Ufka Yolculuk 8. Bilgi Yarışması

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Ufka Yolculuk 8. Bilgi Yarışması
Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları her sene farklı bir konuda yarışma düzenliyor. Geçen sene yarışması yapılan “Güzel Ahlâk” konusunun bir bütünleyeni olarak bu sene yarışmanın konusu “ADAP” olarak belirlendi.

Ufka Yolculuk 8. Bilgi ve Kültür Yarışması H.1441/M.2020 yılında online ve yazılı olarak Türkçe dilinde düzenlenecektedir. Yarışma Ufka Yolculuk için özel olarak hazırlanan İlkokul Kategorisi için “Edep Diyarına Yolculuk” Ortaokul Kategorisi için “Edep Mektebi” Lise Kategorisi için ise “İletişim Nezaket ve Adap” adlı eserlerden yapılacaktır. Yarışma 3 (üç) farklı kategoride düzenlenecektir. (Bknz. Tablo-1) Sınavda 2 aşamalı olarak, çoktan seçmeli soru (test) ile yarışmacıların sıralaması belirlenecektir. 1. Aşama Online Sınav’da 50 Puan Barajını geçen yarışmacılar 2. Aşama Yazılı Sınava girmeye hak kazanacaklardır.

Yarışmayla ilgili tüm gelişmeler ve ayrıntılar www.ufkayolculuk.com web sayfasında yayınlanacaktır. Ayrıca yarışmacılara E-Posta/SMS yolu ile bilgilendirme yapılacaktır.

Kategoriler

Sınav Dili

Kategoriler

Açıklama

Türkçe

İlkokul Kategorisi

Örgün veya açık öğretimde okuyan ilkokul öğrencileri.

(01.01.2000 tarihi ve tarihinden sonra doğan ilkokul öğrencileri)

Ortaokul Kategorisi

Örgün veya açık öğretimde okuyan ortaokul öğrencileri.

(01.01.2000 tarihi ve tarihinden sonra doğan ortaokul öğrencileri)

Lise Kategorisi

Örgün veya açık öğretimde okuyan lise öğrencileri.

(01.01.2000 tarihi ve tarihinden sonra doğan ortaokul öğrencileri)

A.2 Yarışma Düzenleme Kurulu:

Ufka Yolculuk 8. Bilgi ve Kültür Yarışmasını organize eden yetkili üst kuruldur.

A.3 Yarışma Sınavı:                   

Ufka Yolculuk 8. Bilgi ve Kültür Yarışması’nda ödül almaya hak kazanacak adayları belirlemek için yapılacak bilgi ölçme sınavıdır.

A.4 Yarışma Sınav Merkezleri:

A.4.1 Online Sınavlar: 1. Aşama Sınava (Online) katılacak yarışmacılar interneti olan herhangi bir bilgisayar, tablet PC veya akıllı telefondan yarışmaya katılabilecektir.

A.4.2 Yazılı Sınavlar: İl yarışma heyetleri 15 veya daha fazla yarışmacının katıldığı bir bölgede gönüllü gözetmen sayısına bağlı olarak yazılı sınavı gerçekleştirir. 1. Aşama Sınav (Online) sonucunda 50 Puan ve üzeri alan yarışmacılar 2. Aşama Sınava (Yazılı) katılacaktır.

B.   YARIŞMA ORGANİZASYONU

YarışmaServer Yaşam Vakfı tarafından organize edilmektedir. Yarışma; illerde proje ortağı STK’ların (Kulüplerin/Vakıfların/Derneklerin) işbirliği ile organize edilmektedir.

C.   YARIŞMANIN AMACI

Doğru inancı, doğru düşünceyi ve güzel ahlâkı öğreten muteber ilim adamlarının yazdığı güvenilir eserlerin okunmasını sağlamak, okuma alışkanlığının istenilen düzeyde olmadığı günümüzde; okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine ve insanlarımızın sahih kaynaklarla buluşmasına katkı sağlamaktır.

D.  YARIŞMA KATILIM ŞARTLARI VE BAŞVURU

D.1 Kategoriler ve Sorumlu Olunan Konular

Yarışma 3 (üç) farklı kategoride yapılacaktır. Kategorilerin detaylı açıklaması aşağıdadır.

İlkokul Kategorisi: 31 Aralık 2019 tarihi esas alınarak 20 yaşından küçük örgün veya açık öğretimde okuyan ilkokul öğrencileri. (01.01.2000 tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar)

Sorumlu Olunan Eser: Ufka Yolculuk 8. Bilgi ve Kültür Yarışması İlkokul Kategorisi yarışmacıları için hazırlanan Edep Diyarına Yolculuk eserinden sorumlu olunacaktır.

Ortaokul Kategorisi: 31 Aralık 2019 tarihi esas alınarak 20 yaşından küçük örgün veya açık öğretimde okuyan ortaokul öğrencileri. (01.01.2000 tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar)

Sorumlu Olunan Eser: Ufka Yolculuk 8. Bilgi ve Kültür Yarışması Ortaokul Kategorisi yarışmacıları için hazırlanan Edep Mektebi eserinden sorumlu olunacaktır.

Lise Kategorisi: 31 Aralık 2019 tarihi esas alınarak 20 yaşından küçük örgün veya açık öğretimde okuyan lise öğrencileri. (01.01.2000 tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar)

Sorumlu Olunan Eser: Ufka Yolculuk 8. Bilgi ve Kültür Yarışması Lise Kategorisi yarışmacıları için hazırlanan Kur'an-ı Kerime Göre Adab-ı Muaşeret ve İletişim Adabı eserinden sorumlu olunacaktır.

D.2 Yarışma Katılım Bilgileri

Yarışmaya katılmak isteyenlerin, www.ufkayolculuk.com adresinde yayınlanmakta olan yarışma başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

Yarışmaya başvuracak katılımcılardan aşağıdaki bilgiler talep edilecektir.  (Başvuru formunda alınan bilgiler 3. Şahıslarla paylaşılmayacaktır)

 • Öğrencinin T.C. Kimlik Numarası
 • Öğrencinin Adı- Soyadı
 • Öğrencinin Doğum Yılı
 • Cinsiyeti
 • Eğitim Seviyesi: İlkokul – Ortaokul - Lise
 • Öğrencinin Okulu
 • Okulun Bulunduğu İl ve İlçe
 • Okul Telefonu
 • Veli Adı- Soyadı
 • Veli Telefon Numarası (Kişinin açık rızası olmak kaydıyla)
 • Veli E-Posta Adresi (Kişinin açık rızası olmak kaydıyla)

Başvuru formunu doldurarak yarışmaya başvuran yarışmacılar 1. Aşama Sınavı’na (Online) katılacaklardır. 1. Aşama Sınavı’ndan 50 ve üzeri puan alan yarışmacılar 2. Aşama Sınav’ına (Yazılı) girmeye hak kazanırlar.

Yarışmacılar yazılı sınavlara başvuru formunda beyan ettikleri ilin merkez ve ilçelerinde açılacak sınav merkezlerinde girebileceklerdir. Dereceye giren yarışmacılar, yarışmaya katıldıkları ilde ikamet etiklerini bir belge (ikametgâh, görev belgesi, öğrenci belgesi) ile ibraz etmeleri zorunludur. Dereceye girdikleri ilde ikamet ettiklerini ibraz edemeyen yarışmacıların hakları bir sonraki dereceye devir eder.

Sınava katılım ücretsiz olmakla beraber yarışmacılar kitaplarını kendileri temin edecektir.

Yazılı sınavlar için yarışma sınav merkezleri, başvuru yoğunluğuna göre belirlenebilecektir. İllerdeki Proje Ortağı STK’lar sınav merkezi açmaya ve sınav merkezi açılamayan ilçelerdeki yarışmacıları, il/ilçe sınav merkezine yönlendirme konusunda yetkilidir.

Yarışma Sınav Merkezleri, yarışmacılara e-posta ve SMS yolu ile bildirilecektir. Her hâlükârda sınav merkezleri hakkındaki gelişmeleri yarışma sitesinden takip etmek, yarışmacının sorumluluğundadır.

Yarışmaya Son Başvuru Tarihi 02 Mart 2020 Pazartesi Saat: 20:00’dır.

NOT: Yarışmaya;

 • Server Yaşam Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları,
 • Soru Hazırlama Kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları,
 • Yarışma Düzenleme Kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları katılamayacaklardır.

E.    ÖDÜLLER

E.1 MERKEZİ ÖDÜLLER:

İlkokul ve Ortaokul Kategorileri İçin

Birincilere          : 14 Adet Çeyrek Altın + Elektrikli Kaykay

İkincilere           : 12 Adet Çeyrek Altın + Elektrikli Kaykay

Üçüncülere        : 10 Adet Çeyrek Altın + Elektrikli Kaykay

Dördüncülere    : 8 Adet Çeyrek Altın

Beşincilere        : 6 Adet Çeyrek Altın

6.-10                : 4 Adet Çeyrek Altın

10.-20.              : 2 Adet Çeyrek Altın

 

Lise Kategorisi İçin

Birinciye            : 14 Adet Çeyrek Altın + Notebook

İkinciye             : 12 Adet Çeyrek Altın + Notebook

Üçüncüye          : 10 Adet Çeyrek Altın + Notebook

Dördüncüye      : 8 Adet Çeyrek Altın

Beşinciye           : 6 Adet Çeyrek Altın

6.-10                : 4 Adet Çeyrek Altın

10.-20.              : 2 Adet Çeyrek Altın

 

Danışman Ödülleri

Birinciye            : 14 Adet Çeyrek Altın

İkinciye             : 12 Adet Çeyrek Altın

Üçüncüye          : 10 Adet Çeyrek Altın

Dördüncüye      : 8 Adet Çeyrek Altın

Beşinciye           : 6 Adet Çeyrek Altın

6.-10                : 4 Adet Çeyrek Altın

E.2 İL ÖDÜLLERİ:

Proje Ortağı STK’lar yazılı sınavlar sonucunda (İl Yarışma Sınav Merkezi Kurulu), il genelinde İlkokul, Ortaokul ve Lise kategorilerinde dereceye girenlere ayrıca il ödülleri verebilecektir. Eğer ildeki proje ortağı STK, herhangi bir ödül vermeyi vaat etmedi ise, o ilden yarışmaya girenler, sadece merkezi ödüller için yarışacaktır. İl ödülleri www.ufkayolculuk.com sitesi üzerinden takip edilebilir. 

NOT:

Yarışma kapsamındaki tüm seyahat ödüllerinde oluşabilecek ek vergiler ödül kazanan yarışmacılara aittir.

1. Aşama Sınav (Online) sonucunda 50 ve üzeri puan alanlar, 2. Aşama Sınava (Yazılı) girmeye hak kazanacaklardır. Online sınav sonucunda Merkezi ve İl Ödülü verilmeyecek olup ödüller yazılı sınav sonucunda dereceye giren yarışmacılara verilecektir.

F.    YARIŞMANIN YAPILACAĞI YERLER VE TARİHLERİ

1. Aşama Sınavı (Online) www.ufkayolculuk.comweb sitesi üzerinden, 29 Şubat - 02 Mart 2020 Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri 08.00- 20.00 saatleri (TSİ) arasında yapılacaktır.

2. Aşama Sınavı (Yazılı) www.ufkayolculuk.comweb sitesi üzerinden yayınlanacak Türkiye sınırları içerisindeki sınav merkezlerinde, 29 Mart 2020 Pazar Saat: 10.00da (TSİ) tüm merkezlerde aynı anda yapılacaktır.

G.  YARIŞMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

G.1. 1. Aşama Sınava (Online) Katılacak Yarışmacılar

29 Şubat- 02 Mart 2020 Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri 08.00- 20.00 saatleri (TSİ) arasında herhangi bir zamanda interneti olan bir bilgisayar, tablet PC veya akıllı telefondan www.ufkayolculuk.com web sitesi üzerinden sisteme giriş yapılarak yarışmaya katılınabilir.

Herhangi bir nedenden dolayı (İnternet gitmesi, hat düşmesi, şarj bitmesi) bağlantı sorunu yaşayan yarışmacılar sorunu giderdikten sonra sisteme tekrar giriş yapmaları halinde sınavlarına kaldıkları yerden devam edebileceklerdir. Bu süre zarfında kaybedilen zaman yarışmacının sınav süresine artı olarak eklenmeyecektir.

Sınava belirtilen saatler arasında herhangi bir zamanda başlanabilir, sınava başlama zamanının belirtilen saatler içerisinde geç veya erken olması puan hesaplanmasına bir etkisi olmamaktadır. Sınav süresi sisteme giriş yapıldığı andan itibaren 60 dakikadır.

Sorular İlkokul ve Ortaokul Kategorileri için 4 çoktan seçmeli seçenekli, Lise Kategorisi için 5 çoktan seçmeli seçenekli olacaktır.

G.2. 2. Aşama Sınava (Yazılı) Katılacak Olan Yarışmacılar

Yarışmacılar yazılı sınava başvuru formunda beyan ettikleri ilin merkez ve ilçelerinde açılacak sınav merkezlerinde girebileceklerdir. Yarışma Sınav Merkezleri, yarışmacılara e-posta ve SMS yolu ile bildirilecektir. Her hâlükârda sınav merkezleri hakkındaki gelişmeleri yarışma sitesinden takip etmek, yarışmacının sorumluluğundadır.

Sınava resmi kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı, Pasaport veya Geçici Kimlik Belgesi) ile katılacaklardır.

Yarışmacılar, cep telefonu, kaynak kitap, sözlük ve herhangi bir şekilde not vb. araç ve gereçlerden hiçbirini yanlarında bulunduramayacaktır.

Yarışmacılar, yarışma günü sınav saatinden 30 dakika önce sınav salonunda hazır olacaklardır.

Yarışmacılar, sınav salonunda düzenleme kurulunun belirlediği sıraya göre oturacaklardır.

Sorular İlkokul ve Ortaokul Kategorileri için 4 çoktan seçmeli seçenekli, Lise kategorisi için 5 çoktan seçmeli seçenekli olacaktır.

Değerlendirme yapılırken 1. Aşama Sınav’da (Online) alınan puanın, 2. Aşama Sınav’a (Yazılı) hiçbir etkisi olmayacaktır.

G.3. Yarışma Kitabı ve Sınavı:

Yarışma soruları, her kategori için belirlenen eserlerden hazırlanacak olup, eserlerde bulunan önsöz ve dipnotlardan da soru sorulabilecektir.

Yarışmacılar yarışma kitabını kendileri temin edeceklerdir.

2. Aşama Sınav (Yazılı) süresi 120 dakikadır. Engelli yarışmacılar için sınav süresi 180 dakikadır. Yazılı sınavda, her yarışmacıya birer adet soru kitapçığı ve optik cevap kâğıdı verilecektir.

Sınav değerlendirmesinde “Değerlendirme Yönergesi” dikkate alınacaktır.

Yazılı sınav sonrası kitapçıklar katılımcılarda kalacak, sadece optik cevap formları toplanacaktır.

1. Aşama Sınav (Online) cevap anahtarı 03 Mart 2020 Salı günü Saat 20.00 de www.ufkayolculuk.comadresinden yayınlanacaktır.

2. Aşama Sınav (Yazılı) cevap anahtarları 30 Mart 2020 Pazartesi günü Saat 20.00 de www.ufkayolculuk.comadresinden yayınlanacaktır.

İl Yarışma Sınav Merkezi Kurulu, 2. Aşama Sınavda (Yazılı) kuralların ihlal edilmesi halinde yarışmacının yarışma dışı bırakılmasına tutanak tutarak karar verebilir.

Sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartname, program, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü kural ve organizasyon değişikliklerinde Yarışma Düzenleme Kurulu yetkilidir. Yarışma Düzenleme Kurulu uygun gördüğü şartlarda yarışmanın iptaline, ertelenmesine veya bir sınav merkezinin sınavının iptaline karar verebilir.

2. Aşama Sınavın (Yazılı) değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puanı alan yarışmacıların sıralamaları belirlenir. Eşitlik olan durumlarda, yarışmacıların doğum tarihlerine bakılarak yaşı küçük olan yarışmacı bir üst sıraya geçecektir. Bu durumda da eşitlik bozulmaz ise kura çekilecektir.

Tablo 2: Kategorilere Göre Soru Miktarı

Kategoriler

1. Aşama Sınav (Online) Soruları

2. Aşama Sınav (Yazılı) Soruları

İlkokul Kategorisi

25

75

Ortaokul Kategorisi

40

90

Lise Kategorisi

50

110

H.  SINAV DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

1. Aşama Sınav (Online) sorularının puanlaması aşağıdaki hususlara göre yapılacaktır.

H.1 1. Aşama Sınav (Online) Puanlama: İlkokul, Ortaokul ve Lise Kategorilerin puanlaması aşağıdaki sistemde yapılacaktır.

 • 3 kategori ayrı ayrı ele alınacaktır.
 • Değerlendirme sonucunda sadece puanlar açıklanacak olup herhangi bir sıralama yapılmayacaktır.
 • İlkokul Kategorisinde her doğru soru 4 puan, Ortaokul Kategorisinde her doğru soru 2,5 Puan, Lise Kategorisinde her doğru soru 2 puan olarak hesaplanacaktır.
 • Yanlış cevaplar, doğru cevapları götürmeyecektir.

H.2 2. Aşama Sınav (Yazılı) Puanlama: Yazılı tüm kategorilerin puanlaması aşağıdaki sistemde yapılacaktır.

 • 3 kategori ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.
 • Değerlendirme yapılırken 1. Aşama Sınav’da (Online) alınan puanın, 2. Aşama Sınav’a (Yazılı) hiçbir etkisi olmayacaktır.
 • Sınav sonucuna göre “Puan Sıralaması” ve “Ödül Sıralaması” olmak üzere 2 ayrı sıralama yapılacaktır. Yarışmacılar aldıkları puana göre Puan Sıralamasında yer alacaklardır. Ödül Sıralaması yapılırken, puanlarda eşitlik olan durumlarda ödül kazananları belirlemek için yarışmacıların doğum tarihlerine bakılarak yaşı küçük olan yarışmacı bir üst sıraya geçecektir.
 • Her soru kendi içerisinde değerlendirilip yüzdelik dilimi hesaplanacaktır.
 • Hesaplanan bu yüzdelik dilimine göre aşağıdaki puanlama sistemi uygulanacaktır.
  • %3 e kadar 10 puan
  • % 3-6 arası 9,5 puan
  • % 6-10 arası 9 puan
  • %10-14 arası 8,5 puan
  • %14-18 arası 8 puan
  • %18-22 arası 7,5 puan
  • %22-26 arası 7 puan
  • %26-30 arası 6,5 puan
  • %30-35 arası 6 puan
  • %35-40 arası 5,5 puan
  • %40-45 arası 5 puan
  • %45-50 arası 4,5 puan
  • %50-55 arası 4 puan
  • %55-60 arası 3,5 puan
  • %60-100 arası 3 puan
 • İlkokul ve Ortaokul Kategorileri için 3 yanlış en düşük puanlı 1 doğruyu götürecektir, Lise Kategorisi için 4 yanlış en düşük puanlı 1 doğruyu götürecektir.
 • En yüksek puan 90 puana eşitlenip diğer puanlarda orantıyla buna göre hesaplanacaktır.
 • Bütün puanlar 90 üzerinden hesaplandıktan sonra; puanlara 10 puan eklenecektir. Böylece en yüksek puan alan kişi 100 almış olacaktır.

H.3 Derecelendirme: İlkokul, Ortaokul ve Lise Kategorilerin derecelendirmeleri kendi içerisinde, Puan Sırası ve Ödül Sırası olarak iki alanda, Türkiye, İl, İlçe, Okul şeklinde 4 ayrı bölümde olacaktır.

I.     DANIŞMAN ÖDÜLÜ ŞARTLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

 • Milli Eğitim Bakanlığı Kadrolu/Sözleşmeli öğretmeni, öğrenci ebeveynleri ve Ufka Yolculuk gönüllüleri danışman olabilirler.
 • Danışmanlar, ufkayolculuk.com adresi üzerinden kendi adlarına hesap oluşturduktan sonra, danışmanı olacakları yarışmacıların kayıtlarını kendi hesapları üzerinden yapacaklardır.
 • Danışman ödülleri için kategori fark etmeksizin yarışmacı kaydı yapabilir.
 • Danışman Ödülleri puan hesaplaması aşağıdaki yönergeye göre yapılacaktır.
  • 1. Aşama Online Sınava katılan her yarışmacı için 1 Puan
  • 2. Aşama Yazılı Sınava katılan her yarışmacı için 5 Puan
  • 2. Aşama Yazılı Sınava katılıp;
   • İlçe 3.'sü olan her yarışmacı için 6 Puan
   • İlçe 2.'si olan her yarışmacı için 7 Puan
   • İlçe 1.'si olan her yarışmacı için 8 Puan
  • 2. Aşama Yazılı Sınava katılıp;
   • İl 3.'sü olan her yarışmacı için 9 Puan
   • İl 2.'si olan her yarışmacı için 10 Puan
   • İl 1.'si olan her yarışmacı için 11 Puan
  • 2. Aşama Yazılı Sınava katılıp;
   1. Türkiye 10.-20.'si olan her yarışmacı için 15 Puan
   2. Türkiye 6.-10.'su olan her yarışmacı için 18 Puan
   3. Türkiye 4.'sü olan her yarışmacı için 20 Puan
   4. Türkiye 4.'sü olan her yarışmacı için 25 Puan
   5. Türkiye 3.'sü olan her yarışmacı için 30 Puan
   6. Türkiye 2.'sü olan her yarışmacı için 35 Puan
   7. Türkiye 1.'sü olan her yarışmacı için 40 Puan
 • En yüksek puan 100 puana eşitlenip diğer puanlarda orantıyla buna göre hesaplanacaktır.
 • İlçe, İl, Türkiye'de dereceye giren yarışmacıların puan hesaplamaları için en yüksek derecelerine bakılır. Her yarışmacı danışmanına bir defa puan kazandırabilir. İlçe, İl, Türkiye derecesi yapmış bir yarışmacının Türkiye derecesinde kazandığı puanı hesaplamaya dahil edilir, il ve ilçe derecelerinden puan hesaplamaya alınmaz.

J.    PUAN VE SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

J.1 1. Aşama Sınav (Online) Puanlarının Açıklanması: Sınav puanları 09 Mart 2020 Saat: 20.00 da www.ufkayolculuk.com adresinden duyurulacaktır.

J.2 2. Aşama Sınav (Yazılı) Puanlarının Açıklanması: Sınav puanları 07 Nisan 2020 Saat: 20.00 da www.ufkayolculuk.com adresinden duyurulacaktır.

J.3 2. Aşama Sınav (Yazılı) Sonuçlarının Açıklanması: Sınav sonuçları 14 Nisan 2020 Saat: 20.00 da www.ufkayolculuk.com adresinden duyurulacaktır.

NOT:
Türkiye ve İl ödülleri, 2. Aşama Sınav (Yazılı), sınav sonuçlarına göre verilecektir.

K.   ÖDÜLLERİN TAKDİMİ

Türkiye geneli ödülleri, 18 Nisan 2020 Pazar günü saat 17.00’da Kocaeli’de yapılacak olan ödül gecesinde sahiplerine takdim edilecektir. Ödül gecesinin düzenleneceği adres  www.ufkayolculuk.com adresinden duyurulacaktır. Türkiye sıralamasında ilk 3 derecede bulunan yarışmacıların ve yanlarında eşlik edecek bir refakatçinin bulundukları ilden İstanbul’a geliş gidiş yol ücretleri ve bir gecelik konaklama ücretleri Server Yaşam Vakfı tarafından karşılanacaktır.

İl geneli ödülleri İl Sınav Düzenleme Kurulu tarafından Nisan ve Mayıs ayları içerisinde kazananlara takdim edilecektir. Ödül takdim merkezleri il sınav komisyonları tarafından duyurulacaktır.

İlde veya Türkiye’de dereceye giren yarışmacılar ödüllerini 19 Haziran 2020 tarihine kadar almaları gerekmektedir. Aksi takdirde ödül bir sonraki dereceye verilecektir. Dereceye girenlere telefonla bilgilendirme yapılacak olmakla birlikte yarışmacılar ödül kazanıp kazanmadıklarının takibini kendilerinin yapması gerekmektedir. (Kayıt aşamasında telefon bilgisinin doğru girilmesi yarışmacının sorumluluğundadır. Aksi takdirde 19 Haziran 2020 tarihinden sonra hak iddia edemeyeceklerdir.)

NOT:

İlkokul, Ortaokul ve Lise Kategorilerinde Türkiye ve İl Ödülü kazanan yarışmacıların ödül törenleri öncesinde öğrenci belgesi ibraz etmeleri zorunludur. Dereceye girdikleri kategoride öğrenci olduklarını, yarışmaya katılım şartlarını Yarışma Şartnamesi D.1 maddesine göre sağladıklarını ve yarışmaya katıldıkları ilde ikamet etiklerini belirten bir belge (ikametgâh, görev belgesi, öğrenci belgesi) ile ibraz edemeyen yarışmacıların ödül hakları bir sonraki dereceye devir edilir.

L.    YARIŞMANIN DİĞER ŞARTLARI

Yarışmaya katılanlar, bu şartname hükümlerini ve komisyon kararlarını kabul etmiş sayılacaktır. Server Yaşam Vakfı şartnamede değişiklik yapma hakkına sahiptir.

YETKİLİ KURULLAR

L.1 Yarışmanın Sahibi:

Server Yaşam Vakfı

L.2 Yarışmayı Düzenleyen ve Değerlendiren:

Server Yaşam Vakfı Yarışma Komisyonu

L.3 Yarışma Düzenleme Kurulu Üyeleri (Server YV Yarışma Komisyonu Üyeleri):

Kemal Çakıcı

Muhammed Osman Özaslan

Bayram Eryılmaz

Kadir Başaran

Cihat Yılmaz

Zahid Uysal

Nuri Özdemir

Sertaç Ercan

Abdulmecid Dündar

Ahmed Tahir Deker

Ahmet Kavaklı

Ali Mazı

Ali Toptaş

Atıf Huzeyfe Çalışkan

Bekir Çankaya

Enes Samancıoğlu

Esad Kuloğlu

Fatih Arslan

Furkan Halıcı

Hacı Mehmet Alakaş

Hasan Hilmi Yağcı

Hasan Hüseyin Günay

İsmail Zahit Özaslan

Kemal Davutoğlu

Mahmut Lütfullah Özbilen

Mehmet Asım Erel

Mehmet Saçıkaralı

Muhammet Safa Hastürk

Murat Orcan

Mustafa Semih Şen

Mücteba Osman Gümüş

Nurettin Sertel

Ömer Faruk Aydın

Ömer Faruk Yavuz

Sadettin Tuncay

Selim Karakaş

Sinan Arslangil

Yakup Güney

Yavuz Yavaş

Yunus Emre Baktır

 

L.4 Soru Hazırlama Kurulu:

Yarışma soruları, yarışma komisyonu tarafından belirlenen komisyonca hazırlanacaktır. Komisyonun isimleri yarışma sonrasında açıklanabilecektir.

M. BİLGİ – İLETİŞİM

Adres               : Küçük Çamlıca Mah. İkizler Çıkmazı Sok. No: 1/3 Üsküdar/İSTANBUL

Web                 : www.ufkayolculuk.com

E-Posta                        bilgi@ufkayolculuk.com

 

N.      PROJE ORTAĞI STK’lar

SN

İl Adı

STK Bilgileri

İl Temsilcisi/YrdAdı Soyadı

1

Adana

İhsan Çevre ve Gelişim Derneği

Kubilay Özdemir

2

Adıyaman

Safvan Eğitim Çevre Gençlik ve Spor Kulübü

Yakup İlya

3

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Necat Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

Mustafa Gök

4

Ağrı

Ağrı Eğitim Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

Emrah Karapolat

5

Aksaray

Aksaray Kültür Çevre Gençlik Spor Kulübü Derneği

Enes Perçin

6

Amasya

Nehir Çevre Eğitim Yardımlaşma Spor ve İzcilik Kulübü Derneği

Ayhan Tetik

7

Ankara

Ankara Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği

Salih Dölek

8

Antalya

Antalya Ahlak Kültür ve Çevre Derneği̇

Abdullah Kirazlı

9

Ardahan

Şehristan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği

Osman Erdem

10

Artvin

Artvin Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği

Ali Kaya

11

Aydın

Aydın Aktif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği

Emrah Demir

12

Balıkesir

Vitamin Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği

Abdullah Celayir

13

Bartın

Bartın Sosyal Gelişim Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği

Engin Üre

14

Batman

Siirt İlim Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

Mehmet As

15

Bayburt

Bayburt Çevre-Eğitim Derneği

Hacı Ali Polat

16

Bilecik

Şeyh Edebali Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

Yavuz Öztürk

17

Bingöl

Muş Çevre Eğitim Kültür Spor ve İzcilik Kulübü Derneği

Ömer Mirze

18

Bitlis

Bilgi Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

Muhammed Sami İyihuylu

19

Bolu

SEVDA (Sevgi ve Dayanışma) Derneği

İbrahim Evcim

20

Burdur

Burdur Ahlak Kültür Çevre ve Eğitim Derneği

İlhan Tanriöver

21

Bursa

İrfan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği

Ümit Sadık Kurşun

22

Çanakkale

Çanakkale Sosyal Gelişim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

Yakup Alkan

23

Çankırı

Çankırı Çevre ve Kültür Derneği

Osman Nuri Uçak

24

Çorum

Çorum Eğitim Gençlik Spor Kulübü Derneği

Abdülkadir Büyükçınar

25

Denizli

Gülistan Çevre ve Kültür Derneği

Ali Akyüz

26

Diyarbakır

Diyarbakır Coşku Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği

Muhammet Arif Çakmak

27

Düzce

Seri Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği

Ömer Özel

28

Edirne

Trakya Şefkateli Derneği

Ertuğrul Halaşlı

29

Elazığ

Elazığ Eğitim ve Çevre Derneği

Sacit  Türkel

30

Erzincan

Kotku Gençlik İzcilik ve Spor Kulübü Derneği

Ahmet Cemal Kütük

31

Erzurum

Kotku Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği

İdris Altınışık

32

Eskişehir

Fatih Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği

Çetin Linç

33

Gaziantep

Gaziantep Seyyah Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği

Mehmet Tandırcıoğlu

34

Giresun

Giresun Çotanak Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği

Hüseyin Avni Kuru

35

Gümüşhane

Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Derneği

Orhan Fazlıoğlu

36

Hakkâri

Bilgi Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

Savaş Boru

37

Hatay

Kaşifan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği

Halil Burak Parlakyiğit

38

Iğdır

Ağrı Eğitim Çevre Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği

Şükrü İsmail İpek

39

Isparta

Gülistan Ahlak Kültür ve Çevre Derneği

Mustafa Ulusoy

40

İstanbul

İnsan ve Çevre Derneği

Mehmet Enes Binici

41

İzmir

Ahlâk Kültür ve Çevre Derneği

Mehmet Erdoğan

42

Kahramanmaraş

Merdan Ahlâk Kültür ve Çevre Derneği

Mehmet Mergan

43

Karabük

Karabük İlim Kültür Derneği

Enes Kılınç

44

Karaman

Atak Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği

Salih Yılmaz

45

Kars

Şehristan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği

Hüseyin Kafa

46

Kastamonu

Kastamomu Yıldırım Gençlik ve Spor Kulübü

İsmail Akdağ

47

Kayseri

Pozitif Gençlik Spor ve İzcilik Kulubü Derneği

Hüseyin Bozlak

48

Kırıkkale

Kırıkkale Ahlak Kültür ve Çevre Derneği

Mustafa Arı

49

Kırklareli

Balkan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği

Ümit Arslan

50

Kırşehir

Kırşehir Ahi Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği

Zafer Köksal

51

Kilis

Kilis Kaşif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği

Ali Alp

52

Kocaeli

Lider Gençlik İzcilik ve Spor Kulübü Derneği

Nedim Aslan

53

Konya

İrfan Eğitim Yardımlaşma ve Dostluk Derneği

Abdullah Dikmen

54

Kütahya

Kütahya Zinde Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

Nuri Kök

55

Malatya

Malatya Öncü Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği

Cengiz Uğur

56

Manisa

Sancak Çevre Eğitim Gençlik Spor Kulübü Derneği

İbrahim Gümüş

57

Mardin

Mardin Tarih Çevre Spor ve İzcilik Derneği

Talha Biçer

58

Mersin

Mersin Eğitim Çevre Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği

Hamza Yaman

59

Muğla

Fethiye Akdeniz Çevre Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

Cemil Çetin

60

Muş

Muş Çevre Eğitim Kültür Spor ve İzcilik Kulübü Derneği

Ömer Mirze

61

Nevşehir

Hasan Emmi Çevre ve Kültür Derneği

Halil İbrahim Uygur

62

Niğde

Cevher Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği

Şükrü Güvenç

63

Ordu

Ordu İdeal Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

Ercan Öztürk

64

Osmaniye

Osmaniye Serdar Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği

Mehmet Turan Bal

65

Rize

Rize Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği

Muhammed Cahit Ferhadoğlu

66

Sakarya

Sakarya Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği

İbrahim Acar

67

Samsun

Samsun Yıldız Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği

Kemal Uzun

68

Siirt

Siirt İlim Çevre Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği

Nuri Türk

69

Sinop

Samsun Yıldız Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği

Ersin Demir

70

Sivas

Sivas Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği

Emrullah Alkaşı

71

Şanlıurfa

Coşanlar Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği

Halil Kardaş

72

Şırnak

Mardin Tarih Çevre Spor İzcilik Kulübü Derneği

Serdar İspirlik

73

Tekirdağ

Tekirdağ Sosyal Gelişim Derneği

Ayhan Erge

74

Tokat

Deha Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği

Bünyamin Gürbüz

75

Trabzon

Trabzon İlim Kültür Çevre Gençlik Derneği

Ömer Faruk Demirtaş

76

Tunceli

Elazığ Eğitim ve Çevre Derneği

Serdar İspirlik

77

Uşak

Bilge Gençlik Eğitim ve Spor Kulübü Derneği

İbrahim Ethem Karahan

78

Van

Bilgi Eğitim Gençlik ve Spor Derneği

İlhami İlci

79

Yalova

Yalova Sosyal Gelişim Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği

İbrahim Sabuncu

80

Yozgat

Yozgat Eğitim Sosyal Gelişim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

Özcan Sağlam

81

Zonguldak

Civa Gençlik İzcilik ve Spor Kulübü Derneği

İdris Yavuzyılmaz

Diyanet Duyurular Sayfamız için TIKLAYINIZ

 

Diyanetliler Platformu  Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

Dini Haberler Grup sayfamıza katılmak için >>> TIKLAYINIZ

 

Kaynak:Dini Haberler


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
İnsanların gönlüne dert düşürmek istiyoruzÖnceki Haber

İnsanların gönlüne dert düşürmek istiyor...

İkinci Gezi kalkışmasının provası mı yapılıyor?Sonraki Haber

İkinci Gezi kalkışmasının provası mı yap...

İslamda Buluşalım

Yorum Yazın

Başka haber bulunmuyor!