Şerafettin Özdemir

Şerafettin Özdemir

Mail: kursadalperen@live.nl

Rasülüllah'ın Uygulamadığını Siz Nasıl uygularsınız?

RESULULLAH  (sav)'İN UYGULAMADIĞINI, SİZ NASIL UYGULARSINIZ?..
     Aman Allah'ım!.. Hangi tarafa yönelsek orada uydurulmuş dini bir anlayışla, uygulama ile yüz yüze geliyoruz. Hem de, gün geçmiyor, ay geçmiyor ki, bu tür uyduruk şeyler tatbik alanı bulmasın, hemencecik yaşanmaya başlanmasın!.. 

         Çünkü, ülkemiz toprakları, şeyhler, müritler, mehdiler, mesihler, kutuplar ordusundan geçilmemekte, onun için bu güruhun halkı oyalamaları, meşgul etmeleri, ibadet adı altında, Allah'a daha çok yaklaşma tavsiyeleri sebebiyle uydurmalar, hurafeler, bid'atler millet nezdinde yaşama alanı bulmakta, her geçen gün gittikçe yayılmaktadır. Şu hadisi hep birlikte teati edelim:

     " Ebu Seleme b. Abdurrahman rivayet eder: Ramazan'da Rasulullah nasıl namaz kılardı? diye Ayşe'ye sordum. Ramazan'da veya baaşka zaman on bir rekattan fazla kılmazdı. Dört rekat kılardı, ama ne kadar güzel ve uzun olduğuunu sorma! Yine dört rekat kılardı, ama ne kadar güzel ve uzun olduğunu sorma, sonra üç rekat kılardı, dedi. Ey Allah'ın Rasulü, vitri kılmadan önce mi yatılorsunuz? dedim. Ey Ayşe, gözüm uyur, ama kalbim uyumaz ( yani vitir namazını kaçırmamaya dikkat ederim veya kılmak için uyanırım. dedi." ( Buhari, salatu't-teravih , 5) 

       Hurafelerin, bid'atlerin çoğalmaması için, ülkemizin en büyük dini kuruluşu olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mes'eleyi ele alması gerekmektedir. Aksi halade, şeyhlere, müritlere meydanı teslim ederse, vallahi, billahi bu uyduruk ibadetlerin ne önünü, nede arkasını alamayız. 

      Kandil namazları, mevlid gecesi ibadetleri, zühr-i ahir uydurmaları ve benzeri sallama namazlar bu aziz dini yaşanmaz, tatbik edilemez hale getirmeye devam etmekte ve edeceğe de benzemektedir. 

      " Görüldüğü gibi, gerçekte Teheccüd namazı olduğu ve uyuyup kalktıktan sonra kılındığı sonradan teravih namazı olarak anılan ve yatsı namazının hemen arkasından kılınan namazın vitirle beraber sadece on bir rekat olduğu, Resulullah'ın yirmi rekat kıldığını belirten rivayetin zayıf olduğu, yirmi rekat kılındığına ilişkin icma iddiasının doğru olmadığı bir gerçektir.  

     Nafile ibadetlerde de Hz. Peygamber'in yaptıklarına uymak esastır. Onun için teravih namazını Resulullah'ın yaptığı gibi vitirle beraber on bir rekat olarak kılmak doğru olandır. 

      Resulullah'ın uygulaması olmayan bir uygulamayı esas gibi belleyip sürdürmek ve insanlara dayatmak, dine ve insanlara hiçbir şekilde hizmet değildir. Aksine çokluğundan dolayı insanları ondan soğutup uzaklaştırır ve zamanla terk edilmesine sebep olur.

     Onun için daha çok sevap elde etme düşüncesiyle olsun, yapılan ibadetin kabul edilmediği endişesiyle ihtiyaten bir ibadetin tekrar edilmesi şeklinde olsun, ibadetleri çoğaltmak yahut ibadet uydurmak doğru değildir. " ( Şeytan üçgeni: Prof. İ. Sarmış, sayfa 60)

     Diyanet İşleri Başkanlığı; acaba imamların, vaizlerin, Müftülerin Ramazan ayı yaklaşırken teravihe çağrı yaptıklarını, neredeyse farz ibadeti bile unutturtukları bilinmiyor mu? Oysa, haftanın en büyük kitlesel ibadeti olan cuma namazına, toplumun bir kesimi olan hanımlar sokulmamakta, onların cuma namazından muaf olduklarını üstüne basa basa anlatmaktadırlar. 

      Oysa, Resulullah (sav)'in döneminde böyle bir düşünce bulunmazken, aziz milletimizin hocaları, fetva makamlları bu fetvayı verdiler, hanımlara, yolculara, hastalara cumayı yasaklamış oldular. 

     Netice olarak;

     Çağlar değişiyor, insanlık değişiyor, her şey özüne döner iken, değişmeyen sadece biz oluyoruz. Terkettikmeri farzların yerine, vacibin yerine, mevlit hikayesi, kasideler söylemek, mehdi fikirleri, mesih hikayeleri almış başını gitmektedir. 

       İşte, böylesi uydurmalardan en çok istifade eden mendeburda Fetö ifriti olmaktadır. Onun içindir ki, toplum bünyesinde, " Jet imamlar" zuhur etmiş, on beş dakikada yirmi rekatlik teravih namazını kıldıran, kitleleri ha bre yatırıp kaldıran imamlar türemiştir. 

      Halkdan bazı insanlarda buna tahammül edemiyor, aynı imamları " yermisin yemez misin?" aşkıyla, şevkiyla pataklıyorlar!.. Hal böyle olunca, al sana 20 rekatlik teravih namazı, al sana hanım kitleleri cuma namazından kovma yanlışlığı demekten başka söz bulamıyorum. 

      Sonra da, cahil kalmış hanım cemaatler, ne yapıyor biliyor musunuz? Mahalle analarında şeyh aramakta, el almak için, güya zikir ayinleri düzenlemek için " pir evleri"ne koşuyorlar.

      Hal böyle iken, suçlu bu satırları yazan kişi mi, yoksa, kitleleri uyutmak, uyuşturmak için  ha bre din uyduranlar mı?, ekleme üstüne ekleme yapanlar mı? Hele şükür " Zühr-i ahir" tartışmaları bitmek üzeredir. Dilerim ki, ümit ederim ki, sair fazlalıklar da gündeme gelir, onlarda miadını doldurmuş olur.. Selam ve dua ile...

     Şerafettin Özdemir

Facebook Yorum

Yorum Yazın