Diyanet 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Uygulama Esasları

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Diyanet 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Uygulama Esasları
Diyanet İşleri başkanlığına bağlı Kur'an kurslarında 2020-2021 eğitim-öğretim yılı 28 Eylül 2020 Pazartesi günü başlayacaktır. Covid-19 tedbirleri çerçevesinde Kurslarımızda yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerinin amacına uygun, daha etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi amacıyla 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Uygulama Esasları belirlenmiştir.

Kur’an kurslarında yürütülen hizmetler “Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar”, “Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği”, “Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi” hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından 17 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanan “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” inden faydalanılarak alınacak önlemler sıralanmıştır. Kur’an kurslarında yürütülen hizmetlerde bölgesel olarak değişen şartlar ve il sağlık kurullarının yönlendirmeleri dikkate alınacaktır. Ayrıca pandemi sürecine bağlı olarak Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Kur’an Kursları Uygulama Esaslarında değişiklikler yapılabilecektir.

 1. COVİD-19 SALGINI İLE MÜCADELE KAPSAMINDA ALINACAK TEDBİRLER

  1. Kur’an Kursu öğreticilerine Covid-19 belirtileri konusunda il sağlık müdürlükleri ile iletişime geçilerek ve gerekli ortam oluşturularak müftülüklerce 2 saatlik seminerler/uzaktan eğitimler planlanacaktır.

  2. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan öğrenci, öğretici ve diğer çalışanlar tıbbi maske takmaları sağlanarak Covid-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilecektir.
  3. 18 yaş üstü olan öğrencilerin kendileri tarafından, 18 yaş altı olan genç ve çocukların ise velileri tarafından EK-1’de yer alan “Bilgilendirme Formu ve Taahhütname” 2 nüsha olarak imzalatılarak bir nüshası bilgilendirmek amacıyla öğrencide kalırken diğer nüsha kursta muhafaza edilecektir.
  4. Dersler birkaç sınıfın bir araya gelmesi ile ortak bir şekilde yapılmayacaktır. Derslerde oturma şekli, sıra düzeninde sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde birer boşluk bırakarak çapraz oturma şekli yapılarak ve maske takılarak gerçekleştirilecektir. Sınıflar içinde toplu olarak yüksek sesle yüzünden okuma ve talim çalışmaları yapılmayacaktır.
  5. Kur’an-ı Kerim, kitap, kalem vb. eğitim malzemeleri kişiye özel olacak, öğrenciler arası malzeme alışverişi yapılmayacaktır.
  6. Covid-19 salgını nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar İle Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesinde yer alan 32’nci maddenin 2’nci ve 3’üncü fıkraları şu şekilde uygulanacaktır: Kurslarda eğitim-öğretime aynı mekânda devam edilecekse kurs ve sınıf ortamı temizlenerek ve havalandırılarak eğitim-öğretim yapılabilecektir.
  7. Dersler 4-6 yaş grubu sınıfları hariç blok yapılmayacaktır. Teneffüslerde sınıflar mutlaka havalandırılacaktır.
 1. Öğrencilerin ders aralarında toplu halde bir arada bulunmamaları sağlanacaktır.
 1. 4-6 yaş grubu Kur’an kursları hariç kurs koridorları, sınıfları ve kursun diğer mekânlarında su dışında içecek ve yiyecek tüketilmesine izin verilmeyecektir.
 2. Kurs binası, sınıf ve mescit girişinde el antiseptiği bulundurulacaktır.
 1. Kurslarda bulunan sınıf, mescit, tuvalet ve abdesthaneler günde en az bir defa temizlenecek ve sık sık havalandırılacaktır. Ayrıca, kapı kolları, elektrik düğmeleri, masa, sandalye gibi sık dokunulan yüzeyler düzenli olarak dezenfekte edilecek ve temizliği sağlanacaktır.
 2. Kurslara ziyaretçi alınmayacaktır.
 1. Kurye, kargo görevlisi ve benzeri kişiler kurslara alınmayacaktır. Teslimatların dışarıda yapılması sağlanacaktır.

 

 1. YAYGIN DİN EĞİTİMİ VERİLEN KUR’AN KURSLARI

 

DÖNEMLER

KAYIT TARİHLERİ

DÖNEM TARİHLERİ

1. DÖNEM

07 Eylül 2020 – 05 Ekim 2020

28 Eylül 2020 – 24 Ocak 2021

TATİL

25 Ocak 2021- 07 Şubat 2021

ARA TATİLLER

16-22 Kasım 2020 - 12-18 Nisan 2021

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ

10-16 Mayıs 2021

2. DÖNEM

01 Şubat 2021 – 15 Şubat 2021

08 Şubat 2021–13 Haziran 2021

 

 1. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında yüzüne eğitim verilen Kur’an kurslarında; I. dönem 16, II. dönem 16 hafta olacak şekilde eğitim-öğretim yapılacaktır.
 2. Kurslarda eğitim-öğretim Başkanlıkça ilan edilen eğitim-öğretim takvimine göre yürütülecektir.
 3. Kurslarda uygulanan programlar 13 Haziran 2021 tarihi itibariyle tamamlanacak şekilde planlanacaktır.
 4. Her öğretici sadece Temel Öğretim 18 ve Temel Öğretim 12 programlarını açabilecektir. Kayıt süresi içinde ders açamayan öğreticiler de kayıt tarihleri haricinde temel öğretim programını açabilecek ancak ek ders hak edişi varsa açtığı tarih itibariyle ek ders ücreti alabileceklerdir.
 1. Kur’an kurslarına 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların kaydı yapılmayacaktır.
 2. Kayıt tarihlerinde öğreticiler Kur’an kurslarında nöbetleşe olarak hazır bulunacaktır.
 3. Kayıt sırasında tüm öğrencilerin iletişim bilgileri sisteme doğru ve eksiksiz girilecektir.
 4. Kur’an kurslarında eğitim-öğretim görmek isteyen vatandaşlarımızın başvuruları elektronik               sistem                        üzerinden            alınacaktır.          Ayrıca                        vatandaşlarımız https://dibbys.diyanet.gov.tr/ehys/OgrenciKursBasvuru.aspx adresinden kurs seçimi yaparak başvurularını kendileri yapabileceklerdir.
 5. Elektronik sistem üzerinden başvurularını yapmayıp bizzat kayıt için kursa başvuran vatandaşlarımızın                             kayıtları                        öğreticiler                                                           tarafından https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/Ogrenci/YeniOgrenci.aspx                        sayfası                      üzerinden gerçekleştirilecektir.
 6. 18 saatlik programa devam edemeyecek öğrenciler için 12 saatlik Temel Öğretim programı açılabilecektir. Öğreticiler ders programlarını hafta da en az dört (4) gün olacak şekilde planlayacaktır.
 7. Eğitim programlarının haftalık ders dağılımları ile ilgili alternatifler EK-2 listede yer almaktadır.
 8. Aynı öğretim programında birden fazla öğretici EK-3’teki esaslar çerçevesinde derse girebilecektir.
 9. Sınıf açamayan kadrolu/sözleşmeli öğreticiler 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında ek ders ücreti olmaksızın devam eden programa katkı sağlamak amacıyla ikinci öğretici olarak; hafız olup ihtiyaç odaklıda görev yaparken sınıf açamayan öğreticiler ise Hafızlık eğitimine devam eden Kur’an kurslarında müftülüklerce görevlendirileceklerdir. Her iki ihtiyacın söz konusu olmadığı durumlarda ise öğretici din hizmetlerinin etkin bir alanında vazifelendirilecektir.
 10. Her öğretici haftada en az maaş karşılığı girmek zorunda olduğu ders saatlerini dikkate alarak Temel Öğretim 18/12 açmak zorundadır. İhtiyaç olması halinde öğretici çoklu eğitim kapsamında farklı öğrenci gruplarına yönelik ikinci bir temel öğretim programı açabilecektir.
 11. Öğreticiler ek ders ücreti almaksızın 6 öğrenci ile sınıf açabilecektir. En fazla öğrenci sayısı ise 18 olacaktır.
 12. Bir sınıfta aynı anda en az 5 en fazla 9 öğrenci bulunabilecektir.
 13. Öğrenci sayısının 10-18 arası olduğu sınıflarda eğitimler iki grup halinde yürütülecektir.

 

 1. Öğreticiler öğrencilerle randevulu veya dönüşümlü sisteme göre dersleri gerçekleştirecektir.
  1. Randevulu sisteme göre; gün içerisinde farklı iki gruba dersler yapılacaktır. Haftalık ders dağılımları ile ilgili alternatifler uygulanırken söz konusu ders saatinin yarısı bir gruba verilebilecektir. İki gruba verilen ders saatlerinin toplamı ile eğitim programlarında gerçekleşmesi gereken ders saatleri tamamlanmış olacaktır.
  2. Temel Öğretim Programları 18/12 iki grup halinde gerçekleştirileceğinden bir öğrenci için programın tamamlanacağı süre yarıya düşmektedir. Bu nedenle program seyreltilmiş ve özet bir şekilde gerçekleştirilebilecektir.
  3. Her grubun dersini tamamlaması ve yeni dersin başlaması arasında 30 dakika ara verilecek ve sınıf havalandırılacaktır.
  4. Dönüşümlü sisteme göre; birinci gruba pazartesi ve salı ikinci gruba ise perşembe ve cuma günleri dersler planlanacaktır. Çarşamba günü ise eğitim yapılmayacak kurs temizlenerek havalandırılacaktır.
 2. D grubu Kur’an kursları sadece kamu kurum ve kuruluşlarında açılabilecektir. Kur’an Eğitimi ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesinin 7’nci maddesindeki açılış amacı ve açılış şartları göz önünde bulundurularak (TDV öğrenci yurtları, huzur evleri, gençlik merkezleri, cezaevleri, hastane, çocuk evleri, çocuk destek merkezleri, YURTKUR vb.) müftülüklerce uygun görülen, fiziki açıdan eğitim-öğretime uygun sınıf ortamı oluşan mekânlarda açılacaktır.
 3. C grubu Kur’an kurslarında ve yakınında Kur’an kursu bulunan yerlerde D grubu kurslar açılmayacaktır.
 4. D grubu kurslarda görevlendirilen geçici öğreticiler doğrudan müftülüğe bağlı olmakla beraber; eğitimin verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, müftülüğün belirleyeceği C grubu kurs yöneticilerinden birinin rehberliğinden faydalandırılacaktır.
 5. Öğretici, Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar İle Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesinde yer alan Sınıf Açma Talep Formu’nun bir nüshasını, uyguladıkları eğitim programının kitapçığını, haftalık ders programını ve uygulama esaslarını sınıfta bulunduracaktır. Ayrıca haftalık ders programını vatandaşların ve ilgililerin rahatlıkla görebileceği uygun bir yere asacaktır.
 6. Kur’an kursu öğretici ve öğrencilerine yönelik hazırlanan EK-4’teki kitap okuma listesinden faydalanılabilecektir.
 7. Kur’an kurslarında uygulanan eğitim programları, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/sayfa/489 web adresinden indirilebilecektir.

 

 1. Kur’an kurslarında Başkanlığın eğitim programları ve faaliyetleri haricinde dernek ve vakıflar tarafından her ne isim altında olursa olsun herhangi bir eğitim programı ve faaliyet uygulanmayacaktır. Aksi halde söz konusu kurs ile ilgili gerekli idari işlemler yapılacaktır.
 2. Müftülükler tarafından eğitim-öğretim dönemi içerisinde öğreticilere yönelik yapılan toplantı, konferans vb. programlar, yaşanılan salgın süreci ve kurs programlarının yoğunlukları (sabah-öğleden sonra) gibi hususlar göz önünde bulundurularak düzenlenecektir.
 3. İl müftülüklerince her il/ilçede kurslar ve bu kurslardaki eğitim-öğretim faaliyetlerine yönelik tespit ve teklifleri ihtiva eden İl Eğitim Kurulu raporu Haziran ayı sonuna kadar Başkanlığımız kurankurslari@diyanet.gov.tradresine gönderilecektir.

 

Yetişkinlere Yönelik Yaygın Din Eğitimi

 1. Mesai saatleri içinde yaygın din eğitimi faaliyetlerine katılma imkânı olmayan ve Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrenmek isteyen vatandaşlarımıza yönelik, müftülüklerce her il ve/veya ilçede ihtiyaçlar dikkate alınarak 17.00-22.00 saatleri arası ve Cumartesi-Pazar günleri eğitim verecek Kur’an kursları belirlenecektir. Bu kurs/kurslar; vaaz, hutbe, afiş, el ilanı, yerel medya vb. yollarla kayıt dönemlerinde halka duyurulacaktır. Ayrıca açılan kurslar müftülük web sitesinden mutlak suretle ilan edilecektir.
 2. Sınıflar, şartlar izin verdiği ölçüde yaş aralıkları dikkate alınarak oluşturulacaktır.
 3. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Başkanlığımızca hazırlanan “Dinim İslam” kitabı takip edilecektir. “Dinim İslam” kitabı il/ilçe müftülüklerine Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak gönderilecektir. Ayrıca “Dinim İslam” kitabı https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/kategoriler/materyaller web adresinden indirilebilecektir.
 4. İl ve ilçelerde oluşturulan Yaygın Din Eğitimi Takip Komisyonları Ekim ayı itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesinin 50’nci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen görevlerini ifaya başlayacaktır.

Gençlere Yönelik Yaygın Din Eğitimi

TDV öğrenci yurtları, gençlik merkezleri, cezaevleri, hastane, YURT-KUR, Üniversite kampüsleri vb. yerlerde gençlere yönelik D grubu Kur’an kurslarında İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları açılabilecektir.

 

Çocuklara Yönelik Yaygın Din Eğitimi

Çocuklara yönelik yürütülen Kur’an kursu hizmetleri 4-6 yaş grubu öğrencilere yönelik din eğitimi verilen Kur’an kursları ile yürütülmektedir. 4-6 yaş grubu öğrencilere yönelik din eğitimi verilen Kur’an kursları;

 1. 4-6 yaş grubu kurslarda sadece 18 saatlik Temel Öğretim Programı uygulanacaktır.
 2. Veliler kesin kayıt sırasında EK-5’te belirtilen formları dolduracaktır. Bu belgeler tamamlanmadan öğrenci kaydı yapılmayacaktır.
 3. Fiziki ortamın uygun, öğrenci sayısının yeterli olması durumunda 4-6 yaş grubu sınıflar aynı yaştaki öğrencilerden oluşturulacaktır.
 4. Müracaatın yoğun olduğu yerlerde daha önce 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında eğitim almamış ve okula başlama yaşına en yakın olan öğrenciye öncelik verilecektir.
 5. 19.01.2017 tarihinden önce alınan çocuk gelişimi ve eğitimi alanındaki en az 296 saatlik sertifika veya kurs bitirme belgesi olanlar ile 19.01.2017 tarihinden sonra ise sadece Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nden alınan çocuk gelişimi ve eğitimi alanındaki “Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi (380 saat)” sertifikaya sahip olanlara görev verilecektir.
 6. 2018 Ocak ayından sonra İlahiyat kategorisinde göreve başlamış olan 4/B Sözleşmeli öğreticiler mutlaka 4-6 yaş sınıflarda görev alacaklardır. Ancak 01.01.1975 yılından önce doğumlu olanlar 4-6 yaş grubu kurslarda isteğe bağlı olmak üzere görev alacaklardır.
 7. 4-6 yaş grubu Kur’an kursu sınıflarındaki öğretici ihtiyacının mevcut kadrolu/sözleşmeli ve 6. maddede bahsedilen 4/B Sözleşmeli öğreticilerle karşılanamaması halinde, dört (4) yıllık dini öğrenim (lisans) mezunu kadrolu/sözleşmeli öğreticilere de sertifikası olmasa dahi görev verilebilecek ve eğitim öğretim yılı içerisinde ders saatleri dışında kesinlikle sertifika almaları sağlanacaktır.
 8. Öğreticiler, eğitim sürecinde çocuklardan birinci derece sorumludur. Ders çıkışı dâhil çocuklar hiçbir suretle yardımcı personel ve başka kişilerle kursta yalnız bırakılmayacaktır.
 9. 4-6 yaş grubu Kur'an kursları gelir-gider ve personel yönetimi 21.07.2020 tarih ve E.488932 sayılı yazıya göre gerçekleştirilecektir.
 10. 4-6 yaş grubu Kur’an kurslara yardımcı personel ya da hizmetli olarak alınacak kişilerin Başkanlığımızın kurumsal niteliğine uygunlukları ve öğrenci yaş grubunun özelliklerine göre davranabilmeleri göz önünde tutulacaktır.
 11. Beslenme veya ara öğün uygulanan 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında EK-6 yer alan örnek olarak hazırlanan liste esas alınacaktır.
 12. 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında sadece dönüşümlü sistem uygulanacaktır.
 13. Eğitim-öğretim materyali olarak Başkanlığımızca ücretsiz olarak gönderilecek olan “Kur’an Kursları Öğretici Kitabı I-II” ile “Kur’an Kursları Etkinlik Kitabı I-II” “4-6 Yaş Grubu

 

Kur’an           Kursları           Elifba           Etkinlik           Kitabı”                      kullanılacaktır.                    Kitaplar https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/kategoriler/materyaller web adresinden de indirilebilecektir.

 1. Başkanlığımızca 4-6 yaş grubu öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere dini içerikli şarkılar hazırlanmış olup bu şarkılar Başkanlığımızın http://kurs.diyanet.gov.tr/multimedyaa/2/sarkilar.html web adresinden indirilerek kullanılabilecektir.

 

Engellilere Yönelik Yaygın Din Eğitimi

 1. Görme, işitme ve bedensel engelliler için, fiziki şartları öğrencilerin durumlarına uygun il ve/veya ilçede sınıf/kurs açılacaktır.
 2. Müftülükler, her il/ilçede yer alan engellilere yönelik eğitim veren okullar, STK ve dernekler ile iletişime geçecek, ilgililer en yakın Kur’an kursuna yönlendirecektir.
 3. İşitme engelli bireylere yönelik açılacak sınıf ve kurslarda öncelikle 27 Ocak-8 Şubat 2014 tarihleri arasında Rize Müftü Yusuf Karali Eğitim Merkezi’nde veya 24 Ağustos-3 Eylül 2015 tarihleri arasında Kastamonu Eğitim Merkezi'nde düzenlenen hizmet içi eğitim seminerine katılan personele görev verilecektir.
 4. Görme engelli bireylere yönelik açılacak sınıf ve kurslarda öncelikle 01 Eylül-13 Eylül 2014 Tarihleri Arasında Rize Müftü Yusuf Karali Eğitim Merkezi’nde veya 24 Ağustos-3 Eylül 2015 tarihlerinde Manisa Eğitim Merkezi’nde düzenlenen hizmet içi eğitim seminerine katılan personele görev verilecektir.
 5. Başkanlığımızca engelli bireylerin eğitiminde görev alacak personelden görme engellilerin eğitiminde “Görme Engelliler için Braille Alfabesi” ve “Braille Alfabesi ile Dini Kavramlar Öğreticiliği” sertifikalarına sahip olanlar; işitme engellilerin eğitiminde ise “İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi” ve “Türk İşaret Dili ile Dini Kavramlar Öğreticiliği” sertifikası olanlar görevlendirilecektir. Görme ve işitme engellilere yönelik açılan kurslarda öğretici ihtiyacının yukarıda ifade edilen Başkanlığımız hizmet içi eğitim seminerine katılan personelle sağlanamaması durumunda söz konusu alanla ilgili diploması veya sertifikası ya da bilgi ve tecrübesi olan müftülüğün uygun gördüğü diğer personele görev verilecektir.
 6. Engellilere yönelik düzenlenecek eğitimlerde, kurs ve sınıflar; öğrencilerin engellilik durumları göz önünde bulundurularak oluşturulacaktır. Bedensel engelliler ise engelli olmayan öğrenciler ile aynı sınıflarda öğrenim göreceklerdir.
 7. Engellilere yönelik açılacak sınıflarda Başkanlığımızca hazırlanmış eğitim-öğretim materyalleri (işaret dili sözlüğü ve alfabesi ile Braille alfabesi vb. yayınlar) kullanılacaktır. Eğitim- öğretim materyalleri Başkanlığımız Dini Yayınlar Genel Müdürlüğünden temin edilebilecektir.
 8. Müftülüklerce 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde engellilere yönelik din eğitimi faaliyetlerini tanıtıcı online programlar düzenlenecektir.

 

Mültecilere Yönelik Yaygın Din Eğitimi

 1. İhtiyaç Odaklı Programları içerisinde mültecilere yönelik ders açan öğreticiler EHYS/Eğitim Türleri/Mülteci Programı sayfasından ders açılış işlemlerini gerçekleştirecek ve bu programa ana dilleri Arapça olan yabancı uyruklu öğrenciler kaydedilebilecektir.
 2. Bu programda öncelikle Arapça bilen Kur’an kursu öğreticilerine görev verilecektir.
 3. Mültecilere yönelik uygulanan söz konusu program A, B, C ve D grubu kurslarda, özellikle “Geçici Barınma Merkezlerinde” açılabilecektir.
 1. KUR’AN KURSLARINDA PSİKOLOJİK DANIŞMA  VE REHBERLİK HİZMETLERİ
  1. Kur’an kurslarında görev yapan psikolojik danışma ve rehberlik öğretmenleri Hafızlık Eğitimi verilen kurslar ile 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında “PDR Öğretmenlerinin Çalışma Usul ve Esasları” EK-7 çerçevesinde görev yapacaklardır.
  2. 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarındaki rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri

EK-8’de yer alan çerçeve program kapsamında yerine getirilecektir.

 1. Psikolojik danışma ve rehberlik öğretmenlerinin yapmış oldukları rehberlik faaliyetlerinde maddi ihtiyaçlar, Kur’an kursu yöneticisiyle işbirliği yapılarak mahallindeki imkânlar yoluyla karşılanacaktır.
 1. PROJELER İLE EĞİTİM-ÖĞRETİMİN ETKİNLİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK FAALİYETLER
  1. Eğitim-öğretim faaliyetlerini desteklemek, öğrencilerde kitap okuma alışkanlığı geliştirmek amacıyla her sınıfta/kursta kitaplık/kütüphane oluşturulacaktır. Kitaplıkta/kütüphanede öncelikle Başkanlığımız yayınlarına yer verilecektir. Ayrıca müftülük tarafından uygun görülen eserler de kitaplık/kütüphanede yer alabilecektir.
  2. Başkanlığımızca ihtiyaç sahibi kimselerin varlığına dikkat çekmek, Covid-19 salgını sebebiyle yaşanılan maddi sıkıntıları hafifletebilmek, Kur’an kursu öğrencileri ve öğreticilerinin yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirmek amacıyla Türkiye Diyanet Vakfı ile müşterek çalışmalar yürütülecektir.
  3. Bölgenin ihtiyaçları dikkate alınarak mahallinde hazırlanan ve yürütülen proje ve faaliyetler DİBBYS/EHYS’ye Proje faaliyet işlemleri sayfasından Başkanlığımıza bildirilecektir.
  4. Kur’an kursu öğreticisi, öğrencisi ve velilerin katılımı ile Yeşilay şubeleri veya İl Sağlık Müdürlükleri ile işbirliği halinde sigara, içki ve madde bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklar konusunda online seminer ve konferanslar düzenlenecektir. Bu konuların dini boyutu ise müftülüğün  belirleyeceği bir personel tarafından anlatılacaktır. Seminerlerde Başkanlığımız PDR öğretmenlerine de görev verilebilecektir.
 1. Aile ve Dini Rehberlik Büroları ile koordineli bir şekilde ailenin önemi, aile içi iletişim vb. konularda öğretici, öğrenci ve velilerin katılımıyla Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlükleri ile işbirliği halinde online seminer ve konferanslar düzenlenecektir.
 1. GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMELERİ
  1. 2020-2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa göre yıllık saat vizesini aşacak şekilde görevlendirme yapılamayacaktır. Bu bağlamda;
 1. Kadrolu ve sözleşmeli öğreticiler Temel Öğretim 18/12 derslerini açmadan görevlendirme yoluna gidilmeyecektir. Kayıt dönemi ve kayıt olan/olacak öğrenci potansiyeli göz önüne alınarak geçici öğretici planlaması yapılacaktır.
 2. Kadrolu ya da sözleşmeli öğretici ders açmadan geçici öğreticinin görevlendirildiği tespit edilirse bu durumda geçici öğreticinin görevine son verilecektir.
 3. Kadrolu ve sözleşmeli öğreticilerin, kadrosunun bulunduğu kursta ders açamaması durumunda ihtiyaç bulunan diğer kurslarda ders açacak/görevlendirileceklerdir.
 4. Görevlendirmeler İKYS üzerinden Başkanlıkça belirlenen kotayı aşmayacak şekilde yapılacaktır.
 5. Kurslarda eğitim görecek vatandaşların öncelikli olarak A, B ve C grubu Kur'an kurslarına yönlendirilerek D grubu Kur'an kursu açılışları en aza indirilecektir.
  1. Kur’an kurslarında geçici öğretici görevlendirmeleri, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nce belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde İKYS (İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi) programı üzerinden yapılacaktır.
  2. Geçici öğreticiler, İKYS programı üzerindeki işlemleri onaylanmadan fiili olarak göreve başlatılmayacaktır.

 

 1. DİBBYS/EHYS       (DİYANET       İŞLERİ       BAŞKANLIĞI            BİLGİ                      YÖNETİM SİSTEMİ/EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETİM SİSTEMİ)
  1. Kur’an kurslarında yürütülen eğitim faaliyetleri ile ilgili tüm iş ve işlemler https://dibbys.diyanet.gov.tr adresli program üzerinden DİBBYS/EHYS aracılığı ile yürütülecektir.
  2. DİBBYS/EHYS üzerinden resmi olarak açılmayan dersler için öğreticilere ek ders ücreti ödenmeyecektir.
  3. Tahakkuk bildirim tarihleri 1-31 olan personel her ayın son günü ve takip eden ayın

1. ve 2. günlerinde, 15-14 olan personel ise 14’ünden itibaren 3 gün içerisinde işlemlerini gerçekleştirecektir. Geçerli mazeretleri sebebi ile belirtilen süre içerisinde tahakkuk beyanını doldurmayan personelin tahakkuk beyan girişleri DİBBYS/EHYS il/ilçe yetkilerince açılabilecektir. Tahakkuk girişlerini zamanında yapmayan personeller hakkında 657 sayılı Kanunun 125. maddesi uyarınca gerekli işlem yapılacaktır.

4.  DİBBYS/EHYS  üzerinden öğretici ve ders tanımlamadan önce öğrencilerin kursa  kayıt işlemleri gerçekleştirilecektir. Buna göre; A, B ve C grubu Kur’an kurslarında kurs yöneticisi, D grubu kurslarda ise müftülüğün belirleyeceği görevli/öğretici tarafından öğrenciler sisteme kayıt edilecektir. Sistem üzerinden kayıt işlemlerinin tamamlanmasından sonra yönetici veya müftülük tarafından görevlendirilen personel ders ve öğretici tanımlama sayfasından ders açarak öğreticileri tanımlayacak ve öğrencileri sistem üzerinde açılan derse aktaracaktır.

 1. KUR’AN KURSLARINI TANITICI MATERYALLER İLE DİĞER HUSUSLAR
  1. Temel Öğretim Programı Öğrenci Yoklama ve Ders Defteri (2018) ile Ek Öğretim Programı Öğrenci Yoklama ve Ders defteri (2018) birleştirilerek tek defter haline getirilmiş ve “İhtiyaç Odaklı Öğretim Programları Öğrenci Yoklama ve Ders Defteri 2020” ismiyle güncellenmiştir. Eski defterler 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle geçersiz olduğundan İhtiyaç Odaklı Öğretim Programları Öğrenci Yoklama ve Ders Defteri müftülükler aracılığıyla Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi Müdürlüğü’nden temin edilebilecektir. (TDV Yayın Matbaacılık Tel: 0312 354 91 31)
  2. Başkanlığımızca       yaygın       din       eğitimi                        faaliyetlerini             tanıtıcı                  afişler https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/kategoriler/hizmetlerimiz/yayg%C4%B1n-din- e%C4%9Fitimi-daire-ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1           web                           adresinden            indirilerek çoğaltılabilecektir.
  3. İl/ilçe müftülüklerince afişler, Kur’an kursları, kamu kurum ve kuruluşları, TDV, öğrenci konuk evleri, huzurevleri, gençlik merkezleri, cezaevleri, YURT-KUR vb. ile uygun görülen diğer mekânlara asılacaktır.
  4. Kur’an kurslarında örnek ders, tanıtım ve benzeri amaçlarla yapılacak fotoğraf ve video çekimleri için müftülükçe verilen izinle birlikte görsele konu olan muhataplarında EK-9’da yer alan muvafakat alınacaktır.
  5. Kur’an kursu öğrenci ve öğreticilerinin yaygın din eğitimi faaliyetleri ile ilgili tespit, teklif, sorun ve şikâyetlerini Başkanlığımıza ulaştırabilmeleri amacıyla hazırlanan “Bize Yazın” afişleri https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Bize%20Yaz%C4%B1n%20Afi%C5%9Fi.pdf adresinden müftülüklerce Kur’an kurslarının uygun görülen yerlerine asılacaktır.
  6. Kur’an kurslarımızda kaliteli hizmet verilebilmesi için; aşçı, temizlikçi vb. personel ihtiyacının karşılanması önem arz etmektedir. Bu nedenle İŞ-KUR Genel Müdürlüğü’nün Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) adı altında sunduğu hizmetlerden Kur’an kurslarımızın da faydalanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
 1. Rehberlik ve denetim yapmak, eğitim-öğretim faaliyetlerinin etkinliğini ve verimliliğini ölçmek amacıyla müftü, murakıp veya müftünün yetki vereceği personel tarafından eğitim öğretim yılında bir kurs en az üç defa denetlenecektir. Rehberlik ve denetim faaliyetlerinin yapıldığı tarih ve saatler ile kursa ait bilgiler DİBBYS/EHYS’ye kurs denetim formu sayfasından girilecektir.
 2. Başkanlığımızın 22.06.2015 tarih ve E.27742 sayılı yazısı gereği; Kur’an kurslarımızdan uygun olanlar, mülki amirden alınacak onayla ülkemizde bulunan Suriyeli mültecilerin kendi öğreticileri rehberliğinde yapacakları eğitim-öğretim faaliyetleri için tahsis edilebilecektir. Söz konusu eğitimlerin yapılması sırasında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için müftülüklerce gerekli tedbirler alınacaktır.
 3. Müftülüklerce 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Uygulama Esasları ekleri ile birlikte Kur’an kursu öğreticilerinin telefonlarına veya mail adresine gönderilecektir. Ayrıca tüm Kur’an kursu öğreticilerine müftü, eğitim hizmetlerinden sorumlu müftü yardımcısı ya da şube müdürü tarafından 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Uygulama Esasları yüz yüze eğitimler/uzaktan eğitimler planlanarak anlatılacaktır.

Kur’an kurslarında özveri ile çalışan Kur’an kursu öğreticilerimize ve müftülük personelimize teşekkür eder, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında başarılar dileriz.

 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

EK-1

 

BİLGİLENDİRME FORMU VE TAAHHÜTNAME

 

Şahsımda ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikâyeti olması durumu ile aile içerisinde solunum yolu şikâyetleri gelişen veya solunum yolu enfeksiyonu hikâyesi ile hastane yatışı yapılan kişi varlığında ya da COVID-19 tanısı alan kişi bulunması durumunda kursa gelmemem gerektiği konusunda bilgilendirildim.

Yukarıda belirtilen durumlarda kursa gelmeyeceğimi kabul ve taahhüt ederim.

.../... /20...

 

 

Taahhüt eden:                                                             Kurs Yöneticisi

Adı soyadı:                                                                 Adı soyadı:

İmzası:                                                                        Görevi:

Çocuğun adı-soyadı:                                                  İmzası:

 

 

 

BİLGİLENDİRME FORMU VE TAAHHÜTNAME

 

Şahsımda ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikâyeti olması durumu ile aile içerisinde solunum yolu şikâyetleri gelişen veya solunum yolu enfeksiyonu hikâyesi ile hastane yatışı yapılan kişi varlığında ya da COVID-19 tanısı alan kişi bulunması durumunda kursa gelmemem gerektiği konusunda bilgilendirildim.

Yukarıda belirtilen durumlarda kursa gelmeyeceğimi kabul ve taahhüt ederim.

.../... /20...

 

 

Taahhüt eden:                                                             Kurs Yöneticisi

Adı soyadı:                                                                 Adı soyadı:

İmzası:                                                                        Görevi:

Çocuğun adı-soyadı:                                                  İmzası:

Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ

 

Diyanetliler Platformu  Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

Dini Haberler Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

Kaynak:Dini Haberler


 • 1
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
MÜSDAV yabancı dil destek bursuna başvurular başlıyorÖnceki Haber

MÜSDAV yabancı dil destek bursuna başvur...

İşte Kur'an kurslarının açılacağı tarihSonraki Haber

İşte Kur'an kurslarının açılacağı tarih

İslamda Buluşalım

Yorum Yazın

Başka haber bulunmuyor!