Emrah Topcu

Emrah Topcu

Mail: emrah.top.cu@hotmail.com

KOMİK İNKARCILAR

Hadis İnkarcıları bize "Kur'an Yeter" derler ve hadisi şeriflerin olmadığını iddia ederler. Bir de bu cahiller bu görüşlerine delil olarak :
Ebû Saîd el-Hudrî’den gelen “Benden [Kur’an’dan başka] bir şey yazmayınız! Kim benden Kur’an’dan başka bir şey yazmışsa onu imha etsin” (Müslim, Zuhd,72) Hadis-i şerifini delil getirirler ki Efendimizin (sav) bu hadisi doğrudurancak komik olanı bu hadisi delil olarak getirmeleridir çünkü hadisleri kabul etmeyen nasıl bu iddiasına hadisten delil verebilir? Bu iddiaları eğer haksa o halde dolaylı olarak bu zikredilen hadis de haktır o halde hadislerin varlığı haktır. Zaten bundan bir müddet sonra Efendimiz (sav) bu hadisini nesheden yani iptal eden şu hadisi zikredelim:

EFENDİMİZİN (SALLALLAHU ALEYHİ VESELLEM) MÜBAREK AĞZINDAN HAKTAN BAŞKA BİR ŞEY ÇIKMAMIŞTIR
Bin hadis ihtiva eden "es-Sahifetu’s-Sâdıka" sahibi Abdullah b. Amr b. As’ın anlattığı şu olay hadislerin yazıya geçirilmesine dair verilen izin bakımından önemlidir:
“Resulullah’dan duyduğum her şeyi ezberlemek maksadıyla yazıyordum. Kureyş beni bundan nehyetti ve ‘Resulullah (sav) kızgınlık ve sükûnet hallerinde konuşan bir insan iken, sen ondan duyduğun her şeyi nasıl yazarsın?’ dediler. Bunun üzerine yazmaktan vazgeçtim. Sonra durumu Resulullah’a arzettim. Eliyle ağzına işaret ederek; ‘Yaz, canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki buradan haktan başka bir şey çıkmaz.’ buyurdu.” (Ebu Davud, ilim,3)
Hadis-i şerifleri inkar eden bu komik cahiller ile münazara yaparsanız size Kuran'dan başka İslam Tarihinden bir rivayet aktarırlarsa anında yine rivayetin hak olduğuna inanmış olacakları ortaya çıkacaktır. Peki bunlar rivayetlerin hak olduğuna inanıyorsa niye Hadisi şerifleri inkar ediyor diyorsanız şöyle cevap veririz:

Sünnet-i Seniyye hayatımızı kuşatıp Kurânla yaşamayı şiar edinmemize vesile olacaktır. Ancak hadisleri inkar eden ne doğru dürüst namaz kılar, ne mahremiyete dikkat eder, ne yediğine içtiğine dikkat eder bu şekilde içi boş bir müslümanlık ile hevasında boğulmuş bir hayat yaşar. Ancak hakkıyla İslâm'ı yaşayanlar elbette onların bu müslümanlığını kabul etmeyeceği için Müslümanlıkta olan kendi hevalarına karşı gelen farzı/vacip/haramı inkar etmek zorunda kalacaklar ve buna da bir takım bahaneler bulmaları gerekecektir. İşte bu serseri/içi boş hayat yaşayan Sünnet inkarcılarına delil olarak kendi kepazelikleri yeter...
Emrah Topcu

Facebook Yorum

Yorum Yazın