Şerafettin Özdemir

Şerafettin Özdemir

Mail: kursadalperen@live.nl

ÜMMETİN İDEALİ

ÜMMETİN İDEALİ, TEVHİDİ KORUMAK VE YAYMAKTIR!..


     " ( Rabbimiz!) Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım isteriz." ( Fâtiha sûresi, âyet 4 ) 

     " Yalnız sana kulluk ettiğimiz için yalnız senden yardım isteriz."  Kayıtsız şartsız itaat edilecek tek otorite Allah'tır. Onun dışındaki tüm otoritelere kayıtlı ve şartlı itaat edilir. 

     Yardım edenin gerçekte sadece Allah olduğunu bilenler, ona kulluk etmek demektir. İbadet Allah'ın razı olduğunu yapmak, ubudiyet Allah'ın yaptığından razı olmaktır. İyyâke na'budu ibadette , iyyâke nesta'in duada tevhiddir.  Şu ayete dikkat çekmek istiyorum:

     " Ve sizin ilâhınız bir tek İlah'dır, O'ndan başka tapılmaya lâyık hiçbir varlık yoktur; Özünde rahmet sahibi olan O'dur , işinde merhametli olan O'dur. " ( Bakara sûresi, âyet 163) 

     Bu izahtan sonra, şu hususa değinmek istiyorum:  20 nci asrın büyük şairi Muhammed İkbal'in, " Muhammed ümmetinin ideali, Tevhidi korumak ve yaymaktır."  yazısını buraya alarak, onun Tevhid hakkındaki idealini, düşüncesini buraya almak istiyorum.. Makamı cennet olsun!.. 

     " Sana kâinatın dilini öğreteyim. Hayatın hareketleri, bu dilin harfleri ve kelimeleridir. Bir davanın bağıyla bağlanınca hayat, güzel bir doğuş olur. Eğer dâvâ bizi mahmuzlarsa, atımız fırtına gibi gider. 

     Hayatın bekâsının sırrı dâvâdır. Hayat kuvvetinin cıvasının toplanmasıdır. Hayat, bir mahrem hedefe yönlendirilecek olursa, bu âlemin sebeplerini emrinin altına alır. Kendisini hedefine tâbi kılar. Onun için toplar onun için seçer , onun için reddeder.

     Kaptan, sahile ulaşmak için denizde yol alır. Eğer menzil olmasaydı, hiç caddeler meydana gelir miydi? Âlemdeki devirlerin merkez noktası " Lâ ilâhe illlah'dır."  " Âlemin işinin sonu " La ilâhe illah'dır." 

      Bu çarh, onun gücüyle dönüyor. Güneşin parlaması onun kudretiyledir. Deniz, onun kudretiyle inci oluşturdu. Deniz, onun kudretiyle dalgalandı. Onun rüzgarının dalgasıyla toprak  gül haline geldi. Bir tutam tüy, onun yakıcılığı ile bülbül oldu. 

     Onun yakışı, üzüm asmasının kanında alevler dolaştırır. Onun yakışı, aslı toprak olan şişeyi pamparlak yapar. Onun nağmeleri varlığın sazında uyur. Ey mızrap vurma gücüne sahip olan, varlık sazı seni arıyor. Vücudunda yüzlerce terennüm kan gibi hareket etmektedir. Kalk ve onun teline bir mızrap dokundur." ( Nidar, sayı 182, kaapak sayfa) 

     " Eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka ilâhlar olsaydı, ( gökler ve yer) kaos içinde mahvolurdu: işte bu nedenle O her şeyden yüce olan Allah,  O mutlak otorite sahibi, onların yakıştırdıkları her şeyin ötesindedir." ( Enbiyâ sûresi, âyet 22 ) Diğer bir âyeti kerime de:

     " Ve de ki: " Övgülerin tamamı ( kendisi için) çocuk edinmeyen, mutlak otoritesinde O'na denk olacak hiçbir varlık bulunmayan, güçsüzlük ve düşkünlükten dolayı bir yâr ve yardımcıya ihtiyaç duymayan Allah'a aittir. Nihayet, sınırsız büyüklüğünü anarak O'nun ululuğunu ikrar et." ( İsrâ sûresi, âyet 111

      Ayeti kerimeden şunu anlıyoruz: " Ey insan! Unutma ki O'nun senden zâtını yüceltmeni  istemesi, sana ikramıdır! Zira O zaten kimsenin yüceltemeyeceği kadar yücedir. Yüceler yücesi Allah senden zâtını yüceltmeni istiyorsa, bunun tek sebebi vardır. Seni yüceltmek ve sana değer verdiğini göstermek!"

     " Senin varlığının sırrı Tekbir'de gizlidir. Bunun için muradın, " Lâ ilâahe illlahlah" ı korumak ve yaymaktır. Eğer müslüman isen, kainattan " Hak Tekbiri" kalkmasın diye durmadan çalış, dinlenmeden çırpın. 

     Ümmü'l-Kitab ( Kur'ân)'daki sana seslenen ayeti bilmiyor musunuz? Sana " Âdil ümmet" demiştir. Günler ve zaman senin varlığınla şereflendi. Bu alemde milletlere adalet dağıtan sensin. 

     Kavrayış inceliğine erenlere seslen. Onları, bir Ümmî'nin ( Rasulullah'ın) hikmetinden haberdar et. İnsanın fikri, puta tapar ve putu kendisi yapar. Her zaman tapmak için bir put arar. 

     Yeni bir Azerlik ( put yapıcılık) metodu ortaya atıldı. Yeni bir ilah heykeli yontuldu. Bu put, kan dökmekten zevk alır. Bu putun ismi; renk, mülk ve nesebtir. ( Milliyetçilik ve ırkçılıktır). 

     Bütün insanlık, bu kıymetsiz putun uğrunda koyun gibi kurban edildi. Zamanın izzet ve şerefi olan ( Rasulullah), kıyamet gününde şu sözü söylediği zaman halini düşünüyorum da utancımdan tir tir titriyorum: " ( a. g. d. ) 

     Netice olarak;

     Dün olduğu gibi, bu günde Tevhid düşmanları hünerlerini göstermekte, inkar yolunu seçerek, Tevhid'e düşmanlık yapmaktadırlar. 

     "Mezhep"çilik yaparak, sol ve solculuk uydurmasına hizmet ederek, kul köle olarak, Allah düşünçesi dışındaki uyduruk şeylere kölelik yapmaktadırlar. 

     Dünün, Tevhid düşmanı olan putçuları, bu gün isim değiştirerek, komünizan fikirlere, sosyalist eylemlere yapışmışlar, böylelikle, İslam'ı, İslami hizmetleri içerden çökertmeye çalışmaktadırlar. 

     Ama, şu gerçeğe inanıyoruz ki, hak, daima galebe çalacak, batıl, hak ile yeksan olacaktır. Olmaya da mahkumdur. Şu ayeti kerimeyi güzelce irdeleyip, konumuza son verelim:

     " De ki: " Allah dışında, ( kendilerinde tanrısal) vehmettiklerinizi çağırın. Ne göklerde ne de yerde onların zerre kadar bir gücü yoktur; üstelik onlar bu ikisinin ( yönetiminde) bir ortaklığa da sahip değiller; dahası O onlar arasından kendisine bir yardımcı da atamamıştır." ( Sebe' sûresi, âyet 22 ) 

     Rabbimiz!.. Aziz milletimize tevhidi düşünce yolunda güç, kuvvet ve nusret nasip eylesin!.. Selam ve dua ile...

     Şerafettin Özdemir

Facebook Yorum

Yorum Yazın