Şerafettin Özdemir

Şerafettin Özdemir

Mail: kursadalperen@live.nl

AZİZ KUR'AN'I ANLAMAKSIZIN OKUMAK !.. 

     " Neticede, kim iman etmiş olarak o imanla uyumlu davranışlar göstermeye gayret ederse, onun bu gayreti asla görmezden gelinmeyecektir: zira Biz, onun lehine bütün bunları kaydediyoruz." ( Enbiya sûresi, âyet 94) 

     Ne acı ki; insanlık tarihine nazar etmiş olduğumuz an görülmektedir ki, değerlerin tükendiği, şefkat, acıma ve merhametin arandığı, insanlığın yaratılış gayesinden uzaklaşıldığı  dönemkler olmuştur. İşte böyle bir dönemdi Yüce Rabbimiz, Rasulullah (sav)'e " Oku!" diye hitap etmiştir. 

     Mükerrem ve değerli bir varlık olan insan, kendisine verilen akıl nimateyle tezyin edilmiştir. İnsana verilen en büyük nimetlerdendir akıl. 

    Doğru-yanlış, hak-batıl, iyi-kötü, hayır-şer onunla idrak edilir. Kur'an ve kendisine verilmiş bulunan akıl  nimetiyle insan Rabbine, çevresine ve kendisine karşı mes'ul bir varlık kabul edilir.. Bu mesuliyetin yerine getirilmesinde bilgi/ilim oldukça önemlidir. 

         Bilginin her türlüsü insanlık için çok değerli bir hazinedir. Dolayısıyla azizi kitabımız Kur'an, " Oku!" emriyle başlamış ve " Hiç bilenlerle biilmeyenler bir olur mu?" ( Zümer sûresi, âyet 9) nidasıyla haykırmıştır. 

       Aziz kitaabımız Kur'an'ı Kerim kitabımızın mesajlarını hayata tatbik etmek için geçiren Rasulullah (sav) de ilme talip olanlara Allah'ın cennete giden yolu kolaylaştıracağını müjdelemiştir. Onun içindir ki, yine aziz peygamberimiz (sav) buyurmuştur ki: 

      " Sizin en hayırlınız, Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir." ( Buhârî, Fedâlü'l- Kur'ân, 21) 

     Dolayısıyla, aziz Kur'an uğrunda dökülen ter, başa gelen meşakkat ve sıkıntılar, inşirah sağlayan uğras olduğu müddetçe, yakınma, küsme olmaz. Sükûnet olur, itminan olur, huzur olur. 

       Haani, hatırlanmalıdır ki, millet olarak yakın tarih içerisinde, Kur'an'ı öğrenmek, okumak, emirlerini yaşamak uğrunda her türlü mihneti çekmiş, eziyeti yaşamış bir milletiz. 

      Böylee bir dönem, İslam tarihi içerisinde hiç görülmemiş, bilinmemiş, yaşanmamış bir vakıadır. Nice nice piri fani insanlarımız kodeslerde çürümüş, niceleri dağ ağacını boylamış ama, yine de, inançlarından, imanlarından ödün vermemişlerdir. 

       Kur'an'ı okumak, emirlerini yaşamak için sorumlu bir millet  olduğumuz hissettiğimiz , cebbarların vermiş olduğu korku, endişe bizleri yıldırmamıştır. Yine de, hak yolunda, İslam için yolları ifritler tutmuş olsa da korkmadan yürümüş bu günlere gelmiş durumdayız.

      Binlerçe Kur'an Kurusumuzla, binlerce öğrencimizle, İmam-Hatip Liselerimizle, İlahiyat Fakülteleri ile, ilim ve irfana, hak yoluna yürümekte kararlıyız ve yürümekteyiz. 

      Çağlar, ne kadar değişirşe değişsin, her türlü ilmi alanda yeniik olursa olsun, aziz Kur'an'ı okumayı öğrenmeyi e emirlerini yaşamayı inkıta uğramayacak, aksine tüm bu gelişmeler bizim için gerekli dinamikler olarak varlığını sürdürecektir.

     Netice olarak; 

      Aziz peygamberimiz (sav), bir hadisi şeriflerinde bu hususta şöyle buyurmuştur:  " Şu üç özellik kimde bulunursa imanın zevkini tadar. Allah ve Rasulünü, herkesten ve her şeyden fazla sevmek, bevdiği kişiyi sırf Allah rızası için sevmek; ateşe atılmayı istemediği gibi küfre dönüşü de o denli istememek." ( Buhârî, imân, 9) 

     Onun içindir ki; gayemiz, arzumuz , emelimiz aziz Kur'an'ı okumak, emri üzere yaşamak, bizden sonraki nesillere de aynı metodu devretmektir. Gelecek neslimiz, Kur'an'ın emirlerini, yükümlülüklerini üstlenecek, bizlere de dua üstüne dua edeceklerdir. 

      Çünkü, bizler, atalarımızdan öğrendiğimiz şekilde Kur'an'ı okumak, anlamak ve emirlerini yaşamak durumunu ihmal ettiğimiz için perişanız, dökülmüş durumdayız. 

      Hiç olmazsa, bizler bu yanlışları yaşarken, bizden sonraki nesiller bu acaibliği, ihmali yaşamasınlar, Kur'an'ı bayraklaştırsınlar, sonraki nesillere de aldıkları gibi emanet etsinler. Çünkü, şeytan, insanlarımızın sürekli etrafında" fır"  dönmekte, onları berrak yollarından saptırıp kendi emel ve arzusuna çağırmaktadır.

     " Şeytan onlara boş vaadlerde bulunur ve kuruntularla oyalar; ama şeytan'ın onlara vaad ettiği her şey , aldanışa sürüklemekten başka bir işe yaramaz." ( Nisâ sûresi, âyet 120) 

      Rabbimiz!.. Ümmete Kur'an üzere yaşamayı nasibi müyesser eylesin!.. Selam ve dua ile...

     Şerafettin Özdemir

Facebook Yorum

Yorum Yazın