Fahri Sağlık

Fahri Sağlık

Mail: f_saglik@hotmail.com

NELERE RAĞBET EDİYORUZ?

Yüce Allah’a hamd ve "Allahım, Recep ve Şaban’ı hakkımızda hayırlı ve mübarek kıl, bizi Ramazan’a ulaştır.” duasını bizlere öğreten sevgili peygamberimize salat ve selam olsun. 18 Şubat 2021 Perşembe gününü Cumaya bağlayan gecede de Regaib Kandilidir.Tüm kardeşlerimin üç aylarını ve Regaib Kandilini tebrik eder, hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimden niyaz ederim.

Regaib “rağbet edilenler” demek.

Bu, gecenin rağbet edilen bir gece olduğuna vurgudur bir yönüyle…

Esasen insana “rağbet ettiklerine dikkat et!” çağrısıdır.

İnsanoğlunun dünya kurulalı beri, özellikle tevhid inancından uzaklaştığı, inanç bakımından buhranlara düştüğü dönemlerde rağbet ettiği şeyler genel olarak aynıdır. Kudret, servet ve şehvet… Mekke müşriklerinin en çok korktukları konuların başında güç ve kudretlerine, servetlerine ve şehevi arzularına halel geleceği değil miydi?

Bizler Receb’in başında Regaib ile uyarılıyoruz. Nelere rağbet ediyorsun?

Nelerin peşindesin?

Nedir gözlerini kör eden? Regaib Gecesi’nin çağrısı bu muhasebeyi yapmayadır.

Rağbetimiz iyilik ve güzelliklere olsun. Rağbetimiz hak ve hakikate, niyetimiz takvaya olsun.

Ve yolumuz rağbet edilen yol olsun.

Yüce Allah, bizim neye ve kime rağbet edip yönelmemiz gerektiğini şöyle açıklıyor:

“Boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul ve yalnız Rabbine rağbet edip O’na yönel” (İnşirah Suresi: 94/7,8); “Eğer onlar, Allah ve Resulünün kendilerine verdiğine razı olup, ‘Bize Allah yeter. Biz yalnız ona rağbet eder (Onun ihsanını ister)iz’ deselerdi, kendileri için daha hayırlı olurdu.” (Tevbe Suresi: 9/59)

İçinde yaşadığımız bu netameli dünyada özellikle Regaib Gecesinde rağbetimiz Tevhid ve Vahdet şuurunu geliştirmeye olsun. Yüce Allah’ın isim ve sıfatlarını iyice kavrayıp özellikle İlah, Rab ve Ma’bud kavramlarının muhtevaları istikametinde dünya ve ahirete bakış açısı geliştirmemize olsun.

Rağbetimiz hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılmaya, bölünüp parçalanmamaya olsun.

“İnsanlığı yüceltmek, insanlığı diriltmek ve insanlığı yaşatmak için gelin birlik olalım!” çağrısına kulak verip bu davete gönülden katılmak olsun.

Anne-Babamızın rızasını kazanmaya rağbet edelim. Büyüklerimize saygı, küçüklerimize şefkat ve sevgi ile muamele etmeye rağbet edelim. Bu cennet vatanımızda birlik ve dirlik içerinde olmaya rağbet edelim. Bu duygu ve düşüncelerle Regaib Kandilinizi tebrik eder, iki cihan saadeti dilerim.

Fahri SAĞLIK

Emekli Müftü

Facebook Yorum

Yorum Yazın