini ziyaret ettik. Gözümüz nerede bir minare görse kalbimiz kıpır kıpır atmaya başlıyor. Nerede bir cami, nerede bir minare görsek mutlu oluyoruz, bahtiyar oluyoruz. Şimdi burada Edirne Enez Ayasofya Camii’mizin yeniden ibadete açılışını birlikte gerçekleştiriyoruz. Cenab-ı Hak hayırlı eylesin, hayırlara vesile eylesin. Ne güzel bir birliğimiz, beraberliğimiz var ki kurumlar olarak hepimiz buradayız. Bu işin sahibi Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olması münasebeti ile 5-6 yıldır Sayın Genel Müdürümüz bizatihi işin başında. Bakan Yardımcımız Ahmet Misbah Demircan, Valimiz, Kaymakamımız, müftülüğümüz mesailerinden hiç esirgemeden gayret ettiler, elbirliğiyle işte bir Ayasofya Camimizi daha açmış olmanın gururunu yaşamayı bizlere bu şekilde Cenab-ı Hak göstermiş oldu. Rabbimize hamd olsun. Cenab-ı Hak minarelerimizden ezanlarımızı, gönderden bayrağımız eksik eylemesin, vatanımızı her türlü kazadan, beladan, depremden, felaketten hepimizi muhafaza eylesin.”</p><p>Başkan Erbaş’ın konuşmasının sonunda yapmış olduğu duanın ardından kurdele kesilerek açılış gerçekleştirildi.</p><p>Açılışa, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Edirne İl Müftüsü Alettin Bozkurt ve çok sayıda davetli katıldı.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Müezzin Muammer Azaklı Hakk'a Yürüdü]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/muezzin-muammer-azakli-hakka-yurudu-61119cf5b2c7e-ed60-4034-a423-82ee6c83e2392021-12-24T23:56:00+03:00Yücel Edoğan Müezzin Muammer Azaklı Hakk'a Yürüdü

Müezzin Muammer Azaklı Hakk'a Yürüdü

MÜFTÜLÜK

Yücel Edoğan
<p><strong><strong>Bartın</strong>&nbsp;İl Müftülüğünden alınan bilgiye göre; İl Müftülüğüne bağlı Merkez Toki Camii&nbsp;<strong>Müezzin</strong>&nbsp;Kayyımı Muammer Azaklı (45),&nbsp;<strong>beyin kanaması</strong>&nbsp;nedeniyle hastaneye kaldırıldı.</strong></p><p>Bartın Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen Azaklı, hayatını kaybetti.</p><p>Azaklı’nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kayadibi Köyü Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.</p><p>Azaklı, evli ve 3 çocuk babasıydı.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[İmam Hatib-i Fikret Cesur Hakk'a yürüdü.]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/imam-hatib-i-fikret-cesur-hakka-yurudu-61118c5d09061-9964-479d-aac6-cb73a9bfa92f2021-12-24T23:37:00+03:00Yücel Edoğan İmam Hatib-i Fikret Cesur Hakk'a yürüdü.

İmam Hatib-i Fikret Cesur Hakk'a yürüdü.

DİYANET HABER

Yücel Edoğan
<p>Yaklaşık 45 gündür koronavirüs tedavisi gören Fikret Cesur, 22.30 sularında tedavi gördüğü Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat etti.</p><p>Pendik'te 30 yılı aşkın süredir İmam Hatiplik yapan Fikret Cesur, Esenyalı Merkez Camii, Hilmi Abbaspaşa Camii, Sahil Camii ve son olaraksa Pendik Çarşı Camii'de İmam Hatiplik görevlerinde bulundu.</p><p>Kur'an aşığı olarak bilinen ve coşkulu vaazlarıyla tanınan Fikret Cesur'un vefatı Pendik'te büyük üzüntüye neden oldu. İlçenin manevi önderlerinden olan Cesur, ülke yönetimin imanlı bir neslin elinde olması Duasını oldukça sık tekrar eder ve bu yönde özellikle Cuma Hutbeleri'nde Dua ederdi.</p><p>Zümrüt Vakfı Erenköy Hafızlık Merkezi'nde de görev yapan Fikret cesur, onlarca Hafız öğrencinin yetişmesine vesile olmuştu.&nbsp;</p><p>Fikret Hocamıza Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanı Cennet olsun.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[4-B Sözleşmeli personel mülakat yer ve tarihleri açıklandı]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/4-b-sozlesmeli-personel-mulakat-yer-ve-tarihleri-aciklandi-611171f224ba5-2861-45a4-9650-fe47fcaf15532021-12-24T23:23:00+03:00Yücel Edoğan 4-B Sözleşmeli personel mülakat yer ve tarihleri açıklandı

4-B Sözleşmeli personel mülakat yer ve tarihleri açıklandı

DUYURULAR

Yücel Edoğan
<p><strong>Başkanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:</strong></p><p>2021 Yılı&nbsp;4-B&nbsp;<strong>Sözleşmeli</strong>&nbsp;(KKÖ, İ-H, M-K) Alımı&nbsp;<strong>Sınav</strong>ına&nbsp;başvuran adaylardan sözlü sınava katılmaya hak kazananlar, “Sınav Giriş Belgesi”ni “<strong><a href="http://sinav.diyanet.gov.tr/" target="_blank">sinav.diyanet.gov.tr</a></strong>​" adresinden alabileceklerdir.</p><p>Adaylar, “Sınav Giriş Belgesi” ve T.C. Kimlik No’lu kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı, kimlik belgesi, pasaport) biri ile birlikte sınav giriş belgesinde belirtilen sınav tarihi ve sınav merkezinde saat 08:00’da hazır bulunacaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı ve pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.</p><p><strong>BAŞVURU UNVAN GRUPLARINA GÖRE&nbsp;</strong><strong>SINAVA ÇAĞRILAN EN SON ADAYIN KPSS TABAN PUANI</strong><strong>NI GÖSTEREN TABLO</strong></p><p><strong><img src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/diyanet/61c62cd488fc5.jpg" style="height:760px; width:718px" /></strong></p><ul><li><h3><strong><a href="https://www.diyanethaber.com.tr/images/upload/2021_YYlY_SozleYmeli_Personel_AlYmY_Taban_PuanlarY.pdf" target="_blank">2021 Yılı Sözleşmeli Personel Alımı Taban Puanları PDF</a></strong></h3></li></ul><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-611168fdd0391-a02e-41de-b31a-2d951875ccb02021-12-24T12:21:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>İman etmiş kimse günaha batmış kimse gibi olur mu? Bunlar elbette eşit değildirler.</p><p>(Secde, 32/18)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Her ümmetin bir fitnesi (imtihan vesilesi) vardır, benim ümmetimin fitnesi ise maldır.</p><p>(Tirmizî, "Zühd", 26)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Rabbim! Beni bağışla, bana merhamet et ve beni en sağlam yola ilet.</p><p>(İbn Ebî Şeybe, Musannef, 6, 30)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Kur'an Kursu Öğreticisi Züleyha Adli Hakk'a Yürüdü]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/kuran-kursu-ogreticisi-zuleyha-adli-hakka-yurudu-611155a46c8d9-b4a1-4fee-9ac3-10c2939172332021-12-23T22:54:00+03:00Yücel Edoğan Kur'an Kursu Öğreticisi Züleyha Adli Hakk'a Yürüdü

Kur'an Kursu Öğreticisi Züleyha Adli Hakk'a Yürüdü

MÜFTÜLÜK

Yücel Edoğan
<p><strong>Van</strong>&nbsp;İl Müftülüğünden alınan bilgiye göre&nbsp;<strong>Edremit</strong>&nbsp;İlçe Müftülüğüne bağlı İmam-ı Rabbani Kur'an Kursu Öğreticisi Züleyha Adli (40), kanser tedavisi gördüğü Van Bölge ve Eğitim Araştırma Hastanesinde&nbsp;<strong>vefat</strong>&nbsp;etti.</p><p>Adli'nin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Edremit İlçesi Süphan Mahalle Mezarlığı'nda toprağa veridi.</p><p>9 yıldır&nbsp;<strong>Diyanet</strong>&nbsp;İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan Adli, evli ve 3 çocuk annesiydi.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Diyanet İşleri Başkanlığı Yeni Resmi Logoları]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/diyanet-isleri-baskanligi-yeni-resmi-logolari-61114f0759813-9949-43d2-9e35-709d338649712021-12-23T22:32:00+03:00Yücel Edoğan Diyanet İşleri Başkanlığı Yeni Resmi Logoları

Diyanet İşleri Başkanlığı Yeni Resmi Logoları

GÜNCEL

Yücel Edoğan
<p><strong>Diyanet</strong>&nbsp;İşleri Başkanlığı, kurumsal&nbsp;<strong>logo</strong>&nbsp;ile birlikte birçok görselin de bulunduğu "<strong>Tanıtım</strong>&nbsp;<strong>Yönerge</strong>si ve Tanıtım Rehberi"ni&nbsp;güncelledi.</p><p>"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurumlar arasında yer almıştı.</p><p>Başkanlığın kurumsal logosu, Cumhurbaşkanlığı ve diğer bakanlıklarla bütünlük arz etmesi açısından İletişim Başkanlığınca belirlenen standartlar çerçevesinde yeniden tasarlandı.</p><p>Yeni kurumsal logo çalışmasında, Cumhurbaşkanlığı Forsu'nda yer alan ve tarihteki 16 büyük Türk Devleti'ni simgeleyen 16 yıldız kullanıldı.</p><p>Logonun merkezinde Türk Bayrağı'nın&nbsp;kırmızı rengini odak alan bir yaklaşım benimsendi.</p><p>Kurumsal logoda ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığının tarihsel sürecinde kullandığı ana tema muhafaza edildi.</p><p>Logonun sağ ve sol yanlarında yer alan semboller, simetrik olarak "Diyanet"&nbsp;sözcüğünün ilk harfi olan "D"&nbsp;harfine karşılık geliyor ve minareyi simgeliyor.</p><p>Logonun ortasında yer alan şekil ise ikinci simetrik simge olup çemberin kendisi camiyi, bölünmüş üst yarım daire ise dini hizmetlerin temel merkezlerinden biri olan cami kubbesini temsil ediyor.&nbsp;&nbsp;</p><ul><li><h3><strong><a href="https://hukukmusavirligi.diyanet.gov.tr/Documents/Diyanet%20%C4%B0%C5%9Fleri%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20Tan%C4%B1t%C4%B1m%20Y%C3%B6nergesi.pdf" target="_blank">Diyanet İşleri Başkanlığı Tanıtım Yönergesi&nbsp;için TIKLAYINIZ&gt;&gt;</a></strong></h3></li><li><h3><a href="https://hukukmusavirligi.diyanet.gov.tr/Documents/Kurumsal%20Kimlik%20Rehberi.pdf" target="_blank"><strong>Kurumsal Kimlik Rehberi&nbsp;&nbsp;için TIKLAYINIZ&gt;&gt;</strong></a></h3></li><li><strong><a href="https://www.diyanethaber.com.tr/images/upload/Diyanet_Vector_Logo_Yndir.pdf">Diyanet Logo PDF İndir</a></strong></li></ul><p>&nbsp;</p><p>-</p><p><strong>PNG Format</strong></p><p><img src="https://www.diyanethaber.com.tr/images/upload/Diyanet-Logo-Png.png" /></p><p><strong>PNG Format</strong></p><p><img src="https://www.diyanethaber.com.tr/images/upload/Diyanet-Logo-Png1.png" /></p><p><strong>PNG Format</strong></p><p><img src="https://www.diyanethaber.com.tr/images/upload/Diyanet-Genclik-Logo-Png.png" /></p><p><strong>PNG Format</strong></p><p><img src="https://www.diyanethaber.com.tr/images/upload/Diyanet-ADRM-Png.png" /></p><p><strong>PNG Format</strong></p><p><img src="https://www.diyanethaber.com.tr/images/upload/Diyanet-ADRB-Png.png" /></p><p><strong>JPG Format</strong></p><p><img src="https://www.diyanethaber.com.tr/images/upload/Diyanet-Logo-Yeni.jpg" /></p><p><strong>JPG Format</strong></p><p><img src="https://www.diyanethaber.com.tr/images/upload/Diyanet-Logo-Yeni-1.jpg" /></p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[24.12.2021 Tarihli Cuma Hutbesi]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/24122021-tarihli-cuma-hutbesi-61113b49eb2fe-8a77-4989-b5f7-2977d8d620fe2021-12-23T19:13:00+03:00Yücel Edoğan 24.12.2021 Tarihli Cuma Hutbesi

24.12.2021 Tarihli Cuma Hutbesi

HUTBE

Yücel Edoğan
<p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Ahiret%20Daha%20Hay%C4%B1rl%C4%B1%20ve%20Su%CC%88reklidir.doc"><span style="color:#008000"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ WORD OLARAK İNDİR</strong></span></a></p><p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Ahiret%20Daha%20Hay%C4%B1rl%C4%B1%20ve%20Su%CC%88reklidir.pdf"><span style="color:#c0392b"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ PDF OLARAK İNDİR</strong></span></a></p><p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/(Sesli%20Hutbe)%20Ahiret%20Daha%20Hay%C4%B1rl%C4%B1%20ve%20Su%CC%88reklidir.mp3"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ&nbsp;</strong><span style="color:#0000CD"><strong>DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ MP3</strong></span></a></p><p><img alt="" src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/camiler/61c4a2a104782.JPG" style="float:left; height:296px; width:373px" /></p><p><strong><span style="color:#0000CD">AHİRET DAHA HAYIRLI VE SÜREKLİDİR</span></strong></p><p><strong>Muhterem Müslümanlar!</strong></p><p>Allah Resûlü (s.a.s) ashabıyla beraber bir cenazedeydi. Peygamber Efendimiz kabrin kenarına oturdu. Şahit olduğu manzara kendisini çok etkilemişti. Mübarek yanaklarından yaşlar süzülmeye başladı. Öyle ki gözyaşlarıyla toprak ıslandı. Ümmetinin dünya ve ahiret mutluluğunu her şeyden daha fazla arzulayan Resûl-i Ekrem (s.a.s) ashabına şöyle buyurdu: “Kardeşlerim! Ölüm için hazırlık yapın.”<a href="#_edn1" name="_ednref1" title=""><strong>[1]</strong></a>&nbsp;</p><p><strong>Aziz Müminler!</strong></p><p>Geleceğe dair bitmez tükenmez emellerin peşinde koşarken kimi zaman yaratılış amacımızı unutuyor, ölümü aklımızın ucundan dahi geçirmiyoruz. Çevremizde veya medyada karşılaştığımız ölüm hadiselerini sıradan karşılıyor, aldırış etmiyoruz. Her gün salgın hastalıktan kaybettiğimiz canların sayısına bile göz ucuyla bakıp geçiyoruz maalesef.</p><p>Nitekim hepimiz bilir ve iman ederiz ki, ölüm ve yeniden diriliş haktır. Gelip geçici misafirleriz bu hayatta. İmtihan için geldiğimiz bu dünyadan ansızın göçüp gideceğiz asıl yurdumuz olan ahirete. Âlemlerin Rabbinin huzurunda iyi ya da kötü yaptıklarımızın hesabını vereceğiz. Ya sonsuz bir mükâfata kavuşacak ya da elim bir azaba dûçâr olacağız.</p><p><strong>Kıymetli Müminler!</strong></p><p>Hayatımıza yön veren, anlam ve değer katan en önemli esas ahirete olan imanımızdır. Zira ahirete iman eden kişi, ebedî mutluluğun anahtarının bu dünyada olduğunun bilincindedir. Bu şuur ve inançla Allah’ın rızasını kazandırabilecek bir hayatı yaşama gayretindedir. Mümin, imanının bir gereği olarak işlediği salih amellerle hayatını bereketlendirir. Yaşantısını güzel ahlakla süsler. Takva azığı ile Cenâb-ı Hakkın katında yücelmeye çalışır. Huzuru Allah’ı anmakta bulur. Rabbini unutturacak çirkinliklerden uzak durur. Dua ile Yüce Yaratan’a kulluğunu arz eder. Nimetlere şükreder. Ailesi, çevresi ve toplumu ile barışık yaşar.</p><p><strong>Değerli Müslümanlar!</strong></p><p>Ahiret yurdunun daha hayırlı ve kalıcı olduğunun idrakinde olalım. Dünyayı ahirete tercih edenlerden olmayalım.<a href="#_edn2" name="_ednref2" title="">[2]</a></p><p>&nbsp;يَٓا اَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْـكَر۪يمِۙ</p><p>“Ey insan! Yüce Rabbin hakkında seni yanıltıp aldatan nedir?”<a href="#_edn3" name="_ednref3" title=""><strong>[3]</strong></a> sorusuna muhatap olmamak için Rabbimize hakkıyla kulluk edelim.</p><p>&nbsp;اِقْرَأْ كِتَابَكَۜ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَس۪يباًۜ “Kitabını oku! Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter.”<a href="#_edn4" name="_ednref4" title=""><strong>[4]</strong></a> nidasıyla karşılaşmadan önce, kendimizi hesaba çekelim. Rahatlıkla, “Alın kitabımı okuyun. Doğrusu ben, hesabımla karşılaşacağımı zaten bekliyordum.”<a href="#_edn5" name="_ednref5" title=""><strong>[5]</strong></a> diyebilmek için amel defterimizi salih amellerle dolduralım. Unutmayalım ki, “Kim ahireti ister ve bir mümin olarak ahiret için ona yaraşır bir çabayla çalışırsa işte böylelerinin çabaları karşılık görecektir.”<a href="#_edn6" name="_ednref6" title=""><strong>[6]</strong></a></p><p>&nbsp;</p><p><a href="#_ednref1" name="_edn1" title="">[1]</a> İbn Mâce, Zühd, 19.</p><p><a href="#_ednref2" name="_edn2" title="">[2]</a> A’lâ, 87/16, 17.</p><p><a href="#_ednref3" name="_edn3" title="">[3]</a> İnfitâr, 82/6.</p><p><a href="#_ednref4" name="_edn4" title="">[4]</a> İsrâ, 17/14.</p><p><a href="#_ednref5" name="_edn5" title="">[5]</a> Hâkka, 69/19, 20.</p><p><a href="#_ednref6" name="_edn6" title="">[6]</a> İsrâ, 17/19.</p><p><strong><em>Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüv</em></strong></p><p>&nbsp;</p><div><p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Ahiret%20Daha%20Hay%C4%B1rl%C4%B1%20ve%20Su%CC%88reklidir.doc"><span style="color:#0000CD"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ </strong></span><span style="color:#008000"><strong>&nbsp;</strong></span><span style="color:#FF0000"><strong>WORD</strong></span><span style="color:#008000"><strong> </strong></span><span style="color:#0000CD"><strong>OLARAK&nbsp;İNDİR</strong></span></a></p></div><div><p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Ahiret%20Daha%20Hay%C4%B1rl%C4%B1%20ve%20Su%CC%88reklidir.pdf"><strong><span style="color:#FF0000">HAFTANIN</span><span style="color:#336600"> HUTBESİNİ </span><span style="color:#FF0000">PDF </span><span style="color:#008000">OLARAK</span><span style="color:#336600"> İNDİR</span></strong></a></p><p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/(Sesli%20Hutbe)%20Ahiret%20Daha%20Hay%C4%B1rl%C4%B1%20ve%20Su%CC%88reklidir.mp3"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ&nbsp;</strong><span style="color:#0000CD"><strong>DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ </strong></span><span style="color:#FF0000"><strong>MP3</strong></span></a></p><h3>&nbsp;</h3><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p><h3>&nbsp;</h3></div>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-611121b442e94-c485-4ad2-a717-06d22f30363b2021-12-23T00:50:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Bu Kur'an, âyetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.</p><p>(Sâd, 38/29)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Nefsimi kudret elinde tutan Zat'a yemin olsun ki, ya emr-i bi'l-maruf, nehy-i ani'l-münker vazifenizi yerine getirerek insanları sürekli iyiliklere sevkeder ve kötülüklerden de sakındırırsınız ya da Cenâb-ı Allah, üzerinize umumî bir belâ gönderiverir. İşte o zaman, yalvarıp yakarsanız da duanız kabul edilmez.</p><p>(Al-Tirmidhi, "Fiten",9)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Allah'ım! Kötü bir ömür sürmekten Sana sığınırım, kalp fitnesinden Sana sığınırım ve kabir azabından Sana sığınırım.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-6111195e0548d-f322-4353-81e3-fad02cf9124a2021-12-23T00:48:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>"Ey Peygamber! Biz seni bir şahit (örnek), bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle Kendi yoluna çağıran bir davetçi ve ışık saçan bir kandil olarak gönderdik."</p><p>(Ahzâb, 33/45-46)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>"Allahım! Cehenneme götüren fitneden, Cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım."</p><p>(Ebu Dâvûd, "Vitr", 32)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>"Allah'ım! Hatalarımı kar ve soğuk su ile temizle. Beyaz elbiseyi kirden temizlediğin gibi kalbimi de hatalardan arındır."</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-61110b2d5fd65-0892-4dcd-b476-35ff9e5379e52021-12-22T14:32:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>… Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın…</p><p>(Bakara, 2/195)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>İki Müslüman karşılaştıklarında el sıkışırlarsa, birbirlerinden ayrılmadan önce günahları bağışlanır.</p><p>(Ebû Dâvud, "Edeb", 141, 142)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Allah'ım! Ayıplarımızı ört, korkularımızdan emin eyle.</p><p>(Ahmed b. Hanbel, Müsned, 17, 27)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Merkez Bankası'ndan döviz duyurusu]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/merkez-bankasindan-doviz-duyurusu-6110932422ded-d153-46a8-bfc3-1d171dbcf81b2021-12-21T23:55:00+03:00Yücel Edoğan Merkez Bankası'ndan döviz duyurusu

Merkez Bankası'ndan döviz duyurusu

EKONOMİ

Yücel Edoğan
<p>Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi,</p><p><strong>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası</strong>, döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanmasına karar vermiştir.</p><p>Bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde&nbsp;<strong>Türk lirası</strong>nın payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla;</p><h2>Kimler yararlanabilecek?</h2><p>• 20 Aralık 2021 tarihinde ABD doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı veya döviz cinsinden katılım fonu bulunan yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, söz konusu hesaplarını vadeli Türk lirası mevduat/katılma hesabına dönüştürmeleri halinde destekten yararlanabileceklerdir.</p><p>• Hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olarak açılabilecektir.</p><h2>Ödemeler nasıl yapılacak?</h2><p>• Açılacak Türk lirası vadeli hesaplara işleyecek faiz/kâr payı ile hesap açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı kıyaslanarak yüksek olan oran üzerinden mevduat ve katılım fonu sahibine ödeme yapılacaktır.</p><p>• Hesap açılışındaki kur ile vade sonu kurunun ne olduğuna bakılmaksızın anapara ve faiz/kâr payı tutarı müşteriye banka tarafından ödenecektir.</p><p>• Vade sonu kuru üzerinden hesaplanacak tutar, anapara ve faiz/kâr payı tutarından büyükse; aradaki fark TCMB tarafından karşılanacaktır.</p><p>• Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda destekten faydalanılamayacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur." denildi.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Genç Hafız 5 ayda Kuran-ı Kerim’i yazdı]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/genc-hafiz-5-ayda-kuran-i-kerimi-yazdi-61108f8e822c6-a868-4510-8ffd-8a05b22c99b32021-12-21T21:28:00+03:00Yücel Edoğan Genç Hafız 5 ayda Kuran-ı Kerim’i yazdı

Genç Hafız 5 ayda Kuran-ı Kerim’i yazdı

DÜNYA

Yücel Edoğan
<p>Fatıma Yusuf Adli faaliyetleri hakkında şunları söylüyor: 15 yaşında Kur’an'ın tamamını ezberledim ve Kur’an yazmaktaki amacım Kur’an'ı ezberlemek ona hakim olmak ve Arap hat sanatını geliştirmekti.</p><p>El Ezher Kız İslam Kolleji Arapça bölümünde okuyan Fatıma Yusuf Kur’an'ın tamamını kendi el yazısıyla yazmakla çok ilgilendiğini söyledi.</p><p>Fatıma Yusuf Adli ‘’Kana ilindeki Fartuş şehrinin Alhac Salam köyünde yaşıyorum ve şu anda El Ezher Üniversitesi'nin ikinci yılında edebiyat okuyorum. Arap yazısının Osman Taha'nın hat yazısına benzediğini düşünerek Kur'an-ı Kerim'i bu hat ile yazmaya başladım ve 5 ayda bitirdim." dedi.</p><p>Bu Mısırlı kız, Nur Suresi'nin 24. ayetine değinerek (O ceza gününde dilleri, elleri ve ayakları, yapıp ettikleri hususlarda aleyhlerine tanıklık edecektir.) bu yüce âyetin kendisini Kur'an'ı kısa zamanda bitirmeye ve hayatında güzel bir hatıra bırakmaya sevk ettiğini ifade etti.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-611078b65e65f-ea3c-4fa0-b2cc-c43ee1a7e13b2021-12-21T14:48:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>"Nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir.” [Şems – 9]</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>"Hakîki mücahid nefs-i emmâresi ile savaşan kimsedir.” [Buharî Edeb]</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>"Nefsini ıslâh edemeyen başkasını ıslâh edemez. Öyle ise nefsimden başlarım.”</p><p>"Allah’ım! Nefs-i emmâreden Sana sığınıyoruz. Bize yardım et."</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-61106bee71cff-d838-47db-8bd5-285bd02393422021-12-21T14:39:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>(Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.</p><p>(Enbiyâ, 21/107)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Şayet biriniz, mali imkânlar bakımından ve bedenen kendisinden daha iyi durumda olanlara (imrenip) bakacak olursa; onlara değil de (bu yönlerden) kendisinden daha kötü durumda olanlara baksın!</p><p>(Müslim, "Zühd", 8)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Allah'ım! Senden yardım dileriz Senden bağışlanma dileriz.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Fransa’da tekbir getiren bir kişiye 8 ay tecilli hapis]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/fransada-tekbir-getiren-bir-kisiye-8-ay-tecilli-hapis-61105a9e49de6-bdd4-4ca2-8322-4f886c6ed1c82021-12-21T13:49:00+03:00Yücel Edoğan Fransa’da tekbir getiren bir kişiye 8 ay tecilli hapis

Fransa’da tekbir getiren bir kişiye 8 ay tecilli hapis

DÜNYA

Yücel Edoğan
<p>Mahkeme, 52 yaşındaki kişiye 750 euro para cezası ile iki yıl seçme ve seçilme hakkının elinden alınmasına hükmetti. Yine aynı davadan yargılanan bu şahsın 38 yaşındaki arkadaşı ise beraat etti.</p><p>Güney Asya'dan gelen Tebliğ tarikatına bağlı kişilerin giydiği giysilerle süpermarkete gelen kişinin süpermarket içinde yüksek sesle tekbir getirip üç kez “Allahu Ekber” diye bağırmasının süpermarkette paniğe neden olduğu bildirildi.</p><p>Kısa süreli paniğin yaşandığı süpermarket tahliye edilirken, mağaza güvenlik personeli polis çağırarak bu müşterilerinden davacı olmuştu. Panik sırasında kaçmaya çalışan bir müşteri düşerek omzunu kırmıştı.</p><p>Tecilli hapis cezasına çaptırılan şahıs, mahkemedeki savunmasında, “<strong><em>Süper marketteki duam tamamen kalpten gelen duygusal bir tepkiydi. Kendimden geçmiştim, bu bir savaş çığlığı değil bir yakarıştı.”&nbsp;</em></strong>dedi.</p><p>Mahkum olan kişi, Lyon kentinde, 2016 yılında bir kilisedeki cenaze töreninde tekbir getirmesi sonucu yine kısa süreli paniğe yol açıp, bu ibadet yerinin tahliye edilmesine yol açmıştı.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Ahşap Caminin Tadilatı Ertelendi]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/ahsap-caminin-tadilati-ertelendi-6110447010cfa-7f3e-433c-988f-3b9caab69e772021-12-21T13:42:00+03:00Yücel Edoğan Ahşap Caminin Tadilatı Ertelendi

Ahşap Caminin Tadilatı Ertelendi

DÜNYA

Yücel Edoğan
<p>Rusya'daki Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti ve en büyük şehridir. Şehrin en eski ahşap camisinin yenilenmesi gerekiyor.</p><p>Binanın sadece iç mekanının değil, tarihi görünümünün de yenilenmesi gerekiyor. Restorasyon çalışmaları karmaşık olacaktır çünkü ahşap parçaların %60'ının değiştirilmesi gerekecektir. Binanın temelleri tamamen yıkılmış, ayrıca 20 milyon rubleden fazla kamu yardımı toplamak gerekiyor.</p><p>Ünlü iş adamı, zanaatkar ve hayırsever İvan Alafuzov'un Müslüman işçileri için yaptırdığı caminin imar çalışmalarına bu yıl ağustos ayı sonlarında başlandı. Bu yapı bölgenin önemli kültürel miras anıtlarından biri olduğu için bundan önce hükümet proje belgelerinin tarihi ve kültürel incelemesi yapılmıştır. 28 Ağustos 2021'de Tataristan Kültür Mirasını Koruma Komitesi restorasyon izni verdi.</p><p>Cami imamı Bolat Hazret Safarov, minarenin binadan kaldırıldığını, dış cephenin tamamen kaldırıldığını ve iç duvarların yanık kısımlarının temizlendiğini söyledi. İşçiler, her bir tuğlayı ve levhayı, tabandan başlayıp çatıya kadar manuel olarak düzenlemek ve ayrı ayrı incelemek zorunda kaldı.</p><p>Bu yıl, binanın temelleri yeniden inşa edilecekti, ancak caminin eski imamı Minokht Sagirov'un ölümü ve yeni imamın gözden geçirilip onaylanması için kayıt ve bekleme ihtiyacı da dahil olmak üzere çeşitli sorunlar nedeniyle, yeniden yapılanma havalar ısınana kadar ertelendi.</p><p>Bolat Hazret,&nbsp; şöyle söylüyor: Bu 111 yıllık ahşap binayı kurtarmak zorundayız. Ana görevimiz binanın temelini restore etmektir. Bunu kış başlamadan önce yapmak istedik ve maalesef olmadı. Şimdi bunu ilkbahara erteliyoruz, çünkü soğukta yapmamak daha iyidir. Ayrıca eski tuğla temel tamamen çöktü, bu yüzden yenisini inşa ediyoruz.</p><p>Geçen yüzyılın ortalarında çıkan yangında yanan bu yapının restorasyonu kolay değil. İncelemeler, binada kullanılan ahşap parçaların yaklaşık %60'ının kullanılamaz durumda olduğunu ve değiştirilmesi gerektiğini göstermiştir. Uzmanlar ayrıca, dolaylı olarak temellerin arızasını ve aşınmasını, çatının, pencerelerin, kapıların ve bağlantıların yanlış durumunu gösteren binayı destekleyen yapı parçalarının devrilmesine dikkat çekti.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Paranın bir ahlakı olmalı]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/paranin-bir-ahlaki-olmali-61103d170bc5a-9956-4bfd-b05d-ee7352975fe82021-12-21T13:13:00+03:00Yücel Edoğan Paranın bir ahlakı olmalı

Paranın bir ahlakı olmalı

DİNİ HABERLER

Yücel Edoğan
<p>&nbsp;</p><p>Ülke Tv'de ekranlara gelen Güncel Konular programında konuşan&nbsp;Prof. Dr. Mustafa Karataş çarpıcı açıklamalarda bulundu.</p><p>Mustafa Karataş,&nbsp;'Dolar kurundaki düşüş pazara yansıyacak mı?' sorusuna cevap verdi.</p><p>Karataş,<strong>&nbsp;"Medine Pazarında Yahudiler de vardı. Peygamber Efendimiz ve İslam’ın ana ilkesinde Medine Pazarı denetleniyordu. Tüccar kavramını ilk kez Peygamber Efendimiz koyuyor. Ek olarak aldatmaya yönelik satışları da ortadan kaldırıyor.&nbsp;Kuralları koyup denetlemek devletin vazifesidir. Paranın bir ahlakı olmalı. Peygamber Efendimiz döneminde başka dinin parası da kullanılmıştır. Pazara gelen malı yolda karşılayıp fiyatını arttırmak yanlıştır. Medine Pazarında almamız gerek dersler var. Mal ve sermaye İslam’da kıymetlidir. Para bir vesiledir. Pazarlarımızda denetim, ahlaklı ve aldatma olmadan süreç devam etmelidir. Kovid çıkacağını kim biliyordu? Bir kıtlık dönemi oluştu. İnsanoğlu hepsini görecek. Esas olan tüccar da alıcı da hileye başvurmamalıdır. Tüccar bu konuda yemin etmelidir"</strong>&nbsp;ifadelerini kullandı.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Dinen Sakıncalı İsimler ve Anlamları - 1]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/dinen-sakincali-isimler-ve-anlamlari-1-61102723ba47e-7417-438a-9555-384c29ed03182021-12-20T00:23:00+03:00Yücel Edoğan Dinen Sakıncalı İsimler ve Anlamları - 1

Dinen Sakıncalı İsimler ve Anlamları - 1

DİNİ HABERLER

Yücel Edoğan
<p>Çocuğunuza isim koymadan önce bu haberimizi mutlaka okuyun. İsim kolay bir iş değil. Çünkü inanışa göre çocuklar isimlerine uygun bir insan oluyorlar. Biz de bu uyarıyı dikkate alıyoruz. Ve sizlere sakıncalı isimleri sıralıyoruz...</p><p><strong>SAKINCALI İSİMLER VE ANLAMLARI</strong></p><p><strong>Hannas:</strong>&nbsp;Şeytanın lakaplarından biridir. Çocuklara verilmemesi gereken bir isimdir.</p><p><strong>Sanem:</strong>&nbsp;Eski Arap kabilelerinde putlara verilen isimlerden biridir. Sanem putu vardır.</p><p><strong>Kezban:</strong>&nbsp;Arapça bir kelimedir. Çok yalan söyleyen manasına gelmektedir.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Hırslı Değil Azimli Çocuklar Yetiştirmeli]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/hirsli-degil-azimli-cocuklar-yetistirmeli-61101166bc070-0cd2-4e99-967e-724fa33ab5232021-12-20T00:08:00+03:00Yücel Edoğan Hırslı Değil Azimli Çocuklar Yetiştirmeli

Hırslı Değil Azimli Çocuklar Yetiştirmeli

KISA YAZILAR

Yücel Edoğan
<p>İçine girdiği zeminini kayganlaştıran ve samimi ilişkileri ortadan kaldıran rekabet kavramı, insanoğlundaki hırs duygusunu besliyor. Hırs duygusunun lügatındaysa; hep en fazlası, en iyisi, en başarılısı, en güzeli şeklinde ötekinin önüne geçme ve diğerleriyle yarış halinde olma durumu söz konusudur. Günlük hayatımızda sürekli birileri ile yarıştırılmaya alıştırılmış çocukların, büyüdüklerinde de arabalarının markasını, gittikleri yerleri, ilişkilerini, başarılarını ve hatta ebeveynliklerini yarıştıran kişilere dönüşebildiklerini görmüşüzdür. İnsanoğlunun hamuruna karılmış olan bu duygunun şekil değiştirerek&nbsp; hastalıklı bir hal almasıyla hareket eden muhteris ruhların, dünyayı cehennem yerine&nbsp; çevirdiklerine ise tarih sayfalarında şahit olmuşuzdur. Çocuklarımızın, hırsıyla kendine ve çevresine zarar veren bireyler değil, içinde bulunduğu ortamı ve kendini azmiyle zenginleştiren, mücadele ruhu gelişmiş bir insan olarak yetişmeleri konusunda biz anne babalara büyük görevler düşüyor.</p><p>Bu konuyu işlerken karşımıza iki kavram çıkıyor: Hırs ve azim. Öncelikli olarak bu iki kelimenin&nbsp; tanımına bakalım:TDK' ya göre azim; bir işteki engelleri yenme kararlılığıyken, hırs ise sonu gelmeyen istek, aşırı tutku, öfke ve kızgınlık olarak açıklanıyor. Birbirine çok benzer görünen bu iki sözcüğün aslında özü itibariyle farklı olduklarını görüyoruz. Hırsta bir şeyi ihtirasla isteme varken; azimde metanet, irade, sabır, sebat, istikrar ve kararlı olma durumu söz konusu. Hırslı davranışlar hep ötekinin üzerine kurulurken, azimli davranışlarda kişinin üzerine aldığı görevi tamamlaması esastır. Bu noktada azimli çocuklar görevlerini tamamladıklarında tatmin olurlarken, hırslı çocuklar çevresindeki insanları geçtiklerine inandıklarında tatmin oluyorlar. Hırs, tek başına bir duygu olmamakla birlikte altında birçok olumsuz duyguyu da barındırıyor. Özellikle haset ve kıskançlık duygusunu&nbsp; besleyen hırs yıkıcı, azim ise&nbsp; yapıcıdır. Hırslı çocuklar ne olursa olsun kendilerini başarmak zorunda hissederler. Azimli çocuklar da başarıyı önemserler fakat onu kutsamazlar. Azimde başarıya götürecek sebep basamakları sabırla çıkılırken, hırsta bu sebepler devreden çıkabiliyor. Çünkü&nbsp; hırslı kişilerin başarının önünde engel olarak gördükleri hiçbir şeye tahammülleri yoktur. Hırslı kişi, istediği sonuç olmazsa morali bozulur, çalışma isteğini kaybeder, öfkelenir. Azimli kişi ise istediği sonuca ulaşamadığında bile görevini yerine getirmenin rahatlığı ile neticeden umutsuzluğa düşmez. Sonuca teslim olarak kendinden memnun, sonuçtan razı olur. Aslında tüm saydığımız farklılıkların özüne baktığımızda hırs ile azim arasındaki parametrenin ahlaki özelliklerde yattığı gerçeğini görüyoruz. İslamî kaynaklarda ise insanda bulunan hırs duygusunun psikolojik bir zaaf olarak terbiye edilmesi üzerinde durulur. Hep güzel ahlaka ve sağlıklı olana talip olan bizler, acaba&nbsp; çocuklarımızın okulda ve hayatta gayretini kamçılayacak azim duygusunu kazanmaları için neler yapabiliriz?</p><p>Herhangi birinde&nbsp; normalin üzerinde kusursuz bir performans görülüyorsa, onun gayreti ve alınteri devre dışı bırakılarak doğuştan yetenekli ya da çok zeki bir kişi olarak etiketlenebiliyor. Mükemmel bir performansın arka cephesi ya da nasıl ortaya çıktığı çok sorgulanmıyor. Genelde başarının arkasındaki azme dikkat kesilmeden,&nbsp; kendiliğinden ortaya çıkmış sihirli bir durum gibi düşünülebiliyor. Oysa hiçbir başarının kendiliğinden oluşmadığını biliyoruz.</p><p>Genelde üstün başarılara imza atan kişiler iki açıdan ciddi kararlılık sergiliyorlar. Bu kişiler ilk olarak ne istediklerini çok iyi biliyorlar. Ne istediğini bilmenin altında ise mutlaka sıkıca bağlı oldukları bir amaçları oluyor. İkinci olarak da kararlılık, metanet ve çalışkanlık özelliklerini taşıyorlar. Belirlemiş oldukları hedefe tutku ile bağlılık, onların çizmiş oldukları rotada zikzak çizmeden devam etmelerini sağlıyor. Yine 'Başkalarının iyiliğine katkıda bulunma' gibi kişiyi aşan bir gayelerinin olması ise, belirlenen hedefte sebat etme oranlarını artırabiliyor. Bizler de çocuklarımızın&nbsp; azimle gayret göstermeleri konusunda, onların&nbsp; okula ve hayata dair kendilerine yol çizmelerinde yardımcı olacak bir amaç belirlemelerini destekleyebiliriz. Burada çocuğumuzun ilgi, yetenek ve kapasitesinin tanınması, belirlenen hedefin ulaşılabilir ve gerçekçi olmasını sağlayacaktır. Çünkü çocuğumuzun yapabileceğinin üzerinde bir beklenti onların azimlerini kıracaktır. Yine hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak basamaklandırılmış bir planlama ise hedefi somutlaştırarak onun uygulanmasını kolaylaştıracaktır. Küçük bölümlere ayrılmış bir plan aynı zamanda onlara önceliklerini belirlemede de yardımcı olacaktır. Planının her bir parçasını tamamladığında bir işi bitirmenin ve hedefine yaklaşmanın mutluluğunu yaşayacaktır. Bu durum ise onları amaçlarına ulaşma noktasında motive ederek daha kararlı kılacaktır. Bu konuda hedefe doğru attıkları küçük adımların(çabanın) ebeveyni tarafından görülüp takdir edilmesi yine onların azimlerini kamçılayacaktır.</p><p>Bazan anne babalardan çocuklarının hırslı yönlerine dair; "Oyunu kaybettiğinde krize giriyor.", "En küçük hatayı kabul etmiyor.", "Arkadaşları arasında hep birinci olmak istiyor." şeklinde cümleler duyarım. Hep ben önde olmalıyım, şeklinde davranış gösteren bu çocuklarımız için, okul öncesi dönemden itibaren kazananı ve kaybedeni olan oyunlarda kazanma duygusunun yanında kaybetme duygusunu da deneyimlemelerine izin vermeliyiz. Böylelikle çocuğumuz, mağlup olma duygusuyla sağlıklı bir şekilde baş etme becerisi kazanacak ve kaybetmenin de kazanmak kadar doğal olduğunu öğrenmiş olacaktır.</p><p>Başarıya ulaşmada yetenek ve kapasiteden farklı olarak karşımıza çıkan ve azmi besleyen başka bir kavramsa 'çaba' göstermek. Derslerine azimle çalışan öğrencilerin, zeki ama çalışmayan öğrencilerden daha başarılı olabildiklerini okul sıralarında gözlemliyoruz. Sayısız saatler boyunca hüneri yontmakla geliştirdiğimiz şeyin ismine 'beceri' diyorsak, işin içine sürekli çalışma ve çabalamak giriyor. Üniversite eğitimini dereceyle bitirmiş, Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar, 40 yaşına kadar günde 18 saat çalıştığını söylüyor. Bu konuda araştırmalar bir insanın bir konuda beceri sahibi olabilmesi için uğraştığı alanla ilgili on bin saat çalışmasının gerekliliği üzerinde duruyor. Fakat bazan çocuklarımızın olumsuz bir kaç denemeden sonra öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz durumu yaşayarak çabalamayı hepten bıraktıklarını gözlemliyoruz. Başarısızlıktan ya da hatadan korkmak girişimciliği engelleyecektir. Mucit Edison'a ampulü bulduran şey, her defasında bıkmadan usanmadan bir daha deneme yapmasıydı. Azimli insanların düştükten sonra yeniden ayağa kalkma güç ve enerjisine sahip olduklarını görürüz. Çocuklarımızın kendi güvenliklerine zarar vermeyecek şekilde bir işi bitirme denemeleri yapmalarına müsaade etmeliyiz. Bilindiği üzere bir çocuk yürümeyi düşe kalka öğrenir. Hiç düşmesin diye yürümesine izin vermemek, nasıl ki onları geliştirmezse; zarar göreceği veya başarısız olacağı endişesi ile aşırı korumacılık ya da girişimlerini engellemek de çocuklarımızı geliştirmeyecektir. Bir de başarıyı tatmaları için güç yetiştirebilecekleri faaliyet alanları oluşturmalıyız. Böylelikle bir işi başarmanın mutluluğu ile kendilerine olan güvenleri daha da artacaktır.</p><p>Bir çocuk; 'Ancak birinci ve en iyisi olursam kendimi değerli ve önemli hissediyorum.' inancını taşıyorsa bunun altında çocuğun koşullu sevilmesi yatıyor olabilir. Ebeveyn olarak bizlerin çocuklarımıza onları her şartta ve koşulda sevdiğimizi ve değer verdiğimizi hissettirmemiz gerekir. Yine çocuğumuzun bir başkası ile kıyaslanması ve yargılanması ondaki azim duygusunu değil, hırsı besleyecektir. Çünkü kıyas, çocukta değersizlik duygusuna neden olacaktır. Değersizlik duygusu ise, hırsı besler. Çocuğumuzun başarısını değerlendirirken, kendi başarı çizgisi üzerinden bir mukayese yapabiliriz. Mesela, geçen aya göre ya da geçen döneme göre hedefine yaklaşma oranın nasıl? Burada çocuklarımızın motivasyon kaynaklarını bilerek yapılanrehberlik onların azmini artıracaktır.</p><p>Çocuklar büyüklerini dinleme konusunda çok iyi değiller fakat, onları taklit etmede her zaman daha başarılıdırlar. Biz anne babaların, 'hep daha fazlası, daha iyisi' şeklindeki hırs dolu tutumlarımız mutlaka onları da etkileyecektir. Bizim kendi yaşantımızdaki rekabet içermeyen&nbsp; gayretimiz ve işimizi iyi yapma husundaki görev ahlakımız yine onlara sirayet edecektir. İnsana ancak çalıştığının karşılığı verilecekse, bizi biz yapan ve insan kılan gayelerimiz için, iradî bir tavırla pes etmeden çaba göstermemiz ve gayretimizin sonucundan razı olmamız çocuklarımız için güzel örneklikte bir rol model olacaktır.</p><p>Hırs ile terbiye edilmiş çocuklar, hem kendilerine hem de içinde yetiştikleri topluma zarar verebiliyorlar. Bunun için, çocuk yetiştirmeyle ilgilenen biz yetişkinlerin çocuklarımızın ruh sağlığını koruyarak güzel başarılara imza atmalarını istiyorsak; hırslı değil, azimli davranışlarını teşvik etmeliyiz. Sorumluluk ahlakı ile kendi gayesine erişmek için yılmadan kararlılık gösteren, eriştiği neticeden ve kendinden razı olan azimli çocuklar yetiştirebilmek duasıyla...</p><p>Asuman DÜZGÜN</p><p>Eğitimci</p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Memur ve emekliye zam gelecek mi?]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/memur-ve-emekliye-zam-gelecek-mi-611003e974249-46d7-4233-ba9b-28daa2dc141f2021-12-19T23:58:00+03:00Yücel Edoğan Memur ve emekliye zam gelecek mi?

Memur ve emekliye zam gelecek mi?

DİYANET HABER

Yücel Edoğan
<p>Asgari ücretten damga ve gelir vergisinin alınmamasına yönelik 13 maddelik yasa teklifi, bu hafta TBMM'de görüşülmeye başlanacak. Teklifte Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hakkında bir düzenleme de yer alıyor. Buna göre artık asgari ücretlilere, AGİ ödemesi yapılmayacak.</p><p>Brüt ücretleri 5004 liranın üzerinde bulunanlardan ise gelir vergisi alınmaya devam edecek ve ödedikleri vergi dolayısıyla gelirlerinin net asgari ücretin altına düşmemesi için AGİ ödemesi devam edecek.</p><p><strong>MEMUR VE EMEKLİLER DÜZENLEME BEKLİYOR</strong></p><p>Bunların yanında, memur ve emekli maaşlarına ilişkin yapılacağı söylenen ek düzenleme de merakla bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın en kısa süre içinde bu düzenlemenin görüşmelerine başlayacağı düşünülüyor. Çünkü ocak ayı maaşlarına ek zammın yansıyabilmesi için görüşmelerin bir an önce tamamlanması gerekiyor.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[İmam hatip Veli Ballı Hakk'a Yürüdü]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/imam-hatip-veli-balli-hakka-yurudu-61099f6352e80-708d-4a60-8c50-ca3484600f422021-12-19T22:35:00+03:00Yücel Edoğan İmam hatip Veli Ballı Hakk'a Yürüdü

İmam hatip Veli Ballı Hakk'a Yürüdü

MÜFTÜLÜK

Yücel Edoğan
<p><strong>Müftü Şaban Kondi hocamızın Veli Ballı Hocamız için mesajı:</strong></p><p>Saygın bir meslektaş, samimi ve fedakar bir müslüman, eylem ve aksiyon insanı Mezitli/Fındıkpınarı Merkez Camii İmam Hatibi değerli Veli BALLI hocamızın vefatını üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Kurum olarak yürüttüğümüz dini ve hayri hizmetlerde hiç bir fedakarlıktan çekinmeyen, mazlum ve mağdurun göz yaşını silen, çalışkan ve dertli bir dava kardeşimizdi.</p><p>Bizleri Toroslar’ın dağlarında ki kardeşlerimizle bizzat götürüp tanıştıran, hayatını hayvancılıkla geçiren insanlara oralarda hizmet götüren, Kur’an öğreten bir kardeşimizdi. Okuttuğun Kur’an, yaptığın hizmetler, çektiğiniz acılar cennetinize vesile olsun inşallah.</p><p>Başta aile bireyleri olmak üzere camiamızın başı sağ olsun. Tüm vefat eden meslektaşlarımıza ve ölmüşlerimize rahmet diliyorum.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-61098523645f7-55ab-4def-9520-863a062d4e002021-12-19T14:00:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Şüphesiz Allah sözün açıkça söylenenini de bilir, gizli tuttuklarınızı da bilir.</p><p>((Enbiyâ, 21/110)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Kim bir iyilik yapmak isteyip onu yapamazsa Allah, bunu tamamlanmış bir iyilik olarak kaydeder. Eğer o işi yapmaya niyetlenip sonra da yaparsa ...</p><p>((Buhârî, "Rikâk", 31; Müslim, "Îmân", 207)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Allah'ım! Senden yardım dileriz Senden bağışlanma dileriz.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-610971517319e-4754-4379-a5ab-aa4abf02a7d62021-12-18T23:03:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun.</p><p>(Tevbe, 9/119)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Ameller niyetlere göre değer kazanır ve herkes, yalnızca niyet ettiği şeyin karşılığını alır.</p><p>(Buhârî, "Bed'ül-vahy", 1)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Allah'ım! Zelil ve rezil olmaktan Sana sığınırım.</p><p>(İbn Ebî Şeybe, Musannef, 6, 89)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Hafız Abdullah İşler Hakk'a Yürüdü]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/hafiz-abdullah-isler-hakka-yurudu-610969bd423cb-ab46-47f8-87ce-602fd776ff542021-12-17T23:26:00+03:00Yücel Edoğan Hafız Abdullah İşler Hakk'a Yürüdü

Hafız Abdullah İşler Hakk'a Yürüdü

GÜNCEL

Yücel Edoğan
<p>Alimin ölümü, alemin ölümü. Camiamızın başımı sağ olsun…</p><p><strong>“Öncü Bir Alim “&nbsp;</strong></p><p>Ankara’nın manevi hayatına rehberlik eden, bir neslin yetişmesine öncülük eden, ömrünü din hizmetine adayan emekli Vaiz Abdullah İşler Hocaefendi hakka yürüdü.</p><p><strong>CENAZESİ YARIN</strong></p><p>(18 ARALIK 2021 CUMARTESİ )</p><p>ANKARA HACI BAYRAM CAMİİ'NDE ÖĞLE NAMAZINI MÜTEAKİP KILINACAK, CENAZE NAMAZININ ARDINDAN KARŞIYAKA MEZARLIĞINDA DEFNEDİLECEKTİR.</p><p>MUHTEREM ABDULLAH HOCAMIZA ALLAH’TAN RAHMET, KEDERLİ AİLESİNE VE SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI VE SABIRLAR NİYAZ EDERİZ.</p><p>&nbsp;</p><p><u><span style="color:#FF0000"><strong>HAFIZ ABDULLAH İŞLER KİMDİR?</strong></span></u></p><p><strong>Doğumu ve Eğitimi</strong></p><p>&nbsp;Hafız Abdullah İşler, 1928 yılında Kızılcahamam İlçesinin Kuşçuören Köyünde doğdu. Babası molla Hasan ismi ile tanınan Hasan Efendi, annesi&nbsp;Ayşe Hanımdır.&nbsp;Kur’an’ı Kerim okuma öğrenimine köyünde babası Hasan Efendi’de başladı. Önce yüzüne Kur’an’ı Kerim okumayı öğrendi, sonra da hafızlığa başladı. 10-12 yaşında iken Alpagut Köyüne gitti. Alpagut’lu Hafız Mehmet Yılmaz’da hafızlık çalışmasını bitirdi.&nbsp;Hafız Abdullah İşler, Alpagut Köyünde geçen günlerini şöyle anlatıyor:&nbsp;- Ben Alpagut’da “Cin Durmuş” ismi ile anılan Durmuş Efendi ile eşi Zeliha Hanımın evinde kalıyordum. Abacı Köyünden Durmuş Abacı da benden iki sene sonra Alpagut’a geldi ve aynı evde birlikte kaldık. Durmuş Efendi’nin evi tek odadan ibaretti. Evin içinde biraz yüksekçe bir yer vardı. Oraya “Seki” denilirdi. Sekinin bir ucunda ben, bir ucunda Durmuş Abacı yatardı. Evin ortasında soba vardı. Evin sahipleri, evin ortasında yere yatak yapar ve orada yatarlardı. O yıllarda Alpagut Köyünde her evde bizim gibi diğer köylerden gelip, okuyan çocuklar vardı. Şimdi biz onların yaptığı özveriyi yapamayız. Bize karşı çok iyi davranırlardı. Yazın çalışmak için tarlalara giderlerdi. Akşam onlar işten dönmeden, ben evde bulgur pilavı, tarhana çorbası hazırlardım. Akşam eve geldiklerinde yemeği hazır bulurlardı ve çok sevinirlerdi. Yiyecek giderlerimiz, evinde kaldığımız aile tarafından karşılanırdı. Ancak babam ara-sıra gelir, tarhana, bulgur, pirinç gibi yiyecekler getirirdi. Babam haftanın Perşembe günleri YABANABAT pazarında kasaplık yapardı. Bazı haftalar pazara giderdim.&nbsp;Babam bana et, kuruyemiş ve şeker gibi şeyler alırdı, onları da kaldığım eve getirirdim.&nbsp;Hafız Abdullah İşler, Kur’an eğitimini ilerletmek için 1945 yılında İstanbul’a gitti. İstanbul’a giderken yol parasını köy halkı toplayıp verdiler. Kamyonla ve manifaturacı Hasan Efendi ile birlikte gönderdiler. İstanbul’da Hacı Fahri Kiğılı’nın evinin altındaki yatılı Kur’an kursuna girdi. Orada yatıp-kalktı. Kurstaki öğrencilerin yeme-içme harcamaları da Hacı Fahri Kiğılı tarafından karşılanıyordu. Bir süre Hacı Fahri Kiğılı’nın ücretsiz imamlık yaptığı camide de yatıp kalktı. Hafız Hasan Akkuş’ta Kur’an’ı Kerim talim ve tecvidi okumaya başladı. Yaşı ilerlediği için vatani görevine çağrılmıştı. Vatani görevini İstanbul Topkapı Maltepe’de yaptı. Vatani görevini yaparken bir yedek subay onu emireri seçti. Bu nedenle öğrenci olduğu Kur’an kursuna hemen her gün gündüzleri gidebiliyordu. Hacı Fahri Efendi’nin yetişkin öğrencilerindendi. Bu nedenle ona öğrenci okutmada da yardımcı oluyordu. O günlerde Arapça eğitimine de başladı. Önce Musa Kazım Efendi isimli hocada Arapça okumaya başladı. Sonra da hemşehrisi Fatih Camii Müezzini Rıza Çöllüoğlu’ndan eski usule göre Arapça “sarf” ve “nahiv” dersleri aldı.&nbsp;Hafız Abdullah İşler, Şehzade Camii imamı Necati Efendi’den de Kur’an’ı Kerim’i usulüne uygun okuma dersleri aldı. Vatani görevinin iki yılı İstanbul’da geçti, kalan 10 aylık kısmı için Trakya Çifte Nöbetçilere gönderildi.&nbsp;1950 yılının sonlarına doğru vatani görevini bitirdi.&nbsp;Hafız Abdullah İşler’in Mısır’a gitmeden önce hiçbir eğitimi olmadı. Babası onu köyündeki 3 sınıflı okula göndermemişti. Türkçe okuma-yazmayı başkalarının yardımı ve kendi özel çabası ile öğrendi. İlkokul diplomasını Mısır’dan Türkiye’ye döndükten sonra aldı.</p><p><strong>E</strong><strong>ğitim İçin Mısır’a Gidişi</strong></p><p><strong>&nbsp;</strong>Hafız Abdullah İşler, eğitimi için Mısır’a gidiş olayını şöyle anlatıyor:&nbsp;- Vatani görevimi bitirdikten sonra İstanbul’a gelmiştim. Hacı Fahri Efendi’nin kursunda bıraktığım sivil giysilerimi alacaktım. Döndüğümde elbiseler yerinde yoktu. Kurs arkadaşım Ahmet Ramazan bana; “ben Mısır’a gideceğim” dedi. Ben, “ben de giderim” dedim. Bizi bir Mısır tutkusu aldı. Hacı Fahri Efendi’ye düşüncemizi anlattık. O düşüncemizi uygun gördü ve bize pasaport almak için yardımcı olacağını söyledi. Kendisi ile helalleştik. Pasaportlarımızı çıkarttık. Mısır vizesi alma konusunda Rahmetli Mustafa Runyun bize yardımcı oldu. Köye geldim, anamı-babamı ziyaret ettim. Annem-babam çok razı olmadılar. “Köyden birini bulup, seni evlendirelim” dediler. Daha sonra beni çok acele ilk eşim Alpagut’lu Zeliha ile nişanladılar. Köyde bir-iki ay kadar kaldım. Bir gün babamla-anneme “ilim söz konusu olursa, Allah günah yazmazmış. Siz razı olmazsanız da ben gideceğim” dedim. Ben kararlı davranınca köy halkı bana biraz yol parası topladılar. O para ile İstanbul’a döndüm. Hoca Fahri Efendi vapur biletimizi alıverdi. Hoca Fahri Efendi, ilimde ilerleyeceğine inandığı, ışık gördüğü gençlerin bu çeşit giderlerini karşılardı. 1950 yılı Aralık ayının 16. günü İskenderiye’ye vardık. Bir gece İskenderiye’de kaldık. Misafir kaldığımız evin sahipleri tren biletlerimizi aldılar. Bizi Kahire’ye gönderdiler. Kahire’de bizden önce gitmiş öğrenciler vardı. Onlar Bağdat Oteli’nde kalıyorlardı. Bizi de o otele yerleştirdiler. El-Ezher Üniversitesine kaydımızı yaptırdık ve derslerimize başladık.&nbsp;Hafız Abdullah İşler, Mısır eğitim sistemine uygun olarak ilkokul, lise ve yükseköğretimini Kahire’de El-Ezher Üniversitesi’nde yaptı. Yükseköğrenimini dini ilimler fakültesinde bitirdi. Bir yıl da “Medeni Hukuk” dersleri okudu. 1951-1960 yılları arasında Türkiye’ye gelip-gidebiliyordu. Ramazan aylarında gittiği Yunanistan Gümülcine’de yaptığı vaazlardan dolayı, 1960 askeri darbesinden sonra, Türkiye’ye gelişinde, hakkında polis soruşturması başlatıldı. Bu nedenle üç yıl kadar Türkiye’ye gelip-gidemedi. 1963 yılı Ağustos ayında uzun bir vapur yolculuğundan sonra Türkiye’ye döndü. Dönüşte Türkiye girişinde incelenmek üzere kitaplarına el kondu. Daha sonra bir kısmı kendisine geri verildi, bir kısmı geri verilmedi. Mısır’da kalış süresi yaklaşık 13 sene oldu.&nbsp;Hafız Abdullah İşler, Mısır’da kaldığı yıllarda maddi giderlerini nasıl karşıladığını da şöyle anlatıyor:&nbsp;- Ramazan aylarında Yunanistan Gümülcine’ye vaaz için gittiğimde biraz gelirim oluyordu. Türkiye geliş-gidişlerim sırasında yaptığım vaazlardan da biraz maddi yardım alıyordum. Ancak maddi giderlerimizin önemli kısmı Kahire’deki Türk vakıflarınca karşılanıyordu. İlk zamanlarda Türk talebelerine 5 Mısır lirası veriyorlardı. O günün koşullarında bu para bizi geçindiriyordu. Daha sonraki yıllarda paranın değeri düştü. Gene de bizi açlıktan koruyordu. Türkiye’ye geldiğim yıllarda Hacı Fahri Kiğılı Hocama uğruyordum. O da Mısır’daki Türk öğrencilerine dağıtılmak üzere topladığı paraları bana veriyordu. Ben de bu paraları Türk öğrencileri arasında dağıtıyordum.&nbsp;Benim gittiğim yıllarda Kahire’de 15-20 Türk öğrenci vardı. Daha sonra bu sayı 50-60, zamanla 90-100 oldu. Tanıdığım Türk öğrenciler arasında Ali Özek, Emin Saraç, Osman Saraç, Mehmet Müftüoğlu, Ali İhsan Okur, Ahmet Karaca, Sezai Akdoğan, Mesut Erdoğan, Şevket Meraki, Ali Aras, Ali Hastaoğlu’da vardı.&nbsp;Hafız Abdullah İşler, Kahire’de eğitimini sürdürdüğü yıllarda son Osmanlı Şehül İslamlarından Mustafa Sabri Efendi ile İslam Konferansı Örgütü Başkanı Prof.Dr. Ekmelettin İhsanoğlu’nu ve onun babasını da tanımıştı. Onlar hakkında anılarını da şöyle anlatıyor:&nbsp;- Ekmelettin İhsanoğlu, ben Mısır’a gittiğimde küçük bir çocuktu. Ben babası Ali İhsan Hoca’dan ders alıyordum. Ali İhsan Hoca çok ciddi bir ilim adamı idi. Bir tekkede kalıyordu. Oğlu Ekmelettin’i elinden tutup gezdirirdi. Babası Onun geleceğinde bir ışık görüyordu. Mustafa Sabri Efendi’yi de tanıyordum. Kendileri ile Türk talebeleri olarak zaman zaman görüşür, sohbet ederdik. Ben orada iken Mustafa Sabri ve Ali İhsan Efendi vefat ettiler. Mısır’da kabirler toprağın altında, kapısından girilen çıkılan bir koridor halinde oluyor. Cenazeler bu koridorda sağlı-sollu hazırlanmış kabirlere konuluyor.&nbsp;Ben her ikisinin de kabirlerine konulmasında bulundum. Kabrin üstüne kum yığıp, kapısını kapatıyorlar. Ali İhsan Efendi, Mustafa Sabri’den iki yıl sonra vefat etmişti. İhsan Efendi’yi kabrine koyduğumuz gün, Mustafa Sabri Efendi’nin kabrindeki kapıyı açıp, cesedine baktık. Bedeni iki yıl önceki gibi duruyordu. İhsan Efendi’yi kabrine koyduktan bir süre sonra mezar yokluğu nedeniyle, İhsan Efendi’nin kabrinin ayak ucuna kimsesiz bir çocuğu defnettik. Bir süre sonra bizim öğrenci arkadaşımız ve hemşehrimiz Mehmet Özgün vefat etti. Onu da aynı yere defnettik. Biz Mehmet Özgün’ü gömerken, Mustafa Sabri Efendi ile Ali İhsan Efendi’nin kabirlerine yeniden baktık. Her ikisinin de cesetleri gömüldükleri günkü gibi kefenlerinin içinde duruyordu. Fakat Ali İhsan Efendi’nin ayak ucuna konulan çocuğun bedeninden hiçbir şey kalmamıştı.&nbsp;Hafız Abdullah İşler, dünyaca ünlü Ezher Üniversitesi hakkındaki görüşlerini de şöyle özetliyor:</p><p>&nbsp;- Bizim okuduğumuz dönemde El-Ezher Üniversitesi’nde ciddi bir durum vardı. Ben liseyi okurken çok hasta olduğum halde girdiğim sınavda tefsir tersinden 3 puan noksan aldığım için o yıl sınıfımı geçemedim. Ertesi yıl aynı sınıfın tüm derslerinden sorumlu olarak yeniden sınavlara girdim.&nbsp;El-Ezher’de Habeşistan, Sudan ve çeşitli Afrika ülkelerinden öğrenciler vardı. Daha sonra Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri’ne bağlı ülkelerden de öğrenciler gelmeye başladı. Bulgaristan, Türkmenistan, Kazakistan vb. ülkelerden de öğrenciler geliyordu. Öğrencilerden başka dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen bilim adamları konferanslar verirdi. 1950 Kore Savaşından sonra Müslüman olmuş bir Kore’li profesör El-Ezher’e geldi. El-Ezher’de verdiği konferansta, “Ben müslümanım, biz islamiyeti Kore’de savaşan Türk askerleri ile tanıdık. Kore’ye İslamiyet Türk askerleri ile geldi.” dedi.&nbsp;Hafız Abdullah İşler’in Kahire El-Ezher Üniversitesi’nce verilen bitirme diplomasının denkliği Türkiye yönetimince tanınmadı. Bu nedenle Diyanet İşleri Başkanlığı merkez kuruluşunda açılan bir sınavda kazanarak ilkokul diploması ile 24. 02.1966 tarihinde Din İşleri Yüksek Kurulu’nda mütercim olarak görev alabilmişti. Başkanlık Kuruluşunda görevi sürerken, bilgi ve görgüsü artsın diye Bağdat’a gönderildi. Bağdat’da bir yıl yüksek öğrenime devam ettikten sonra, yurtdışından aldığı ikinci diploma ile Türkiye’ye döndü. Böylece Türkiye yönetimince yüksek öğrenimi onaylanmış oldu.&nbsp;<strong>&nbsp;</strong></p><p><strong>&nbsp;Görevleri</strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;</strong>Hafız Abdullah İşler, dini hizmet mesleğindeki görevlerine kendi köyünde ve hafızlık yaptığı Alpagut Köyünde imamlıklar yaparak başladı. Türkiye’ye döndükten sonra El-Ezher diplomasının denkliği kabul edilmediği için ilkokul mezunu olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nca açılan mütercimlik sınavını kazanarak, bu göreve atanmıştı. Daha sonra Bağdat’dan aldığı diploma ile Polatlı İlçe Müftüsü oldu (20.03.1972). Polatlı Müftüsü iken 1973 yılı milletvekili seçimlerinde Milli Selamet Partisi’nden Ankara Milletvekili adayı oldu. Bu nedenle 15.06.1973 tarihinde Mengen Vaizliği’ne nakledildi. 2 yıl bu görevde kaldıktan sonra, 29.07.1974 tarihinde Ankara Altındağ Vaizliği’ne, daha sonra 12.04.1977 tarihinde Ankara Merkez Vaizliği’ne atandı. İlgili yönetmelik gereğince rotasyona tabi olarak 16.09.1985 tarihinde Gölcük Vaizliği’ne nakledildi. Son resmi görevi olan Gölcük Vaizliğinde de yaklaşık bir yıl kadar görev yaptıktan sonra 16.07.1986 tarihinde emekli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nca 1986 yılı ramazan ayında Almanya’daki yurttaşlarımıza dini irşadda bulunmak üzere görevlendirildi.&nbsp;Hafız Abdullah İşler, emekli olduktan sonra da mesleği ile ilgili hizmetlerini sürdürdü. 1986 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı’nca bir ay süre ile geçici olarak görevlendirildiği Batı Berlin’deki konuşmaları cemaat tarafından beğenilmişti. Emekli olduktan sonra özel cami yönetimlerinin isteği üzerine, 1987 yılında yeninden Batı Berlin’e gitti. İki yıl imam-hatip ve vaiz olarak görev yaptı. Daha sonra Türkiye’ye döndü. İkinci kez Berlin’e çağırıldı. Batı Berlin’de bir yıl daha görev yaptı ve Türkiye’ye döndü. Yurda döndükten sonra Anadolu Finans Kurumu’nda dini işler danışmanı oldu. Bu arada Kızılcahamam-Çamlıdere Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nda da genç-yaşlı hemşehri öğrencilerle dini sohbetler ediyordu.&nbsp;Kırgızistan’ın bağımsızlığını kazanmasından sonra bu ve benzeri ülkelerde büyük bir dini bilgi boşluğu olduğu görülmüştü. Türkiye’den resmi veya özel kuruluşlar bu ülkelerdeki dindaşlarına dini bilgi sunmak konusunda çaba içindeydiler. Anadolu Finans Kurumu, Abdullah İşler’e dini konularda öğrencilere eğitim vermek üzere Kırgızistan’a göndermeyi teklif etti. Abdullah İşler, 1992 yılının 9. ayında Kırgızistan’a gitti. İki hafta orada inceleme yaptıktan sonra teklifi kabul etti. Abdullah İşler, Kırgızistan’da görev kabul edişini ve oradaki çalışmalarını şöyle anlatıyor:&nbsp;- Kırgızistan’da yaptığım iki haftalık inceleme gezisi sonunda Kırgızların İslam dini hakkında hiçbir şey bilmediklerini tespit ettim. Halk dinleri hakkında bilgi sahibi olmayı da istiyorlardı. Oraya gidilmesinin ve Kırgız halkının dini bakımdan aydınlatılmasının benim gibi din hizmetlilerine düşen bir görev olduğunu düşündüm. 1992 yılının 12. ayında sürekli kalmak üzere Kırgızistan’a gittim. Önce 60 öğrenci ile eğitime başladım. Öğrencilere önce Türkçe öğretiyor, din eğitimi veriyor, hafızlık yaptırıyordum. Bir yıl sonra öğrencilerimizi imamlık yapacak düzeyde eğitiyorduk. Ben orada 9 yıl görev yaptım. Bu süre içinde öğrencilerimizden hafızlığını bitirenlerin 50-60 kadarı Pakistan, Suudi Arabistan gibi ülkelere eğitimlerini ilerletmek için gittiler. Öğrencilerimiz sadece Kırgızlardan ibaret değildi. Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan’dan da öğrencilerimiz vardı. Öğrencilerimiz eğitimlerini yatılı sistemle sürdürüyorlardı. Ben döndükten sonra 2001 yılında bizim okul Kırgızistan Müftülüğü’ne bağlı bir yüksek okula dönüştürüldü. Bu okul, halen İstanbul’daki Aziz Mahmut Hüdai Vakfı tarafından verilen maddi destekle eğitimini sürdürüyor. Benim yetiştirdiğim öğrencilerin büyük bir kısmı Kırgızistan’da dini hizmette görev aldılar.&nbsp;<strong>&nbsp;</strong></p><p><strong>Tasavvuf Hayatı</strong></p><p><strong>&nbsp;</strong>&nbsp;Abdullah İşler Hoca’nın, tasavvufi bir yaşamı da vardır. O bu hayatın nasıl oluştuğunu da şöyle anlatıyor:&nbsp;- Tasavvuf meselesi işin garip tarafıdır. Kahire’de Hz.Hüseyin adına, “HÜSEYİN EFENDİMİZ” camii var. Hz. Hüseyin Efendimizin bu camii içinde bir türbesi bulunuyor. Söylendiğine göre, Hz. Hüseyin Efendimizin başı oradaymış. Hz. Hüseyin Kerbela’da şehit edildikten sonra, başını Şam’a götürmüşler, sonra da zaman içinde Kahire’ye getirilip, camideki türbeye konulmuş. Hz. Hüseyin Efendimizin şehit edildiği gün, bu camide ve bazen de diğer günlerde şii, sünni birçok kişiler geliyorlar, orası insanlarla dolup taşıyor. Tasavvufi kimlikli kişiler de geliyorlardı. Kimi hırpani kıyafetli görünsün diye çuval giymiş, o kalabalık içinde temizlikten uzak kimseleri görüyorduk. İslam dininin temiz inançlarına uygun görmediği bazı davranışlar sergiliyorlardı. Onlar gibi olmak bize ters geliyordu. Biz bu durumu görürken, tasavvufa bulaşmamızı düşünemezdik. Türkiye’ye döndükten sonra 1964 yılında Kızılcahamam Merkez Camii imam-hatibi Osman Emiroğlu, Kızılcahamam’da bakkallık yapan Salih ile Mehmet Zahit Kotku ve Sami Ramazanoğlu üstatları ziyaret etmeye karar verdik ve İstanbul’a gittik. Önce Mehmet Zahit Kotku ve sonra da Sami Efendi’yi ziyaret ettik. Bakkal Salih, Sami Efendi’ye “Efendim, biz sizden ders almaya geldik” dedi. Hacı Sami Efendi “Bizim adetimiz, ders almak isteyene ‘İSTİHARE’ yapmayı önermektir, siz istihare yapın, sonra gelirsiniz görüşürüz” dedi ve “biraz tövbe edin, istihareye devam edin, nafile oruç tutun, gece ibadete kalkmaya çalışınız” dedi. Bir süre sohbetten sonra ayrıldık.&nbsp;Ankara’ya döndükten sonra Sami Efendi’nin tavsiyelerini mümkün oldukça uygulamaya çalıştım. İkinci kez kendisini ziyaret ettim. Yaptığım bir istiharede; kendimi İstanbul Beyazıt Camii’nde görüyordum. Camide güzel güzel giyinmiş insanlar caminin bir bölümünde, bir kürsünün çevresinde toplanmış oturuyorlardı. “Neden burada oturuyorsunuz” dedim. Dediler ki; “Şimdi buraya bir kişi gelecek, o kişi bize konuşacak, biz onu bekliyoruz.” Ben de beklemek istedim ama, onların arasına giremedim, dışarıda kaldım. Beklenen kişi geldi. Ben o zatı tanıdım. Daha önce de görüşmüştüm. Bu kişi Hacı Sami Efendi idi. Kürsüye çıktı, konuşmaya başlamadan önce bana baktı. Elinde iki tane kitap vardı. Birinin rengi gül renginde, diğeri sanki kül rengine yakındı. Hacı Sami Efendi bana kitapları uzatıp verdi. Bu rüyadan sonra ben tekrar İstanbul’a Hacı Sami Efendi’yi ziyarete gittim. Hacı Sami Efendi bana “İstihare yaptın mı?” dedim. Ben de “evet efendim” dedim. Rüyamı anlattım, sonra bana ders verdi. O günden bu güne tasavvufi yaşamım devam ediyor.</p><p>&nbsp;<strong>Evlilikleri ve Çocukları</strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;</strong>Hafız Abdullah İşler’in ilk evliliği hafızlık yaptığı Alpagut köyünden Zeliha Hanımla oldu. Mısır’da öğrenci iken ikinci evliliğini yaptı. Bu evliliğinin gerekçesini şöyle anlatıyor:&nbsp;- Ben Mısır’da iken hemen her yıl Türkiye’ye gelip iki-üç ay kalıyordum. Bazı yıllar, özellikle 1960 yılından sonra gelemez oldum. Mısır’ın kadınları çok tehlikeli, pek de içine kapalı değil. Her şeyi apaçık söyleyiverirler. Gelenek-görenekleri böyle. Bazı davranışları ile erkekleri etkilerler. Bir kısım öğrenci arkadaşlarımız orada nefislerine kapıldılar, kötü olaylar oldu. Ben bu olaylardan uzak kalmak için orada ikinci bir evlilik yaptım. Benden önce arkadaşımız Hüseyin Avni Çelik bir evlilik yapmıştı. Onun hanımı ile benim evlendiğim hanım arasında bir tanışıklık varmış. Ben Hüseyin Avni’ye evlenmek istediğimi söyleyince, onun hanımı aracılığı ile Mısır’daki eşimle evlendim. İkinci eşimin adı Atiyat’tır. Babası Türk, annesi Mısırlı idi. Dul bir hanımdı, o da benimle ikinci evliliğini yapmıştı. Çocuğu yoktu. 1961 yılında bir kızımız oldu. Nursen isimli bu kızım halen Mısır’da yaşıyor. Evlendi, 4 çocuğu var. Ben Kırgızistan’da iken Atiyat hanım vefat etti. Kızımla görüşüyoruz. O Ankara’ya geliyor, biz Kahire’ye gidiyoruz.&nbsp;Türkiye’deki kardeşleri ile sürekli haberleşiyorlar. Kızımı Mısır’daki geleneklere göre ben evlendirdim.&nbsp;Abdullah İşler Hoca, Kırgızistan’da görev yaptığı dönemde bir evlilik daha yaptı. Bu evliliğin gerekçesini de şöyle anlatıyor:&nbsp;- Kırgızistan’da kaldığım 9 yıllık süre içinde bir evlilik daha yaptım. Orada evlendiğim eşim, bizim okulda aşçı olarak çalışıyordu. Eşimin sakat bir oğlu ve evlatlık bir kızı vardı. Sakat oğluna bakamadığı için evlenmek istiyordu. Nasipmiş evlendik. Evlatlık kızını Ankara’ya getirdim. Burada okuttum ve evlendirdim. Ben Kırgızistan’da bir ev ve biraz arazi satın almıştım. Onları kızıma verdim. Eşim de ben, Ankara’ya döndükten bir ay sonra vefat etti.&nbsp;Abdullah İşler’in Türkiye’deki ilk evliliğinden 3 oğlu, 2 kızı oldu. Büyük oğlu Nurullah İşler, Ankara Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde daire başkanı olarak çalışıyor. İkinci oğlu Prof.Dr. Emrullah İşler Gazi Üniversitesi’nde arap dili ve edebiyatı bölümünde öğretim üyesi ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı, küçük oğlu Ahmet Sami İşler, tekstil dalında ticaret yapıyor. Kızları Hamiyet ve Nuran ev hanımı, evlendiler, çoluk-çocuk sahibi oldular.&nbsp;Abdullah İşler’in ilk eşi Zeliha Hanım, 2007 yılında vefat etti. Abdullah Hoca, bu kerre Kadime Hanımla evlendi. Allah her ikisine de sağlıklı ve mutlu ömürler versin.</p><p><strong>Genel Bir Değerlendirme</strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;</strong>Hafız Abdullah İşler, öncelikle iyi bir hafızdır. Mısır şivesi ile ve etkileyici bir uslupla okuduğu Kur’an’ı Kerim’le dinleyenleri manevi olarak etkileme yeteneğine sahiptir. İkinci olarak, önce Türkiye’de sonra da Mısır’da 13 yıl eğitim görmüş bir kişi olarak İslam dini ile ilgili Arapça temel dini kaynaklardan kendi dili ile yararlanma olanağına sahiptir. Arkadaşı ve meslektaşı Rıza Çöllüoğlu’nun deyimi ile bu kaynakları gazete okur gibi okuma ve anlama gücü var. Aynı zamanda iyi bir hatip. Coşkulu vaazları ile kendisini dinleyenleri etkilemede başarılı bir vaiz. Buna karşın mütevazi, bulunduğu dini toplantılarda ön plana çıkmak gibi bir hevesi yoktur. Bu özellikleri ile Ankara’daki dini çevrelerde ve özellikle Kızılcahamam ve Çamlıdere’li hemşehriler arasında saygın bir yeri var. Halen 80 yaşın içinde. Yüce Allah sağlık ve mutluluk dolu yıllar sürecek bir ömür versin.&nbsp;&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Sol basın Diyanet'e neden karşı?]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/sol-basin-diyanete-neden-karsi-6109586755217-dad1-44a5-95f2-d8945359ca3d2021-12-17T23:09:00+03:00Yücel Edoğan Sol basın Diyanet'e neden karşı?

Sol basın Diyanet'e neden karşı?

Alıntı Yazılar

Yücel Edoğan
<p>Diyanet İşleri Başkanlığı ile eğitim alanında imzalanan işbirliği anlaşmaları devam ederken sol seküler basın Diyanet'e yönelik nefret içerikli söylem üretmeye devam ediyor.&nbsp;</p><p>Milli Eğitim Bakanlığı yöneticileri, “Ortaokul ve lise çağındaki gönüllü öğrencilere milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerin benimsetilmesi” amacıyla Kütahya Müftülüğü temsilcileriyle masaya oturdu.</p><p>Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda “Eğitimde İşbirliği Protokolü” imzalandı.</p><p>Protokole göre, din eğitimi ve öğretimi faaliyetlerinde milli eğitim müdürlüğü ile müftülük ortak çalışmalar yürütecek.</p><p>İl müftülüğü bünyesinde yürütülen gençlik hizmetleri için görevlendirilen Diyanet’e bağlı gençlik koordinatörleri, il milli eğitim müdürlüğüne bağlı görevlilerle koordineli olarak öğrencilere yönelik etkinlikler düzenleyebilecek.</p><p>Sol seküler&nbsp;basın ise bu protokolleri kabul etmediğini belirterek Diyanet'in çalışmalarda bulunmasına karşı söylem üstünlüğü kurmaya çalışıyor.&nbsp;</p><p>Özellikle sol basında,&nbsp;<em>"Çocuklarımızın laik, bilimsel ve kamusal eğitim hakkını savunmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız sahipsiz değildir.”</em> yorumları yapılarak laiklik vurguları öne çıkartılarak İslam düşmanlığı sergilendi.</p><p>İslam'ın hayatın her alanında olmasına karşı çıkan sol seküler basının Diyanet'e karşı geliştirdiği algıda her olay&nbsp;büyük bir vakaymışcasına bahsedilerek seküler kesimde Diyanet'e yönelik öfkeyi diri tutmaya çalıştığı düşünülüyor.&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-6109452e6c3a6-ae10-45de-8df5-0af265c49d742021-12-17T22:56:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Kullarım Beni sana soracak olursa, muhakkak ki Ben (onlara) pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse, onlar da Benim çağrıma cevap versinler ve bana iman etsinler. Umulur ki doğru yolu bulmuş olurlar.</p><p>(Bakara, 2/186)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Âdemoğlu ihtiyarlayıp çöker. Fakat kendinden iki şey gençleşir: Mal üzerine hırs, ömür üzerine hırs.</p><p><strong>(Muslim, “Zekât”, 115)</strong></p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>"Allahım! Hatalarımı kar ve soğuk su ile temizle. Beyaz elbiseyi kirden temizlediğin gibi kalbimi de hatalardan arındır."</p><p>(Buhârî, "De’avât", 38, 43–45; Müslim, "Zikir", 49)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-61093748741e5-78e3-4deb-be61-b812e2c135142021-12-17T22:51:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Biz, dünya hayatında da âhirette de sizin dostunuzuz. Orada, çok bağışlayıcı, çok merhametli olan Allah'tan bir ikram olarak sizin için canınızın çektiği her şey bulunacak, yine orada umduğunuz her şeyi elde edeceksiniz.</p><p>(Fussilet, 41/31-32)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Hediyeleşin! Zira hediyeleşme, kalpteki kin ve hasedi yok eder.</p><p>(Ahmed b. Hanbel, Müsned, 15, 141)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>… Rabbim! Yüce katında, cennette benim için bir ev yap…</p><p>(Tahrîm, 66/11)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Bediüzzaman'dan sıradışı 'Mevlana' ziyareti!]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/bediuzzamandan-siradisi-mevlana-ziyareti-610924c7fa642-b0e4-4551-95df-08937c79c7732021-12-17T22:38:00+03:00Yücel Edoğan Bediüzzaman'dan sıradışı 'Mevlana' ziyareti!

Bediüzzaman'dan sıradışı 'Mevlana' ziyareti!

Alıntı Yazılar

Yücel Edoğan
<p>Büyük mutasavvıflardan&nbsp;<strong>Mevlana Celaleddin-i Rumi</strong>'yi vefat yıldönümünde rahmetle anıyoruz. 17 Aralık 1273'te vefat eden Hazreti Mevlana, eserleriyle insanlığı etkilemeye devam ediyor.</p><p>Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, 1960 yılında Urfa'da vefatından kısa süre önce Hazreti Mevlana'nın kabrini ziyaret etmişti. Ziyaret şahitlerinden biri Bediüzzaman Hazretlerinin kardeşi Abdülmecid Nursi’nin arkadaşı Astsubay Mehmet Tekin.</p><p>Bediüzzaman ile de çeşitli defalar görüşen Tekin, şahit olduğu ziyareti Risale Haber'e şöyle anlatmıştı.</p><h2>"Her şeye rağmen Mevlana'yı ziyaret edeceğim"</h2><p>Üstad Bediüzzaman Said Nursi, Urfa’ya giderken Konya’ya uğrayacağını söylemiş… Fakat bir terslik olmuş, Konya Valisi duyunca “<strong>olmaz, uğramadan geçsin</strong>” demişler. Ama Üstad “<strong>ben Mevlana Hazretlerini ziyaret etmeden geçmem</strong>” demiş. “<strong>Herşeye rağmen onu ziyaret edeceğim</strong>” deyince, bu defa “<strong>madem öyle arabayla Hükümet Konağına kadar gelsin, oradan yaya gidin</strong>” demişler. O da “<strong>peki</strong>” demiş.</p><p>Sabah saatleri idi, öyle hatırlıyorum, çünkü ben hazırlanıyordum vazifeye gitmek için… Dışarı çıktım baktım Mevlana Hazretlerine giden cadde iki taraflı asker sıralanmış bekliyorlar. Hepsi silahlı, silahları da süngülü, şaşırdım. “<strong>Allah, Allah ne olmuş acaba</strong>” dedim. Sordum oradakilere dediler ki, “<strong>Bediüzzaman Hazretleri gelecek onun için tedbir almışlar.</strong>” Kendilerince sanırım halkla görüştürmek istemiyorlar. Yani halkı uzaklaştırmak için böyle bir tedbir almışlar. Tam aksine halk daha çok merak etmeye başladı. O hareketliliği görünce herkes merakla oraya gelmiş oldu.</p><p>Hükümet Konağına gittim baktım henüz gelmemiş ama bir hareketlilik var. Yakınlarda olduğu belli. Asker, polis gayet telaşlı bir vaziyette… Ben o zaman resmi kıyafetli idim. Orada biraz oyalandım… Baktım hakikaten Üstadın arabası geldi ve içinden iki kişi indi ama şu anda o iki kişi kimlerdi pek hatırlayamıyorum. Üçüncü olarak da Üstad Hazretleri indi.</p><h2>"Sağlı sollu sıralanmış askerleri '<strong>Selamünaleyküm</strong>' deyip selamlıyordu"</h2><p>Görevlilerden birileri geldi Üstad’a bir şeyler anlattı O da bu anlatılanları dinledi ve kafasını tasdik anlamında birkaç kez salladı. Ve o arabadan inen iki kişi tekrar arabaya bindi ve arabayı biraz daha ileriye çektiler. Üstad tek başına yürümeye başladı, sağlı sollu askerler bir koridor oluşturmuştu, bir yandan yürüyor bir yandan da sağa dönüp “<strong>Selamünaleyküm</strong>” diyor. Sonra sola dönüp “<strong>Selamünaleyküm</strong>” diyor. Elini de kaldırıp selam veriyor. İki üç adımda bir bu selam verme işini tekrarlıyor.</p><p>Öyle bir tarzda ki, sarığı ile cübbesi ile eliyle, kalbiyle, ruhuyla adeta bütün duyguları ile ellerini kaldırarak “Selamünaleyküm”, “Selamünaleyküm” her iki tarafa selam vere vere yürüyor. Adeta bir bayram günü Sultan gelmiş askerlerini ve milletini selamlıyor.</p><h2>"Üstadlar baş başa görüşmek istemişler"</h2><p>Benim de çok hoşuma gittiği için askerlerin dışında onu takip ede ede ta Mevlana Hazretlerinin kapısına kadar bu vaziyette yürüdük. O arada duydum ki, içerideki tüm personeli dışarı çıkarmışlar, türbenin içini boşaltmışlar ve Üstad’a hazırlamışlar.</p><p>Kendi kendime dedim “<strong>Allah Allah bu ne büyüklük, bu ne haşmet kimse onu rahatsız etmesin ve Mevlana ile baş başa rahat rahat görüşsün”&nbsp;</strong>istemişler. Oradaki bekçileri, görevlileri hiçbirini bırakmamışlar, dışarı çıkarmışlar. Bana söyleyenler de aynı kanaatte idi<strong>&nbsp;“Demek ki, Üstad için bunu böyle hazırladılar</strong>” diyorlardı.</p><p>Bilhassa o zaman Mevlana Hazretlerinin başında bekleyen ehl-i hal bir arkadaş vardı. O günün şartlarında ziyaretçilere yol gösteren bir kimse. O da dışarı çıkarılmış ve o da aynı şeyi söyledi, “<strong>Üstadlar baş başa görüşmek istemişler, onun için hepimizi dışarı çıkardılar</strong>” demişti. Onun o ifadesi de çok hoşuma gitmişti. Sonra gidip ziyaretini yaptı tabi bizi içeri almadılar.</p><h2>"Dua edip ağlıyordu"</h2><p>Bediüzzaman Hazretlerinin daha önceki Mevlana ziyatlerinin diğer bir şahidi de merhum talebesi Said Özdemir ağabeydi. Özdemir ağabeyin anlattıkları şöyle:</p><p><strong>"Konya'ya vardık. Taksi gelip, meydanda durdu. Birden bire taksinin etrafı bulut gibi kapandı. Şoföre, Abdülmecid Ağabeyin evine gitmesini söyledi. Abdülmecid Ağabeyin evi Konya'da, şimdi Turizm Müdürlüğünün arkasında bulunuyordu. O da yola çıkmış geliyordu. Arabanın açık olan camından Üstadla bir müddet görüştüler.</strong></p><p><strong>Bu arada kalabalık gittikçe artıyordu. Polisler kalabalığı dağıtmak için halkı joplarla dövmeye başladı. Halkı dağıttıktan sonra bizi de taksiden çıkararak dövmeye başladılar. Zübeyir Ağabeyi zorla jipe bindirmeye çalışıyorlardı. Ben polislerden kurtulup Üstadın yanına geldim. Üstad gelen polislere saatini göstererek, 'Ben namaz kılacağım' dedi. Öğle namazını Selimiye Camiinde kıldık.</strong></p><p><strong>Üstad 'Mevlânâ'yı ziyaret edeceğim' dedi, fakat polisler müzenin açık olmadığını söylediler. Müze Müdürü Mehmet Önder oradaydı. 'O vazife bana ait, ben hususi olarak gezdireceğim' dedi. İçeriye girdik. Üstad, 'Ben yalnız gezmek istiyorum' dediyse de, halk ve sivil polisler Üstadı yalnız bırakmıyordu. Biraz yürüdükten sonra sandukaların olduğu yere geldi, kıbleye yönelerek dua etti, hem de bir taraftan ağlıyordu."</strong></p><p><strong>Risale Haber</strong></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[İşverene maliyeti ne olacak? İşte yeni asgari ücretin detayları]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/isverene-maliyeti-ne-olacak-iste-yeni-asgari-ucretin-detaylari-61091eb972473-93a5-4570-98d6-19d2cb5936742021-12-16T19:52:00+03:00Yücel Edoğan İşverene maliyeti ne olacak? İşte yeni asgari ücretin detayları

İşverene maliyeti ne olacak? İşte yeni asgari ücretin detayları

EKONOMİ

Yücel Edoğan
<p><strong>Asgari ücret</strong>&nbsp;2022'de brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak uygulanacak, asgari ücretin işverene maliyeti 5 bin 879 lira 70 kuruş olacak.</p><p>Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret rakamı, 1 Aralık'ta başlayan görüşmelerin ardından belli oldu.</p><p>Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümet heyetlerinin oy birliğiyle asgari ücret brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş oldu.</p><p>Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmayacak.</p><p>Brüt asgari ücretin 700 lira 56 kuruşunu çalışan SGK primi, 50 lira 4 kuruşunu çalışanın işsizlik sigortası primi (%1) oluşturacak. Yeni asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş olacak.</p><p>Bunun 5 bin 4 lirası brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşu ise işsizlik sigorta primi işveren payından (%2) oluşacak.</p><p><img alt="" src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/güncel/61bb6fb6a51f3.jpg" style="height:650px; width:650px" /></p><h2>Birçok kalemi etkileyecek</h2><p>Asgari ücret, milyonlarca çalışanın geçim ücreti olmasının yanında, mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi nedeniyle de tüm vatandaşları yakından ilgilendiriyor.</p><p>Başta işsizlik ödeneği olmak üzere, asgari geçim indirimi, kıdem ve ihbar tazminatları, genel sağlık sigortası primi, geçici iş göremezlik ödeneği, SGK prim borçlanmaları ve idari para cezalarının da aralarında olduğu birçok kalem, yeni asgari ücretteki değişimden etkilenecek.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[17.12.2021 Tarihli Cuma Hutbesi]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/17122021-tarihli-cuma-hutbesi-610907c44a248-1cdc-4a58-bc23-9f7d018e15412021-12-16T13:41:00+03:00Yücel Edoğan 17.12.2021 Tarihli Cuma Hutbesi

17.12.2021 Tarihli Cuma Hutbesi

HUTBE

Yücel Edoğan
<p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Mu%CC%88slu%CC%88man%20Dini%20ve%20Ahlaki%20Deg%CC%86erleriyle%20Yas%CC%A7ar.doc"><span style="color:#008000"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ WORD OLARAK İNDİR</strong></span></a></p><p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Mu%CC%88slu%CC%88man%20Dini%20ve%20Ahlaki%20Deg%CC%86erleriyle%20Yas%CC%A7ar.pdf"><span style="color:#c0392b"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ PDF OLARAK İNDİR</strong></span></a></p><p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/(Sesli%20Hutbe)%20Mu%CC%88slu%CC%88man%20Dini%20ve%20Ahlaki%20Deg%CC%86erleriyle%20Yas%CC%A7ar.mp3"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ&nbsp;</strong><span style="color:#0000CD"><strong>DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ MP3</strong></span></a></p><p><img alt="" src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/camiler/61bb1b69cae36.JPG" style="float:left; height:285px; width:310px" /></p><p><strong><span style="color:#0000CD">MÜSLÜMAN, DİNÎ VE AHLAKİ DEĞERLERİYLE YAŞAR</span></strong></p><p><strong>Muhterem Müslümanlar!</strong></p><p>Okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: “Siz, insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyar ve Allah’a iman edersiniz…”<a href="#_edn1" name="_ednref1" title=""><strong>[1]</strong></a>&nbsp;</p><p><strong>Aziz Müminler!</strong></p><p>“En hayırlı ümmet” övgüsüne mazhar olan her bir mümin, zihnine ve gönlüne yalnızca İslam’ın yüce değerlerini nakşeder. &nbsp;Kaynağı vahiy olmayan her çeşit düşünce, uygulama ve alışkanlıklar karşısında dikkatli davranır. İmanına zarar verebilecek tehlikelerden uzak durur. Söz ve davranışlarına İslam ahlakını yansıtır. Dünyevî heves ve arzuların peşinden koşmaz. Alın terinin kıymetini, helal kazancın bereketini unutmaz. Aldığının ve sattığının hesabını vereceğini aklından çıkarmaz. Az da olsa yalnızca helalle yetinir. Aklı uyuşturan alkolle, ocaklar söndüren kumarla ömrünü zayi etmez.</p><p><strong>Kıymetli Müslümanlar!</strong></p><p>Kimliğini muhafaza eden bir Müslüman, popüler kültürün girdabında kaybolmaz. Başka dünyalara ait yaşam tarzlarını bilinçsizce taklit etmez. Dinimizde ve sahih geleneğimizde yeri olmayan sembolleri, eğlence biçimlerini, tutum ve davranışları benimsemez. Bunun, Müslüman kimliğini zedelediğini, toplumu ve gelecek nesilleri dinine, tarihine ve değerlerine yabancılaştırdığını bilir. Tarih sahnesinden silinen nice milletin önce inanç ve değerlerini, sonra da kültür, edebiyat ve sanatını kaybettiğini unutmaz.</p><p><strong>Değerli Müminler!</strong></p><p>Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) bir hadisinde bizleri şöyle uyarmaktadır: “Kim bir topluluğa benzemeye çalışırsa, o da onlardandır.”<a href="#_edn2" name="_ednref2" title=""><strong>[2]</strong></a> Yani bir kimse, kendi değerlerini yaşamak ve yaşatmak yerine başkasına özenir, onun inanç ve adetlerini benimserse, sonunda onlar gibi düşünmeye ve onlar gibi yaşamaya başlar. Zira maddi ve fiziki benzeşmenin manevi sonuçlar doğurması kaçınılmazdır.</p><p>O halde, Rabbimize, insanlığa ve gelecek nesillerimize karşı sorumluluğumuzun bilincinde olalım. Kur’an’a ve sünnete sımsıkı sarılalım. Hayatımızın her alanında İslam ahlakını ve terbiyesini kuşanalım. Yaratılış gayemizden uzaklaştıran, kültür ve medeniyetimizi yozlaştıran her türlü söz, anlayış ve davranıştan uzak duralım. Unutmayalım ki toplumlar, dinî ve ahlaki değerleriyle ayakta durur ve bu değerlerden beslenen şuurla yaşarlar.</p><div>&nbsp;<div><p><a href="#_ednref1" name="_edn1" title="">[1]</a> Âl-i İmrân, 3/110.</p></div><div><p><a href="#_ednref2" name="_edn2" title="">[2]</a> Ebû Dâvûd, Libâs, 4.</p><p><em>Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü</em></p></div></div><p>&nbsp;</p><div><p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Mu%CC%88slu%CC%88man%20Dini%20ve%20Ahlaki%20Deg%CC%86erleriyle%20Yas%CC%A7ar.doc"><span style="color:#0000CD"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ </strong></span><span style="color:#008000"><strong>&nbsp;</strong></span><span style="color:#FF0000"><strong>WORD</strong></span><span style="color:#008000"><strong> </strong></span><span style="color:#0000CD"><strong>OLARAK&nbsp;İNDİR</strong></span></a></p></div><div><p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Mu%CC%88slu%CC%88man%20Dini%20ve%20Ahlaki%20Deg%CC%86erleriyle%20Yas%CC%A7ar.pdf"><strong><span style="color:#FF0000">HAFTANIN</span><span style="color:#336600"> HUTBESİNİ </span><span style="color:#FF0000">PDF </span><span style="color:#008000">OLARAK</span><span style="color:#336600"> İNDİR</span></strong></a></p><p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/(Sesli%20Hutbe)%20Mu%CC%88slu%CC%88man%20Dini%20ve%20Ahlaki%20Deg%CC%86erleriyle%20Yas%CC%A7ar.mp3"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ&nbsp;</strong><span style="color:#0000CD"><strong>DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ </strong></span><span style="color:#FF0000"><strong>MP3</strong></span></a></p><h3>&nbsp;</h3><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p><h3>&nbsp;</h3></div>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Piyango kumardır harama bulaşmayın]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/piyango-kumardir-harama-bulasmayin-6108990781bd9-71e8-40b9-9356-f36fa66461bb2021-12-16T13:37:00+03:00Yücel Edoğan Piyango kumardır harama bulaşmayın

Piyango kumardır harama bulaşmayın

FETVALAR

Yücel Edoğan
<p>Milli Piyango çekilişine sayılı günler kala kumar kurumu, gazete, televizyon, radyo ve sosyal medya reklamları ile vatandaşları kumar batağına çekme çalışmalarına hız verdi. Gazetemize konuşan Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir ve Din Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir ise piyangonun bir kumar olduğuna dikkati çekerek vatandaşlara “Harama bulaşmayın” uyarısında bulundu</p><h2>Toplum çürütülüyor</h2><p>Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, “Milli Piyango devlet eliyle bu ülkenin vatandaşına oynatılmak istenen büyük çoğunluğu da buna alet edilen büyük bir kumardır. Milli piyangonun, insanların bir araya gelip iddia için iskambil kağıdı oynamasından, at yarışı veya iddiadan herhangi bir farkı yoktur. Toplumumuzu bu tür pisliklerden arındırmamız gerekir. Din görevlisi kardeşlerim camilerde bu konunun önemine binaen vaazlarında söz ediyor. Fakat bakkallarda, marketlerde, büfelerde, seyyar satıcılarda piyango bileti satışı yapılıyor. Bu da toplumumuzu çürüten bir durum. Toplumda insanlar elinin emeğinin karşılığını almak yerine bedavadan, çalışmadan çok para kazanma hayali ile toplumsal psikolojimizi bozan bir uygulamadır” tepkisini gösterdi.</p><h2>Haramın millisi olmaz!</h2><p>Din Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir ise, “Ekonomik krizi bahane ederek, insanlara bir umut tacirliği yapılıyor. Milli Piyango ve diğer şans oyunları dinimiz tarafından yasaklanmış bir kumardır. Kumar da, şans oyunları da bir sömürü düzenidir. Bir aldatmacadır. Önce bu Milli Piyango’nun isminin değiştirilmesi gerekiyor. Çünkü faizin, kumarın ve haramın millisi olmaz. Kesinlikle bu kumar oyunundan vazgeçilmesi gerekiyor” dedi.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Olay iddia, Asgari ücret rakamı belli oldu]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/olay-iddia-asgari-ucret-rakami-belli-oldu-61087b7863f19-46dd-4a59-bbec-84ea3d7e3b422021-12-16T13:24:00+03:00Yücel Edoğan Olay iddia, Asgari ücret rakamı belli oldu

Olay iddia, Asgari ücret rakamı belli oldu

EKONOMİ

Yücel Edoğan
<p>Asgari ücret tespit komisyonunun 2022 yılı asgari ücretini belirleme çalışmalarında sona gelindi. Komisyon bugün saat 11.00'de son kez toplanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Cumhurbaşkanı&nbsp;Recep Tayyip Erdoğan&nbsp;ile görüşmesinin ardından yeni asgari ücretin ilan edilmesi bekleniyor.</p><h2>Rakamı Erdoğan açıklayacak?</h2><p>2022 için uygulanacak uygulanacak asgari ücreti saat 15.00'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor. İşveren ve işçi tarafının asgari ücretin miktarı konusunda uzlaştığı ve rakamın 3 bin 900 olacağı da gelen iddialar arasında.</p><h2>Cumhurbaşkanı'nın görüşü kritik</h2><p>Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücrete ilişkin yapılan görüşmelerle ilgili son noktayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la paylaşacak. Bu görüşmenin ardından nihai karar da kamuoyu ile paylaşılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücretle ilgili düşünceleri, rakamın belirlenmesinde etkili olacak. Erdoğan'ın gerek duyulması durumunda işverenlerle görüşüp, uzlaşılamayan noktayı çözeceği de belirtildi.</p><h2>Son yılların en yüksek zam beklentisi</h2><p>Hükümet kanadından yeni yıla yaklaşılmasıyla birlikte gündeme gelen asgari ücret konusu hakkında yapılan açıklamalar beklentiyi artırdı. 20 yıllık AK Parti iktidarlarında yapılacak en yüksek zam oranı olacağı belirtilen yeni tarife için milyonlarca kişinin heyecanlı bekleyişi sürerken bu oranın 4 bin TL bandında olması bekleniyor.</p><h2>Vergi indirimi gündemde</h2><p>Zam oranlarındaki yüksek beklentinin yanında vergi konusunun da karara bağlanması bekleniyor. Vergi ve prim indirimi içermeyen ücret senaryosuna göre asgari ücret; yüzde 31 artışla net 3 bin 700 liraya, yüzde 34 artışla 3 bin 785 liraya, yüzde 37 yükselişle 3 bin 870 liraya, yüzde 39,76 artışla da da yaklaşık 3 bin 950 liraya yükselecek. Vergi ve 5 puan işçi primi indiriminde de asgari ücret; yüzde 31 artması durumunda 4 bin 194 lira, yüzde 34 artması halinde 4 bin 284 lira, yüzde 37 artış halinde 4 bin 373 lira, yüzde 39,76 artması durumunda da 4 bin 462 lira olacak.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Çocuklarınıza bu isimleri vermeyin]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/cocuklariniza-bu-isimleri-vermeyin-61086fe20c575-abd0-46eb-8222-61bee570257a2021-12-16T13:11:00+03:00Yücel Edoğan Çocuklarınıza bu isimleri vermeyin

Çocuklarınıza bu isimleri vermeyin

DİNİ HABERLER

Yücel Edoğan
<p>Ebeveyn adaylarının yeni doğacak çocukları üzerindeki en temel sorumluluğu güzel ve salih anlamlı bir isim verebilmektedir. Hem dünyada hem de öteki tarafta bu isimlerle çağırılacak olan kişilere doğru isim verebilmek oldukça önemli. Prof. Dr. Mustafa Karataş, Ülke TV'de yayınlanan Güncel Konular programında çocuklara isim verirken dikkat edilmesi gereken detaylara değindi.</p><p>Bebek sahibi olmaya karar verdiğimiz ilk andan itibaren büyük bir sorumlulukla hareket etmemiz gerekmektedir. Özellikle çocuklara isim verirken anlamlı ve İslam dinine uygun nitelikte seçimler yapmak önem teşkil ediyor. Anne ve baba adayları olarak bazı isimler kulağa hoş gelse de anlam olarak neyi ifade ettiğine de dikkat etmek gerekiyor. Ülke TV'nin sevilen programı Güncel Konular'da bu hafta Prof. Dr. Mustafa Karataş, çocuklara isim verirken dikkat edilmesi gereken detayları açıkladı.</p><h2>Bu isimlere dikkat</h2><p>Karataş, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:</p><p><strong>"Savaş ismini Peygamberimiz değiştirmiştir. İsmi Savaş, Barut, Ateş, Taş olanların değişmesi gerekir. Çünkü bu isimler toplumda ön plana çıkmamalıdır. Savaşın, şiddetin, taşın, demirin, kayanın, barutun, ateşin toplumda işi yok. Ateş diye isim koyuyorlar, Ateş diye neden isim koyuyorsun?"</strong></p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/kategori/dini-haberler-65"><span style="color:#FF0000"><strong>KONUYA İLİŞKİN YAZI DİZİMİZİ TAKİP EDİN</strong></span></a></h3><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Başörtülü diye okuldan atılan öğretmen için dev kampanya]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/basortulu-diye-okuldan-atilan-ogretmen-icin-dev-kampanya-610851931e2de-cade-43ce-8fee-247505bed9382021-12-16T13:09:00+03:00Yücel Edoğan Başörtülü diye okuldan atılan öğretmen için dev kampanya

Başörtülü diye okuldan atılan öğretmen için dev kampanya

DÜNYA

Yücel Edoğan
<p>Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya, Müslüman bir öğretmenin okulda başörtüsü taktığı için görevden alınmasına müdahale etmesi çağrısı yaptı. Kanada’nın Quebec eyaletindeki Chelsea İlköğretim Okulu'nda 3. sınıf öğretmeni Fatemeh Anvari’nin 9 Aralık günü işten çıkarılması karşısında harekete geçen ve imza kampanyası başlatan Konsey’in Başkanı Mustafa Farooq,&nbsp;&nbsp;Anvari’nin, okulda başörtüsü takma cesareti gösterdiği için işini kaybetmesine rağmen, milyonların sevgisini kazandığını belirtti. Anvari’nin cesur bir kadın olduğunu söyleyen Farooq, “Biz, 2019 yılında kabul edilen ve ‘Quebec 21’ yasası olarak bilinen yasanın mahkeme tarafından iptal edilmesi için çaba harcıyoruz. Kamu kurumlarında çalışanların başörtüsü takmasını yasaklayan ve insan haklarını ihlal eden bu yasa bir an önce tarihin çöplüğüne atılmalı” dedi.</p><h2>Başörtüsünü yasaklayan kanunun iptali için mahkemeye başvuruldu</h2><p>Söz konusu yasa yürürlükte olduğu sürece benzer olayların tekrar yaşanacağına işaret eden Farooq, yasanın iptali için bir dilekçeyi Quebec Temyiz Mahkemesi'ne sunduklarını belirtti. Hiç kimsenin insanların ne giyeceğine karışmaması gerektiğini ifade eden Kanada Başbakanı Trudeau’ya sesini daha yüksek çıkarması çağrısında da bulunan Farooq, “Başörtülü öğretmenimizin işine iade edilmesi için başlattığımız imza kampanyasına herkes katılmalı” diye konuştu.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-6108864308059-a136-45ca-b455-647bf0e43ddd2021-12-15T13:27:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>İşini güzel yaparak kendini Allah’a veren ve İbrâhim’in, Allah’ı bir tanıyan dinine tâbi olan kimseden kimin dini daha güzel olabilir! Ve Allah İbrâhim’i dost edinmiştir.</p><p>(Nisâ, 4/125)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse en azından kalben karşı koysun.</p><p>(Tirmizî, "Fiten", 11)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>… Allah'ım! Tövbelerimizi kabul eyle, süphesiz ki Sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin.</p><p>(Bakara, 2/128)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Diyanet’ten personele zorla kitap aldırılması iddialarıyla ilgili açıklama]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/diyanetten-personele-zorla-kitap-aldirilmasi-iddialariyla-ilgili-aciklama-6108494ffc9f5-db29-465a-91d1-d07a862c37ea2021-12-15T00:36:00+03:00Yücel Edoğan Diyanet’ten personele zorla kitap aldırılması iddialarıyla ilgili açıklama

Diyanet’ten personele zorla kitap aldırılması iddialarıyla ilgili açıklama

DİYANET HABER

Yücel Edoğan
<p>Diyanet İşleri Başkanlığını kasıtlı olarak hedef almaya devam eden&nbsp;<strong>Sözcü</strong>&nbsp;<strong>Gazete</strong>si, Diyanet personelinin okuması ve camilerde bulundurulması tavsiye edilen kitaplarla ilgili skandal bir köşe yazısı yayınladı.&nbsp;</p><p>Başkanlığın toplumun tüm katmanlarına yönelik yürüttüğü faaliyetlerinden rahatsız olan Sözcü Gazetesi, son olarak,&nbsp;Başkanlıkça&nbsp;din görevlilerine okuması ve camilerde bulundurması tavsiye edilen kitapları; "Zorla Kitap Aldırılması"&nbsp;başlığıyla servis etti.</p><p>Sözcü Gazetesi'nin yayınladığı bu köşe yazısıyla neyi hedeflediği merak ediliyor.</p><p>Sözcü Gazetesi camilerde kütüphane bulunmasını mı istemiyor yoksa din görevlilerinin kitap okuma alışkanlığından rahatsız&nbsp;mı oluyor?</p><p>Diyanet İşleri Başkanlığı, söz konusu köşe yazısına dair bir basın açıklaması yayınladı.</p><p><strong>"Bugün Sözcü Gazetesi'nde yer alan, Saygı Öztürk imzalı 'Diyanet İşleri Başkanlığı öyle bir emir verdi ki!'&nbsp;başlıklı köşe yazısı üzerine aşağıdaki hususların kamuoyuyla paylaşılmasında fayda mülahaza edilmiştir." denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:</strong></p><p><em>"Başkanlığımız, din görevlilerine yönelik okuma, yorumlama ve müzakere faaliyetlerinin geliştirilerek devam ettirilmesini, din hizmetlerinin verimliliğinin artırılmasının vazgeçilmez bir unsuru olarak görmektedir. Bu çerçevede, 2021 yılında ülke genelinde din görevlilerine yönelik “Kitap Oku-Yorum” başlığıyla bir proje hayata geçirilmiş ve proje kapsamında her ay için bir kitap belirlenmiştir.</em></p><p><em>Kitaplar, din görevlilerimiz ve vatandaşlarımızın istifadesine sunulmak üzere cami kitaplıklarına/kütüphanelerine kazandırılmaktadır. Ayrıca, din görevlilerine kitap satışı zorunlu tutulmamakta, bu konuda gönüllük esasına göre hareket edilmektedir.</em></p><p><em>Kitaplar, piyasa fiyatlarına oranla son derece uygun ve kampanyalı fiyatlarla il ve ilçe müftülüklerimize ulaştırılmaktadır. Kitapların maliyetlerinin farklılık arz etmesi ise baskı kalitesi, sayfa sayısı ve basıldığı dönemdeki kağıt maliyetleri ile yakından ilgilidir. Konunun yazar isimleri üzerinden değerlendirilmesi ise yanlış ve yanlı bir tutumdur.</em></p><p><em>Proje çerçevesinde kitapların toplu basımı ve gönderimi; hedef kitlenin daha hızlı, rahat ve uygun maliyetlerle kitaplara ulaşabilmesini sağlamaya yönelik idari bir tedbirdir ve kar amacı güdülmemektedir.</em></p><p><em>Proje hazırlık safhasında okunacak kitaplar belirlenirken yazarlara bilgi verilmemiştir. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ali ERBAŞ, Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Sayın Dr. Burhan İŞLİYEN ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın İbrahim KALIN da bahsi geçen eserlerde telif ücreti almayarak “bila bedel” olarak eserlerini Başkanlığımıza devir ve temlik etmişlerdir. Bu sebeplerle, personele gönderildiği iddia edilen yazının telif ücreti almak suretiyle eser sahiplerine para kazandırmaya yönelik olmadığı açıkça anlaşılmaktadır.</em></p><p><em>Projede okunacak kitapların içeriğinden Başkanlığımızca icra edilecek sınav ve mülakatlarda soru sorulması hususunun din görevlilerinin kitap okuma ve müzakerelerine katılımlarının teşvik edilmesi amacının dışında yorumlanması ise son derece üzücüdür.</em></p><p><em>Kamuoyuna saygıyla duyurulur."</em></p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[İmam Hatip ve öğretmen eşi trafik kazasında vefat etti]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/imam-hatip-ve-ogretmen-esi-trafik-kazasinda-vefat-etti-610833a309deb-6af4-4e06-af9a-2bb90ebc6d762021-12-15T00:25:00+03:00Yücel Edoğan İmam Hatip ve öğretmen eşi trafik kazasında vefat etti

İmam Hatip ve öğretmen eşi trafik kazasında vefat etti

GÜNCEL

Yücel Edoğan
<p><strong>Samsun'da otomobilin&nbsp;<strong>refüj</strong>deki ağaca çarptığı&nbsp;<strong>kaza</strong>da 2 kişi vefat etti.</strong></p><p>Edinilen bilgiye göre&nbsp;sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir aracın arkadan çarpması sonucu kontrolden çıkan&nbsp;Mahmut&nbsp;Akbulut&nbsp;(30) idaresindeki 34 TJ 1421 plakalı otomobil kontrolden çıktı.</p><p>Çarpmanın etkisiyle otomobil, refüjdeki ağaca çarparak durabildi.</p><p><img src="https://www.diyanethaber.com.tr/images/upload/Din_gorevlisi_ve_oYretmen_eYi_trafik_kazasYnda_vefat_etti_1.jpg" /></p><p>Araçta sıkışan ve 112 Acil Servis ekiplerince çıkarılan&nbsp;Mahmut&nbsp;Akbulut&nbsp;ile yanında bulunan Eda Nur&nbsp;Akbulut'un (25) kaza yerinde yaşamı yitirdiği belirlendi.&nbsp;Polis, kazaya neden olan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.</p><p>Kaza sonucu vefat eden&nbsp;<strong>Mahmut Akbulut</strong>'un Ordu'nun Ünye ilçesinde imam hatip, eşi Edanur Akbulut'un da öğretmen olduğu bildirildi.</p><p>Camiamizin başı sağolsun, Makamları cennet olsun inşallah, Yakınlarına sabır diliyoruz.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-61082397385ff-599b-42c2-9bb4-d4ae931886302021-12-15T00:00:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>İman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapanlara rableri, inanmaları sebebiyle yol gösterir; nimetlerle dolu cennetlerde onların bulundukları yerin altından ırmaklar akar.</p><p>((Yûnus, 10/9)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Allah, gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir.</p><p>(Nahl, 16/19)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Allah'ım! Bizi, gizli aşikâr her türlü çirkin günahtan uzaklaştır.</p><p>(Ebû Dâvud, "Salât", 177, 178)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Ulu Camii'nin büyük onarıma ihtiyacı var]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/ulu-camiinin-buyuk-onarima-ihtiyaci-var-6108110a80b19-553b-485c-9494-4ea3fb67a2972021-12-13T22:39:00+03:00Yücel Edoğan Ulu Camii'nin büyük onarıma ihtiyacı var

Ulu Camii'nin büyük onarıma ihtiyacı var

DÜNYA

Yücel Edoğan
<p>Delhi Ulu Camii ve Müslüman grupların yönetimine göre cami, kubbeleri ve diğer yapıların yıpranması nedeniyle tamir edilmeyi bekliyor.</p><p>Cami yönetim komitesi üyesi Muhammed Ensar el-Hak, Anadolu haber ajansına &nbsp;verdiği röportajda, hükümetin Moğol imparatoru Şah Cihan tarafından 17. yüzyılda yaptırılan tarihi caminin kötü durumuna dikkat etmediğini ve değerli bir cami olduğunu söyledi.</p><p>Bu yılın başlarında cami, bir hafta içinde güney minaresine zarar veren iki fırtınada yıkıldı. Son zamanlarda, kültürel miras aktivistleri caminin kuzey kubbesinde yıkım bulduktan sonra alarma geçti.</p><p>Cami yönetimi, yetkililerin desteği olmadan şiddetli yağmurun camiye girmesini önlemek için çimento kullanmaya zorlandıklarını söyledi.</p><p>Ensar el-Hak, "Caminin neredeyse tamamının onarılması gerekiyor. Caminin kubbelerinin ilk tadilata ihtiyacı var . Caminin bazı yerlerinin tuğlaları çıkmaya başladı." dedi.</p><p>Caminin imamı Seyyid Ahmed Buhari, caminin, özellikle de sembolik minarelerinin onarımı için Hindistan Başbakanı Narendra Modi'den yardım istedi.</p><p>Buhari, Başbakan'a yazdığı bir mektupta, bu taşların düşmesi nedeniyle çevredeki diğer taşların desteğinin zayıfladığını ve ciddi bir kazanın yaşanmaması için acil onarımların yapılması gerektiğini söyledi.</p><p>Ahmed Buhari, "Hindistan Arkeolojik Araştırması'na (ASI) anıtı incelemesi ve özellikle iki minarenin iyi durumda olduğundan emin olmak için gerekli onarımları başlatması talimatını verirseniz minnettar oluruz." ifadelerine yer verdi.</p><p>ASI Arkeolojik araştırmalardan ve kültürel anıtların korunmasından ve muhafaza edilmesinden sorumlu bir devlet kurumudur.</p><p>Hindistan Müslüman Meclisi (AIMMM) ayrıca Başbakan'a, yetkililere yalnızca ulusal bir miras alanı değil, aynı zamanda yabancı yetkililerin sıklıkla ziyaret ettiği uluslararası alanda tanınan bir ibadet yeri olan camiye gitme talimatı vermesini de istedi.</p><p>AIMMM Başkanı Navid Hamid, minarelerin, kubbelerin ve çatının bazı bölümlerinin çöktüğünü, kubbelere sızan yağmur sularının yapıya zarar vermesini hızlandırdığını söyledi. Daha fazla gecikmenin hasarı daha da artıracağını bildiren Hamid, "Bu muhteşem yapının bir an önce yenilenmesi gerekiyor" dedi.</p><p>ASI'ye göre cami, korunan anıtlar listesinde yer almıyor. Örgütün sözcüsü Manu Sharma, şunları söyledi: ASI kapsamındaki Ulu Cami, koruma altına alınmış bir anıt değildir ve genellikle bizim tarafımızdan restorasyon veya herhangi bir çalışma yapılmamaktadır. Sadece devletten bir talep aldığımızda özel durumlarda çalışıyoruz.</p><p>Hindistan Ulusal Miras ve Kültürel Miras Örgütü (INTACH) direktörü Diva Gupta, örgütünün bilimsel restorasyonu sürdürmek için cami yönetimine teknik yardım sağladığını söyledi.</p><p>Gupta, ‘’Kabul ederlerse, restorasyon çalışmalarını yürütmek için teknik yardım sağlayacağız. Bu miras önemlidir ve uzmanlığımızı sunmaya hazırız.’’ dedi.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[İslam karşıtı öğretmen açığa alındı]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/islam-karsiti-ogretmen-aciga-alindi-6108002e29dd9-1e10-4e11-8df4-9d58b74e2f072021-12-13T22:19:00+03:00Yücel Edoğan İslam karşıtı öğretmen açığa alındı

İslam karşıtı öğretmen açığa alındı

DÜNYA

Yücel Edoğan
<p>Mmedyaya göre aşırı sağ zihniyete sahip bir Fransız öğretmen, Katolik liselerinde Müslüman öğrencilerin varlığının okullarda pek çok soruna yol açtığını söyledi.</p><p>Bir sınıfında, Katolik okullarının yalnızca Katolik öğrencileri kabul etmesi gerektiğini söylemişti. Böylece öğrencilerden biri bu okulların sadece Katolikler için olmadığını söyledi.</p><p>Müslüman öğrencinin yanıtı ırkçı öğretmeni kızdırdı ve öğrenciden sınıftaki tüm Müslüman öğrencilerle birlikte dinini değiştirmesini ve Katolik olmasını istedi.</p><p>Öte yandan bu öğretmen, Müslüman öğrencilere Katolik olma isteğinin sadece bir şaka olduğunu ve bu isteğinde başka bir amaç olmadığını iddia etti.</p><p>Fransız yetkililer, ırkçı eylemleri konusunda uyarmak için aşırı sağcı öğretmen işten uzaklaştırıldı.</p><p>Fransa'nın Müslüman nüfus açısından Avrupa'nın en büyük ülkelerinden biri olduğunu, dolayısıyla bu ülkedeki Müslümanların sayısının 2016 yılının ortalarında 5,7 milyon kişiye veya ülke nüfusunun yaklaşık %8,8'ine ulaştığını belirtmekte fayda var.</p><p>Fransa'da çok sayıda Müslüman ırkçı davranışların kurbanı oldu. Şöyleki birçoğu Müslüman oldukları için ayrımcılığa maruz kalıyor.</p><p>Son yıllarda yapılan anketler, Fransız Müslümanların eğitim kurumlarında öğretmenler tarafından veya güvenlik güçleri tarafından, işte veya evde ırkçı eylemlere maruz kaldığını göstermektedir.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Ali Erbaş 'Eskişehir için büyük bir rahmet kapısı' diyerek rahmet diledi]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/ali-erbas-eskisehir-icin-buyuk-bir-rahmet-kapisi-diyerek-rahmet-diledi-61079b11dd633-1295-429e-b781-13ab9c4c9dc62021-12-13T21:32:00+03:00Yücel Edoğan Ali Erbaş 'Eskişehir için büyük bir rahmet kapısı' diyerek rahmet diledi

Ali Erbaş 'Eskişehir için büyük bir rahmet kapısı' diyerek rahmet diledi

DİYANET HABER

Yücel Edoğan
<p>Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ev sahipliğinde, büyük tasavvuf ve halk şairi ‘Yunus Emre’nin Vefatının 700’üncü Yılında 700 Hatimle Anma’ programı düzenlendi. Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde bulunan Yunus Emre Külliyesi’nde gerçekleşen anma programında, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar edildi.</p><p>Anma programında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Yunus Emre’nin diyarında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Yunus Emre Hazretleri, Eskişehir için büyük bir rahmet kapısıdır. Cenab-ı Hak, bu toprakları rahmetinden mahrum bırakmasın inşallah.” dedi.</p><p><img src="https://webdosya.diyanet.gov.tr/DiyanetAnasayfa/UserFiles/00000000-0000-0000-0000-000000000000/2021/12/13/82ef620c-8a28-4a7b-b9da-0c7400dd065e_1_1200x800.jpg" /></p><p>Başkan Erbaş, Anadolu’yu irfan mektebi olarak kabul ettiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:</p><p>“İslam medeniyetinin büyük coğrafyalarından olan Anadolu, nice âlimlere, ariflere, şairlere, ediplere ve erenlere ev sahipliği yapmış ve böylelikle bütün insanlığı kucaklayan bir irfan mektebine dönüşmüştür. Mevlana Celaleddin-i Rûmî’den Hacı Bektâş-ı Veli’ye, Âhi Evran’dan Pir Sultan Abdal’a, Hacı Bayram-ı Velî’den Yunus Emre’ye kadar nice gönül erleri, ilahî aşk ve muhabbet dolu sözleriyle bu medeniyetin Anadolu’daki inkişafına büyük katkı sunmuşlardır. Yetiştirdikleri insanlar ve ortaya koydukları eserlerle günümüze uzanan bu mümtaz şahsiyetler, İslam’ın ilim, hikmet ve ahlak değerlerini nesilden nesile aktarma ve kalıcı kılma hususunda önemli bir rol üstlenmişler ve görevi icra etmişlerdir.”</p><p><img src="https://webdosya.diyanet.gov.tr/DiyanetAnasayfa/UserFiles/00000000-0000-0000-0000-000000000000/2021/12/13/9d83db56-0ebf-43d4-b60e-688823ae2cc1_1_1200x800.jpg" /></p><p><strong>“Yunus Emre, gönül doktorudur”</strong></p><p>“Yunus Emre Hazretleri, sözüyle, duruşuyla ve düşüncesiyle kültür ve medeniyet tarihimizde silinmez izler bırakan bir gönül insanıdır.” diyen Başkan Erbaş, “Bedenlerin doktoru olduğu gibi gönül doktorlarımızda vardır. İsmini saydığım o büyük zatlarla birlikte Yunus Emre Hazretleri de gönüllerimizin doktorluğunu, sadece yaşadığı dönemde değil, bugün de yapmaktadır ve gelecekte de o gönül doktorluğunu yapmaya devam edecektir. Sosyal yapının zaafa uğradığı, iç çekişmelerin kuvvetli olduğu, kıtlık, kuraklık ve istilâların hayatı kuşattığı zor bir dönemden seslenen ve dilimizin de kültürümüzün de temel taşlarından olan Yunus adeta bugünün ve yarının edibi, ozanı olarak devam edecektir bizim gönlümüzde.” ifadelerini kullandı.</p><p>Başkan Erbaş, Yunus Emre’nin İslam dininin hakikatlerini derinden kavramış bir gönül eri olduğunu belirterek “İlhamını Kur’an-ı Kerim’den ve Peygamber Efendimizden (s.a.s.) alan Yunus’un güllerle, bahar iklimleriyle donanmış bir gönül bahçesi vardır. Allah sevgisi ve Peygamber (s.a.s.) feyziyle neşvünema bulan bu bahçede dolaşanlar, onun sözlerinde bütün genişliği ve derinliği ile tesir eden İslam’ın değerleriyle tanışırlar.” dedi.</p><p><img src="https://webdosya.diyanet.gov.tr/DiyanetAnasayfa/UserFiles/00000000-0000-0000-0000-000000000000/2021/12/13/869f6d89-0673-4321-b8f3-3223dbb46fd8_1_1200x800.jpg" /></p><p>“Milletimizin Hak aşığı, halk ozanı olarak kabul ettiği Yunus’u sevmesi ve benimsemesi, bu bahçeden yayılan esintilerin, duygularına tercüman olması sebebiyledir.” diyen Başkan Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:</p><p>“Sözünün gücü ve etkisi de buradan gelir. Onun sesi İslam’ı anlatır; imanın, sevginin, barışın, ahlakın, kardeşliğin, hoşgörünün yoluna davet eder. Onun bütün eserlerinde bu ulvî duyguların hâkimiyetini görmek mümkündür. Şiirleri, onun Allah’a olan sarsılmaz imanının ve aşkının, Hz. Peygamberimize (s.a.s.) olan sevgisinin bir tezahürüdür. Yaratana duyduğu aşk ve yaratılana beslediği muhabbet, asırlardır bir destan gibi dillerden dillere dolaşmaktadır. Yunus, İslam ahlakının bir ifadesi olarak “Yaratılanı hoş gör, yaratandan ötürü derken” kâinattaki bütün varlıkları sevmenin inancıyla ve huzuruyla doludur. Bu engin müsamaha ve bu müsamahayı temsil ve terennüm, Yunus kadar başka hiçbir şairde, ozanda, edipte bu kadar belirgin değildir.”</p><p>Başkan Erbaş, Yunus Emre’nin sözleri ve şiirlerindeki inceliğine de değinerek, “Gönül sultanı Yunus, bir nakkaş zarafeti ve bir sarraf titizliğiyle işlediği sözünü; inanca, sevgiye ve merhamete davetin en etkili aracına dönüştürerek, bütün insanlığı vahdete, birliğe, kardeşliğe, şefkate ve merhamete çağırmaktadır. Şiddettin dünya çapında çok yayıldığı asrımızda onun bu merhamet çağrısına ne kadar da ihtiyacımız var.” diye konuştu.</p><p>Yunus Emre’nin dilindeki saflık ve anlaşılırlığın, yalnızca kelimelerin sadeliğiyle sınırlı kalmadığına dikkat çeken Başkan Erbaş, “Anlatım tarzıyla, kelimelere kazandırdığı mana zenginliğiyle şiirleri, zamanı aşarak tesirini göstermekte, üzerimizdeki etkisini gün geçtikçe artırmaktadır. Anadolu’nun gönül dergâhında yetişen ve sekiz asırdır sözleri ve düşünceleriyle bütün dünyada adından söz ettiren Yunus Emre, böylece her devrin ozanı olarak adeta aramızda dolaşmaktadır.” ifadelerini kullandı.</p><p>Başkan Erbaş, konuşmasının sonunda Yunus Emre’nin şiirlerinden olan “Dağlar ile Taşlar ile” şiirinden birkaç mısra okudu.</p><p><img src="https://webdosya.diyanet.gov.tr/DiyanetAnasayfa/UserFiles/00000000-0000-0000-0000-000000000000/2021/12/13/13f513d5-8b59-441a-bf28-ce8b78a96d6c_1_1200x800.jpg" /></p><p><strong>Başkan Erbaş, 700 hatm-i şerifin duasını yaptı</strong></p><p>Program sonunda Başkan Erbaş, Yunus Emre Hazretleri için okunan 700 hatm-i şeriflerin duasını yaparak ruhuna bağışladı. Başkan Erbaş, duasında şu niyazda bulundu:</p><p>“Ya Rab vefatının 700’üncü yıldönümü münasebetiyle okumuş olduğumuz 700 hatm-i şerif’ten hasıl olan sevabı Yunus Emre Hazretlerinin ruhuna hediye eyledik Sen vasıl eyle Allah’ım. Kabrini cennet bahçelerinden bahçe eyle Allah’ım. Mahşer günü hiçbir gölgenin bulunmadığı anda Peygamber Efendimizin (s.a.s.) liva-ül Hamd sancağı altında burada toplandığımız gibi hepimizi haşrü cem eyle Allah’ım.”</p><p>Programa Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[2022 Yılı Sınav Takvimi açıklandı]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/2022-yili-sinav-takvimi-aciklandi-61078f6209b7f-8e87-436c-85c1-248a6eeecba92021-12-13T13:00:00+03:00Yücel Edoğan 2022 Yılı Sınav Takvimi açıklandı

2022 Yılı Sınav Takvimi açıklandı

DİYANET HABER

Yücel Edoğan
<p><strong>‘2022 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ Açıklandı</strong></p><p>2022 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin&nbsp;<strong>‘2022 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ne 13 Aralık 2021</strong>&nbsp;günü saat&nbsp;<strong>10.15’ten</strong>&nbsp;itibaren ÖSYM’nin&nbsp; internet adresinden erişilebilecektir.</p><p><strong>Adayların ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.</strong></p><p><strong>ÖSYM BAŞKANLIĞI</strong></p><p>ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre; Diyanet İşleri Başkanlığı personeline uygulanan "Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (<strong>MBSTS</strong>)" 3 Nisan 2022 tarihinde,&nbsp;Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatına ilk defa atanmak isteyen adaylara uygulanan "Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (<strong>DHBT</strong>)" ise 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.&nbsp;&nbsp;</p><p><strong><em><a href="https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/GENEL/2022sinavtakvimiyayin13122021.pdf">2022 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi</a></em></strong></p><p><strong><em><img alt="" src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/güncel/61b719fba8e13.JPG" style="height:859px; width:601px" /><img alt="" src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/güncel/61b719fb759bd.JPG" style="height:729px; width:606px" /></em></strong></p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-610770fc397e6-2b05-4318-a6ac-7945dff7ef512021-12-13T12:43:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>İman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapanlara rableri, inanmaları sebebiyle yol gösterir; nimetlerle dolu cennetlerde onların bulundukları yerin altından ırmaklar akar.</p><p>((Yûnus, 10/9)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Kıyamet günü Allah katında insanların en kötüsü, dünyadayken şerrinden korunmak için diğer insanların kendisinden uzaklaştığı kimsedir.</p><p>((Müslim, "Birr", 73))</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Allah'ım! Bana merhamet etmeyecek kimseleri bana musallat etme.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2022 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Nübüvvet tarihinin aile modelleri]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/nubuvvet-tarihinin-aile-modelleri-61076d4228b45-ccfe-43a3-b521-2305b4b9719a2021-12-12T23:39:00+03:00Yücel Edoğan Nübüvvet tarihinin aile modelleri

Nübüvvet tarihinin aile modelleri

Alıntı Yazılar

Yücel Edoğan
<p><em>“Şüphe yok ki Allah Âdem’i, Nûh’u, İbrahim ailesini, İmran ailesini kendi çağının insanları arasından seçerek üstün kıldı.” (Âl-i İmran, 3/33)</em></p><p>Ayette “<em>seçilmiş</em>” iki kişiden, Âdem ve Nûh’tan söz edilmiştir. Her ikisine de selâm olsun, kıyamete kadar tüm müminlere örnek olmaya devam edeceklerdir.</p><p>İbrahim ve İmran aileleri ise tüm fertleriyle biz müminlere kıyamete kadar örnek olmaya devam edeceklerdir. Âdem ve Nuh’un kendileri, İbrahim ve İmran ailelerinin hepsi müminlere örnektir.</p><p>Âdem ve Nûh (a) tüm ailesiyle örnek gösterilmemiştir. Çünkü içlerinde çürük yumurtalar vardır. Ama İbrahim ve İmran aileleri tüm fertleriyle örnek gösterilmiştir. İbrahim’in (a) babası kâfirlerden olduğu halde, bu arızi durum onu ailece örnek olmaktan çıkarmamıştır. Çünkü baba, oğulun terbiyesinden geçmemiştir. Ailede “<em>kavvâm</em>”1 olan oğul değil, babadır.</p><p>Ailece seçilmiş şahsiyetlerden olan İbrahim Nebi (a), ayrıca Kur’an’da “<em>üsve-i hasene</em>”, yani örnek bir şahsiyet olarak övülmüştür. Üsve-i hasene (güzel örnek, rol model) nitelemesi Kur’an’da üç ayette geçmiştir.</p><p>Bu ayetlerin ilkinde doğrudan İbrahim Nebi, bize üsve-i hasene, yani “<em>güzel örnek</em>” olarak gösterilmiştir:</p><p>“<em>Doğrusu İbrahim’de ve ona uyanlarda sizin için güzel bir örneklik vardır…</em>”2</p><p>Bu ayetlerin ikincisinde İbrahim Nebi ve onun izinden giden “<em>sadıklar, salihler, şahitler</em>”, yani isimsiz kahraman olan müminler kast edilmiştir:</p><p>“<em>Doğrusu onlar(ın bu tavrında), içinizden Allah’ın ve ahiret gününün (ödülünü) uman kimseler için elbet ‘güzel bir örneklik’ vardır ama kim de (kâfirleri) dost edinerek (bu emre) sırt dönerse, iyi bilsin ki Allah kimseye muhtaç olmayan yegâne varlıktır, hamdin tamamı zatına mahsus olandır.</em>” (Mümtehine, 60/6)</p><p>&nbsp;Üçüncü ayette ise “<em>güzel örnek</em>” nitelemesi peygamberimiz Muhammed (s) için kullanılmıştır:</p><p>“<em>Doğrusu Allah Resulü sizler için, Allah’ın ve ahiret gününün ödülünü uman ve Allah’ı sürekli hatırda tutan herkes için güzel bir örnek teşkil eder.</em>” (Ahzab, 33/21)</p><p>Şimdi tarihte bir saha çalışması yapalım. Kur’an kıssaları üzerinden aile örneklerine bakalım. Ve kendi imtihanımızın hangisine benzediğini anlamaya çalışalım.</p><p><strong>İbrahim ve Ailesi</strong></p><p>Âl-i İmran Suresi 33.ayette3 seçildiği beyan edilen iki aileden ilki “<em>İbrahim ailesi</em>”dir. Bu aileyi oluşturan İbrahim Nebi ve onun eşi Sâre, oğlu İsmail, onun annesi Hacer, son oğlu İshak, yeğeni Lut’un kıssaları Kur’an’da nakledilir. Hepsine selam olsun, İbrahim, Hacer ve İsmail’den oluşan çekirdek ailenin kıssaları yaşanıp bitmiş ve tarihte kalmış bir anı olarak bırakılmamıştır.</p><p>İbrahim ailesinin âlemlere örnek hayatı binlerce yılı aşarak tüm müminlerin hayatına hac ibadetiyle taşınmıştır. Adeta hacca giden herkese, bu model ailenin rolünü bir kez daha canlandırma ve kendi hayatına, yaşadığı coğrafyaya taşıma teklif edilmektedir. Hacca giden herkesten, baba İbrahim’i, anne Hacer’i ve oğul İsmail’i kendisine örnek alması istenmektedir. Bu, İbrahim ailesinin ürettiği dillere destan örnekliğin Yüce Allah tarafından kabulünün karşılığıdır. İlahi bir ödül olarak hac ibadeti üzerinden, tüm zamanların müminlerine, kendilerinin de böyle model aileler üretmeleri gerektiği öğütlenmektedir.</p><p>İbrahim (a) kötü babanın iyi oğludur.4 Ama İbrahim (a) hem iyi bir oğul hem de iyi bir babadır. Çocukları da nebi-resul olarak görevlendirilmiş iyi insanlardır. İkisine de selam olsun, İsmail ve İshak, babaları İbrahim’in Allah’a şükrünün bir karşılığıdır.</p><p>İsmail (a) Allah’ın lütfu inayetiyle “<em>yumuşak huylu bir erkek çocuk</em>” olarak yetişmiş, büyümüş ve “<em>Kâbe’nin mühendisi</em>” olmuştur. Ateşten kurtulan İbrahim’in uyumlu, halim-selim bir çocuk sahibi olması, onun duasının, gönülden yakarışının bir sonucudur:</p><p>“<em>Ve ben Rabbime (kulluk edebileceğim bir yere) giden biriyim. O, bana yol gösterecektir, diyerek (şöyle yalvardı):</em></p><p><em>‘Rabbim! Bana erdemli bir (evlat) bağışla!’</em></p><p><em>Bunun üzerine ona uyumlu/hoşgörülü ve olgun bir erkek çocuğu müjdeledik.</em>” (Saffat, 37/99-101)</p><p>Ana, baba-oğul, bütün aile namazında devamlı ve duyarlıdır; baba-oğul münasebetinin dua dilinde övgüye değer lafızları şöyledir:</p><p><em>“(Öyleyse) ey Rabbim! Beni ve neslimden gelenlerin bir kısmını, ibadet ve kulluğun hakkını verenlerden kıl ve duamı kabul buyur!</em></p><p><em>Rabbimiz! Beni, ebeveynimi5 ve tüm inananları hesabın verileceği gün bağışla!</em>” (İbrahim, 14/40-41)</p><p>Hepsine selam olsun, İbrahim, İsmail ve onların izinden giden tüm ailenin müminlerle birlikte örnek duası şöyle olmuştur:</p><p>“<em>Rabbimiz! Yalnız sana güvendik, yalnız sana yöneldik; zira tüm yollar sana çıkar!</em></p><p><em>Rabbimiz! Bizi küfre gömülenlerin elinde oyuncak etme, ezdirme ve günahlarımızı bağışla. Ey Rabbimiz! Zira sen, evet sensin mutlak üstün ve yüce olan, sensin her hükmünde tam isabet kaydeden!</em>” (Mümtehine, 60/4-5)</p><p><strong>İmran ve Ailesi</strong></p><p>Âl-i İmran 33.ayette örnek gösterilen ikinci aile “<em>İmran ailesi</em>”dir. En geniş anlamıyla dede İmran, anneanne Hanne, kız Meryem, torun İsa, teyze Elişa (Elizabet), kocası Zekeriya ve onun oğlu Yahya’dan oluşan geniş bir aile.</p><p>Bu ailenin çekirdeğini oluşturan, hepsine selam olsun, Hanne, Meryem, İsa üçlüsünün kıssası, Kur’an tarafından rehberlik meselesine bir çözüm olarak sunulmaktadır. Bu üçlünün kıssası adeta üç kuşak devam eden önek bir aile kıssasıdır. Allah’a adamak ve adanmanın ödülünün Allah tarafından özel bir terbiye ile yetiştirilmek olduğunu öğreten bu kıssa, bize de kıyamete kadar insanlığa da örnek mesajlarla doludur.</p><p>Hamile kalmış bir annenin doğuracağı çocuğa hangi gözle bakacağı, onu nasıl terbiye edeceğine ilişkin dua, örnek alınması için tüm anne ve babalar için Kur’an’da yerini almıştır:</p><p>“<em>Hani İmran’ın karısı demişti ki:</em></p><p><em>Rabbim! Karnımdaki çocuğu, (her tür iç ve dış ayartmalardan) özgür olarak sana adadım: Benden kabul buyur! Çünkü sen her şeyi işitensin, her şeyi bilensin.</em>” (Âl-i İmran, 3/35)</p><p><strong>Zekeriya ve Ailesi</strong></p><p>Ona selâm olsun, Zekeriya peygamber örnek ve rol model olan İmran ailesinin velisi ve mürebbisidir. Zekeriya, annesinin Allah yoluna adadığı Meryem (a) için, babasının yokluğunda, Süleyman Mabedindeki eğitiminde hem öğretmeni hem de velisidir.</p><p>Zekeriya peygamberin, Meryem’i nasıl terbiye ettiğini, hangi ilkelere öncelik verdiğini, eğitim hedefinin ne olduğunu, oğlunu yetiştirme tarzından öğreniyoruz.</p><p>Yahya peygamberin şahsında örnek bir baba-oğul ilişkisi görüyoruz. Baba Zekeriya, oğlunu vahyin mesajına sımsıkı sarılmaya davet etmiş ve Rabbimiz onu genç yaşta hikmetli bir hayatla ödüllendirmiştir.</p><p>Nebi babanın nebi oğlu Yahya (a) babasının irşat ve terbiyesinde yetişmiş, çok genç yaşta, hatta çocukluğunda tevhidî bilince erişmiştir:</p><p>“<em>(Çocuk büyüyünce dedik ki) ‘Yahya, kitabı sıkı tut!’ Daha çocukken ona doğru karar verme yeteneği (hikmet) vermiştik. Ona katımızdan ‘hanâne/yumuşak huy ve gelişmeye uygun bir yapı’ verdik. O, kendini korurdu. Anasına ve babasına iyilik ederdi; zorba ve dik kafalı değildi.Doğduğu gün, ölüm günü ve yeniden diriltileceği gün onun için bir esenlik ve güvenliktir (selamettir).</em>” (Meryem, 19/12-15)6</p><p>Ona selâm olsun, Yahya’dan övgüyle söz eden bu ayetlerde Yüce Rabbimizin ondan söz etme biçimi, bizim nebilerden, salihlerden, sadıklardan ve şehitlerden bahsederken, nasıl bir nezaket dili kullanacağımızı da öğretmektedir.</p><p>Ayetlere göre, genç bir müminde bulunması gereken, “<em>hikmet, merhamet, zekât, takva ve birr</em>” olmak üzere beş ahlaki özellik, çocukluğundan itibaren Yahya’da görülmektedir. Bu ilkeler her mümin anne-babanın da çocuklarını nasıl bir terbiyeden geçireceğine ilişkin ipuçları içermektedir.</p><p>Yahya hikmet sahibi idi. Hikmet; vahiyle elde edilen doğru karar verme yeteneğidir.</p><p>Örnek bir mümin oğul olan Yahya, üstün bir merhamet duygusu olan “<em>hanâne</em>”yi, nezaket ve inceliği ilke edinmişti. Hanâne, öfke kontrolü yapmak, zorbalık ve dik kafalılık yapmamak, nezaketle davranmaktır. Bu vasıflar teyzesi Hanne’nin de ismidir.</p><p>Yahya “<em>zekât sahibi</em>” idi; yani kendini ve çevresini kötülüklerden arındırmaya adamıştı. Zekât; nefsini ilahlaştırmamak, onun içindeki fücur arzusundan arındırmak için, sürekli olarak tövbe-istiğfarla, zikir, dua ve ibadetle meşgul olmak ve sosyal ilişkilerde özür dileyici pozisyonda kalmaktır.</p><p>Yahya takva sahibi idi, yani nefsin kötü arzularına karşı kendini denetleyebiliyor, sorumluluk bilinciyle hareket ediyordu. Takva, şeytani arzulara ve şeytani güçlere karşı savunma mekanizmasını hazır tutmak, nefsinin kötü arzularından korunmak için müstağnilikten, kendi kendini yeterli görmekten ve kibirden arınma çabasıdır.</p><p>Yahya birr sahibiydi; anne babasına karşı zorba ve isyankâr davranmıyor, iyiliği esas alıyordu. Birr iyi olmak, iyi kalmak, iyiliği ahlak edinmek, iyilerle dayanışma içinde olmaktır.7</p><p>İkisine de selâm olsun, Zekeriya iyi bir baba; Yahya ise iyi bir oğuldur. Ve adını Allah’ın koyduğu Yahya8 Zekeriya’nın (a) duasıdır:</p><p>“<em>İşte o anda orada Zekeriya Rabbine şöyle dua etti:Rabbim! Bana katından güzel bir nesil bağışla; çünkü sen tüm duaları işitensin!</em>” (Âl-i İmran, 3/38)</p><p><strong>Âdem ve Ailesi</strong></p><p>“<em>Ve dedik ki: Âdem! Sen ve eşin şu cennete/bahçeye</em>9 <em>yerleşin, orada canınızın çektiği her şeyden serbestçe yiyin! Ama sakın şu ağaca yaklaşmayın! Sonra zalimlerden olursunuz.</em>” (Bakara, 2/35)10</p><p>Âdem ve ailesinin ilk sınavı “<em>ağaç</em>”la olmuş ve bu imtihanı kaybetmişlerdir. Ayetteki ağaç nekradır, belirsizdir. Bu da sınavın bildiğimiz bir ağaç türüyle ilgili olmadığını göstermektedir.</p><p>Aşağıdaki ayette ağacın niteliğinin şeceretü’l-huld olması, yani “<em>sonsuzluk ağacı</em>” olarak nitelendirilmesi ilginçtir. Âdem’in şahsında insanlığa haramlarda “<em>sonsuz mutluluk</em>” aramaması öğütlenir adeta. Merhameti sonsuz olan Yüce Allah insan fıtratını takva ile formatladığı için, tüm günahlar geçici mutluluk verse de vicdanlarda kalıcı hasarlara yol açar:</p><p>“<em>Hal böyleyken şeytan onu vehimlere sürükleyerek ‘Ey Âdem! Sana sonsuzluk ağacını ve sonu gelmez bir saltanata ulaşmanın yöntemini göstereyim mi?’ dedi.</em>” (Taha, 20/120)</p><p>Allah’ın gösterdiği güvenli alanlar yerine tehlikeli suları tercih eden, haramda macera arayanlar en büyük zararı kendilerine verir, nefislerine zulmederler. Bu hakikati çok iyi idrak eden Âdem ve eşi suçun, günahın faturasını Allah’a çıkarmak yerine “<em>Kendimize zulmettik</em>.” diyerek, pişmanlığın, istiğfarın, tövbenin ahlaki zeminini insanlığa öğretmişlerdir:</p><p>“<em>Her ikisi de dediler ki: Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmetmişiz; eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, (İblis gibi) kesinlikle ebedi hüsrana düşenlerden, kaybedenlerden oluruz.</em>” (A’raf, 7/23)</p><p>Şeytanın melek olma vaadiyle kandırması, yeryüzünde fitne fesat çıkaran şeytani güçlerin gerçek niyetini ve asıl amacını saklayacağı gerçeğini müminlere öğretir. Zalimler dünyada zihinleri ve ülkeleri işgal ederken barış, özgürlük, adalet gibi masum kelimelerin arkasına saklanır. Bu bağlamda İblis’in kullandığı şeytani güçler “<em>harbi delikanlılar</em>” değil, daha çok “<em>hain, ikiyüzlü münafıklar</em>”a benzemektedir. Gerçek niyetini gizleyerek şeytan, insanı melek olma vaadi ve ebedi mutluluk vaadi ile kandırmıştır:</p><p>“<em>Bunun üzerine şeytan onlara (o zamana değin) cinsellikleri hakkında henüz farkına varmadıkları şeyi ifşa etmek için fısıldadı ve ‘Rabbinizin sizi bu ağaçtan uzak tutması, başka değil, sadece siz ondan yiyince iki melek (gibi) olursunuz ya da ölümsüzleşirsiniz de ondandır.’ dedi."</em> (A’raf, 7/20)</p><p>Cennetteki yasaktan bahseden ayetlerde ağaç simgesinin seçilmesi ilginçtir. Her şeyden önce ağaç, insanın dışında çevresinde yer alır. Dolayısıyla çevreyle olan ilişkisinin sınırsız bir özgürlük içermediğini beyan eder. Yüce Allah’ın sınır koyma hakkına şahitlik eder.</p><p>Yasak ağacın meyvesini yiyince hâsıl olan sonuç ilginçtir. Âdem ve eşi ayıp yerlerinin kendilerine açıldığını görmüşlerdir. Demek ki yasak olan yiyecek ve içecekler tercih edildiğinde iffet ve hayâ, edep duyguları zarar görecektir. Yani yediğimiz içtiğimiz şeylerle hayâ, edep, iffet duyguları arasında birebir ilişki vardır.</p><p>Bizim için yasak ağaç ya da “<em>Yaklaşma, yanarsın!</em>” uyarısı, “<em>tayyib</em>” olmayan tüm yiyecek içecekler için geçerlidir. Yiyecek ve içeceklerde Yüce Allah’ın koyduğu nitelik “<em>tayyib</em>”liktir. Helal lafzı Kur’an’ın altı ayetinde geçmektedir ve bunların dördünde “<em>tayyib</em>”le beraber kullanılmaktadır.11 Yani helal deyince tayyib, tayyib deyince helal akla gelir.</p><p>“<em>Tayyib</em>”in zıddı ise “<em>habis</em>” ve “<em>rics</em>”tir.12 Habis, “<em>pis, sağlıksız</em>” demektir. Manevi açıdan habis ise “<em>çirkin, batıl, kerih olan</em>” demektir.13 Nasıl haramların özelliği habis olması ise helallerin özelliği de hem hijyen açısından hem de manevi açıdan tayyib olmasıdır. Çünkü Allah tayyib olanları helal kılmıştır:</p><p>“<em>Kendileri için neyin helal kılındığını sana soruyorlar. De ki: Tayyib/temiz ve güzel olan her şey size helal kılındı…</em>” (Maide, 5/4)</p><p>Müminler tayyib’dir, ahlaki açıdan temizdir ve yararlandıkları rızıkları da tayyib olandan seçerler. (Nur, 24/26)14 Tayyib olan takva sahipleri helal ve tayyib olandan yerler, yararlanırlar.15 Örneğin, ganimet olarak haram olduğu için habis olan alkollü içkiler ele geçirseler bile onlardan yararlanamazlar.</p><p>Müminler güzel ürünler veren tayyib toprağa benzetilmiştir.16 Öte yandan kâfirler manevi olarak “habis”tirler ve yararlandıkları maddi, manevi şerleri de habis olan şeylerden seçerler.17</p><p>Tayyib olmakla yükümlü olan bir müminin bir şeyi “<em>rızık</em>” sayabilmesi için, onun tayyib olması gerekir:</p><p>“<em>Yeryüzünü sizin için bir yerleşim alanı yapan ve gök kubbeyi inşa eden, size şekil verip üstelik şeklinizi de en güzel kılan, dahası sizi tayyib olan/temiz ve güzel nimetlerle rızıklandıran Allah’tır…</em>” (Mümin, 40/64)</p><p>Verdiği rızıklardan dolayı Allah’a şükretmek bizim görevimizdir. Peki, harama şâkir olunur mu? Harama şâkir olunmaz, harama muhacir olunur; ondan hicret edilir, kaçılır. Helale ise şâkir olunur. Şâkir olmak için, helal ve temiz olandan yararlanmak gerekir:</p><p>“<em>Allah’ın size rızık olarak verdiği helal ve temiz olan şeyden yiyiniz ve eğer O’na kulluk ediyorsanız Allah’ın nimetlerine şükrediniz.</em>” (Nahl, 16/114)</p><p>***</p><p>Kökleri pagan Batı’ya ait olan, modern laik-seküler egemen kültür ailesiz bir toplum inşa etmek için her tür kolaylığı yapmaktadır. Aslında ailesiz projesinin Doğusu-Batısı yoktur. Çünkü bu, şeytani bir projedir. Yasak ağaçtan yedirdikten sonra, Âdem ve eşini “<em>senlik-benlik davası</em>”na ikna etmek istemiştir.</p><p>Bu tuzağa vahyi tahrif eden Yahudi ve Hristiyanlar düşmüştür. Ama Kur’an’ın ibret olarak anlattığı yaratılış kıssasında Âdem ve eşini “<em>Senin yüzünden bunlar başımıza geldi!</em>” argümanı üzerinden birbirlerini suçlamadıklarını görüyoruz. Onlar hata ve kusurları, işlenen suçu birlikte üstlenmiş, karşılıklı suçlamaya yönelmemişler “<em>Biz kendimize zulmettik, kendimize yazık ettik!</em>” diyerek sorumluluğun altına birlikte girmişlerdir. Senlik benlik davası gütmüyorlar, birbirlerini suçlamıyorlar, “<em>Senin yüzünden oldu!</em>” demiyorlar. Şeytan gibi Allah’ı da suçlamıyorlar.</p><p>Âdemoğlu, tüm canlı türleri içindeki bir beşerken, seçilerek kendisine akıl ve iradeyi temsil eden ruh üflenmiş ve ilahi emaneti taşıma sorumluluğu verilmiştir. Sözün burasında Âdem’in tövbesinin kabulüne verilen ödüllerden birinin de “<em>eşi</em>” olduğunu hatırlamak gerek. Mesaj açık: Âdemoğlu yitik cennetine kavuşmak istiyorsa, önce “<em>ailesine</em>” kavuşmalıdır.</p><p>Ona selâm olsun; Âdem ve eşi öncelikle tövbeleriyle bize örnektir. Bencillik yarışına girmeden, birbirlerini suçlamadan günahı birlikte üstlenmiş ve İblis’e benzememek için Allah’tan özür dilemişlerdir.</p><p>Tövbeden sonra ellerine beyyine veriliyor, tertemiz yeni bir hayata başlıyorlar. Ancak imtihan devam ediyor. Ellerine geçen tüm imkânlar gibi, malları ve çocukları da Âdemoğullarının sınavıdır. Çocuklardan Habil iman ediyor, Kabil çürük elma çıkıyor.</p><p>Tarihte insanın ikinci sınavı kurbanla olmuştur. Kurban imtihanı, Allah’a yakınlık yarışıdır. Kim sevdiklerinden Allah için vazgeçerse o, sınavı kazanacaktır. Bu sınavı Âdem’in iyi çocuğu Habil kazanmış, kötü çocuğu Kabil kaybetmiştir.18</p><p>***</p><p>Âdem ve ailesinden bize düşen mesaj: Ehlimizi ateşten korumak için, evimize giren yiyecek ve içeceklere dikkat etmek zorundayız. Çünkü yenilen gıdalarla karakter oluşumu arasında bir ilişki olduğu bilimsel çalışmalarda ortaya konulmuştur.19</p><p>Evimize giren yiyecek içeceklerin helal ve tayyib olması şart. “<em>Yasak ağaca yaklaşmayın.</em>” ayetinin istinsahı, yani Kur’an’la güncellenen emirlerinden biri, “<em>Habis olanlara yaklaşmayın.</em>”20 şeklindeki ayetlerdir.</p><p><strong>Nuh ve Lut Ailesi</strong></p><p>Ona selâm olsun; Nuh, tüm insanlık içerisinden seçilerek âlemlere üstün kılınmıştır. Ancak ikisine de selâm olsun, Nuh ve Lut’un çürük elması eşleridir. Bu nedenle kendileri örnek gösterilmiş ama aileleri örnek gösterilmemiştir. Her ikisinin de hayatında, kıyamete kadar sürecek olan insanın kaçınılmaz kaderi olan imtihanlara ilişkin arızalar, kıssalarda ibret alınacak şekilde beyan edilmiştir.</p><p>Nuh’un(a) ve Lut’un(a) eşleri ve Nuh’un oğlu hidayeti, sonsuz saadeti, bir peygamberle birlikte yaşadıkları halde kaçırdılar. Evlerinin içine kadar giren rahmet rüzgârından yararlanmayı seçmediler. Üstelik Lut’un eşi suçlularla işbirliği içine girdi.</p><p>Evlerindeki yangına rağmen her iki nebi de umudunu yitirmedi, muhataplarını felah gemisine çağırmaya devam ettiler. Allah’a güvendiler ve helak olmaktan kurtuldular.</p><p>Her zorlukla beraber bir kolaylık yaratan Allah’ın lütfu boldur. Lut’un eşi iman etmedi ama kızları iman etti ve bu durum onun için teselli ikramı oldu.</p><p>Bütün gayretine rağmen eşi iman etmeyen Lut’a ve onun durumunda kalan müminlere ilahi uyarı şöyle olmuştur:</p><p>“<em>Bunun ardından onu ve yakınlarını kurtardık; ne ki eşi (yolda) dökülenlerden biri oldu.</em>” (Araf, 7/83)</p><p>Öte yandan eşi ve oğlu iman etmeyen Nuh’a(a) Yüce Allah, felah gemisinekâfirlerinbinemeyeceklerini bildirdi. “<em>Onlar geride kalanlardan olacak.</em>” ikazı gelince, artık tevekkül zamanı gelmiştir.</p><p>Nuh (a) ve onun gibi imtihan edilenlere, Kur’an’daki ilahi uyarı şöyle olmuştur:</p><p>“<em>(Allah) ‘Ey Nuh! Kesinlikle o senin ailenden sayılamaz; dolayısıyla bu salih olmayan bir ameldir.Bundan böyle, iç yüzünü bilmediğin bir şeyi benden isteme. İşte ben, cahillerden olmaman konusunda seni ihtar ederim!’ dedi.</em>” (Hud,46)</p><p><strong>Yakup-Yusuf ve Ailesi</strong></p><p>Ona selâm olsun, Yakup Nebi’nin imtihanında, ikiyüzlülük ve hainlik yapan çocuklar öne çıkmaktadır. Onun kıssasında, kardeşler arasındaki hasetliğin sonuçları bakımından ibret alacağımız dersler bulunmaktadır. Yakup Nebi sınandığı şeye itiraz etmemiş, sabretmeyi21 ve her şeyin farkında olduğu halde, çocuklarının yanlışına karşı öfkesini kontrol etmeyi tercih etmiştir.</p><p>Ona selam olsun, Yusuf’un imtihanında hainlik yapan kardeşler ve karşı cinsle sınav öne çıkmaktadır.</p><p>Kardeşlerini ihanetlerine rağmen yine de rahmeti kendine farz kılan Allah’a iman ettiği için, intikam yerine affı ahlak edinmiş22 ve onlara şöyle demiştir:</p><p>“<em>Dedi ki: Bugün suçunuzu başınıza kakma diye bir şey olmayacaktır. Allah sizi bağışlar. En iyi ikramı O yapar. O herkesten daha merhametlidir.</em>” (Yusuf, 12/92)</p><p>Yusuf (a) iffetiyle âlemlere örnek bir nebidir. O, ancak içindeki şoförü, fücuru takvasıyla kontrol altına alan, Allah’tan sakınan erkeklerin başarılı olabileceği ağır bir sınavdan geçmiştir. Ve bu ağır sınavdan -sonu hapiste bitse de- Allah’ın rızasına uygun bir şekilde, yüzünün akıyla çıkmıştır.23</p><p><strong>Davud-Süleyman ve Ailesi</strong></p><p>“<em>Davud’a Süleyman’ı bağışladık; o ne güzel kuldu! Çok saygılıydı.</em>” (Sad, 38/30)</p><p>İkisine de selâm olsun, Davud ve Süleyman örneği iyi baba, iyi oğul ve iyi varis münasebetine örnektir. Onların sınavı yoklukla değil, varlıkla sınavdır. Davud ve Süleyman güç ve kudretin, iktidarın adalet için kullanıldığı güzel örneklerdir.</p><p>Davud ve Süleyman’ın evvâb, yani hep Allah’a dönen, O’na karşı saygılı kullar olduğuna ilişkin Kur’an’da çok sayıda örnek geçmektedir. Tüm nebiler gibi onlar da kendilerine değil Allah’a davet etmişlerdir. Dönemin güçlü iktidarlarından biri olan Belkıs’ı İslam’a davet ettiği mektubunun manşetinde besmele olması, eşsiz iktidarına rağmen, Süleyman’ın Allah’ı unutmadığına, kendine değil O’na davet ettiğine şahittir:</p><p>“<em>Süleyman’dan geliyor; iyiliği sonsuz, ikramı bol Allah’ın adıyla başlıyor.</em>” (Neml, 27/30)</p><p>Onların tevhid mücadelesi, İbrahim ile İsmail’den farklı olarak eş zamanlı değil, art zamanlıdır. İbrahim ve İsmail örnekleri çeşitli maddi sıkıntılarla birlikte anılırken, Davud-Süleyman güç ve iktidarla, zenginlik ve servetle anılmaktadır.</p><p>Güç ve iktidar çoğu insanı yoldan çıkarıp firavunlaştırmaktadır. Ama Davud-Süleyman, iktidarın nimetleriyle olan ilişkilerinde sahiplik yerine şahitliği tercih etmişlerdir. Zenginlik ve servet Karun gibi dünyayı tercih edenleri azgınlaştırırken,24 Süleyman’a Allah’ı unutturmamış, tam tersine, yaratanı zikretmek için vesile olarak değerlendirmiştir. Bu husus, Kur’an’da “<em>güzel atlar</em>” örneği üzerinden beyan edilmiştir.25</p><p>Davud-Süleyman kıssası, bize takva sahibi bir mümin olarak yaşarken, aynı zamanda kimsede olmayacak kadar güç, servet ve iktidar sahibi olmanın mümkün olduğunu öğretmektedir. Sebepsiz yere servet, güç ve iktidar düşmanlığı yapmak biz müminlere yakışmaz. Çünkü gücü, iktidarı yeryüzünde firavunlara, Karunlara bırakırsak, insanları yoldan çıkarır, fitne fesat sadece onları kuşatmakla kalmaz, sokaklardan, caddelerden taşar, şehirlerimizi, bizi ve ailemizi de yutar.26</p><p>Takvalı, muhsin bir mümin olmakla dünyevi nimetler arasında denge kurmayı Rabbimiz Kur’an’da ne güzel beyan etmiş:</p><p>“<em>Allah’ın sana verdikleri ile ahiret yurduna yönel. Dünyadan da payını unutma. Allah sana nasıl iyilikte bulunduysa sen de başkalarına, o şekilde iyilikte bulun. Buralarda bozgunculuk yapmaya ça