Diyanet 4-6 Yaş Kur'an kursları Gelir-Gider Usul ve Esasları

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Diyanet 4-6 Yaş Kur'an kursları Gelir-Gider Usul ve Esasları
Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kurslarının gelir ve giderlerine ilişkin usul ve esaslar yenilenmiştir. Yapılacak iş ve işlemlerin ekteki "Usul ve Esaslar"a göre yapılması ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi,

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 4-6 YAŞ GRUBU KUR’AN KURSLARININ

GELİR VE GİDERLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

A-Gelir Yönetimi:

 1. İl Müftüsünün teklifi ve mülki amirin onayı ile oluşturulan İl Eğitim Kurulunca, 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursu eğitim faaliyetlerini desteklemek için öğrenci velilerinden katkı payı toplanması ve harcanması hususunda mülki amir onayı ile Vakfımız il ve ilçe şubelerine yetki alınmalıdır.
 2. Yetkiyi içeren onayın Vakıf Genel Merkezine yazıyla iletilmesi gerekmektedir. Yetki alınamadığı takdirde Şubelerimiz tarafından bankada bu işlemler için hesap açılması ve katkı payı toplanması mümkün olamayacaktır.
 3. Katkı paylarının Şube tarafından kursların adına açılan ortak banka hesabına öğrenci velileri tarafından yatırılması için müftülük tarafından sınıf listeleri ilgili şubeye verilir. Kurs Öğreticilerince katkı paylarının zamanında ve düzenli olarak yatırılması hususunda velilerle iletişim halinde olunur ve bu konuda gerekli kontroller yapılır. Kurs Öğreticileri eksik ödemelerin tahsil edilmesi ilgili velileri uyararak yardımcı olur. Aylık olarak şube yetkilisi ile birlikte gerekli hesap mutabakatı sağlanır.
 4. Bu maksatla Şubece katılım bankaları veya kamu bankalarında TDV …… ŞUBESİ 4-6 Yaş Kur’an Kursları Hesabı adıyla hesap açılmalı ve sadece bu iş için kullanılmalıdır. Bankaya para yatıran veliler kurs adını, öğrenci adı ve soyadını dekonta mutlaka yazdırmalıdır. Elden katkı payı tahsil edilemez.

B-Gider Yönetimi:

 1. Kursların temel ihtiyaçlarının toplanan aidattan karşılanması kira ve yakıt gibi ihtiyaçlarda mümkün olduğunca resmi ödeneğin kullanılması yoluna gidilecektir. Bu ödeneğin hiç veya yeterli olmadığı durumlarda aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Şubelerce harcama yapılabilecektir.
 2. Şube Yönetim Kurullarınca kursların her ihtiyaç türü için ayrı ayrı aylık harcama limitlerinin belirlenmesi, yerelde ihtiyaca göre en uygun teklifi veren işletme veya işletmelerle madde/malzeme alımı (iaşe, ibate, oyuncak, kırtasiye, temizlik vb.) anlaşmalarının yapılması, kurs yöneticileri tarafından ihtiyaçların limit dahilinde bu işletmelerden karşılanması ve ay içinde yapılan alışverişlere ait faturaların ay sonunda Vakıf Şubesine icmal listesi ekinde "Fatura muhteviyatları kursumuzda kullanılmış/harcanmıştır" şeklinde imzalanarak teslim edilmesi, Vakıf Şubesince gerekli kontroller yapıldıktan sonra fatura bedellerinin banka talimatıyla ödenmesi gerekmektedir. Limiti aşan harcamalar için Şube Yönetim Kurulu Başkanından yazılı onay alınması gerekir.
 3. Ani oluşabilecek küçük harcamalar için miktarı Şube Yönetim Kurullarınca belirlenecek miktarda kurs öğreticilerine Şube hesabından imza karşılığında avans verilebilecektir. Avanslar her halükârda harcama belgeleri Vakıf Şubesine ibraz edilmek suretiyle her ay sonunda kapatılacaktır. Avans kapatılmadan yeni avans verilmeyecektir.
 4. Yeni açılan veya faaliyeti devam eden kursların tefrişat harcamaları TDV Şube Harcama Yetkileri Prosedüründeki harcama limitleri çerçevesinde Şube Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilecektir. Bunlardan demirbaş niteliğine haiz eşyaların kursun demirbaşına kaydedilmesi ve Müftülükten taşınır işlem fişini alınması gerekir.
 5. Kursların bakım-onarım ve tadilat giderleri için Vakıf mevzuatı çerçevesinde harcama yapılabilir. Gerektiğinde bu işler için Şubece Genel Merkezden yetki alınır.
 6. Kursların mutat fatura (elektrik, su, yakıt vb.) ödemelerinin Vakıf Şubesince bankalara verilecek otomatik ödeme talimatları ile gerçekleştirilmesi için tüm kurslarımıza ait fatura bilgilerinin ve yapılacak yeni aboneliklerin Kurs Öğreticileri tarafından Şubeye bildirilmesi, ayrıca, fatura miktarlarının ödenmesi esnasında banka hesaplarında yeterli miktarda para bulundurulması hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.
 7. Kirada olan kursların kira ödemeleri kira sözleşmesine göre ödenir.
 8. Katkı paylarının yeterli gelmediği durumlarda kurs harcamaları için ihtiyaç duyulan noksan tutar Şube Yönetim Kurulu kararı ile Vakıf Şubesinin Kur’an kurslarına harcama yapılmasına uygun diğer hesaplarından TDV …… ŞUBESİ 4-6 Yaş Kur’an Kursları Hesabına aktarılır.

C-Personel Çalıştırılması:

 1. Kurslarda destek hizmetleri için ihtiyaç duyulan personelin öncelikle İŞKUR üzerinden TYP (Toplum Yararına Programlar) kapsamında temin edilmesi gerekmektedir.
 2. İŞKUR'dan yeterli sayıda personel temin edilemediği durumlarda, Vakıf Şubeleri tarafından Genel Merkezden yetki alınarak Vakıf usul ve esasları çerçevesinde hizmet satın alma yöntemi ile ihtiyaca göre kısmi zamanlı veya tam zamanlı personel çalıştırılması cihetine gidilecektir.
 3. Vakıf mevzuatında hükme bağlandığı üzere (İşe Alım Prosedürünün 6.10.3.6. maddesi) Şubece her bir personel için yılsonlarında bir aylık bürüt ücret tutarının, kıdem tazminatı karşılığı olarak, katkı payları hesabından, bunun yeterli gelmediği durumlarda diğer hesaplardan bu maksatla açılacak banka hesabına aktarılması gerekir.
 4. Kurslarda her ne suretle olursa olsun sigortasız personel çalıştırılmayacaktır. Aksi takdirde sorumluluk Müftü, Kurs Yöneticisi ve Kur'an Kursu Öğreticilerine ait olacaktır.

D-Muhasebe Kayıt Düzeni:

 1. Kursların katkı payı toplanması ve bunların harcanmasına ilişkin işlemler Vakıf Şube muhasebesi içinde yürütülecektir. Bu konudaki kayıt, takip ve kontrol işlemleri için Vakıf Şube personeli veya muvazzaf personelin yanına Müftülükçe bu iş ve işlemlere yardımcı olmak üzere ilave bir personel görevlendirilecektir. Kurs sayısının fazla olduğu yerlerde ise finansmanı Vakıf Şubesince karşılanmak üzere bir muhasebe bürosundan destek alınabilecektir.
 2. Her ayın bitimine müteakip, takip eden ayın ilk haftası banka ekstreleri ve gider belgeleri esas alınarak hesaplar arasında gerekli mutabakat her bir kurs için sağlanacaktır.
 3. ERP muhasebe sistemine girilirken katkı payı gelirleri için 603.20.11.150 Kur’an Kursları İçin Bağışlar, gider ve harcamalar için 794.20.13.251 Kur’an Kursların Yapılan Yardımlar hesabı kullanılacaktır. Bunların dışında hiçbir muhasebe hesabı kullanılmayacaktır.
 4. Her bir Kurs için ayrı ayrı gelir gider takibi yapılabilmesi için muhasebe kaydı esnasında kurslar adına Cari Kodu tanımlanmalı ve kullanılmalıdır.

Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ

 

Diyanetliler Platformu  Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

Dini Haberler Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

Kaynak:Dini Haberler


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
04 Eylül 2020 Tarihli Cuma HutbesiÖnceki Haber

04 Eylül 2020 Tarihli Cuma Hutbesi

Diyanet Bir-Sen 2. Olağan Kongresi YapıldıSonraki Haber

Diyanet Bir-Sen 2. Olağan Kongresi Yapıl...

İslamda Buluşalım

Yorum Yazın

Başka haber bulunmuyor!