2020 Yılı Hac Organizasyonu Görevli Personel Seçimi Talimatı yayımlandı

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
2020 Yılı Hac Organizasyonu Görevli Personel Seçimi Talimatı yayımlandı
Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 Yılı Hac Organizasyonu Görevli Personel Seçimi Talimatı'nı yayımladı

Hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a gidecek vatandaşlarımızın ibadetlerini sağlık, güvenlik ve huzur içerisinde yerine getirebilmeleri için organizasyonda görevlendirilecek personelimize önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bu itibarla; hacılara hizmet vermek üzere organizasyonun her kademesinde personel görevlendirilmektedir. Önceki yılların hac organizasyonlarıyla ilgili değerlendirmeler de dikkate alınarak, 2020 yılı hac organizasyonunda çeşitli unvanlarda görevlendirilecek personelin belirlenmesiyle ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

I- Görevli Personel Seçimine İlişkin Esaslar

KAFİLE BAŞKANI (Erkek)
Başkanlığımız merkez ve taşra birimlerinde halen il müftüsü, mushafları inceleme ve kıraat kurulu üyesi, din işleri yüksek kurulu uzmanı, din işleri yüksek kurulu uzman yardımcısı, diyanet işleri uzmanı (alan dışı olanlar hariç), diyanet işleri uzman yardımcısı (alan dışı olanlar hariç), dini yüksek ihtisas merkezi müdürü, eğitim merkezi müdürü, il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, baş vaiz, uzman vaiz, vaiz, cezaevi vaizi, din hizmetleri uzmanı, eğitim görevlisi, dini yükseköğrenim mezunu öğretmen, şube müdürü, eğitim uzmanı, apk uzmanı, murakıp ile dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu başimam-hatip ve kur'an kursu başöğreticisi olarak çalışıyor olması,
20 Aralık 2019 tarihi itibariyle (4/B sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli ve SGK'da geçen süreler hariç olmak üzere) Başkanlığımız teşkilatında fiili hizmet süresinin en az 7 yıl olup, yukarıda belirtilen unvanlarda 2 yıldır çalışıyor olması,
Daha önce hac organizasyonunda kafilede din görevlisi olarak görevlendirilmiş olması, Sevk ve idare kabiliyetini haiz olması,
2019 yılında toplam 3 ay ve daha uzun süreli, 2020 yılında ise toplam 20 günden daha uzun süreli yurt dışı görevinde bulunmamış olması,
2019 yılında hac ve 2018-2019 umre organizasyonunda görevlendirilmemiş olması,
2019-2020 umre organizasyonu için teklifinin yapılmamış olması, (10/12/2019 tarihinden önce feragat etmiş olanlar hariç)
Birimince hac görevi için teklifinin yapılmış olması,
 

DİN GÖREVLİSİ (Erkek)
1. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı, Diyanet İşleri Uzmanı (alan dışı olanlar hariç), Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı (alan dışı olanlar hariç), Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü, Eğitim Merkezi Müdürü, İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü, Eğitim Görevlisi, Baş Vaiz, Uzman Vaiz, Vaiz, Cezaevi Vaizi, Din Hizmetleri Uzmanı, Murakıp ile İHL mezunu Şube Müdürü, Eğitim Uzmanı, APK uzmanı ve Öğretmen unvanlarında fiilen çalışanlarda; Daha önce hac veya umre organizasyonlarında din görevlisi olarak görevlendirilmiş olması,

20 Aralık 2019 tarihi itibariyle (4/B sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli ve SGK'da geçen süreler hariç olmak üzere) Başkanlığımız teşkilatında fiili hizmet süresi en az 5 yıl olup, yukarıda belirtilen unvanlarda 2 yıldır çalışıyor olması,
2019 yılında toplam 3 ay ve daha uzun süreli, 2020 yılında ise toplam 20 günden daha uzun süreli yurt dışı görevinde bulunmamış olması,
2019-2020 umre organizasyonunda görevlendirilmemiş olması, (grup oluşturanlar hariç) Umre organizasyonlarında görev yapmış olanlardan 2019-2020 umre organizasyonu için kafile başkanı olarak teklifinin yapılmamış olması, (10/12/2019 tarihinden önce feragat etmiş olanlar hariç)
Müracaat edenler arasından birimince hac görevi için teklifinin yapılmış olması,
Yapılacak olan mülakatta görevlendirilmesinin uygun görülmüş olması,
2. Kur'an Kursu Başöğreticisi, Kur'an Kursu Uzman Öğreticisi, Kur'an Kursu Öğreticisi, Başimam-Hatip, Uzman İmam-Hatip, İmam-Hatip, Baş Müezzin ve Müezzin-Kayyım unvanlarında fiilen çalışanlarda; Daha önce hac veya umre organizasyonlarında görevlendirilmiş olması,
20 Aralık 2019 tarihi itibariyle (4/B sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli ve SGK'da geçen süreler hariç olmak üzere) Başkanlığımız teşkilatında fiili hizmet süresi en az 5 yıl olup, yukarıda belirtilen unvanlarda 3 yıldır çalışıyor olması,
Başkanlıkça 2017, 2018 veya 2019 yıllarında yapılan MBSTS'den en az 50 puan almış olması,
Hac organizasyonunda en fazla 5 defa görevlendirilmiş olması,
2017, 2018 ve 2019 yıllarında hac ve 2019-2020 umre organizasyonunda görevlendirilmemiş olması, (grup oluşturanlar hariç)
2019 yılında toplam 3 ay ve daha uzun süreli, 2020 yılında ise toplam 20 günden daha uzun süreli yurt dışı görevinde bulunmamış olması,
Yapılacak olan sözlü sınavda başarılı olması,


BAYAN İRŞAT GÖREVLİSİ

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı, Diyanet İşleri Uzmanı (alan dışı olanlar hariç), Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı (alan dışı olanlar hariç), İl Müftü Yardımcısı, Eğitim Görevlisi, Baş Vaiz, Uzman Vaiz, Vaiz, Cezaevi Vaizi, Din Hizmetleri Uzmanı, Murakıp ile İHL mezunu Şube Müdürü, Eğitim Uzmanı, Apk uzmanı ve Öğretmen unvanlarında fiilen çalışanlarda;
20 Aralık 2019 tarihi itibariyle (4/B sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli ve SGK'da geçen süreler hariç olmak üzere) Başkanlıktaki fiili hizmet süresi en az 5 yıl olup, yukarıda belirtilen unvanlarda 3 yıldır çalışıyor olması, 2018 ve 2019 yıllarında hac, 2019-2020   umre    organizasyonunda görevlendirilmemiş olması, (grup oluşturanlar hariç)

2019 yılında toplam 3 ay ve daha uzun süreli, 2020 yılında ise toplam 20 günden daha uzun süreli yurt dışı görevinde bulunmamış olması, Tecrübeli  görevlilerden birimince     2019-2020   umre    organizasyonunda görevlendirilmek üzere teklif edilenlerden pasaportları Başkanlıkça istenilmiş olmaması, (10/12/2019 tarihinden önce feragat etmiş olanlar hariç) Daha önce hac veya umre organizasyonlarında görevlendirilmiş olması,
Müracaat edenler arasından birimince hac görevi için teklifinin yapılmış olması,
Teklifi yapılanlar arasından hac organizasyonlarında görevlendirilmemiş olanlar için yapılacak olan mülakatta başarılı olması,
Kur'an Kursu Başöğreticisi, Kur'an Kursu Uzman Öğreticisi ve Kur'an Kursu Öğreticisi olarak fiilen çalışanlarda;
20 Aralık 2019 tarihi itibariyle (4/B sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli ve SGK'da geçen süreler hariç olmak üzere) Başkanlıktaki fiili hizmet süresi en az 5 yıl olup, yukarıda belirtilen unvanlarda 3 yıldır çalışıyor olması,
Daha önce umre organizasyonlarında görevlendirilmiş olması,
Başkanlıkça 2017, 2018 veya 2019 yıllarında yapılan MBSTS'den en az 50 puan almış olması,
Hac organizasyonlarında en fazla 5 defa görevlendirilmiş olması,
2018 ve 2019 yıllarında hac, 2019-2020 umre organizasyonunda görevlendirilmemiş olması, (grup oluşturanlar hariç)
2019 yılında toplam 3 ay ve daha uzun süreli, 2020 yılında ise toplam 20 günden daha uzun süreli yurt dışı görevinde bulunmamış olması,
Yapılacak olan sözlü sınavda başarılı olması,

TERCÜMAN/MÜTERCİM

Halen Başkanlık merkez ve taşra teşkilatında veya Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde çalışıyor olması,
20 Aralık 2019 tarihi itibariyle (4/B sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli ve Başkanlığımız personeli için SGK'da geçen süreler hariç olmak üzere) Başkanlık veya Türkiye Diyanet Vakfındaki fiili hizmet süresinin en az 5 yıl olması, 31 Aralık 1964 tarihinden sonra doğmuş olması,
2020 yılı hac organizasyonunda Arapça tercüman/mütercim olarak görevlendirilmek üzere müracaatta bulunmuş ve yapılacak Arapça sözlü mülakatta başarılı olması, (müracaat edenlerden 2015-2019 yılları arasında her hangi birinden 70 ve üzeri puan alanlar sınavdan muaf tutulacaklardır.)

EKİP PERSONELİ, BÜRO PERSONELİ, MUHASEBE PERSONELİ, SATIN ALMA GÖREVLİSİ, YEMEKHANE KONTROL GÖREVLİSİ, YEMEKHANE SORUMLUSU, YEMEK SERVİS PERSONELİ, DEPO GÖREVLİSİ VE TEKNİSYEN
Halen şube müdürü, murakıp, eğitim görevlisi, öğretmen, mali hizmetler uzmanı, vakit hesaplama uzmanı, uzman, mimar, mühendis, programcı, çözümleyici, sayman, musahhih, şef, araştırmacı, teknisyen, tekniker, kütüphaneci, muhabir, kameraman, memur, vhki, daktilograf vb. unvanlarda fiilen çalışıyor olması,
20 Aralık 2019 tarihi itibariyle (4/B sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli ve Başkanlığımız personeli için SGK'da geçen süreler hariç) Başkanlık Teşkilatında veya TDV'de fiili hizmet süresi en az 5 yıl olup, yukarıda belirtilen unvanlarda 3 yıldır çalışıyor olması,
31 Aralık 1964 tarihinden sonra doğmuş olması,
Hac organizasyonlarında en fazla 5 defa görevlendirilmiş olması,
2017, 2018 ve 2019 yıllarında hac, 2018-2019 ve 2019-2020 umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olması,
2019 yılında toplam 3 ay ve daha uzun süreli, 2020 yılında ise toplam 20 günden daha uzun süreli yurt dışı görevinde bulunmamış olması,
2019-2020 umre organizasyonu için teklifinin yapılmamış olması, (10/12/2019 tarihinden önce feragat etmiş olanlar hariç)
Birimince hac görevi için teklifinin yapılmış olması ve sözlü sınavda başarılı olması,

AŞÇI / AŞÇI YARDIMCISI VE MUTFAK PERSONELİ
1. Başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfında Çalışanlarda; 20 Aralık 2019 tarihi itibariyle (4/B sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli ve Başkanlık personeli için SGK'da geçen süreler hariç) Başkanlık teşkilatında veya TDV'de fiili hizmet süresi en az 5 yıl olup, 3 yıldır aşçı veya aşçı yardımcısı olarak çalışıyor olması,

Aşçi ve aşçı yardımcısı kadrosunda çalışmayanlar için ise kadro unvanlarına bakılmaksızın, 5 yıllık fiili hizmet süresini tamamlamak şartıyla, 01/01/2016 tarihinden önce Aşçılık Meslek Yüksek Okulu, Otelcilik ve Turizm Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak veya daha önce hac organizasyonlarında aşçı veya aşçı yardımcısı olarak görevlendirilmiş ve başarılı olması,
31 Aralık 1964 tarihinden sonra doğmuş olması,
2019 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmemiş olması,
2020 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmek üzere müracaatta bulunmuş ve yapılacak olan sözlü/uygulamalı sınavda başarılı olması, (müracaatta bulunanlardan 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında yapmış olduğu görevde başarılı olup, hac ve umre organizasyonlarında görevlendirilenler ile 2019 yılında yapılan mülakatta 70 ve üzeri puan alanlar sözlü/uygulamalı sınavdan muaf tutulacaktır)
2. Kurum Dışından Müracaat Edeceklerde;

Kamu kurumlarında 20 Aralık 2019 tarihi itibariyle en az 5 yıldır aşçı/aşçı yardımcısı kadrosunda çalışıyor veya emekli olması,
Kamu kurumlarında çalışmayanlar için ise 01/01/2015 tarihinden önce Aşçılık Meslek Yüksek Okulu, Otelcilik ve Turizm Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak veya söz konusu tarihten önce Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı aşçılık/aşçı yardımcılığı sertifikası sahibi olması,
2020 yılı hac organizasyonunda kamu kurumunda halen çalışanlarda görevlendirilmesinde sakınca bulunmadığına dair kurumundan alacağı muvafakat belgesini Ek-2 müracaat dilekçesine eklemiş olması,
31 Aralık 1964 tarihinden sonra doğmuş olması,
2019 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmemiş olması,
Erkek olması,
Kamu kurumunda çalışanlar için son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almamış olması,
Kamu kurumunda çalışmayanlar için ise adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı olmadığına dair belgeyi ibraz etmiş olması,
ı) Ek-2 dilekçe ile a ve b bentlerinde belirtilen şartları taşımak kaydıyla müracaatını bulunduğu yerdeki il müftülüğüne yapmış olması,

Yapılacak olan sözlü/uygulamalı sınavda başarılı olması, (müracaatta bulunanlardan 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında yapmış olduğu görevde başarılı olup, hac ve umre organizasyonlarında görevlendirilenler ile 2019 yılında yapılan mülakatta 70 ve üzeri puan alanlar sözlü/uygulamalı sınavdan muaf tutulacaktır)

ŞOFÖR

20 Aralık 2019 tarihi itibariyle (4/B sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli ve Başkanlık personeli için SGK'da geçen süreler hariç) Başkanlığımız teşkilatında veya TDV'de fiili hizmet süresi en az 5 yıl olup, 3 yıldır şoför olarak çalışıyor olması,
31 Aralık 1964 tarihinden sonra doğmuş olması,
2017, 2018 ve 2019 yıllarında hac, 2018-2019 ve 2019-2020 umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olması,
Hac organizasyonlarında en fazla 6 defa görevlendirilmiş olması,
2019-2020 umre organizasyonu için teklifinin yapılmamış olması, (10/12/2019 tarihinden önce feragat etmiş olanlar hariç)
Birimince hac görevi için teklifinin yapılmış olması ve sözlü/uygulamalı sınavda başarılı olması,

HİZMETLİ, MUTFAK PERSONELİ, MUTFAK BULAŞIK PERSONELİ, YEMEKHANE BULAŞIK PERSONELİ, ÇAMAŞIRCI / ÜTÜCÜ
20 Aralık 2019 tarihi itibariyle (4/B sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli ve Başkanlık personeli için SGK'da geçen süreler hariç) Başkanlık teşkilatında veya TDV'de en az fiili hizmet süresi 5 yıl olup, 3 yıldır hizmetli, işçi, bekçi, kaloriferci ve benzeri unvanlarda çalışıyor olması,
31 Aralık 1964 tarihinden sonra doğmuş olması,
2017, 2018 ve 2019 yıllarında hac, 2018-2019 ve 2019-2020 umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olması,
Hac organizasyonlarında en fazla 5 defa görevlendirilmiş olması,
2019-2020 umre organizasyonu için teklifinin yapılmamış olması, (10/12/2019 tarihinden önce feragat etmiş olanlar hariç)
Birimince hac görevi için teklifinin yapılmış olması ve sözlü/uygulamalı sınavda başarılı olması, şartları aranacaktır.

Müracaat, Teklif, Sınav ve Diğer İşlemlere İlişkin Hususlar
Görevli Personel Seçimine İlişkin Esasların A, E, G ve H bentlerinde belirtilen unvanlarında görev almak isteyenlerin teklifleri, 20 Aralık 2019 tarihine kadar merkezde birimlerince, taşrada il müftülükleri, dini yüksek ihtisas ve eğitim merkezi müdürlükleri ve Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğünce Ek-1 tabloda verilen kontenjan doğrultusunda tespit edilecek ve hac görevli programına girilmesi suretiyle yapılacaktır. (Kafile Başkanları için illere verilecek kontenjanın % 60'ı il müftüsü, il müftü yardımcısı ve ilçe müftülerinden, geri kalan % 40'ı ise kafile başkanlığı için şartları taşıyan diğer unvanlardaki görevli personelden teklif edilecektir.)

Görevli Personel Seçimine İlişkin Esasların B ve C bentlerinin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen unvanlardaki personel ile D bendinde belirtilen unvanda görev almak isteyenler müracaatlarını, 11-20 Aralık 2019 tarihleri arasında http://www.hac.gov.tr adresindeki "2020 yılı Hac Görevli Müracaatları" linkinden, T.C. Kimlik Numarası ile istenilen bilgileri Ek-2 forma uygun şekilde doldurarak alacakları çıktıyı ilgili Birimlerine teslim edeceklerdir. İlgili birimler formları kontrol ettikten sonra şartları uygun olanların müracaatlarını program üzerinden 25 Aralık 2019 tarihine kadar onaylayacaklardır. (Müracaat eden görevlilerin müracaat formları ilgili müftülüklerde kalacaktır.)
Görevli Personel Seçimine İlişkin Esasların B ve C bentlerinin 1. maddelerinde belirtilen unvanlarda müracaat edenlerden teklifi yapılacak olanların isimleri 25 Aralık 2019 tarihine kadar hac görevli programına süresi içerisinde girilecektir.
Kurum içi veya kurum dışından aşçı / aşçı yardımcısı olarak görev almak isteyenler müracaatlarını 11-20 Aralık 2019 tarihleri arasında il müftülüklerine gerekli başvuru evrakını teslim etmek suretiyle yapacaklar ve başvuru evrakı il müftülüklerince sisteme girilerek ekleriyle birlikte en geç 27 Aralık 2019 tarihine kadar Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.
Başkanlık merkez birimleri, il veya ilçe müftülükleri, dini yüksek ihtisas ve eğitim merkezi müdürlükleri ve Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü müracaat formlarını inceleyecek ve görevli programından kontrol ettikten sonra şartları uygun ve eksiksiz olanların müracaatlarını onaylayacaklardır.
Tekliflerde personelin ehliyet, liyakat ve performansı göz önünde bulundurulacaktır.
Yukarıda zikredilen görevlerden sadece biri için müracaat alınacak veya teklifte bulunulacaktır.
Müracaat ve teklifi yapılmış olanlardan;
Son beş yıl içerisinde uyarma hariç disiplin cezası almış olanların,
Görevlendirilmesinde sağlık açısından her hangi bir engeli bulunanların,
Halen tahkikat veya soruşturması devam edenler ile müracaat tarihlerinde açığa alınanların,
Geçici olarak Başkanlık dışındaki kurumlarda görevli olanların,
Kurum değişikliği talebinde bulunanların,
Müracaat tarihleri arasında 3 ay veya daha uzun süreli hizmet içi eğitim kursunda olanların,
Halen askerde olanların,
Yurt dışı görevi için planlaması yapılanların,
T.C. pasaportu bulunmayan veya alamayacak durumda olanların,

talimatta belirtilen diğer şartları taşısalar bile, müracaatları kabul edilmeyecek ve teklifleri de yapılmayacaktır. Müracaat veya teklifi yapılmış olsa dahi şartları taşımadığı tespit edilenler sistemden çıkartılacaktır.

Aşçı, aşçı yardımcısı, mutfak personeli, mutfak bulaşık personeli, yemekhane bulaşık personeli olarak görevlendirilecek olanlardan "Portör Muayene Belgesi” isteneceğinden, söz konusu unvanlar için yapılacak müracaatta muayene belgesine mani hali bulunanlar görevlendirilmeyecektir. Aykırı beyanda bulunanlara idari ve disiplin cezası uygulanacaktır.
Teklifler;
Merkezde birim amirlerince,
İllerde; il müftüsünün başkanlığında hac ve umre hizmetlerinden sorumlu il müftü yardımcısı, varsa hac ve umre şube müdürü ve ilçe müftülerinin tamamının katılımıyla yapılacak müşterek tespitten sonra il müftülüklerince,
Dini yüksek ihtisas ve eğitim merkezlerinde; müdürlerinin başkanlığında ve eğitim görevlilerinin tamamının katılımı ile yapılacak müşterek tespitten sonra ilgili müdürlüklerce,
Türkiye Diyanet Vakfında ise Genel Müdürlükçe,
verilen kontenjan doğrultusunda yapılacak olup, unvanlarına göre alınacak çıktı birimlerce tasdik edildikten sonra, müşterek teklif listeleri ve tutanaklar taranarak 25 Aralık 2019 tarihine kadar belgenet üzerinden Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

Belirlenen süre içerisinde müracaatta bulunmayan, teklifi yapılmayan, yapılacak sözlü/uygulamalı sınav ve mülakatlara katılmayan personel değerlendirmeye alınmayacaktır.
Organizasyonda görevlendirilmek üzere müracaat eden veya teklifi yapılan personel, müracaat ettiği veya teklifinin yapıldığı tarihteki unvanına göre değerlendirilecek olup, söz konusu tarihten sonraki unvan değişiklikleri görevlendirmede dikkate alınmayacaktır.
Yapılacak olan müracaat ve tekliflerin, belirlenen esaslara uygun olup olmadığı hususu ilgili birimlerce kontrol edilecek, müracaat ve teklifi uygun görülen personele ait bilgiler Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü "Hac Görevli Programı"na girilecek ve ilgililerin son 6 ay içinde çekilmiş fotoğrafları ile ilgili başvuru evrakları bilgisayar ortamında taranarak en geç 25 Aralık 2019 tarihi mesai saati bitimine kadar belgenet üzerinden Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.
Müracaat eden personele ait form ve dilekçeler ilgili birimlerince muhafaza edilecektir.

Tekliflerin yapılması ve müracaatların alınmasıyla oluşacak listelerin sisteme yüklenmesinden sonra; atama, nakil, emeklilik, istifa, vefat gibi her hangi bir sebeple personelin durumunda meydana gelebilecek değişiklikler ivedilikle Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.
Görevli Personel Seçimine İlişkin Esasların B ve C bentlerinin 2. maddelerinde belirtilen unvanlarda görev almak üzere müracaat edenler arasından ilin hac yolcu sayısı dikkate alınarak tespit edilen kontenjana göre % 30 tecrübeli ve % 70 tecrübesiz oranı korunarak, MBSTS puanına göre belirlenen personel mülakata çağrılacaktır.
2017-2018, 2018-2019 umre organizasyonlarında ve 2019 hac organizasyonunda görevlendirilmek üzere seminere alınıp görevlendirilemeyenlerden, 2019-2020 umre organizasyonunda görev almak üzere müracaat edip pasaportu istenilen personel, 2020 yılı hac organizasyonunda görev almak üzere müracaat edemeyecektir.
Mülakat ve sözlü/uygulamalı sınav tarihleri bilahare bildirilecektir.
Sözlü/uygulamalı sınav ve mülakatlarda başarılı sayılabilmek için 70 ve üzeri puan almak gerekmektedir.
Görevli Personel Seçimine İlişkin Esasların B ve C bentlerinin 2. maddelerinde belirtilen unvanlarında görev almak üzere müracaat eden personelin görevlendirilmelerinde, sözlü sınav puanı ile MBSTS puanının ortalaması alınarak oluşturulacak başarı liste sıralaması esas alınacaktır. (Puan eşitliği durumunda hizmet yılı çok olana, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.)
Görevli Personel Seçimine İlişkin Esasların B ve C bentlerinin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen unvanlarda görevlendirilecek personelin seçimine ilişkin sözlü sınav ve mülakatlar Ek-3'te zikredilen kaynaklar dikkate alınarak yapılacaktır.
Görevli Personel Seçimine İlişkin Esasların E bendinde belirtilen unvanlarda görevlendirilecek personelin seçimine ilişkin yapılacak sözlü sınav ve mülakatlar Ek-4'te zikredilen kaynaklar dikkate alınarak yapılacaktır.
Hangi unvanda olursa olsun daha önceki yıllarda yurt içi veya yurt dışı hac organizasyonlarında görev alanlar "tecrübeli", hac organizasyonunda görevlendirilmeyenler ile sadece umre organizasyonlarında görevlendirilenler "tecrübesiz" kategorisinde değerlendirilecektir.
Müracaat ve tekliflerde, personelin yurt dışı görevi esnasında görevli olarak hacca veya umreye gittiği yıllar ve görevlendirme sayıları dikkate alınacaktır.
Hac organizasyonunda görev alacak ekip başkanları, ekip başkan yardımcıları, fetva ve irşat ekip üyeleri, bölge sorumluları, acenta sorumluları, basın sorumlusu, protokol sorumlusu, bölge sorumlu yardımcıları ve irşat görevlileri (okuyucular) Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenecektir.

Organizasyonun her kademesinde görev alacak personel, gerektiğinde Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce bilgilendirme ve eğitim seminerlerine alınabilecektir. Söz konusu seminere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 104. maddesinde belirtilen mazeretleri bulunanların dışında katılmayan personel görevlendirilmeyecektir.
Müracaat/Teklif, sözlü sınav, mülakat veya seminerlerden sonra, görevlendirilmelerine mani her hangi bir durumu ortaya çıkanlar ile bu talimatta belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin görevlendirilmesi yapılmayacak, yapılmış ise iptal edilecektir. Bu durumda olanlar ivedilikle Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.
Müracaat ve tekliflerde yanlış beyan veren personel ile bilgileri kontrol ederek sisteme giriş yapacak olan kişi ve tasdik eden birim sorumlu olacaktır.
Organizasyonun özellik arz eden kademelerinde ihtiyaç durumuna göre Başkanlıkça doğrudan görevlendirme yapılabilecektir.
Personel seçimine ilişkin yukarıda belirtilen esaslar 2020 yılı hac organizasyonu görevlendirmeleri için geçerli olup, gelecek yıllar için bir hak teşkil etmeyecektir.
Umre organizasyonundaki görevlendirmeler 2017 yılı için 15.10.2016-01.07.2017 tarihlerini, 2018 yılı için 01.11.2017-20.06.2018 tarihlerini, 2019 yılı için 15.09.2018-15.06.2019 tarihlerini, 2020 yılı için ise 15.09.2019-21.06.2020 tarihlerini kapsamaktadır.....
Not:Detaylı Bilgilerin İl ve İlçe Müftülüklerden öğrenilebilir....

 

Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ

 

Diyanetliler Platformu  Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

Dini Haberler Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

 


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
İnsan türünün yok olmasına engel olamayızÖnceki Haber

İnsan türünün yok olmasına engel olamayı...

Müftü Veli Çömçe Vefat ttiSonraki Haber

Müftü Veli Çömçe Vefat tti

İslamda Buluşalım

Yorum Yazın

Başka haber bulunmuyor!