Diyanet, Manevi Danışmanlık Görevlendirmeleri Açıklandı

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Diyanet, Manevi Danışmanlık Görevlendirmeleri Açıklandı
Diyanet İşleri Başkanlığı 2019-2020 eğitim öğretim yılı 1. dönem (26 Ağustos 2019 - 26 Şubat 2020) görevlendirme listesinin tamamı sitemizde.

Diyanet İşleri Başkanlığı Sosyal ve Kültürel İçerikli Din Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa BÜLBÜLimzasıyla Müftülüklere gönderilen yazı:

Diyanet İşleri Başkanlığınca  ilgili  kurumlarla  işbirliği  içerisinde  yürütülen  manevi  danışmanlık hizmetleri kapsamında, Ek-1 listede bilgileri bulunan personelin isimleri karşısında bulunan yurtlarda 26 Ağustos 2019 - 26 Şubat 2020 tarihleri arasını kapsayacak şekilde, Ek-2 bilgi notu çerçevesinde manevi danışmanlık hizmetini yürütmek üzere ilgi olurla görevlendirilmiştir.
Bu bağlamda bilgi notunun bir nüshasının görevlendirilen personele imza karşılığı tebliğ edilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
 

BİLGİ NOTU

Bu çalışma, milletimizin geleceğini inşa edecek gençlerin; bilgi, ahlak, estetik, ruh güzelliği, merhamet ve adalet duygularıyla yetişmelerine katkı sağlamak, milletimizi bir araya getiren değerlerin, insani haslet ve erdemlerin nesilden nesle aktarılarak hayat bulmasını temin etmek; toplumun geleceğe umutla bakabilmesi için insani erdemlerle donatılmış, her yönden iyi yetişmiş, ruhen ve bedenen dinamik bir gençliğe sahip olunmasını temin etmek amacıyla Başkanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluşlar işbirliğinde yürütülen bir manevi danışmanlık hizmetidir.

Söz konusu çalışmada temel yaklaşım; yurtlarda yürütülen gençlik çalışmalarında gençlerimize “rol- model” olacak şekilde rehberlik yapmak ve tüm çalışma alan ve süreçlerini buna göre inşa etmedir.

Buna göre;

1. Çalışma süreçlerinde hiçbir gencin dışarıda bırakılmamasına özen gösterilecek; yöntemde ise formel bir yaklaşımdan öte eğitsel bir süreç takip edilecektir.

2. Her aşamada gerek Başkanlık gerekse TDV ve KYK personeli ile ilişkiler karşılıklı saygı ve güven esasına dayalı olarak yürütülecek; gençlerle iletişimde ise; onların ihtiyaç ve beklentilerine göre dinleme, anlama ve anlamlandırma metoduna ağırlık verilecek, kolaylaştırıcı, cesaret ve güven verici bir üslup kullanılacak; sosyo-kültürel etkinlik ve faaliyetlerle nitelikli zaman geçirilmesine özen gösterilecektir.

3. Yapılacak çalışmaların hedef kitlede maksimum karşılık bulması amacıyla program ve çalışma saatleri öğrencilerin  yurtta  bulunma  vakitleri  ve  programlara  katılım  durumları  eksene  alınarak  tespit edilecektir.

4. Manevi danışmanlık hizmetine tahsis edilmiş bir kadro unvanı henüz bulunmadığından, personel öğrenci yurtlarında kurum dışı görevlendirme usulüyle çalıştırılacaktır.

5. Kredi ve Yurtlar Kurumu / Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarında görevlendirilen manevi danışmanlık görevlisi Cuma günü hariç, haftada dört gün, günlük asgari beş saat olmak üzere görev yapacaktır.

6. KYK ve TDV yurtlarında yürütülen manevi danışmanlık hizmeti Başkanlık gençlik çalışmalarının bir parçası  olarak  görülecek,  manevi  danışmanlık  görevlilerinden,  gençlik  koordinatörlüğü  sistemi çerçevesinde yürütülen çalışmalarda aktif rol almaları beklenecektir.

7. Manevi danışmanlık görevlisi, Cuma günleri müftülük bünyesinde görev yapacak şayet görev yaptığı yurtta mescit/cami varsa ve aynı gün için burada da ihtiyaç olursa Cuma günü de aynı yurtta görevine devam edecektir.

8. Görevliler 4 günü yurtlarda ve 1 günü müftülüğün uygun göreceği yerlerde olmak üzere haftada 5 gün çalışacaklar ve 2 gün de izinli olacaklardır. TDV yurtlarında görevlendirilen manevi danışmanlık görevlilerinin yurtta kalış süreleri, diğer günlerde gençlik çalışmalarına vakit ayırmaları koşuluyla 2 günden az olmamak kaydı ile Müftülüklerce düzenlenebilecektir.

9. Çalışma saatleri ihtiyaç doğrultusunda ilgili yurt idaresiyle birlikte belirlenecek ve program Müftülüğe bildirilecektir. Manevi danışmanlık görevlisi, müftülük ve yurt müdürlüğünün birlikte karar vermesi halinde bu hizmet hafta sonları da sunulabilecektir.

10.  Manevi  danışmanlık  görevlisi  yurt  yönetimi  ve  görevlileriyle  işbirliği  ve  eşgüdüm  içerisinde çalışacaktır.

11.  Müftülük,  gençlik  çalışmaları  hariç  olmak  üzere   manevi  danışmanlık  görevlisi  personele görevlendirme süreci içerisinde haftada sadece bir gün görev verecektir.
12. Manevi danışmanlık görevlisi personel özlük hakları bakımından müftülüğe bağlı olarak çalışacaktır.

13. Manevi danışmanlık görevlisi, resmi izinlerini bağlı bulunduğu Müftülükten alacak ancak çalıştığı yurt müdürlüğünü de bilgilendirecektir.

14. Görevlendirmeler altı aylık periyotlar şeklinde yapılacak ve ilgili personelin verimliliğine göre süreklilik arz edecektir.

15. Görevlendirme süreleri içerisinde görevden ayrılma istekleri dikkate alınmayacak ancak ilgili periyot bittikten sonra talepler değerlendirilecektir.

16. Görevlendirilen personelin asli görev yerine vekil/fahri görevlendirme yapılacaktır.

17. Müftülükler tarafından  manevi  danışmanlık  hizmetinin işleyişi konusunda  gerekli denetim ve rehberliğin yapılması çalışmanın sürekliliği, verimi ve geleceği açısından önem arz etmektedir.

18. KYK ve TDV Yurtlarında yürütülen manevi danışmanlık hizmeti Başkanlık, TDV ve Bakanlık işbirliğiyle yapılan özel ve nitelikli bir eğitimi zorunlu kıldığından söz konusu görevlendirmeler dışında mahallinden sürekli manevi danışmanlık görevlisi görevlendirmesi kesinlikle yapılmayacaktır.

19.  Manevi  danışmanlık  görevlisi  olarak  öğrenci  yurtlarında  görevlendirilen  personelin  6  aylık görevlendirme süresi içerisinde manevi danışmanlık alanı ile ilgili hazırlayacakları ilmi bir çalışmayı (makale,   kitap   özeti,   anket,   sempozyum   tebliği,   proje   vb.)   genclik@diyanet.gov.tr   adresine göndermeleri istenilecektir.

20. Manevi danışmanlık görevlilerince yapılan çalışmalar KYK il müdürlüğünce talep edilen aralıklarla rapor halinde KYK il müdürlüğüne ve ayrıca aylık olarak il müftülüğüne (gençlik koordinatörlüğü) sunulacak, yine yapılan faaliyetler DHYS sistemine girilecektir.

21. 2019 yılında Din Hizmetleri Uzmanı olarak müftülüklere atanan personel, başvuru ve talebine bakılmaksızın  Başkanlık  tarafından  KYK  yurtlarında  ve  Hastanelerde  manevi  danışman  olarak görevlendirilecektir.

DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

552 Kişilik 81 İle Görevlendirilen Manevi Rehberlerin Tam Listesi için TIKLAYINIZ

 

Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ

 

Diyanetliler Platformu  Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

Dini Haberler Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

 


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Diyanet 30.08.2019 Tarihli Cuma HutbesiÖnceki Haber

Diyanet 30.08.2019 Tarihli Cuma Hutbesi

Müftü Akyazı trafik kazasında vefat ettiSonraki Haber

Müftü Akyazı trafik kazasında vefat etti

İslamda Buluşalım

Yorum Yazın

Başka haber bulunmuyor!