Dini Haberler | Diyanet Haberlerihttps://www.dinihaberler.com.tr Din ’den, Diyanet’ten, Dünya’dan Dini Haberler. Doğru, Güvenilir ve Güncel Dini Haber sitesi. Sadece İnternet ortamında haber üreten sitemiz Halka Hizmet, Hakka Hizmet Anlayışıyla Çalışan, Kâr amacı gütmeyen Tüzel Kişiliktir. Diyanet Haber Merkezi - Dini Haberler & Diyanet haberler. tr2021-09-21T00:22:42+03:00<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-6077209c81e6b-8013-4523-bdd3-4f3606038b0f2021-09-20T17:22:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Rablerinin çağrısına uyarlar, namazı özenle kılarlar. İşleri de aralarındaki danışma ile yürür. Kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için harcarlar.</p><p>(Şûrâ, 42/38)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Yüce Allah'ın ismi anılarak başlanılmayan her önemli söz veya iş bereketsizdir.</p><p>(Ahmed b. Hanbel, Müsned, 14, 329)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Beni yediren ve içiren Allah'a hamdolsun.</p><p>(Hâkim, Müstedrek, 1, 730</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[2021 Yılı Görevde Yükselme (VHKI) Sınavı]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/2021-yili-gorevde-yukselme-vhki-sinavi-6077106af1a77-83bf-4860-ac61-9c5bb01c99132021-09-20T17:12:00+03:00Yücel Edoğan 2021 Yılı Görevde Yükselme (VHKI) Sınavı

2021 Yılı Görevde Yükselme (VHKI) Sınavı

DUYURULAR

Yücel Edoğan
<div><p>Diyanet İşleri Başkanlığımız Taşra Teşkilatında münhal bulunan; aşağıda sınıfı, unvanı ve adedi belirtilen kadrolara görevde yükselme sınavı ile kurum içi naklen atama yapılacaktır.</p><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="height:40px; width:156px"><p style="margin-left:8.85pt"><strong>BULUNDUĞU YER</strong></p></td><td style="height:40px; width:167px"><p style="margin-left:45.9pt"><strong>SINIFI</strong></p></td><td style="height:40px; width:193px"><p style="margin-left:50.05pt"><strong>UNVANI</strong></p></td><td style="height:40px; width:132px"><p style="margin-left:31.6pt"><strong>ADEDİ</strong></p></td></tr><tr><td style="height:54px; width:156px"><p style="margin-left:8.85pt">Taşra Teşkilatı</p></td><td style="height:54px; width:167px"><p style="margin-left:52.35pt">Genel İdare Hizmetleri Sınıfı</p></td><td style="height:54px; width:193px"><p style="margin-left:50.3pt">Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni</p></td><td style="height:54px; width:132px"><p>&nbsp;</p><p style="margin-left:31.6pt">170</p></td></tr></tbody></table><p><strong>I.BAŞVURU ŞARTLARI</strong></p><ol><li>Halen Başkanlık Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca çalışıyor olmak,</li><li>657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68 inci maddesinin (B) bendi kapsamındaki kadrolara atanabilmek için söz konusu bentte belirtilen hizmet süresine sahip olmak ve görevde yükselmeye tabi kadrolar için Başkanlıkta atanabileceği kadronun alt görevlerinin birinde (sözleşmeli, vekâleten ve geçici görevlendirme süreleri dâhil olmak üzere) çalışmış olmak,</li><li>En az lise veya dengi okul mezunu olmak,</li><li>Başkanlık teşkilatında en az 2 (iki) yıl görev yapmış olmak,</li><li>Başkanlığımızca ya da ilgili kuruluşlarca düzenlenen bilgisayar işletmenliği veya bilgisayar kullanma eğitiminde başarılı olduğuna ilişkin belge ya da sertifikaya sahip olmak,</li><li>Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “Eşdeğer kadrolar” başlıklı 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan altıncı veya yedinci kademedeki unvanlarda çalışıyor olmak ve diğer kademelerdeki unvanlarda müktesebi bulunmamak.</li></ol><ul><li><strong><em>Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da bu sınavlara başvuruda bulunabilir.</em></strong></li><li><strong><em>Görev süreleri ve görevlendirme olarak çalışılan sürelerin hesaplanmasında DİBBYS (İKYS)</em></strong></li></ul><p style="margin-left:15.6pt"><strong><em>verileri dikkate alınacağından başvuruda bulunacak personelin bu süreleri bağlı bulunduğu birimlere müracaat ederek DİBBYS (İKYS) programına işletmesi gerekmektedir. DİBBYS (İKYS) <u>programına işlenmemiş çalışma ve görevlendirme süreleri dikkate alınmayacaktır.</u></em></strong></p><ol style="list-style-type:upper-roman"><li><strong>BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve SINAV BAŞVURU ÜCRETİ</strong></li><li>Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 27.09.2021- 11.10.2021 (saat 23:59) tarihleri arasında DİBBYS Programı üzerinden “https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav” yapılacaktır.</li><li>Başvuru işlemini gerçekleştiren adayların, daha sonra sınavın yazılı aşaması için 110 TL sınav ücreti ödemeleri gerekmektedir.</li><li>Ödeme işlemi, “sinavodeme.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden sadece kredi kartı veya banka/bankomat kartı ile gerçekleştirilecektir.</li><li>Adayların sınav ücretini ödeyebilmeleri için öncelikle DİBBYS Programı üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Sınav ücretini yatıran adayların başvuruları sistem tarafından otomatik olarak onaylanacaktır.</li><li>Sınav başvuru ücretini belirlenen süre içerisinde yatırmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek ve bu durumdaki adaylar sınava katılamayacaktır.</li><li>Sınav şartlarına ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolünde DİBBYS (İKYS) verileri dikkate alınacağından adayların, başvuru yapmadan önce İKYS verilerini kontrol ederek eksik bilgi ve belgelerini İKYS’ye işletmeleri/tanımlatmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında adaylardan ayrıca bir belge talep edilmeyecektir.</li><li>Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.</li><li>Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.</li><li>Başvuru şartlarını taşımayan, duyuruda belirtilen şekilde başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen/giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan adaylara ücret iadesi yapılmayacaktır.</li><li>Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.</li></ol></div><p><strong>III.SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR</strong></p><div><ol><li>Sınav ve sonuçları ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.</li><li>“Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından “https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.</li></ol><h3><strong>IV.SINAVIN ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI</strong></h3><ol><li><h3>Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.</h3></li><li>Yazılı sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından, sözlü sınav tarihi yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve sözlü sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra ilan edilecektir.</li><li>Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.</li><li>Adaylar yazılı ve sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.</li><li>Sınavın yazılı aşaması Ankara’da yapılacaktır.</li><li>Yazılı sınav konuları, bu duyurunun <strong>“YAZILI SINAV KONULARI” </strong>başlığında belirtilmiştir.</li><li>Yazılı sınav çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır. Adaylara sınavda 50 (elli) soru yöneltilecektir. Sınavda yer alacak her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.</li><li>Yazılı sınavda hatalı sorular çıkması durumunda bu sorular adaylar lehine doğru kabul edilecektir.</li><li>Yazılı sınavda başarılı olanlardan puan üstünlüğüne göre ilan edilen kadro sayısının <strong><u>5 (beş)</u> </strong>katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.</li><li>Adaylar, sözlü sınavda aşağıdaki konulardan değerlendirileceklerdir.<ol style="list-style-type:lower-alpha"><li>Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),</li><li>Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),</li><li>Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan), ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),</li><li>Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),</li><li>Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan).</li></ol></li></ol><p><strong>V.SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ</strong></p><ol><li>Adaylar; yazılı sınav sorularına yönelik itirazlarını sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sınav sonuçlarının yayımlandığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içinde duyuruda belirtilen “Yazışma Adresi”ne yapacaklardır. Belirtilen süre içerisinde ulaştırılmayan ve <strong>“DİĞER HUSUSLAR” </strong>başlığında belirtilen şekilde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.</li><li>İtirazların sonucu itiraz sürelerinin sona erdiği tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde adaylara bildirilecektir.</li></ol><h3><strong>VI.DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI</strong></h3><ol><li>Başarılı olabilmek için yazılı sınavdan en az 60, sözlü sınavdan en az 70 puan almak gerekmektedir.</li><li>Başarı sıralamasında yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınacaktır. Eşitlik halinde sırasıyla;<ol style="list-style-type:lower-alpha"><li>Hizmet süresi fazla olana,</li><li>Daha üst öğrenimi bitirmiş olana,</li><li>Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana, başarı sıralamasında öncelik verilecektir.</li></ol></li><li>Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısınca aday asıl, aynı sayıdaki aday da yedek olarak sıralanacaktır.</li></ol></div><h3>VII.DİĞER HUSUSLAR</h3><ol><li><p>Başkanlık sınav sürecinin her aşamasında adaylar tarafından belirtilen hususlarda adaylardan ayrıca bilgi ve belge talep edebilecektir.</p></li><li><p>Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı bilgi ve belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.</p></li><li>Adayların, sınavın tüm aşamalarıyla ilgili taleplerini T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adreslerinin yer aldığı ıslak imzalı yazılı dilekçe ile Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Faks ve e-posta ile ulaştırılan talepler dikkate alınmayacaktır.</li><li>Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ve Diyanet İşleri Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.</li></ol><h3><strong>VIII.İLETİŞİM</strong></h3><p>Yazışma Adresi:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı</p><p style="margin-left:108.3pt">Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA</p><p style="margin-left:12.5pt">Telefon :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (0312) 295 70 00</p><p style="margin-left:12.5pt">Faks :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (0312) 285 85 72</p><p style="margin-left:12.5pt">E-posta :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="mailto:persis@diyanet.gov.tr">persis@diyanet.gov.tr</a></p><h3><strong>IX.YAZILI SINAV KONULARI</strong></h3><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="height:17px; width:47px"><p style="margin-left:.6pt"><strong>SIRA</strong></p></td><td style="height:17px; width:586px"><p style="margin-left:202.65pt"><strong>KONU</strong></p></td></tr><tr><td style="height:17px; width:47px"><p>1</p></td><td style="height:17px; width:586px"><p>Kur’an-ı Kerim (Tarih, Tefsir, Meal)</p></td></tr><tr><td style="height:17px; width:47px"><p>2</p></td><td style="height:17px; width:586px"><p>Tecvid</p></td></tr><tr><td style="height:17px; width:47px"><p>3</p></td><td style="height:17px; width:586px"><p>İlmihal (İtikad, İbadet, Helaller ve Haramlar)</p></td></tr><tr><td style="height:17px; width:47px"><p>4</p></td><td style="height:17px; width:586px"><p>İslam Tarihi</p></td></tr><tr><td style="height:17px; width:47px"><p>5</p></td><td style="height:17px; width:586px"><p>Türkçe Yazım Kuralları</p></td></tr><tr><td style="height:17px; width:47px"><p>6</p></td><td style="height:17px; width:586px"><p>Anayasa</p></td></tr><tr><td style="height:17px; width:47px"><p>7</p></td><td style="height:17px; width:586px"><p>657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu</p></td></tr><tr><td style="height:17px; width:47px"><p>8</p></td><td style="height:17px; width:586px"><p>633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun</p></td></tr><tr><td style="height:17px; width:47px"><p>9</p></td><td style="height:17px; width:586px"><p>4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu</p></td></tr><tr><td style="height:17px; width:47px"><p>10</p></td><td style="height:17px; width:586px"><p>3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun</p></td></tr><tr><td style="height:17px; width:47px"><p>11</p></td><td style="height:17px; width:586px"><p>6245 Sayılı Harcırah Kanunu</p></td></tr><tr><td style="height:17px; width:47px"><p>12</p></td><td style="height:17px; width:586px"><p>4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun</p></td></tr><tr><td style="height:17px; width:47px"><p>13</p></td><td style="height:17px; width:586px"><p>5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu</p></td></tr><tr><td style="height:17px; width:47px"><p>14</p></td><td style="height:17px; width:586px"><p>4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu</p></td></tr><tr><td style="height:17px; width:47px"><p>15</p></td><td style="height:17px; width:586px"><p>5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu</p></td></tr><tr><td style="height:17px; width:47px"><p>16</p></td><td style="height:17px; width:586px"><p>5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu</p></td></tr><tr><td style="height:17px; width:47px"><p>17</p></td><td style="height:17px; width:586px"><p>Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği</p></td></tr><tr><td style="height:17px; width:47px"><p>18</p></td><td style="height:17px; width:586px"><p>Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği</p></td></tr><tr><td style="height:17px; width:47px"><p>19</p></td><td style="height:17px; width:586px"><p>Diyanet İşleri Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği</p></td></tr><tr><td style="height:34px; width:47px"><p>15</p></td><td style="height:34px; width:586px"><p>Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği</p></td></tr><tr><td style="height:17px; width:47px"><p>16</p></td><td style="height:17px; width:586px"><p>Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar (6/6/1978-7/15754)</p></td></tr><tr><td style="height:17px; width:47px"><p>17</p></td><td style="height:17px; width:586px"><p>Diyanet İşleri Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği</p></td></tr><tr><td style="height:17px; width:47px"><p>18</p></td><td style="height:17px; width:586px"><p>Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik</p></td></tr><tr><td style="height:17px; width:47px"><p>19</p></td><td style="height:17px; width:586px"><p>Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği</p></td></tr><tr><td style="height:17px; width:47px"><p>20</p></td><td style="height:17px; width:586px"><p>Taşınır Mal Yönetmeliği</p></td></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[İBB tesislerinde 27 yıl sonra içki satışı rezaleti!]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/ibb-tesislerinde-27-yil-sonra-icki-satisi-rezaleti-607700e80d17e-1671-4219-8a6c-b212aedbc10b2021-09-19T22:46:00+03:00Yücel Edoğan İBB tesislerinde 27 yıl sonra içki satışı rezaleti!

İBB tesislerinde 27 yıl sonra içki satışı rezaleti!

GÜNCEL

Yücel Edoğan
<p>İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait <strong>Müze Gazhane BELTUR</strong> tesislerinde yapılan bir müzik konserinde <strong>alkollü içki satışı</strong> gerçekleştirildi. Sosyal medyaya düşen görüntüler tepkilere sebep oldu.</p><p><strong>Ekrem İmamoğlu</strong> daha öncesinde yaptığı bir konuşmada alkollü satış gerçekleştirileceği yönündeki iddialara şöyle cevap vermişti: “<em>Geçenlerde duyuyorum efendim neymiş belediyenin sosyal tesislerinde alkol olacakmış. Ben 9 tane sosyal tesis açtım Beylikdüzü’nde. Birinde alkol var mı Allah aşkına ya? Bizim dönemimizde açıldı, 5 yılda. Yani İstanbul’da benim tek derdim olabilir. Sosyal tesislerde insanlarına hizmet etmek</em>” Programı yöneten İsmail Küçükkaya’nın “Bu alkol meselesine… Hiç girmeyelim efendim. Çok geride kalmış” diyerek araya girmesi üzerine İmamoğlu “<em>Ama bunlar dedikodu, bunlar bitsin istiyorum</em>" demişti.</p><p>Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düşen görüntülerde ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Müze Gazhane tesisinde gerçekleşen caz konserinde <strong>alkol satışı yapıldığı</strong> ortaya çıkması akıllarda soru işaretleri oluşturdu!</p><p>1994’ten bu yana ilk kez belediye sosyal tesislerinde alkol satışı gerçekleştirilmesi Ekrem İmamoğlu’nun vaatlerini akıllara getirirken CHP belediyeciliğinin <strong>hizmet anlayışını</strong> da&nbsp;gözler önüne seriyor.</p><p>Son görüntüler ile tutarsızlığa düşen Ekrem İmamoğlu’nun destekçileri ise sosyal tesislerde içki satışını destekleyen açıklamalar yaptılar. Sosyal tesislerde içki rezaleti hakkında İBB’den hala <strong>resmi açıklama</strong> yapılmadı!</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Muharrem İnce terbiyesizliğin üst sınırını zorlarken!]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/muharrem-ince-terbiyesizligin-ust-sinirini-zorlarken-607692c27b73d-089b-49fe-bc59-c893562c82eb2021-09-19T21:48:00+03:00Yücel Edoğan Muharrem İnce terbiyesizliğin üst sınırını zorlarken!

Muharrem İnce terbiyesizliğin üst sınırını zorlarken!

GÜNCEL

Yücel Edoğan
<p>Son aylarda sol-Kemalistlerin “<strong>spor</strong>” haline getirdiği Diyanet İşleri Başkanı’nı hedef alma alışkanlığı iyice <strong>çığırından çıktı!</strong></p><p>“Hutbede Atatürk neden anılmıyor?” zırvasıyla başlayan bu spor artık <strong>hakaretlerle</strong> devam ettiriliyor. Son olarak Ali Erbaş’ın Yargıtay binasının açılışında dua etmesi ve “günaydın” kelimesi üzerinden kopartılan yaygara ile harlanan tartışmaya Memleket Partisi Genel Başkanı <strong>Muharrem İnce</strong> de dahil olmuş.</p><p>Muharrem İnce her zaman lümpen, rahatsız edici tarzıyla saldırgan üsluba sahip bir siyasetçiydi. Hitap ettiği tabanın bir konuya <strong>konsolide</strong> edildiğini fark etmiş olmalı ki “<strong>herkes ne yapıyorsa ben iki katını yapmayalım</strong>” diyerek cüretkar laflar söylemiş.</p><p>Partisinin 1. Olağan Kurultayı'nda konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce muhalif liderlerin artık ağzına sakız olan <strong>Esed</strong> ile görüşme vicdansızlığını yineleyerek mültecileri geri gönderme vaadinde bulunuyor. Suriye Savaşı’nın sorumlusu olarak da Cumhurbaşkanı’na işaret eden İnce işi <strong>Atatürk övgüsüne</strong> bağlayarak bilindik ezberleri sıralıyor…</p><p>Diyanet İşler Başkanı hakkında konuşmaya başladığında anca “Esed ile görüşeceğiz” sözlerini söylemiş birisine ait olabilecek <strong>bayağılıkta</strong> bir konuşma yapıyor. “<em>Diyanet İşleri Başkanı… Baştan sona yanlış. Sanki matah biriymiş gibi bir de görev süresini uzattılar. 30 Ağustos'ta camide, bu ülkenin kurtarıcısına, kurucusuna bir Fatiha'yı çok gören adam, <strong>adam bile değildir</strong> benim gözümde. Adil Öksüz'ün doktora tezinde imzası olandan başka ne beklerdim ki… Bu kutuplaşmayı birlikte yok edeceğiz.”</em></p><p>Ali Erbaş’a hutbede Atatürk’e Fatiha okutmadığı için “<strong>Adam değildir!</strong>” diyen Muharrem İnce siyasetçilerin nişanesi haline gelen <strong>FETÖ</strong> ithamıyla iyice işin ayarını kaçırırken "kutuplaşmayı" bu <strong>üslupla mı</strong> bitireceği ise merak konusu. “Adamlığın” ölçüsünü belirleme yetkisini kendinde gören İnce içinde bulunduğu <strong>bataklığa</strong> herkesi çekmek istediğinin farkında bile değil!</p><p>Zulme açıktan karşı koyuş gerçekleştiremiyorsan en azından zalimlere meyletmeme, zorbalara hayır duasında bulunmama hassasiyetini korumak dahi gelecek <strong>nesillere bırakılacak</strong> önemli miraslardan birisidir. Yeterli midir bilmiyoruz ancak anlaşılabilir bazı sebepleri olduğu söylenebilir. O halde başkalarına “adamlık” öğretmeye çalışan Muharrem İnce’nin <strong>edepten yoksun</strong> sözlerle Erbaş’ı hedef tahtasına oturtması Ali Erbaş için <strong>gurur kaynağı</strong> olmalıdır! (Haksöz Haber)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Emekli Müftü Yusuf İzzettin Kara Hakk'a Yürüdü]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/emekli-muftu-yusuf-izzettin-kara-hakka-yurudu-60768909d1812-53b6-457a-9632-2d648c5013002021-09-19T21:28:00+03:00Yücel Edoğan Emekli Müftü Yusuf İzzettin Kara Hakk'a Yürüdü

Emekli Müftü Yusuf İzzettin Kara Hakk'a Yürüdü

GÜNCEL

Yücel Edoğan
<p>Her hali ile islamı temsil eden, alim ve amil olan degerli hocamız eski müftülerden Yusuf İzzettin Kara vefat etmiştir.</p><p>Cenazesi yarın öğle namazını müteakip Tepebayat Mahallesi mezarlığına defnedilecektir.</p><p>Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve hemşerilerimize başsağlığı dileriz...</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Üsküdar Müftülük Memuru Mustafa ÖZEL Hakk'a Yürüdü]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/uskudar-muftuluk-memuru-mustafa-ozel-hakka-yurudu-607671ec9dcad-d1e1-41a9-bae5-dc393b70991d2021-09-19T21:21:00+03:00Yücel Edoğan Üsküdar Müftülük Memuru Mustafa ÖZEL Hakk'a Yürüdü

Üsküdar Müftülük Memuru Mustafa ÖZEL Hakk'a Yürüdü

MÜFTÜLÜK

Yücel Edoğan
<p>İstanbul Üsküdar Müftülüğünde Veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan Mustafa ÖZEL, geçirdiği kanser hastalığı nedeni ile vefat etmiştir.</p><p>Mehuma Allah'dan rahmet ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Ahmet Faki Hoca Hakk'a Yürüdü]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/ahmet-faki-hoca-hakka-yurudu-60766da0e7eb2-78c5-47d0-8670-c4fa4576e0fa2021-09-19T20:34:00+03:00Yücel Edoğan Ahmet Faki Hoca Hakk'a Yürüdü

Ahmet Faki Hoca Hakk'a Yürüdü

GÜNCEL

Yücel Edoğan
<p>Burdur'un manevi önderlerinden, Burdur Ulu Camii kürsüsünden yıllarca halka vaaz eden, ilk İmam Hatip Okulları mezunlarından, Ahmet FAKİ Hoca&nbsp;vefat etmiştir.</p><p>Cenazesi saat 16.00 da Sultandere mezarlığına defnedilmişir.</p><p>Rabbim rahmet eylesin. Rabbim Keremiyle keremlesin.&nbsp;Mekanı cennet olsun.&nbsp;Yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Nedim Sarı Hoca Hakk'a Yürüdü]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/nedim-sari-hoca-hakka-yurudu-607658263f08d-8e88-4073-9674-930035ba5b272021-09-19T20:19:00+03:00Yücel Edoğan Nedim Sarı Hoca Hakk'a Yürüdü

Nedim Sarı Hoca Hakk'a Yürüdü

MÜFTÜLÜK

Yücel Edoğan
<p>Bediüzzaman Camii İmam Hatibi,&nbsp;Nedim Sarı vefat etti. Hutbe ve vaizlerinde gönüllere dokunan ve coşturan Diyarıbekirin örnek şahsiyeti.</p><p>Rabbim rahmet eylesin. Rabbim Keremiyle keremlesin.&nbsp;Mekanı cennet olsun.&nbsp;Yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.</p><p><strong>Nedim Sarı Hoca'nın ardından&nbsp;Ahmet Güzel'in Dizeler:</strong></p><p>Diyarbakır Bediuzzaman Camii İmamı vefat etti.</p><p>Bir güzel insandı Nedim Sarı Hocamız vedâ etti.</p><p>Yaklaşık bir ay önce telefonla görüşmüştüm.</p><p>"Çok hastayım.Rahatsızım!Dua ediniz."demişti.</p><p>Bugün vefat haberini okudum. Çok 0züldüm.</p><p>"Alim'in ölümü, Alemin ölümü!" HAKİKAT budur.</p><p>Allah rahmet eylesin.Mekanları cennet olsun.</p><p>Ölüm Allahın emri. Hepimiz misafiriz dünyada.</p><p>7-8 yıl önce tanışmıştım. Nedim Hocamız ile.</p><p>Ağabeyimin gittiği Bediuzzaman Camii imamı.</p><p>Bir Cuma günü Ardında namaz kılmak nasipmiş</p><p>Her Diyarbakır ziyaretimde mutlaka görüşürdük.</p><p>Öyle bir Cuma namazı kıldırmıştı ki?unutamam.</p><p>Hitabeti,mütevazıliği,ihlas ve samimiyeti müthiş</p><p>"Hocam öyle bir huşu içinde ilk namaz kıldım!"</p><p>Demiştim.Gözlerim dolu dolu idi.Bugün de öyle!</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-6076476b02328-e8f4-49b1-badc-9fbf77f114622021-09-19T10:12:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Gerçekten bu Kur’an, en doğru yola iletir ve iyi işler yapan mü’minlere büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler.</p><p><strong>(İsrâ, 17/9)</strong></p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Birbirlerini sevmekte, birbirlerine merhamet etmekte ve birbirlerine şefkat göstermekte mü’minlerin durumu, insan bedenine benzer. Ondan bir ...</p><p><strong>(Al-Bukhari, "Edeb", 27)</strong></p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Rabbim! Gireceğim yere doğrulukla girmemi sağla, çıkacağım yerden de doğrulukla çıkmamı nasip et ve benim için kendi katından yardımcı bir güç ver&nbsp;..."</p><p><strong>(İsrâ, 17/80)</strong></p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Psikolojisi sağlam çocuk yetiştirmenin sırrı]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/psikolojisi-saglam-cocuk-yetistirmenin-sirri-6076323eae27d-39f7-47a4-84f1-64d077914c8a2021-09-18T23:18:00+03:00Yücel Edoğan Psikolojisi sağlam çocuk yetiştirmenin sırrı

Psikolojisi sağlam çocuk yetiştirmenin sırrı

Alıntı Yazılar

Yücel Edoğan
<p>Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi konu hakkında önemli bilgiler verdi.</p><p>Hayat devam ettikçe türlü türlü risklerle karşı karşıyayız. Ekonomik zorluklar, depremler, savaşlar, hastalıklar, boşanma ve ölümler yaşam boyu karşılaşabileceğimiz belli başlı risklerdir.</p><p><strong>Peki karşımıza çıkan bu riskler kimi insanları hiç etkilemezken kimi insanları neden hayata karşı daha ümitsiz, mutsuz ve kaygılı yapar?</strong></p><p>Yani bazı insanlarda neden Kaygı Bozuklukları, Depresyon ya da kronik rahatsızlıklar varken, neden bazı insanlarda herhangi bir ruh sağlığı bozukluğu ya da sürekli yakasını bırakmayan hastalıkları yoktur, neden o insanlar yaşadığı sarsıcı olaylardan fazla etkilenmez ya da olumsuz bir olay sonrası nasıl olur da bu insalar o kötü ruh halinden çıkıp hemencecik hayatlarına kaldığı yerden sanki hiçbirşey olmamış gibi devam eder?</p><p>Aslında bu sorunun cevabı çok basittir; psikolojik olarak dayanıklı insanlar yaşamda karşılarına çıkan güçlüklerde daha dayanıklıdır. Yani biz buna psikolojide "Psikolojik Sağlamlık" deriz.</p><h2>Psikolojisi sağlam çocuk yetiştirmenin sırrı</h2><p>O halde bütün anne babaların en çok isteyeceği şeydir; psikolojik olarak sağlam çocuklar yetiştirmek ancak bir çok anne baba bu konuda başarılı olamaz. Çünkü her konuda gözden kaçabilen ince ayrıntılar olduğu gibi çocuk eğitimindeki ince ayrıntı kritik zamanların olduğudur.</p><p>Psikolojik olarak sağlam çocuk yetiştirmenin sırrı; kritik zamanda çocuğunuza zorluklarla mücadele etmeyi öğretmenizdedir. Yani çocuğunuza çok erken yaşlarda vereceğiniz görev ve sorumluluklar, onu hayatın zorluklarına da hazırlayacak ve onu psikolojik olarak dayanıklı halde getirecektir.</p><p>Ancak çocuğunuza vereceğiniz görev sorumluluklarda çocuğunuzun yaşı ve gelişimini de göz önünde bulundurmanız gerekir zira bu defa çocuğunuzun kaldıramayacağı fazla sorumluluklarla da çocuğunuzu istismar edebilirsiniz.</p><p>Bir diğer konu da çocuğum zorluklarla baş etmeyi öğrensin derken yanlış tutumlarınızla çocuğunuzun ruh sağlığını olumsuz etkilemenizdir.</p><p>Dolayısıyla gösterdiğiniz doğru ebeveyn tutumlarınız, ölçülü sevginiz, ilginiz çocuğunuzda olumlu benlik yapılanması oluşturur. Böylelikle çocuğunuz hayatta hangi zorlukla karşılaşırsa karşılaşsın çevresini suçlamaz, kendini değersiz hissetmez, pes etmeden ve olumsuz etkilenmeden yaşama güçlü şekilde tutunmaya devam eder.</p><p>Kaynak: Haberler</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Baş ağrısı yaşayanlar dikkat! İlaca artık son... Bu besin ağrıyı kesiyor]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/bas-agrisi-yasayanlar-dikkat-ilaca-artik-son-bu-besin-agriyi-kesiyor-6076232fe89de-375e-4bde-ab22-249d4b1716ef2021-09-18T23:15:00+03:00Yücel Edoğan Baş ağrısı yaşayanlar dikkat! İlaca artık son... Bu besin ağrıyı kesiyor

Baş ağrısı yaşayanlar dikkat! İlaca artık son... Bu besin ağrıyı kesiyor

SAĞLIK

Yücel Edoğan
<p>Bitki özlerinden elde edilen yağlar sayesinde hem beden hem de ruh sağlığını olumlu yönde iyileştirebiliriz. Sabah'ın haberine göre,&nbsp;<strong>Uzman Biyolog Tuğçe Ağba Sevencan</strong>, baş ağrısı çeken kişilerde, ilk migren ataklarında kullandığımızda ağrı kesici yerine geçebilecek yağları açıklayarak, ilk yardım sırasında kullanabileceğimiz bitkileri sıraladı.</p><p><strong>Uzman Biyolog Tuğçe Ağba Sevencan'ın açıklamaları:</strong></p><p>Tıbbi bitkiler dediğimizde aslında çok uzun yıllardır tedavide kullandığımız bitkilerden bahsedebiliriz. Eski dönemlerde, ilaçlardan faydalanamadığımız zamanlarda bu tıbbi bitkilerden faydalanılmış. Bu dönemde de özellikle pandemi ve sonrasında tıbbi bitkilerle ilgili çok fazla talep alıyoruz ve çok fazla ilgi görüyor.</p><h2>Aloe vera kullanılmasını öneriyoruz</h2><p>Özellikle okullarda ve evlerde mutlaka bir saksı aloe vera kullanılmasını öneriyoruz. Çünkü ilk yardım olarak diret aloe vera jeli uygulamasını yapabiliriz.</p><p>Tıbbi ve aromatik bitkilerin kendi içlerinde yağ taşıdıkları özel salgı kısımları bulunuyor. Bunlardan özel yöntemlerle damıtmayla uçuşu yağ elde edilebiliyor. Uçucu yağ deyince; lavanta, kekik, nane, ıtır, gül akla geliyor. Bunları alırken dikkat etmek gerekiyor. Her uçucu yağ tedavi olarak satılmıyor. Bu uçucu yağlar koku olarak da kullanıldıkları için; kozmetik, kolonya, parfüm gibi ürünler için bu sentetik kokulardan faydalanılıyor.</p><h2>Uykusuz çekenler ya da yoğun stres altında çalışanlar için lavanta yağı&nbsp;</h2><p>Lavanta yağı; uykusuzluk tedavisinde direkt koklayarak yararlanabildiğimiz bir aromaterapik yağ olarak biliniyor. Uykusuzluk çekenler ya da yoğun stres altında çalışanlar buhurdanlık ya da bir difüzörle lavanta yağı kullandıklarında stres oranının azaldığı biliniyor.</p><p>Özellikle ilkokul döneminde çocukların saçlarını durulama suyuna lavanta yağı damlatarak yıkadığımızda bit oluşumunu engellediği görülüyor.</p><h2>Baş ağrısı çekenlere nane yağı</h2><p>Nane yağı; ilk yardım yağlarından bir tanesi olarak biliniyor. Baş ağrısı çeken kişilerde, ilk migren ataklarında kullandığımızda şakak ve alın bölgesine masaj yaparak uyguladığımızda ağrı kesici olarak kullanılıyor.</p><p>Biberiye yağı; ders çalışırken ya da herhangi bir odaklanılması gereken bir sanat faaliyeti yaparken yanımıza mutlaka bir biberiye yağı kullanılmasını öneriyoruz.</p><h2>Enerjimizi yükselten gıdalar...</h2><p>Gün içerisinde özellikle ofis ortamlarında düşen enerjileri yerine getirmek için yapabileceğimiz uygulamalardan bir tanesi turunçgil yağları kullanmaktır. Eğer bulabiliyorsanız limon, portakal, mandalina, bergamot yağları enerjimizi oldukça yükselten yağlardır.</p><p>Eğer bulamıyorsak portakal ve limon kabuğunu sıktığımızda ortaya çıkan sıvılar bitkinin yağıdır. Bir limon ve portakal kabuğuyla ellerimizi ovuşturmamız yine enerjimizi yükseltecektir.</p><p>Uçucu yağlar kesinlikle ağızdan alınmıyor. Sadece koku ve masaj yoluyla alınabilir. Masajla da direkt cilde uygulanmadığı için sabit bir yağla karıştırılarak uygulanması gerekiyor. Özellikle 4 yaş altı çocuklarda kesinlikle uygulama yapılmamalıdır. Ciddi sıkıntılara sebebiyet vermemesi için mutlaka hekim ya da eczacılara danışmalısınız.</p><h2>Sıkıntı yaşadığımız konularda bir tanesi de sivrisinekler...</h2><p>Özellikle yaz döneminde en çok sıkıntı yaşadığımız konularda bir tanesi de sivrisinekler. Uçucu yağların kokuları sivrisinekler için kaçırıcı özellikler gösteriyor. Bu sebeple kendi spreyimizi hazırlayabiliriz. Bunun için lavanta, citronella, limon ve çay ağacı yağından faydalanabiliriz. Isırdıktan sonra da yine lavanta yağından faydalanabiliriz. Bunu belirli oranlarla suyla seyrelterek kullanmamız gerekiyor. Daha sonrasında ısırığın olduğu bölgeye uygulayabiliyoruz.</p><h2>Uçucu yağlardan uzak durun</h2><p>Ciltte uygulama yapılması sıkıntı yağlar var. Birçok kişinin tenle ilgili olarak alerjen reaksiyonlar yaşamasına sebep olabilir. Çok hassas ciltli olan kişilerin uçucu yağ kullanımlarına oldukça dikkat etmesi gerekiyor. Bu yüzden cildimize direkt uçucu yağ uygulamalarından kaçınmamız gerekiyor. Eğer bir uygulama yapılacaksa da zeytinyağı, susam yağı, tatlı badem yağı gibi belirli oranlarda karıştırarak uygulama yapmamız gerekiyor.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Anadolu Diyanet Sen, TDVS İle Birleşiyor]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/anadolu-diyanet-sen-tdvs-ile-birlesiyor-607618dfef324-e4d1-45b4-bad8-38e605f88fe02021-09-18T15:11:00+03:00Yücel Edoğan Anadolu Diyanet Sen, TDVS İle Birleşiyor

Anadolu Diyanet Sen, TDVS İle Birleşiyor

STK

Yücel Edoğan
<p>Sendikamızın Olağanüstü Genel Kurulu; 02.10.2021 Cumartesi günü saat 11.00’de Bartın Öğretmenevi’nde, çoğunluk sağlanamaması takdirde ise 09.10.2021 tarihinde aynı gün, aynı saat ve aynı yerde düzenlenecektir.</p><p>Genel Kurulun; Anadolu Diyanet Sen’in fesih edilmesiyle birlikte aynı hizmet kolunda faaliyet gösteren Türk Diyanet Vakıf-Sen’e katılmasına, mevcut gelir ve borçlarının demirbaşlarla beraber Türk Diyanet Vakıf-Sen’e devredilmesine, teşkilatımızda çalışan mevcut tüm üyelerimizin Türk Diyanet Vakıf-Sen’e aktarılmasına ve aşağıda belirtilen gündemle toplanılmasına karar verilmiştir.</p><p><strong>Genel Kurulun Yapılacağı;</strong><br /><strong>Tarih:</strong>&nbsp;2 Ekim 2021 Cumartesi (Çoğunluk sağlanamazsa: 9 Ekim 2021)<br /><strong>Saat:</strong>&nbsp;11.00<br /><strong>Yer:</strong>&nbsp;Bartın Öğretmenevi</p><p><strong>Gündem:</strong><br />1- Yoklama ve açılış<br />2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı<br />3- Aynı hizmet kolunda faaliyet gösteren Türk Diyanet Vakıf-Sen’e katılma ve Anadolu Diyanet Sen’in fesih işlemleri<br />4- Kapanış</p><p><img alt="" src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/güncel/6145d7a58a624.jpg" style="height:700px; width:700px" /></p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-6076085d1368e-81ae-4774-974b-2b5c46bd1e442021-09-18T14:39:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

DİYANET HABER

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Size verilen her şey dünya hayatının geçici zevklerinden ibarettir. Allah katında olanlar ise daha iyi ve daha kalıcıdır. Bunlar, iman eden ve rabbine dayanıp güvenenler içindir.</p><p>(Şûrâ, 42/36)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Şüpheli şeyleri bırakıp şüpheli olmayan şeylere yönel. Zira doğruluk, gönle huzur verir; yalan ise insanın kalbinde endişe ve ızdıraba sebep olur.</p><p>(Tirmizî, "Kıyâmet", 60)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Allah'ım! Senin bağışlaman, benim günahlarımdan daha geniş ve Senin rahmetin, benim amelimden daha ümit vericidir.</p><p>(Hâkim, Müstedrek, 1, 728)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Hilton, Çin'in yıktığı caminin yerine otel inşa edecek]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/hilton-cinin-yiktigi-caminin-yerine-otel-insa-edecek-60758588210fe-119d-4b27-9209-649d7307a82c2021-09-18T14:25:00+03:00Yücel Edoğan Hilton, Çin'in yıktığı caminin yerine otel inşa edecek

Hilton, Çin'in yıktığı caminin yerine otel inşa edecek

DÜNYA

Yücel Edoğan
<p>Ünlü oteller zinciri Hilton'un Çin yönetimindeki Doğu Türkistan'ın Hotan şehrinde 2018'de Çin yönetimince yerle bir edilen tarihi caminin yerine otel inşa edecek olması büyük tepki çekti.&nbsp;</p><p>ABD'de yaşayan Müslümanlar Hilton Şirketi'nin ABD'nin Virginia Eyaleti'ndeki merkezi önünde bu inşaatı protesto eylemi düzenledi.</p><p>Eylemin ardından yapılan basın açıklamasında Hilton Şirketi'nden tarihi caminin yerine inşaat kararını durdurması istendi. Otelin inşa edilmesi durumunda ise tüm Müslümanlardan Hilton Şirketi'ne boykot uygulanması, otellerinde kalınmaması ve bu şirkete herhangi bir ürün satılmaması talep edildi.</p><p>Bu inşaatı Çin'in Uygurlara uyguladığı soykırımın kültürel ayağına katılmak olarak niteleyen protesto sözcüleri Doğu Türkistan'da yaşandığını belirttikleri soykırıma da değinen ayrıntılı konuşmalarda bulundular.</p><p>Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre 2017 ve 2020 yılları arasında Doğu Türkistan'da 16 bin cami tamamen ya da kısmen yıkıldı veya cami olmaktan çıkarıldı.</p><p>Kaynak: Mepa News</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Ayşe Özdoğan hadisesinde kamuoyunu yanıltan kim?]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/ayse-ozdogan-hadisesinde-kamuoyunu-yaniltan-kim-60757d25cc85e-d2b5-44ea-b7e7-6b78904d7f0c2021-09-18T14:08:00+03:00Yücel Edoğan Ayşe Özdoğan hadisesinde kamuoyunu yanıltan kim?

Ayşe Özdoğan hadisesinde kamuoyunu yanıltan kim?

DİYANET HABER

Yücel Edoğan
<p>FETÖ mensubu olmak suçlamasıyla yargılandığı Antalya Ağır Ceza Mahkemesince 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan ve kanser hastası olduğu için cezasının ertelenmesi talebinde bulunan Ayşe Özdoğan hadisesi bugün Antalya Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu'ndan yapılan bir açıklamayla yeniden gündem oldu.</p><p>Aslında günlerdir, haftalardır susan Başsavcılığın aradan geçen uzunca bir zaman sonra ancak bugün konu hakkında bir açıklama yapma ihtiyacı hissetmesi hiç de sürpriz olmadı. Başsavcılık tam da hadisenin kamuoyu vicdanında meydana getirdiği derin sarsıntıdan rahatsız oldukları anlaşılan trol ve troliçelerin daha fazla dayanamayıp kendi zaviyelerinden konuyu gündemleştirme çabalarından sonra devreye girmişti. Başsavcılık Medya İletişim Bürosu'nca yapılan açıklamada Ayşe Özdoğan’ın yaşadığı mağduriyetin gayet sıradan, rutin bir süreç gibi aktarıldığı görülmekte.</p><p>Açıklamada özetle Ayşe Özdoğan’ın tutuklanmasından hemen sonra sevk edildiği Antalya Devlet Hastanesi raporu gereği tahliye edildiği; bilahare cezasının kesinleşmesinden sonra ise infaz hükümleri uyarınca Antalya Devlet Hastanesine sevk edildiği buradan çıkan “<em>cezaevinde kalamaz</em>” raporu uyarınca infaz işleminin ertelendiği; prosedür gereği durumunun değerlendirilmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği ama kendisinin buraya gelmesinin mümkün olmadığını beyan etmesi üzerine bulunduğu mahalde tetkiklerinin yapılıp ilgili evrakın İstanbul’a gönderilmesinin istendiği, buna göre bir karar verileceği belirtilmiş, tedavi sürecine yönelik herhangi bir aksaklığın, engellemenin söz konusu olmadığı belirtilmekte.</p><p>Antalya Başsavcılığınca yapılan ya da yaptırılan bu açıklama üzerine malum çevreler hemen devreye girip karalama ve çarpıtma kampanyasına giriştiler. Adalet ve merhamet kavramlarından nefret ettikleri tescilli bu çevreler “<em>bakın işte her şey normal prosedüre göre yapılıyormuş, zaten bu kadının cezaevine atılması diye bir durum yokmuş, bulunduğu ilden alınacak raporlar istenmiş, durumuna bakılacakmış</em>” türünden sözler dillendirerek ortada garip sayılacak hiçbir şeyin olmadığı havası yaratmaya çalıştılar. Daha ötesi Ayşe Özdoğan’ı ve onun daha fazla mağdur edilmeme talebini gündeme getirenlere de vicdan istismarı yapmak, Fetöcülere alet olmak vb. ithamlar yönelttiler.</p><p>Oysa bu tam bir çarpıtmaydı. Başından itibaren Ayşe Özdoğan’ın bu haldeyken hala Adli Tıp ve hastane raporlarıyla uğraştırılmasının doğru olmadığı söylenmekte ve artık bir an önce eldeki mevcut raporlarla bir karar verilip cezasının ertelenmesine hükmedilmesi talep edilmekteydi. Halen kocası hapiste bulunan, küçük çocuğuna bakamaz durumdaki bu ağır hasta haliyle Ayşe Özdoğan’ın bürokrasi koridorlarında daha fazla halsiz, mecalsiz bırakılmaması, daha yoğun bir moral çöküntüye uğratılmaması talep edilmekteydi. Denizli’de bu haldeyken kendisini İstanbul’a götürmek üzere evine polislerin gelmesinin kabul edilemez bir davranış olduğu, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun nasıl bir karar vereceğine dair endişeleri bulunan Ayşe Özdoğan’ın yaşadığı gerilimin sona erdirilmesi için Adalet Bakanlığı'nın devreye girmesi gerektiği hatırlatılmaktaydı.</p><p>Bu hadiseyle ilgili olarak bahsi geçen vicdansız dalkavuk takımının hedef aldığı isimlerden biri olan Adem Özköse’nin kendisi ile yaptığı röportajda da zaten Ayşe Özdoğan kendisinden yeni raporlar, tetkikler istenmesinden ötürü mağdur olduğunu, eldeki verilerle bir an önce bir karar verilmesini talep ettiğini açıkça ifade etmekteydi.</p><p>Ayşe Özdoğan HaksözHaber’de de yayınladığımız bu röportajda mutlaka cezaevine gireceğine dair bir şey ifade etmemiş, ama bu tür bir riskle karşı karşıya olduğunu hatırlatarak, bu durumun kendisini çok olumsuz etkilediğini ve infazının ertelenmesi için acilen karar verilmesini talep etmişti.</p><p>Evet ne yazık ki geldiğimiz yer itibariyle bir annenin, bir ev hanımının mevhum bir ithamla 10 yıla yakın bir hapis cezası alması artık vakayı adiyeden kabul edilmekte. Kimse düne kadar eşi, dostu, akrabası, komşusu konumundaki bu insanların bir gecede canavara dönüştürülmesinin garipliğini sorgulamamakta. Tüm bunlar artık maalesef sıradan ve rutin işler sayılıyor. Ama bununla da yetinilmiyor, ileri derecede kanser hastası bir hanımın yaşadığı ağır travmanın acısını bir nebze hissedenler, hissetmeye çalışanlar aleyhine dahi nefret ve karalama kampanyası yürütülüyor.</p><p><img alt="aysss1.jpg" src="https://www.haksozhaber.net/d/other/aysss1.jpg" style="height:644px; width:450px" /></p><p><img alt="aysss2.jpg" src="https://www.haksozhaber.net/d/other/aysss2.jpg" style="height:374px; width:450px" /></p><p><strong>HAKSÖZ HABER</strong></p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[GENÇLER ve SOSYAL MEDYA AHLAKI]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/gencler-ve-sosyal-medya-ahlaki-60759d7b24d3a-42c7-4ed3-8aee-ee349205ee682021-09-18T13:45:00+03:00Yücel Edoğan GENÇLER ve SOSYAL MEDYA AHLAKI

GENÇLER ve SOSYAL MEDYA AHLAKI

Alıntı Yazılar

Yücel Edoğan
<p>Yaşanan gerçek hayatta gözlemlenen, ölçülebilen bir karşılığının olduğu ve dünyamızı belirli yönlerden dizayn ettiği hakikatinden yola çıkarak, sanal âlemin ve bu mecradaki sosyal ağlarda gerçekleşen her türlü eylemin de gerçekliği tartışmasızdır. Dolayısıyla, gerçek yaşamda kendisine iyi veya kötü değeri atfedilen ne kadar davranış varsa, bunların hepsi sanal dünyada da aynı hükme tabidir. Diğer bir ifadeyle, gerçek dünya ile sanal dünyanın ahlakına dair ahkâm, ikiz kardeşler gibi benzerlik arz eder. Buna göre, ahlakın bir bütün olup bölünemeyeceği gerçeğinin rehberliğinde, özellikle sosyal medya platformlarına ait müstakil bir ahlak rehberi ortaya koymak esas açısından tam manasıyla isabetli değildir. Çünkü gündelik yaşamda ahlaklı olmak, sosyal medyada ahlaklı olmayı zaruri olarak gerekli kılmaktadır. Fakat özellikle ilerideki yaşamında güzel ahlaka dayalı bir dindarlığı benimseyip bunu bir yaşam tarzı hâline getirmesini arzu ettiğimiz gençlerimiz için usul açısından bu mecraların tehlikelerine karşı bilgi, farkındalık, kimlik, şuur ve istikamet ahlakını ortaya koymak elzemdir. Bunun için de öncelikle yapılması gereken, sevgili Peygamberimizin (s.a.s.) örnekliğinde iman, ibadet ve ahlakla yoğrulmuş bir hayat tarzını gençlerimiz için tüm zaman ve mekânlarda vazgeçilmez bir ideal olarak benimsemektir.</p><p>Bugün hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan ve doğru kullanıldığında haberleşme, bilgi edinme gibi faydalarıyla yaşamımızı doğrudan kolaylaştıran sosyal ağların öncelikle gerçek hayatı ideal manada dizayn etmede sadece bir araç vazifesi gördüğünü gençlerimizin zihin ve gönül dünyasına nakşetmek gerekir. Bu asıl menzil kaybedildiğinde, yani faydalı ve makul bir araç, sonradan amaç hâline dönüştüğünde, özellikle manevi süreçlerle ilgili düzen ve istikrarın kaybolduğu müsellem bir husustur. Bu noktada ifade etmek gerekir ki, vesilenin maksada dönüştüğü bu anlamdaki elimizdeki en kötü resim zaman israfıdır. Sosyal mecralardaki zamana dair şuur ve hassasiyet kaybı, gençlerimizi ileriki boyutta ahlaki duyarlılık noktasında hem bilinç hem bilinçdışı düzeyinde maalesef istenmedik tablolarla baş başa bırakabilmektedir. Bunun için de söz konusu platformların kullanılış amacı ve süresiyle alakalı gençlerimize yönelik bilgece telkin, takip ve rehberlik oldukça önem arz etmektedir. Aynı zamanda bu kontrollü yaklaşım, sonraki süreçlerde oluşabilecek muhtemel bir bağımlılığın da önüne geçecektir. Fakat şunu da unutmamak gerekir ki ebeveynlerin bu konudaki örnekliği; sosyal medya kullanımındaki tutum, tavır ve davranışları gençlerin bu mecraları kullanım tarzına doğrudan etki etmektedir.</p><p>Diğer taraftan, gerçek hayatta kişinin çevresiyle etkileşim ve iletişim sürecine tüm duyu organlarının doğrudan katılımı göz önüne alındığında, sosyal platformlarda yalnızca görselliğe dayanan duyunun aktif oluşu özellikle gençlerimizde ahlaki açıdan derinlik duygusunun kaybolmasına ve neticede maalesef sanal vurgunla yüzleşmelerine sebebiyet verebilmektedir. Sözü edilen algıdaki derinliğin kaybolması hâli, insanın normal yaşamında yalnızken yaptığı davranışları, sosyal mecralarda daha fazlasıyla ve kontrolsüz bir şekilde uygulamaya koymasının önünü açmaktadır. Nitekim sosyal medyada varlık gösteren gençler birçok değişik kişilik profili ile temasta bulunmasına rağmen, içinde bulunduğu fiziki sebeplerden ötürü kendisini yalnız hissedip ahlak ve mahremiyet sınırlarını farkında olmadan zorlayabilmektedir. Bu itibarla gençlerimize, Allah Rasûlü'nün Hz. Ali'ye (r.a.); "İlk bakışa ikinci bakışı ekleme! Çünkü birincisi senin lehine; ikincisi ise aleyhinedir" şeklinde (Ebû Dâvûd, Nikâh, 44) buyurduğu çağları aşan hikmetli sözünü, sanal yolculuklarda yol azığı olarak heybelerinden ayırmamaları gerektiğini çeşitli vesilelerle vurgulamak gerekir. Çünkü sosyal ağlar, takipçilerini enteresan bir biçimde etkilemek ve derinlere çekip orada tutunmalarını sağlayabilmek adına, tıpkı usta bir balıkçının yakalamayı arzu ettiği balığı elde etmek için oltasına taktığı yemi cazip hâle getirip suya salmasındaki gibi her geçen gün yeni ve sihirli yöntemlere başvurmaktadır. Haddi zatında sosyal platformlardaki harikulade etkileyici manzara, kişiyi farkında olmadan karargâhından öncesinde hiç aşina olmadığı kıyılara savurmaktadır.</p><p>Küçük yaşlardan itibaren bireyde ideal manada ulaşılmak istenen başlıca hedef, onun özgüvenli bir kimlikle kendisini gerçekleştirmesidir. Bu donanımla sosyal hayata karışan bir genç, kendi içerisindeki kontrollü ve tutarlı ahlaki potansiyeli ile kendini her şart ve durumda olduğu gibi yansıtarak dış dünyaya güven mesajı verir. Fakat anlam sorunu yaşayan, yaşamında istediklerini elde edemeyen bir genç için sosyal medya bugün en büyük kurtarıcı olarak görülmektedir. Bu doğal olmayan kozmetik tutum, bir müddet sonra gerek sosyal medyaya gerekse gündelik hakiki yaşama yönelik bazı ahlaki problemleri de beraberinde getirmektedir. Nitekim ailesinde ve çevresinde gördüğü olumsuz bir tavır yahut yaklaşım sebebiyle kırılma yaşayan bir genç, sosyal medyada en ideal ve mükemmel olanı ortaya koyma adına hırslı bir yarışa girebilmektedir. Söz konusu tatmin duygusu sağlanamadığında, böyle bir gencin çevresine zarar verebilme ihtimali yüksek olmakla birlikte, bunun tam tersi bir reaksiyonla kendini dış dünyaya kapatması da imkân dâhilindedir. Esasında tüm bunlar, iyi yetiştirilmiş bir gencin hem gerçek hayatta hem de sosyal medyada birey olabilmeyi başarıp başkalarına güven telkin eden, ahlaki açıdan örnek olabilen bir kimse olduğunu açıkça göstermektedir.</p><p>Sosyal medyanın bugünkü gelinen noktada, gençleri ahlaki açıdan olumsuz manada etkilediği en önemli konuların başında mahremiyet gelmektedir. Mahremiyet, bugün özellikle sosyal medya marifetiyle köpürtülen gizem ve haz kültürünün zorunlu neticesinde hiç olmadığı kadar örselenmektedir. Bu çerçevede gençler, ispat-ı vücut endişesi ve moda anlayışın etkisiyle yiyip içtiğini veya giydiğini, kısacası en özelini esasında doyumsuz bir matematik üzerine kurgulanan sosyal medyada itinayla gözler önüne sermektedir. Bahse konu mahremiyet aynı zamanda, insanı yiyip bitiren tecessüs hastalığı sebebiyle de oldukça derin yaralar alabilmektedir. Nefsin telkin ve teklifleri neticesinde hayat bulan bu sinsi düşman, sosyal medya mecralarında her geçen gün donanmasına yeni neferler katmaktadır.</p><p>Tüm bu olumsuz tablonun ideale evrilmesi noktasında, gençlerin ilgi ve merak duygusunu bilgiyle sağlamlaştırılmış, fikir ve aksiyonla taçlandırılmış rasyonel alanlara transfer etmek faydalı olacaktır. Böyle bir bilinç ve donanıma ulaşan birey, bilginin ahlakını da keşfedeceği için popüler kültür ürünlerinden doğal olarak kendini daha makul ve maruf alanlara çekecektir. Öte yandan daima Yaratanın gözetiminde olduğu hakikatinin, gençte sürekli nefsin önünde bir bariyer olarak varlığını sürdürmesine etkin katkı sağlamak oldukça önemlidir. Fakat bilgiden ziyade duygunun yön verdiği bireylerin, sosyal medya platformlarında günübirlik tüketilen içeriklerin bombardımanı altında, başkalarının hukukuna tecavüz ederek Allah ve kul hakkını koruma adına muhkem ahlaki bir duruş sergilemeleri pek mümkün gözükmemektedir. Bu meyanda, sosyal medyanın en önemli çıktılarından biri olan takip edilme hissi, özellikle gençleri bu mecrada geçirdikleri zaman zarfında geçici iyilik hâline sevk etmektedir. Fakat gencin gerçek sosyal çevresinde bu duyguyu tatmin edememesi durumunda narsist ve nobran tezahürlerin mülahaza edilmesi kaçınılmazdır. Bu noktada gençlere, gerek normal yaşamda gerekse dijital platformlarda dünyanın umudu olduklarını kulaklarına fısıldayacak, insanlık adına çığır açacak, sabun köpüğü gibi tüketilmeyen kalıcı çalışma ve eserler ortaya koyma yönünde onların bireysel varlık alanı oluşturmalarına katkı sunmak mühim bir vazgeçilmezdir.</p><p>Sonuç olarak ifade etmek gerekirse, insanın en değerli hazinesi olan ahlak, geleceği imar edecek gençlerin yaşam serüveninde sürekli ihtiyaç duyacakları başat yardımcıdır. Gerçek hayatta olduğu gibi sanal mecralarda da aynı müspet tutum, tavır ve davranışı ortaya koyabilmeleri için yetişkinlerin rehberliğine ihtiyaç duydukları ise her türlü izahtan varestedir. İdeal bir yaklaşımla kimlik, şuur ve istikamet kazanan gençler, sosyal medya ahlakını hayatın ahlakıyla mezcettiğinde, insanlığın yolunu ve yönünü aydınlatan vahyin ve onun rehberi Rasûl-ü Ekrem'in muradı yeryüzü ile buluşacaktır.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Cezaevleri, hastaneler, üniversite kampüsleri vb. yerlerde D grubu Kur’an kursları açıyoruz]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/cezaevleri-hastaneler-universite-kampusleri-vb-yerlerde-d-grubu-kuran-kurslari-aciyoruz-60756b2f383dc-300b-42da-9271-0a267af2b1892021-09-17T10:23:00+03:00Yücel Edoğan Cezaevleri, hastaneler, üniversite kampüsleri vb. yerlerde D grubu Kur’an kursları açıyoruz

Cezaevleri, hastaneler, üniversite kampüsleri vb. yerlerde D grubu Kur’an kursları açıyoruz

DİYANET HABER

Yücel Edoğan
<p>&nbsp;Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, kişisel Twitter hesabında yeni bir açıklama yaptı. Erbaş, TDV öğrenci yurtları, gençlik merkezleri, cezaevleri, hastaneler, YURT-KUR, üniversite kampüsleri ve benzeri yerlerde D grubu Kur'an kursları açacaklarını söyledi. Erbaş, "Cenab-ı Hak hayırlı ve bereketli eylesin" dedi.</p><p>TDV öğrenci yurtları, gençlik merkezleri, cezaevleri, hastaneler, YURT-KUR, üniversite kampüsleri vb. yerlerde D grubu Kur’an kursları açıyoruz. Cenab-ı Hak hayırlı ve bereketli eylesin.</p><p><img alt="" src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/diyanet/614443089dd23.png" style="height:516px; width:406px" /></p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-60755dae08439-7770-419b-b1ce-af23730567512021-09-17T09:56:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Her kim mümin olarak dünya ve âhiret için yararlı işler yaparsa çabası asla inkâr edilmez, biz onu yazmaktayız.</p><p>(Enbiyâ, 21/94)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Sizin en hayırlınız, Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir.</p><p>(Buhârî, "Fedâilü'l-Kur'ân", 21)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Ey kalpleri bir durumdan başka bir duruma çeviren Allah'ım! Kalbimi dinin üzerinde sabit kıl.</p><p>(Tirmizî, "Kader", 7)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Diyanet İşleri Başkanlığına Ali Erbaş yeniden atandı!]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/diyanet-isleri-baskanligina-ali-erbas-yeniden-atandi-607546f3cb0a3-d98d-4513-a13e-5aadb4c2eef12021-09-17T01:41:00+03:00Yücel Edoğan Diyanet İşleri Başkanlığına Ali Erbaş yeniden atandı!

Diyanet İşleri Başkanlığına Ali Erbaş yeniden atandı!

DİYANET HABER

Yücel Edoğan
<p>Cumhurbaşkanı&nbsp;Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı.</p><h2><strong>Ali Erbaş yeniden atandı</strong></h2><p>Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı. Söz konusu atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.</p><p><img alt="" src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/diyanet/6143c97af3a2a.jpg" style="height:720px; width:1280px" /></p><p><img alt="" src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/diyanet/60eea4f832b2f.PNG" style="float:left; height:331px; width:400px" /></p><h2><strong>Prof. Dr. Ali Erbaş kimdir?</strong></h2><p>Yalova Üniversitesi Rektörlüğü görevinde bulunan ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na atandığı iddia edilen Ali Erbaş, 1961 yılında&nbsp;Ordu’nun Kabadüz İlçesi Yeşilyurt Köyünde doğdu. Sakarya İmam Hatip Lisesi'nde okurken 1980'de Marmara Üniversite'ne girdi ve buradan 1984 yılında mezun oldu.</p><p>1982 yılındna 1993 yılına kadar&nbsp;Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Fatih Müftülüğü'ne bağlı çeşitli camilerde din görevlisi olarak görev aldı.</p><p>1987 yılında&nbsp;Tefsir Anabilim Dalında yüksek lisansını, 1993 yılında ise Dinler Tarihi Anabilim Dalı'nda doktorasını tamamladı.</p><p>1993'te Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. 1994 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında Paris’te Centre George Pompidou ve Sorbonne Üniversitesi kütüphanelerinde Dinler Tarihi ve Din Bilimleri alanında araştırmalar yaptı. Daha sonra 1996-1997 öğretim yılının başından itibaren bir yıl boyunca Strasbourg Beşerî Bilimler Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak alanıyla ilgili araştırmalar yaptı.</p><p>1997-1998 öğretim yılı başında yurda dönen Ali Erbaş1 998’de Doçent, 2004’te ise Profesör oldu.</p><p>1993-2006 yılları arasında Dinler Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı ve Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanlığı yaptı.</p><p>1997-2002 yılları arasında 5 yıl Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 2006-2011 yılları arasında iki dönem aynı fakültenin Dekanlığını yürüttü. 2003-2011 yılları arasında Sakarya Üniversitesi’nde Senato Üyesi, 2006-2011 yılları arasında ise aynı üniversitede Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.</p><p>2011 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atandı.</p><p>Prof.Dr. Ali Erbaş 08 Haziran 2017 tarihi itibariyle Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.</p><p>16 Eylül 2017 tarihinde Diyanet İşleri Başkanı olan ve 12 kitabı, çok sayıda makalesi ve yurt içinde ve yurt dışında sunduğu pek çok sempozyum bildirisi ve konferansı bulunan Prof.Dr. Ali Erbaş evli ve 4 çocuk babasıdır.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Diyanet’ten 4-6 yaş Kur’an kurslarına ilişkin açıklama]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/diyanetten-4-6-yas-kuran-kurslarina-iliskin-aciklama-6075355a8e6a3-f275-4142-961d-d0294da447d22021-09-16T23:05:00+03:00Yücel Edoğan Diyanet’ten 4-6 yaş Kur’an kurslarına ilişkin açıklama

Diyanet’ten 4-6 yaş Kur’an kurslarına ilişkin açıklama

DİYANET HABER

Yücel Edoğan
<p>&nbsp;</p><p>Açıklamada,</p><p>Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün 4-6 yaş Kur’an kurslarının zorunlu eğitimden sayılması hususunda toplantılar planlamasının bazı medya organlarında farklı yansıtılması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.</p><p>Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu içerisinde yer alan, Eğitim Hizmetlerine Yönelik Planlanan Faaliyetler’in 3. maddesindeki , “4-6 yaş grubu Kur'an kurslarının okul öncesi zorunlu eğitimden sayılmasına yönelik MEB ve ilgili akademisyenlerle toplantı gerçekleştirilecektir.” ifadesi, Milli Eğitim Bakanlığının 5 yaş için uyguladığı okul öncesi zorunlu eğitimin yerine 4-6 yaş Kur’an kurslarının getirilmesi olarak yorumlanması doğru değildir.</p><p>Söz konusu maddede 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarını tercih eden ailelerin ve kurslara devam eden öğrencilerin mağdur olmaması için bu dönemlerinin zorunlu eğitim çerçevesinde değerlendirilmesinin müzakere edilmesi planlanmaktadır.</p><p>Burada amaçlanan, Kur’an kurslarının zorunlu hale getirilmesi değil, Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 yaş Kur’an kurslarını tercih eden velilerin çocuklarının da zorunlu olarak düşünülen okul öncesi eğitimi almış kabul edilmeleridir.</p><p>Kamuoyuna saygıyla duyurulur.</p><p><strong>Diyanet İşleri Başkanlığı</strong></p><p><strong>Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği</strong></p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Diyanet, Kur’an kursları zorunlu eğitimden sayılsın]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/diyanet-kuran-kurslari-zorunlu-egitimden-sayilsin-607521a6ffa04-b60a-43b6-80fc-998695f497af2021-09-16T15:01:00+03:00Yücel Edoğan Diyanet, Kur’an kursları zorunlu eğitimden sayılsın

Diyanet, Kur’an kursları zorunlu eğitimden sayılsın

GÜNCEL

Yücel Edoğan
<p>DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’na dayandırarak hazırladığı habere göre Diyanet, MEB ile görüşerek 4-6 yaş arası çocuklara verilen Kur'an eğitiminin zorunlu eğitime dahil edilmesi teklifini iletecek.</p><p>Beklentiler Raporunun, "Eğitim Hizmetlerine Yönelik Planlanan Faaliyetler" bölümünde Kur'an kurslarının örgün eğitim sisteminin bir parçası olmasına yönelik somut bir hedef olduğunu aktaran Uludağ, Diyanet'in,&nbsp;Kur’an kurslarından yararlanan çocukların yaş grubunu da genişletmek istediğini belirtti.</p><p>Diyanet'in raporunda,&nbsp;"4-6 yaş grubu Kur'an kurslarının okul öncesi zorunlu eğitimden sayılmasına yönelik MEB ve ilgili akademisyenlerle toplantı gerçekleştirilecektir" ifadeleri yer alıyor.&nbsp;&nbsp;</p><p>Ayrıca rapora göre, 13-18 yaş grubunun ilgi, ihtiyaç ve seviyelerine uygun müstakil bir yaz Kur'an kursları programı hazırlanması çalışmaları tamamlanacak.</p><p>Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu hedefi hayata geçirilirse Kur'an kursları ilköğretim sisteminin ilk basamağı haline gelecek.</p><p>Son zamanlarda Diyanet’i ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı açıktan hedef alan Kemalist medyanın da Diyanet’in üzerine öfkeyle saldırdığı, karalama kampanyası yürüttüğü biliniyor.</p><p>Diyanet’in, Türkiye’nin siyasal sosyal hayatına katmak istediği İslami değerleri aleni bir şekilde ifade etmeye başlaması, uzun yıllar boyunca Kemalizm’in tahakkümünde kalan Diyanet için olumlu adımlar olarak değerlendiriliyor.</p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[TİCARET AHLAKI VE HELAL KAZANÇ]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/ticaret-ahlaki-ve-helal-kazanc-60751cbe286cb-5b90-45a5-b5b2-ad29f5bbcc752021-09-16T14:17:00+03:00Yücel Edoğan TİCARET AHLAKI VE HELAL KAZANÇ

TİCARET AHLAKI VE HELAL KAZANÇ

VAAZ

Yücel Edoğan
<p><strong>Muhterem Müslümanlar!</strong></p><p>Bizlere helal ve tayyib nimetler bahşeden Yüce Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun.</p><p>Bizleri helalinden kazanma bilincine ulaştıran Peygamberimiz Hz. Muhammed (sas)’e, ailesine ve ashabına binlerce salat-ü selam olsun.</p><p>Hz. Allah bizleri ticaret ahlakına uyan,&nbsp; kazancını helal yollardan kazanan, haramdan kaçınan kullarından, eylesin.</p><p><strong>Muhterem Müslümanlar!</strong></p><p>İnsanı en güzel biçimde yaratan<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a> Allah Teâlâ insanı yapıp ettiklerinden mutlaka sorumlu tutacağı<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a> için; insanı yaratırken, ona kulaklar, gözler, kalpler vererek mükemmel bir surette yaratmıştır.<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>&nbsp; Mükemmel yaratılan bu insana kâinattaki her şey boyun eğdirilmiştir.<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>&nbsp;</p><p>Cenab-ı Hakk’ın</p><p>وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا (10) وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (11)</p><p>&nbsp;“Geceyi bir örtü yaptık. Gündüzü geçimi sağlama vakti kıldık<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a> (Nebe 78/10-11) buyurmasıyla, gecenin dinlenme, gündüzün de çalışma, kazanç temin etme zamanı olduğunu bildirmiştir.</p><p>Yeryüzündeki her şeyin insan için yaratıldığını Hz. Allah şöyle haber vermektedir.&nbsp;</p><p>هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ &nbsp;<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a></p><p>“O, yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra (kendine has bir şekilde) semaya yöneldi, onu yedi kat olarak yaratıp düzenledi (tanzim etti). O, her şeyi hakkıyla bilendir.” (Bakara 2/29)</p><p>Hz. Allah’ın yeryüzündeki her şeyi kendisi için yarattığının şuurunda olan İnsan; yine O’nun:</p><p>فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ &nbsp;<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a></p><p>&nbsp;“Yeryüzüne dağılın, Allah’ın lütfundan (rızk) arayın” (Cuma 62/10)</p><p>يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ</p><p>“Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin! Şeytanın izinden yürümeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.”<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a> (Bakara 2/168)&nbsp; emirlerine kulak vererek yeryüzünde, Allah’ın emir ve yasaklarına gerektiği şekilde uyarak, helal işleri yapıp, haram işleri terk ederek O’nun rızasını kazanmak arzu ve isteği ile hareket etmeli ve kendisinin başıboş bırakıldığını sanmamalıdır.<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>&nbsp;</p><p>Zerre miktarı iyilik ve kötülüğün karşılığının görüleceğini<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>&nbsp; bildiren Hz. Allah helal ve haramları Resulü aracılığıyla bütün insanlara bildirmiştir.</p><p><strong>Muhterem Müslümanlar!</strong></p><p>Hazreti Allah Kur’ân-ı azîmü’ş-şân’da şöyle buyuruyor:</p><p><strong>وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ </strong></p><p>"Allah'ın sana verdiği şeylerde âhiret yurdunu gözet. Dünyadan da nasibini unutma. Allah’ın sana nasıl iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez." (Kasas, 28/77)</p><p>Yaşamak için yiyecek, giyecek,&nbsp; ev ve ev eşyası gibi şeylere muhtaç olan insanın bu ihtiyaçları karşılamak için çalışması ve kazanç sağlaması gerekir.</p><p>Peygamber efendimimiz (s.a.v ) şöyle buyurmuştur.</p><p>عَنْ الْمِقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ، خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام، كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ "</p><p>"Hiçbir kimse kendi elinin emeğinden daha hayırlı bir lokma yememiştir. Allah'ın Peygamberi olan Davut aleyhisselâm da kendi elinin emeğini yerdi" (Buhâri, Büyu, 34/2072, 2073)</p><p><strong>Muhterem Cemaat! </strong></p><p>İslam’da asli ve tabii kazanç yolu emektir. Dinimiz hiçbir şekilde karşılıksız yani emek sarf etmeden kazanç elde etmeyi tasvip etmez. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyuruyor:</p><p>&nbsp;عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ "</p><p>"Sizden herhangi birinizin ipini alıp da dağdan arkasına bir bağ odun yüklenerek getirip satması, her hangi bir kişiden istemekten çok daha iyidir. (Kim bilir?) O da ya verir (minnetine girersin), yahut vermez (zilletini çekersin)". (Buhâri, Büyu‘, 34/2074)</p><p>Bu hadis-i şeriften de anlaşılacağı üzere hiçbir çaba ve emek harcanmadan, dilenme yoluyla kazanç sağlamak, insan haysiyet ve şerefiyle bağdaşmayan bir olgudur.</p><p><strong>Muhterem Müslümanlar!</strong></p><p>İslam dini, insanların hayatlarını çalışarak kazanmalarına büyük önem verir. Bunun için İslam‘da çalışıp kazanmak tıpkı ilim öğrenmek gibi farz kabul edilmiştir. Kişinin, kimseye muhtaç olmadan hayatını sürdürebilmesi, çoluk çocuğunun nafakasını temin etmesi amacıyla meşru yoldan çalışıp kazanması da farz olarak kabul edilmiştir.</p><p>Helal kazanç, ticari, ekonomik ve hizmet sahasında “meşru çerçevede” yapılan faaliyet sonunda elde edilen gelirdir. İslam dini “meşru çerçeve” içerisinde yapılan her türlü çalışmayı destekler; tembelliği, boş gezmeyi, dilenmeyi de yasaklar. İslam, kazanç yolları konusunda önemli bir ilke olan “meşruiyet” prensibini esas alarak hırsızlık, gasp, faiz, zina, kumar, rüşvet gibi kazanç yollarını yasaklamıştır.</p><p>Dinimiz, meşru kazancı üç kısımda toplamıştır:</p><p>1. Farz olan kazanç</p><p>2. Müstehap olan kazanç</p><p>3. Mübah olan kazanç</p><p>Birincisi: Kendisine, çoluk-çocuğuna, nafakası kendisine vacip olanlara, borçlarını ödemeye yetecek kadar çalışıp kazanmaktır ki bu farz’dır. Gücü, imkânı yerinde olduğu halde çalışmaz, belirtilen ölçüdeki nafakayı kazanmazsa, günahkâr olur.</p><p>Yetecek kadarını kazandıktan sonra, bir senelik ihtiyacı da kazanıp depolarsa, bu da caizdir. Nitekim Rasulullah (sav) efendimizin bu hususta tavsiyeleri olmuştur.</p><p>Bunun gibi ana-babası hayatta bulunur da muhtaç durumda olurlarsa, onların da geçimini sağlamak için evladının çalışıp kazanması farzdır. Aksi halde günahkâr olur.</p><p>İkincisi: Belirtilen farz miktardan fazla kazanıp fakirleri korumak, yakınlarına yardımcı olmak ve bazı hayır kurumlarını desteklemek anlamında bir kazançtır ki bu müstehap’dır. Fukahâdan bazısına göre sünnettir.</p><p>Boş vakitleri nafile ibadetlerle geçirmektense, insanlara yararlı olabilmek için meşru yollardan kazanıp harcamak daha hayırlıdır. İslam bu tür kazançları da ibadet saymış, farz ibadetleri aksatmadığı sürece bunlara teşvikte bulunmuştur.</p><p>Üçüncüsü: belirtilen ölçüyü de aşıp daha çok yararlı olmak ve hizmet etmek için fazla kazanmaktır ki bu mübahtır. Bunun için bir sınır belirlemeye gerek görülmemiştir. Çünkü amaç müslümanlara ve insanlara faydalı olmak, hayırlı işleri çoğaltmak, muhtaçların yüzünü güldürmektir.</p><p>Bu üç ölçünün dışına çıkıp nefsin sınırsız isteklerini cevaplandırmak, başkalarına karşı böbürlenmek ve üstünlük sağlamak amacıyla kazanmak mekruhtur. Görüldüğü gibi kazanç meşru yollardan bile olsa amaç değişince hüküm de değişiyor. Bunun aksine gayr-i meşru yollardan kazanç sağlamak ise büyük günahlardandır. İşin içine bir de kul hakkı karışırsa affolunması kabul olmayan bir günaha girilmiş olur ki-ödenmediği takdirde-kıyamette bunun hesabı pek ağır, azabı çok şiddetlidir.”<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a></p><p><strong>Muhterem Müslümanlar!</strong></p><p>Yüce Allah haksız kazancın haram olduğunu bildirmiştir.</p><p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا</p><p>“Ey İman edenler! Mallarınızı aranızda haksız yollarla yemeyin. Karşılıklı rızaya dayalı ticaretle yiyin haram ile nefsinizi mahvetmeyin. Allah şüphesiz ki size merhamet eder.” (Nisâ 4/29)</p><p>Yine Hz. Allah, &nbsp;yetim malı yemenin de ne kadar büyük bir günah ve haram olduğuna dikkat çekmektedir.</p><p>إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا</p><p>“Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, ancak ve ancak karınlarını doldurasıya ateş yemiş olurlar ve zaten onlar çılgın bir ateşe (cehenneme) gireceklerdir” ( Nisâ 4/ 10)</p><p>&nbsp;“وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلاَلاً طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِيَ أَنتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ</p><p>“Allah’ın size rızık olarak verdiklerinden helal, iyi ve temiz olarak yiyin ve kendisine inanmakta olduğunuz Allah’a karşı gelmekten sakının.” (Mâide 5/88)</p><p>Sevgili peygamberimiz de bu konu hakkında şöyle buyuruyorlar:</p><p>عَنْ أبي هُريْرَةَ رضي اللَّه عنْهُ قَالَ : قَالَ رسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « أيُّهَا النَّاسُ إنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبلُ إلاَّ طَيِّباً ، وَإنَّ اللَّهَ أمَر الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ ، فَقَالَ تَعَالىَ : {يَا أيُّهاَ الرُّسْلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ واعْمَلوُا صَالحاً } وَقَالَ تَعالَى:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا كُلُوا مِنَ طَيِّبَاتِ مَا رزَقْنَاكُمْ } ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أشْعَثَ أغْبَرَ يَمُدُّ يدَيْهِ إلَى السَّمَاءِ : يَاربِّ يَارَبِّ ، وَمَطْعَمُهُ حَرامٌ ، ومَشْرَبُه حَرَامٌ ، ومَلْبسُهُ حَرَامٌ ، وغُذِيَ بِالْحَرامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ ، ؟</p><p>Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Allah Teâlâ temizdir; sadece temiz olanları kabul eder. Allah Teâlâ peygamberlerine neyi emrettiyse mü’minlere de onu emretmiştir. Cenâb–ı Hak Peygamberlere: ‘Ey peygamberler! Temiz ve helâl olan şeylerden yiyin, iyi ve faydalı işler yapın!’ buyurmuştur. Mü’minlere de: “Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin” buyurmuştur.</p><p>Resûl–i Ekrem daha sonra şunları söyledi: Bir kimse Allah yolunda uzun seferler yapar. Saçı başı dağınık, toza toprağa bulanmış vaziyette ellerini gökyüzüne açarak: Yâ Rabbi! Yâ Rabbi! diye dua eder. Hâlbuki onun yediği haram, içtiği haram, gıdası haramdır. Böyle birinin duası nasıl kabul edilir!”<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a></p><p>Kişi helal rızık için çalışmasının yanı sıra bunun için ayrıca Allah’tan yardım da istemelidir:</p><p>“وَعنْ عَليٍّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ... « اللَّهمَّ اكْفِنيِ بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ ، وَاغْنِنيِ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ».رواهُ الترمذيُّ وقال : حَدِيثٌ حَسَنٌ .</p><p>Ali radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) kendisine şu duayı öğretti ve bu şekilde dua etmesini istedi: Allahım! Bana helâl rızık nasib ederek haramlardan koru! Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme!” (Tirmizî, Daavât 111)</p><p>Haramdan ve harama yol açan vasıtalardan kaçınmak gerektiği gibi, haram şüphesi taşıyan işlerden ve kazançlardan da uzak durmak gerekir. Hz. Peygamber’in şu hadisi bu konuda ihtiyat ve takva sahipleri için güzel bir ölçü vermektedir</p><p>وعن النُّعمان بنِ بَشيرٍ رضيَ اللَّه عنهما قال : سَمِعْتُ رسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : «إِنَّ الحَلاَلَ بَيِّنٌ ، وإِنَّ الحَرَامَ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُماَ مُشْتَبِهاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهاَتِ ، اِسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهاَتِ ، وَقَعَ فِي الحَرَامِ ، كَالرَّاعي يَرْعَى حَوْلَ الحِمىَ يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ ، أَلاَ وإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى ، أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمهُ ، أَلاَ وإِنَّ فِي الجسَدِ مُضْغَةً إذا صَلَحَت صَلَحَ الجسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ : أَلاَ وَهِي الْقَلْبُ » متفقٌ عليه . ورَوَياه مِنْ طُرُقٍ بأَلْفاظٍ مُتَقارِبَةٍ .</p><p>Nu’mân İbni Beşîr (ra)Resûlullah (sav)i şöyle buyururken dinledim, dedi:</p><p>Helâl olan şeyler belli, haram olan şeyler bellidir. Bu ikisinin arasında, halkın birçoğunun helâl mi, haram mı olduğunu bilmediği şüpheli konular vardır.</p><p>Şüpheli konulardan sakınanlar, dinini ve ırzını korumuş olur. Şüpheli konulardan sakınmayanlar ise gitgide harama dalar. Tıpkı sürüsünü başkasına ait bir arâzinin etrafında otlatan çoban gibi ki, onun bu arâziye girme tehlikesi vardır. Dikkat edin! Her padişahın girilmesi yasak bir koruluğu (arâzisi) vardır. Dikkat edin! (Unutmayın ki) Allah’ın yasak arâzisi de haram kıldığı şeylerdir. . Dikkat edin! (Şunu iyi bilin ki) insan vücudunda küçücük bir et parçası vardır. Eğer bu et parçası iyi olursa, bütün vücut iyi olur. Eğer o bozulursa, bütün vücut bozulur.&nbsp; İşte bu et parçası kalb'dir” (Müslim, Müsâkat, 20, 107; Buhari, Büyû 2 Îmân 39;)</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; İşte bu hadis, imtihana tabi tutulan insanın helal ve haram kılınan şeylerin belli olduğunu, dolayısıyla bunları öğrenmesi ve helalin talep edilmesi gerektiğini bildirmektedir. Yine bu hadis şüpheli olan şeylerden sakınılması, bunları yapanın haram işlediğini ifade ederek kalbin ıslah edilmesini, fesatlıklardan uzak tutulması gerektiğini çok güzel bir şekilde izah etmiştir.</p><p>Değerli Müminler!</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Helal ve haramın belirlendiği<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a> İslam dininde rızk; helal yollardan da, haram yollardan da temin edilebilir. Fakat İslam, kazancın helal yollardan temin edilmesini, haram yollar olan şeytanın yoluna düşülmemesini talep etmektedir.</p><p>Günümüzde insanlar dünyevi menfaatleri önceledikleri izin bazen meşru olmayan yollara başvurmaktalar ve bunu kazanç yolu haline getirmekteler. Hâlbuki her Müslümanın hangi meslekle uğraşırsa uğraşsın kendi mesleği ile ilgili haram ve helalleri bilmesi ve ona göre mesleğini icra etmesi gerekir. Aksi takdirde kazancına haram bulaştırır.</p><p><strong>Muhterem Müslümanlar!</strong></p><p>Ahiretini tehlikeye atmak istemeyen bir Müslümanın, helal kazanç yollarını bilmesi ve haram kazanç yollarından uzak durması gerekmektedir.</p><p>İslam’ın meşru saydığı helal kazanç yollarından birisi de ticarettir. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruluyor:</p><p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ</p><p>Ey müminler, birbirinizin mallarını gayrı meşru yollar kullanarak değil, karşılıklı anlaşmaya dayalı ticaret yolu ile yiyiniz. (Nisa, 4/29);</p><p>وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا</p><p>"Allah, alışverişi helal, ribayı haram kıldı." (Bakara, 2/275)</p><p>Bu ayet-i kerimeler ticaretin, alışverişin meşrû bir kazanç yolu olduğunu ifade etmektedir.</p><p>Peygamberimiz, Peygamber olmadan önce ticaret yapmış, her işte olduğu gibi ticarette de dürüstlüğü ve güvenirliği ile tüm insanlığa örnek olmuştur.</p><p>Birinci halife Hz. Ebu Bekir de ticaretle uğraşıyordu.</p><p>Abdurrahman İbn Avf (r.a.) Mekke'den göç edip Medine'ye geldiğinde Peygamberimiz onunla Sa'd İbn Rebi birbirlerine kardeş yapmıştı. Sa'd İbn Rebi Medinelilerin en zengini idi. Malının yarısını Abdurrahman İbn Avf'a vermek istemiş, fakat Abdurrahman bunu kabul etmeyerek:</p><p>-İçinde ticaret yapılan bir çarşınız yok mu? Bana o çarşıyı göster, dedi. Kendisine Kaynuka çarşısı gösterildi, orada ticaret yaparak kısa sürede zengin oldu ve kardeşinin minnet yükü altına girmek istemedi. (Buhâri, Büyu, 1/3937)</p><p><strong>Muhterem Müminler!</strong></p><p>Ticaret yapan Müslümanların temiz ve helal bir kazanç elde etmek için dikkat etmesi gereken bir takım hususlar vardır. Özetle bunlar şunlardır.</p><p><strong><em>1- Ölçü ve Tartıyı Adaletle Yapmak</em></strong></p><p>Göklerin ve yerin ayakta duruşu bir ölçü ve denge ile olduğu Kur'an-ı Kerim'de bildirilmektedir. Bütün hakların ölçeği de terazidir. Onun için bir yerde hak ve adaletin yerleşmesi için gerekli olan ilk şey ölçünün herkes için eşit, doğru ve dürüst olmasıdır.</p><p>Bunun için iki şey gereklidir. Birincisi ölçünün kendisinin tam olması, yanlış alet kullanılmaması, ikincisi de ölçmenin doğru olmasıdır.</p><p>Hz. Allah bu hususta şöyle buyuruyor.</p><p>وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ{7} أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ {8} وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ {9}</p><p>Göğü yükseltti ve mizanı koydu. Sakın tartıda taşkınlık etmeyin. Tartıyı adaletle yapın, terazide eksiklik yapmayın. (Rahman, 55/7-9)</p><p>Şuayb aleyhisselam Peygamber olarak gönderildiği Medyen halkına şöyle seslenmişti:</p><p>وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ وَلاَ تَنقُصُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّيَ أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ {84} وَيَا قَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ</p><p>Medyen'e de kardeşleri Şu'ayb'ı gönderdik. Dedi ki: "Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin O'ndan başka ilâhınız yoktur. Ölçeği de, teraziyi de eksik tutmayın. Ben sizi hayır (bolluk) içinde görüyorum. Bununla beraber yine de sizi kuşatacak bir günün azabından korkuyorum." "Ey kavmim! Ölçerken ve tartarken adaleti yerine getirin. Halkın malına densizlik etmeyin ve yeryüzünde fesatçılık yaparak fenalık etmeyin." (Hud, 11/84, 85)</p><p>Ölçü ve tartıda hile yapmak, insanları aldatmak, büyük vebal olduğu gibi aynı zamanda ahlâk yönünden de çok çirkin bir davranıştır.</p><p>Allah Teâla Kur'an-ı Kerim'de bunlarla ilgili olarak şöyle buyuruyor:</p><p>وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ {1} الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى انَّاسِ يَسْتَوْفُونَ {2} وَإِذَاكَالُوهُمْ أَووَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ {3} أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ {4} لِيَوْمٍ عَظِيمٍ {5} يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ {6}</p><p>Eksik ölçüp tartanların vay haline! Onlar insanlardan kendilerine bir şey aldıkları zaman tam ölçerler. Kendileri başkalarına bir şey ölçtükleri veya tarttıkları zaman eksik ölçer ve tartarlar. Onlar tekrar diriltileceklerini zannetmiyorlar mı? Büyük bir gün için. Öyle bir gün ki, insanlar o gün Rablerinin huzurunda divan duracaklar. (Mutaffifin, 83/1-6)</p><p>M. Hamdi YAZIR, bu ayet-i kerimelerin tefsirinde: "Böyle az bir şeyi çalan veyli hak ederse çok çalanların kaç katlı veyli hak edecekleri düşünülmelidir" demiştir.</p><p><strong><em>2- Yalan Konuşmamak ve Alışverişte Yeminden Kaçınmak</em></strong></p><p>Yemin, dinimizde bir delildir, hukukî bir değeri vardır. Yemin delilini kullanan kimseye inanmak gerekir. Bu temel hukukî prensibin bir riski var: İnsanlar yeminle aldatılabilir. Böyle durumların ortaya çıkmaması için dinimiz, hem Kur’ân–ı Kerîm ve hem de peygamberimizin diliyle yemin meselesine müstesna yer vermiştir. Bu cümleden olarak alışverişte yemine yer vermek hoş karşılanmamıştır.</p><p>Yalan ve yalan yemin, mala sürüm sağlarsa da kazancın bereketini yok eder.</p><p>Peygamber Efendimiz (s.a.v) bu hususta şöyle buyurmuştur.</p><p>قَالَ ابْنُ المُسَيِّبِ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «الحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ»</p><p>“Alışverişte fazla yeminden kaçının; zira o, mala talebi artırsa da sonra bereketini giderir.” (Buharî, Büyû, 26, 2087)</p><p>Bu yemin yalan olduğu takdirde Rasûlullah’ın üslubu pek şiddetlidir:</p><p>عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (صعلم) قَالَ ‏ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ‏‏ ‏.</p><p>“Yalan yeminle malını cazip kılan kimse, Müslüman bir kimsenin malını gasbetmiş olduğu için, kendisine gazap edilmiş olarak Allah’a kavuşur (Müslim, İman, 61/138,140)</p><p>&nbsp;“Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir paraya satanlar var ya, işte onların ahirette bir payı yoktur; Allah kıyamet günü onlarla hiç konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temizlemeyecektir. Onlar için acı bir azab vardır.” (Al-i İmran, 3/77) ayetine de muhataptır.</p><p>عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ (صعلم) قَالَ ‏‏ ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ‏"‏ ‏.‏ قُلْتُ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْ خَابُوا وَخَسِرُوا فَقَالَ ‏"‏ الْمَنَّانُ وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ ‏ ‏.‏</p><p>Ebu Zer (r.a) den rivayetle Efendimiz (a.s) şöyle buyurmuştur: Üç kişi vardır ki kıyamet gününde Allah yüzlerine bakmayacak ve onları temize çıkarmayacak ve onlar için acıklı bir azap olacaktır. Ey Allah'ın Rasulü, bu kaybedip hüsrana uğrayanlar kimlerdir dedim. Bunun üzerine: "Söz taşıyan, elbisesini (kibir maksadıyla) sürüyen ve yalan yere ettiği yeminle malını satan kişidir" buyurdu. (Tirmizî, Büyû, 5/1211)</p><p>Sadece ticaret yapanlar değil, inanmış olan insanlar da yalan konuşamazlar, konuşmamalıdırlar. Yalan insanın güvenilirliğini ortadan kaldırır. Hâlbuki mümin, sözüne, işine ve davranışına güvenilen insandır. Ticaretle uğraşan kimse, insanların kendisine güvenmesine daha çok muhtaç olan kimsedir.</p><p>Hakim b. Hizam (r.a.)'dan rivayet edildiğine göre Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:</p><p>قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صعلم) الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ـ أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا ـ فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا ‏.‏</p><p>"Alıcı ile satıcı meclisten ayrılıncaya kadar serbesttirler (yani alış verişi bozabilirler). Eğer ikisi de doğru konuştu, mallarının kusurlarını ve değerini olduğu gibi açıkladılarsa alışverişleri kendilerine bereketli olur. Malın ayıbını ve fiyatını gizlediler ve yalan söyledilerse, belki kâr ederler fakat alışverişlerinin bereketini mahvederler." (Buhâri, Büyu, 19/2079; Müslim, Büyu, 11; )</p><p>Alışverişte bile bile yalan söylemek ve yalan yere yemin etmek, şüphesiz büyük günahlardandır.</p><p>Abdullah b. Ebî Evfa (r.a.) diyor ki: Birisi çarşıda malını satışı sırasında: "Bu malın bedeline, müşterinin vermediği bir bedel verildiğini Allah'a yemin ederek söylemesi ve bir Müslüman müşteriyi satılan mal hakkında ikna etmeye çalışması üzerine:</p><p>إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُوْلَـئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ</p><p>"Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir paraya satanlar var ya, işte onların ahirette bir payı yoktur. Allah kıyamet günü onlarla hiç konuşmayacak ve onları tezkiye etmeyecektir. Onlar için acı bir azap vardır." (Âl-i İmran, 3/77) ayeti nazil oldu. <a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a></p><p>Ayet-i kerime, satış sırasında mala sürüm sağlamak için yalan yere yemin edenlerin ahiret nimetlerinden yararlanamayacaklarını, Allah'ın rahmetinden mahrum kalacaklarını ve can yakıcı bir azaba uğrayacaklarını bildirmektedir.</p><p>Satıcı bir yönden müşteriyi aldatmayacağı gibi, ona malın kusur ve ayıbını söyleyerek aldanmasına imkân da vermeyecektir.</p><p>Ebu Hureyre (r.a.) şöyle demiştir:</p><p>عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صعلم) مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً فَقَالَ ‏‏ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَىْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي ‏.</p><p>Peygamberimiz bir defa ekin pazarına uğramış, hoşuna giden bir buğdayı eli ile yoklayınca eline ıslaklık isabet etmişti. Buğday sahibine:</p><p>- Ey ekin sahibi, bu ne? diye sordu. Ekin sahibi:</p><p>- Ey Allah'ın Resûlü, yağmur altında kaldı ve ıslandı, deyince Peygamberimiz: "O ıslak kısmı insanların görmesi için ekinin üstüne koysaydın ya. Bizi aldatan benden değildir" buyurdu. (Müslim, İman, 43/104)</p><p>İmam Gazâlî, <em>"İhyau Ulumi’d-Din"</em> adlı meşhur eserinde Yunus b. Ubeyd adındaki bir tüccarın örnek bir hareketinden söz eder. Bu zatın dükkânında 200 dirhemden 400 dirheme kadar muhtelif fiyatlarda kumaşlar varmış. Yunus b. Ubeyd bir defa kardeşinin oğlunu dükkânda bırakıp namaza gitmiş. Dönüşte birisinin elinde kumaş görmüş ve kendi dükkânındaki 200 dirhemlik kumaşlardan olduğunu anlamış.</p><p>Adama: -Kumaşı kaça aldın? diye sormuş.</p><p>Adam : - Dört yüz dirheme aldım, demiş.</p><p>Yunus: - Aldanmışın, kumaşın değeri 200 dirhemdir, geri dön paranın üstünü al, demiş.</p><p>Adam: - Bu kumaş bizim orda 500 dirhem de eder, aldanmış değilim, demiş.</p><p>Yunus: - Hayır, olmaz, götür kumaşı geri ver. Öğüt vermek, dünya kârından hayırlıdır, deyince adam kumaşı dükkâna götürmüş ve iki yüz dirhemini geri almış.</p><p>Yunus yeğenine dönmüş: - Allah'tan korkmadın mı, iki yüz dirhemlik kumaşı dört yüz dirheme nasıl verdin? Müslümanlara öğüt vermeyi terk ettin. Müşterinin bu konudaki bilgisizliğinden yararlanarak iki yüz dirhemlik kumaşı iki katına dört yüz dirheme sattın, böyle olur mu? diyerek onu azarlamış.</p><p>Yeğeni: Vallahi o malı kendi rızası ile aldı, deyince,</p><p>Yunus b. Ubeyd: Peki, o razı oldu, senin vicdanın buna nasıl rıza gösterdi, dedi. (İhyau Ulûmi'd-Din, c. 2 s. 75,)</p><p>İşte örnek bir tüccar, "yokluğunda kendi dükkânından iki kat fiyatına satılan bir malın kârı kendi kasasına girdiği halde bunu kabul etmemiş, müşteriyi zorla dükkâna getirerek, fazla olarak alınan parayı kendisine iade etmiştir. Çünkü Peygamberimiz mümini tarif ederken kendisi için sevdiğini yahut kendisine reva gördüğünü din kardeşine de reva gören kimsedir, demiştir.<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a> Satıcı, malının müşteri tarafından bilinmeyen kusur ve ayıplarını ve malının gerçek değerini müşteriye söylemekle yükümlüdür. Aksi takdirde müşteriyi aldatmış ve zarara uğratmış olur.</p><p>Satıcıya teslim olan ve güvenen müşteriyi aldatmanın günah olduğunu bildiren Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:</p><p>«غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ حَرَامٌ»</p><p>"Kendisini satıcının vicdanına terkeden müşteriden (onu aldatarak) fazla para almak haramdır." (Taberanî, Mu‘cemü’l-Kebir,7576)</p><p><strong><em>3- Borcu Vaktinde Ödemek</em></strong></p><p>Borç vaktinde Ödenmelidir. Bu, ahde vefanın da gereğidir. Hele parası olduğu halde, borcunu zamanımızda çok görüldüğü gibi bir kısım çıkar hesaplarıyla geciktirmek hiç mi hiç caiz değildir. Efendimiz, bunu “zulüm” olarak ifade etmektedir:</p><p>عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رع) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صعلم) قَالَ ‏ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ ‏‏.‏</p><p>“Zenginin ödemeyi savsaklaması zulümdür. Sizden biri (ileri bir) tarihte ödemeyi taahhüt etmişse ona uysun.” (Buharî, Havâlât, 1/2287, 2288, İstikraz, 12/2400)</p><p>Yani, bu davranış bir hakka tecavüzdür. Şehidin bile Cennet’e girmesine mani olan<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a> bir “kul hakkı ihlâli” sınıfına girmektedir ve haramdır.</p><p>Peygamber efendimiz, bu hususta şöyle de buyurmuştur:</p><p>عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رع) عَنِ النَّبِيِّ (صعلم) قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ ‏.‏</p><p>“Kim, ödemeyi murat ederek mal alırsa Allah, ona borcunu ödemede yardımcı olur. Kim de halkın malını itlâf etmek düşüncesiyle alırsa, Allah da onu (dünya veya ahirette) telef eder.” (Buharî, İstikraz, 2/2387)</p><p><strong><em>4- Borçluya Kolaylık Göstermek </em></strong></p><p>وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ</p><p>Eğer borçlu darlık içindeyse, ona ödeme kolaylığına kadar bir süre tanıyın. Ve bu gibi borçlulara alacağınızı bağışlayıp sadaka etmeniz eğer bilirseniz sizin için, daha hayırlıdır. (Bakara, 2/280)</p><p>Borçlu borcunu zamanında ödeyerek alacaklıyı üzmemesi yanında alacaklı da borçluya borcunu ödemede kolaylık göstermesi Peygamberimiz tarafından tavsiye edilmiştir. Peygamberimiz şöyle buyuruyor:</p><p>عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (ر عنهما)&nbsp; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صعلم)&nbsp; قَالَ ‏ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى ‏‏.‏</p><p>"Satarken, alırken, alacağını isterken, borcunu öderken kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin." (Buhâri, Büyu, 16/2076)</p><p>Bir başka hadisi şerifte de şöyle buyurulmuştur:</p><p>قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صعلم) مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُظِلَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ظِلِّهِ فَلْيُنْظِرْ الْمُعْسِرَ أَوْ لِيَضَعْ عَنْهُ‏.‏</p><p>"Allah'ın gölgeliğinde gölgelenmeyi seven kimse borçlusuna kolaylık sağlasın veya (alacağından) vazgeçsin." (Ahmed, Müsned, 15094)</p><p>Peygamberimiz buyuruyor:</p><p>قَالَ النَّبِيُّ (صعلم) ‏"‏ تَلَقَّتِ الْمَلاَئِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَالُوا أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا قَالَ كُنْتُ آمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا وَيَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُوسِرِ قَالَ قَالَ فَتَجَاوَزُوا عَنْهُ</p><p>"Sizden önce geçen milletlerden cömert bir kişi öldüğünde, melekler onun ruhunu karşılayarak:</p><p>- (Dünyada) bir hayır işledin mi? diye sormuşlar. (Hiçbir hayır işlememiş olan) bu kişi:</p><p>- Ben alacaklarımı tahsil eden görevlilerime:</p><p style="margin-left:35.4pt">- Yoksula mühlet verin, zengine de kolaylık gösterin, diye emrederdim, cevabını vermişti. Bunun üzerine Allah Teâla: “Vazgeçiniz, onu bağışladım” buyurmuştur. (Buhâri, Büyu, 17/2077; Müslim, Müsakat, 6/1560)</p><p>“Allah Teâla, yoksulun borcunu bağışlayarak sadaka sevabı kazanan alacaklıya kendisinin borçlandığını haber veriyor.</p><p>مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ</p><p>"Kim Allah'a güzel bir ödünç verecek olursa Allah da onun karşılığını kat kat verir ve ayrıca onun çok değerli bir ödülü de vardır." (Hadid, 57/11)</p><p>Süleyman İbn Büreyde (r.a.) diyor ki: Bir kere Peygamberimizin:</p><p>"Kim ki yokluk ve darlık içindeki bir borçlunun borcunu malî durumu iyileşinceye kadar tecil ederse, o kimseye tecil ettiği her bir gün için borç kadar sadaka sevabı vardır." buyurduğunu işittim. Sonra bir kere de:</p><p>"Kim ki yokluk ve darlık içindeki bir borçlunun borcunu, durumu rahatlayıncaya kadar erteleyecek olursa, o kimseye ertelediği her gün için iki misli sadaka sevabı verilir." buyurduğunu işittim. Peygamberimize sordum:</p><p>- Ey Allah'ın Resûlü, yoksul bir borçlunun borcuna verilen vâdenin her günü için bir kere borcunun bir katı, bir kere de borcun iki katı sevap verilir, buyurduğunuzu işittim, bunun anlamı nedir, dedim.</p><p>Peygamberimiz:</p><p>"Her gün borcun bir misli sadaka sevabı verilmesi borcun vadesi gelmeden evvelki günlere aittir. Borcun vadesi gelip de alacaklının onu ertelediği günler için de borcun iki misli sevap verilir." buyurdu. (Ahmed b. Hanbel,22536)</p><p>Bu konuda bir hadisi şerif daha nakletmek istiyorum.</p><p>&nbsp;عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ: «دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالًا، وَاشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ» وَقَالُوا: لاَ نَجِدُ إِلَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ، قَالَ: «اشْتَرُوهُ، فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً»</p><p>Ebû Hureyre (r.a.) diyor ki: Bir bedevi Peygamberimizde alacağı olan bir devesini istemiş, ancak bedevilik âdeti üzere Peygamberimize, kaba ve yakışıksız sözler söylemişti. Orada bulunan ashab-ı kiram bedeviye haddini bildirmek isteyince, Peygamberimiz:</p><p>- Bedeviyi bırakınız! Her hak sahibinin (edep ölçüleri içerisinde) söz hakkı vardır. Buna bir deve alıp verin, buyurdu. Ashab-ı kiram:</p><p>- Ey Allah'ın Resûlü, aradık, bunun devesinden daha yaşlı ve kıymetli deveden başka deve bulamadık, dediler. Peygamberimiz:</p><p>- O kıymetli deveyi satın alıp buna verin. Sizin hayırlınız borcunu güzel vereninizdir, buyurdu. (Buhâri, İstikraz, 4/2390)&nbsp; Çok sevinen bedevi Peygamberimize dua etti.</p><p>عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صعلم) مَنْ أَقَالَ عَثْرَةً أَقَالَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ‏.‏</p><p>Her kim bir müslümanın ikalesini (akdini geri çevirmesini) kabul ederse, Allah'ta onun hatasını/tökezlemesini bağışlar. (Müsned, 7383)</p><p><strong><em>5- Paraya Karşı Hırslı Olmamak</em></strong></p><p>Dinimiz zenginliği övmüş, servet edinmeye teşvik etmiştir, ama paraya, mala karşı gösterilecek hırsı da kötülemiş, müminleri bu noktada uyarmıştır.</p><p>Rasulullah (s.a.s.):</p><p>عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صعلم) ‏‏ لُعِنَ عَبْدُ الدِّينَارِ لُعِنَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ ‏‏.‏</p><p>“Dinar ve dirhemin kullarına lânet edilmiştir.” buyurarak (Tirmizî, Zühd, 42/2375)</p><p>Servetlerine düşen zekâtı, sadakayı ödemeyenleri, para kazanma yolunda “çalışmak da ibadettir.” gibi boş avunmalar ve aldatmacalarla namaz, oruç, zekât gibi vazifelerini ihmal edenleri, daha çok servet için haram-helâl tefrîk etmeyenleri uyarmıştır.</p><p>Resulullah’a göre, bu suretle, hırsla elde edilecek servetle zengin olunmaz, gerçek zenginlik kalp zenginliği, gönül zenginliğidir:</p><p>عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صعلم) ‏ لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنِ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ ‏‏.‏</p><p>“Zenginlik mal çokluğu ile değil, kalp zenginliği iledir.” (Tirmizî, Zühd, 40/2373)</p><p>&nbsp;</p><p><strong><em>6- Pazarlığı Yapılmakta Olan Mala Müşteri Olmamak</em></strong></p><p>Rasulullah (s.a.s.), şöyle buyurmuştur:</p><p>لاَ يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ ‏‏ ‏</p><p>“Kişi, kardeşinin almakta olduğu mala alıcı çıkmasın; istemekte olduğu kıza da talip olmasın. Önceki izin vermişse o başka.” (Müslim, Büyu, 21, 4/1412)</p><p><strong><em>7- Cuma Vaktinde Ticaret Yapmamak</em></strong></p><p>Ticarette haram denince sadece haram olan mallar, tarzlar değil, başka şeyler de kastedilir. Bunlardan biri, ticaret yapılan zamandır. Nitekim Kur’an–ı Kerîm, Cuma günü ezan okunurken alışverişin terk edilmesini emreder</p><p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ</p><p>Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrıldığı(nız) zaman, Allah'ı anmaya koşun, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (Cuma, 62/9).</p><p>Ulema, Cuma günü ezandan Cuma namazının bitişine kadarki vakitte alış–veriş yapma veya Cuma namazı kılmaktan alıkoyacak bir şey ile meşgul olmanın haram olduğunda müttefiktir. Bu hüküm erkekler içindir. Bayanlara Cuma namazı farz olmadığı için onların bu vakitte aluışveriş yapması haram değildir.</p><p><strong><em>8- Ticaret, İnsanı Allah'ı Anmaktan Alıkoymamalıdır </em></strong></p><p>Gazali’nin ifadesiyle "Dünya pazarı âhiret pazarına engel olmamalıdır."</p><p>Allah Teâla şöyle buyuruyor:</p><p>رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ</p><p>"Öyle adamlar vardır ki, ne ticaret ne de alış-veriş onları, Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekât vermekten alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar." (Nur, 24/37)</p><p><strong><em>9- Çok kazanma hırsıyla, zamanımızı sadece ticarî meşguliyetlere tahsis etmemek </em></strong></p><p>Allah’a karşı vazifelerimizi, kendimize karşı vazifelerimizi, aile fertlerine karşı vazifelerimizi, komşu ve akrabalara karşı vazifelerimizi, çocuklarımıza olan terbiye, ilgi, sohbet vazifelerimizi ve diğer bir kısım vazifelerimizi, ihmal etmek doğru değildir. Hadislerde, üzerimizde bu çeşit vazifelerin de bulunduğu hatırlatıldıktan sonra, “Her hak sahibine hakkının verilmesi gerektiği’ne dikkat çekilir." (Buharî, Savm, 51/1974)</p><p>&nbsp;</p><p><strong><em>10- İhtikâr (Karaborsacılık)&nbsp; Yapmamak</em></strong></p><p>Karaborsacılık, yiyecek maddeleri satın alıp, fiyatları yükselsin diye saklamak demektir. Karaborsacılık, ticarette dinin tasvip etmediği sakıncalı davranışlardandır ve haksız bir kazanç yoludur. Müslümana yakışmaz.</p><p>İhtikârın ne olduğunu soran Muaz b. Cebel’e Peygamberimiz şöyle buyuruyor:</p><p>عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الِاحْتِكَارِ مَا هُوَ؟ قَالَ: «إِذَا سَمِعَ بِرُخْصٍ سَاءَهُ، وَإِذَا سَمِعَ بِغَلَاءٍ فَرِحَ بِهِ، بِئْسَ الْعَبْدُ الْمُحْتَكِرُ، إِنْ أَرْخَصَ اللهُ الْأَسْعَارَ حَزِنَ، وَإِنْ أَغْلَاهَا اللهُ فَرِحَ»</p><p>"Karaborsacı ne kötü insandır! Ucuzluk olunca üzülür, pahalılık olunca sevinir." (Taberanî, Mu‘cemü’l-Kebir,176)</p><p>قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صعلم) ‏"‏ مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ ‏"‏ ‏.‏</p><p>"Kim karaborsacılık yaparsa o, günahkârdır." (Müslim, Müsakat, 26/1605)</p><p>Kıymetli Müminler!</p><p>Ticaret, meşrû bir kazanç yoludur. Bu kazanç yolunu seçen kimse, ölçü ve tartıyı adâletle yapmalı, hile ve haksızlıktan sakınmalı, malına sürüm sağlamak için yalan konuşmamalı, yalan yere hatta doğru da olsa gereksiz olarak yemin etmemeli, borçluya kolaylık göstermeli, karaborsacılık yapmamalı, ticareti, onu dinî ibadetlerini yerine getirmekten ve Allah'ı anmaktan alıkoymamalıdır.</p><p>Konumuzu peygamber efendimizin şu hadis ile bitirmek istiyorum.</p><p>عَنْ أَبِى سَعِيدٍ عَنِ النَّبِىِّ (صعلم) قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ.</p><p>Ebu Said (r.a)'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Efendimiz (s.a.v):</p><p>Doğru ve güvenilir tüccar (kıyamet günü) nebilerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraberdir. (Tirmizi, Büyu, 12, 4/1209)</p><p><strong>Mehmet Emin ERDOĞAN</strong></p><p><strong>Eski Kırıkkale Yahşihan ve&nbsp;Ankara Keçiören Vaizi</strong></p><div>&nbsp;<div><p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Tin 95/4</p></div><div><p><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Nahl 16/93</p></div><div><p><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Mülk 67/23</p></div><div><p><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> Hac 22/36</p></div><div><p><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Nebe 78/10-11</p></div><div><p><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> Bakara 2/29</p></div><div><p><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> Cuma 62/10</p></div><div><p><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> Bakara 2/168; bk, Nahl, 16/116; A’raf,7/32; Bakara, 2/278-279 Maide, 5/90-91; Necm, 53/39; En’am, 6/151-153; İsra, 17/22-3.</p></div><div><p><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> Kıyamet 75/36</p></div><div><p><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> Zilzal 99/7-8</p></div><div><p><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> Yıldırım, Celal, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, IV, 179-180.</p></div><div><p><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a>&nbsp; Müslim, Zekât 65. Ayrıca bk. Tirmizî, Tefsîru’l–Kur’ân 3.</p></div><div><p><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> En’am 6/119</p></div><div><p><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ سِلْعَةً وَهُوَ فِي السُّوقِ، فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا مَا لَمْ يُعْطِ لِيُوقِعَ فِيهَا رَجُلًا مِنَ المُسْلِمِينَ» فَنَزَلَتْ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] الآيَة&nbsp; Buhari, Büyu‘, 27/2088; Şehâdât, 25/2675.</p></div><div><p><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> &nbsp;<strong>عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ</strong><strong>» </strong>(Buhari, iman, 6/13)</p></div><div><p><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> <strong>أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ، إِلَّا الدَّيْنَ</strong> (Müslim, İmâret, 32/120; Nesaî, Büyû, 98)</p></div></div><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Eğitimde de bilim kurulu olacak]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/egitimde-de-bilim-kurulu-olacak-60750402495d3-3338-4543-94a1-8ba55677a4222021-09-16T12:36:00+03:00Yücel Edoğan Eğitimde de bilim kurulu olacak

Eğitimde de bilim kurulu olacak

EĞİTİM

Yücel Edoğan
<p><strong>Sağlık Bakanlığı</strong>&nbsp;verilerine göre, Türkiye’de toplam nüfus içinde iki doz aşısını yaptıranların oranı ise hâlen yüzde 50’nin altında. Toplam nüfusun yaklaşık yüzde 20’si aşı hakkına rağmen henüz aşısını yaptırmadı. Aşı hakkı tanımlanan 12 yaş üstü nüfusta iki doz aşılama oranı yüzde 60’a ulaşırken, uzmanlara göre toplam nüfustaki aşılama oranı&nbsp;<strong>80’e ulaşmadığı sürece, salgının kontrolünden söz etmek mümkün değil.</strong></p><p>Okullarda salgın sürecinin yönetilmesi için Sağlık Bakanlığındakine benzer bir bilim kurulunun, Millî Eğitim Bakanlığında da kurulması tartışılıyor. Bu kurulun, Sağlık Bakanlığının tavsiyeleri doğrultusunda karar alıp, il müdürlüklerine iletmesi, ayrıca illerden gelen önerilerin de değerlendirilmesi gerektiği üzerinde duruluyor.</p><p>Uzmanlar, “<strong>Her il yönetimi kendi okulunu tek tek gezecek. Sınıfların kalabalık oranı belirlendikten sonra gerekirse çifte eğitim-tedrisata geçilecek yerler belirlenecek, öğrenci sayısı azaltılacak. Başka okullardan öğretmen takviyesi yapılacak. Hatta hafta sonu eğitimine kaydırılacak</strong>” görüşünü dile getiriyor.</p><p>Türkiye Gazetesi</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[KPSS Sonuçları Açıklandı]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/kpss-sonuclari-aciklandi-60749960c59f5-f9bb-40a0-a0a5-96c98c3cec1c2021-09-16T10:49:00+03:00Yücel Edoğan KPSS Sonuçları Açıklandı

KPSS Sonuçları Açıklandı

EĞİTİM

Yücel Edoğan
<p><strong>2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) Sonuçları Açıklandı</strong></p><p><strong>1 Ağustos 2021&nbsp;</strong>tarihinde uygulanan<strong>&nbsp;2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri)&nbsp;</strong>ile&nbsp;<strong>07-08 Ağustos 2021</strong>&nbsp;tarihlerinde gerçekleşen&nbsp;<strong>2021-KPSS (Alan Bilgisi)&nbsp;</strong>ve&nbsp;<strong>15 Ağustos 2021</strong>&nbsp;tarihinde uygulanan<strong>&nbsp;2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)</strong>&nbsp;sınavlarına ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, 15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanan 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Kimya/Kimya Teknolojisi Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 13 numaralı sorunun “C” olarak girilmiş doğru cevabın “A” olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.<br /><br />Adaylar, sınav sonuçlarına&nbsp;<strong>16 Eylül 2021</strong>&nbsp;tarihinde saat&nbsp;<strong>09.15’ten</strong>&nbsp;itibaren ÖSYM’nin&nbsp;<a href="https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=8286"><strong>https://sonuc.osym.gov.tr</strong></a>&nbsp;internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.<br /><br /><strong>Kamuoyuna saygıyla duyurulur.</strong></p><p><strong>ÖSYM BAŞKANLIĞI</strong></p><p><br /><strong><em><a href="https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=8286">2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav Sonuçları</a></em></strong></p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-60747b083e86f-e6e2-4b18-aa95-7bed50374c302021-09-16T00:25:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

DİYANET HABER

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Şeytan, insanın içinde kanın dolaştığı gibi dolaşır.</p><p>(Müslim, "Selâm", 23)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Şeytan, insanın içinde kanın dolaştığı gibi dolaşır.</p><p>(Müslim, "Selâm", 23)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>… Rabbimiz! Bunu (gökleri ve yeri) boş yere yaratmadın, Seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi cehennem azabından koru.</p><p>(Âl-i İmrân, 3/191)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Hayat Rehberi Kur’an Konulu Tefsir Tanıtıldı]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/hayat-rehberi-kuran-konulu-tefsir-tanitildi-6074829cb2f8d-85ca-42b4-9cb6-b1d63e11539f2021-09-15T22:29:00+03:00Yücel Edoğan Hayat Rehberi Kur’an Konulu Tefsir Tanıtıldı

Hayat Rehberi Kur’an Konulu Tefsir Tanıtıldı

DİYANET HABER

Yücel Edoğan
<p>Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan “Hayat Rehberi Kur’an Konulu Tefsiri” tanıttı.</p><p>Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,&nbsp; ulvi bir gaye için yeryüzüne gönderilen insanoğlunun sayısız nimetlerle ve üstün özelliklerle donatıldığını ifade ederek, “Söz konusu nimetlerin başında ise akıl ve vahiy gelmektedir. Yüce Rabbimiz insana bahşettiği akıl nimeti, onu mahlûkat arasında müstesna bir konuma yükselterek bunu takdir buyurmuştur. İnsanın vahye muhatap kılınması ise Allah’ın ona verdiği değerin açık bir ifadesidir.” dedi.</p><p><img src="https://webdosya.diyanet.gov.tr/DiyanetAnasayfa/UserFiles/00000000-0000-0000-0000-000000000000/2021/9/15/0ff0eb37-fb82-4d99-b41e-27d432b8ab92_1_1200x800.jpg" /></p><p>Başkan Erbaş, yüce Allah’ın vahiy ile insana kim olduğunu hatırlattığını, insanın yeryüzünde bulunuş amacını, ideal yaşama biçimini ve ölümden sonraki hayatın hakikatlerini öğrettiğini belirterek, “Bu bağlamda Kur’an-ı Kerim, tevhitten adalete, nübüvvetten ahirete, ibadetten ahlaka, alemin yaratılışından insanın varoluş gerekçesine varıncaya kadar hayatın tüm alanlarını kuşatan ilkeleri ve mesajlarıyla insanlığın yolunu ve ufkunu aydınlatmaktadır.” diye konuştu. &nbsp;</p><p><img src="https://webdosya.diyanet.gov.tr/DiyanetAnasayfa/UserFiles/00000000-0000-0000-0000-000000000000/2021/9/15/fda9f24a-c95f-46ad-a6d2-8391671cddc3_1_1200x800.jpg" /></p><p>Kur’an-ı Kerim, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran bir kandil olduğuna dikkat çeken Başkan Erbaş,&nbsp; “İnsana kendini, Rabbini ve evreni tanıtarak asil, onurlu ve tertemiz bir hayatın sınırlarını göstermektedir. Kur’an-ı Kerim, Hakk ile batılı, doğru ile yanlışı, güzel ile çirkini, faydalı ile zararlıyı birbirinden ayıran bir hayat rehberidir. İnsana edebi, hikmeti, adaleti, merhameti, ahde vefayı, hayırda yarışmayı, kısacası insanı insan yapan değerleri öğretmektedir.” ifadelerini kullandı.</p><p><strong>“Müminlerden beklenen hayatın her alanında Allah’ın kelamını rehber edinmesidir”</strong></p><p>Başkan Erbaş, Kur’an-ı Kerim’e iman eden müminlerden beklenenin vahyin değerini idrak edip tevhit, adalet ve güzel ahlak merkezli bir hayat yaşamaları olduğuna vurgu yaparak “Evinden işine, mabedinden mektebine, ticaretinden sanatına, sokağından şehrine varıncaya kadar hayatın her alanında Allah’ın ezelî ve ebedî kelamını rehber edinmektir, müminin vazifesi.” şeklinde konuştu</p><p><img src="https://webdosya.diyanet.gov.tr/DiyanetAnasayfa/UserFiles/00000000-0000-0000-0000-000000000000/2021/9/15/9399f0ca-8825-44e6-abeb-611aafb68143_1_1200x800.jpg" /></p><p><strong>“Peygamberimiz onu yaşanan bir hayata dönüştürmüştür”</strong></p><p>Rahmet, şifa ve bereket kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’in nihaî gayesinin, insanın dünya ve ahiret huzurunu temin etmek olduğunu hatırlatan Başkan Erbaş,&nbsp; “Bu gayeye matuf olarak iyice anlaşılsın diye ilk muhataplarının dilinde, hayatla ahenk içerisinde parça parça ayetler halinde indirilmiştir. Kur’an’ı insanlara en güzel şekilde tebliğ etmekle görevlendirilen sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.s.) ise her hali ve tavrıyla, adeta onu yaşanan bir hayata dönüştürmüştür.” diye konuştu. &nbsp;</p><p>Başkan Erbaş, Kur’an-ı Kerim, son ilahî vahiy olması hasebiyle evrensel bir kitap olduğunu ifade ederek, “Onun mesajları ve ilkeleri, tüm zamanlara ve bütün insanlığa hitap etmektedir. Kur’an-ı Kerim’in kıyamete kadar varlığını devam ettirecek olması, aynı zamanda, onu anlama çabasının da her daim dinamik kalmasını gerektirmektedir. Bu yüzden müminler, onun evrensel mesajının en ideal ve en doğru şekilde anlaşılmasını bir iman ve kulluk sorumluluğu olarak hep telakki etmişler, sürekli daha ne gibi hikmetler bulabiliriz diye anlama çabasına girmişlerdir.” ifadelerini kullandı.</p><p><img src="https://webdosya.diyanet.gov.tr/DiyanetAnasayfa/UserFiles/00000000-0000-0000-0000-000000000000/2021/9/15/e14c656d-e224-496b-befe-52d3e077ec0c_1_1200x800.jpg" /></p><p><strong>“Temel hedef, bu ilâhî kitabın kılavuzluğundan gereği gibi istifade edilmesi”</strong></p><p>Asr-ı saadetten bu yana Müslümanların Kur’an-ı Kerim’in mana derinliklerini keşfetmeye ve onu doğru bir şekilde anlamaya çalıştıklarına dikkat çekerek, “Bu minvalde günümüze kadar taşınan güçlü bir metodoloji, büyük bir müktesebat ve çeşitli ilmî disiplinler oluşmuştur. Diğer taraftan lügat, belâgat, fıkıh, felsefe, tasavvuf, fen ve daha pek çok farklı bakış açılarıyla onlarca tefsir yazılmış ve Kur’an’ın mesajı, yazıldıkları çağın idrakine hitaben yeniden yorumlanmıştır. İslam âlimlerinin bütün bu gayretlerinde temel hedef, hayat rehberi olarak gönderilen bu ilâhî kitabın, herkes tarafından kolaylıkla anlaşılabilmesi ve onun kılavuzluğundan gereği gibi istifade edilmesidir.” diye konuştu.</p><p>Başkan Erbaş,&nbsp; tefsir geleneğinin Hazreti Peygamber ile başladığını ve sistematik bir şekilde günümüze kadar geldiğini dile getirerek, “Bu, Kur’an-ı Kerim’in mesajını hayatla buluşturma ve bütün insanlığa ulaştırma arzu ve heyecanının bir yansımasıdır.” ifadelerini kullandı.</p><p><strong>“‘Toplumu din konusunda aydınlatma’ Anayasal görevimiz”</strong></p><p>Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak toplumu din konusunda aydınlatmanın Anayasal görevleri olduğuna değinerek şöyle devam etti:</p><p>“Peygamber Efendimizin örnekliğinde Kur’an-ı Kerim’in üstün ahlak ilkelerini insanlığa teklif etmek ve çağın sorunlarına Kur’an-ı Kerim’in ilkeleriyle çözümler üretmek, Müslümanların en temel sorumluluklarındandır. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, omuzlarımızdaki bu ulvî mesuliyetin ağırlığını daima hissettiğimizi açıkça ifade etmek isterim. Anayasa’da belirtilen “toplumu din konusunda aydınlatma” görevi gereği Başkanlığımız, İslam’ın ilkelerini, Kur’an’ın mesajını ve Rasul-i Ekrem’in sünnetini en doğru yöntem ve biçimde insanımıza ulaştırmaya çalışmaktadır. Kuruluşundan günümüze bu minvalde yayınladığı eserler ve ürettiği hizmetler, bu idealin belirgin bir yansımasıdır.”</p><p>Diyanet İşleri Başkanlığının daha önce hazırladığı, “Hak Dini Kur’an Dili” ile “Kur’an Yolu Tefsiri”nin Kur’an-ı Kerim’le ilgili olarak en fazla müracaat edilen ilmî kaynak konumunda olduklarını belirten Başkan Erbaş, “Ancak, büyük bir hızla değişen ve gittikçe karmaşık bir hâl alan günümüz dünyasında insanları son ilahî hitapla daha etkin ve doğru bir şekilde buluşturmak için yeni ilmî çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Kur’an perspektifinden bakarak vahyin bütünlüğü içerisinde, hayatın farklı alanlarına dair bir söylem geliştirmek, çağımızın gerektirdiği bir zorunluluk olarak ortadadır.” şeklinde konuştu.</p><p><img src="https://webdosya.diyanet.gov.tr/DiyanetAnasayfa/UserFiles/00000000-0000-0000-0000-000000000000/2021/9/15/c970f437-c008-406e-940a-69c648b2b3be_1_1200x800.jpg" /></p><p><strong>“Bu eser, Kur’an-ı Kerim’in evrensel mesajını, çağımızın idrakine sunma gayesinin bir ürünüdür”</strong></p><p>Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, 2015 yılının Haziran ayında “Konulu Tefsir Projesi”ni hayata geçirdiği dile getiren Başkan Erbaş, şöyle konuştu: “Kapsamlı ön çalışmalar, yoğun istişareler ve geniş müzakerelerin ardından başlayan bu proje, 6 yıllık uzun ve titiz bir çalışmanın Allah’a hamdolsun bu yıl tamamlandı. Bugün burada, yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in mesajının ve hayat veren ilkelerinin farklı bir yöntem, sade bir üslup, güncel bir lisan ve yeni bir yaklaşımla yorumlandığı “Hayat Rehberi Kur’an Konulu Tefsir” isimli tefsir çalışmamızı milletimizle buluşturmanın heyecan ve sevincini yaşıyoruz. Medeniyetimizin büyük ilmi müktesebatı ve ilahiyat/İslami ilimler fakültelerinin birikimi ışığında hazırlanmış olan bu eser, Kur’an-ı Kerim’in evrensel mesajını, çağımızın idrakine sunma gayesinin bir ürünüdür. Bu eseri ayrıcalıklı kılan en önemli özellik, bir konuyla ilgili bütün ayetlerin bir araya getirilerek Kur’an bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla yorumlanmış olmasıdır.”</p><p><strong>“Okuyucuya yeni teoriler karşısında güçlü bir duruş kazandırmaktadır”</strong></p><p>Kur’an-ı Kerim’in tefsiri noktasında her yöntemin bir takım eksiklikleri olacağının altını çizerek, “Ancak, Kur’an’ın farklı surelerindeki konu bakımından birbiriyle ilişkili olan ayetlerin belli bir disiplin içerisinde birlikte ele alınıp yorumlanması, pratikte büyük faydalar sağlayacak bir çalışma olarak görülmektedir. Zira bu yöntem, bir taraftan bizlere Kur’an’ın mesajını insanlara bütüncül ve etkili bir şekilde ulaştırma imkânı sunarken diğer taraftan da tikel meselelere kapsamlı bir bakış kazandırmaktadır. Ayrıca bu yöntem, Kur’an-ı Kerim’in herhangi bir konuda ne söylediğini bütün olarak görme ve zihinleri kurcalayan sorulara kapsamlı bir şekilde cevaplar verme imkânı sağlamaktadır. Böylece, okuyucuya yeni teoriler karşısında güçlü bir duruş kazandırmaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.</p><p><img src="https://webdosya.diyanet.gov.tr/DiyanetAnasayfa/UserFiles/00000000-0000-0000-0000-000000000000/2021/9/15/65f9ffad-eaf5-4e11-a8b6-13f1e250dd9b_1_1200x800.jpg" /></p><p><strong>“Sahasındaki büyük bir boşluğu dolduracağına gönülden inanıyorum”</strong></p><p>Konulu tefsir metodunun pek çok pratik faydasının yanı sıra, ihtiva ettiği ilke ve değerlerin eğitim ve öğretiminde de büyük kolaylıklar getirdiğine işaret ederek, &nbsp;“Dolayısıyla “Hayat Rehberi Kur’an” isimli bu çalışmanın, sahasındaki büyük bir boşluğu dolduracağına gönülden inanıyorum.” ifadelerini kullandı.</p><p>Başkan Erbaş, eserin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Bu kıymetli çalışmanın Kur’an’ı anlayarak varoluş gayemizin farkına varma, hakikat merkezinde aklımızı, kalbimizi imar ederek kendimizi yeniden inşa etme gaye ve gayretimize katkı sağlamasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.” temennisinde bulundu.</p><p>Başkan Erbaş konuşmasının ardından eserin bilim kurulu adına Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı’ya, eserin editörlerine, Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt’a, eserin hazırlanmaya başlandığı tarihte Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü görevini yürüten Dr. Yüksel Salman’a teşekkür belgesi verdi.</p><p>Başkan Erbaş, ayrıca programa katılan Diyanet İşleri eski Başkanlarından Lütfi Doğan'a da teşekkür ederek, Hayat Rehberi Kur'an Konulu Tefsiri'nden hediye etti.&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Aşere-Takrib Kursu Sınav Duyurusu]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/asere-takrib-kursu-sinav-duyurusu-607462bc480c7-24a8-48d5-a153-95896a3ecd642021-09-15T22:20:00+03:00Yücel Edoğan Aşere-Takrib Kursu Sınav Duyurusu

Aşere-Takrib Kursu Sınav Duyurusu

DUYURULAR

Yücel Edoğan
<p>Başkanlığımızca Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım unvanlarında görevli personelin özellikle Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun, doğru ve güzel okumalarını sağlamak, kıraat ilminde bilgi ve becerilerini geliştirmek, Aşere-Takrib alanında etkin ve yeterli hale gelerek uzmanlaşmalarını temin etmek amacıyla Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezinde "Aşere-Takrib Hizmet İçi Eğitim Kursu" düzenlenecektir.</p><p>Söz konusu kursa erkek görevliler arasından sözlü sınav usulüyle 24 kursiyer alınacaktır. Sözlü sınav tarihi müracaatlar alındıktan sonra Başkanlığımız Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Web sayfasından ayrıca duyurulacaktır.</p><p><strong>I. ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR:</strong></p><p>Son başvuru tarihi olan 24 Eylül 2021 itibarıyla;</p><ol><li><p>Başkanlık teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü Maddesinin (A) bendi statüsünde Din Hizmetleri Sınıfında kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,</p></li><li><p>Hafız olmak,</p></li><li><p>Dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,</p></li><li><p>Memuriyette adaylığı kaldırılmış olmak,</p></li><li><p>Halen uzun süreli yurt dışı görevinde bulunmamak,</p></li><li><p>Kurs süresince askerlikle ilişiği bulunmamak,</p></li><li><p>Başkanlıkça düzenlenen uzun süreli ihtisas kursiyeri ya da ihtisas mezunu olmamak,</p></li><li><p>Son 3 yıl içerisinde kınama ve üzeri disiplin cezası almamış olmak,</p></li><li><p>01 Ocak 1982 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak.</p></li></ol><p><strong>II. BAŞVURU, SINAV İŞLEMLERİ, SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT ve DUYURULAR ve DİĞER HUSUSLAR</strong></p><p><strong>A. BAŞVURU</strong></p><ol><li><p>Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını 15 Eylül 2021- 24 Eylül 2021 tarihleri arasında DİBBYS Programı üzerinden&nbsp;<strong>“<a href="https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/AdayIslemleri/SinavBasvuruAnaSayfa.aspx">https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sınav</a>”</strong>&nbsp;yapacaklardır.</p></li><li><p>Sınav şartlarına ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolünde DİBBYS (İKYS) verileri dikkate alınacağından adayların, başvuru yapmadan önce İKYS verilerini kontrol ederek eksik bilgi ve belgelerini İKYS’ye işletmeleri/tanımlatmaları gerekmektedir.</p></li><li><p>Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 24 Eylül 2021 tarihi saat 23.55’den sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.</p></li><li><p>Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır.</p></li></ol><p><strong>B. SINAV İŞLEMLERİ</strong></p><ol><li><p>Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.</p></li><li><p>Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.</p></li><li><p>Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.</p></li><li><p>Adaylar sınava gelirken; T.C. kimlik no'sunun yer aldığı belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.</p></li><li><p>Sözlü sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylar arasından puan sırasına göre ilk 24 personel kursa alınacaktır.</p></li></ol><p><strong>C. SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR</strong></p><ol><li><p>Sınav ve sonuçları ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.</p></li><li><p>“Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından&nbsp;<strong><a href="https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/AdayIslemleri/SinavBasvuruAnaSayfa.aspx">“https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sınav”</a></strong>&nbsp;adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.</p></li></ol><p><strong>D. DİĞER HUSUSLAR:</strong></p><ol><li><p>Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacak, kursa katılmış olmaları halinde kursla ilişikleri kesilecektir.</p></li><li><p>Sınav ve sınav sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinden yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.</p></li><li><p>Bu ilandaki şartlar, sadece bu sınav ve sınava bağlı işlemlerle ilgilidir. Bundan sonraki sınavlar için müktesep teşkil etmeyecektir.</p></li><li><p>Kursa katılmaya hak kazanan adaylar, kursa alınacakları Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü kadrosuna tayin edileceklerdir.</p></li><li><p>Kursu başarıyla bitirenler ile herhangi bir sebeple kursla ilişiği kesilenler Başkanlıkça verilecek göreve gitmekle yükümlü olacaklardır.</p></li></ol><p><strong>E. SINAV KONULARI</strong></p><ul><li><p>Kur'an-ı Kerim, Meal ve Tecvit,</p></li><li><p>Arapça,</p></li><li><p>Temel İslam Bilimleri,</p></li><li><p>Genel Kültür.</p></li></ul><p><strong>F. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ</strong></p><ol><li><p>Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 10 (on) gün içinde duyuruda belirtilen “Yazışma Adresi”ne yapılacaktır.</p></li><li><p>İtirazlar, en geç 10 (on) gün içinde incelenerek adaylara bildirilecektir.</p></li></ol><p><strong>G. İLETİŞİM</strong></p><p><strong>Yazışma Adresi :</strong></p><p>Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim ve Rehberlik Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA</p><p><strong>Telefon :&nbsp;</strong>(0312) 295 80 52-295 8154- 295 80 41</p><p><strong>Faks&nbsp; &nbsp; &nbsp; :&nbsp;</strong>(0312) 287 6859</p><p><strong>e-posta :&nbsp;</strong>hizmeticiegitim@diyanet.gov.tr</p><p>İlgililere duyurulur.</p><p><strong>DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI</strong></p><p><strong>EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ</strong></p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[17.09.2021 Tarihli Cuma Hutbesi]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/17092021-tarihli-cuma-hutbesi-607455a102957-3426-4637-b3f8-fa568881bd3f2021-09-15T21:55:00+03:00Yücel Edoğan 17.09.2021 Tarihli Cuma Hutbesi

17.09.2021 Tarihli Cuma Hutbesi

HUTBE

Yücel Edoğan
<p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Ticaret%20Hayat%C4%B1nda%20Helal%20Haram%20Bilinci.docx"><span style="color:#008000"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ WORD OLARAK İNDİR</strong></span></a></p><p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Ticaret%20Hayat%C4%B1nda%20Helal%20Haram%20Bilinci.pdf"><span style="color:#c0392b"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ PDF OLARAK İNDİR</strong></span></a></p><p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/(Sesli%20Hutbe)%20Ticaret%20Hayat%C4%B1nda%20Helal%20Haram%20Bilinci.mp3"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ&nbsp;</strong><span style="color:#0000CD"><strong>DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ MP3</strong></span></a></p><p><img alt="" src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/camiler/61424521ef4d0.JPG" style="float:left; height:318px; width:390px" /><strong>TİCARET HAYATINDA</strong><strong>&nbsp;HELAL HARAM BİLİNCİ</strong></p><p style="margin-left:25.5pt"><strong>Muhterem Müslümanlar!</strong></p><p>Allah Resûlü (s.a.s)’in âdetiydi. Medine pazarına gider, oradaki insanlarla hasbihal eder ve pazarın durumunu kontrol ederdi. Yine böyle bir gün pazar yerinde dolaşırken bir buğday satıcısına rastladı. Buğday yığınını eliyle yokladı. Üstü kuru olan buğdayın altı ıslaktı. Sebebi sorulduğunda satıcı, buğdayların yağmurdan ıslandığını söyledi. Bunun üzerine Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) satıcıyı şöyle uyardı: <strong>“Öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üste koyman gerekmez miydi?</strong> <strong>Bizi aldatan, bizden değildir!”<a href="#_edn1" name="_ednref1" title=""><strong>[1]</strong></a></strong></p><p><strong>Aziz Müminler!</strong></p><p>Yüce dinimiz İslam, helal ve meşru yollarla kazanç temin etmemizi emreder. Allah rızasının, kul hakkının, helal-haram hassasiyetinin gözetilmediği her türlü alışverişi ise yasaklar. Nitekim hutbemin başında okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle buyurmaktadır: <strong>“Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksız yollarla değil, karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle yiyin, haram ile kendinizi mahvetmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir.”<a href="#_edn2" name="_ednref2" title=""><strong>[2]</strong></a></strong></p><p><strong>Kıymetli Müslümanlar! </strong></p><p>İslam’a göre ticaret ahlâkının en önemli ilkesi doğruluk ve dürüstlüktür. Mümin, elinden ve dilinden diğer insanların emin olduğu kimsedir. Mümin işinde, gücünde, ticaretinde daima güven verendir. O, alırken de satarken de doğru ve dürüst olduğu ölçüde Allah’ın rızasını kazanacağını bilir. Yalan ve hileye asla tevessül etmez. Zira yalan ve hile ile elde edilen malda hiçbir hayır yoktur. &nbsp;</p><p><strong>Değerli Müminler!</strong></p><p>Allah’a ve ahiret gününe inanan bir mümin, işinde ve ticaretinde harama ve gayr-ı meşru kazanç yollarına başvurmaz. Ölçü ve tartıda adaletsizlik yapmaz. Malını satmak için yemin etmez. Karaborsacılık yapmaz, fırsatçı davranmaz. Fâhiş fiyatlarla insanları mağdur etmez. Alışverişte fiyatları kızıştırmaz, başkasının pazarlığını bozmaz. Hâsılı, dünya hırsına kapılıp da harama bulaşmaz.</p><p><strong>Aziz Müslümanlar!</strong></p><p>Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “<strong>Dürüst ve güvenilir tüccar, peygamberler, sıddîklar ve şehitlerle beraberdir.”<a href="#_edn3" name="_ednref3" title=""><strong>[3]</strong></a> </strong>O halde geliniz, fani olan bu âlemde dünyalığımızı kazanırken ahiretimizi unutmayalım. Boğazımızdan bir lokma dahi haram geçirmeyelim. Hanelerimiz ve sofralarımız helalle bereketlensin. Ahlakımız iktisat ve itidal, şükür ve kanaat olsun.</p><p>Hutbemi özünü İslam’ın evrensel ilkelerinden alan Ahilik Müessesesi’nin şu öğütleriyle bitiriyorum: “Eline, diline, beline sahip ol! Kapını, kalbini, alnını açık tut! Eşine, işine, aşına özen göster. Harama bakma, haram yeme, haram içme! Yanlış ölçme, eksik tartma! Dünya malına tamah etme! Kuvvetli iken affetmesini, hiddetli iken yumuşamasını bil!”</p><div>&nbsp;<div><p><a href="#_ednref1" name="_edn1" title="">[1]</a> Müslim, İman, 164.</p></div><div><p><a href="#_ednref2" name="_edn2" title="">[2]</a> Nisa, 4/29.</p></div><div><p><a href="#_ednref3" name="_edn3" title="">[3]</a> Tirmizî, Büyû’, 4.</p><p><strong><em>Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü</em></strong></p></div></div><div><p>&nbsp;</p><p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Ticaret%20Hayat%C4%B1nda%20Helal%20Haram%20Bilinci.docx"><span style="color:#008000"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ &nbsp;</strong></span><span style="color:#FF0000"><strong>WORD</strong></span><span style="color:#008000"><strong> OLARAK&nbsp;İNDİR</strong></span></a></p></div><div><p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Ticaret%20Hayat%C4%B1nda%20Helal%20Haram%20Bilinci.pdf"><strong><span style="color:#FF0000">HAFTANIN</span><span style="color:#336600"> HUTBESİNİ </span><span style="color:#FF0000">PDF </span><span style="color:#008000">OLARAK</span><span style="color:#336600"> İNDİR</span></strong></a></p><p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/(Sesli%20Hutbe)%20Ticaret%20Hayat%C4%B1nda%20Helal%20Haram%20Bilinci.mp3"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ&nbsp;</strong><span style="color:#0000CD"><strong>DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ </strong></span><span style="color:#FF0000"><strong>MP3</strong></span></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p><h3>&nbsp;</h3></div>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-6074488e2b1e5-f95b-48e9-8606-d3c2f2a1711f2021-09-15T09:34:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Ey iman edenler! Samimi bir tevbe ile Allah’a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter…&nbsp;<strong>(Tahrim, 66/8)</strong></p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Münafığın alâmeti üçtür: Konuşunca yalan söyler, söz verince sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edilince hıyanet eder.&nbsp;<strong>(Al-Bukhari," İman", 24; Muslim, "İman", 25.)</strong></p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Rabbim! Verdiğin rızıkla beni kanaatkâr kıl ve bana verdiklerini hakkımda hayırlı ve bereketli eyle. Elde edemediğim her hayırlı şeyin yerine daha iyisini nasip et.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Karantinada Kuran-ı Kerim hafızı oldu]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/karantinada-kuran-i-kerim-hafizi-oldu-60743e3130ea1-6d8d-4f4d-8d17-69ebc1469e762021-09-14T22:11:00+03:00Yücel Edoğan Karantinada Kuran-ı Kerim hafızı oldu

Karantinada Kuran-ı Kerim hafızı oldu

DÜNYA

Yücel Edoğan
<p>Arabicradio'ya göre, Rodina Muhammed, Mısır'ın Al-Fayoum eyaletindeki köylerden birinden olup, ailesinin yardımıyla Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberleyebildi. Kızın babası, Al-Fayoum Vakfı'nda imam ve vaiz olarak çalışıyor.</p><p>Rodina'nın babası, kızının beş buçuk yaşından küçükken ona küçük Kuran sûreleri öğrettiğini ve kızının altı yaşına geldiğinde onunla birlikte Kuran'ı ezberlemeye başladığını söylüyor.</p><p>Rodina'nın babası, kızının Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek ve incelemek için korona karantinası fırsatından yararlandığını Kur’an'ı Yunus Suresi'nden ezberlemeye başladığını ardından Kur’an'ın tamamını ezberlediğini bunun yanında İngilizce de öğrendiğini söyledi.</p><p>Rodina ayrıca kendisini çok teşvik eden annesinin de yardımıyla Kur’an'ın kısa ayetlerinden Kur’an'ı ezberlemeye başladığını ve daha sonra Kur’an'ın tamamını ezberlemeyi başardığını söylüyor. El-Ezher Tıp Okulu'nda okumak ve köyünün çocuklarını tedavi edebilmek için yetenekli bir doktor olmak istiyor.</p><p>Hobisinin çocuk dergileri ve kitaplar okumak olduğunu anlatan Rodina, köyünün çocuklarına ve diğer insanlara az da olsa Kur’an-ı Kerim ezberlemeleri çağrısında bulundu.</p><p>Rodina'nın babası, kızının önce küçük bölümleri dinleyerek öğrendiğini belirterek, "Çocuklarıma yatmadan önce Kur’an'ın sesini her zaman dinletirim&nbsp; ki, kulakları Kuran'a alışsın. Rodina da ayetleri duyduğunda ezberlemeye başladı’’ dedi.</p><p>Rodina'nın babası, çocuklarının Kur’an'ı ezberlemelerine yardımcı olmak için anne babalara, ayetlerin seslerini çocuklarına sürekli tekrar etmelerini ve ayetleri kıraat ve tilavetten önce telaffuzlarını düzeltmelerini, ancak çocuklarını boş zamanlarından ve oyunlarından mahrum etmemelerini &nbsp;ayrıca belli bir miktar Kur'an-ı Kerim'i ezberledikten sonra, çocuklara hediyeler vererek veya onları lunapark ve parklara götürerek onları teşvik ederek desteklemelerini tavsiye etti.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[İdlib Üniversitesi Suriye’nin geleceğini belirleyecek]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/idlib-universitesi-suriyenin-gelecegini-belirleyecek-60742fc258c90-03ff-49af-9a19-8ca0fedbc8cd2021-09-14T22:05:00+03:00Yücel Edoğan İdlib Üniversitesi Suriye’nin geleceğini belirleyecek

İdlib Üniversitesi Suriye’nin geleceğini belirleyecek

DÜNYA

Yücel Edoğan
<p>2015’te Halep Üniversitesine bağlı olarak üç fakülte olarak kurulan İdlib Üniversitesi'ndeki öğrenci sayısı 2021 yılında 14.700'e ulaştı.</p><p>Üniversitenin artan öğrenci sayısı ve yerleşke sayılarının artmasına&nbsp;&nbsp;bağlı olarak ekonomik sorunları da oluşan Üniversite bütün olumsuzluklara rağmen Suriye'nin geleceğini hazırlamaya devam ediyor.</p><p>Kimi sivil dayanışma kurumlarının katkıları ile fakülteleri ve derslikleri hazırlanan İdlib Üniversitesi dış fonlar da almayarak bağımsız bir yönetim sergiliyor.</p><p>Suriye’deki savaşın ve dünyada yaşanan ekonomik sorunların etkilediği İdlib'de üniversitelere gitmek isteyen öğrencilerin önündeki engeller de arttı. Yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanan üniversitenin öğrencileri, ekonomik sorunlardan dolayı zorluk çekse de eğitimlerini sonuca erdirmekte oldukça kararlı.</p><p>Bölgede Rus ve Esed güçlerinin saldırıları neticesinde artan güvensizlik sorunu öğrencilerin hayatını zorlaştıran bir diğer etmen olarak varlığını sürdürüyor.</p><p>Muhalefetin elinde olan bölgeleri de ele geçirmek isteyen Rusya ve İran destekli Esed rejimi, bölgeye dönük saldırılarını yoğunlaştırarak birçok işyeri ve yapıyı kullanılamaz hale getiriyor. Öğrencilerin bulundukları bölgelerde iş sıkıntısına da neden olan saldırılar, öğrencilerin mezun olduktan sonra iş bulmalarına engel olmaya devam ediyor.</p><p>İdlib Üniversitesi'ne mali destek sağlanması Suriye'nin geleceği açısından oldukça önemli görülüyor. Suriye'nin kuzeybatısındaki muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde akademik eğitim seviyesi oldukça düşüktü. Ancak süreç içerisinde öğrenciler yükseköğrenime erişmek için diğer vilayetlerden buraya taşındı. Neticede 2015 sonunda İdlib Üniversitesi kuruldu. Geçtiğimiz yıl da Üniversite'nin Tıp Fakültesi'ne bağlı olarak bir hastane açıldı.&nbsp;</p><p>İdlib Üniversitesi kuruluşunun başında, Halep&nbsp;Üniversitesi'ne bağlı ve sadece üç fakülteye sahipti. Şuan ise bünyesinde Tıp, Mühendislik, Eczacılık ve Eğitim Fakülteleri de dahil onlarca fakülte ve yüksekokul bulunuyor. 155’ten fazla doktora öğrencisi ve 100’den fazla öğretim görevlisine ev sahipliği yapan İdlib Üniversitesi, Suriyeli öğrenciler için önemli bir misyon vazifesi yürütüyor.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[80 yaşında hafızlık sınavına girdi]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/80-yasinda-hafizlik-sinavina-girdi-60741eb282d93-c473-4cc1-b394-99637d7ecb862021-09-14T20:52:00+03:00Yücel Edoğan 80 yaşında hafızlık sınavına girdi

80 yaşında hafızlık sınavına girdi

DİYANET HABER

Yücel Edoğan
<p><strong>Diyanet İşleri Başkanlığınca tüm yurtta “2021 Yılı III. Dönem&nbsp;<strong>Hafızlık</strong>&nbsp;Tespit Sınavı” gerçekleştirildi.</strong></p><p>Bu kapsamda&nbsp;<strong>Konya</strong>’da Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen komisyonlar tarafından sözlü şeklinde gerçekleştirilen Hafızlık Tespit Sınavı’na 1941 doğumlu Mustafa Atabey de katıldı.</p><p>En büyük arzusunun Hafızlık Belgesini almak olduğunu belirten Atabey, “18 yaşında Konya Karapınar İlçesinde Ahmet Ali Özcan Geredeli Hocada hafızlığımı tamamladım. Ancak Hafızlık Belgesi almadım.&nbsp;<strong>Emekli</strong>&nbsp;olduğum 1993 yılına kadar&nbsp;<strong>din görevlisi</strong>&nbsp;olarak hizmet etmeye devam ettim.” dedi.</p><p>Emekliliği sonrasında da hatim ile teravih namazlarını kıldırdığını ifade eden Atabey, “En büyük arzumu gerçekleştirmek için Hafızlık Sınavıma girdim.” diye konuştu.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Emekli Müftü koronavirüs nedeniyle vefat etti]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/emekli-muftu-koronavirus-nedeniyle-vefat-etti-60740a3d8bb66-0671-4ee0-a4fe-eeccc229e9352021-09-14T20:40:00+03:00Yücel Edoğan Emekli Müftü koronavirüs nedeniyle vefat etti

Emekli Müftü koronavirüs nedeniyle vefat etti

GÜNCEL

Yücel Edoğan
<p><strong>Bilecik</strong>&nbsp;İl&nbsp;<strong>Müftü</strong>lüğünden alınan bilgiye göre;&nbsp;<strong>koronavirüs</strong>e yakalanan&nbsp;<strong>emekli</strong>&nbsp;Müftü Cahit Erhun (69), hastanede tedavi altına alındı.</p><p>Cahit Erhun, tedavi gördüğü Bilecik Devlet Hastanesinde&nbsp;<strong>vefat</strong>&nbsp;etti.</p><p>Erhun’un cenazesi, Bilecik Cumalı Köy &nbsp;Camii'nde İl Müftüsü Ali Erhun tarafından kıldırılarak Cumalı Köy Mezarlığına defnedildi.</p><p>Erhun, evli ve 3 çocuk babasıydı.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[2021-DGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/2021-dgs-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-6073958ca5847-b5e6-4d17-800b-8686cf2781302021-09-14T20:32:00+03:00Yücel Edoğan 2021-DGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2021-DGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

EĞİTİM

Yücel Edoğan
<p><strong>27 Ağustos - 07 Eylül 2021&nbsp;</strong>tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı&nbsp;<strong>(2021-DGS)</strong>&nbsp;yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.</p><p>Adaylar, yerleştirme sonuçlarına&nbsp;<strong>14 Eylül 2021&nbsp;</strong>tarihinde&nbsp;<strong>14.00’ten&nbsp;</strong>itibaren ÖSYM’nin&nbsp;<a href="https://sonuc.osym.gov.tr/"><strong>https://sonuc.osym.gov.tr</strong></a>&nbsp;internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.</p><p>Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından&nbsp;<strong>17-24 Eylül 2021</strong>&nbsp;tarihleri arasında yapılacaktır.<br /><br />E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu&nbsp;<strong>"Üniversite E-Kayıt"&nbsp;</strong>uygulamasını tıklayarak,&nbsp;<strong><a href="https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit">https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit</a>&nbsp;</strong>adresi üzerinden&nbsp;&nbsp;<strong>17-22&nbsp;Eylül 2021 saat 23:59'a</strong>&nbsp;kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.<br /><br />Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için&nbsp;<strong>e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine</strong>&nbsp;dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.<br /><br />E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.<br /><br />Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye&nbsp;<strong>süresi içinde&nbsp;</strong>başvurmaları gerekmektedir.<br /><br />Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler&nbsp;<strong>Ek'te</strong>&nbsp;sunulmuştur.</p><p><strong>Kamuoyuna saygıyla duyurulur.</strong></p><p><strong>ÖSYM BAŞKANLIĞI</strong></p><p><a href="https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=8285"><strong><em>2021-DGS Yerleştirme Sonuçları</em></strong></a><br /><br /><strong><em><a href="https://www.osym.gov.tr/TR,21298/2021-dgs-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-sayisal-bilgiler.html">2021-DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler</a></em></strong></p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[6 ilde yüz yüze eğitime ara verildi! Karantinaya alındılar]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/6-ilde-yuz-yuze-egitime-ara-verildi-karantinaya-alindilar-607387d3c22de-a9bc-4ae9-a674-d44e2f251dec2021-09-14T12:12:00+03:00Yücel Edoğan 6 ilde yüz yüze eğitime ara verildi! Karantinaya alındılar

6 ilde yüz yüze eğitime ara verildi! Karantinaya alındılar

EĞİTİM

Yücel Edoğan
<p><strong>Yüz yüze eğitimde karantina haberinin geldiği ilk il Bilecik oldu. Merkeze bağlı Vezirhan Beldesinde eğitim veren Vezirhan Ortaokulu’nda eğitim gören 6’ıncı sınıf öğrencilerinin 2’nin PCR testi sonuçları pozitif çıktı.</strong></p><p>23 öğrencisi bulunan sınıf hemen karantinaya alınırken, evlerine gönderilen öğrencilerin 14 gün boyunca uzaktan eğitim alacakları bildirildi.</p><h2>Denizli</h2><p>Denizli’de Şemikler Ortaokulunda 7. sınıf şubelerinden birinde 2 öğrencinin corona virüsü belirtileri göstermesi üzerine PCR testi uygulandı. Öğrencileri pozitif çıkması sonucu sınıf karantinaya alındı. Karantinaya alınan sınıfta eğitim ise uzaktan devam ediyor.</p><p>Denizli genelinde karantinaya alınan okul sayısı ise 4’ü lise, 2’si ortaokul olmak üzere toplamda 6 oldu.</p><h2>Erzincan</h2><p>Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi'nde 11. sınıf da okuyan 2 öğrencinin PCR testinin pozitif çıkması sonucunda sınıfta bulunan tüm öğrenciler evlerinde karantinaya alındı.</p><p>Yakın temaslı öğrencilerin 14 gün boyunca karantinada kalacakları bildirilirken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.</p><h2>Konya</h2><p>Konya'nın Beyşehir ilçesi Sağlık Meslek Lisesi'nde 2. sınıfta 2 öğrencide koronavirüse rastlanması sonucu o sınıfta eğitime 27 Eylül'e kadar ara verildi.</p><h2>Mersin</h2><p>Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mersin'de 17 bin 407 sınıf bulunduğunu, bunlardan sadece 18'inde yüz yüze eğitime ara verildiğini belirterek, sürecin kontrollü şekilde devam ettiğini söyledi.</p><h2>Manisa</h2><p>Manisa Şehzadeler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde aynı sınıftaki 2 öğrencinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 30 kişilik sınıf karantinaya alındı. Kent genelinde toplamda 3 farklı ilçede 3 farklı okulda 3 sınıf karantinaya alınmış oldu.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-60737afc32940-e55f-4a2f-acfd-cac24b9cf3d32021-09-14T11:27:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Başınıza gelen her musibet kendi yapıp ettikleriniz yüzündendir; kaldı ki Allah birçoğunu da bağışlar.</p><p>(Şûrâ, 42/30)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Yalancılık, yoldan çıkmaya (fucûr) sürükler. Fucûr da cehenneme götürür. Kişi yalancılığı meslek edinince, Allah katında kezzâb (çok yalancı) olarak kaydedilir.</p><p>(Buhârî, "Edeb", 69; Müslim, "Birr", 103, 105)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Allah'ım! Zenginlikle imtihan edilmenin şerrinden ve fakirlikle imtihan edilmekten Sana sığınırım.</p><p>(Buhârî, "Deavât", 39)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Kur’an-ı Kerim’i herkes anlar mı?]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/kuran-i-kerimi-herkes-anlar-mi-60736e5e41c2a-78ac-4ab9-897b-d3c4e39431e02021-09-13T23:28:00+03:00Yücel Edoğan Kur’an-ı Kerim’i herkes anlar mı?

Kur’an-ı Kerim’i herkes anlar mı?

KISA YAZILAR

Yücel Edoğan
<p><em><strong>Faruk Beşer</strong></em><em>, <strong>Yeni Şafak gazetesi</strong>ndeki yazısında “Herkes Kuran’ı anlar mı?” sorusuna cevaplanırıyor:</em></p><p>Bu soru, Kur’an-ı Kerim’den herkes anlar mı diye sorulsa buna elbette olumlu cevap vermek zorundayız. Ama Kur’an-ı Kerim’den herkes anlar demekle, Kur’an-ı Kerim’i herkes anlar demek farklı şeylerdir. Bu konuda da ifratlar ve tefritler yaşadık, yaşıyoruz. Bu ikisinin arasında gide gele orta yolu bulacağız. Bizim öğrencilik yıllarımızda, değil Kur’an-ı Kerim’i anlamak, onun mealini, hatta tefsirlerini bile okumanın cinayet sayıldığını söyleyen fırkalar ve Elmalılı tefsiri kimde varsa yaksın diyen ‘büyük abiler’ vardı. Sonra bu tefritin tefriti durumdan tam aksi olan ifratın ifratına savrulduk. Her seviyedeki insan Kur’an-ı Kerim’i anlar, başka hiçbir şeye gerek yok, açsın okusun, yolunu belirlesin diyenler çıktı. Şimdi onlar da biraz geri çekildiler. Bu gidip gelmeler aklıselim sahiplerine orta yolu bulduracaktır, yaklaştığımızı söyleyebilirim.</p><p>Evet, Kur’an-ı Kerim’den herkes kendi bilgisi, ameli, anlayışı, ihsanı ve takvasına göre kendi muhatap olduğu kadarını anlar. Ama dediğimiz gibi Kur’an-ı Kerim’i herkes anlar demek çok iddialı ve yanlış bir ifadedir. Çünkü bir müminde bu söylediğimiz özellikler arttıkça ondan anlaşılanlar da artar. Mesela benim anladıklarımla Razî’nin anladıkları bir olmaz. Hz. Ali’nin bir soruya verdiği cevap da buna işaret eder. Ona dediler ki, ‘Resulüllah’ın size özel olarak verdiği başka bir kitap var mıdır? Hayır, dedi. Sadece Allah’ın kitabı ve Müslümana verilen anlayış, bir de şu sahifede bulunanlar, bunun dışında bir şey yok. O sahifede neler var diye sordular. Diyetler ve esirlerin kurtarılmasına dair hadisler var dedi’ (Buhari).</p><p>Bu haberden anlaşılanlar şunlardır: Bir, Hz. Ali’ye ya da bir başkasına Kur’an-ı Kerim dışında din adına herkesi ilgilendirecek özel bilgiler verilmemiştir. Bu konuda Şia’nın iddialarının aslı yoktur. İki, derin anlayışı olan bir mümin Kur’an-ı Kerim’den daha ince mana ve işaretler çıkarabilir, o halde Kur’an-ı Kerim’in de daha derin manaları vardır. Mesela Hz. Ali ya da İbn Abbas ondan diğerlerine göre daha derin işaretler çıkarmışlardır. Üç, Hz. Ali ilgi duyduğu konulardaki hadisi şerifleri yazıp muhafaza etmiştir. Bu da gösterir ki, hadis yazılımı bizzat sahabe zamanında başlamıştır ve bunun daha pek çok örnekleri vardır. Bunun için konu hakkında çalışanlar, Mesela Fuat Sezgin ve Hamidullah hocalar Buhari gibi ilk muhaddislerin kaynaklarının pek çoğunun sahabe ya da tabiin tarafından yazılan böyle sahifeler olduğunu tespit etmişlerdir. Yani birilerinin zannettiği gibi hadisler Resulüllah’tan (sa) iki yüz sene sonra toplanmaya başlanmıştır o halde onlara güvenilmesi zordur demek meseleyi bilmeyenlerin işidir.</p><p>Resulüllah da şöyle buyurmuştur: ‘Allah’ın size emrettiği ne varsa ben de onu size eksiksiz emrettim. Size yasakladığı ne varsa ben de onu size eksiksiz yasakladım. Cibril kalbime fısıldadı ki, hiç kimse rızkını tastamam almadıkça ölmez. O halde aramada güzel olan yolu izleyin’ (Müsnedü’ş-Şafii).</p><p>Kur’an-ı Kerim’in dışında sırlar ve batıni hikmetler bulunduğunu iddia etmek delilsiz zandan ibarettir. Kendisi de sufi-meşreb olan büyük müfessir Alusî der ki: ‘Bazı sufilerin Allah’ın kitabının dışında doğrudan O’ndan bilgi alabileceklerini sananlar vardır ki, böyleleri kesin bir dalalet içindedirler. Bazılarının şöyle dediklerini duyarsınız: Sizin ilminiz ölüden ölüye intikal ederken biz bilgilerimizi doğrudan Hay ve Kayyum olan Allah’tan almaktayız. Nauzü-billah’. (Alusî, Rûhu’l-meani, III, 357)</p><p>Konumuza dönelim; Kur’an-ı Kerim’den herkes kendi ölçülerine göre anlar. Ama o uçsuz bucaksız bir deniz gibidir, dalmayı bilenler ondan daha ne inci mercanlar çıkarırlar. Böyleleri için Kur’an-ı Kerim üç önemli kavram kullanır: ‘İstinbat edebilenler, ehli zikir ve ulü’l-elbâb’. Nabat, kuyu kazılırken ulaşılan ilk ıslaklıktır. Bu kökten olmak üzere istinbat etme, derinlerdeki manaları çıkarabilmedir. Zikir Allah’ın vahyidir ve onu bilip yaşayanlar ehli zikirdir. Ulü’l-elbâb da ön yargılardan, yanlış bilgilerden arındırılmış akıl sahipleridir. Bu da her şeyden önce ilim, tevazu ve teslimiyet ister. İşte Kur’an-ı Kerim’i anlamada böyle olanlara Allah özellikle dikkat çeker.</p><p>Ayrıca Kur’an-ı Kerim herkese, her zamana ve her mekana hitap ettiğine göre herkesin onu bütünüyle anlayacağı iddiası havada kalır.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Müezzin Kayyım koronavirüs nedeniyle vefat etti]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/muezzin-kayyim-koronavirus-nedeniyle-vefat-etti-60735416dca27-e46e-43e9-aef9-c9545da6f2ae2021-09-13T21:45:00+03:00Yücel Edoğan Müezzin Kayyım koronavirüs nedeniyle vefat etti

Müezzin Kayyım koronavirüs nedeniyle vefat etti

MÜFTÜLÜK

Yücel Edoğan
<p><strong>Mersin</strong>&nbsp;İl Müftülüğünden alınan bilgiye göre;&nbsp;<strong>koronavirüs</strong>e yakalanan&nbsp;<strong>Tarsus</strong>&nbsp;İlçe Müftülüğü Çifteşerefeli Camii&nbsp;<strong>Müezzin</strong>&nbsp;Kayyımı Mustafa Çalışkan (56),&nbsp;<strong>hastane</strong>de&nbsp;<strong>tedavi</strong>&nbsp;altına alındı.</p><p>Mustafa Çalışkan, tedavi gördüğü Tarsus Devlet Hastanesinde&nbsp;<strong>vefat</strong>&nbsp;etti.</p><p>Çalışkan’ın cenazesi, Kovid-19 tedbirleri eşliğinde kılınan cenaze namazının ardından Sucularlı Mezarlığında toprağa verildi.</p><p>Çalışkan, evli ve 2 çocuk babasıydı.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-607344d876d81-eeef-4d8a-bb53-ad21b42a118b2021-09-13T11:01:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>… Artık sizden sabırlı yüz kişi olursa, Allah'ın izniyle iki yüz kişiyi yener, sizden bin kişi olursa iki bin kişiyi yener. Allah sabredenlerle beraberdir.</p><p>(Enfâl, 8/66)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Cennete giren hiç kimse, yeryüzündeki her şey kendisinin dahî olsa dünyaya geri dönmeyi arzu etmez. Sadece şehit, gördüğü ileri derecedeki itibar ve ikram sebebiyle, tekrar dünyaya dönmeyi ve on defa daha şehit olmayı ister.</p><p>(Buhârî, "Cihâd"21)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Allah'ım! Beni bağışla. Şeytanımı hor ve hakir eyle. Rehini olduğumuz amellerimin şerrinden beni kurtar. Kıyamet terazimde hayır kefemi ağırlaştır. Beni en yüksek dost meclisine kat.</p><p>(Hâkim, Müstedrek, 1, 724)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Bilecik'te bir ilk! Kız hafızlık Kur'an kursu hizmete açıldı]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/bilecikte-bir-ilk-kiz-hafizlik-kuran-kursu-hizmete-acildi-60733f7b0730d-1db7-44a6-a9df-0deb94ec20de2021-09-12T23:37:00+03:00Yücel Edoğan Bilecik'te bir ilk! Kız hafızlık Kur'an kursu hizmete açıldı

Bilecik'te bir ilk! Kız hafızlık Kur'an kursu hizmete açıldı

MÜFTÜLÜK

Yücel Edoğan
<p><strong>2016 yılında Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Terör Örgütü (<strong>FETÖ</strong>)’ den devralınan yurt, 2021 yılında eski&nbsp;<strong>Bilecik</strong>&nbsp;Valisi Bilal Şentürk tarafından İl Müftülüğüne, Kız Hafızlık Yatılı Kur’an Kursu olarak hizmet vermesi için tahsis edilmişti.&nbsp;</strong></p><p>Valilik himayesinde İl Müftülüğünce yeniden tefrişi gerçekleştirilerek Kız Hafızlık Yatılı Kur’an Kursuna dönüştürülen 6 katlı bina, eğitim ve öğretime hazır hale getirildi.</p><p>2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde eğitime başlayacak olan Kız Hafızlık Yatılı Kur’an Kursu için İl Müftülüğünce&nbsp;<strong>açılış</strong>&nbsp;töreni düzenlendi.</p><p>Törene&nbsp;<strong>Diyanet</strong>&nbsp;İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin, İl Müftüsü Ali Erhun, hayırsever Ahmet Yıldız, Kur’an Kursu öğreticileri ve davetliler katıldı.</p><h4><strong>- Kur’an ı Kerimi öğrenmemenin mazereti yoktur</strong></h4><p>Bilecik’te geç te olsa Yatılı Kız Kur’an Kursunun açıldığını belirten Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Ne güzel bir işe vesile oldunuz. Kimin emeği geçtiyse müftümüze, büyüklerimize, buradaki mahalle halkına, emeği, katkısı olana ve duası olana çok teşekkür ediyorum. Bundan böyle Kur’an ı Kerimi öğrenmemenin mazereti yoktur. Bu kurs açık kaldıkça emeği geçen herkesin amel defteri açık kalsın, hayır yapıldıkça ecir ve mükafat olarak amel defterinize yazılsın. Kursumuz hayırlı ve mübarek olsun.” dedi.</p><p><img src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/müftülükler/613e655a623ba.jpg" style="height:438px; width:728px" /></p><p>Bilecik’te bir ilkin gerçekleştiğini ve açılışın Bilecik tarihine bir ilk olarak not düşüldüğünü belirten İl Müftüsü Ali Erhun ise, “Bilecik’te ilk defa kız hafızlık Kur ’an Kursu açılıyor. Bu bina FETÖ terör örgütünden arta kalan bir bina. Milli Eğitim Müdürlüğümüz Yurt olarak kullandı ve geçtiğimiz aylarda Valimiz Bilal Bey’in katkıları ile kurumumuza tahsis edildi. Bizler de&nbsp;<strong>Müftülük</strong>&nbsp;olarak tadilat ve tamiratını yaparak Yatılı Kız Hafızlık Kur’an Kursu olarak hizmete açtık. Samimiyetle, ihlasla ve hayırla çaktığımız yolda rabbim bizi hiç yalnız bırakmadı. Hiç ummadığımız yerden yardımlar aldık. Özellikle şuan aramızda bulunan 'Hacı Albay' lakabıyla İstanbul'dan aramıza teşrif eden Ahmet Yıldız. Kursumuzun ihtiyaçlarından bir kaçını tamamladılar. Huzurlarınızda kendilerine şükranlarımı sunuyorum." dedi.</p><p><img src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/müftülükler/613e655a924f2.jpg" style="height:438px; width:728px" /></p><p>Konuşmaların ardından İl Müftüsü Ali Erhun tarafından yapılan dua Şifa Hafızlık Kız Kur'an Kursu hizmete açıldı.</p><p><img src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/müftülükler/613e655acd2ae.jpg" style="height:667px; width:1000px" /></p><p>Tören, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen tarafından kursun yapımına katkı sunan hayırseverlere plaket takdimi ve kursun tanıtımıyla sona erdi.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Milli Eğitim Bakanı Özer'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması!]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/milli-egitim-bakani-ozerden-son-dakika-yuz-yuze-egitim-aciklamasi-6073260ccd612-4c5f-4642-b299-54ecf981d3052021-09-12T23:29:00+03:00Yücel Edoğan Milli Eğitim Bakanı Özer'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Özer'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması!

EĞİTİM

Yücel Edoğan
<p>Mersin programı kapsamında valiliği ziyaret ederek, valilik şeref defterini imzalayan Bakan Özer, burada yaptığı açıklamada, 6 Eylül'de 81 ilde yüz yüze eğitime 57 bin 108 okulda başlandığını söyledi. Bu okullarda 850 bin dersliğin bulunduğunu dile getiren Bakan Özer, Sağlık Bakanlığı ile belirledikleri kriterlere tum okullarda riayet edilerek bir haftayı tamamladıklarını dile getirdi.</p><p>Bakan Özer, 850 bin derslikten sadece 198'sinde vaka ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiğini belirterek şöyle konuştu:</p><p>"Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile belirlediğimiz kriterler, Kovid-19 salgınında okullarda yüz yüze eğitim devam ederken uyulması gereken kuralların çoğu kıta Avrupa'sında, farklı ülkelerde uygulanan kurallarla büyük oranda örtüşüyor. Bir haftalık süreçte gelinen nokta, sağlık kurallarına uyduğumuz zaman süreci ne kadar başarılı şekilde yönetebileceğimizi gösteriyor. Türkiye'de eğitim sisteminin ölçeği çok büyük. Yaklaşık 18 milyon öğrencimiz, 1,2 milyon öğretmenimiz, 115 bin temizlik görevlimiz, 100 binin üzerinde idari personelimizin olduğu, 20 milyona yakın insanımızın yer aldığı eğitim sisteminden bahsediyoruz. Vaka ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısı oldukça düşük. Bu şunu gösteriyor, şu anda Kovid-19 salgını ortamında en güvenli ortam okullardır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak en son kapatılacak yerlerin okullar olduğu irademiz aynen devam etmektedir. Diğer taraftan bildiğiniz gibi virüs sadece okulları seçmiyor. İnsanların yaşadığı, etkileşim içerisinde olduğu tüm mekanlarda virüsün yayılma potansiyeli var."</p><p>Bakan Özer, okullarda belirlenen kriterleri harfiyen yerine getirmeye çalıştıklarını, okul dışı ortamlarda da vatandaşların bunlara uymasının büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Okulların kapatılması veya herhangi bir okulda vaka oluşmasının, okul içi ortamdan kaynaklanmadığını ifade eden Bakan Özer, "Çoğu kez okul dışı ortamlardaki bulaştan kaynaklanıyor. Kovid-19 salgınında yüz yüze eğitime devam etmesi ve 1,5 yıl aradan sonra bu iradenin kararlılıkla uygulamasında sadece Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizlere görev düşmüyor, toplumun tüm kesimlerine görev düşüyor. Tüm vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan kurallara mutlaka uyması gerekiyor ki okullarımızı sürekli açık tutalım, öğretmenlerimiz öğrencileriyle birlikte olsun ve öğrencilerimiz de okulda arkadaşlarıyla hem eğitim öğretime devam etsinler hem de psikososyal olarak özgüvenleri yerinde süreçleri takip edebilsinler." diye konuştu.</p><p>Bakanlık olarak il veya ilçeler bazında önlemler veya istisnai kurallar getirmediklerini, okul ve vaka bazlı istisnalar uyguladıklarına dikkati çeken Bakan Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:</p><p>"Kamuoyunda sıklıkla tartışılan 'kalabalık sınıflar' konusu var. 850 bin dersliği yüzde 56'sında öğrenci sayısı 25'in altındadır. Bu dersliklerin yüzde 18'inde de 26-30 arasında öğrenci sayısı bulunmaktadır. Dolayısıyla kalabalık sınıflar istisnai bir durumdur, yaygın bir durum değildir. İstisnai durumlarda istisnai kurallar uygulanır. Dolayısıyla Bakanlık olarak tüm illerimize, valiliğimize, il milli eğitim müdürlüklerimize okul bazlı kalabalık sınıflarla ilgili her türlü önlemi alma, ikili eğitime geçme veya ders saati süresinde tasarrufta bulunma yetkisini verdik."</p><p>Şu anda 200'e yakın okulda önlemler çerçevesinde ikili eğitime geçildiğini açıklayan Bakan Özer, "Kalabalık sınıflar, ağırlıklı olarak arsa bulunamayan yerlerde veya depremdeki güçlendirme ve yıkım çalışmalarından kaynaklanan gecikmelerden ortaya çıkan geçici bir durumdur. İnşallah bakanlık olarak da süreci takip ediyoruz. Bu istisnai durumlarla ilgili de gerekli her türlü önlemi almaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.</p><p>Bakan Özer, Mersin'de mesleki eğitim okullarında Kovid-19 salgınında önemli çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Mesleki eğitim okullarının Kovid-19 salgınında maskeden dezenfektana, yüz koruyucu siperlikten tek kullanımlık önlük ve tuluma kadar birçok ürün ürettiğini belirten Bakan Özer, "Mesleki eğitim okullarımız, sadece işgücü piyasasının ihtiyacı olan insan kaynağını yetiştirmediklerini, aynı zamanda olağanüstü koşullarda devletinin ve milletinin yanında olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu. Burada Mersin'e özellikle değinmemiz gerekiyor. Özellikle tek kullanımlık maske, önlük ve tulumda tüm Türkiye'nin, bölgenin ihtiyacını karşılamada büyük bir katkı ve destek verdiler. Bu süreçleri başarılı bir şekilde yürütenlere şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.</p><p>Bakan Özer, Mersin İl Eğitim Değerlendirme Toplantısında, bir haftalık eğitim öğretimdeki son durumu, eğitim yatırımlarını ve eğitimin kalitesini arttırmaya yönelik çalışmaları değerlendireceklerini sözlerine ekledi.</p><p>Bakan Özer, daha sonra beraberindekilerle basına kapalı olarak gerçekleştirilen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.</p><p><strong>Mersin'e 8 yeni e-sınav merkezi kuruluyor</strong></p><p>Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mersin'e 8 yeni elektronik sınav merkezi daha yapılarak sayının 10'a çıkarılacağını ifade eden Bakan Özer, sürecin Pazartesi gününden itibaren başlayacağını belirtti.</p><p>Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mersin Valiliğinde gerçekleştirilen "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı"nın ardından yaptığı açıklamada, illerdeki vakalar ve yakın temastan dolayı yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısının düşük olduğunu dile getirdi.</p><p>Bu durumun Mersin'de de aynı olduğuna dikkati çeken Bakan Özer, "Mersin'de 17 bin 407 sınıfımız var. Bunlardan sadece 18'inde yüz yüze eğitime ara verildi. Süreç kontrollü bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.</p><p>Bakan Özer, kentteki yatırımlarla ilgili şu bilgileri paylaştı:</p><p>"Mersin'imizde 2021 yılı içerisinde hem mevcut yeni yatırımlar hem de depremle ilgili güçlendirme, yık-yap kapsamındaki 400 milyonluk yatırımımız devam ediyor. Bu kapsamda Mersin'de 2 elektronik sınav merkezi var. Elektronik sınav merkezindeki yaklaşımımız, mümkün olduğunca erişimi arttırmak yönünde... Kolay erişilebilir olmasını sağlıyoruz. Mersin'e 8 yeni elektronik sınav merkezi yapacağız ve bu sayıyı 10'a çıkarmış olacağız. İnşallah pazartesi gününden itibaren süreci başlatacağız. En kısa zamanda tamamlayıp Mersinli vatandaşlarımızın hizmetine açmış olacağız."</p><p><strong>"Şu anda 112 tane özel eğitim anaokulu var"</strong></p><p>Özel eğitim anaokullarını önemsediklerini vurgulayan Bakan Özer, "Şu anda 112 tane özel eğitim anaokulu var." diyerek şunları&nbsp; kaydetti:</p><p>"Özel eğitim anaokullarının hakikaten mümkün olduğu kadar erişilebilir, vatandaşlarımızın rahatça hizmet alacağı anaokulları hâline gelmesini istiyoruz. Daha önceden sadece 28 ilde varken sayısını 112'ye çıkararak bunu 81 ile yaygınlaştırmıştık. İnşallah sayıyı artırmaya devam edeceğiz. Mersin'de de bir özel eğitim anaokulu var. Dört özel eğitim anaokulu daha yapacağız ve bu sayıyı beşe çıkaracağız. Bunun da müjdesini buradan vermiş olayım. Bilim ve sanat merkezleriyle ilgili Mersin'de kapasite gayet iyi kullanılıyor.</p><p>Erdemli ilçemizin bu konudaki talebini kabul ettik. Erdemli ilçemize yeni bir bilim ve sanat merkezi yapacağız. Bunların ödeneklerini, inşallah, pazartesiden itibaren göndereceğiz; hızlı bir şekilde hizmete alınacak."</p><p>Bakan Özer, Mersin'de arazisi hazırlanmış 19 okul projesinin bulunduğunu, bunların 3'ünün anaokulu, 11'inin ilkokul, 5'inin de ortaokul olduğunu söyledi.</p><p>Her ziyarette ihtiyaçları değerlendireceklerine dikkati çeken Bakan Özer, bürokrasiye takılmadan hızlı bir şekilde yatırımları hizmete alacaklarını da sözlerine ekledi.</p><p>(MEB)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Başkan Ali Erbaş Diyarbakır Sur Ulu Camii'nde ezan okudu]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/baskan-ali-erbas-diyarbakir-sur-ulu-camiinde-ezan-okudu-60731fd5ef3bc-a7d5-443c-8e35-1a2cdc911fb52021-09-12T23:09:00+03:00Yücel Edoğan Başkan Ali Erbaş Diyarbakır Sur Ulu Camii'nde ezan okudu

Başkan Ali Erbaş Diyarbakır Sur Ulu Camii'nde ezan okudu

DİYANET HABER

Yücel Edoğan
<p>“Cenab-ı Hak kıyamete kadar minarelerden ezan seslerini eksik etmesin”</p><p>Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin’le Diyarbakır Ulu Camii'nde okuduğu çifte ezanı, “Cenab-ı Hak kıyamete kadar minarelerden ezan seslerini eksik etmesin” temennisiyle sosyal medya hesaplarından paylaştı.</p><p>Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin Diyarbakır Ulu Camii'nde çifte ezan okudu.</p><p>Diyarbakır’da 93 hafızın icazet aldığı merasimin ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Şahin ikindi ezanını birlikte okudu. Ezanın ardından Başkan Erbaş, cemaate ikindi namazını kıldırdı.</p><p>Başkan Erbaş, ezanın videosunu, “Cenab-ı Hak kıyamete kadar minarelerden ezan seslerini eksik etmesin.” temennisiyle sosyal medya hesaplarından paylaştı.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Diyarbakır Hafızlarıyla Taçlandı]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/diyarbakir-hafizlariyla-taclandi-60730007bf66f-28be-45a5-b6ec-e21b7ee54fcf2021-09-12T22:19:00+03:00Yücel Edoğan Diyarbakır Hafızlarıyla Taçlandı

Diyarbakır Hafızlarıyla Taçlandı

MÜFTÜLÜK

Yücel Edoğan
<p><strong>Diyarbakır</strong>'da&nbsp;<strong>Hafız</strong>lık eğitimini tamamlayan 93&nbsp;<strong>öğrenci</strong>&nbsp;için&nbsp;<strong><strong>Diyanet</strong></strong>&nbsp;İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla Ulu Camii'de "Hafızlık İcazet Merasimi" düzenlendi.</p><p>Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hafızlık eğitimlerini tamamlayan öğrencileri tebrik ederek, “Kur’an-ı Kerim’i ezberlemek yani hafızlık, Allah tarafından bir insana verilebilecek en büyük nimet ve en büyük payedir.” dedi.</p><p><strong>“Merasimlerin en hayırlısı hafızlık merasimidir”</strong></p><p>Diyarbakır Ulu Camii’nde düzenlenen ‘Hafızlık İcazet Merasimi’nde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Allah Resulü Efendimiz (sas), “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir.” buyuruyor. Bununla doğru orantılı olarak ben diyorum ki, merasimlerin en hayırlısı hafızlık merasimidir.” diye konuştu.</p><p><strong>“Kur’an-ı Kerim, insanları karanlıktan aydınlığa çıkaran rehberdir”</strong></p><p>Başkan Erbaş, en güzel ahlakı öğrettiğine dikkat çekerek “Kur’an-ı Kerim, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran bir hidayet rehberi ve bir hakikat membaıdır. İnsana, bir taraftan kendini, Rabbini, evreni, tanıtırken diğer taraftan da varoluş gayesini, asil, onurlu ve tertemiz bir hayatın nasıl yaşanacağını gösterir.” ifadelerini kullandı.</p><p><strong>“Kur’an-ı Kerim iyi insan olmayı öğretir”</strong></p><p>Kur’an-ı Kerim’in aşırılıktan, azgınlıktan, her türlü kötülükten, münkerden, yanlıştan sakındırdığının altını çizen Başkan Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:</p><p>“Kur’an-ı Kerim kalbi, aklı imar eder ve insanı en doğru yola iletir. Hakkı, hakikati, ilmi, irfanı, edebi, hikmeti, adaleti, sevgi, saygı ve merhameti, ahde vefayı, iyi kul olmayı, iyi baba olmayı, iyi aile olmayı, iyi anne olmayı, iyi eş olmayı, iyi evlat olmayı, iyi kardeş olmayı, iyi dost olmayı, insanı insan yapan değerleri öğretir.”</p><p><strong>“Kur’an-ı Kerim, insanı yücelten bir kitaptır”</strong></p><p>“Kur’an-ı Kerim insanı ve inanan toplulukları yücelten bir kitaptır.” diyen Başkan Erbaş, “Nice topluluklar bu Kitaba ve onun gösterdiği ilkelere sarılarak yücelmiştir. Tarih de şahittir ki, herkes Kur’an-ı Kerim’den Kur’an’a hizmet ettiği kadar istifade eder. Ona değer verenin kıymeti, verdiği değere göre artacaktır. Kur'an’a yapılan hizmet asla karşılıksız kalmayacaktır.” dedi.</p><p><strong>“Hafızlık, bir insana verilebilecek en büyük nimet”</strong></p><p>Başkan Erbaş, Kur’an-ı Kerim’i ezberlemenin, Allah tarafından bir insana verilebilecek en büyük nimet ve en büyük paye olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:</p><p>“Hafızlık, Kur’an-ı Kerim’in tamamını aklına, kalbine nakşetmektir. Kur’an’ı Kerimde Rabbimiz, “Kesin olarak bilesiniz ki bu kitabı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz.” buyurarak onun koruma altında olduğunu haber vermektedir. Hafızlık bu koruma vesilelerinden biridir. Resûl-i Ekrem (sav) efendimiz de “Kur’an’ı ezberleyip usulünce okuyan kişi, şerefli elçiler (melekler)le birliktedir…” buyurarak hafızlığın önemine dikkat çekmiştir.</p><p>Büyük bir azim, kararlılık ve sabırla Kur’an-ı Kerim’in eşşiz nazmını ezberleyerek Allah’ın en büyük nimeti hafızlık payesini aldınız. Sizleri gönülden tebrik ediyorum. Ne mutlu sizlere ki bu yaşta böyle bir payenin sahipleri oldunuz. Bu şerefi ömür boyu taşımanız için Rabbime dua ediyorum.”</p><p>93 hafızın&nbsp;<strong>icazet</strong>&nbsp;aldığı programda, Başkan Erbaş’ın yanı sıra Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, hafızların aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.</p><p>Programın sonunda Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve hafız öğrenciler fotoğraf çektirdi.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Pursaklarda Bed-i Besmele Programı]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/pursaklarda-bed-i-besmele-programi-60729b77ccd46-ac6b-4579-91c3-5be69a50c1a82021-09-12T19:42:00+03:00Admin Pursaklarda Bed-i Besmele Programı

Pursaklarda Bed-i Besmele Programı

MÜFTÜLÜK

Admin
<p>Cami görevlileri Uğur DOKGÖZ ve Salih AKYOL’un pandemi şartlarına dikkat edilerek organize ettikleri programa Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Uzmanı Musa SAYGILI konuşmacı olarak katıldı. Namaz öncesi yapılan konuşmada “Bed-i Besmele”nin ‘besmele ile başlamak’ anlamına geldiği, Osmanlı Devleti’nde ilk mektebe başlayacak çocuklar için düzenlenen törene verilen isim olduğunu anlatan SAYGILI, İslam’ın ilk emrinin "Yaratan Rabbinin adıyla oku!" olduğunu ifade ederek İslam’ın ilme verdiği önemi anlattı. Konuşmasında ilim ile ahlakın birlikte olmasının önemli olduğu üzerinde duran SAYGILI, eğitim öğretim hayatına başlayacak çocuklara karşı başta anne-baba ve öğretmenler olmak üzere herkesin üzerine düşen sorumlulukları titizlikle yerine getirmesi gerektiğini söyleyerek çocuklara başarılar diledi. Daha sonra okula başlayacak çocuklar cami görevlileri cami görevlileri Uğur DOKGÖZ ve Salih AKYOL ile beraber tekbirler eşliğinde mihrabın yanına gelerek oturduktan sonra cami imamı Uğur DOKGÖZ tarafından dua edildi. Yapılan duadan sonra çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Programla ilgili konuşan Cami İmam-Hatibi Uğur DOKGÖZ, cami içi ve cami dışında çocuklarla ilgili yaptıkları çalışmalardan bahsederek bu yıl da eğitim öğretim döneminin başlamasıyla cami cemaati ve esnafın katkılarıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımı yaptıklarını, her hafta gençler ve çocuklarla düzenli derslerin camide devam ettiğini söyleyerek amaçlarının çocukların geleceğine katkı sunmak ve insanlığa faydalı nesillerin yetişmesine yardımcı olmak olduğunu söyledi. Salih AKYOL ise “Bed-i Besmele” geleneğinin yaşatılmasının önemli olduğunu söyledi.</p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Din düşmanının cenaze namazını kıldırmak istemiyoruz]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/din-dusmaninin-cenaze-namazini-kildirmak-istemiyoruz-6072886748cd7-d2b3-40a6-8c9b-6468fc144eee2021-09-12T16:25:00+03:00Yücel Edoğan Din düşmanının cenaze namazını kıldırmak istemiyoruz

Din düşmanının cenaze namazını kıldırmak istemiyoruz

STK

Yücel Edoğan
<p>Mil Diyanet Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tahiroğlu, önceki gün köşe yazısında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın fareye benzetilmesine tepki gösterdi.</p><p>Tahiroğlu yaptığı açıklamada,&nbsp;<strong>"Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in Diyanet İşleri Başkanını 'Fare'ye benzetmesi aziz milletimizi ve Diyanet camiamızı derinden üzmüştür. Başta Yılmaz Özdil olmak üzere özellikle Sözcü, Cumhuriyet, sosyal medya vb. birçok medya kuruluşunun sürekli Diyanet'i hedef tahtasına koyması, hakaret ederek aşağılaması ve itibar suikastına maruz bırakması, tek merkezden sistematik ve organizeli bir şekilde hareket ettiklerini göstermektedir.</strong></p><p><strong>Mil Diyanet Sen olarak; Aziz milletimizin dini değerlerine ve Diyanet gibi milletimizin göz bebeği bir kuruma yapılan bu saldırı ve aşağılamalara sessiz kalacak değiliz. Milletimizin çimentosu ve harcı mesabesindeki güzide bir kurumun başkanına 'Fare' diyecek kadar çukurlaşan gazeteci müsveddesi hakkında Cumhuriyet Başsavcılarını göreve davet ediyoruz."</strong>&nbsp;ifadelerini kullandı.</p><h2><strong>"Din düşmanının cenaze namazını kıldırmak istemiyoruz"</strong></h2><p>Ahmet Tahiroğlu şöyle devam etti:</p><p><strong>"Ağzı lağım kokan Yılmaz Özdil gibi sözde gazeteciler, milletimizin en fazla değer verdiği Diyanet'e ve başkanına bu şekilde alçakça hakaret etme hakkını kimden almıştır? Diyanet ve din görevlileri şamar oğlanı değildir. Bu gazeteci müsveddesi çukur kişilik hakkında hukuki işlemlerin yapılmasını talep ediyoruz. Sürekli Laiklik ve Atatürkçülüğün arkasına sığınarak dinimize, dini değerlerimize ve mütedeyyin insanlarımıza dil uzatan, hakaret eden Yılmaz Özdil ve onun gibilere yasal çerçevede hadleri mutlaka bildirilmelidir.</strong></p><p><strong>Bizler Mil Diyanet Sen olarak; İslam'a, dini değerlerimize, dua ve namaz gibi ibadetlerimize sürekli hakaret eden ve aşağılayan Yılmaz Özdil'in, öldüğünde cesedinin sürekli hakaret ettiği mübarek camilerimize sokulmasını ve cenaze namazının kıldırılmasını istemiyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görev yapan din görevlisi kardeşlerimiz bu gibi İslam düşmanı din ve diyanet düşmanı çukur insanların cenaze namazlarını kıldırmak istemiyor. Gece gündüz, İslam’a saldıracaksın, bu aziz milletin dini değerlerini aşağılayacaksın, cenaze namazını kıldıracak imama ‘Fare’ diyeceksin, sonra ölünce de camiye musallaya koyularak 'Bu mevtayı nasıl bilirdiniz?’ diye, bize bu suali sorduracaksınız.</strong></p><p><strong>Biz din görevlileri, bu gibi dinimize küfreden, hakaret eden ve aşağılayan mevtaları ve cesetleri camilerimizde ve musalla taşında istemiyoruz. İnanmayan insanların cenazelerinin zorla camiye getirilmesinin doğru olmadığına inanıyoruz. Diyanet'e ve yetkililere çağrıda bulunuyoruz. İslam'la, dini değerlerimizle alay edenlerin, hakaret edip aşağılayanların cenazesi camiye getirilmesin. Dine küfreden bir kişinin cenazesi nasıl kılınabilir? Ağzı lağım kokan, dine küfreden Özdil’de azıcık haysiyet var ise, çıkar kamuoyuna açıklama yaparak 'Fare' dediği Diyanet'in imamına cenaze namazını kıldırtmaz."</strong></p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-6072756c7ba9b-7fd0-4474-a4b9-d47ce2895e1f2021-09-12T16:14:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Kullarının tövbesini kabul eden, günahları bağışlayan ve yaptıklarınızı bilen O'dur.</p><p>(Şûrâ, 42/25)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Kişi, din kardeşine yardım ettiği sürece, Allah da ona yardım eder.</p><p>(Müslim, "Zikir", 38)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Allah'ım! Kendimi Sana teslim ettim. İşimi Sana havale ettim. Sana yöneldim. Senden korkarak aynı zamanda Sana karşı ümitvar olarak Sana sırtımı dayadım. Senin gazabından korunmak için, Senden başka gidilecek ne bir sığınak ne de kurtuluş yeri vardır. İnd</p><p>(Buhârî, "Deavât", 7; Müslim, "Zikir", 56)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-60726ec84eaec-9e46-4524-be48-13f58f7086d62021-09-11T19:02:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Allah yolunda hicret ettikten sonra öldürülen yahut ölenlere gelince, Allah onları pek güzel bir nimetle ödüllendirecektir. Allah rızık verenlerin elbette en hayırlısıdır.</p><p>(Hac, 22/58)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu kimsedir.</p><p>(Buhârî, "Îmân", 4, "Rikâk", 26)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Allah'ım! Bize nimetini arttır, eksiltme; bizi onurlandır, alçaltma; bize ihsan et, mahrum etme; bizi seçkin kıl (düşmanlarımıza karşı) zayıf duruma düşürme; bizden hoşnut ol ve bizi Senden hoşnut kıl!</p><p>(Hâkim, Müstedrek, 1, 717)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Cami Hayatını Değiştirdi]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/cami-hayatini-degistirdi-60725643c17f7-74f3-4a99-9772-1543f5f3f7f52021-09-11T16:56:00+03:00Yücel Edoğan Cami Hayatını Değiştirdi

Cami Hayatını Değiştirdi

GÜNCEL

Yücel Edoğan
<p>Nihat Ulusoy’un başarılı bir iş hayatı vardı. Hali vakti yerindeydi, ancak sonra yuvası yıkıldı. En yakınında olanlar ona sırtını döndü. Ulusoy'un yeni adresi artık&nbsp;İstanbul&nbsp;sokaklarıydı. Tam 9 yıl kah orada kah burada kaldı...</p><p><em>"Annemin vefatı benim için tam kırılma noktası oldu ve abimin beni unutması. Abimin beni başkalarıyla değişmesi. Yani o çok mühim. Yedi el yabancı olabilir lakin kardeşinizin, aynı anneden olma bir kardeşinizin size sırtını dönmesi o çok manidar. Benim için çok ezici oldu yani o."</em></p><p><strong>"Beni burada kalıcı olarak istihdam ettiler"</strong></p><p>Nihat Ulusoy her zaman kaldığı parkta yanına gelen&nbsp;zabıta&nbsp;ekiplerinin rutin&nbsp;kimlik&nbsp;kontrolü yapacağını düşünüyordu. Ancak ekiplerin onu Hz. Kaab Camii’ne getirmesiyle hayata yeniden bağlandı.</p><p>Camide ihtiyaç sahipleri için banyo ve temiz çamaşır imkanı vardı. Ulusoy, geldiğinde birkaç günlüğüne olacağını düşündü ancak öyle olmadı.</p><p><em>"Burada benim&nbsp;elektrik&nbsp;teknikeri olduğumu öğrendiler. Beni burada kalıcı olarak istihdam ettiler."</em></p><p><strong>"Amacım sağlığıma kavuşmak"</strong></p><p>Eyüp Müftülüğü, Nihat Ulusoy'a bir teklifte bulundu. Eyüpsultan İlçe Müftüsü Basri Bektaş, "Camilerimizin, Kur'an kurslarımızın, imam lojmanlarımızın falan elektrik benzeri ihtiyaçları var. Bizim bu ihtiyaçlarımızı da görürsün. Önemli olan onların tekrar hayata dönmeleri için vesile olmak istiyoruz" dedi.</p><p>Ulusoy şimdi Hz. Kaab Camii'nde elektrik teknisyenliği yapmaya devam ediyor. İlk hedefiyse eski sağlığına kavuşmak.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-6072491438d20-1e29-4d0e-8a47-b3cb3d6a6b2c2021-09-10T15:27:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Allah yolunda hicret ettikten sonra öldürülen yahut ölenlere gelince, Allah onları pek güzel bir nimetle ödüllendirecektir. Allah rızık verenlerin elbette en hayırlısıdır.</p><p>(Hac, 22/58)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu kimsedir.</p><p>(Buhârî, "Îmân", 4, "Rikâk", 26)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Allah'ım! Bize nimetini arttır, eksiltme; bizi onurlandır, alçaltma; bize ihsan et, mahrum etme; bizi seçkin kıl (düşmanlarımıza karşı) zayıf duruma düşürme; bizden hoşnut ol ve bizi Senden hoşnut kıl!</p><p>(Hâkim, Müstedrek, 1, 717)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-6072380605c60-88f9-40cf-ac58-5b7b2bd2a70a2021-09-09T15:16:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Eğer şeytandan sana bir fitleme gelirse hemen Allah'a sığın! Allah işitendir, bilendir.</p><p>(Fussilet, 41/36)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Oruçlunun iki sevinci vardır; iftar ettiğinde sevinir, bir de orucunun sevabıyla rabbine kavuştuğunda sevinir.</p><p>(Buhârî, "Savm", 9; Müslim, "Sıyâm", 164)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Allah'ım! Günahımı bağışlamanı diliyorum. Rahmetinle Senden dilerim.</p><p>(Hâkim, Müstedrek, 1, 724)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[4 ayda hafız oldu  ]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/4-ayda-hafiz-oldu-60722d05aaf34-b24d-4942-88ad-5afca816ca642021-09-09T14:45:00+03:00Yücel Edoğan 4 ayda hafız oldu  

4 ayda hafız oldu  

MÜFTÜLÜK

Yücel Edoğan
<p><strong>Alucra İlçe Müftülüğüne bağlı Erkek Yatılı Kur'an Kursu hafızlık öğrencisi Abdülkadir Elalicemeh, Kur'an-ı Kerim’i ezberlemede büyük bir başarı göstererek 4 ayda hafız oldu.&nbsp;&nbsp;</strong></p><p>Kur'an-ı Kerim'i sayfa sayfa ezberleyerek tamamını hıfzetme eğitimi olan&nbsp;hafızlık, normal şartlarda günde bir sayfa ezberlenecek şekilde uygulanıyor. Alucra&nbsp;Erkek Yatılı Kur'an Kursunda okuyan Abdülkadir Elalicemeh, özel gayret ve azmiyle ezberleme kapasitesi sayesinde her gün daha fazla sayfa ezberledi.&nbsp; Elalicemeh, normal şartlarda yaklaşık 600 günde bitmesi gereken hafızlığını 4 ay (120) günde tamamladı. Hafızlık Kuran kursunu ziyaret eden Alucra İlçe Müftüsü Yahya Balcı,&nbsp;<strong>“Titiz bir çalışmayla muazzam bir süre olan 4 ayda gerçekleşen bu başarıda emeği geçen Alucra Erkek Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu öğreticilerine teşekkür eder, hafız Elalicemeh'e eğitim hayatında başarılar dilerim."</strong>&nbsp;dedi.&nbsp;&nbsp;</p><p>Hafızlık eğitimini 4 ay gibi kısa sürede tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını belirten Abdülkadir Elalicemeh ise&nbsp;<strong>“Hafız olmak yürüyen Kur'an olmak demektir. Ben de bunu gerçekleştirmek için bu yola çıkmıştım. Şükürler olsun Rabbim bana hafızlığı nasip etti. Bu kutlu yolda başta anne ve babam olmak üzere bana yol gösteren bütün büyüklerime teşekkür ediyorum. Ayrıca gece gündüz demeden hafızlık eğitimim sürecinde üzerimizde büyük emekleri olan Kur’an kursu hocalarıma da teşekkür ediyorum."&nbsp;</strong>ifadelerini kullandı.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p><img alt="" src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/müftülükler/6139f50785494.PNG" style="height:431px; width:657px" /></p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Erbaş İslam’ı anlattıkça azgın azınlık kuduruyor]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/erbas-islami-anlattikca-azgin-azinlik-kuduruyor-607216fbbb5ab-c300-43a4-9ba5-f39644335a862021-09-09T14:41:00+03:00Yücel Edoğan Erbaş İslam’ı anlattıkça azgın azınlık kuduruyor

Erbaş İslam’ı anlattıkça azgın azınlık kuduruyor

GÜNCEL

Yücel Edoğan
<p>Geçtiğimiz günlerde Adli Yıl açılışında yeni Yargıtay binasının dualarla hizmete açılması hazmedemeyen seküler kesim bu kez de Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın, “Hani ‘inanç sokakta olmasın, mahallede olmasın, insanın içinde olsun’ diye bir anlayış var ya. İnanç işte insan ile Allah arasında olsun, evine yansımasın, ticaretine yansımasın, siyasetine yansımasın, adaletine yansımasın’” şeklindeki ifadelerini yanlış taraflara çekiyor.</p><h2>Laiklikle ne alakası var</h2><p>Konuya ilişkin Yeni Akit’e konuşan Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, şu değerlendirmede bulundu: “Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın özellikle Yargıtay’ın açılışında yaptığı duadan sonra bazı çevreler, Diyanet İşleri Başkanının orada ne işi olduğunu, duaya gerek olmadığı, hatta bazıları dua ne yapacak gibi anlayışı ortaya koydular. Duanın da bir yakarış ve hayırlı bir iş yapılması için bir söz söylemedir.&nbsp; Son günlerde bazı kişiler de bu işleri laikle bağdaştırarak, Diyanet İşleri Başkanlığı kapatılsın gibi sözler söylemeye başladılar. Anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilemeyeceğinin teklif edilmesi dahi düşünülemez.&nbsp;</p><h2>Doğumdan ölüme kadar</h2><p>Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşundan beri anayasal bir kurum. Aynı zamanda da kendi görevlerini yapmakla mükellef. Kendi görevleri uhdesinde yüce din İslam’ı anlatmakla mükelleftir. Sayın başkan da açıklamalarında bunu ortaya koyuyor. Bu sebeple, bazı kişilerin, bazı medya organlarının, bazı sözde entelektüel geçinen insanların sanki Türkiye’de bir kavga ortamı çıkarmak gibi yola başvurduklarını veya laiklik elden gidiyor gibi söz söylemelerini anlamıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruluşundan beri kendisine bir yön çizmiştir. Birileri farklı algılamış olabilir ama din insanın doğumundan ölümüne kadar hayatın içindedir” ifadelerini kullandı.</p><h2>Erbaş sadece dini anlattı</h2><p>Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz da, ‘yapılan işin neyi yanlış’ diyerek şunları dile getirdi: “Son zamanlarda bazı medya organları özellikle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yapmış olduğu konuşmalar neticesi bir takım eleştiriler içerisine girdiklerini görüyoruz. Oysa Diyanet İşleri Başkanı dini anlatıyor. Dinin insanlık alemine sağlayacağı faydalardan bahsediyor. Nitekim din yeryüzüne Allah ile kul arasına kalması için gizli bir inanç olarak kalması değil, hayatımızın tüm alanlarında bizi doğruluğa teşvik etmesi için gelmiştir. Diyanet İşleri Başkanının ifadeleri karşısında menfi yorumlarda bulunanlara sorarım; Siz doğruluğa karşı mısınız?, Dürüst olmaya karşı mısınız?, Ahlaklı olmaya karşı mısınız?, Bayrak sevdasına karşı mısınız? Sayın Erbaş sadece dini anlattı.”</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[15 bin yeni öğretmen ataması yapılacak]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/15-bin-yeni-ogretmen-atamasi-yapilacak-60720702087d2-15b8-4410-94ce-dd6d2afbeeef2021-09-09T14:07:00+03:00Yücel Edoğan 15 bin yeni öğretmen ataması yapılacak

15 bin yeni öğretmen ataması yapılacak

EĞİTİM

Yücel Edoğan
<p><strong>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız" ifadelerini kullandı.</strong></p><p>Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.</p><blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum.<br><br>Türkiye&#39;nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun.</p>&mdash; Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) <a href="https://twitter.com/RTErdogan/status/1435655306160349184?ref_src=twsrc%5Etfw">September 8, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[10.09.2021 Tarihli Cuma Hutbesi]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/10092021-tarihli-cuma-hutbesi-60719bd5a043f-89b5-464f-aa52-ccf02935bf592021-09-09T12:33:00+03:00Yücel Edoğan 10.09.2021 Tarihli Cuma Hutbesi

10.09.2021 Tarihli Cuma Hutbesi

DİYANET HABER

Yücel Edoğan
<p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Cuma%20Namaz%C4%B1%20Haftal%C4%B1k%20Bulu%C5%9Fmam%C4%B1z.doc"><span style="color:#008000"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ WORD OLARAK İNDİR</strong></span></a></p><p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Cuma%20Namaz%C4%B1%20Haftal%C4%B1k%20Bulu%C5%9Fmam%C4%B1z.pdf"><span style="color:#c0392b"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ PDF OLARAK İNDİR</strong></span></a></p><p><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ&nbsp;</strong><span style="color:#0000CD"><strong>DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ MP3</strong></span></p><p><img alt="" src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/camiler/6139d67ad5cf5.PNG" style="float:left; height:357px; width:421px" /></p><h3><span style="color:#0000FF"><strong>CUMA NAMAZI: HAFTALIK BULUŞMAMIZ</strong></span></h3><p><strong>Muhterem Müslümanlar!</strong></p><p>Yine böyle bir Cuma günüydü. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), meşakkatli hicret yolculuğunun sonunda Medine’ye yaklaşmıştı. “Rânûnâ” denilen yere vardığında ise öğle vakti girmişti. Allah Resûlü (s.a.s), coşkuyla kendisini karşılamaya gelen müminlere orada hutbe irad etti ve ilk Cuma namazını kıldırdı.</p><p>Hicret esnasında gerçekleşen bu hadiseyle birlikte Cuma günü, Müslümanların bir araya geldikleri haftalık bayram günü olarak belirlenmiş oldu. Bizler de o günden beri her Cuma, büyük bir sevinç ve heyecan yaşıyoruz. Zira Cuma, haftalık dirilişimize vesile olan müstesna bir gündür. Gündelik meşgalelerden, dünyevî kaygılardan sıyrılıp Rabbimizin huzuruna duruşumuzun adıdır. Duaların geri çevrilmeyeceği bilinciyle Allah’a yakarışın, kulluk ahdimizi yenilemenin vaktidir.</p><p><strong>Aziz Müminler!</strong></p><p>Bugün yerine getirmemiz gereken en önemli sorumluluk, Cuma namazını eda etmektir. Hutbemin başında okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah’ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır.”<a href="#_edn1" name="_ednref1" title=""><strong>[1]</strong></a></p><p>Rabbimizin bu ayetine gönülden bağlı müminler, dünyevî her türlü meşguliyeti terk ederek Cuma namazına hazırlanır. Peygamber Efendimiz (s.a.s)’i örnek alarak mümkünse gusleder. Güzelce abdest alır. Kıyafetinin temiz olmasına özen gösterir. Hoş kokular sürünür. Camiye vardığında, ibadetin ruhuna uygun davranır. Safların düzgün olmasına riayet eder. Gürültü yapmaktan, kardeşlerini rahatsız etmekten kaçınır.</p><p>Cuma hutbesini, ibadet şuuruyla, sessizce ve can kulağıyla dinler. Zira hutbe, Cuma namazının bir şartıdır. Hutbe esnasında konuşmak, cep telefonuyla ya da başka şeylerle meşgul olmak, hutbenin özünden uzaklaşmaya ve sevabından mahrum kalmaya neden olur. Resûl-i Ekrem (s.a.s)’in ikazı gayet açıktır: “Cuma günü imam hutbe okurken konuşan arkadaşına ‘Sus!’ bile desen, hatalı bir iş yapmış olursun.”<a href="#_edn2" name="_ednref2" title=""><strong>[2]</strong></a></p><p><strong>Kıymetli Müslümanlar!</strong></p><p>Dinen geçerli bir mazereti olmadığı halde Cuma namazını ihmal etmek büyük bir günahtır. Allah Resûlü (s.a.s), bu konuda ümmetini şöyle uyarmaktadır: “Her kim önemsemediğinden dolayı Cuma namazını üç defa terk ederse kalbi mühürlenir.”<a href="#_edn3" name="_ednref3" title=""><strong>[3]</strong></a></p><p>Öyleyse, güneşin doğduğu en hayırlı gün<a href="#_edn4" name="_ednref4" title="">[4]</a> olan Cuma’nın feyiz ve bereketinden istifade edelim. Bugünü hep birlikte Allah’ı anıp O’na ibadet etmeye, kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeye vesile kılalım. &nbsp;Çocuklarımızı sevgiyle Cuma namazına alıştıralım, gençlerimizi Cumanın huzuruyla buluşturalım. Asr-ı saadette olduğu gibi her Cuma ailece camiye koşalım. Hutbemi Sevgili Peygamberimizin şu hadisiyle bitiriyorum: “Kim güzelce abdest alır, Cumaya gelir ve hutbeyi can kulağıyla dinlerse, o Cuma ile gelecek Cuma arasındaki günahları affolunur.”<a href="#_edn5" name="_ednref5" title=""><strong>[5]</strong></a></p><div>&nbsp;<div><p><a href="#_ednref1" name="_edn1" title="">[1]</a> Cum’a, 62/9.</p></div><div><p><a href="#_ednref2" name="_edn2" title="">[2]</a> Müslim, Cum’a, 11.</p></div><div><p><a href="#_ednref3" name="_edn3" title="">[3]</a> İbn Mâce, İkâmet, 93.</p></div><div><p><a href="#_ednref4" name="_edn4" title="">[4]</a> Müslim, Cum’a, 18.</p></div><div><p><a href="#_ednref5" name="_edn5" title="">[5]</a> Müslim, Cum’a, 27.</p><p><em>Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü</em></p></div></div><div><p>&nbsp;</p><p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Cuma%20Namaz%C4%B1%20Haftal%C4%B1k%20Bulu%C5%9Fmam%C4%B1z.doc"><span style="color:#008000"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ &nbsp;</strong></span><span style="color:#FF0000"><strong>WORD</strong></span><span style="color:#008000"><strong> OLARAK&nbsp;İNDİR</strong></span></a></p></div><div><p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Cuma%20Namaz%C4%B1%20Haftal%C4%B1k%20Bulu%C5%9Fmam%C4%B1z.pdf"><strong><span style="color:#FF0000">HAFTANIN</span><span style="color:#336600"> HUTBESİNİ </span><span style="color:#FF0000">PDF </span><span style="color:#008000">OLARAK</span><span style="color:#336600"> İNDİR</span></strong></a></p><p><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ&nbsp;</strong><span style="color:#0000CD"><strong>DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ </strong></span><span style="color:#FF0000"><strong>MP3</strong></span></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p><h3>&nbsp;</h3></div>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[4-6 yaş ve ihtiyaç odaklı Kur'an kursları ne zaman başlıyor?]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/4-6-yas-ve-ihtiyac-odakli-kuran-kurslari-ne-zaman-basliyor-607189052cb95-daf8-4e62-b118-24fe4220cf362021-09-08T12:53:00+03:00Yücel Edoğan 4-6 yaş ve ihtiyaç odaklı Kur'an kursları ne zaman başlıyor?

4-6 yaş ve ihtiyaç odaklı Kur'an kursları ne zaman başlıyor?

EĞİTİM

Yücel Edoğan
<p><strong>Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı&nbsp;<strong>4-6 yaş</strong>&nbsp;grubu ve&nbsp;<strong>ihtiyaç odaklı</strong>&nbsp;Kur'an kursları uzun bir aranın ardından yeniden öğrencileriyle buluşuyor.</strong></p><p>4-6 yaş aralığındaki çocukların eğitim gördüğü "4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursları" ile yetişkinlerin eğitim aldığı "İhtiyaç Odaklı Kur'an Kursları"nda &nbsp;2021-2022 eğitim öğretim dönemi 13 Eylül 2021 Pazartesi günü başlıyor.</p><p><strong>Kurslara kayıtlar başladı</strong></p><p>Diyanet İşleri Başkanlığı güvencesinde açılan 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarına çocuğunu kayıt ettirmek isteyen vatandaşlarla ihtiyaç odaklı Kur'an kurslarında eğitim görmek isteyenler için kayıtlar bugün (6 Eylül Pazartesi) başladı.</p><p>Diyanet İşleri Başkanlığı rehberliğinde 81 il ve ilçe müftülüklerince yürütülen 4-6 yaş grubu Kur'an kursları ile ihtiyaç odaklı Kur'an kurslarına ilgi her geçen yıl artarak devam ediyor.</p><p>Çeşitli dini bilgilerin Kur'an ve sünnet temelinde öğretildiği Kur'an kursları 13 Eylül'de başlayıp 12 Haziran&nbsp;2022 tarihinde sona erecek.</p><p>4-6 yaş grubu ve ihtiyaç odaklı kur'an kurslarına kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar,&nbsp;Kur'an kurslarına müracaat ederek kayıt yaptırabilecek.</p><h4><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/haber/kuran-kurslari-uygulama-esaslari-yayimlandi-60672"><strong>2021-2022 eğitim-öğretim yılına ilişkin uygulama esasları için TIKLAYINIZ&gt;&gt;&gt;</strong></a></h4><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-607162faf278f-6069-4bdc-98e7-b43fce1d761d2021-09-08T01:08:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Allah'a çağıran, dine ve dünyaya yararlı iş yapan ve"Ben Müslümanlardanım"diyenden daha güzel sözlü kim vardır?</p><p>(Fussilet, 41/33)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın ve kötülüğün ardından bir iyilik yap ki yaptığın iyilik, o kötülüğü yok etsin.</p><p>(Tirmizî, "Birr", 55)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>En büyük olan Allah'ım! En büyük olan Allah'ım! Beni bağışla çünkü büyük günahları ancak büyük olan Rab bağışlar.</p><p>(Hâkim, Müstedrek, 1, 716)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Diyanet'ten Yönetmen, Kameraman, Işıkçı, Montajcı, Prodüktör, Ses Kayıtçısı, Spiker Alımı duyurusu]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/diyanetten-yonetmen-kameraman-isikci-montajci-produktor-ses-kayitcisi-spiker-alimi-duyurusu-6071557a9bab3-25d3-49a8-b11e-57c7375641362021-09-08T01:00:00+03:00Yücel Edoğan Diyanet'ten Yönetmen, Kameraman, Işıkçı, Montajcı, Prodüktör, Ses Kayıtçısı, Spiker Alımı duyurusu

Diyanet'ten Yönetmen, Kameraman, Işıkçı, Montajcı, Prodüktör, Ses Kayıtçısı, Spiker Alımı duyurusu

DUYURULAR

Yücel Edoğan
<p><strong>Başkanlıktan yapılan&nbsp;<strong>duyuru</strong>da şu ifadelere yer verildi:</strong></p><p><strong>D U Y U R U</strong></p><p><strong>Diyanet</strong>&nbsp;İşleri Başkanlığımız Merkez Teşkilatında münhal bulunan; aşağıda unvanı, sınıfı ve öğrenim durumu belirtilen toplam 30 (otuz) kadroya sözlü sınav sonucuna göre açıktan atama yapılacaktır. Sözlü sınava 2020 yılı KPSS puan sırası esas alınarak tabloda belirtilen boş kadro sayısının 3 (üç) katı aday çağrılacaktır.</p><p><img src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/diyanet/6137e17300879.jpg" style="height:430px; width:1000px" /></p><p><strong>I. BAŞVURU ŞARTLARI</strong></p><p>1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,</p><p>2. Öğrenim durumuna göre 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP3 veya KPSSP93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,</p><p>3. Spiker unvanına başvuru yapacak adaylar için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı en az 80 saatlik sunuculuk/spikerlik kursu aldığını gösterir belgeye sahip olmak,</p><p>4. Unvanlara göre aşağıdaki tabloda belirtilen yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden/programlarından mezun olmak.</p><p><img src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/diyanet/6137e1737c716.jpg" style="height:614px; width:1000px" /></p><p><img alt="" src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/diyanet/6137e2314ed52.jpg" style="height:300px; width:1000px" /></p><p><img src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/diyanet/6137e17345c63.jpg" style="height:751px; width:1000px" /></p><p><img src="https://www.diyanethaber.com.tr/images/upload/Tablo4.jpg" /></p><p><strong>II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI A. SPİKER UNVANI İÇİN BAŞVURU İŞLEMLERİ</strong></p><p>1. Adaylar 13.09.2021 – 24.09.2021 tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden sınav için ön başvuru yapacaklardır.</p><p>2. Adaylar, ön başvurularını onaylatmak için 13.09.2021 - 24.09.2021 tarihleri arasında (saat 08:30-16:30 arası) herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.</p><p>3. Adaylar, başvuru onayı için Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) ve MEB onaylı en az 80 saatlik sunuculuk/spikerlik kursu aldığını gösterir belgelerini ibraz edeceklerdir.</p><p>4. Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurt dışından veya askerlik görevini yerine getirmekte olan adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.</p><p>5. İl veya ilçe müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayların sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacaktır.</p><p>6. Başkanlığımız “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden ön başvuru yapmayan ve il veya ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan adayların başvuru talepleri dikkate alınmayacaktır.</p><p><strong>B. DİĞER UNVANLARA BAŞVURU İŞLEMLERİ</strong></p><p>1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 13.09.2021 - 24.09.2021 (saat 23:59) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacaktır.</p><p>2. Adayların mezuniyet durumları elektronik ortamda tespit edilecektir. Üniversite ve orta öğretim bilgileri ilgili kurumların elektronik ortamlarında bulunmayan adaylar, mezuniyet bilgilerini bu kurumlar aracılığıyla kayıt yaptırmaları gerekmektedir.</p><p><strong>C. BAŞVURU İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR</strong></p><p>1. Sabıka veya arşiv kaydı bulunanların mahkeme kararlarını müracaat bitiş tarihinden önce Başkanlığımızca değerlendirilmek üzere 0312 285 85 72 no'lu faksa ivedilikle göndermeleri gerekmektedir.</p><p>2. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayların kendileri sorumlu olacaktır.</p><p>3. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.</p><p>4. Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde özgeçmişlerini yazacaklardır.</p><p>5. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.</p><p><strong>III. SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR</strong></p><p>1. Sınav ve sonuçları ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.</p><p>2. “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından “https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.</p><p><strong>IV. SINAVA ÇAĞIRMA, SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ ve KONULARI</strong></p><p>1. Sınav sözlü olarak Ankara’da yapılacaktır.</p><p>2. KPSS puan sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının 3 (üç) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil, sözlü sınava çağrılacaktır.</p><p>3. Sınav Konuları: Adaylar sınavda aşağıdaki konulardan değerlendirilecektir.</p><p>a. Adayın mesleki bilgi, beceri ve uygulaması (70 puan),</p><p>b. Genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (15 puan),</p><p>c. İfade yeteneği, muhakeme gücü, temsil ve ikna kabiliyeti (15 puan).</p><p>4. Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan edilecektir.</p><p>5. Adaylar, sınav tarihi ve yerini belirten “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) sınava gelirken yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir. 6. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.</p><p><strong>V. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ</strong></p><p>1. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde duyuruda belirtilen “Yazışma Adresi”ne yapılacaktır. Belirtilen süre içerisinde ulaştırılmayan ve “VII. DİĞER HUSUSLAR” başlığının 4’üncü maddesinde belirtilen şekilde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.</p><p>2. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaylara bildirilecektir.</p><p><strong>VI. DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI</strong></p><p>1. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.</p><p>2. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, yaşı büyük olana öncelik verilecektir.</p><p>3. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri de yedek olarak sıralanacaktır.</p><p>4. Başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca adayın ataması yapılacaktır.</p><p><strong>VII. DİĞER HUSUSLAR</strong></p><p>1. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma sonucu olumlu olan adayların ataması yapılacaktır.</p><p>2. Başkanlık sınav sürecinin her aşamasında adaylar tarafından belirtilen hususlarda adaylardan ayrıca bilgi ve belge talep edebilecektir.</p><p>3. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı bilgi ve belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.</p><p>4. Adayların, sınavın tüm aşamalarıyla ilgili taleplerini T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adreslerinin yer aldığı ıslak imzalı yazılı dilekçe ile Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Faks ve e-posta ile ulaştırılan talepler dikkate alınmayacaktır.</p><p>5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Diyanet, Hizmetli personel alacak]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/diyanet-hizmetli-personel-alacak-6071460790703-60ee-4252-8114-a0f922e70ada2021-09-08T00:56:00+03:00Yücel Edoğan Diyanet, Hizmetli personel alacak

Diyanet, Hizmetli personel alacak

DUYURULAR

Yücel Edoğan
<p><strong><strong>Diyanet</strong>&nbsp;İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında istihdam etmek üzere 47&nbsp;<strong>hizmetli</strong>&nbsp;personel alacak.</strong></p><p><strong>Başkanlıktan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:</strong></p><p><strong>D U Y U R U</strong></p><p>Diyanet İşleri Başkanlığımız Taşra Teşkilatında münhal bulunan; aşağıda sınıfı, unvanı, öğrenim durumu ve adedi belirtilen kadrolara 2020 yılı KPSS puan sırası esas alınarak tabloda belirtilen boş kadro sayısının 3 (üç) katı çağrılacak adaylar için yapılacak sözlü&nbsp;<strong>sınav</strong>&nbsp;başarı sırasına göre açıktan “hizmetli” alımı yapılacaktır.</p><p><img src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/diyanet/6137e09069e40.jpg" style="height:173px; width:1000px" /></p><p><strong>I. BAŞVURU ŞARTLARI</strong></p><p>1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,</p><p>2. Lise veya dengi okul mezunu olmak,</p><p>3. 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP94 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.</p><p><strong>II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI</strong></p><p><strong>A. ELEKTRONİK ORTAMDA MEZUNİYET BİLGİLERİ BULUNAN ADAYLARIN BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI</strong></p><p>Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 13.09.2021- 24.09.2021 (saat 23:59) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacaktır.</p><p><strong>B. ELEKTRONİK ORTAMDA MEZUNİYET BİLGİLERİ BULUNMAYAN ADAYLARIN BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI</strong></p><p>1. Ortaöğretim bilgileri, ilgili kurumlarca elektronik ortamda tanımlanamayan adaylar 13.09.2021 – 24.09.2021 tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden sınav için ön başvuru yapacaklardır.</p><p>2. Ön başvuruda bulunan adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) ve mezuniyet durumunu gösterir belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne 13.09.2021 - 24.09.2021 tarihleri arasında (saat 08:30-16:30 arası) şahsen müracaat edeceklerdir.</p><p>3. Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurt dışından veya askerlik görevini yerine getirmekte olan adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.</p><p>4. İl veya ilçe müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayların sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacaktır.</p><p>5. Başkanlığımız “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden ön başvuru yapmayan ve il veya ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan adayların başvuru talepleri dikkate alınmayacaktır.</p><p><strong>C. BAŞVURU İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR</strong></p><p>1. Sabıka veya arşiv kaydı bulunanların mahkeme kararlarını müracaat bitiş tarihinden önce Başkanlığımızca değerlendirilmek üzere 0312 285 85 72 no'lu faksa ivedilikle göndermeleri gerekmektedir.</p><p>2. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayların kendileri sorumlu olacaktır.</p><p>3. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.</p><p>4. Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde özgeçmişlerini yazacaklardır.</p><p>5. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.</p><p><strong>III. SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR</strong></p><p>1. Sınava ilişkin tüm duyurular Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.</p><p>2. “Sınav Giriş Belgesi" alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından “sinav.diyanet.gov.tr” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.</p><p><strong>IV. SINAVA ÇAĞIRMA, SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ ve KONULARI</strong></p><p>1. Sınav sözlü olarak Ankara’da yapılacaktır.</p><p>2. KPSS puan sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının 3 (üç) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil sözlü sınava çağrılacaktır. Sınav Konuları; Adaylar sınavda aşağıdaki konulardan komisyon tarafından ayrı ayrı puan verilerek değerlendirilecektir.</p><p>a) Mesleki bilgi düzeyi (35 puan),</p><p>b) Mesleki beceri (35 puan),</p><p>c) Genel kültürü, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (30 puan).</p><p>4. Sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından ayrıca ilan edilecektir.</p><p>5. Adaylar sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport dışında kimlik belgesi kabul edilmeyecektir.</p><p>6. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.</p><p><strong>V. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ</strong></p><p>1. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde duyuruda belirtilen “Yazışma Adresi”ne yapılacaktır. Belirtilen süre içerisinde ulaştırılmayan ve “VII. DİĞER HUSUSLAR” başlığının 4’üncü maddesinde belirtilen şekilde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.</p><p>2. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaylara bildirilecektir.</p><p><strong>VI. DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI</strong></p><p>1. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.</p><p>2. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanlarının eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, yaşı büyük olana öncelik verilecektir.</p><p>3. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri de yedek olarak sıralanacaktır.</p><p>4. Başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca adayın ataması yapılacaktır.</p><p><strong>VII. DİĞER HUSUSLAR</strong></p><p>1. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma sonucu olumlu olan adayların ataması yapılacaktır.</p><p>2. Başkanlık sınav sürecinin her aşamasında adaylar tarafından belirtilen hususlarda adaylardan ayrıca bilgi ve belge talep edebilecektir.</p><p>3. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı bilgi ve belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.</p><p>4. Adayların, sınavın tüm aşamalarıyla ilgili taleplerini T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adreslerinin yer aldığı ıslak imzalı yazılı dilekçe ile Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Faks ve e-posta ile ulaştırılan talepler dikkate alınmayacaktır.</p><p>5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Diyanet İşleri Başkanlığı 20 Eğitim Görevlisi alacak]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/diyanet-isleri-baskanligi-20-egitim-gorevlisi-alacak-60713a14770a5-6607-4404-b34d-5f10cb6ffbed2021-09-08T00:52:00+03:00Yücel Edoğan Diyanet İşleri Başkanlığı 20 Eğitim Görevlisi alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 20 Eğitim Görevlisi alacak

DUYURULAR

Yücel Edoğan
<p><strong>Başkanlığın resmi internet sayfasından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:</strong></p><p><strong>D U Y U R U</strong></p><p><strong>Diyanet</strong>&nbsp;İşleri Başkanlığımız Taşra Teşkilatı dini yüksek ihtisas ve&nbsp;<strong>eğitim</strong>&nbsp;merkezlerinde münhal bulunan; aşağıda yeri, unvanı, sınıfı ve adedi belirtilen kadrolara yazılı ve sözlü&nbsp;<strong>sınav</strong>&nbsp;sonucuna göre kurum içi naklen “eğitim&nbsp;<strong>görevli</strong>si” alınacaktır.</p><p><img src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/diyanet/6137df7a1afaf.jpg" style="height:162px; width:1000px" /></p><p><strong>I. BAŞVURU ŞARTLARI</strong></p><p>1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendindeki genel şartları taşımak,</p><p>2. Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine göre çalışıyor olmak,</p><p>3. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,</p><p>4. En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,</p><p>5. İhtisas kursu belgesine sahip olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak.</p><p><strong>II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI</strong></p><p>1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 15.09.2021- 27.09.2021 (saat 23:59) tarihleri arasında DİBBYS Programı üzerinden “https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav” yapılacaktır.</p><p>2. Adaylar, dini yüksek ihtisas veya eğitim merkezlerindeki eğitim görevlisi kadrolarından sadece birisi için sınava başvuru yapabileceklerdir.</p><p>3. Başvuru işlemini gerçekleştiren adayların, daha sonra sınavın yazılı aşaması için 110 TL sınav ücreti ödemeleri gerekmektedir.</p><p>4. Ödeme işlemi, “sinavodeme.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden sadece kredi kartı veya banka/bankomat kartı ile gerçekleştirilecektir.</p><p>5. Adayların sınav ücretini ödeyebilmeleri için öncelikle DİBBYS Programı üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Sınav ücretini yatıran adayların başvuruları sistem tarafından otomatik olarak onaylanacaktır.</p><p>6. Sınav başvuru ücretini belirlenen süre içerisinde yatırmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir ve bu durumdaki adaylar sınava katılamayacaktır.</p><p>7. Sınav şartlarına ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolünde DİBBYS (İKYS) verileri dikkate alınacağından adayların, başvuru yapmadan önce İKYS verilerini kontrol ederek eksik bilgi ve belgelerini İKYS’ye işletmeleri/tanımlatmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında adaylardan ayrıca bir belge talep edilmeyecektir.</p><p>8. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.</p><p>9. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.</p><p>10. Başvuru şartlarını taşımayan, duyuruda belirtilen şekilde başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen/giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan adaylara ücret iadesi yapılmayacaktır.</p><p>11. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.</p><p><strong>III. SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR</strong></p><p>1. Sınav ve sonuçları ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.</p><p>2. “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından “https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.</p><p><strong>IV. SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ ve KONULARI</strong></p><p>1. Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.</p><p>2. Yazılı sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından, sözlü sınav tarihi yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve sözlü sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra ilan edilecektir.</p><p>3. Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.</p><p>4. Adaylar yazılı ve sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.</p><p>5. Yazılı Sınav Konuları;</p><p>a) Kur’an-ı Kerim,</p><p>b) Arapça,</p><p>c) Tefsir,</p><p>d) Hadis,</p><p>e) Kelam,</p><p>f) Fıkıh,</p><p>g) İslam tarihi ve İslam ahlakı,</p><p>h) Dinî ve meslekî genel kültür,</p><p>i) Başkanlık ve devlet memurları ile ilgili mevzuat.</p><p>6. Sözlü Sınav Konuları;</p><p>Adaylar sınavda aşağıdaki konulardan değerlendirilecektir.</p><p>a) Kur’an-ı Kerim (kıraat, anlam ve tefsir) (30 puan),</p><p>b) Arapça (30 puan),</p><p>c) Dini bilgiler (hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve İslam ahlakı) (30 puan),</p><p>d) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat (10 puan).</p><p>7. Sınava katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığımızın https://hukukmusavirligi.diyanet.gov.tr/Detay/285/diyanet-işleri-başkanlığı-personelyeterlikleri web adresinde yayımlanan “Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatında Din Hizmetlerini Yürütenlerin Temel ve Özel Yeterlikleri” esas alınacaktır.</p><p><strong>V. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ</strong></p><p>1. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde duyuruda belirtilen “Yazışma Adresi”ne yapılacaktır. Belirtilen süre içerisinde ulaştırılmayan ve “VII. DİĞER HUSUSLAR” başlığının 4’üncü maddesinde belirtilen şekilde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 2. İtirazlar, en geç 15<strong>&nbsp;(on beş) gün içinde incelenerek adaylara bildirilecektir.</strong></p><p><strong>VI. DEĞERLENDİRME ve BAŞARI SIRALAMASI</strong></p><p>1. Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden ayrı ayrı en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir. Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.</p><p>2. Başarı sıralamasında, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınacaktır. Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek olana, hizmet süresi fazla olana ve doğum tarihi önce olana sıralamada öncelik verilecektir.</p><p>3. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri de yedek olarak sıralanacaktır.</p><p>4. Başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca adayın ataması yapılacaktır.</p><p><strong>VII. DİĞER HUSUSLAR</strong></p><p>1. Başkanlık sınav sürecinin her aşamasında adaylar tarafından belirtilen hususlarda adaylardan ayrıca bilgi ve belge talep edebilecektir.</p><p>2. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.</p><p>3. Adayların, sınavın tüm aşamalarıyla ilgili taleplerini T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adreslerinin yer aldığı ıslak imzalı yazılı dilekçe ile Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Faks ve e-posta ile ulaştırılan talepler dikkate alınmayacaktır.</p><p>4. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-60717385e3e17-6dfe-47f2-983e-1dbc0ec30f9b2021-09-07T12:48:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel olan davranışla sav; o zaman bir de göreceksin ki seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş!</p><p>(Fussilet, 41/34)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Kim borcunu ödemekte zorlanan kimseye kolaylık tanırsa Allah da dünya ve ahirette onun işlerini kolaylaştırır.</p><p>(Müslim, "Zikir", 38)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>… Hamd, bizden hüznü gideren Allah'a mahsustur. Şüphesiz rabbimiz çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir.</p><p>(Fâtır, 35/34)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Kul hakkı sosyal medyada da var]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/kul-hakki-sosyal-medyada-da-var-6071150f81a6e-7e68-4c29-829c-256d20d737a32021-09-03T22:47:00+03:00Yücel Edoğan Kul hakkı sosyal medyada da var

Kul hakkı sosyal medyada da var

DİYANET HABER

Yücel Edoğan
<p><strong>SOSYAL MEDYA AHLÂKI:</strong> Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Sosyal Medya Ahlakı' konulu raporda şu ifadelere yer verildi:21. yüzyıl teknoloji ve iletişimin en hızlı ilerlediği asır olarak dünya tarihinde yer etti. Dünyayı global bir köy haline getiren bu gelişmeler, zaman ve mesafe gibi algıları da ters yüz etti. Bilgiye ulaşma hızı dünya tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar hızlı hale geldi. İnternetin etkileşime açık olan alanına ise "sosyal medya" adı verildi. Sosyal medya denilen bu kısımda, insanlar birbirleriyle iletişim halinde oldukları ve aynı alanı paylaştıkları için anlık olarak duygu, düşünce ve durumlarını diğer insanlarla paylaşıyor. Veya paylaşımları takip edip, beğeni ve yorumlarla "sosyalliğini" geliştiriyor.Facebook, Twitter, İnstagram, WhatsApp gibi uygulamalar üzerinden ilerleyen bu sistemin en büyük handikapı ise insanlara kimliksizlik vermesi. Kişiler, gerçek kimliklerini gizleyerek her türlü platformda yer alma şansına sahip. Bu durum da gerçek hayatta yapılması düşünülmeyen şeyleri yapmak için bir cesaret veriyor.</p><p><strong>ÇERÇEVESİ ÇİZİLDİ: </strong>Ayrıca paylaşılan asılsız veya çarpıtılmış bilgiler, günahsız insanların hedef gösterilip linç edilmesi, kutsal değerlere yapılan hakaretler gibi pek çok paylaşım bu platformlarda yer alıyor. Müslüman olarak çağın gerisinde kalmamız düşünülemez elbette. Bir Müslümanın sosyal medyada nasıl davranması, sosyal medyayı nasıl kullanması gerektiği uzun süredir tartışılan ve alanında uzman din adamları tarafından çerçevesi çizilmeye çalışılan bir mevzuydu. Diyanet İşleri Başkanlığı da bu ihtiyaca binaen Müslüman bireylerin "Sosyal Medya Ahlakı"nı belirleyen kolektif bir kitap yayınladı. Alanında uzman hocaların hazırladığı yazılardan oluşan kitapta nasıl bir sosyal medya ahlakı belirlendiğini sizler için toparladık.</p><p><strong>EHİL KAYNAKLAR TAKİP EDİLMELİ: </strong>Öncelikle sosyal medyada dine ilişkin verilen bilgiler konusunda hassasiyet gösterilmeli. Kaynağından emin olunmayan bilgilerin yayılması, bu konuda kasıtlı olarak yanlış bilgiler paylaşanlara istemeden de olsa yardım edilmesini sağlıyor. Bu konudaki bilgi ihtiyacının ehil kaynak ve kişilerden edinilmesi ve paylaşım yapılırken oldukça dikkatli olunması gerekiyor.-Yine bir Müslüman nasıl ki reel hayatında inanç yapısına uymayan ortamlara girmekten imtina ediyorsa aynısı sosyal medya için de geçerli olmalı. Allah Rasulu'nun "Kişi arkadaşının dini üzeredir" hadisi minavlinde sosyal medyada da "takıldığımız" ortamlar, Allah rızasına uygun olmayan yerler olmamalı. sterilmeli</p><p><strong>MAHREMİYETE DİKKAT EDİLMELİ:</strong> Kul hakkının yalnızca reel hayata ait bir kavram olduğu yanılgısına düşmek de büyük hata. Sosyal hayatta İslam'ın haram kıldığı, lakap takma, karalama, alay etme, insanların özel hayatını ifşa etme gibi gibi davranışlar sosyal medyada da haram ve bunlar yapıldığı takdirde helallik alınması gerekiyor.-Tesettür ve mahremiyetimize gerçek hayatta gösterdiğimiz özeni sosyal medyada da göstermemiz gerekiyor tabii. Nur suresi 30 ve 31. ayetler'de, "Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha arındırıcıdır. Allah onların bütün yaptıklarından haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Dışarıda kalanlardan başka ziynetlerini göstermesinler..." şeklinde sınırları çizilen tesettür ve mahremiyet kavramları sosyal medya için de geçerli.</p><p><strong>TOPLUMSAL BİRLİK ZEDELENMEMELİ: </strong>Günümüzde yaşanan toplumsal olaylarda veya afet zamanlarında vatandaşlar bilgi almak için sık sık sosyal medyaya başvuruyor. Doğruluğu kanıtlanmayan birçok bilgi bu platformlarda paylaşılıyor ve bu bazen infiale neden oluyor. Bizim inancımıza göre "Mü'minler ancak kardeştir." O yüzden sosyal medyayı kullanırken de bu bilinçte olup, toplumsal birlikteliği zedeleyici paylaşımlardan uzak durmamız gerekiyor.-Sosyal medya gösteriş yapmak için kullanılan bir alana dönüşmüş durumda. Müslümanlar, yaptıkları iyilikleri Allah rızası için yapmakla mükelleftir. O yüzden Müslümanlar ilgi odağı haline gelmek gibi sebeplerle yaptığı iyilikleri sosyal medyadan reklam ederse ahlaki açıdan büyük bir yanılgıya düşmüş olur.-Sosyal medya kullanımının büyük bir zaman aldığı da herkesin malumu. Zaman zaman bağımlılık seviyesine çıkan bu durum nedeniyle kişilerin aile ilişkileri, sosyal hayatı hatta ibadetleri de zarar görebiliyor. Sosyal medyanın ibadetleri huşudan uzak bir şekilde geçiştirilmesine neden olması da bir Müslümana verebileceği en büyük zararlardan. da gösterilmeli</p><p><strong>Zeynep Betül Erhun</strong></p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-607101ffa7f03-940c-4849-8922-4181794e4bf02021-09-03T22:00:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir.</p><p>(Yûnus, 10/57)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>İnsanların çoğu, şu iki nimetin kıymetini bilmez ve onları kullanırken ellerinde oluşuna aldanır: Sağlık ve boş vakit.</p><p>(Buhârî, "Rikâk", 1; Tirmizî, "Zühd", 1)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Onları kötü sonuçlardan koru. O gün Sen kimi kötü sonuçlardan korumuşsan onu rahmetine mazhar kılmışsın demektir. İşte en büyük kurtuluş da budur.</p><p>(Mümin, 40/9)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[TDV burs programlarına başvurular başladı]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/tdv-burs-programlarina-basvurular-basladi-607095ff653b0-d0f7-4ecb-bf0d-cb3fa5f92d7f2021-09-03T00:52:00+03:00Yücel Edoğan TDV burs programlarına başvurular başladı

TDV burs programlarına başvurular başladı

STK

Yücel Edoğan
<p>Yurt içi ve yurt dışında binlerce öğrenciye yurt,&nbsp;<strong>burs</strong>&nbsp;ve kurs anlamında eğitim desteği vererek gençlerin geleceğe umutla bakabilmelerini sağlayan Türkiye Diyanet Vakfının 2021 Yılı II. Kabul Dönemi burs programlarına&nbsp;<strong>başvuru</strong>lar başladı.</p><p>Söz konusu dönem kapsamında; İlahiyat Akademi, Özel Destek Akademi, Lisansüstü İlahiyat Akademi, Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezun Destek Burs programlarına öğrenci alımı yapılacak.</p><p>İlahiyat ve İslami ilimler fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin akademik ve fikri gelişimlerini desteklemek için&nbsp;<strong>TDV</strong>&nbsp;ve üniversiteler arasında imzalanan protokoller marifetiyle uygulanan eğitim-öğretim ve burs programı olan İlahiyat Akademi Program, TDV Yurtlarının bulunduğu illerde öğrencilere, yurt-burs-kurs desteği şeklinde uygulanıyor.</p><p><img src="https://www.diyanethaber.com.tr/images/upload/Kare---ilahiyat-akademi-burs-programY.jpg" /></p><p>Tıp, mimarlık, mühendislik, hukuk ve öğretmenlik bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere yönelik İslami ilimde ruhsat sahibi bir zümrenin yetişmesine maddi-manevi destek olmak amacıyla uygulanan Özel Destek Akademi programı ise TDV yurtlarında uygulanıyor.</p><p>Lisansüstü İlahiyat Akademi ise İlahiyat alanında ve lisansüstü düzeyindeki öğrencilerin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişmesini, bilgiyi derlemesini, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını, bağımsız araştırma yapmasını, bilimsel problemleri çözmesini, verileri geniş bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmasını, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazanmasını sağlamak amacıyla oluşturulan burs destek programı olarak öne çıkıyor.</p><p><img src="https://www.diyanethaber.com.tr/images/upload/Kare---Ozel-Destek-Akademi-Burs-ProgramY.jpg" /></p><p>Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezun Destek programı ise “Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Programı” kapsamında Türkiye’de öğrenim görüp mezun olan öğrencilerin lisans eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla yalnızca yurt veya burs desteği şeklinde uygulanıyor.</p><p>Öğrenciler başvurularını 13 Eylül 2021 tarihine kadar&nbsp;<a href="https://diyanetburslari.tdv.org/" target="_blank">https://diyanetburslari.tdv.org</a>&nbsp;adresinden gerçekleştirebilecek. Öğrenciler başvuru süreci ile ilgili tüm detayları yine aynı adreste bulabilecek.</p><h3><a href="https://diyanetburslari.tdv.org/" target="_blank"><strong>Burs Başvurusu Yapmak İçin Tıklayınız&gt;&gt;&gt;</strong></a></h3><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[03.09.2021 Tarihli Cuma Hutbesi]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/03092021-tarihli-cuma-hutbesi-60708e4b5b56e-876c-474f-b59e-481472eac5d22021-09-03T00:47:00+03:00Yücel Edoğan 03.09.2021 Tarihli Cuma Hutbesi

03.09.2021 Tarihli Cuma Hutbesi

HUTBE

Yücel Edoğan
<p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Allah%20%C4%B0lim%20Yolcusuna%20Cenneti%20Kolayla%C5%9Ft%C4%B1r%C4%B1r.doc"><span style="color:#008000"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ WORD OLARAK İNDİR</strong></span></a></p><p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Allah%20%C4%B0lim%20Yolcusuna%20Cenneti%20Kolayla%C5%9Ft%C4%B1r%C4%B1r.pdf"><span style="color:#c0392b"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ PDF OLARAK İNDİR</strong></span></a></p><p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/(Sesli%20Hutbe)%20Allah%20%C4%B0lim%20Yolcusuna%20Cenneti%20Kolayla%C5%9Ft%C4%B1r%C4%B1r.mp3"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ&nbsp;</strong><span style="color:#0000CD"><strong>DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ MP3</strong></span></a></p><p><img alt="" src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/camiler/613145ebd4368.PNG" style="float:left; height:287px; width:350px" /></p><h3><strong>ALLAH İLİM YOLCUSUNA CENNETİ KOLAYLAŞTIRIR</strong></h3><p><strong>Muhterem Müslümanlar!</strong></p><p>Peygamber Efendimiz (s.a.s), bir defasında ilmin kıymetini ashabına şöyle anlatmıştır: “Kim ilim için yola çıkarsa Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler, hoşnutluklarından dolayı ilim talebesine kanatlarını serer. Sudaki balıklara varıncaya kadar yer ve gök ehli âlim kişinin bağışlanması için Allah’a yakarır. Âlimin, âbide üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz âlimler peygamberlerin vârisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakmışlardır; onların bıraktıkları yegâne miras ilimdir. Dolayısıyla kim onu alırsa büyük bir pay almış olur.”<a href="#_edn1" name="_ednref1" title=""><strong>[1]</strong></a></p><p><strong>Aziz Müminler!</strong></p><p>İslam’ın gönderiliş hikmetlerinden biri de insana hak ve hakikate götüren yolları öğretmek, cehaleti ortadan kaldırmaktır. İnsan, hangi yaşta ve hangi konumda olursa olsun eğitim ve öğretime, edep ve terbiyeye muhtaçtır. Zira insan, vahyi ilimle ve eğitimle doğru anlar. Dünyasını ilimle ve eğitimle imar eder. Kalbini, ruhunu ve vicdanını ilimle aydınlatır. Yaratılış gayesine ilimle ulaşır. Ahlak ve adabı ilimle kuşanır.</p><p><strong>Kıymetli Müslümanlar!</strong></p><p>İlmin kaynağı, Allah Teâlâ’dır. O, Alîm’dir, her şeyi bilendir. İnsana bilmediklerini ve kalemle yazmayı öğretendir. Dolayısıyla ilim, kişiyi Allah’a ulaştırdığı ve imanla buluşturduğu oranda değerlidir. Yoksa dünyevi menfaat elde etmek, fertleri karanlığa ve toplumları fesada sürüklemek için yapılan ilmî faaliyetlerin Allah katında kıymeti yoktur. Böylesi bir uğraş beyhûdedir ve ayet-i kerime gayet açıktır: “Onlar, iyi işler yaptıklarını sandıkları halde, dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir.”<a href="#_edn2" name="_ednref2" title=""><strong>[2]</strong></a></p><p><strong>Değerli Müminler!</strong></p><p>Kur’an-ı Kerim’de “Allah’a karşı ancak kulları içinden âlim olanlar derin saygı duyarlar. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.”<a href="#_edn3" name="_ednref3" title=""><strong>[3]</strong></a> buyrulur. Evet, ilim Yüce Rabbimizi hakkıyla bilmeye, gönlümüzde O’nun sevgisini ve saygısını sürekli hissetmeye vesiledir. Diğer yandan insanlığa faydalı olan her türlü bilgi ve yöntem kıymetlidir. Ancak, dünya huzuru ve ahiret mutluluğu, amele yani pratiğe dönüşen bilgiyle gerçekleşir. Bu, öylesine önemlidir ki Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) fayda vermeyen ilimden Rabbine sığınmıştır.<a href="#_edn4" name="_ednref4" title="">[4]</a></p><p><strong>Aziz Müslümanlar!</strong></p><p>Uzun bir aradan sonra göz aydınlığı çocuklarımız, okullarına kavuşuyor elhamdülillah! Ancak, çocuklarımızın okullarından bir daha ayrı kalmamaları için salgın hastalıkla mücadelede hepimize düşen sorumluluklar olduğunu unutmayalım ve her türlü tedbiri elden bırakmayalım.</p><p>Bu vesileyle Cenâb-ı Hak’tan çocuklarımızı ve bizi, gönüllerimize ve bedenlerimize isabet edebilecek her türlü maddî ve manevî hastalıktan muhafaza buyurmasını niyaz ediyor, öğretmen ve yavrularımıza başarılar diliyoruz.</p><div>&nbsp;<div><p><a href="#_ednref1" name="_edn1" title="">[1]</a> Tirmizî, İlim, 19.</p></div><div><p><a href="#_ednref2" name="_edn2" title="">[2]</a> Kehf, 18/104.</p></div><div><p><a href="#_ednref3" name="_edn3" title="">[3]</a> Fâtır, 35/28.</p></div><div><p><a href="#_ednref4" name="_edn4" title="">[4]</a> Nesâî, İstiâze, 13.</p><p><strong><em>Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü</em></strong></p></div></div><div><p>&nbsp;</p><p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Allah%20%C4%B0lim%20Yolcusuna%20Cenneti%20Kolayla%C5%9Ft%C4%B1r%C4%B1r.doc"><span style="color:#008000"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ &nbsp;</strong></span><span style="color:#FF0000"><strong>WORD</strong></span><span style="color:#008000"><strong> OLARAK&nbsp;İNDİR</strong></span></a></p></div><div><p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Allah%20%C4%B0lim%20Yolcusuna%20Cenneti%20Kolayla%C5%9Ft%C4%B1r%C4%B1r.pdf"><strong><span style="color:#FF0000">HAFTANIN</span><span style="color:#336600"> HUTBESİNİ </span><span style="color:#FF0000">PDF </span><span style="color:#008000">OLARAK</span><span style="color:#336600"> İNDİR</span></strong></a></p><p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/(Sesli%20Hutbe)%20Allah%20%C4%B0lim%20Yolcusuna%20Cenneti%20Kolayla%C5%9Ft%C4%B1r%C4%B1r.mp3"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ&nbsp;</strong><span style="color:#0000CD"><strong>DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ </strong></span><span style="color:#FF0000"><strong>MP3</strong></span></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p><h3>&nbsp;</h3></div>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Görevde Yükselme Sınavı]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/gorevde-yukselme-sinavi-60705c9ef1274-d66c-49af-a5e1-79ace78882092021-09-02T14:02:00+03:00Yücel Edoğan Görevde Yükselme Sınavı

Görevde Yükselme Sınavı

DUYURULAR

Yücel Edoğan
<div><p style="margin-left:10.2pt">Diyanet İşleri Başkanlığımız Taşra Teşkilatında münhal bulunan; aşağıdaki tabloda bilgileri yer alan kadrolara kurum içi naklen atama yapılmak üzere Başkanlığımız personeline yönelik sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınava, MBSTS puan sırası esas alınarak her bir unvan için belirtilen boş kadro sayısının 3 (üç) katı aday çağrılacaktır.</p><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td colspan="4" style="height:30px; width:614px"><p style="margin-left:133.2pt"><strong>MÜNHAL KADROLARA AİT BİLGİLER</strong></p></td></tr><tr><td style="height:20px; width:89px"><p style="margin-left:20.0pt"><strong>SINIFI</strong></p></td><td style="height:20px; width:164px"><p style="margin-left:16.0pt"><strong>BULUNDUĞU YER</strong></p></td><td style="height:20px; width:284px"><p style="margin-left:35.6pt"><strong>UNVANI</strong></p></td><td style="height:20px; width:78px"><p><strong>ADEDİ</strong></p></td></tr><tr><td rowspan="7" style="height:20px; width:89px"><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p style="margin-left:9.65pt">Din Hizmetleri Sınıfı</p></td><td rowspan="7" style="height:20px; width:164px"><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p style="margin-left:27.4pt">Taşra Teşkilatı</p></td><td style="height:20px; width:284px"><p style="margin-left:35.6pt">Başvaiz</p></td><td style="height:20px; width:78px"><p>100</p></td></tr><tr><td style="height:20px; width:284px"><p style="margin-left:35.6pt">Uzman vaiz</p></td><td style="height:20px; width:78px"><p>300</p></td></tr><tr><td style="height:20px; width:284px"><p style="margin-left:35.6pt">Başimam-hatip</p></td><td style="height:20px; width:78px"><p>150</p></td></tr><tr><td style="height:20px; width:284px"><p style="margin-left:35.6pt">Uzman imam-hatip</p></td><td style="height:20px; width:78px"><p>250</p></td></tr><tr><td style="height:20px; width:284px"><p style="margin-left:35.6pt">Kur’an kursu başöğreticisi</p></td><td style="height:20px; width:78px"><p>100</p></td></tr><tr><td style="height:20px; width:284px"><p style="margin-left:35.6pt">Kur’an kursu uzman öğreticisi</p></td><td style="height:20px; width:78px"><p>250</p></td></tr><tr><td style="height:20px; width:284px"><p style="margin-left:35.6pt">Başmüezzin</p></td><td style="height:20px; width:78px"><p style="margin-left:24.6pt">50</p></td></tr></tbody></table><h3><strong>I.BAŞVURU ŞARTLARI</strong></h3><ol style="list-style-type:upper-alpha"><li><h3><strong>GENEL ŞARTLAR</strong></h3></li></ol><ol><li>657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendindeki genel şartları taşımak,</li><li>Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,</li><li>Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,</li><li>Başkanlığımızca 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (MBSTS) herhangi birinden en az <strong>50 (elli) </strong>puan almış olmak,</li><li>Son 3 yıl içinde uyarma ile kınama hariç disiplin cezası almamış olmak.</li></ol><h3><strong>B.ÖZEL ŞARTLAR</strong></h3><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="height:19px; width:122px"><p style="margin-left:8.75pt"><strong>UNVANLAR</strong></p></td><td colspan="2" style="height:19px; width:500px"><p style="margin-left:160.5pt"><strong>ŞARTLAR</strong></p></td></tr><tr><td style="height:38px; width:122px"><p style="margin-left:5.6pt"><strong>Başvaiz</strong></p></td><td colspan="2" style="height:38px; width:500px"><ol style="list-style-type:lower-alpha"><li>Uzman vaiz olarak 4 yıl çalışmış olmak,</li><li>İlahiyat alanında yüksek lisans yapmış olmak.</li></ol></td></tr><tr><td style="height:19px; width:122px"><p style="margin-left:5.6pt"><strong>Uzman vaiz</strong></p></td><td colspan="2" style="height:19px; width:500px"><p style="margin-left:22.15pt">Vaiz olarak 6 yıl çalışmış olmak</p></td></tr><tr><td style="height:76px; width:122px"><p>&nbsp;</p><p style="margin-left:5.6pt"><strong>Başimam- hatip</strong></p></td><td style="height:76px; width:24px"><p style="margin-left:7.3pt">a.</p><p style="margin-left:7.3pt">b.</p><p style="margin-left:7.3pt">c<strong>.</strong></p></td><td style="height:76px; width:476px"><p style="margin-left:1.5pt">Uzman imam-hatip olarak 4 yıl çalışmış olmak, Hafız olmak,</p><p style="margin-left:1.5pt">Başkanlıkça düzenlenen aşere, takrib, tayyibe kursunu bitirmiş olmak</p><p style="margin-left:1.5pt">veya ilahiyat alanında yüksek lisans yapmış olmak.</p></td></tr><tr><td style="height:55px; width:122px"><p style="margin-left:5.6pt"><strong>Uzman imam- hatip</strong></p></td><td style="height:55px; width:24px"><p style="margin-left:7.3pt">a.</p><p style="margin-left:7.3pt">b.</p></td><td style="height:55px; width:476px"><p style="margin-left:1.5pt">İmam-hatip olarak 6 yıl çalışmış olmak,</p><p style="margin-left:1.5pt">Hafız olmak veya Başkanlıkça düzenlenen aşere, takrib, tayyibe kurusunu bitirmiş olmak veya ilahiyat alanında yüksek lisans yapmış olmak.</p></td></tr><tr><td rowspan="2" style="height:55px; width:122px"><p>&nbsp;</p><p style="margin-left:5.6pt"><strong>Kuran kursu başöğreticisi</strong></p></td><td style="height:55px; width:24px"><p style="margin-left:7.3pt">a.</p><p style="margin-left:7.3pt">b.</p><p style="margin-left:7.3pt">c.</p></td><td style="height:55px; width:476px"><p style="margin-left:1.5pt">Dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,</p><p style="margin-left:1.5pt">Kur’an kursu uzman öğreticisi olarak 4 yıl çalışmış olmak, Hafız olmak,</p></td></tr><tr><td style="height:29px; width:24px"><p>d.</p></td><td style="height:29px; width:476px"><p style="margin-left:1.5pt">Başkanlıkça düzenlenen aşere, takrib, tayyibe kursunu bitirmiş olmak.</p></td></tr><tr><td style="height:75px; width:122px"><p style="margin-left:5.6pt"><strong>Kuran kursu uzman</strong></p><p style="margin-left:5.6pt"><strong>öğreticisi</strong></p></td><td style="height:75px; width:24px"><p style="margin-left:7.3pt">a.</p><p style="margin-left:7.3pt">b.</p><p style="margin-left:7.3pt">c.</p></td><td style="height:75px; width:476px"><p style="margin-left:1.5pt">Dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak, Kur’an kursu öğreticisi olarak 6 yıl çalışmış olmak,</p><p style="margin-left:1.5pt">Hafız olmak veya Başkanlıkça düzenlenen aşere, takrib, tayyibe kursunu</p><p style="margin-left:1.5pt">bitirmiş olmak.</p></td></tr><tr><td rowspan="2" style="height:36px; width:122px"><p>&nbsp;</p><p style="margin-left:5.6pt"><strong>Başmüezzin</strong></p></td><td style="height:36px; width:24px"><p style="margin-left:7.3pt">a.</p><p style="margin-left:7.3pt">b.</p></td><td style="height:36px; width:476px"><p style="margin-left:1.5pt">Müezzin-kayyım olarak 8 yıl çalışmış olmak,</p><p style="margin-left:1.5pt">Hafız olmak,</p></td></tr><tr><td style="height:29px; width:24px"><p>c.</p></td><td style="height:29px; width:476px"><p style="margin-left:1.5pt">Başkanlıkça düzenlenen aşere, takrib, tayyibe kursunu bitirmiş olmak.</p></td></tr></tbody></table></div><h3><strong>BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI</strong></h3><div><ol><li><p>Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 06.09.2021 - 20.09.2021 (saat 23:59) tarihleri arasında DİBBYS Programı üzerinden “<u>https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav</u>” yapılacaktır.</p></li><li><p>Sınav şartlarına ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolünde DİBBYS (İKYS) verileri dikkate alınacağından adayların, başvuru yapmadan önce İKYS verilerini kontrol ederek eksik bilgi ve belgelerini İKYS’ye işletmeleri/tanımlatmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında adaylardan ayrıca bir belge talep edilmeyecektir.</p></li><li>Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.</li><li>Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.</li><li>Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.</li></ol><h3><strong>III.SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, YERİ ve ZAMANI</strong></h3><ol><li>Sınav, sözlü olarak yapılacaktır.</li><li>Sınav konuları:</li></ol><h3><strong>a.Vaiz unvanı kariyer basamakları için;</strong></h3><ol style="list-style-type:lower-alpha"><li><p>Kur’an-ı Kerim (kıraat, anlam ve tefsir) (30 puan),</p></li><li><p>Arapça (30 puan),</p></li><li>Dini bilgiler (hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve İslam ahlakı) ve hitabet (30 puan),</li><li>Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat (10 puan).</li></ol><h3><strong>b.Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlarının kariyer basamakları için;</strong></h3><ol><li><p>Kur’an-ı Kerim (70 puan),</p></li><li><p>Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları) (20 puan),</p></li><li>Hitabet (KKÖ ve İH için) - Ezan ve ikamet (MK için) (10 puan)</li></ol><ol><li>Sınav tarihi ve yeri başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.</li><li>Adaylar sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Nüfus Cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.</li><li>Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.</li></ol><p><strong>IV.DEĞERLENDİRME ve BAŞARI SIRALAMASI</strong></p><ol><li><p>Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekmektedir.</p></li><li><p>Başarı sıralamasında öncelikle sınav puanı, eşitlik halinde sırasıyla MBSTS puanı, hizmet süresinin fazla olması ve doğum tarihinin önce olması dikkate alınacaktır.</p></li><li>Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri yedek olarak sıralanacaktır.</li></ol><p><strong>V.SINAV SONUÇLARI ve İTİRAZ</strong></p><ol><li><p>Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.</p></li><li>İtirazlar, 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaylara bildirilecektir.</li><li>Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.</li></ol></div><h3><strong>VI.ATAMA İŞLEMLERİ</strong></h3><ol><li>Atamalar başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.</li><li>Atamaya ilişkin diğer hususlar daha sonra ilan edilecektir.</li></ol><h3><strong>VII.DİĞER HUSUSLAR</strong></h3><ol><li>Adaylar;&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Sınav Giriş&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Belgesi”&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; alma&nbsp;&nbsp;&nbsp; ve&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sınav sonuç öğrenme işlemlerini (<u>https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav</u>) adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.</li><li>Sınav sürecinin her aşamasında başvuru için istenilen bilgiler ve gerekli görülen diğer hususlarla ilgili, Başkanlık adaylardan ayrıca belge talep edebilecektir.</li><li>Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.</li><li>Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.</li><li>Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.</li><li>Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin- Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.</li></ol><h3><strong>VIII.İLETİŞİM</strong></h3><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="height:56px; width:129px"><p style="margin-left:12.0pt">Yazışma Adresi</p></td><td style="height:56px; width:8px"><p>:</p></td><td style="height:56px; width:547px"><p style="margin-left:1.85pt">Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü</p><p style="margin-left:1.85pt">Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA</p></td></tr><tr><td style="height:26px; width:129px"><p style="margin-left:12.0pt">Telefon</p></td><td style="height:26px; width:8px"><p>:</p></td><td style="height:26px; width:547px"><p style="margin-left:1.85pt">(0312) 295 70 00</p></td></tr><tr><td style="height:29px; width:129px"><p style="margin-left:12.0pt">Faks</p></td><td style="height:29px; width:8px"><p>:</p></td><td style="height:29px; width:547px"><p style="margin-left:1.85pt">(0312) 2858572</p></td></tr><tr><td style="height:23px; width:129px"><p style="margin-left:10.0pt">e-posta</p></td><td style="height:23px; width:8px"><p>:</p></td><td style="height:23px; width:547px"><p style="margin-left:1.85pt"><a href="mailto:persis@diyanet.gov.tr">persis@diyanet.gov.tr</a></p></td></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p><p style="margin-left:29.65pt">İlgililere duyurulur.</p><p><strong>DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ</strong></p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-6070690f12c77-334b-46b5-905d-7e5e4e5a823e2021-09-01T00:32:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Allah, gözlerin kötü niyetli bakışını ve kalplerin sakladıklarını bilir.</p><p>(Mümin, 40/19)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Müminler; birbirine merhamette, birbirini sevmede ve birbirine yardım etmede; tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları ona yardım etmek için çabalarken, uykusuzluk ve yüksek ateş ile tepki veren bir bedene benzer.</p><p>(Buhârî, "Edeb", 27; Müslim, "Birr", 66)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Bizi yediren, içiren, (başkasına) muhtaç kılmayan ve barındıran Allah’a hamdolsun.</p><p>(Müslim, "Zikir", 64)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-60703ca2d0539-ead9-4760-86fe-8245eb44ca1f2021-08-31T22:53:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Kitab'ın indirilişi azîz ve alîm olan, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, hem cezalandırması şiddetli hem lütfu bol olan Allah'ın katındandır. O'ndan başka ilah yoktur, dönüş yalnız O'nadır.</p><p>(Mümin, 40/2-3)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Mümin; ırza, namusa dil uzatan, lânet eden, çirkin işler yapan, edepsiz konuşan kimse değildir.</p><p>(Tirmizî, "Birr", 48)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Allah'ım! Kullarını yeniden dirilteceğin o günde beni azabından koru.</p><p>(Ebû Dâvud, "Edeb", 97, 98)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[İçişleri Bakanlığı'ndan PCR Testi genelgesi]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/icisleri-bakanligindan-pcr-testi-genelgesi-607046bda0520-fe92-4534-a3be-c90c4cbf46892021-08-31T22:40:00+03:00Yücel Edoğan İçişleri Bakanlığı'ndan PCR Testi genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan PCR Testi genelgesi

GÜNCEL

Yücel Edoğan
<p>İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine PCR Testi konulu yeni bir genelge daha gönderdi.</p><p>Genelgeye göre başta öğretmenler olmak üzere eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek görevlilerden aşı olmamış ya da daha önce hastalık geçirmemiş olanlardan, haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenecek.</p><p>PCR testi sonuçları okul idareleri tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacak.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-60702e3786733-64aa-4508-bcf6-6f261da26eba2021-08-30T18:34:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Allah size yardım ederse artık sizi yenecek hiçbir kimse yoktur; eğer sizi yardımsız bırakırsa O'ndan sonra size kim yardım edebilir? Müminler yalnız Allah'a güvensinler.</p><p>(Âl-i İmrân, 3/160)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Bazı insanlar iyiliğin anahtarı, kötülüğün kilididir. Bazıları da kötülüğün anahtarı, iyiliğin kilididir. Allah'ın, iyiliğin anahtarı eylediği kimselere ne mutlu! Allah'ın, kötülüğün anahtarı eylediği kimselere de ne yazık!</p><p>(İbn Mâce, "Sünnet", 19)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Allah'ım! Ebedi yurt olan ahirette kötü kimselere komşu olmaktan Sana sığınırım.</p><p>(Hâkim, Müstedrek, 1, 714)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı Açıklandı]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/yuksekogretim-kurumlari-yabanci-dil-sinavi-aciklandi-60701d6f5bbb2-ea7f-4f2a-a851-a63b784081e12021-08-29T23:07:00+03:00Yücel Edoğan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı Açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı Açıklandı

EĞİTİM

Yücel Edoğan
<p><strong>ÖSYM Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarını Yayımladı</strong></p><p><strong>DUYURU</strong><br /><strong><strong>(29 Ağustos 2021)</strong></strong></p><p><strong>2021-YÖKDİL/2 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı</strong></p><p><strong>29 Ağustos 2021</strong>&nbsp;tarihinde&nbsp;uygulanan&nbsp;Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının&nbsp;<strong>(2021-YÖKDİL/2)</strong>&nbsp;Temel Soru&nbsp;Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının&nbsp;<strong>(her test için&nbsp;% 10)&nbsp;</strong>aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.</p><p>Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına&nbsp;<strong>29 Ağustos 2021</strong>&nbsp;tarihinde saat&nbsp;<strong>15.20'den</strong>&nbsp;itibaren ÖSYM’nin&nbsp;<a href="https://ais.osym.gov.tr/"><strong>https://ais.osym.gov.tr</strong></a>&nbsp;internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile&nbsp;<strong>10 gün</strong>&nbsp;süreyle erişebileceklerdir.</p><p><em>Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.</em></p><p><strong>Kamuoyuna saygıyla duyurulur.</strong></p><p><strong>ÖSYM BAŞKANLIĞI</strong></p><p><br /><strong><em><a href="https://www.osym.gov.tr/TR,21285/2021-yokdil2-sinavi-temel-soru-kitapciklarinin-yayimlanmasi-10.html">2021-YÖKDİL/2 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve&nbsp;Cevap Anahtarları</a>&nbsp;(%10)</em></strong></p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Sihirin hakikati var mıdır?]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/sihirin-hakikati-var-midir-60700b6e6c513-a6a4-406e-b217-51a19caf976b2021-08-29T22:56:00+03:00Yücel Edoğan Sihirin hakikati var mıdır?

Sihirin hakikati var mıdır?

FETVALAR

Yücel Edoğan
<p>Sihir veya büyü literatürde el çabukluğu, göz boyama ve yaldızlı sözler söyleme yoluyla gerçekleştirilen hile ve aldatma işi ya da şeytanla yakınlık kurup ondan yardım alma ve nesnelerin şeklini değiştirme iddiası şeklinde tanımlanmıştır. (Bkz. “Sihir”, DİA, XXXVII, 170-172). Sihir faaliyetlerinin, dini değerlerle bir bağlantısı olmadığı gibi bu işlerle uğraşanlar ahlaki bir amaç da gözetmezler. Bu tür uğraşılardaki temel hedef, çıkar sağlamaktır.</p><p>Kur’an-ı Kerim’de sihir olgusuna atıfta bulunulmuş (Bakara, 2/102; A’râf, 7/116; Tâhâ, 20/66), Hz. Peygamber de (s.a.s.) sihir yapmayı yedi büyük günah arasında saymıştır (Buhârî, Vesâyâ, 23; Müslim, İmân, 145).</p><p>Büyücülerin her şeyi bildiği, başaramayacakları şeylerin bulunmadığı şeklindeki inançlar İslam’a aykırıdır. Bu yüzden bazı müslüman bilginler, gerçekliği bulunmayan bir aldatmaca ve safsata olduğu gerekçesi ile büyünün gerçekliğini reddetmişlerdir (Bkz. Cassâs, Ahkâmu’l-Kur’an, I, 50; Nevevî, Ravda, IX, 128, 346).</p><p>Sihire maruz kalan bir kişi, çare olarak Hz. Peygamberin önerdiği korunma yöntemleri ile yetinmeli, cinci ve üfürükçülerin tuzağına düşmemelidir. Kendisine büyü yapıldığını sanan ruhsal problemli insanların doktor veya psikiyatri uzmanına müracaat etmeleri uygun olur.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-60699180f750e-9f67-45a8-bc54-b4b63a1bb87a2021-08-29T22:34:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>...Hayır olarak ne harcarsanız o, ana-baba, akraba, yetimler, fakirler ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak ne yaparsanız, gerçekten Allah onu hakkıyla bilir.</p><p><strong>(Bakara, 2/215)</strong></p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Âdemoğlunun bir vadi dolusu altını olsa, kendisinin diğer bir vadisi daha olmasını ister. Onun ağzını topraktan başka bir şey doldurmaz. Allah (ihtirastan) tevbe eden kimsenin tevbesini kabul eder.</p><p>(Muslim, “Zekât”, 117)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Rabbim! Beni yalnız başıma bırakma, Sen varislerin en hayırlısısın.</p><p><strong>(Enbiyâ, 21/89)</strong></p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[İmam olmak isteyenlere zorunlu tutulacak]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/imam-olmak-isteyenlere-zorunlu-tutulacak-6069896b21abc-513b-4cd2-9eba-1a0eb57aa1822021-08-29T22:11:00+03:00Yücel Edoğan İmam olmak isteyenlere zorunlu tutulacak

İmam olmak isteyenlere zorunlu tutulacak

DİNİ HABERLER

Yücel Edoğan
<p>Düzenlemenin aynen yasalaşması durumunda,&nbsp;Diyanet’e bağlı din görevlisi olarak atanmak için Diyanet Akademisi mezunu olmak gerekecek. Akademi, “Dini Yüksek İhtisas”, “Dini İhtisas” ve “Eğitim Merkezi” olarak üç bölümden oluşacak.</p><p><strong>Çalışma tamamlandı</strong></p><p>AK Parti,&nbsp;Diyanet İşleri Başkanlığı&nbsp;bünyesinde “Diyanet Akademisi” kurulmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yasa teklifi çalışmasını tamamladı. Önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulması ve 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılının ilk gündem maddelerinden biri olması beklenen teklife göre, Diyanet kadrolarına atanacak din görevlilerine mesleki ve hizmet öncesi&nbsp;eğitim&nbsp;vermek üzere “Diyanet Akademisi” kurulacak.</p><p>AK Partili yetkililer, “model din görevlisi” ihtiyacına dikkat çekerek, düzenlemeyle “din istismarının” önüne geçecek nitelikli, donanımlı, kıraatı, hitabeti iyi din görevlilerinin yetişmesinin sağlanacağına işaret etti.</p><p><strong>İki ayaklı model</strong></p><p>AK Parti,&nbsp;İslam&nbsp;dininin çağın yeni sorularına doğru yanıtları vermesini mümkün kılacak yeterlilikte din personelinin yetişmesinin elzem olduğunu belirtti.</p><p>Teklife göre, Diyanet’e bağlı din görevlisi olarak atanmak için Diyanet Akademisi mezunu olmak gerekecek. İki ayaklı oluşturulacak modelin ilk ayağında halihazırda Diyanet bünyesinde çalışan din personelinin hizmet içi eğitimi gerçekleştirilecek.</p><p>Bunun için yeni bir genel müdürlük ihdası öngörülüyor. Bir sonraki adımda ise yeni alımlardan sonra personelin ikinci bir elemeye tabi tutulmadan önce “hizmet öncesi eğitimi” planlanıyor.</p><p>(Milliyet)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-60696729415ef-dbd0-4c8f-b442-8a9c3b954b592021-08-28T22:40:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>De ki (Allah şöyle buyuruyor): "Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah (dilerse) bütün günahları bağışlar; doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir."</p><p>(Zümer, 39/53)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Mümin, bir delikten iki defa sokulmaz (iki defa aynı yanılgıya düşmez).</p><p>(Buhârî, "Edeb", 83; Müslim, "Zühd", 63)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Allah'ım! Cimrilikten ve korkaklıktan Sana sığınırım.</p><p>(Nesâî, "İstiâze", 4)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[TDV yurtlarına kayıtlar başladı]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/tdv-yurtlarina-kayitlar-basladi-6069733362fd2-e6fc-45e4-86b7-296e142148232021-08-28T22:23:00+03:00Yücel Edoğan TDV yurtlarına kayıtlar başladı

TDV yurtlarına kayıtlar başladı

STK

Yücel Edoğan
<p><strong>Türkiye genelinde 28 ilde 33'ü kız, 16'sı erkek olmak üzere toplamda 49&nbsp;<strong>yurt</strong>&nbsp;binasıyla üniversite&nbsp;<strong>öğrenci</strong>lerine barınma hizmeti sunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) yurtlarına öğrenci&nbsp;<strong>kayıt</strong>ları başladı.</strong></p><p>Türkiye Diyanet Vakfı Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesine bağlı yükseköğretim yurtlarında&nbsp;<strong>2021-2022</strong>&nbsp;<strong>eğitim</strong>&nbsp;yılı için pandemi tedbirleri de göz önüne alınarak tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı İhsan Açık, "Ülkemizin geleceği gençlerimize tüm imkanlarını seferber eden Vakfımız, sağladığı güvenilir ve huzurlu barınma ortamıyla hem öğrencilerin hem de ailelerin büyük bir teveccühünü almış durumda. Bu yıl ülke genelinde 28 ilde 33’ü kız 16’sı erkek olmak üzere toplamda 49 üniversite öğrenci yurdunda 10 bin 283 öğrencimize barınma hizmeti verebileceğiz. Sağladığımız fiziksel şartların yanında bilimsel ve sosyal projeler, seminerler, konferanslar ve sanatsal faaliyetlerle de yurtlarımızda kalan gençlerimizi eğitiyor, bilgiyle donatıyor ve kişisel gelişimlerine katkı sunuyoruz." dedi.</p><p><img src="https://www.diyanethaber.com.tr/images/upload/TDV-yurt-kayYtlarY-baYladY02.jpg" /></p><p>Özellikle pandemi nedeniyle gençlerin evlerde sıkça vakit geçirdiğini ve bu süreçte oldukça sıkıldığını ifade eden İhsan Açık, "Yurtlarda gençlerimize aile sıcaklığını aratmayacak ortamlarda hizmet sunmanın yanında gerçekleştireceğimiz kurs, atölye çalışmaları, manevi programlar, sportif faaliyetler, geziler ve kamplar gibi sosyal faaliyetlerle de stresten uzak bir öğrencilik dönemi geçirmelerini amaçlıyoruz."&nbsp;şeklinde konuştu.</p><p><img src="https://www.diyanethaber.com.tr/images/upload/TDV-yurt-kayYtlarY-baYladY03.jpg" /></p><p>Yurtların insan merkezli yönetim anlayışıyla hizmet verdiğini belirten Açık, öğrencilerin güvenliğinin de çok önemli olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:</p><p>"Öğrencilerimizin eğitim hayatlarını rahatlıkla sürdürebilmeleri için kesintisiz internet, ders çalışma salonlarımız ve kütüphanelerimiz ile hizmet sunuyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin güvenliği için tüm yurtlarımız güvenlik kameralarıyla donatılmış olup giriş-çıkış işlemleri parmak izi sistemi kullanılarak takip ediliyor. Öğrencilerimizin yurtlara girişleri ile ilgili velilere SMS bilgilendirmesi yapılarak çocuklarının durumundan haberdar olmalarını sağlıyoruz. Türkiye’nin güvenini kazanmış bir teşkilat olan Diyanet İşleri Başkanlığı ile koordineli bir şekilde çalışıp yurtlarda kalan öğrencilerimizin dini anlamda doğru bilgiye doğru kaynaklardan hikmetli bir şekilde ulaşabilmelerine de yardımcı oluyoruz."</p><p><img src="https://www.diyanethaber.com.tr/images/upload/TDV-yurt-kayYtlarY-baYladY04.jpg" /></p><p>Yükseköğretim düzeyinde eğitim gören tüm öğrencilerin Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarına başvuruda bulunabileceğini belirten Açık, yurtlarda kalmak isteyen öğrencilerin https://www.tdvyurt.com.tr sayfasında bulunan kayıt formunu doldurarak başvurularını gerçekleştirebileceklerini sözlerine ekledi.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-60695919eea9c-8f84-4c96-bd02-c8f53343b3742021-08-27T01:10:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Allah'ın nimetini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Allah gerçekten bağışlayıcıdır, merhametlidir.</p><p>(Nahl, 16/18)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Söz ve davranışlarında ileri gidip haddi aşanlar helâk oldular.</p><p>(Müslim, "İlim", 7; Ebû Dâvud, "Sünnet", 6)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Allah'ım! Doğru yoldan sapmak veya saptırılmaktan, ayağımın kayması veya kaydırılmasından, zulmetmekten veya zulme maruz kalmaktan, cahilce ...</p><p>(Ebû Dâvud, "Edeb", 11)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Din İşleri Yüksek Kurulu, deniz ürünleriyle ilgili görüşüne ilişkin açıklama yaptı]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/din-isleri-yuksek-kurulu-deniz-urunleriyle-ilgili-gorusune-iliskin-aciklama-yapti-60694fe933b5f-30cd-4a7a-9bf5-fd4b0fac98702021-08-27T01:08:00+03:00Yücel Edoğan Din İşleri Yüksek Kurulu, deniz ürünleriyle ilgili görüşüne ilişkin açıklama yaptı

Din İşleri Yüksek Kurulu, deniz ürünleriyle ilgili görüşüne ilişkin açıklama yaptı

DİYANET HABER

Yücel Edoğan
<p>Din İşleri Yüksek Kurulumuzun deniz ürünleri ile ilgili görüşü, bazı sosyal medya kullanıcıları ve medya organlarınca çarpıtılarak yeni bir görüş gibi gündeme getirilmiştir.</p><p>Kurulumuz, geçmiş yıllarda vatandaşlarımız tarafından bazı deniz ürünleri ile ilgili sorulan bir soruya, mezheplerin görüşlerini dikkate alarak, klasik fıkıh kitaplarında da yer alan bilgileri aktararak bir cevap vermiştir. Söz konusu cevap, kurulumuzca verilen yeni bir fetva değildir.</p><p>Kamuoyuna saygıyla duyurulur.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p><strong>Din İşleri Yüksek Kurulu</strong></p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[27.08.2021 Tarihli Cuma Hutbesi]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/27082021-tarihli-cuma-hutbesi-60693fa6e7f46-1c1a-49a7-b9fd-c4ab567580ff2021-08-26T15:59:00+03:00Yücel Edoğan 27.08.2021 Tarihli Cuma Hutbesi

27.08.2021 Tarihli Cuma Hutbesi

HUTBE

Yücel Edoğan
<p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Allah'%C4%B1n%20Yard%C4%B1m%20Etti%C4%9Fine%20Ma%C4%9Flubiyet%20Yoktur.doc"><span style="color:#008000"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ WORD OLARAK İNDİR</strong></span></a></p><p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Allah'%C4%B1n%20Yard%C4%B1m%20Etti%C4%9Fine%20Ma%C4%9Flubiyet%20Yoktur.pdf"><span style="color:#c0392b"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ PDF OLARAK İNDİR</strong></span></a></p><p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Sesli%20Hutbe%20(Allah%C4%B1n%20Yard%C4%B1m%20Etti%C4%9Fine%20Ma%C4%9Flubet%20Yoktur).mp3"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ&nbsp;</strong><span style="color:#0000CD"><strong>DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ MP3</strong></span></a></p><p><img alt="" src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/camiler/6127909d70ffe.PNG" style="float:left; height:271px; width:297px" /></p><p><span style="color:#0000FF"><strong>ALLAH’IN YARDIM ETTİĞİNE MAĞLUBİYET YOKTUR</strong></span></p><p><strong>Muhterem Müslümanlar!</strong></p><p>Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Allah size yardım ederse artık sizi yenecek hiçbir kimse yoktur; eğer sizi yardımsız bırakırsa O’ndan sonra size kim yardım edebilir? Müminler yalnız Allah’a güvensinler.”<a href="#_edn1" name="_ednref1" title=""><strong>[1]</strong></a></p><p>Okuduğum hadis-i şerifte Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: &nbsp;“Allah’tan başka ilâh yoktur, O’nun ortağı da yoktur. Mülk ve hamd O’na aittir. O her şeye kâdirdir. Güç ve kuvvete ancak Allah’ın yardımı ile erişilir.”<a href="#_edn2" name="_ednref2" title=""><strong>[2]</strong></a></p><p><strong>Aziz Müminler!</strong></p><p>Henüz Hz. Ömer’in hilafet yıllarıydı. Cenâb-ı Hakk’ın yardımı, İyâz b. Ganem komutasındaki sahabe-i kiram efendilerimizin cesaret ve fedakârlığıyla Diyarbakır fethedilmiş, Anadolu’muzun kapıları İslam’a açılmıştı. Yine böyle bir Ağustos günü Malazgirt zaferiyle Anadolu, İslam’ın ve Müslümanların ebedi yurdu oldu. O günden bugüne şehit kanlarıyla sulanmış bu mukaddes topraklar, hak ve hakikatin, güven ve cesaretin, huzur ve barışın sembolü, zalimin hasmı, mazlumun umudu oldu.</p><p><strong>Kıymetli Müslümanlar!</strong></p><p>Şanlı tarihimiz şahittir ki ecdadımızın gayesi, kuru bir kavga, basit bir cihangirlik davası değildir. Cennetmekân ecdadımız “ya muzaffer olur gayeme ulaşırım; ya da şehit olur cennete girerim” düşüncesiyle sefere çıkmıştır. Allah! Allah! nidalarıyla, biraz sonra öleceğini bile bile ve en ufak bir tereddüt göstermeden vatanını müdafaa etmiştir. İ’lâ-yi kelimetullah yani Allah’ın sözünü yüceltmek, adalet ve merhameti bütün cihana hâkim kılmak için zaferden zafere koşmuştur. İçinde bulunduğumuz Ağustos ayındaki nice zaferlere bizi ulaştıran, işte bu ruhtur. Malazgirt’te, Mohaç’ta, Sakarya’da, Büyük Taarruz’da, bütün terör örgütleriyle ve şer güçleriyle mücadelemizde hep aynı ruh vardır.</p><p><strong>Değerli Müminler!</strong></p><p>Bugün bize düşen, bu ruhu diri tutmak, yaşatmak ve yüceltmektir. Birliğimizden, beraberliğimizden ve kardeşliğimizden ödün vermemektir. Bizi biz yapan, bizi millet yapan değerlerin etrafında sımsıkı kenetlenmektir. Unutmayalım ki Allah Teâlâ’nın yardım ettiğine galip gelecek hiçbir güç yoktur.&nbsp;</p><p>Bu vesileyle Hz. Âdem (a.s)’dan günümüze kadar i’lâ-yi kelimetullah aşkıyla yanıp tutuşan, mukaddesat uğruna canını feda eden aziz şehitlerimize ve Hakk’a yürüyen kahraman gazilerimize Yüce Rabbimden rahmet diliyorum.</p><div>&nbsp;<div><p><a href="#_ednref1" name="_edn1" title="">[1]</a> Âl-i İmrân, 3/160.</p></div><div><p><a href="#_ednref2" name="_edn2" title="">[2]</a> Müslim, Mesâcid, 139.</p><p><strong><em>Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü</em></strong></p></div></div><div><p>&nbsp;</p><p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Allah'%C4%B1n%20Yard%C4%B1m%20Etti%C4%9Fine%20Ma%C4%9Flubiyet%20Yoktur.doc"><span style="color:#008000"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ &nbsp;</strong></span><span style="color:#FF0000"><strong>WORD</strong></span><span style="color:#008000"><strong> OLARAK&nbsp;İNDİR</strong></span></a></p></div><div><p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Allah'%C4%B1n%20Yard%C4%B1m%20Etti%C4%9Fine%20Ma%C4%9Flubiyet%20Yoktur.pdf"><strong><span style="color:#FF0000">HAFTANIN</span><span style="color:#336600"> HUTBESİNİ </span><span style="color:#FF0000">PDF </span><span style="color:#008000">OLARAK</span><span style="color:#336600"> İNDİR</span></strong></a></p><p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Sesli%20Hutbe%20(Allah%C4%B1n%20Yard%C4%B1m%20Etti%C4%9Fine%20Ma%C4%9Flubet%20Yoktur).mp3"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ&nbsp;</strong><span style="color:#0000CD"><strong>DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ </strong></span><span style="color:#FF0000"><strong>MP3</strong></span></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p><h3>&nbsp;</h3></div>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-60692f478ec48-57cc-4190-abcf-868b3ba9e9502021-08-26T10:17:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Gerçekten bu Kur’an, en doğru yola iletir ve iyi işler yapan mü’minlere büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler.</p><p><strong>(İsrâ, 17/9)</strong></p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Birbirlerini sevmekte, birbirlerine merhamet etmekte ve birbirlerine şefkat göstermekte mü’minlerin durumu, insan bedenine benzer. Ondan bir ...</p><p><strong>(Al-Bukhari, "Edeb", 27)</strong></p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Rabbim! Gireceğim yere doğrulukla girmemi sağla, çıkacağım yerden de doğrulukla çıkmamı nasip et ve benim için kendi katından yardım edici bir ...</p><p><strong>(İsrâ, 17/80)</strong></p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Aşere Takrib Kursu Sözlü Sınav sonuçları açıklandı]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/asere-takrib-kursu-sozlu-sinav-sonuclari-aciklandi-60691fa09e0a4-5cfe-403d-a408-9561f661e71f2021-08-25T23:29:00+03:00Yücel Edoğan Aşere Takrib Kursu Sözlü Sınav sonuçları açıklandı

Aşere Takrib Kursu Sözlü Sınav sonuçları açıklandı

DUYURULAR

Yücel Edoğan
<p><strong>Aşere Takrib Kursu</strong>'nu dışarıdan tamamlayanlara yönelik gerçekleştirilen&nbsp;<strong>sözlü sınav</strong>&nbsp;<strong>sonuç</strong>ları açıklandı.</p><p>Aşere Takrib Kursu Sözlü Sınav Sonuçları için&nbsp;<a href="https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/KurumDisi/Sonucsorgulama.aspx" target="_blank"><strong>TIKLAYINIZ &gt;&gt;&gt;</strong></a></p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-60690703e52ab-d4ba-4669-8553-9f836e60cdfb2021-08-25T21:16:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan rabbinize kulluk edin ki sakınabilesiniz.</p><p>(Bakara, 2/21)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Kim din kardeşinin hakkına girdiyse, altın ve gümüşün geçmeyeceği kıyamet günü gelmeden kendisiyle helalleşsin. Aksi takdirde; salih ameli varsa, yaptığı zulüm miktarınca sevapından alınıp hak sahibine verilir. İyiliği yoksa da, zulmettiği kardeşinin günahından ona yüklenir.</p><p>(Buhârî, "Rikâk", 48)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Yüce Allah'ı (her türlü noksanlıktan) tenzih ederim. Allah'a hamdederek Onu tesbih ederim.</p><p>(Buhârî, "Deavât", 65)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[İmam Hatip Ahmet Akca Hakka Yürüdü]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/imam-hatip-ahmet-akca-hakka-yurudu-6068936c9324d-8f82-4365-8ef6-e7c99c092aa42021-08-24T23:06:00+03:00Yücel Edoğan İmam Hatip Ahmet Akca Hakka Yürüdü

İmam Hatip Ahmet Akca Hakka Yürüdü

MÜFTÜLÜK

Yücel Edoğan
<p><strong>Kütahya</strong>&nbsp;İl Müftülüğünden alınan bilgiye göre; Merkez Perli Mahallesi Camii İmam Hatibi Ahmet Akca, mide&nbsp;<strong>kanser</strong>i nedeniyle&nbsp;<strong>vefat</strong>&nbsp;etti.</p><p>İmam Hatip Akca'nın&nbsp;<strong>cenaze</strong>si, Kütahya Merkez Bayat Köyü'nde İl Müftü Yardımcısı İsa Ada'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Bayat Köyü Mezarlığı'na defnedildi.</p><p>Akca evli ve 3 çocuk babasıydı.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-60688c91de858-38d0-46ad-97b1-970ec5e1871c2021-08-24T13:35:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

GÜNCEL

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir şey yaptıkları veya kendilerine kötülük ettikleri zaman Allah’ı hatırlarlar da hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Zaten günahları Allah’tan başka kim bağışlayabilir ki? Onlar, yaptıklarında bile bile ısrar etmez</p><p>(Âl-i İmrân, 3/135)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Rahmân, merhametli olanlara rahmetiyle muamele eder. Sizler yeryüzündekilere merhametli olun ki, semada bulunan da size rahmetiyle muamele etsin.</p><p>(Tirmizî, "Birr", 16)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Rabbimiz! Peygamberlerin aracılığı ile bize vadettiklerini ver bize. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz Sen, vadinden dönmezsin.</p><p>(Âl-i İmrân, 3/194)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-6068701e7b13c-e02f-4701-a737-21a9ec9a834d2021-08-23T23:51:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir şey yaptıkları veya kendilerine kötülük ettikleri zaman Allah’ı hatırlarlar da hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Zaten günahları Allah’tan başka kim bağışlayabilir ki? Onlar, yaptıklarında bile bile ısrar etmez</p><p>(Âl-i İmrân, 3/135)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Rahmân, merhametli olanlara rahmetiyle muamele eder. Sizler yeryüzündekilere merhametli olun ki, semada bulunan da size rahmetiyle muamele etsin.</p><p>(Tirmizî, "Birr", 16)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Rabbimiz! Peygamberlerin aracılığı ile bize vadettiklerini ver bize. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz Sen, vadinden dönmezsin.</p><p>(Âl-i İmrân, 3/194)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Memur zammı belli oldu]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/memur-zammi-belli-oldu-606869667f293-4016-4631-b99e-d4751bbe62b12021-08-23T23:23:00+03:00Yücel Edoğan Memur zammı belli oldu

Memur zammı belli oldu

EKONOMİ

Yücel Edoğan
<p>Hükümet ile memur sendikaları arasında 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde sağlanan anlaşmaya göre, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.</p><p>4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümet ile memur sendikaları arasında uzlaşma sağlandı.</p><p><img alt="" src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/güncel/612404054aee5.jpg" style="height:650px; width:650px" /></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Hayrettin Karaman'dan kripto para fetvası, Haramdır]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/hayrettin-karamandan-kripto-para-fetvasi-haramdir-60685f1c37174-f696-4aea-be10-b68446a126c42021-08-23T23:09:00+03:00Yücel Edoğan Hayrettin Karaman'dan kripto para fetvası, Haramdır

Hayrettin Karaman'dan kripto para fetvası, Haramdır

FETVALAR

Yücel Edoğan
<p>Okurlarının sorularını yanıtlayan Yeni Şafak gazetesi yazarı&nbsp;<strong>Hayrettin Karaman</strong>,&nbsp;<strong>"Devletlerin tekelinde ve kontrolünde olan çoğu karşılıksız paralar bile büyük haksız kazançlara ve kayıplara alet oluyor iken bu sanal paranın daha fazlasına alet olabileceği apaçık ortadadır. Döviz, altın ve benzerlerine para yatırıp fiyatları yükseldikçe satmak suretiyle para kazanmak fıkıh kurallarına göre caiz olsa da bir çeşit stokçuluk (kenz) olduğu, üretime katılmayan paranın topluma da faydası bulunmadığı için takva sahibi Müslümanların tercih etmemeleri gereken bir kazanç yoludur. Sanal para alıp satarak para kazanmak ise yukarıda açıklanan özellikleri sebebiyle caiz değildir."</strong>&nbsp;görüşünü savundu.</p><p>Karaman yazısında, "<strong>Bu kanaatimi değiştirecek ölçüde bir gelişme olmadı. Bir hususu daha eklemeliyim: Bitpara da diğer paralarla alınıp satılırken karşılıklı ödemelerin peşin olması gerekir, eğer peşin olmazsa bu cihetten de alım-satım caiz olmaz."</strong>&nbsp;düşüncesini dile getirdi.</p><p><strong>Karaman şunları kaydetti:</strong></p><p>"Bugünkü köşe yazımda ise elde ettiğim yeni bilgiler ve yine de -genel olarak kripto para konusunda- değişmeyen kanaatimi, daha geniş çerçeveli sorulara verdiğim cevabı tekrarlayarak yazacaktım, ancak yazı çok uzayacağı için bu konuda yapılmış bir ilmî çalışmanın (Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları: 47 “İslâmî Finans ve Finansal Teknolojiler (Fintech) Blokzincir-Akıllı Sözleşmeler-Paralar”) ilgili sonuç bölümünü aktaracak ve cevabımın geri kalanını gelecek haftaya bırakacağım."</p><p><strong>Hayrettin Karaman sözlerine şu şekilde devam etti:</strong></p><p><strong>"Paralara ilişkin görüşler neticesinde ortaya çıkan hükümlerin aşağıdaki şekilde özetlenmesi mümkündür: Paralar, fıkhi ve iktisadi ölçülerde para olmadıkları gibi spekülatif ve kumar temelli olup fıkhi esaslara uygun bir mal ve yatırım aracı da değildirler. Devlet tarafından basılmadıkları gibi insanların tamamı tarafından da kabul görmüş para değildirler. Paralar mal olsalar dahi para değildir. Fıkhi açıdan para olma vasıflarını taşımamaktadırlar. Paralar, kısmi kabul gören ve kendilerine ilişkin özel şartları bulunan özel paralardır.</strong></p><p><strong>Paralar da diğer paralar gibi fıkhi ölçülerde bir paradır. Alım ve satımı caiz olup faizin cereyan etmesi, zekât terettübü gibi şer’i hükümler caridir. Çünkü kabul edilebilirliği ve kendilerine karşı talep bulunmaktadır. Ayrıca şer’î ve iktisadî bir mani bulunmamaktadır. Paraların fıkhi hükmüne ilişkin genel geçer ve üzerinde ittifak edilen bir hüküm bulunmadığı, birbiriyle çelişen farklı fetvaların söz konusu olduğu gözlemlenmektedir. Çalışma neticesinde ulaşılan temel bulgular şöyledir:</strong></p><p><strong>a) Paralar ile bunların dayandığı blokzincir teknolojisi tamamen birbirinden farklıdır. Mevcut fetvaların ekseriyetinin, zaman zaman bitcoinle ilgili durumları gerek blokzincir gerekse tüm paralara genellendikleri gözlemlenmektedir. Zaten, ifade edildiği üzere, mevcut haliyle blokzincir teknolojisi katılım finansının birçok alanında uygulanmaktadır.</strong></p><p><strong>b) Paralar da kendi içinde gerek üretimleri, tedavüllerinin niteliği ve yasal zemine tabi olup olmama yönünden farklılaştıkları gibi, varlığa dayalı olup olmadıkları noktasında farklılaşmaktadırlar. Dolayısıyla fıkhi açıdan isabetli bir neticeye ulaşmak için her bir paranın özelinde konuyu değerlendirmek gerekir. Bu çerçevede garar veya bilinmezlik unsurunun mevcudiyeti de her bir para türünde farklılık taşıyacaktır.</strong></p><p><strong>c) Paraların üretiminden tedavülüne kadarki süreçte kendilerini ilgilendiren ekonomik ve finansal yönü dışında, muhasebe, hukuk, teknoloji ve mühendislik yönleri bulunmaktadır. Dolayısıyla konunun fıkhi açıdan çözüme kavuşturulmasında farklı alanların uzmanlarının ortak çalışmaları neticesinde kolektif bir içtihat veya fetvaya (el-ictihadu’l-cemai) ulaşılması daha isabetli olacaktır. Henüz kanaatlerini ortaya koymamış uluslararası finansal kuruluşların (AAOIFI, İslâm Fıkıh Akademisi, IFSB, CIBAFI, IRTI vb.) mevcut pasif konumları yerine daha aktif rol alarak belirleyici ve yönlendirici rol almaları beklenir. Bu süreçte, paralarla ilgili olarak, birlikte ve paydaşlarıyla yapacakları ortak çalışmalar neticesinde, şer’î, etik, muhasebe ve yönetim standartlarının belirlenmesi gibi çeşitli çalışmaların yapılması önem arz etmektedir."</strong></p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Ezanı Güzel Okuma Yarışması Türkiye Birincisi İstanbul'dan]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/ezani-guzel-okuma-yarismasi-turkiye-birincisi-istanbuldan-60684316f36e2-1b99-4bcf-84d8-c04b11ccfa0e2021-08-23T22:06:00+03:00Yücel Edoğan Ezanı Güzel Okuma Yarışması Türkiye Birincisi İstanbul'dan

Ezanı Güzel Okuma Yarışması Türkiye Birincisi İstanbul'dan

MÜFTÜLÜK

Yücel Edoğan
<p><strong><strong>Diyanet</strong>&nbsp;İşleri Başkanlığı tarafından "2021 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında, personelin yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik ülke genelinde düzenlenen Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın Türkiye Finali&nbsp;<strong>Van</strong>'da gerçekleştirildi.</strong></p><p>Kovid-19 tedbirleri eşliğinde Ulu Camii'nde düzenlenen yarışmaya bölge elemeleri sonucunda farklı illerden 10 din görevlisi katıldı.</p><p>Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Koca’nın başkanlığında ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Tıraşçı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Faysal Arpaguş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Müezzin Kayyımı Mehmet Hadi Duran ve Diyanet İşleri Başkanlığı Tasavvuf Musikisi Koro Şefi Ali Osman Alaca’dan oluşan komisyon üyelerinin değerlendirmesi sonucunda yarışmaya İstanbul’dan katılan Üsküdar İlçe Müftülüğüne bağlı Selmanağa Camii Müezzin Kayyımı&nbsp;<strong>İsmail Selman Kızmaz</strong>&nbsp;Türkiye birincisi oldu.</p><p>Yarışmada Amasya Göynücek’ten katılan İsmail Çitır ikinci, Kastamonu Taşköprü’den katılan Esat Tuna ise üçüncü oldu.</p><p><strong>Yarışmada birinciye 10 000 ₺ ikinciye 7500₺ üçüncüye 5000₺ verildi.</strong></p><p>Ödül törenine Van Vali yardımcısı Ömer Faruk Canbolat, Diyanet İşleri Başkanlığı Cami Hizmetleri Daire Başkanı Cemalettin Gezgiç Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Candan, Van İl Müftü Yardımcısı Abdusselam Özdere ile din görevlileri katıldı.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Yengeç, ıstakoz, karides, kalamar, midye, kurbağa vs. gibi deniz ürünleri yenir mi?]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/yengec-istakoz-karides-kalamar-midye-kurbaga-vs-gibi-deniz-urunleri-yenir-mi-606837fabdfcd-48c6-432c-abde-6ff5da21302b2021-08-22T23:42:00+03:00Yücel Edoğan Yengeç, ıstakoz, karides, kalamar, midye, kurbağa vs. gibi deniz ürünleri yenir mi?

Yengeç, ıstakoz, karides, kalamar, midye, kurbağa vs. gibi deniz ürünleri yenir mi?

FETVALAR

Yücel Edoğan
<p>Kur’an-ı Kerim’de, denizden elde edilen yiyeceklerin helal olduğu bildirilmiştir (Mâide, 5/96; Fâtır, 35/12). Hz. Peygamber de (s.a.s.), “Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir.” (Ebû Dâvud, Tahâret 41) buyurmuştur.<br />Hanefi mezhebi, zikredilen naslarda helal olduğu belirtilen “deniz hayvanları” ifadesiyle balık türünün kastedildiği, dolayısıyla balık sınıfına girmeyen midye, kalamar, yengeç, ıstakoz, karides gibi deniz hayvanlarının helal olmadığı görüşünü benimsemiştir (Kâsânî, Bedâi’, V, 35).<br />Şafii mezhebinde konuyla ilgili şöyle bir ayrım yapılmıştır: Deniz canlıları sadece suda yaşayabiliyor ve sudan çıktığında boğazlanmış hayvan gibi kısa sürede ölüyorsa, şekline ve ölüm durumuna bakılmaksızın yenmesi helaldir. Ancak aslen suda yaşayan fakat karada da yaşayabilme özelliğine sahip olan hayvanlara gelince bunlardan eti yenen kara hayvanlarına benzeyenlerin yenmesi, boğazlanması şartıyla helal, eti yenmeyenlere benzeyenlerin yenmesi ise haramdır. Buna göre kurbağa, yengeç, kaplumbağa ve su yılanının yenmesi helal değildir (Remlî Nihayetu’l-Muhtac, VIII, 113,150-152.).</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[16 yaşındaki Musa Gökçek 5 ayda hafız oldu]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/16-yasindaki-musa-gokcek-5-ayda-hafiz-oldu-60682c3361b49-9eb9-4b24-b45a-19a94d57cc742021-08-22T23:23:00+03:00Yücel Edoğan 16 yaşındaki Musa Gökçek 5 ayda hafız oldu

16 yaşındaki Musa Gökçek 5 ayda hafız oldu

MÜFTÜLÜK

Yücel Edoğan
<p>Müftülüğümüze bağlı Hira Kur'an Kursu hafızlık öğrencisi 16 yaşındaki Musa GÖKÇEK Kur'an-ı Kerim’i ezberde fark yaparak 5 ayda hafız oldu.</p><p>İlçe Müftümüz Zahit DEMİREL ve Şube Müdürü Selman Alp ÇİLİNGİR Hira Kur'an Kursu’nu ziyaret ederek 5 ay gibi kısa bir süre de hafızlığını bitiren Musa GÖKÇEK ve beraberinde hafızlık eğitimini tamamlayan Vechettin KARAKAYA, Musab KARAKAYA ve Mekin KARA’ya hafızlık belgelerini verdiler.</p><p>Hafızları ayrı ayrı tebrik eden Müftü DEMİREL, özellikle beş ayda hafızlığını bitiren Musa GÖKÇEK'i ve onu yetiştiren Kurs Öğreticisi Abdulmecit SAYDAM'ı tebrik etti. İlçe Müftümüz DEMİREL, "Hafızlığı 5 ayda yapmak zor bir iştir, böyle kısa bir süre de ezber yapmak çok nadir görülür. Bu başarı, öğrencimiz ve hocasının özel&nbsp;gayreti ve fedakarlıkları neticesinde olmuştur. Bu sebeple öğrencimize, Kurs Öğreticisi Abdulmecit SAYDAM'a ve Kurs Yöneticisi Abdurrahman MEKKİ'ye teşşekkür eder, öğrencilerimizin ailelerini tebrik ederim." Dedi.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Din görevlisi trafik kazasında vefat etti]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/din-gorevlisi-trafik-kazasinda-vefat-etti-60681b8a3ebbe-049e-4014-86bc-77f5294a0ba32021-08-22T23:15:00+03:00Yücel Edoğan Din görevlisi trafik kazasında vefat etti

Din görevlisi trafik kazasında vefat etti

MÜFTÜLÜK

Yücel Edoğan
<p><strong>Kahramanmaraş</strong>&nbsp;İl Müftülüğünden alınan bilgiye göre geçirdiği&nbsp;<strong>trafik kazası</strong>nda ağır yaralanan ve 20 gündür hastanede tedavi gören İmam Hatip Karaçalı (31),&nbsp;<strong>vefat</strong>&nbsp;etti.</p><p>Din görevlisi Karaçalı’nın cenazesi Onikişubat İlçesi Kızılseki Köyü’nde&nbsp;<strong>Dulkadiroğlu</strong>&nbsp;İlçe Müftü Vekili Cafer Kılınç’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.</p><p>9 yıldır İmam Hatip olarak görev yapan Karaçalı, evli ve 3 çocuk babasıydı.</p><p>Hocamıza Allah'dan rahmet ailesine ve camiamıza başsağlığı dilerim.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-6068092845ff4-944f-4604-84ae-36f144bf325d2021-08-22T23:00:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Yoksa iman edip dünya ve âhirete yararlı işler yapanları yeryüzünde fesat çıkaranlarla bir mi tutacaktık? Yahut günah işlemekten sakınanları günaha batanlar gibi mi sayacaktık?</p><p>(Sâd, 38/28)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Kim İslâm'da iyi bir çığır açarsa, kendi sevabını da bununla amel edenlerin sevabı kadar sevabı da -sonradan amel edenlerin sevabından eksilmeksizin- alır.</p><p>(Müslim, "İlim", 15)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Allah'ım! Ben zayıfım, beni güçlendir. Ben zelilim, beni değerli eyle. Ben muhtacım, beni rızıklandır.</p><p>(Hâkim, Müstedrek, 1, 708)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Yüzlerce alim kapıda bekliyor... Erdoğan talimat vermişti, Görmez'den önemli hatırlatma]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/yuzlerce-alim-kapida-bekliyor-erdogan-talimat-vermisti-gormezden-onemli-hatirlatma-606790df52470-69fa-46c1-80b9-fcb7b5e4fc602021-08-22T00:42:00+03:00Yücel Edoğan Yüzlerce alim kapıda bekliyor... Erdoğan talimat vermişti, Görmez'den önemli hatırlatma

Yüzlerce alim kapıda bekliyor... Erdoğan talimat vermişti, Görmez'den önemli hatırlatma

GÜNCEL

Yücel Edoğan
<p>ürkiye'ye gelen&nbsp;mülteci&nbsp;sayısı son yıllarda oldukça arttı. Özellikle Suriye'deki savaş bunda önemli bir etken.&nbsp;</p><p>Gelen mültecilerin arasında donanımlı kişilerin olması zaman zaman kamuoyunda tartışılıyordu. Bu konuyla ilgili eski Diyanet İşleri Başkanı&nbsp;Mehmet Görmez, çok önemli açıklamalarda bulundu. İslam aleminden yüzlerce&nbsp;alimin Türkiye'ye sığındığını kaydeden Görmez, bu alimlere yönelik proje geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.&nbsp;</p><p>Prof. Dr. Mehmet Görmez, TV5'te Hasan Basri Akdemir'in sunumuyla ekrana gelen&nbsp;<strong>"Konuşmadan Olmaz"</strong>&nbsp;programına katıldı.</p><p>&nbsp;</p><p><iframe frameborder="no" height="353" scrolling="no" src="https://video.haber7.com/embed//3132589" width="628"></iframe></p><p><strong>"TARİHTE 2'NCİ DEFA OLUYOR"</strong></p><p>Akdemir'in Türkiye'ye gelen mülteciler arasında entelektüel anlamda birikimli kişilerin olduğunu hatırlatması üzerine Görmez şunları söyledi:&nbsp;</p><p>"İnşallah beni bütün yetkililer dinliyorlardır. Bu önemli bir konu. Türkiye, tarihinde 2'nci defa İslam coğrafyalarındaki en büyük alimlerin, düşünürlerin, sanat adamlarının sığındığı bir coğrafya.</p><p><strong>Birincisi İstanbul'un fethinden sonradır. İstanbul fethedildikten sonra dünyanın muhtelif yerlerinde yaşayan büyük alimler, Peygamber müjdesine nail olmuş mübarek beldeyi görmek için bu coğrafyaya akın etti.</strong>&nbsp;Eski alimlerin biyografisine baktığımız zaman, İstanbul'un fethinden sonra uzun bir süre hemen hemen her alimin sevdası olmuştur; bu coğrafyaya gelmek, Fatih medresesinde ders vermek.&nbsp;</p><p><strong><em>İkinci defa bu topraklar Mısır'dan, Suriye'den, Irak'tan, Libya'dan Moritanya'dan, Afrika'dan, Asya'dan; dünyanın her tarafından, bütün İslam dünyasının kendisinden çok istifade ettiği, her birinin onlarca telifli eseri olan, yüzlerce talebe yetiştiren büyük alimlerin sığındığı bir ülke oldu. Ben Diyanet görevim esnasında özellikle bütün İslam dünyasında şöhret bulan 300 isim belirlemiştim o zaman.&nbsp;</em></strong></p><p><strong>BEYKOZ'DA BODRUM KATTA YAŞAYAN ALİM</strong></p><p>Şu anda isim vermeyeceğim. Bizim neslin kitaplarını okuyarak yetiştiği bir mütefekkirin&nbsp;<strong>Beykoz'da bir bodrum katında, bir odalı bir yerde yaşadığını duyduğumda ziyarete gittim. Oradan çıkması için de çaba sarf ettim. Onun gibi yüzlerce var. Hatta binleri buldu.&nbsp;</strong></p><p>Görmez'in bu sözleri üzerine Akdemir,<strong>&nbsp;"Binlerce alim Türkiye'de nasıl şartlarda bilmiyoruz. Devletin bundan&nbsp;haberi var mı?"</strong>&nbsp;diye sordu. Görmez şunları söyledi:&nbsp;</p><p><strong>"ÜZÜLEREK BELİRTEYİM: PROJEMİZ YOK"</strong></p><p>Elbette var. İstanbul'da, Konya'da, Ankara'da, Gaziantep'te, Hatay'da, Urfa'da, Maraş'ta, Adana'da bize sığınmış gerçekten yüzlerce ilim adamı var ve üzülerek belirteyim&nbsp;<strong>bizim de devlet olarak, millet olarak bu alimlerin ilminden, hikmetinden, tecrübesinden istifade etmek için bir projemiz, programımız yok.&nbsp;</strong></p><p><strong>NE YAPILABİLİR?</strong></p><p>Görmez'in verdiği bilgiler üzerine Akdemir, Türkiye'de İslam enstitüsü benzeri bir yapı kurulabileceğini, buna dair nasıl bir program geliştirmek gerektiğini sordu. Görmez, Akdemir'in sorusunu şöyle yanıtladı:&nbsp;</p><p>Türkiye'de 100'ü aşkın ilahiyat fakültesi var. Bu fakültelerin bir araya gelerek bu büyük birikimden nasıl istifade edeceğine dair stratejiye sahip olması gerekiyor. Üniversitelerimizin, STK'larımızın programı olması gerekiyor.&nbsp;</p><p><strong>Batı dünyasından da Türkiye'ye göçler başladı. Batı'da yükselen İslamofobik nefret hareketlerinden, aşırı yabancı düşmanlığı ve ırkçılıktan dolayı Londra'da, Almanya'da hatta Amerika'da yaşayan sonradan Müslüman olmuş birtakım önemli figürler var. Onların bazıları şu an Bursa'da, İstanbul'da ev sahibi oldular, Türkiye'de yaşamaya başladılar.</strong></p><p><em><strong>Ben sadece kendi sahamdan bakıyorum. Belki bir tabip bunların arasında ne kadar doktor var, bir mühendis bunların arasında ne kadar mühendis var... Bir de o gözle bakılacak aslında.&nbsp;</strong></em></p><p><strong>CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TALİMATI</strong></p><p>Benim görevim esnasında Sayın Cumhurbaşkanı çok açıkça,<strong>&nbsp;"Bu topraklara gelen her alim hiçbir göç idaresi önünde bir saniye beklemeden, eğer vatandaş olmak istiyorsa elbette biz yardımcı oluruz"</strong>&nbsp;demiştir.</p><p><em><strong>Ama buna rağmen, yakinen çok iyi biliyorum ki bu alimlerin büyük bir kısmı göç idaresinin önünde saatlerce bekleyerek zaman geçiriyor. Sadece bir ikamet alabilmek için.</strong></em></p><p>Bu iş için müstakil bir yapı kurulması gerekiyor göçmenler dairesinde. Bu topraklara sığınan ve evrensel anlamda değer ifade eden ilim sahiplerine yönelik bir çalışma yapılması gerekiyor.&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[‘Yaz Kur’an Kursları’na 2 milyona yakın öğrenci katıldı]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/yaz-kuran-kurslarina-2-milyona-yakin-ogrenci-katildi-60678cac24bb5-7a7e-4687-8591-23a81a374cea2021-08-21T16:26:00+03:00Yücel Edoğan ‘Yaz Kur’an Kursları’na 2 milyona yakın öğrenci katıldı

‘Yaz Kur’an Kursları’na 2 milyona yakın öğrenci katıldı

DİYANET HABER

Yücel Edoğan
<p>Diyanet İşleri Başkanlığınca her yıl okulların tatile girmesiyle birlikte cami ve Kur’an kurslarında açtığı ‘Yaz Kur’an Kursları’na bu sene 2 milyona yakın öğrenci katıldı.</p><p>5 Temmuz 2021 tarihinde başlayan kurslar, 6 haftalık eğitim sürecinin sonunda 20 Ağustos Cuma günü sona erdi. Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda gerçekleştirilen Yaz Kur’an Kursları’na 4-9 yaş arası çocuklar yüz yüze, 10-15 yaş arası çocuklar isteğe bağlı olarak yüz yüze veya çevrimiçi, 16-22 yaş arası gençler ise sadece çevrimiçi olarak katıldı.</p><p>68 bin cami ile 13 bin Kur’an kursu olmak üzere toplam 81 bin noktada gerçekleştirilen yaz kurslarında, 110 bin din görevlisi görev yaptı.</p><p>Kurslarda 1 milyon 32 bin 615 erkek, 874 bin kız olmak üzere toplamda 1 milyon 906 bin 615 öğrenci, Kur’an-ı Kerim ile itikad, ibadet, ahlak ve siyer derslerinden oluşan Temel Dini Bilgiler eğitimi aldı.</p><p><strong>Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, öğrencileri tebrik etti</strong></p><p>Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajla yaz Kur’an kurslarına katılan öğrencileri tebrik etti.</p><p>Velilere ve kurslarda görev alan hocalara teşekkür eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, mesajına ayrıca yaz Kur’an Kursları ile ilgili detayların olduğu bir infografi de ekledi.</p><p>Başkan Erbaş’ın mesajı şu şekilde:</p><p>“Bu yıl düzenlediğimiz Yaz Kur’an kurslarımızda 1 Milyon 906 bin 615 evladımız Kur’an-ı Kerim ile buluştu Elhamdülillah. Kurslarımıza katılan evlatlarımızı tebrik ediyor, değerli velilerine ve büyük özveri gösteren hocalarımıza en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum.”</p><blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Bu yıl düzenlediğimiz Yaz Kur’an kurslarımızda 1 Milyon 906 bin 615 evladımız Kur’an-ı Kerim ile buluştu Elhamdülillah. Kurslarımıza katılan evlatlarımızı tebrik ediyor, değerli velilerine ve büyük özveri gösteren hocalarımıza en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. <a href="https://t.co/7rbxhinyAV">pic.twitter.com/7rbxhinyAV</a></p>&mdash; Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) <a href="https://twitter.com/DIBAliErbas/status/1428982628812722176?ref_src=twsrc%5Etfw">August 21, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-60677a5558b60-88ac-46ee-9f7b-a7c55548fb002021-08-21T16:20:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Her şeyin egemenliği kendi elinde olan Allah bütün eksikliklerden uzaktır ve hepiniz sonunda O'na döndürüleceksiniz.</p><p>(Yâsîn, 36/83)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Dünyada iken kim, başkasının ayıbını örterse, Allah da ahirette o kimsenin ayıbını örter.</p><p>(Müslim, "Birr", 72)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Allah'ım! Ben zayıfım, beni güçlendirip rızana uygun işlere yönelt. Beni hayra yönelt. İslam'dan son derece razı olmayı nasip eyle.</p><p>(Hâkim, Müstedrek, 1, 708)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-60676b6294d1f-59b7-4740-81a1-5c6483fbf7b12021-08-20T23:56:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Bir şeyi istediğinde, O'nun buyruğu"ol!"demekten ibarettir; hemen oluverir.</p><p>(Yâsîn, 36/82)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Gereksiz işleri terk etmesi, o kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir.</p><p>(Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1, 259; Tirmizî, "Zühd", 11)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Ey Nebî! Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinde olsun. Bize ve Allah'ın salih kullarına selam olsun. Ben; Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına, Muhammed'in (s.a.v.) Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik ediyorum.</p><p>(Müslim, "Salât", 60)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Harçlıklarını yangın ve sellerden etkilenenlere bağışladılar]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/harcliklarini-yangin-ve-sellerden-etkilenenlere-bagisladilar-606754d2687b1-7d2f-4d71-90c0-852f321936822021-08-20T23:41:00+03:00Yücel Edoğan Harçlıklarını yangın ve sellerden etkilenenlere bağışladılar

Harçlıklarını yangın ve sellerden etkilenenlere bağışladılar

MÜFTÜLÜK

Yücel Edoğan
<p><strong>Zorluklar el ele vererek aşılır</strong></p><p>Giresun İl Müftülüğü Çakırmelikoğlu Kur’an Kursu ve Bölge Yatılı Kur’an Kursu öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarını yangın ve sel bölgelerindeki vatandaşlara destek için bağışladı.</p><p>Türkiye'nin farklı yerlerinde meydana gelen yangın ve sel afetlerinin ardından öğrenciler, aylardır biriktirdikleri harçlıklarını Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca başlatılan "Sel ve Yangın Afetleri Yardım Kampanyası"na bağışlamak istedi.</p><p>Kur’an kursu öğreticileri Yunus Güneyin ve Ramazan Necmettin Ergin ile birlikte İl Müftüsü ve TDV İl Şube Başkanı Ramazan Topcan’ı makamında ziyaret eden öğrenciler harçlıklarını Müftü Topcan’a teslim ettiler.&nbsp;&nbsp;</p><p>Öğrencilerin anlamlı davranışından duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müftüsü Ramazan Topcan, <strong>“Devletimizin kararlılığı ve milletimizin azmiyle bu zorluğun üstesinden el ele vererek geleceğiz. Kardeşlik şuurumuzu diri tutarak yaraları sarmaya devam edeceğiz. Bu bilinçle devlet millet dayanışmasına katkı sunan kıymetli öğrencilerimize ve hocalarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Gün birlik günüdür. Sağduyumuzu ve sükûnetimizi koruyup, tedbiri elden bırakmadan devletimizin yanında yer almak hepimizin ortak sorumluluğudur.&nbsp; Kaybettiğimiz kardeşlerimiz, sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımız, yanan ormanlarımız, yitirdiğimiz masum canlar her birimizin yüreğini dağlıyor. Sel ve yangın afetlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenâb-ı Hak’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yüce Rabbimiz, afetlerle canla başla mücadele eden kardeşlerimizin işini kolaylaştırsın ve onların yardımcısı olsun. Milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın.”</strong> dedi.</p><p>TDV personeli tarafından bankaya götürülen öğrenci harçlıkları, ilgili hesaba yatırıldı.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[20.08.2021 Tarihli Cuma Hutbesi]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/20082021-tarihli-cuma-hutbesi-606747820220f-2d1b-4cd0-8c1b-5e7af33e02ca2021-08-19T14:57:00+03:00Yücel Edoğan 20.08.2021 Tarihli Cuma Hutbesi

20.08.2021 Tarihli Cuma Hutbesi

HUTBE

Yücel Edoğan
<p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/M%C3%BCsl%C3%BCman%20%C4%B0%C5%9Fini%20Sa%C4%9Flam%20ve%20G%C3%BCzel%20Yapar.doc"><span style="color:#008000"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ WORD OLARAK İNDİR</strong></span></a></p><p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/M%C3%BCsl%C3%BCman%20%C4%B0%C5%9Fini%20Sa%C4%9Flam%20ve%20G%C3%BCzel%20Yapar.pdf"><span style="color:#c0392b"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ PDF OLARAK İNDİR</strong></span></a></p><p><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ&nbsp;</strong><span style="color:#0000CD"><strong>DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ MP3</strong></span></p><p><img alt="" src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/camiler/611e46a7a26ed.PNG" style="float:left; height:289px; width:435px" /></p><p><span style="color:#0000FF"><strong>MÜSLÜMAN İŞİNİ SAĞLAM VE GÜZEL YAPAR</strong></span></p><p><strong>Muhterem Müslümanlar!</strong></p><p>Okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: “Yaptığınız işi güzel yapın; Allah işini güzel yapanları sever.”<a href="#_edn1" name="_ednref1" title=""><strong>[1]</strong></a></p><p>Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Allah Teâlâ, birinizin yaptığı işi en iyi şekilde yapmasından memnun kalır.”<a href="#_edn2" name="_ednref2" title=""><strong>[2]</strong></a></p><p><strong>Kıymetli Müminler!</strong></p><p>Yüce dinimiz İslam, yaptığımız her işin hakkını vermemizi emretmiştir. En sağlam ve en güzelini yapma gayreti içinde olmayı tavsiye etmiştir. Özensiz yapılan işleri, ibadetleri, tutum ve davranışları makbul saymamıştır.</p><p><strong>Aziz Müslümanlar!</strong></p><p>Rabbimize kul olmanın gereği olarak her birimiz öncelikle İslam’ı güzel yaşamakla mükellefiz. İslam’ı güzel yaşamak, Rabbimizi görüyormuşçasına bir hayat sürmektir. Allah ve Resûlü’nün bize öğrettiği prensipleri içtenlikle kabul etmek ve tam bir teslimiyetle uygulamaya çalışmaktır. İnançta tevhidden, ibadette ihlastan, davranışlarda doğruluktan ve işte sağlamlıktan ödün vermemektir. Nefsimize, heva ve hevesimize, şeytanın vesvesesine mağlup olmadan dünya imtihanımızı tamamlamaktır.</p><p><strong>Değerli Müminler!</strong></p><p>Müslüman, vaktini iyi değerlendirip en güzeli ortaya koymakla muhatap kılınmıştır. En güzeli ortaya koymak ise önce iyi niyetli olmaya sonra da işine ibadet aşkıyla sarılmaya bağlıdır. Sorumluluk ve vicdan sahibi her mümin, hayatın her alanında adaleti ve samimiyeti gözetir. Hak ve hakikati, doğruluk ve dürüstlüğü kendine şiar edinir. Üstlendiği görevleri emanet olarak görür ve sadakatle yerine getirir. En kısa sürede, en mükemmel biçimde ve en faydalı nitelikte işler ortaya koymak için çaba gösterir.</p><p><strong>Aziz Kardeşlerim!</strong></p><p>İşimizi iyi yapmak, hem Allah’a, hem de insanlara karşı sorumluluklarımızdandır. Görevlerimizi ihmal ettiğimizde ise Rabbimizin huzurunda bunun hesabını vereceğimiz için aslında kendimizi aldatmış oluruz. Unutmayalım ki dünya ve ahirette başarıya ulaşacak olanlar, Allah’ın sünnetine uyarak çalışan ve bütün tedbirleri aldıktan sonra sonucu Allah’a havale edenlerdir. Hutbemi, Rabbimizin şu ayetiyle bitiriyorum: “İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar bilmelidirler ki, biz güzel iş yapanların ecrini asla zâyi etmeyiz.”<a href="#_edn3" name="_ednref3" title=""><strong>[3]</strong></a></p><div>&nbsp;<div><p><a href="#_ednref1" name="_edn1" title="">[1]</a> Bakara, 2/195.</p></div><div><p><a href="#_ednref2" name="_edn2" title="">[2]</a> Beyhakî, Şüabü’l-îmân, 4/334.</p></div><div><p><a href="#_ednref3" name="_edn3" title="">[3]</a> Kehf, 18/30.</p><p><strong><em>Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü</em></strong></p></div></div><div><p>&nbsp;</p><p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/M%C3%BCsl%C3%BCman%20%C4%B0%C5%9Fini%20Sa%C4%9Flam%20ve%20G%C3%BCzel%20Yapar.doc"><span style="color:#008000"><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ &nbsp;</strong></span><span style="color:#FF0000"><strong>WORD</strong></span><span style="color:#008000"><strong> OLARAK&nbsp;İNDİR</strong></span></a></p></div><div><p><a href="https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/M%C3%BCsl%C3%BCman%20%C4%B0%C5%9Fini%20Sa%C4%9Flam%20ve%20G%C3%BCzel%20Yapar.pdf"><strong><span style="color:#FF0000">HAFTANIN</span><span style="color:#336600"> HUTBESİNİ </span><span style="color:#FF0000">PDF </span><span style="color:#008000">OLARAK</span><span style="color:#336600"> İNDİR</span></strong></a></p><p><strong>HAFTANIN HUTBESİNİ&nbsp;</strong><span style="color:#0000CD"><strong>DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ </strong></span><span style="color:#FF0000"><strong>MP3</strong></span></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p><h3>&nbsp;</h3></div>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-60673e7832c55-c778-4c47-8719-d110ff385c8d2021-08-19T12:36:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Ey Âdemoğulları! Size"Şeytana kulluk etmeyin, o sizin için apaçık bir düşmandır; bana kulluk edin, doğru yol budur"dememiş miydim? Nitekim o şeytan sizden nicelerini saptırdı. Hiç aklınızı kullanmıyor muydunuz!</p><p>(Yâsîn, 36/60-62)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>İki kişiye gıpta edilir: Allah'ın verdiği malı hak yolunda harcamayı başaran kimse ve Allah'ın verdiği ilim ve hikmet ile yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimse.</p><p>(Buhârî, Zekât", 5)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Allah'ım! Beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden (gelecek belâlara karşı) koru.</p><p>(Ebû Dâvud, "Edeb", 109)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Kur'an Kursları Uygulama Esasları Yayımlandı]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/kuran-kurslari-uygulama-esaslari-yayimlandi-60672fd759af6-08b5-4786-bde7-66611d3b8d0f2021-08-18T23:39:00+03:00Yücel Edoğan Kur'an Kursları Uygulama Esasları Yayımlandı

Kur'an Kursları Uygulama Esasları Yayımlandı

DUYURULAR

Yücel Edoğan
<div><p style="margin-left:18.75pt"><strong>Diyanet İşleri Başkanlığı 2021-2022&nbsp;Eğitim-Öğretim Yılı Kur'an Kursları Uygulama Esaslarını Prof. Dr. Ali ERBAŞ imzasıyla Yayımladı. İşte o açıklama:</strong></p><p style="margin-left:18.75pt">Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanlığı uhdesinde yer alan programların uygulandığı Kur'an kurslarımızda 2021-2022 eğitim-öğretim yılı 13 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacaktır. Kurslarımızda yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerinin amacına uygun, daha etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi amacıyla 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Kur'an Kursları Uygulama Esasları belirlenmiştir.</p><p style="margin-left:18.75pt">Kur'an kursu hizmetlerinin ilgili mevzuata göre ve ekte gönderilen uygulama esasları göz önünde bulundurularak yürütülmesi, vaaz ve hutbelerde halkımıza duyurulması, medya, afiş, el ilanı vb. araçlarla tanıtımının yapılması ve söz konusu uygulama esaslarının ilgili personele tebliğ edilmesi hususlarında gereğini önemle rica ederim.</p><p><strong>2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KUR’AN KURSLARI UYGULAMA ESASLARI</strong></p></div><p><strong>YAYGIN </strong><strong>DİN EĞİTİMİ VERİLEN KUR’AN KURSLARI</strong></p><ol><li>Yetişkinlere Yönelik Yaygın Din Eğitimi</li><li>Gençlere Yönelik Yaygın Din Eğitimi</li><li>Çocuklara Yönelik Yaygın Din Eğitimi</li><li>Engellilere Yönelik Yaygın Din Eğitimi</li><li>Mültecilere Yönelik Yaygın Din Eğitimi</li><li>Uzaktan Yaygın Din Eğitimi Faaliyetleri</li></ol><p><strong>B.KUR’AN KURSLARINDA PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ</strong></p><div><ol style="list-style-type:upper-alpha"><li><strong>PROJELER İLE EĞİTİM-ÖĞRETİMİN ETKİNLİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK FAALİYETLER</strong></li><li><strong>GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMELERİ</strong></li><li><strong>DİBBYS/EHYS (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ/EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETİM SİSTEMİ)</strong></li><li><strong>KUR’AN KURSLARINI TANITICI MATERYALLER İLE DİĞER HUSUSLAR</strong></li></ol></div><p><strong>2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KUR’AN KURSLARI UYGULAMA ESASLARI</strong></p><p>Kur’an kurslarında yürütülen hizmetler “Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar”, “Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği”, “Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi” hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.</p><p>Ayrıca, kurslarda Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi/Genelgeleri çerçevesinde Valilik/Kaymakamlık tarafından alınan kararlar doğrultusunda hareket edilerek gerekli tedbirler alınacaktır. Süreç içerisinde öğreticilerin ve öğrencilerin yapılan PCR testlerinin pozitif çıkması durumunda ise Sağlık Bakanlığının karantina kuralları uygulanacaktır.</p><p>Kur’an kurslarında yürütülen hizmetlerde salgın sürecine bağlı olarak Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Kur’an Kursları Uygulama Esaslarında değişiklikler yapılabilecektir.</p><div><p><strong>A.YAYGIN DİN EĞİTİMİ VERİLEN KUR’AN KURSLARI</strong></p><h3><img alt="" src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/müftülükler/611d72dcacbbe.PNG" style="font-size:13px; height:473px; width:928px" /></h3><ol><li>2021-2022 eğitim-öğretim yılında yüzüne eğitim verilen Kur’an kurslarında eğitimler iki dönem halinde uygulanacaktır. <strong>I. dönem 18</strong>, <strong>II. dönem 16 hafta </strong>olacak şekilde eğitim öğretim yapılacaktır.</li><li>Kurslarda eğitim-öğretim Başkanlıkça ilan edilen eğitim-öğretim takvimine göre yürütülecektir.</li><li>Kurslarda uygulanan programlar <strong>12 Haziran 2022 </strong>tarihi itibariyle tamamlanacak şekilde planlanacaktır.</li><li>Kayıt tarihlerinde öğreticilerin görev yaptıkları Kur’an kurslarında bulunmaları esastır. Ancak müftülükler şartları dikkate alarak öğreticilerin nöbetleşe olarak da hazır bulunmalarına imkan verebilecektir.</li><li>Kayıt sırasında tüm öğrencilerin iletişim bilgileri sisteme doğru ve eksiksiz girilecektir.</li><li>Kur’an kurslarında eğitim-öğretim görmek isteyen vatandaşlarımız kayıt için bizzat Kur’an kurslarına başvuracaklardır. Vatandaşlarımızın kayıtları öğreticiler tarafından gerçekleştirilecektir.</li><li>Kayıt süresi içerisinde görevli her öğretici temel öğretim ve kısa süreli programları açabilecektir. Kayıt süresi içinde açamayan öğreticiler de kayıt tarihleri haricinde temel öğretim ve kısa süreli programları açabilecek ancak açtığı tarih itibariyle ek ders ücreti alabileceklerdir.</li><li>Kur’an kurslarında bir dönem içerisinde farklı tarihlerde yapılacak üç denetim sonunda öğrenci sayısının 10’un altında olduğunun tespit edilmesi durumunda kadrolu öğreticiye, son denetim tarihinden dönem sonuna kadar ek ders ücreti tahakkuk ettirilmeyecektir. Bu durumdaki geçici öğreticinin ise görevine son verilecektir.</li><li>Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre kısa süreli programların tanıtımı müftülüklerce yapılacak, öğreticiler kısa süreli programlardan akademik açıdan daha yetkin olduğu programları açacaktır.</li><li>18 saatlik programa devam edemeyecek öğrenciler için 12 saatlik temel öğretim programı açılabilecektir. Öğreticiler ders programlarını haftada en az 5 gün olacak şekilde planlayacaktır. Programlara ait dersler ve krediler tablosu EHYS Form, Dilekçe ve Belgeler başlığında yer almaktadır. (EHYS&gt;Kur’an Kursu Hizmetleri&gt;Fiziki Bina İşlemleri&gt;Form Dilekçe ve Belgeler)</li><li>Eğitim programlarının haftalık ders dağılımları ile ilgili alternatifler EHYS Form, Dilekçe ve Belgeler başlığında yer almaktadır. (EHYS&gt;Kur’an Kursu Hizmetleri&gt;Fiziki Bina İşlemleri&gt;Form Dilekçe ve Belgeler)</li><li>Bir öğrenci dönem içerisinde aynı programa birden fazla kayıt edilemeyecektir.</li><li>Bir sınıf en az 12 öğrenci ile oluşturulabilecektir.</li><li>Her öğretici haftada en az maaş karşılığı girmek zorunda olduğu ders saatlerini dikkate alarak 12/18 saatlik Temel Öğretim Programı açmak zorundadır. İhtiyaç olması halinde öğretici farklı öğrenci gruplarına yönelik ikinci bir temel öğretim programı açabilecektir.</li><li>İhtiyaç olması halinde Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 7. maddesine göre her öğreticiye 24 saate kadar müftülüklerince zorunlu ek ders görevi verilecektir. İstemeleri halinde ise öğretici 24 saatin üzerinde de ders açabilecektir.</li><li>Öğretici, Sınıf Açma Talep Formu’nun (Ek-9) bir nüshasını, uyguladıkları eğitim programının kitapçığını, haftalık ders programını ve uygulama esaslarını sınıfta bulunduracaktır. Ayrıca haftalık ders programını vatandaşların ve ilgililerin rahatlıkla görebileceği uygun bir yere asacaktır.</li><li>Kur’an kurslarında uygulanan öğretim programları, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünü<a href="https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/sayfa/489">&nbsp;https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/sayfa/489 </a>web adresinden indirilebilecektir.</li><li>Kur’an kurslarında Başkanlığın eğitim programları ve faaliyetleri haricinde dernek ve vakıflar tarafından her ne isim altında olursa olsun herhangi bir eğitim programı ve faaliyet uygulanmayacaktır. Aksi halde söz konusu kurs ile ilgili gerekli idari işlemler yapılacaktır.</li><li>Müftülükler tarafından eğitim-öğretim dönemi içerisinde yapılan toplantı, konferans vb. programlar, yaşanılan salgın süreci ve eğitim-öğretim saatleri (sabah-öğleden sonra) gibi hususlar göz önünde bulundurularak düzenlenecektir.</li><li>İl müftülüklerince her il/ilçede kurslar ve bu kurslardaki eğitim-öğretim faaliyetlerine yönelik tespit ve teklifleri ihtiva eden İl Eğitim Kurulu raporu haziran ayı sonuna kadar Başkanlığımız&nbsp;<a href="mailto:kurankurslari@diyanet.gov.tr">kurankurslari@diyanet.gov.tr </a>adresine gönderilecektir.</li><li>Bir öğrenci İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Öğretim Programlarından her birine, uzaktan eğitim kapsamında uygulanan programlar dahil en fazla dört dönem kayıt yaptırabilecektir. Salgın süreci yaşanması ve eğitimlerin yüz yüze düzenli bir şekilde yürütülememesi sebebiyle en fazla 4 dönem kayıt şartı 2021-2022 eğitim-öğretim yılı itibariyle başlayacaktır.</li><li>Her eğitim-öğretim yılı sonunda Temel Öğretim Programları ile Kısa Süreli Programlara iki dönem boyunca kaydedilen öğrenciler katıldığı programların her birinden isteğe bağlı olarak sınava tabi tutulacaktır. Bu öğrencilere sınav sonuçlarına göre başarı belgesi verilecektir. Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş Grubu)’na kayıtlı öğrencilere sınav yapılmaksızın teşekkür belgesi verilecektir. Uzaktan eğitime katılanlara ise e-katılım belgesi verilecektir.</li><li>Öğreticiler bağlı bulunduğu müftülükte ihtiyaç varken, haftalık 30 saat ders görevini tamamlamadan başka bir kurumda görevlendirilmeyecektir.</li><li>Müftülükler haftalık maaş karşılığı ve zorunlu ek ders görevini kendi kursunda dolduramayan öğreticileri, öğreticinin görev yaptığı kursa yakın olandan başlayarak belediye sınırları (büyükşehirlerde harcırah kanununa göre aynı yer sınırları) içinde kalmak kaydıyla öğretici ihtiyacı bulunan diğer kurslara görevlendirecek ve bu görevlendirmenin yerine getirilip getirilmediğini takip edecektir.</li><li>D grubu Kur’an kursları Kur’an Eğitimi ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesinin 7 inci maddesindeki açılış amacı ve açılış şartları göz önünde bulundurularak EHYS’de D grubu kurs başvuru sayfasında tanımlanmış ve müftülüklerce fiziki açıdan eğitim-öğretime uygun görülen mekânlarda açılacaktır.</li><li>A, B ve C grubu Kur’an kursları bünyesinde D grubu kurslar açılmayacaktır.</li><li>EHYS’de daha önce 4-6 yaş grubu kurs tanımlaması yapılanlar hariç A ve B grubu Kur’an kursları bünyesinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı itibariyle yeni 4-6 yaş grubu sınıflar oluşturulmayacaktır.</li><li>Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” nden faydalanılarak önlemler alınacaktır.</li></ol></div><div><h3><strong>1.Yetişkinlere Yönelik Yaygın Din Eğitimi</strong></h3><p style="margin-left:5.6pt">Yetişkinlere yönelik yürütülen yaygın din eğitimi faaliyetleri kapsamında İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Öğretim Programları (Temel Öğretim 12/18, Kısa Süreli Programlar: Akaid-Siyer-İlmihal- Tefsir-Hadis-Cuma Dersleri) ve Camilerde Kur’an Öğretim Programı uygulanmaktadır.</p><ol><li><p>İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Öğretim Programlarında görev alan Kur’an kursu öğreticileri aşağıdaki hususlar çerçevesinde ders açacaklardır:</p><ol style="list-style-type:lower-alpha"><li>Temel Öğretim Programında 18/12 ders açan öğretici, aynı öğrencilerle kısa süreli öğretim programı açamayacaktır. Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş Grubu) ve İhtiyaç Odaklı Kur’an kursları programı kapsamında yatılı olarak eğitim gören öğrenciler için ders açan öğreticiler bu uygulamadan hariç tutulacaktır.</li><li>Bir öğretici aynı anda en fazla 3 farklı kısa süreli öğretim programı açabilecektir. Ancak, farklı öğrenci grubu olması kaydıyla aynı kısa süreli öğretim programını zorunlu ve isteğe bağlı doldurması gereken ders saati kadar açabilecektir.</li></ol></li><li>Temel öğretime kayıtlı olan öğrenciler farklı bir öğreticiden en fazla 3 kısa süreli programda eğitim alabilecektir.</li><li>Mesai saatleri içinde yaygın din eğitimi faaliyetlerine katılma imkânı olmayan ve Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrenmek isteyen vatandaşlarımıza yönelik, müftülüklerce her il ve/veya ilçede ihtiyaçlar dikkate alınarak 17.00-22.00 saatleri arası ve cumartesi-pazar günleri eğitim verecek Kur’an kursları belirlenecektir. Bu kurs/kurslar; vaaz, hutbe, afiş, el ilanı, yerel medya vb. yollarla kayıt dönemlerinde halka duyurulacaktır. Ayrıca açılan kurslar müftülüklerin web sitesinden ilan edilecektir.&nbsp;</li><li>Sınıflar, şartlar izin verdiği ölçüde yaş aralıkları dikkate alınarak oluşturulacaktır.&nbsp;</li><li>Camilerde Kur’an Öğretim Programı, Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesinin 58. Maddesine göre yürütülecektir.&nbsp;</li><li>Kur’an kurslarında Başkanlığımızca hazırlanan “Tecvidli Kur’an-ı Kerim Elif-Bâ’sı” ve “Dinim İslam” kitabı takip edilecektir. Söz konusu kitaplar il/ilçe müftülüklerine Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak gönderilecektir. Ayrıca;&nbsp;<a href="https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/kategoriler/materyaller">&nbsp;https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/kategoriler/materyaller</a>&nbsp; web&nbsp; &nbsp;adresinden indirilebilecektir.&nbsp;</li><li>İl ve ilçelerde oluşturulan Yaygın Din Eğitimi Takip Komisyonları ekim ayı itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesinin 50’nci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen görevlerini ifaya başlayacaktır.</li></ol></div><div><h3><strong>2.Gençlere Yönelik Yaygın Din Eğitimi</strong></h3><p style="margin-left:5.6pt">Örgün eğitime devam eden gençlere yönelik yaygın din eğitimi faaliyetleri kapsamında yaş gruplarına göre uygun sınıflar oluşturularak İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Hafta Sonu Öğretim Programı ile Camilerde Kur’an Öğretimi Hafta Sonu Kur’an Kursları Programı ve Kur’an Kursları Yurtdışı Misafir Öğrenci Öğretim Programı öncelikli olarak uygulanacaktır.</p><p style="margin-left:5.6pt">Ayrıca, TDV öğrenci yurtları, gençlik merkezleri, cezaevleri, hastane, YURT-KUR, üniversite kampüsleri vb. yerlerde gençlere yönelik D grubu Kur’an kurslarında İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Hafta Sonu Öğretim Programları açılabilecektir.</p><p style="margin-left:5.6pt">İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Hafta Sonu Öğretim Programı ile Camilerde Kur’an Öğretimi Hafta Sonu Kur’an Kursları Programı” bilindiği gibi yaz Kur’an kurslarında ve örgün eğitim sürecinde Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler alanında elde edilen bilgi ve becerilerin geliştirilmesi, örgün eğitime devam eden öğrencilerin okul dışındaki zamanlarının amaçlı etkinlikler vasıtasıyla nitelikli hale getirilmesi, muhatapların cami ve Kur’an kurslarıyla olan iletişimlerinin güçlendirilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Bu nedenle yaz Kur’an kurslarında eğitim gören öğrenciler söz konusu programlara yönlendirilecektir. İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Hafta Sonu Öğretim Programı 2021- 2022 eğitim-öğretim yılı takvimine göre öncelikle kız öğrencilere yönelik gerçekleştirilecektir. Camilerde Kur’an Öğretimi Hafta Sonu Kur’an Kursları Programı ise aşağıdaki esaslara göre yürütülecektir:</p><ol><li>Program, Camilerde Kur’an Öğretimi kursları kapsamında hazırlandığından, uygulama hususunda söz konusu programın genel mevzuatı esas alınacaktır.</li><li>Programın uygulanması aşağıdaki tabloda verilen eğitim-öğretim takvimine göre yürütülecektir.<img alt="" src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/müftülükler/611d72dd62393.PNG" style="height:297px; width:929px" /></li><li>Program, din hizmetleri sınıfındaki personel tarafından yürütülecektir.</li><li>Genel olarak yetişkinlere yönelik uygulanmakta olan Camilerde Kur’an Öğretimi Programına kayıtlı olan öğrenciler aynı anda Camilerde Kur’an Öğretimi Hafta Sonu Kur’an Kursları Programına kayıt yapılamayacaktır.</li><li>Programa erkek öğrenciler kaydedilebilecektir.</li><li>Program 15 öğrenci ile açılacaktır.</li><li>Program, 7-25 yaş arası öğrencilere yönelik açılacaktır. Birden fazla sınıf olması durumunda sınıflar, öğrencilerin yaş grupları dikkate alınarak oluşturulacaktır.</li><li>Programa bir öğrenci en fazla 3 yıl kaydedilebilecektir.</li><li>Haftalık 4 saatten oluşan program, 2 saati cumartesi, 2 saati pazar günü olacak şekilde uygulanacaktır. Bu programı açan cami görevlileri haftalık izinlerini hafta içi kullanacaklardır.</li><li>Camilerde Kur’an Öğretimi Programında dersi olan öğreticiler Camilerde Kur’an Öğretimi Hafta Sonu Kur’an Kursları Programını aynı anda açamayacaklardır.</li><li>Programda görev alacak öğreticiler, farklı zamanlarda açılan Camilerde Kur’an Öğretimi ve Camilerde Kur’an Öğretimi Hafta Sonu Kur’an Kursları Programı kapsamında toplamda, Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’a göre yılda en fazla 100 saat ek ders ücreti alabilecektir.</li><li>Program, fiziki şartları eğitim-öğretime uygun olduğu müftülükçe belirlenen cami veya müştemilatında uygulanacaktır.</li><li>Programa Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğün&nbsp;<a href="https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/sayfa/489">&nbsp;https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/sayfa/489 </a>adresinden ulaşılabilecektir.</li></ol></div><div><h3><strong>3.Çocuklara Yönelik Yaygın Din Eğitimi</strong></h3><p style="margin-left:5.6pt">Çocuklara yönelik yaygın din eğitimi Kur’an kursu hizmetleri bağlamında Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-6 yaş grubu) açılabilecektir.</p><ol><li><p>4-6 yaş grubu kurslarda 18 saatlik Temel Öğretim Programı ve kısa süreli öğretim programları uygulanabilecektir.</p></li><li>EHYS Form, Dilekçe ve Belgeler başlığında yer alan (EHYS&gt;Kur’an Kursu Hizmetleri&gt;Fiziki Bina İşlemleri&gt;Form Dilekçe ve Belgeler) “Aile ve Çocuk Tanıma Formu” öğreticiler tarafından velilere kesin kayıt sırasında “İzin Belgesi” ise yapılan faaliyetler kapsamında ihtiyaç duyuldukça öğreticiler tarafından velilere doldurtulacaktır.</li><li>Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş Grubu)’na 30.09.2021 tarihi itibariyle 48 ayını tamamlayan ve 72 ayını doldurmayan çocukların kaydı yapılabilecektir.</li><li>Fiziki ortamın uygun, öğrenci sayısının yeterli olması durumunda 4-6 yaş grubu sınıflar aynı yaştaki öğrencilerden oluşturulacaktır.</li><li>19.01.2017 tarihinden önce alınan çocuk gelişimi ve eğitimi alanındaki en az 296 saatlik sertifika veya kurs bitirme belgesi olanlar ile 19.01.2017 tarihinden sonra ise sadece Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nden alınan çocuk gelişimi ve eğitimi alanındaki “Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi (380 saat)” sertifikaya sahip olanlara görev verilecektir. Bununla birlikte çocuk gelişimi ve eğitimi alanında lise, ön lisans veya lisans mezuniyet belgesi olanlardan ayrıca sertifika istenmeyecektir.</li><li>4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında 2018 yılı Ocak ayından sonra İlahiyat kategorisinde göreve başlamış olan 4/B sözleşmeli/kadrolu öğreticiler ders açmadan geçici öğretici görevlendirilmeyecektir. Ancak 01.01.1976 yılından önce doğumlu olanlar 4-6 yaş grubu kurslarda isteğe bağlı olmak üzere görev alacaklardır.</li><li>4-6 yaş grubu Kur’an kursu sınıflarındaki öğretici ihtiyacının mevcut kadrolu/sözleşmeli ve 6. maddede bahsedilen 4/B sözleşmeli öğreticilerle karşılanamaması halinde, dört (4) yıllık dini öğrenim (lisans) mezunu kadrolu/sözleşmeli öğreticilere de sertifikası olmasa dahi görev verilebilecek ve eğitim öğretim yılı içerisinde ders saatleri dışında kesinlikle sertifika almaları sağlanacaktır.&nbsp;&nbsp;</li><li>Öğreticiler, eğitim sürecinde çocuklardan birinci derece sorumludur. Ders çıkışı dâhil çocuklar hiçbir suretle yardımcı personel ve başka kişilerle kursta yalnız bırakılmayacaktır.&nbsp;</li><li>Cuma Dersleri Programı, yatılı kurslarda nöbet, Ramazan ayında mukabele okuma gibi görevler 4-6 yaş grubunda görev yapan öğreticiler için zorunlu tutulmayacaktır.&nbsp;</li><li>4-6 yaş grubu Kur'an kursları gelir-gider ve personel yönetimi 21.07.2020 tarih ve e.488932 sayılı yazı çerçevesinde gerçekleştirilmeye devam edecektir.&nbsp;</li><li>4-6 yaş grubu kurslara yardımcı personel ya da hizmetli olarak alınacak kişilerin Başkanlığımızın kurumsal niteliğine uygunlukları ve öğrenci yaş grubunun özelliklerine göre davranabilmeleri göz önünde tutulacaktır.&nbsp;</li><li>Beslenme veya ara öğün uygulanan 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında EHYS Form, Dilekçe ve Belgeler başlığında (EHYS&gt;Kur’an Kursu Hizmetleri&gt;Fiziki Bina İşlemleri&gt;Form Dilekçe ve Belgeler) yer alan “Ara Öğün” listesi esas alınacaktır.</li><li>4-6 yaş grubu Kur’an kursları materyalleri Başkanlığımızca ücretsiz olarak gönderilecektir.</li></ol></div><div><p><strong>Öğreticiler için;</strong></p><ul><li>“Kur’an Kursları Öğretici Kitabı I-II”</li><li>Elif-Ba Öğretimi Etkinlik Örnekleri Öğrenciler için;</li><li>“Kur’an Kursları Etkinlik Kitabı I-II”</li><li>“4-6 Yaş Grubu Etkinliklerle Elif-Ba” Kitapları kullanılacaktır.</li></ul><h3><strong>4.Engellilere Yönelik Yaygın Din Eğitimi</strong></h3><p>Yaygın din eğitimi hizmetleri bağlamında görme ve işitme engellilere yönelik eğitim öğretim çalışmaları yürütülmektedir.</p><p style="margin-left:44.4pt">Bu bağlamda;</p><ol><li>Görme ve işitme engelliler için, fiziki şartları öğrencilerin durumlarına uygun il ve/veya ilçede sınıf/kurs açılacaktır.</li><li>Müftülüklerce, her il/ilçede yer alan engellilere yönelik eğitim veren okullar, STK ve dernekler ile iletişime geçilerek engellilerin durumlarına uygun ortamlar oluşturulacak ve eğitim almaları sağlanacaktır.</li><li>İşitme engelli bireylere yönelik açılacak sınıf ve kurslarda öncelikle 27 Ocak-8 Şubat 2014 tarihleri arasında Rize Müftü Yusuf Karali Eğitim Merkezi’nde ve/veya 24 Ağustos - 4 Eylül 2015 tarihleri arasında Kastamonu Eğitim Merkezi'nde ve/veya 25 Ocak-7 Nisan 2021 tarihleri arasında düzenlenen işitme engellilere eğitim veren/verecek olan personele yönelik çevrim içi olarak düzenlenen hizmet içi eğitim seminerinde bulunan personele görev verilecektir.</li><li>Görme engelli bireylere yönelik açılacak sınıf ve kurslarda öncelikle 01 Eylül-13 Eylül 2014 Tarihleri Arasında Rize Müftü Yusuf Karali Eğitim Merkezi’nde veya 24 Ağustos-3 Eylül 2015 tarihlerinde Manisa Eğitim Merkezi’nde düzenlenen hizmet içi eğitim seminerine katılan personele görev verilecektir.</li><li>Başkanlığımızca engelli bireylerin eğitiminde görev alacak personelden görme engellilerin eğitiminde “Görme Engelliler için Braille Alfabesi” ve “Braille Alfabesi ile Dini Kavramlar Öğreticiliği” sertifikalarına sahip olanlar; işitme engellilerin eğitiminde ise “İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi” ve “Türk İşaret Dili ile Dini Kavramlar Öğreticiliği ” sertifikası olanlar görevlendirilecektir. Görme ve işitme engellilere yönelik açılan kurslarda öğretici ihtiyacının yukarıda ifade edilen Başkanlığımız hizmet içi eğitim seminerine katılan personelle sağlanamaması durumunda söz konusu alanla ilgili diploması veya sertifikası olan personele müftülükçe görev verilecektir.</li><li>Engellilere yönelik düzenlenecek eğitimlerde, kurs ve sınıflar; öğrencilerin engellilik durumları göz önünde bulundurularak oluşturulacaktır. Bedensel engelliler ise engelli olmayan öğrenciler ile aynı sınıflarda öğrenim göreceklerdir.</li><li>Sınıflar aynı engel grubundaki öğrencilerden oluşacaktır.</li><li>Özel eğitim programı uygulanmak durumunda olunan engelli sınıfları aynı engel grubunda en az 3 öğrenci ile açılacaktır. Bir öğreticinin 3 engelli öğrenci ile ders açabilmesi için Kurs Derslik Tanımlama İşlemleri sayfasından sınıfın engel türünün işitme veya görme engelli olarak tanımlanması gerekecektir.</li><li>Sınıf mevcudunun aynı engel grubunda 10 öğrenciye ulaşması halinde kursta ikinci sınıf oluşturulabilecektir.</li><li>Engellilere yönelik açılacak sınıflarda Başkanlığımızca hazırlanmış eğitim-öğretim materyalleri (işaret dili sözlüğü ve alfabesi ile Braille alfabesi vb. yayınlar) kullanılacaktır. Eğitim-öğretim materyalleri Başkanlığımız Dini Yayınlar Genel Müdürlüğünden temin edilebilecektir.</li><li>İşitme engellilere yönelik eğitimlerde İşitme Engellilere Yönelik Kur’an Kursları Özel Öğretim Programı uygulanacaktır. Program, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün<a href="https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/sayfa/489">&nbsp;https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/sayfa/489 </a>web adresinden indirilebilecektir.</li><li>Müftülüklerce 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde Kur’an kursu öğrencilerinin, öğreticilerinin ve halkın katılımıyla engellilere yönelik din eğitimi faaliyetlerini tanıtıcı programlar düzenlenecektir.</li></ol></div><div><h3><strong>5.Mültecilere Yönelik Yaygın Din Eğitimi</strong></h3><ol><li><p>Mültecilere yönelik ders açan öğreticiler EHYS/Eğitim Türleri/Mülteci Programı sayfasından ders açılış işlemlerini gerçekleştirecek ve bu programa ana dilleri Arapça olan yabancı uyruklu öğrenciler kaydedilebilecektir.</p></li><li><p>Bu programda öncelikle Arapça bilen Kur’an kursu öğreticilerine görev verilecektir.</p></li><li>Mültecilere yönelik uygulanan söz konusu program A, B, C ve D grubu kurslarda, özellikle “Geçici Barınma Merkezlerinde” açılabilecektir.</li></ol></div><div><h3><strong>6.Uzaktan Yaygın Din Eğitimi Faaliyetleri</strong></h3><p>Uzaktan yaygın din eğitimi bağlamında Kur’an-ı Kerim Öğretim Programı (Uzaktan Eğitim) ile Akaid, Siyer, Tefsir, Hadis ve İlmihal Kısa Süreli Öğretim Programları uygulanacaktır.</p><ol><li><p>Uzaktan eğitime başvurular web sitesi üzerinden çevrim içi yapılacaktır.</p></li><li>Uzaktan eğitimi sadece çevrim içi imkanı olan öğreticiler açabilecektir.</li><li>Kur’an-ı Kerim Öğretim Programı (Uzaktan Eğitim) ve Akaid, Siyer, Tefsir, Hadis, İlmihal Kısa Süreli Öğretim Programları aşağıdaki takvime göre uygulanacaktır.<img alt="" src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/müftülükler/611d72dd4a969.PNG" style="height:519px; width:925px" /></li><li>Uzaktan eğitimde öğretici-öğrenci cinsiyet uyumu aranacaktır.</li><li>Uzaktan eğitimde (işitme ve görme engelli) en az 3 engelli öğrenci ile sınıf açılabilecektir. Sınıflar aynı engel grubu öğrencilerden oluşacaktır.</li><li>Kur’an-ı Kerim Öğretim Programı (Uzaktan Eğitim)16 haftadan oluşmakta olup her iki dönemde de açılabilecektir.</li><li>Kur’an-ı Kerim Öğretim Programı (Uzaktan Eğitim)’na bir öğrenci en fazla 4 dönem kayıt yaptırabilecektir.</li><li>Uzaktan uygulanacak kısa süreli öğretim programları 32 haftadan oluşmakta olup 2 dönem halinde uygulanacaktır.</li><li>Kur'an-ı Kerim Öğretim Programı (Uzaktan Eğitim) ile Kısa Süreli Öğretim Programlarını uzaktan uygulayacak olan öğreticilere ek ders ücreti ödenecektir.</li><li>Uzaktan eğitim kapsamında uygulanan programlarda en az 6 kişi ile sınıf açılacaktır. Öğrenci sayısı 10 ve üzeri olması halinde ek ders ücreti alabilecektir. Bir sınıfa en fazla 18 kişi kaydedilebilecektir.</li><li>Uzaktan Kısa Süreli Öğretim Programlarında vaiz ile dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu Kur’an kursu öğreticisi unvanlarında çalışan personel görev alabilecektir.</li><li>Uzaktan Kur’an-ı Kerim Öğretim Programı (Uzaktan Eğitim) 10 ve üzeri yaş grubuna uygulanacaktır.</li><li>Uzaktan Kısa Süreli Öğretim Programları 16 ve üzeri yaş grubuna uygulanacaktır.</li><li>Kur’an-ı Kerim Öğretim Programı (Uzaktan Eğitim) ile Kısa Süreli Öğretim Programlarını uzaktan uygulayacak olan tüm personel İhtiyaç Odaklı Öğretim Programları Öğrenci Yoklama ve Ders Defterini dolduracaktır.</li><li>Kur’an-ı Kerim Öğretim Programı (Uzaktan Eğitim) ders saatleri 30 dakika ve kısa süreli öğretim programlarının ders saatleri ise 40 dakika olarak gerçekleştirilecektir.</li><li>İdari izinli personel Kur’an-ı Kerim Öğretim Programı (uzaktan eğitim) programı ile kısa süreli öğretim programlarında görev alabilecektir.</li><li>Vatandaşlarımızın başvuruları web sitesi üzerinden<a href="https://www.diyanet.gov.tr/tr-TR"> https://www.diyanet.gov.tr/tr-TR</a> linkinden alınacaktır. Öğreticiler, uzaktan eğitim talep eden vatandaşları ise söz konusu web sitesi üzerinden başvuru yapmaya yönlendirecektir.</li><li>Temel öğretim programına kaydolan bir öğrenci;&nbsp;a-)Kur’an-ı Kerim Öğretim Programı (uzaktan eğitim)’na kayıt yaptıramayacaktır. b-) Temel Öğretim Programını aldığı öğreticinin açmış olduğu kısa süreli öğretim programlarına kayıt yaptıramayacaktır. c-)En fazla 3 kısa süreli öğretim programına kayıt yaptırabilecektir.</li><li>Kur’an-ı Kerim Öğretim Programı (uzaktan eğitim)’e kayıtlı bir öğrenci uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilen kısa süreli öğretim programların tamamına da kayıt yaptırabilecektir.</li><li>Öğreticiler yüz yüze eğitimde normal kayıtlarda takip edilen prosedürden farklı olarak öğrenci başvurularını almadan <strong>1. dönemde 13-19 Eylül 2021; 2. dönemde </strong>ise <strong>24-30 Ocak 2022 </strong>tarihleri arasında tercih ettikleri dersi/derslerini açacaklardır.</li><li>Uzaktan Kısa Süreli Öğretim Programlarında vaiz ile dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu Kur’an kursu öğreticisi unvanlarında çalışan personel görev alabilecektir.</li><li>Başkanlığımızca hazırlanan “Tecvidli Kur’an-ı Kerim Elif-Bâ’sı”<a href="https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/kategoriler/materyaller">&nbsp;https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/kategoriler/materyaller</a>&nbsp; web&nbsp; adresinden indirilebilecektir.</li><li>Öğrencilerin ders dışında konuları tekrar etmeleri ve kazanımlarını pekiştirmeleri için Başkanlığımızın<a href="https://kuran.diyanet.gov.tr/elifba"> https://kuran.diyanet.gov.tr/elifba</a><u>/</u> internet adresini kullanmaları teşvik edilecektir.</li></ol></div><div><p><strong>B.KUR’AN KURSLARINDA PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ</strong></p><ol><li><p>Kur’an kurslarında görev yapan psikolojik danışma ve rehberlik öğretmenleri hafızlık eğitimi verilen kurslar ile 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında EHYS Form, Dilekçe ve Belgeler başlığında (EHYS&gt;Kur’an Kursu Hizmetleri&gt;Fiziki Bina İşlemleri&gt;Form Dilekçe ve Belgeler) yer alan “PDR Öğretmenlerinin Çalışma Usul ve Esasları” çerçevesinde görev yapacaklardır.</p></li><li><p>Hafızlık eğitimi verilen kurslar ile 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarındaki rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri EHYS Form, Dilekçe ve Belgeler başlığında (EHYS&gt;Kur’an Kursu Hizmetleri&gt;Fiziki Bina İşlemleri&gt;Form Dilekçe ve Belgeler) yer alan çerçeve program kapsamında yerine getirilecektir.</p></li><li>Psikolojik danışma ve rehberlik öğretmenlerinin yapmış oldukları rehberlik faaliyetlerinde maddi ihtiyaçlar, Kur’an kursu yöneticisiyle iş birliği yapılarak mahallindeki imkânlar yoluyla karşılanacaktır.</li></ol></div><p><strong>C.PROJELER İLE EĞİTİM-ÖĞRETİMİN ETKİNLİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK FAALİYETLER</strong></p><div><ol><li><p>Eğitim-öğretim faaliyetlerini desteklemek, öğrencilerde kitap okuma alışkanlığı geliştirmek amacıyla her sınıfta/kursta kitaplık/kütüphane oluşturulacaktır. Kitaplıkta/kütüphanede öncelikle Başkanlığımız yayınlarına yer verilecektir. Ayrıca İl Eğitim Kurulunun uygun gördüğü eserler de kitaplık/kütüphanede yer alabilecektir.</p></li><li><p>Başkanlığımızca ihtiyaç sahibi kimselerin varlığına dikkat çekmek, Covid-19 salgını sebebiyle yaşanılan maddi sıkıntıları hafifletebilmek, Kur’an kursu öğrencileri ve öğreticilerinin yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirmek amacıyla Türkiye Diyanet Vakfı ile müşterek çalışmalar yürütülecektir.</p></li><li>Kur’an kursu öğreticisi, öğrencisi ve velilerin katılımı ile Yeşilay şubeleri veya İl Sağlık Müdürlükleri ile iş birliği halinde sigara, içki ve madde bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklar konusunda çevrim içi/yüz yüze seminer ve konferanslar düzenlenecektir. Bu konuların dini boyutu ise müftülüğün belirleyeceği bir personel tarafından anlatılacaktır. Seminerlerde Başkanlığımız PDR öğretmenlerine de görev verilebilecektir.</li><li>Aile ve Dini Rehberlik Büroları ile koordineli bir şekilde ailenin önemi, aile içi iletişim vb. konularda öğretici, öğrenci ve velilerin katılımıyla Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlükleri ile iş birliği halinde yüz yüze/çevrim içi seminer ve konferanslar düzenlenecektir.</li></ol><p><strong>D.GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMELERİ</strong></p><ol><li>2021-2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa göre yıllık saat vizesini aşacak şekilde görevlendirme yapılamayacaktır.</li></ol><p style="margin-left:48.25pt">Bu bağlamda;</p><ol style="list-style-type:lower-alpha"><li>Kadrolu ve sözleşmeli öğreticiler Temel Öğretim 18/12 derslerini açmadan geçici öğretici görevlendirme yoluna gidilmeyecektir. Kayıt dönemi ve kayıt olan/olacak öğrenci potansiyeli göz önüne alınarak geçici öğretici planlaması yapılacaktır.</li><li>Kadrolu ya da sözleşmeli öğretici ders açmadan geçici öğreticinin görevlendirildiği tespit edilirse bu durumda geçici öğreticinin görevine son verilecektir.</li><li>Kadrolu ve sözleşmeli öğreticilerin, kadrosunun bulunduğu kursta ders açamaması durumunda ihtiyaç bulunan diğer kurslarda ders açacak/görevlendirileceklerdir.</li><li>Görevlendirmeler İKYS üzerinden Başkanlıkça belirlenen kotayı aşmayacak şekilde yapılacaktır.</li><li>Kur’an kurslarında geçici öğretici görevlendirmeleri, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nce belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde İKYS (İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi) programı üzerinden yapılacaktır.</li><li>Geçici öğreticiler, İKYS programı üzerindeki işlemleri onaylanmadan fiili olarak göreve başlatılmayacaktır.</li><li>Gündüzlü kurslarda görevlendirilen geçici öğreticilere haftalık 25 saatten fazla ek ders görevi verilmeyecektir.</li></ol></div><p><strong>E.DİBBYS/EHYS (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ/EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETİM SİSTEMİ)</strong></p><div><ol><li><p>Kur’an kurslarında yürütülen eğitim faaliyetleri ile ilgili tüm iş ve işlemler&nbsp;<a href="https://dibbys.diyanet.gov.tr/">&nbsp;https://dibbys.diyanet.gov.tr</a> adresli program üzerinden DİBBYS/EHYS aracılığı ile yürütülecektir.</p></li><li><p>DİBBYS/EHYS üzerinden resmi olarak açılmayan dersler için öğreticilere ek ders ücreti ödenmeyecektir.</p></li><li>Tahakkuk bildirim tarihleri 1-31 olan personel her ayın son günü ve takip eden ayın 1. ve 2. günlerinde, 15-14 olan personel ise 14’ünden itibaren 3 gün içerisinde işlemlerini gerçekleştirecektir. Geçerli mazeretleri sebebi ile belirtilen süre içerisinde tahakkuk beyanını doldurmayan personelin tahakkuk beyan girişleri DİBBYS/EHYS il/ilçe yetkilerince açılabilecektir. Tahakkuk girişlerini zamanında yapmayan personeller hakkında 657 sayılı Kanunun 125. Maddesi uyarınca gerekli işlem yapılacaktır.</li></ol><p><strong>F.KUR’AN KURSLARINI TANITICI MATERYALLER İLE DİĞER HUSUSLAR</strong></p><ol><li><p>İhtiyaç Odaklı Öğretim Programları Öğrenci Yoklama ve Ders Defterleri müftülükler tarafından Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi Müdürlüğü’nden temin edilebilecektir. (TDV Yayın Matbaacılık Tel: 0312 354 91 31)</p></li><li><p>Kitaplar<a href="https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/kategoriler/materyaller"> https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/kategoriler/materyaller</a> web adresinden de indirilebilecektir. Ayrıca Tavsiye Kitap Listesine EHYS Form, Dilekçe ve Belgeler başlığından (EHYS&gt;Kur’an Kursu Hizmetleri&gt;Fiziki Bina İşlemleri&gt;Form Dilekçe ve Belgeler) ulaşılabilecektir.</p></li><li>Başkanlığımızca yaygın din eğitimi faaliyetlerini tanıtıcı afişler&nbsp;<a href="https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/kategoriler/hizmetlerimiz/yaygın-din-eÄŸitimi-daire-baÅŸkanlığı">&nbsp;https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/kategoriler/hizmetlerimiz/yayg%C4%B1n-din-</a><a href="https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/kategoriler/hizmetlerimiz/yaygın-din-eÄŸitimi-daire-baÅŸkanlığı">&nbsp;e%C4%9Fitimi-daire-ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; web&nbsp; adresinden indirilerek çoğaltılabilecektir.</li><li>İl/ilçe müftülüklerince afişler, Kur’an kursları, okullar, kamu kurum ve kuruluşları, TDV kitapevleri, okuma salonları, millet kıraathaneleri, öğrenci konuk evleri, huzurevleri, gençlik merkezleri, YURT-KUR, AVM mescitleri vb. halkın görebileceği tüm mekânlara asılacaktır.</li><li>Kur’an kurslarında örnek ders, tanıtım ve benzeri amaçlarla yapılacak fotoğraf ve video çekimleri için müftülükçe verilen izinle birlikte görsele konu olan öğrenci/veliden EHYS Form, Dilekçe ve Belgeler başlığında (EHYS&gt;Kur’an Kursu Hizmetleri&gt;Fiziki Bina İşlemleri&gt;Form Dilekçe ve Belgeler) bulunan muvafakat alınacaktır.</li><li>Kur’an kursu öğrenci ve öğreticilerinin yaygın din eğitimi faaliyetleri ile ilgili tespit, teklif, sorun ve şikâyetlerini Başkanlığımıza ulaştırabilmeleri amacıyla hazırlanan “Bize Yazın” afişleri<a href="https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/Detay/677/bize-yazın-afiÅŸi"> https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/Detay/677/bize-yaz%C4%B1n-afi%C5%9Fi</a> adresinden müftülüklerce Kur’an kurslarının uygun görülen yerlerine asılacaktır.</li><li>Kur’an kurslarımızda kaliteli hizmet verilebilmesi için; aşçı, temizlikçi vb. personel ihtiyacının karşılanması önem arz etmektedir. Bu nedenle İŞ-KUR Genel Müdürlüğü’nün Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) adı altında sunduğu hizmetlerden Kur’an kurslarımızın da faydalanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.</li><li>Rehberlik ve denetim yapmak, eğitim-öğretim faaliyetlerinin etkinliğini ve verimliliğini ölçmek amacıyla müftü, murakıp veya müftünün yetki vereceği personel tarafından eğitim öğretim yılında bir kurs en az üç defa denetlenecektir. Rehberlik ve denetim faaliyetlerininyapıldığı tarih ve saatler ile kursa ait bilgiler DİBBYS/EHYS’ye kurs denetim formu sayfasından girilecektir.</li><li>Başkanlığımızın 22.06.2015 tarih ve E.27742 sayılı yazısı gereği; Kur’an kurslarımızdan uygun olanlar, mülki amirden alınacak onayla ülkemizde bulunan Suriyeli mültecilerin kendi öğreticileri rehberliğinde yapacakları eğitim-öğretim faaliyetleri için tahsis edilebilecektir. Söz konusu eğitimlerin yapılması sırasında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için müftülüklerce gerekli tedbirler alınacaktır.</li><li>Müftülüklerce 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Uygulama Esasları Kur’an kursu öğreticilerinin telefonlarına veya mail adresine gönderilecektir. Ayrıca tüm Kur’an kursu öğreticilerine müftü, eğitim hizmetlerinden sorumlu müftü yardımcısı ya da şube müdürü tarafından 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Uygulama Esasları planlanan seminerlerle anlatılacaktır.</li></ol></div><p>Kur’an kurslarında özveri ile çalışan Kur’an kursu öğreticilerimize ve müftülük personelimize teşekkür eder, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında başarılar dileriz.</p><p><strong>DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI&nbsp;</strong></p><h3><strong>Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü</strong></h3><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Din görevlisi Bozkurt, kalp krizi sonucu vefat etti]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/din-gorevlisi-bozkurt-kalp-krizi-sonucu-vefat-etti-606719529f03f-98e7-45b6-8c40-b0293a7703732021-08-18T15:42:00+03:00Yücel Edoğan Din görevlisi Bozkurt, kalp krizi sonucu vefat etti

Din görevlisi Bozkurt, kalp krizi sonucu vefat etti

MÜFTÜLÜK

Yücel Edoğan
<p><strong><strong>Hatay</strong>&nbsp;İl Müftülüğünden alınan bilgiye göre; Antakya İlçe Müftülüğüne bağlı Takva Ömer Camii Müezzin Kayyımı (48), kalp krizi geçirdi.</strong></p><p>Kalp krizinin ardından durumu ağırlaşan Korkmaz, sağlık ekiplerinin&nbsp;tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.</p><p>Bozkurt, evli ve 2 çocuk babasıydı.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-606706568be51-995f-443d-a601-bfdc65c333302021-08-18T15:36:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Allah'a ve Peygamber'e itaat edin ki rahmete erdirilesiniz.</p><p>(Âl-i İmrân, 3/132)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem orucudur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz ise gece namazıdır.</p><p>(Müslim, "Sıyâm", 202)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Allah'ım! Kulun ve Peygamberin Muhammed'in (s.a.s.) istediği hayırlı şeylerden ben de istiyorum.</p><p>(Ahmed b. Hanbel, Müsned, 41, 474)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Duyarlı velilerden 'seçmeli ders' çağrısı! 'Çocuklarımızı Allah ve Resulü (SAV) ile buluşturalım']]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/duyarli-velilerden-secmeli-ders-cagrisi-cocuklarimizi-allah-ve-resulu-sav-ile-bulusturalim-60669904165a3-22c6-4ab6-a999-b4ed4cadd2c62021-08-17T21:11:00+03:00Yücel Edoğan Duyarlı velilerden 'seçmeli ders' çağrısı! 'Çocuklarımızı Allah ve Resulü (SAV) ile buluşturalım'

Duyarlı velilerden 'seçmeli ders' çağrısı! 'Çocuklarımızı Allah ve Resulü (SAV) ile buluşturalım'

GÜNCEL

Yücel Edoğan
<p>Okulların açılmasına kısa bir süre kala, sosyal medyada buluşan duyarlı veliler tarafından önemli bir kampanya başlatıldı.&nbsp;<strong>Kur'an-ı Kerim, Siyer ve Temel Dini Bilgiler</strong>&nbsp;derslerinin seçilmesi yönünde çağrıda bulunan veliler,&nbsp;<strong>"Çocuklarımızı Allah ve Resulü (SAV) ile buluşturalım."</strong>&nbsp;mesajını verdi.</p><p><strong>"Okullar açılıyor. 6 adet seçmeli ders var.&nbsp;Seçmeli ders demek, zorunlu olmayan, sadece öğrenci velilerinin yazılı izinleri ile yapılacak dersler demektir."</strong>&nbsp;ifadeleri ile başlayan açıklama, şöyle devam etti:</p><h2>'Her sınıftan en az 10 öğrencinin başvurusu gerekli'</h2><p><strong>"Bu sene okullarda yapılacak seçmeli dersler arasında Kur’an-ı Kerim, Siyer ve Temel Dini Bilgiler başlıklı 3 tane seçmeli ders bulunmaktadır. Bu derslerin yapılması için her sınıftan en az 10 öğrencinin başvurusu gereklidir. Aksi takdirde, bu dini eğitimi yapmak mümkün değildir."</strong></p><p>"Başvuruların internet ortamında yapılması ihtimali vardır.&nbsp;<strong>Tanıdığımız velilere bu üç dersin seçilmesi için elimizden gelen gayreti göstermeniz gerekmektedir.</strong>&nbsp;Bu sistemi bilmeyenlere yardımcı olmak hepimizin görevidir.&nbsp;Bu bilgiyi herkese duyuralım.&nbsp;<strong>Çocuklarımızı Allah ve Resulü (SAV) ile buluşturalım!"</strong></p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-60668729010cf-dd62-47db-9273-ef8d37cc77772021-08-17T10:54:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki, sen kesinlikle dosdoğru bir yolda yürümek üzere gönderilmiş Peygamberlerden birisin.</p><p>(Yâsîn, 36/2-4)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>İnsanların bir kısmına başka, diğer bir kısmına başka davranan iki yüzlü kimse, insanların en kötülerindendir.</p><p>(Müslim, "Birr", 98)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>... Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma!...</p><p>(Bakara, 2/286)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Taliban kimdir, ne için savaşıyor?]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/taliban-kimdir-ne-icin-savasiyor-606674c93753a-bb7c-496c-8c67-154ca555495f2021-08-16T22:40:00+03:00Yücel Edoğan Taliban kimdir, ne için savaşıyor?

Taliban kimdir, ne için savaşıyor?

DÜNYA

Yücel Edoğan
<p>Mepa News tarafından hazırlanan bu kapsamlı dosya çok fazla tartışılan ama bilgi ve adalet merkezli analizlerin yapılmadığı bir konuda önemli detaylar barındırıyor. Afganistan çalışmalarıyla tanınan Mepa News Genel Yayın Yönetmeni Halid Abdurrahman'ın bu akşam 21.30'da YouTube kanalında konu hakkında bir canlı yayın gerçekleştireceği bilgisini de paylaşmak isteriz.</p><p><strong>Taliban kimdir, ne için savaşıyor?</strong></p><p>ABD'nin çekilme sürecini tamamlamasıyla, Afganistan ve Taliban bir kez daha dünya kamuoyunun gündemine oturdu.</p><p>Halihazırda dünyanın en çok konuşulan devlet dışı aktörlerinden biri olan ve yeniden iktidar sürecine giren hareketin tarihi ise oldukça eski yıllara kadar uzanıyor.</p><p><strong>Taliban'ın kökeni ne?</strong></p><p>Taliban hareketinin kökeni, Afganistan-Pakistan-Hindistan bölgesindeki Diyobend medreselerine ve ülkedeki medrese kültürüne dayanıyor.</p><p>Ülkede Taliban'ın altyapısını oluşturan siyasi düşünce ise, Afganistan'ın ilk siyasi oluşumlarından olan ve aynı zamanda ülkede kurulan ilk İslami siyasi parti sıfatını taşıyan Huddamu'l Furkan (Kuran'ın Hizmetçileri) adlı harekete dek uzanıyor.</p><p>Din alimleri ve hocalarından oluşan bu hareket içerisinde Nakşibendi geleneğe yakın olan alimler de önemli yer tutuyordu. Yapının liderliğini, aynı zamanda Afganistan'ın en eski İslami eğitim kurumu olan Gazni merkezli Nuru'l Medaris'in başında bulunan Muhammed İsmail Müceddidi yürütüyordu.</p><p>Nida-i Hak isimli bir gazete de çıkaran yapı, 1979'da liderinin Komünist yönetim tarafından hapsedilmesinin ardından silahlı mücadeleye başladı ve Hareket-i İnkılab-i İslami adını aldı. Muhammed Nebi Muhammedi liderliğindeki bu grup içerisinde, daha sonra Taliban'ı oluşturacak olan Molla Muhammed Ömer gibi birçok isim liderlik pozisyonlarında bulundu.</p><p><img alt="hakkanimuhammedi.jpg" src="https://www.mepanews.com/d/other/hakkanimuhammedi.jpg" style="height:401px; width:600px" /></p><p><em>Muhammed Nebi Muhammedi (solda) ve Celaleddin Hakkani</em></p><p>Afganistan'ın güney kesimindeki en etkili grup olan yapı, 1989-1994 arasında iç savaş sürecinden kaçınmış, ardından 1994 yılında bu yapı içerisinden, yapının eski üyelerinin inisiyatifi ile Taliban doğmuştur.</p><p><strong>Taliban'ın dini anlayışı ve Diyobend medreseleri</strong></p><p>Taliban'ı oluşturan dini gelenek ve anlayış ise 1700'lü yılların başına uzanıyor. Hanefi Diyobendi gelenekten gelen bu anlayışın temelini, ünlü İslam alimi Şah Veliyullah Dehlevi'nin (1703-1762) oluşturduğu biliniyor.</p><p>Özellikle Hindistan-Pakistan-Afganistan bölgesinde yaygın olan bu dini gelenek, temelini Hanefi fıkhının sistematik olarak öğretildiği Diyobend medreselerinden alıyor. Medreselerde, İslam alimi Nizamuddin Sihalivi'nin temelini attığı "Ders-i Nizami" sistemi temel alınıyor. Bu sistemin müfredatında esas olarak tefsir, hafızlık, Arapça sarf ve nahiv, Farsça, Urduca, İslam tarihi, fıkıh ve şeriat yer alıyor. Diyobend medreseleri, Hanefi Maturidi anlayışı esas alıyor. Diyobendiler, bölgedeki Sufi ve Selefi düşünceden "bidat" -dine sonradan eklenmiş- olarak gördüğü bazı uygulamalara da karşı çıkıyor.</p><p>Diyobendi medreseleri resmi olarak 1866 yılında, Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Diyobend şehrinde "Daru'l Ulum Diyobend"in kurulmasıyla faaliyete başladı. Zaman içerisinde Diyobend medreseleri tüm bölge genelinde yayıldı.</p><p><img alt="darululumdiyobend.jpg" src="https://www.mepanews.com/d/other/darululumdiyobend.jpg" style="height:399px; width:600px" /></p><p><em>Darul Ulum Diyobend</em></p><p><img alt="darululumdiyobend2.jpg" src="https://www.mepanews.com/d/other/darululumdiyobend2.jpg" style="height:400px; width:400px" /></p><p><em>Darul Ulum Diyobend logosu</em></p><p>Taliban'ın temellerini oluşturan medrese ise, Pakistan'ın Peşaver şehri doğusundaki Akora Hattak yerleşiminde bulunan Daru'l Ulum Hakkaniye medresesi.</p><p>Afganistan'daki yerel Diyobendi medreselerde eğitim alan birçok isim, yüksek eğitimlerini görmek üzere bu medreseye dahil oldu.</p><p><img alt="darululumhakkaniye3.jpg" src="https://www.mepanews.com/d/other/darululumhakkaniye3.jpg" style="height:384px; width:512px" /></p><p><em>Darul Ulum Hakkaniye</em></p><p>Bu medrese, 1947 yılında, Mevlana Samiu'l Hak'ın babası olan Mevlana Abdu'l Hak tarafından kuruldu. Bu medresede Molla Ömer, Celaleddin Hakkani, Molla Ahtar Muhammed Mansur gibi birçok isim eğitim gördü.</p><p><img alt="darululumhakkaniye2.jpg" src="https://www.mepanews.com/d/other/darululumhakkaniye2.jpg" style="height:444px; width:600px" /></p><p><em>Darul Ulum Hakkaniye</em></p><p><em><img alt="darululumhakkaniye.jpg" src="https://www.mepanews.com/d/other/darululumhakkaniye.jpg" style="height:400px; width:400px" /></em></p><p><em>Darul Ulum Hakkaniye logosu</em></p><p>Çoğunluğu Diyobendi gelenekten gelmekle beraber, Taliban bünyesinde az da olsa farklı İslami ekollerden kişiler de bulunuyor. Bunlar arasında en dikkat çekeni ise, ülkenin doğusundaki Kunar ve Nuristan gibi bölgelerde yaklaşık 50 yıllık bir geçmişe sahip olan Selefi anlayışa sahip din alimleri. Bu yapılar 1980'li yıllarda Sovyetler Birliği'ne karşı savaşmış, zaman içerisinde Taliban'a katılmaya başlamıştı.</p><p><strong>Taliban nasıl kuruldu?</strong></p><p>Taliban'ın kuruluş süreci, Afganistan'ı etkisi altına alan iç savaş döneminde yaşandı.</p><p>1970'li yıllardaki Komünizm etkisi ve 1979 yılında başlayan Sovyet işgaline karşı direniş 1989 yılında başarıyla sonuçlanmış, Sovyetler Birliği ülkeden çekilmişti. Bunun ardından ülkedeki Komünist iktidara karşı savaş 1992 yılına dek sürmüştü. Ancak 1989-1996 arası dönem, Afganistan'da direniş grupları arasında büyük savaşlara sahne oldu.</p><p>Bu savaşların temelinde, ülkedeki direniş sürecinin organize ve kontrollü bir biçimde değil, daha çok yerel teşkilatlanmalar, etnik ve kabilevi bağlar, şahsi ilişkiler ve güç merkezleri üzerinden yürümüş olmasıydı. Direniş gruplarıyla bağlantılı yapılar, bazı suç çeteleri, Komünist rejimin kalıntıları ve savaş ağaları, 1989 yılının ardından ciddi bir kaos süreci başlattı. Bu doğrultuda sivil hayat, eğitim, ticaret, emniyet ve hukuk tamamen durmuş, ülkede büyük bir kriz başlamıştı.</p><p>İşte Taliban bu kriz sürecinin bir sonucu olarak doğdu. İç savaş sürecine katılmayan ve medreselerdeki eğitimlerine dönen, çoğunluğu Hareket-i İnkılab-i İslami üyesi olan din adamları, ülkedeki kaos ortamına karşı harekete geçti. İlk başta 1994 yılında güneydeki Peştun mollallar üzerinden başlayan bu yapılanma, bir yıl içerisinde ülkenin diğer etnik grup ve kesimlerine yayıldı. Birçok bölge çatışmasız şekilde Taliban'a katıldı.</p><p>Taliban'ın kurucu lideri Molla Muhammed Ömer, hareketin kuruluş sürecinin 1994 yılında, "kendisinin bölgede devam eden kaosu sona erdirmek için yaptığı çalışmalarla" başladığını ifade ediyor. Molla Ömer, bölgedeki medreselerin mollalarını ve talebelerini ziyaret ettiklerini ve bu girişim için ikna ettiklerini, bölgeden borçla aldıkları silahları kullanarak yerel savaş ağalarını mağlup ettiklerini söylüyor.</p><p>Bu sürecin ardından hareket, Kandahar ve Hilmend'den başlayarak kısa bir süre içerisinde birçok bölgeyi kontrolü altına aldı. Bu bölgelerde düzenli bir yönetim kurulmaya, mahkemeler tesis edilmeye, iç ve dış taraflarla ilişkiler kurulmaya başlandı. 1996 yılının Eylül ayında, iç savaşta yer alan grupların arasındaki ihtilaflardan yararlanarak başkent Kabil'i ele geçiren Taliban, "Afganistan İslam Emirliği"ni ilan etti. 2000 yılına gelindiğinde ülkenin yüzde 90'ından fazlası Taliban kontrolündeydi.</p><p><strong>Taliban'ın Afganistan'daki iktidar süreci</strong></p><p>1996-2001 yılları arasında "Afganistan İslam Emirliği" adı altında Taliban Afganistan'ı idare etti. Bu dönem kimilerince "Osmanlı'nın ardından dünyada İslam şeriatıyla yönetilen ilk devlet" olarak nitelenirken, kimileri ise 5 yıllık bu dönemi "baskıcı bir dini yönetim" olarak addetti.</p><p>Bu süreçte, ülkenin içerisinde bulunduğu siyasi, sosyal ve askeri krizlerin etkisine, dünyanın Afganistan'a uyguladığı ambargolar ve Taliban'a karşı yürütülen Batılı medya kampanyasının oluşturduğu etkiler de eklenmişti. Ülkeye uygulanan abluka ve ambargo sonucunda yüzlerce çocuk ilaç ve gıda eksikliği sebebiyle yaşamını yitirdi.</p><p>Taliban, iktidar olduğu süreçte ilk olarak İran, Hindistan, Rusya, ABD, Türkiye, Tacikistan, Özbekistan gibi taraflarca desteklenen Kuzey İttifakı güçlerine karşı savaştı. Bu ittifaka Suudi Arabistan'ın desteklediği Abdurrasul Seyyaf'ın grubu, İran'ın desteklediği Şii Hazara milisler gibi taraflar da katılmıştı.</p><p>Bunun yanı sıra yerel savaş ağalarına, uyuşturucu kaçakçılığı yapan gruplara karşı da savaş açıldı.</p><p>Uyuşturucu üretimi amacıyla ekimi yapılan afyonun tarımının yapılması yasaklandı. Bu paralelde, Afganistan'da afyon ekimi ve bağlantılı olarak uyuşturucu üretimi yüzde 100'e yakın bir oranda azaldı. ABD işgali sonrasında bu oran 13 kattan fazla artacaktı.</p><p>Ülkede ticaret yolları, sivil ve hukuki altapı, emniyet ve istikrar, 1960'lı yıllardan bu yana ilk kez tesis edilebildi. Savaş süreci ilk kez büyük ölçüde son buldu.</p><p>Taliban'ın en çok eleştirildiği nokta ise İslam hukukuna uygulama konusundaki tavırda yaşanan sertliklerdi. Özellikle Hanefi fıkhının tavizsiz bir şekilde uygulanması, Bamyan'daki Buda heykellerinin yıkılması bazı tepkilere yol açtı.</p><p>Bu tavrın, Batı medyasının Taliban karşıtı kampanyalarıyla birleşmesi sonucunda, dünya genelinde Taliban karşıtı düşünceler güçlendi. Taliban özellikle kadın eğitimine karşı olmak, sakal uzatmayı mecburi tutmak, kadınların dışarı çıkmasını ve çalışmasını engellemek gibi uygulamalarla suçlanırken, hareket bunların gerçek olmadığını savundu.</p><p>Taliban'ın propaganda ve medya kapasitesinin Batı medyasıyla boy ölçüşemeyecek derecede kısıtlı olması, dünyanın Afganistan'a dair bakışının Batı medyası ekseninde gelişmesi sonucunu doğurdu.</p><p>Bir diğer tepki çeken nokta da Taliban'ın Hazara nüfusa dair tutumuydu. Bu süreçte Şii Hazaralara, özellikle İran ile olan ilişkileri üzerinden olumsuz bir tavırla yaklaşıldığı ve bunun, Hazaraları tamamen İran'a ittiğine dair eleştiriler yapıldı.</p><p>Taliban, 1990'lı yıllardaki iktidar döneminde yönetim tecrübelerinin az olduğunu ifade ederek kendilerine dair bu eleştirileri kısmen kabul ediyor. Yeni dönemde Taliban'ın birçok konuda daha uzlaşmacı ve kapsayıcı hareket etmesi ise dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlanıyor.</p><p><strong>El Kaide, yabancı savaşçılar ve ABD işgali</strong></p><p>Sovyet işgali döneminde Afganlara destek için bölgeye giden Arap yabancı savaşçıların bir kısmı daha sonra bölgede El Kaide'yi oluşturmuştu. Taliban, 1995-1996 sürecinde Afganistan doğusunu ele geçirdiği süreçte ilk olarak El Kaide ile temas kurdu. Bu temaslar bir süre sonra yakın ilişkilere ve iş birliğine dönüştü.</p><p>El Kaide'nin maddi imkanlarını, tecrübelerini ve küresel bağlantılarını Taliban'ın hizmetine sunarken, Taliban'da El Kaide'nin ülkede sığınmasına izin verdi. El Kaide mensuplarının dışında, diğer birçok yabancı savaşçı da Taliban iktidarı döneminde Afganistan'da yaşadı. Bunlar etkin bir şekilde Taliban'ın "Afganistan İslam Emirliği"ne destek oldu. Özellikle, 1996 sonrasında Taliban'ı Kabil'den atmak için düzenlenen birçok saldırı yabancı savaşçıların desteği sayesinde başarısızlıkla sonuçlandı.</p><p>El Kaide'nin ABD'ye karşı küresel ölçekli olarak düzenlediği Kenya ve Tanzanya elçilik saldırıları ve Yemen USS Cole saldırısı gibi saldırılar sonrası Taliban tepki çekmeye devam etti. Taliban'ın El Kaide'yi barındırdığı gerekçesiyle Birleşmiş Milletler, ABD ve diğer ülkelerin birçoğu Taliban'a yaptırım uygulamaya başladı.</p><p>Taliban'ı resmi iktidar olarak tanıyan üç ülke bulunuyordu; Pakistan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri. Bu süreçlerin ardından Taliban'ın üç ülke ile de ilişkileri bozuldu. Taliban, başta Usame bin Ladin olmak üzere El Kaide mensuplarını iade etmeyi reddetti. 11 Eylül 2001 Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon Saldırıları sonrasında da bu kişiler iade edilmedi.</p><p><img alt="ubl.jpg" src="https://www.mepanews.com/d/other/ubl.jpg" style="height:327px; width:634px" /></p><p><em>Usame bin Ladin. Ladin'in arkasındaki duvarda dünya, Arap Yarımadası ve Afganistan haritaları asılı</em></p><p>Taliban, 1990'lı yılların ardından Çeçenistan'ın bağımsızlığını tanırken, ülkesine sığınan Çeçenleri de kabul etti. Taliban; Doğu Türkistan'da Çin rejiminden kaçan Uygurların, Tacikistan'dan kaçan Taciklerin ve Özbekistan'dan kaçan Özbeklerin de ülkeye sığınmasını kabul etti. Bu sebeple Taliban'ın tüm komşuları ile ilişkilerinde sorunlar yaşanmış oldu. Bu sorunlarda ABD, Fransa, İngiltere, Çin ve Rusya'nın bölge ülkelerine baskını da rol oynadı.</p><p>İran ile de ilişkiler, Tahran yönetiminin ülkede Şii Hazaralara desteği ve Afganistan sınırına asker yığması sebepleriyle gerilmişti.</p><p>11 Eylül sonrası ABD ve İngiltere öncülüğünde NATO, Afganistan'da Taliban rejimini devirmek için askeri hamle başlattı. Bu hamlede hukuki temel olarak "önleyici meşru müdafaa kavramı" kullanıldı. Söz konusu kavram halen milletlerarası hukuki çevrelerde ciddi bir tartışma konusudur.</p><p>İşgal sürecinde ABD ve Batı sahaya danışmanlarını yollarken, Rusya ve Çin'den de siyasi destek gördü. Pakistan açık bir şekilde ABD tarafında yer aldı. Birçok Taliban lideri hapsedildi, yabacı savaşçılar esir alınarak ABD'ye teslim edildi. İran da gerek Herat gibi sınır şehirlerinin alınmasında gerekse Kuzey İttifakı'nın desteklenmesinde ABD ile beraber hareket etti. ABD işgalinde kara gücü olarak görev alan Kuzey İttifakı İran tarafından yoğun olarak destekleniyordu.</p><p><strong>İşgal süreci ve yeni hükümet</strong></p><p>2001 yılının Ekim ayında başlayan işgal sürecinde Taliban, sahada konvansiyonel bir askeri direniş göstermedi. ABD ve desteklediği Kuzey İttifakı güçlerinin, savaş esiri olan Taliban mensuplarını öldürmesi dışında, Taliban iktidarının devrilmesi sürecinde hareket büyük bir kayıp vermedi. Kırsal kesime ve Pakistan'daki Peştun bölgelerine çekilen hareket, uzun soluklu bir gerilla savaşını planlamaya başladı.</p><p>İşgal sonrasında, ülkede yeni bir hükümetin kurulması için girişimlere başlandı. Hükümete Taliban'dan ayrılan grupların da dahil edilmesi ve Taliban'ın parçalanması isteniyordu. Ancak birkaç isim haricinde Taliban saflarından ayrılan olmadı. Özellikle ülkenin doğusunda etkin olan Celaleddin Hakkani grubuna yeni hükümete katılması teklif edilirken, Hakkani bunu kabul etmedi ve Taliban'ın direniş sürecine katılma kararı aldı.</p><p>Ülkede kurulan yeni hükümet, üç ana temel üzerine bina edilecekti. Bunlar şu kesimlerdi:</p><p>- Batılı ülkelerde eğitim gören Peştun teknokratlar ve yerel Peştun kabileler</p><p>- İran destekli Şii Hazara liderler</p><p>- Kuzey İttifakı bünyesindeki Cemiyet-i İslami güçleri, Burhaneddin Rabbani ve Ahmed Şah Mesud'un, Atta Muhammed Nur'un, İsmail Han'ın ve diğer isimlerin kadroları, Abdurreşid Dostum güçleri</p><p>Aynı zamanda eski Komünist rejimden kalan isimler de hükümete dahil oldular.</p><p>Özellikle Taliban'ın 1996-2001 sürecinde savaş açtığı savaş ağalarına da yeni süreçte ABD tarafından yoğun destek verilerek, bu kişiler hükümet bünyesine dahil edildi. Bonn Konferansı başta olmak üzere çeşitli müzakereler sonucunda bu hükümet kuruldu.</p><p><strong>Taliban'ın geri dönüşü</strong></p><p>Taliban, 2002 yılında başlayarak ABD öncülüğündeki güçlere karşı savaşına start verdi. ABD ve İngiltere liderliğinde düzenlenen kapsamlı operasyonlara Taliban ciddi bir mukavemet gösterdi. 2001 işgaliyle bitmesi beklenen Taliban direnişi, bu tarihin ardından sürekli olarak yükselen bir ivme gösterecekti.</p><p>Taliban direnişine temel olan üç ana nokta vardı. Kandahar ve Hilmend'in kuzey kesimleri, Pakistan'ın Veziristan bölgesi sınırı ve güneydeki Belucistan çölleri. Bu bölgeler üzerinden Taliban, ülkede kırsala çekilen güçlerini yeniden desteklemeye, organize etmeye ve süreci koordine etmeye başladı. Süreçte El Kaide ile de ilişkiler, ABD'ye karşı savaş sürecinin güçlenmesinde önemli role sahipti.</p><p><img alt="taliban2001sonrasi.jpg" src="https://www.mepanews.com/d/other/taliban2001sonrasi.jpg" style="height:547px; width:700px" /></p><p><em>2002-2006 arası dönemde Taliban direnişinin ilerleyişini gösteren harita</em></p><p><strong>"Bahar Saldırıları"</strong></p><p>2006-2007 dönemi sonrasında Taliban'ın geri dönüşü ve yürüttüğü savaş daha organize bir hal aldı. Taliban 2007'den itibaren her yıl "bahar saldırıları" düzenlemeye, il ve ilçe merkezlerini tehdit etmeye başladı. Taliban'ın geri dönüşü şiddetlenirken, ABD ve Batı koalisyonunun ülkede verdiği kayıplar da arttı. 2008-2011 sürecinde yabancı güçlerin verdiği kayıplar doruğa çıkarken, ABD ülkeden çekilme sürecine başlayacağını açıkladı. Bölgede düzenlediği insansız hava aracı saldırılarına ağırlık verdi. Bu saldırılarda özellikle El Kaide'nin lider kadrosu hedef alındı.</p><p><strong>2011 ve sonrası: Taliban nasıl bugüne geldi?</strong></p><p>Taliban ilerleyişine engel olamayan ABD, kontrollü bir biçimde ülkeyi terk etme, sorumluluğu Kabil hükümetine bırakma eğilimini benimsedi. Bunda en büyük etken, ülkede yaşadığı kayıplar ve savaşın yol açtığı masraftı. Afganistan savaşı ABD'ye doğrudan ve dolaylı olarak 2 trilyon doları aşkın masrafa sebebiyet verdi.</p><p>Ülkenin her tarafında organize olan Taliban hareketi, özellikle kuzey bölgelerdeki Türk ve Tacik nüfus içerisinde de yapılandı. Zamanla bu iki etnik unsura bağlı gruplar da Taliban içerisinde ciddi bir yer tutmaya başladı.</p><p>2013 yılına gelindiğinde Taliban ülkenin yaklaşık yarısını kontrol ediyor, ABD ve Kabil hükümetine ait merkezlere ve başkent Kabil'e yönelik etkili sayılabilecek saldırılar düzenliyordu.</p><p>Kırsal bölgeleri kontrol altına alan ve bunun üzerinden kentlere, il ve ilçe merkezlerine baskı kuran hareket, uzun soluklu bir gerilla stratejisi izledi. Bu strateji sebebiyle 2017 yılına gelindiğinde Taliban kontrolündeki bölgeler yüzde 65'in üzerine çıktı.</p><p>2018 yılında ABD, ülkeden imajını kurtaracak bir barış anlaşmasıyla çekilmek ve çekildikten sonra da ülkenin kontrolsüz bir biçimde Taliban eline geçmesine engel olmak için, Taliban ile barış görüşmelerine başladı.</p><p>Taraflar, 2020 yılının Şubat ayında Katar'ın başkenti Doha'da imzalanan anlaşmayla süreci netleştirdi. ABD Afganistan'dan 2021 yılında çekilecek, Taliban da ülke topraklarının ABD'ye karşı kullanılmamasını sağlayacaktı. Taliban, ülkede İslami bir yönetim kurulacağını ifade etti.</p><p><img alt="29subat.jpg" src="https://www.mepanews.com/d/other/29subat.jpg" style="height:333px; width:720px" /></p><p><em>29 Şubat 2020 tarihinde imzalanan Doha Anlaşması'nın imza töreninde, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ve Taliban Siyasi Ofis Şefi Molla Abdulgani Birader</em></p><p><strong>Rusya, İran, Çin, Pakistan iddiaları</strong></p><p>Taliban'a dair en çok gündeme gelen iddialar arasında, hareketin Rusya, İran, Çin ve Pakistan gibi taraflarla ilişki içerisinde olduğu söylemleri var.</p><p>Hareketin kurulduğu ilk yıllarda Pakistan'ın, Orta Asya'ya giden ticaret rotalarını korumak ve sınır hatlarındaki istikrarsızlığı sona erdirmek için Taliban ilerleyişine ses çıkarmadığı bilinen bir gerçek. Ancak birçok uzman, Pakistan'ın Taliban'ın bu denli uzun soluklu ve etkin bir hareket haline dönüşeceğini tahmin edemediği fikrinde birleşiyor.</p><p>Öte yandan Pakistan, ülke içerisinde yaşayan yaklaşık 45 milyon Peştun nüfusa sahip. Bunların -net bir rakam bilinmemekle birlikte- 4 milyona yakını Afgan mülteciler. Bu kişiler ülkedeki en büyük ikinci etnik grup ve Afganistan sınırının tamamında bu etnik gruplar yaşıyor. Pakistan'ın bölgede Taliban'a nispeten göz yummasındaki diğer büyük etken de, devletin kendisinin de bu bölgeleri tamamen ele alacak bir güce sahip olmayışı. Bunun ötesinde Pakistan, özellikle 2001 sonrasında Taliban'ın başta Molla Abdulgani Birader olmak üzere birçok üst düzey ismini hapsetti. Hapiste bulunanlardan, Molla Ubeydullah ve Üstad Yasir gibi birçok isim de Pakistan tarafından öldürüldüğü öne sürüldü. Taraflar arasında bir mecburiyet ilişkisi olsa da, bu olaylar sebebiyle ciddi bir gerilim mevcut.</p><p><img alt="ubeydullahahund.jpg" src="https://www.mepanews.com/d/other/ubeydullahahund.jpg" style="height:369px; width:270px" /></p><p><em>Taliban'ın Pakistan tarafından 2010 yılında, Pakistan'ın Karaçi şehrinde bir hapishanede öldürülen liderlerinden Molla Ubeydullah Ahund</em></p><p>İran ile Taliban ise en başta mezhepsel bir gerilime sahip. 1990'lı yıllarda birçok kez savaşın eşiğine gelen tarafların ilişkileri, İran'ın işgal sürecinde ABD'ye destek olmasıyla daha da gerildi. 2001 sonrasında İran'ın Taliban'a destek olduğu iddia edilse de bu iddiaları kanıtlayacak bir argüman ileri sürülemedi. Aynı şekilde Rusya ve Çin'in de Taliban'a destek olduğu iddiaları kanıtsız kaldı. Özellikle Rusya'nın Taliban'ı terör örgütü kabul ettiği, Orta Asya ülkeleri ve Kafkaslardan gelen savaşçıları bünyesinde barındıran Taliban'a karşı bölgede tedbir aldığı biliniyor. Aynı şekilde Çin ile Taliban'ın ilişkileri de Uygurlar nedeniyle gergin.</p><p>Bölge uzmanları Taliban'ın bu ülkelerle ilişkisinin siyasi temaslardan ibaret olduğu görüşünde. Taliban'ın ülkedeki savaşta kullandığı silahların piyade tüfekleri, roketler, el yapımı patlayıcılar ve bunun gibi kolayca temin edilebilecek ekipmanlardan ibaret olduğu biliniyor. Taliban'ın cephaneliği büyük ölçüde ABD destekli güçlerden ele geçirilen silahlardan müteşekkil. İran, Pakistan, Rusya ve Çin yapımı uçaksavarlar, güdümlü tanksavar füzeleri ve diğer gelişmiş askeri ekipmanlar ise hiçbir zaman Afganistan'da savaş sahnesinde yer almadı. Bu da Taliban'ın bu taraflarla ilişkilerine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığına bir kanıt olarak ileri sürülüyor.</p><p><strong>Taliban niçin savaşıyor?</strong></p><p>Taliban, ülkede 20 yıldır sürdürdüğü savaşı, ABD işgali sonrasında 1500 İslam alimi tarafından verildiği ifade edilen bir fetvaya dayandırıyor.</p><p>Bu kapsamda hareket, işgal öncesinde ülkede meşru bir İslami yönetim olduğunu, Afganistan'ın ABD başta olmak üzere onlarca NATO ülkesi tarafından işgal edildiğini ve bu yönetimin devrildiğini ifade ediyor.</p><p>Taliban, amaçlarını bu temeller üzerinde kuruyor. ABD ve NATO işgalinin tamamen sona erdirilmesi, "kukla" olarak nitelendirilen Kabil hükümetinin yıkılması ve Afganistan'da İslami bir yönetimin kurulması.</p><p>Hareket, İslam esaslarına dayanan, Afgan kültürü ve değerleriyle uyumlu, bağımsız bir yönetimin Afganistan'da egemen olması gerektiğini savunuyor.</p><p>Taliban, bu yolda yöntem olarak "silahlı mücadele" ve "ıslah hareketi" olarak nitelediği yöntemleri benimsiyor. Hareket, toplumun ve siyasi ortamın seçimler ve demokratik yöntemler kullanılarak düzeltilemeyeceğini savunarak, ülke için en iyi yönetimin İslami ilkeler temelinde bir hükümet kurulması olduğunu belirtiyor. Bunun da ancak halka İslam dini anlatılarak ve mevcut hükümetin gücü kuvvet kullanıp yıkılarak mümkün olacağını savunuyor.</p><p>Taliban hareketi, "ehl el hal vel akd" ismi verilen, siyasi, sosyal ve İslami yönden önde gelen ve donanım sahibi kişiler öncülüğünde kurulacak sistemin ülke halkının istekleri ve İslami esaslar temelinde ülkeyi yönetmesi gerektiğini düşünüyor.</p><p><strong>Taliban nasıl bir ülke istiyor?</strong></p><p>Taliban, özellikle son dönemde yerel basına ve dünya basınına sıklıkla açıklamalarda bulunuyor. Bu açıdan hareketin, 1990'lı yıllarda olduğu gibi medyanın olumsuz etkilerine maruz kalmak istemediği dikkat çekiyor.</p><p>Hareketin sözcüleri ülkede İslami bir yönetim kurulacağını, komşularıyla saygılı ilişkiler kurmak istediklerini, insanların tüm haklarını tanıyacaklarını, eğitim ve istihdama önem vereceklerini, kadınların da eğitim ve çalışmasına izin vereceklerini vurguluyor.</p><p>ABD işgali öncesi dönemde olduğu gibi uyuşturucuyla mücadeleye devam edileceğini ifade eden hareket, ilk etapta ülkenin kalkınması için çalışacaklarını ifade ediyorlar. Ülkenin kalkınabilmesi için ise başta Müslüman ülkeler olmak üzere dünyaya, bölgede kalkınma faaliyetleri yürütme çağrıları yapıyorlar, bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler kurmaya çalışıyorlar.</p><p>Afganistan'da olası bir istikrarın ve İslami bir yönetimin kurulmasının Orta Asya, İran, Pakistan, Keşmir, Doğu Türkistan gibi bölgelere de önemli yansımalarının olabileceği düşünülüyor.</p><p>Mepa News</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-60666d1aea8b8-91f3-454e-ad63-96de8fe3c8d22021-08-16T10:58:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım, bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulabilsinler.</p><p>(Bakara, 2/186)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Din kardeşini seven kişi, ona sevdiğini bildirsin.</p><p>(Tirmizî, "Zühd", 54)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>Allah'ım! Bizi cennete girdir, cehennemden kurtar.</p><p>(İbn Mâce, "Duâ", 2)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[YÖK'ten yüz yüze eğitim açıklaması]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/yokten-yuz-yuze-egitim-aciklamasi-606658c8a8e0d-f998-44f3-982d-353ea9ab6afa2021-08-15T20:01:00+03:00Yücel Edoğan YÖK'ten yüz yüze eğitim açıklaması

YÖK'ten yüz yüze eğitim açıklaması

EĞİTİM

Yücel Edoğan
<p><strong>BASIN AÇIKLAMASI</strong></p><p>Bilindiği üzere 2019 yılının sonlarında başlayan ve 2020 yılının ilk aylarına damgasını vuran COVID-19 küresel salgını ile birlikte yükseköğretim kurumlarımızda uzaktan eğitime geçilmiştir.</p><p>Uygulamalı eğitimlerin bir kısmına devam edilmesi ve özellikle harmanlanmış (hibrit) öğretimin de yaygınlaşması ile birlikte geçtiğimiz yıl ‘’Küresel Salgında Yeni Normalleşme’’ çalışmaları yapılmıştır.</p><p>Salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların farklı uygulamaları özelinde planlama yapılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre üniversitelerimizde "Koronavirus Komisyonları" oluşturulmuş, hızlı karar mekanizmaları tesis edilmiştir.</p><p>2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminde, Yükseköğretim Kurulu olarak örgün programlarda&nbsp;<strong>"yüz&nbsp;yüze eğitime" başlanması için gerekli çalışmalarımız yürütülmektedir.</strong></p><p>Salgının seyrine, alt yapı imkanları ve yerleşkelerin kapasitelerine göre, COVID-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerektiğinde program özelinde yüz yüze ve çevrim içi öğretim yapılabilecektir.</p><p>Kamuoyuna saygıyla duyurulur.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Kastamonu'da tahliye edilen bina 20 dakika sonra yıkıldı]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/kastamonuda-tahliye-edilen-bina-20-dakika-sonra-yikildi-606645adc96cc-7c7c-49ca-a9fc-471a3d505ba02021-08-15T19:49:00+03:00Yücel Edoğan Kastamonu'da tahliye edilen bina 20 dakika sonra yıkıldı

Kastamonu'da tahliye edilen bina 20 dakika sonra yıkıldı

GÜNCEL

Yücel Edoğan
<p>Kastamonu’yu vuran&nbsp;sel&nbsp;felaketinde üstün gayretle çalışan ekipler çok sayıda vatandaşın hayatını kurtardı. Bunlardan en dikkat çekici olanı ise Bozkurt’ta Ezine çayının kıyısında bulunan 5 katlı Kur’an kursu oldu. Sel sularının yükselmeye başlamasıyla çatıya çıkarılan öğrenciler, helikopterlerle tahliye edildi. Tahliyenin tamamlanmasından 20 dakika sonra sel sularına dayanamayan 5 katlı bina yıkıldı.</p><p><strong>19 KİŞİ YARDIM İSTEDİ</strong></p><p>Kur’an kursunda 12 öğrenci vardı. Caddeleri sel suları kaplayınca sokaktaki 7 kişi de binaya sığındı. Sular yükselmeye devam edince içeridekiler binanın bitişiğindeki tek katlı yapının üstüne sonra da çatıya çıktı. İmdat çağrısının ardında Sahil Güvenlik helikopterleri bina yıkılmadan dakikalar önce herkesi kurtarmayı başardı.</p><p><img alt="" src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/güncel/611946107a4e8.jpg" style="height:531px; width:800px" /></p><p><strong>KAYIP 77 KİŞİ ARANIYOR</strong></p><p>AFAD’a Bozkurt’ta 62, Sinop’ta ise 15 kişiyle ilgili kayıp ihbarı geldi. Cenazesine ulaşılan, ancak kimliği henüz tespit edilmeyen 4 kişi bulunuyor. Evlerdeki arama kurtarma çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Bu nedenle kayıplardan bazılarının sel sularına kapıldığı tahmin ediliyor. Araçlarıyla birlikte denize sürüklenenler olduğuna dair ihbarlar var.</p><p><strong>TABLO AĞIRLAŞIYOR: 58 ÖLÜ</strong></p><p>Batı&nbsp;<a href="https://www.haber7.com/etiket/karadeniz" target="_blank" title="Karadeniz">Karadeniz</a>’deki sel felaketinde tablo da giderek ağırlaşıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Kastamonu’da 48, Sinop’ta 9, Bartın’da 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. AFAD’dan Batı Karadeniz’deki sele ilişkin yapılan açıklamada, tüm kurumların, personel ve araç desteğiyle tahliye, arama kurtarma ve müdahale çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Sel nedeniyle Kastamonu’da 48, Sinop’ta 9 ve Bartın’da 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. 9 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmekte. Bartın’daki arama kurtarma çalışmaları neticesinde kaybolan 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı” bilgisine yer verildi.</p><p><img alt="" src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/güncel/611946220da77.jpg" style="height:1066px; width:800px" /></p><p><strong>48 SAATTE 8 AYLIK YAĞIŞ</strong></p><p>Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu, Sinop ve Bartın’da bazı bölgelerde 10-12 Ağustos’ta metrekareye düşen yağış miktarı, yıllık yağışın 3’te 2’sini buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Bartın’ın Ulus ilçesi Ceyüpler köyünde 48 saatteki yağış miktarı, son 5 yıllık ortalamada, 1 yıllık toplam yağışın yaklaşık 3’te 2’si olarak kayıtlara geçti. Bu bölgede yıllık ortalama toplam yağış miktarı 487,9 kilogram/ metrekare (kg/m2) iken 2 günlük yağış miktarı 318,62 kg/m2 olarak gerçekleşti. Ağustos ortalama yağış miktarı ise son 5 yılda 33,7 kg/ m2 ölçüldü.</p><p><strong>UMUTLU BEKLEYİŞ</strong></p><p>Selin yerle bir ettiği Ölçer Apartmanı’nda ise arama kurtarma çalışmaları umutla sürüyor. Binada yakınları bulunanlar, Ezine Çayı’nın karşı kıyısından binada yapılan arama kurtarma çalışmalarından gelecek&nbsp;<a href="https://www.haber7.com/" target="_blank" title="Haber">haber</a>i bekliyor.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[İmam hatip trafik kazasında vefat etti]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/imam-hatip-trafik-kazasinda-vefat-etti-60663acac769d-1856-406e-b883-ee52eb4747102021-08-15T19:30:00+03:00Yücel Edoğan İmam hatip trafik kazasında vefat etti

İmam hatip trafik kazasında vefat etti

MÜFTÜLÜK

Yücel Edoğan
<p><strong>Artvin</strong>&nbsp;İl Müftülüğünden alınan bilgiye göre;&nbsp;<strong>Borçka İlçe Müftülüğü</strong>ne bağlı Aralık Köyü Camii’nde İmam hatip olarak görev yapan Kemal Öner, geçirdiği&nbsp;<strong>trafik kazası</strong>&nbsp;sonucu vefat etti.</p><p>Din görevlisi Öner’in cenazesi, memleketi Trabzon’da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.</p><p>Öner, evli ve 4 kız çocuk babasıydı.</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-60662ca14527e-10d5-4472-b698-cf5f8285aff52021-08-15T10:33:00+03:00Yücel Edoğan Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua

AYET-HADİS

Yücel Edoğan
<h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Ayeti</a></strong></h3><p>Allah'ın Kitab'ını okuyanlar, namazı özenle kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için gizli açık harcayanlar, asla zararla sonuçlanmayacak bir ticaret umabilirler.</p><p>(Fâtır, 35/29)</p><h3><strong><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/">Günün Hadis</a></strong></h3><p>Kim İslâm'da iyi bir çığır açarsa, kendi sevabını da bununla amel edenlerin sevabı kadar sevabı da -sonradan amel edenlerin sevabından eksilmeksizin- alır. İslâm'da kötü bir çığır açan ise, kendi günahını da bununla amel edenlerin günahı kadar günahı da -sonradan amel edenlerin günahından eksilmeksizin- yüklenir.</p><p>(Müslim, "Zekât", 69; Nesâî, "Zekât", 64)</p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/"><strong>Günün Duası</strong></a></h3><p>… Ey rabbimiz! Bizden kabul buyur, hiç şüphesiz Sen işitensin, bilensin.</p><p>(Bakara, 2/127)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[DİNİ KENDİNİZE BENZETMEYİN...]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/dini-kendinize-benzetmeyin-60661eff54dc2-253d-4715-822c-b983e72ec5152021-08-14T18:04:00+03:00Yücel Edoğan DİNİ KENDİNİZE BENZETMEYİN...

DİNİ KENDİNİZE BENZETMEYİN...

KISA YAZILAR

Yücel Edoğan
<p>Şu Dermirel'i evliya diye ilan edin, olsun bitsin...&nbsp;<br />Şimdi siz beş vakit namaz da kıldığını, hiç içki içmdiğini de söylersiniz...&nbsp;<br />Yani bu adam haşa peygamber gibi size göre... Yapmayın Allah aşkına...&nbsp;<br />Kim olursa olsun insansa abartıya gerek yok...<br />Tabi peygamberler bundan istisnadır...</p><p>Allah rahmet etsin, bizim bu ölümüne &nbsp;Demirelci Nurlu kardeşlerim, Demirel'le ilgili öyle şeyler anlatmışlar ki...<br />Okusanız sanki Demirel gökte uçmuş...<br />Sanki o Mehdiy'miş...<br />İslama ve müslümanlara öyle hizmetleri olmuş ki....</p><p>Ben hiç hizmeti olmamış demem...<br />Ama bu kadar da abartılmaz ki...<br />Doğrudur, Demirel Nurlu &nbsp;kardeşlerimizi ve Süleymanlı canları koruyup kollamıştır...<br />Ama bunu babasının hayrına yapmamıştır...<br />Allah rızası için de yapmamıştır...</p><p>Ben siyasilerin Allah rızası için değil, kendi saltanatları için bir şeyler yaptıklarını düşünenlerdenim...<br />Demirel de böyle yapmışsa, oy olarak onların büyük desteğini almıştır...<br />Zamanında sayın Erbakan hocaya bu iki kesimden ne iftira dolu hezeyanlar söylendi buna ben şahidim...<br />Müslümanı müslümana düşman etti bu siyasetçiler...</p><p>Buna rağmen siz bu siyasetçileri rahmet üstüne rahmetle anıyorsunuz...<br />O yetmiyor öve öve bitiremiyorsunuz...<br />O da yetmiyor haşa Peygamber gibi görüyorsunuz...<br />Size ben nasil müslüman diyeyim şimdi...?</p><p>Bu, "ben iyi bir müslümanım" diyenler bazen ipin ucunu çok fazla kaçırıyorlar...<br />Siyasetçiyi evliya yapıyorlar...<br />Evliyayı peygamber görüyorlar...<br />Peygambere Allah'a ait sıfatları veriyorlar...<br />Allah'a da haşa iftira ediyorlar...<br />Elbette herkes böyle değil...<br />Ama çoğu müslümanım, tarikatlıyım, cemaattenim diyenlerde gördüm bunu...</p><p>Bir ortada durun ne olur...<br />Neden bu kadar uçlara gidiyorsunuz...?<br />Dinimiz uçların dini değil...<br />Sapıklara hiç yer yok...<br />Bu din orta yolda, samimi, sırat-ı müstakim, muttaki ahlaklı, itikatlı, düzgün ve dürüst onların dinidir...<br />Ne olur dini de yoldan çıkarıp kendinize benzetmeyin...</p><p>Ali Aslan</p><p><strong>Ali Aslan/Emekli Müftü</strong></p><h3><a href="https://www.dinihaberler.com.tr/yazarlar/ali-aslan-134"><strong>YAZARIN DİĞER MAKALELERİ İÇİN TIKLAYINIZ</strong></a></h3><h3><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></h3><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Allah’ın takdirine rıza göstermeyi skandal olarak görme ahlaksızlığı!]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/allahin-takdirine-riza-gostermeyi-skandal-olarak-gorme-ahlaksizligi-606603a6786c1-06f7-438e-bee5-26bf708ded262021-08-14T17:26:00+03:00Yücel Edoğan Allah’ın takdirine rıza göstermeyi skandal olarak görme ahlaksızlığı!

Allah’ın takdirine rıza göstermeyi skandal olarak görme ahlaksızlığı!

GÜNCEL

Yücel Edoğan
<p>İslami değerlere düşmanlık yapan <strong>Kemalist Tele1</strong> isimli internet sitesi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Cuma hutbesinde Batı Karadeniz’de meydana gelen sel olaylarına ilişkin ifadelerini <strong>skandal</strong> olarak tanımladı.</p><p>Erbaş&nbsp;son günlerde meydana gelen yangın ve sel afetlerine ilişkin, <em>“Bizler, verilen her bir nimete şükrettiğimiz gibi böylesine güzel bir vatanı bizlere ihsan ettiği için de Cenabı Hakk’a şükrederiz, hamd ederiz. Bununla birlikte yaşadığımız doğal afetlere karşı sabır ve sebat gösteriyor, Rabbimize sığınıyor ve O’na tevekkül ediyoruz. Bize düşen Cenab-ı Hakk’ın takdirine rıza göstermektir.</em>” ifadelerini kullandı.</p><p>Ancak&nbsp;bu ifadeler Kemalist medya organlarından Tele1’i çok rahatsız etmişe benziyor! İslam inanç esaslarına ait unsurları skandal olarak tanımlama küstahlığında bulunan malum medya kuruluşu, Kemalizm’in bütün yüzleriyle <strong>İslami değerlere düşmanlık</strong> yaptığını bir kez daha ortaya koydu.</p><p>Müslümanların doğal afetler karşısında elinden geleni yaptıktan sonra sabır göstermesi, Allah’a güvenerek O’na tevekkül etmesi ve Allah’ın takdirine rıza göstermesi Rabbimizin emridir. Müslümanların bu emirler doğrultusunda hareket etmesi olması gerekendir. Ancak, İslam’a ve Müslümanlara düşmanlık yapan sol, seküler ve Kemalist güruh, Allah’a nasıl kulluk edeceğimize dahi karışma <strong>ahlaksızlığını</strong> sergiliyor! (HaksözHaber)</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Bu nefret ikliminde, onlar sayesinde umut var]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/bu-nefret-ikliminde-onlar-sayesinde-umut-var-606596f237f14-4cfc-478f-9c2d-1a167259995e2021-08-14T17:07:00+03:00Yücel Edoğan Bu nefret ikliminde, onlar sayesinde umut var

Bu nefret ikliminde, onlar sayesinde umut var

Alıntı Yazılar

Yücel Edoğan
<p><strong>İşte&nbsp;Murat Özer'in "Irkçılık karşısında ne yapmalı?" başlıklı yazısı;</strong></p><p>...</p><p>Anadolu’nun şirin ilçesi Selçuk’ta 14. Yüzyıldan kalma&nbsp;İsa Bey Camii’ni ziyaret ettik önceki gün çocuklarla. Aydınoğulları’ndan kalma bu benzersiz caminin sütun başlıklarını, muhteşem mihrabını defalarca olduğu gibi yine hayranlıkla seyre dalmışken, imamın çocuklarımla yaptığı sohbete kulak kesiliyorum. Abdestin faziletlerini anlatıyor usulca.&nbsp;<strong>Bir yandan Efes’i ziyaret edip, bu camide soluklanan yabancı turistlere su ikram ediyor. İçeri giren herkese adeta bir derviş gibi hizmet ediyor. O durgun ve huzur veren sesine, o İslam’ın inceliğinin cisminde vücut bulan nezaketine hayran olmamak elde değil.</strong>&nbsp;Yanına gidip selam veriyorum.</p><p><img alt="" src="https://www.dinihaberler.com.tr/images/detay/resimler/güncel/6117ce85e3ba2.jpg" style="height:360px; width:620px" /></p><p>Yine o tebessümü eksik olmayan yüzüyle karşılıyor beni.&nbsp;<strong>Bir ara imam odasının duvarındaki resme gözüm ilişiyor. 26 yaşındayken PKK’lılarca şehit edilen özel harekât polisi&nbsp;<a href="https://www.haber7.com/etiket/ahmet+alp+ta%C5%9Fdemir" target="_blank" title="Ahmet Alp Taşdemir">Ahmet Alp Taşdemir</a>’in bir resmi bu. O şehit olduğunda adeta gökler yas tutmuştu. Eşi, bir yaşındaki yavrusunu kucağına basıp şöyle haykırımıştı: “Ağlamayın. Düşmanı sevindirmeyin. Dik durun. Ezanı susturmadı, bayrağı indirmedi” “Demek bu şehidimizi çok seviyordunuz”&nbsp;</strong>dedim.</p><p>Gözlerine hücum eden yaşlara artık mani olamadı. “Oğlumdu” dedi sesi titreyerek. Adeta zaman durdu. Gök yarıldı sandım. Yüreğindeki kafeste zaptettiği binlerce güvercin mabedin kubbesinden göğe uçtular. “Üç oğul yetiştirdim. İkisi hafız oldu, biri şehit” dedi. “Onlar bu dinin ve bu vatanın muhafızları”. Bir kez daha anladım ki şehadet, şehit gibi yaşayanlara; evini bir mektep gibi yapanlara nasip oluyor. Nezaketiyle mest eden İbrahim Hoca kor gibi yanan yüreğini nefretle değil, merhametle doldurmuş.</p><p>O da bir muhafız. Bu nefret ikliminde, adeta çölde bir vaha. Irkçılığa, bölücülüğe, kötülüğe karşı güzelliğin, vatanın muhafızı. Onlar sayesinde umut var.</p><p><strong>Şehidimizin cenaze namazını kıldıran baba&nbsp;İbrahim Taşdemir'in 2017'deki sözleri tüm Türkiye'yi duygulandırmıştı:</strong></p><p><iframe frameborder="no" height="353" scrolling="no" src="https://video.haber7.com/embed/106135" width="628"></iframe></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[MEB, 81 ile yüz yüze eğitim talimatı gönderdi]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/meb-81-ile-yuz-yuze-egitim-talimati-gonderdi-606587e57a7f9-691b-414a-a2ca-44dbc49ba5f82021-08-14T16:28:00+03:00Yücel Edoğan MEB, 81 ile yüz yüze eğitim talimatı gönderdi

MEB, 81 ile yüz yüze eğitim talimatı gönderdi

EĞİTİM

Yücel Edoğan
<p>2021-2022 Eğitim Öğretime Hazırlık Çalışmaları konulu resmi yazıda,&nbsp;<a href="https://www.haber7.com/etiket/okul" target="_blank" title="okul">okul</a>ların eğitim ve öğretime hazır hale getirilmesi istendi.</p><p>81 ile gönderilen yazıda, okul ve kurum binalarının girişlerinde öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm çalışanların maske ihtiyaçlarını gidermek için dizayn edilmiş, içinde günlük maskelerin bulundurulması, her öğrencinin ve okul çalışanlarının ihtiyaç halinde maskesini alıp değiştirebileceği, kirli ve temiz maskenin ayrı ayrı konulacağı kumbara, bölme veya kutuların hazırlanarak hizmete sunulması istendi.</p><p><strong>6 EYLÜL'DE AÇILMASI BEKLENİYOR</strong></p><p>Milli Eğitim Bakanlığı görevine geldiği gün yüz yüze eğitim mesajı veren Bakan Mahmut Özer, "Önceliğim okulları yüz yüze eğitime hazır hale getirmektir. 6 Eylül'de okulların açılması için elimden geleni yapacağım" demişti.&nbsp;</p><p>Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca da, "Tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz mümkün değil" demişti.&nbsp;</p><p><strong>KABİNE TOPLANTISINDA BELLİ OLACAK</strong></p><p>Pazartesi toplanacak Kabine'de yüz yüze eğitimle ilgili kararlar alınması bekleniyor.&nbsp;</p><p>Kaynak: HaberTürk</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetduyurular/"><span style="color:#c0392b">Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ</span></a></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60">Diyanetliler&nbsp;Platformu</span></a><span style="color:#27ae60">&nbsp;&nbsp;</span></strong><a href="https://www.facebook.com/groups/diyanetlilerplatformu"><span style="color:#27ae60"><strong>Gr</strong><strong>up sayfamıza katılmak için&nbsp;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</strong><strong>TIKLAYINIZ</strong></span></a></p><p><a href="https://www.facebook.com/groups/224207747746029/"><span style="color:#ffffff"><strong><span style="background-color:#2980b9">Dini Haberler Gr</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">up sayfamıza katılmak için&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">&gt;&gt;&gt;&nbsp;</span></strong><strong><span style="background-color:#2980b9">TIKLAYINIZ</span></strong></span></a></p>
© 2021 Copyright Dini Haberler | Diyanet Haberleri
]]>
<![CDATA[Her Güne Bir Ayet, Bir Hadis, Bir Dua]]>https://www.dinihaberler.com.tr/haber/her-gune-bir-ayet-bir-hadis-bir-dua-606570756ec56-a44f-48e3-b7e4-6d4b16225a3e2021-08-14T15:56:00+03:00Yücel Edoğan