A.Raif ÖZTÜRK

A.Raif ÖZTÜRK

Mail: araifozturk@hotmail.com

Mîraç olayının düşündürdükleri ve TEBRİK

Hani bazı kimseler lâfazanlık olarak hep söylerler:
“Âhiret âlemlerine gidip de gelen mi var?” diyerek, güya şüphe uyandırdıklarını sanırlar!

Oysa Yüce Rabbimizin sınırsız İLMİ, her şeyi ve her zamanı kuşattığından ve böyle söyleneceğini de bildiğinden, âlemlere rahmet olarak yarattığı bir Kulunu, fizik ötesi bir ameliyat-ı cerrahî sonrası, çok kısa bir zaman diliminde, Mescid-i Aksa’dan Burak denilen özel bir araca bindirerek, Cebrail AS. nezaretinde bu ulvî âlemleri gezdirmiştir.

İşte bu ulvî olaya, MÎRAC OLAYI denir…

İlâhî belge: Her türlü eksiklikten münezzehtir o Allah ki, bir kısım âyetlerimizi (delil ve gerçeklerimizi) göstermek için, kulunu bir gece, Mescid-i Haram’dan alarak, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya seyahat ettirmiştir. O her şeyi işiten ve her şeyi görendir. ( 17. Sûre, 1. Âyet.)

Mescid-i Aksa’dan sonrası, Necm sûresinde ve hadîslerde zikredilmektedir.

Ancak, Merhameti sınırsız olan yüce yaratıcımız, istikbaldeki uhrevî ahvâli en seçkin kuluna göstererek, âhir zaman ümmetine anlatmak üzere o MİRAC mûcizesini yaşatmıştır.

Buraya niçin getirildiğimiz, buradan nereye gönderileceğimiz, o uzun seferde ve mutlaka gidilecek o uzun yolculukta nelere muhtâç olacağımız, o seçkin zâta (Hz. Muhammed sav’e) gösterilerek, bizlere anlatılmak üzere öğretilmiştir...

Birtakım kardeşlerimiz, çeşitli sebeplerle inanmayabilirler. İnanmamak, fiziki âlemi görmek için yaratılmış olan bu gözle göremediklerimizi, akıl ile algılayamamaktır.
Göremediğimiz o kadar çok âlemler var ki, asla inkâr edilemez. Akıl, Ruh, hayal, hafıza, gravitasyon, düşünce, radyoaktif dalgalar, biyoenerji, hava âlemi, enerji ve elektrik âlemi, yerçekimi, esir âlemi ve daha nice âlemler var. Göremediğimiz halde inanıyoruz.

Mirac gerçeği de ve Kâinatın en seçkini olan o Zâtın s.a.v. bildirdiği gerçekler de asla inkâr edilemez. O seçkin Zâtın (s.a.v.) öğrettiği bu gerçekleri, yani Âhiret âlemlerini duyanlar, bu gerçekleri öğrendikten sonra, diğer kardeşlerimize de anlatmaya vicdânen mecbûrdurlar...

Kâinatın yanında, bir nokta gibi değersiz olan AY’A ayak basılınca, astronotların dönüşünde söyleyeceklerini iştiyakla merak eden bu insan, Kâinat ve ebed âlemleri gezdirilen, dünyanın en doğru sözlü insanının (s.a.v.),dönüşündeki sözlerini ve müjdelerini niçin merak etmiyor acaba? Bu konuda niçin bu kadar duyarsızız?

Evet, Mirac bahsi çok önemli ve geniş izahlı bir konudur.

Bu mütevazı köşemizde sadece tanımlamasını yapmaya çalıştım.

Asrımızı bedîsi Bediüzzaman Hz., bu konuyu her yönüyle ele almış olup, her okuyanı tamamen tatmin etmektedir. Sadece ana başlıklarını vererek, sizleri tekrar Mirac Risalesini okumaya havale ediyorum. (Sözler, 516. sayfa. 31. Söz.)

Bu sırr-ı azîmin (Mirac olayının) dört esası var:
1.) Mi'racın sırr-ı lüzûmu nedir? (Miraca niçin gerek vardı?)
2.) Hakikat-i Mi'rac nedir? (Miraç gerçeği nasıldır?)
3.) Hikmet-i Mi'rac nedir? (Bu konudaki Gâye ve hüküm nasıldır?)
4.) Mi'racın semerât ve faydası nedir? (Mîracın meyveleri neler ve Miraçtan neler kazanıldı?)

***

SORU: Bu mübarek gün ve gece nasıl değerlendirilmeli?
ÖZET CEVAP: Mîrac gecesinde, mutlaka Kâbenin şubeleri olan bir camide, Medresede veya benzeri mukaddes mekânlarda olunmalıdır.
Sağlıklı olanlar bu geceyi oruçla karşılamalıdır. (Sonraki iki gün de ilâve edilerek üçe tamamlanabilir.)

Bu gecede bol-bol tövbe-i istiğfar edilmeli ve bol bol Salât-ü selâm okunmalıdır.
Bu gece; namaz kılarak ve Kur’ân ile meşgul olunarak (Kur’ân okuyarak, dinleyerek, meal ve tefsirlerle ilâhi mesajları mütâlâa ederek veya Kurâm okumayı öğrenmeye ve geliştirmeye çalışarak) ihyâ edilmelidir.

Kaza namazı olanlar borçlarını kılsınlar, kaza namazı olmayanlar nafile namazlar ve hâcet namazı kılabilirler.

Asker, polis vb. gibi mukaddes görevlerde nöbetçi olanlar, ulvî bir niyet ile (“nöbette olmasaydım, bu ve şu ibadetleri mutlaka yapardım” düşüncesiyle) bu gecedeki çalışmalarını ve nöbetlerini ibadet hükmüne geçirebilirler.

Bazı hâlis niyetler, amellerden daha değerli olabilir. Çünkü hâlis niyetlere riyâ karışamaz.

Hasbelbeşer, bazı günahlara müptelâ olanlar da, bu mübarek gecede mutlaka onları terk etmelidirler. Bu gayretleri ve bu geceye saygıları bile onlara, çok büyük bir avantaj sağlayacaktır. Yüce Allah, hepimizin YÂR ve yardımcısı olsun. Âmin…

***

NOT: Mirac Gecesi, Recep ayının 27. Gecesi olup, bu senenin Mirac Gecesi; milâdî olarak, 06.02.2024 Salıyı çarşambaya bağlayan gecedir...

Bilvesile: Hepinizin ve tüm İslâm âleminin MİRAC GECESİNİ EN İÇTEN DİLEKLERİMLE TEBRİK ve TES’ÎD EDİYOR, tüm İNSANLIK ÂLEMİ İÇİN hayırlara, sağlık, âfiyetlere ve BARIŞA vesile olmasını diliyorum.

Özellikle de; 70 küsur seneden beri ZULÜM ALTINDA İNLETİLEN Filistin, Gazze, Mescid-i Aksa ve KUDÜS için, ÜSTÜN MUZAFFERİYETLERLE neticelenmesini Cân-u Gönülden diliyorum.

Askerin, askerle değil; sivil, masum, kadın, özellikle ÇOCUK katliâmları yapan alçak ve zâlimleri ve onlara destek veren zâlim tüm ülke liderlerini, ZELÎL ve Kahru Perişan etmesini Yüce Rabbimizden niyâz ediyorum…

 

Facebook Yorum

Yorum Yazın