Dini Haberler | Diyanet Haberlerihttps://www.dinihaberler.com.tr Din ’den, Diyanet’ten, Dünya’dan Dini Haberler. Doğru, Güvenilir ve Güncel Dini Haber sitesi. Sadece İnternet ortamında haber üreten sitemiz Halka Hizmet, Hakka Hizmet Anlayışıyla Çalışan, Kâr amacı gütmeyen Tüzel Kişiliktir. Diyanet Haber Merkezi - Dini Haberler & Diyanet haberler. tr2021-06-14T16:16:45+03:00<![CDATA[2021 Yılı Yaz Kur'an Kursları Uygulama Esasları]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/2021-yili-yaz-kuran-kurslari-uygulama-esaslari-604660522db4f-33b6-4e9d-9dfa-89886a68cafd2021-06-13T22:31:00+03:00Yücel Edoğan 2021 Yılı Yaz Kur'an Kursları Uygulama Esasları

2021 Yılı Yaz Kur'an Kursları Uygulama Esasları

DUYURULAR

Yücel Edoğan
<p style="margin-left:18.75pt"><strong>2021 Yılı Yaz Kur'an Kursları Uygulama Esasları;</strong></p><p style="margin-left:18.75pt">Okulların tatil olduğu dönemde ilgi yönetmelik ve yönerge gereği Başkanlığımızca düzenlenen "Yaz Kur'an Kursları" bu yıl 5 Temmuz 2020 tarihinde başlayacaktır. Yaz Kur'an Kurslarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin amacına uygun, daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla <strong>"2021 Yılı Yaz Kur'an Kursları Uygulama Esasları" </strong>hazırlanarak Ek-1'de gönderilmiştir.</p><p style="margin-left:18.75pt">2021 Yaz Kur'an Kursu eğitim-öğretim hizmetlerinin ilgili mevzuata ve&nbsp; Ek-1'de gönderilen uygulama esaslarına uygun olarak yürütülmesi hususlarında gereğini önemle rica ederim.</p><div><h3><strong>2021 YILI YAZ KUR’AN KURSLARI UYGULAMA ESASLARI</strong></h3><ol style="list-style-type:upper-roman"><li><strong>YAZ KUR’AN KURSLARI TAKVİMİ</strong><ol><li>2021 yılı yaz Kur’an kurslarında eğitim öğretim tek dönem halinde <strong>05 Temmuz-20 Ağustos 2021 </strong>tarihleri arasında yüz yüze ve çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir.</li><li>Başvurular <strong>21 Haziran-11 Temmuz 2021 </strong>tarihleri arasında bizzat cami ve Kur’an kurslarına ya da Başkanlığın web sitesi (www.diyanet.gov.tr) üzerinden yapılabilecektir.</li></ol></li></ol><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="height:18px; width:210px"><p style="margin-left:6.85pt"><strong>KAYIT TARİHLERİ</strong></p></td><td style="height:18px; width:161px"><p style="margin-left:11.1pt"><strong>BAYRAM TATİLİ</strong></p></td><td style="height:18px; width:201px"><p style="margin-left:5.85pt"><strong>EĞİTİM TARİHLERİ</strong></p></td></tr><tr><td style="height:18px; width:210px"><p style="margin-left:6.95pt">21 Haziran-11 Temmuz 2021</p></td><td style="height:18px; width:161px"><p style="margin-left:10.3pt">19-23 Temmuz 2021</p></td><td style="height:18px; width:201px"><p style="margin-left:6.15pt">5 Temmuz-20 Ağustos 2021</p></td></tr></tbody></table><h3><strong>II.DERS AÇMA VE BAŞVURU İŞLEMLERİ</strong></h3><ol><li><p>Yaz Kur’an kursları programında imam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur’an kursu öğreticileri görev alacaktır.</p></li><li><p>Bununla birlikte İmam-hatip lisesi meslek dersleri öğretmenleri ve din kültürü ahlak bilgisi öğretmenleri, müftülükçe ihtiyaç duyulması halinde; DHBT puanı aranmaksızın ve geçici öğretici görevlendirme sınavına girmeksizin Yaz Kur’an kurslarında görevlendirilebileceklerdir.</p></li><li>Yaz Kur’an kurslarında görev alacak personel <strong>14 Haziran-04 Temmuz 2021 </strong>tarihleri arasında kayıtları aksatmayacak şekilde yıllık izin kullanabilecek, ancak eğitim öğretim dönemi (<strong>05 Temmuz-20 Ağustos</strong>) içerisinde personel görev mahallinden ayrılmayacak ve <strong>yıllık izin kullanmayacaktır.</strong></li><li>Web sitesi üzerinden yapılacak başvurular esnasında kayıt olmak isteyen vatandaşlara sadece açık olan dersler gösterilecektir. Bu nedenle yaz Kur’an kursunda görev alacak olan personelin <strong>14-20 Haziran 2021 </strong>tarihleri arasında (öğrenci kayıt etmeden) ders açma işlemini gerçekleştirmeleri <strong>zorunludur.</strong></li><li>Yaz Kur’an kursları eğitimine 4-22 yaş arası vatandaşlar başvuru yapabilecektir.</li><li>Yaz Kur’an kurslarına başvuru ve eğitim şekilleri öğrencilerin yaş grupları dikkate alınarak belirlenmiştir.</li></ol><p style="margin-left:74.0pt">Buna göre;</p><ol style="list-style-type:lower-alpha"><li>4-9 yaş arası öğrenciler başvurularını yüz yüze veya web sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek ve eğitimleri sadece yüz yüze yapılacaktır.</li><li>10-15 yaş arası öğrenciler başvurularını yüz yüze veya web sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek ve eğitimleri tercihlerine göre yüz yüze veya çevrim içi yapılabilecektir.</li><li>16-22 yaş arası öğrenciler başvurularını web sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek ve eğitimleri sadece çevrim içi yapılacaktır.</li></ol><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="height:18px; width:170px"><p style="margin-left:33.65pt"><strong>Yaş Aralığı</strong></p></td><td style="height:18px; width:198px"><p style="margin-left:16.75pt"><strong>Başvuru Şekli</strong></p></td><td style="height:18px; width:189px"><p><strong>Eğitim Şekli</strong></p></td></tr><tr><td style="height:18px; width:170px"><p style="margin-left:33.5pt">4-9</p></td><td style="height:18px; width:198px"><p style="margin-left:16.85pt">Yüz yüze ve Web sitesi</p></td><td style="height:18px; width:189px"><p>Yüz yüze</p></td></tr><tr><td style="height:18px; width:170px"><p style="margin-left:33.5pt">10-15</p></td><td style="height:18px; width:198px"><p style="margin-left:16.85pt">Yüz yüze ve Web sitesi</p></td><td style="height:18px; width:189px"><p>Yüz yüze / Çevrim içi</p></td></tr><tr><td style="height:18px; width:170px"><p style="margin-left:33.5pt">16-22</p></td><td style="height:18px; width:198px"><p style="margin-left:16.85pt">Web sitesi</p></td><td style="height:18px; width:189px"><p>Çevrim İçi</p></td></tr></tbody></table></div><p>Kayıt aşamasında öğrenci ya da veliye ait iletişim bilgilerinin doğru olarak EHYS’ye girilmesi sağlanacaktır.</p><div><ol><li>Bir öğretici 15 öğrenci şartı aranmaksızın (ek ders ücreti ödenmiyor olsa da) dersini yapacaktır. Öğretici açtığı derse web sitesi üzerinden yapılan başvurulardan öğrenci sayısı 25 olana kadar eklemeler yaparak ek ders ücreti alabilecektir.</li><li>Engellilere yönelik başvurular cami ve Kur’an kurslarına yapılabileceği gibi Başkanlığın web sitesi (www.diyanet.gov.tr) üzerinden de gerçekleştirilebilecektir.</li><li>Yaz Kur’an kurslarına 7 yaş ve üzeri engelli vatandaşlarımız başvuru yapabileceklerdir.</li><li>Web sitesi üzerinden başvuru yapan engelli vatandaşların eşleştirmeleri Başkanlıkça yapılacaktır.</li></ol><h3><strong>III.EĞİTİM SÜRECİ</strong></h3><ol><li>Yüz yüze eğitimlerde Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınacak tedbirler; Ek-2’de sunulmuştur.</li><li>2021&nbsp;&nbsp;&nbsp; yaz&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kur’an&nbsp;&nbsp;&nbsp; kurslarında&nbsp;&nbsp; yatılı&nbsp;&nbsp; yaz&nbsp;&nbsp; Kur’an&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kursları&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; öğretim&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; programı uygulanmayacaktır.</li><li>Çevrim içi olarak planlanan eğitimler çevrim içi olarak tamamlanacaktır.</li><li>Yaz Kur’an Kursları Öğrenci Yoklama ve Ders Defteri yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerde doldurulacaktır.</li><li>Sınıflar imkânlar dâhilinde öğrencilerin yaş grubu, cinsiyeti, Kur’an-ı kerim okuma ve dini bilgi seviyeleri dikkate alınarak oluşturulacaktır.</li><li>Yüz yüze sınıflarda öğrenci sayısı Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında fiziki şartlar göz önünde bulundurularak öğretici tarafından belirlenecektir.</li><li>Çevrim içi yapılan derslerde öğrenci sayısı en fazla 20 (yirmi) olacaktır.</li><li>Sadece yüz yüze veya sadece çevrim içi gerçekleştirilen dersler 45 dakikadan günde 3 saat olarak yapılmaya devam edecektir.</li><li>Sınıfların hem yüz yüze ve hem de çevrim içi öğrencilerden oluşması durumunda öğretici aynı gün içerisinde;<ol style="list-style-type:lower-alpha"><li>45 dakikadan 3 ders saatini yüz yüze öğrencilerle,</li><li>30 dakikadan 2 ders saatini ise çevrim içi öğrencilerle gerçekleştirecektir.</li></ol></li><li>Çevrim içi eğitime devam edecek olan öğrenciler yaz Kur’an kursu kitaplarını bağlı bulundukları il-ilçe müftülüklerinden temin edebilecekleri gibi kitapların PDF formatına eğitim döneminde aktif olacak <u>yazkurankurslari.diyanet.gov.tr</u> web adresinden de ulaşabileceklerdir.</li><li>Kadrolu ve sözleşmeli personel sayısının ihtiyacı karşılamadığı yerlerde geçici öğretici görevlendirmesi yapılabilecektir.</li><li>Başkanlığımız tarafından il/ilçe müftülüklerine dijital ortamda gönderilecek afişler camilere, Kur’an kurslarına, müftülük binasına, il/ilçe belediyelerinden uygun görüş alınarak billboardlara ve raketlere asılacaktır. Ayrıca hutbe, vaaz ve sosyal medya aracılığıyla vatandaşlara gerekli duyurular yapılacaktır.</li><li>2021 yılı yaz Kur’an kurslarında özveri ile çalışacak müftülük personelimize, Kur’an kursu öğreticilerimize ve din görevlilerimize teşekkür eder, başarılar dileriz.</li></ol><h4 style="margin-left: 285.4pt; text-align: right;"><strong>EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ</strong></h4></div><h3><strong>COVİD-19 SALGIN REHBERİ</strong></h3><div><ol><li>Ateşi 38°C’den yüksek olanlar, boğaz ağrısı, burun akıntısı, konjuktivit, öksürük, iştahsızlık, kırgınlık, kas ağrıları, ciltte döküntü, karın ağrısı, kusma, ishal, nefes darlığı gibi belirtileri olan/gelişen, COVID-19 vakası veya temaslısı olan öğrenciler içeri alınmamalı, tıbbi maske takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek&nbsp; üzere sağlık kurumuna yönlendirilmelidir</li><li>18 yaş üstü olan öğrencilerin bizzat kendileri, 18 yaş altı olan genç ve çocukların ise velileri tarafından EK-3’te yer alan “Bilgilendirme Formu ve Taahhütname” 2 nüsha olarak imzalatılarak bir nüshası bilgilendirmek amacıyla öğrencide kalırken diğer nüsha kursta muhafaza edilecektir.</li><li>Dersler birkaç sınıfın bir araya gelmesi ile ortak bir şekilde yapılmayacaktır. Derslerde oturma şekli, sıra düzeninde sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde birer boşluk bırakarak çapraz oturma şekli yapılarak ve maske takılarak gerçekleştirilecektir.</li><li>Kur’an-ı Kerim, kitap, kalem vb. eğitim malzemeleri kişiye özel olacak, öğrenciler arası malzeme alışverişi yapılmayacaktır.</li><li>Teneffüslerde sınıflar mutlaka havalandırılacaktır.</li><li>Kurs binası, sınıf ve mescit girişinde el antiseptiği bulundurulacaktır.</li><li>Kurslarda bulunan sınıf, mescit, tuvalet ve abdesthaneler günde en az bir defa temizlenecek ve sık sık havalandırılacaktır. Ayrıca, kapı kolları, elektrik düğmeleri, masa, sandalye gibi sık dokunulan yüzeyler düzenli olarak dezenfekte edilecek ve temizliği sağlanacaktır.</li></ol></div><p>&nbsp;</p><h3><strong>Bilgilendirme ve Taahhütname&nbsp;Formunu <a href="http://www.dhaber.com.tr/wp-content/uploads/2021/06/BILGILENDIRME-FORMU-VE-TAAHHUTNAME.docx">indirmek için TIKLAYINIZ</a></strong></h3><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p><p>&nbsp;</p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-604651d6a0ac0-5d34-4b45-b177-e8222ef857e32021-06-13T00:42:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>“Elif Lâm Mîm. Bu (Kur’an), kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan bir Kitap’tır, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için de doğru yolu gösteren bir rehberdir.”</p><p>(Bakara, 2/1-2)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>“İçinizde en çok sevdiğim ve kıyamet günü bana en yakın mesafede bulunacak kimseler güzel ahlâk sahibi olanlarınızdır.”</p><p>(Tirmizi, Birr 71)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>"...Allah’ım! Beni önümden, arkamdan, sağımdan solumdan ve üstümden (gelecek her türlü tehlikeden) koru. Altımdan (gelecek belalarla/deprem ile) helak olmaktan senin büyüklüğüne sığınırım."</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p><p>&nbsp;</p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-604641897fae9-246e-409b-8ea3-22e8abef73052021-06-13T00:32:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Müminler kesinlikle kurtuluşa ermiştir; Ki onlar, namazlarında derin bir saygı hali yaşarlar; Anlamsız, yararsız şeylerden uzak dururlar; Zekâtı verirler; İffetlerini korurlar.</p><p>(Müminûn, 23/1-5)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Din kolaylıktır. Dini aşmak isteyen kimse, ona yenik düşer. O halde, orta yolu tutunuz, en iyiyi yapmaya çalışınız.</p><p>(Buhârî, "Îmân", 29)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Allah'ım! Sen (her tür noksanlıktan münezzeh, selametin kaynağı, esenlik veren) Selâmsın. Selamet Senin sayendedir, Senden istenir. Ey azamet sahibi ve kullarına ikramda bulunan Allah'ım! Sen, yüceler yücesisin.</p><p>(Müslim, "Mesâcid", 135)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p><p>&nbsp;</p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Diyanet’ten 2021 yılı hac ibadetine ilişkin açıklama]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/diyanetten-2021-yili-hac-ibadetine-iliskin-aciklama-604633d4a693b-da26-430e-9618-63f94004a2e82021-06-13T00:23:00+03:00Yücel Edoğan Diyanet’ten 2021 yılı hac ibadetine ilişkin açıklama

Diyanet’ten 2021 yılı hac ibadetine ilişkin açıklama

DİYANET HABER

Yücel Edoğan
<p><strong>Diyanet İşleri Başkanlığı, Kovid-19 salgını sebebiyle 2021 yılı içerisinde hac ibadeti için Türkiye’den hacı adaylarının kutsal topraklara gidemeyeceğini duyurdu</strong></p><p>​Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Kovid-19 salgını sebebiyle bu sene de hac ibadeti için sadece Suudi Arabistan'da yaşayan sınırlı sayıdaki hacı adayına izin verileceğini açıkladı. Bu karar sebebiyle 2021 yılı hac döneminde diğer ülkeler gibi ülkemizden de hac ibadeti için kutsal topraklara hacı adayı kabul edilmeyecektir. Konu ile alakalı detaylar önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır.</p><p>Kamuoyuna saygıyla duyurulur.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p><p>&nbsp;</p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[İhtisas Kursu Kursiyer Seçim Yazılı Sınav Soru Kitapçıkları]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/ihtisas-kursu-kursiyer-secim-yazili-sinav-soru-kitapciklari-604621ff3126c-f365-4477-b87b-0705c7bfc51d2021-06-12T00:19:00+03:00Yücel Edoğan İhtisas Kursu Kursiyer Seçim Yazılı Sınav Soru Kitapçıkları

İhtisas Kursu Kursiyer Seçim Yazılı Sınav Soru Kitapçıkları

DUYURULAR

Yücel Edoğan
<h1>2021 Yılı İhtisas Kursu Kursiyer Seçim Yazılı Sınav Soru Kitapçıkları.</h1><p><strong><em><a href="https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/BASKI%20Renkli-%202021%20%C4%B0htisas%20Yaz%C4%B1l%C4%B1%20A%20Kitap%C3%A7%C4%B1%C4%9F%C4%B1.pdf">​A KİTAPÇIĞI</a></em></strong></p><p><strong><em><a href="https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/BASKI%20Renkli-%202021%20%C4%B0htisas%20Yaz%C4%B1l%C4%B1%20B%20Kitap%C3%A7%C4%B1%C4%9F%C4%B1.pdf">B KİTAPÇIĞI</a></em></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p><p>&nbsp;</p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Şehriban Hatun Camii ve Kur’an Kursu dualarla açıldı]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/sehriban-hatun-camii-ve-kuran-kursu-dualarla-acildi-60461029fce23-4248-44f4-805b-b689c68ce0cf2021-06-11T22:54:00+03:00Yücel Edoğan Şehriban Hatun Camii ve Kur’an Kursu dualarla açıldı

Şehriban Hatun Camii ve Kur’an Kursu dualarla açıldı

DİYANET HABER

Yücel Edoğan
<p>İstanbul’un Üsküdar ilçesinde yapımı tamamlanan Şehriban Hatun Camii ve Kur’an Kursu, bugün camide kılınan ilk Cuma namazının ardından açıldı.</p><p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan camide ilk Cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı.</p><p>Cuma namazı öncesinde kurra hafızlar Kur’an-ı Kerim tilavet etti. Camide saf düzeni salgın tedbirlere uygun olarak düzenlendi.</p><p>Namazının ardından caminin avlusunda düzenlenen açılış programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, komşuları Tahsin Karademir'in annesinin adıyla inşa ettirdiği caminin tüm Müslümanlara hayırlı olmasını diledi.</p><p>Karademir'in camiyi güzel bir mimariyle inşa ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:</p><p>"Bunu Kur'an Kursu'yla beraber yavrularımızın ve tüm komşularımızın, Müslümanların emrine amade kıldı. Allah kendilerinden razı olsun. Rabb'imizin de buyurduğu gibi 'Kim bu dünyada benim için bir mescit bina ederse, ben de cennette onlar için bir ev, bir beyt inşa ederim.' Rabb'imiz böyle buyuruyor ve şimdiden tabii bu hazırlıkları imkanı olanlar hep beraber yapmak durumundayız, yapıyoruz, yapacağız. Devleti ricali olarak bizler de tüm Müslümanların verdiği desteklerle ülkemizin dört bir yanında mescitlerimizi, camilerimizi inşa etmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz. Tabii bu yavrularımız için de bu mescitler, camiler adeta birer mektep, birer medrese olacak. Sözleri daha fazla uzatmadan Şehriban annemize ve geçmişlerine Allah'tan rahmet diliyorum. Bunun yanında tüm imkanı olanları da böyle bir seferberliğin içerisinde olmaya davet ediyorum."</p><p><img src="https://webdosya.diyanet.gov.tr/DiyanetAnasayfa/UserFiles/00000000-0000-0000-0000-000000000000/2021/6/11/a297993e-e932-42e0-8ac4-eb5d897020f6_1_1200x800.jpg" /></p><p><strong>Diyanet İşleri Başkanı Erbaş dua etti</strong></p><p>Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş dua etti.</p><p>Başkan Erbaş duasında şu niyazda bulundu:</p><p>“Ya Rabbelalemin bizleri camilerden uzak eyleme. Çocuklarımızı, gençlerimizi camilerde huzur bulan, camilerde büyüyen gençlerden, çocuklardan eyle Allah'ım. Ya Rabbel alemin şurada topladığımız gibi livâü’l-hamd isimli sancağı altında haşr-ü cem eyle Allah'ım. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle. Kalbimizden senin sevgini, habibin Muhammed Mustafa'nın sevgisini çıkarmak isteyen, özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin yolunu camilerden uzaklaştırmaya çalışan hainlere fırsat verme Allah'ım. Düşmanlara, şer güçlere fırsat verme. Ya Rabbelalemin şehitlerimizin ruhunu şad eyle. Bedir’den Çanakkale'ye, 15 Temmuz’dan günümüze kadar senin için, vatan ve millet için mücadele edip can veren şehitlerimizin ruhlarını şad eyle Allah’ım.”</p><p><img src="https://webdosya.diyanet.gov.tr/DiyanetAnasayfa/UserFiles/00000000-0000-0000-0000-000000000000/2021/6/11/33b721fc-be55-4653-ac34-e868930b6923_1_1200x800.jpg" /></p><p>Daha sonra Erdoğan, Şehriban Hatun Camii'nin tüm Burhaniye'ye ve Müslümanlara hayırlı olmasını dileyerek, beraberindekilerle kurdeleyi kesti.</p><p>Cami bünyesinde Kur’an kursunun yanı sıra, kütüphane, yurt alanı ve afet yönetim merkezi bulunuyor.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p><p>&nbsp;</p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-60460396f3368-ca90-40e9-a644-6001bdf92ae52021-06-11T22:49:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Allah yolunda harcama yapın; kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin, kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever.</p><p>(Bakara, 2/195)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>"İyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız, kötülük yaparlarsa biz de kötülük yaparız."diyen zayıf karakterli kimseler olmayınız. İyilik yaptıklarında iyilik yapmayı, kötülük yaptıklarında onlara kötülük yapmamayı içinize yerleştiriniz.</p><p>(Tirmizî, "Birr", 63)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>(Rabbim!) Arkadan gelecekler içinde iyilikle anılmayı bana nasip eyle.</p><p>(Şu'arâ, 26/84)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p><p>&nbsp;</p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Kumarbazlar sonunda bunu da yaptı!]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/kumarbazlar-sonunda-bunu-da-yapti-604594b751128-ec4b-48fe-b3a1-820edfc7cf0f2021-06-11T22:34:00+03:00Yücel Edoğan Kumarbazlar sonunda bunu da yaptı!

Kumarbazlar sonunda bunu da yaptı!

Alıntı Yazılar

Yücel Edoğan
<p>Vatandaşları kumar illetine düşürmek için yapılan rezaletlere bir yenisi daha eklendi. Son olarak kendini bilmez kumarbazlar,&nbsp;Kadı'lık yapan, düşündüren esprileri ve nükteleri ile dünya genelinde saygı gören değerimiz&nbsp;Nasrettin Hoca, kumarbazların hedefi oldu.</p><p>Milli Gazete yazarı Adnan Öksüz bugünkü yazısında, Nasrettin Hoca'nın kumara nasıl alet edilmek istendiğini kaleme aldı. Adnan Öksüz, yazısında, "Son derece şaşkınım; sahiden, bu durumu ülkemizde denetleyecek, kontrol edecek, süzgeçten geçirecek bir mekanizma neden yok!.." sorusunu yöneltti.</p><p><strong>Milli Gazete yazarı Adnan Öksüz'ün yazısının ilgili bölümü şöyle:</strong></p><p><img alt="" src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/güncel/60c3bdbbbab4c.jpg" style="float:left; height:311px; width:350px" />"Daha neler göreceğiz! Daha nelerle karşılaşacağız? Bahsedeceğim fotoğrafı da yeni gördüm… Belki daha öncesinde de benzerleri kullanılmıştır…</p><p>Nasrettin Hoca’nın fotoğrafının bir kumar enstrümanı ile yan yana kullanılması tek kelime ve en hafifi ile ayıptır! Hem de çok ayıp!</p><p>Nasrettin Hoca’nın, “Ya tutarsa!..” esprisini alıp, haram olan bir eyleme teşvik için kullanmak tam anlamıyla rezilliktir, kepazeliktir!</p><p>Fotoğrafı anlatayım size; kumar reklâm spotları ile çepeçevre kuşatılmış bir tanıtım afişi ve kocaman harflerle kumar tanıtım cümlesi… Bu yazının hemen altında Nasrettin Hoca’nın eşeğe ters binmiş temsili fotoğrafı ve balon içinde Hoca’nın elinde bir metin, şu sözünü okuyor: “Ya Tutarsa!” Hoca’nın fotoğrafının hemen altında da şu cümle: “Aradığın heyecan burada.”</p><p>Son derece şaşkınım; sahiden, bu durumu ülkemizde denetleyecek, kontrol edecek, süzgeçten geçirecek bir mekanizma neden yok!.."</p><p>Adnan Öksüz'ün yazısının tamamını okumak için tıklayınız..."</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p><p>&nbsp;</p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[2021 yılı vekaletle kurban bedelleri açıklandı]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/2021-yili-vekaletle-kurban-bedelleri-aciklandi-60458fe3caefa-3457-4bda-881d-af4a2b1667932021-06-10T16:24:00+03:00Yücel Edoğan 2021 yılı vekaletle kurban bedelleri açıklandı

2021 yılı vekaletle kurban bedelleri açıklandı

STK

Yücel Edoğan
<p><strong>Türkiye&nbsp;<strong><strong><strong>Diyanet</strong></strong></strong>&nbsp;<strong>Vakfı</strong>&nbsp;merkezinde gerçekleşen "2021 Yılı&nbsp;<strong>Vekalet</strong>le&nbsp;<strong><strong>Kurban</strong></strong>&nbsp;Tanıtım Toplantısı"nda konuşan Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Diyanet İşleri Başkanı Prof Dr. Ali Erbaş 2021 yılında kurbanlarını Türkiye Diyanet Vakfı organizasyonuyla vekaleten kestirecek vatandaşlar için&nbsp;<strong>yurt içi</strong>&nbsp;ve&nbsp;<strong>yurt dışı</strong>&nbsp;fiyatlarını açıkladı.</strong></p><p>Buna göre Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla vekalet yoluyla kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşlar için;</p><p>Yurt içinde vekâletle kurban kesim bedeli&nbsp;<strong>1.125 TL,</strong></p><p>Yurt dışında vekâletle kurban kesim bedeli ise&nbsp;<strong>925 TL&nbsp;</strong>olarak belirlendi.</p><p><strong>Vekaletle kurban</strong>&nbsp;bağışı yapmak isteyen vatandaşlar başvurularını&nbsp;<strong>19-20 Temmuz 2021 tarihine kadar&nbsp;il ve ilçe müftülükleri</strong>&nbsp;üzerinden yapabilecek.</p><p><strong>Ayrıca bağışlar&nbsp;<strong>tdv</strong>.org.tr bagis.tdv.org adresinden online olarak da yapılabilecek.</strong></p><p><strong><img alt="" src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/diyanet/60c2133886c9a.jpg" style="height:1000px; width:1000px" /></strong></p><p>&nbsp;</p><p><iframe frameborder="0" id="twitter-widget-0" scrolling="no" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3R3ZWV0X2VtYmVkX2NsaWNrYWJpbGl0eV8xMjEwMiI6eyJidWNrZXQiOiJjb250cm9sIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH19&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=1402900173064396801&amp;lang=tr&amp;origin=https%3A%2F%2Fwww.diyanethaber.com.tr%2Fali-erbas%2F2021-yili-vekaletle-kurban-bedelleri-aciklandi-h16532.html&amp;sessionId=dd37c3292ddd275d3956ea9963f5238a82373ab2&amp;siteScreenName=diyanethbr&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" title="Twitter Tweet"></iframe><br />&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p><h3>&nbsp;</h3>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[11 Haziran 2021 Tarihli Cuma Hutbesi]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/11-haziran-2021-tarihli-cuma-hutbesi-60457955f7427-fbe8-4d94-8fe2-6bf39bb549962021-06-10T16:09:00+03:00Yücel Edoğan 11 Haziran 2021 Tarihli Cuma Hutbesi

11 Haziran 2021 Tarihli Cuma Hutbesi

HUTBE

Yücel Edoğan
<p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Ailemde%20Merhamet%20ve%20Huzur%20Var.doc"><span style="color:#008000"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ WORD OLARAK İNDİR</strong></span></a></p><p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Ailemde%20Merhamet%20ve%20Huzur%20Var.pdf"><span style="color:#c0392b"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ PDF OLARAK İNDİR</strong></span></a></p><p><img alt="" src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/camiler/60c2104661d50.png" style="float:left; height:327px; width:350px" /><span style="font-size:16px"><span style="color:#0000CD"><strong>Ailemde MERHAMET ve huzur var</strong></span></span></p><p><strong>Muhterem Müslümanlar!</strong></p><p>Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “İçinizden kendileri ile huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi, O’nun varlığının delillerindendir. Bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.”<a href="#_edn1" name="_ednref1" title=""><strong>[1]</strong></a></p><p>Okuduğum hadis-i şerifte ise Rahmet Elçisi (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: “Merhamet edene Rahmân da merhamet eder. Siz yerdekilere merhamet edin ki, göktekiler de size merhamet etsin.”<a href="#_edn2" name="_ednref2" title=""><strong>[2]</strong></a></p><p><strong>Aziz Müminler!</strong></p><p>Yüce Allah, varlıkların en kıymetlisi olan insanoğlunu dünya hayatında yalnız bırakmamış, ona aile olmayı lütfetmiştir. Aile, insanoğlunun ruhuna huzur, sükûnet ve şifa veren bir nimettir. &nbsp;Yüce Rabbimizin rahmeti ile korunan; sevgi, şefkat ve merhametle güzelleşen bir kurumdur. Kadının erkeğe, erkeğin kadına hâsılı bütün aile fertlerinin birbirine emanet edildiği sıcak bir yuvadır. Aile, toplumun çekirdeği ve özüdür. Bunun içindir ki aile kurmak, aynı zamanda bir toplum inşa etmektir.</p><p>Kıymetli Müminler!</p><p>Aile kurmak kadar aile olmak da önemlidir. Aile olmak, aynı duygu ve düşünce dünyasında buluşmaktır. Allah’ın rızası doğrultusunda bir ömrü paylaşmaktır. Sadece bu dünyada değil ahirette de bir arada olacağı bilinciyle yaşamaktır.</p><p>Aile olmak, aileyi ayakta tutan değerlere sımsıkı sarılmaktır. Aileyi ayakta tutan değerlerin başında ise merhamet gelmektedir. Rabbimizin “Rahmân” isminin tecellisi olan merhamet; yaratılanı, Yaratandan dolayı sevmektir. Merhamet, hiçbir canı incitmemek ve hiç kimseden incinmemektir. Merhamet; paylaşmaktır, affetmektir ve hoş görmektir. Merhamet, yufka yürekli olmak, sevgi diliyle konuşmaktır.</p><p>Değerli Müminler!</p><p>Günümüzde yüreklerimizi ve vicdanlarımızı merhametle eğitmeye ne kadar da muhtacız. Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in şu tavsiyesine kulak vermeye her zamankinden daha çok ihtiyacımız var: “Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olandır. İçinizde ailesine karşı en hayırlı olan da benim.”<a href="#_edn3" name="_ednref3" title=""><strong>[3]</strong></a></p><p>O halde Allah’ın emri Peygamberimizin sünneti üzere kurduğumuz yuvalarımızı huzurla buluşturmak, aile olmak ve aile kalmak için gayret gösterelim. Sevgiyle mayalanan aile ocağımızda gönül dilini, nezaketi ve adaleti hâkim kılalım. Ailemizin her bir ferdinin, özellikle çocuklarımızın ve yaşlılarımızın merhamet pınarından kana kana içmesine vesile olalım. Hanemiz, merhamet rehberimiz Allah Resûlü’nün aile saadetinden izler taşısın. Hep birlikte, aileden başlayıp topluma yayılan merhamet medeniyetini yeniden inşa edelim.</p><div>&nbsp;<div><p><a href="#_ednref1" name="_edn1" title="">[1]</a> Rûm, 30/21.</p></div><div><p><a href="#_ednref2" name="_edn2" title="">[2]</a> Ebû Dâvûd, Edeb, 58.</p></div><div><p><a href="#_ednref3" name="_edn3" title="">[3]</a> Tirmizî, Menâkıb, 63.</p><p><em>Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü</em></p></div></div><div><p>&nbsp;</p><p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Ailemde%20Merhamet%20ve%20Huzur%20Var.doc"><span style="color:#008000"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ &nbsp;WORD OLARAK&nbsp;İNDİR</strong></span></a></p></div><div><p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Ailemde%20Merhamet%20ve%20Huzur%20Var.pdf"><strong><span style="color:#FF0000">HAFTANIN</span><span style="color:#336600"> HUTBESİNİ </span><span style="color:#FF0000">PDF OLARAK</span><span style="color:#336600"> İNDİR</span></strong></a></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p><h3>&nbsp;</h3></div>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-60456f4c7b909-23c8-431a-a52f-abaf6a3025bd2021-06-10T09:12:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Ey iman edenler! Rükû edin, secdeye kapanın, rabbinize ibadet edin, dünya ve âhiret için faydalı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz.</p><p>(Hac, 22/77)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Doğruluk, gönle huzur verir; yalan ise insanın kalbinde endişe ve ızdıraba sebep olur.</p><p>(Tirmizî, "Kıyâmet", 60)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Allah'ım! Bize rahmetinin, lütfunun ve rızkının bereketlerinden bolca ihsan eyle.</p><p>(Hâkim, Müstedrek, I, 686)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p><p>&nbsp;</p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Türkiye’de Kur'an-ı Kerim hafızlık okullarının rolü]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/turkiyede-kuran-i-kerim-hafizlik-okullarinin-rolu-604557d2c8274-a6fd-4187-8049-000cbcc089c92021-06-09T23:44:00+03:00Yücel Edoğan Türkiye’de Kur'an-ı Kerim hafızlık okullarının rolü

Türkiye’de Kur'an-ı Kerim hafızlık okullarının rolü

DİNİ HABERLER

Yücel Edoğan
<p>El Cezire haber sitesinin Fransız Le Monde gazetesindeki raporuna göre, Türkiye'deki yatılı okulları "Gelecekte Kur'an hafızı olacak Türk kızlarının günlük hayatı ve çalışkanlığı" başlığı altında anlattı.</p><p>Raporda, Türkiye'de kızların ailelerinden uzakta yatılı okullara giderek Kur’an-ı Kerim'in surelerini tilaveti, ezberi ve Kur’an'ın öğretilerini öğrenerek birgün tüm Kur’an hafızı olmayı umdukları yazıldı.</p><p>Rapora göre, 8 ila 17 yaş arasındaki kız öğrenciler, hayatlarının yaklaşık üç ila dört yılını Kur'an okullarında Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek geçiriyorlar.</p><p>Raporun yazarı Erie Gigo, Fransız Le Monde gazetesine verdiği demeçte Kur'an-ı Kerim'i İslami kıyafetle okumayı öğrenen genç kızların da boş zamanlarında günlük programları ve Kur’an'ı ezberlemenin büyük sorumluluğunu yerine getirmek için bu saatlerle ilgili faaliyetleri gerekli buluyorlar, çünkü günlük programları sabah 5'ten akşam 9'a kadar Kur’an ezberi ve tilavetidir.</p><p>Kur'an okullarının görüntülerini üretmek için bu özel dünyaya adım atmayı başaran Sabiha Simin, Kur’an ezberlemenin disiplin, fedakarlık ve konsantrasyon gerektirdiğini söylüyor.</p><p>Türkiye'de bu okullara girmek kolay bir iş değilken, müstakbel Kur’an hafızlarının boş zamanlarında Türk Kur’an okullarında görüntülerini kaydetti.</p><p>Le Monde'un yazarı, İstanbul'dan Sabiha Simin'in 12 yaşındayken Kuran-ı Kerim ile üç yıl geçirdiğini ve ablalarının da Kuran'ı ezberlediğini aktarıyor.</p><p>Özellikle Batı ülkelerinde bu konuda yanlış anlaşılmalar ve yanlışlar olduğu için Kur'an okullarındaki öğrencilerin yaşam deneyimlerini tasvir ederek İslam kültürü bilincini yükseltmeyi umduğunu söylüyor.</p><p>İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İşletme Bölümü mezunu olan ve aynı zamanda fotoğrafçılık kursuna da devam eden Simin, kendisini büyük ölçüde etkileyen deneyime Kur’an okullarını tekrar ziyaret ederek ve bir video raporu hazırlayarak geri dönmeye çalışıyor.</p><p>Simin'e göre her şey tekrar üzerine kuruludur. Kur’an ezberinin ilk etabında kelimeleri ezberlemek önemlidir ve anlamını anlamak birkaç yıllık çalışmadan sonra elde edilir. Kur’an bir hayat rehberi olduğu için Kur’an'ı ezberleyen öğrencilerin çoğu daha sonra Kur’an'ın anlamını anlamak için Arapça öğrenirler.</p><p>Simin ayrıca Kur’an yatılı okulundan mezun olduktan sonra Arapça öğrenmek için Ürdün'e gitti.</p><p>Le Monde'un yazarı Sabiha Simin'in fotoğraf araştırmalarının çoğunu kız Kur’an okullarına adadığını ve 2020'de Dünya Basın Fotoğrafı Ödülü'nü kazandığını belirtti.</p><p>Le Monde, "Kur'an okulları, dindar bir nesil yetiştirmeye hevesli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimiyle son 20 yılda genişledi." dedi.</p><p>Fransız gazetesi şunları ekledi: Türk cumhurbaşkanı, kültür devrimini, yani dindar bir yaşam tarzını sürekli olarak sürdürmeye çalışıyor ve hükümet bu projeyi destekliyor.</p><p>Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, 2002 yılında Türkiye'deki Kur’an okullarının sayısı 1.699 iken 2020 yılına kadar bu sayı 18.675 okula ulaştı ve her yıl 15.000 Türk öğrenci Kur’an okullarından mezun oluyor.</p><p>Türkiye'nin nüfusu yaklaşık 84 milyon olup, bunların %99,8'i Müslümandır.</p><p>Fransız gazetesi son olarak şunları yazdı:&nbsp; Öte yandan bir şekilde Kur’an'ı ezberlemek insani değeri arttırır ve bir kişiye Kur’an hafızı denildiği andan itibaren saygıyı hak eder. Sabiha Simin'e göre Kur’an hafızına karşı sesini yükseltmek, hakaret etmek gibi pek çok şey yapılmamalıdır, ayrıca insanın ahireti için Kur’an'ı ezberlemesi büyük bir mükafattır.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p><p>&nbsp;</p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Ali Erbaş'tan Neşe Nur Akkaya açıklaması]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/ali-erbastan-nese-nur-akkaya-aciklamasi-604549d056698-00e3-4a82-81d5-c976db4828e72021-06-09T23:21:00+03:00Yücel Edoğan Ali Erbaş'tan Neşe Nur Akkaya açıklaması

Ali Erbaş'tan Neşe Nur Akkaya açıklaması

DİYANET HABER

Yücel Edoğan
<p>Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, başörtüsünden dolayı saldırıya uğrayan akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya geçmiş olsun dileklerini ileterek, saldırıyı ve saldırganı şiddetle kınadığını bildirdi.</p><p>Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:</p><p>"Küresel bir tehdit olan İslam düşmanlığının çeşitli tezahürlerini ne yazık ki ülkemizde bile görmekteyiz. Bir insanın kutsal değerine tahammülü olmayan, nefret söyleminde bulunan ve şiddet uygulayan bu kirli zihinlerin her zaman karşısında, sevgi ve kardeşliğin yanında olacağız.</p><p>Başörtüsünden dolayı saldırıya maruz kalan genç kardeşimiz akademisyen Neşe Nur Akkaya Hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu saldırıyı ve saldırganı şiddetle kınıyor ve telin ediyorum."</p><p>Başkan Erbaş, ayrıca Neşe Nur Akkaya ile telefonla görüştü. Başkan Erbaş, başörtüsüyle ilgili Türkiye’de elde edilen özgürlük ortamına rağmen böyle bir durumun yaşanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.</p><p><iframe frameborder="0" id="twitter-widget-0" scrolling="no" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3R3ZWV0X2VtYmVkX2NsaWNrYWJpbGl0eV8xMjEwMiI6eyJidWNrZXQiOiJjb250cm9sIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH19&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=1402662298855030794&amp;lang=en&amp;origin=https%3A%2F%2Fwww.diyanet.gov.tr%2Ftr-TR%2FKurumsal%2FDetay%2F32462%2Fdiyanet-isleri-baskani-erbas-akademisyen-nese-nur-akkayaya-yapilan-saldiriyi-kinadi&amp;sessionId=bf24d164d4b2da5948737bd36263db47ee5e835b&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" title="Twitter Tweet"></iframe></p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p><p>&nbsp;</p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Mossad’ın Tel Aviv’de ki İslam Üniversitesi]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/mossadin-tel-avivde-ki-islam-universitesi-60453fdf34ae5-527f-452a-bc51-a39a4daff24c2021-06-09T22:51:00+03:00Yücel Edoğan Mossad’ın Tel Aviv’de ki İslam Üniversitesi

Mossad’ın Tel Aviv’de ki İslam Üniversitesi

DİNİ HABERLER

Yücel Edoğan
<p>Yahudilerin değiştirdikleri kitaplarında anlatılan yalanları gerçekleştirmek için tarihler boyunca yazmadıkları senaryo, kurmadıkları oyun, işlemedikleri suç kalmadı.</p><p>Hristiyanlarında zaten sapkın olmaları, onlarında gerçeğe değil değiştirilmiş şeytan inciline inandıkları bilinen bir gerçek iken yahudilerin tarafında yer almaları onların kirli oyunlarına alet olmaları ve onların kirli localarında delicesine hizmet etmeleri çok kolay oldu. Fakat önlerinde islam alemi gibi çok büyük bir engel vardı. Yahudiler hedeflerine ulaşmak için Allah’ı kıyamete zorlamak için önlerindeki bu büyük engeli aşmak zorundalardı. Onuda ancak bu şekilde islamı müslümanlardan daha iyi öğrenmiş ve cahil müslümanları doğrudan dönderip inandıkları dini yanlış bir şekilde yaşamaları için sürekli islam ülkelerine ajanlarını hoca olarak sokmuş ve sözü geçer mevkilere getirmiştir. (Günümüzden Örnek; Fetoş Gülendir.)</p><p>Yahudiler ve yahudilerin sahip olduğu dünyanın en büyük istihbarat teşkilatı Mossad bu sahte hoca ajanlarını yetiştirmek için Tel Aviv’in göbeğinde camileri yıkan, müslümanları bombalayan yahudiler İslam Üniversitesi kurdu. Neden mi? tabiki cahil müslümanları dinlerinden dönderecek sünnetlerini terkettirecek ajanları yetiştirmek için; Bu üniversite ve konu hakkında&nbsp;<span style="color:#FF0000"><strong>Meşal Sudeyri</strong>&nbsp;– Şarkul Avsat</span>&nbsp;sitesinde çok güzel açıklamış. İşte o yazı;</p><p><img alt="Tel Aviv İslam Üniversitesi" src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/dunya/60c11ca3cb1f6.jpg" style="height:422px; width:700px" /></p><p>İsrail’in 1956 yılında kurmuş olduğu “Tel Aviv İslam Üniversitesi”ni çok az kişi bilir. Çünkü bu üniversite herkese açık değildir. Bizzat Mossad’ın gözetimi altındadır.</p><p>Mossad üniversitenin her şeyinden sorumludur. Dersleri, her bir dersin müfredatını, öğretim görevlilerini ve öğrencileri büyük bir özenle hazırlanmış ve çalışılmış bir plana göre Mossad’ın kendisi belirler. Üniversiteye sadece Yahudi öğrenciler kayıt olabilir.</p><p>Öğrencilere, tefsirden akaid, fıkıh ve Arapçaya farklı İslami ilimlerde eğitim verilir. Bunun yanısıra, Müslümanlar arasında nasıl yaşayacakları, onlara nasıl davranacakları ve kandıracakları konusunda özel eğitici dersler de verilir. Bu eğitici dersler uzun sürelidir. Öğrenciler, psikologlar, iletişim uzmanları, sosyologlar ve siyaset bilimciler tarafından eğitilirler. Üniversiteden İslam kültürü, şeriati, fıkhı ve bilimi hakkında eğitim görmüş ve tam bilgi sahibi olarak mezun olurlar.</p><p>Öğrenci, “Müslüman bir din adamı” olarak mezun olması için özel olarak hazırlanır. Çalışma alanı ve yeri oldukça dikkatli bir şekilde ayarlanır. Daha sonra bu üniversiteden mezun olan öğrenci, İslami faaliyetlerine başlar. Müslümanlarla iletişim kurar. Onlarla yaşar ve haklarında öğrendiği her şeyi hemen paylaşır. Bu öğrenciye belirsiz bir ad verilir. Örneğin; Abu Amr eş-Şami, Ebu Ali el-Mağribi, Ebu Bekir el-Bağdadi gibi…<br />Din alimi adı altında faaliyet gösteren bu öğrenciler, özellikle İslam’ın gerçek imajını karalamak için teröristçe fetvalar yayınlarlar.</p><p>1945 yılında “Düşmanını tanı” mottosuyla kurulan Arap Üniversitesi ise, bütün bu yıllar boyunca papağanların ezberledikleri kelimeleri tekrarlaması gibi bu sloganı tekrar edip duruyor.</p><p><img alt="Tel Aviv İslam Üniveristesi Öğrencisi Bir Yahudi" src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/dunya/60c11ca3e2aab.jpg" style="height:535px; width:700px" /></p><p>Onun dilini, düşüncelerini ya da stratejilerini bilmeden düşmanımızı nasıl tanıyacağız. Araplar düşmanlarını tanımak yerine onları çarpık burunlu “Kohen” ya da “yabancılar” gibi düşmanlarına en kötü ve düşük sıfatları yakıştırmışlardır. Tek yaptıkları gazetelerinde onlar hakkında karikatürler yayınlamak olmuştur. Aynı bir İsrailliyi kendisini ezmek üzere olan Arap askerinin postalı altında fare gibi korkudan titrerken çizen karikatür gibi. Yenilgiyi İsrail’e altından bir tabakta sunan, varlığını bilinmez bir zamana kadar pekiştirmesini sağlayan 5 Haziran’daki Arap-İsrail savaşı patlak vermeden iki gün önce dergilerden birinde gördüğüm bu karikatürü hiç unutmadım.</p><p>Araplar hala bu yenilginin sonuçlarının ve acı verici etkilerinin ceremesini çekiyor. İsrail ise o günden bugüne aşırıya kaçmadan, boşuna böbürlenmeden bilim ve mantıkla geleceğini inşa ediyor.</p><p>Başımıza ne geldiyse sloganlardan, tezahüratlardan, doğru mu yanlış mı bilmediğimiz bir geçmişi terennüm etmekten geldi.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p><p>&nbsp;</p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA['2. Kudüs İstişare Toplantısı' Ankara’da başladı]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/2-kudus-istisare-toplantisi-ankarada-basladi-6045231703dc0-93ad-4bf6-99bc-48126b1f57232021-06-09T22:17:00+03:00Yücel Edoğan '2. Kudüs İstişare Toplantısı' Ankara’da başladı

'2. Kudüs İstişare Toplantısı' Ankara’da başladı

DİYANET HABER

Yücel Edoğan
<p>Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen, “2. Kudüs İstişare Toplantısı”, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla Ankara’da başladı.</p><p>İlkini Türkiye’de Filistin için faaliyet gösteren vakıf ve dernek temsilcileri ile yapılan toplantının ikincisine akademisyenler, uzman ve gazeteciler davet edildi.</p><p>Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yetkililerin de katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, toplantıya katılan davetlilere teşekkür ederek “Bu istişare toplantısına iştirakinizle bizleri çok mutlu ettiniz. Öncelikle teşekkür ediyorum. Kudüs davamız konusunu özellikle ilim ve fikir adamlarıyla yüz yüze görüşelim diye bu toplantıyı tertip ettik. Burada Kudüs meselesinin öneminden ve Kudüs’le ilgili daha kalıcı, nitelikli neler yapabiliriz onu konuşacağız.” dedi.</p><p>Başkan Erbaş, Müslümanların Kudüs’le ilgili müzakereler yapmasının önemine işaret ederek, “Her an Dârüsselâm’dan bahsetmemiz gerekiyor. Dârüsselâm’ın nasıl dârulharp haline getirildiğinin sebeplerini ve süreçlerini anlatmamız gerekiyor. Hazreti Davud Peygamberin kurmuş olduğu şehir, Hazreti Süleyma’nın adeta geliştirdiği, zirveye taşıdığı şehir nasıl bugün bu halde bunlara bizim temas etmemiz gerekiyor.” diye konuştu.</p><p><img src="https://webdosya.diyanet.gov.tr/DiyanetAnasayfa/UserFiles/00000000-0000-0000-0000-000000000000/2021/6/9/1443549c-f946-4d27-aaeb-f09a6ce57dc7_1_1200x800.jpg" /></p><p><strong>“Dünyayı darulharp haline getirmeye çalışıyorlar”</strong></p><p>Kudüs’ün tarihiyle ilgili süreçleri anlatan Başkan Erbaş, “Hristiyanların Yahudileşmiş kesimi olan evangelistler, Tanrı Krallığını bir an önce yeryüzünde gerçekleştirme düşüncesiyle siyonist Yahudilerle birleşmişlerdir. Siyonist Yahudiler ile birleşen evangelist Hristiyanlar, dünyayı darulharp haline getirmeye çalışmaktadırlar. Müslümanlar olarak bunun bilincinde olmalıyız. İnşallah bu müzakerelerimizde, istişarelerimizde dünyayı uyaracak mesajlar vermemiz lazım. Bugün tanrıyı kıyamete zorlama amacıyla dünyada ne gibi terör faaliyetleri yaptıklarına bizim işaret etmemiz lazım, yoksa bu acıları sonu gelmez.” ifadelerini kullandı.</p><p><img src="https://webdosya.diyanet.gov.tr/DiyanetAnasayfa/UserFiles/00000000-0000-0000-0000-000000000000/2021/6/9/0c90236c-7ce8-48b2-ae13-882df0b67950_1_1200x800.jpg" /></p><p><strong>“Kudüs davasını uluslararası düzeyde daha güçlü şekilde savunmanın istişaresini yaptık”</strong></p><p>Diyanet İşleri Başkanlığını son yıllarda bu amaçla yaptığı çalışmaları anlatan Başkan Erbaş şunları söyledi:</p><p>“Bu gaye ile 2018 yılında İstanbul’da “Uluslararası Kudüs Zirvesi” yapmıştık. Faydalı sonuçları oldu. Orada aldığımız karala Kudüs ziyaretlerini yoğunlaştırmayı planladık. Kudüs davasını ilmi, akademik ve uluslararası düzeyde daha güçlü şekilde savunmanın istişaresini yaptık. Bu bağlamda Müslüman ülke ve toplumluluklarla daha sıkı ortak çalışma kararı alındı ve bu süreçte beraber çalışmalar yapıldı.</p><p>Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki, Umre Hizmetleri Daire Başkanlığımızın ismini Umre ve Kudüs Ziyaretleri Daire Başkanlığı olarak değiştirdik ve görev ve çalışmalarını bu şekilde yapılandırdık.</p><p>Türkiye Diyanet Vakfımız insani ve sosyal yardımlardan eğitime tüm imkanlarıyla elinden geleni yapmaya devam ediyor. Kadir Gecesi terör devleti İsrail'in yapmış olduğu saldırıların hemen ertesi günü Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri, mensupları Gazze'de Müslümanlara yanındaydı. Gerekli yardımları, ilaç, ambulans, hastane hizmetleri gibi konularda kardeşlerimizin yanında yer aldı.</p><p><img src="https://webdosya.diyanet.gov.tr/DiyanetAnasayfa/UserFiles/00000000-0000-0000-0000-000000000000/2021/6/9/5bf25bb7-3f5e-4ee8-9b7c-6956732da43a_1_1200x800.jpg" /></p><p>İşgalcilerin son saldırıları münasebetiyle yine Bayram öncesi Müslüman ülke ve toplulukların dini liderleriyle olağanüstü bir toplantı yaptık. Bilhassa Müslüman ülkelerinin yöneticilerini ortak karar almaya teşvik etmenin yollarını konuştuk. 20 Mayısta, iki hafta önce bu salonda ülkemizdeki Kudüs ve Filistin’e hizmet amacıyla kurulan STK ve AFAT, TİKA, Kızılay gibi devlet kurumlarıyla bir toplantı yaptık. İhtiyaç odaklı çalışma komisyonları kuralım düşüncesiyle o toplantıyı yaptık. Yine İşgalcilerin son saldırıları üzerine, dünyadaki farklı dinlerin liderlerine ve bilhassa Yahudi ve Hristiyan 125 din adamına bir mektup hazırladık, gönderdik. Elbette Kudüs özgür oluncaya kadar ne yapsak azdır. Biz Müslümanlar olarak buna inanıyoruz. Bugün burada sizleri dinlemekten onur duyacağımı ifade etmek istiyorum.”</p><p>Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi’nde gün boyu devam edecek programda, güncel gelişmeler çerçevesinde dünyanın ve İslam coğrafyasının Kudüs ve Mescid-i Aksa konusundaki duruşlarının değerlendirilmesi ve Kudüs ve Mescid-i Aksa yaşanan hak ihlalleri ve insan hakları sorunlarının giderilmesi için atılması gereken adımlar müzakere edildi.</p><ul></ul><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p><p>&nbsp;</p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-60451a87ec2c8-b1f6-40a7-857a-7596a5c9867b2021-06-09T22:11:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Göklerde ve yerde ne varsa hep O'nundur. Şüphe yok ki kimseye muhtaç olmayan, her türlü övgüye lâyık olan yalnız Allah'tır.</p><p>(Hac, 22/64)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Gerçekten şu mal, çekici ve tatlıdır. Kim onu hırs göstermeksizin alırsa, o mala bereket verilir. Kim ona göz dikerek hırs ile alırsa, o malın bereketi olmaz; böylesi kişiler, yiyip yiyip de bir türlü doymayan kimse gibidir.</p><p>(Müslim, "Zekât", 96)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Allah'ım! Kulun ve Peygamberin Muhammed'in (s.a.s.) istediği hayırlı şeylerden ben de istiyorum. Kulun ve Peygamberin Muhammed'in (s.a.s.) sığındığı şeylerden de Sana sığınıyorum.</p><p>(Hâkim, Müstedrek, I, 702)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p><p>&nbsp;</p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-60450b63cfdf9-3c33-4647-a0fb-82bf0f5ade612021-06-08T00:55:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır; onları O'ndan başkası bilmez…</p><p>(En'âm, 6/59)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Sizden birinizin urganını alıp sırtında bir bağ odun getirip satması ve böylece Allah'ın onun itibarını koruması, bir şey verip vermeyecekleri belli olmayan kişilerden dilenmesinden daha hayırlıdır.</p><p>(Buhârî, "Zekât", 50)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Allah'ım! (Günah işleyerek) Kendime çok zulmettim. Günahları Senden başka bağışlayacak kimse yoktur. Lütfedip beni bağışla. Bana merhamet et.</p><p>(Buhârî, Deavât, 17; Müslim, "Zikir", 48)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p><p>&nbsp;</p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün skandalı ortaya çıktı!]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/vakiflar-genel-mudurlugunun-skandali-ortaya-cikti-604497c4b1c13-c557-44cd-b103-80e43d51897e2021-06-08T00:49:00+03:00Admin Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün skandalı ortaya çıktı!

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün skandalı ortaya çıktı!

DİNİ HABERLER

Admin
<p>Ecdadımızın vakıf eserlerini korumak ve onarmakla görevli olan Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün&nbsp;vakıf mülklerini korumak yerine cami parseline göz diktiği belirlendi.</p><h2>Fuhşiyatın aleni işlendiği yerde cami alanını otel yapıyorlar</h2><p>Yavuz Sultan Selim Han'ın kızı Hatice Sultan tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan Aksaray meydanına cepheli Sultan Camii (Osman Şah Vâlidesi Camii) parseli, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yağmalandı. Fuhşiyatın yaygın olarak bulunduğu yere yapımı süren otel ile ecdadın kemiklerini sızlatan Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu skandalıyla tepki çekti.</p><p><img alt="" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/1623098793-382ea0.jpg" style="height:313px; width:625px" /></p><p>Daha önce cami parselinin, faiz işleten bir kamu bankasına 'vakıf iş hanı' olarak&nbsp; tahsis edildiği belirtilen Sultan Camii parselinin, şimdi de yenileme adıyla 'otel'e çevriliyor.&nbsp;</p><p><img alt="" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/1623098363-58f96a.jpg" style="height:359px; width:600px" /></p><p><em>(Valide Sultan Camii'nin yeri)</em></p><h2>Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Sultan Camii başvurusu</h2><p>İstanbul'da kayıp camilerin tekrar kamuya kazandırılması için çalışan&nbsp;İstanbul Çevre Kültür ve Tarihi Eserleri Koruma Derneği (İSTED) Başkanı&nbsp;Dr. Erhan Sarışın,&nbsp;Sultan Camii'nin yeniden ihya edilmesi için Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu.&nbsp;</p><p><img alt="" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/1623098584-1831a9.jpg" style="height:800px; width:600px" /></p><h2>Skandal cevapla ret! İpe un serdiler</h2><p>Vakıf alanının aslına çevrilmesi için yapılan başvuru talebine, olumsuz bir karşılık veren Vakıflar Genel Müdürlüğü'den ilginç bir cevap geldiği belirtildi. Başvuruya "<strong>korunması gereken bir eser olduğuna ait yeterli belge yok</strong>" ifadesiyle reddedilmesi dikkat çekti.</p><p><img alt="" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/1623098403-9df240.jpg" style="height:332px; width:600px" /></p><p><em>(Valide Sultan Camii'nin uzaydan yeri)</em></p><h2>Evraklar üzerinde de değişiklik yapılmış</h2><p>2012 yılı öncesi imar planlarında görünen Sultan Camii'nin alanı, 2012'den sonra yok edildiği görüldü.</p><p><img alt="" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/1623098285-0d989c.jpg" style="height:374px; width:600px" /></p><p><img alt="" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/1623098299-a96bc9.jpg" style="height:374px; width:600px" /></p><p><img alt="" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/1623098445-a96e89.jpg" style="height:268px; width:600px" /></p><p><em>(2012 öncesi imar planında cami alanı)</em></p><p>&nbsp;</p><h2>Vakıf malını yağmalama cesareti nereden geliyor?</h2><p>Son 80 yılda talan edilen birçok&nbsp;<strong>vakıf eseri</strong>ni ihya eden ve ayağa kaldıran AK Parti döneminde, kimler tarafından yağmalandığı bilinmeyen Sultan Camii'nin parselinin, imar planlarında da ortadan kaldırılması tepki çekiyor.</p><h2>Sultan Camii / Hanım Sultan Camii / Osman Şah Validesi Camii</h2><p>İstanbul ili, Fatih ilçesi, Aksaray Mahallesi, 852 ada, 9 veya 92 parsel&nbsp;<strong>Sultan Camii/Hanım Sultan Camii/ Osman Şah Validesi Camii</strong>, 1543 yılında Yavuz Sultan Selim’in kızı Hatice Sultan tarafından&nbsp;<strong>Mimar Sinan</strong>'a yaptırılmıştır. Tek kubbeli, taş duvarlı ve tek taş minareli muazzam bir eserdir.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[TDV 29 Mayıs Okulları Türkiye’yi temsil edecek]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/tdv-29-mayis-okullari-turkiyeyi-temsil-edecek-60448ecdba393-369d-4dc2-91f7-3b9e70157d542021-06-08T00:23:00+03:00Yücel Edoğan TDV 29 Mayıs Okulları Türkiye’yi temsil edecek

TDV 29 Mayıs Okulları Türkiye’yi temsil edecek

STK

Yücel Edoğan
<p>Türkiye Diyanet Vakfı (<strong>TDV</strong>) 29 Mayıs Okulları Etimesgut Kampüsü, 14 ülke ve 37 eyaletin katılacağı&nbsp;<strong>Uluslararası Gelecek Problemleri Çözme Programı</strong>&nbsp;(FSPI)&nbsp;<strong>Yarışma</strong>sı’nda Türkiye’yi temsil edecek.</p><p>29 Mayıs Okulları Etimesgut Kampüs Müdürü Leyla Erdoğan, 28 yıllık eğitim tecrübesiyle Ankara’nın saygın eğitim kurumları arasında yer alan&nbsp;<strong>TDV 29 Mayıs Okulları</strong>&nbsp;öğrencilerinin ulusal ve uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi başarıyla temsil ettiğini söyledi.</p><p>Öğrencilerin ulusal ve uluslararası sınavlarda başarılı olabilmeleri için onları en iyi akademik bilgi ile donatmaya gayret ettiklerini ve bunun meyvelerini de aldıklarını dile getiren Erdoğan, “Gençlerin araştırma becerilerini geliştirmeyi amaçlayan Uluslararası Gelecek Problemleri Çözme Programı (<strong>FPSPI</strong>) Yarışması Türkiye Ulusal Finalleri’nde ortaokul öğrencilerinden oluşan Screen Friends takımının Scenario Writing kategorisinde aldıkları Türkiye ikinciliğinin ardından CmPS kategorisi junior seviyesinde Türkiye şampiyonu oldu. Bu başarıyla okulumuz uluslararası alanda dünya finalinde CmPS kategorisi Junior seviyesinde ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. 14 ülke 37 eyaletten 250 binden fazla öğrencinin katılımı ile 7 Haziran’da gerçekleştirilecek yarışmada inşallah ülkemizi 15 öğrencimizle temsil edeceğiz” diye konuştu.</p><p>Öğrencilerin girdiği ulusal ve uluslararası her yarışmada başarı elde ettiğini ve bunun da kendilerini onurlandırdığını ifade eden Erdoğan, öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik Kanada merkezli online olarak 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda 29 Mayıs Okulları 5. sınıf öğrencisi Mert Yurtseven’in tüm soruları doğru cevaplayarak dünya şampiyonu olduğunu vurguladı.&nbsp;</p><p><img alt="" src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/diyanet/60be8efe7fda4.jpg" style="height:438px; width:718px" /></p><p>Yurtseven’in dünyanın çeşitli ülkelerinden matematiğe gönül veren yüzlerce öğrencinin katıldığı online sınavda tüm rakiplerini geride bırakma başarısı gösterdiğini ifade eden Erdoğan, “Yılda altı defa 2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12. sınıf kategorilerinde düzenlenen yarışma; İngilizce, Fransızca, Çince ve Farsça gibi dillerde yürütülüyor. Türkiye’ de yarışmaya katılmak isteyen okullar ve öğrenciler yarışmaya bu dillerden uygun olanı seçerek katılabiliyor. Bizde katıldığımız bu yarışmada dünya birincisi olduk” şeklinde konuştu.</p><p>“Multidisipliner Eğitim Modeli”ni geliştiren 29 Mayıs Okullarının TÜBİTAK VE STEM olimpiyatlarından da başarılar elde ettiğini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:</p><p>“TÜBİTAK tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması‘nda 29 Mayıs Okulları 5. Sınıf öğrencisi Zümra Zengin ‘Uçucu Yağlarla Uçsun Yağlar’ projesiyle kimya dalında finallere katılım hakkı kazandı. 15-16 tarihlerinde gerçekleştirilecek bölge finallerinde de inşallah güzel bir derece elde edeceğimize inanıyorum. 20 Şubat’ta düzenlenen Uluslararası Online STEM Olimpiyatları’nda ise 6. sınıf öğrencimiz Beyza Karataş Matematik kategorisinde birinci, 5. sınıf öğrencilerimiz Zümra Zengin yedinci ve Zeynep Topal'da sekizinci oldular. Öğrencilerimiz final sınavında ülkemizi temsil edecekler.”</p><p>Erdoğan, öğrencileri bir yandan sosyal olarak hayata hazırlarken bir yanda da bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik projeler geliştirdiklerini vurguladı.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[TRT Diyanet Çocuk Kanalı işbirliği protokolü imzalandı]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/trt-diyanet-cocuk-kanali-isbirligi-protokolu-imzalandi-6044764e15592-590f-493f-bb74-2982f864285b2021-06-07T18:22:00+03:00Yücel Edoğan TRT Diyanet Çocuk Kanalı işbirliği protokolü imzalandı

TRT Diyanet Çocuk Kanalı işbirliği protokolü imzalandı

DİYANET HABER

Yücel Edoğan
<p>Diyanet İşleri Başkanlığı ile TRT arasında TRT Diyanet Çocuk Kanalı işbirliği protokolü imzalandı.</p><p>Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’in katılımıyla Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda imza töreni düzenlendi.</p><p>Törende konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Bugün TRT Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle çok hayırlı güzel bir faaliyetin temelini birlikte atacağız inşallah. TRT Diyanet Çocuk televizyonumuzu kuruyoruz, hayırlara vesile olur inşallah.” dedi.</p><p>Başkan Erbaş, TRT ile Diyanet İşleri Başkanlığının çok eskilere dayandığını ifade ederek, “Diyanet İşleri Başkanlığı 80’li yıllardan itibaren ‘Diyanet Saati’ni TRT’de yaparak bu iş birliği başlamış, 2012 yılında TRT Diyanet televizyonun kuruluşunda bu işbirliği en üst seviyelere çıkmış ve 2018’e kadar böyle devam etti. 2018 yılından sonra biz Diyanet Televizyonu olarak devam ettik ama öteden beri TRT’nin birikiminden hep istifade etmeye devam ettik. Bu vesileyle TRT Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum.” diye konuştu.</p><p><img src="https://webdosya.diyanet.gov.tr/DiyanetAnasayfa/UserFiles/00000000-0000-0000-0000-000000000000/2021/6/7/9916a844-03d2-4330-8c74-fdd4992a4429_1_1200x800.JPG" /></p><p><strong>“Doğru dini bilgiye dayanan yapımlarla çocuklarımızı yetiştirmemiz gerekiyor”</strong></p><p>Kurulacak olan TRT Diyanet Çocuk kanalının önemine değinen Başkan Erbaş, şunları söyledi:</p><p>“Biz yıllarca çocuklarımıza kendi değerlerimizi tanıtamadık. Yabancıların, başkalarının yaptığı çizgi filmlerle çocuklarımızı beslemeye çalıştık. Halbuki onları milli değerlerimizle beslememiz gerekiyor. Biliyoruz ki insanoğlunun karakterinin büyük bir kısmı küçük yaşlarda oluşuyor. 7 yaş öncesi oluşacak bu karakter yapısında Diyanet İşleri Başkanlığının, TRT Genel Müdürlüğünün katkısı olması lazım. Bunu en güzel nasıl yapacağız? Bunu en güzel, çocuklarımızı doğru dini bilgiyle destekleyerek yapmamız gerekiyor. Yanlışlardan ayıklanmış, Kur’an ve sünnet çizgisinde doğru dini bilgiye dayanan yapımlarla, programlarla çocuklarımızı yetiştirmemiz gerekiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı şimdiye kadar bundan hiç taviz vermedi, TRT’de taviz vermedi.”</p><p><img src="https://webdosya.diyanet.gov.tr/DiyanetAnasayfa/UserFiles/00000000-0000-0000-0000-000000000000/2021/6/7/653a7749-b68e-4a9b-94f5-a675ba4100c0_1_1200x800.JPG" /></p><p><strong>“TRT Diyanet Çocuk Kanalı milletimiz için büyük bir müjdedir”</strong></p><p>Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının danışmanlığında içeriklerin hazırlanacağını dile getirerek, “İnşallah Diyanet İşleri Başkanlığımızın desteği ve &nbsp;danışmanlığında yapılan programlarla ve TRT Genel Müdürlüğümüzün işin başında milli bir bakış ve duruşuyla çok güzel bir kanalı hayata geçiriyoruz. Bu, milletimiz ve İslam alemi için büyük bir müjde ve mutluluktur. Biz bunu birlikte el birliğiyle, güç birliğiyle yapmaya gayret edeceğiz. “İnsana ancak ve ancak çalıştığının karşılığı vardır ve o çalıştığının karşılığını görecektir.” diye Rabbimiz bize müjde veriyor. Biz samimi bir niyetle gayret edeceğiz, çalışacağız. Rabbimiz de bunun faydalarını, nimetlerini çocuklarımız üzerinden milletimize gösterecek inşallah.” diye konuştu. &nbsp;&nbsp;</p><p><img src="https://webdosya.diyanet.gov.tr/DiyanetAnasayfa/UserFiles/00000000-0000-0000-0000-000000000000/2021/6/7/2f2e3c4e-caa8-4279-8f93-e6cf3f8503a1_1_1200x800.JPG" /></p><p><strong>TRT Genel Müdürü Eren</strong></p><p>TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ise yaptığı konuşmada, TRT’ye güvendiği ve destek verdiği için Diyanet İşleri Başkanlığı’na teşekkür etti.</p><p>Eren, sözlerini şöyle sürdürdü:</p><p>“Diyanet İşleri Başkanlığımızın çocuklarımızın eğitimi için böyle bir projeye ihtiyaç duyması ve TRT Çocuk’un Türkiye'de en çok izlenen çocuk kanalı olarak da bu tecrübeye sahip olması inşallah çocuklarımızın sizlerin gösterdiği editöryel çizgide bizlerin hazırlayacağı çizgi filmlerle geleceğe dair daha sağlam, umutla bakan aynı zamanda geçmişini bilen, İslam dinini bilen çocuklar yetiştirilmesinde katkıda bulunacağımızdan çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. TRT ailesi olarak biz de bugüne kadar ki bilgi, birikim ve TRT’nin tecrübelerinin hepsini en üst düzeyde bu projeye de tüm arkadaşlarımla beraber 4 elle sarılıp aktaracağıma da huzurunuzda söz veriyorum”</p><p><img src="https://webdosya.diyanet.gov.tr/DiyanetAnasayfa/UserFiles/00000000-0000-0000-0000-000000000000/2021/6/7/874a1945-671a-4034-84e7-253cf4658cb8_1_1200x800.JPG" /></p><p>Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve TRT Genel Müdürü Eren iş birliği protokolünü imzaladı.</p><p>TRT Diyanet Çocuk Kanalı, milli ve manevi değerleri gözeterek, din konusunda çocukları aydınlatmak üzere, İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları çerçevesinde yayınlar gerçekleştirecek.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p><p>&nbsp;</p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-6044649e33f6d-0b83-4f24-af0c-cd4b35c79ac22021-06-07T18:13:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>İman edenler, hicret edenler, Allah yolunda cihad edenler; şüphesiz bunlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.</p><p>(Bakara, 2/218)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse en azından kalben karşı koysun.</p><p>(Müslim, "Îmân", 78)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Allah'ım! Bizi iman ziynetiyle süsle. Bizi hem doğru yolda olan hem de doğru yolun rehberleri olan kimseler eyle.</p><p>(Nesâî, "Sehv", 62)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p><p>&nbsp;</p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-6044425b604e6-fbba-44a1-9350-528adc8acbed2021-06-06T22:45:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>İman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapanlar için bağışlanma ve çok değerli nimetler vardır.</p><p>(Hac, 22/50)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>İman, yetmiş küsur derecedir. En üstünü 'Lâ ilâhe illallah' sözüdür, en düşüğü de rahatsız eden bir şeyi yoldan kaldırmaktır. Hayâ da imandandır.</p><p>(Ebû Dâvud, "Sünnet", 16)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Allah'ım! Seni her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Allah'ım beni bağışla. Şüphe yok ki Sen karşılık beklemeden bol bol verensin.</p><p>(Hâkim, Müstedrek, I, 681)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p><p>&nbsp;</p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Yeni İstanbul Müftüsü Fatih Kurt mu olacak?]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/yeni-istanbul-muftusu-fatih-kurt-mu-olacak-604432df4db0f-0ce4-4ec0-8e60-649a2503c2f92021-06-06T22:33:00+03:00Yücel Edoğan Yeni İstanbul Müftüsü Fatih Kurt mu olacak?

Yeni İstanbul Müftüsü Fatih Kurt mu olacak?

DİNİ HABERLER

Yücel Edoğan
<h3><strong>YENİ İSTANBUL MÜFTÜSÜ KİM OLACAK?&nbsp;</strong></h3><p>Evet son günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı arasında en çok konuşulan konuların başında, İstanbul'un yeni müftüsü kim olacak? sorusu aranılan cevaplar birinci sırayı aldı. Konu ilk olarak nasıl ve kimler tarafından açıldı, öne çıkan isimler kimler tarafından sosyal medya platformlarında gündeme taşındı bilinmiyor. Ancak bildiğimiz bir şey var ki, "ateş olmayan yerden duman tütmez". Başkanlıkta bazı isimler konuşulmuş, bunlarla ilgili ön çalışmalar yapılmış ve birileri tarafından bu bazı isimler dillendirilmekle konu sosyal medya platformlarında dahi yaygın bir şekilde din görevlileri arasında paylaşılır hale gelmiştir.&nbsp;</p><h3><strong>EN ÇOK ADI GEÇEN İSİM FATİH KURT!&nbsp;</strong></h3><p>İstanbul'un yeni müftüsü kim olacak? sorusuna verilen cevaplara ve bize de ulaşan duyumların geneli, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih KURT'un yeni İstanbul müftüsü olacağı yönünde. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, konunun muhatabı olan Fatih KURT'dan da bunu yalanlayan bir açıklama henüz yapılmadı. Sosyal medyada yoğun şekilde gündem olan bu konunun, yakın zamanda cevap bulacağını söyleyebiliriz. Mihrap haber</p><p>İstanbul'un yeni müftüsü olacağı yönünde adı çokça zikredilen Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü&nbsp;</p><p><strong>DOÇ. DR. FATİH KURT KİMDİR?&nbsp;</strong></p><p>Erzurum'lu olan Doç.&nbsp;Dr. Fatih KURT, 1977 yılında İzmir'de doğdu. İlköğrenimini, ortaöğrenimini ve hafızlık eğitimini İstanbul'da tamamladı.</p><p>Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 1999 yılında mezun olmasının akabinde aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Eğitimi Bilim Dalı'nda Yüksek Lisansını (2002) ve Temel İslami Bilimler Bölümü Kelam Bilim Dalı'nda Doktora eğitimini (2013) tamamladı. 2020 yılında&nbsp;Temel İslami Bilimler&nbsp;Bölümü Kelam Bilim Dalı'nda&nbsp;Doçent&nbsp;ünvanını aldı.&nbsp;Ayrıca Anadolu Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu ve Sosyoloji Bölümünü bitirdi.</p><p>Öğrencilik yıllarında dergilerin yazı işleri üyeliği ve yayın koordinatörlüğü yaptı. Yayınlanmış birçok makalesi, katıldığı televizyon ve radyo programları, bulunmakta olup, 7&nbsp;adet yayımlanmış kitabı ve editörlüğünü yaptığı çalışmaları bulunmaktadır.​</p><p>Memuriyete 1997 yılında Bursa-İznik'te İmam-Hatip olarak başladı ve İstanbul-Bağcılar ilçesinde aynı unvanla görevine devam etti.</p><p>Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezinde Vaizlik-Müftülük İhtisas kursunu (2002) tamamladıktan sonra Konya-Karapınar ilçesine vaiz olarak atandı. Açılan İlçe müftülüğü sınavında başarılı olarak, Sivas-Altınyayla, Manisa-Gölmarmara, Sakarya-Sapanca ilçelerinde ilçe Müftülüğü ve İstanbul İl Müftü Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Görevlerindeki başarılı çalışmalarından dolayı birçok kez takdir ve teşekkür ile taltif edildi. 2012 – 2017 tarihlerinde Hac ve Umre Eğitim Daire Başkanlığı görevinde bulundu.</p><p>20.12.2017 tarihinde yayınlanan kararname ile Dini Yayınlar Genel Müdürü olarak atanan Doç.&nbsp;Dr. Fatih KURT evli ve iki kız çocuğu babası olup, Arapça ve İngilizce bilmektedir.</p><p><strong>KİTAPLARI</strong></p><p>1-)&nbsp;Sorularla Günümüz İnsanının İnanç Problemleri / Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları<br />2-)&nbsp;Nesefi Akaidi Şerhi (Kelam Tasavvuf İlişkisi) - Karabaş Veli / Akçağ Yayınları<br />3-)&nbsp;​İtikadi Açıdan Hurafeler / Ensar Yayınları​<br />4-)&nbsp;Ramazan Gölgesinde Bir Hayat&nbsp;/​ Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları<br />5-)&nbsp;Kur'an'da İnfak (Toplumsal Dönüşüm) Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları<br />6-)&nbsp;Kur'an'da Sorumluluk Bilinci (Kulluğun Gayesi)&nbsp;Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları<br />7-)​&nbsp;Kur'an'da Dua (Kulluğun Özü)&nbsp;Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları​</p><p><br /><strong>MAKALELERİ​</strong></p><p>1-) Ehl-i Sünnet’e Göre Ecel / Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - Yıl 2019, Cilt 8, Sayı 15.</p><p>2-)&nbsp;Dini İstismar Eden Örgütlerin Şiddet ve Terör Konusundaki Teolojik Gerçekleri / USUL İslam Araştırmaları - Yıl 2019, Cilt 31, Sayı 31.</p><p>3-) Bir Kur’an ve Kelam Terimi Olarak “Burhan” / &nbsp;EKEV Akademi Dergisi - Bahar 2019, Yıl 23, Sayı 78.</p><p>4-) İmam Mâtürîdî’ye Göre Bazı Âhiret Aşamaları / Diyanet İlmi Dergi - Yıl 2019, Cilt 55, Sayı 3.</p><p>5-) Kelam İlmindeki Sıfat Tasniflerine İlişkin Bir Değerlendirme Turkish Academic Research Review - Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 4.</p><p>6-) Şehzade Korkud’a Göre İman - Küfür Sınırı / Diyanet İlmi Dergi - Yıl 2020, Cilt 56, Sayı 1.​</p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p><p>&nbsp;</p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Güldür Güldür resmen eridi]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/guldur-guldur-resmen-eridi-60442168acd48-05d5-4824-a74a-9cd7d53d2fbb2021-06-06T22:21:00+03:00Yücel Edoğan Güldür Güldür resmen eridi

Güldür Güldür resmen eridi

GÜNCEL

Yücel Edoğan
<p>Ahlaksızlığı haftada iki güne çıkararak televizyon ekranlarından Türk halkına rezilliklerini empoze eden Ali Sunal'ın sunduğu televizyon programı Güldür Güldür, reytinglerde resmen eridi.</p><p>Birçok skeci ile halkın tepkisini çeken program RTÜK'e şikayet edilmişti. Buna rağmen haftada iki gün yayınlanan Güldür Güldür'e tepkiler gelmeye devam ediyor.</p><h2>İmamları da aşağılamıştı</h2><p>Sarık ve cübbe giyilerek din, din görevlileri ve dindarların alaya alındığını söyleyen Türk Diyanet Vakıf-Sen Bursa Şube Başkanı Hilmi Şanlı,&nbsp;<strong>"Bu hadsizliktir, saygısızlık ve edepsizliktir protesto ediyoruz. Milli manevi ve bizi biz yapan değerlerimizi aşağılayan aşağılıkları kınıyor ve dindarlardan özür dilemeye davet ediyorum. İslam dinine karşı her türlü hadsizlik, aşağılık ve edepsizliği başta sayın RTÜK Başkanı olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar görür ve gereğini yapar diye bekliyoruz."&nbsp;</strong>ifadelerini kullandı.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p><p>&nbsp;</p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Bangladeş'in bilinmeyen cazibesi]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/bangladesin-bilinmeyen-cazibesi-6044108c0f734-f5d9-48d9-a7ee-32203c77fea22021-06-06T22:05:00+03:00Yücel Edoğan Bangladeş'in bilinmeyen cazibesi

Bangladeş'in bilinmeyen cazibesi

DÜNYA

Yücel Edoğan
<p>The Financial Express göre, birkaç asırlık cami, kuzeybatı Bangladeş'in Niamatpur bölgesinde, Bhanga Mescidi denilen bir yerde bulunuyor.</p><p>Bu iki katlı yapı dört sütun üzerine inşa edilmiştir. Caminin dokuz kubbesi, köşelerde dört minaresi, zemin katında kemerli bir girişi ve ikinci katında üç kemerli bir girişi vardır.</p><p>Bütün yapı, giriş, açık alan ve ibadethane olmak üzere üç bölüme ayrılmış olup, yapımında tuğla ve kireçtaşı kullanılmıştır. Süsleme özellikleri ile bu cami ilk görüşte herkesin dikkatini çekebilir.</p><p>Yerli halka göre, caminin yaklaşık 300 ila 400 yıl önce inşa edildiğine inanılıyor ve birkaç kubbesi 1980 depreminde kısmen hasar gördü.</p><p>Cami, tarihi olmasına rağmen henüz Bangladeş'in tarihi miras listesine girmedi. Bu cami son yıllarda ihmal nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıyadır.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p><p>&nbsp;</p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Diyanet, Aşere-Takrib kursunu dışardan okuyanlar için “Belge” sınavı açıyor]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/diyanet-asere-takrib-kursunu-disardan-okuyanlar-icin-belge-sinavi-aciyor-60440b7f5d97d-7f18-4544-a6a3-66374901a0b92021-06-06T21:40:00+03:00Yücel Edoğan Diyanet, Aşere-Takrib kursunu dışardan okuyanlar için “Belge” sınavı açıyor

Diyanet, Aşere-Takrib kursunu dışardan okuyanlar için “Belge” sınavı açıyor

DUYURULAR

Yücel Edoğan
<p><strong>Diyanet İşleri Başkanlığı,&nbsp;<strong>Aşere</strong>-<strong>Takrib</strong>&nbsp;kursunu dışardan okuyanlara&nbsp;<strong>sınav</strong>la “<strong>Belge</strong>” verecek.</strong></p><p><strong>Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü</strong>&nbsp;sınav esaslarına dair bir duyuru yayınladı.</p><p><strong>Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan duyuru şöyle:</strong></p><p>Aşere Takrib eğitimini kendi imkânlarıyla dışarıdan tamamlayıp “AşereTakrib Belgesi”ne sahip olmak isteyenler için Başkanlığımızca belge sınavı yapılacaktır.</p><p>Halen Başkanlığımız bünyesinde ya da diğer kamu kurumlarında çalışanlar ile serbest meslek sahibi olanlardan, Aşere Takrib icazet belgesine sahip olanlar, istemeleri halinde Aşere Takrib Belge Sınavına katılabileceklerdir.</p><p><strong>Başvuru ve Sınav İşlemleri:</strong></p><p>1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Sınav, yazılı ve sözlü olarak yapılacaktır.</p><p>2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Adaylar sınava gelirken icazet ve hafızlık belgelerini yanlarında bulunduracaklardır.</p><p>3.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hafızlık ve Aşere Takrib icazet belgesi olmayanların müracaatları kabul edilmeyecektir.</p><p>4.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Sınav yeri, tarihi ve sınav safahatıyla ilgili bilgiler Başkanlığımız web sayfasından duyurulacak, buna dair ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.</p><p>5.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Başkanlık personelinden hafızlık ve icazet belgelerine sahip olanlar, müracaatlarını 25 Haziran 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar il/ilçe müftülüklerine şahsen yapacaklardır.</p><p>6.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Başkanlık personeli dışından sınava müracaat edenler ise, müracaatlarını 25 Haziran 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar il müftülüklerine şahsen yapacaklar, müracaat sırasında dilekçe ekine hafızlık ve icazet belgelerinin birer sureti ile kimlik belgesi suretini ekleyeceklerdir. Dilekçelerde daimi ikamet adresleri ile iletişim bilgileri de mutlaka yer alacaktır.</p><p>7.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Sınavda başarılı olanların belgeleri, müracaatta bulundukları İl Müftülüklerine gönderilecektir.</p><p><br />İlgililere duyurulur.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p><p>&nbsp;</p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-60439ff71340f-ddda-4bf8-bf4e-6f9d45b886112021-06-05T22:39:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu; böylece Allah -dönüş yapsınlar diye- işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor.</p><p>(Rûm, 30/41)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Benim için yeryüzü temiz ve namaz kılmaya uygun kılınmıştır.</p><p>(Müslim, "Mesacid", 5)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>… Ey rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma! Ey rabbimiz! Şüphesiz Sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin.</p><p>(Haşr, 59/10)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p><p>&nbsp;</p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Zonguldak Uzun Mehmet Camii dualarla açıldı]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/zonguldak-uzun-mehmet-camii-dualarla-acildi-60438ac9842a0-b27a-4e0d-a64b-8f0ea9fe68ad2021-06-04T22:20:00+03:00Yücel Edoğan Zonguldak Uzun Mehmet Camii dualarla açıldı

Zonguldak Uzun Mehmet Camii dualarla açıldı

DİYANET HABER

Yücel Edoğan
<p>Zonguldak Uzun Mehmet Camii, bugün kılınan ilk Cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı.</p><p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan camide ilk Cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı.</p><p>Çok sayıda Zonguldaklının katıldığı Cuma namazında saf düzeni salgın tedbirlere uygun olarak düzenlendi. Cuma namazı öncesinde kurra hafızlar Kur’an-ı Kerim tilavet etti.</p><p>Cuma namazı sonrası düzenlenen açılış programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, caminin açılışının hayırlara vesile olmasını dileyerek, camiyi inşa eden ve müteahhitliğini yüklenen Hasan Gürsoy ve ekibine teşekkür etti.</p><p><img src="https://webdosya.diyanet.gov.tr/DiyanetAnasayfa/UserFiles/00000000-0000-0000-0000-000000000000/2021/6/4/abe8e7d6-ea57-40d6-9ac7-82c0c37a62ca_1_1200x800.jpg" /></p><p>Caminin inşasında emeği geçenlere şükranlarını sunan Erdoğan, "Rabbimiz Tevbe suresinde mealen 'Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder' buyuruyor. Uzun Mehmet Camii'nde günde beş vakit okunacak ezanların, kılınacak namazların, edilecek duaların Allah katında kabul olmasını diliyorum. Şehirlerimize kazandırdığımız her bir caminin ülkemizin ve milletimizin geleceği için vatan topraklarına dikilen birer manevi muhafız olduğuna inanıyorum." diye konuştu.</p><p><img src="https://webdosya.diyanet.gov.tr/DiyanetAnasayfa/UserFiles/00000000-0000-0000-0000-000000000000/2021/6/4/4d3ae19e-6e09-48c8-b48d-d06d03888bf7_1_1200x800.jpg" /></p><p><strong>“Çağımızın mührü olarak nesiller boyunca milletimizi gururlandıracaktır”</strong></p><p>Merhum Ziya Gökalp'in "Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker. Bu ilahi ordu dinimi bekler, Allah'u Ekber, Allah'u Ekber." dizelerini aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:</p><p>"Biz bu toprakları kanımızı dökerek üzerine inşa ettiğimiz istiklalimizin camilerimizden ezanlarını eksik etmeyen, semalarında bayrağımızı dalgalandırarak vatanımız kıldık. Fetih mirası olan Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması işte bu bakımdan önemli ve anlamlıdır. İstanbul Büyük Çamlıca'da Anadolu yakasından boğazı selamlayan bir abide olarak inşa ettiğimiz camimiz, çağımızın mührü olarak nesiller boyunca milletimizi gururlandıracaktır. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde inşa edilen Millet Camii ile Ulus'ta ibadete açılan Melike Sultan Camii de Ankara'da aynı misyonu yerine getiren abide eserlerdir. Geçtiğimiz hafta Taksim'de açılışını yaptığımız camimiz de İstanbul'un bu tarihi bölgesinde medeniyetimizin mührü olarak şehrimize hizmet verecektir."</p><p>Cumhurbaşkanı Erdoğan Uzun Mehmet Camii'ni de aynı duygularla hizmete açtıklarını belirterek, "Yaklaşık 12 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen park ve yeşil alanlarıyla 34 bin metrekarelik bir alana yayılan bu eser kapalı alanında 6 bin açık alanında 7 bin 500 kişilik namaz kılma kapasitesine sahiptir." dedi.</p><p>Cumhuriyet döneminde vilayet statüsüne yükseltilen Zonguldak'ın emeğin ve üretimin şehri olarak milletin gönlündeki mümtaz yerini aldığını söyleyen Erdoğan, "Bu vesileyle bir kez daha asırlardır vatanları için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.</p><p><img src="https://webdosya.diyanet.gov.tr/DiyanetAnasayfa/UserFiles/00000000-0000-0000-0000-000000000000/2021/6/4/0e316934-9f6e-472b-8ca5-7471eb6f7d70_1_1200x800.jpg" /></p><p><strong>“Müminler burada cem olurlar”</strong></p><p>"Cami"nin "Cem olunan yer" olduğuna işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:</p><p>"Müminler burada cem olurlar, burada bir olurlar, burada kardeş olurlar, burada beraber olurlar. Bizim bu birliğimizi bozamayacaklar. FETÖ'den PKK'ya kadar Türkiye düşmanlarının kullandığı ne kadar terör örgütü varsa önce camilerimize, milletimizin dinine, diyanetine, inancına saldırmıştır. Ne zaman hangi fırsatı bulsalar maalesef dini kurumlarımıza, Allah'ın ayetlerine saldıran bu nasipsizler, her zaman bu süreci devam ettirdiler. Aynı yolu takip eden kimi çevrelerin, yine camilerimiz ve milletimizin inancı üzerinden ülkemize operasyon çekmeye çalıştıklarını görüyoruz. Bölgemizdeki pek çok ülkeyi, icat ettikleri ve besleyip büyüttükleri sapkın akımlar üzerinden yıkımlara, acılara, kan ve gözyaşına boğanlar aynı oyunu Türkiye üzerinden oynamak için de çok uğraştılar. Dualarından din ü devleti ve mülk ü milleti eksik etmeyen milletimiz, hamdolsun bu fitnelerin hiçbirine geçit vermemiş, hepsini de bünyesinden söküp atmıştır. İşte bunun için camilerimize, orada okunan ezanın ruhundaki çağrıya, kıraat ettiğimiz Kur'an-ı Kerim'in bize gösterdiği istikamete, kıldığımız namazların ifade ettiği kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkmalıyız."</p><p>İstiklal Marşı'ndaki "Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli/ Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli." dizelerini anımsatan Erdoğan, "Peygamber Efendimizin yaptığı gibi, Allah'ın rızası dışında hiçbir ölçü tanımadan kendimiz ve tüm milletimiz için en iyisini, en hayırlısını, en doğrusunu isteyerek, birbirimize sıkı sıkıya sarılmalıyız. İstiklalimize göz dikenleri nasıl pişman ettiysek, aşımıza, işimize ekmeğimize, huzurumuza kastedenleri de aynı şekilde hüsrana uğratmak boynumuzun borcudur." şeklinde konuştu.</p><p>Cumhurbaşkanı Erdoğan camiye Kur'an-ı Kerim hediye ederek, “Cumhurbaşkanlığının bir hatırası olarak 15-16'ncı yü"zyıllarda, aslı bunun Topkapı Sarayında, Ahmet Karahisari'nin Kur'an-ı Kerim'idir. Hakikaten eşi benzeri olmayan bir Kur'an. Bu replikası inşallah camimizde bu açılışın hatırasına biz de bunu buraya hediye ediyoruz." dedi.</p><p><img src="https://webdosya.diyanet.gov.tr/DiyanetAnasayfa/UserFiles/00000000-0000-0000-0000-000000000000/2021/6/4/c3d82869-d21f-4bf7-9fad-3a1de7b46943_1_1200x800.jpg" /></p><p><strong>Diyanet İşleri Başkanı Erbaş</strong></p><p>Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş dua etti.</p><p>Başkan Erbaş duasında şu niyazda bulundu:</p><p>“Allah'ım bu camimizde nice gencimizin, çocuğumuzun, insanımızın ibadet etmesini, ilim, irfan, bilgi, hikmet öğrenmelerini nasip eyle. Allah'ım minarelerinden ezanlarını eksik eyleme. Allah'ım kubbelerinden Kur'an seslerini eksik eyleme. Allah'ım milletimizi, memleketimizi her türlü kazadan, beladan muhafaza eyle. Allah'ım birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle. Allah'ım milletimize, memleketimize, ezanımıza, bayrağımıza göz dikmiş olan hainlere fırsat verme. Allah’ım onların tuzaklarını başlarına çevirir.”</p><p>Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın duasının ardından kurdele kesildi. &nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-604377d34b239-7916-405e-98f6-e424c69b89662021-06-04T22:02:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Allah'tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.</p><p>(Nisâ, 4/106)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Allah'ım! Ümmetim için günün erken vakitlerini bereketli eyle.</p><p>(Ebû Dâvud, "Cihâd", 83)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Yücelik ve hükümranlıkta kendisine eşit veya kendisinden daha üstün bir varlık bulunmayan, en yüce olan ve karşılık beklemeden bol bol veren Allah'ı, her türlü eksiklikten tenzih ederim.</p><p>(Hâkim, Müstedrek, I, 676)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p><p>&nbsp;</p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[2021 Yılı İhtisas Giriş Sınavı yer ve tarihleri belli oldu]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/2021-yili-ihtisas-giris-sinavi-yer-ve-tarihleri-belli-oldu-604363903ecb1-4307-4b60-9ff0-8352d8382ca42021-06-04T00:01:00+03:00Yücel Edoğan 2021 Yılı İhtisas Giriş Sınavı yer ve tarihleri belli oldu

2021 Yılı İhtisas Giriş Sınavı yer ve tarihleri belli oldu

DUYURULAR

Yücel Edoğan
<p><strong>238'i kadın 4870'i erkek olmak üzere toplam 5106 adayın katılacağı 2021 Yılı İhtisas Kursuna Kursiyer Seçim Yazılı&nbsp;<strong>Sınav</strong>ı 9 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek.</strong></p><p>Bu yıl 32 merkezde yapılması planlanan İhtisas Giriş Sınavı için adayların sınav yerleri&nbsp;<strong>DİBBYS/İKYS</strong>&nbsp;sınav modülü üzerinden erişime açıldı.&nbsp;</p><p><strong>Diyanet</strong>&nbsp;İşleri Başkanlığının&nbsp;yetişmiş personel ihtiyacını karşılayan ihtisas kurslarına, 2021 yılında 12 Dini Yüksek İhtisas Merkezinde 360 erkek 40 kadın kursiyer alınması planlanlanıyor.</p><p>Yazılı sınavdan en yüksek puanı alan 900'ü erkek 100'ü kadın olmak üzere toplam 1000 aday sözlü uygulamalı sınava katılmaya hak kazanacak.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Cumhuriyet cami halısını bile dert edindi!]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/cumhuriyet-cami-halisini-bile-dert-edindi-60435d2a24f1c-04ad-43bd-8723-fe93fc7ff9632021-06-03T23:43:00+03:00Yücel Edoğan Cumhuriyet cami halısını bile dert edindi!

Cumhuriyet cami halısını bile dert edindi!

DİNİ HABERLER

Yücel Edoğan
<p>Ahi Evran Üniversitesi Camisi inşaatı tamamlanmak üzere. Camii’nin halısı için <strong>yardım kampanyası başlatılması</strong> ise Cumhuriyet gazetesini rahatsız etmiş.</p><p>Cumhuriyet’in İslam düşmanlığını “<strong>cami halısı</strong>” seviyesine kadar düşürmesi <strong>nefret ideolojilerinin paydaşlarını</strong> çılgına çevirmiştir kesin. Misal olarak <strong>PEGİDA</strong>, Cumhuriyet’in bu yaptığını görse “<strong>helal olsun!</strong>” derdi mutlaka…</p><p>Tabi Cumhuriyet’in cami inşaatı ve halı yardım kampanyasından duyduğu rahatsızlığı perdelemek için kullanacağı <strong>argüman</strong> da hazır. Yardım kampanyası için hazırlanan görsel haliyle insanlarla paylaşılıyor. Zira yardım edilmesi için insanların kampanyadan <strong>haberdar</strong> olması gerek!</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>Cumhuriyet bu kısmı atlamış olacak ki akademik ve idari kadronun fişlenmek istendiğini ileri sürmüş. “<strong>Hesap numarasına destek vermeyenlerin fişlenme endişesi</strong>” psikoloji biliminin çok ilgisini çekeceğe benziyor. Eğer ki bilim adamları konu üzerine çalışmak isterlerse Cumhuriyet gazetesinden <strong>malumat</strong> alabilirler. Sanıyoruz sadece Cumhuriyet bu “<strong>endişenin</strong>” mahiyetini biliyor. Teşekkürler Cumhuriyet!</p><p>İşin bu <strong>saçma</strong> boyutu bir yana cami için toplanan yardım parasından rahatsız olmak nasıl bir “<strong>şeydir</strong>” anlamak gerçekten güç! “Şey” diyoruz çünkü bu hâl için söylenebilecek o kadar çok <strong>menfi</strong> niteleme var ki! Biz yine de bunları kullanmamaya çalışalım... Sessizce Cumhuriyet’i <strong>psikoloji bilimine teslim etmek</strong> hepimiz için en hayırlısı olacak herhalde!</p><p><em>Yardımda bulunmak isteyenler için:&nbsp;</em></p><p><em><img alt="" src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/camiler/60b93f2b57927.jpeg" style="height:830px; width:686px" />Haksöz Haber</em></p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Altaylı iğrenç üslubuyla linç ekibine dahil oldu!]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/altayli-igrenc-uslubuyla-linc-ekibine-dahil-oldu-60434ed56d8ec-b795-42ec-b0db-c62d8807bab82021-06-03T23:27:00+03:00Yücel Edoğan Altaylı iğrenç üslubuyla linç ekibine dahil oldu!

Altaylı iğrenç üslubuyla linç ekibine dahil oldu!

DİNİ HABERLER

Yücel Edoğan
<p>Düşene vurmak diye bir tabir vardır. Düşen zaten <strong>destekten mahrum</strong> olduğu için düşmüştür. Ona yalnızlığını bilerek vurmak ise <strong>zayıf karakterli</strong> insanların yapacağı bir şeydir.</p><p>Fatih Altaylı bu sitede daha önce de gündem edildi. Altaylı’nın düşeni vurmak konusunda <strong>birinciliği kimseye</strong> kaptırmayacağına şüphemiz yok. Misal olarak <strong>mülteciler</strong> Altaylı’nın her daim hedefindedir. Şimdi ise Ayasofya Camii’ndeki duası sebebiyle sol-Kemalistlerin hıncına uğrayan <strong>Mustafa Demirkıran</strong>’ı hedef tahtasına oturtmuş. Tabi ki her zamanki <strong>iğrenç</strong> üslubuyla.</p><p>Fatih Altaylı bir ayet-i kerimeden hareketle ettiği dua için Mustafa Demirkıran’a “<strong>pislik</strong>” diyor. Fatih Altaylı gibi karakter yoksunu bir gazeteci müsveddesi olursanız Allah’ın ayetlerine <strong>doğrudan saldıramadığınız</strong> için paravan kişiler kullanırsınız. Olay bununla da sınırlı değil!</p><p>Altaylı Türkiye’de insanların Atatürk sevgisinin <strong>karşılıksız</strong> olduğunu ve 'Atatürk düşmanlarının'&nbsp;en çok bu yüzden kinle dolduklarını iddia ediyor. Topluma <strong>zorla sevdirilen(!)</strong> bir kişi kültüne olan paranoyakça bağlılığı “karşılıksız sevgi” olarak nitelemek Altaylı gibi <strong>nefret gözünü bürümüş</strong> birisine yakışırdı zaten!</p><p>Atatürk’e olan sevginin bugün kimseye bir şey kazandırmadığını hatta kaybettirdiğini Atatürk’ün elinde <strong>hiçbir güç</strong> olmadığını da ileri sürüyor Altaylı. Bu söylediklerinin <strong>yalandan</strong> ibaret olduğunu Türkiye’de yaşayan herkes bilir! Atatürk Türkiye’de onay merciidir. Özellikle devletle işi olan herkes Anıtkabir’e gidip icazet almak zorundadır. Tam bir mal bulmuş mağribi olan Altaylı uyanıklık yaparak Bahçeli'nin de Demirkıran'ı hedef göstermesinden istifade etmeye çalışıyor!</p><p>Kemalizm’in <strong>zulüm</strong> ideolojisi olduğunu düşünmek ise bu ülkede sizi ‘<strong>öteki</strong>’ konumuna yerleştirir. Yargı ile baş başa bırakılırsınız. Koruma kanunu ile korunan <strong>tek kişinin hiçbir gücü olmadığını</strong> söylemek de binlerce insanı aptal yerine koymaktır. Fatih Altaylı kendi seviyesizliğini bütün topluma yaymak istiyor&nbsp;herhalde… Türkiye’nin mezarlıktan yönetilen ülke olduğu gerçeğini de aklından çıkartmış olsa gerek!</p><p>HaksözHaber</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[120 Bin Kişilik Afrika'daki en büyük camii]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/120-bin-kisilik-afrikadaki-en-buyuk-camii-60433078f7286-1bc8-43a9-9a23-0c647e566a512021-06-03T22:27:00+03:00Yücel Edoğan 120 Bin Kişilik Afrika'daki en büyük camii

120 Bin Kişilik Afrika'daki en büyük camii

DÜNYA

Yücel Edoğan
<p>Middle East I sitesinin haberine göre, Cezayir Ulu Camii, Hazreti Muhammed'in (sav) doğum yıldönümü vesilesiyle 28 Ekim 2020'de açıldı.</p><p>Cezayir Ulu Camii olarak da bilinen bu cami, 377 bin metrekare alana sahip büyük bir kompleks. Geniş avlu ve nefin yanı sıra, bu komplekste büyük bir avlu ve &nbsp;alışveriş kompleksi ve 14 hektarlık bir alana sahip bir İslami bahçe de bulunmaktadır. Ayrıca 300 doktora öğrencisi kapasiteli bir kültür ve eğitim merkezi ve bir milyondan fazla kitap içeren bir kütüphane bulunmaktadır.</p><p>Caminin 22.000 metrekarelik nefi, 36.000 kişilik bir kapasiteye sahiptir ve tüm kompleks 120.000 kişiyi ibadet ederken ağırlayabilir. 9.7 ton ağırlığında ve 13.7 metre çapındaki dünyanın en büyük avizesi bu caminin içini aydınlatıyor.</p><p>Mermer mihrabı ve ahşap minberi, Cezayir'in en eski camilerinden esinlenmiştir. 265 metre yüksekliğindeki Cezayir Ulu Camii'nin minaresi dünyanın en yüksek minaresi olup, üç kilometreye kadar ezan sesi duyulabilir.</p><p>Bu minare, geleneksel kare şeklinde tasarlanmış ve Afrika'da yaygındır ve 42 kat ve 17 asansöre sahiptir. 38. katta bir teleskop yer almakta ve ziyaretçilere şehrin 360 derecelik bir görünümünü sunulmaktadır. Bu caminin on beş katı İslam Tarihi ve Sanatı Müzesi'ne ve sekiz katı Yüksek Öğretim Enstitüsü'ne tahsis edilmiştir.</p><p>Caminin iç tasarımı, Afrika'nın İslami görsel geleneklerinden (Arap Mağrip) esinlenen yedi kilometrelik hat sanatı yazıtlarını , süslemeler gülleri ve geleneksel Cezayir motiflerini içerir.</p><p>Komplekste ayrıca bir hastane, postane ve çocuk bakım merkezinin yanı sıra konferans salonları da bulunmaktadır. Bu kompleksin otoparkı 4.000 araçlık kapasiteye sahiptir.</p><p>Dünyanın üçüncü, Afrika’nın ise en büyük camisi olan Cezayir Ulu Camii, Peygamberimiz Hz.&nbsp;Muhammed’in (s.a.v) doğumunun yıl dönümünde açıldı.</p><p>Yapımına 2012'de başlanan 400 bin metrekareleki alan üzerine kurulu caminin açılışı daha önce 1 Kasım olarak duyurulmuştu. Ancak, Fransa merkezli artan İslam düşmanlığına karşı caminin açılış tarihi öne alındı.</p><p><strong>AKDENİZ KIYISINDA</strong></p><p>Aynı anda 120 bin kişinin ibadet edebileceği 7 bin araçlık otoparka sahip Cezayir Ulu Camii Akdeniz'in kıyısında bulunuyor. 267 metrelik minaresiyle de dikkat çeken caminin içindeki hatların uzunluğu ise 6 km'yi buluyor.</p><p>120 bin kişi kapasiteli Cezayir Ulu Camii,&nbsp; Medine&nbsp; Mescid-i Nebevi ve Mekke Mescid-i Haram’dan sonra kapasite olarak dünyada üçüncü sırada yer alıyor.</p><p><strong>1 MİLYON KİTAPLIK KÜTÜPHANE</strong></p><p>Cezayir Ulu Camii kompleksi ayrıca bir milyon kitaba sahip bir kütüphane, konferans salonu, İslam sanatı ve tarihi müzesi ile Cezayir tarihi üzerine araştırma yürütecek bir merkez de dahil olmak üzere 12 binadan oluşuyor.</p><p>Cumhurbaşkanı Tebbun, camiye yaptığı son ziyarette Diyanet İşleri Bakanı’ndan dini yapıyı denetlemek için üst düzey bir heyet oluşturmasını istedi.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Başörtüsü ayrımcılığına mahkeme engeli!]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/basortusu-ayrimciligina-mahkeme-engeli-60432622be456-ed08-4293-acd5-7e9c96e9f84c2021-06-03T22:18:00+03:00Yücel Edoğan Başörtüsü ayrımcılığına mahkeme engeli!

Başörtüsü ayrımcılığına mahkeme engeli!

GÜNCEL

Yücel Edoğan
<p>Belçika'nın başkenti Brüksel'deki toplu taşıma şirketi STIB'in bir kadını "başörtülü olduğu için" işe almaması üzerine başlayan yargı sürecinde, çalışanların başörtülü olamayacağına yönelik şirket kararı kaldırılıyor. STIB'in başörtüsü yasağına karşı yargı süreci, şirketin verdiği iş ilanına başvuran başörtülü bir kadının 2015'teki başvurusunun reddedilmesiyle başladı.</p><h2>UNIA kuruluşu devreye girdi</h2><p>BAŞVURUNUN reddedildiğini öğrenen UNIA adlı insan hakları kuruluşu, başörtülü kadının durumunu mahkemeye taşıdı. Yargı süreci sonunda mahkeme, STIB'in ayrımcılık yaptığı kararına vardı. Böylece "başı kapatan ve dini ve siyasi inançları simgeleyen" örtülere yönelik şirket yasağının kaldırılmasının yolu açıldı.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-60431d6c624e6-cd64-4839-be2e-a6dfa52da6d02021-06-03T10:55:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>"Eğer insanlar iyi olanı çarçabuk istedikleri gibi kötü olanı da Allah onlar için hemen gerçekleştirseydi derhal&nbsp; &nbsp;sonları gelirdi.&nbsp;&nbsp;Bize kavuşacaklarına inanmayanları, azgınlıkları içinde bocalayıp durmak üzere kendi hallerine bırakırız."</p><p><strong>&nbsp;</strong>(Yûnus Suresi - 11)&nbsp;&nbsp;</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>“Allah Teâlâ&nbsp; işiyle ve ibadetiyle uğraşan kulunu sever.”<br /><br />(Müslim, Zühd 11)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p><strong>Allah’ım</strong>! Seni ve Seni sevenleri sevmeyi ve beni sana yaklaştıracak işleri sevmeyi nasip eyle. Allah’ım! Duaların en hayırlısını, başarıların en üstününü, sevapların en mükemmelini ihsan buyur.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[04 Haziran 2021 Tarihli Cuma Hutbesi]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/04-haziran-2021-tarihli-cuma-hutbesi-6042913a29426-7f40-48c1-86e4-7cb0d06474ba2021-06-02T23:51:00+03:00Yücel Edoğan 04 Haziran 2021 Tarihli Cuma Hutbesi

04 Haziran 2021 Tarihli Cuma Hutbesi

HUTBE

Yücel Edoğan
<p><a href="https://www.diyanethaber.com.tr/images/upload/Cuma_Hutbesi_4_Haziran_2021.docx"><span style="color:#008000"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ WORD OLARAK İNDİR</strong></span></a></p><p><a href="https://www.diyanethaber.com.tr/images/upload/04.06.2021_IYslam_ZararlY_AlYsYkanlYklarY_Yasaklar.pdf"><span style="color:#c0392b"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ PDF OLARAK İNDİR</strong></span></a></p><p><span style="color:#FF0000"><strong>﷽</strong></span><img alt="" src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/camiler/60b7f039adb30.jpg" style="float:left; height:268px; width:350px" /></p><p>&nbsp;</p><p><span style="color:#0000CD"><strong>"İSLAM ZARARLI ALIŞKANLIKLARI YASAKLAR"</strong></span></p><p><strong>Muhterem Müslümanlar!</strong></p><p>Yüce dinimiz İslam, canın, malın, aklın, dinin ve neslin korunmasını emretmiştir. Sağlıklı ve huzurlu bir hayat için yararlı ve temiz şeyleri helâl, zararlı olanları da haram kılmıştır. İnsanın aklını ve bedenini tahrip eden zararlı alışkanlıklar da bu kapsamdadır. Zira insan sağlığını tehdit eden, maneviyatını örseleyen zararlı alışkanlıklar, hem Rabbimizin insana emanet olarak verdiği canları heba etmekte hem de hayır yolunda harcanması gereken mal ve serveti heder etmektedir.</p><p><strong>Aziz Müminler!</strong></p><p>Günümüzde insanlığı kuşatan zararlı alışkanlıkların başında sigara gelmektedir. İçinde birçok zararlı maddeyi barındıran sigara, vücudu yavaş yavaş imha etmektedir. Sigara kullanan kişi aslında kendi eliyle sonunu hazırlamakta, soluduğumuz havayı zehirleyerek başta kendisi ve ailesi olmak üzere etrafındakilerin sağlığını tehlikeye atmaktadır. Ne hazindir ki ülkemizde her yıl yüz binden fazla insanımız sigaraya bağlı hastalıklardan hayatını kaybetmektedir.&nbsp;Hâlbuki Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın.”1</p><p><strong>Kıymetli Müslümanlar!</strong></p><p>Son yıllarda yapılan birçok araştırma sigaranın insan sağlığı üzerinde pek çok zararlı etkisinin olduğunu bilimsel olarak ortaya koymuştur. Hem içene hem de çevresine verdiği zararlar göz önüne alındığında sigara içmenin Allah’ın koyduğu sınırları ihlal anlamı taşıdığı açıktır. Dolayısıyla bir Müslümanın pek çok zararı bünyesinde bulunduran sigara içmesi caiz değildir.</p><p>Öte yandan, malımızı saçıp savurmak, sorumsuzca harcamak israftır. İsraf ise dinimizce haram kılınmıştır. Cenâb-ı Hak, “Yiyin, için, fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.” 2 buyurarak ölçülü davranmamızı, nimetlerin değerini bilmemizi ve israftan kaçınmamızı emretmiştir.</p><p><strong>Değerli Müminler!</strong></p><p>Peygamberimiz (s.a.s), çoğu insanın kıymetini bilemediği iki nimetten birinin sağlık olduğunu bize haber vermiştir.” 3</p><p>O halde, sağlıklı bir nefesin ve sıhhatli bir bedenin kıymetini bilelim. Salgın hastalık sürecinde artan duyarlılığımızı sigara ve diğer zararlı alışkanlıklar konusunda da devam ettirelim. Çocuklarımızın ve gençlerimizin bu tür tuzaklara düşmemesi için milletçe mücadele edelim. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu nesiller yetiştirmek için hep birlikte gayret gösterelim.</p><p>1 Bakara, 2/195.</p><p>2 A’râf, 7/31.</p><p>3 Buhârî, Rikâk, 1.</p><p>Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü</p><div><p>&nbsp;</p><p><a href="https://www.diyanethaber.com.tr/images/upload/Cuma_Hutbesi_4_Haziran_2021.docx"><span style="color:#008000"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ &nbsp;WORD OLARAK&nbsp;İNDİR</strong></span></a></p></div><div><p><a href="https://www.diyanethaber.com.tr/images/upload/04.06.2021_IYslam_ZararlY_AlYsYkanlYklarY_Yasaklar.pdf"><strong><span style="color:#FF0000">HAFTANIN</span><span style="color:#336600"> HUTBESİNİ </span><span style="color:#FF0000">PDF OLARAK</span><span style="color:#336600"> İNDİR</span></strong></a></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p><h3>&nbsp;</h3></div>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile LGS genelgesi]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/icisleri-bakanligindan-81-ile-lgs-genelgesi-60428d790524e-09fd-4186-b2a5-e234fbbef4472021-06-02T23:45:00+03:00Yücel Edoğan İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile LGS genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile LGS genelgesi

GÜNCEL

Yücel Edoğan
<p>Bakanlığımız tarafından 81 İl Valiliğine&nbsp;<strong>Liselere Giriş Sınavı Tedbirleri&nbsp;Genelgesi</strong>&nbsp;gönderildi.</p><p>Genelgede tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan&nbsp;<strong>6 Haziran 2021 Pazar</strong>&nbsp;günü ülke genelinde<strong>&nbsp;09.30 - 12.50</strong>&nbsp;saatleri arasında Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın (LGS) iki oturum halinde gerçekleştirileceği ifade edildi.&nbsp;</p><p>Genelgede Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın (LGS), salgınla mücadele tedbirleri ve güvenlik önlemleri açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi amacıyla alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:</p><ul><li>Sınava girecek öğrencilerin acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlükleri<strong>&nbsp;5 Haziran 2021 Cumartesi&nbsp;</strong>günü&nbsp;<strong>10.00 - 16.00</strong>&nbsp;saatleri arasında;<strong>&nbsp;6 Haziran 2021 Pazar</strong>&nbsp;günü ise&nbsp;<strong>07.00 - 10.00</strong>&nbsp;saatleri arasında açık bulundurulacak.&nbsp;</li><li>Sınava girecek öğrenciler ile yakınları/refakatçileri ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının artırılması dahil her türlü tedbir belediyelerce alınacak.</li><li>Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü; sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınları, 07.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.</li><li>&nbsp;6 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyeler 07.00 - 15.00 saatleri arasında açık olabilecek. Bu yerlerde çalışanlar da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak.</li><li>Valiler ve kaymakamlarca; sınavın sessiz ve huzurlu bir ortamda geçmesi için gerekli tüm tedbirler milli eğitim müdürlükleri, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler ve ilgili diğer kurum/kuruluşlarla birlikte alınacak. Kolluk birimlerince sınavın yapılacağı okul çevrelerinde devriye faaliyetleri yoğunlaştırılarak sınava girecek öğrencilerin dikkatlerini dağıtmasına neden olabilecek gereksiz korna çalınması ve gürültüye neden olacak diğer faaliyetlerde bulunulması önlenecek. Sınav süresi boyunca gürültü yapılmaması konusunda kamuoyu farkındalığını artıracak çalışmalara ağırlık verilecek.</li></ul><p>Vali ve kaymakamlarca yukarıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak ve alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-60430a3c91afe-680a-4f3f-9793-a18b26b7b8342021-06-02T10:23:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Biz, kıyamet günü için adalet terazileri kurarız; artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan, bir hardal tanesi kadar dahi olsa, onu getirir ortaya koyarız. Hesap görücü olarak biz yeteriz.</p><p>(Enbiyâ, 21/47)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Ey Allah’ın kulları! Ya saflarınızı düzeltirsiniz, ya da Allah (sizin aranıza düşmanlık, buğz ve kalplerinize ihtilâf koyar da) birbirinize yüz çevirirsiniz.</p><p>(Müslim, "Salât", 128)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Allah'ım! Senin sevgin ve Senin huzurunda sevgisi bana fayda sağlayacak kimselerin sevgisini elde etmeyi bana nasip eyle.</p><p>(Tirmizî, "Deavât", 75)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Suudi Arabistan ezan sesini kıstı]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/suudi-arabistan-ezan-sesini-kisti-6042759155bff-b803-483a-973c-95cb5c6ac9742021-06-02T00:05:00+03:00Yücel Edoğan Suudi Arabistan ezan sesini kıstı

Suudi Arabistan ezan sesini kıstı

DÜNYA

Yücel Edoğan
<p><strong>Suudi Arabistan</strong>'da ezan sesinin yüksekliği nedeniyle gelen şikayetler üzerine cami hoparlörlerine kısıtlama getirildi. Karara tepkiler gelmesi üzerine açıklama yapan İslami İşler Bakanı Abdullatif al-Sheikh, namaz kılacak olanların imamın ezan okumasını beklemesi gerekmediğini söyleyerek, karar karşı çıkanları 'krallığın düşmanları' olarak nitelendirdi.</p><h2><strong>Suudi Arabistan'da ezan sesi kısıldı</strong></h2><p>Suudi Arabistan'da, camilerde hoparlörlerin sadece ezan ve kamet okunması sırasında kullanılmasına karar verilirken şimdi de hoparlörlerin sesinin kısılması kararlaştırıldı.&nbsp;</p><p>Suudi Arabistan’da İslami İşler Bakanı Abdüllatif el-Şeyh Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yüksek sesin yaşlıları ve çocukları rahatsız ettiği gerekçesiyle alındığını söyledi.</p><h2><strong>Vatandaşlar ezan sesinin kısılmasına tepki gösterdi</strong></h2><p>Ülkedeki vatandaşlardan tepki gelmesinin ardından, Suudi Arabistan İslami İşler Bakanı, devlet televizyonu tarafından yayınlanan bir videoda, namaz kılacakların imamın çağrısını beklemesi gerekmediğini söyleyerek,<strong>&nbsp;“Dua etmek isteyenlerin imamın ezanını beklemesine gerek yok”</strong>&nbsp;dedi.</p><p><strong>Karara karşı çıkanları 'krallığın düşmanları' ilan etti</strong></p><p>Şeyh, tepki gösteren vatandaşları<strong>&nbsp;‘krallığın düşmanları’</strong>&nbsp;olarak nitelendirerek, kamuoyunu karıştırmak isteyenlerin eleştirdiğini söyledi.</p><p>Öte yandan camilerdeki ezan sesinin kısılması üzerine sosyal medyada, restoran ve kafelerde de yüksek sesli müziğin yasaklanması çağrısı yapıldı.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Şu imamı asalım da rahatlayalım!]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/su-imami-asalim-da-rahatlayalim-6042688bb82f8-6f68-471e-a478-a1882606aff72021-06-01T23:16:00+03:00Yücel Edoğan Şu imamı asalım da rahatlayalım!

Şu imamı asalım da rahatlayalım!

DİNİ HABERLER

Yücel Edoğan
<p><strong>MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli</strong> yolsuzluk, tecavüz, uyuşturucu iddialarının değil ayet-i kerimeden hareketle yapılan bir duanın araştırılması çağrısı yaparak bir kere daha ismini siyasi tarihimize <strong>altın harflerle</strong> yazdırdı.</p><p>Ayasofya Camii’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı hafızlık icazet töreninde imam Mustafa Demirkıran ettiği dua sebebiyle günlerdir <strong>hedef tahtasına</strong> oturtuldu. Mustafa Demirkıran’ın duasını hatırlamak gerekirse: "<strong>Bu ve bu gibi mabedlerin mabed olarak kalması için inşa edilmiştir. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kâfir kim olabilir... Yarabbi bir daha bu zihniyetin bu milletin başına gelmesini mukadder buyurma...</strong>" &nbsp;</p><p>Kenan Alpay’ın da konu hakkında bugünkü yazısında işaret ettiği gibi herkes biliyor ki bu dua doğrudan doğruya Bakara Suresi’nin 114. ayetine işaret ediyor: “<strong><em>Allah’ın mescidlerinde O’nun adının anılmasına engel olan ve onların harap olması için çalışandan daha zalim kim olabilir? Aslında bunların oralara ancak korka korka girmeleri gerekir. Böyleleri için dünyada rezillik var, âhirette de onlar için büyük azap vardır.</em></strong>”</p><p>Lafı dolandırmaya gerek yok! Doğrudan doğruya ayet-i kerimeden neşet eden bir duayı hedef almak <strong>münkirliktir,&nbsp;</strong>açık ve net! Allah’ın ayetlerine açıktan <strong>saldıramayanlar</strong>, o ayetlerden kuvvet alan <strong>duaları tartışma</strong> konusu haline getirmeye çalışırlarsa Müslümanlar tarafından bu şekilde <strong>tanımlanma</strong> hakkını da elde ederler! Herkes kendi hesabını yapsın, muhakkak Allah’ın da bir hesabı vardır!</p><p>Sol-Kemalistler aynı zamanda <strong>duanın</strong> yapıldığı ortamda Cumhurbaşkanı’nın bulunmasını fırsat bilerek buradan <strong>Erdoğan</strong>’ı da hedef tahtasına oturtmak istiyorlar. Canı gönülden amin denilmesi gereken bir duaya iştirak etmesi Erdoğan için <strong>gurur kaynağı</strong> olacaktır. Kim hedef gösterirse göstersin…</p><p>Peki, sol-Kemalistlerin düşmanlığı çok yadsınacak bir şey değilken ittifak ortağı <strong>MHP</strong>’nin yaptığına ne demek lazım? <strong>Devlet Bahçeli</strong> bugün MHP grup toplantısında yaptığı açıklamalarda <strong>Mustafa Demirkıran</strong>’ı hedef aldı. Zalimlere olan meyil noktasında CHP ile buluşan Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da hedef alındığı bir konuda <strong>yalnız</strong> bırakarak tıynetini bir kere daha gösterdi!</p><p>Bakalım Devlet Bahçeli konu hakkında neler söylemiş? <em>“Atatürk bizim <strong>börkümüzdür, birliğimizdir,</strong> simgemizdir. <strong>Ona laf yoktur</strong>. Baş giderse börk gider. Allah muhafaza, bir daha da geri gelmez. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e tahammülsüzlük Türkiye'ye tahammülsüzlüktür.”</em></p><p>Bu sözler Bahçeli’nin CHP ile birleştiği hususları oluştururken Mustafa Demirkıran’a ‘<strong>yapılacaklar</strong>’ noktasında kendi ‘<strong>klasını</strong>’ konuşturmuş! <em>“Atatürk alerjisinin esas gerekçesini nasıl okumalıyız? <strong>Gizli FETÖ'cü olup olmadıkları mutlaka incelenmelidir.</strong> Vaazları ile milli birliğimizi yaralamaya hiç kimse cüret etmemelidir. Atatürk'e dil uzatanlar daha iyi Müslüman olduklarını mı sanıyorlar? Atatürk olmasaydı kulağınıza ezan mı okunurdu? Ey kendini bilmez akılsızlar Atatürk'ümüzden ne istiyorsunuz? O tarih sahnesine çıkmasaydı, Türklüğün kıvancı, İslam'ın bekçisi olmasaydı doğdunuz zaman kulağınıza ezan mı okunur yoksa bir kilisede vaftiz mi olurdunuz?”</em></p><p><strong>Bahçeli bildiğiniz gibi!</strong> İmam hakkında FETÖ araştırması yapılmasını isteyerek sol-Kemalistlerin ekmeğine yağ sürüyor! Cumhuriyet başta olmak üzere Kemalist yayın organları <strong>alkışlarla</strong> karşıladı bu sözleri. Mustafa Demirkıran’a Allah’ın ayetlerini hatırlattığı için kinlenenler <strong>‘börkleri’ ile haşrolacak olanlardır!</strong> AK Parti’nin bu konudaki sessizliği ise ürkütücü gerçekten. <strong>"Aman ittifaka zarar gelmesin"</strong> demekten ortada AK Parti kalmayacak haberleri yok!</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Kur'an Kurslarında yüz yüze eğitime geçilecek mi?]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/kuran-kurslarinda-yuz-yuze-egitime-gecilecek-mi-60425a7eef4b8-03e1-425e-b633-b9de1bbe5c672021-06-01T11:08:00+03:00Yücel Edoğan Kur'an Kurslarında yüz yüze eğitime geçilecek mi?

Kur'an Kurslarında yüz yüze eğitime geçilecek mi?

DUYURULAR

Yücel Edoğan
<p><strong><strong>Kademeli</strong>&nbsp;<strong>normalleşme</strong>&nbsp;sürecinde Kur’an Kurslarında&nbsp;<strong>yüz yüze</strong>&nbsp;<strong>eğitim</strong>e geçilecek mi?</strong></p><p>4-6 Yaş Grubu, İhtiyaç Odaklı ve Hafızlık Kur'an Kursları ile İhtisas Merkezleri, Hizmet İçi Eğitim Merkezleri&nbsp;ve mahallinde düzenlenen Hizmet İçi Eğitimler şeklinde bir çok kademede eğitimler düzenleyen&nbsp;Diyanet İşleri Başkanlığı, salgın sürecinde çevirim içi ortamda faaliyetlerine devam etti.</p><h3><strong>- İhtisas ve Hizmet İçi Eğitimlerde yüz yüze dönem</strong></h3><p>Edinilen bilgiye göre Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı İhtisas Merkezlerinde 1 Haziran 2021; Hizmet İçi Eğitim Merkezleri ve mahallinde düzenlenen Hizmet İçi Eğitim programlarında 2 Haziran 2021 tarihi&nbsp;itibarıyla yüz yüze eğitime geçilecek.</p><h3><strong>- 4-6 Yaş Grubu ve İhtiyaç Odaklı Kur'an Kursları</strong></h3><p>4-6 Yaş grubu Kur’an Kursları ile İhtiyaç Odaklı Kur’an Kurslarında eğitim dönemi 11 Haziran 2021 itibarıyla sona ereceğinden bu programlarda yüz yüze eğitime geçilmeyeceği, bunun yerine Yaz Kur’an Kursu hazırlıklarına ağırlık verileceği öğrenildi.</p><h3><strong>- Hafızlık Kur'an Kurslarında oran yükselecek</strong></h3><p>Hafızlık eğitimi yapılan Kur’an Kurlarında ise hali hazırda yüzde 25 kapasiteyle devam eden eğitimlerin 2 Haziran itibariyle yüzde 60 oranında yüz yüze eğitime devam edileceği bilgisine ulaşıldı.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[2021 Yılı Atama ve Nakil Tercih sonuçları açıklandı]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/2021-yili-atama-ve-nakil-tercih-sonuclari-aciklandi-60424000a4f57-cf6a-4e7d-a023-31e5fa8cb8dd2021-06-01T11:00:00+03:00Yücel Edoğan 2021 Yılı Atama ve Nakil Tercih sonuçları açıklandı

2021 Yılı Atama ve Nakil Tercih sonuçları açıklandı

DUYURULAR

Yücel Edoğan
<p><strong>Diyanet&nbsp;</strong>İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel&nbsp;Müdürlüğünce&nbsp;"<strong><strong><strong>tercih</strong></strong></strong>&nbsp;sistemi" üzerinden&nbsp;Dini Yüksek İhtisas&nbsp;<strong>Merkezi</strong>&nbsp;Müdürü,&nbsp;<strong><strong>Eğitim</strong></strong>&nbsp;Merkezi Müdürü, İl&nbsp;<strong><strong><strong>Müftü</strong></strong></strong>&nbsp;Yardımcısı, İlçe Müftüsü, Eğitim Görevlisi, Baş<strong><strong><strong>vaiz</strong></strong></strong>,&nbsp;<strong><strong>Uzman</strong></strong>&nbsp;Vaiz, Cezaevi Vaizi, Vaiz,&nbsp;<strong>Şube</strong>&nbsp;Müdürü,&nbsp;<strong><strong>Murakıp</strong></strong>, Din Hizmetleri Uzmanı, Eğitim Uzmanı ve Şef unvanlarında görev yapan&nbsp;<strong>personel</strong>in görev veya yer değiştirme&nbsp;<strong>sonuç</strong>ları DİBBYS üzerinden erişime açıldı.</p><p>***&nbsp;<strong>Atama</strong>&nbsp;ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 41 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereği; 1 Mart- 31 Mart tarihleri arasında dini yüksek ihtisas merkezi müdürü, eğitim merkezi müdürü, il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, eğitim görevlisi, başvaiz, uzman vaiz, cezaevi vaizi, vaiz, şube müdürü, murakıp,&nbsp;<strong>din hizmetleri</strong>&nbsp;uzmanı, eğitim uzmanı ve şef unvanlarında görev yapan personelin görev veya yer değiştirme talepleri değerlendirilmiştir.</p><p>*** Başkanlığımızca yer değişikliği uygun görülüp ataması gerçekleştirilenler, DİBBYS Programındaki (<a href="https://dibbys.diyanet.gov.tr/">https://dibbys.diyanet.gov.tr</a>) Bana Özel Menüsü altında yer alan Atama Nakil Sonucumu Göster bölümünden sonuçlarını öğrenebileceklerdir.</p><p>*** Daha önceki yıllarda, Dibbys programı üzerinden yapılan kontrollerde, yukarıda unvanları sayılan ve ataması yapılan personelin ayrılış başlayış işlemlerinde gecikmeler yaşandığı tespit edilmiştir.</p><p>Bu sebeple ataması yapılan ve&nbsp;<strong>21.06.2021</strong>&nbsp;tarihi itibarıyla mevcut görev yerinden henüz ayrılmayan personelin, mezkûr tarihte eski görev yerinden ilişiği kesilmiş sayılacaktır.&nbsp;</p><p>*** Eski görev yeriyle ilişiği kesilen personelin yeni görev yerine başlaması ile ilgili 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 62 ve 63 üncü maddelerindeki kanuni süreler dikkate alınacaktır.&nbsp;</p><p>*** Atama ve nakil talebinde bulunup hakkında yeni bir atama işlemi gerçekleştirilemeyen personele elektronik ortamda yer alan cevap dışında ayrıca yazılı bir cevap verilmeyecektir.</p><h3><a href="https://dibbys.diyanet.gov.tr/Login.aspx?enc=HAd1rtUZbsmBBo0sEDuy4U2vPzpkTelv19DifeZ3rEY%3d" target="_blank"><strong>Sonuçlar İçin TIKLAYINIZ&gt;&gt;&gt;</strong></a></h3><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/haziran-ayi-normallesme-tedbirleri-genelgesi-60423480908b2-aae4-4d44-a27a-014f5e5ffebc2021-06-01T08:52:00+03:00Yücel Edoğan Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi

Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi

GÜNCEL

Yücel Edoğan
<p>Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadele sürecinin temel&nbsp;prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması&nbsp;gereken kurallar ve önlemler; salgının genel seyrinin ve Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim&nbsp;Kurulu'nun önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar&nbsp;doğrultusunda belirlenmektedir.</p><p>Bu çerçevede gerek 14 Nisan 2021 tarihinden bu yana sırasıyla uygulan kısmi kapanma, tam&nbsp;kapanma ve kademeli normalleşme tedbirleri ile birlikte sosyal izolasyonun artırılması; gerekse aziz&nbsp;milletimizin tedbirlere uyum noktasındaki sağduyulu ve fedakârca yaklaşımı sonucunda günlük vaka,&nbsp;hasta ve ağır hasta sayılarında ciddi bir düşüş yaşandığı kamuoyunun malumudur.</p><p>Öte yandan hep birlikte elde edilen bu başarının sürdürülmesi, salgının yayılımının kontrol altında&nbsp;tutulması ve ivmelenen aşılama faaliyetleri ile birlikte kalıcı normalleşmenin sağlanması için salgınla&nbsp;mücadele tedbirlerine riayet etmek önümüzdeki dönemde de önemini korumaktadır.</p><p>Bu doğrultuda salgının seyrinde yaşanan gelişmeler ile Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim&nbsp;Kurulu'nun tavsiyeleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan 31 Mayıs 2021 tarihli&nbsp;Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde ele alınarak; Haziran ayı boyunca uygulanacak olan kademeli&nbsp;normalleşme sürecinin ikinci etabı kapsamında aşağıdaki tedbirlerin&nbsp;<strong>1 Haziran 2021 Salı günü saat&nbsp;05.00’ten itibaren</strong>&nbsp;hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.</p><h4><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></h4><h4><strong>1. SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI</strong></h4><p>Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında;&nbsp;<strong>Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve&nbsp;Cumartesi günleri 22.00 - ­05.00 saatleri arasında</strong>;&nbsp;<strong>Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00’den&nbsp;başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00’te</strong>&nbsp;tamamlanacak şekilde&nbsp;sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.</p><p><strong>1.1</strong>- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla&nbsp;Ek’te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.</p><p>Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı&nbsp;Genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile&nbsp;sınırlı olup aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu&nbsp;edilecektir.</p><p>Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan iş yeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişiler&nbsp;yapılan denetimlerde 29.04.2021 tarih ve 7705 sayılı Genelgemiz çerçevesinde e-Devlet platformunda yeralan İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden alınan “çalışma izni görev belgesini” ibraz etmek&nbsp;zorundadırlar. Ancak NACE kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir iş yerinde görev yapmasına&nbsp;rağmen alt işverenin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle görev belgesi alınamaması veya erişim&nbsp;hatası gibi durumlarda örneği bahse konu genelge ekinde yer alan ve işveren ile çalışanın&nbsp;beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan “çalışma izni görev belgesi formu” da&nbsp;denetimlerde ibraz edilebilecektir.</p><p><strong>1.2</strong>-&nbsp;<strong>Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde</strong>&nbsp;bakkal, market, manav,&nbsp;kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar&nbsp;<strong>10.00-17.00</strong>&nbsp;saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız&nbsp;zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli&nbsp;vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve&nbsp;tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.</p><p><strong>1.3</strong>- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya&nbsp;unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu&nbsp;mamul satışı için)açık olacaktır. Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması&nbsp;ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme&nbsp;mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.</p><p>Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara&nbsp;ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.</p><p><strong>1.4</strong>- Yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süre için ülkemizde bulunan yabancıları kapsamakta olup; ikamet izinliler,&nbsp;geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil olmak üzere&nbsp;turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancılar sokağa çıkma kısıtlamalarına&nbsp; tabidirler.</p><p><strong>1.5</strong>- Kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan ileri yaş gruplarındaki veya ağır&nbsp;hastalığı olan vatandaşlarımızın&nbsp;<strong>112, 155 ve 156 numaraları üzerinden bildirdikleri temel ihtiyaçları,&nbsp;VEFA Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak olup</strong>, bu konuda gerek personel görevlendirilmesi&nbsp;gerekse ihtiyaçların bir an evvel giderilmesi bakımından gerekli tedbirler Valiler ve Kaymakamlar&nbsp; tarafından alınacaktır.</p><p><strong>1.6</strong>- Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızla ilgili olarak, herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca&nbsp;bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.</p><p>Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız pazar günleri&nbsp;dışındaki diğer günlerde sadece 10.00 - 14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler; pazar günleri ise tam&nbsp;gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.</p><p><strong>1.7</strong>- Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız&nbsp;ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs,&nbsp;minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır.</p><p>Bu hükümden, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitim ve öğretim yapmasını uygun gördüğü&nbsp;öğrenciler istisna tutulacaktır.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><h4><strong>2. ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT KISITLAMASI</strong></h4><p>Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; sadece sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan&nbsp;süre ve günlerde şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanacak olup sokağa çıkma kısıtlaması&nbsp;uygulanmayan süre içerisinde şehirler arası seyahate ilişkin herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecektir.</p><p><strong>2.1- Şehirler arası seyahat kısıtlamasının istisnaları;</strong></p><p>- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın uçak, tren, otobüs gibi&nbsp;toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirler arası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması&nbsp;istenmeyecek, şehirler arası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz etmeleri yeterli&nbsp;olacaktır. Bu durumdaki kişilerin şehirler arası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri arasındaki&nbsp; hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.</p><p>- Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya&nbsp;kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin (müfettiş, denetmen vb.) özel veya&nbsp;resmi araçlarla yapacakları şehirler arası seyahatlerine, kurum kimlik kartı ve görevlendirme belgesini ibraz etmeleri kaydıyla izin verilecektir.</p><p>- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak&nbsp;için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-devlet&nbsp;kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait&nbsp;<strong>e-Başvuru</strong>&nbsp;veya&nbsp;<strong>ALO 199</strong>&nbsp;sistemleri üzerinden yapacakları&nbsp;başvurular (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafından&nbsp;vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına özel araçlarıyla seyahat&nbsp;edebilmeleri için gerekli seyahat izin belgesi oluşturulacaktır.</p><p>Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlarımızdan herhangi bir belge&nbsp;ibrazı istenilmeyecek olup Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat&nbsp;izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılacaktır.</p><p><strong>2.2</strong>- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla&nbsp;şehirler arası seyahate çıkmamaları esastır.</p><p>Ancak aşağıda belirtilen zorunlu hallerin varlığı durumunda vatandaşlarımız, bu durumu&nbsp;belgelendirmek; e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait&nbsp;<strong>e-Başvuru&nbsp;ve ALO 199</strong>&nbsp;sistemleri&nbsp;üzerinden Valilik/Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla&nbsp;özel araçlarıyla da seyahat edebileceklerdir. Seyahat İzin Belgesi verilen kişiler, seyahat süreleri boyunca&nbsp;sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.</p><p><strong>Zorunlu Hal Sayılacak Durumlar;</strong></p><ul><li>Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk&nbsp;olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,</li><li>Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat&nbsp;edecek olan (<strong>en fazla 2 kişi</strong>),</li><li>Bulunduğu şehre son&nbsp;<strong>5 gün</strong>&nbsp;içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet&nbsp;ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç&nbsp;plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),</li><li>ÖSYM tarafından ilan edilen sınavlar ile merkezi düzeyde planlanan sınavlara katılacak&nbsp;olanlar,</li><li>Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,</li><li>Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,</li><li>Ceza infaz kurumlarından salıverilen,</li></ul><p>kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir.&nbsp;</p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p><p><strong>3. İŞ YERLERİNİN FAALİYETLERİ</strong></p><p><strong>3.1</strong>- Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);&nbsp;</p><ul><li>Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması,&nbsp;masalar arasında her yönden&nbsp;<strong>2 metre</strong>, yan yana sandalyeler arasında&nbsp;<strong>60 cm</strong>&nbsp;mesafe bırakılması,</li><li>Aynı anda aynı masada&nbsp;<strong>açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla</strong>&nbsp;<strong>müşteri&nbsp;kabul edilmemesi,</strong></li></ul><p>kaydıyla,</p><ul><li><strong>Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07.00-21.00</strong>&nbsp;saatleri&nbsp;arasında masada servis, gel-al ve paket servis,&nbsp;<strong>21.00 - 24.00</strong>&nbsp;saatleri arasında ise sadece paket servis,</li><li><strong>Pazar günleri ise 07.00 - 24.00</strong>&nbsp;saatleri arasında sadece paket servis,&nbsp;şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.</li></ul><p><strong>3.2</strong>- 14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan;</p><ul><li>Sinema salonları,</li><li>Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,&nbsp;</li><li>İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,</li><li>Halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları,&nbsp;</li><li>Lunaparklar ve tematik parkları,</li></ul><p>Faaliyet alanında bulunan iş yerleri;</p><ul><li>Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir iş kolu/faaliyet alanı için ayrı&nbsp;ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması,</li><li>Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir&nbsp;şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,&nbsp;</li><li>Sinema salonlarında&nbsp;<strong>% 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş)&nbsp;</strong>sınırına uyulması,&nbsp;</li></ul><p>kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00 - 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.</p><p>Öte yandan kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile&nbsp;salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya&nbsp;kadar ara verilmesine devam edilecektir.</p><p><strong>3.3</strong>- Yukarıda sayılan iş yerleri dışında kalan perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye,&nbsp;züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar, büro ve ofisler vb. iş yerleri ile AVM’ler;</p><ul><li>Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu iş kolu için&nbsp;belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla (Pazar günleri hariç) 07.00 - 21.00&nbsp;saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.</li></ul><p><strong>3.4</strong>- Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli iş yerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da&nbsp;saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim&nbsp;uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir.</p><p><strong>3.5</strong>- Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan Pazar günlerinde; marketlerde (zincir&nbsp;ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak,&nbsp;kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb.&nbsp;ürünlerin satışına izin verilmeyecektir.</p><p><strong>3.6</strong>- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak&nbsp;kaydıyla pazar yerleri (Pazar günleri hariç) 07.00 - 20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.&nbsp;</p><p><strong>3.7</strong>- Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00 - 24.00 saatleri&nbsp;arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.</p><h4><strong>4. EĞİTİM - ÖĞRETİM FAALİYETLERİ</strong></h4><p>Halihazırda faaliyetlerine devam etmekte olan kreşler ve anaokulları kademeli normalleşmenin&nbsp;ikinci etabında da faaliyetlerine devam edecek olup diğer tüm okul ve sınıf seviyeleri için Milli Eğitim&nbsp;Bakanlığı'nca kamuoyuna duyurulduğu şekilde uygulama sürdürülecektir.</p><h4><strong>5. KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA MESAİ</strong></h4><p>Cumhurbaşkanlığının 14.04.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Genelgesi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler&nbsp;Başkanlığının 27.04.2021 tarih ve 17665 sayılı yazısı doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarında&nbsp;uygulanmakta olan&nbsp;<strong>10.00 - 16.00</strong>&nbsp;saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü gibi esnek çalışma usulünün uygulanmasına kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında da devam edilecektir.</p><h4><strong>6. TOPLANTI / ETKİNLİKLER İLE NİKAHLAR / DÜĞÜNLER VE ZİYARETLER</strong></h4><p><strong>6.1</strong>- Dönemsel açıdan zorunluluk taşıyan spor kulüplerinin genel kurulları hariç olmak üzere sivil&nbsp;toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst&nbsp;kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü&nbsp;etkinlikleri&nbsp;<strong>15 Haziran 2021</strong>&nbsp;tarihine kadar ertelenecektir.</p><p>Dönemsel açıdan yapılması zorunlu olan spor kulüplerinin genel kurulları ise; fiziki mesafe ile&nbsp;temizlik/maske/mesafe kurallarına uyulması ve açık alanlarda kişi başı asgari&nbsp;<strong>4 m²</strong>, kapalı alanlarda kişi başı asgari<strong>&nbsp;6&nbsp;m²&nbsp;</strong>alan bırakılması kaydıyla yapılabilecektir.</p><p>15 Haziran 2021 Salı gününden itibaren ise sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu&nbsp;niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerce yapılacak genel kurul dahil geniş katılımlı&nbsp;etkinliklere; fiziki mesafe ile maske/mesafe/temizlik kurallarına uyulması ve açık alanlarda kişi başı&nbsp;asgari 4 m², kapalı alanlarda kişi başı asgari 6 m²&nbsp;alan bırakılması kaydıyla izin verilecektir.</p><p><strong>6.2- Nikah törenleri ile nikah merasimi şeklindeki düğünler;</strong></p><p><strong>- Açık alanlarda;&nbsp;</strong></p><ul><li>Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde nikah törenleri ve düğünlerle&nbsp;ilgili belirlenen tüm kurallara eksiksiz riayet edilmesi,</li><li>Masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması ile temizlik, maske, mesafe&nbsp;kurallarına uyulması,</li><li>Yiyecek-içecek ikramının yapılmaması,&nbsp;</li><li>Kapalı alanlarda ise yukarıdaki kurallara ilave olarak;</li><li>Kişi başı asgari 6 m²&nbsp;alan bırakılması,&nbsp;</li><li>Azami 100 davetli ile sınırlandırılması, kaydıyla 1 Haziran 2021 Salı gününden itibaren yapılabilecektir.&nbsp;</li><li>Yiyecek-içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara 15&nbsp;Haziran 2021 Salı günü son verilecektir. Bu tarihten sonraki nikah törenleri ve düğünlerde yiyecek-içecek ikramı yapılabilecek olup kapalı alanlarda kişi başına en az 6 m²&nbsp;alan bırakılması kaydıyla azami&nbsp;katılımcı sınırı uygulanmayacaktır.</li><li>Nişan ve kına gibi etkinliklere 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verilecektir.</li></ul><p><strong>6.3</strong>- Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım&nbsp;merkezlerinde kalanlara yönelik ziyaretlere bu yerlerde kalan her kişi için haftada en fazla bir ziyaret&nbsp;olacak şekilde izin verilecektir.&nbsp;</p><h4><strong>7. TOPLU ULAŞIM TEDBİRLERİ</strong></h4><p><strong>7.1</strong>- Şehirler arası faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (uçak hariç); araç ruhsatında belirtilen&nbsp;yolcu taşıma kapasitesinin&nbsp;<strong>%50’si</strong>&nbsp;oranında yolcu kabul edebilecekler ve araç içindeki yolcuların&nbsp;oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek&nbsp;<strong>(1 dolu 1 boş</strong>) şekilde olacaktır.</p><p>Otobüs, tren vb. şehirler arası toplu taşıma araçlarında kapasite sınırlamasının tespiti sırasında aynı&nbsp;adreste ikamet eden ve aynı çekirdek aileden (eş, anne-baba, kardeş) olan kişiler, hesaplamaya dahil&nbsp;edilmeyecek ve yan yana seyahat etmelerine izin verilecektir.</p><p>Ayrıca 2+1 koltuk düzenindeki şehirler arası toplu taşıma yapan otobüslerde her iki cam&nbsp;kenarındaki koltuklara yolcu kabul edilebilecek olup (ortadaki koltuklar boş bırakılacaktır), yolcu taşıma&nbsp;kapasitesi buna göre belirlenecektir.</p><p><strong>7.2</strong>- Şehir içi toplu ulaşım araçları (minibüs, midibüs vb.) ise 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı&nbsp;Genelgemizle getirilen esaslar çerçevesinde % 50 kapasite sınırlamasına ile ayakta yolcu kabul&nbsp;edilmemesi kuralına tabi olarak faaliyet sunabileceklerdir.&nbsp;</p><h4><strong>8. KONAKLAMA TESİSLERİNE DAİR TEDBİRLER</strong></h4><p><strong>8.1</strong>- Şehirler arası karayolları üzerinde bulunan dinlenme tesisleri (yerleşim sahası içerisinde&nbsp;bulunanlar hariç) ile konaklama tesislerinin (otel, motel, apart otel, pansiyon vb.) içerisinde bulunan&nbsp;yeme-içme yerleri (sadece konaklamalı müşterilerle sınırlı olacak şekilde); aynı masada aynı anda açık&nbsp;alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemek kaydıyla hizmet&nbsp;verebileceklerdir.&nbsp;</p><p><strong>8.2</strong>- Konaklama tesislerinin kapalı alanlarında bulunan eğlence merkezleri kapalı tutulacak ve bu&nbsp;alanlarda müşteri kabul edilmeyecektir.</p><p><strong>8.3</strong>- Konaklama tesislerinin açık alanlarında toplu eğlence şeklinde etkinliklere kesinlikle izin&nbsp;verilmeyecek, bu yerlerde yoğunlaşmanın önüne geçilebilmek adına fiziksel mesafe kurallarına azami&nbsp;özen gösterilecektir.</p><p><strong>8.4</strong>- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan süre ve günlerde konaklama tesislerinde&nbsp;rezervasyonunun bulunması (bedelinin tamamı ödenmiş olmak kaydıyla) vatandaşlarımız açısından&nbsp;sokağa çıkma ve/veya şehirler arası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlayacak olup bu amaçla&nbsp;seyahat edecek vatandaşlarımızın denetimlerde rezervasyon ve ödeme belgelerini ibraz etmeleri yeterli&nbsp;olacaktır.&nbsp;</p><p><strong>8.5</strong>- 30.09.2020 tarih ve 16007 sayılı ile 28.11.2020 tarih ve 19986 sayılı Genelgelerimiz&nbsp;doğrultusunda konaklama tesislerinin denetimleri etkin şekilde sürdürülecek, sahte rezervasyon başta&nbsp;olmak üzere her türlü kötüye kullanımın önüne geçilecektir.</p><h4><strong>9. GENEL ESASLAR</strong></h4><p><strong>9.1</strong>- Valilik ve Kaymakamlıklarca; Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her&nbsp;bir iş kolu/faaliyet alanına ilişkin ayrı ayrı olarak belirlenmiş olan koronavirüs salgınıyla mücadele amaçlı&nbsp;tedbir, usul ve esasların ilgili iş yeri yetkilileri ve çalışanlarına hatırlatılmasına dair bilgilendirme&nbsp;faaliyetlerine ağırlık verilecektir.</p><p><strong>9.2</strong>- Gerek Bakanlığımız Genelgeleri gerekse Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma&nbsp;Rehberinde belirlenen tedbir, usul ve esaslar çerçevesinde, Vali ve Kaymakamlarımızın koordinesinde&nbsp;kolluk kuvvetlerinin azami düzeyde kapasite ile katılım gösterdiği (diğer kurum ve kuruluşların&nbsp;personeli/görevlileri ile takviye edilmiş şekilde) yoğunlaştırılmış denetimler gerçekleştirilecektir.</p><p><strong>9.3</strong>- Yürütülecek her türlü denetim faaliyetinde iş yeri sahipleri/çalışanları ile vatandaşlarımızı&nbsp;kurallara uymaya/sorumlu davranmaya nezaketle davet eden rehberlik edici bir yaklaşım sergilenecek&nbsp;olup, kurallara aykırılıklarda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihlali gibi suistimal edici tutum ve&nbsp;davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari/adli işlem tesisinden imtina edilmeyecektir.</p><p><img alt="" src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/güncel/60b5ce253e2bd.jpg" style="height:844px; width:709px" /><img alt="" src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/güncel/60b5ce254a9a8.jpg" style="height:820px; width:713px" /></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-6042298e17580-d838-4d5f-8505-f795421face92021-06-01T08:45:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>"Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz erdemlilik değildir. Asıl erdemli kişi Allah’a, âhiret gününe, meleklere,&nbsp; &nbsp;kitaba ve peygamberlere iman eden; sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım&nbsp; &nbsp;isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan; namazı kılıp zekâtı verendir.&nbsp;&nbsp;Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar; darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler.&nbsp;&nbsp;İşte doğru&nbsp; olanlar bunlardır ve işte takvâ sahipleri bunlardır."</p><p><strong>&nbsp;</strong>(Bakara Suresi - 177)&nbsp;</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>"Allah bu dini, zâtı için özel olarak seçmiştir. Dininize ancak cömertlik ve güzel ahlâk yakışır.&nbsp;&nbsp;Dikkat edin; dindarlığınızı bu iki hasletle süsleyin!”</p><p>(Camiu’s-Sağir, I/450, No: 1681)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p><strong>Allah’ım</strong>, Dinimi düzelt, evimi genişlet, bana verdiğin rızkı mübârek eyle. Allah’ım, kalb katılığından, gafletten, zillet ve meskenetten, sana sığınırım..</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-60421887c1b52-2848-4b23-92f7-efdf9d0fc5f72021-06-01T01:24:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>... İşte onların Allah yolunda bir susuzluğa, bir yorgunluğa ve bir açlığa dûçar olmaları, kâfirleri öfkelendirecek bir yere (ayak) basmaları ve düşmana karşı bir başarı kazanmaları, ancak bunların karşılığında kendilerine salih bir amel yazılması içindir</p><p>(Tevbe, 9/120)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Yoksula verilen sadaka bir, yoksul akrabaya verilen sadaka ise hem sadaka hem de sıla-i rahim olmak üzere iki sadaka sayılır.</p><p>(Nesâî, "Zekât", 82)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Allah'ım! Fakirlikten Sana sığınırım.</p><p>(Ebû Dâvud, "Vitr", 32)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Hindistan'da cami inşa etmek için yapılan bağışlarda vergi muafiyeti]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/hindistanda-cami-insa-etmek-icin-yapilan-bagislarda-vergi-muafiyeti-6042015862adf-8c82-484e-924a-f5bcc599c55b2021-05-31T22:32:00+03:00Yücel Edoğan Hindistan'da cami inşa etmek için yapılan bağışlarda vergi muafiyeti

Hindistan'da cami inşa etmek için yapılan bağışlarda vergi muafiyeti

DÜNYA

Yücel Edoğan
<p>India Today&nbsp; göre, İyodia Camii'nin yapımını denetleyen mütevelli heyetinin bir üyesine göre, hükümet cami inşa etmek için para bağışlayanlara vergi muafiyeti veriyor.</p><p>Karar, projenin Hindu İslami Kültür Vakfı'nın (IICF) mali muafiyet başvurusunda bulunmasından dokuz ay sonra geldi.</p><p>Vakıf başkanı Zafer Faruki, geçen yıl 1 Eylül'de Gelir Vergisi Kanunu'nun 80G Bölümü kapsamında vergi muafiyeti için başvuruda bulunduklarını, ancak talebin 21 Ocak'ta reddedildiğini söyledi.</p><p>3 Şubat'ta tekrar başvurdular ve 10 Mart'a kadar soruları cevapladılar. Gelir Vergisi Yasasının bu bölümü, belirli bağışlara ve hayır kurumlarına yapılan bağışların vergiden muaf olmasına izin verir.</p><p>Cami mütevelli heyeti sekreteri Athar Hüseyin, Cuma günü vergi muafiyeti onay belgesi aldıklarını, Gelir Vergisi İdaresi'nin itiraz ve soruları ile idari süreçteki gecikmelerin cami finansmanını engellediğini söyledi. Yurtdışı yardım da şu anda askıya alındı.</p><p>Hüseyin şöyle devam etti: Şimdiye kadar 2 milyon rupi aldık. Herhangi bir bağış toplama kampanyası başlatmadık. Tüm hayırseverler gönüllü olarak bağış yaptı.</p><p>Geçtiğimiz günlerde Hint-İslam Kültür Vakfı, Zanizpur Iodia köyünde inşa edilecek caminin inşası için İyot Geliştirme Örgütü'ne bir plan sundu. Plan kapsamında, Müslüman hizmetlerini Hint toplumuna tanıtmak için 300 yataklı bir hastane, bir kamu mutfağı ve bir araştırma merkezi inşa edilecek.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Dubai Teknoloji Parkı yeni bir camiye sahip oldu]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/dubai-teknoloji-parki-yeni-bir-camiye-sahip-oldu-6041990eb48cc-0545-4734-8b68-0b24bc087b102021-05-31T22:27:00+03:00Yücel Edoğan Dubai Teknoloji Parkı yeni bir camiye sahip oldu

Dubai Teknoloji Parkı yeni bir camiye sahip oldu

DÜNYA

Yücel Edoğan
<p>1.177 metrekarelik cami, 650 kişilik ibadet kapasitesine sahip olup Dubai Teknoloji Parkı'na (DDP) bitişik binalarda yaşayan vatandaşlar tarafından da kullanılabilir.</p><p>Caminin bir bölümünde 60 araba parkı ve beş perakende mağazası bulunmaktadır.</p><p>Oasis Silicon Smart City Dubai ve Mühendislikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mühendis Muammer El Kasiri şöyle söyledi: &nbsp;Bu bölgenin nüfusu sürekli artıyor. Dubai 2040'ın kapsamlı şehir planına uygun olarak uygun tesis ve hizmetleri sağlayarak bu planın hedeflerine ulaşmayı amaçlıyoruz. Bu yerin açılmasıyla birlikte bu teknoloji parkındaki toplam cami sayısı 4 camiye ulaşacak. Eşsiz ve akıllı tasarımlarıyla Dubai'nin güzel manzarasını bu caminin artırdığını düşünüyoruz.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Bakan Selçuk, Yüz yüze eğitime başlıyoruz]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/bakan-selcuk-yuz-yuze-egitime-basliyoruz-60418db7bf5c8-1e8e-4e5b-9dd1-e402a193fc9f2021-05-31T22:05:00+03:00Yücel Edoğan Bakan Selçuk, Yüz yüze eğitime başlıyoruz

Bakan Selçuk, Yüz yüze eğitime başlıyoruz

EĞİTİM

Yücel Edoğan
<p>Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk&nbsp;<strong>yüz yüze eğitim</strong>&nbsp;ile ilgili detaylara dair açıklama yaptı.</p><p><strong>Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:</strong></p><p>Kavuşuyoruz! Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi’den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz.</p><p><img alt="" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/1622483776-cf13ef.jpg" style="height:808px; width:600px" /></p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[1 Haziran itibariyle başlayan normalleşmenin tüm detayları!]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/1-haziran-itibariyle-baslayan-normallesmenin-tum-detaylari-6041744e13cca-3133-4def-8ddb-99599c3fc67b2021-05-31T21:30:00+03:00Yücel Edoğan 1 Haziran itibariyle başlayan normalleşmenin tüm detayları!

1 Haziran itibariyle başlayan normalleşmenin tüm detayları!

GÜNCEL

Yücel Edoğan
<p>Son dakika haberi:&nbsp;Cumhurbaşkanı&nbsp;Recep Tayyip Erdoğan, yeni&nbsp;normalleşme&nbsp;döneminin detaylarını açıkladı.</p><p><img alt="" src="https://i12.haber7.net//haber/haber7/photos/2021/22/zD5Cs_1622484183_4965.jpg" /></p><p><strong>YARINDAN İTİBAREN (1 HAZİRAN) BAŞLAYACAK KADEMELİ NORMALLEŞMENİN TÜM DETAYLARI</strong></p><ul><li><strong><em>Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22 ile sabah 5 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.&nbsp;</em></strong><br />&nbsp;</li><li><strong><em>Bu sınırlar hafta sonu ise cumartesi ile 22 ile pazartesi sabah 5 arasında uygulanacaktır.</em></strong><br />&nbsp;</li><li><strong><em>Yeme içme yerleri sabah 7 ile akşam 21 arasında masaya servis yapılabilecek, saat 24'e kadar paket servisini sürdürebilecektir. Pazar günü ise sadece paket servis hizmeti devam edecektir.&nbsp;</em></strong><br />&nbsp;</li><li><strong><em>Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha,&nbsp;spor&nbsp;salonu, lunapark gibi işletmeler belirlenen kurallar çerçevesinde pazar günü hariç sabah 7 ile akşam 21 arasında çalışabilecektir. Diğer iş yerlerinin pazar günü haricinde belirlenen şartlarda faaliyetlerini yürütmeleriyle ilgili uygulama sürecektir.&nbsp;</em></strong><br />&nbsp;</li><li><strong><em>Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecektir.&nbsp;</em></strong><br />&nbsp;</li><li><strong><em>Üniversiteler, 2021-2022 akademik takvimi 13 Eylül itibariyle başlayacak şekilde yürütülecektir.&nbsp;</em></strong><br />&nbsp;</li><li><strong><em>Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması devam edecektir.&nbsp;</em></strong></li></ul><p><strong><em><iframe frameborder="0" height="349" scrolling="no" src="https://video.haber7.com/embed/187506" width="750"></iframe></em></strong></p><p><u><strong><em>Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:</em></strong></u></p><p>Ülkemizi ve milletimizi sahte gündemlerin kıskacına hapsetmek isteyenlere eyvallah etmedik, etmeyeceğiz.&nbsp;</p><p>Birileri sembol olarak görmeyebilir ama bilesiniz ki Çamlıca Kulesi bu asrın sembol eserlerinden birisidir.</p><p>İstanbul'un fethinin 600'üncü yılına atfettiğimiz 2053 vizyonu için şimdiden hazırlıklara başlamalıyız.</p><p>Yaklaşık bir buçuk yıldır dünya ile beraber ülkemizi de esir alan salgınla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.</p><p>Toplamda 661 milyar lirayı bulan hibe ve desteklerin, ülkemizin salgın sürecini çok ciddi ekonomik kayıplara, sosyal sıkıntılara, güvenlik tehditlerine maruz kalmadan geçirmesinde çok büyük katkısı olmuştur.&nbsp;</p><p>(Yüzde 7'lik büyüme) Bu durum, yatırımların devam ettiğinin, dolayısıyla önümüzdeki dönemde üretimin ve istihdamın daha da artacağının işaretidir.</p><p>Önümüzdeki günlerde enerji konusunda yeni sevindirici konuları kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceğiz.</p><p><strong>"SEFERBERLİK İÇİN HAZIRLANIYORUZ"</strong></p><p>Haziranı tam manasıyla bir aşı seferberliği ayına dönüştürmek için imkanları sonuna kadar zorlayacağız.&nbsp;BioNTech, Sinovac ve Sputnik V gibi sözleşmesi yapılan farklı aşılardan haziran ayında mümkün olan en yüksek sayıda miktarın ülkemize getirilmesi ve süratle uygulanması için yoğun hazırlık içindeyiz.</p><p>İnşallah kendi aşımıza da yıl bitmeden kavuşmuş olacağız.</p><p>Milletimizin bu süreçte tahammül sınırlarının zorlandığını görüyoruz.&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Hafızlık icazet töreninde yapılan dua sol-Kemalistleri çok rahatsız etmiş!]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/hafizlik-icazet-toreninde-yapilan-dua-sol-kemalistleri-cok-rahatsiz-etmis-60416d2751414-4c85-43da-949c-c0b7739109862021-05-30T22:18:00+03:00Yücel Edoğan Hafızlık icazet töreninde yapılan dua sol-Kemalistleri çok rahatsız etmiş!

Hafızlık icazet töreninde yapılan dua sol-Kemalistleri çok rahatsız etmiş!

DİNİ HABERLER

Yücel Edoğan
<p>Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün <strong>Taksim Camisi'nin açılışının</strong> ardından Ayasofya Camii'ne gitti. “<strong>Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi</strong>” kapsamında hafızlıklarını tamamlayan 136 öğrenci, Cumhurbaşkanı’nın da katıldığı etkinlikte <strong>icazet</strong> aldı.&nbsp;</p><p><img alt="1622218379-f8f765.jpg" src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/güncel/60b3e5bcef04d.jpg" style="height:448px; width:799px" /></p><p>İcazet alma programında dua eden <strong>imamın</strong> bazı ifadeleri sol-Kemalistleri çok rahatsız etmiş. Erdoğan’ın hiçbir tepki göstermemesinden daha fazla <strong>rahatsız olanlara</strong> söylenecek tek şey bu duaya en fazla “<strong>amin</strong>” deneceğidir. İmamın duası şöyle: "<strong>Bu ve bu gibi mabedlerin mabed olarak kalması için inşa edilmiştir. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kâfir kim olabilir... Yarabbi bir daha bu zihniyetin bu milletin başına gelmesini mukadder buyurma...</strong>" &nbsp;</p><p>Daha evvel <strong>Ayasofya Camii</strong>’nin açılışındaki sözleri sebebiyle Diyanet İşleri Başkanı’nı da hedef gösteren sol-Kemalistlerin duadaki ifadelere takılmaktan ziyade Türkiye’de <strong>ne yaşandığı</strong> üzerine kafa yorması gerekiyor.</p><p>Ayasofya Camii tamamen emperyalist devletlere <strong>peşkeş</strong> çekmek için ibadethaneden müzeye çevrilmedi mi? Peki vakıf malları hakkındaki <strong>teamül</strong> çok açık değil midir? Ali Erbaş’ın "<strong>Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar.</strong>" sözleri bu sebeple oldukça <strong>haklı</strong> bir noktaya dikkat çekiyor.</p><p>İbadethaneleri aslından başka bir şeye çevirmek <strong>zalimlik, zorbalıktır!</strong>&nbsp;Bu vesileyle icazet alma töreninde yapılan duaya bir kere daha <strong>tüm kalbimizle “amin”</strong> diyoruz!</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Dünden bugüne Taksim Camii’nin serüveni]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/dunden-bugune-taksim-camiinin-seruveni-604158c16652f-c91a-4587-8d8e-f4a15850b5362021-05-30T21:53:00+03:00Yücel Edoğan Dünden bugüne Taksim Camii’nin serüveni

Dünden bugüne Taksim Camii’nin serüveni

Alıntı Yazılar

Yücel Edoğan
<p><u><strong>Taksim Camii’nin hikâyesi mutlu sonla bitti</strong></u></p><p>Geçtiğimiz Cuma günü ilk namazı eda etmek üzere Taksim Camii’ne adım attığımda, tıpkı Ayasofya Cami-i Kebiri’ne girdiğim anda olduğu gibi, gözlerim dolu doluydu.</p><p>Nasıl dolmasın ki, bir hayal hem de belki hayal edilenden de ihtişamlı bir dozda taşa bürünmüş, öte yandan Menderes zamanında başlayan projenin Demirel, Özal ve Erbakan duraklarından geçerek R. Tayyip Erdoğan’ın inisiyatifiyle tahakkuk safhasına erdiği, 27 yıllık çileli, darbeli, engelli bir koşunun hedefine vasıl olduğu anı yaşıyorduk. Protokoldeki herkesin yüzü gülüyor, birbirimizi tebrik ediyor, bu günleri bize gösteren Cenab-ı Hakk’a şükrediyorduk.</p><p>Hafızam bir anda bu zamandan kopmuş, çok eskilere uzanmıştı.</p><p>1994 Martında İBB Başkanlığına seçilen Erdoğan seçim öncesinde söz verdikleri üzere Taksim’e cami yapılacağını söyleyince resmen kıyametler kopmuştu. Vaktiyle Boğaz Köprüsünün inşasına da karşı çıkan mahut “zinhar yaptırmayız!” taifesi bir kere daha hortlamış, “laiklik elden gidiyor” sloganından tutun da “yasalara aykırı” lafazanlıklarına varıncaya kadar muhalefet marifetini ardına koymamıştı.</p><p>1983 yılında SİT alanı olduğu gerekçesiyle Danıştay 6. Dairesi’nin “Taksim’e cami ve çarşı yapılamaz” şeklinde çıkardığı karara mukabil bir hamle yapan Erdoğan, İBB Meclisi’nden cami yaptırma kararı çıkartmış, böylece savaş iyiden iyiye hararetlenmişti.</p><p>O kadar ki SHP ve DSP’li İBB meclis üyeleri RP’liler için “Mecliste terör estiriyorlar” demekten bile çekinmemişti. Öte yandan; Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Yıldırım Aktuna devreye girmiş ve “Cami yaparak İstanbul’u fethedeceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar” incisini yumurtlamayı ihmal etmemişti.</p><p>Meslek örgütleri boş durur mu hiç, onlar da “yasal olmayan siyasi kararlar alınıyor” açıklamasına sığınmıştı. Kambersiz düğün olmayacağı gibi Mimarlar Odası olmadan bir cami tartışması da mümkün değildi. Nitekim açıklamasında Danıştay’ın 1983 yılında aldığı karara göre cami ve çarşı inşaatının şehircilik bilimine aykırı olduğu vurgulanarak anakent meclisinin, yüksek yargının ‘yürürlükte olan’ bu kararına aykırı davrandığı belirtilmişti. Taksim’de her türlü rezil mimari eserleri yapabilirsiniz ama sadece cami yapmak “şehircilik bilimine aykırı”. Öyle mi?</p><p>Diğer yandan ortalığı kızıştırmak için yanıp tutuşan Cumhuriyet gazetesi ise “Çok sayıda kurum ve kuruluş da kararın iptali için mahkemeye başvurmak üzere hazırlıklara başladı” diye yazıyordu 25 Temmuz 1994 tarihli nüshasında.</p><p>Düşünün:</p><p>Nüfusunun ezici çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede bir cami yapmak resmen mahkemelik oluyordu. Hadise yüzlerce yıldır şanla, şerefle İslam ve Hilafetin bayraktarlığını yapmış bir memlekette cereyan ediyordu. (Taksim Camii’nin avlusunda dertleştiğimiz dostuma “O da bir şey mi? Biz Ayasofya Camii’ne cami dedirtmek için 76 yıl mücadele etmedik mi?” dedim.)</p><p>1940’ların ortalarında başlayan kıran kırana bir mücadele sonunda Taksim Camii avlusunda buluşmuştuk velhasıl.</p><p>Gazamız mübarek olsun.</p><p><img alt="" src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/güncel/60b3dfe18526f.png" style="height:533px; width:821px" /></p><p>Taksim’deki Müslüman mezarlığına CHP kodamanları nasıl çöktü?</p><p>Caminin yanına yapıldığı Taksim Maksemi’nin 18. asra ait bir gravürdeki görünüşü.</p><p>Bir okurum haklı olarak sormuş: Osmanlı Devleti Taksim meydanına neden şanına yaraşır bir cami yaptırmamış?</p><p>Çünkü biz Taksim diye bir meydan hep vardı sanıyoruz. Halbuki buranın meydan olma hikayesi Cumhuriyetle başlar büyük ölçüde. Osmanlı zamanında burada bir meydandan bahsedilemez.</p><p>Elimizdeki 18. yüzyıla ait gravürde meydana adını veren Sultan I. Mahmud’a ait maksemin etrafının ormanlık ve tarla olduğunu, bu sahada atların koşturduğunu görebiliyoruz. Sebilin yanına sonradan Fransız Konsolosluğu binası yaptırıldı. Gezi Parkı’nın olduğu yere devasa bir kışla yaptırıldı, karşısındaki saha da bugün apartmanlarla dolmuş bulunan askerlerin talimhanesiydi (Talimhane ismi oradan gelir).</p><p>Meydan meydan olmadan evvel Müslümanlar ve Hıristiyanlara ait mezarlıklarla kaplıydı büyük ölçüde. Müslüman mezarlığı Taksim Anıtı’ndan başlayıp AKM binasından sahile uzanıyordu.</p><p><img alt="" src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/güncel/60b3dfd5a51f9.png" style="height:614px; width:864px" /></p><p><strong><span style="color:#FF0000"><em>Yok edilen Taksim’deki Ayaspaşa mezarlığından bir görüntü. Yan yatmış mezar taşları, selvi ağaçları ve arkada Gümüşsuyu Askeri Hastanesi. (Burak Çetintaş Arşivi)</em></span></strong></p><p><em><img alt="" src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/güncel/60b3dfd5f01a9.png" style="height:644px; width:640px" /></em></p><p><em>Pervitich haritasında Taksim Kışlası’nın hemen altındaki Müslüman mezarlığının selvileri ve mezarları görülebiliyor</em></p><p>Lakin 1930’lu yıllarda eskiden Müslüman mezarlığının bulunduğu bölgede yerden pıtrak gibi bitiveren apartmanlar akılları karıştırmıştı. Burada biten apartmanları yaptıranlar nedense hep CHP kodamanlarıdır, hatta tapuda İnönü’nün eşi Mevhibe hanıma ait bir parsel dahi çıkmıştır.</p><p>Mezarlığın iç edilme hikâyesini yazan Arif Oruç’un iddiaları yenilir yutulur cinsten değildir. İnönü yetkisini kullanarak mezarlığın tapusunu Ayas Paşa’nın torunlarından birine verdirmiş, adam tapuyu alır almaz “servileri kestirip mezar taşlarını söktür”müş, boşalan arsayı hükümetin önde gelenlerine satıp Mısır’a savuşmuştur. Sonrasını Oruç’un iğneli kaleminden okuyalım:</p><p>“Kabristanın senedini eline alır almaz dahi İsmet Paşa’nın hanımefendilerine bir apartmanlık “yerceğiz” hediye etmişti. Hanımefendinin apartmanı “beleşten gelen” arsa üzerine kurulmuştu ki, arsanın kıymeti 50 bin lira tahmin ediliyor. Apartman, Başvekil Paşa’nın mahdumları küçük Ömer beyefendinin cep harçlıklarından tasarruf edilen 200 küsur bin lira ile vücuda getirilmiştir. Halk Fırkası erkânı, her gün pederleri tarafından verilen 5-10 kuruşu çabuk 200 bin lira halinde arttırmağa muvaffak olan küçük Ömer Bey’in; mahalle mekteplerinde peynir ekmek bulamayıp da Hilal-i Ahmer (Kızılay) tarafından kendilerine haftada iki defa birer dilim ekmek peynir tevzi edilen Türk çocuklarına “tasarruf nümune-i imtisali (örneği)” olacağı söyleniyor.”</p><p>Aynı olayı Bedii Faik 1970 yılında şöyle yazar:</p><p>“Ayaspaşa vaktiyle mezarlıktı ve evkafa (vakıflara) aitti. İnönü’nün müsteşarı olan zat, evkaf işlerine bakmaktaydı. Günün birinde işte bu müsteşar, mezarlığı vakıf olmaktan çıkarmış, parsellemiş ve bahis konusu arsayı da şefine münasip görmüştür. O tarihte görevde bulunan İstanbul Belediye Meclisi bu olup bitti karşısında isyan etmedi değil. Ama olup bittiyi yapan müsteşar beyin “Paşam! İstanbul Valisi, Belediye Meclisi’ni aleyhinize kışkırtıyor” demesi üzerine İnönü, devrin valisine son derece haşin davranmış ve rahmetli de bu muamele üzerine derhal istifa etmiştir.”</p><p>“Cumhuriyetin altın çağı” olarak sunulan 1930’larda Taksim’in Müslümanlığını simgeleyen koca mezarlık göz göre göre yok edilmiş ve bir rant transferine sahne olmuştu. Bu hasım zihniyet oraya bir cami yapılmasına müsaade eder miydi hiç?</p><p><em><strong>Mustafa Armağan / Yeni Akit</strong></em></p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA['Ümmet ümmet' diye haykıran ezgilerimiz-marşlarımız var bizim]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/ummet-ummet-diye-haykiran-ezgilerimiz-marslarimiz-var-bizim-6041411c272a0-d0ea-440c-b611-9de2756f61272021-05-30T21:39:00+03:00Yücel Edoğan 'Ümmet ümmet' diye haykıran ezgilerimiz-marşlarımız var bizim

'Ümmet ümmet' diye haykıran ezgilerimiz-marşlarımız var bizim

KISA YAZILAR

Yücel Edoğan
<p>Müslümanların,&nbsp;<strong>ezgi</strong>&nbsp;ve&nbsp;<strong>marş</strong>ları vardır. Sevinçlerinde, hüzünlerinde, iyi günlere ve kötü günlere, geçmişe, şimdiye ve geleceğe dair dile getirdikleri, terennüm ettikleri yürek sesleri vardır. Özlemlerini mısra mısra sıraladıkları şiirleri vardır. O şiirlerin mekân tuttuğu, çok yakıştığı besteler vardır. Bir ritmin, soylu bir yürüyüşün, ciddi bir hareketliliğin ifadesidir onlar. Öylesine söylenmeyen, her kelimesinde sevda ve dava büyüten haykırıştır onlar.</p><p>Gündemler, isimler, yerler, vakitler değişse ve yenilense de amaç hep aynı olur, hedef hep birdir mü’minler için: “İman edip salih amel işleyenler olmak”. Gün gelir Afganistan, Tacikistan cihadı olur gündem, gün gelir&nbsp;<strong>Bosna, Çeçenya, Keşmir, Cezayir, Arakan, Doğu Türkistan, Mısır, Filistin, Yemen, Irak, Suriye…</strong>&nbsp;Türkiyeli Müslümanların hissiyatından kalkışa geçer ezgiler ve marşlar,&nbsp;<strong>“Ümmet”</strong>&nbsp;vardır her an sâdırlarda, hep “Ümmet” yazılır satırlara.</p><p><em>Abdulbaki Kömür, Adil Avaz, Ammar Acarlıoğlu, Aykut Kuşkaya, Ender Doğan, Erdoğan Akın, Eşref Ziya Terzi, Grup Çağıltı, Grup Direnenler, Grup Genç, Grup Haykırış, Grup İslami Direniş, Grup Kardelen, Grup Kardeşlik Çağrısı, Grup Kıvılcım, Grup Mavera, Grup Özlem, Grup Yürüyüş, Hasan Enes, İbrahim Tanrıkulu, Mesut Çakmak, Mesut Yabanigül, Mikail, Ömer Karaoğlu, Tamer Duman, Taner Yüncüoğlu&nbsp;</em>ve daha eski-yeni nice isim… Hepsi, “büyük bir Sevda” ile o sevda için yola çıktılar; “gönülleri bir, sevinçleri bir, hüzünleri bir” olanlar adına. Şimdilerde, kimi, her ne kadar bu mecrada yoluna devam etmiyor olsalar da, bu topraklara ciddi izler bıraktılar. Hep “ümmet”i hatırladılar, hep “ümmet”i hatırlattılar. Yollarına kararlılıkla devam edenlere selam olsun. Büyük bir teşekkürü ve takdiri hak ediyorlar.</p><p>1980’lerde zuhur eden&nbsp;<strong>Afganistan</strong>&nbsp;cihadı söz konusu olduğunda, söz ve sesleriyle destek verdiler; onlardan birisi, “Hindikuş’tur dağları/ Mücahiddir adları/ Cihaddır okulları/ Yıktılar tağutları”&nbsp;<em>(Mesut Yabanigül)</em>&nbsp;demişti sevinçle. Bir başka ses, “Afganistan’da, her taraf kanda”&nbsp;<em>(Grup Şehitler Kervanı)</em>&nbsp;diyordu üzüntüler içinde. “Bilal öldü derler ise sakın inanma ana/ Bil ki ben şehid olmuşum, şehidler ölmez ana”&nbsp;<em>(Grup Genç)</em>&nbsp;terennümündeki şehid, kanı ile Afganistan’ı sulayanlardan, o diyarları yalnız bırakmayanlardandır.</p><p>Hele&nbsp;<strong>Filistin</strong>, hiç mi hiç düşürülmedi gündemden. Kimi, “Bir güneş doğuyor Filistin’de”&nbsp;<em>(Eşref Ziya)</em>&nbsp;derken; kimi, “Dayan kanlı mescid, Mescid-i Aksa/Bu zulüm işkence sürmez asla”&nbsp;<em>(Grup Genç)</em>&nbsp;diyerek umudu körüklemiş; kimi, “Filistin’deki meş’ale sayhalanır tüm âleme/İntifada, selam sana şanlı kavga”&nbsp;<em>(Adil Avaz)</em>&nbsp;haykırışında bulunmuş; kimi, “Bir Kudüs bin şehid düşlerimde/ Yahyalar, Şikakiler içimde/ Ağıtlar, acılar yüreğimde/ Sapan olur, kurşun olur ellerimde”&nbsp;<em>(Grup Mavera)</em>&nbsp;demek suretiyle yumruklarını göğe yükseltmiş; kimi de “Kudüs göklerinde kara bulutlar/ Anne feryatları gökleri sarsar/ Filistin’de küçük beyaz yumruklar/ Bulutlar içinde ışık şaçarlar”&nbsp;<em>(Ömer Karaoğlu)</em>&nbsp;sözleriyle haberler veriyordu oralardan buralara.</p><p><strong>Cezayir</strong>&nbsp;de yüreklerde ısıttığımız yanımızdandı. O’nun için, “Bir güneş doğuyor Cezayir’de”&nbsp;<em>(Eşref Ziya)</em>&nbsp;demekle kalınmadı; “Hesabını soracağız Bosna’nın ve Cezayir’in/ Soracağız kâfirlerden yapılan bu büyük zulmü”&nbsp;<em>(Grup Genç)</em>&nbsp;denildi; yine şunlar da O’nun içindi, “Cezayir’in ve Mısır’ın Müslümanları/Allah yolunda ölüme giden canları/ Allahu ekber, üzülmeyin, Kur’an’ı elden düşürmeyin...”&nbsp;<em>(Grup Şehitler Kervanı ve Grup Mavera)</em></p><p>Peki, ya&nbsp;<strong>Bosna</strong>! Bosna’daki mezalimle uykuları kaçmayan, O’nu kendine dert edinmeyen kalmış mıydı 1990’ların ilk yarısında? “İlimiz var o diyarda/ Garip kalmış uzaklarda/ El uzatmış elimize/ Buna can mı dayanır?”&nbsp;<em>(Ömer Karaoğlu)</em>&nbsp;dedi bir sanatçımız O’na dair; bir diğeri, “Avrupa içinde açan lalesin/ Bataklık gölünde sen bir tanesin”&nbsp;<em>(Grup Çağıltı)</em>&nbsp;diyerek ona sevgi besledi; bir başkası, “Rabbim Allah’tır demek bütün günahı/ Kalmayacak zalimde mazlumun ahı”&nbsp;<em>(Faruk Ekin)</em>&nbsp;çığlığı ile duyarlılığını ifade etti; daha başkası, “Bosna’nın yüreğinde bomba patlarken/ Mazlum kardeşim bir destan yazmış”&nbsp;<em>(Grup Kıvılcım)</em>&nbsp;sözleriyle suskun durmadı ve hatta bir tanesi, albümünün tamamını Bosna’ya ayırıp ona, “Ah Bosna!”&nbsp;<em>(Abdulbaki Kömür)</em>&nbsp;adını verdi, orada güller dermek ümidiyle.</p><p><strong>Çeçenistan</strong>’ın unutulması mümkün müydü acaba? “Sen bizimsin, yarınımsın, umudumsun Çeçenya”&nbsp;<em>(Grup İpekyolu)</em>&nbsp;diyeni mi ararsınız; yoksa “La ilahe illallah, sevdamızsın Çeçenya/ La ilahe illallah, kavgamızsın Çeçenya”&nbsp;<em>(Grup Kardelen)</em>&nbsp;diyeni mi? “Çeçenya’da gözü yaşlı analara selam söyle/ Uç da git turnam”&nbsp;<em>(Hasan Sağındık)</em>&nbsp;diyen de oldu; “Ey dere, soylu kan akan dere/ Çeçen’in aşkını ayıran dere”&nbsp;<em>(Grup Mavera)</em>&nbsp;diye ağıt yakan da “Moskof çizmesiyle ezdirme bizi/ Fethi bize nasip eyle Allah’ım”&nbsp;<em>(Erdoğan Akın)</em>&nbsp;duasında bulunan da oldu; “Gece kurt yavrularken geldik biz dünyaya/ Sabah kükrerken aslan, ismimiz kondu/ La ilahe illallah…” sözlerinin bulunduğu albümün ismi de “Çeçen Dansı”<em>&nbsp;(Grup Kıvılcım)</em>&nbsp;olmuştu 2000’lere ramak kala.</p><p>1980’lerin başında&nbsp;<strong>Hama</strong>&nbsp;şehrinin katledilmesi ile boğazımızda düğüm düğüm duran ve “Gün Şubat’ın ilk haftası, yıl seksen iki/ Alev alev yanıyor bir mahzun şehir/ Bir çağlayan yol alıyor cennete doğru/ Toprağı kanla sulanıyor; burası Hama!”&nbsp;<em>(Ender Doğan)</em>&nbsp;diye şahit olunan&nbsp;<strong>Suriye</strong>&nbsp;(Müslümanlar), Mart 2011’den itibaren ise tamamen yok edilmeye mahkûm sanki. Hal böyle olunca Müslüman yürek sahibi ezgi ve marş sanatçılarımız, boş dururlar mı, an’ın şahitliğini yapmazlar mı hiç? Yaptılar nitekim ve albümlerinin adını “Hurriyya”&nbsp;<em>(Grup Yürüyüş)</em>&nbsp;koyanlar, “Meydanlarda yanan ateşleriz biz/ Bir değil, yüz değil, milyonların biz/ Hama’da, Humus’ta, Halep’te, Şam’da/ Yıkacağız Nemrutları zafer yakında” canlılığıyla gelmişlerdi. Müslümanların suskunluğuna dokunan bir başka ses, “Haydi akşam oldu uyan ey Müslüman ölüleri/ Suriye’den feryat ediyor bak her an birileri/ Kan kokuyor Halep, Dera, Hama, Humus, tüm illeri”&nbsp;<em>(Ender Tekin)</em>&nbsp;uyarısında idi. Belki de daha ne ezgiler yapılıp ne ağıtlar yakılacak Suriye üzerine, kim bilir!</p><p>Başka nerelerden, kimlerden bahis açsak?&nbsp;<strong>Mısır</strong>&nbsp;desek; Mursi’yi, Biltaci’yi, kızı Esma’yı ve onlara yazılanları hatırlarız; Esma için, “Eğil yerin incisi, göğün ziyneti/ Yıldız tarlasıdır durağın senin/ Öpmemişti henüz topuğunu Nil/ Titretti denizi dudağın senin”&nbsp;<em>(Mehmet Ali Aslan – Grup Yürüyüş)</em>&nbsp;sözlerini armağan eden oldu. “Arakan’da ve Mısır’da feryat figan vardır canda/ Kenetlendik Esmalarla, bütün dünya bak kıyamda”&nbsp;<em>(Grup Direnenler – Ebuzer&amp;Muharrem)</em>&nbsp;diyenlerimiz; ayrıca “Bak alınlar hep secdede/ Esmalarla direnişte/ Kor ateş var yüreklerde/ Hani kardeşlerim nerde?”&nbsp;<em>(Grup Özlem – Selami Güneş)</em>&nbsp;diye seslenenlerimiz, ölümü öldürenlere dikkat çekmiş oldular ümmet coğrafyamızda.</p><p>“Ben Çeçen’im, ben Boşnak’ım, Kürdüm, Türküm, ben insanım/ Düşmanımız bir, zalimlerdir/ Ben ‘Ümmet’im Müslümanım”&nbsp;<em>(Grup Kardeşlik Çağrısı)&nbsp;</em>derinliğine değinenler, esasen anlatıyordu meramımızı. İman ve kardeşlik/ümmetlik dolu gönüllerin ve onlardan nükseden sözlerin özet ifadesi;&nbsp;<em>zulüm ve ardı sıra şaha kalkan cihad, sabır, şehadet damarımız…</em>&nbsp;Ve asla unutulmayacak, yalnız bırakılmayacak, yabana atılmayacak devasa bir Ümmet!</p><p>Değinemediğimiz, değinmeyi unuttuğumuz daha pek çok “Ümmet renkli” söz ve söz sahipleri var, biliyoruz; ama buradakilerle iktifa edelim, diyoruz. Sonra da sözlerimizi, yine bir ezginin, “Ümmet” diyen, “vahdet” bekleyen dua kokulu ifadeleriyle bitiriyoruz: “Ümmet, param parça küfrün pençesinde/ Ayrılık canıma tak etti, ölüm gelir ayrılık/ Vahdet ver, vahdet ver/ Gönüller çöle döndü, muhabbet ver/ Ayrılık cana yetti, ülfet ver/ Zelil, rezil, rüsvay olduk/ İzzet ver, izzet ver/ Allah’ım, sana sığınırım”&nbsp;<em>(Erdoğan Akın).</em>&nbsp;Âmin.</p><p><u><em><strong>Fatih Pala / Dünyabizim.com</strong></em></u></p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Aileyi Korumak, İnsan-lığ-ı Korumaktır]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/aileyi-korumak-insan-lig-i-korumaktir-60413fb694184-4760-4cb7-aec7-9f5d1ea830482021-05-30T21:12:00+03:00Yücel Edoğan Aileyi Korumak, İnsan-lığ-ı Korumaktır

Aileyi Korumak, İnsan-lığ-ı Korumaktır

STK

Yücel Edoğan
<p>“TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu” çalışmaları kapsamında 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü, Diyanet İşleri Başkanlığı adına Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) adına Başkan Süleyman Arslan’ın kurumları adına yapmış oldukları sunumlar ve müzakereler sırasında bazı siyasi parti ve STK temsilcilerinin, toplumumuzun yapı taşı ve temel varlık alanı olan aile yapımız hakkında sarf ettikleri görüşler, toplum vicdanında açılmış olan yarayı daha da derinleştirmiştir.</p><p>Söz konusu toplantı tutanakları incelendiğinde özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan’ın temsil ettikleri kurumların konuyla ilgili özverili çalışmalarını özetledikleri ve şiddet sorununun çözümüne dair görüşlerini ortaya koydukları görülmektedir. Ancak maalesef bu görüşler&nbsp; bazı komisyon üyeleri ve birtakım medya platformları aracılığıyla çarptırılarak linç girişimine dönüştürülmüştür.</p><p>Bir ülkenin kurumları, kuruluşları, siyasetçileri, yöneticileri vs. her kişi veya her yapı –inanmasalar dahi- toplumun inanç ve kültür değerlerine saygı duymalıdır. Bu, ihmal edilemeyecek kadar önemli bir sorumluluktur. Bu sorumluluğu bilinçli veya bilinçsizce ihmal eden, hiçe sayan kimi odakların, toplumun değerleriyle çelişen, çatışan zararlı ideolojilerini, küresel ifsat yapılanmalarının ve payandalarının da desteğini alarak yegâne doğru gibi insanımıza dayatmaları ve kabul etmeyen herkesi/her kesimi linç etme girişimlerini şiddetle kınıyor ve reddediyoruz.</p><p>Hal böyleyken aileyi korumak ve aile üyelerine yönelik şiddeti engellemek amacıyla kurulan bir komisyonun üyelerinin; ne gariptir ki aileyi değil, cinsiyet temelli fasit bir bakış açısını temel alarak; aileye, aile üyelerine ve&nbsp; aile değerlerine karşı nefret içeren bir dili kullandıklarını görmekteyiz.</p><p>Adalet, merhamet, sevgi, iffet, haya, nikah, helal, fıtrat vb. insani ve İslami her türlü değeri hakaretvari ifadelerle hafife alarak cinsiyetçi ve taraflı bir bakışla şiddet sorununu çözmek mümkün olmadığı gibi aksine daha da köpürtecektir. Bugüne kadar bu bakış açısıyla yapılan her türlü düzenleme, sorunu çözmekten ziyade bir sarmal haline dönüştürerek işin içinden çıkılmaz bir hale getirmiştir. Çünkü yapılan bu düzenlemeler, insanı baz alan ilahi değerleri yok sayarak kutsanan batılı değerleri esas almaktadır.</p><p>Çözüm, hayatımızın bütün anlarında ve bu alanlarda olduğu gibi Kur’an-ı Kerim ve sahih Sünnet’in ortaya koyduğu değerlere dönmekle mümkündür. Bu değerleri yok sayan her türlü çaba beyhudedir, boştur.</p><p>Netice itibarıyla söz konusu komisyonda çalışmalarını ve kurumsal bakış açılarını ortaya koyan DİB Başkan Yardımcısı Huriye Martı hanımefendi ve TİHEK Başkanı Süleyman Arslan’ın şahsında İslami/insani değerlere yapılan saldırıları kınıyoruz ve reddediyoruz.</p><p><strong>DİN GÖREVLİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ</strong></p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Gün Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gun-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-60412bcca6b60-e2fb-4081-8966-1dcaec163b6a2021-05-30T16:05:00+03:00Yücel Edoğan Her Gün Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Gün Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Gün gelecek, takvâ sahiplerini seçkin konuklar olarak Rahmân'ın huzurunda toplayacağız.</p><p>(Meryem, 19/85)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Söz ve davranışlarında ileri gidip haddi aşanlar helâk oldular.</p><p>(Müslim, "İlim", 7; Ebû Dâvud, "Sünnet", 6)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Allah'ım! Kendimi Sana teslim ettim. İşimi Sana havale ettim. Senden korkarak aynı zamanda Sana karşı ümitvar olarak Sana sırtımı dayadım.</p><p>(Buhârî, "Deavât", 6)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-604118f8fc855-34e1-4f12-ab31-19b4d186995f2021-05-30T15:57:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak kötülük ve iyilikle deneyeceğiz. Hepiniz de sonunda bize döndürüleceksiniz.&nbsp;<strong>(Enbiya: 35)</strong></p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Aişe (ra)’ten; Rasulullah (sav) şöyle söyleyerek, dua ederdi: “Allah’ım! Yaradılışımı güzel yaptığın gibi, ahlakımı da güzelleştir.”&nbsp;<strong>(Ahmed b. Hanbel)</strong></p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Allahım! Senin rızanı şefaatçi kılarak öfkenden (gazabından rızâna) sana sığınıyorum. Affını şefaatçi yaparak cezandan (azâbından affına) sana sığınıyorum. Senden de sana sığınıyorum. Sana layık olduğun senâyı yapamam. Sen kendini senâ ettiğin gibisin.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Salgında aşı yaptırmamak kul hakkına girer]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/salginda-asi-yaptirmamak-kul-hakkina-girer-604103659855e-c3e3-4cc5-a78a-7eaca77244c02021-05-30T00:24:00+03:00Yücel Edoğan Salgında aşı yaptırmamak kul hakkına girer

Salgında aşı yaptırmamak kul hakkına girer

FETVALAR

Yücel Edoğan
<p><strong>Din İşleri Yüksek Kurulu Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında toplandı.</strong></p><p>Toplantıda "Toplum sağlığını tehdit eden salgın hastalıklara karşı aşı yaptırmamak kul ve kamu hakkı olarak değerlendirilebilir mi?" sorusu müzakere edildi, tedbirlere uymamanın&nbsp;<strong>"kul hakkı"&nbsp;</strong>olduğuna hükmedildi.</p><p><em>“Bilimsel usullere uygun olarak üretilen, alanında uzman hekimlerce salgın hastalıklara karşı koruyucu olduğu belirtilen aşıların kullanımı dinen de uygundur. Buna göre toplum sağlığını tehlikeye atacağı konusunda galip zan bulunan durumlarda gerekli tedbirlere uymamak, kul ve kamu hakkı ihlali olur”</em></p><p><strong>"Hastalıklara karşı gereken tedbirlerin alınması dinimizin bir emridir"</strong></p><p>Açıklamaya göre sağlığın korunması için önleyici tedbirlere başvurulması ve hastalandıktan sonra tedavi olunması dini bir gereklilik.</p><p><em>“Hastalık risklerine karşı dikkatli olunması ve özellikle bulaşıcı hastalıklara karşı gereken tedbirlerin alınması dinimizin bir emridir. Nitekim Allah Resûlü, bu bağlamda 'Bir yerde salgın hastalık çıktığını duyarsanız oraya girmeyin, bulunduğunuz yerde salgın hastalık varsa o bölgeden de ayrılmayın' buyurarak&nbsp;<a href="https://www.trthaber.com/etiket/karantina/" target="_blank">karantina</a>&nbsp;uygulamasına dikkat çekmiştir. Bir diğer hadis-i şerifinde de 'Bulaşıcı hastalık taşıyanın taşımayanla aynı ortamda bulunmasını engelleyiniz' buyurarak salgın hastalığa karşı tedbirli ve ihtiyatlı bir yol takip edilmesini vurgulamıştır. Hz. Peygamber, bulaşıcı hastalığı olan bir kişinin biatını ona dokunmadan alarak bu konudaki hassasiyetini fiilen de göstermiştir.”</em></p><p><strong>"Müslümanlar tedbir almakla mesul"</strong></p><p>Açıklamada, “<em>Sağlık otoriteleri tarafından ‘salgın’ olarak ilan edilen bir hastalığa karşı gerekli tedbirlerin alınması ve gerekli tedavilerin uygulanması noktasında Müslümanlar üzerlerine düşen görevi yapmakla dinen mesuldürler”</em>&nbsp;ifadelerine yer verildi.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Bu fetih İstanbul’u Mekke ile kardeş kılmıştır]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/bu-fetih-istanbulu-mekke-ile-kardes-kilmistir-60409eafc7fd2-41f0-4f96-9adb-26f8a47475e52021-05-29T23:02:00+03:00Yücel Edoğan Bu fetih İstanbul’u Mekke ile kardeş kılmıştır

Bu fetih İstanbul’u Mekke ile kardeş kılmıştır

DİYANET HABER

Yücel Edoğan
<p>Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul’un fethinin 568. yılı münasebetiyle sosyal medya hesaplarından videolu bir mesaj paylaştı.</p><p>Ayasofya Camii görüntülerinin de yer verildiği mesajında Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, fethin İstanbul’u Mekke, Medine ve Kudüs’le kardeş kıldığını kaydetti.</p><p>Başkan Erbaş, #İstanbulunFethi hashtag’ı ile paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:</p><p>“Bu öyle bir fetihtir ki Mekke, Medine ve Kudüs ile İstanbul’u kardeş kılmıştır.</p><p>Fethin 568. yılında, Sevgili Peygamberimizin (s.a.s.) iltifatı ve övgüsüne mazhar olan ecdadımızı rahmetle ve minnetle yâd ediyorum.”</p><blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Bu öyle bir fetihtir ki Mekke, Medine ve Kudüs ile İstanbul’u kardeş kılmıştır.<br><br>Fethin 568. yılında, Sevgili Peygamberimizin (s.a.s.) iltifatı ve övgüsüne mazhar olan ecdadımızı rahmetle ve minnetle yâd ediyorum.<a href="https://twitter.com/hashtag/%C4%B0stanbulunFethi?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#İstanbulunFethi</a> <a href="https://t.co/JN2GJCJV4R">pic.twitter.com/JN2GJCJV4R</a></p>&mdash; Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) <a href="https://twitter.com/DIBAliErbas/status/1398555833848545282?ref_src=twsrc%5Etfw">May 29, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[İstanbul’da il birincileri belli oldu]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/istanbulda-il-birincileri-belli-oldu-6040870d745c6-4588-43cb-b47f-f33ee68d6eac2021-05-29T22:41:00+03:00Yücel Edoğan İstanbul’da il birincileri belli oldu

İstanbul’da il birincileri belli oldu

MÜFTÜLÜK

Yücel Edoğan
<p>“Camiler ve Din Görevlileri Haftası Kutlama Etkinlikleri” çerçevesinde din görevlileri arasında düzenlenen Kur’ân-ı Kerim’i güzel okuma yarışması İstanbul elemesi yapıldı.</p><p>Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2021 yılı “Camiler ve Din Görevlileri Haftası Kutlama Etkinlikleri” çerçevesinde düzenlediği Erkek ve Kadın Din Görevlileri Arası Kur’ân-ı Kerim’i güzel okuma yarışması İstanbul elemesi gerçekleştirildi.</p><p>İstanbul İl Müftülüğü tarafından oluşturulan komisyonlar maharetiyle gerçekleştirilen yarışmaya erkekler kategorisinde 14, kadınlar kategorisinde 8 yarışmacı katıldı.</p><p><img alt="" src="https://webdosyasp.diyanet.gov.tr/muftuluk/UserFiles/istanbul/UserFiles/Images/39f4f429-c110-4988-9973-c9698425a5d4_750x422.jpg" style="height:422px; width:633px" /></p><p>Süleymaniye Camii'nde gerçekleştirilen erkek din görevlileri arası Kur’ân-ı Kerim’i güzel okuma yarışmasında Bakırköy İlçe Müftülüğü Yeşilyurt Camii Müezzin-Kayyımı Hasan Karaca birinci, Arnavutköy İlçe Müftülüğü Taşoluk Yeşil Camii Müezzin-Kayyımı Hasan Uslu ikinci, Avcılar İlçe Müftülüğü Halit bin Velit Mescidi İmam-Hatibi Mustafa Serttunç üçüncü oldu.</p><p>İstanbul İl Müftülüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen Kadın din görevlileri arası Kur’ân-ı Kerim’i güzel okuma yarışmasında Bağcılar İlçe Müftülüğü Hz. Osman Kız Kur’ân Kursu öğreticisi Halime Koçoğlu birinci, Gaziosmanpaşa İlçe Müftülüğü Muharrem Camii Kız Kur’ân Kursu öğreticisi Cihan Salman ikinci, Başakşehir İlçe Müftülüğü Hoca Ahmet Yesevi Kız&nbsp;Kur’ân Kursu öğreticisi Reyhan Yazıcı üçüncü oldu.</p><p>Program, dereceye giren yarışmacılara çeşitli hediyelerin takdim edilmesiyle sona erdi.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Kadın din görevlileri arası yarışmalar düzenlendi]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/kadin-din-gorevlileri-arasi-yarismalar-duzenlendi-6040789cb4434-474a-497a-ae0d-16ac9dd1ccfe2021-05-29T22:28:00+03:00Yücel Edoğan Kadın din görevlileri arası yarışmalar düzenlendi

Kadın din görevlileri arası yarışmalar düzenlendi

MÜFTÜLÜK

Yücel Edoğan
<p><strong><strong>Diyanet</strong>&nbsp;İşleri Başkanlığınca "2021 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası" nedeniyle&nbsp;<strong>kadın din görevlileri</strong>ne yönelik düzenlenen "Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma&nbsp;<strong>Yarışma</strong>sı" kapsamında&nbsp;<strong>Kayseri</strong>&nbsp;il birincileri belli oldu.</strong></p><p>2021 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Kadın Kur’an Kursu Öğreticileri arası “Kur’an-ı Kerim-i Güzel Okuma ve Hafızlık” il birinciliği seçimi, İl Müftülüğü konferans salonunda yapıldı.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p><p>Komisyonların seçimi sonucunda; Hafızlık yarışması il birincisi Melikgazi İlçe Müftülüğü’ne bağlı Hayriye Ulubaş Kur’an Kursu Öğreticisi Yurdan Ertugay oldu ve 22.06.2021 Salı günü&nbsp;Aksaray ilinde yapılacak olan bölge birinciliği yarışmasında ilimizi temsil etmeye hak kazandı.</p><p><img alt="" src="https://webdosyasp.diyanet.gov.tr/muftuluk/UserFiles/Kayseri/UserFiles/Images/dc77f15e-534a-4f0e-b7fb-5d82e106a9ce_750x422.jpg" style="height:422px; width:633px" /></p><p>Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma il birincisi ise, Kocasinan İlçe Müftülüğü’ne bağlı Selbi&nbsp;Özcan Kur’an Kursu Öğreticisi Bilge Karabudak oldu ve 29.06.2021 Salı günü Kırşehir ilinde yapılacak olan bölge birinciliği yarışmasında ilimizi temsil etmeye hak kazandı.</p><p>Yarışmanın komisyon başkanlığını İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, komisyon üyeliğini ise Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Fırat, İl Müftü Yardımcısı Sedanur&nbsp;Sezen, Uzman Vaiz Dr. Halide Yenen ve ADRB Vaizi Nimet Uğurlu yaptı.</p><p>İl Müftülüğü tarafından yarışmaya katılan bütün kadın Kur’an kursu öğreticilerine derecelerine göre çeşitli hediyeler verildi.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Mescid-i Haram’da hızlandırılmış Kur’an kursuna kayıtlar başladı]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/mescid-i-haramda-hizlandirilmis-kuran-kursuna-kayitlar-basladi-604061387f5ab-2003-4167-bdbf-ffbe3c1ec2382021-05-28T22:49:00+03:00Yücel Edoğan Mescid-i Haram’da hızlandırılmış Kur’an kursuna kayıtlar başladı

Mescid-i Haram’da hızlandırılmış Kur’an kursuna kayıtlar başladı

DÜNYA

Yücel Edoğan
<p>Sabk internet gazetesine göre, Suudi İrşad Bürosu, Mescid-i Haram'ın Kur'an-ı Kerim ezber hızlandırılmış yaz kursunun kayıtlarının başladığını bildirdi.</p><p>Mescid-i Haram Musaf İşleri Genel Müdürlüğü Müdürü Gazi b. Fahd El Zabyani bu konuda şunları söyledi: Mescid-i Nebevi'nin Kur'an-ı Kerim ezber yaz kursu 19 Şevval (31 Mayıs) ile 23 Zikadde (3 Temmuz) arasında yapılacaktır. Bu kurs, 16.00-20.00 saatleri arasında yapılacaktır.</p><p>El Zabyani ayrıca kursun bu yılda sanal olarak düzenleneceğini belirterek Kur’an ezber kursunun, iki mukaddes caminin &nbsp;İslam dinini yayma misyonu ile ılımlılık ilkelerine göre yapılacağını ifade etti.</p><p>Bu kursa kayıt, aşağıdaki bağlantı üzerinden mümkündür:</p><p>https://cutt.us/Mkhef</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA['Maşallah' dedirtti! Torun Tayyip hafız oldu]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/masallah-dedirtti-torun-tayyip-hafiz-oldu-60405bfb6e36d-a2bc-4caa-8e05-f99549fe5b1d2021-05-28T22:18:00+03:00Yücel Edoğan 'Maşallah' dedirtti! Torun Tayyip hafız oldu

'Maşallah' dedirtti! Torun Tayyip hafız oldu

DİNİ HABERLER

Yücel Edoğan
<p>Cumhurbaşkanı&nbsp;Recep Tayyip Erdoğan, 4 yılın sonunda yapımı tamamlanan&nbsp;<strong>Taksim Camii</strong>'ni açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından bir konuşma gerçekleştirdi.</p><p>Cumhurbaşkanı, konuşmanın ardından&nbsp;<strong>Ayasofya Camii</strong>'ne geçti.</p><h2>Torunu hafızlığı tamamladı</h2><p><strong>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan</strong>, daha sonra Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen hafızlık icazet törenine katıldı.</p><p>Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu&nbsp;<strong>Ömer Tayyip Erdoğan</strong>&nbsp;ile&nbsp;TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un oğlu&nbsp;<strong>Ömer Asım</strong>&nbsp;da&nbsp;hafızlığını tamamlayarak icazet belgesini aldı.</p><p>Programa; TBMM Başkanı&nbsp;<strong>Mustafa Şentop</strong>&nbsp;ve Diyanet İşleri Başkanı&nbsp;<strong>Prof. Dr. Ali Erbaş</strong>&nbsp;da katıldı.</p><h2>Bilal Erdoğan'ın oğlu</h2><p>Reyyan-Bilal Erdoğan çiftinin iki çocuğundan biri olan&nbsp; Ömer Tayyip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum sırasına göre 2. torunu. Ömer Tayyip, 2007'nin Eylül ayında dünyaya geldi ve şu anda 13 yaşında.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[136 hafız, Ayasofya Camii’nde icazet aldı]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/136-hafiz-ayasofya-camiinde-icazet-aldi-60404807696df-a0ec-4f47-8b3c-3d39513024af2021-05-28T21:24:00+03:00Yücel Edoğan 136 hafız, Ayasofya Camii’nde icazet aldı

136 hafız, Ayasofya Camii’nde icazet aldı

DİYANET HABER

Yücel Edoğan
<p>Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi’nin uygulandığı İstanbul Üsküdar İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi/Hafız İmam Hatip Ortaokulu’nda hafızlıklarını tamamlayan 136 öğrenci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen programda icazet aldı.</p><p><img src="https://webdosya.diyanet.gov.tr/DiyanetAnasayfa/UserFiles/00000000-0000-0000-0000-000000000000/2021/5/28/d0291589-bfde-4e55-a31c-8ec1bb139645_1_1200x800.jpg" /></p><p>Ayasofya Camii’nde gerçekleştirilen programa, hafız öğrencilerin velileri, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalo Hmidti, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve çok sayıda davetli katıldı.</p><p>Programda hafız öğrenciler Kur’an-ı Kerim’den ayet ve sureler okudu.</p><p><img src="https://webdosya.diyanet.gov.tr/DiyanetAnasayfa/UserFiles/00000000-0000-0000-0000-000000000000/2021/5/28/aa9efffd-3745-4cdb-9cf1-aceea62a7ebf_1_1200x800.jpg" /></p><p>İcazet merasiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın torunu Ömer Tayyip ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un oğlu Ömer Asım da icazet aldı.</p><p>Hafızlara çeşitli hediyelerin verildiği programın sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan hafızlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Taksim Camii dualarla ibadete açıldı]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/taksim-camii-dualarla-ibadete-acildi-604038b77946c-33bf-41cf-8ca4-82331ae717ad2021-05-28T21:14:00+03:00Yücel Edoğan Taksim Camii dualarla ibadete açıldı

Taksim Camii dualarla ibadete açıldı

DİYANET HABER

Yücel Edoğan
<p>Taksim Meydanı’nda yapımı tamamlanan Taksim Camii, bugün kılınan Cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı.</p><p>Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Taksim Camii’nde ilk Cuma namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “İslam’ın Yeryüzündeki Mührü Camiler ve Feth-i İstanbul” başlıklı hutbe irad etti.</p><p>Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılışta salgın tedbirleri nedeniyle sosyal mesafeye dikkat edildi. Cuma namazında da cami içerisinde ve dış alanlarda sosyal mesafeye uygun olarak saf tutuldu.</p><p>Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazının ardında cami önünde hazırlanan platformda halka hitap etti.</p><p>Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada sözlerine, "Bugün bizleri burada bir araya getiren Rabb'imize hamdüsenalar ediyorum. Sudan ve diğer kardeş ülkelerden heyecanımıza ortak olmak üzere aramızda bulunan kıymetli misafirlerimize ayrıca hoş geldiniz diyorum. Sudan nire, Taksim nire. İşte buraya getiren o aşk, başka bir aşk." diyerek başladı.</p><p>İlk cuma namazını eda ettikleri Taksim Camii'nin İstanbul, ülke ve Alem-i İslam için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, güzel eserin inşasını üstlenen Sur Yapının sahipleri Altan, Hakan, Ufuk ve Atilla Elmas başta olmak üzere, mimarından sanatçısına, işçisine kadar herkese teşekkür etti.</p><p>Erdoğan, Taksim Camii’nin farklı bir öneme sahip olduğunu dile getirerek, “Çünkü caminin yerinde mescit bile yok ve burada maalesef cami yapımına müsaade yok ve adeta kümes gibi bir yerde gazeteler üzerinde müminler namazlarını eda etmeye çalışıyorlardı. O günlerden bugünlere, 40'lı, 50'li yıllardan bugünlere kimler geldi kimler geçti. İstanbul'umuzun en güzel yerlerinden biri olan Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı'nın kesişim noktasında yer alan camimizin içinden cemaati, minarelerinden ezanı, kubbesinden Kur'an nidaları inşallah kıyamete kadar eksik olmayacaktır." diye konuştu.</p><p><img src="https://webdosya.diyanet.gov.tr/DiyanetAnasayfa/UserFiles/00000000-0000-0000-0000-000000000000/2021/5/28/6e9328e4-9159-4f81-a55b-f34ddbf76e4c_1_1200x800.jpg" /></p><p><strong>“Taksim Camii, İstanbul'un en önemli kültür sanat merkezlerinden biri olacak”</strong></p><p>Mimarisiyle tarihi Beyoğlu'na uyumu yanında, mühendislik yöntemiyle de ülkede ve dünyada sayılı projeler arasında yer alan caminin İstanbul'un sembolleri arasındaki seçkin yerini şimdiden aldığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:</p><p>"İbadet mekanlarının yanı sıra dijital kütüphanesi, kitap okuma, dinlenme ve sergi alanlarıyla Taksim Camii, İstanbul'un en önemli kültür sanat merkezlerinden biri olacaktır. Üzerine oturduğu 2,5 dönümlük arsa üzerinde 33 metreyi bulan kubbe yüksekliğine, 65 metreye yakın minare uzunluğuna sahip, açık ve kapalı alanlarında 4 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği camimizin inşasında kullanılan her malzeme titizlikle seçilmiştir. Mihrap, minber ve kürsü ise bizzat caminin banisi Altan Elmas tarafından tasarlanmıştır. Taksim Camii'ni bir süre önce yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Cami-i Kebir'e verilen bir selam, yarın ulaşacağımız İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümüne bir hediye olarak görüyorum. Bu vesileyle Şehr-i İstanbul'u medeniyet mirasımıza katan Fatih Sultan Mehmet Han'ı da burada bir kez daha hürmetle yad ediyorum. Asırlardır davalarına hayat vermek için kendi canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin her birine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum."</p><p><img src="https://webdosya.diyanet.gov.tr/DiyanetAnasayfa/UserFiles/00000000-0000-0000-0000-000000000000/2021/5/28/2126c53a-1732-4abb-95c6-d6924d432b6a_1_1200x800.jpg" /></p><p><strong>“Neler çekti burası, neler..."</strong></p><p>Taksim Camii’nin yaklaşık 1,5 asırlık bir mücadelenin ardından İstanbul'a kazandırıldığını ifade eden Erdoğan, “Bu meydanda bir camii inşaatı fikri tarihimize 93 Harbi diye geçen 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi yıllarına kadar uzanır. Ülkemizin Kurtuluş Savaşı yıllarında da bu fikir, milletimiz istiklal ve istikbal azminin bir sembolü olarak yeniden gündeme gelmiştir." şeklinde konuştu.</p><p>“Bölgedeki pek çok kiliseye karşılık sadece Ağa Camii'nin Taksim'e selam verdiğini gören Nazım Hikmet'in bu tabloyu dizelere, "Havsalam almıyordu bu hazin hali önce / Ah, ey zavallı cami seni böyle görünce / Dertli bir çocuk gibi imanıma bağlandım / Allah'ımın ismini daha çok candan andım." şeklinde döktüğünü dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:</p><p>"Nazım'ı bile hüzünlendiren bu tabloya rağmen Taksim'de özlenen caminin yapılması bir yana, tek parti döneminde Ayasofya ve Bezm-i Alem camileri müzeye çevrilerek milletimizin kalbinde yeni yaralar açılmıştır. Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle Taksim Camii arayışları yeniden hız kazanmıştır. Bunun için kurulan bir dernek vasıtasıyla gösterilen gayretlere rağmen somut adım atılamadan 27 Mayıs darbesi gerçekleşmiştir. Darbenin ardından 1965 yılında dönemin Başbakanı Süleyman Demirel, Taksim Camii'nin inşası için gereken arsanın Vakıflar Müdürlüğüne devrini sağlamıştır ancak bu tahsis CHP'li belediyenin kararı mahkemeye götürmesiyle durdurulmuştur. Merhum Demirel'in 1979 yılında bu konuda alınmasını sağladığı Bakanlar Kurulu Kararı ise 12 Eylül darbecileri tarafından iptal edilmiştir. Neler çekti burası ya, neler..."</p><p>Erdoğan merhum Turgut Özal'ın Başbakanlığı döneminde Elmas ailesinin camiyi inşa niyetlerini dile getirdiğini, ancak şartlar uygun olmadığı için netice alınamadığını söyledi.</p><p>Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1991'e gelindiğinde İbrahim Arslan'ın başkanlığında kendisinin de aralarında yer aldığı 86 kişiyle Taksim Camisi Kültür ve Sanat Vakfı kurularak mücadelede yeni bir safhaya geçildiğini dile getirerek, ülkede önde gelen iş, fikir ve sanat insanlarından müteşekkil bu vakfın girişiminin de dönemin belediyesinin planda gereken değişiklikleri yapmamasıyla sonuçsuz kaldığını anlattı.</p><p>İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildiğinde millete verdiği sözlerden birinin de bu caminin inşasını gerçekleştirmek olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:</p><p>"Ancak 28 Şubat süreci ve sonrasındaki gelişmeler sebebiyle bu sözümüzü o dönemde yerine getiremedik. Aynı amaçla Başbakan olarak 2013 yılında tekrar harekete geçtiğimizde ise karşımızda Gezi olaylarını bulduk. Gezi olayları, o teröristlerin karşımıza dikildiği an. Milletimizin 15 Temmuz şanlı dirilişinin ardından artık hiçbir gücün bu girişiminin önüne geçemeyeceği azim ve kararlılığıyla yeniden kolları sıvadık. Elmas ailesi bize gelerek caminin inşasına talip olduklarını tekrar söylediler. Biz de bunun üzerine gereken hazırlıkları suretle tamamlayarak 2017 Haziran'ında cami inşaatına başlanabilmesini temin ettik. İşte bugün de camimizi tekbirlerle salavatlarla dualarla ibadete açtık."</p><p><img src="https://webdosya.diyanet.gov.tr/DiyanetAnasayfa/UserFiles/00000000-0000-0000-0000-000000000000/2021/5/28/ac5e6823-618c-479d-9e8e-2d94b8815c94_1_1200x800.jpg" /></p><p><strong>"Müslümanların ibadet edebilecekleri bir yeri hazırlayacağız"</strong></p><p>Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tevbe Suresi'ndeki, “Allah'ın mescitlerini, ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder.” ayetini hatırlatarak, "Son dönemde Büyük Çamlıca Camii'nin tamamlanması ve Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının ardından İstanbul'a kazandırdığımız bu üçüncü önemli manevi mirasın, asırlar boyunca şehrimizi bir kandil gibi ışıtacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.</p><p><strong>"Beraberliğe, kardeşliğe her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç var"</strong></p><p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, camilerin insanların cem yani kardeşliklerini pekiştirdikleri yerler olduğunu belirterek, dünyanın dört bir yanında acıların, zulümlerin, adaletsizliklerin ve sapkınlıkların kol gezdiği bir dönemde birliğe, beraberliğe, kardeşliğe her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyulduğunu söyledi.</p><p>Kardeşliği güçlendirmeye başlayacakları ilk yerin de tüm farklılıklardan sıyrılarak sadece kul olarak Rabb'in huzuruna varılan camiler olması gerektiğini dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:</p><p>"Envaiçeşit hile ve desiseyle fitneyle yalanla tuzakla milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini bozamayanlar camilerimizi de hedef almıştır. FETÖ'nün ibadet ve hayır kisvesi altında sergilediği ihanetin benzerlerini farklı görünümler, sıfatlar, bahaneler altında tekrarlamaya çalışanlara asla geçit vermeyeceğiz. Milletimizin bin yıldır canı pahasına koruduğu, alın teriyle yükselttiği, gözünden bile sakındığı vatanını parçalamak, devletini zayıflatmak, uhuvvetini bozmak için uğraşanların sonu yine hüsran olacaktır. Şehadetleri dinin temeli olan ezanlarımızı susturmaya, şehitlerimizin emaneti olan bayrağımızı indirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir."</p><p>Kur'an-ı Kerim'in "Üzülmeyin inanıyorsanız üstün olan muhakkak sizsiniz." diye buyurduğu, İstiklal Marşı'nın "Korkma" diye başladığı bir milletin siyasi, sosyal, ekonomik hiçbir tehdide baş eğmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Şu anda buradan Taksim Camii önünden yankılanan sesin, ülkemiz üzerinde hesapları olan tüm emperyalistleri, terör destekçilerini, insanlık düşmanlarını rahatsız ettiğinden şüpheniz olmasın." dedi.</p><p><strong>"Milletimiz 150 yıllık hayaline bugün kavuşmuştur"</strong></p><p>Erdoğan, Taksim Camisi'nin kendi vatandaşlarıyla birlikte tüm dost ve kardeşlerinin, tüm insanlığın umudu olan büyük ve güçlü Türkiye'nin doğuşunun işaret taşlarından biri olduğunu belirterek, "Unutmayın milletimiz 150 yıllık hayaline bugün kavuşmuştur. Ülkemiz istiklalimizin timsali yeni bir eser daha kazanmıştır. Bu uzun mücadele döneminde camimizin vücut bulması konusunda emeği geçen herkese şükranlarını sunuyorum." diye konuştu.</p><p>Caminin inşasını üstlenen Elmas ailesini tebrik eden Erdoğan, namazlarıyla dualarıyla zikirleriyle ilmi çalışmalarıyla bu esere ihya ve imar edecek olanlardan Allah'ın razı olması, camide yapılacak duaların, edilecek ibadetlerin Hak katında kabul olması temennisinde bulundu.</p><p><img src="https://webdosya.diyanet.gov.tr/DiyanetAnasayfa/UserFiles/00000000-0000-0000-0000-000000000000/2021/5/28/072088c2-b0d6-4b5d-bdd5-ef6e67b8e5ec_1_1200x800.jpg" /></p><p><strong>Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın duasının ardından açılış kurdelesi kesildi</strong></p><p>Erdoğan'ın konuşmasının ardından, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş dua etti.</p><p>Diyanet İşleri Başkanı Erbaş duasında şu niyazda bulundu:</p><p>“Ey yerleri, gökleri ve bütün kainatı yoktan var eden, istediğini istediğine veren, nice nimetlerle bizleri donatan Yüce Rabbimiz, sana sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bu nimetlerinden dolayı şükrümüzü, hamdimizi artır Allah'ım. Ya Rabbelalemin caminin içinde okumuş olduğumuz Kuran-ı Kerim'den ve ayrıca okunan 70 adet Hatm-i Şerif’ten hasıl olan sevabı Taksim Camimizin banisi elmas ailesinden ahirete irtihal etmiş olan cümle merhum ve merhumenin ruhlarına hediye eyledik kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbelalemin Taksim Camii yapan, emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkesin geçmişlerinin ruhlarına hediye eyledik sen kabul eyle Allah'ım.</p><p>Ya Rabbelalemin gençlerimizi, yavrularımızı camilerden uzak eyleme Allah'ım. Habib'in Muhammed Mustafa, mahşer günü hiçbir gölgenin bulunmadığı bir anda Allah'ın arşının gölgesi altında gölgelenecek olan 7 sınıf insandan birisi de huzuru, neşv-ü nemayı camilerde bulan gençlerdir buyuruyor. Ya Rabbelalemin öyle gençler yetiştirmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Bizleri sırat-ı müstakimden uzak eyleme Allah'ım. Yolları camilere düşen nesiller yetiştirmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Kur'an'ın yolundan ayırma Allah'ım. Habibin Muhammed Mustafa'nın yolundan ayırma Allah'ım.</p><p>Camilerimizin minarelerinden ezanlarımızı eksik eyleme Allah'ım. Milletimizi memleketimizi her türlü kazalardan, belalardan, felaketlerden, düşman istilasından muhafaza eyle Allah’ım. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle Allah’ım.”</p><p>Daha sonra kurdele kesim törenine geçildi. Erdoğan, protokol üyelerinden kurdeleyi keserken kullandıkları makasları saklamalarını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ya Allah Bismillah" demesinin ardından açılış kurdelesi kesildi.</p><p>Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalo Hmidti, kabine üyeleri Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve çok sayıda davetli katıldı.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Dijital mecralardan uzak kalamayız]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/dijital-mecralardan-uzak-kalamayiz-60402bd6ed5cb-170e-4732-a82e-6076effc24602021-05-28T12:21:00+03:00Yücel Edoğan Dijital mecralardan uzak kalamayız

Dijital mecralardan uzak kalamayız

DİYANET HABER

Yücel Edoğan
<p><strong><strong>Diyanet</strong>&nbsp;İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen 8. Dini Yayınlar Kongresi Açılış Programında konuştu.</strong></p><p>"<strong>Dijital Yayıncılık</strong>" temasıyla gerçekleştirilen kongrede konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yaşanan çağın bilişim çağı olduğunu belirterek; "Bu çağı ayrıcalıklı kılan en temel unsur bilgi ve onun bir yansıması olan teknolojidir. Esasen bilgi sadece bu çağın değil; tüm zamanların en etkin gücü ve en büyük imkânıdır." dedi.</p><h3><strong>- Beşeri eylemlerinin referans noktası, bilgidir</strong></h3><p>İlk insan Hz. Adem’in yaratılışına dair ayetlerin hikmetinden bahseden Başkan Erbaş, "Varlığı ve hayatı anlamlı kılan öğrenme, anlama, açıklama gibi beşerî eylemlerinin referans noktası, bilgidir. Özellikle insanın eşyayla ilişkileri ve gereksinimleri ekseninde, tarihi süreçte peyderpey elde edilen bilimsel bilgi, gerek bireysel gerekse toplumsal gelişim, değişim ve dönüşüm üzerinde tartışılmaz bir etkiye sahiptir. İnsana ve hayata dair her türlü buluş, keşif ve yenilik, bilgi sayesinde gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı.</p><p><strong>Prof. Dr.&nbsp;Erbaş, bilginin saklanması, çoğalması ve yaygınlaşmasında yazının icadının önemli bir yeri olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:</strong></p><p>"Bir ihtiyacı gidermek için ortaya konan her yenilik ve her buluş, beraberinde daha büyük yenilikleri yeni bir ihtiyaç olarak gündeme taşımıştır. Örneğin; yazının icadı, bilginin saklanabilmesi için kâğıdın icadını bir ihtiyaç olarak gündeme getirmiş ve dolayısıyla bu icat, tarihi süreç içerisinde ortaya çıkan birçok teknik gelişmenin de zeminini oluşturmuştur. Odağında bilginin yer aldığı bu icatlar silsilesi, gelinen noktada neredeyse bütün dünyayı, her şeyin sayılarla anlam bulduğu dijital bir çağa taşımıştır."</p><h3><strong>- Dijitalleşme sürecindeki en büyük etken teknolojidir</strong></h3><p>Dijitalleşme sürecindeki en büyük etkenin teknoloji olduğunun altını çizen Başkan Erbaş; "Bilgi üretimini ve paylaşımını kolaylaştıran, hızlandıran ve yaygınlaştıran teknolojik gelişmeler, her nevi bilginin dijital ortama aktarılmasına ve zaman-mekân sınırı olmaksızın tüm dünyada eşzamanlı dolaşmasına imkân sunmuştur. Bu da bilgi üretimi, bilgiye erişim ve bilgiyi işleme noktasında insanları geleneksel araç ve yöntemlerden uzaklaştırarak büyük oranda dijital mecralara yönlendirmiştir. Nitekim bugün sayıları milyarlarla ifade edilen internet kullanıcısı, artık günlük hayatın bir parçası haline gelen dijital araçlar vasıtasıyla okumakta, yazmakta, ticari işlemlerde bulunmakta ve sosyal medya üzerinden iletişim ve etkileşim sağlamaktadır." dedi.</p><h3><strong>- Bu gelişmeler insanlığı köklü dönüşümlere zorlamaktadır</strong></h3><p>Yaşanan gelişmelerin, hayatın her alanında olduğu gibi yayıncılık alanında da insanlığı köklü dönüşümlere zorladığını kaydeden Prof. Dr. Erbaş, "Yapılan ilmî mülahazalar ve tartışmalar, ortaya konulan tezler ve öngörüler, dijitalleşmenin geleceğe dair taşıdığı potansiyeli göstermesi bakımından son derece dikkat çekicidir. İnternetin ve dijital araçların bugünkü kullanımına bakılırsa ileride dijital yayıncılığın, matbu yayıncılıktan daha öncelikli bir konuma geleceği de açıktır. Dolayısıyla bu tablo, dijital dünyayla entegre olamayan yayıncılık faaliyetlerinin toplumsal ve küresel boyuttaki etkinliğini azaltacağını göstermektedir." dedi.</p><h3><strong>- İnternet ortamında doğru ile yanlış, gerçek ile yalan, fayda ile zarar, iyi ile kötü iç içe geçmiş durumdadır</strong></h3><p>Teknolojik her yeniliklerin avantajları olduğu gibi dezavantajların da bulunduğunu hatırlatan Erbaş, "Dijitalleşmenin en önemli avantajı, hiç şüphesiz bilgi üretimini ve bilgiye ulaşımı kolaylaştırmış olmasıdır. Buna karşın bilgi güvenliği ve doğru bilgiye erişim noktasında ciddi riskler barındırması da önemli bir dezavantajdır. Zira internet ortamında doğru ile yanlış, gerçek ile yalan, fayda ile zarar, iyi ile kötü iç içe geçmiş durumdadır. Esasen bu durum, bilgiyi üreten, ileten, paylaşan ve kullanan günümüz insanının, bilgi ahlakına ne denli muhtaç olduğunun da açık bir göstergesidir. Bu çerçevede insanımızın internet kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi büyük bir önem arz etmektedir. Ayrıca çocuklarımızın ve gençlerimizin, dijital teknolojiyi “<strong>ahlakî bozulma</strong>ya maruz kalmadan kullanmalarını temin edecek imkânlar ve araçlar geliştirmek elzemdir." dedi.</p><h3><strong>- Hiç kimse ve hiç bir kurum veya kuruluş, bu çağın gerçekliklerine bigâne kalamaz</strong></h3><p>Bilgi üreten ve yayıncılık yapan kişi, kurum ve kuruluşların dijital dünyanın imkân ve risklerinden haberdar olmasının ve bu alanla ilişkilerini sürekli güncel tutmasının bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Başkan Erbaş, "İnsana, hayata ve dünyaya dair bir gelecek tasavvuru olan hiç kimse ve hiç bir kurum veya kuruluş, bu çağın gerçekliklerine bigâne kalamaz. Diğer yandan ilk oyuncakları elektronik cihazlar olan günümüz çocuklarının ve gençlerinin tasavvur, istikamet ve istikballerinin, büyük ölçüde dijital dünyanın aktörleri tarafından şekillendirildiği de göz ardı edilmemelidir." ifadelerini kaydetti.</p><h3><strong>- Dijital mecralardan uzak kalmak gibi bir lüksümüz olamaz</strong></h3><p>Bizim bu alanı boş bırakmak ve dijital mecralardan uzak kalmak gibi bir lüksümüz olamaz diyen Başkan Erbaş, "Kuruluşundan itibaren sahih dini bilgiyle toplumu aydınlatmak için her çeşit yayın teknolojisini etkin bir şekilde kullanan Diyanet İşleri Başkanlığımız, sürekli kendini yenileyerek çağın getirdiği imkânları kullanmaktan geri durmamıştır. Bunun somut bir adımı olarak Dini Yayınlar Genel Müdürlüğümüz bünyesinde Dijital Yayınlar Daire Başkanlığı ihdas etmek suretiyle dijital mecralarda zaten uzun süredir yürüttüğümüz yayın faaliyetlerimize daha da etkinlik kazandırılmıştır." dedi.</p><h3><strong>- Başkanlığımızın dijital alandaki etkinliğini daha ileri bir noktaya taşımayı hedefliyoruz</strong></h3><p><strong>Başkan Erbaş konuşmasını şöyle sürdürdü:</strong></p><p>Bu bağlamda bir taraftan mevcut yayınlarımızın nitelik ve niceliğini artırmayı planlarken, diğer taraftan da geleneksel yayıncılık konusunda geniş bir müktesebatı bulunan Başkanlığımızın dijital alandaki etkinliğini daha ileri bir noktaya taşımayı hedefliyoruz. Bunun için siz değerli ilim insanlarımızın burada sunacağı ilmî ve fikrî açılımları, yaklaşımları ve derinlikli müzakereleri son derece önemsiyoruz. Zira bu alan, bilimsel yetkinlik, kapsamlı istişare ve özel bir hassasiyet gerektirmektedir.</p><h3><strong>- Sorumluluğumuzun ve toplumun bizden beklentilerinin de farkındayız</strong></h3><p>Diyanet İşleri Başkanlığı olarak dijital yayıncılık alanındaki sorumluluğumuzun ve toplumun bizden beklentilerinin de farkında olduğumuzu ifade etmek isterim. Bu bağlamda özellikle yeni neslin ilgisini çekebilen, ihtiyaçlarına, becerilerine ve iç dünyalarına doğrudan hitap edebilen nitelikli yayınlarla onları buluşturmak bizim için önemli bir sorumluluktur.</p><h3><strong>- Sahih dinî bilgiyi en doğru yöntem ve araçlarla sunma mecburiyetindeyiz</strong></h3><p>Dolayısıyla bizler, hemen her türlü eylemini ve ilişkisini dijital mecralarda gerçekleştiren günümüz insanına sahih dinî bilgiyi en doğru yöntem ve araçlarla sunma mecburiyetindeyiz. Bu yüzden, açılışını yaptığımız kongremizin dijital yayıncılık ekseninde önemli açılımlar getireceğine, büyük bir potansiyel barındıran bu alandaki hizmetlerimizin daha da verimli hale getirilmesine katkı sunacağına yürekten inanıyorum.</p><h3><strong>- Yeryüzüne iyiliğin ve güzelliğin egemen olması için yapmamız gerekenler, yaptıklarımızdan daima daha fazladır</strong></h3><p>Yapmamız gerekenler, yaptıklarımızdan daima daha fazladır diyen Erbaş, sözlerini şöyle tamamladı:&nbsp;</p><p>"Her vesileyle vurguladığım bir yaklaşımı burada yinelemek istiyorum: Yeryüzüne iyiliğin ve güzelliğin egemen olması için yapmamız gerekenler, yaptıklarımızdan daima daha fazladır. Bizler, bu bilinçle çalışmaya ve üretmeye devam etmeliyiz. Üzerimize düşen, yapmamız gerekenlere odaklanarak daha fazla çalışmak ve daha çok yorulmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, kongremizin istifadeye medar olmasını temenni ediyorum."</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-60401d2477854-e79d-44a0-ad7c-b1c57844a0dd2021-05-28T12:07:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Her nereden çıkarsan, yüzünü Mescid-i Harâm tarafına çevir…</p><p>(Bakara, 2/150)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Allah yolunda bir gün hudut nöbeti tutmak, dünyadan ve dünya üzerindeki her şeyden daha hayırlıdır.</p><p>(Buhârî, "Cihâd", 73)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Allah'ım! Senden, dünya ve ahirette afiyette olmayı istiyorum.</p><p>(İbn Mâce, "Duâ", 5)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Tarsus cezaevi vaizi Mustafa Şan vefat etti]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/tarsus-cezaevi-vaizi-mustafa-san-vefat-etti-60400cc39cce8-21ef-4f4b-8988-e4bb3f4c6cdf2021-05-27T21:36:00+03:00Admin Tarsus cezaevi vaizi Mustafa Şan vefat etti

Tarsus cezaevi vaizi Mustafa Şan vefat etti

MÜFTÜLÜK

Admin
<p><strong><strong>Tarsus</strong>&nbsp;İlçe Müftülüğünde Cezaevi Vaizi olarak görev yapan Mustafa Şan (55), geçirdiği kalp krizi sonucu&nbsp;<strong>vefat</strong>&nbsp;etti.</strong></p><p>Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde farklı kademelerde uzun yıllar görev yapan Şan, Adana’nın Yüreğir İlçesi Buruk Mezarlığında 27.05.2021 (Bugün) öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.</p><p>Şan, evli ve bir çocuk babasıydı.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-6039987705db9-b5ee-4827-acb9-8a1b312495672021-05-27T13:20:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>ᅠKim iyi bir işe aracılık ederse onun da o işten bir nasibi olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse onun da ondan bir payı olur. Allah her şeyin karşılığını vericidir.</p><p>(Nisâ, 4/85)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Kim bir hayra vesile olursa, o hayrı işleyenin sevabı kadar sevap alır.</p><p>(Müslim, "İmâre", 133; Ebû Dâvud, "Edeb", 114, 115)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Allah'ım! Hakkımda her şeyin hayırlısını takdir eyle.</p><p>(İbn Mâce, "Duâ", 4)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[28 Mayıs 2021 Tarihli Cuma Hutbesi]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/28-mayis-2021-tarihli-cuma-hutbesi-60398ec8a3981-7b72-4757-a251-202638bca2e82021-05-27T12:21:00+03:00Yücel Edoğan 28 Mayıs 2021 Tarihli Cuma Hutbesi

28 Mayıs 2021 Tarihli Cuma Hutbesi

HUTBE

Yücel Edoğan
<p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Y%C3%BCce%20Allah%20M%C3%BCminlerin%20Yard%C4%B1mc%C4%B1s%C4%B1d%C4%B1r.doc"><span style="color:#008000"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ WORD OLARAK İNDİR</strong></span></a></p><p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Y%C3%BCce%20Allah%20M%C3%BCminlerin%20Yard%C4%B1mc%C4%B1s%C4%B1d%C4%B1r.pdf"><span style="color:#c0392b"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ PDF OLARAK İNDİR</strong></span></a></p><p><span style="color:#FF0000"><strong>﷽</strong></span></p><p><strong><span style="color:#0000CD">وَكَانَ حَقاًّ عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِن۪ينَ.</span></strong></p><p><strong><span style="color:#0000CD">وَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:</span></strong></p><p><strong><span style="color:#0000CD">لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ.</span></strong></p><p>&nbsp;</p><p><span style="color:#0000CD"><strong>"YÜCE ALLAH, MÜMİNLERİN YARDIMCISIDIR"</strong></span></p><p><strong>Muhterem Müslümanlar!</strong></p><p>Hicretin beşinci yılıydı. Uhud’da isteklerine ulaşamayan müşrikler, son kez Medine’ye büyük bir saldırı kararı almışlardı. Durumdan haberdar olan Peygamberimiz (s.a.s), her zaman olduğu gibi ashabıyla istişare etti. Savunma savaşı yapılmasına ve Medine çevresine hendek kazılmasına karar verildi. Müminler el birliğiyle hendeği kazarken büyük bir kaya parçasına denk geldiler. Bu devasa kaya ne yerinden oynuyor ne de parçalanabiliyordu. Ashabın ümidi tükenirken Resûl-i Ekrem (s.a.s) çıkageldi. O, bir yandan arkadaşlarının kırmakta zorlandığı kayayı parçalıyor diğer yandan da o günün şartlarında düşünülmesi bile zor olan, Kisrâ’nın, Kayser’in şehirlerinin fethedileceğini müjdeliyordu.<a href="#_edn1" name="_ednref1" title="">[1]</a></p><p><strong>Aziz Müminler!</strong></p><p>Ashab-ı kiram, Allah Resûlü (s.a.s)’in bu müjdesine nail olmak için İslam’ın evrensel mesajlarını diyardan diyara taşıyordu. Anadolu’muzda ilk defa İyâz b. Ganem ve Halid b. Velid’in de içinde bulunduğu sahabe ordusu Diyarbakır’a İslam’ın kutlu sancağını dikiyor, bu şehri Anadolu’nun İslam’a açılan ilk kapısı haline getiriyordu. Sahabe şehri Diyarbakır o günden beri Müslümanların kalbi, İslam’ın kalesi olmaya devam ediyor elhamdülillah.</p><p><strong>Kıymetli Müslümanlar!</strong></p><p>İslam ile müşerref olan ve devraldığı İslam sancağını bir daha bırakmayan aziz milletimizin î’lây-i kelimetullah aşkı, Allah’ın adını yüceltme gayreti hiç eksik olmamıştır. Bu uğurda yılmadan, yıkılmadan, seferden sefere, zaferden zafere koşan şanlı ecdadımız, Malazgirt Zaferi ile Anadolu’yu bize vatan kılmıştır. İstanbul’u fethederek Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in, şu kutlu müjdesine nail olmuştur: “Konstantiniyye mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır! Ve o asker, ne güzel askerdir!”<a href="#_edn2" name="_ednref2" title=""><strong>[2]</strong></a></p><p><strong>Değerli Müminler!</strong></p><p>İstanbul’un fethi sadece bir şehre hâkim olmaktan ibaret değildir. Bu fetih, Peygamberimizin müjdesi, ashab-ı kiramın arzusu,&nbsp; Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin hayali ve ecdadımızın sevdasıdır. Bu fetih, çağ kapatıp çağ açan yeni bir altın dönemin başlangıcıdır. Bu fetih, Mekke, Medine ve Kudüs ile İstanbul’u kardeş kılan bir zaferdir.</p><p><strong>Muhterem Müslümanlar!</strong></p><p>Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur: “Müminlere yardım etmek, üzerimizde bir gerekliliktir.”<a href="#_edn3" name="_ednref3" title=""><strong>[3]</strong></a> Hamd olsun ki, Rabbimizin yardımı daima, hak ve hakikatten ayrılmayan, mazlum ve mağdurların yanında yer alan aziz milletimizle beraber olmuştur. Asırlardır milletimizin her cephede kazandığı zaferler bunun en büyük şahididir.</p><p><strong>Aziz Kardeşlerim!</strong></p><p>Bugün bize düşen, ecdadımızın aziz hatırasını ve şanlı mirasını gelecek nesillere aktarmaktır. Din ü devlet, mülk ü millet yolunda var gücümüzle gayret göstermektir. Birlik ve beraberliğimizden asla ödün vermemektir. Unutmayalım ki girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Yedi düvel de üzerimize gelse, vatanımızı bölemeyecek, bayrağımızı indiremeyecek, ezan-ı Muhammedi’yi dindiremeyecektir. &nbsp;نَصْرٌ مِنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَر۪يبٌۜ &nbsp;&nbsp;“Yardım Allah’tandır ve Allah’ın yardımı ile fetih yakınlaşır.”<a href="#_edn4" name="_ednref4" title=""><strong>[4]</strong></a></p><div>&nbsp;<div><p><a href="#_ednref1" name="_edn1" title="">[1]</a> Nesâî, Cihâd, 42.</p></div><div><p><a href="#_ednref2" name="_edn2" title="">[2]</a> Ahmet b. Hanbel, Müsned IV, 325.</p></div><div><p><a href="#_ednref3" name="_edn3" title="">[3]</a> Rûm, 30/47.</p></div><div><p><a href="#_ednref4" name="_edn4" title="">[4]</a> Saf, 61/13.</p><p><em>Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü</em></p></div></div><div><p>&nbsp;</p><p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Y%C3%BCce%20Allah%20M%C3%BCminlerin%20Yard%C4%B1mc%C4%B1s%C4%B1d%C4%B1r.doc"><span style="color:#008000"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ &nbsp;WORD OLARAK&nbsp;İNDİR</strong></span></a></p></div><div><p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Y%C3%BCce%20Allah%20M%C3%BCminlerin%20Yard%C4%B1mc%C4%B1s%C4%B1d%C4%B1r.pdf"><strong><span style="color:#FF0000">HAFTANIN</span><span style="color:#336600"> HUTBESİNİ </span><span style="color:#FF0000">PDF OLARAK</span><span style="color:#336600"> İNDİR</span></strong></a></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p><h3>&nbsp;</h3></div>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Diyanet'ten Yurt Dışı Din Görevlisi Sınav duyurusu]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/diyanetten-yurt-disi-din-gorevlisi-sinav-duyurusu-603971593eff6-d825-4a4e-883a-b0b67e2897b12021-05-26T22:55:00+03:00Yücel Edoğan Diyanet'ten Yurt Dışı Din Görevlisi Sınav duyurusu

Diyanet'ten Yurt Dışı Din Görevlisi Sınav duyurusu

DUYURULAR

Yücel Edoğan
<p><strong><strong>Diyanet</strong>&nbsp;İşleri Başkanlığı yurt dışı teşkilatlarında görevlendirmek üzere Din Görevlisi&nbsp;<strong>Sınav</strong>&nbsp;ilanı yayınladı.</strong></p><p>Başkanlığın resmi internet sitesinde yer alan&nbsp;<strong>duyuru</strong>da şu ifadelere yer verildi:</p><h3><strong>YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK DİN GÖREVLİLERİNİ SEÇME SINAVI DUYURUSU&nbsp;</strong></h3><p>Başkanlığımızca yurtdışında görevlendirilmek üzere sınavla&nbsp;<strong>din görevlisi</strong>&nbsp;seçilecektir. Görevlendirme süresi 1 (bir) yıl olup, başarılı olunması halinde her defasında birer yılı geçmemek üzere en fazla 5 (beş) yıla kadar uzatılabilecektir.&nbsp;</p><h3><strong>1. GENEL ESASLAR&nbsp;</strong></h3><p>Bu sınav, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca yurtdışında görevlendirilecek din görevlilerini seçmek amacıyla açılmış olup, işbu Duyuruda belirtilen esaslar çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.&nbsp;</p><p>1. İlgili Mevzuat;&nbsp;</p><p>a) 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun,&nbsp;</p><p>b) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurt Dışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin 05.06.2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BAOKK),&nbsp;</p><p>c) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun 04.05.2021 tarihli ve 39 sayılı Kararı,&nbsp;</p><p>2. Yurt dışında görevlendirilecek din görevlileri, ‘<strong>Mesleki Yeterlilik Sınavı</strong>’ ve ‘<strong>Temsil Yeteneği Sınavı</strong>’na tabi tutulacaklardır. Seçilecek din görevlilerinin görevlendirileceği ülkeler ve sayıları Duyuru ekinde yer alan tablolarda (Ek-1) belirtilmiştir.&nbsp;</p><p>3. “Mesleki Yeterlilik Sınavı”, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) yazılı ve mülakat sınavı olarak iki aşamalı, ‘Temsil Yeteneği Sınavı’ ise mülakat şeklinde gerçekleştirilecektir. ‘Mesleki Yeterlilik Sınavı’ ve ‘Temsil Yeteneği Sınavı’na ilişkin gerekli duyurular www.diyanet.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.&nbsp;</p><p>4. Adaylar, kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak sınava giriş bilgilerini ve sınav sonuçlarını https://www.dibbys.gov.tr/ internet adresinden öğrenebileceklerdir.&nbsp;</p><p>5. Adaylar, Diyanet İşleri Başkanlığı ile yapacakları bütün yazışmalarda bu duyurudaki genel amaçlı dilekçe örneğini (Ek-2) kullanacaklardır.&nbsp;</p><p>6. Sınav süreci başladıktan sonra yeni ihtiyaçların ortaya çıkması ya da ihtiyaçların ortadan kalkması hâlinde kontenjanları azaltmaya veya artırmaya Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu yetkilidir.&nbsp;</p><p>7. Yapılan sınav sonucu bir ülke grubunda din görevlisi ihtiyacının karşılanamaması durumunda, görevlendirilmeye esas başarı sıralama listesinde bulunan ve şartları taşıyan din görevlileri arasından diğer ülke gruplarına Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca görevlendirme yapılabilecektir.&nbsp;</p><h3><strong>2. BAŞVURU İŞLEMLERİ&nbsp;</strong></h3><p><strong>2.1. Başvuru Şartları&nbsp;</strong></p><p>1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,&nbsp;</p><p>2. Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine göre kadrolu devlet memuru olarak Din Hizmetleri veya Genel İdare Hizmetleri Sınıfında çalışıyor olmak ve sınav başvurusunun son günü itibarıyla Din Hizmetleri Sınıfındaki kadrolarda fiilî olarak 5 (beş) yıl görev yapmış olmak, (sözleşmeli statüde çalışılan süreler ile vekil imam hatiplik, müezzin-kayyımlık ve Kur’an Kursu Öğreticiliğinde geçen süreler dâhil, askerlikte ve ücretsiz izinde geçen süreler hariç)&nbsp;</p><p>3. Başka kurumdan Başkanlığımıza geçenler için sınav başvuru tarihinin son günü itibariyle 3 (üç) yıldır fiilen Başkanlık teşkilatında görevli bulunmak,</p><p>4. Memurlukta adaylığı kaldırılmış olmak,</p><p>5. Son 10 (on) yılda uyarma ve kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,</p><p>6. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) bendinin 5’inci fıkrasında sayılan suçlardan hükümlü bulunmamak,</p><p>7. Askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak,</p><p>8. En az 2 (iki) yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,</p><p>9. Tablo-2’de yer alan ülke gruplarında belirlenen din görevlisi kontenjanlarına başvuracaklardan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Ayniyat Saymanı, Teberrukat Saymanı, Şef, VHKİ, Memur ve Şoför kadrolarında çalışanlar için Din Hizmetleri Sınıfında 5 (beş) yıl fiilen çalışmış olması şartıyla en az 2 (iki) yıllık dinî yükseköğrenim mezunu veya dini yükseköğrenim alanı dışında herhangi bir lisans mezunu olmak.</p><p>10. 2019, 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavlarından (MBSTS) birisine girmiş olmak,</p><p>11. İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü, Şube Müdürü, Murakıp, Ayniyat Saymanı, Teberrukat Saymanı ve Şef kadrolarına ilk defa atananlar, sınav başvuru tarihinin son günü itibariyle bulunduğu unvanda 2 (iki) yıl çalışmış olmak, ayrıca yurt dışında görevlendirilmeleri halinde mükteseplerine uygun başka bir göreve atanmayı kabul etmek, (Adaylar Ek-3 dilekçeyi sisteme yükleyeceklerdir.)</p><p>12. (A) ve (B) grubu camilerde görev yapan İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyımların, yurtdışında görevlendirilmeleri halinde yurt dışına gitmeden önce diğer grup camilere atanmayı kabul etmek, (Adaylar Ek-4 dilekçeyi sisteme yükleyeceklerdir.)</p><p>13. Sınav başvuru tarihinin son günü itibariyle 6 (altı) aydan daha uzun süreli herhangi bir kursta kursiyer olarak bulunmamak veya planlanmış olmamak,</p><p>14. Yurtdışında görevini yapmasına engel teşkil edecek sağlık sorunu bulunmamak,</p><p>15. Yurt dışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak,</p><p>16. Adli Sicil kaydına dair belgeyi sisteme yüklemek, (E-devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.)</p><p>17. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından daha önce yurt dışında görevlendirilmiş olanlar için önceki yurt dışı görevinde başarılı olmuş ve yurt içi görevine başladığı tarihten itibaren sınav başvurusunun son günü itibariyle en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak,</p><p>18. Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak.</p><p><strong>2.2. Özel Şartlar</strong></p><p>1. Tablo-1 ve Tablo-2’de Yabancı Dil Belgesine sahip olma şartı aranan din görevlisi kontenjanlarına başvuru yapacakların tabloda belirtilen&nbsp;<strong>yabancı dil</strong>lerden;</p><p>01.01.2015 tarihi ve sonrasında YDS/YÖKDİL Sınavından en az “45 Puan”,</p><p>01.01.2019 tarihi ve sonrasında YDS/YÖKDİL Sınavından en az “40 Puan”,</p><p>01.01.2020 tarihi ve sonrasında YDS/YÖKDİL Sınavından en az “35 Puan” almış olmak veya ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan,</p><p>01.01.2015 tarihi ve sonrasında alınmış “B1” veya üstü,</p><p>01.01.2019 tarihi ve sonrasında alınmış “A2”,</p><p>01.01.2020 tarihi ve sonrasında alınmış “A1” düzeyinde dil belgesine* sahip olmak.</p><p>2. Tablo – 3’te yer alan ülke gruplarında belirlenen din görevlisi kontenjanları için başvuru yapacak adayların; İsveççe, Norveççe, Danca, Flemenkçe, Hollandaca, İtalyanca, Macarca ve İspanyolca dillerinden birinden sınav ilan tarihi itibarıyla son 2 (iki) yıl içinde MEB tarafından onaylı Dil Kursları, TÖMER, Üniversitelerden alınmış veya ilgili ülke vize makamlarınca vize teminine esas olmak üzere kabul gören dil belgesine sahip olmak.</p><p>3. Tablo-4/B’de yer alan ülke gruplarında belirlenen İngilizce ve Arapça dilleri kategorisinden başvuracakların, 01.01.2015 tarihi ve sonrasında YDS/YÖKDİL Sınavından en az “45 Puan” almış olmak veya ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan B1 ve üzeri dil belgesine sahip olmak, İngilizce ve Arapça dışındaki diller kategorisinden (ilgili ülkelerin resmi dili veya Rusça, Bulgarca, Boşnakça, Arnavutça, Makedonca, Rumence, Kazakça, Kırgızca ve Gürcüce) başvuracakların, sınav ilan tarihi itibarıyla son</p><p>2 (iki) yıl içinde MEB tarafından onaylı Dil Kursları, TÖMER, Üniversitelerden alınmış veya ilgili ülke vize makamlarınca vize teminine esas olmak üzere kabul gören dil belgesine sahip olmak.</p><p>4. Tablo 5/A-B’de yer alan ülke gruplarında belirlenen din görevlisi kontenjanı için başvuracaklarda ilgili ülkeye ait geçerli vize, vatandaşlık veya oturum iznine sahip olmak.</p><p>5. Tablo 5/A’da Yabancı Dil Belgesine sahip olma şartı aranan din görevlisi kontenjanlarına başvuru yapacakların geçerli vize, vatandaşlık veya oturum iznine sahip oldukları ülke dilinde ya da İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinden;</p><p>01.01.2015 tarihi ve sonrasında YDS/YÖKDİL Sınavından en az “45 Puan”,</p><p>01.01.2019 tarihi ve sonrasında YDS/YÖKDİL Sınavından en az “40 Puan”,</p><p>01.01.2020 tarihi ve sonrasında YDS/YÖKDİL Sınavından en az “35 Puan” almış olmak veya ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan,</p><p>01.01.2015 tarihi ve sonrasında alınmış “B1” veya üstü,</p><p>01.01.2019 tarihi ve sonrasında alınmış “A2”,</p><p>01.01.2020 tarihi ve sonrasında alınmış “A1” düzeyinde dil belgesine* sahip olmak.</p><p>6. Her bir kontenjan kategorisinde (Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3, Tablo-4/A-B ve Tablo-5/A-B) başvuran adayların, görevlendirme yapılacak ülkenin vize itasına ilişkin dil belgesi vb. şartlarında değişiklik olması halinde Başkanlıkça verilecek süre içerisinde ilgili ülke makamları tarafından talep edilen belgeyi temin ederek ibraz etmek.</p><h3><strong>2.3. Başvuru İşlemleri</strong></h3><p>2.3.1. Aday Tarafından Yapılacak Başvuru İşlemleri</p><p>a) Başvurular bireysel olarak, www.dibbys.gov.tr internet adresinde yer alan “Sınav İşlemlerim” menüsünden Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle 31 Mayıs 2021 – 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurular 14 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 17.00’da sona erecektir.</p><p>b) Adaylar, Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak olan kimlik, öğrenim, yabancı dil bilgisi, hizmet süresi vb. bilgilerini başvuru yapmadan önce veya başvuru esnasında DİBBYS modülünden kontrol ederek varsa yanlış veya eksik bilgileri düzelttirebileceklerdir.</p><p>c) Adayın bireysel başvurusu,</p><p>1) Merkez Teşkilatında görev yapanlar için bağlı bulundukları Birimlerince,</p><p>2) İl ve İlçe Müftülüklerinde görev yapanlar için bağlı bulundukları İl Müftülüklerince,</p><p>3) Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezlerinde görev yapanlar ve kursiyerler için bağlı bulundukları Müdürlüklerince,</p><p>4) Eğitim Merkezlerinde görev yapanlar ve kursiyerler için bağlı bulundukları Müdürlüklerince,</p><p>5) Yurt dışında görev yapanlar için bağlı bulundukları Müşavirlik/Ataşelik/ Koordinatörlüklerince onaylanacaktır.</p><p>d) Adayların başvuru sistemine girmiş olduğu bilgi ve belgeler ilgili Birimlerin DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından kontrol edildikten sonra Başkanlığımız DİBBYS başvuru onay modülü üzerinden en geç 15 Haziran 2021 Salı günü mesai bitimine kadar onaylanacaktır.</p><p>e) Adaylar, Duyuru ekinde (Ek-1) belirtilen tablolardan ve ülke gruplarından yalnız biri için başvuruda bulunabilecektir. Bu nedenle, başvuru ekranında ülke gruplarından yalnız birini işaretlemeleri gerekmektedir. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruya uygun olarak tamamlanması gerekmektedir.</p><p>f) Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumludur. Başvurunun kabulü ve onayından ise onay makamları sorumludur.</p><p>g) Aday, elektronik başvuru ile duyuruda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılır.</p><p><strong>2.3.3. Başvurunun Geçersiz Sayılacağı Durumlar</strong></p><p>a) Başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan,</p><p>b) Bilgi ve Belgeleri eksik, yanlış, geçersiz veya hatalı olan,</p><p>c) Yanlış beyanda bulunan ve başvurusunu Duyuruda belirlenmiş süre içerisinde yapmayan,</p><p>d) Başvuru işlemi elektronik ortamda Duyuruda belirlenmiş süre içerisinde bağlı bulunduğu birim tarafından onaylanmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.</p><h3><strong>3. YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK DİN GÖREVLİLERİ İÇİN YAPILACAK SINAVLAR</strong></h3><p>Yurt dışında görevlendirilecek din görevlileri, mülakat şeklinde yapılacak olan&nbsp;<strong>“Mesleki Yeterlilik Sınavı”</strong>&nbsp;ile&nbsp;<strong>“Temsil Yeteneği Sınavı”</strong>&nbsp;olmak üzere iki aşamalı sınava tabi tutulacaktır.</p><p>‘‘Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı’nda başarılı olan adaylar ‘’Temsil Yeteneği Sınavı’’na alınacaklardır.</p><p><strong>4. MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI</strong></p><p>4.1. Mesleki Yeterlilik Sınavı ve Sınav Konuları</p><p>a) Mesleki Yeterlilik Sınavı; yazılı (MBSTS) ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalıdır.</p><p>b) 2019, 2020 veya 2021 yıllarında yapılmış olan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’ndaki (MBSTS) puan sırasına göre Duyuru ekinde yer alan (Ek-1) tablolarda belirtilen her bir grup için ilan edilen kontenjan sayısının 3 (üç) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil, “Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı” için çağrılacaktır.</p><p>c) Adaylar, hizmetin gerektirdiği mesleki yeterliliğin tespiti için sınavın ikinci aşaması olan “Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavına” tabi tutulacaklardır.</p><p>d) ‘‘Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı’’ konuları, soruların konulara göre ağırlıkları ile puan değerleri aşağıda belirtilmiştir:</p><p><img src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/diyanet/60aea80702fcc.jpg" style="height:438px; width:718px" /></p><p><strong>4.2. Mesleki Yeterlilik Sınavı Giriş Belgesi</strong></p><p>a) Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı ‘Sınav Tarihi’ ve ‘Sınav Giriş Belgeleri’ Başkanlığımız http://www.diyanet.gov.tr adresinden veya Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün https://disiliskiler.diyanet.gov.tr/ adresinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.</p><p>b) Sınav Giriş Belgesinde, adayın kimlik bilgileri ile sınavın yapılacağı tarih ve bina bilgileri yer alacaktır. Aday sınava ‘Sınav Giriş Belgesi’nde yer alan sınavın yapılacağı binada ve salonda girecektir.</p><p>4.3. Mesleki Yeterlilik Sınavı Uygulaması</p><p>a) Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı’na girecek adaylar kimlik kontrolleri için ‘Sınav Giriş Belgeleri’nde belirlenen saatte ve binada hazır bulunacaktır.</p><p>b) Adaylar, Sınav Giriş Belgesi ve üzerinde T.C. Kimlik Numarası yer alan Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi, geçerlilik süresi devam eden Pasaport gibi belgelerinden biri ile sınava girebileceklerdir. Sınav Giriş Belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.</p><p><strong>4.4. Mesleki Yeterlilik Sınavı Değerlendirmesi</strong></p><p>a) Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavında değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır.</p><p>b) Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavının baraj puanı 60 (altmış)’tır. Adayın Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavında başarılı sayılabilmesi için Komisyon üyelerinin ayrı ayrı 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 (altmış) puan olması gerekmektedir.</p><p>c) Mesleki Yeterlilik Sınavında başarılı sayılabilmek için Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Yazılı Sınavı (MBSTS) puanı ile Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı puanlarının toplamının aritmetik ortalamasının en az 60 (altmış) puan olması gerekmektedir.</p><p>d) Mesleki Yeterlilik Sınavından en az 60 (altmış) ve daha yüksek puan alan adaylar içerisinden en yüksek puan alan adaydan başlanarak puan üstünlüğüne göre her Tablo ve ülke grubu için ayrı ayrı başarı sıralaması yapılarak Duyuru ekinde (Ek-1) yer alan tablolarda belirtilen sayıda din görevlisi Temsil Yeteneği Sınavına alınacaktır.</p><p>e) Mesleki Yeterlilik Sınavı sonucuna göre yapılacak başarı sıralama listesinde en son sırada yer alan aday ile aynı puana sahip adaylar, o alan için belirtilen kontenjan sayısını aşsa dahi Temsil Yeteneği Sınavına alınacaktır.</p><p>f) Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı sonuçları www.diyanet.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.</p><p><strong>4.5. Mesleki Yeterlilik Sınavı İtirazları</strong></p><p>a) Adaylar; Mesleki Yeterlilik Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren matbu dilekçe (Ek-2) ile yazılı olarak bağlı bulundukları birimler üzerinden en geç 7 (yedi) gün içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne yapacaklardır.</p><p>b) Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü bu itirazları 15 (on beş) gün içerisinde inceleyip sonuçlandıracaktır.</p><p>c) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ve faks/elektronik posta ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.</p><p>d) Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.</p><h3><strong>5. TEMSİL YETENEĞİ SINAVI</strong></h3><p>5.1. Temsil Yeteneği Sınavı, Sınav Konuları ve Değerlendirme</p><p>a) Temsil Yeteneği Sınavı, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından mülakat şeklinde yapılacaktır.</p><p>b) Temsil Yeteneği Sınavına girecek adayların sınav tarihleri www.diyanet.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.</p><p>c) Temsil Yeteneği Sınavının baraj puanı 70 (yetmiş)’tir.</p><p>d) Temsil Yeteneği Sınavında değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır.</p><p>e) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Üyelerinin ayrı ayrı 100 (yüz) tam puan üzerinden her bir aday için verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir. Kesirli puanlar bir üst puana tamamlanır.</p><p>f) Temsil Yeteneği Sınavı’ndan en az 70 (yetmiş) puan alan adayların, bu puanları ile Mesleki Yeterlilik Sınav puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanarak puan üstünlüğüne göre başarı sıralaması yapılır.</p><p>g) Temsil Yeteneği Sınav konuları ve puan değerleri aşağıda belirtilmiştir:</p><p><img src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/diyanet/60aea8067542b.jpg" style="height:438px; width:718px" /></p><p><strong>5.2. Temsil Yeteneği Sınav Sonuçlarının Duyurulması</strong></p><p>Temsil Yeteneği Sınavı sonuçları www.diyanet.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.</p><p>Adaylara sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.</p><p><strong>5.3. Temsil Yeteneği Sınavı İtirazları</strong></p><p>a) Adaylar Temsil Yeteneği Sınavı sonucuna ilişkin itirazlarını sonucun adaylara duyurulmasından itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde bağlı bulundukları birimler üzerinden matbu dilekçe (Ek-2) ile yazılı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne yapacaklardır.</p><p>b) Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü bu itirazları 15 (on beş) gün içerisinde inceleyip sonuçlandıracaktır.</p><p>c) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı, imzası ve iletişim bilgileri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.</p><h3><strong>6. GÖREVLENDİRMEYE ESAS BAŞARI SIRALAMASI</strong></h3><p>a) Görevlendirmeye esas başarı sıralaması, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yapılan Temsil Yeteneği Sınavından en az 70 (yetmiş) puan alan adaylar arasından Mesleki Yeterlilik Sınavı ve Temsil Yeteneği Sınavı puanının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle Duyuru ekinde yer alan (Ek-1) tablolarda belirtilen ülke grupları dikkate alınarak ayrı ayrı yapılacaktır. Görevlendirmeye esas başarı puanının hesaplanmasında kesirli puanlar için bölme işlemi virgülden sonra iki basamak şeklinde uygulanır.</p><p>b) Mesleki Yeterlilik Sınav puanı ve Temsil Yeteneği Sınav puanının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle puan üstünlüğüne göre başarı sıralaması yapılarak Duyuru ekinde (Ek-1) yer alan tablolar bölümünde ülke grupları ve alanlar bazında belirtilen kontenjan çerçevesinde din görevlisi başarılı sayılarak yurt dışında görevlendirilmeye hak kazanacaktır.</p><p>c) Görevlendirilmeye esas başarı puanlarının eşit olması durumunda; görevlendirme sıralamasında sırasıyla yabancı dil bilgisi, hafızlık, dini yüksek ihtisas eğitimi, doktora, yüksek lisans, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu marifetiyle yurt dışında ilk defa görevlendirilme ve mesleki kıdem dikkate alınacaktır.</p><p>d) Yurt dışında görevlendirilmeye hak kazanan ve henüz görevlendirme sırası gelmeyenler açısından sınav sonuçları, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 3 (Üç) yıl süreyle geçerlidir.</p><h3><strong>İLETİŞİM</strong></h3><h3>Diyanet İşleri Başkanlığı (Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü)</h3><h3>0 (312) 295 75 82 / 295 75 83 / 295 76 26</h3><h3>0 (312) 286 97 14</h3><h3>yurtdisiturkler@diyanet.gov.tr</h3><h3>https://disiliskiler.diyanet.gov. tr</h3><p><strong><a href="https://www.diyanethaber.com.tr/images/upload/EK-1_Kontenjan_TablolarY_26052021.pdf" target="_blank">Tablolar İçin TIKLAYNIZ&gt;&gt;&gt;</a></strong></p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-603961b087865-8d71-4dc3-b1e7-7c0f102487fa2021-05-26T08:59:00+03:00Admin Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Admin
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Rabbinin Kitab'ından sana vahyedileni oku! Onun kelimelerini değiştirecek hiç kimse yoktur. Ondan başka bir sığınak da bulamazsın.</p><p>(Kehf, 18/27)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>İnsanların Peygamberlerden öğrenegeldikleri sözlerden biri de, 'Utanmazsan dilediğini yap.' sözüdür.</p><p>(Buhârî, "Ehâdîsu'l- Enbiyâ", 54)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Allah'ım! Şeytanı, bizden uzak tut. Şeytanı, beni nimetlendireceğin evlatlarımdan uzak tut.</p><p>(Buhârî, "Deavât", 54)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-6039590f322bf-dc10-4676-8e67-293af74b67562021-05-25T22:30:00+03:00Admin Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Admin
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>De ki: "Hak geldi bâtıl yıkılıp gitti! Zaten bâtıl yıkılmaya mahkûmdur."</p><p>(İsrâ, 17/81)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Pehlivan, rakiplerini yenen kişi demek değildir. Gerçek pehlivan öfke anında kendisine hâkim olandır.</p><p>(Buhârî, "Edeb", 76; Müslim, "Bir", 107)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Bütün yüceltmeler, ibâdetler ve güzel sözler ancak Allah içindir. Ey Nebi! Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun.</p><p>(Müslim, "Salât", 55)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[İslam düşmanlığı hastalığı, tıpkı kanser hücresi gibi hızla yayılmaktadır]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/islam-dusmanligi-hastaligi-tipki-kanser-hucresi-gibi-hizla-yayilmaktadir-60394554789ac-0f46-40ba-b486-61b16c6210972021-05-25T22:17:00+03:00Admin İslam düşmanlığı hastalığı, tıpkı kanser hücresi gibi hızla yayılmaktadır

İslam düşmanlığı hastalığı, tıpkı kanser hücresi gibi hızla yayılmaktadır

DİYANET HABER

Admin
<p>Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Diyanet İşleri Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi, TRT, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) iş birliğiyle düzenlenen 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ankara’da başladı.</p><p>ATO Congresium’da düzenlenen ve iki gün sürecek sempozyumun açılış konuşmalarını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yaptı.&nbsp;</p><p>Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yaptığı açılış konuşmasında, İslam’ın getirdiği yüksek ahlakî ilkelerle insanlığın kurtuluşunu temin eden ilahi bir nizam olduğunu ifade ederek, “İslam, bütün insanlar için can, akıl, din, mal ve nesil özgürlüğünü hedefleyen barış, adalet ve merhamet dinidir. Kur’an-ı Kerim; dünyada huzur ve barışın en büyük teminatı olarak adaleti, ihsanı ve merhameti emretmektedir.” dedi.&nbsp;</p><p>Başkan Erbaş, Kur’an-ı Kerim’de, “Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe (İslam’a) girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır”, buyurulduğunu hatırlatarak, “Bu ayet-i kerime, Müslümanları, hep birlikte Allah’a teslimiyete ve barışı sahiplenmeye davet ediyor. Dolayısıyla Müslümanlar, inançları gereği, dünyadaki herkesin onurlu, özgür ve insanca bir hayat yaşama hakkını savunmaktadır.” diye konuştu.</p><p><img src="https://webdosya.diyanet.gov.tr/DiyanetAnasayfa/UserFiles/00000000-0000-0000-0000-000000000000/2021/5/25/5e76412e-f485-4c25-bdf6-d809f785561b_1_1200x800.jpg" /></p><p><strong>“İslam’ın değerlerine yönelik planlı müdahaleler yapılmıştır”</strong></p><p>İslam’ın ilkelerinin insanlara barış ve huzur getirdiğini belirten Başkan Erbaş, şöyle devam etti:</p><p>“Tarihî süreç içerisinde İslam’ın ilkelerinin hayata rehberlik ettiği dönemlerde yeryüzü insanî değerlerle buluşmuş, barış, huzur ve güven hayata egemen olmuştur. İslam’ın gönderiliş hikmeti ve amacı da budur. Dünyada dengeyi, barışı sağlamak; adaleti ve mehameti gerçekleştirmektir. Ancak son asır boyunca, fiilî, siyasî, iktisadî ve kültürel açıdan emperyalizme maruz kalan İslam coğrafyasında özellikle İslam’ın değerlerine yönelik planlı müdahaleler yapılmıştır. Bu bağlamda son yıllarda İslam’ı karalamaya yönelik çabaların “İslamofobi” kelimesi etrafında yoğunlaştığını görmekteyiz. Öncelikle ifade etmeliyim ki islamofobi, yapay ve sahte bir ifadedir. Zira hiçbir olumsuz kelime, rahmet dini İslam ile bir araya getirilemez.”</p><p>Başkan Erbaş, Avrupa’da, İslam düşmanlığı üzerinden üretilen nefret dilinin yazılı ve görsel basın ile siyasî söylemlerde sorumsuzca kullanıldığına dikkat çekerek, “Camilerde ve hayatın her alanında Müslümanları hedef alan ırkçı saldırılar ve ayrımcı uygulamalar giderek artmaktadır. Son 2 yılda Avrupa’da sadece camilerimize yönelik 669 saldırı tespit ettik. &nbsp;Bu islamofobinin İslam karşıtlığına ve İslam düşmanlığına everildiğinin en büyük göstergesidir.” değerlendirmesinde bulundu.</p><p><strong>“Terör ve anarşiye davet eden hiçbir söylem ve davranış, İslam’dan referans bulamaz”</strong></p><p>DEAŞ, FETÖ, Boko Haram, eş-Şebab, el-Kaide ve benzeri terör örgütlerinin İslamofobi endüstrisine malzeme ürettiklerinin altını çizen Başkan Erbaş, şunları söyledi: “Açıkça ifade etmeliyim ki, güven ve huzur ortamını bozan, terör ve anarşiye davet eden hiçbir söylem ve davranışın, merhamet ve adalet dini olan İslam’dan referans bulması mümkün değildir. Kaldı ki bu tür oluşumlar, en büyük zararı, İslam’a ve Müslümanlara vermektedir. Kuşkusuz bu yapılar, dinî hassasiyetlerden değil; sosyal, siyasal, ekonomik ve psikolojik yıkımların ortaya çıkardığı şartlardan doğmuş ve din istismarıyla beslenmiştir. Nitekim şiddete dayalı örgütlerin, diğer dinleri referans alan veya seküler saiklerle ortaya çıkan pek çok örneği de vardır.”&nbsp;</p><p><img src="https://webdosya.diyanet.gov.tr/DiyanetAnasayfa/UserFiles/00000000-0000-0000-0000-000000000000/2021/5/25/fd7b8912-9c6f-48e0-8a6a-505df7c69408_1_1200x800.jpg" /></p><p><strong>“Yeryüzündeki anarşinin en büyük failleri olan Siyonistler, hangi dinin mensuplarıdır”</strong></p><p>“Dünya kamuoyuna, “Bugün yeryüzündeki küresel kaos ve anarşinin en büyük failleri olarak; dünyayı özel mülkü zanneden sapkın Siyonist inanış ve kendince Tanrıyı kıyamete zorlayan evanjelist anlayış sahipleri hangi dinlerin mensuplarıdır?” diye soran Başkan Erbaş,&nbsp; “Dünyayı özel mülkü zanneden Siyonist Yahudilerden dolayı biz ‘Judaizmafobi’ tabirini kullanıyor muyuz, genelleme yapıyor muyuz? Ya da Tanrı Krallığını gerçekleştirmek için, ‘benim de payım olsun’ diye yeryüzünde kaos çıkaran, terör örgütleri kurduran Evanjelist anlayıştan dolayı biz ‘Kristiyanizmofobi’ tabirini kullanıyor muyuz? Ya da Myanmar'da Arakanlı Müslümanları öldüren, katleden Budistler’den dolayı genelleme yaparak tüm Budistleri içerisini alacak ‘budizmofobi’ tabirini kullanıyor muyuz? Kullanmıyoruz, genelleme yapmıyoruz.” şeklinde konuştu.</p><p><strong>“Kim semitik, Kim antisemitik dünya kamuoyunun anlayışına bırakıyorum?”</strong></p><p>Başkan Erbaş, Müslümanaların antisemitizmin muhatabı olmadığına vurgu yaparak şöyle konuştu:</p><p>“Bir de antisemitizm tabiri var. Semitizm, ‘Samilik’ demektir. Hz Nuh'un oğlu Sam'ın soyundan gelenlere atfen ‘Samilik’ ya da Batıdaki kullanımıyla Semitizm ifadesi kullanılmaktadır. Esasında Araplar, Yahudiler, Aramiler, Süryaniler hepsi Sami’dir. Özellikle Batı Yahudileri Batı Avrupa Yahudileri bu kavramı sahiplenmişler. Semitizm, Yahudi taraftarlı, antisemitizm Yahudi karşıtlığı olarak kullanılmıştır ve şimdilerde Müslümanlar, antisemitik olarak değerlendirilmektedir. Halbuki antisemitizmin muhatabı Müslümanlar değildir. Milattan sonra 70 yılında Yahudi yazar, Josefus Flavius’un da içinde olduğu Kudüs'te Romalılar tarafından öyle bir katliam yapılmış ki, oradan kaçabilen Yahudiler ancak 637 yılında Hz Ömer'in Kudüs'ü fethetmesi ile rahat etmişler, Kudüs'e geri dönmüşlerdir. Daha sonra Temmuz 1099’da Haçlılar Kudüs'te öyle bir katliam yapmışlar ki, oradan kaçan Yahudiler 88 sene sonra 1187’de, Mehmet Akif'in, ‘Sen ki, son ehl-i salîbin kırarak savletini, Şarkın en sevgili sultânı Salâhaddîn'i’ dediği Selahattin Eyyubi, Kudüs'ü kurtarıyor ve yeniden Yahudiler oraya geliyorlar. Daha sonra 1492'de İspanya'da yapılan katliamdan kaçan Yahudilere yine Müslümanlar sahip çıkıyor ve 1917 yılına kadar Müslümanların idaresinde tüm renklerden, dinlerden, mezheplerden insanlar Kudüs’te barış içerisinde yaşıyor. Şimdi kim semitik, kim antisemitik dünya kamuoyunun anlayışına bırakıyorum.”</p><p><strong>“Medya araçları etkin bir şekilde kullanılmalı”</strong></p><p>İslam düşmanlığıyla mücadelede İslam coğrafyasındaki terör yapılarını ve Batı dünyasındaki İslam karşıtlığını ortaya çıkaran sebepleri gerçekçi bir şekilde ele alınmasının önemine değinen Başkan Erbaş, “Bugün yapılması gereken İslam düşmanlarının ve istismarcı yapıların, inanç ve medeniyet değerleri konusunda bilgisiz gençleri kandırdığı gerçeğinden hareketle; İslam’ın ilke ve değerlerini tüm nesillerimize ve insanlığa en güzel şekilde tanıtmak için var gücümüzle çalışmaktır. Medya araçlarını etkin bir şekilde kullanarak İslam’ın hakikatini insanlığın idrakine sunmak ve İslam’a düşmanlık yapan tüm unsurlarla hep beraber mücadele etmektir.” ifadelerini kullandı.</p><p><img src="https://webdosya.diyanet.gov.tr/DiyanetAnasayfa/UserFiles/00000000-0000-0000-0000-000000000000/2021/5/25/ae1912c2-8538-4c0e-9c63-fc7401ff8a54_1_1200x800.jpg" /></p><p><strong>Diyanet’in İslam karşıtlığıyla mücadelede yaptığı çalışmalar</strong></p><p>Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının İslam’a ve Müslümanlara yönelik algı operasyonları ve kara propaganda ile mücadele ettiklerini dile getiren Başkan Erbaş, “Personel eğitimlerimizde, halkımıza yönelik vaaz ve hutbelerimizde bu konuları özenle ele alıyoruz. Bu kapsamda 18 dilde 40 eser ve 43 broşür yayınladık. Yurt içinde ve yurt dışında milyonlarca eseri ücretsiz dağıttık. Diyanet televizyonumuzda, radyolarımız ve dijital mecralarımızda toplumun her kesimine yönelik yüzlerce özel programlar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz.&nbsp; Fransa’daki sapkın derginin yayımladığı çirkin karikatürler üzerine 2020 yılı Eylül ayında, Diyanet İşleri Başkanı imzasıyla 124 ülkeden 235 Dini Lider ve temsilciye bir mektup gönderdik.” şeklinde konuştu.</p><p>Din İşleri Yüksek Kurulunun önemli gündemlerinden birisinin de İslam karşıtı akımlarla mücadele olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, “Başta Din Şûrâsı olmak üzere konuyla ilgili pek çok ilmi toplantı, müzakere ve araştırma yapılmakta; raporlar hazırlanmaktadır. Bu raporlar farklı dillere çevrilerek ve dijital ortamlarda yayımlanarak tüm dünya ile paylaşılmaktadır. Afrika Dini Liderler Zirvesi, Dünya Müslüman Azınlıklar Buluşması, Avrupa Müslümanları Buluşması gibi yaptığımız pek çok uluslararası toplantı ve organizasyonlarda İslam karşıtlığı ve düşmanlığı konusunu gündem yaptık. Müzakere ettik, kararlar aldık ve takip ediyoruz.” diye konuştu.</p><p><img src="https://webdosya.diyanet.gov.tr/DiyanetAnasayfa/UserFiles/00000000-0000-0000-0000-000000000000/2021/5/25/781db96a-a445-42f8-9c2a-0f013e663f56_1_1200x800.jpg" /></p><p><strong>“İslamofobi yani İslam düşmanlığıyla mücadele komisyonu kurduk”</strong></p><p>Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde “İslamofobi yani İslam düşmanlığıyla mücadele komisyonu” oluşturduklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:</p><p>“Böylece ilmî ve hukuki zeminde İslam düşmanlığıyla mücadelemiz daha etkin şekilde devam etmektedir. Bu doğrultuda uluslararası organizasyonlar geliştirilip güçlendirilecektir. Barış dininin mensupları olarak bizler, elbette, çatışma, kaos ve kavgayı değil; çözümü, barışı ve insanî değerleri esas alacağız ve bu yöndeki çaba ve gayretleri destekleyeceğiz. Bu uğurda her türlü desteklerini esirgemeyen zât-ı devletlerine ve rahmet dini İslam’ın tanınmasına ve yaşanmasına yönelik emek ve gayret gösteren herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu sempozyumun hayırlı neticelere vesile olmasını niyaz ediyorum.”</p><p>Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de söz alacağı oturumlarda, devlet yöneticileri, akademisyenler ve gazeteciler panelist olarak yer alacak.</p><p>"Yalan Haber, Nefret Söylemi" ve "Kültürel Irkçılık Kıskacında İslam" konularının tartışılacağı sempozyumun ikinci gününde, 113 bilimsel çalışma katılımcılara sunulacak.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[İslamofobi, İslam düşmanlığına evrilmiştir]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/islamofobi-islam-dusmanligina-evrilmistir-60393c32848f1-384f-439f-9fb7-80d808aade852021-05-25T22:06:00+03:00Admin İslamofobi, İslam düşmanlığına evrilmiştir

İslamofobi, İslam düşmanlığına evrilmiştir

DİYANET HABER

Admin
<p>Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Diyanet İşleri Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi, TRT, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) iş birliğiyle düzenlenen 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ankara’da başladı.</p><p>ATO Congresium’da düzenlenen ve iki gün sürecek sempozyumun açılış konuşmalarını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yaptı.&nbsp;</p><p>Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yaptığı açılış konuşmasında, İslam’ın getirdiği yüksek ahlakî ilkelerle insanlığın kurtuluşunu temin eden ilahi bir nizam olduğunu ifade ederek, “İslam, bütün insanlar için can, akıl, din, mal ve nesil özgürlüğünü hedefleyen barış, adalet ve merhamet dinidir. Kur’an-ı Kerim; dünyada huzur ve barışın en büyük teminatı olarak adaleti, ihsanı ve merhameti emretmektedir.” dedi.&nbsp;</p><p>Başkan Erbaş, Kur’an-ı Kerim’de, “Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe (İslam’a) girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır”, buyurulduğunu hatırlatarak, “Bu ayet-i kerime, Müslümanları, hep birlikte Allah’a teslimiyete ve barışı sahiplenmeye davet ediyor. Dolayısıyla Müslümanlar, inançları gereği, dünyadaki herkesin onurlu, özgür ve insanca bir hayat yaşama hakkını savunmaktadır.” diye konuştu.</p><p><strong>“İslam’ın değerlerine yönelik planlı müdahaleler yapılmıştır”</strong></p><p>İslam’ın ilkelerinin insanlara barış ve huzur getirdiğini belirten Başkan Erbaş, şöyle devam etti:</p><p>“Tarihî süreç içerisinde İslam’ın ilkelerinin hayata rehberlik ettiği dönemlerde yeryüzü insanî değerlerle buluşmuş, barış, huzur ve güven hayata egemen olmuştur. İslam’ın gönderiliş hikmeti ve amacı da budur. Dünyada dengeyi, barışı sağlamak; adaleti ve mehameti gerçekleştirmektir. Ancak son asır boyunca, fiilî, siyasî, iktisadî ve kültürel açıdan emperyalizme maruz kalan İslam coğrafyasında özellikle İslam’ın değerlerine yönelik planlı müdahaleler yapılmıştır. Bu bağlamda son yıllarda İslam’ı karalamaya yönelik çabaların “İslamofobi” kelimesi etrafında yoğunlaştığını görmekteyiz. Öncelikle ifade etmeliyim ki islamofobi, yapay ve sahte bir ifadedir. Zira hiçbir olumsuz kelime, rahmet dini İslam ile bir araya getirilemez.”</p><p>Başkan Erbaş, Avrupa’da, İslam düşmanlığı üzerinden üretilen nefret dilinin yazılı ve görsel basın ile siyasî söylemlerde sorumsuzca kullanıldığına dikkat çekerek, “Camilerde ve hayatın her alanında Müslümanları hedef alan ırkçı saldırılar ve ayrımcı uygulamalar giderek artmaktadır. Son 2 yılda Avrupa’da sadece camilerimize yönelik 669 saldırı tespit ettik. &nbsp;Bu islamofobinin İslam karşıtlığına ve İslam düşmanlığına everildiğinin en büyük göstergesidir.” değerlendirmesinde bulundu.</p><p><img src="https://webdosya.diyanet.gov.tr/DiyanetAnasayfa/UserFiles/00000000-0000-0000-0000-000000000000/2021/5/25/01bbda44-2f72-490e-a7a9-84368cbf55aa_1_1200x800.jpg" /></p><p><strong>“Terör ve anarşiye davet eden hiçbir söylem ve davranış, İslam’dan referans bulamaz”</strong></p><p>DEAŞ, FETÖ, Boko Haram, eş-Şebab, el-Kaide ve benzeri terör örgütlerinin İslamofobi endüstrisine malzeme ürettiklerinin altını çizen Başkan Erbaş, şunları söyledi: “Açıkça ifade etmeliyim ki, güven ve huzur ortamını bozan, terör ve anarşiye davet eden hiçbir söylem ve davranışın, merhamet ve adalet dini olan İslam’dan referans bulması mümkün değildir. Kaldı ki bu tür oluşumlar, en büyük zararı, İslam’a ve Müslümanlara vermektedir. Kuşkusuz bu yapılar, dinî hassasiyetlerden değil; sosyal, siyasal, ekonomik ve psikolojik yıkımların ortaya çıkardığı şartlardan doğmuş ve din istismarıyla beslenmiştir. Nitekim şiddete dayalı örgütlerin, diğer dinleri referans alan veya seküler saiklerle ortaya çıkan pek çok örneği de vardır.”&nbsp;</p><p><strong>“Yeryüzündeki anarşinin en büyük failleri olan Siyonistler, hangi dinin mensuplarıdır”</strong></p><p>“Dünya kamuoyuna, “Bugün yeryüzündeki küresel kaos ve anarşinin en büyük failleri olarak; dünyayı özel mülkü zanneden sapkın Siyonist inanış ve kendince Tanrıyı kıyamete zorlayan evanjelist anlayış sahipleri hangi dinlerin mensuplarıdır?” diye soran Başkan Erbaş,&nbsp; “Dünyayı özel mülkü zanneden Siyonist Yahudilerden dolayı biz ‘Judaizmafobi’ tabirini kullanıyor muyuz, genelleme yapıyor muyuz? Ya da Tanrı Krallığını gerçekleştirmek için, ‘benim de payım olsun’ diye yeryüzünde kaos çıkaran, terör örgütleri kurduran Evanjelist anlayıştan dolayı biz ‘Kristiyanizmofobi’ tabirini kullanıyor muyuz? Ya da Myanmar'da Arakanlı Müslümanları öldüren, katleden Budistler’den dolayı genelleme yaparak tüm Budistleri içerisini alacak ‘budizmofobi’ tabirini kullanıyor muyuz? Kullanmıyoruz, genelleme yapmıyoruz.” şeklinde konuştu.</p><p><img src="https://webdosya.diyanet.gov.tr/DiyanetAnasayfa/UserFiles/00000000-0000-0000-0000-000000000000/2021/5/25/bd51fc81-1ca9-4ac1-ba8c-c32e81f606ab_1_1200x800.jpg" /></p><p><strong>“Kim semitik, Kim antisemitik dünya kamuoyunun anlayışına bırakıyorum?”</strong></p><p>Başkan Erbaş, Müslümanaların antisemitizmin muhatabı olmadığına vurgu yaparak şöyle konuştu:</p><p>“Bir de antisemitizm tabiri var. Semitizm, ‘Samilik’ demektir. Hz Nuh'un oğlu Sam'ın soyundan gelenlere atfen ‘Samilik’ ya da Batıdaki kullanımıyla Semitizm ifadesi kullanılmaktadır. Esasında Araplar, Yahudiler, Aramiler, Süryaniler hepsi Sami’dir. Özellikle Batı Yahudileri Batı Avrupa Yahudileri bu kavramı sahiplenmişler. Semitizm, Yahudi taraftarlı, antisemitizm Yahudi karşıtlığı olarak kullanılmıştır ve şimdilerde Müslümanlar, antisemitik olarak değerlendirilmektedir. Halbuki antisemitizmin muhatabı Müslümanlar değildir. Milattan sonra 70 yılında Yahudi yazar, Josefus Flavius’un da içinde olduğu Kudüs'te Romalılar tarafından öyle bir katliam yapılmış ki, oradan kaçabilen Yahudiler ancak 637 yılında Hz Ömer'in Kudüs'ü fethetmesi ile rahat etmişler, Kudüs'e geri dönmüşlerdir. Daha sonra Temmuz 1099’da Haçlılar Kudüs'te öyle bir katliam yapmışlar ki, oradan kaçan Yahudiler 88 sene sonra 1187’de, Mehmet Akif'in, ‘Sen ki, son ehl-i salîbin kırarak savletini, Şarkın en sevgili sultânı Salâhaddîn'i’ dediği Selahattin Eyyubi, Kudüs'ü kurtarıyor ve yeniden Yahudiler oraya geliyorlar. Daha sonra 1492'de İspanya'da yapılan katliamdan kaçan Yahudilere yine Müslümanlar sahip çıkıyor ve 1917 yılına kadar Müslümanların idaresinde tüm renklerden, dinlerden, mezheplerden insanlar Kudüs’te barış içerisinde yaşıyor. Şimdi kim semitik, kim antisemitik dünya kamuoyunun anlayışına bırakıyorum.”</p><p><img src="https://webdosya.diyanet.gov.tr/DiyanetAnasayfa/UserFiles/00000000-0000-0000-0000-000000000000/2021/5/25/3ffd716b-98f6-4298-a663-308c396ac342_1_1200x800.jpg" /></p><p><strong>“Medya araçları etkin bir şekilde kullanılmalı”</strong></p><p>İslam düşmanlığıyla mücadelede İslam coğrafyasındaki terör yapılarını ve Batı dünyasındaki İslam karşıtlığını ortaya çıkaran sebepleri gerçekçi bir şekilde ele alınmasının önemine değinen Başkan Erbaş, “Bugün yapılması gereken İslam düşmanlarının ve istismarcı yapıların, inanç ve medeniyet değerleri konusunda bilgisiz gençleri kandırdığı gerçeğinden hareketle; İslam’ın ilke ve değerlerini tüm nesillerimize ve insanlığa en güzel şekilde tanıtmak için var gücümüzle çalışmaktır. Medya araçlarını etkin bir şekilde kullanarak İslam’ın hakikatini insanlığın idrakine sunmak ve İslam’a düşmanlık yapan tüm unsurlarla hep beraber mücadele etmektir.” ifadelerini kullandı.</p><p><strong>Diyanet’in İslam karşıtlığıyla mücadelede yaptığı çalışmalar</strong></p><p>Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının İslam’a ve Müslümanlara yönelik algı operasyonları ve kara propaganda ile mücadele ettiklerini dile getiren Başkan Erbaş, “Personel eğitimlerimizde, halkımıza yönelik vaaz ve hutbelerimizde bu konuları özenle ele alıyoruz. Bu kapsamda 18 dilde 40 eser ve 43 broşür yayınladık. Yurt içinde ve yurt dışında milyonlarca eseri ücretsiz dağıttık. Diyanet televizyonumuzda, radyolarımız ve dijital mecralarımızda toplumun her kesimine yönelik yüzlerce özel programlar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz.&nbsp; Fransa’daki sapkın derginin yayımladığı çirkin karikatürler üzerine 2020 yılı Eylül ayında, Diyanet İşleri Başkanı imzasıyla 124 ülkeden 235 Dini Lider ve temsilciye bir mektup gönderdik.” şeklinde konuştu.</p><p>Din İşleri Yüksek Kurulunun önemli gündemlerinden birisinin de İslam karşıtı akımlarla mücadele olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, “Başta Din Şûrâsı olmak üzere konuyla ilgili pek çok ilmi toplantı, müzakere ve araştırma yapılmakta; raporlar hazırlanmaktadır. Bu raporlar farklı dillere çevrilerek ve dijital ortamlarda yayımlanarak tüm dünya ile paylaşılmaktadır. Afrika Dini Liderler Zirvesi, Dünya Müslüman Azınlıklar Buluşması, Avrupa Müslümanları Buluşması gibi yaptığımız pek çok uluslararası toplantı ve organizasyonlarda İslam karşıtlığı ve düşmanlığı konusunu gündem yaptık. Müzakere ettik, kararlar aldık ve takip ediyoruz.” diye konuştu.</p><p><img src="https://webdosya.diyanet.gov.tr/DiyanetAnasayfa/UserFiles/00000000-0000-0000-0000-000000000000/2021/5/25/cba3c8a9-8fba-46a4-aaac-d08b27629ec8_1_1200x800.jpg" /></p><p><strong>“İslamofobi yani İslam düşmanlığıyla mücadele komisyonu kurduk”</strong></p><p>Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde “İslamofobi yani İslam düşmanlığıyla mücadele komisyonu” oluşturduklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:</p><p>“Böylece ilmî ve hukuki zeminde İslam düşmanlığıyla mücadelemiz daha etkin şekilde devam etmektedir. Bu doğrultuda uluslararası organizasyonlar geliştirilip güçlendirilecektir. Barış dininin mensupları olarak bizler, elbette, çatışma, kaos ve kavgayı değil; çözümü, barışı ve insanî değerleri esas alacağız ve bu yöndeki çaba ve gayretleri destekleyeceğiz. Bu uğurda her türlü desteklerini esirgemeyen zât-ı devletlerine ve rahmet dini İslam’ın tanınmasına ve yaşanmasına yönelik emek ve gayret gösteren herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu sempozyumun hayırlı neticelere vesile olmasını niyaz ediyorum.”</p><p>Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de söz alacağı oturumlarda, devlet yöneticileri, akademisyenler ve gazeteciler panelist olarak yer alacak.</p><p>"Yalan Haber, Nefret Söylemi" ve "Kültürel Irkçılık Kıskacında İslam" konularının tartışılacağı sempozyumun ikinci gününde, 113 bilimsel çalışma katılımcılara sunulacak.</p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Müezzin Kayyım Erdoğan YILMAZ Hakk'a Yürüdü]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/muezzin-kayyim-erdogan-yilmaz-hakka-yurudu-60392ff265d5b-d0c1-4095-bd54-a2fb29610e662021-05-24T22:16:00+03:00Admin Müezzin Kayyım Erdoğan YILMAZ Hakk'a Yürüdü

Müezzin Kayyım Erdoğan YILMAZ Hakk'a Yürüdü

MÜFTÜLÜK

Admin
<p>Balıkesir Sındırgı ilcesi Yeni Camii Müezzin-Kayyımı Erdoğan YILMAZ (51) kalp krizi sonucu vefat etmiştir.</p><p>Merhum Hocamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Diyanet teşkilatımıza ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.</p><p>Allah Rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah.</p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Müezzin Kayyım Mehmet Erol Hakk'a Yürüdü]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/muezzin-kayyim-mehmet-erol-hakka-yurudu-60391e9cd4b98-229b-4862-a8b0-6bd3136937052021-05-24T21:07:00+03:00Admin Müezzin Kayyım Mehmet Erol Hakk'a Yürüdü

Müezzin Kayyım Mehmet Erol Hakk'a Yürüdü

DİYANET HABER

Admin
<p>Tortum İlçe Müftülüğü Personelinden Müezzin Kayyım Mehmet Erol Vefat Etmiştir.</p><p>1971 Tortum İlçesi Pehlivanlı Kasabasında dünyaya gelen Mehmet Erol 7 Yılı Tortum İlçe Müftülüğünde olmak üzere toplamda 23 yıl Diyanet İşleri Başkanlığı’nda İmam Hatip ve Müezzin Kayyım olarak görevi yaptı. Tortum İlçe Müftülüğü Pehlivanlı Kasaba Camii’nde Müezzin Kayyım olarak görev yapmaya devam eden Mehmet Erol, 22.05.2021 Cumartesi günü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.</p><p>Din Görevlisi Mehmet Erol, 23.05.2021 tarihinde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verildi.</p><p>Allah yakınlarına sabır versin. Allah rahmet eylesin. Camiamızın başı sağolsun.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-60390083165a7-7b92-451a-b58f-ca47d182536f2021-05-24T01:38:00+03:00Admin Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

DİYANET HABER

Admin
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Andolsun biz insanoğluna şan, şeref ve nimetler verdik; onları karada ve denizde taşıdık, kendilerine güzel güzel rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık.</p><p>(İsrâ, 17/70)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Kim insanları sapkınlığa çağırırsa, kendisine uyanların günahı kadar günahı -onların günahından eksilmeksizin- yüklenmiş olur.</p><p>(Müslim, "İlim", 16; Ebû Dâvud, "Sünnet", 7)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Allah'ım! Hakkımda olmasını takdir ettiğin şeyin sonucunu hayırlı eyle.</p><p>(Hâkim, Müstedrek, 1, 702)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Diyanet Gençlik Bilgi Yarışması soru ve cevapları]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/diyanet-genclik-bilgi-yarismasi-soru-ve-cevaplari-60389dd0e58e2-75e5-456b-8856-e30a391303992021-05-23T22:30:00+03:00Admin Diyanet Gençlik Bilgi Yarışması soru ve cevapları

Diyanet Gençlik Bilgi Yarışması soru ve cevapları

DİYANET HABER

Admin
<p><strong><strong>Diyanet</strong>&nbsp;İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde online olarak gerçekleştirilen ödüllü&nbsp;<strong>Gençlik</strong>&nbsp;<strong>Bilgi</strong>&nbsp;<strong>Yarışma</strong>sının&nbsp;<strong>soru</strong>&nbsp;ve&nbsp;<strong>cevap</strong>ları.</strong></p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Akçakoca ilçe müftüsü hakkında soruşturma başlatıldı]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/akcakoca-ilce-muftusu-hakkinda-sorusturma-baslatildi-60388fc8d938c-d492-4022-b557-c901b306e6cd2021-05-23T11:37:00+03:00Admin Akçakoca ilçe müftüsü hakkında soruşturma başlatıldı

Akçakoca ilçe müftüsü hakkında soruşturma başlatıldı

MÜFTÜLÜK

Admin
<h3><strong>Diyanet İşleri Başkanlığından konuya ilişkin yapılan basın açıklaması;</strong></h3><p>Bazı medya organlarında yer alan haberler nedeniyle Düzce Akçakoca İlçe Müftüsü Şaban Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlatılmıştır.</p><p>Kamuoyuna saygıyla duyurulur.</p><p><strong>Diyanet İşleri Başkanlığı</strong></p><p>&nbsp;</p><h3><strong>MEDYADA ÇIKAN HABER;</strong></h3><p>Akçakoca&nbsp;İlçe Müftüsü Şaban Soytekinoğlu, bayram ziyareti için gittiği memleketi Sakarya'nın Karasu ilçesinde Cuma namazı kıldırdı.&nbsp;</p><p>Müftü&nbsp;Soytekinoğlu, Cuma vaazında Filistin olayları ve Yahudilere değindi. Soytekinoğlu, Selanik göçmenleriyle ilgili olarak, <strong>"Yüzde 90ı Selanik göçmeni ve sabetayist. Ne demek sabetayist? Müslümanlığa girmiş gözüken Yahudiler. Aslında Müslüman değil"</strong> ifadelerini kullandı. Soytekinoğlu, konuşmasının devamını Gezi olaylarına bağlayarak,<strong> "İstanbul'da Gezi olaylarında otellerinde barındıran kimdi? Gene Yahudilerdi. Şu an bir şirketin bir takımın da başkanı"</strong> diyerek Ali Koçu ima etti.</p><p>Cemaat&nbsp;tarafından kayıt altına alınan Soytenikoğlu'nun vaazının sosyal medyada yayınlanmasının ardından,&nbsp;Balkan dernekleri ve&nbsp;Fenerbahçe&nbsp;taraftarları sosyal medyada tepki gösterdi.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-60387fe62b556-f4ac-4ae6-8eaf-817aadf6c29d2021-05-23T11:32:00+03:00Admin Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Admin
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma! Ne yeri yarabilir ne de dağlarla boy ölçüşebilirsin.</p><p>(İsrâ, 17/37)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Rabbini zikreden kimse ile zikretmeyen kimsenin hâli, diri ile ölünün hâline benzer.</p><p>(Buhârî, "Deavât", 66)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Allah'ım! İbrahim (a.s.) ve ailesini insanlar içinde mübarek kıldığın gibi Muhammed (s.a.s.) ve ailesini mübarek kıl. Şüphesiz Sen, bütün övgülere layık, çok şerefli ve itibarlı olansın.</p><p>(Müslim, "Salât", 65)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[WhatsApp Güncellemesi Türkiye’de Yürürlüğe Girmeyecek]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/whatsapp-guncellemesi-turkiyede-yururluge-girmeyecek-603869839c2f0-b793-421f-ba56-aece80234df02021-05-22T23:23:00+03:00Admin WhatsApp Güncellemesi Türkiye’de Yürürlüğe Girmeyecek

WhatsApp Güncellemesi Türkiye’de Yürürlüğe Girmeyecek

TEKNOLOJİ

Admin
<p>Rekabet Kurumu,&nbsp;WhatsApp‘ın veri paylaşımını içeren güncellemesinin, onaylayan kullanıcılar dahil olmak üzere Türkiye’deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceğini duyurdu.</p><h3><strong>TÜRKİYE’DEKİ TÜKETİCİLER EN HIZLI BOYKOT EDEN GRUP OLMUŞTU</strong></h3><p>WhatsApp mesajlaşma uygulamasının “zorunlu güncelleme” kararının ardından tüketici WhatsApp alternatiflerini tercih etmeye başlamıştı.</p><p>Türkiye’deki tüketiciler&nbsp;WhatsApp’i en hızlı boykot eden grupta yer aldı. Türkiye’deki kullanıcılar BiP ve Dedi gibi verileri Türkiye’de saklayan mesajlaşma uygulamalarına yönelmişlerdi.</p><p>WhatsApp, 4 Ocak’ta “Gizlilik İlkesi”ni güncellemiş ve kullanıcılarına güncellenen ilkeleri kabul etmeleri için bildirim yollamıştı. Hesap bilgileri, mesajlar, konum bilgileri gibi birçok verinin Facebook’a ait şirketlerle paylaşılmasını içeren yeni koşulların onayı için kullanıcılara 8 Şubat’a kadar süre vermişti. WhatsApp, yeni koşulların kabul edilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamayacağını belirtmişti.&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-60385edeea3c3-f2fe-4c02-be95-2886d124ddb52021-05-22T23:10:00+03:00Admin Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Admin
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur.</p><p>(İsrâ, 17/36)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Verdiği hükümlerde, ailesinin ve halkın yönetiminde adaletli davranan yöneticiler, kıyamet gününde nurdan yüksek koltuklar üzerinde otururlar.</p><p>(Müslim, "İmâre", 18)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Ey insanların rabbi! Sıkıntıyı gider. Şifa ver. Şifa veren Sensin. Senin şifandan başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık bırakmayan şekilde şifa ver.</p><p>(Buhârî, "Tıb", 38; Müslim, "Selâm", 46)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Kuveyt'te Nisa Suresinin bulunmadığı Kur’an dağıtımı üzerine araştırma]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/kuveytte-nisa-suresinin-bulunmadigi-kuran-dagitimi-uzerine-arastirma-6038492261ef6-bf7e-412b-89ac-2950281dbee62021-05-22T22:11:00+03:00Admin Kuveyt'te Nisa Suresinin bulunmadığı Kur’an dağıtımı üzerine araştırma

Kuveyt'te Nisa Suresinin bulunmadığı Kur’an dağıtımı üzerine araştırma

GÜNCEL

Admin
<p>Ahbar El Haliç göre, Sosyal medya kullanıcıları, Kuveyt'te Nisa Suresinin çıkarıldığı Kur’an dağıtımına öfkelerini ifade ederken, bunu Allah'ın sözüne hakaret ve İslam dinine bir tehdit olarak nitelendirdi.</p><p>Kuveyt Vakıflar ve İslami İşler Bakanı İsa al-Kandari, böyle bir Kur’an'ın dağıtımına tepki olarak ve bu ülke Kur’an Basım ve Yayın Genel Kurul'a bir mektup yazdı . Nisa Suresi olmadan Kur’an'ın bir nüshasının varlığına ilişkin olarak yapılan işlemleri dernekten kendisine bildirmesini istedi.</p><p>Al-Kandari ayrıca Kur’an'ın yayımlanmasına izin veren kurum olarak Kur’an Basım ve Yayınlama Derneği'ni,&nbsp; böyle bir Kur’an'ın varlığının vahiy Kelamına bir hakaret olduğuna teveccühle söz konusu Kur’an'ın yayıncısını üç iş günü içinde belirlenmesini istedi.</p><p>Kuveyt vatandaşları sosyal medyada bir kişinin elinde Kur’an tutarak Kur’an'ın dördüncü suresinin (Nisa) çıkarıldığı bir video yayınladıklarını belirtmekte fayda var.</p><p>Kuveyt vatandaşı videoda Kur’an'ın ilke olarak tam olmadığını ve Nisa Suresi ile ilgili sayfaların kesildiğine dair hiçbir delil bulunmadığını belirtti.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[2021 DGS başvuruları başladı]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/2021-dgs-basvurulari-basladi-60383ec2ef3f2-858f-4f9e-9214-ac98ac0cd0c32021-05-22T21:25:00+03:00Admin 2021 DGS başvuruları başladı

2021 DGS başvuruları başladı

EĞİTİM

Admin
<p><strong><strong><strong><strong>ÖSYM</strong></strong></strong></strong>'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre,Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-<strong>DGS</strong>), 11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak.</p><p>Sınava&nbsp;<strong>başvuru</strong>lar, 21 – 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak.</p><p><strong>DUYURU</strong><br /><strong>(21 Mayıs 2021)</strong></p><p><strong>2021-DGS Başvurularının Alınması</strong></p><p>Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı&nbsp;<strong>(2021-DGS), 11 Temmuz 2021&nbsp;</strong>tarihinde&nbsp;uygulanacaktır.</p><p>Sınava başvurular,&nbsp;<strong>21 – 31 Mayıs 2021&nbsp;</strong>tarihleri arasında yapılacaktır.</p><p>Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat&nbsp;<strong>12.15'ten</strong>&nbsp;itibaren ÖSYM'nin&nbsp;<a href="https://ais.osym.gov.tr/"><strong>https://ais.osym.gov.tr</strong></a>&nbsp;internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.</p><p>Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının&nbsp;<a href="https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/"><strong>https://hayatevesigar.saglik.gov.tr</strong></a>&nbsp;internet adresinden ulaşabileceklerdir.</p><p><strong>2021-DGS’de her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.</strong></p><p>Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2021-DGS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza&nbsp;<strong>aşağıdaki bağlantıdan</strong>&nbsp;erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.</p><p><strong>Kamuoyuna saygıyla duyurulur.</strong></p><p><strong>ÖSYM BAŞKANLIĞI</strong></p><p><br /><strong><em><a href="https://www.osym.gov.tr/TR,21123/2021-dgs-kilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html">2021-DGS: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri</a></em></strong></p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-603822f103e5a-6f33-490f-a464-a731c15576cf2021-05-21T12:23:00+03:00Admin Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Admin
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>… Eğer şükrederseniz, size (nimetimi) daha çok vereceğim…</p><p>(İbrâhîm, 14/7)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Şüphesiz ki Allah, verdiği nimetin eserinin kulunun üzerinde görülmesinden hoşlanır.</p><p>(Tirmizî, "Edeb", 54)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Allah'ım! Harama tamah etmeyecek şekilde helal nimetlerin ile yetinmeyi nasip eyle.</p><p>(Tirmizî, "Deavât", 127)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sınav duyurusu!]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/milli-egitim-bakanligindan-sinav-duyurusu-60381f271a7c7-9f37-4619-8018-5c1cdd7f0c482021-05-20T23:25:00+03:00Admin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sınav duyurusu!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sınav duyurusu!

EĞİTİM

Admin
<p>Milli Eğitim Bakanlığı, İlkokul 4. sınıf ile ortaokul öğrencileri için 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin&nbsp;<a href="https://www.haber7.com/etiket/s%C4%B1nav" target="_blank" title="sınav">sınav</a>la değerlendirilmesi durumu, öğrencilerin tercihine bırakıldığını açıkaldı.<br /><br /><strong>MİLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA</strong><br /><br />İlkokul ve ortaokul öğrencilerimizin 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin ölçme ve değerlendirme işlemleri salgın tedbirleri kapsamında yeniden düzenlenmiştir.<br />&nbsp;<br />İlkokul 1, 2 ve 3'üncü sınıflarda sınav uygulaması bulunmamaktadır. Öğrencilerimiz, birinci dönemde olduğu gibi yüz yüze eğitim, canlı ders ve/veya TRT EBA televizyonundaki yayınları takip ve derse olan ilgilerine göre kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerini destekleyecek şekilde öğretmenleri tarafından değerlendirilecektir.<br />&nbsp;<br />İlkokul 4'üncü sınıf ile ortaokul öğrencileri için 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesi durumu, öğrencilerin tercihine bırakılmıştır.<br />&nbsp;<br /><strong>&nbsp;İkinci dönem sınav notu olan öğrenciler için;</strong><br /><br />Bu sınavlar geçerli olacak ve e-Okul sistemine işlenecektir. Sınavı yapılan derslerden başka bir sınav yapılmayacaktır.<br /><br />Bu öğrencilere istemeleri hâlinde ikinci bir sınav yapılıp puanlarını yükseltme fırsatı verilecektir.<br /><br />Bu öğrencilere ayrıca tercih hakkı sunulacak olup istemeleri hâlinde sadece birinci dönem notları ile değerlendirilmeleri sağlanacaktır ve bu öğrencilere başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacaktır.<br />&nbsp; &nbsp;<br /><strong>İkinci dönem sınav notu olmayan öğrenciler için;</strong><br /><br />İkinci dönem sınavlarına katılıp katılmama hususunda öğrencilere tercih hakkı sunulacaktır. İsteyen öğrenciler için sınav yapılacaktır.<br /><br />İkinci dönem sınavlarına katılmak istemeyen öğrencilerin sadece birinci dönem notlarına göre değerlendirilmeleri sağlanacak ve bu öğrencilere başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacaktır.<br /><br /><em><strong>Buna göre velilerimizin, tercih ettikleri seçeneği 26 Mayıs 2021 tarihine kadar öğrencilerin kayıtlı bulunduğu okul müdürlüğüne yazılı olarak ya da e-posta başvurusuyla bildirmeleri gerekmektedir.</strong></em><br />&nbsp;<br /><strong>İlkokul 4. sınıf ve ortaokul öğrencilerinin ölçme ve değerlendirme uygulamalarına yönelik bu düzenlemenin diğer ayrıntıları şu şekildedir: &nbsp;</strong><br /><br />Seçmeli dersler dâhil bütün derslerden sadece bir sınav notu karneye yansıtılacaktır.<br />Sınavlar okul ortamında ve yüz yüze yapılacaktır.<br /><br />Öğrencilerin sınavları 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem başından 26 Mart 2021 tarihine kadar işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde, 18 Haziran 2021 tarihine kadar planlanarak uygulanacaktır.<br /><br />Farklı bir ilde bulunmaları durumunda öğrenciler, sınavlara bulundukları yerlerde aynı okul türündeki okullarda girebileceklerdir. Bu kapsamda, okulların gerekli hazırlık ve planlamaları yapabilmeleri için öğrenci velileri, 26 Mayıs 2021 Çarşamba gününe kadar taleplerini bulundukları ildeki ilgili okul müdürlüğüne bir dilekçe ile iletecek, öğrencilerin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünü de bu konuda bilgilendirecektir.<br /><br />Yurt dışında bulunan ve sınavlara bulunduğu ülkede katılmak isteyen öğrenciler; bulunduğu yerin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği/Başkonsolosluğu/Konsolosluğu eğitim müşavirliği/ataşeliğine başvuracaktır.<br /><br />Kendisinde veya birlikte kaldığı aile bireylerinde herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunan öğrenciler, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacaktır.<br />Yatılı bölge ortaokullarında kayıtlı olan ve eğitim öğretim sürecini uzaktan eğitim yoluyla takip eden öğrencilerin, sınav tarihlerinin olduğu günlerde pansiyon kapasitesi, ulaşım şartları ve hijyen koşulları dikkate alınarak pansiyonda konaklayabilmeleri sağlanacaktır.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Eller Filistin ve Mescid-i Aksa için duaya kalkacak]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/eller-filistin-ve-mescid-i-aksa-icin-duaya-kalkacak-603801d6fbede-6075-4435-aea2-3b2be7420b802021-05-20T22:10:00+03:00Admin Eller Filistin ve Mescid-i Aksa için duaya kalkacak

Eller Filistin ve Mescid-i Aksa için duaya kalkacak

DİYANET HABER

Admin
<p><strong>Başından bu yana işgalci İsrail'in&nbsp;<strong>Filistin</strong>de uyguladığı terör eylemlerine sert tepki&nbsp;veren Diyanet İşleri Başkanlığı tepkilerine devam ediyor.</strong></p><p>İnsanlığın en köklü mirasını, peygamberlerin aziz hatırasını ve Mescid-i Aksa'yı kalbinde taşıyan İslam beldesi Kudüs başta olmak üzere Filistin topraklarında işgalci İsrail tarafından on yıllardır devam eden zulüm, baskı ve katliamlar acımasızca sürüyor.</p><p>İşgalci İsrail, insanlık onuru ve mabetlerin dokunulmazlığını ayaklar altına alarak Kadir gecesinden bugüne gerçekleştirdiği&nbsp;saldırılarda bebek, çocuk, kadın&nbsp;ve savunmasız insanlar başta olmak üzere onlarca masum insanı en ağır silahlarla katletti.</p><h3><strong>- Diyanet'ten Cuma namazı öncesi&nbsp;<strong>dua</strong>ya davet</strong></h3><p>Diyanet İşleri Başkanlığı,&nbsp;Filistin ve Kudüs bilincinin yerleşmesi ve işgalci İsrail'in katliamlarının son bulması amacıyla tüm yurtta vatandaşları cuma namazı öncesi duaya çağırdı.</p><p>81 il müftülüğüne konuya ilişkin bir yazı gönderen Başkanlık "Filistinli kardeşlerimizin yapılacak her türlü maddi yardım kadar, manevi desteğe de ihtiyaçları vardır." dedi.</p><p>Yazıda, tüm&nbsp;<strong>cami</strong>lerde cuma namazı öncesi&nbsp;Yasin, Fetih, Mülk ve kısa sureler okunarak dualar yapılacak.</p><p>"Ey Rabbim, beni ve neslimi namazı devamlı kılanlardan eyle; duâmı kabul et, kıyamette hesab olunacağı gün beni, ana-babamı ve müminleri bağışla!" İbrahim: 40-41</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p><img alt="" src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/diyanet/dua.jpg" style="height:568px; width:1009px" /></p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Kudüs ve Mescidi Aksa'nın Önemi]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/kudus-ve-mescidi-aksanin-onemi-60379e27fc276-98eb-4a0e-bf78-f6a0a03994772021-05-20T21:30:00+03:00Admin Kudüs ve Mescidi Aksa'nın Önemi

Kudüs ve Mescidi Aksa'nın Önemi

VAAZ

Admin
<h1>Kur’an-ı Kerim’de Kudüs ve Mescid-i Aksa:</h1><ul><li><strong>سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ</strong></li><li><strong><em>Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Harâm'dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir; O, gerçekten işitendir, görendir</em></strong></li><li><strong>قُلْنَا يَا نَارُ كُوني بَرْداً وَسَلَاماً عَلٰى اِبْرٰهيمَ</strong></li><li><strong><em>Biz de, "Ey ateş" dedik, "İbrâhim için serin ve zararsız ol!" </em></strong></li><li><strong>وَاَرَادُوا بِه كَيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ الْاَخْسَرينَ </strong></li><li><strong><em>Ona bir tuzak kurmak istediler; fakat biz onları daha çok zarar eden taraf yaptık.</em></strong></li><li><strong>وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطاً اِلَى الْاَرْضِ الَّتي بَارَكْنَا فيهَا لِلْعَالَمينَ&nbsp; </strong></li><li><strong><em>Onu da Lût’u da kurtarıp herkes için bereketli kıldığımız yere ulaştırdık.<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><strong>[1]</strong></a></em></strong></li></ul><ul><li><strong>وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ</strong></li><li><strong><em>Maide, 5/20: "Musa milletine şöyle demişti: "Ey milletim! Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın. Aranızdan peygamberler çıkardı ve sizi krallar yaptı. Alemlerden hiç kimseye vermediğini size verdi. </em></strong></li><li><strong>يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ</strong></li><li><strong><em>Maide, 5/21: Ey milletim! Allah'ın size yazdığı kutsal toprağa girin, geriye dönmeyin; yoksa zarar edenler olursunuz."</em></strong></li></ul><h3><strong>İlk Kıblemiz:</strong></h3><ul><li><h3>el-Bera b. Azib anlatıyor: "Rasulullah Beyti Makdis (Mescidi Aksa) tarafına on altı ya da on yedi ay namaz kıldı. Rasulullah Ka'be tarafına namaz kılmayı arzuluyordu. Yüce Allah da şu ayeti kerimeyi indirdi:</h3></li><li><strong>قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ</strong></li><li><strong><em>Bakara, 2/144:</em></strong><em> <strong>"Yüzünü göğe doğru çevirip durmanı görüyoruz. Seni hoşnut kalacağın kıbleye doğru yönelteceğiz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Ve her nerede olursanız olun yüzünüzü onun tarafına çevirin."</strong>&nbsp;</em></li></ul><h3><strong>Kudüs’ün Tarihi:</strong></h3><ul><li>Kudüs, ilk kurulduğu günden bu yana Şam diyarının merkezi ve başkenti olagelmiştir. Hz. İbrahim ve Hz. Lut’un Filistin bölgesine gelip yerleşmelerinden itibaren bu bölgenin tümü mübarek kabul edilmiştir.</li><li><strong>وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ</strong></li><li><strong><em>“Biz onu (İbrahim’i) ve Lut’u âlemler için mübarek kıldığımız arza (yere ulaştırıp) kurtardık.”<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title=""><strong>[2]</strong></a></em></strong></li><li>Bereketli kılınan bu bölgenin mübarek olarak kabul edilmesinin nedeni, Allah’ın hikmetiyle buradan pek çok peygamberin gelip geçmesi ve burada vefat edip defnedilmesi veya meyve ve sebzelerle etrafının bereketlendirilmiş olmasından ileri gelmektedir.</li></ul><h3><strong>Yahudiliğin Kudüs’e&nbsp;Verdiği Önem:</strong></h3><ul><li>İsrailoğulları tarafından şehrin krallık ve ibadet merkezi oluşu Hz. Dâvûd’la başlamaktadır (II. Samuel, 6-7; bablar, 24/18-25; I. Tarihler, 21/18-22).</li><li>Mâbedin bulunduğu tepeye Sion tepesi denilmekteydi.</li><li>Hz. Dâvûd’a saltanatının ebediyen devam edeceği vaat edildiğinde bu aynı zamanda krallık ve mâbed şehri olan Kudüs’ün ebedîliğine de işaret sayılmıştır (II. Samuel, 7/13-16).</li><li>Hz. Süleyman zamanında mâbedin inşası Kudüs’e ayrı bir kutsallık sağlamış, bir taraftan Dâvûd’un saltanatının ebediyen devam edeceğine dair Tanrı’nın vaadi, diğer taraftan mâbedin Tanrı’nın ebedî mekânı olarak kabulü şehri kutsallaştırmıştır.</li><li>Mezmurlar’da (Mezmur, 132), ahid sandığının getirildiği Dâvûd şehri (Sion) sadece Rabbin krallık için seçtiği bir şehir olarak değil Rabbin meskeni olarak da takdim edilmektedir.</li><li>Peygamber Yeremya’ya göre Kudüs’e “Rabbin tahtı, adalet yurdu, kutsiyet dağı” denilecektir (31/23; 33/16).</li><li>Mezmurlarda Kudüs hakkında; “Eğer seni unutursam ey Yeruşalim, sağ elim hünerini unutsun; eğer seni anmazsam, eğer Yeruşalim’i baş sevincimden üstün tutmazsam dilim damağıma yapışsın” (Mezmur, 137/5-6) denilmektedir.</li><li>Kudüs, Tanrı tarafından seçilen bir yer kabul edildiği için (II. Krallar, 21/4; Mezmur, 132/13) Kudüs Mâbedi sadece kurbanların takdim edildiği bir mekân değil aynı zamanda hac ibadetinin de yapıldığı yerdir. Çünkü yılda üç defa (Pesah, Şavuot ve Sukkot bayramlarında) her erkek kurban takdimi için Rabbin huzurunda (mâbedde) bulunmakla yükümlü tutulmuştur (Çıkış, 23/17; Tesniye, 16/16-17).</li><li>Tanrı tarafından seçilmiş olması dolayısıyla Kudüs, Yahudiliğin en yüce değerlerinin ve ümitlerinin simgesi olmuştur.</li><li>Peygamberler ondan övgüyle bahsetmişlerdir. İşaya Kudüs’ü “adalet şehri” diye adlandırmakta ve şeriatın Sion’dan, Rabbin sözünün Yeruşalim’den çıkacağını bildirmekte (1/26; 2/3), Yeremya gelecekte Kudüs’e “Rabbin tahtı” denileceğini, bütün milletlerin onda toplanacağını belirtmektedir (3/17).</li><li>Diğer taraftan Eski Ahid’de onun güzelliği anlatılmakta ve sevgiliye benzetilmektedir (Neşîdeler Neşîdesi, 6/4; Mezmur, 48/2; 50/2). Talmud’da (Sukkot, 51b)</li><li>Kudüs’ü görmeyenin güzel bir şehrin nasıl olduğunu asla bilemeyeceği belirtilmekte, Midraş’ta (Genesis Rabbah, 14, 8)</li><li>Âdem’in Kudüs Mâbedi’nin toprağından, bir başka rivayette ise dünyanın Sion’dan başlayarak yaratıldığı nakledilmektedir. Yahudi şeriatına (Halakah) göre bütün ülke kutsaldır, ancak Kudüs şehri en kutsaldır. Yeryüzündeki en kutsal yer olan ve “kutsallar kutsalı” denilen mekân Kudüs’teki mâbedde bulunmaktadır. Şeriatta Kudüs’ün kutsallığının gerektirdiği emirler ve yasaklar sıralanmıştır (Neusner, V, 15-16).</li><li>M.s. 70 yılında Romalı kumandan Titus Kudüs’ü kuşatmış, bu sırada mâbed ve hemen hemen bütün şehir yanmıştır. Titus, Batı duvarındaki bir bölüm (bugünkü ağlama duvarı) ve üç kule hariç duvarları yıktırmıştır.</li><li>Milâttan sonra 70 yılındaki yıkımın ardından yahudi milletinin hayatında Kudüs daha az rol oynamaya başlamış, ancak mânevî ihtişamın sembolü ve şeriatın bedenleşmiş şekli olarak varlığını sürdürmüş, ona olan özlem her vesileyle dile getirilmiştir.</li><li>Yahudiler nerede olurlarsa olsunlar ve hangi saatte dua ederlerse etsinler mutlaka Kudüs’e dönmek zorundadırlar. Yemek duasında Kudüs’ün yeniden inşası dileği yer almaktadır. Günde üç defa tekrarlanan Amidah adlı dua Kudüs’e dönülerek yapılmakta, bu duada Kudüs’e dönme, şehri ve Dâvûd saltanatını yeniden tesis etme arzusu ifade edilmektedir. Yıllık üç oruçta Kudüs’ün yıkılışının anısına yas tutulmaktadır.</li><li>Kudüs’ün ibadet hayatındaki önemi yahudi devletinin Mesîh tarafından bu topraklarda kurulacağı inancına dayanmaktadır. Kudüs’ün yeniden inşası ve mâbedin yapılması bunun işaretleridir. Yahudi geleneğine göre yeryüzündeki Kudüs gibi bir de gökte Kudüs vardır. Talmud’da Tanrı’nın yerdeki Kudüs’e girmeden gökteki Kudüs’e girilemeyeceğini bildirdiği nakledilmektedir. Yahudi dinî literatürünün bir kısmında semavî Kudüs’ün dünyanın sonunda yerdekinin yerini almak üzere ineceği belirtilmektedir.</li><li>Yahudilerde, Kudüs yeniden kurulduğunda ve ölüler diriltildiğinde mâbedin bulunduğu tepeye yakın olduğu için zaman kazanmak ve sıkıntıyı azaltmak amacıyla Zeytindağı’na gömülme arzusu vardır.</li><li>Yahudi Fısıh bayramının seder sofrası ve kefâret günü ibadeti “seneye Kudüs’te” dileğiyle sona erer (Dictionnaire encyclopedique du Judaisme, s. 573).</li></ul><h3><strong>Hıristiyanlıkta Kudüs’e Verilen Önem:</strong></h3><ul><li>Kudüs, İncillerde de önemli bir yer işgal etmektedir. Markos İncili’ne göre Hz. Îsâ, Galile bölgesinde halka tebliğ faaliyetine başlar ve onların olumsuz tavrı üzerine Kudüs’e yönelir, şehre girer ve mâbedi temizler.</li><li>Yahudi otoritelerinin tepkisiyle karşılaşınca şehrin cezalandırılacağını ve mâbedin kirletileceğini haber verir. Şehrin dışında çarmıha gerildiğinde mâbedin perdesi yırtılır.</li><li>Diğer İnciller Kudüs’le ilgili bu bilgilere bazı ilâveler yaparlar. Yuhanna İncili Hz. Îsâ’nın birçok defa Kudüs’e geldiğini kaydeder. İnciller’e göre Hz. Îsâ’nın dünyevî hayatı Kudüs’te sona erer ve yine buradan göğe yükselir. Hz. İsa’nın kabrinin olduğunu iddia ettikleri yere 326 yılında Kıyamet (Yeniden Doğuş, Kutsal Kabir) Kilisesini yapmışlardır.</li></ul><h3><strong>Kudüs’e Sahip Çıkmanın Önemi:</strong></h3><ul><li>Cenab-ı Allah bu kutsal toprakların daima salih kimselerin yönetiminde kalmasını irade buyurmuş, fasık ve zorbaların hâkimiyetine geçen bu toprakların tekrar peygamberlerin veya peygamber mirasçılarının eline geçmesini istemiştir. Bunun için de sık sık bu bölgeye peygamberler gönderip onları uyarmıştır.</li><li>Hz. Musa’dan sonra gelen ve İsrâiloğulları’na mensup birçok peygamberin (Davud ve ardından Süleyman’ın) bu topraklarda Allah’ın şeriatıyla güçlü bir devlet olarak hükmetmelerinin sebebi budur. Davud öncesinde de Allah İsrâiloğulları’nı tekrar küfre karşı cihat etme hususunda imtihan etmiş ve onlara Talut’u hükümdar olarak belirlemişti. Fakat onlar yine itaat etmeyip isyan ederek bu mukaddes topraklar uğruna savaşmaktan kaçınmışlardı.</li><li>İşte bütün bu olaylar çerçevesinde, (Davud ve Süleyman’dan sonra) bu kutsal mekân ve toprakların mutlaka müslümanların yönetiminde olması gerektiğini anlıyoruz. Kâfir ve müşriklerin bu topraklar üzerinde velayet hakları olmamalıdır. Özellikle daha sonra Zekeriya ve Yahya’yı öldüren kitlenin bu topraklar üzerinde velayet hakkına sahip olamayacakları açıktır.</li><li>Yahudiler bu topraklara Hz. Musa zamanında sahip çıkmayıp,</li><li><strong>اِذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ</strong></li><li><strong><em>“Git, sen ve Rabbin savaşın biz burada oturacağız”<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title=""><strong>[3]</strong></a></em></strong> demişler ve bu kutsal mekânları korumaya yanaşmamışlardır.</li><li>Bu tutumlarının sonucunda da kutsal topraklar ellerinden alınmıştır. Hatta onlar bu yerleri koruma fırsatı ellerine birkaç kez geçmesine rağmen aynı isyan ve korkaklığı gösterdikleri için artık bu mescit ve çevresi hakkında hiçbir sahiplik iddiasında bulunamayacaklardır.</li><li>Bu durumu Allah-u Teâla onlara çeşitli vesilelerle defalarca bildirmiştir. Buna rağmen çağımızda dünyayı fesada boğarak Filistin’i işgal edip bunca insanın kanına girmeleri, boşuna günah çıkartma gayret ve ikiyüzlülüklerinden başka bir şey değildir.</li></ul><h3><strong>Kudüs’ün İslamlaşması:</strong></h3><ul><li>Allah-u Teâla, son peygamber Hz. Muhammed’e bu kutsal mekânı teslim etmek ve bu yerlerin kıyamete kadar onun ve ümmetinin elinde kalmasını temin etmek için onu İsra ve Miraç vasıtasıyla alıp oraya götürmüştür.</li><li>İsra olayında bir devir teslim merasimi vardır. Allah-u Teala, İsra ve Miraç gecesinde bu mekânı bütün peygamberlerin ruhlarının şahitliğiyle Hz. Muhammed’e teslim etmiş, o da bu mübarek şehri ümmetine bir miras olarak devretmiştir.</li><li>İslam fetihlerinin ve İslam’ı bütün insanlığa tebliğ maksadıyla Hicaz bölgesinden çıkarak dünyaya açılmanın ilk günlerinde, ulaşılması ve fethedilmesi gereken bir mekân olarak görülen Filistin ve özellikle Beytu’l-Makdis (Kudüs), fetih hareketlerinin başlangıcında İslam toprağı hâline getirilen ilk yerlerdendir.</li></ul><h3><strong>Kudüs’ün Fethinin Müjdelenmesi:</strong></h3><ul><li>Rasûlullah, vefatı yaklaştığı günlerde Şeddad b. Evs’i muzdarip ve üzgün görüp onu teselli ederken şu ifadeleri dile getirmiştir:</li><li><em>“Âgâh olun! İnşâalah Şam yakında fetholunacaktır. Âgâh olun! İnşâalah Beytü’l-Makdis de yakında fetholunacaktır. Sen ve senden sonra da çocuğun orada inşâallah imamlar olacaksınız.”<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title=""><strong>[4]</strong></a></em></li><li>Rasûlullah’ın verdiği müjde tahakkuk etmiş ve Şeddâd hicretin 58. senesinde 75 yaşında vefat ettiğinde oraya defnedilmiştir. Kabri Mescid-i Aksâ’nın surlarının altındaki Bâbu’r-Rahme (Rahmet Kapısı) kabristanındadır.</li><li>Kudüs, 638 yılında Hz. Ömer tarafından Bizanslıların elinden alınarak İslam devletinin topraklarına dâhil edilmiştir.</li><li>Kudüs’ün fethinden sonra Hz. Ömer Kudüs patriğinden kendisine Hz. Dâvûd’un mescidini göstermesini talep etmiştir. Patrik, Hz. Ömer’i Beytü’l-Makdis’teki bir kiliseye götürmüş ve buranın Hz. Dâvûd’un mescidi olduğunu söylemiştir. Hz. Ömer, patriğin yalan söylediğini, zira Rasûlullah’ın daha önce Hz. Dâvûd’un mescidini kendilerine tavsif ettiğini ifade etmiştir.</li><li>Bunun üzerine Patrik bir başka kiliseyi göstermiş, Hz. Ömer, onu yine yalan söylemekle itham etmiştir. Daha sonra patrik Hz. Ömer ve arkadaşlarını Beytü’l-Makdis mescidine götürmüştür.</li><li>Hz. Ömer, İsrâ gecesi Rasûlullah’ın girdiği kapıdan Mescide girmiştir. Mescidi gören Hz. Ömer, tekbir getirmiş ve şunları söylemiştir: “Allah’a yemin olsun ki burası, Rasûlullah’ın bize anlattığı Hz. Dâvûd’un mescididir ki kendisi geceleyin oraya yürütülmüştü.”</li><li>Sonra Rumların İsrâiloğullarına öfkelenerek mezbele haline getirdikleri bu mekânı Müslümanlarla birlikte temizlemiş ve Hz. Dâvûd’un mihrabında namaz kılmıştır.</li><li>Hz. Ömer döneminde Beyti Makdis'in yerinde Mescidi Aksa inşa edildi. Mescidi Aksa daha sonra Emevi halifelerinden Abdülmelik bin Mervan zamanında genişletildi. Mescidi Aksa'nın hemen yakınında bulunan ve bugün Türkiye Müslümanları tarafından Mescidi Aksa zannedilen Kubbetu's-Sahra adlı mabed de Abdülmelik bin Mervan tarafından inşa ettirilmiştir.</li><li>Şehir, tarihte zaman zaman Haçlı veya Yahudiler tarafından işgal edilmişse de bu işgaller kısa süreli olmuş ve Müslümanlar bu beldeyi kurtarmanın yolunu bulmuştur. 638 yılından 1099 yılına kadar İslam beldesi olarak kalan bu mübarek şehir, 461 yıl süreyle çok sayıda büyük ilim ve fikir adamı yetiştirmiş, büyük bir kültür merkezi hâline gelmiştir.</li><li>1099 yılına gelindiğinde Haçlı ordularınca işgal edilmiş ve 88 yıl işgal altında kalmıştır.</li><li>Selahaddin el-Eyyubi 1187 yılında Kudüs’ü kuşattığında Beytü’l-Makdis’e beslediği sevgi sebebiyle bu mübarek beldeyi savaş felaketinden korumak istemiş, bunun için de birkaç kez çok elverişli şartlarla Haçlıları teslim olmaya davet etmiş ancak netice alamamıştır.</li></ul><h3><strong>Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın Fazileti</strong></h3><ul><li>Hz. Peygamber buyurdular ki:</li><li><strong>وَلاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ، إِلَّا إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي</strong></li><li><em>“Ziyaretler ancak üç mekâna yapılır. Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa ve benim bu mescidime”<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title=""><strong>[5]</strong></a></em></li></ul><ul><li>Rasulullah buyurdular ki:</li><li><strong>لَمَّا فَرَغَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ مِنْ بِنَاءِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، سَأَلَ اللَّهَ ثَلَاثًا: </strong></li><li><em>"Süleymân Mescid-i Aksa'yı yaptığında Rabbinden üç şey istedi. </em></li><li><strong>حُكْمًا يُصَادِفُ حُكْمَهُ، </strong></li><li><em>Kendisine, kendi hükmüne denk gelecek hüküm vermesini istedi, (Rabbi) bu istediğini verdi. </em></li><li><strong>وَمُلْكًا لَا يَنْبَغِي لَأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ، </strong></li><li><em>Kendisinden sonra hiç kimsenin ulaşamayacağı bir saltanat vermesini istedi, bu istediğini de verdi. </em></li><li><strong>وَأَلَّا يَأْتِيَ هَذَا الْمَسْجِدَ أَحَدٌ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ، إِلَّا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ " </strong></li><li><em>Bir de her kim, bu Mescid'de -yani Mescidi Aksa'da- namaz kılmak amacıyla evinden çıkarsa anasından doğmuş gibi günâhlarından sıyrılsın istedi. </em></li><li><strong>فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا اثْنَتَانِ فَقَدْ أُعْطِيَهُمَا، وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أُعْطِيَ الثَّالِثَةَ»</strong></li><li>Rasulullah sonra şöyle dedi:<em> Rabbi ona ikisini verdi. Ben üçüncüsünü de vermiş olmasını ümit ediyorum.<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title=""><strong>[6]</strong></a></em></li><li>Rasulullah'ın câriyesi Meymune anlatıyor:</li><li><strong>قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْتِنَا فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ </strong></li><li>"Ey Rasulullah! Bize Mescidi Aksa hakkındaki hükmün ne olduğunu bildir" dedim. Rasulullah da şöyle buyurdu:&nbsp;</li><li><strong>أَرْضُ الْمَحْشَرِ وَالْمَنْشَرِ ائْتُوهُ فَصَلُّوا فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاةً فِيهِ كَأَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ»</strong></li><li><em>"Orası yeniden dirilme ve dağılma yeridir. Oraya (Mescidi Aksa'ya) gidin ve içinde namaz kılın. Oradaki bir namaz başka yerdeki bin namaza bedeldir. </em></li><li><strong>قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَتَحَمَّلَ إِلَيْهِ؟ </strong></li><li>Meymune: “Eğer oraya gidemezsek ne yapalım?” diye sordum. Rasulullah şöyle buyurdu:</li><li><strong>قَالَ: «فَتُهْدِي لَهُ زَيْتًا يُسْرَجُ فِيهِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ كَمَنْ أَتَاهُ»</strong></li><li><em>(Eğer oraya gidemezseniz) Kandillerinde yakılmak üzere oraya zeytinyağı gönderin. Kim böyle yaparsa oraya gitmiş gibi olur."<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title=""><strong>[7]</strong></a></em></li></ul><p>******</p><ul><li>Rasulullah buyurdular ki:</li><li><em>"Allah, Ariş ile Fırat arasını mübarek (bereketli) kılmış ve özellikle Filistin'i mukaddes kılmıştır."<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title=""><strong>[8]</strong></a></em></li><li>Rasulullah buyurdular ki:</li><li><strong>الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ وَالصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِي بِأَلْفِ صَلَاةٍ وَالصَّلَاةُ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِخَمْسِمِائَةِ صَلَاةٍ</strong></li><li><em>Mescid-i Haramdaki bir namaz yüz bin, benim mescidimdeki bir namaz bin namaz, beytü’l-makdis’teki bir namaz (başka mescitlerdeki) beş yüz namaza denktir.<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title=""><strong>[9]</strong></a></em></li><li>Rasulullah buyurdular ki:</li><li><strong>صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ بِصَلَاةٍ، </strong></li><li><em>"Bir adamın kendi evinde kıldığı namaza bir namaz sevabı verilir. </em></li><li><strong>وَصَلَاتُهُ فِي مَسْجِدِ الْقَبَائِلِ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً، </strong></li><li><em>Oturduğu beldenin sakinlerinin devam ettikleri camide kıldığı namaza yirmi beş kat sevap verilir. </em></li><li><strong>وَصَلَاتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُجَمَّعُ فِيهِ بِخَمْسِ مِائَةِ صَلَاةٍ، </strong></li><li><em>Cuma namazının kılındığı camide kıldığı namaza beş yüz kat sevap verilir. </em></li><li><strong>وَصَلَاتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بِخَمْسِينَ أَلْفِ صَلَاةٍ، </strong></li><li><em>Mescidi Aksa'da kıldığı namaza elli bin kat sevap verilir. </em></li><li><strong>وَصَلَاتُهُ فِي مَسْجِدِي بِخَمْسِينَ أَلْفِ صَلَاةٍ، </strong></li><li><em>Benim camimde kıldığı namaza da elli bin kat sevap verilir. </em></li><li><strong>وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ</strong></li><li><em>Mescidi Haram'da kıldığı namaza ise yüz bin kat sevap verilir"<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title=""><strong>[10]</strong></a></em></li></ul><h3><strong>Müslümanlar-Yahudiler Arasındaki Vuku Bulacak Savaş</strong>:</h3><ul><li>Rasulullah buyurdular ki:</li><li><strong>لَتُقَاتِلُنَّ الْيَهُودَ، فَلَتَقْتُلُنَّهُمْ حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ: يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيٌّ، فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ</strong></li><li><em>Sizler muhakkak Yahudilerle savaşacaksınız ve onları öldüreceksiniz. Hatta taş bile şöyle diyecek: “Ey müslüman! Bu bir yahudidir, gel ve onu öldür.”<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title=""><strong>[11]</strong></a></em></li></ul><h3><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></h3><h3><strong>Kudüs Hakkında Bilinmesi Gereken 40 Şey:</strong></h3><ul><li>1) Yüce Allah tarafından, etrafıyla birlikte mübarek kılınan Mescid-i Aksâ'nın bulunduğu kutlu şehir. Yeryüzünün Kabe’den sonra en eski ikinci ve en mukaddes üçüncü mescidinin mekânı. Kudüs her karış toprağında, nice peygamberlerin hâtırâsını ve izlerini taşıyan kutsal bir beldedir.</li><li>2) Üç dinin atası Hz. İbrahim, hanımı Hz. Sârâ ile Kudüs yakınlarındaki Sebu'da yaşamıştı. İkinci oğlu Hz. İshak burada doğdu ve 160 yaşında Kudüs yakınlarında vefât etti. Babası Hz. İbrahim'in el-Halil kasabasındaki mezarının yanına defnedildi. Hz. İshak, Yakup, Yusuf peygamberlerin ve Sârâ Annemizin kabirleri de buradadır.</li><li>3) Hz. Lut'un gençliği, Hz. İbrahim'le birlikte Kudüs'te geçmiş, daha sonra Lut Gölü yakınındaki kavme elçi olarak görevlendirilmişti.</li><li>4) Hz. Musa ve Hz. Harun israiloğullarıyla Mısır'dan çıkıp Kızıldeniz'i geçince Yüce Allah, Kudüs'e gitmelerini emretti. Hz. Muhammed Mekke'den Medine'ye, Hz. Musa ve Hz. Harun Kâhire'den Kudüs'e hicret etmişti. Hz. Musa, mezarının Mescid-i Aksâ'ya yakın olması için niyazda bulunmuş ve duâsı kabul olunarak Mescid-i Aksâ yakınlarında vefât etmişti.</li><li>5) Hz. Davut, sapanıyla zâlim Câlut'u öldürdü. Muzaffer bir asker olarak şehre girdi. (Günümüzde de Filistinliler İsrâil'e karşı sapanla mücâdele veriyorlar) Hz. Süleyman, cinlerden ve insanlardan oluşan ordusu ile kurduğu hâkimiyeti, muhteşem bir saraydan yönetiyordu. Babasından aldığı taht şehrini yeryüzünün başkenti yaptı.</li><li>6) Hz. Süleyman'ın devâsâ mâbedi, Hz. Süleyman'ın emriyle cinler tarafından inşâ edildi.</li><li>7) Hz. Süleyman'ın imar ettiği bu kutlu şehir, Bâbil kralı Nabukadnezar (Buhtunnasar) tarafından m.ö. 587 tarihinde yakıldı, yıkıldı, yağmalandı, talan edildi. Yıllarca isyanlara, işgallere, ihtilâllere ve kanlı savaşlara mâruz kaldı. Halkı defalarca sürgüne gönderildi.</li><li>8) Hz. Zekeriya Kudüs'te testerelerle doğrandı, Hz. Yahya'nın başı kesildi.</li><li>9) Hz. Meryem, Mescid-i Aksâ'nın doğu tarafındaki hücresinde îtîkâfa çekildi. Odasındaki mihrapta Rabbinin gönderdiği yiyeceklerle rızıklandı.</li><li>10) Hz. İsa, komşu kent Beytüllahim'de bir mucize olarak babasız doğdu ve daha bebekken insanlarla konuştu. Evvelâ Celile'de sonra Kudüs'te insanları hak dine dâvet etti. 33 yaşına gelince de tıpkı Peygamber Efendimiz'in mîrâcı gibi o da bu kutlu şehirden Rabbinin katına yükseldi. Demek ki Kudüs, Rabbin makâmına yükselişin şehridir.</li><li>11) Peygamber Efendimiz hicretten sonra 17 ay boyunca, namaz kılarken Mescid-i Aksâ'yı kıble edindi. Yüzünü Kudüs'e döndü.</li><li>12) Peygamber Efendimiz Miraç yolculuğunda Burak'a binip Mekke'den Kudüs'e, Kudüs'ten arş-ı âlâya yolculuk yaptı. Medine'den önce, Kudüs'e hicret etmişti. Kudüs, İsrâ (gece yolculuğu) mûcizesinin ikinci durağı, Miraç mûcizesinin birinci durağı oldu.</li><li>13) Kendisini sırtına alıp ufuk ötesine uçuran, Burak’ı Mescid-i Aksa'nın bir duvarına bağlamıştı.</li><li>14) Ve yine Peygamberimizin, nebîler nebîsi olup tüm enbiyaya imam olduğu yer de Kudüs'tü.</li><li>15) Kudüs Bâbillilerden sonra, m.s. 70 yılında Romalılar tarafından da ikinci büyük işgâli yaşadı. Halk tekrar uzak diyarlara sürüldü. Daha sonra m.s. 23 yılında Roma imparatoru Hadrian tarafından yeni baştan imâr edildi.</li><li>16) Bizans imparatoru Constantin ise, Kudüs’ü Hıristiyanlaştırdı, annesi Helen ile birlikte, putları yıktı, Kutsal Mezar kilisesini yaptırdı. Hz. İsa'nın bebekken yıkandığı taş beşiği, İstanbul'a. Beşiktaş'a taşıdı.</li><li>17) 638 yılında Halife Hz. Ömer'in tâyin ettiği İslam orduları başkumandanı Ebû Ubeyde b. Cerrah Kudüs’ü fethetti. Patrik Sophronios şehrin anahtarlarını, Ebû Ubeyde'nin dâvetiyle Medine'den Kudüs'e gelen Hz. Ömer'e teslîm etti.</li><li>18) Kudüs fâtihi olarak şehre giren Halife Hz. Ömer, bir çöplük haline getirilmiş Mescid-i Aksâ'nın etrafını temizletti. Rasûlullah'ın ayak izinin bulunduğu o kutsal taşı (Hacer-i Muallak) bulmak için işçilerle beraber çalıştı. Ve kendi ismiyle de anılan Mescid-i Aksâ'yı, Hacer-i Muallaka'nın kıble tarafına yaptırdı. Halka İslamı öğretmesi için Ubâde b. Sâmit'i kadı tâyin etti.</li><li>19) Ubâde bin Sâmit ve Semân-ı Fârisî’nin mezarları bu şehirde bulunmaktadır.</li><li>20) Halife Hz. Osman, Silvan bahçeleri gelirlerini şehrin fakir halkına vakfetti.</li><li>21) Hz. Muaviye, Suriye vâlisi iken Halife Hz. Osman'ın katillerinin bulunup cezâlandırılması için Mısır fatihi Amr b. As ile Kudüs'te bir antlaşma yapmıştı. Yine Kudüs'te halkın biatını alarak halîfeliğini îlan etti.</li><li>22) Abdülmelik b. Mervan ve Süleyman b. Abdülmelik'de biat almak için Kudüs'ü tercih etmişlerdi.</li><li>23) Emevi halifesi Abdülmekil b. Mervan, 691 yılında Peygamberimizin mîrâca çıkarken bastığı kaya (sahra) üzerine, Kubbetüs-sahra'yı inşâ ettirdi. O gün bu gündür çoğu kişi onu Mescid-i Aksâ zannetti. Oğlu Velid b. Abdülmelik ise Mescid-i Aksâ'yı yeniden inşâ eden halife oldu.</li><li>24) Depremlerle zarar görmüş olan Mescid-i Aksa'yı Abbasi halifesi Ebû Câfer Mansur, yeniden inşâ ettirdi.</li><li>25) Abdurrahman Evzâi, Süfyânı Sevrî, Leys b. Sa'd ve Muhammed b. İdris eş-Şâfiî gibi mezhep imamları Kudüs'te okuttular derslerini, talebelerini burada yetiştirdiler.</li><li>26) Râbiatül Adeviyye, Bişr-i Hafi, Seriyyüs Sakatî gibi mâneviyat büyükleri de bu şehirde yaşadılar.</li><li>27) Sayısız işgâller, kıtlıklar, savaşlar, depremlerle zarar gören şehir, yeniden îmâr edilirken Kubbetüs-Sahra ve Mescid-i Aksâ'da Fâtımî halifesi tarafından yeniden îkâme edildi.</li><li>28) Selçukluların Kudüs'e hâkim oldukları 25 yıl içerisinde, Dünyanın dört bir yanından çok sayıda âlim, şehre akın akın gelmeye başladılar. İmam Gazzâli derslerinin bir kısmını burada verdi. Ebû Bekir İbnî Arabî 3 yıl boyunca burada kaldı. Kitaplarını burada yazdı.</li><li>29) Kara bulutlar 1099 yılında Kudüs üzerinde göründü. Leş kargaları gibi şehre üşüşen haçlı orduları, Fâtımîlerin hâkimiyetindeki Kudüs'ü işgâl ettiler. Sokaklar et yığını hâline geldi. İnsanın başını ağrıtacak derecede kan kokusu, günlerce Kudüs semâlarından gitmedi. Haçlılar, tüm Müslüman ve Yahudileri katlettiler.</li><li>30) Nûreddin-i Zengi, Kudüs'ü esâretten kurtarmadan uyumayı kendisine haram etti. Kurtuluş hediyesi olarak kutlu mâbede takdim etmek üzere Mescid-i Aksâ için bir minber dahi hazırlamıştı.</li><li>31) 1185 yılında Kudüs krallık ordusunun Kahire'den Şam'a giden bir Müslüman kervanına saldırmasıyla başlayan harekât, Selahaddin Eyyûbi'nin iki yıl sonra Kudüs'le birlikte 52 şehri fethetmesiyle sonuçlandı. Miraç kandilinde Selahaddin Eyyûbi Kudüs'e girdi.</li><li>32) Kudüs 1099 yılında Haçlıların ilk işgâlinden îtîbâren 145 yıl sonra Müslümanların eline geçti.</li><li>33) Memlûk sultanı Muhammed b. Kalavun, 40 yıldan fazla hüküm sürdüğü için, şehri yeniden îmâr etti.</li><li>34) Memlûkler Kudüs'ü değil, kendilerini bile koruyamaz olunca 1517 yılında Kahire'deki Memlûk hâkimiyetine son veren Yavuz Sultan Selim, Kudüs'e de hâkim oldu.</li><li>35) Kânûnî Süleyman Han, Mescid-i Aksâ çevresine surlar yaptırdı.</li><li>36) 1799 da Gazze, Remle ve Safed'i işgâl eden Napolyon, Cezzar Ahmed Paşa'ya mâğlup olunca arkasına bile bakmadan kaçtı.</li><li>37) 1870 lerden sonraki Yahudi göçleri, Kudüs'ün dengesini bozdu.</li><li>38) Sultan 2. Abdülhamid, siyonizmi ve Filistin'e Yahudi göçünü engellemek için yoğun çaba sarf etti. Bu arada şehri yeni baştan îmâr etti.</li><li>39) 1917 Kudüs için felâket yılı oldu. 11 Aralıkta İngiliz askerler Kudüs'e girdi. Böylece Kudüs'teki Müslüman hâkimiyeti de sona erdi.</li><li>40) Nihâyet 1948 de İsrail Devleti kuruldu. Böylece Ortadoğu'yu kan gölüne çevirecek Filistin-İsrail mücâdeleleri başlamış oldu.</li></ul><h2><strong>1917-1948 Yılları Arası:</strong></h2><ul><li>İngilizlerin 1918'de Filistin topraklarını işgal etmeleri zamanın Mekke şerifi ve bugünkü Ürdün krallığının kurucusu Şerif Hüseyin'in yardımıyla oldu.</li><li>İngiliz dışişleri bakanı Arthur Balfour tarafından, 1917'de Filistin toprakları üzerinde bir Yahudi devleti kurdurulacağı yolunda bir deklarasyon yayınlandı. Çok geçmeden, İngilizler Filistin topraklarını işgal ettiler.</li><li>İngiliz işgali, 24 Temmuz 1922 tarihinde, bugünkü Birleşmiş Milletler konumunda olan Milletler Cemiyeti tarafından onaylandı ve Filistin toprakları resmen İngilizlerin vesayetine verildi. İngiliz işgalinden sonra Yahudilerin Filistin topraklarına göçü de hızlandı. İşgal yönetimi, Yahudilerin bu topraklara yerleşebilmeleri için her türlü imkânı hazırlıyordu.</li><li>Bunun yanı sıra işgalle birlikte katliamlar, sürgünler ve haksızlıklar da başladı. İngiliz işgalciler bir yandan Müslümanları öldürerek mülklerini ellerinden alırken, diğer yandan Yahudilerin bu topraklardan mülk edinmelerini ve yerleşmelerini kolaylaştırıyorlardı. Filistinli Müslümanlar, işgal yönetimine ve Yahudi göçüne karşı mücadele ettiler. Bu doğrultuda zaman zaman ayaklanmalar gerçekleştirildi. Filistinliler mücadelelerini organize için örgütler de kurdular.</li><li>İngilizler yerlerine Yahudileri bırakarak, 1947'de Filistin'den çekilmeye başladılar. Bunun hemen arkasından, kendi devletlerini kurabilmek için bir iç çatışma başlattılar.</li><li>Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1947'de Filistin topraklarının Araplarla Yahudiler arasında paylaştırılmasına dair bir karar aldı. 181 sayılı bu karar, Filistin topraklarının % 55'ini ve verimli kısımlarını Yahudilere, genellikle verimsiz ve çölden ibaret % 45'ini de Araplara veriyordu.</li><li>Yahudilerin çıkardıkları tedhiş olayları ve iç savaş sebebiyle İngilizler, 1948'de Filistin topraklarından tamamen çekildiler. Bunun ardından Yahudiler, BM'in kendilerine verdiği toprakların üçte biri oranında daha toprak işgal ederek 14 Mayıs 1948'de İsrail devletinin kuruluş deklarasyonunu yayınladılar. İsrail'in kuruluşu ve bu kuruluşun 181 sayılı BM Genel Kurulu kararına dayandırılmasıyla 960 bin Filistinli Arap evsiz, mülteci durumuna sokuldu.</li></ul><h2><strong>İsrail’in Mescid-i Aksa’yı Yıkma Çabaları:</strong></h2><ul><li>6 Haziran 1967’de işbirlikçi Arap ve Arap olmayan bölge rejimlerinin ihaneti ve Batılı emperyalist devletlerin destek ve yardımı neticesinde, Siyonist işgalciler tarafından Kudüs’ün tamamı işgal edilerek, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa da mahzun ve tutsak hale getirilmiştir.</li><li>Elbette sadece mahzun ve tutsak olan Mescid-i Aksa değildir; Mescid-i Aksa ile birlikte Kubbetu’s-Sahra’nın da içinde bulunduğu Harem-i Şerif, Kutsal belde, Peygamberler şehri Kudüs, Filistin ve hatta bütünüyle bir İslam dünyası tutsak ve mahzun bir haldedir. Ne yazık ki, 19. yüzyılın sonlarından itibaren İslam dünyasına yönelik başlayan istila ve işgal, bütünüyle İslam ümmetini de tutsak ve mahzun hale getirmiştir.</li><li>Siyonistler kendi inançları gereği, Mescid-i Aksa’nın Süleyman heykelinin, diğer adıyla Siyon mabedinin bulunduğu yere yapılmış olduğunu iddia etmekte ve Mescid-i Aksa’yı yıkarak onun yerine Süleyman heykeli dikmek istemektedirler. Bu amaçla da, Mescid-i Aksa’yı yıkmak için de, insanlık dışı her türlü hile ve tuzağa başvurmaktadırlar.</li><li>Yahudi inanışına göre Süleyman Mabedi, yerini Tanrının seçmiş olduğu ve onun istemesiyle Kral Süleyman tarafından yaptırılan Kudüs’deki mabettir. Bu mabedin Yahudiler nezdindeki adı Bet-Hamikdaş’tır (Kutsal Ev). Birçok defa tahribata uğrayan ve en son M.S. 70 yılında Romalılar tarafından tamamen yıkılan Süleyman Mabedi’nden geriye bugün sadece “Ağlama Duvarı” olarak da anılan batı duvarı kalmıştır. Bu duvar da bugün Mescidi Aksa ile bitişik durumdadır.</li><li>Süleyman Mabedi’nden kalan batı duvarı Yahudiler için önemlidir. Adı, İbranice’de “Kotel”dir. Yahudiler, bu duvarın önünde Mabedin durumu için ağıt yakarlar ve en kısa zamanda yeniden inşa edilmesi için dua ederler.</li><li>Yahudiler, 1967 yılındaki savaş sonucunda Kudüs’e tamamen hakim olmalarına rağmen Mescid-i Aksa’yı yıkıp yerine Süleyman Mabedi’ni tekrar inşa etmemişlerdir.</li><li>Bunun iki nedeni vardır. Bunlardan biri Müslümanların tepkisi, diğeri ve en önemlisi Yahudiliğin Mesihçi karakteridir. Ortodoks Yahudiliğe göre Süleyman Mabedi’nin yeniden inşa edilmesi, Mesih’in gelmesine bağlıdır. Mesihin gelmesinden önce girişilecek böyle bir faaliyet, kimi dinî otoritelerin tepkisini çekecek, din ile devlet karşı karşıya gelecektir. Bu nedenle tamamı olmasa da bazı dini çevreler, şimdilik Süleyman Mabedi’ni yeniden inşa etme teşebbüsünde bulunmaktan kaçınmaktadırlar. Ancak pek çok din adamı yanında siyonistlerin büyük ekseriyeti bu görüşü paylaşmamaktadır.</li><li>Yahudiler Mescid-i Aksa’yı yıkmaya yönelik ilk denemelerini 21 Ağustos 1969 tarihinde Denis Ruhan adlı fanatik bir Siyonist’in, Mescid-i Aksa’yı yakma girişiminde bulunmasıyla gerçekleştirmişlerdir. Bu olayda, Mescid-i Aksa büyük zarar görmüş ve Mescid’in tarihi minberi tamamen yanarak yok olmuştur.</li><li>Daha sonraki yıllarda da, Siyonist terör devletinin teşvik ve yardımıyla bu tür bireysel sabotaj ve saldırılar artarak devam etmiştir. Bu saldırı ve sabotajların en kanlılarından birisi ise 8 Ekim 1990 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Eli kanlı Siyonistler tarafından bu saldırıda 30 Müslüman şehid edilmiş, 800 Müslüman ise yaralanmıştır.</li><li>Mescid-i Aksa’yı yıkmak için yapılan bireysel saldırıların yanında, işgalin ilk günlerinden itibaren Siyonist işgalci devlet de çeşitli girişimlerde bulunmaktadır. Bu yıkım girişimlerinin en ciddi olanı Mescid-i Aksa’nın altında tünel kazma faaliyetleridir. Bu tünel faaliyetleri Mescid-i Aksa ile Kubbetü’s-Sahra’nın da içinde bulunduğu Harem-i Şerif bölgesinin tam altında gerçekleştirilmektedir.</li><li>İşgalci İsrail, kazılan tünelin amacının farklı olduğunu söylese de, tünelin kazılmasındaki asıl amaç, Mescid-i Aksa’nın altında çukurlar şeklinde boşluklar oluşturmak ve ilerleyen yıllarda bu mukaddes mabedin kendiliğinden çökmesini sağlamaktır. Ne yazık ki, Siyonist terör devletinin, diğer dinlerce de kutsal sayılan bu mekâna yönelik gerçekleştirdiği bu vahşice eylemine, kimi bölge ülkelerinden ve uluslararası bazı kuruluşlardan çok cılız tepkiler gelmiştir.</li><li>Eğer Müslümanlar sorumluluklarının gereğini yerine getirmezlerse bu tehdit, Siyonistlerin batıl itikatlarınca kutsal sayılan Siyon mabedi ya da Süleyman heykeli Mescid-i Aksa’nın yerine dikilinceye kadar devam edecektir.</li><li>Irkçı Siyonistlerin Mescid-i Aksa’yı yıkma amacının yanında başka amaçları vardır; bu amaçlardan belki de en önemlisi, dünya Müslümanlarının Kudüs'le olan gönül bağını devam ettiren bu kutsal mabedi ortadan kaldırmaktır. Bu amacın gerçekleştirilmesi için Siyon mabedi ve Süleyman heykeli efsanesinden de yararlanılmaya çalışmaktadırlar. Bilindiği üzere Filistin davasına İslâm ümmeti nezdinde kutsiyet kazandıran en önemli unsur, o toprakların bağrında barındırdığı kutsal Mescid-i Aksa'dır. İşgalci Siyonist güçler bu kutsal mabedin ortadan kaldırılması durumunda Müslümanların bu davaya öncelik vermelerinin en önemli sebebinin ortadan kaldırılmış olacağını ummaktadırlar.</li></ul><div><div><div><h2><a href="http://www.dhaber.com.tr/wp-content/uploads/2021/05/Kudus-ve-Mescidi-Aksanin-Onemi.docx"><strong>Vaaz Dosyasını WORD Olarak İndirebilirsiniz</strong></a></h2></div></div>&nbsp;<div><p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Enbiya, 2/69-71.</p></div><div><p><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Enbiya, 21/71.</p></div><div><p><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Maide, 24.</p></div><div><p><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> Makdisî, Fedâilu Beyti’l-Makdis, s. 69; Yakın ifadeler için bkz. Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, IX, 683 (IX, 411) (no:16150)</p></div><div><p><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Buhari.</p></div><div><p><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> İbn Hanbel, Nesâi, Hakim.</p></div><div><p><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> Ebu Davud, Salat, 14.</p></div><div><p><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> Müslim, İman, 282.</p></div><div><p><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, III, 675, (IV, 7), (No: 5873).</p></div><div><p><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> İbn Mace.</p></div><div><p><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> Müslim, Fiten, 81, 82 (No: 2920, 2921).</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p></div></div><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[21 Mayıs 2021 Tarihli Cuma Hutbesi]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/21-mayis-2021-tarihli-cuma-hutbesi-603780b7454ab-3518-422a-b665-5e7a446614d02021-05-20T16:45:00+03:00Admin 21 Mayıs 2021 Tarihli Cuma Hutbesi

21 Mayıs 2021 Tarihli Cuma Hutbesi

HUTBE

Admin
<p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Zul%C3%BCm%20Cezas%C4%B1z%20Kalmaz.docx"><span style="color:#008000"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ WORD OLARAK İNDİR</strong></span></a></p><p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Zul%C3%BCm%20Cezas%C4%B1z%20Kalmaz.pdf"><span style="color:#c0392b"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ PDF OLARAK İNDİR</strong></span></a></p><h3><img alt="" src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/camiler/60a66a34e9bbc.JPG" style="float:left; height:284px; width:350px" /></h3><p><strong>ZULÜM CEZASIZ KALMAZ</strong></p><p><strong>Muhterem Müslümanlar!</strong></p><p>Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Allah onları cezalandırmayı, korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor.”<a href="#_edn1" name="_ednref1" title=""><strong>[1]</strong></a></p><p>Bu ayet, mazlumlar için bir umut ve teselli; zalimler için bir ihtar ve tehdittir. Bu tehdide aldırış etmeyen zalimler, dünyada da ahirette de huzur bulamayacaktır. Onlar için dünyada rezillik, ahirette ise büyük bir azap vardır. Resûl-i Ekrem (s.a.s)’in buyurduğu gibi, “Zulüm, zalim için kıyamet gününde zifiri karanlık olacaktır.”<a href="#_edn2" name="_ednref2" title=""><strong>[2]</strong></a></p><p><strong>Aziz Müminler!</strong></p><p>İnsaf, vicdan ve merhamet duygularının yitirildiği, zulmün sıradanlaştığı ve zalimin destek bulduğu bir çağda yaşıyoruz. Hak ve hukuk tanımayan zorbalar, çocuk, yaşlı, kadın demeden mazlum Filistin halkının üzerine bombalar yağdırıyor. Gözü dönmüş caniler, dünyanın gözleri önünde Filistinli masum kardeşlerimizi katlediyor. Kan ve gözyaşından beslenenler, Kudüs ve çevresindeki Müslümanları, baskı ve şiddetle evlerinden, yurtlarından çıkarıyor, yaşama haklarını ellerinden alıyor. Mabet dokunulmazlığını hiçe sayıp Mescid-i Aksâ’nın maneviyatını çiğniyor. Ancak biz inanıyoruz ki mazlumla Allah arasında perde yoktur.<a href="#_edn3" name="_ednref3" title="">[3]</a> “Kahhâr” olan Rabbimiz, zalimleri kahr u perişan edecektir.</p><p><strong>Kıymetli Müslümanlar!</strong></p><p>Mümin, zulme taraftar olmaz ve zulmü alkışlamaz. Zulüm karşısında susmaz,&nbsp;zalimin sesi olmaz. Müminin gönlü asla zulme razı değildir. Mümin, hak ve adaletin yanındadır, zulmün karşısında daima dimdik ayaktadır. Mümin, zalime hasım, mazluma umuttur. Yeryüzünün her neresinde olursa olsun kanayan bir yara gördü mü ciğeri yanar. Zira o, Hakka tabidir ve Hak yolunun yolcusudur. Mümin bilir ki hak ve adaletin hizmetinde olduğu sürece Allah’ın rahmeti ve yardımı kendisiyle birliktedir. Hakkı tutup kaldırdığı sürece zalimler asla mazluma ve mağdura zarar veremeyecektir.</p><p><strong>Değerli Müminler!</strong></p><p>Peygamber Efendimiz (s.a.s), bir hadisinde şöyle buyurur: “Kim bir kötülük görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse kalbi ile o kötülüğe tavır koysun. Bu da imanın asgarî gereğidir.”<a href="#_edn4" name="_ednref4" title=""><strong>[4]</strong></a></p><p>O halde, mazlumların feryadı arşa uzanırken, ümmet-i Muhammed olarak bir araya gelip zulme ve işgale karşı çıkalım. Mazlum kardeşlerimize gücümüz nispetinde destek olalım. Bilelim ki Rabbimizin yardımı, müminlerin vahdeti, feraseti, cesareti ve onurlu duruşuyla zalimlerin sonu berbat olacak, huzura ve barışa kastedenler er ya da geç cezasını bulacaktır.</p><p><strong>Aziz Kardeşlerim!</strong></p><p>Bugün Filistin’de yaşananlar bize önemli sorumluluklar yüklemektedir. Gün, Müslüman idrakiyle yola revan olup Rabbimize samimiyetimizi arz etme günüdür. Gün, Sevgili Peygamberimizin ümmet idealini kuşanma günüdür. Gün, kardeşlerimizle bir olma günüdür. Sizleri Cuma namazından sonra Filistin’deki kardeşlerimize el uzatmaya, onların yaralarını sarmaya davet ediyorum. Yüce Mevlâ, iyiliklerimizi kabul buyursun.</p><div><div><p><a href="#_ednref1" name="_edn1" title="">[1]</a> İbrâhîm, 14/42.</p></div><div><p><a href="#_ednref2" name="_edn2" title="">[2]</a> Buhârî, Mezâlim, 8.</p></div><div><p><a href="#_ednref3" name="_edn3" title="">[3]</a> Buhârî, Zekât, 63.</p></div><div><p><a href="#_ednref4" name="_edn4" title="">[4]</a> Müslim, Îmân, 78.</p><p><em>Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü</em></p></div></div><div><p>&nbsp;</p><p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Zul%C3%BCm%20Cezas%C4%B1z%20Kalmaz.docx"><span style="color:#008000"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ &nbsp;WORD OLARAK&nbsp;İNDİR</strong></span></a></p></div><div><p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Zul%C3%BCm%20Cezas%C4%B1z%20Kalmaz.pdf"><strong><span style="color:#FF0000">HAFTANIN</span><span style="color:#336600"> HUTBESİNİ </span><span style="color:#FF0000">PDF OLARAK</span><span style="color:#336600"> İNDİR</span></strong></a></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p><h3>&nbsp;</h3></div>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-60377c9ecc0fb-95be-4ecd-86c8-309ab4ac9d662021-05-20T01:25:00+03:00Admin Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Admin
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Allah rızkı dilediğine bol verir, (dilediğine de) kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı, ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir.</p><p>Ra’d, 26</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Ebû Hureyre (r.a.)'dan. Hz. Peygamber (s.a.v.):<br /><br />"Kim, bana boyun eğerse Allah'a boyun eğmiştir. Kim bana karşı gelirse Allah'a karşı gelmiştir. Kim yöneticiye (emire) boyun eğerse bana boyun eğmiştir. Kim yöneticiye (emire) karşı gelirse bana karşı gelmiştir." buyurmuştur.</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><h4>Bağışlama Duası</h4><p>"Ey Rabbim, beni ve neslimi namazı devamlı kılanlardan eyle; duâmı kabul et, kıyamette hesab olunacağı gün beni, ana-babamı ve müminleri bağışla!" İbrahim: 40-41</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Bu linç operasyonunun aktörlerinden hesap sorulsun!]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/bu-linc-operasyonunun-aktorlerinden-hesap-sorulsun-60376fc011b69-5216-4ebd-88f5-c23afc8605582021-05-19T22:32:00+03:00Admin Bu linç operasyonunun aktörlerinden hesap sorulsun!

Bu linç operasyonunun aktörlerinden hesap sorulsun!

GÜNCEL

Admin
<p>Türkiye’de 70 yaşında bir adama tecavüzcü muamelesi yapıp ve sonra sokak ortasında tekme tokat dövüp sosyal medyada paylaşmak maharet addediliyor. Tüm bu alçaklığın ispatı için ise hiçbir belgeye gerek duyulmuyor.</p><p>İstanbul Kadıköy’de yaşanan olayda ilk anda apartmanın kapısına gelen ve milleti kışkırtan bir kadın profili var. Sonra kadının beyanları üzerine galeyana gelen ve adamı yaka paça edenlerden genç birisi dedesi yaşındaki doktoru yumruklarla dışarıya çıkarıp linç için hazır bekleyenlerin önüne atıyor.</p><p>70 yaşındaki diş doktoru İsmail Beker'ın Kadıköy Bahariye'de bulunan kliniğine temizlik işlerini yapması için aldığı Türkmenistanlı Munira S., 11 gün çalıştıktan işi bıraktı. İddiaya göre geçtiğimiz cumartesi günü kliniğe gelen Munira S., İsmail Beker'den 9 bin lira istedi. Beker parayı vermeyince Munira S., doktorun telefonunu beşinci kattan aşağıya attı. 22 yaşındaki kadın binanın balkonundan aşağıdakilere " Bana tecavüz ediyorlar" diye bağırmaya başladı. Çevredekiler binanın önünde toplandı. Diş hekimi İsmail Beker ve Munira S. bina önüne indiklerinde çevreden toplananlar diş hekimini darp etti. Dayak anlarını cep telefonuyla çeken bir kişi de bunu sosyal medyadan paylaştı. Bir süre sonra olay yerine gelen polis, Munira S. ve İsmail Beker, polis merkezine götürülüp ifadeleri alındı.</p><p><img alt="" src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/güncel/60a5683fd6ad9.jpg" style="height:421px; width:750px" /></p><p><strong>DOKTOR İNCELEMENİN ARDINDAN SERBEST KALDI</strong></p><p>Polis ekipleri, iftiraya uğradığını belirten Beker'in ifadesini aldıktan sonra klinik ve binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntüler ve tanık ifadeleri sonrası, İsmail Beker suçsuz olduğu belirlenerek serbest bırakıldı. İncelenen balkonun güvenlik kamerası kayıtlarında Munira S.'nin "Bakar mısınız? Burada zorla tecavüz ediyor bana" dediği duyuluyor. Bir başka kamera görüntüsünde de Beker'in bina önünde çevredekilerin saldırısına uğradığı görülüyor.</p><p><img alt="" src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/güncel/60a5683f9cab9.jpg" style="height:392px; width:750px" /></p><p><strong>"9 BİN LİRA VERMEZSEN SENDEN HAMİLEYİM DİYECEĞİM, TECAVÜZ ETTİ DİYECEĞİM"</strong></p><p>Yaşadıklarını anlatan Diş hekimi İsmail Beker, "İşçi firmasından bir ay denemek üzere biz bu kişiyi aldık. Temizlik, yemek işleri yapacaktı. Daha sonra ayrıldı. Firma sahibi bir ev tutuyor. Firmadan alacağım var diyor. Firma pasaportunu vermek istemiyor, ancak polisle gidip pasaportunu alıyor. Sonra yanıma geldi. 'Firma bana ödemeler yapmıyor alacaklarım var alamıyorum, sen ödeyeceksin eğer ödemezsen hamileyim diyeceğim, tecavüz etti diyeceğim, bana 9 bin lira para vermen lazım' dedi. Ben de kabul edemeyeceğimi söyledim" diye konuştu.</p><p><img alt="" src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/güncel/60a5683f6e8d6.jpg" style="height:296px; width:500px" /></p><p><strong>"KADININ BEYANI ESASTIR, SEN TECAVÜZCÜSÜN DİYEREK SALDIRDILAR"</strong></p><p>70 yaşındaki adam, "Aşağıya seslendi 'Bana tecavüz ediyorlar' diye. 'Telefonumu niye attın' deyince de 'Bakar mısınız? Bana tecavüz ediyorlar beni öldürüyorlar' diye aşağıya seslenmiş oldu. Beraber aşağıya indik.</p><p>Kamera kayıtları var. Ben 'dokunmadım' dememe rağmen, 'kadının beyanı esastır biz seni dinlemiyoruz sen tecavüzcüsün' diyerek üzerime saldırdılar. Tecavüz, darp olsa zaten ayrı ayrı inmiş olurduk ya da bir tartışma olurdu. Yargısız infaz yaptılar" dedi.</p><p><img alt="" src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/güncel/60a5683fb5898.jpg" style="height:461px; width:750px" /></p><p><strong>"TECAVÜZE UĞRAYAN BİR KADININ BU ŞEKİLDE BİR TAVIR SERGİLEYECEĞİNİ SANMIYORUM"</strong></p><p>İsmail Beker'in kliniğinde müdür olarak çalışan Sevinç Özkan ise "Biz de şok olduk. Böyle bir şeyin olacağına ihtimal bile vermiyoruz. Tecavüze uğrayan bir kadının bu şekilde tavır sergileyeceğini düşünmüyorum.</p><p>İtibarımız sarsıldı, İsmail beyi darp eden kişilerden hesap soracağız yargı önünde. Her sabah kliniğe girerken yüreğim hop ediyor. Bu kolay atlatılacak bir şey değil" şeklinde konuştu. Polisin Munira S. hakkında işlem başlattığı ve çalışma izni olmadığı için sınır dışı edileceği belirtildi.</p><p><img alt="" src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/güncel/60a5683e98cbb.jpg" style="height:433px; width:750px" /></p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Danimarka’da Kur’an-ı Kerim Tilavet Yarışması]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/danimarkada-kuran-i-kerim-tilavet-yarismasi-6037562a1df70-1e9e-4bd5-b751-d849920f05832021-05-19T22:20:00+03:00Admin Danimarka’da Kur’an-ı Kerim Tilavet Yarışması

Danimarka’da Kur’an-ı Kerim Tilavet Yarışması

DİYANET HABER

Admin
<p>Danimarka İslam Toplumu (DIT) İrşad Başkanlığı tarafından her yıl düzenlenen yarışmanın bul 32’cisi yapıldı. Yarışma öncesi bir konuşma yapan DIT Başkanı Mustafa İncikli, yarışmaya katılan öğrencilerle Kur’an hocalarına ve ailelerine teşekkür etti. İncikli ayrıca Kur’an’ın gönüllere yerleşmesi ve bu güzel geleneğin devam etmesinde on yıllardır emeği geçenlere de teşekkür etti.</p><p>Yarışmaya Arhus, Vejle, Braband, Helsingor, Brøndby ve Ishøj şubelerinden toplam 10 yarışmacı katıldı. Yarışmanın jüri başkanlığını IGMG Genel Merkez Hatibi ve Bölge Başkanı Danışmanı Fatih Aksay yaptı.</p><p>Yarışma sonuçları ise şu şekilde gerçekleşti:</p><p><img alt="" src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/dunya/60a56555d6ba8.jpg" style="height:533px; width:768px" /></p><p>10-13 yaş grubu: 1. Vejle şubesinden M. Yasir Uğurlu, 2. Braband şubesinden Ensar Tekin ve 3. Arhus şubesinden Semih Yıldırım oldu.</p><p><img alt="" src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/dunya/60a565566237d.jpg" style="height:710px; width:1024px" /></p><p>14-18 yaş grubu: 1. Ishoj şubesinden Abdul Rahmen Adel, 2. Brondby şubesinden Adem Kose ve 3. Vejle şubesinden Ebubekir Hamdi oldu.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-60374c88a4f94-c9d9-445b-9098-b975141105502021-05-19T21:59:00+03:00Admin Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Admin
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Rabbinizin mağfiretine mazhar olmak ve takvâ sahipleri için hazırlanmış olup gökler ve yer kadar geniş olan cennete girmek için yarışın!</p><p>(Âl-i İmrân, 3/133)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Müslüman kardeşiyle bir sene küs kalan kimse, sanki onun canına kıymış gibi vebaldedir.</p><p>(Ebû Dâvud, "Edeb", 55)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>… Allah'ım! Bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmemi, Senin razı olacağın salih amel işlememi bana ilham et. Neslimi de salih kimseler yap. Şüphesiz ben Sana döndüm. Muhakkak ki ben Sana teslim olanlardanım.</p><p>(Ahkâf, 46/15)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[KRV Eyaleti İslam Din Derslerini Yeniden Ele Alıyor]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/krv-eyaleti-islam-din-derslerini-yeniden-ele-aliyor-60373a80c999d-09af-4982-8554-62f621e36b3e2021-05-18T23:50:00+03:00Admin KRV Eyaleti İslam Din Derslerini Yeniden Ele Alıyor

KRV Eyaleti İslam Din Derslerini Yeniden Ele Alıyor

DÜNYA

Admin
<p>Din Dersi konusunu yeniden gündemine aldı. Eyalet Okul ve Eğitim Bakanı Yvonne Gebauer, İslam Din Dersi ile ilgili alınan kararları açıkladı. Bakanın açıklamasına göre, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde İslam Din Dersi için yeni bir komisyon kurulacak ve bakanlık İslam Din Dersi’nin organizasyonu ve içeriği bağlamında bu kurumlarla birlikte çalışılacak. Komisyon Katolik ve Protestan Kilisesi’nin din eğitimine katılımına benzer bir şekilde bu alanda çalışmalar yapacak.</p><h3><strong>“İSLAM DİN DERSİ, EYALETİN SORUMLULUĞU ALTINDADIR”</strong></h3><p>Bakan Gebauer, İslam Din Dersi’nin eyaletin sorumluluğu altında olduğunu ve Almanya’da eğitimini almış öğretmenler tarafından verildiğini vurguladı. Bu derste farklı dinlerle ilgili de bilgi aktarımının gerçekleşeceğine dikkat çeken Gebauer, amacın öğrencileri her türlü ön yargıya karşı korumak, açıklık, hoşgörü ve diğer din ve inançlara karşı saygıyı güçlendirmek olduğunu ifade etti.</p><p>Almanya’da Müslüman öğrencilerin İslam Din Dersi alma hakkının olduğunun altını çizen Gebauer, önceki danışma kurulunun Müslüman temsilcilerinden oluşan bir komisyon ile değiştirileceğini ve bu komisyonun içinde hiçbir devlet temsilcisinin olmayacağını açıkladı. Gebauer, bu kuruluşlarla sözleşmelerin yapıldığını ve komisyonun yakın bir zamanda kurulacağını bildirdi.</p><p>Komisyona dahil olacak kuruluşlar ise şu şekilde: Fas Cemaat İttifakı (BMG), Almanya Boşnak İslam Cemaati (IGBD), Kuzey Ren-Vestfalya İslam Dinî Cemaati (IRG NRW), Almanya İslam Arnavut Merkezler Birliği (UIAZD) ve İslam Kültür Merkezleri. Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) de bu komisyona dahil olacağı kesinleşti.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Bebek katili İsrail’in bir an önce durdurulması gerekiyor]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/bebek-katili-israilin-bir-an-once-durdurulmasi-gerekiyor-60372beb999cb-f56d-41a4-93cd-b01fc37b3bd62021-05-18T23:16:00+03:00Admin Bebek katili İsrail’in bir an önce durdurulması gerekiyor

Bebek katili İsrail’in bir an önce durdurulması gerekiyor

DİYANET HABER

Admin
<p>Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faid Mustafa’ya destek ve geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.</p><p>Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Selim Argun, Dr. Burhan İşliyen ile Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı ile birlikte Filistin Devleti Ankara Büyükelçiliği’ne geldi.</p><p>Başkan Erbaş, Büyükelçi Faid Mustafa ile yaptığı görüşmede, “İsrail'in saldırıları sebebiyle başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm Müslümanlar olarak yaşamış olduğumuz bu acıyı paylaşmak üzere buraya geldik.” dedi.</p><p>İsrail’in saldırılarını kınadıklarını ve lanetlediklerini ifade eden Başkan Erbaş, “İsrail'in yapmış olduğu bu hareketin bir terör devleti olduğunu ortaya koyduğunu ve bütün dünya önünde bunları çok açık bir şekilde yaptığını her vesileyle dile getiriyoruz. Bugün de burada sayın büyükelçimizi ziyaret ederek hem geçmiş olsun demek, şehitlerimize rahmet dilemek üzere burada birlikte olmayı planladık.” diye konuştu. &nbsp;<img src="https://webdosya.diyanet.gov.tr/DiyanetAnasayfa/UserFiles/00000000-0000-0000-0000-000000000000/2021/5/18/50a732f4-6c8a-410a-af87-3b861e2388bb_1_1200x800.JPG" /></p><p><strong>“Türkiye tüm gücümüzle Filistin'in yanındayız”</strong></p><p>Başkan Erbaş Türkiye olarak Filistin’e verdikleri desteği hatırlatarak, “Türkiye olarak maddi ve manevi tüm gücümüzle Filistin'in, Kudüs’ün, Mescid-i Aksa'nın, Filistinli kardeşlerimizin yanında her zaman olduk ve her zaman olmaya da devam edeceğiz. Dünyayı bu konuda harekete geçirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İnşallah sayın büyükelçimizle de bu konularda daha neler yapabiliriz onları da bu süreçte müzakere edeceğiz.” ifadelerini kullandı.</p><p>Görüşmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Son günlerde özellikle Kadir gecesinden itibaren bayramı da içine alan bu süre içerisinde Zalim İsrail'in, terör devleti İsrail'in Mescid-i Aksa'da yapmış olduğu saldırıları ve ardından Filistin'in çeşitli şehirlerinde yapmış olduğu katliamları kınamak, lanetlemek ve Filistin Türkiye Büyükelçisi Mustafa kardeşimize geçmiş olsun ziyaretinde bulunmak üzere buradayız.” dedi.</p><p><strong>“İsrail terörünün bir an önce durdurulması gerekiyor”</strong></p><p>Başkan Erbaş, İsrail’in katliamlarının durdurulması için dünya kamuoyuna seslenerek, “Bebek katili ve mabetleri hiç acımadan yıkan, tahrip eden İsrail terörünün, zulmünün bir an önce durdurulması gerekiyor. Dünyanın gözü önünde böyle bir terör faaliyetini nasıl yapabiliyor, nasıl bu kadar cesaret içerisinde hareket ediyor. Bunu sorgulamamız gerekiyor. İnsanlık olarak bunu sorgulamamız gerekiyor.” diye konuştu.</p><p><img src="https://webdosya.diyanet.gov.tr/DiyanetAnasayfa/UserFiles/00000000-0000-0000-0000-000000000000/2021/5/18/7cda1738-85f8-404e-bc0a-ce0ff3721fa3_1_1200x800.JPG" /></p><p><strong>Din adamlarının bu terör faaliyetlerini durdurmak için harekete geçmesi gerekiyor”</strong></p><p>“Sadece Müslüman devletler değil, bütün dünya devletlerinin bu insanlık suçunun bir an önce durdurulması, ortadan kaldırılması için harekete geçmesi gerekiyor.” diyen Başkan Erbaş, şöyle devam etti:</p><p>“Hepimizi insanlığımızdan utandıran bu terör faaliyetinin bir an önce durdurulması gerekiyor. Biz biliyoruz ki bütün inançlarda masum insanları öldürmek haramdır, yasaktır. Yahudiliğin kutsal kitabı Tevrat'ta yasaktır. ‘Öldürmeyeceksin’ diyor. Hristiyanlığın kutsal kitabı İncil'de yasaktır. İslam'ın kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'de bir kimseyi haksız yere öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir. Bir insanı kurtarmak, bütün insanlığı kurtarmak gibidir. Dolayısıyla buradan din adamlarına da sesleniyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi dinin, hangi ülkenin lideri olursa olsun mutlaka din adamlarının da bu konuda harekete geçmesi gerekiyor. Bu terör faaliyetlerini durdurması gerekiyor. Masum insanları kurtarmak, mabetleri kurtarmak, çocukları kurtarmak için buna ihtiyacımız var. Tekraren bunu ifade etmek istiyorum.”</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-60371dda68e02-c55f-45ad-bd32-115150cd29912021-05-18T23:08:00+03:00Admin Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Admin
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma! Çünkü savurganlar şeytanların dostlarıdır. Şeytan da rabbine karşı çok nankördür.</p><p>(İsrâ, 17/26-27)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Şu üç şey kimde bulunursa, Allah onu himayesine alır ve cennetine girdirir: zayıf kimselere yumuşak davranmak, ana babaya şefkatli olmak ve yanında çalışanlara iyilik etmek.</p><p>(Tirmizî, "Kıyâmet", 48)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>... Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma!…</p><p>(Bakara, 2/286)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Tweet atmak ne işe yarıyor demeyin, nice güçlü insanın bu özgürlüğü yok]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/tweet-atmak-ne-ise-yariyor-demeyin-nice-guclu-insanin-bu-ozgurlugu-yok-60370e8e082b0-529f-467a-94fd-7c53a162014f2021-05-17T22:00:00+03:00Admin Tweet atmak ne işe yarıyor demeyin, nice güçlü insanın bu özgürlüğü yok

Tweet atmak ne işe yarıyor demeyin, nice güçlü insanın bu özgürlüğü yok

GÜNCEL

Admin
<p>İşgalci İsrail’in dünyanın gözü önünde Filistinli Müslümanlara yaptığı saldırı tüm kınama ve tepkilere rağmen devam ediyor.</p><p>Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı&nbsp;<strong>Fahrettin Altun</strong>’un eşi&nbsp;<strong>Fatmanur Altun</strong>, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü sanatçıların İsrail’in Filistinlilere karşı uyguladığı saldırılar karşısında sessiz kalmalarına sert tepki gösterdi.</p><p>Fatmanur Altun, “<strong>Tweet atmak ne işe yarıyor demeyin. Nice güçlü(!) insanın bu özgürlüğü yok. Apaçık bir zulme bile ses çıkaramıyorlar. Hepsi tutsak. Saldırganı işaret etmeye, mazluma ses olmaya, hakikati haykırmaya imkan veren, sırtımızı yasladığımız Türkiye kalesi var olsun!</strong>” şeklinde konuştu.</p><p><img alt="" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/1621269706-4a4f28.jpg" style="height:400px; width:476px" /></p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-60369586ceb57-d41a-4b45-8bcd-9daf5193b9912021-05-17T00:21:00+03:00Admin Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Admin
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Ancak, "Allah dilerse yapacağım" de. Unuttuğun zaman Rabbini an ve "Umarım Rabbim beni, bundan daha doğru olana ulaştırır" de.</p><p>Kehf, 24</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Ebû Hureyre (r.a.):<br /><br />"Hz. Peygamber (s.a.v.)'i:&nbsp;"Kim beni rüyada görürse, uyanık iken de görecektir. Şeytan benim suretime giremez." diye buyururken işittim." demiştir.</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>"Ey Allah'ım Ey İnsanların Rabbbi! Bu hastalığı gider, şifa ver, şifa veren ancak Sensin. Senin şifandan başka hiçbir şifa yoktur. Oyle bir şifa ver ki hiçbir hastalık bırakmasın."</p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Lise sınavları ile ilgili en çok merak edilen 10 soru!]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/lise-sinavlari-ile-ilgili-en-cok-merak-edilen-10-soru-6036870ed98f7-2058-4b47-b25f-53cf5f594d9f2021-05-16T21:25:00+03:00Admin Lise sınavları ile ilgili en çok merak edilen 10 soru!

Lise sınavları ile ilgili en çok merak edilen 10 soru!

EĞİTİM

Admin
<h2>Liselerde yüz yüze sınavlarla ilgili öğrencilerin isterlerse sınava katılmayabileceği açıklanırken, sınıf geçme kriteri ve ödev notlarının nasıl değerlendirileceği gibi konular merak konusu oldu. Öğrenci ve velilerin kafasına takılan soruları 10 başlıkta derledik.</h2><p>Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 17 Mayıs'tan sonra yapılması planlanan liselerdeki yüz yüze sınavlarla ilgili hafta başında yeni bir düzenlemeye gitti. Lise hazırlık ile 9, 10 ve 11'inci sınıflar isterlerse sınavlara katılmayacak. Notları birinci dönemde aldıkları notlardan hesaplanacak. Ancak sınıf geçme kriterleri, 12'nci sınıfların durumu, ödev notları gibi birçok konuda velilerin ve öğrencilerin kafaları hâlâ karışık. İşte liselerdeki yeni düzenlemeyle ilgili merak edilen o sorular ve yanıtları:</p><p><strong>1- SINAV MUAFİYETİ HANGİ KADEMELER İÇİN GEÇERLİ?</strong></p><p>Lise hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflar isterlerse yüz yüze yapılacak ikinci dönem sınavlarına girmeyecek.</p><p><strong>2- KATILMAK İSTEMEYEN ÖĞRENCİLER HANGİ İŞLEMLERİ YAPACAK?</strong></p><p>Veliler, 21 Mayıs'a kadar öğrencinin kayıtlı olduğu okula dilekçeyle başvuracak.</p><p><strong>3- KATILMAYACAK ÖĞRENCİLERİN KARNE NOTLARI NASIL HESAPLANACAK?</strong></p><p>Birinci dönem notlarına göre tamamlanacak ve bu öğrencilere yönelik başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacak. Karnede ikinci dönem notları yer almayacak.</p><p><strong>4- KATILMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?</strong></p><p>Birinci dönem notları zayıf olup, karnede bu notları yükseltmek isteyen, sınıfta kalma riski olan ara sınıf öğrencileri sınavlara katılabilecek. Bu öğrencilerin dönem sonu notlarına katıldıkları sınavların tümü dahil olacak. Sınavlara girip notunu beğenmeyen öğrenciler birinci dönem notlarını tercih edemeyecek.</p><p><strong>5- LİSE SON ÖĞRENCİLERİ NEDEN BU HAKTAN YARARLANAMIYOR?</strong></p><p>12'nci sınıflar 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci dönemine ilişkin sınavları tamamlandığı için kapsam dışında tutuldu.</p><p><strong>6- SINIF GEÇME KRİTERLERİ NASIL OLACAK? SINIFTA KALMA VAR MI?</strong></p><p>Herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Başarısız ders sayısı en fazla 3 olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçecek. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6'dan fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar edecek.</p><p><strong>7- YÜZ YÜZE SINAVLARIN KAPSAMI NE OLACAK?</strong></p><p>Sınavlar 1 Kasım 2020 - 26 Mart 2021 arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde planlanarak uygulanacak.</p><p><strong>8- SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?</strong></p><p>24 Mayıs - 18 Haziran 2021 arasında yapılacak.</p><p><strong>9- SORUMLULUK SINAVLARI NASIL YAPILACAK?</strong></p><p>2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları, 21 Haziran - 2 Temmuz 2021 arasında yüz yüze yapılacak.</p><p><strong>10- ÖDEV VE PERFORMANS NOTLARI NE OLACAK?</strong></p><p>Birinci dönem aldıkları notlara göre değerlendirilmeyi tercih eden öğrenciler sadece bu notları ile değerlendirilecek. Başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme aracı kullanılmayacak ve uygulaması da yapılmayacak.</p><p><strong>ORTAOKUL SINAVLARI NASIL OLACAK?</strong></p><p>Ortaokullarda ders sınavlarının nasıl yapılacağı konusu henüz net değil. MEB yetkililerinden alınan bilgilere göre ortaokullarda daha önce 3 Mayıs'tan sonra yapılması planlanan ancak tam kapanma kararı sonrası ertelenen yüz yüze sınavlarla ilgili genelgenin yarın ya da salı günü çıkması bekleniyor. Ortaokullar birinci dönemde sınav olmadı. Karneler ödev ve performans notlarına göre verildi. İkinci yarıyılda ise taşra okullarının çoğunluğu ile özel okullarda her dersten birer sınav yapıldı. Ancak hâlâ hiç sınav olmayan okullar var. Öğrencilerin dönem sonu notu belirlenmesi için mutlaka bir yazılı sınav notu olması gerekiyor. Ortaokullarda da liselerdekine benzer bir uygulama yapılabilir. Sınav notu olanlar isterlerse yüz yüze sınava katılmayacak. Sınav notu olmayanlar için ise katılım zorunlu olacak.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[WhatsApp kapanacak mı? Yeni açıklama geldi!]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/whatsapp-kapanacak-mi-yeni-aciklama-geldi-6036705bb8d65-d6a6-43f0-bbfa-654c59dcdd182021-05-16T12:56:00+03:00Admin WhatsApp kapanacak mı? Yeni açıklama geldi!

WhatsApp kapanacak mı? Yeni açıklama geldi!

TEKNOLOJİ

Admin
<p><strong>WhatsApp</strong>&nbsp;15 Ocak 2021'de resmi soruşturmalar ve kullanıcıların tepkilerinin ardından kullanıcılara yeni sözleşmedeki değişimleri daha iyi anlatabilme gerekçesiyle 8 Şubat tarihini 15 Mayıs 2021 olarak güncelledi. WhatsApp’ın 15 Mayıs’ta kullanıcılarına göndereceği yeni kullanım koşullarına onay vermeyenler için aşamalı kısıtlamalar uygulanacak.</p><p>Resmi açıklamalara göre kısıtlamalar farklı kullanıcılar için kademeli olarak başlayacak. İlk etapta gizlilik sözleşmesinin onaylanması için tüm kullanıcılara bir bildirim gönderilecek.</p><p>Bu bildirim, onaylamayanlar için sabit olarak kalacak. İlk kısıtlama sözleşmeyi onaylamayanların sohbet ve kişi listelerine erişimlerinin kapatılması olacak. Yani mesaj veya çağrı alabilecek ancak sohbet veya kişi listelerine ulaşamayacak.</p><p>Gelecek günlerde ise gizlilik sözleşmesi onaylanmadığı taktirde, yeni sözleşmeyi kabul etmeyenler mesaj gönderemeyecek, sesli veya görüntülü çağrıda bulunamayacak.</p><p>WhatsApp, gizlilik ilkesi ve hizmet şartlarındaki güncellemenin yürürlüğe girdiği 15 Mayıs'ta, "<strong>kişisel mesajlarınızı göremiyoruz</strong>" ve "<strong>hesabınızı silmeyeceğiz</strong>" paylaşımında bulundu.</p><p>WhatsApp'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "<strong>Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz.</strong>" ifadeleri kullanıldı.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Demir Kubbe İsrail'in başına çöktü!]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/demir-kubbe-israilin-basina-coktu-60366aa3fa320-b292-48af-9b02-7bbbe0bf70572021-05-16T12:49:00+03:00Admin Demir Kubbe İsrail'in başına çöktü!

Demir Kubbe İsrail'in başına çöktü!

DÜNYA

Admin
<p>İşgalci İsrail’in masum sivilleri ve çocukları hiçe sayan adımlarla kana buladığı bu süreçte adını en çok duyduğumuz sistemlerden biri Demir Kubbe (Hava savunma sistemi). İsrail Demir Kubbe’yi ilk defa 2011 yılında kullandı. Sistem, İsrail savunma şirketi Rafael ve devlete ait Hava Uzay Sanayileri Kurulu tarafından ortaklaşa geliştirildi. Hem gece hem gündüz hem de her türlü hava şartında çalışacak şekilde tasarlandı. 4 aşamada çalışılan sistemde önce tehdidi algılayan radar devreye giriyor. Bu radarlar, gelen roketin ne ölçüde bir tehdit oluşturduğunu tespit ediyor. Atılan roket yerleşim yerine mi ya da önemli altyapı tesisine mi gittiğine bakılıyor. Son safhada ise roket havada imha ediliyor.</p><p>Filistin grupları tarafından İsrail’e atılan roketler boş alana yöneldiğinde ise müdahale edilmiyor. Burada ise maliyet endişeleri devreye giriyor.</p><h2>Her füze için 55 bin dolar</h2><p>İsrail ordusuna (IDF) göre, toplam 2.300 füze atıldı. İsrail her bir füze için ortalama 55 bin dolar harcıyor. 8 günde roketler için İsrail’in ödediği para 126,5 milyon dolar... Bu roketlerin 920 tanesini sistem imha edemedi. Demir Kubbe’nin başarısızlığını bu rakamlarla İsrail itiraf etmiş oldu. 2012 yılında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu “Bu sistem ile İsrail’deki herkesi, her evi koruyamayız. Daha fazlasını önümüzdeki yıllarda koruyabilecek hâle getireceğiz” demişti. Askerî uzman ve analistler, roket ve tanksavar füzeleriyle saldırı düzenleyen Filistinli grupların taktik değiştirerek Demir Kubbe’yi aşmaya başladığına dikkati çekiyor.</p><h2>Sistemin açığını buldular</h2><p>Son saldırılarda Filistinli gruplar ‘roket yağmuru’ ile sistemin açığından faydalandı. Roketler tek tek atıldığı zaman Demir Kubbe çok kısa sürede devreye girebiliyor ve imha etmede başarı gösteriyor. Roketler art arda atıldığında ise sistem gerekli başarıyı gösteremiyor. Dünyanın en güvenilir havalimanı olarak gösterilen Ben Gurion Havalimanı’nın yakınına bile roketler düştü… Uzmanlar, İsrail istihbaratının zayıfladığına da dikkat çekiyor.</p><h2>Kısıtlı imkânlara rağmen kendilerini iyi geliştirdiler</h2><p>Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz&nbsp;<strong>“Demir Kubbe’nin başarısızlığı burada direkt göze çarpıyor. 920 roketin imha edilmemesi oldukça fazla. Boş alana düşenleri bilmek zor ama bu rakamlar Filistin gruplarının oldukça ilerlediğini gösteriyor. Son saldırılarda az maliyetli boş patlayıcıları atıp Demir Kubbe’yi biraz daha yordular. 20 Tamir füzesini değiştirmek bir saat sürüyor,&nbsp; böyle yaparak zaman kazanıyorlar. Bunlar hep taktik... İsrail başarısızlığı evet ortada ama Filistin’in başarıları daha çok konuşulmalı. Taş ve küçük çaplı roketlerden sonra 3. İntifadada inanılmaz bir ilerleme var. Kendi roketlerini iyi geliştirdiler. Kısıtlı imkân ve ablukaya göre bunlar basit şeyler değil. İsrail’in patlamamış mühimmatlarını bile değerlendiriyorlar. İkinci dünya savaşında atılıp patlamamış roketlerin başlıklarını suyun metrelerce altına inip çıkarıyorlar. Sonra da bunları kullanıyorlar. Evlerin giderlerinde kullanılan eski yöntem demirleri roket gövdesi yapıyorlar. Mühendislikte de ilerleme görüyoruz. İHA’ları artık yavaş yavaş görmeye başladık Burada bir İran mühendisliği de göze çarpıyor”</strong>&nbsp;dedi.</p><p>(Türkiye gazetesi)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-6036575d1a141-635c-487e-a96a-ca45c0e867772021-05-16T12:18:00+03:00Admin Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Admin
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Her insanın sorumluluğunu omuzuna yükledik. Kıyamet gününde insana, açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkaracağız."Oku şimdi kitabını! Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter!"</p><p>(İsrâ, 17/13-14)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Kim bir kötülük yapmak isteyip sonra bundan vazgeçerse Allah, bunu tamamlanmış bir iyilik olarak kaydeder. Şayet kötülük yapmak isteyip sonra onu yaparsa Allah, o kötülüğü sadece bir günah olarak kaydeder.</p><p>(Buhârî, "Rikâk", 31)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Allah'ım! Nefsime takvalı olmayı nasip eyle ve onu arındır.</p><p>(Nesâî, "İstiâze", 13)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Kademeli Normalleşme Tedbirleri belli oldu]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/kademeli-normallesme-tedbirleri-belli-oldu-603643b279bef-1194-4bff-a479-ce007ba964902021-05-16T12:08:00+03:00Admin Kademeli Normalleşme Tedbirleri belli oldu

Kademeli Normalleşme Tedbirleri belli oldu

GÜNCEL

Admin
<p><strong>Genelge</strong>ye göre; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.</p><p><strong><strong>İçişleri Bakanlığı</strong>ndan&nbsp;<strong>valilik</strong>lere&nbsp;&nbsp;'<strong>Kademeli Normalleşme Tedbirleri</strong>'&nbsp;&nbsp;genelgesi&nbsp;gönderildi.</strong></p><p>Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre&nbsp;genelgede, salgının seyrinde yaşanan artışa bağlı olarak 14 Nisan 2021 tarihinden itibaren kısmi kapanma, 29 Nisan 2021 tarihinden itibaren tam kapanma tedbirlerinin hayata geçirildiği belirtildi.</p><p>Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve salgının seyrinde yaşanan gelişmeler göz önüne alındığı belirtilerek&nbsp;<strong>17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’ten 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00’e&nbsp;</strong>kadar uygulanacak olan kademeli&nbsp;<strong>normalleşme</strong>&nbsp;döneminde şu tedbirlerin alındığı ifade edildi:</p><h3><strong>1. Sokağa Çıkma Kısıtlaması</strong></h3><p>Kademeli normalleşme döneminde;&nbsp;<strong>hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak</strong>&nbsp;şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.</p><p><strong>1.1-&nbsp;</strong>Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek’te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.<br />Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir.</p><p><br />Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişiler yapılan denetimlerde 29.04.2021 tarih ve 7705 sayılı yazımız çerçevesinde e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden alınan&nbsp;<strong>çalışma izni görev belgesini</strong>&nbsp;ibraz etmek zorundadırlar. Ancak Nace kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapmasına&nbsp; rağmen alt işverenin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle görev belgesi alınamaması veya erişim hatası gibi durumlarda örneği bahse konu yazı ekinde yer alan ve işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan&nbsp;<strong>çalışma izni görev belgesi formu</strong>&nbsp;da denetimlerde ibraz edilebilecektir.</p><p><strong>1.2-</strong>&nbsp;Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak&nbsp;<strong>Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek</strong>, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.</p><p><strong>1.3-&nbsp;</strong>Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacaktır. Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.</p><p>Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.</p><p><strong>1.4-</strong>&nbsp;Yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süre için ülkemizde bulunan yabancıları kapsamakta olup; ikamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancılar sokağa çıkma kısıtlamalarına tabidirler.</p><p><strong>1.5-</strong>&nbsp;Tam kapanma sürecinde kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdaki ileri yaş gruplarındaki veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımızın 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden bildirdikleri temel ihtiyaçları VEFA Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak olup, bu konuda gerek personel görevlendirilmesi gerekse ihtiyaçların bir an evvel giderilmesi bakımından gerekli tedbirler Valiler ve Kaymakamlar tarafından alınacaktır.</p><p><strong>1.6-&nbsp;</strong>Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız için herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.</p><p><strong>Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ise hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler olup, hafta sonları tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.</strong></p><p>Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır.</p><h3><strong>2. Şehirler Arası Seyehat Kısıtlaması</strong></h3><p>Kademeli normalleşme döneminde; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda) şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanacaktır.</p><p><strong>2.1-&nbsp;</strong>Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının istisnaları;</p><p>- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek, şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz etmesi yeterli olacaktır. Bu durumdaki kişilerin şehirlerarası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.</p><p>- Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin (müfettiş, denetmen vb.) özel veya resmi araçlarla yapacakları şehirlerarası seyahatlerine, kurum kimlik kartı ve görevlendirme belgesini ibraz etmek kaydıyla izin verilecektir.</p><p>- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına özel araçlarıyla seyahat edebilmeleri için gerekli seyahat izin belgesi oluşturulacaktır.</p><p>Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlarımızdan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek olup Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılacaktır.</p><p><strong>2.2-&nbsp;</strong>Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır.&nbsp;Ancak aşağıda belirtilen zorunlu hallerin varlığı durumunda vatandaşlarımız, bu durumu belgelendirmek kaydıyla; e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden Valilik/Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla da seyahat edebileceklerdir. Seyahat İzin Belgesi verilen kişiler, seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.</p><h3><strong>Zorunlu Hal Sayılacak Durumlar;</strong></h3><p>▪ Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,</p><p>▪ Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),</p><p>▪ Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),</p><p>&nbsp;▪ ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan,</p><p>▪ Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,</p><p>▪ Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,</p><p>▪ Ceza infaz kurumlarından salıverilen,</p><p>Kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir.&nbsp;</p><h3><br /><strong>3. İş Yerlerinin Faaliyetleri</strong></h3><p><strong>3.1-</strong>&nbsp;Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);&nbsp;</p><p>- Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,&nbsp;</p><p>- Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis,&nbsp;şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.</p><p><strong>3.2-</strong>.17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.</p><p>- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,</p><p>- Sinema salonları,</p><p>- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,</p><p>- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,</p><p>- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,</p><p>- Hamam, sauna ve masaj salonları,</p><p>- Lunaparklar ve tematik parklar.</p><p><strong>Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceklerdir.</strong></p><p><strong>3.3-&nbsp;</strong>Yukarıda sayılan işyerleri dışında kalan ve tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri;</p><p>- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.</p><p>- Alışveriş merkezlerinin (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır.</p><p><strong>3.4-&nbsp;</strong>Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli işyerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir.</p><p><strong>3.5-</strong>&nbsp;Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecektir.</p><p><strong>3.6-</strong>&nbsp;Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak kaydıyla pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazaryerlerinin kurulmasına izin verilmeyecektir.</p><p><strong>3.7-&nbsp;</strong>Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.</p><h3><strong>4. Eğitim-Öğretim Faaliyetleri</strong></h3><p>Halihazırda faaliyetlerine devam etmekte olan kreşlerle birlikte Milli Eğitim Bakanlığıyla yapılan değerlendirmeler çerçevesinde kademeli normalleşme döneminde anaokulları da faaliyetlerine devam edecek olup diğer tüm okul ve sınıf seviyeleri için Milli Eğitim Bakanlığınca kamuoyuna duyurulduğu şekilde uygulama sürdürülecektir.</p><h3><strong>5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Mesai</strong></h3><p>Cumhurbaşkanlığının 14.04.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Genelgesi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 27.04.2021 tarih ve 17665 sayılı yazısı doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan 10.00-16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü gibi esnek çalışma usulünün uygulanmasına kademeli normalleşme döneminde de devam edilecektir.</p><h3><strong>6. Ertelenen Faaliyet&nbsp;Etkinlik ve Törenler</strong></h3><p><strong>6.1-</strong>&nbsp;Sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinlikleri 1 Haziran 2021 tarihine kadar ertelenecektir.</p><p><strong>6.2-</strong>&nbsp;Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulaması, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecektir.</p><p><strong>6.3-</strong>&nbsp;Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım merkezlerinde halihazırda uygulanmakta olan ziyaretçi kısıtlaması 1 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılacaktır.</p><h3><strong>7. Toplu Ulaşım Tedbirleri</strong></h3><p><strong>7.1-</strong>&nbsp;Şehirlerarası faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (uçak hariç); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edebilecekler ve araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek (1 dolu 1 boş) şekilde olacaktır.</p><p><strong>7.2-</strong>&nbsp;Şehir içi toplu ulaşım araçları (minibüs, midibüs vb.) ise 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizle getirilen esaslar çerçevesinde % 50 kapasite sınırlamasına ile ayakta yolcu kabul edilmemesi kuralına tabi olarak faaliyet sunabileceklerdir.</p><h3><strong>8. Konaklama Tesislerine Dair Tedbirler</strong></h3><p><strong>8.1-</strong>&nbsp;Şehirlerarası karayolları üzerinde bulunan dinlenme tesisleri (yerleşim sahası içerisinde bulunanlar hariç) ile konaklama tesislerinin (otel, motel, apart otel, pansiyon vb.) içerisinde bulunan yeme-içme yerleri (sadece konaklamalı müşterilerle sınırlı olacak şekilde) aynı masada aynı anda en fazla 2 kişiye servis açılması kaydıyla hizmet verebileceklerdir.</p><p><strong>8.2-&nbsp;</strong>Konaklama tesislerinin kapalı alanlarında bulunan eğlence merkezleri kapalı tutulacak ve bu alanlarda müşteri kabul edilmeyecektir.</p><p><strong>8.3-&nbsp;</strong>Konaklama tesislerinin açık alanlarında toplu eğlence şeklinde etkinliklere kesinlikle izin verilmeyecek, bu yerlerde yoğunlaşmanın önüne geçilebilmek adına fiziksel mesafe kurallarına azami özen gösterilecektir.</p><p><strong>8.4-</strong>&nbsp;Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan süre ve günlerde konaklama tesislerinde rezervasyonunun bulunması (bedelinin tamamı ödenmiş olmak kaydıyla) vatandaşlarımız açısından sokağa çıkma ve/veya şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlayacak olup bu amaçla seyahat edecek vatandaşlarımızın denetimlerde rezervasyon ve ödeme belgelerini ibraz etmeleri yeterli olacaktır.</p><p><strong>8.5-&nbsp;</strong>30.09.2020 tarih ve 16007 sayılı ile 28.11.2020 tarih ve 19986 sayılı Genelgelerimiz doğrultusunda konaklama tesislerinin denetimleri etkin şekilde sürdürülecek, sahte rezervasyon başta olmak üzere her türlü kötüye kullanımın önüne geçilecektir.</p><p>Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması hususunda;</p><p>Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.</p><h3><strong>EK: Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi&nbsp;</strong></h3><p>Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı süre ve günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;1. TBMM üyeleri ve çalışanları,&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;2. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;3. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri,&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;4. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;5. Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;6. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;7. Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;8. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;9. Tarımsal üretime ilişkin zirai ilaç̧ tohum, fide, gübre vb. ürünlerin satışı yapılan işyerleri ve buralarda çalışanlar,&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;10. Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;11. Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;12. Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar,&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;13. Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, hayvan barınakları/çiftlikleri/bakım merkezlerinin görevlileri/gönüllü çalışanları ve 7486 sayılı Genelgemizle oluşturulan Hayvan Besleme Grubu üyeleri,<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;14. İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;15. Gazete, dergi, radyo, televizyon ve internet medya kuruluşları, film, dizi ve reklam yapım şirketleri, medya takip merkezleri, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları,&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;16. Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar,&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;17. Sebze/meyve ve su ürünleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar,&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;18. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri, üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ile buralarda çalışanlar,&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;19. Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;20. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde çalışanlar,&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;21. Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek üzere görevde olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;22. Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları,&nbsp;<br />Mahalli idarelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, karla mücadele, ilaçlama, itfaiye&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;1. ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli,&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;2. Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri,&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;3. Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;4. İş sağlığı ve güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla iş yerlerinde bulunması gerekli olan çalışanlar (iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, güvenlik görevlisi, bekçi vb.),&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;5. Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;6. Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;7. Yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacak olan milli sporcular ile seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler,&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;8. Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;9. ÖSYM tarafından ilan edilen sınavlar ile merkezi düzeyde planlanan sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri,&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;10. İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilen, şehirlerarası karayolları kenarında bulunan dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri ve buralarda çalışanlar,<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;11. Zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla zorunlu hallerde bürolarına, vekili bulundukları iş yerlerine, adliyelere, kolluk birimlerine, resmî kurumlara gitmeleri kaydıyla avukatlar ve avukat stajyerleri,&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;12. Araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahipleri,<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;13. Milli Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında çalışmaları devam&nbsp;eden uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte olan ya da söz konusu çalışmaların koordinasyonunu sağlayan personel,<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;14. Profesyonel site yöneticileri ile apartman/site yönetimince düzenlenen görevli olduklarına dair belgeyi ibraz etmek ve ikametleriyle görevli oldukları apartman veya sitelere gidiş-geliş güzergâhıyla sınırlı olmak kaydıyla apartman ve sitelerin temizlik, ısınma vb. işlerini yerine getiren görevliler,<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;15. İş yerinde bulunan hayvanların günlük bakım ve beslenmelerini yapabilmek için ikamet ile işyeri arasındaki güzergâh ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvan satışı yapan iş yerlerinin sahipleri ve çalışanları,<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;16. Sadece yarış atlarının bakım ve beslenmelerini ve yarışlara hazırlık antrenmanlarını yapmak ve ikamet ile yarış ya da antrenman alanı arasındaki güzergâhla sınırlı kalmak kaydıyla at sahipleri, antrenörler, seyisler ve diğer çalışanlar,<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;17. Sadece ilaçlama faaliyetleri için zorunlu olan güzergâhlarda kalmak ve bu durumu belgelemek kaydıyla iş yerlerinin haşere ve diğer zararlı böceklere karşı ilaçlamasını yapan firmalarda görevli olanlar,<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;18. Muafiyet nedenine bağlı olmak ve ikametlerinden işyerlerine gidiş/gelişleri ile sınırlı olmak kaydıyla serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ile çalışanları.<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;19. &nbsp;Arı Kayıt Sistemi (AKS) Belgesinin ibraz etmek ve ikametle arı kovanlarının bulunduğu yer arasındaki güzergâh ile sınırlı olmak kaydıyla aynı şehir içerisinde arı kovanlarının bulunduğu alanlara gidip gelmek isteyen arıcılar.<br />Kurumsal kimlik kartlarını ibraz etmek kaydıyla turkuaz basın kartı sahibi olan basın mensupları.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[WhatsApp’tan '15 Mayıs' açıklaması]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/whatsapptan-15-mayis-aciklamasi-603639d6234b4-6838-441a-9ee0-08de43b1e9a52021-05-15T21:33:00+03:00Admin WhatsApp’tan '15 Mayıs' açıklaması

WhatsApp’tan '15 Mayıs' açıklaması

TEKNOLOJİ

Admin
<p>Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan&nbsp;<strong>WhatsApp</strong>'tan, kişisel verileri ihlal ettiği gerekçesiyle tepki toplayan güncelleme süreciyle ilgili açıklama geldi.</p><p>WhatsApp’ın açıklamasında<strong>&nbsp;“Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz”</strong>&nbsp;ifadeleri kullanıldı.</p><p>Uygulamayı kullanmak isteyenler için zorunlu olan güncellemeyi kabul etmediklerinde yavaş yavaş uygulamanın bazı alanlarını kullanamayacağı ve sürecin sonunda uygulamayı hiç kullanamayacağı belirtilmişti. Daha önce son tarih olarak duyurulan 8 Şubat, gelen tepkilerin ardından 15 Mayıs’a uzatılmıştı.</p><p><img alt="" src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/güncel/60a014668d506.png" style="height:297px; width:706px" /></p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[İsrail tarihten silinecek, Osmanlı torunları geliyor]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/israil-tarihten-silinecek-osmanli-torunlari-geliyor-60362b58586d4-397a-4c9b-b3a9-df0a629e7f712021-05-15T21:11:00+03:00Admin İsrail tarihten silinecek, Osmanlı torunları geliyor

İsrail tarihten silinecek, Osmanlı torunları geliyor

DÜNYA

Admin
<p><strong>Terörist sürüsü İsrail'in son günlerdeki zalimlikleriyle ateşle oynadığını söyleyen Karabağ Savaş Suçlarını Araştırma Komisyonu Başkan Vekili ve Danışma Kurulu Başkanı Gazeteci ve yazar Prof. Dr. Bayram Altan, yaşanan bu kanlı saldırıların ardından artık Müslümanların tek bir ses olması gerektiğini belirterek, "Zaman kaybetmeden ve “artık çok geç” olmadan hepinizi, Türkiye Cumhuriyeti liderliğinde ‘TEK MİLLET- 60 DEVLET’ sloganıyla ‘Müslüman Ülkeler Dayanışması’na davet ediyorum!..." ifadelerini kullandı.</strong></p><p>Katil sürüsü İsrail'in yakında üzerine sıçrayan kıvılcımlarla yanıp tutuşacağını belirten Altan,&nbsp;<strong>"Yıllardan beri Filistinli kardeşlerimize kan kusturan İsrailli katillere avazımın çıktığı kadar şöyle şöyle seslenmek istiyorum: ‘SAVULUN EY HAYDUTLAR, OSMANLI TORUNLARI GELİYOR!..”</strong>&nbsp;dedi.</p><p>Terörist İsrail’in, kutsal aylar, günler ve geceler demeden Filistinli Müslümanlara yönelik en acımasız saldırılarının, dünyanın dört bir yanından gelen tepkilere rağmen 10 Mayıs 2021 tarihinden bu yana bütün şiddetiyle devam ettiğini belirten Altan, "İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail Genel Kurmay Başkanı Aviv Kochavi ve bazı askeri yetkililer bir araya gelerek silahsız ve savunmasız Gazzeli Müslümanlara saldırma, hatta saldırı şiddetini artırma ve hızlandırma kararı alıyor." dedi.</p><p>İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan ve “İsrail’in en yoğun saldırısı” olarak kayıtlara geçen bilgiye göre İsrailli teröristler tarafından Filistinli Müslümanların üzerine bir gecede tahrip gücü çok yüksek 1.000 adet bomba atıldığını kaydeden Altan, “Kana susamış İsrail askerleri, Netanyahu’nun talimatıyla; 2 milyarı aşkın Müslümanın ilk Kıblesi, üç semavi dinin Kutsal Mekanı olan Mescid-i Aksa’ya saldırıyor.... Acımasız İsrail askerleri, Mescid-i Aksa’da sabah namazı kılan ve tekbir getiren Filistinli gençleri hiçbir vicdan sahibi insanın kabul edemeyeceği yaralayıcı ve öldürücü silahlarla susturmaya, sindirmeye çalışıyor... Ayrıca tam teçhizatlı İsrail askerleri, Gazze sokaklarını kana buluyor.” ifadesini kullandı.</p><h2>Anne karnındaki bebeğe bile acımadılar</h2><p>KASSAK Başkan Vekili ve Danışma Kurulu Başkanı, İSAB (İslam Ülkeleri Akademisyenler Birliği) Genel Başkanı, İSAK (İslam Ülkeleri Akademisyenler Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı, ULUBİ (Uluslararası Üniversiteler Birliği) Genel Başkan Vekili, T.C. Başbakan E. Danışmanı, Gazeteci, Araştırmacı- Yazar Prof. Dr. Bayram Altan, açıklamasında şunları söyledi:</p><p>“İsrail askerleri, dünyanın gözleri önünde Gazze Şeridi’ndeki Beyt Hanun kentinde yaşayan anne karnındaki bebeğe bile acımadan 6 kişilik Tanani ailesinin bütün fertlerini (38 yaşındaki aile reisi Rafet, 35 yaşındaki Hamile eşi Raviye Ebu Asr ve karnındaki bebeği, çocukları 6 yaşındaki İsmail, 5 Yaşındaki Emir, 3 yaşındaki Muhammed ile birlikte) vahşice öldürüyor...</p><p>Müslümanlara karşı kin ve nefret kusan İsrail Başbakanı Netanyahu, ‘Hamas hiç beklemediği bir şekilde vurulacak’ diyor!....</p><p>Ardından Hamas ve İslami Cihad Hareketine ait ‘yüzlerce’ hedef, İsrail uçaklarından atılan bombalarla vurulup tahrip ediliyor!....</p><p>New York Post’un Middle East Eye muhabirinin bildirdiğine göre İsrail F-16 Savaş Jetlerinin, içinde ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarına ait haberleşme ofislerinin, resmi dairelerin ve mağazaların bulunduğu Al-Rimal mahallesindeki 14 katlı el- Şaruk Kulesi’ni attığı füzelerle yerle bir ediyor...</p><p>10 Mayıs tarihinde başlayan bu insanlık dışı İsrail saldırılarında, bugün itibariyle; 31’i çocuk ve 19’u kadın olmak üzere toplam 124 Filistinli Müslüman kardeşlerimizin şehid olduğu ve 830 ‘unun da yaralandığı bir vahşet, bir mezalim ve bir katliam yaşanıyor.”</p><h2>Savaş suçu işliyorlar</h2><p>Terörist İsrail'in Başbakanı, Savunma Bakanı ve Genel Kurmay Başkanının ortak talimatlarıyla terörist İsrail askerlerinin Filistin’de ‘SOYKIRIM’ uyguladığını ve bu saldırıların en büyük ‘SAVAŞ SUÇU’ olduğunu vurgulayan Altan, bazı Arap liderlerin dostluk teraneleriyle kol kola girip dans ettiği ve bugüne kadar binlerce Müslümanı öldüren ve milyonlarcasını da yerinden yurdundan uzaklaştırıp cebren Filistin toraklarını işgal eden İsrail’in ateşle oynadığını söyledi.</p><p>Terörist İsrail askerlerinin Filistinlilere uyguladığı bu insanlık dışı vahşeti ve katliamı uydu görüntüleriyle kayıtlara geçiren Maxar Tecnologies şirketi yetkililerini ve çalışanlarını en samimi duygularımla tebrik eden Karabağ Savaş Suçlarını Araştırma Komisyonu Başkan Vekili ve Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bayram Altan, şöyle devam etti:</p><p>“Gözleri dönmüş ve kana susamış Netanyahu ve silahlı İsrail askerleri karşısında; Allah’ın himayesine sığınarak büyük bir cesaret örneği sergileyen, tekbir sesleriyle dimdik ayakta durup göğüslerini siper eden sadece bulabildikleri taşlarla kendilerini savunmaya çalışan Filistinli Müslüman kardeşlerimizi göndere çekilen bayrak gibi saygıyla selamlıyorum!....</p><p>Kalbinde zerre kadar vicdanı olan insanların dahi kanını donduran bu katliamları izleyen dünya liderlerinin ve özellikle 5 süper güç konumundaki ülke Başkanlarının bu görüntüleri izlediklerinde; jest ve mimikleri ve o andaki halet-i ruhiyeleri ile dünyaya verecekleri mesaj, hem kendi kişiliklerinin seviyesinin, hem de lideri oldukları toplulukların insanlık değerlerine olan saygısının bir tezahürü olacaktır.</p><p>Kalbimizin dayanamadığı ve vicdanımızın sızladığı bu vahşet karşısında hem kendim, hem de temsil ettiğim Sivil Toplum Kuruluşları adına; kendilerini bütün dünyaya ‘süper güç’ olarak tanıtan liderlere sesleniyorum:</p><p>İsrail’in, Filistinli Müslümanlara uyguladığı bu “Soykırım” karşısında neden sesiniz çıkmıyor?...</p><p>Neden, süper gücünüzü konuşturup kana susayan bir avuç İsrail’i durduramıyorsunuz?...</p><p>Neden, acıma duygusundan yoksun İsrail askerlerinin dünyanın gözleri önünde yaşlı, hasta, kadın ve çocuk demeden Filistinli müslümanları öldürmelerine seyirci kalıyorsunuz?...</p><h2>Neden Birleşmiş Milletleri acilen toplantıya çağırmıyorsunuz?</h2><p>Çağıramazsınız!... Engel olamazsınız!... İsrail’e ‘DUR!..’ diyemezsiniz!... Çünkü öldürülenler ‘Müslüman’!... Aynı katliamı Müslümanlar yapsaydı, dünyayı ayağa kaldırır, bütün gücünüzle müdahale ederdiniz!... Müslümanlar masum insanları asla öldürmez!... Bilirler ki; haksız yere bir insanı öldürmek, bütün insanları öldürmek gibidir... “</p><h2>Soykırımı örtbas etmek istiyorlar</h2><p>Yahudi diplomatlar, Filistinlilere uyguladıkları bu savaş suçu olan “SOYKIRIM”ı örtbas edebilmek için bulundukları ülkelerde televizyon kanallarında arz-ı endam etmeye başladılar. Bunlardan İsrail’in Londra Büyükelçisi Bayan Tzipi Hotevely, konuk olduğu BBC Haber Kanalında Sunucu Emily Maitlis’ın sorduğu ‘Neden Filistinli masum çocukları öldürüyorsunuz?’ sorusu karşısında paniğe kapılmış ve bütün dünyanın gözleri önünde “onlar bize saldırıyor!” demek suretiyle yalan söylemiş, hem kendi kişiliğini ve hem de temsil ettiği devletin itibarını ayaklar altına alma gafletinde bulunmuştur.</p><p>Yalan söylemek, iftira etmek, kan dökmek, Netenyahu’nun, Devlet (!) Ricalinin ve İsrailli Diplomatların genlerine işlemiştir.</p><p>Ey Dünya Liderleri!... Yüce Yaratıcı tarafından takdir edilen zaman dolduğunda siz de öleceksiniz!... Bu İlahi bir hükümdür. Bundan kaçamazsınız!... Onun için, dünyada mazlumların ahının alınmasına seyirci kalmayın!... Masum insanların öldürülmesine bigane kalmayın!... Ortadoğu’da insanlık dramı yaşanıyor!</p><h2>İsrail, tarihten silinecektir!</h2><p>Bu dramın yaşanmasına neden olan İsrail için tehlike çanları çalıyor!... Ateşle oynayan İsrail, yakında üzerine sıçrayan kıvılcımlarla yanıp tutuşacaktır. Dünyanın gözleri önünde ahı arşı titreten masum insanların kanını emen İsrail, tarihten silinecektir!...</p><p>Bu arada İsrail’in Filistinli Müslümanlara uyguladığı ‘Soykırım’ı görmezden gelen bazı İslam Ülkelerinin gaflet ve hıyanet içindeki liderlerine de seslenmek istiyorum:</p><p>İslam’ın ilk Kıblesi ve 2 milyar Müslümanın kutsal mekanı olan Mescid-i Aksa, İsrail askerlerinin istilasına maruz kalırken neden başınızı kumlara gömüyorsunuz?...</p><p>Harem-i Şerif’te namaz kılan Müslümanların üzerine biber gazı , şiddetli ses bombaları, plastik ve gerçek mermiler ile saldırılırken neden ‘GIK’ınız çıkmıyor!...</p><h2>Neden İsrail’i tel’in etmiyorsunuz?...</h2><p>Dünyadaki geçici saltanatınıza zarar geleceğinden mi endişe ediyorsunuz?....</p><h2>Unutmayın ecel sizin kapınızı da çalacak</h2><p>Savaş konumunda tam donanımlı İsrail askerlerinin karşısına geçip iman gücüyle göğsünü kabartarak meydan okuyan 5 yaşındaki Filistinli silahsız masum çocuk kadar da mı cesaretiniz yok?... Unutmayın ‘ecel’ sizin de kapınızı çalacak... Yanıbaşınızda Filistinli Müslüman kardeşlerimize terör devleti İsrail’in uyguladığı ‘Soykırım’a sessiz kalmanızın hesabını vereceksiniz!....</p><h2>Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı örnek alın</h2><p>Hiçbir şey yapamıyorsanız; Türkiye’yi ekonomik performans, teknolojik gelişmeler, askeri güç ve diplomatik ilişkiler açısından dünyanın ilk 20 ülkesi arasına yükselten Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın&nbsp;Recep Tayyip Erdoğan&nbsp;Beyefendiyi örnek alın... İnsanlığın huzuru ve mutluluğu için onun kesinlikle ayrılmadığı SIRAT-I MÜSTAKİM’ den yürümeye çalışın!...</p><p>Bakınız, yıllardan beri devam edegelen Karabağ’daki Ermeni mezalimi ve katliamları karşısında bütün Müslüman ülkelere örnek olacak şekilde Türkiye ve Azerbaycan Ülkeleri olarak kardeşlik ve dayanışma içinde güç birliği yaparak ‘TEK MİLLET-İKİ DEVLET’ olduk.</p><p>Karabağ Savaşında Azerbaycanlı kardeşlerimize destek verdik ve Ermenileri hezimete uğrattık. Tek millet olduğumuz için iki devletin kardeş vatandaşları birbirini ziyarete giderken artık akrabasına gider gibi ‘PASAPORT’ bile gerekmiyor...</p><p>Gelin siz de, örnek olarak başlattığımız bu İslam kardeşliği ve dayanışmasına katılın!... Günümüzde en gür seda ‘İslam Sedası’ olsun... Zaman kaybetmeden ve “artık çok geç” olmadan hepinizi, Türkiye Cumhuriyeti liderliğinde ‘TEK MİLLET- 60 DEVLET’ sloganıyla ‘Müsliman Ülkeler Dayanışması’na davet ediyorum!...</p><h2>Uluslararası mahkemelerde yargılanmalı</h2><p>10 Mayıs’tan bu yana Filistinli kardeşlerimize karşı saldırı ve katliamlarını acımasızca şiddetlendirerek SAVAŞ SUÇU İŞLEYEN İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail Genel Kurmay Başkanı Aviv Kochavi ve bu suça iştirak eden diğer askeri yetkililerin, Uluslararası Mahkemelerde yargılanmalarını istiyorum!...</p><p>Yıllardan beri Filistinli kardeşlerimize kan kusturan İsrailli katillere avazımın çıktığı kadar şöyle şöyle seslenmek istiyorum: ‘SAVULUN EY HAYDUTLAR, OSMANLI TORUNLARI GELİYOR!..”</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-60361c84df67c-3e4d-4267-8ebd-7e3365dd66a92021-05-15T10:17:00+03:00Admin Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Admin
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>… Sizden her kim hasta yahut yolcu olursa (ramazan orucundan tutamadığı günler kadar) diğer günlerde kaza eder. (İhtiyarlık veya şifa umudu kalmamış hastalık gibi devamlı mazereti olup da) oruç tutmaya güçleri yetmeyenlere bir fakiri doyuracak fidye gerek</p><p>(Bakara, 2/184)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Ramazan orucunu tutup ardından Şevval'de altı gün oruç tutan kimse, bütün sene oruç tutmuş gibidir.</p><p>(Müslim, "Sıyâm", 204)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>… (Ey Rabbim) Kızımı ve onun soyunu kovulmuş şeytana karşı Senin korumana bırakıyorum…</p><p>(Âl-i İmrân, 3/36)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Gün Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gun-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-60360a7cdc992-5d83-4d07-b527-6508c354c2d02021-05-14T22:13:00+03:00Admin Her Gün Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Gün Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Admin
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Bütün gönlünüzle O’na yönelin, O’na saygısızlıktan sakının, namazı kılın ve şirke sapanlardan, dinlerini parçalayıp -her bir grubun kendindekini beğendiği- fırkalara ayrılanlardan olmayın.</p><p>(Rûm, 30/31-32)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik etmez, ona yalan söylemez ve onu yüzüstü bırakmaz.</p><p>(Tirmizî, "Birr", 18)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>… Beni zalimler topluluğundan kurtar!</p><p>(Tahrîm, 66/11)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Normalleşme başlıyor! Hangi kısıtlamalar kalkacak? Detaylar netleşti]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/normallesme-basliyor-hangi-kisitlamalar-kalkacak-detaylar-netlesti-603597f42b840-0796-40ef-8dbc-a44c26f92b572021-05-14T21:47:00+03:00Admin Normalleşme başlıyor! Hangi kısıtlamalar kalkacak? Detaylar netleşti

Normalleşme başlıyor! Hangi kısıtlamalar kalkacak? Detaylar netleşti

GÜNCEL

Admin
<p>Türkiye'de vaka sayıları gün geçtikçe istenilen düzeye gelmeye başladı. 70 binlerden 10 binlere düşen vaka sayıları sonrası gözler, kritik&nbsp;kabine toplantısına çevrildi. Türkiye'de milyonlarca kişi toplantıdan çıkacak kararı beklemeye başladı. Kafe ve lokantalar açılacak mı? Okullarda eğitim nasıl olacak?,&nbsp;Sokağa çıkma kısıtlaması&nbsp;kaldırılacak mı? İşte kaldırılması beklenen kısıtlamalar...<br /><br /><strong>BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU</strong><br /><br />17 günlük tam kapanma dönemi, pazartesi sabahı saat 05.00'te sona erecek. Sokağa çıkma yasağının ne zaman bittiğine ve 17-18-19 Mayıs tarihlerinde kısıtlama uygulanıp uygulanmayacağına yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı.</p><p>Açıklamasında pazartesi gününden itibaren kontrollü&nbsp;normalleşme&nbsp;takviminin uygulamaya başlayacağını belirten Erdoğan, ''Niyetimiz, mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir'' dedi.<br /><br /><strong>KABİNE TOPLANTISINDAN SONRA AÇIKLANACAK?</strong></p><p>Kontrollü normalleşmeyle birlikte atılacak adımlar pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek kabine toplantısının ardından açıklanacak.<br /><br />Bayram mesajı yayımlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, bu sürece ilişkin önemli bir mesaj vererek "Kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz" ifadelerine yer vermişti.</p><p><strong>KADEMELİ NORMALLEŞME BAŞLIYOR</strong><br /><br />Tam kapanmanın ardından gerçekleşme beklenen normalleşme dönemine ilişkin ortaya atılan bir senaryoya göre; tam kapanmanın ardından 3 aşamadan oluşan kademeli bir normalleşme süreci başlayacak.</p><p>Birinci döneme 17 Mayıs, ikinci döneme 31 Mayıs, üçüncü dönemeyse Temmuz ayında geçilecek.<br /><br /><strong>KAFE VE LOKANTALAR AÇILACAK</strong></p><p>Bayram sonrasında başlayacak olan ilk etapta İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlere gidenler, kademeli olarak geri dönebilecek. Kafeler, restoranlar ve lokantaların da açılması bekleniyor. Ancak saat kısıtlaması yine geçerli olacak.<br /><br /><strong>SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI</strong></p><p>Hafta içi sokağa çıkma yasağının 19.00'dan 21.00'a çekilmesi, cumartesi günü de sokak kısıtlamasının kaldırılması bekleniyor. Pazar günleri kısıtlama devam edecek.<br /><br /><strong>BU SENE OKULLAR AÇILMAYACAK? UZAKTAN EĞİTİME DEVAM</strong></p><p>Kulislerden sızan bir diğer bilgiye göre; bu sene okullar açılmayacak. Uzaktan eğitim devam edecek.<br /><br /><strong>NORMALLEŞMEDE İKİNCİ AŞAMA</strong></p><p>Kontrollü normalleşmenin ikinci aşaması 31 Mayıs'ta başlayacak. Bu dönemde kafe, restoran, lokanta gibi iş yerlerinin çalışma saati 20.00'den 22.00'ye çıkacak.</p><p>Açık alanı olan kahvehane ve çay ocağı gibi yerler valiliklerden izinle açılabilecek. İkinci aşamada pazar günü dahil sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak.<br /><br /><strong>NORMALLEŞMEDE ÜÇÜNCÜ AŞAMA!</strong></p><p>Son aşamaya ise vaka sayılarındaki duruma göre Temmuz ayında geçilmesi planlanıyor. Bu dönemden sonra düğünler belirli kısıtlamalarla yapılabilecek.<br /><br />Üçüncü dönemde kafe ve restoranlar 23.45'e kadar açık olacak ama yine de kapalı alanlar kullanılmayacak. Nargileciler ve gece kulüplerinin açılması beklenmiyor. Bunun dışında üçüncü dönemde hayat neredeyse normale dönebilecek.<br /><br /><img alt="Trükiye'de koronavirüste son durum" src="https://i12.haber7.net//haber/haber7/photos/2021/19/UvnRE_1621015489_1281.jpg" />Trükiye'de koronavirüste son durum<br /><br /><strong>İSTANBUL'DA VAKA SAYILARINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ!</strong></p><p>Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da sağlık yöneticileriyle salgın sürecini değerlendirdi. Bakan Koca, İstanbul'da sağlık yöneticileriyle yaptıkları toplantının ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.<br /><br /><strong>Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul, koronavirüs</strong></p><p>Bakan Koca açıklamasında,<em><strong>&nbsp;''İstanbul’da sağlık yöneticilerimizle&nbsp; salgının seyrini değerlendirdik. Vaka sayısı ve poliklinik başvuruları %65 azaldı. Hastaneye yatışlarda %50, yoğun bakıma yatışlarda üçte bir oranında düşüş var. İstanbul gösterdiği sabrın meyvesini alıyor. Salgını durdurmak elimizde.''&nbsp;</strong></em>ifadelerini kullanmıştı</p><p>KAYNAK:&nbsp;HABER7 / NTV</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/87-yil-sonra-ilk-ramazan-bayrami-namazi-60358e55b09cf-e7d9-4317-a838-5ef85a2833d22021-05-13T23:32:00+03:00Admin 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı

87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı

DİYANET HABER

Admin
<p><strong>Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi</strong></p><p>Sabah namazı sonrası Kur'an-ı Kerim okunurken, İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı dua yaptırdı. Bayram namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise gelenek üzerine minbere kılıçla çıktı.</p><p><strong>87 yıl sonra ilk heyecan</strong></p><p>İstanbul'un 1453'teki fethinden müzeye çevrildiği 1934'e kadar cami olarak kullanılan ve 86 yıllık müze fonksiyonunun ardından 24 Temmuz 2020'de yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde büyük heyecan yaşandı.</p><p><strong>Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ramazan Bayramı münasebetiyle Ayasofya Camii’nde bayram namazı kıldırıp hutbe irad etti</strong></p><h3><strong>Aziz ve Muhterem Müslümanlar!</strong></h3><p>Rahmet, bereket ve arınma mevsimi Ramazan ayının ardından güzel bir bayrama kavuştuk. Bizleri böylesi rahmet ikliminin sonunda müjdelediği bayrama ulaştıran yüce Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun. Cenab-ı Mevla, Ramazan’la yeniden canlanan kulluk şuurumuzu ilelebet daim eylesin.</p><p><strong>Aziz Kardeşlerim!</strong></p><p>Bayramlar, aynı inanç, aynı tarih ve aynı medeniyet mensuplarının müşterek sevinç ve coşku günleridir. Bayramlar, bizi biz yapan, yüreklerimizi bütünleştiren, kardeşliğimizi pekiştiren müstesna zamanlardır. Rabbimizin “Müminler, ancak kardeştir” ilahi fermanıyla bildirdiği İslam kardeşliğinin yeryüzünün her yerinde derinden hissedildiği muazzam bir vahdet sahnesidir.</p><p>Ancak bugün acı, hüzün ve gözyaşının kuşattığı dünyamızda bayramlarımız da biraz mahzun geçmektedir. Zira Doğu Türkistan’dan Yemen’e, Arakan’dan Suriye’ye İslam coğrafyasının mazlum beldelerinden yükselen feryatlar kalbimizi derinden yaralamaktadır. Bilhassa Ramazan günlerinde bile saldırgan tavrından vazgeçmeyen İsrail’in, mukaddes belde Kudüs’ü ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’yı işgal girişimi tüm müminleri büyük bir hüzne ve acıya gark etmektedir. Zira barbarca bir tavırla Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara saldırılmakta, Mescidin harimi ismeti ihlal edilmekte ve Peygamberlerin hatırasına hayasızca müdahale edilmektedir.</p><p><strong>Aziz Müslümanlar!</strong></p><p>Dinlerin, dillerin, kültürlerin, medeniyetlerin sembol şehri talan edilmektedir. Masum Filistinli kardeşlerimiz zorla evlerinden çıkarılmakta, katliamlara maruz kalmaktadır. Dolayısıyla Filistin ve Mescid-i Aksa tamamen özgür oluncaya kadar her bayram hüzünle geçecektir.</p><p>Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde, Müslümanları bir bedenin organlarına benzeterek bir müminin acısını ve derdini bütün müminlerin hissetmesi gerektiğini beyan etmekte, kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemeyen bir Müslüman’ın kâmil bir mümin olamayacağını ifade etmektedir. Komşusu açken tok yatan bizden değildir, buyurmaktadır. Bütün bu düsturlar, ilkeler, prensipler müminler olarak birbirimizin dertlerini ve sevinçlerini paylaşmayı ve kardeşliğimizi pekiştirmeyi vazgeçilmez bir sorumluluk olarak bizlere yüklemektedir.</p><p>Nitekim Kudüs’te işgal ve zulmü engellemenin, İslam coğrafyasında huzur ve güvenliği temin etmenin ve daha güzel bayramlar yaşamanın yegâne yolu, Müslümanların birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesidir. Dolayısıyla bu bayramı vesile kılarak elimizle, dilimizle, kalbimizle ve tüm imkanlarımızla birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarımızı en güçlü hale getirmek için gayret edelim, aziz kardeşlerim. Mümin bir kul için umutsuzluk yoktur. Zira Rabbimiz “Şüphesiz zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık vardır” ayetiyle bizlere müjde vermektedir.</p><p><strong>Aziz Kardeşlerim!</strong></p><p>Bu sene de salgın sebebiyle bayram günlerinde bir araya gelemeyecek olmanın burukluğunu yaşıyoruz. Ancak sevgi, saygı ve kardeşlik duygularını ihya etmenin, kendimize, ailemize, yakınlarımıza ve çevremize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmenin elbette birçok yolu vardır. Bu bereketli vakitleri, ailemizle, eşimiz ve çocuklarımızla birlikte unutulmaz hatıralara dönüştürmek bizim elimizdedir. Bunun için evimizi tam bir bayram yeri yapalım. Yüzümüzde tebessüm, dilimizde tatlı söz ve kalbimizde muhabbet karar kılsın. Bayramı kırgınlıklarımızı gidermeye vesile kılarak birbirimize olan sadakatimizi ve muhabbetimizi yeniden tesis edelim. Anne ve babamızın rızasını kazanmak ve onların dualarını almak için bu müstesna vakitleri birer fırsat olarak görelim. Onları arayalım, bayramlarını kutlayalım. Hasbihal edelim, bayramlaşalım.</p><p>Bizler, dünyanın neresinde olursa olsun mahzun yetimlerin, mahcup yoksulların, yaralı gönüllerin ve bitap düşmüş yüreklerin umudu olan bir milletiz. Kardeşlerimize Ramazan’da uzattığımız yardım elimizi bayramda da, bayramdan sonra da devam ettirmenin gayreti içerisinde olalım.</p><p>Yüce Rabbim, bu bayram sabahının hürmetine bütün mazlumlara, evlerinden ve yurtlarından çıkarılmış mağdurlara kurtuluş nasip eylesin. Ümmet bilincimizi ve iman kardeşliğimizi pekiştirmeyi bizlere lütfeylesin. Kudüs, Mescid-i Aksâ, Doğu Türkistan, Arakan ve işgal altındaki bütün İslam beldelerinin özgürce kutlayacağı gerçek bayramlara bizleri kavuştursun. Bayramımız mübarek olsun.</p><p>Hutbemi Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in şu hadis-i şerifiyle bitiriyorum: “Müminler, birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir beden gibidir."</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Mescid-i Aksa’da yüzbinler Ramazan Bayramı namazı kıldı]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/mescid-i-aksada-yuzbinler-ramazan-bayrami-namazi-kildi-6035714897055-bcfb-462b-bd03-a93187e77d252021-05-13T23:18:00+03:00Admin Mescid-i Aksa’da yüzbinler Ramazan Bayramı namazı kıldı

Mescid-i Aksa’da yüzbinler Ramazan Bayramı namazı kıldı

DÜNYA

Admin
<p>Al Alam sitesinin haberine göre, Ramazan Bayramı namazı, Perşembe sabahı El Aksa Camii'nin avlusunda on binlerce Filistinlinin katılımıyla yapıldı.</p><p>Daha önce Kudüs Başmüftüsü ve Filistin Fetva Yüksek Konseyi Başkanı Şeyh Muhammed Hüseyin, Filistin ve Kudüs'te 06: 15'te Hicri 1442'de bayram namazının tarihini açıklamıştı.</p><p>Filistin Vakıflar Bakanlığı yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki güvenlik durumu ve korona salgın hastalığının yaygınlaşması nedeniyle, Ramazan Bayramı namazının gerekli güvenlik önlemleri ve önleme ilkelerine uygun olarak camilerde yapıldığını söyledi. Aynı halde merkez meydanlarda veya açık havada bayram namazı kılmanın da yasak olduğu açıklanmıştı.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Mescid-i Aksa İmam Hatibi Türkiye’ye teşekkür]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/mescid-i-aksa-imam-hatibi-turkiyeye-tesekkur-6035629bc533e-0e75-47f8-8ca2-acfc098ea8172021-05-13T21:53:00+03:00Admin Mescid-i Aksa İmam Hatibi Türkiye’ye teşekkür

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Türkiye’ye teşekkür

DİYANET HABER

Admin
<p>Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik giriştiği insanlık dışı saldırılarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın açıklamalarının son derece önemli olduğunu belirtti.</p><p>Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı telefonla arayan İkrime Sabri "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’nin ve sizin kıymetli konuşmalarınız çok önemli. Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı, Filistin’i destekleyen bu konuşmaların bizim buradaki sebatımızı desteklediğini bir kez daha ifade etmek isterim." dedi.</p><p><strong>"İnşallah gelecek bayramlarda Özgür Kudüs'te buluşacağız"</strong></p><p>Konuşmasında Özgür Kudüs vurgusu yapan İkrime Sabri, "Diyanet İşleri Başkanlığımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz. İnşallah gelecek bayramlarda bütün Müslüman ülkelerin özgürleşmiş olduğu bir ortamda, Özgür Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da buluşmak üzere sizin ve Türk halkının bayramını kutlamak istiyorum." diye konuştu.</p><p><strong>"Müslüman devletler birlik sağlarsa zulüm son bulacak"</strong></p><p>Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırgan davranışlarının kabul edilemez olduğunu ve bunu telin ettiklerini belirterek, "Bundan sonra Müslümanlar beraber olurlar, birlik içerisinde olurlar ve bu şımarık terör devletinin çok rahat bir şekilde hareket etmesini engelleriz inşallah. Biz biliyoruz ve inanıyoruz ki, Müslüman devletlerinin bu dağınıklığı ortadan kalktığında Kudüs'teki bu işgal ve zulüm son bulacaktır inşallah. Buna inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.</p><p><strong>"Türkiye, Filistin konusunda tek yumruk"</strong></p><p>Türkiye'de Kudüs ve Mescid-i Aksa konusunda büyük bir duyarlılığın olduğunu belirten Başkan Erbaş, "Kudüs konusunda, Türkiye'de bütün Müslümanlar, Türk Milleti olarak tek yumruk. Bütün idarecilerimiz, hocalarımız, milletimiz Mescid-i Aksa, Kudüs konusunda böyle. Bizim de faaliyetlerimiz ve etkinliklerimiz devam edecek inşallah. Hayırlı bayramlar diliyor, tüm Filistin'deki kardeşlerimizin Ramazan Bayramını kutluyorum." şeklinde konuştu.</p><ul></ul><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-603551a441f0a-f936-4d2d-ac64-f21bdd1455232021-05-13T00:50:00+03:00Admin Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Admin
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>“Hep birlikte Allah'ın ipine (İslâm'a) sımsıkı yapışın; parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın: Hani siz birbirinize düşman kişilerdiniz de O, gönüllerinizi birleştirmişti ve O'nun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi O kurtarmıştı.