Şerafettin Özdemir

Şerafettin Özdemir

Mail: kursadalperen@live.nl

BİR LİDERİN EVİNİN ELEKTRİĞİ KESİLİR Mİ? (!)

     Ne yazık ki, garib bir ülke ve dünyada yaşamaktayız. İnsanlar sanki beyinlerini, akıllarını, düşünce mekanizmalarını tersinden çalıştırmaktadır. 

      Şahsen benim tuhafıma gitmiştir. Bir liderin evinin elektriğinin kesilmesi, hem saygısızlık, hem liderin kıymetini bilmemek, hem de saygı göstermemektir. 

      Bu zatı muhterem liderim, daha önceleri de, toplumun hissiyatından müstefid olmak, ham fikirli insanları sokağa dökeğe bilmek için " Hak-Hukuk-Adalet" sinsi düşüncesiyle, Ankara-İstanbul arası yürümeye kalkışmıştır. 

     Anladık bu yürüyüşaen? Kos kocaman bir hiç!.. Hiç olmazsa denildi, halk sokağa çıkmazsa da, zihinlerde iz bırakır denildi. Bıraktı mı? Yine hayır, hiç bir iz ve emare bırakmadı!.. 

       Hani, üç beş yıl önce bir kısım gençleri kandırarak " gezi kalkışması" yapılmıştı. Bir kısım saf, saf dil, gafil insanların tahrik edilmesiyle, kos koca İstanbul şehrimizde huzurun üzerine üzerine doğru yürünmüştü.

     Halbu ki, bu aziz millet evlatları daha önceleri, bu tür ilkel, cahilce ayaklanmaları yaşamış, Tunceli bozkırında ayaklanan biçareler, binlerce masum insanların kanlarının akmasına sebep olmuşlardı. 

     İşte, şimdilerde de, arkadan gelen isyancıların torunları, aynı yolu deneyerek, aynı metodu takip ederek, yok Ankara-İstanbul arasında yürümek, yok gezi parkı, yok evin elektriği kesildi hesabıyla, halkın sağ duyusunu zorlamak, bundanda menfaat elde etmek için isyana öncülük girişiminde bulunulmaktadır.  

      Maalesef, hiç bir ülkede bu tür küçük hesapların yapıldığı, insanları zora sokacak biçareliklerin yaşandığı görülmemektedir. Her ülke lideri, kendi milletinin, devletinin küçük düşürülmesi için akıl ötesi işleri yapmağa tenezzül etmezler. 

       Muhalif bulunsalar, iktidar da olsalar, her eylem ve emelleri, iş ve icraatları kendi devletleri, milletleri lehinedir. Seçimler yapılır, küçük küçük propağanda kuralları uygulanır, ama, hiç bir zaman millet ve devlet aleyhine icraatta bulunmazlar. 

      Lakin, bizim durumumuz örnek ve nefret ettirici bir durumdur. Kendi milletinin, kendi devletinin açığını bulmak, güvensizlik yapmak, "illada ben muktedir olacağım"  demek, bir öfkeye, bir garip tutuma esir olmaktır. Çünkü, sair ülkelerde, birbirlerine karşı hazımsızlık, karın şişmesi, öfkeye mübtela olmak diye bir hüner bulunmamaktadır. 

     Tekrar sormadan edemiyorum: Bir liderin evinin elektriği kesilir mi? Biraz anlayış, bir hoş görü göstermek lazım değil midir?(!).. Tabii ki, bir lider de, akıllı, basiretli, düşünen, millet menfaatını, milletin sabrını taşıracak eylemlere iltifat etmezler. Asıl sabır, metin olmak, ileriyi görmek, ileriye matuf icraatlarda bulunmaktır.

     Böyle bir durumu 623 yıllık imparatorluk döneminde görmek, Mustafa Kemal Atatürk zamanında yaşamak mümkün olmamıştır. Sadece Doğu isyanlarını  nazari itibare alacak olursak, sadece Fetö'nün çıkarı uğruna, hayal dolu düşüncesi uğruna bu aziz mileti arkadan hançerlemesini bir taraf edecek olursak,. başka bir vak'aya rast gelmemişizdir. 

     Netice olarak;

     Konumuzu tamamlamadan önce, rahmetli ünlü şairimiz A. Karakoç'un bir şiirine kısaca yer vermeden mevzuyu tamamlamayacağım:

     " Mıgırdıcı severde/Osmanı sevmez soysuz, zındık./ İti domuzu sever/ insanı sevmez zındık!/ İster ki diz üstüne/ çökertilsin Türkiye/ ekmeğini yer amma/ Vatanı sevmez zındık!" 

      Abdurrahim Karakoç merhumun her şiiri, her hali müthişdir. Onu rahmetle, minnetle, dua ile anıyorum. A. Karakoç, Hayati Vasfi merhum, Mahzuni gibi rahnmetli ozanlar bizlere gerçek hayatı, millet sevdasını öğretmişler, korkmadan, ürkmeden bu millet aleyhine her hangi bir fırıldağa fırsat vermemişlerdir. 

     Tabii ki, bir liderin evinin elektriğinin kesilmesi, ayıp, çirkin, ayıplanacak bir tutum ve davranıştır. Bir liderinde  bundan menfaat talep etmesi yakışmayacak bir tutum ve davranıştır. 

     Rabbimiz!.. Bizlere sağ duyu, ileriyi görme, fehmetme düşüncesi versin.. Selam ve dua ile..

     Şerafettin Özdemir

Facebook Yorum

Yorum Yazın