Ziya Gündüz

Ziya Gündüz

Mail: gunduzziya82@gmail.com

İdeali Olan Geçlik Güçlü Olan Gençliktir!

Günümüzde toplumların yükselişi ve güçlü olması için gençlik önemli bir yere sahiptir. Bir toplumun, gençlerinin ideal sahibi olması demek, o toplumun güçlü bir devlet olması demektir. Gençlik demek, güç demektir.  Bu gücü kaba kuvvet olarak söylemiyorum. Bu, üreten/tartışan/sorgulayan/ düşünen/ yazan / kendisi olabilen bir güçtür.  Böyle bir gençliğin ideali, vahiy merkezli bir idealdir. Hedefinin, idealinin farkında olan bir gençlik ile hiç bir şeyin farkında olmayan, hiçbir sorumluluk taşımayan gençlik bir olur mu? 

Gençlerin İdeali Olmalıdır Gençlerimizin mutlaka bir ideali olmalıdır. Bu ideal, gençlerimizi yukarıya taşıyan bir ideal olmalıdır. İdeali olmayan gençlik rotasız gemiye benzer. Gençlerimizin rotasız olması demek, bizim toplumuzun gerilemesi demektir. Gerileyen bir toplum, gelecek nesilleri inşa edemez. Gelecek nesillerin ihyası, bugünün gençliğinden geçer.  Gençler hayal dünyasında değil, hayatın tam merkezinde yaşamaları gerekiyor.  Hayal dünyasında yaşayarak ideal sahibi olunmaz. Nasıl Bir İdeal? Makalemizin girişinde dedik ki, gençlerin idealleri olmalıdır. Peki, bu ideal ne olmalıdır? Paramı mı? Makam mı? Şöhret mi? Yoksa daha fazlası mı? Bu soruları çoğaltmak mümkündür.  Ama gençlerin ideali bunlar olmamalıdır. Bunlar geçlerin önüne konulan, günümüz gençliğini; etkisiz/güçsüz/ hale getire bilmek adına, sözde ideallerdir. Gençlerin idealleri gençlerin enerjileri kadar önemli olmalıdır. Bu saydıklarımız gençlerin hayalleri ve idealleri olmaz, olmamalıdır.  Gençlik öyle bir ideale sahip olmalıdır ki, o idealler her şeyin üstünde olmalıdır. Sayabileceğimiz ne kadar zirve varsa, o zirvelerin üstünde bir ideal olmalıdır. O ideal, vahiy merkezli düşünerek var olmaktır. 

Gerçek İdeallerin Peşinde Koşmak Günümüz gençliğinin idealleri gençleri sarhoş eden değil,   gençleri kendine getiren idealler olmalıdır. Gençliğin en büyük ideali düşünerek var olmasıdır. Bu düşünce vahiy merkezli bir düşünce olmalıdır. Düşünmeyen bir gençlik, ölü bir gençliktir. Gençlerimiz yeniden bir var oluş mücadelesi vermeleri gerekiyor.  Vahiy’in gölgesinde hedefine yürüyen gençlik Allah(c.c.)’nin hoşnut olduğu gençliktir. Genç demek başıboş demek değildir. Teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte derin düşünme yerine hazır düşünme aldı.  Hazır düşünmeyle birlikte, gençlerin hayatı sorgulaması tarihe karıştı. Bu böyle bir ortamda gençlerin sağlıklı idealleri, sağlıksız /faydasız idealler dönüştü. Düşünen /sorgulayan /üreten bir gençlik gerçek manada ideal sahibi olan gençliktir.  Modern zamanların en büyük hastalığı, hayata boş gözlerle bakan gençlerin olmasıdır. Böyle bir gençlik bir toplum için büyük bir felakettir.  Her toplumun bunun farkında olması gerekiyor. Özelikle, İslami bir toplumun gençleri boş ve anlamsız idealler peşinde koşma lüksü olamaz, olmamalıdır. Gerçek ideallerin peşinde koşmak, vahiy hayatın merkezine taşımak ve hayata vahiy penceresinden düşünmektir.

İslam medeniyeti gençlere önem vermiştir. Şanlı tarihimizde gençlere büyük görevler verilmiştir. Günümüzde gençlere görevler verilmelidir. Gençleri hesaba katmamız gerekiyor. Malum 21. yüzyılda gençlik üzerine çok büyük oyunlar oynanmaktadır.  Özelikle Türkiye’de son dönemlerde gençlerin “bonzainin” pençesinde olması hem düşündürücü hem de acı verici bir durumdur.  Birileri Türkiye’deki gençliğin zihinlerinin sarhoş olmasını istiyor. Gençlerimizin düşünmesini/okumasını/uyanmasını istemeyen mihraklar var.  Çünkü düşünerek var olmayı başaran bir gençlik, hiçbir otorite karşısında diz çökmeyecektir.  Böyle bir gençliğin var olması demek, İslam’ın yeryüzünde otorite sahibi olması demektir.  Gençlerin ideali para/makam/mevki/şan/şöhret olmaktan ziyade öz kültürüyle bütünleşerek düşünerek var olma mücadelesi olmalıdır.  Şunu unutmayalım ki, bilmeyen düşünmeyen üretmeyen toplumlar, bilen toplumlara boyun eğerler. Gençlerin en büyük ideali, vahiyle dirilme olmalıdır!

Facebook Yorum

Yorum Yazın