Miraç kandilinde yapılacak ibadetler ve okunacak dualar

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Miraç kandilinde yapılacak ibadetler ve okunacak dualar
2020 Miraç Kandili unutulmayacak.... Miraç kandilinde yapılacak olan ibadetleri ve okunacak olan duaları sizler için hazırladık. Receb ayının 27. gecesi.

Koronavirüs salgınından dolayı Ülkemizde bir haftadır Camilerde namaz kılınmıyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yaptığı resmi açıklama çerçevesinde bu hafta Cuma namazında Camiler kilitlendi ve yarın gece kandil gecesi Camiler yine kilitlenecek. Salgın tehlikesinden dolayı bir çok insan hayatında ilk sefer Cuma namazı kılmadılar ve yerine öğle namazı kıldılar.

Kalpler hüzünlü, Camiler mahzun.

Sağlıklı olanlar Sağlıklı kalabilmesi için evlerinden çıkmadılar. Hastalığı olanlarda, hastalıklarını başkalarına bulaştırmamak için sokağa çıkmıyorlar. Kul hakkına girmemek için. Evet 2020 yılı unutulmayacak bir yıl olacak herkes için.

2020 Miraç Kandili Bizim için Unutulmayacak Bir Kandil Olsun

Gece içerisinde neler yapabileceğimizi aşağıda sıraladık. Bunlardan önce 2020 bizim için unutulmayacak bir gece olsun istiyorsak ne yapabiliriz?

 • Gündüzü oruçlu geçirelim. 
 • Bir hatim okuyalım.(aile efradımıza, akrabalarımıza,komşularımıza cüz dağıtarak)
 • Peygamberimizin hayatından kısa bir sohbet yapalım. (Gecenin anlam ve önemine dair)
 • Gece yatsı namazını evde ailecek cemaatle kılalım.
 • Yatsı namazının akabinde ailecek hatim duası yapalım. (Bir kişi dua yaparken ,diğerleri amin der)
 • Bizden bir kaç öneriydi... Ve dahasını sizler süslüyebilirsiniz.....

 

Recep ayının 27.  gecesine Miraç gecesi denir. 

Miraç kelime anlamı itibariyle göğe çıkma, yükselme anlamlarına gelir.

İsra ve Miraç hâdisesi, Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in hicretinden 18 ay evvel vukû bulmuştur.

Miraç Hadisesi, Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya oradan da Allah’ın huzuruna yükseldiği hadiseye denir.

Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz bu gece pek çok rûhânî ahvâl ve ikrâma kavuşmuş olmakla birlikte hiç bir kulun ulaşamayacağı manevi alemlere varmıştır. İşte bu gece her yıl Miraç Kandili olarak idrak edilir. Bu gecede şu ibadetleri yapılması tavsiye edimiştir:

Mirac Kandili

Miraç; Receb'in 27. gecesi… Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimize, Mekke döneminde bir gece, Yüce Yaratan’ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa etmesi için önce Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yaptırılan hikmet yüklü yolculuk… Kâinatın yüce yaratıcısının daveti üzerine gerçekleşen mucizevî buluşma…
Süleyman Çelebinin "Şeş cihetten ol münezzeh zül-celâl, Bîkemukeyf âna gösterdi cemâl" şeklindeki ifadesiyle "mahiyetini, nasıllık ve niceliğini bilemediğimiz bir şekilde yüce Allah ile görüşen" sevgili Peygamberimiz’in, şirk koşmayanların affedilebileceği müjdesi, Bakara Sûresi'nin son iki ayeti ve beş vakit namaz hediyesiyle yüce âlemlerden döndüğü gece…
Miraç bir arınma ve Allah’a yükseliştir. İnsanın erdem yolculuğu, beşerilikten insaniliğe yükseliş hikâyesidir. Sadece Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa ve varlığın düzeylerinde, hakikat göğünün katmanlarında değil, insanlığın Allah’a ulaşan yolunun duraklarında da gerçekleşmiş kutlu bir yolculuktur.

İsra suresinin başlangıç âyetlerinde bu kutlu yolculuğun ilk aşaması şöyle anlatılır:
“Kulunu 
(Muhammed -aleyhissalâtü vesselâm-’ı) bir gece, Mescid-i Harâm’dan kendisine bâzı âyetlerimizi göstermek için, etrâfını mübârek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allâh, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilen, hakkıyla görendir.” (el-İsrâ, 1)
Miraç; kendi semamıza, yani kalbimize ve iç dünyamıza bir yolculuk yapmamıza, arınmamıza, âlem-i İslam’ın ve bütün insanlığın yüksek değerlerle yücelmesine vesile olsun.

En faziletli Miraç kandili ibadetleri neler? Miraç gecesi okunacak en sevap dua ve zikirler

Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV)'in Allah (c.c)'un katında nice sırlı ve hikmetli olayları yaşadığı Miraç gecesinde, mümin kimselerle ilgili bazı müjdeler Efendimiz'e duyurulmuştur. Peki Miraç gecesi neler oldu, hangi olaylar gerçekleşti? Miraç gecesinin müjdeleri neler? Miraç kandilinde nasıl ibadet edilmeli? Miraç gecesi namazı nasıl kılınır? Miraç kandilinde okunacak dua ve tesbih zikirleri...

3 aylardan 'Allah'ın ayı' olarak bilinen Recep-i Şerif'te bizleri şereflendiren ilk kandil Regaip kandili olmuştu. Biz Müslümanların ise gerek dünyevi gerek ahiret saadeti için her kandili fırsat bilip ona göre ibadetlerine yoğunlaşarak amel defterini hayırla ve bol faziletli ibadetlerle doldurması önemlidir. Allah (c.c)'un katında pek bir kıymetli ve değerli yeri olan mübarek kandil gecelerinden birisi de nice hikmetli olayların ve sırların yaşandığı Miraç kandilidir. Günahların affı için edilecek dualar, vakti zamanında kılamadığımız namazların üzerimize kalmaması için edilecek kazaları, kısacası Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasını kazanabilmek için yapabileceğimiz tüm ibadetler bu kandil gecelerinde Allah'ında izniyle misliyle verilecektir. Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV)'e -Yâ Rasûlallah! Hangi mü’min daha zekidir? diye sorulunca: “Ölümü en çok hatırlayıp ölümden sonrası için en iyi hazırlık yapanlar zeki adamlardır” buyurmuştur. (İbni Mâce, Zühd 31). Bizlerde elimizden ve kalbimizden geldiğince bu dünyanın bir sonu olduğunu unutmamalı, ona göre gerekli hazırlıklarımızı yapmalıyız...

MİRAÇ GECESİ NELER OLDU? PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV)'İN MİRAÇ GECESİ YAŞADIKLARI OLAYLAR...

Recep Ayının 27. gecesine isabet eden Miraç kandilinde Allah (c.c), birçok mucizevi olayını Peygamber Efendimiz (SAV)'e bu mübarek gecede göstermiştir. Efendimizin Mekke'de bulunduğu sırada Mescid-i Haram'dan, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülmesi daha sonrasında ise rivayetlere göre merdiven ile çıkarak göğe yükselmesi ve Cebrail (a.s)'ın bile giremediği Sidretül Münteha’yı aşarak Allah´ın katına ulaşması bu gecede gerçekleşmektedir. Sidretü'l-Müntehâ' olarak adlandırılmasının nedeni, buraya büyük peygamberler ile meleklerin geçememesi ve burası ile ilgili yeteri kadar bilgilerinin olmaması öne sürülmektedir.

Enes'in rivayetine göre Peygamber Efendimiz (Sav) şöyle buyuruyor:

"Ben Sidretü'l-Müntehâya götürüldüm. O, yedinci göktedir. Yemişi Hecer (kasabasının) testileri, yaprakları da fil kulaklarına benziyordu. Dibinden iki zâhir, iki hâtın olmak üzere dört nehir çıkıyordu. "Ya Cibril bu da ne?"dedim. Cibril: "Bâtın olanlar Cennettedir; zâhir olanlar ise Fırat ve Nil'dir" diye cevap verdi" (Kurtubî (Darekütnî'nin lafzıyla Müslim'den naklen), XVII, 94).

MİRAÇ GECESİ MÜJDELENEN OLAYLAR:

Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV)'e (Miraç’ta) üç şey verildi: Beş vakit na­maz, Bakara Sûresi’nin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi…” (Müslim, Îman, 279) müjdesi verilmiştir.

MİRAÇ KANDİLİNDE İBADET NASIL YAPILMALI? MİRAÇ GECESİ İBADETLERİ

Recep ayının en kıymetli gecelerinden biri olan Miraç kandilinde günahların affı ve gecenin feyzini yakalayabilmek için yapılabilecek olan faziletli ibadetleri sizler için düzenledik. İşte Miraç kandilinde yapılması bol sevap olan o ibadetler...

1- Oruç Tutmak

Recep ayının 27. gecesine denk gelen Mîraç Kandili’nin gündüzünde  Allah dostları oruç tutulmasını tavsiye ediyorlar.

Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s.) Dualar ve Zikirler kitabında: "Gündüzünde oruçlu bulunmalıdır. Ma’sıyete dâir olmaksızın yapılacak her duânnın kabulü inâyet-i ilâhiyyeden umulur." buyurmuşlardır.

2- Kaza namazı ve Nafile Namazı Kılmak

Miraç’taki en mühim hususlardan biri, beş vakit namazın farz kılınmasıdır. Hak dostları bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s.) Dualar ve Zikirler kitabında “Miraç Gecesi Namazı”nı şöyle anlatılmaktadır:

"Receb-i Şerîf’in yirmiyedinci gecesine müsadif olan mübarek Leyle-i Miraç’ta oniki rek’at nafile namaz kılınması müstahsen görülmüşdür. Her rek’atda Fâtihâ-i şerîfeden sonra başka bir sûre okuyarak iki rek’atda bir selâm vermeli ve sonra yüz kere:

Okunuşu: “Sübhânellâhi velhamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber.”

“Allah’ı tesbih ederim/bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim, hamd Allah’a mahsustur, Allah’tan başka ilâh yoktur, Allah en büyüktür.” zikrini okumalı. Sonra yüz kere istiğfar etmeli ve yüz kere de Nebiyy-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem– Efendimiz’e salât ve selâm göndermelidir. Bunlardan sonra da kendisi için istediği şekilde dua eder." 

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR? MİRAÇ GECESİ İÇİN 12 REKATLIK NAMAZIN KILINIŞI

'Kandil gecelerine özel olarak' farz bir şekilde yerine getirilmesi gereken ayrıca ibadet olmaması ile beraber bu gibi kıymetli gecelerde daha fazla ibadet kazanabilmek ve Allah'a daha yakın olabilmek için nafile ibadetlere yer verilebilir. Miraç gecesi kılınabilir bir nafile namaz tavsiyesi olarak şu ibadet öne sürülebilmektedir:

Miraç Gecesi: Receb ayinin 27.nci gecesidir. Yatsi namazindan sonra 12 rek’at namaz kilinir. 2 rek’atte bir selâm verilir. Her rek’atte 1 Fâtiha-i Serîfe, 10 Ihlâs-i Serîf okunur. Namazdan sonra; 100 defa"Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim" 100 defa istigfar, 100 defa salâvat-i serîfe okunur.
10 gün 100 defa "Sübhanallahü hayyül Kayyum"
10 gün 100 defa "Sübhanallahü ehadüs Samed"
10 gün 100 defa "Sübhanallahü gafurur Rahiym" zikirlerini yapmak müstehaptir.

Namazı kılma vakti; yatsıyı kıldıktan sonra, imsak zamanına kadar ki herhangi bir zaman diliminde de olabilir.

 Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

* Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

* Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

* Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

* Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.

* Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

* Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

* Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

* Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

* Kişi kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

* Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

* Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

* O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

* Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va'z ü nasihat dinlenmeli;

* Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

* Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı.

* Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

* Hayattaki manevî büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.

* Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.

MİRAÇ GECESİ VE GÜNDÜZÜ NASIL GEÇİRİLMELİ?

1- Kandil günü Cuma'ya denk gelirse ve cuma günü de tek gün oruç tutmak Yahudi ibadetleri arasında olduğundan dolayı Cuma ve Cumartesi olmak üzere 2 gün oruç tutmak gerekir. Cuma gününe isabet etmezse o gün tek gün oruç tutulabilir. Peygamberimizin (SAV)'in bu konuyla ilgili hadisi ise şu şekilde:

"Recep Ayında bir gün ve gece vardır ki Receb'in 27. gecesidir. Kim o gün oruç tutar ve geceyi ibadetle geçirirse yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene ibadet yapmış gibi olur" (Beyhaki, Şuabu'l-Îman: Sıyam: No: 3811; 3/373) buyurdu.

2- Geceleri bol bol Peygamber Efendimiz (SAV)'e salavat getirilebilir.

3- Günahların affı için bolca istiğfar çekilebilir.

4- En az 5 vakit kaza namazı eda etmek yapılabilecek ibadetlerden birisidir.

5- Mübarek Miraç gecesinde on iki rekât nafile namaz kılınması uygun görülmüştür.

6- Kandil gecesinin diğer günlerden bir farkı olabilmesi için o gün içerisinde ailecek televizyon izlememe kararı alabilirsiniz. (Dizi, film vb.) Dini programlara bakılabilir.

7- Okuma hızınıza ve seviyenize göre olabildiğince çok Kuran-ı Kerim okunabilir.

HACET NAMAZININ KILINIŞI:

Allah'ım niyet ettim senin rızan için Hacet namazını kılmaya diyerek niyet edilir.

1. Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + 3 Âyetel Kürsî

2. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas. 2. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü +salli +barik

3. Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.

4. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü + Allahümme salli + Allahümme bârik +Rabbenâ duaları.

Namazı bitirdikten sonra Allah'tan niyaz edilen şey duada istenir.

MİRAÇ KANDİLİNDE OKUNACAK FAZİLETLİ DUA VE TESBİH ZİKİRLERİ

Ebû Ümâme (r.a) şöyle söyledi:

Efendimiz (SAV), birçok dua okudu, fakat biz ondan hiçbir şey ezberleyemedik. Bunun üzerine:

– Yâ Resûlallah! Pek çok dua okudun, biz onları ezberleyemedik, dedik. O zaman Resûl–i Ekrem şöyle buyurdu:

– “O duaların hepsini içine alan bir duayı size öğreteyim mi? Şöyle deyiniz:

Türkçesi: "Allâhümme innî es’elüke min hayri mâ seeleke minhü nebiyyüke Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem. Ve neûzü bike min şerri mesteâzeke minhü nebiyyüke Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ente’l–müsteân, ve aleyke’l–belâğ, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâh"

Anlamı: "Allahım! Peygamber’in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamber’in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve âhirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah’ın yardımıyla kazanılabilir."

 

MİRAC KANDİLİ MESAJI

Peygamber Efendimiz (s.a.s) ‘in Kutlu Doğumunun 1449. Yıldönümünü yaşadığımız şu günlerde Kâinatın Efendisi’nin Cenab-ı Hakkın daveti ile Mescid-i Haramdan, Mescidi Aksaya yolculuk yaptığı mübarek gece, Miraç Kandilini 21 Nisan 2017 Cumartesi'yi Pazar’a bağlayan gece idrak edeceğiz.

Recep Ayının 27. Gecesi, bizlere insanın ilahi rızaya ve desteğe ulaştığı, akıl ve idraki zorlayan, mana âleminde yükselip ilahi rahmet ve huzura kavuşmanın gerçekleştiği hadisedir.

Bu gecede farz kılınan ve bizzat Peygamberimiz tarafından mü’minlerin miracı olarak nitelendirilen namaz da, iç dünyamızdaki yükselişi ve arınmayı ifade eder.

Miraç, insanın erdem yolculuğudur. Miraç, ilâhî kudreti temaşa eden Hz. Peygamberin (s.a.v) şahsında, insanlığın Hakka yürüyüşüdür. Miraç; zamanın ve mekânın yegâne sahibi olan Yüce Allah’ın birliğine, büyüklüğüne ve sonsuzluğuna şahitlik ediştir.

Miraç; her mü’minin günde beş defa huzura durduğu namaz vasıtasıyla Rabbiyle iletişimini daima canlı tutmasıdır.

Bugün, Mirac-ı Nebi’nin sırrına vakıf olmanın yollarından biri de ibadet ve teatimizi, bu gece vesilesiyle gözden geçirip, Mirac-ı Nebi’ye hürmeten kırılan kalpleri onarmak, yıkılan köprüleri yeniden kurmak, unuttuklarımızı bir daha hatırlamak ve manevi kayıplarımızı tekrar bulmaya çalışmaktır.

Bu gece, dünyada insanların hırs ve tutkuları yüzünden karşı karşıya kaldığı sıkıntılardan kurtulmak için, Allah’ın sonsuz merhametine sığınmanın ve insanlığın kurtuluşu için Ona, yalvarmanın vaktidir.

Bu gecenin değerini iyi bilelim ve Rabbimizin “Duanız Olmasa Ne Ehemmiyetiniz Var”ayetine sımsıkı sarılalım. Daha güzel ve güvenli bir dünya, daha erdemli ve daha esenlikli bir hayat için, Miraç Gecesini bu güzelliklere bir yükseliş yapalım. Bu gece miracın ruhunu, manasını, hikmetini ve evrensel mesajlarını yeniden düşünelim.

Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ

 

Diyanetliler Platformu  Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

Dini Haberler Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

 

 

Kaynak:Dini Haberler

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Müslümanlara kin kustularÖnceki Haber

Müslümanlara kin kustular

2020 Miraç Kandili mesajları!Sonraki Haber

2020 Miraç Kandili mesajları!

İslamda Buluşalım

Yorum Yazın

Başka haber bulunmuyor!