Diyanet Uluslararası Düzeyde Bir İlke Daha İmza Atıyor

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Diyanet Uluslararası Düzeyde Bir İlke Daha İmza Atıyor
Diyanet Uluslararası düzeyde bir ilke daha imza atıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı "Mevlid-i Nebi Haftası”nda ilk defa uluslararası düzeyde “Peygamberimiz ve Gençlik” temalı sempozyum düzenleyecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve 29 Mayıs Üniversitesiyle ortaklaşa düzenlenecek sempozyum için belirlenen tema oldukça dikkat çekici.

Gençliğin Peygamber Efendimizle sağlıklı bir biçimde tanıştırılması ve buluşturulması noktasında sunulacak tebliğlerin müzakere edileceği “Peygamberimiz ve Gençlik” temalı sempozyum, Peygamber Efendimizin her konuda çağları aşan örnekliği noktasında zihinlerde çığır açacak.

Sempozyum için başvurular alınmaya başlandı. Çok sayıda yurt içi ve uluslararası düzeyde katılımcının tebliğ sunması beklen sempozyumun detayları belli oldu..

23-25 Kasım 2018 tarihinde İstanbul’da yapılması planlanan sempozyuma dair tebliğ özetleri 03 Eylül’e kadar alınmaya devam edilecek.

 

İşte Detaylar:

ULUSLARARASI MEVLİD-İ NEBİ SEMPOZYUMU
“PEYGAMBERİMİZ VE GENÇLİK”
Sempozyumun Amacı ve Kapsamı

Başkanlığımız, öteden beri özelde toplumumuz genelde bütün insanlık için ele alınması önem arz eden konuları gündeme taşımayı, bu konularda toplumsal bir duyarlılık ve hassasiyet oluşturmayı görev kabul etmektedir. Bu bağlamda 2018 yılı Mevlid-i Nebi Haftası teması “Peygamberimiz ve Gençlik” olarak belirlenmiştir. Hafta münasebetiyle pek çok etkinliğin yanı sıra uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir.

“Peygamberimiz ve Gençlik” temalı sempozyumda “Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Gençlik”, “Asr-ı Saadete Genç Gözüyle Bakış”, “Gençlerle İletişim”, “Günümüzde Gençlik: Problemler ve Çözüm Önerileri”, “Gençlerin Din Algısı ve Din Dili”, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Gençlere Yönelik Hizmetleri: Tespitler ve Teklifler” ana başlıkları bütün yönleriyle ele alınıp müzakere edilecektir.

Başkanlığımızca düzenlenecek olan bu sempozyumun amacı; Kur’an ve Sünnet perspektifinden ideal gençliği ortaya koymak, günümüz gençliğinin yaşadığı sorunlara temel dini referanslardan beslenen çözüm önerileri sunmak, gençlerin gönül ve ruh dünyasına ulaşabilecek yeni bir dil ve üslup geliştirmek, Başkanlığımızın gençliğe yönelik hizmetlerinin nitelik ve nicelik bakımından geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

Katılım Şartları
1. Tebliğler bilimsel ve özgün olmalıdır.
2. Tebliğ özetleri konuyu ana hatlarıyla açıklamalı ve 200 ile 300 kelime arasında olmalıdır. Özetler, katılım formu kullanılarak e-mail, faks veya posta ile gönderilebilir.
3. Tebliğ metinleri 3250 ile 6500 kelime arasında olmalıdır.
4. Oturumlarda tebliğ sunumu 15 dakika ile sınırlı tutulacaktır.
5. Tebliğ sahiplerinin yol, konaklama ve ağırlama giderleri Başkanlığımız tarafından karşılanacaktır

Önemli Tarihler
Sempozyum Tarihi
: 23-25 Kasım 2018
Tebliğ Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi : 03 Eylül 2018
Kabul Edilen Tebliğ Özetlerinin Bildirimi : 10 Eylül 2018
Tebliğ Metinlerinin Son Teslim Tarihi : 30 Ekim 2018
Sempozyum Programının İlanı : 05 Kasım 2018
Sempozyum Metinlerinin Basılması : 2019
Sempozyum Yeri
İstanbul / Türkiye

Yazışma Adresi
Diyanet İşleri Başkanlığı
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA

Telefon : 0312 295 7339-7340
Faks : 0312 2845525
E-posta : [email protected]
Web : http://www.diyanet.gov.tr

Sempozyum Onursal Başkanı
Prof. Dr. Ali ERBAŞ, Diyanet İşleri Başkanı
Bilimsel Danışma Kurulu
Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Abdülmecid NAJJAR, el-Câmi‘atü’z-Zeytûniyye, Tunus
Prof. Dr. Abdülkerim BAHADIR, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Adnan Bülent BALOĞLU, Başkanlık Müşaviri, Türkiye
Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Dr. Agil SHIRINOV, Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan
Prof. Dr. Ahmet BOSTANCI, Sakarya Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Ahmet Turan YÜKSEL, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Ali KÖSE, Marmara Üniversitesi, Türkiye
Âmin Mohamad AL-QUDA, el- Câmi‘atü’l-Ürdüniyye, Ürdün
Doç. Dr. Elnure AZIZOVA, Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan
Prof. Dr. Hasan Kâmil YILMAZ, İstanbul Müftüsü, Türkiye
Prof. Dr. Hayati HÖKELEKLİ, Uludağ Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi, Türkiye
Doç. Dr. Iyad Abdel Hamed NEMER, Câmi‘atü’l-Ulûmi’t-Tatbîkıyye el-Hâssa, Ürdün
Prof. Dr. İbrahim Kafi DÖNMEZ, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. İhsan Süreyya SIRMA, Siirt Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. İsmail Hakkı ÜNAL, Ankara Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Lejla DEMIRI, Eberhard Karls Üniversitat Tübingen, Almanya
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Muhammet Şevki AYDIN, Erciyes Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Mustafa SİNANOĞLU, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Mürteza BEDİR, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Raşit KÜÇÜK, TDV İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), Türkiye
Doç. Dr. Samagan MYRZAİBRAİMOV, Oş Devlet Üniversitesi, Kırgızistan
Doç. Dr. Sultanmurat ABJALOV, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kazakistan

Düzenleme Kurulu
Pof. Dr. Huriye MARTI (Başkan)
Prof. Dr. Mustafa SİNANOĞLU
Bünyamin ALBAYRAK
Zekeriya ABDULAZİZOĞLU
Dr. Mehmet Taha BOYALIK
Ahmet SÜNETCİ
Cemalettin NAZLIOĞLU
Musa SAYGILI

KONU BAŞLIKLARI
Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Gençlik
- Kur’an-ı Kerim’de Gençlik Kavramı ve Anlam Dünyası
- Kur’an-ı Kerim’de Zikredilen Gençler
- Ashab-ı Kehf: İnsanlığa Model Gençler
- Hz. Peygamber’in Dilinden Gençlik Dönemi ve Gençlere Özel Öğütler
Asr-ı Saadete Genç Gözüyle Bakış
- Hz. Peygamber’in Gençlik Dönemi ve Bir Genç Olarak Örnekliği
- İlk Müslümanlar Arasında Gençlerin Yeri
- Hz. Peygamber’in Yanında Yetişen Genç Sahabiler
- Cennet Gençlerinin Efendileri: Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin
- Sahabe Hayatından Gençliğe Örnek Sunulabilecek Tablolar
Gençlerle İletişim
- Gençlik Psikolojisi ve Gençlerle İletişim
- Gençlik Döneminde Ailenin Yeri ve Önemi
- Hz. Peygamber’in Gençlere Gösterdiği Özen ve Verdiği Değer
- Hz. Peygamber’in Gençlerle İletişiminin Temel Özellikleri
- Hz. Peygamber’in Gençlere Ulaşmada Kullandığı Farklı İletişim Kanalları
- Hz. Peygamber’in Ahlak Eğitiminde Gençlere Özel Eğitim Metotları
- Hz. Peygamber’in İslam’ı Gençlere Aktarırken Kullandığı Dil ve Üslup
Günümüzde Gençlik: Problemler ve Çözüm Önerileri
- Günümüz Gençliğinin Ayırıcı Özellikleri
- Günümüz Gençliğinin Temel Sorunları
- Gençliğin Anlam Arayışı, Kimlik ve Aidiyet
- Zehirli İdeolojiler, Sapkın Akımlar ve Gençlik
- Gençliği Felakete Sürükleyen Kötü Alışkanlıklar ve Bağımlılıklar
- Sanal Âlem ve Gençlik
- Tüketim Kültürü, Dünyevileşme ve Gençlik
Gençlerin Din Algısı ve Din Dili
- Gençliğin Allah Tasavvuru ve Peygamber Algısı
- Gençliğin İman Algısı ve İbadet Alışkanlığı
- Gençliğin Ahlak Algısı ve Değer Yargıları
- Günümüz İletişim Kanalları, Din Dili ve Gençlik
- Gençleri Dinden ve Dinî Olandan Uzaklaştıran Hususlar
- Din İstismarının Gençlerde Açtığı Yara: Dine İlgisizlik
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Gençlere Yönelik Hizmetleri: Tespitler ve Teklifler
- Gençliğe Sunulan Din Hizmetinde Dil, Muhteva ve Yöntem
- Hz. Peygamber’in Eğitim Metodunu Günümüze Taşıyabilmek
- Gençliğin İnşasında Din ve Değer Eğitiminin Rolü
- Eğitim Süreçlerinde Gençliği Kazanmanın İmkân ve Yöntemi
- Gençlerin Diyanet İşleri Başkanlığı’na Bakışı ve Beklentileri
- Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Gençlik Hizmetlerinde Nitelik ve Nicelik Artırımı
- Cami ve Gençlik Buluşmaları
- Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Gençlere Yönelik Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Faaliyetleri
- Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Yurt Dışında Yürüttüğü Gençlik Hizmetleri

FORM WORD İNDİR

(DOWNLOAD)


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Iğdır’ın İlk Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu AçıldıÖnceki Haber

Iğdır’ın İlk Yatılı Hafızlık Kur'an Kurs...

Seyrek Camiinde Yaz Gülleri AçtıSonraki Haber

Seyrek Camiinde Yaz Gülleri Açtı

Yorum Yazın

Başka haber bulunmuyor!