Şerafettin Özdemir

Şerafettin Özdemir

Mail: kursadalperen@live.nl

KADİR GECESİ, ÖMRE BEDEL BİR GECEDİR!.. 

 " 1- Elbet onu kadir-kıymet gecesinde Biz indirmeye ( başlamışızdır). 2- Bilir misin o kadir-kıymet gecesinin mahiyeti nedir? 3- O kadir-kıymet gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. 4- Melekler, vahiyle beraber o gece inerler de inerler. Rablerinin izniyle, hayatın her alanına dair. 5. Tarifsiz bir mutluluğun ( formüllerini); bu durum, fecir doğuncaya kadar kadar sürer." ( Kadir sûresi, âyetleri) 

     Kıymeti belli bir gecede, yani, kıymetine yeter olmayan, bir ömre bedel , bereketli şerefli bir gecedir. " Kadir gecesinin mahiyetini sen bilir misin?" anlamına gelir. 

     Bakara 185, Kur'an'ın indiği gecenin ayın bütününde aranmasını imâ eder. Bu gecenin  haftanın günlerinden Pazartesi'ne denk geldiğini, Rasululllah (sav)'in Pazartesi günleri neden nafile oruç tuttuğuyla ilgili bir soruya verdiği bir cevaptan öğreniyoruz. 

     Zaten, Hz. Peygamber'in hayatının dönüm noktası olan o gecenin hangi güne denk geldiğini bilmemesi düşünülemezdi. 

     Yani: O ömre bedel bir gecedir. Dolayısıyla: Ey muhatab! Kur'an'ın  indiği geceye otuz bin kat değer yüklemiştir! O gecenin değeri kendinden değil vahiydendir. Zira o gece ay yılına ait bir gecedir. Ay yılı ise sabit değil dönen bir zamandır. 

      Demek ki,  o mübarek gece bereketinin bizzat zamandan değil, o zamanda inmeye başlayandan almıştır. Şu halde aynı Kur'an senin hayatına inerse, ömrüne nasıl bereket katacağını var sen hesap et!. 

     Düşünsene aynı vahiy, ilk muhatabına " Alemlere rahmet", indiği şehri  " kentlerin anası", indiği toplumu " insanlığın anası" ümmet kılmıştır. 

     Sözün özü: İçine vahyin indiği bir gece bir ömre bedeldir. Kur'an bunun tersinin de  de geçerli olduğunu söyler. İçinde vahyin olmadığı  bir ömür bir gece kadar bereketsizdir. Örneğin, Emevi sülalesinin 83 yıl süren iktidarlarına bedel bir gecedir.  

     Aziz Kur'an'ın bizlere bildirdiğine göre, Kadir gecesi Ramazan ayının içerisindedir.  Çünkü: " ( O sayılı günler) Ramazan ayıdır ki insanlığa rehber olan , bu rehberliğin apaçık belgelerini taşıyan ve hakkı batıldan ayıran Kur'an işte bu ayda indirilmiştir." ( Bakara sûresi, âyet 185) 

      Dolayısıyla, Kadir sûresinin ana konusu  da vahiydir. Bu surede teşrifatçı melekler eşliğinde indirilen , akleden kalbin hayat soluğu olan Kur'an vahyi olmalıdır. Çünkü, bilinçsiz, şuursuz bilgi ruhsuz ceset gibidir.

     Dolayısıyla, sonsuz kez inen vahiyle inşa olmak isteyen her mü'mine, melaikei kiram , hidayet ve furkan olan Kur'an vahyinin diriltici soluğunu kıyamete kadar indirmeye devam ederler. Kur'an vahyinin her çağda geçerli olan dönüştürücü  gücünün arkasındaki mucize budur. 

     Rasulullah (sav)'e nâzil olanlar hükmen ümmetinden herkese nazil olmuş gibidir, denilebilir. Onun içindir ki, hamd oolsun ki, Ramazan bedenimizdeki bulunan toksin zehirlerini yakmış, temizlemiş ve bedenimizi selamete erdirerek nihayet Kadir gecesine bizleri ulaştırmış bulunmaktadır. 

      Oruçlarımız, bedenimizin manevi kirlerini, günahlarını yakmış ve temizlemiş, ruhumuzu da selamete erdirmiş olduğunu bizlere göstermektedir. Böylesi bir halin, yaşantımıza girdiğini bir güzel anlayabilirsek , ruhumuzun da oruçtan istifade ettiğini anlayabliriz. 

      Netice olarak;

     Kadir gecesinin anlam ve maneviyatını güzelce anlayarak, ömrümüzün bütün anlarını kadir gecesi olarak idrak etmeli, bir ömür boyu Kur'an üzere yaşamaya gayret etmeliyiz. 

      Müminler olarak, hayatımız bütünüyle kadir, anlayışımız Kur'an anlayışı, emirleri ve mesajlarını hayata geçirmek olmalıdır.

     Aziz Kur'an'ı, sadece bir geceye münhasır kılmak, büyük yanılgı ve hata olacaktır. Onu, hayatımızın her safhasında  anlayarak, okuyarak, emirlerini idrak ederek, tertemiz bir hayata malik etmelidir. 

     Kadir gecesini, aziz Kur'an'ın tarifi üzere, Raslulullah (sav)'ın sahih emirleri doğrultusunda yaşamalı, camileri lebaleb  doldurmalı, evlerimiz kadir gecesinin manevi ağırlığı ile  nur efşan bir gece olmalıdır. 

      Ve böylelikle, huzur ve mutluluk içerisinde bir bayram geçirmeye hazırlıklı  olmalıyız. Öylesi, Kur'an'dan onay almayan, Rasulullah'dan işaret almamış fuzuli tesbihatları tesbih namazı bid'atını yerine getirmek için insanları zor durumda koymamalıyız. 

     Rabbimiz!.. Gecemizi mübarek, muazzez, Kur'anî anlayışlarla dop dolu eylesin!.. Selam ve dua ile...

     Şerafettin Özdemir

Facebook Yorum

Yorum Yazın