Şerafettin Özdemir

Şerafettin Özdemir

Mail: kursadalperen@live.nl

AFŞİN ESKİ VAİZİ YAŞAR ÇELEBİ HOCA EFENDİ!..

Yaşar Çelebi hoca efendi, Afşin İlçesi Nadır köyünden olup, köklü bir ailenin evladıdır.

Afşin eski Lise Müdürü pehlivan Mustafa Demir'in, Nurullah hocanın dişçi yusuf beyin eniştesidir.

Yaşar hocamız, ahlakı ile mükemmel bir şahsiyet, ilmiyle amil, yaşam tarzı ile mükemmel bir gönül insanıdır. Çünkü, ilim tahsil etmiş olduğu, arapça talim ettiği yine Afşin'in en meşhur alimi Çakıroğlu Hacı Durdu efendidir. Makamı cennet olsun!.

Yaşar Çelebi hocamız, kimseyi incitmemiş, kimseden incinmemiş bir hak dostudur. Merhum Hacı Hulusi efendiyi sever, ona bağlı onun büyüklüğüne, mümtaz kişiliğine, imanına sadık ve şahit bir alimdir.

Yaşar hocamızla, on seneye yakın bir zaman beraber çalıştım,örnek ahlakından, doğruluğundan müstefid bir olmuş biriyim. Onun nükteleri, anlattığı hoşa giden mes'eleler hali hazır zihin dünyamda hatırladıkça sevinir ve mutlu olurum. .

Ve bir gün, Müftülükte çalışır iken, arkadaşlardan Cuma Kapılı hocamızla tatlı bir sohbete dalmışlardı. Cuma hocamızda eski pehlivanlardan olduğu için Yaşar hoca ile güreşmek istedi.

Yaşar hoca pehlivan bir aileden gelmekte, Cuma hocada hakeza bir pehlivan olduğu için, Pınarönü camiine gittik. Caminin içerisinde halaka oluşturarak, iki pehlivan hocayı alkışmağa başladık.Peşrevler yapıldı.

Lakin, Cuma hoca yaşına rağmen biraz kilolu , Yaşar hoca daha atik davranıyordu. Biraz dolaştılar sonunda Yaşar hoca, Kapılı hocayı tuşa getirerek yere düşürmüş oldu. Kapılı hoca, nefes nefese zorlanmağa başladı ve hakem olanın el kaldırmasıyla güreş sona erdi.

Bu güreş olayı eki hocalar arasında halen anlatılır ve gülümsemelere, sohbet edilmeğe en güzel bir anı olarak yad edilir. Cuma hocaya rahmet diliyorum.

Yine bir gün, dişçi Yusuf beyin daveti üzerine, bendeniiz, Müftü Ahmet Komşul, Ulu camii imamı Ahmet hoca, Ali Kebabcı olmak üzere Göksun tarafında bir yaylaya gitmiştik.

Hasılı, yemekler yendi, dualar edildi, namazlar kılındı ama işin espri tarafı başlamış oldu. Rahmetli Ali Kebabcı şakacı, nüktedan biriydi. Dişçi Yusuf Demir ile, Ulu Camii imamı Ahmet hocanın güreş tutmasını istedi.

Merhum Ahmet hoca eski güreşçi ama, Yusuf Demir kardeşle güreşecek çapta değildi. Her neyse, ormanın içerisinde, soğuk suyun başında iki pehlivana alkış tuttuk. Peşrev yaptılar ve Yusuf bey, Ahmet hocayı bir hamlede yere vurmuş oldu. Ahmet hocanın itirazı üzerine, bir daha el ense edildi, bir daha tutuldu. Yine Dişçi Yusuf, Ahmet hocayı yıktı ama, Ahmet hocanın itirazı halen devam ediyordu: " Yusuf bey, beni nasıl yıkarsın, ben eski pehlivanım itirazı" gibi..

Hakikaten, hoca efendilerin, bilhassa Yaşar Çelebi hocanın dünyasını bilmek, tanımak, anılarına kulak vermek gerekir. Hoş görüsü, insancıllığı, efendiliği, hatır sayışı, hatır kırmaması önemli bir husustur.

Çünkü, her takva sahibi insanımız, mü'min kardeşimiz böyledir!.. Ayeti kerime de buyrulduğu gibi: " Hiç şüphe yok ki , yegane rehberlik Allah'ın rehberliğidir." ( ayet no 6/71).

Rabbimiz!.. Tüm Müslümanları takva sahibi eylesin!.. Nefse düşkünlük musibetinden esirgesin!..Dolayısıyla, Yaşar hocamız, görevinin başında iken hıfza çalışarak Kur'an'ı ezberlemiş bir hoca efendidir.Dolasıyla, hafız olmak kolay ama, hafızlığa sahip olmak zor bir mes'eledir.

Rahmetli Ahmet Kır ağabey, zaman zaman Müftülüğe bizlerle halleşir, sohbet ederdi. Diyor ki: " Bir gün mukabele dinlemek. takip etmek için camiye gittim... Yaşar hocanın ezbere mukabele okurken, zaman zaman uyukladığını, kendi tabiri ile kepip kepip gittiğini gördüm.Ben zannederdim ki, Yaşar hoca, ötelerden haber alıyor" diye düşünürdüm diye anlatmıştı.

Netice olarak;

Yaşar Çelebi hocanın dünyasına girmek, onun hatıralarını dinlemek, o güzel anıları yeniden keşfetmek, bizlere düşen en unutulmayacak bir görevdir.

Birliği sevmesi, birlikten yana olması, hiç bir zaman ayrıştırıcı dil kullanmaması .bizler için önemli bir davranıştır.

Yaşar hoca, güreş meraklısı, güreşenleri seven, sayan bir alimdir. Çünkü, babası güreşmiş, kayın pederi güreşmiş, kayınları güreşte baş rolde güreşmiş insanlardır.

Zaten, sohbeti böylesi alimlerle yapacaksın ki, sohbetin manevi havası etrafa aksetmiş olsun!..

Son sözler olarak, Yaşar hocamıza sağlık, afiyet ve mutlu günler diler, ailesi ile, evlatları ile maneviyat dolu bir ömür sürmesini, bizlere de duacı olmasını istirham ederim.. Selam ve dua ile..

Şerafettin Özdemir

Facebook Yorum

Yorum Yazın