Kamu personelini ilgilendiren özel durumlar

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
0
Ahmet Ünlü, yeni Kanun Hükmünde Kararnamelerde yer alan ve kamu personelini ilgilendiren durumları değerlendirdi.

Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

DiniHaberler.com.tr: 

Kamu çalışanlarının yakından takip ettiği Yeni Şafak gazetesi yazarı Ahmet Ünlü, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazetede yayımlanan 673 ve 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameleri değerlendirdi. 

İşte Ünlü'nün bugünkü yazısındaki maddeler halinde kaleme aldığı değerlendirmeler:

1- KPSS puanı olmayan dershane çalışanlarına öğretmen olma imkânı getirildi

674 sayılı KHK ile 652 sayılı KHK'ye eklenen geçici 11 inci madde ile dershanelerle öğrenci etüt eğitim merkezlerinde 14.03.2014 tarihi itibarıyla eğitim personeli olarak çalışmakta olanlardan şartları uyanlara sözlü sınavla öğretmen olma imkanı getirilmiştir.

Buna göre, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde; 14/3/2014 tarihi itibarıyla eğitim personeli olarak çalışmakta olan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği 01.09.2016 tarihinde herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olup bu iş yerleri üzerinden sigorta primi ödenmiş çalışma süresi 1/1/2014 tarihi itibarıyla en az altı yıl olanlardan;

a- Kamu Personel Seçme Sınavına girme şartı hariç öğretmen kadrosuna atanabilmek için aranan özel şartları taşıyanlar,
b- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartları taşıyanlar,

MEB tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde 01.09.2016 tarihinden itibaren altı ay içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak kaydıyla başarı sırasına göre istihdam edilmek üzere kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerdeki boş sözleşmeli öğretmen pozisyonlarına atanabileceklerdir.

2- Terör mensuplarının belge verme yetkisi iptal edilecek

673 sayılı KHK'nin 9 uncu maddesinde; 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (l) ve (m) bentleri kapsamında yetkilendirilen kişi, kurum veya kuruluşlardan terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olanların yetkileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından oluşturulacak komisyonun teklifi üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının onayı ile iptal edileceği ifadesine yer verilmiştir.

Bu çerçevede, 3146 sayılı Kanunun 12/ l bendinde; “İş sağlığı ve güvenliği alanında ölçüm, analiz, teknik kontrol, risk analizi ve değerlendirmesi, eğitim, danışmanlık, uzmanlık hizmetlerini yapmak ve bu tür hizmetleri verecek özel ve tüzel kişi ve kuruluşların niteliklerini belirlemek, yetki vermek, yetkilerini iptal etmek, kontrol ve denetimini sağlamak” ifadesine 12/m bendinde ise: “İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, diğer teknik ve sağlık personel ile işçilere eğitim vermek için kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketler ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerini yetkilendirmek, gerektiğinde yetkilerini iptal etmek, hizmetin etkin ve verimli bir şekilde verilip verilmediğinin kontrol ve denetimini sağlamak, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının eğitimleri sonundaki sınavları yapmak veya yaptırmak, belgelerini vermek” ifadesine yer verildiğini görüyoruz.

3- Meslekten çıkarmaya yapılan itirazların usulü belirlendi

673 sayılı KHK ile getirilen düzenlemeye göre yargı mensuplarından meslekten çıkarılanların meslekten çıkarılma kararlarına karşı yapacakları itirazın usulü düzenlenmiştir. Buna göre, meslekten çıkarılma kararlarına karşı ilgili kanunlarda yer alan hükümler uyarınca itiraz edilmesi veya yeniden inceleme talebinde bulunulması üzerine verilen kararların da Resmi Gazetede yayımlanacağı ve yayımı tarihinde ilgililere tebliğ edilmiş sayılacağı ifadesine yer verilmiştir.

4- Yurt dışında öğrenim gören FETÖ/PDY mensuplarına yapılacak işlemler

673 sayılı KHK ile 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna tabi öğrencilerden, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olanlardan KHK'ya ekli listede yer alanların öğrencilikle ilişikleri kesilmiştir.

Bunlar hakkında 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri uygulanır. Bunların bu kapsamda gördükleri eğitimlere ilişkin olarak denklik işlemleri yapılmaz ve bunlar söz konusu eğitimleri kapsamındaki akademik unvan ve derecelerine bağlı haklardan yararlanamazlar.

Buna göre ilişikleri kesilenler bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; görevinden çıkarılanların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bu fıkrada sayılan görevleri yürütmekle birlikte kamu görevlisi sıfatını taşımayanlar hakkında da bu fıkra hükümleri uygulanır.

Bunların varsa silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar.

5- Geçici köy korucularına operasyon tazminatı ödenecek

674 sayılı KHK ile getirilen düzenlemeye göre, güvenlik güçleriyle birlikte operasyonlara katılan geçici köy korucularına herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın her ay 225 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ve operasyona çıktıkları gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ek tazminat ayrıca ödenecektir. Buna göre, ödenecek bir aylık tazminatın tutarı 225 * 0,093259 =20,98 TL'dir.

 

 

 
 
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberilern tüm hakları kaynak gösterilen siteye, köşe yazıları yazar sahibine veya web sitemizin özel haberi ise Dinihaberler.com.tr'ye aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.  Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal takip uygulanacaktır.
 

 

Anahtar Kelimeler:

 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
FETO\'nun yeni saldırı taktiğiÖnceki Haber

FETO\'nun yeni saldırı taktiği

Teşvik kazanan özel okullar açıklandıSonraki Haber

Teşvik kazanan özel okullar açıklandı

İslamda Buluşalım

Yorum Yazın

Başka haber bulunmuyor!