Mehmet Emin GÖKTEPE

Mehmet Emin GÖKTEPE

Mail: m.e.goktepe@hotmail.com

AYLARDAN FETÖ, GÜNLERDEN İHANET

Üstat o meşhur dizelerinde der ki:

"Her şey akar, su, tarih, insan ve fikir,

Oluklar çift; birinden nur akar, birinden kir."

Koca bir yıllık tarih de öyle aktı gitti, ama maalesef köprülerin altından daha çok kir aktı. Aktığı yerleri kirleterek akıp gitmeye de devam ediyor. İhaneti rengi de kokusu da meğer ne kadar da kirliymiş.

* * *

Bir Türk atasözü der ki;

"Aç ayı oynamaz."

Ayın 15'ini bekleyip maaşlarını aldılar, tok karına silahlarını kuşanıp sokağa çıkarak, milletin kuruşlarıyla alınan silahların tetiğine, milletin kuruşlarıyla dermana gelen parmaklarıyla dokunup, millete kan kusturdular.

* * *

Meşhur kuyruk hikayesini bilirsiniz:

Hoca arkadaşıyla birlikte ava çıkar. Derken bir kurt inine rastlarlar. Arkadaşı bakmak için içeri girer. O anda, kurt gelir ve inine girmek ister. Hoca bakar arkadaşı için durum vahim. Hemen kurdun kuyruğundan yapışır. Kurt kuyruğu kurtarmak için tepinmeye başlayınca, ortalık toz dumana boğulur. Arkadaşı, ne olduğunu bilmediği için içeriden bağırıp durur:

"Nedir bu toz duman Hocam, ne yapıyorsun?"

Kan Hoca’nın beynine sıçramıştır zaten kurdu zapt etmekten dolayı, cevap verir:

"Hele kuyruk bir kopsun, O zaman görürsün tozu dumanı sen."

Mevcut toz duman, kuyruğun yakalanmasından mütevellittir. Hele bir kopsun kuyruk, asıl vaveyla o zaman kopacak. Kuyruğunu kaptıran depreşip duruyor.  

* * *

Bir Hadisle bitirmek istiyorum, fitneyi tasvir etme konusunda oldukça dikkat çeken hadislerden biridir bu hadis:

"Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a kasem ederim ki, insanlar öyle bir devir yaşayacaklar ki,  katil niçin öldürdüğünü, maktul niçin öldürüldüğünü bilmeyecek."

"Bu nasıl olacak?" diye sorulur. Hz. Peygamber (a.s.) şu açıklamayı yapar:

"İşte bu 'herç'tir[1]. (Buna bulaştıktan sonra) ölen de öldüren de ateştedir."[2]

Hadis Profesörü İbrahim CANAN Hoca, bu hadisi yıllar önce basılan 'Kütüb-i Sitte' adlı meşhur eserinde yorumlarken der ki:

"Biz bu hadisi fitne üzerine söylenen enteresan hadislerden biri olarak tavsif ettik. Çünkü, bilhassa memleketimizin yaşamış bulunduğu durumu tasvir etmektedir. Birtakım gizli teşkilatlar tarafından yürütülen anarşik hadiselerde kullanılan şahıslar, kendilerine verilen vazifeyi yapmak zorundadır, sebebini, nedenini soramaz. Mesela halkı yıldırmayı hedef alan bir çok vakada, gelişigüzel kalabalık üzerine, otobüs durağında bekleyenlere yaylım ateşi açılmaktan çekinilmemiştir. Teşkilatlar adına işlenen ve para mukabili adam öldüren klasik tipteki kiralık  katillerden daha gayesiz katiller tarafından sahneye konan bu cinayetleri Hz. Peygamber (a.s.): "Öldüren niçin öldürdüğünü, ölen niçin öldüğünü bilemez" şeklinde ifade etmiştir. Hz. Peygamber (a.s.)'in bu hadiste, hassaten teşkilatlarca tertiplenen  anarşist cinayetleri tasvir ettiğini te'yid etmek için bu çeşit cinayetleri tahlil eden bir Batılının şu satırlarına göz atalım: "Anarşist cinayet, siyasî cinayetlerden farklıdır. Kurbanın katil nazarında gerçekten suçlu olması mühim değildir. Hatta  kurban suçsuz olduğu nispette anarşik cinayetin daha mükemmel olduğu söylenebilir. Nitekim bu cinayetlerde mühim olan, dehşet uyandırma vasıtasıyla halk üzerinde yılgınlık meydana getirmektir. Kurban edilen kimsenin sosyal statüsü yüksek olduğu oranda bu gayeye daha iyi ulaşılır. Zaten dehşet saçıcılar, sosyal bünyede  gedik açabilmek için başa vurmak gereğine inanırlar."[3]

Nebevi mucize diye ben buna derim işte. Asırlar öncesinden günümüz fitnesini tanıtan ihtar eden nebevi işaret. Canan Hoca'nın tahlili ise bir başka basiret eseridir.

Başlık olarak 'Aylardan FETÖ, Günlerden İhanet' diye niye yazdığıma gelince, tarih boyunca bu ümmetin yaşadıkları göz önüne alındığında görülüyor ki, ihanet başımızdan hiç eksik olmamış. Aylardan 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan (E-Muhtıra), 17-25 Aralık ve 15 Temmuz... olduğunda günlerden 'İhanet'ti. Ve tarih tekerrürden ibaretti. İbret alınmazsa şayet tekrarı kabildir.

Rabbimden bizlere ve tüm milletimize şuur ve basiret vermesini niyaz ediyorum. Rabbim, son kale olan Anayurdumuzu benzeri felaketlerden korusun.

Aziz şehitlerimizin ruhları şad, gazilerimizin ömürleri sağlıklı ve uzun olsun.

 

10.07.2017

M. Emin GÖKTEPE

Vaiz

Kırklareli

 

[1]    Karışıklık, nizamsızlık, anarşi.

[2]    Müslim, Fiten 56.

[3]    İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 13/464.

 

Facebook Yorum

Yorum Yazın