Ali Aslan

Ali Aslan

Mail: aslanogluali@gmail.com

Gerçek Alimler, Gerzek Alimler

İlahiyat mezunu bir arkadaş fitnenin önde geleni Mustafa Öztürk için "İyi bir alimdir hatta Türkiye'nin yüz akıdır" demiş... 

İste buna inanamıyorum. Bakın bizi nasıl bölüp parçaladılar. Nasıl aklımızı fikrimizi itikadımızı bozdular. Aynı okulu okuduğunuz bir arkadaşımız açıkça vahyi inkar eden Öztürk'e nasıl sahip çıkıyor...

Bu nasıl alim...? Bu "Gerçek" alimlerden mi, yoksa  oturup fitne çıkarmak için olanca gücüyle çalışan "gerzek" alimlerden mi...? 

Âlim fitneci olmaz. Âlim ayrıştırıcı olmaz. Alim mesnetsiz konuşmaz. Alim dağıtmaz, toplar. Alim fevri olmaz. Alim herkese değer verir. Alim ahlaklı olur. Âlim Kur'an'a, hadislere dil uzatmaz...

Allah'ın kelamına "bu kitabın içinde tarihini doldurmuş hikmetini ve hükmünü kaybetmiş ayetler var" demez...

Âlim Kur'an'ın hükmünü Hicaz bölgesine hapsedip geçersiz kılma yarışında olmaz. Bu Kur'an Allah tarafından vahiydir  (Al-i İmran. 44)  ayetine kafa tutarak "hadi canım sende bazı ayetler Allaha ait olamaz olsa olsa insan kelamıdır" diyemez...

Âlim islamın sınırlarını zorlayıp müslümanların sinirlerini zıplatmaz. Haddini bilir aklının ermediği hususta konuşmaz...

Aralarda kalmış şaz görüşleri sanki islamın özündenmiş gibi gündeme getirip insanları itikâtlarını bozucu tutum ve tavırlarda olmaz...

Âlim insan her şeyi bir tarafa bırakıp kendisinden önceki alimleri hor görmez. İmam Azam da kim?, Buhari halt etmiş, Ebu Hureyre kimdir?  Gibi alçakca saldırılarda bulunmaz...

Âlim insan Hadisleri, Fıkhı, Sünneti, İçtihadi, Tasavvufu, islamin yaşanmış geçmişini...islamdan görmeyip çöpe atmaz...

Alimde Allah korkusu olur. İnsan sevgisi olur. Utanma duygusu olur. Yardımsever olur.  Herkesin elinden tutar, Para, şan, şöhret ve makam için çalışmaz. Kimsenin ayağına gitmez ve ayağa düşmez...

Şükür ki böyle alimler de var. Allah onlardan razı olsun. Onlar ümmetin yüz akları ve gökteki yıldızlar gibidir. Onlar peygamber varisleridir...

Allah böyle alimlerden razı olsun. Öztürk ve benzeri, bu ümmeti parçalayıp bölmeye yönelik işlerin peşinde koşan sözde alimlerden bizi uzak etsin...

 

Ali Aslan/Emekli Müftü

Facebook Yorum

Yorum Yazın