Şerafettin Özdemir

Şerafettin Özdemir

Mail: kursadalperen@live.nl

28 ŞUBAT MAZLUM VE MAĞDURLARI !..

     Teessürle belirtmeliyim ki, millet tarihimizde 28 Şubatlar ve benzeri acıklı haller az değildir. Ne demek binlerce kız ve erkek öğrencilerin inançları,  inançlarının gereğini yaşamaları nedeniyle zulme giriftar olmaları!.. 

    Tepe tepe Üniversite profesörleri, ellerinde demoklesin kılıcı olduğu halde, okul kapılarının, girişlerinde durarak, baş örtülü çocukları okullara sokmadılar. 

     Namaz kılanlar, dini bütün çocuklar kıskaca alınarak, okulu terke mecbur bırakıldılar. Suç ve günahları ne idi? Teröristlik yapmadılar, devlete isyan etmediler, banka soymadılar, eşkıyalık yapmadılar, insan katletmediler!.. 

     Ya peki suçları, cürümleri ne idi bu masumların? Suçları ve kabahatleri Allah'a inanmak, İslam'ca yaşamak, doğruluk, dürüstlük içerisinde okullarını bitirerek, ikmal ederek, hizmete atılmaktı!.. 

      Ama, gelin, görün ki, bir kısım yüksek mevkie gelmiş masonik zihniyet mensupları, solcu öğrencilere, devrimci militanlara tanıdıkları hakkı, Müslüman öğrencilere tanımıyorladı!.. 

      Çünkü, 27 Mayıs ihtilalinde olduğu gibi, 12 Mart muhtırasında yaşandığı gibi, 12 Eylül belasını bu milletin gırtlağına kadar gördüğü  gibi, 28 Şubat günüde aynen yaşatmak, inançlarına müsamaha göstermemekti. 

     Çünkü, egemen güçler, TSK'yi ele geçirmiş bulunan darbeci zihniyet mensupları, " geliyoruz ha!" diyerek, aba altından sopa göstererek, merhum Erbakan hocayı köşeye sıkıştırmışlar, mecburen görevi bırakması istenmişti. 

     Merhum Erbakan'ın vefat yıl dönümüdür. Merhumu Fatiha'larla anar, makamının cennet olmasını niyaz ederim.  Bir tarikatın müridi olmasına falan değinmem ve değinmek zorunda değilim. 

     Lakin, merhum Erbakan hoca; 45 yıldan bu yana milletin helal ekmeğini yemiş, parasını toplamış veya toplatmış Fetö engerek yılanını bilen, tanıyan, bu hususta ona prim vermeyen bir liderdi. 

     Ama, ne hazindir ki, darbe heveslileri, niyetlileri ona rahat vermediler.. Alışık oldukları eylemi uygulamak için Ankara-Sincan arası Tank yürüttüler. Neden ve niçin? 

     28 Şubat yanlışı, 15 Temmuz kalkışmasına zemin haazırlamış, 28 Şubatta darbe yapamayanlar, 15 Temmuz'u fırsat bilmiş, o gündür, bu gündür, kovalamaca, yakalama, emniyet tedbirleri devam ederek gitmektedir. 

     Mazlumların ahını almak, tahsil yapmalarına engel olmak, eğitimlerini yarıda bıraktırıp okuldan içeri almamak, hiç bir kimseye fayda sağlamamış, bundan sonra da sağlamayacaktır. 

      Görüyoruz, şahit oluyoruz ki, o azgın öğrenci düşmanı zevat, şimdilerde saklanacak, kaçacak, sokulacak delik aramaktadırlar. Çünkü, dünya, etme bulma dünyasıdır. İyilik yaparsan iyilik görürsün, kötülük icra edersen kötülükle karşılaşırsın hesabı... 

     Halbu ki,bu millet bin yıllık süreçte Müslüman olarak yaşamış, bundan sonrada bilinçli veya bilinçsiz Müslüman olarak kalacak ve yaşacaktır. Öylesi, korku ile, baskı ile, dipçikle milleti korkutmak, sindirmek mümkün değildir

     Netice olarak;

     Tüm bu anlatımlaran şu sonucu çıkarmamız lazımdır. Mazlum Başbakan Menderes'in bir hiç uğruna idamından bu yana, millet huzura kavuşamamış, sık sık ayaklanmalar sebebiyle, hop oturp hop kalkmış, yani diken üzerinde yaşamışız.

     Darbeci zihniyet mensupları, asli görevleri olan sınırı korumak, tedhiş, terör hareketlerini yok etmek yerine dindar aramışlar, baş örtülü öğrenci kız bulmaya çalışmışlardır. 

      Şimdilerde neden ve niçin darbe telaffuz edilmemekte, "ayaklanırız", " sokağa dökülürüz" tehdidi olmamaktadır? Sebebi ise, asker, asli görevine dönmüş, sınırlara hakim olmuşlar, terör cıfıtlarının adedini parmakla gösterecek sayıya düşürmüşlerdir. 

      Dolayısıyla, din adamı görevini yapmalı, öğretmen okulunda olmalı, subayımızda vatan bekçiliğini düşünmeli, hakim-savcı kanun kaçaklarını cezalandırmalı, darbeci Fetö'cuları adım adım takip etmelidir. Takip etmelidirler ki, bu milletin arkadan hançerlenmesi, ABD'ye, Siyonizme satılması bitmiş olsun!.. 

      Rahmeli Erbakan'ın,  Feto; her icraatına  karşı çıkıyor, yorum yapıyor, ABD'yi, İsrail'i haklı çıkarıyordu. İHL. İlahiyat Fakültelerinin kapısına kilit vurulmasını istiyordu. Baş örtüsünün yasaklanmasını istiyordu. 

     Rabbimiz!.. Eğri-büğrü fikirlilere, zihniyet mensuplarına fırsat vermesin, merhum Erbakan'a da vefat yıl dönümünde rahmetler diliyorum.. Selam ve dua ile...

     Şerafettin Özdemir

Facebook Yorum

Yorum Yazın