Şerafettin Özdemir

Şerafettin Özdemir

Mail: kursadalperen@live.nl

KADINI,  BİR META GİBİ GÖRMEK

KADINI;  BİR META GİBİ GÖRMEK VE ÇOĞALAN BOŞANMALAR!..


     " Ey iman edenler! Kadınlara zorla mirasçı olmanız size helâl değildir. Ve açık bir biçimde fuhuş işlemedikçe, verdiğiniz bir şeyi onlardan geri almak için onlara baskı yapmayın! Ve onlarla güzel bir şekilde geçinin; zira onlar size itici gelse bile, hoşlanmadığınız bir şeyde Allah bir çok hayır dilemiş olabilir." ( Nisâ sûresi, âyet 19 ) 

       Günümüz dünyasında sıkça görülen boşanmalar, beraberinde yaşanan stresli, kaotik haler millet olarak, bizleri derinden üzmektedir. 

      Çünkü, bu sebepten ötürüdür ki, s okaklarımızda, caddelerimizde, meydanlarda ve evlerde kadın dövmelerinin, bıçaklanmalarının, vurmalarının, kırmalarının önü alınmamaktadır. 

       Bunların sebepleri arasında kadını bir meta gibi görüp miras yoluyla elde edilmesidir. Cahiliyye çağında, kadın miraslık bir meta gibi görülmekte, hiç bir hak ve hukuka sahip olmadığı bilinmektedir. 

      Maalesef, günümüz dünyası, modern cahiliyye dönemini bizlere yaşatmakta, aynı cahiliyye döneminin resaleti, pisliği, kadının ana, birey olmayışı aynen yaşanmaktadır. 

      Çünkü, zavallı erkekler, duygusal sebeplerle yuvalarını dağıtmakta, bu sebeple kadını sokağa terkederek, gözünü eğri-büğrü yollara, yönünü çirkin ve çirkef mecralara çevirmiş durumdalar. 

      Medeniyetin zirveye çıkması, tekniğin, teknolojinin gelişmesi, makina çağı, ilim, okul, mekteplerin çoğalması bu tür bir hastalığa çözüm olamamaktadır. 

      Çünkü, kadın İslam ve Kur'anî emirleri bilmiyor, erkeklerde bilmek istemiyor, boşanmalar genellikle cahili dönemin perişanlığını 21 nci çağa taşımış, örf ve adete boşanmalar almış başını gitmektedir. 

      Kadın olsun, erkek olsun, her birey, aziz Kur'an'ın ve İslam'ın boşanmalar hususundaki emirlerini biliyor, ona göre hayat tarzlarını idame ettiriyornlarmı? 

      Kadın, bir meta, bir madde, söz hakkı olmayan, konuşma, kendini ifade etme özgürlüğü olmayan, sadece erkeğin iki dudağı arasından çıkacak " boş ol!" sözüne bağlanmış, o sözün ağızdan çıkmasını bekliyor ki, pılını, pırtısını, bohçasını alıp evini, çocuklarını terketsin!.. 

     " Sen ey peygamber! Kadınlarınızı boşamak ( istediğinizde), onları bekleme sürelerini gözeterek boşayın ve iddeti sayın. Allah'a karşı sorumlu olduğunuzu bilin. Onları ( içinde yaşadıkları) evlerinden çıkarmayınız ve onlar da çıkmasınlar; tabi ki, ayan açık bir ahlâksızlık yapmaları hali müstesna. 

     Bunlar Allah'ın çizdiği sınırlardır. Ve kim Allah'ın çizdiği sınırları aşarsa, artık o kendine zulmetmiş olur; ( ve) sen bilemezsin ( ey insan), belki de Allah bu ( bekleyişin) ardından, bir takım yeni ( ve hayırlı) gelişmelere kapı açabilir. " ( Talâk sûresi, âyet 1) 

      Rasulullah (sav)'in bu hususları emirleri geçmiş ve gelecek tüm müminleri ilgilendirmektedir. Dolayısıyla, emir her müslümanı ilgilendirmektedir. Yani, dünkü zamanlar, bu günkü dönem gibi bir tefrik bulunmamaktadır. 

       Mes'elenin aksi düşünüldüğünde, boşanmış ya hamileyi eş adayı ilan ederek neslin karışmasına, ya da boşanmış kadını gereksiz yere engelleyerek mağduriyetine neden olursunuz. Yani Talâk üç çeşittir: 

     1- Aziz Kur'an'ın önerdiği, emrettiği en güzel boşama ( ahsen talak): Bu tek talakla boşamadır. Süre tamamlandıktan sonra bu evlilik geri dönüşü mümkün olarak biter. Ancak geri dönüş için boşanan eşin rızası şarttır. Kadının özgürlüğü eline verilmiştir. 

     2- Hasen talak: Kur'an'da tarifi yapılan türde üç aya yayılmış üç ayrı boşamadır. Eğer süreç bitmeden dönülmüşse, dönüldüğü yere kadar infaz edilen talak hakkı kullanılmış olur, geriye kalan hak baki kalır. Eğer süreç tamamlanırsa, geri dönüşü samimi ve istismardan uzak bir yeniden evlilik gerçekleştirmeden mümkün değildir.

     3- Haram talak: Üç çeşittir a) Hayızlı iken boşamaktır  ki , Hz. Peygamber eşini boşayan Abdullah bin. Ömer'e eşine dönmesini söylemiştir. b) Temizlik müddetinde fakat birlikte olduktan sonra boşama. Bu da kadını zulüm olduğu ve neslin karışmasına neden olacağı için yasaktır. c- Üç talakı bir talakta vermek: Bu da haramdır. Bir şey hem haram olup hem geçerli olamaz. 

     Hz. Peygamber buna izin vermemiş, eşini böyle boşayan Abdu Yezid isimli bir sahabiye eşine dönmesini emretmiştir.  Zikredilen bu ayeti kerime:" En güzel boşama " olan tek talakı iddetin takip ettiği boşamayı ifade eder. 

       Demek ki, boşanmalar, mezhep imamlarının  görüşünden ziyade, Kur'an'daki boşamaya irca edilirse, sanırım, bugünkü yaşadığımız sıkıntıların önü alınacak, ne vurma, ne kırma, ne dövme rahatsızlıkları olmayacaktır. 

       Günümüz dünyasında dini boşamaların esası, Kur'ani emirlere değil de, Hz. Ömer (ra)'in o günlerin şartları altında söylenmiş bir boşanma şekline dayandırılmaktadır. Tabii ki, böyle bir boşanma türü de Kur'anî değildir. 

      Boşanmalar, kocanın iki dudağı arasından çıkacak " boş ol" sözüne imkan vermemektedir. Karşılıklı hak ve sorumluluklar hesap  edilerek, boşanmak çare olmasa da, son çare olarak düşünülmüş bir çıkar yoldur. 

      Belki de, denilecektir ki, sen, Hz. Ömer'in icdihadına karşı mı çıkıyorsun? Evet, ortada bir bunalım, bir kaos, bir sıkıntı olduğu nedeniyle, Hz. Ömer'in o günkü ictihadı, sadece o günü alakadar eder ve ilgilendirir

       Günümüzde ise, bir hayli yorulan anneler ve babalar, bir  ictihada göre yaşayamaz, ya nasıl olmalıdır? Tabii ki, elimizde ilelebed emirleri yaşayacak olan Kur'an'a göre olmalıdır. 

      Netice olarak;

      Sevgili, hocalarımız, hürmet duyulan hoca efendiler, bu mevzuyu enine boyuna ele almalılar, yaşamış olduğumuz sıkıntıları Kur'an ışığında çözüme kavuşturmalıdılar.

      Aksi halde, kadını camiden kovarsanız, cuma namazına sokmazsanız, cenaze namazına yaklaştırmassanız, tabii ki, kadın, gidip atalarcılığın, geleneğin kucağına düşecek " kaderim böyle imiş" diyerek hak ve hukukunu aramayacaktır. 

      Erkeğin " boş ol!" sözü karşısında pılını, pırtısını , tasını tarağını, bohçasını eline alarak ya baba evine gidecek, ya da bin bir güçlük içerisinde hayatını devam ettirecektir. 

     Hal bununla kalmayacak, eşini boşayan gözü dönmüş koca, biraz zaman geçtikten, nefsi emmaresi kabardıktan sonra, yeniden kadının kapısını çalacak, ya zorla, yada isteği ile yeniden ahlaksızlık yapılacaktır.

     Kadıncağızın teklifini kabul etmemesi halinde ise, bıçaklar çekiecek, sopalar konuşacak, silahlardan çıkan mermiler  rast gele, hedefsiz olarak kanların dökülmesine, cinayetlerine işlenmesine sebebiyet verecektir. 

      Her zaman ifade etmiş olduğum gibi, kadının, öncelikle kimlik ve şahsiyetini tanıması, hak ve hukukunu bilmesi lazımdır. Bunları bilmeden, mevcut huzursuzluğun biteceğini tahmin etmiyorum. Selam ve dua ile..

     Şeerafettin Özdemir
 

Facebook Yorum

Yorum Yazın